Post-hbo-opleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Post-hbo-opleidingen 2014-2015"

Transcriptie

1 Post-hbo-opleidingen

2 Post-hbo-opleidingen

3 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Coördinator Lezen... 8 Coördinator Rekenen Coördinator Taal Gedragsspecialist Basisopleiding Intern Begeleider Basisopleiding Intern Begeleider Top-opleiding Jonge Kind Specialist Leer- en gedragsspecialist Top-opleiding Lesgeven in een achterstandswijk Specialist Brede School Specialist 21e eeuws leren NIEUW! Specialist Excellentie, Wetenschap en Techniek Specialist Leerproblemen/RT Basisopleiding Specialist Opbrengstgericht werken Vakspecialist Muziek

4 Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum Het Marnix Onderwijscentrum (MOC) is onderdeel van de Marnix Academie, hogeschool Lerarenopleiding basisonderwijs. Het is de afdeling die gespecialiseerd is in het verzorgen van nascholingscursussen en opleidingen voor leraren en leidinggevenden in het primair onderwijs. Daarnaast kunnen scholen bij ons terecht voor advies. Dit doen we al ruim twintig jaar met succes. KENNISCENTRA Onze dienstverlening is georganiseerd in een aantal gespecialiseerde kenniscentra, waarin adviseurs samenwerken. Deze kenniscentra zijn: School & Identiteit Leerkracht Realistisch rekenonderwijs Interactief taalonderwijs Leerlingenzorg Jonge kind Onderwijsmanagement Individuele begeleiding Het MOC participeert in de Academie voor Schoolmanagement Penta Nova, die (master)opleidingen en cursussen voor leidinggevenden in het onderwijs verzorgt. Zie 3 ONZE ADVISEURS Onze adviseurs kunnen de rol op zich nemen van docent, trainer, adviseur, procesbegeleider of coach. Je kunt van hen verwachten dat ze leraren bij hun professionele ontwikkeling en taakinvulling begeleiden. Bovendien kunnen ze een rol spelen bij begeleiding van integrale schoolontwikkeling en het fasegewijs begeleiden van vernieuwingsprocessen. Alle adviseurs hebben zelf ruime ervaring in het onderwijs en door hun verbondenheid aan de hogeschool weten zij als geen ander wat er van leraren en leidinggevenden gevraagd wordt. OPLEIDINGEN, CURSUSSEN INDIVIDUELE BEGELEIDING EN ADVIES Deskundigheidsbevordering kan op verschillende manieren plaatsvinden. We kennen intensieve één- of meerdaagse cursussen waarin deelnemers zich heel praktisch verdiepen in een afgebakend onderdeel. Daarnaast kennen we opleidingen die leiden tot een specialisatie: Opleidingen, die leiden tot een Marnix Academie-certificaat Post-hbo-opleidingen waar deelnemers een officieel diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO) ontvangen en worden ingeschreven in het Abituriëntenregister van de SPHBO. Deze posthbo-opleidingen zijn: Bevoegdheid bewegingsonderwijs Coördinator Lezen Coördinator Rekenen Coördinator Taal Gedragsspecialist Basisopleiding Intern Begeleider Basisopleiding

5 Intern Begeleider Top-opleiding Jonge Kind specialist Leer- en gedragsspecialist Top-opleiding Lesgeven in een achterstandswijk* Specialist Brede School Specialist 21e eeuws leren* Specialist Excellentie, Wetenschap en Techniek Specialist Leerproblemen/RT Basisopleiding Specialist Opbrengstgericht werken Vakspecialist Muziek Hbo-masteropleidingen: Master Leren en Innoveren (MLI) Master Special Educational Needs (SEN) Master Educational Leadership (MEL) Deskundigheidsbevordering kan ook plaatsvinden door individuele begeleiding en advies zoals werkbegeleiding, coaching, supervisie, de ZelfKonfrontatiemethode (ZKM ) en School Video Interactie Begeleiding. 4 MAATWERK De verschillende diensten vinden veelal plaats in open groepen op de Marnix Academie, maar kunnen ook altijd op maat en incompany worden verzorgd. Een maatwerkopdracht start altijd met een intakegesprek. In dit gesprek wordt samen met de adviseur de behoefte vastgesteld. Hiervan ontvangt men een intakeverslag en een voorstel. CONTACT Heb je algemene vragen over cursussen, data, tijdstippen en dergelijke, dan kun je terecht bij: Servicebureau MOC telefoon: Heb je inhoudelijke vragen over advisering, ondersteuning of mogelijkheden voor cursussen op maat, dan kun je contact opnemen met: Ron de Bakker, manager MOC Telefoon: Voor de masteropleidingen Leren en Innoveren en Educational Leadership kun je ook direct contact opnemen met: Secretariaat MLI/Penta Nova telefoon: / * In aanvraag, verwachting registratie in de loop van 2014.

6 Leeswijzer OVERZICHT Deze brochure geeft een verkort overzicht van onze cursussen, opleidingen, advies en begeleiding op maat. Ze zijn gerangschikt per kenniscentrum. Voor uitgebreidere informatie kun je terecht op onze website De informatie is eenvoudig terug te vinden via het menu of de productcode. Ook kan met behulp van een smartphone of tablet gebruik gemaakt worden van de QR-codes. CURSUS, OPLEIDING, MAATWERK Er wordt per dienst aangegeven of het een cursus is, een opleiding (MOCopleiding, post-hbo-opleiding of hbo-masteropleiding) of maatwerk is. Alle opleidingen en cursussen kunnen óók op maat worden verzorgd. DATA Bij het drukken van deze brochure waren nog niet alle data bekend. Voor meer informatie en de meest actuele data verwijzen wij daarom graag naar onze website. LOCATIE De opleidingen vinden nagenoeg altijd plaats op de Marnix Academie te Utrecht. De locatie van maatwerktrajecten wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. AANMELDING Wij ontvangen inschrijvingen bij voorkeur vóór 1 juli Je kunt je aanmelden via onze website. Na aanmelding krijg je zo spoedig mogelijk nadere gegevens toegestuurd. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren. 5 NIET DOORGAAN Het is vervelend als een opleiding of cursus om welke reden dan ook niet doorgaat. Daarom is het aanbod zodanig samengesteld dat wij er op vertrouwen dat ze allemaal doorgaan. DIPLOMA Deelnemers ontvangen een officieel diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Ook wordt men dan ingeschreven in het Abituriëntenregister van de SPHBO. NIEUW! Het onderwijsveld verandert voortdurend. Dat betekent dat ons aanbod ook voortdurend wordt aangepast. Ook na het verschijnen van deze brochure worden er nog nieuwe trajecten ontwikkeld. Voor het meest actuele overzicht verwijzen wij naar onze website.

7 Bevoegdheid bewegingsonderwijs OPBRENGST Je ontvangt een aanvullende bevoegdheid bewegingsonderwijs voor groep 3 tot en met 8. Vanaf de eerste dag dat je de leergang bewegingsonderwijs volgt, mag je dit onderwijs ook voor de groepen 3 tot en met 8 op jouw school verzorgen. INFORMATIE Studenten die na 1 augustus 2001 met de pabo gestart zijn, zijn niet meer bevoegd voor het geven van bewegingsonderwijs aan groep 3 tot en met 8. Via deze leergang kun je alsnog de bevoegdheid verkrijgen. Voorwaarde voor deelname is, behalve het hebben van affiniteit met het vak bewegingsonderwijs, het hebben van een pabo-diploma. De leergang bewegingsonderwijs bestaat uit zestien modules die in drie blokken worden aangeboden. Blok I en II bestaan ieder uit vijf modules, blok III heeft zes modules. Aan ieder blok zijn certificeringseisen gekoppeld. Deze certificeringseisen hebben de functie van eindtermen van een blok. Wanneer aan deze certificeringseisen is voldaan, krijg je een deelcertificaat. Twee deelcertificaten en het met een voldoende afsluiten van blok 3-deelcertificaat, geven recht op het diploma van de stichting Post HBO. Voor blok 1 en 2 en 3 moet je rekening houden met 200 studiebelastingsuren. Als je deze leergang volgt, ben je tijdelijk, gedurende maximaal twee aaneengesloten schooljaren, bevoegd om bewegingsonderwijs te geven aan alle groepen. De opleiding is als volgt opgebouwd: 6 BLOK I AANBIEDEN VAN ACTIVITEITEN In dit eerste blok gaat het allereerst om een veelheid aan eenvoudige bewegingsactiviteiten en om de ervaring dat deze activiteiten aan kinderen van diverse leeftijdsgroepen verschillend moeten worden gepresenteerd en vooral ook georganiseerd. Het gaat er daarbij om dat er logische volgordes bestaan die op vaktheoretische inzichten zijn gebaseerd. Er wordt van je verwacht dat je op het gebied van eigen vaardigheid aan de activiteiten kunt deelnemen op niveau 3, groep 8. BLOK II BEGELEIDING EN LEERHULP In dit blok gaat het vooral om de kennis en het inzicht dat wanneer je op basis van meer kennis beter naar kinderen leert kijken, je tot een verschillend aanbod (differentiatie) dient te komen. Differentiatie betekent in dit geval een aantal kinderen introduceren in meer of in minder complexe bewegingssituaties. Ook wordt er aandacht besteed aan EHBO in de gymzaal. BLOK III MAATWERK EN VISIE In dit blok leer je verschillende opvattingen over onderwijs betekenis te geven in het bewegingsonderwijs. Daarnaast leer je om verschillende vakspecifieke opvattingen te herkennen, keuzes daarbinnen te maken en op adequate wijze toe te passen. Ook leer je lange termijndoelen te hanteren en lessen en lessenseries te plaatsen in het grotere perspectief van het leerproces van de kinderen.

8 STAGEVERPLICHTING Je dient er rekening mee te houden dat er per blok 40 uren stage moeten worden gerealiseerd. De lessen moeten worden gegeven in groep 3 en/of 4, 5 en/of 6 en/of 7 én 8. Voor het portfoliogesprek blok 1 mag je een selectie maken uit de door jou gegeven lessen. Daarbij dienen er uit elk van de drie hierboven genoemde groepscategorieën, vijf lessen met evaluaties getoond te kunnen worden. Voor het portfolio blok 2 gaat het om zeven lessen per groepscategorie en voor blok 3 heb je acht lessen per groepscategorie nodig. Het is verplicht les te geven in gymkleding in een goed geoutilleerde zaal. We raden je aan om de planning van de te geven lessen voorafgaande aan de cursus met je schoolleider te bespreken. De organisatie van het lesgeven in groepen van collega s vraagt om heldere afspraken. Bij alle blokken is het voor de toetsing noodzakelijk video-opnames te maken van de door jou gegeven lessen. Gedeelten van deze opnames moeten worden gebruikt voor het portfolio. De beelden moeten worden omgezet naar wmv-bestanden. Informatie hierover wordt tijdens een van de eerste bijeenkomsten gegeven. CERTIFICERING De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister. DOELGROEP PLANNING KOSTEN CODE Alle leraren van groep 1 tot en met 8 die in het bezit zijn van een pabodiploma (met bevoegdheid bewegingsonderwijs groep 1 en 2) en affiniteit hebben met het vak bewegingsonderwijs. Drie blokken in anderhalf jaar, ca. zeventien bijeenkomsten per blok van drie uur. Studiebelasting 600 uur. Voor data en lestijden zie onze website, code ,- per blok (inclusief administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het Abituriëntenregister en exclusief aan te schaffen boeken). Voor de start van de opleiding moet je in het bezit zijn van het boek Basisdocument Bewegingsonderwijs, Jan Luitingfonds Zeist, ISBN

9 Coördinator Lezen OPBRENGST Je bent opgeleid voor de taak van coördinator lezen in je eigen school of op bovenschools niveau. Doordat je deze taak vervult, kan het leesonderwijs op de school op een hoger niveau worden gebracht. Als coördinator lezen bewaak en bevorder je de inhoudelijke kwaliteit van het leesonderwijs op jouw school. INFORMATIE Met een coördinator lezen heeft de school iemand in huis die de kwaliteit van het leesonderwijs bewaakt, die voor het team vraagbaak en stimulator is op het gebied van lezen en leesonderwijs en die de veranderingen planmatig aanpakt. Je kunt als coördinator lezen een centrale rol spelen bij vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van leesonderwijs. Je voert in overleg met het management en leerkrachten van de school stapsgewijs verbeteringen door. Als inhoudelijk deskundige vervul je ook een rol bij beleid op mesoniveau, bijvoorbeeld bij inspectiebezoeken. Belangrijk is dat de directie jou, als coördinator lezen in opleiding, in staat stelt om een leesbeleidsplan op te stellen en de activiteiten die in de opleiding gevraagd worden, uit te voeren. Pijlers waarop de opleiding rust zijn: leesbeleid, interactief onderwijs en collegiale ondersteuning. Je analyseert het leesonderwijs op school, je actualiseert je kennis van onderwijsontwikkelingen op het gebied van leesonderwijs en je kunt het team enthousiast maken voor vernieuwend leesonderwijs. 8 INHOUD EN VISIE De opleiding Coördinator Lezen is opgebouwd vanuit het perspectief dat de student vanuit eigen vaardigheden in staat is leerlingen op te leiden. Daarbij is het doel dat leerlingen betrokken lezers worden, die in staat zijn op een strategische-, zelfstandige- en in samenwerking met anderen meervoudig geletterde teksten te lezen met begrip. Aan de orde komen onder andere: inhouden van leesonderwijs en protocollen lees problemen en dyslexie, aandacht voor opbrengstgericht werken, de rol van aanpakken, vroegtijdige signalering, passend onderwijs, (meervoudige) geletterdheid, poëzie, verhalen en informatieve teksten, leesbeleid en omgaan met veranderingen, leesmotivatie en leespromotie en de rijke leesomgeving. Verder het werken aan het leesbeleidsplan, aandacht voor collegiale ondersteuning en intervisie. Tijdens de opleiding denk je samen met je team na over verandertrajecten op het gebied van lezen in de eigen school. Je ontwikkelt een leesbeleidsplan dat door jou aan het einde van de opleiding wordt gepresenteerd om dit vervolgens in de eigen school in te zetten. Een digitale intake, (digitale) tussentijdse feedback en een eindgesprek aan de hand van competenties, die aangetoond worden in portfolio-opdrachten zijn onderdeel van de opleiding. Tijdens de laatste bijeenkomst geef je een presentatie en vindt certificering plaats.

10 De opleiding kent de volgende bijeenkomsten: Bijeenkomst 1: Leesbeleid en nieuwe inzichten uit onderzoek Organisatie van de opleiding Meervoudige geletterdheid en begrip Bijeenkomst 2: Effectief onderwijs en beginnende geletterdheid Vroegtijdige signalering en interventie Protocollen dyslexie groep 1 en 2 Doorgaande lijn VVE t/m groep 3 Bijeenkomst 3: Effectief aanvankelijk- en voortgezet technisch leesonderwijs Poëzie Bijeenkomst 4: vervolg op bijeenkomst 3 Vroegtijdige signalering en interventie in de groepen 3 t/m 8 Protocollen dyslexie groep 3, 4 en 5-8 Collegiale consultatie: observeren en feedback geven Bijeenkomst 5: Tussentijdse feedback Bijeenkomst 6: Leesmotivatie, leespromotie en de rijke leesomgeving Collegiale consultatie Bijeenkomst 7: Verhalen en teksten Collegiale consultatie: kernkwaliteiten en omgaan met weerstanden Bijeenkomst 8: Begrijpend lezen en lezen bij de vakken Toetsing en leesbeleidsplan Collegiale consultatie: werken aan verandering Bijeenkomst 9: Eindgesprek Bijeenkomst 10: Eindpresentatie en certificering 9 CERTIFICERING De opleiding tot coördinator Lezen is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma Post HBO Nederland en word je ingeschreven in het Abituriëntenregister.

11 AAN TE SCHAFFEN LITERATUUR Elsäcker, W. van en Verhoeven, L. (2005). Interactief lezen en schrijven, Expertisecentrum Nederlands. Kleef, M. en Tomesen, M. (2002). Stimuleren lees- en schrijfactiviteiten in de onderbouw, Expertisecentrum Nederlands. Mortel, K. v.d. en Ahlers, L. (2009), Doorgaande leeslijn: set, CPS. Scheltinga, F., Gijsel, M., Druenen, M. en Verhoeven, L. (2011) Bundel Protocol leesproblemen en dyslexie, Expertisecentrum Nederlands. Tomesen, M. en Kleef, M. van(2005), Strategisch lezen en schrijven met jonge kinderen, prototypen voor lees en schrijfonderwijs in betekenisvolle contexten, Expertisecentrum Nederlands. Gijssel, M., Westerbeek, K. (2010). Taal 100. Nijmegen. Expertisecentrum Nederlands. Förrer,M., van de Mortel, K. (2011). Lezen.. denken. Begrijpen! handboek begrijpend lezen in het basisonderwijs, Amersfoort, CPS. Walta, J. (2011). Open boek, handboek leesbevordering, Eindhoven, kinderboekenwinkel de Boekenberg. 10 DOELGROEP PLANNING KOSTEN CODE Leraren groep 1 tot en met 8 Een informatiebijeenkomst voor cursisten samen met de directeur van de school, zeven inhoudelijke bijeenkomsten van zes uur, een certificeringsbijeenkomst van drie uur, tussentijdse feedback en een eindgesprek. Studiebelasting 350 uur. Voor data en lestijden zie onze website, code ,- (inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, exclusief aan te schaffen literatuur).

12 Coördinator Rekenen OPBRENGST Je bent opgeleid voor de taak van coördinator rekenen in je eigen school of op bovenschools niveau. Je bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs in reken-wiskunde. ALGEMEEN Het aantal taken binnen een schoolorganisatie neemt toe. Als gevolg daarvan wordt er steeds meer aandacht besteed aan een juiste taakverdeling binnen het team, een ontwikkeling die past binnen het integraal personeelsbeleid. De post-hbo-opleidingen zijn ontstaan om (beoogde) middenmanagers op een bepaald terrein binnen de eigen schoolorganisatie een voortrekkersrol en een begeleidende rol te laten spelen. Als inhoudelijk deskundigen vervullen zij ook een rol op mesoniveau, bijvoorbeeld bij inspectie bezoeken en bij de contacten met de ouders. Het Marnix Onderwijscentrum leidt al ruim tien jaar coördinatoren rekenen op. Elk schooljaar behalen 2-3 groepen hun landelijke certificaat. De post-hbo-opleiding tot coördinator rekenen is een product van het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO). Deze geregistreerde opleiding is ontwikkeld door een landelijke werkgroep in samenwerking met het Freudenthal Institute for Science en Mathematics Education (FIsme). De opleiding wordt voortdurend geactualiseerd en gereviseerd. In de opleiding is aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen in het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding sluit ook aan op actuele ontwikkelingen als: de referentieniveaus rekenen resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen en rekenverbetertrajecten de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken in het rekenonderwijs het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) bovenpresteerders in de reken-wiskundeles 11 Als coördinator bewaak en bevorder je de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs in reken-wiskunde. Door deze taak te vervullen en de opleiding te volgen komt het reken-wiskundeonderwijs op een hoger niveau. In de opleiding is veel aandacht voor taken als: het ondersteunen van collega s in hun dagelijkse onderwijs bij het realiseren van interactief, rijk en uitdagend reken-wiskundeonderwijs het informeren van collega s over de nieuwste ontwikkelingen, ideeën en materialen het initiëren en medevormgeven van kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van het onderwijs in rekenwiskunde het enthousiasmeren van collega s voor het vak reken-wiskunde het onderzoeken en stimuleren van resultaatgerichtheid van het reken-wiskundeonderwijs

13 INHOUD Al tijdens de opleiding werk je aan de verbetering van de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op je eigen school. Vandaar dat de betrokkenheid van de schoolleiding van belang is. Ook voer je activiteiten uit in de eigen school die horen bij de taak. Je ontwikkelt je als coördinator rekenen op de volgende terreinen: gecijferdheid vakdidactiek collegiale consultatie onderzoek en ontwikkeling van rekenbeleid In de eerste helft van de opleiding ligt de nadruk op ontwikkeling van de persoonlijke competenties. Interactieve presentaties, practica en praktijkopdrachten zijn gericht op versterking van de eigen gecijferdheid en verdieping van de vakdidactische kennis en vaardigheden. Een centrale vraag is steeds: Hoe pas ik het geleerde toe in mijn eigen school? In de tweede helft van de opleiding blijven gecijferdheid en vakdidactiek belangrijke pijlers van de opleiding, maar nu meer in relatie tot collegiale consultatie en rekenbeleid. De aandacht verschuift naar de ontwikkeling van de gehele school. Centrale vragen zijn dan: Wat hebben mijn collega s nodig om hun rekenonderwijs te verbeteren? Hoe kan ik hen ondersteunen? Hoe enthousiasmeer ik mijn team voor reken-wiskundeonderwijs? Hoe zet ik onderzoek in om vragen te kunnen beantwoorden naar bijvoorbeeld verhoging van resultaat? Hoe komen we als school tot een helder rekenbeleid? 12 STUDIEBELASTING EN STUDIEDUUR Je ontwikkelt competenties op het gebied van gecijferdheid, vakdidactiek, collegiale consultatie en rekenbeleid door het uitwerken van praktijkopdrachten voor je eigen school. De kwaliteit van deze opdrachten en de feedback van de docent(en) dienen als basis voor de assessments. Hierin toon je je ontwikkeling in de genoemde competenties aan. Deze post-hbo-opleiding heeft een belasting van 200 studiebelastingsuren. CERTIFICERING De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister. AANBEVOLEN LITERATUUR Jonge kinderen leren rekenen, ISBN Kinderen leren rekenen, ISBN Breuken, procenten, kommagetallen en verhoudingen, ISBN Jonge kinderen leren meten en meetkunde, ISBN Meten en meetkunde in de bovenbouw, ISBN Deze vijf publicaties bevatten de landelijke Tussendoelen Annex Leerlijnen van het Tal-team (uitgegeven door Noordhoff Uitgevers). AAN TE SCHAFFEN LITERATUUR Een abonnement op het tijdschrift Volgens Bartjens, aanmelden via: Het boek Protocol Ernstige Reken-Wiskunde-problemen en Dyscalculie, BAO, SBO, SO, ISBN

14 BIJZONDERHEDEN De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met het Centrum Theo Thijssen (HU). Het MOC heeft de afgelopen jaren de opleiding Coördinator Rekenen incompany voor verschillende schoolbesturen uitgevoerd. Stichting SKBO uit Oss zegt over de opleiding: Inmiddels hebben wij een groep kwalitatief hoog opgeleide taal- en rekencoördinatoren, die op een intensieve manier meewerken aan de kwaliteitsverbetering van het taal- en rekenonderwijs op onze SKBO-scholen. Dit hebben we vooral te danken aan de prettige en degelijke scholing die de docenten van het Marnix Onderwijscentrum aan onze taal- en leescoördinatoren hebben gegeven. DOELGROEP PLANNING KOSTEN CODE Leraren (speciaal) basisonderwijs die met plezier het vak rekenenwiskunde beoefenen, die collega s met rekenen willen helpen en die het reken-wiskundeonderwijs binnen de eigen school op een hoger plan willen tillen. Acht bijeenkomsten van zes uur verdeeld over één schooljaar, een intakegesprek, voortgangs- en eindassessment. Daarnaast 150 uur voor zelfstudie-uren, portfolio en praktijkopdrachten. Voor data en lestijden zie onze website, code ,- (inclusief lunches, admini stratie- en materiaalkosten en diploma en inschrijving in het Abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur) 13

15 Coördinator Taal OPBRENGST Je bent opgeleid voor de taak van coördinator taal in de eigen school of op bovenschools niveau. Doordat je deze taak vervult, wordt het taalonderwijs op de school op een hoger niveau gebracht. Je bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het taalonderwijs op jouw school. INFORMATIE Met een coördinator taal heeft de school iemand in huis die de kwaliteit van het taalonderwijs bewaakt, die voor het team vraagbaak en stimulator is op het gebied van taal en taalonderwijs en die de ver anderingen planmatig aanpakt. Als coördinator taal kun je een centrale rol spelen op de basisschool bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs. Je voert in overleg met het management en leerkrachten van de school stapsgewijs verbeteringen door. Als inhoudelijk deskundige vervul je ook een rol bij beleid op mesoniveau, bijvoorbeeld bij inspectiebezoeken. Belangrijk is dat de directie de coördinator taal in opleiding in staat stelt om een taalbeleidsplan op te stellen en de activiteiten die in de opleiding gevraagd worden, uit te voeren. 14 Sinds de start van de opleiding in 2000 zijn er aan de verschillende pabo s circa 800 taalcoördinatoren afgestudeerd. Het Marnix Onderwijscentrum leidt al jaren taalcoördinatoren op. Onze adviseurs zijn recent betrokken geweest bij de revisie van de opleiding die nu aangepast is aan nieuwe inzichten. Pijlers waarop de opleiding rust, zijn taalbeleid, interactief taalonderwijs en collegiale ondersteuning. Je analyseert het taalonderwijs op school en kunt het team enthousiast maken voor interactief taalonderwijs. Onderwerpen van de bijeenkomsten zijn onder andere: inhouden van interactief taalonderwijs, zoals mondelinge taalontwikkeling, woordenschat, lezen, schrijven en taalbeschouwing, werken aan een taalbeleidsplan, aandacht voor opbrengstgericht werken en collegiale ondersteuning en intervisie. Tijdens de opleiding denk je samen met je team na over verandertrajecten in de eigen school. Je ontwikkelt een taalbeleidsplan dat door jou aan het einde van de opleiding wordt gepresenteerd om dit vervolgens in de eigen school in te zetten. Een digitale intake, een voortgangs- en een eindgesprek (aan de hand van portfolio-opdrachten) zijn onderdeel van de opleiding. Tijdens de laatste bijeenkomst geef je een presentatie en vindt certificering plaats. De opleiding kent de volgende bijeenkomsten: Bijeenkomst 1: Taalbeleid en organisatie, Taalonderwijs en visie en woordenschat Bijeenkomst 2: Mondelinge taalvaardigheid en interactie Bijeenkomst 3: Beginnende en gevorderde geletterdheid: schrijven Bijeenkomst 4: Beginnende en gevorderde geletterdheid: lezen en collegiale ondersteuning Bijeenkomst 5: Voortgangsgesprek (per student een half uur) Bijeenkomst 6: Taal bij de vakken en werken aan verandering Bijeenkomst 7: Taalbeschouwing, de rol van methodes en collegiale ondersteuning Bijeenkomst 8: Eindgesprek (per student een half uur) Bijeenkomst 9: Eindpresentatie en certificering (half dagdeel)

16 AAN TE SCHAFFEN LITERATUUR Beek, W. van & M. Verhallen (2012). Taal, een zaak voor alle vakken. Bussum: Coutinho. Elsäcker, W. van, R. Damhuis & M. Droop (2010). Zaakvakken en Taal: Twee vliegen in één klap. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. Norden, S. van (2009). Taal leren op eigen kracht. Taalverwerving op school met behulp van de werkwijze van taalvorming. Van Gorcum BV. Westerbeek, K & M. Gijsel (2010). Taal 100 Interactief taalonderwijs op de basisschool. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. Tomesen, M & van Kleef, M. (2005). Strategisch lezen en schrijven met jonge kinderen. Prototypen voor lees- en schrijfonderwijs in betekenisvolle contexten. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. Kleef M. van & Tomesen, M (2002). Stimulerende lees- en schrijfactiviteiten voor de onderbouw. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. Damhuis, R. & P. Litjens (2003). Mondelinge communicatie. Drie werkwijzen voor mondelinge taalontwikkeling. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. Nulft, D. van den, & Verhallen, M.(2009). Met woorden in de weer. Bussum: Coutinho. Cd-rom MILE-Nederlands 3 (2000). Bronkhorst, J., R. Damhuis, P. Litjens & H. Paus, aan de praat goede gesprekken in de klas. Nijmegen: Expertisecentrum Nederlands. Damhuis, R., Blauw, A. de & Brandenbarg, N. (2004) CombiList, een instrument voor taalontwikkeling via interactie 15 CERTIFICERING De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister. BIJZONDERHEDEN De opleiding wordt aangeboden in samenwerking met het Centrum Theo Thijssen (Hogeschool Utrecht). ERVARINGEN Het MOC heeft de afgelopen jaren een aantal malen de opleiding Coördinator Taal incompany bij schoolbesturen uitgevoerd. Stichting SKBO uit Oss zegt over de opleiding: Inmiddels hebben wij een groep kwalitatief hoog opgeleide taal- en rekencoördinatoren, die op een intensieve manier meewerken aan de kwaliteitsverbetering van het taal- en rekenonderwijs op onze SKBO-scholen. Dit hebben we vooral te danken aan de prettige en degelijke scholing die de docenten van het Marnix Onderwijscentrum aan onze taal- en leescoördinatoren hebben gegeven.

17 Stichting Lek en IJssel reageert als volgt: De opleiding Taalcoördinator van het Marnix Onderwijscentrum die in 2011 door een aantal leerkrachten van Stichting Lek en IJssel is gevolgd, is als zeer zinvol beoordeeld door de deelnemers. Men vond de opleiding best pittig naast de werkzaamheden op school, ook het schrijven van een taalbeleidsplan was voor velen een hele klus maar voor alle deelnemers was het een hele waardevolle opleiding. De docenten waren enthousiast, betrokken en deskundig. De inhoud van de opleiding was up-to-date, de werkvormen waren goed gevarieerd. Men heeft aangegeven veel van de opleiding te hebben geleerd. DOELGROEP PLANNING KOSTEN CODE Leraren groep 1 tot en met 8 Een informatiebijeenkomst voor cursisten samen met de directeur van de school, zes inhoudelijke bijeenkomsten van zes uur, een certificeringsbijeenkomst van drie uur en voortgangs- en een eindgesprek. Voor data en lestijden zie onze website, code ,- (inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het Abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur). 16

18 Gedragsspecialist Basisopleiding OPBRENGST Je hebt zicht op en kunt rekening houden met je eigen stijl van omgaan met leerlingen om zo op een verantwoorde manier een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat voor alle leerlingen te kunnen realiseren. Je kunt doelbewust opvoedingsmiddelen en vaardigheden inzetten, afgestemd op de behoeften van individuele kinderen. Ook leer je de onderwijsbehoeften van leerlingen signaleren en analyseren op individueel en/of groepsniveau. In samenwerking met collega s of een externe deskundige kun je analyseren en (delen van) een plan van aanpak zelfstandig uitvoeren en evalueren. VISIE De opleiding werkt vanuit de handelingsgerichte visie. Onder handelingsgericht werken (HGW) wordt een doorgaand proces verstaan, waarbij het waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staat. Door de onderwijsbehoeften van de leerling centraal te stellen en het onderwijsaanbod daarop af te stemmen, verbetert het pedagogisch klimaat en worden de leeropbrengsten verhoogd. COMPETENTIES De opleiding is competentiegericht. Competenties worden hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding opdrachten uit binnen de context van je eigen school. Op deze wijze worden competenties, binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren, verworven. Je plaatst de tijdens de opleiding gemaakte en goedgekeurde opdrachten in je portfolio en toont daarmee aan dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet. 17 LEERMODEL Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is gezocht naar een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Van jou als student wordt een actieve leerhouding en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces verwacht. De opleiding gaat ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Gedurende de opleiding voer je praktijkopdrachten uit binnen je eigen school en vraag je hierop feedback van collega s en management. Op deze wijze worden competenties gaandeweg gerealiseerd. Je maakt koppelingen tussen theorie en praktijk en onderzoekt deze door discussie en dialoog. Het geleerde wordt in de praktijk getoetst. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt in het leerproces begeleid door een studiecoach. TOETSING EN EVALUATIE VAN HET LEERPROCES Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je als student feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit: een intake-assessment tussentijdse feedback op opdrachten/toetsen een afsluitend assessment

19 ONDERWERPEN De volgende thema s komen tijdens de opleiding aan bod: visies op gedrag onderzoeken van onderwijsbehoeftes handelingsadviezen professionele communicatie Na deze opleiding is er een eenjarige top-opleiding Leer- en gedragsspecialist mogelijk. CERTIFICERING De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister. DOELGROEP PLANNING KOSTEN CODE Bevoegde leraren basisonderwijs Acht bijeenkomsten van zes uur verdeeld over één schooljaar, een intakegesprek, voortgangs- en eindassessment. Studiebelasting 350 uur. Voor data en lestijden zie onze website, code ,- (inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het Abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur). 18

20 Intern Begeleider Basisopleiding OPBRENGST Je bent in staat de zorgstructuur binnen een school op te zetten en te coördineren. Je kunt op professionele wijze leraren begeleiden en ondersteunen bij het inhoud geven aan de leerlingenzorg en een bijdrage leveren aan het implementeren van vernieuwingen op school. VISIE De opleiding werkt vanuit de handelingsgerichte visie. Onder handelingsgericht werken (HGW) wordt een doorgaand proces verstaan, waarbij het waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staat. Door de onderwijsbehoeften van de leerling centraal te stellen en het onderwijsaanbod daarop af te stemmen, verbetert het pedagogisch klimaat en worden de leeropbrengsten verhoogd. De intern begeleider richt zich vooral op de zorgstructuur en de begeleiding van leraren. Hij/zij zal in de toekomst steeds meer een onderwijsinnovator worden en een rol spelen bij veranderingprocessen. Het handelingsgericht werken geeft daarvoor handvatten. COMPETENTIES De opleiding is competentiegericht. Competenties worden hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding opdrachten uit binnen de context van je eigen school. Op deze wijze worden competenties, binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren, verworven. Je plaatst tijdens de opleiding gemaakte en goedgekeurde opdrachten in je portfolio en toont daarmee aan dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet. 19 LEERMODEL Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is gezocht naar een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Van jou als student wordt een actieve leerhouding verwacht en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. De opleiding gaat ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Je voert gedurende de opleiding praktijkopdrachten uit binnen je eigen school en vraagt hierop feedback van collega s en management. Op deze wijze worden competenties gaandeweg gerealiseerd. Je maakt koppelingen tussen theorie en praktijk en onderzoekt deze door discussie en dialoog. Het geleerde wordt in de praktijk getoetst. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt in het leerproces door een studiecoach begeleid. TOETSING EN EVALUATIE VAN HET LEERPROCES Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit: een intake-assessment tussentijdse feedback op opdrachten/toetsen een afsluitend assessment

21 ONDERWERPEN De volgende thema s komen tijdens de opleiding aan bod: visie en opzetten van de zorgstructuur, inclusief taak en functie van de intern begeleider schoolontwikkeling en verandermanagement professionele communicatie begeleiden en coachen van leraren en teams Na deze eenjarige basisopleiding is er een eenjarige top-opleiding Intern Begeleider mogelijk. CERTIFICERING De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister. DOELGROEP PLANNING KOSTEN CODE Bevoegde leraren basisonderwijs Acht bijeenkomsten van zes uur verdeeld over één schooljaar, een intakegesprek, voortgangs- en eindassessment. Studiebelasting 350 uur. Voor data en lestijden zie onze website, code ,- (inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het Abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur). 20

22 Intern Begeleider Top-opleiding OPBRENGST Je bent in staat om het zorgbeleid in de school uit te voeren én te coördineren. Je kunt een bijdrage leveren aan het zorgbeleid (analyseren van alle zorgactiviteiten en op basis daarvan adviezen geven over ontwikkelen van het (bovenschools) zorgbeleid). Je bent innovatief en kunt leiding geven aan veranderingsprocessen ten aanzien van de leerlingenzorg. Je kunt leerkrachten met betrekking tot de leerlingenzorg coachen en begeleiden. Tenslotte ben je in staat om als professional te reflecteren op de eigen houding en de ethische code intern begeleider na te leven. VISIE De opleiding werkt vanuit de handelingsgerichte visie. Onder handelingsgericht werken (HGW) wordt een doorgaand proces verstaan, waarbij het waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staat. Door de onderwijsbehoeften van de leerling centraal te stellen en het onderwijsaanbod daarop af te stemmen, worden optimale ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen gecreëerd wat leidt tot hogere leeropbrengsten. Als intern begeleider met de Top-opleiding, ben je vaardig in het begeleiden en coachen van leerkrachten bij het uitvoeren van het zorgbeleid in de school. Daarnaast voer je overleg met externe organisaties om de begeleiding van leerlingen af te stemmen en adviseer je het (bovenschools) management over de kaders waarbinnen de leerlingenzorg plaats moet vinden. Met het bovenschools IB-netwerk wordt de inhoud, professionalisering en samenwerking van scholen afgestemd. 21 COMPETENTIES De opleiding is competentiegericht. Competenties worden hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding opdrachten uit binnen de context van je eigen school. Op deze wijze worden competenties, binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren, verworven. Je plaatst de tijdens de opleiding gemaakte en goedgekeurde opdrachten in je portfolio en toont daarmee aan dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet. LEERMODEL Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is gezocht naar een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Van jou als student wordt een actieve leerhouding verwacht en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. De opleiding gaat ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Je voert gedurende de opleiding praktijkopdrachten uit binnen je eigen school en vraagt hierop feedback van collega s en management. Op deze wijze worden competenties gaandeweg gerealiseerd. Je maakt koppelingen tussen theorie en praktijk en onderzoekt deze door discussie en dialoog. Het geleerde wordt in de praktijk getoetst. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt in het leerproces door een studiecoach begeleid.

23 TOETSING EN EVALUATIE VAN HET LEERPROCES Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij de student feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit: een intake-assessment tussentijdse feedback op opdrachten een afsluitend assessment ONDERWERPEN In deze opleiding staat het persoonlijk functioneren van de IB-er centraal en het verandermanagement. De volgende thema s komen tijdens de opleiding aan bod: schoolontwikkeling en verandermanagement professionele communicatie coachen van leraren en teams professionele houding van de IB-er CERTIFICERING De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister. 22 DOELGROEP PLANNING KOSTEN CODE Leraren die in het bezit zijn van het diploma Intern Begeleider Basisopleiding (Post-HBO) of een vergelijkbaar bekwaamheidsdossier. Van deelnemers wordt verwacht dat zij ervaring hebben met het coördineren en uitvoeren van zorgbeleid binnen de school. Acht bijeenkomsten van zes uur verdeeld over één schooljaar, een intakegesprek, voortgangs- en eindassessment. Studiebelasting 350 uur. Voor data en lestijden zie onze website, code ,- (inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het Abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur).

24 Jonge Kind specialist OPBRENGST Je bent in staat een beargumenteerd onderwijsaanbod voor het jonge kind te ontwikkelen en vorm te geven in de praktijk. Je doet dit vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind. Je kent de leerlijnen en weet hoe de ontwikkelingen van het jonge kind te observeren en te registreren in het leerlingvolgsysteem van de school. Op grond van de signalering ben je in staat groepsoverzichten en groepsplannen te maken, met oog voor de eigen pedagogisch-didactische aanpak van het jonge kind. Door het opzetten van een lerend netwerk leer je hoe je binnen je team kennisoverdracht kunt realiseren. INFORMATIE Tijdens de peuter- en kleuterjaren zien we het jonge kind, als hij op de juiste wijze wordt gestimuleerd, met sprongen vooruit gaan in zijn ontwikkeling. Onderzoek van De Haan en Leseman (2011) laat echter de noodzaak zien van leidsters en leraren die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind, zodat deze ontwikkeling ook daadwerkelijk tot stand komt. Het kind in de kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spel neemt hierbij een belangrijke plaats in. In het spel komen alle ontwikkelingslijnen samen. Er worden geen vakken gegeven, maar leraren hebben de ontwikkelingslijnen van alle ontwikkelingsgebieden goed in het hoofd, zodat zij een rijke leeromgeving kunnen creëren. Leerkrachtvaardigheden, zoals bijvoorbeeld werken in kleine kringen en uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Tijdens de opleiding worden deze vaardigheden planmatig en in relatie met de praktijk uitgewerkt. Het opzetten van een lerend netwerk binnen het (onderbouw)team van de school of met een voorschool maakt deel uit van de opleiding. Samen werken en samen leren is de basis van goed onderwijs. De opleiding is praktijkgericht met een gefundeerde theoretische onderbouwing. Van de studenten wordt verwacht dat zij werken vanuit eigen leervragen. Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met eigen casuïstiek van de studenten. 23 INHOUD De opleiding bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel. Alle studenten volgen het algemene deel. Op grond van eigen leervragen kiezen studenten twee van de vier aangeboden inhoudelijke blokken die zij binnen leerteams en in de praktijk uitwerken. De doelstellingen van de post-hbo-opleiding Jonge Kind Specialist zijn gebaseerd op het competentieprofiel jonge kind (Docentennetwerk Specialisten Jonge kind, 2008) en het Utrechts kwaliteitskader voor educatie van het jonge kind (2012). De doelstellingen worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen: visies op onderwijs aan het jonge kind observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en plannen in relatie tot de pedagogischdidactische benadering van het jonge kind)

25 Werken in leerteams maakt deel uit van de opleiding. Daarnaast kiest elk leerteam een van de volgende thema s voor onderzoek en verdieping: sociale media en kleuters creativiteit / muziek bewegingsactiviteiten /sensomotorische ontwikkeling wereldoriëntatie De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in het aanbod op het gebied van taal en rekenen. Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar presenteren. CERTIFICERING De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister. 24 DOELGROEP PLANNING KOSTEN CODE Leerkrachten van de groepen 1 en 2 Acht bijeenkomsten van zes uur verdeeld over één schooljaar, een intakegesprek, voortgangs- en eindassessment. Studiebelasting 350 uur. Voor data en lestijden zie onze website, code ,- (inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het Abituriëntenregister).

26 Leer- en gedragsspecialist Top-opleiding OPBRENGST Je kunt leerlingen die orthopedagogische en orthodidactische hulp nodig hebben diepgaand diagnosticeren en remediëren, omdat je in staat bent je aanpak af te stemmen op de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met leer- en gedragsproblemen. VISIE Als leer-en gedragsspecialist werk je vanuit de handelingsgerichte visie. Onder handelingsgericht werken wordt een doorlopend proces verstaan, waarbij het waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren van de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staat. Door deze onderwijsbehoeften centraal te stellen en het onderwijsaanbod daarop af te stemmen, kun je opbrengstgericht werken aan de leeropbrengsten van alle leerlingen. Handelingsgericht werken gaat in deze opleiding hand in hand met handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Er wordt gewerkt met complexe casuïstiek, waarbij de ontwikkelingsgebieden zijn: taal/lezen, rekenen, sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag. In alle HGD-fasen (intake, strategie, onderzoek, indicering en advies) wordt breed gekeken. Dat wil zeggen: er wordt rekening gehouden met factoren in het kind en om het kind heen. Een leer- en gedragsspecialist vindt creatieve oplossingen op basis van (wetenschappelijke) literatuur en praktijkkennis, die ervoor zorgen dat de leerling zich in de schoolse situatie verder kan ontwikkelen. Dat vraagt om afstemming tussen het kind zelf en de mensen in zijn omgeving. Begeleiden en coachen van collega s en team horen nadrukkelijk bij de taken van de leer- en gedragsspecialist. COMPETENTIES De opleiding is competentiegericht. Competenties worden hierbij gezien als een persoonlijke bekwaamheid, die zichtbaar is in succesvol gedrag binnen de beroepspraktijk. Je voert gedurende de opleiding opdrachten uit binnen de context van je eigen school. Op deze wijze worden competenties, binnen een cyclisch proces van waarnemen, denken, handelen en controleren, verworven. Je plaatst de tijdens de opleiding gemaakte en goedgekeurde opdrachten in je portfolio en toont daarmee aan dat je aan het gestelde competentieprofiel voldoet. 25 LEERMODEL Leren en kenniscreatie gaan hand in hand. Er is gezocht naar een goede balans van coöperatief leren tussen studenten en het leren van experts. Leren wordt hierbij gezien als een actief, betekenisvol en toepassingsgericht proces, waarbij de eigen onderwijspraktijk centraal staat. Van jou als student wordt een actieve leerhouding verwacht en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. De opleiding gaat ervan uit dat de eigen werkplek de belangrijkste plaats is om te leren. Door deze koppeling wordt de opleiding betekenisvol en wordt fragmentatie voorkomen. Je voert gedurende de opleiding praktijkopdrachten uit binnen de eigen school en vraagt hierop feedback van collega s en management. Op deze wijze worden competenties gaandeweg gerealiseerd. Je maakt koppelingen tussen theorie en praktijk en onderzoekt deze door discussie en dialoog. Het geleerde wordt in de praktijk getoetst. Reflectie is een belangrijk onderdeel in dit professionaliseringsproces. Je wordt in het leerproces door een studiecoach begeleid.

27 TOETSING EN EVALUATIE VAN HET LEERPROCES Toetsing wordt gezien als onderdeel van het leerproces, waarbij je feedback krijgt zowel op het leerproces als op de ontwikkeling van de competenties. De toetsing bestaat uit: een intake-assessment tussentijdse feedback op opdrachten een afsluitend assessment ONDERWERPEN De eerste zes studiedagen staat handelingsgerichte diagnostiek en handelingsgericht werken op het programma. Je leert om oplossingsgericht en op basis van consultatieve leerlingbegeleiding samen te werken aan de (specifieke) onderwijsbehoeften van de leerling. Je leert ook multidisciplinair werken, in overleg met het zorgadviesteam, om passende adviezen te kunnen geven over leer- en gedragsvraagstukken van leerlingen. Je leert effectief en op een oplossingsgerichte manier samen te werken met leerkrachten, ouders en andere betrokkenen. Iedere studiedag wordt er door een vakspecialist aandacht besteed aan een onderwerp rond leren en gedrag van leerlingen. Zij zorgen voor recente input van literatuur en onderzoek. 26 Communicatie- en coachingsvaardigheden komen direct of indirect in alle studiedagen aan de orde. Voor diegene die instromen vanuit de basisopleiding Gedragsspecialist bestaat de mogelijkheid om in te zoomen op de moeilijke groep. Waarnemen en begrijpen van factoren, plannen en realiseren van acties door middel van een Groeps plan Gedrag zijn hierbij de stappen. Er wordt rekening gehouden met de criteria die de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT) hanteert voor leden die de basiskwalificatie na de opleiding willen realiseren. CERTIFICERING De opleiding is geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. Je ontvangt na afronding het diploma Post HBO Nederland en wordt ingeschreven in het Abituriëntenregister. DOELGROEP PLANNING KOSTEN CODE Leraren die in het bezit zijn van het diploma Gedragsspecialist- of Remedial Teacher Basisopleiding (Post-HBO) of een vergelijkbaar bekwaamheidsdossier. Van deelnemers wordt verwacht dat zij opdrachten in hun praktijk kunnen uitvoeren. Acht bijeenkomsten van zes uur verdeeld over één schooljaar, een intakegesprek, voortgangs- en eindassessment. Studiebelasting 350 uur. Voor data en lestijden zie onze website, code ,- (inclusief lunches, administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het Abituriëntenregister, exclusief aan te schaffen literatuur).

Post-hbo-opleidingen 2016-2017

Post-hbo-opleidingen 2016-2017 Post-hbo-opleidingen 2016-2017 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum...3 Leeswijzer...5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs...6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs versneld...8 Coördinator Lezen...

Nadere informatie

2016 2017 Post-hbo-opleidingen

2016 2017 Post-hbo-opleidingen Post-hbo-opleidingen 2016 2017 Post-hbo-opleidingen 2016-2017 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum...3 Leeswijzer...5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs...6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2015-2016

Post-hbo-opleidingen 2015-2016 Post-hbo-opleidingen 2015-2016 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 3 Leeswijzer... 5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs - versneld NIEUW!... 8 Coördinator

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen 2012-2013

Post-hbo-opleidingen 2012-2013 Post-hbo-opleidingen 2012-2013 Post-hbo-opleidingen 2012-2013 Inhoudsopgave Coördinator Taal.............................................................................................. 6 Coördinator

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen

Post-hbo-opleidingen Post-hbo-opleidingen 2012-2013 Post-hbo-opleidingen 2013-2014 Inhoudsopgave Bevoegdheid bewegingsonderwijs... 6 Coördinator Lezen... 8 Coördinator Rekenen... 11 Coördinator Taal... 14 Gedragsspecialist

Nadere informatie

Post-hbo-opleidingen

Post-hbo-opleidingen Post-hbo-opleidingen 2017-2018 2 Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum...3 Leeswijzer...5 Bevoegdheid bewegingsonderwijs...6 Bevoegdheid bewegingsonderwijs versneld...8 Coördinator Lezen...

Nadere informatie

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO)

Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) Opleiding jonge kind specialist (Post HBO) 1. Algemeen 1.1. In vogelvlucht De basisopleiding tot jonge kind specialist is een praktijkgerichte opleiding met gefundeerde theoretische onderbouwing. In deze

Nadere informatie

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST

POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST POST HBO OPLEIDING GEDRAGSSPECIALIST INLEIDING Bij de ontwikkeling van een post-hbo basisopleiding tot Gedragsspecialist heeft aantal factoren een rol gespeeld. Bijvoorbeeld de verwachting dat het onderwijsveld

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

VERRIJK EN VERSTERK JEZELF ALS DOCENT!

VERRIJK EN VERSTERK JEZELF ALS DOCENT! de Nieuwste Pabo onderwijscentrum VERRIJK EN VERSTERK JEZELF ALS DOCENT! Het Onderwijscentrum van de Nieuwste Pabo in Sittard verzorgt scholingstrajecten voor professionals die meer uit hun vak willen

Nadere informatie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie

Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie Begeleiden en opleiden van studenten door partnerscholen van de Marnix Academie 2017-2018 Inhoudsopgave Intern Coördinator Opleiden in de school (ico)... 04 Update Intern Coördinator Opleiden in de school...

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Meesterlijk leren. Opleidingen, cursussen en advies

Meesterlijk leren. Opleidingen, cursussen en advies Meesterlijk leren Opleidingen, cursussen en advies Inhoudsopgave 2 Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 6 Leeswijzer... 8 KENNISCENTRUM SCHOOL EN IDENTITEIT....10 Studieprogramma / studiereis Marokko...

Nadere informatie

Meesterlijk leren. Opleidingen, cursussen en advies

Meesterlijk leren. Opleidingen, cursussen en advies Meesterlijk leren Opleidingen, cursussen en advies Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 6 Leeswijzer... 8 Kenniscentrum School en Identiteit....10 Adviesgesprek schoolidentiteit (gratis)....

Nadere informatie

Leergang Bewegingsonderwijs

Leergang Bewegingsonderwijs Onderwijs Algemeen Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een

Nadere informatie

Leergang Bewegingsonderwijs

Leergang Bewegingsonderwijs Onderwijs Algemeen Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een

Nadere informatie

De kunst van het lesgeven

De kunst van het lesgeven De kunst van het lesgeven Cursus voor schoolleiders en (intern) begeleiders te essentiële kwaliteitsaspecten te leren van een goed instructiegedrag, goed klassenmanagement en een goede pedagogische relatie.

Nadere informatie

Leergang Bewegingsonderwijs

Leergang Bewegingsonderwijs Onderwijs Algemeen Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een

Nadere informatie

Meesterlijk leren. Opleidingen, cursussen en advies

Meesterlijk leren. Opleidingen, cursussen en advies Meesterlijk leren Opleidingen, cursussen en advies 2014 2015 Meesterlijk leren Opleidingen, cursussen en advies Inhoudsopgave Welkom bij het Marnix Onderwijscentrum.... 6 Leeswijzer... 8 KENNISCENTRUM

Nadere informatie

Juli 2009. Functie-informatie:

Juli 2009. Functie-informatie: Juli 2009 Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid- en bedrijfsvoeringondersteunende

Nadere informatie

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming Consulent taalvorming opleiding 2014-2016 In september 2014 starten we met een nieuwe groep cursisten voor de opleiding Consulent Taalvorming. De opleiding is bedoeld voor docenten Nederlands en Pedagogiek

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Handelingsgericht werken met taal

Handelingsgericht werken met taal Handelingsgericht werken met taal De leergang Handelingsgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

Nieuw! : Kies je eigen programma

Nieuw! : Kies je eigen programma Informatiebijeenkomst 2015 Lucas Onderwijs Master Sen opleiding Nieuw! : Kies je eigen programma Lucas Onderwijs & het Seminarium voor Orthopedagiek regio Zuidwest-Nederland Seminarium: Innovatief opleiden!

Nadere informatie

Nieuw in Amsterdam. De IB academie van het openbaar basisonderwijs. Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden?

Nieuw in Amsterdam. De IB academie van het openbaar basisonderwijs. Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden? Nieuw in Amsterdam De IB academie van het openbaar basisonderwijs Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden? Meld je dan nu aan! Stilstaan is achteruit gaan Paul Beke,57 jaar,

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen

Taalonderwijs aan dyslectische kinderen Taalonderwijs aan dyslectische kinderen De leergang Taalonderwijs aan dyslectische kinderen heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator

Algemene voorwaarden cultuurcoördinator 1 Algemene voorwaarden cultuurcoördinator Opleidingsniveau & denkniveau HBO denk- & werkniveau Opleiding; (Master) opleiding Richtlijn uren coördinatie; 40 uur Randvoorwaarden; Open en transparante communicatie

Nadere informatie

Onderwijs van de 21ste eeuw:

Onderwijs van de 21ste eeuw: Onderwijs van de 21ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie 2015-2016 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Onderwijs van de 21 ste eeuw: didactiek, wetenschap en technologie Professionaliseringsaanbod

Nadere informatie

Deskundigheid in Creatief Vermogen

Deskundigheid in Creatief Vermogen Deskundigheid in Creatief Vermogen 2017-2018 Creatief Vermogende trainer in het partnerschap/ netwerk Creatief Vermogen Utrecht wil creativiteit in het hart van het primair onderwijs plaatsen. De professionaliteit

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Elke rekencoach een VIP bij de implementatie het van het ERWD Protocol. 11 december Henk Logtenberg

Elke rekencoach een VIP bij de implementatie het van het ERWD Protocol. 11 december Henk Logtenberg Elke rekencoach een VIP bij de implementatie het van het ERWD Protocol 11 december Henk Logtenberg Opbrengst 1. Kennis van de rollen en taken van een rekencoach bij het werken met het ERWD- Protocol 2.

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Coach van Onderwijsprofessionals

Coach van Onderwijsprofessionals Coach van Onderwijsprofessionals Door de vele externe ontwikkelingen, in combinatie met de wens van professionals in het onderwijs om zich te blijven ontwikkelen, is er een enorme behoefte aan begeleiding

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

OPTIMUS academie 2011-2012

OPTIMUS academie 2011-2012 academie 2011-2012 Evenals dit schooljaar willen we schooljaar 2011-2012 weer een stapje verder gaan in het aanbod van de academie. We merken dat steeds meer collega s de noodzaak van deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Specialisatie VO/MBO. Beschrijving van de onderwijseenheden

Specialisatie VO/MBO. Beschrijving van de onderwijseenheden Jongeren op weg naar de volwassenheid maken een boeiende en soms ook verwarrende levensfase door. Je bent nog geen volwassene maar je wordt wel geacht je te gedragen naar de regels die de maatschappij

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij certificaat leraar dalton VO incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling dalton kort Nunspeet tweedaagse NDV-certificaat Leraar VO De afgelopen jaren hebben al

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER

NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER NIEUW LEADERSHIP IN EDUCATION MASTER Leadership IN EDUCATION (MASTER) Van leidinggevenden in het onderwijs wordt verwacht dat zij in staat zijn duurzame schoolontwikkeling te realiseren en onderwijsinnovatie

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven.

Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Deze nieuwsbrief is bestemd voor de professionals jonge kind van de Utrechtse basisscholen, peutercentra en kinderdagverblijven. Colofon Het project Nu voor later is een gezamenlijk project van schoolbesturen

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014

Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Certificering pabo-studenten voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs Door: Bestuur OGO-Academie september 2014 Inleiding De certificering wordt door de OGO-Academie uitgevoerd. De pabo s zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Uw producten en diensten in de etalage!

Uw producten en diensten in de etalage! Portal School aan Zet Toelichting aanbod onderwijsadviesbureaus Uw producten en diensten in de etalage! https://portal.schoolaanzet.nl 1 School aan Zet lanceert in september 2012 de online portal van School

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse

Voortgezet Onderwijs. Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Voortgezet Onderwijs Maatwerk bij incompany trainingen schoolbrede daltonontwikkeling certificaat leraar dalton VO dalton kort Nunspeet tweedaagse Www.daltondeventer.nl/nascholing Schoolontwikkeling op

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Schoolplan Juni 2015

Schoolplan Juni 2015 Schoolplan Juni 2015 Strategische thema s 2015-2019 Strategische thema's Eerste jaar Tweede jaar Derde jaar* Vierde jaar Eigentijds onderwijs Leerkrachten spreken de zelfde taal en hebben gelijke beelden

Nadere informatie

Betreft: HBO-Masteropleidingen Special Educational Needs (SEN), opleidingsjaar 2009-2010

Betreft: HBO-Masteropleidingen Special Educational Needs (SEN), opleidingsjaar 2009-2010 Cruquius, 28 mei 2009 Betreft: HBO-Masteropleidingen Special Educational Needs (SEN), opleidingsjaar 2009-2010 Geachte collega s, Eerder heeft u bericht ontvangen over de samenwerking tussen Drielanden

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst

NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT. Stuurkunst NEDERLANDSE SCHOOL VOOR ONDERWIJSMANAGEMENT OPLEIDING 2016/2017 2 Welkom bij! 3 Leiding geven aan samenwerken, ook als het spannend wordt 4 Noodzaak tot samenwerking 4 Kunst van het (bij)sturen) 5 Weten

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING

MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING MASTERS POST-HBO MAATWERK KENNISKRINGEN LEERGEMEENSCHAPPEN LEIDERSCHAPSOPLEIDINGEN TEAMONTWIKKELING KIES VOOR PROFESSIONALISERING OP KPZ KPZ vormt niet alleen studenten, maar geeft ook vorm aan de toekomst.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik

Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Schoolondersteuningsprofiel van: De Leeuwerik Bijgesteld dd: februari 2017 Inleiding Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig om hun schoolloopbaan goed te doorlopen. Wat die kinderen nodig

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief

Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief Opleiding tot Beeldcoach vanuit SWV Barneveld e.o. & het Opleiderscollectief Beeldcoaching: Daar kun je wat mee! Beeldcoaching, voorheen SVIB 1, is een krachtige coachingsmethode die uitgaat van de ontwikkelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Interne begeleiders 26 november 2009 Berber Klein & Henk Logtenberg Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Rekenspecialisten De AGENDA 1. Ervaringen uitwisselen Gebruik maken van elkaars ervaringen

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Lesgeven aan groep 7 en 8

Lesgeven aan groep 7 en 8 Lesgeven aan groep 7 en 8 Heeft u uw ervaring in de onder- of bovenbouw van de basisschool en gaat u nu (of binnenkort) lesgeven aan groep 7 of 8, dan zult u zich wellicht verbazen over de manier waarop

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie