Gebruiksaanwijzing DT22. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing DT22. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen."

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing DT22 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruikde machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands

2

3 INHOUD Inleiding...4 Goede service...4 Serienummer...4 Symbolen en plaatjes...6 Plaatjes...6 Locaties van plaatjes...7 Veiligheid...8 Algemeen gebruik...8 Voorbereidingen...9 Gebruik...10 Verplaatsing/transport...11 Kinderen...11 Opslag...11 Brandstofsysteem...12 Onderhoud...13 Montage...14 Bedieningselementen...15 Motor...16 Brandstof tanken...16 Snij-aggregaat...16 Dieptehendel...16 Koppeling...16 Veelzijdigheid van het mes...17 Klepelset...17 Deltamessen...17 Veren...17 Werking...18 Voordat u begint...18 Verticuteren...18 Afwerken...18 Zaaien...19 Het gazon voorbereiden...19 Schema voor zaaien...19 Aanbevelingen voor zaaien...19 Opvangzak bevestigen en verwijderen...19 Onderhoud...20 Onderhoudsschema...20 Aandrijfriem...21 Reinigen en wassen...21 Klepelset...22 Tweeminutenregel...23 Deltamessen...24 Veren...24 Smeerschema...25 Smering...25 Conformiteitscertifi caten...26 Problemen oplossen...27 Opslag...28 Opslag voor de winter...28 Service...28 Technische gegevens...29 Servicejournaal...30

4 INLEIDING Gefeliciteerd Hartelijk dank dat u een Husqvarna-product voor gazonverzorging hebt gekocht. Door uw vertrouwen in ons hebt u gekozen voor een zeer hoogwaardig product. Deze handleiding is een waardevol document. Hierin wordt uw nieuwe Husqvarna-machine beschreven. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik neemt. Wanneer u de instructies volgt (voor gebruik, service, onderhoud, etc.), kan de levensduur van de machine aanzienlijk worden verlengd en zelfs de waarde bij doorverkoop verhogen. Neem contact op met uw dealer voor mee informatie. Wanneer u uw Husqvarna-machine verkoopt, geef dan ook de gebruikershandleiding aan de nieuwe eigenaar. Uw machine verzekeren Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij voor de dekking voor uw nieuwe machine. Zorg dat u een volledige verzekering voor aansprakelijkheid, brand, schade en diefstal hebt. Goede service De producten van Husqvarna zijn alleen verkrijgbaar in gespecialiseerde winkels met complete service. Zo weet u als klant zeker dat u altijd de beste ondersteuning en service krijgt. De machine is vóór afl evering door uw dealer gecontroleerd en afgesteld. Wanneer u reserveonderdelen of ondersteuning bij service, garantiekwesties, etc. nodig hebt, raadpleeg dan de volgende professional: Deze onderdelenhandleiding behoort bij de machine met het productienummer: Motor: Serienummer Het serienummer van de machine staat op het plaatje op de achterste zijpaneel van de machine. Op het plaatje staat de volgende informatie: De typeaanduiding van de machine (MODEL). Het serienummer van de machine (S/N). Vermeld de typeaanduiding en het serienummer als u reserveonderdelen bestelt. Het serienummer van de motor is op de motor gestanst. Het motortype staat op het carter onder het luchtfi lter. Vermeld het serienummer en het type van de motor als u reserveonderdelen voor de motor bestelt. 4

5 VEILIGHEID Algemene informatie Deze handleiding helpt u bij het veilig gebruiken en het juiste onderhoud van uw Husqvarna-uitrusting. Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik neemt. Bel uw dealer of Husqvarna als u meer informatie nodig hebt. Deze uitrusting mag niet worden aangepast zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de fabrikant. Wanneer u dat wel doet, heeft dit invloed op de werking en duurzaamheid van de uitrusting, maar er kunnen ook gevaarlijke situaties voor de gebruiker en de omgeving ontstaan. De garantie wordt ongeldig als er wijzigingen in de uitrusting zijn aangebracht zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de fabrikant. Veiligheidsprocedures WEL DOEN Lees alle instructies voor onderhoud en service voordat u werkzaamheden uitvoert. Lees de instructies voor gebruik en onderhoud van de fabrikant van de motor. Verwijder de bougiekabel voordat u met servicewerkzaamheden begint. Controleer voordat u begint het gazon en verwijder stenen, draad, touw en andere voorwerpen die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Identifi ceer en markeer alle objecten op de grond die moeten worden vermeden, zoals sproeierkoppen, stokken, waterkleppen of bevestigingen voor waslijnen. Houd kinderen die niet onder supervisie staan uit de buurt van de uitrusting. Gebruik veilige technieken voor heffen en verplaatsen als u de uitrusting in- en uitlaadt of verplaatst. Zorg dat alle plaatjes op hun plaats zitten. Gebruik de machine alleen voor het zaaien en verticuteren van gazons. NIET DOEN Gebruik de machine niet op een andere ondergrond dan gras. Gebruik de machine niet op hellingen van meer dan 35%. Plaats uw handen of voeten niet vlak bij bewegende of draaiende onderdelen. Til de machine niet alleen op. Laat de motor niet draaien in een niet-geventileerde ruimte. Laat de motor niet draaien terwijl u onderhoud uitvoert. Verwijder de bougiekabel voordat u met servicewerkzaamheden begint. Roken, open vuur of vonken zijn niet toegestaan in de buurt van de machine en stop de motor altijd voordat u gaat tanken Verwijder geen beschermingen terwijl de machine in gebruik is. Pas deze uitrusting niet aan. 5

6 SYMBOLEN EN PLAATJES LET OP! Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. BELANGRIJKE INFORMATIE Xxxx xxx xxxx xx xxxx x xxxx. Dit wordt in deze uitgave gebruikt om de lezer te attenderen op de kans op persoonlijk letsel, vooral als de lezer zich niet aan de instructies in deze handleiding houdt. Dit wordt in deze uitgave gebruikt om de lezer te attenderen op de kans op materiële schade, vooral als de lezer zich niet aan de instructies in deze handleiding houdt. Dit wordt ook gebruikt als de kans op verkeerd gebruik of monteren bestaat. Plaatjes GEVAAR let op uw voeten 2. Waarschuwing voor koolmonoxide 3. Geluidsemissie naar de omgeving volgens de richtlijnen van de Europese Gemeenschap. De emissiewaarde van de machine wordt aangegeven in het hoofdstuk Technische gegevens en op het plaatje. 4. Waarschuwing voor de opvangzak 5. Instructies voor het inklappen van de handgreep 6. Schema voor zaaien 7. Zaaddraaischijf 8. Openen/sluiten (zaadbox) 9. Afbeeldingen waarschuwing 10. Hoogte-instelling 11. CE-conformiteitsmarkering, alleen voor Europese markt 6

7 SYMBOLEN EN PLAATJES Locaties van plaatjes Hoogte-instelling 2. Zaaddraaischijf 3. GEVAAR let op uw voeten 4. Schema voor zaaien 5. Waarschuwing voor koolmonoxide 6. Openen/sluiten (zaadbox) 7. Afbeeldingen waarschuwing 8. Waarschuwing voor de opvangzak 9. Instructies voor het inklappen van de handgreep 7

8 VEILIGHEID Algemeen gebruik Het doel van deze handleiding is om u te helpen uw Husqvarna-machine veilig te gebruiken en om u informatie over het onderhoud van de machine te bieden. Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de machine in gebruik neemt. Als u na het lezen van de handleiding nog vragen hebt over veiligheidsrisico s in verband met het gebruik van de machine, dan moet u de machine niet gebruiken. Neem contact op met uw dealer voor mee informatie. Deze veiligheidsinstructies behandelen alleen de basishandelingen voor veilig gebruik. Het is niet mogelijk om in de veiligheidsinstructies alle mogelijke risicosituaties te beschrijven die bij het gebruik van de machine kunnen ontstaan. U kunt echter wel ongevallen voorkomen door altijd uw gezonde verstand te gebruiken. Neem voor een vervangend exemplaar van de gebruikershandleiding contact op met uw dealer. LET OP! De oorspronkelijke vormgeving van de machine mag in geen enkel geval worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. Dergelijke wijzigingen hebben niet alleen invloed op de werking en duurzaamheid van de machine, maar kunnen ook een veiligheidsrisico inhouden voor de gebruiker en iedereen die zich in de buurt bevindt. Niet-geautoriseerde wijzigingen aan de vormgeving van de machine zorgen ervoor dat de fabrikant niet aansprakelijk is voor eventueel persoonlijk letsel of schade aan eigendommen als gevolg van de wijzigingen. Als de machine wordt gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant, dan kan de garantie ongeldig worden. BELANGRIJKE INFORMATIE Gebruik de machine pas als u de gebruikershandleiding volledig hebt gelezen en de instructies in de handleiding hebt begrepen. Alle onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen die niet in deze handleiding worden vermeld, moeten worden uitgevoerd door een geautoriseerde Husqvarna-servicewerkplaats. Lees deze handleiding zorgvuldig door en zorg dat u de informatie erin begrijpt voordat u de machine gebruikt of onderhoud aan de machine uitvoert. Als de gebruiker de handleiding niet kan lezen, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de machine de inhoud van de handleiding aan de gebruiker uit te leggen. Volg alle veiligheidsinstructies. Wanneer u dat niet doet, kunt u of iemand anders letsel oplopen. Voorschriften voor ongevallenpreventie, andere algemene veiligheidsregels, veiligheidsregels voor beroepsrisico s en verkeersregels moeten altijd worden gevolgd. Alle gebruikers moet zijn opgeleid voor het gebruik van de machine. De eigenaar is verantwoordelijk voor het opleiden van de gebruikers. Neem contact op met een erkende Husqvarnawerkplaats voor alle service en reparaties die niet in deze handleiding worden beschreven. De originele reserveonderdelen van Husqvarna zijn ontworpen en gespecificeerd om een hoge kwaliteit en de juiste montage te handhaven, voor optimale duurzaamheid en een lange levensduur van de machine. Controleer of alle veiligheidsplaatjes op hun plaats zitten. Zie het hoofdstuk Symbolen en plaatjes. Leer hoe u de machine en de bedieningselementen veilig moet gebruiken en leer hoe u de veiligheidsplaatjes kunt herkennen. Gebruik de machine alleen voor het zaaien en verticuteren van gazons. De machine is niet bedoeld voor ander gebruik Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de machine start LET OP! Als u overmatig aan trillingen wordt blootgesteld, kan dit tot bloedvat- en zenuwbeschadigingen leiden, vooral bij mensen met een slechte bloedcirculatie. Neem contact op met uw huisarts wanneer u symptomen hebt die wijzen op overmatige blootstelling aan trillingen. Voorbeelden van veel voorkomende symptomen zijn: een verdoofd gevoel, pijn, weinig spierkracht, huidverkleuringen of een onaangenaam tintelend gevoel. Deze symptomen doen zich meestal voor in de vingers, handen of polsen.

9 VEILIGHEID Controleer vóór gebruik of de motor in goede staat is; zie het onderhoudsschema in het hoofdstuk Onderhoud. Gebruik de machine alleen bij daglicht of onder goedverlichte omstandigheden. Houd de machine op veilige afstand van gaten en andere onregelmatigheden in de grond. Let op andere mogelijke risico s. De machine mag alleen worden gebruikt door volwassenen die bekend zijn met het gebruik ervan. Laat de machine nooit gebruiken door kinderen of andere mensen die niet zijn opgeleid in het gebruik ervan. De minimumleeftijd van de gebruiker kan zijn vastgelegd in plaatselijke voorschriften. Mensen en dieren kunnen u afl eiden, waardoor u de controle over de machine kunt verliezen. Concentreer u daarom altijd op de taak waar u mee bezig bent. Zorg dat mensen en dieren op veilige afstand van de machine blijven. Laat de machine nooit onbeheerd achter terwijl de motor draait. Zorg dat er andere mensen in de buurt zijn als u de machine gebruikt, zodat u om hulp kunt roepen wanneer er zich een noodsituatie voordoet. De machine is alleen getest en goedgekeurd voor gebruik in combinatie met apparatuur die oorspronkelijk is geleverd of wordt aanbevolen door de fabrikant. Voorbereidingen Houd altijd een EHBO-kist bij de hand wanneer u de machine gebruikt. Zorg dat er niemand anders in de buurt van de machine is als u de motor start, wanneer u de rijstand inschakelt of wanneer de machine rijdt. Haal voorwerpen, zoals stenen, speelgoed en draad, uit de buurt, omdat deze door de bladen kunnen worden opgepakt en gelanceerd. Lokaliseer vaste voorwerpen in de grond, zoals sproeiersystemen, palen, waterkleppen en voeten voor waslijnen. Controleer op verborgen stroomkabels of dergelijke in het oppervlak van het gazon. Laat de machine om deze voorwerpen heen werken. Laat de machine nooit opzettelijk over vreemde voorwerpen rijden. Zorg dat alle beschermplaten en afschermingen op hun plaats zitten en intact zijn als u de machine gebruikt. Zorg dat kleding, lang haar of sieraden niet in de bewegende onderdelen van de machine kunnen komen. Gebruik de machine nooit terwijl u op blote voeten bent. Draag altijd veiligheidsschoenen of -laarzen met antislipzolen en bij voorkeur met stalen neuzen. Draag goedgekeurde oogbescherming wanneer u met de machine werkt. Vraag uw dealer om goedgekeurde oorbescherming. LET OP! De motor kan erg heet worden. Voorkom brandwonden door de motor uit te schakelen en te wachten totdat alle onderdelen zijn afgekoeld voordat u de motor aanraakt. LET OP! Draag bij het gebruik van de machine altijd goedgekeurde beschermende kleding en goedgekeurde beschermingsuitrusting. Beschermende kleding en beschermingsuitrusting kunnen het risico op ongevallen niet uitsluiten, maar dankzij de juiste kleding en uitrusting zijn de gevolgen van een eventueel ongeval minder ernstig. Vraag uw dealer om informatie over goedgekeurde beschermende kleding en goedgekeurde beschermingsuitrusting die door Husqvarna wordt aanbevolen

10 VEILIGHEID Gebruik Gebruik de machine niet op hellingen van meer dan 20. We raden u aan dwars over hellingen te werken in plaats van omhoog en omlaag. Hierdoor wordt het resultaat gelijkmatiger. Laat de machine niet onbeheerd achter op een helling. Gebruik de machine niet als u moe bent, als u te veel hebt gedronken of als u drugs of medicijnen hebt genomen die uw gezichts-, beoordelings- of coördinatievermogen negatief kunnen beïnvloeden. Gebruik de machine nooit binnenshuis of in ruimten zonder voldoende ventilatie. Gebruik de machine niet op een andere ondergrond dan gras. Zorg dat u stevig staat als u de machine gebruikt, vooral als u achteruit gaat. Loop gewoon, ga niet rennen. Werk nooit op nat gras. U kunt uitglijden door slechte tractie. Houd uw handen en voeten uit de buurt van bewegende onderdelen. Houd uw handen en voeten uit de buurt van de werkuitrusting. Ga langzaam vooruit en wees vooral op hellingen extra voorzichtig. Zorg dat de machine in de aanbevolen richting op hellingen rijdt. Wees voorzichtig als u dichtbij plotselinge niveauverschillen werkt. Roken, open vuur of vonken in de buurt van de machine zijn ten strengste verboden. Benzine is zeer licht ontvlambaar en onzorgvuldig omgaan met benzine kan leiden tot persoonlijk letsel of brand. Stop en controleer de uitrusting als u over of in iets rijdt. Voer waar nodig reparaties uit voordat u weer begint. Wat er ook gebeurt, u moet de machine altijd op een vlakke ondergrond parkeren, de aandrijving uitschakelen, de motor uitschakelen en wachten totdat alle bewegende onderdelen zijn gestopt voordat u de gebruikerspositie achter de machine verlaat De uitlaatgassen van de motor zijn giftig. Laat de motor nooit binnenshuis draaien. LET OP! De uitlaatgassen van de motor, sommige bestanddelen ervan en bepaalde voertuigonderdelen kunnen chemicaliën bevatten of uitstoten waarvan wordt aangenomen dat ze kanker, geboorteafwijkingen en andere beschadigingen van het voortplantingssysteem veroorzaken. De motor stoot koolmonoxide uit, een kleurloos en giftig gas. Gebruik de machine niet in afgesloten ruimtes Roken in de buurt van de machine is ten strengste verboden 10

11 VEILIGHEID Verplaatsing/transport Wanneer u de machine wilt draaien en sturen, moet u de handgreep omlaag duwen en de achterwielen inschakelen. Schakel de motor uit en laat deze minimaal 2 minuten afkoelen voordat u de machine vervoert. Klap de handgreep in als de machine is voorzien van een inklapbare handgreep. Wees voorzichtig en gebruik veilige technieken voor heffen en verplaatsen bij het in-/uitladen van de machine. We raden u aan de machine met twee mensen op te heffen. Zet de machine goed vast met goedgekeurde bevestigingsmiddelen, zoals spanbanden, kettingen of touw. Controleer altijd of u voldoet aan de geldende verkeersregels voordat u de machine vervoert We raden u aan de machine met twee mensen op te heffen Kinderen Er kunnen zich ernstige ongevallen voordoen als u niet goed oplet als er kinderen in de buurt van de machine aanwezig zijn. Ga er nooit vanuit dat kinderen op de plek blijven waar u ze het laatst hebt gezien. Houd kinderen uit de buurt van de machine. Houd kinderen uit het werkgebied en onder supervisie van een andere volwassene. Let goed op en schakel de machine uit als er kinderen in het werkgebied komen. Laat de machine nooit door kinderen bedienen. Wees vooral voorzichtig bij hoeken, bosjes, bomen of andere voorwerpen die uw zicht kunnen belemmeren. Houd kinderen uit het werkgebied Opslag Laat de motor afkoelen voordat u de machine opslaat. Zet de machine nooit in de buurt van open vuur. Zet de machine weg met de brandstofklep gesloten. Zet de machine en brandstof zodanig weg dat eventuele lekkage en dampen niet in contact kunnen komen met vlammen of vonken van elektrische machines, elektromotoren, relais, schakelaars, verwarmingsketels en dergelijke. Zet de machine in een afgesloten ruimte uit de buurt van kinderen en volwassenen die niet zijn opgeleid voor het gebruik van de machine. 11

12 VEILIGHEID Brandstofsysteem Brandstof mag alleen in speciaal daarvoor bedoelde en goedgekeurde containers worden bewaard. Als de motor draait, mag de brandstofdop nooit worden verwijderd en mag de brandstoftank nooit worden bijgevuld. Stop de motor altijd als u tankt. Rook niet tijdens het vullen van de benzinetank en giet geen benzine in de buurt van vonken of open vuur. Vul de brandstoftank nooit binnen. Vul de brandstoftank nooit binnen Als u hebt getankt, moet u de machine minimaal 3 meter van de plek waar u hebt getankt verplaatsen. Schakel de brandstoftoevoer uit als de machine wordt opgeslagen of vervoerd. Als er lekkage in het brandstofsysteem is, mag de motor niet worden gestart zolang het probleem niet is opgelost. Controleer het brandstofpeil vóór elk gebruik en zorg dat de brandstof voldoende ruimte heeft om uit te zetten omdat de warmte van de motor en de zon ervoor kan zorgen dat de brandstof uitzet en uit de tank stroomt. Giet niet te veel brandstof in de tank. Als u benzine op de machine knoeit, veeg dat dan weg en wacht totdat het is verdampt voordat u de motor start. Als u benzine op uw kleding knoeit, trek dan andere kleding aan. Sluit de brandstofklep LET OP! Benzine en benzinedampen zijn giftig en zeer licht ontvlambaar. Wees vooral voorzichtig als u met benzine werkt, omdat onzorgvuldigheid kan leiden tot persoonlijk letsel of brand. 12 Tanken kan altijd gevaarlijk zijn

13 VEILIGHEID Onderhoud Voer nooit aanpassingen uit terwijl de motor draait. Schakel de aandrijfeenheden uit, schakel de motor uit en wacht totdat alle bewegende onderdelen volledig stilstaan voordat u aanpassingen uitvoert, onderhoudswerkzaamheden uitvoert of de machine reinigt. Koppel de kabel van de bougie los voordat u met reparaties begint. Houd alle onderdelen in goede staat en zorg dat alle moeren, bouten, etc. goed zijn vastgedraaid. Vervang versleten of beschadigde plaatjes. Wees voorzichtig als u het werkgereedschap controleert. Draag handschoenen als u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Laat onderhoud nooit uitvoeren door personen die niet zijn opgeleid voor het gebruik van de machine. Parkeer de machine altijd op een gelijkmatige ondergrond voordat u onderhoud uitvoert of aanpassingen aanbrengt. Haal de motor niet uit elkaar. Hierdoor kan de garantie voor de motor ongeldig worden. Neem contact op met uw dealer als u vragen hebt over service of garantie. Volg alle onderhoudsinstructies. Verander de instellingen van regelaars niet en laat de motor niet met een te hoog motortoerental draaien. Als u de motor te hard laat draaien, kunnen de onderdelen van de machine beschadigd raken. Pas de veiligheidsuitrusting niet aan. Controleer regelmatig of deze uitrusting nog goed werkt. De machine mag niet draaien met defecte of gedemonteerde veiligheidsuitrusting. De geluiddemper zorgt dat het geluidsniveau op een goedgekeurd niveau blijft en houdt uitlaatgassen bij de gebruiker uit de buurt. Uitlaatgassen van de motor zijn zeer heet en kunnen vonken bevatten die brand of brandwonden bij de gebruiker kunnen veroorzaken. Gebruik de machine nooit met een defecte geluiddemper. Verklein het risico op brand door gras, bladeren en ander vuil dat vastzit in de machine te verwijderen Koppel de kabel van de bougie los voordat u met reparaties begint LET OP! Wacht totdat alle bewegende onderdelen volledig stilstaan; voer dan pas onderhoudswerkzaamheden aan de machine uit. Schakel de motor uit en verwijder de kabel van de bougie. 13

14 MONTEREN 1. Draai de handgreep en draai deze vast op zijn plaats. 2. Vul de motor met door de fabrikant aanbevolen olie. Zie het hoofdstuk Smering/Motorolie. 3. Test de koppeling. Zorg dat de expansieveer van de koppeling gemakkelijk 6,35 mm los kan komen. 4. Het motortoerental is door de fabrikant ingesteld. Het stationair toerental is omw/min. Het maximale motortoerental is 3600 omw/min. Zie de handleiding van de motor voor instructies over het afstellen van de regelaar en de carburateur als het motortoerental niet binnen deze waarden ligt Motorolie bijvullen 2. Koppelingskabel 3. Koppelingsbeugel 4. Motor 5. Dieptehendel 6. Knop voor inklapbare handgreep 7. Handgreep 8. Asbescherming 9. Riembescherming 14

15 BEDIENINGSELEMENTEN De machine is 55,88 cm breed en is voorzien van een Honda-motor met vier cilinders en een vermogen van 5,5 pk. *Het aangegeven nominale vermogen van de motor is het gemiddelde nettovermogen (bij gespecifi ceerd toerental) van een typische productiemotor voor het motormodel, gemeten volgens SAE-norm J1349/ISO1585. In massa geproduceerde motoren kunnen een afwijkende waarde geven. Het werkelijk geleverde vermogen van de geïnstalleerde motor op de uiteindelijke machine hangt af van de bedrijfssnelheid, de omgevingscondities en andere waarden. De verticuteermachine kan worden voorzien van een opvangbak. Deze is als accessoire verkrijgbaar bij uw Husqvarna-dealer en kan na aankoop worden gemonteerd. De verticuteermachine kan ook worden voorzien van een zaaimachine. Deze is als accessoire verkrijgbaar bij uw Husqvarna-dealer en kan na aankoop worden gemonteerd. Het is niet mogelijk een opvangbak en zaaimachine tegelijkertijd te gebruiken. 15

16 BEDIENINGSELEMENTEN Motor Raadpleeg de handleiding van de motor. Brandstof tanken Lees de veiligheidsinstructies voordat u begint met tanken. Houd de brandstof en de brandstoftank schoon. Vul de machine niet met vuile brandstof. Zorg dat de brandstofdop goed is vastgedraaid en dat de pakking niet is beschadigd, vooral voordat u de machine gaat wassen. Gebruik loodvrije benzine met een octaangehalte van minimaal 86. Gebruik nooit benzine gemengd met tweetaktolie. Voor ethanol- en methanolbenzine geldt het volgende: Maximaal toegestane hoeveelheid ethanol 10% (volume). Maximaal toegestane hoeveelheid methanol 5% (volume). Maximaal toegestane hoeveelheid MTBE (methyl-tertiairbutylether) 15% (volume). De motor kan beschadigd zijn als de motor bij normale belasting pingelt. Tap de brandstoftank af en vervang de brandstof door nieuwe. Als dit niet helpt, moet u contact opnemen met een erkende servicewerkplaats. Giet de tank niet helemaal vol; laat voldoende ruimte over zodat de brandstof kan uitzetten Snij-aggregaat Dieptehendel Gebruik de dieptehendel om de messen tussen de werken transportpositie omhoog en omlaag te zetten. De dieptehendel heeft een slotbout die moet blijven totdat de messen zijn versleten. Zet de bout daarna in een lagere opening zodat de messen in de grond gaan. Klepelset of veren Stel de diepte van het mes of de veer in zodat de messen of veren de grond net raken op een vlakke ondergrond zoals een stoep of tuinpad. Deltamessen Stel de messen zo in dat ze in de grond komen tot een diepte van 3 tot 6 mm, met een maximale penetratie van 12 mm. Controleer de zak met zaad voor de door de fabrikant aanbevolen toepassingsdiepte. Gazons met diep gazonvilt van meer dan 2 cm kunnen het beste in twee keer worden geverticuteerd (lente en herfst) om een te grote schok bij een ouder gazon te voorkomen Koppeling De koppeling spant de aandrijfriem en schakelt de aandrijving voor de messen in. Als de koppelingshendel tegen de handgreep wordt gedrukt, beginnen de messen te draaien. Houd de koppeling goed vast als u aan het werk bent, zodat de riem niet slipt

17 BEDIENINGSELEMENTEN Veelzijdigheid van het mes Klepelset Gazonvilt is de dichte laag snoeisel, wortels en stengels die zich vormt tussen de grond en de basis van het gras. Als de laag gazonvilt toeneemt, kan water, lucht en mest niet meer door de grond worden geabsorbeerd. Hierdoor blijven de wortels aan het oppervlak, waardoor ze gevoelig worden voor droogte en vorst. Een te dikke laag gazonvilt is ook een ideale omgeving voor insecten en gazonziekten. Bij elektrisch harken met een klepelset wordt deze laag gazonvilt verwijderd en wordt uw gazon weer gezond. Een klepelset biedt de meest agressieve vorm van verticuteren van alle beschikbare messen Deltamessen Deltamessen zijn vooral bedoeld voor het doorzaaien van bestaande gazons. Ze zorgen dat de graszaden in de grond komen. Dit is een eenvoudige, betrouwbare methode om slechte gazons weer te verjongen. Het deltames is ook handig als verticale maaier voor het maaien van stugge grassoorten en om de grond te openen zodat zuurstof, water, voedingsstoffen en andere chemicaliën in de grond kunnen komen. Deltamessen zijn ook goed voor hellingen, terrassen en grond met veel klei waar waterafvloeiing een probleem is. De messen moeten zodanig zijn ingesteld dat ze tot een diepte van 3 tot 6 mm in de grond dringen, met een maximale penetratie van 12 mm. Kijk op de zak met zaad voor de door de fabrikant aanbevolen toepassingsdiepte Veren Ideaal voor bestaande gazons die niet volledig hoeven te worden gerenoveerd, maar wel moet worden geverticuteerd (bijvoorbeeld door droge plekken of schimmel). Veren zijn bedoeld om dood gras en gazonvilt uit het gazon te verwijderen zonder dat de bestaande wortelstructuur eruit wordt getrokken of wordt beschadigd. Met de fl exibele veren wordt het gazon slechts 0,5 cm in de grond gekamd, zodat ze niet tot de wortelstructuur doordringen. Veren zijn een minder agressieve methode voor het verticuteren dan een klepelset. LET OP: gebruik de veren niet met een opvangzak

18 GEBRUIK Voordat u begint Maai het gazon 1,27 cm korter dan normaal. Laat het gazon drogen. Als het gras nat is, kan er veel schade aan gezond gras ontstaan. Controleer of er stenen of vaste voorwerpen in het gazon aanwezig zijn. BELANGRIJKE INFORMATIE Verwijder vuil van het gazon. Markeer stenen en andere vaste voorwerpen. Controleer zeer goed op verborgen stroomkabels of dergelijke in het oppervlak van het gazon. Verticuteren Stel de dieptehendel in op de werkpositie Wanneer u de koppeling bij een dikke laag gazonvilt wilt inschakelen, moet u de hendel omlaag duwen en de voorwielen iets omhoog zetten. Houd de koppeling ingeschakeld tegen de handgreep en laat de machine voorzichtig in het gras zakken. Doe eerst een klein testgebied terwijl u langzaam loopt. Als het motortoerental fl ink daalt, is de ingestelde diepte te diep. Als de machine naar voren trekt en schokt, dan is de ingestelde diepte te diep Houd de koppelingsbeugel tegen de handgreep Afwerken Haal alle verwijderde gazonvilt uit het gras en composteer het of gooi het weg. Andere methoden voor het verbeteren van uw gazon zijn beluchten en bemesten. 18

19 GEBRUIK Zaaien Het gazon voorbereiden Maai het gras ongeveer 1-1,5 cm korter dan u normaal doet. Sproei niet voordat u zaait. Verwijder de laag oude grasresten (gazonvilt). Belucht het gazon met een beluchtingsmachine met holpijpen. Bemest het gazon. Schema voor zaaien Op de zaaimachine worden de waarden in het schema bij benadering vermeld; de hoeveelheden zaad zijn afhankelijk van de snelheid waarmee de machine rijdt. Een hogere rijsnelheid zorgt dat er minder zaad wordt gestrooid. Wanneer u de zaaifunctie wilt instellen, draait u de vleugelmoer los en draait u de zaaddraaischijf tot de gewenste zaai-instelling. Draai de vleugelmoer weer vast. Trek de hendel voor OPENEN/SLUITEN naar achteren om te zaaien. Aanbevelingen voor zaaien Voor de beste resultaten moet u in twee richtingen zaaien met een hoek van 45 ertussen. Geef meteen daarna ruim voldoende water en blijf gedurende dagen gematigd begieten of besproeien om de grond vochtig te houden. Na het ontkiemen moet u af en toe water geven zodat de wortels kunnen groeien Keuzeknop 2. Vleugelmoer 3. Hendel OPENEN/SLUITEN Opvangzak bevestigen en verwijderen Wanneer u de opvangzak wilt bevestigen, drukt u de achterste bout van de veiligheidsklep met uw voet omlaag totdat de klep plat ligt. Zet de opvangzak op de klep en omhoog tegen de trechter. Zet de klem van de zak vast. U kunt de zak verwijderen door de klem van de zak los te halen. Duw de achterste bout omlaag en schuif de opvangzak weg van de trechter. De veiligheidsklep is voorzien van een veer en klapt omhoog om de achterste opening af te dekken totdat de zak opnieuw wordt gemonteerd Veiligheidsklep 2. Achterste moer 3. Zakklem

20 ONDERHOUD Onderhoudsschema Hieronder volgt een lijst met onderhoudsprocedures die aan de machine moeten worden uitgevoerd. Ga voor punten die niet in deze handleiding worden beschreven naar een geautoriseerde servicewerkplaats. ONDERHOUD Motoroliepeil controleren Motorolie verversen 1) Luchtfi lter controleren Luchtfi ltercartridge vervangen 2) Slibreservoir voor brandstofsysteem reinigen Bougie controleren en reinigen Bougie vervangen Stationair toerental controleren Speling in kleppen controleren en afstellen 3) Brandstoftank reinigen 3) Brandstofl eidingen controleren en waar nodig vervangen Koppeling en koppelingskabel controleren Borgringen van klepelset controleren Plaatjes en waarschuwingsplaatjes controleren Zaaiopeningen voor de zaaimachine controleren Slijtage en spanning van de riemen controleren Slijtage en toestand van messen controleren Chassis, bouten en afstelschroeven controleren Zaadregelhendel voor de zaaimachine controleren Draadbevestigingen op de zaaimachine controleren Smering; zie het smeerschema 3, 4) Elke dag Vóór het starten Onderhoudsinterval - maanden/uren 1/25 3/50 6/100 12/300 1) Eerste keer verversen na 20 uur. 2) Onder stoffi ge omstandigheden moet onderhoud bij kortere intervallen worden uitgevoerd. 3) Uitgevoerd door geautoriseerde servicewerkplaats. 4) Elk tweede jaar uitgevoerd. Bij dagelijks gebruik moet de machine twee keer per week worden gesmeerd. LET OP! Er mogen alleen onderhoudswerkzaamheden aan de machine of eenheid worden uitgevoerd onder de volgende voorwaarden: De motor is gestopt. De ontstekingskabel is van de bougie verwijderd. De machine is veilig geparkeerd en kan niet omslaan of gaan rollen. 20

21 ONDERHOUD Aandrijfriem 1. Wanneer u de aandrijfriem controleert, moet u de machine eerst laten afkoelen. 2. Verwijder de bougiekabel. 3. Verwijder de riembescherming (zie de afbeelding) aan de linkerkant van de machine. 4. Controleer of de riem in het juiste spoor loopt; de poelies moeten de riem in een rechte lijn leiden. 5. Controleer of de riem en poelies niet vettig zijn. Als ze dat wel zijn, moet u ze eerst met alcohol reinigen. Als er een dikke laag op zit, moet u de machine naar een geautoriseerde servicewerkplaats brengen om de olielekkage te repareren en de riem te vervangen. 6. Controleer de riem op barsten, hitteschade of versleten randen. 7. Controleer of de geleider en spanuitrusting voor de riem juist zijn ingesteld en niet los hangen. 8. Als de riem moet worden vervangen, haal dan de riemgeleiders los. 9. Verwijder de oude riem. 10. Controleer op slijtage op de poelies en vervang waar nodig. 11. Controleer de uitlijning van de motorpoelie ten opzichte van de rotorpoelie en stel waar nodig af. De riem moet recht lopen. 12. Monteer een nieuwe riem door deze eerst over de onderste poelie en daarna over de motorpoelie te trekken. Controleer of de spanpoelie en de riemgeleiders buiten de riemlus komen. 13. Span de riemgeleiders en plaats de riembescherming terug. Verwijder de riemkap Controleer de aandrijfriem Reinigen en wassen Door regelmatig reinigen en wassen neemt de levensduur van de machine toe. Maak er een gewoonte van om de machine meteen na gebruik te reinigen, voordat het vuil uithardt. Controleer voor het afspoelen of de klep van de brandstoftank goed op zijn plaats zit zodat er geen water in de tank komt. Wees voorzichtig wanneer u een hogedrukstraal gebruikt, omdat waarschuwingsplaatjes, instructieplaatjes en de motor beschadigd kunnen raken. Gebruik een waterdruk van maximaal 70 bar/1000 PSI bij het reinigen. Smeer de machine na het reinigen. Dit is vooral belangrijk als de machine wordt opgeslagen. 21

22 ONDERHOUD Klepelset BELANGRIJKE INFORMATIE Alleen de rotoras van de klepelset kan worden gedraaid om de slijtage gelijkmatig te verdelen. De veren en deltamessen moeten in de juiste richting worden bediend. 89 mm Draaiende messen Als u de verticuteermachine enige tijd hebt gebruikt, beginnen de messen te slijten op het slagrand en wordt het effect van het verticuteren minder. U kunt de volledige rotoraseenheid zijwaarts draaien voor een nieuwe kamrand (uiteinde tot uiteinde). Deze procedure kan worden herhaald totdat de messen hun slijtagelimiet bereiken; zie de afbeelding. Zo draait u de rotoras: 1. Laat de motor afkoelen. 2. Koppel de bougie los. A. Nieuw mes B. Versleten mes C. Na draaien Verwijder de riem en de asbeschermingen. 4. Verwijder de aandrijfriem. 5. Draai de afstelschroeven op de onderste riempoelie los en verwijder de poelie uit de rotoras. 6. Verwijder de hardware en lagers aan beide zijden van de behuizing van de verticuteermachine. 7. Laat de rotoras naar buiten glijden. 8. Controleer de as, het lager, de meslengte, de e-ringen van de messen en de vulringen. 9. Draai de as van uiteinde tot uiteinde Plaats de lagers terug en zet ze vast. 11. Plaats de onderste poelie terug en lijn deze uit met de bovenste poelie. 12. Plaats de aandrijfriem terug. 13. Controleer de uitlijning van de poelie met de poelie van de motoras. De aandrijfriem moet soepel in zijn spoor lopen. Stel waar nodig af. Draai de poelies vast. 14. Plaats de riem en asbeschermingen terug en draai ze stevig vast. 15. Breng de bougiekabel weer aan. 1. Riembescherming 2. Asbescherming 3. Onderste riempoelie 4. Flenslagers Rotoras op slijtage controleren

23 ONDERHOUD De klepelset vervangen 1. Laat de motor afkoelen. 2. Koppel de bougie los. 3. Kantel de machine naar voren; zie Tweeminutenregel in dit hoofdstuk. 4. Verwijder de e-ringen (1) waarmee de bladas (2) op zijn plaats wordt gehouden (zie de afbeelding). 5. Controleer de bladassen en vervang ze als ze zijn verbogen of versleten. 6. Druk de bladassen naar het midden naar buiten. De messen (4) en de kunststof tussenstukken (3) vallen eraf. 7. Monteer de nieuwe messen en vervang de kunststof tussenstukken waar nodig. Zie de afbeelding van de onderdelen voor het vervangen van het mes/ tussenstuk. 8. Plaats de e-ringen terug. 9. Herhaal de procedure voor de overige bladassen. 10. Breng de bougiekabel weer aan BELANGRIJKE INFORMATIE Wanneer u de machine naar voren kantelt, moet u de tweeminutenregel aanhouden. 1. E-ring 2. Bladas 3. Tussenstuk 4. Mes Tweeminutenregel De machine kan naar voren worden gekanteld voor toegang tot de onderzijde, voor reinigen of onderhoud, maar niet langer dan 2 minuten. Als de machine langer is gekanteld, kan de motor beschadigd raken door benzine die in het carter loopt. Als de machine langer dan de goedgekeurde tijdslimiet is gekanteld, ververs dan de olie van de motor. Verwijder de bougie en laat de motor met de starthendel enkele omwentelingen draaien voordat u de motor weer start

24 ONDERHOUD Deltamessen De deltamessen vervangen Na verloop van tijd nemen de messen door slijtage af in lengte. Als de messen tot ongeveer 19 mm zijn afgesleten, is de totale lengte van het mes op het langste punt van het mes ongeveer 64 mm en moeten de messen worden vervangen. U kunt de deltamessen vervangen zonder de rotoras te verwijderen. Verwijder het deltames door de twee schroeven met moeren, waarmee het mes op zijn plaats wordt gehouden, te verwijderen. Draai het nieuwe mes totdat het goed is uitgelijnd; zie de afbeelding Moer 2. Ring 3. Deltames 4. Schroef Veren Slijtage/vervangen Na verloop van tijd nemen de veren door slijtage af in lengte. Als de veren niet meer kunnen worden afgesteld om 6 mm in de grond te kammen, moeten de veren worden vervangen. De veren kunnen met een dopsleutel van 13 mm worden vervangen zonder de rotoras te verwijderen. Verwijder de schroef, de stervormige ring en de versleten veer. Vervang de veer met de sleutel. 3 BELANGRIJKE INFORMATIE Gebruik de veren niet met de opvangzak Schroef 2. Stervormige ring 3. Veer

25 SMERING Stop de machine en verwijder de ontstekingskabel voordat u de machine smeert. Weeg overtollig vet weg na het smeren. Het is belangrijk dat er geen smeermiddel op de riem of de aandrijfoppervlakken van de riempoelies komt. Als dat toch gebeurt, verwijdert u het zo goed mogelijk met alcohol. Als de riem na het reinigen blijft slippen, moet hij worden vervangen. Smeerschema 1. Controleer de motorolie elke dag, ververs de olie elke zes maanden of 100 uur. 2. Controleer en smeer de wiellagers één keer per maand. 3. Smeer de punten van de inklapbare handgreep één keer per week. Smeer de koppelingen aan beide zijden van de handgreep met een oliespuit. 4. Smeer de hoofdaslagers één keer per week of elke 40 uur. 5. Breng een dunne laag olie op de messen aan om roestvorming te voorkomen. Dit is vooral belangrijk vlak voordat de machine wordt opgeslagen voor de winter of als de machine langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt

26 CONFORMITEITSCERTIFICATEN Vereisten voor de VS Er zijn plaatjes op de motor en/of in de motorruimte aangebracht waarop wordt vermeld dat de machine aan de vereisten voldoet. Dit is ook van toepassing op speciale vereisten voor de afzonderlijke staten in de VS (emissievoorschriften van Californië, etc.). Verwijder deze plaatjes niet. Er kunnen bij afl evering van de machine ook certifi caten worden geleverd of in de handleiding voor de motor worden beschreven. Wees hier voorzichtig mee omdat het waardevolle documenten zijn. CE-vereisten De conformiteitsverklaring is als bijlage aan de bedieningsinstructies toegevoegd. Verticuteermachine Machine voldoet aan: 2006/42/EC 2004/108/EC 2000/14/EC Naam en adres bedrijf: Husqvarna Turf Care 401 North Commerce Beatrice, NE VS Aangemelde instantie: TUV SUD Industrie Service GmbH Westendstrasse 199 D Muenchen 26

27 PROBLEMEN OPLOSSEN Symptoom Oorzaak Actie Motor start niet Fout van de gebruiker Brandstofklep gesloten. Open de brandstofklep. Chokeklep open Sluit de choke bij koude motor. Motorschakelaar in stand UIT Zet de motorschakelaar op AAN Brandstofsysteem Brandstoftank leeg Vul brandstof bij Machine opgeslagen zonder juiste procedure uit hoofdstuk Opslag/ Opslag voor de winter Verontreiniging, water of ijs in brandstofsysteem. Problemen met carburateur. Reinig tank, slibreservoir en leeg carburateur. Vul de tank met nieuwe brandstof. Reinig tank, slibreservoir en leeg carburateur. Vul de tank met nieuwe brandstof. Neem contact op met een geautoriseerde servicewerkplaats. Bougie Verkeerde type bougie. Vervang de bougie. Afzettingen op elektroden. Kortsluiting. Controleer de afstand tussen de elektroden en reinig of vervang de bougie. Benzine of olie op de bougie. Maak de bougie schoon. Ontlucht de motor. Start met vol gas. Geen vonk na controleren van bougie Defecte motorschakelaar, -kabel of -contact. Neem contact op met een geautoriseerde servicewerkplaats. Lage compressie Ernstige schade in de motor of defecte kleppen. Neem contact op met een geautoriseerde servicewerkplaats. Motor krijgt onvoldoende vermogen of draait ongelijkmatig Luchtfi lter Verstopt luchtfi lter Reinig of vervang het luchtfi lter Brandstofsysteem Blauw of overmatig blauw/witte uitlaatgassen Machine opgeslagen zonder juiste procedure uit hoofdstuk Opslag/ Opslag voor de winter Verontreinigde of verkeerde brandstof Reinig tank, slibreservoir en leeg carburateur. Vul de tank met nieuwe brandstof. Reinig tank, slibreservoir en leeg carburateur. Vul de tank met de juiste brandstof. Zwarte uitlaatgassen Choke is nog aan Open chokeklep Verstopt luchtfi lter Reinig of vervang het luchtfi lter Problemen met carburateur Neem contact op met een geautoriseerde servicewerkplaats. Ontstekingssysteem Verkeerde type bougie Vervang de bougie Afzettingen op elektroden. Kortsluiting. Controleer de afstand tussen de elektroden en reinig of vervang de bougie. Defecte contacteenheid. Neem contact op met een geautoriseerde servicewerkplaats. Lage compressie Ernstige schade in de motor of defecte kleppen. Neem contact op met een geautoriseerde servicewerkplaats. 27

28 OPSLAG Opslag voor de winter Aan het einde van het seizoen moet de machine worden klaargemaakt voor opslag (dit geldt ook als de machine langer dan 30 dagen niet wordt gebruikt). Wanneer brandstof langere tijd stilstaat (30 dagen of meer), dan kunnen er kleverige resten achterblijven die zorgen dat de carburateur verstopt raakt en de motor minder goed werkt. Stabilisatiemiddelen voor brandstof zijn een aanvaardbare oplossing om de kleverige resten tijdens opslag te vermijden. Als er gealkyleerde benzine (Aspen) wordt gebruikt, zijn stabilisatiemiddelen niet nodig omdat deze brandstof stabiel is. Wissel echter niet tussen normale en gealkyleerde benzine omdat gevoelige rubberen onderdelen dan hard kunnen worden. Voeg een stabilisatiemiddel aan de brandstof in de tank of in de jerrycan toe. Gebruik altijd de mengverhoudingen die door de fabrikant van het stabilisatiemiddel worden aangegeven. Laat de motor minimaal 10 minuten draaien nadat u het stabilisatiemiddel hebt toegevoegd zodat het middel in de carburateur komt. Leeg de brandstoftank en de carburateur niet als u een stabilisatiemiddel hebt toegevoegd. LET OP! Sla een motor met brandstof in de tank nooit binnen of in een slecht geventileerde ruimte op waar brandstofdampen in aanraking kunnen komen met open vuur, vonken of een controlelampje zoals in een verwarmingsketel, heetwatertank of wasdroger. Wees altijd voorzichtig wanneer u brandstof hanteert. Het is zeer licht ontvlambaar en onzorgvuldig gebruik kan ernstig letsel en schade veroorzaken. Tap de brandstof af in een goedgekeurde container, buiten en uit de buurt van open vuur. Gebruik nooit benzine voor reinigen. Gebruik een ontvettingsmiddel en warm water. Voer de volgende stappen uit om de machine klaar te maken voor opslag: 1. Reinig de machine zorgvuldig, vooral het chassis en de werkuitrusting. Repareer lakschade om roestvorming te voorkomen. 2. Controleer de machine op versleten of beschadigde onderdelen en draai moeren en bouten die los zijn gaan zitten vast. 3. Ververs de motorolie en gooi deze op de juiste manier weg. 4. Open de brandstofklep. Leeg de brandstoftank en de carburateur. 5. Sluit de brandstofklep. 6. Verwijder de bougie en giet ongeveer een lepel motorolie in de cilinder. Draai de motor om zodat de olie gelijkmatig wordt verdeeld en plaats daarna de bougie terug. 7. Smeer alle smeerpunten, koppelingen en assen zoals beschreven in het hoofdstuk Smering. 8. Zet de machine op een schone, droge plek en dek de machine af voor extra bescherming. Service Wanneer u reserveonderdelen bestelt, vermeld dan het jaar van aankoop, model, type en serienummer. Gebruik altijd originele Husqvarna-reserveonderdelen. Wanneer u de machine jaarlijks bij een geautoriseerde servicewerkplaats laat controleren, kunt u ervoor zorgen dat de machine zo goed mogelijk werkt in het volgende seizoen. Dop en fi lter van de brandstoftank

29 TECHNISCHE GEGEVENS Motor Primaire aandrijving Verticuteerbreedte Koppelingshendel Koppeling Ingestelde diepte Handgreep Accessoires Zaadmagazijn Zaadbreedte Rol van klepelset Rol van deltamessen Opvangzak Gewichten Verticuteermachine met zaadmagazijn met opvangzak Breedte Lengte Hoogte Afstand tussen assen Lagers Wielen 55,88 CM VERTICUTEERMACHINE Honda V-riem 55,88 cm Handgreep met automatische veiligheidsontkoppeling Riemspanner met veerbelasting en mechanisme met nullastpoelie Verstelbare diepteregeling met hendelmechanisme Inklapbaar ergonomisch ontwerp met zachte grip 22,3 l of ongeveer 13,6 kg zaad, zelfaangedreven roerfunctie, inspectievenster 55,8 cm 32 messen van gehard staal met tussenstukken van 1,6 cm 0,3 x 2,5 x 8,9 cm 30 bainitisch 12-gauge stalen messen met tussenstukken van 5 cm 0,23 m 3 synthetisch materiaal op frame met wielen 65,3 kg 74,8 kg 71,2 kg 71 cm 68 cm zonder handgreep 127 cm met handgreep 61 cm zonder handgreep 102 cm met handgreep 45 cm van midden tot midden 1,90 cm gesloten gefl enste cartridge Voor 20,3 x 4,45 cm Achter 25,4 x 6,98 cm opvangzak Achter 25,4 x 4,45 cm zaadmagazijn Trillingsniveau Klepelas Veer Delta Zaaimachine Opvangzak Dagelijkse blootstelling Hand/Arm - A (8) 4,24 m/s 2 6,5 m/s 2 3,98 m/s 2 9,96 m/s 2 7,88 m/s 2 Gelijkaardig trillingsniveau Hand/Arm - a hv,eq 4,9 m/s 2 7,5 m/s 2 4,6 m/s 2 11,5 m/s 2 9,1 m/s 2 Standaardafwijking 0,9 m/s 2 Geluid Op oor van gebruiker Gegarandeerde waarde Gemeten waarde 89 db(a) 102 db(a) 101 db(a) 29

30 SERVICEJOURNAAL Actie Datum, stempel, handtekening Afleverservice Open de verpakking en controleer of de machine tijdens het transport niet is beschadigd. Monteer, waar van toepassing, de meegeleverde onderdelen. Controleer of het ontwerp van de machine overeenkomt met de bestelling van de klant. Controleer of de juiste olie in de motor en de transmissie aanwezig is. Controleer of de werkuitrusting goed is ingesteld. Controleer of de aandrijfpoelies zijn uitgelijnd. Controleer of de riemen goed zijn afgesteld. Smeer de machine zoals beschreven in het smeerschema. Vul de brandstoftank en start de motor. Controleer alle bedieningsinstrumenten. Controleer de plaatjes en informatie die op de eenheid zijn aangebracht. Controleer het motortoerental, zie de Technische gegevens. Controleer op lekkage. Informeer de klant over: De behoefte en voordelen van het volgen van het onderhoudsschema. De behoefte en voordelen van service aan de machine elke 300 uur. De effecten van service en het bijhouden van een onderhoudsrapport op de doorverkoopwaarde van de machine. Toepassingsgebieden voor mulchen. Vul de verkooppapieren, etc. in. De afl everingsservice is uitgevoerd. Geen extra opmerkingen. Gecertifi ceerd: Na de eerste 20 uur Motorolie verversen. Controleren of de riemen goed zijn afgesteld. Schroeven en moeren vastdraaien. 30

31

32 z+tck 6E z+tck 6E Originele instructies

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

STIGA VILLA 85 M

STIGA VILLA 85 M STIGA VILLA 85 M 8211-3039-01 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Z X V W Y 11. 3 NL NEDERLANDS SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheid

Nadere informatie

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 NEDERLANDS NL SYMBOLEN Op de machine ziet u de volgende symbolen om u eraan te herinneren

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Winteropslag. Robotmaaier

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Winteropslag. Robotmaaier 8. Onderhoud Controleer en maak de Husqvarna-robotmaaier regelmatig schoon en vervang eventuele versleten onderdelen voor een betere betrouwbaarheid en een langere levensduur. Zie voor meer informatie

Nadere informatie

STIGA PARK 121 M

STIGA PARK 121 M STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona

Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona Veiligheidsinstructies Aluminium krikken Datona *dt-53211man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport.

200 bar, 15 l/min., l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Handleiding mobiele hogedrukreiniger 200 bar, 15 l/min., 1.140 l, tandemasser met honda benzine motor (11,7 Hp 8.6 kw) Instructies voor gebruik, onderhoud en transport. Inhoud 1. Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S

GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S GEBRUIKSHANDLEIDING Hakselaars CIPPO 7 S LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIK NEEMT. 1. INLEIDING WIJ DANKEN U DAT U EEN CARAVAGGI HAKSELAAR HEBT GEKOZEN. Uw Caravaggi hakselaar

Nadere informatie

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NEDERLANDS NL SYMBOLEN De volgende symbolen staan op de machine om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheid bij gebruik vereist zijn. De

Nadere informatie

Billy Goat Force Blower

Billy Goat Force Blower Billy Goat Force Blower Gebruikshandleiding Lankhaar Techniek B.V. De korten Bruggert 5 Telefoon : 0416-355770 4266 ER Eethen Fax : 0416-355779 E-mail: info@lankhaartechniek.nl www.lankhaartechniek.nl

Nadere informatie

moe of ziek bent, onder invloed van alcohol of drugs, of als u medicijnen hebt genomen.

moe of ziek bent, onder invloed van alcohol of drugs, of als u medicijnen hebt genomen. Gebruiksaanwijzing Belangrijk: Lees voor de eerste inbedrijfname deze gebruiksaan wijzing zorgvuldig door en neem alle veiligheidsvoorschriften in acht! Gebruiksaan wijzing zorgvuldig bewaren! Voor veilig

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE DYNAMIC 680 Inhoudsopgave VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 WAARSCHUWINGEN 4 VEILIGHEIDS RICHTLIJNEN / ALGEMEEN 6 INSTALLATIE EN MONTAGE 7 ZAGEN 8 ONDERHOUD 9 ONDERDELENTEKENING

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona

Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona Veiligheidsinstructies Pijpenbuiger Datona *dt-56102man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik en

Nadere informatie

Metalen plaat Z Master commerciële 2000-serie zitmaaiers

Metalen plaat Z Master commerciële 2000-serie zitmaaiers Metalen plaat Z Master commerciële 000-serie zitmaaiers Modelnr.: 5-4790 Form No. 78-5 Rev A Installatie-instructies Opmerking: Laat de riem van het maaidek op zijn plaats tijdens de montage van deze set.

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona

Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona Veiligheidsinstructies Ontvetterbak voor aan de wand Datona *dt-54101man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatskraan Datona *dt-53114man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Installation instructions, accessories. Sneeuwkettingen. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Pagina 1 / 15 R

Installation instructions, accessories. Sneeuwkettingen. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Pagina 1 / 15 R Installation instructions, accessories Instructienr. 30664147 Versie 1.0 Ond. nr. Sneeuwkettingen R7700468 Volvo Car Corporation Sneeuwkettingen- 30664147 - V1.0 Pagina 1 / 15 Uitrusting A0000162 R7700458

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona

Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona Veiligheidsinstructies Werkplaatspers Datona *dt-56202man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 3 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

HANDLEIDING ZODENSNIJDER CLASSEN SC-12 SC-18 SC-20 SC-24

HANDLEIDING ZODENSNIJDER CLASSEN SC-12 SC-18 SC-20 SC-24 HANDLEIDING ZODENSNIJDER CLASSEN SC-12 SC-18 SC-20 SC-24 Veiligheidsinstructies 1. Lees eerst de handleiding alvorens men de machine monteert en gebruikt. 2. Hou de machine buiten het bereik van kinderen

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona

Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona Veiligheidsinstructies Remontluchter Datona *dt-57834man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik en veiligheid... 3 Montage

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona

Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona Veiligheidsinstructies Vrachtwagenkrik Datona *dt-53220man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING LGM-3500

GEBRUIKSAANWIJZING LGM-3500 GEBRUIKSAANWIJZING LGM-3500 Met de aankoop van deze Bio versnipperaar Shredder 3500-Compact, heeft u een machine die u zeer veel diensten zal bewijzen om op optimale wijze zeer diverse materialen voor

Nadere informatie

Aanpassingset met onderdelen voor aandrijving Model 44905, of GreensPro 1200 greensrol

Aanpassingset met onderdelen voor aandrijving Model 44905, of GreensPro 1200 greensrol Form No. 338-643 Rev A Aanpassingset met onderdelen voor aandrijving Model 44905, 44906 of 44907 GreensPro 00 greensrol Modelnr.: 7-5899 Modelnr.: 7-5907 Installatie-instructies WAARSCHUWING CALIFORNIË

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona

Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona Veiligheidsinstructies Versnellingsbakkrik Datona *dt-53107man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona

Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona Veiligheidsinstructies Auto poetsbrug Datona *dt-57606man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag

Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag Onderhoud en opslag Hoofdstuk 9 Onderhoud en opslag 9.1 Onderhoud van het maaidek Robomow is een functionele mulch maaier. Daarom kunnen zich grasresten ophopen onder het maaidek, vooral bij het maaien

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Accu

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Accu 8. Onderhoud Voor een betere bedrijfszekerheid en hogere levensduur, moet u Husqvarna Automower regelmatig controleren en schoonmaken en indien nodig versleten onderdelen vervangen. Voor meer informatie

Nadere informatie

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing Jolly jump trampoline gebruiksaanwijzing INLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Jolly Jump trampoline! In deze gebruiksaanwijzing vind je alle informatie die je nodig hebt om nog jaren plezier

Nadere informatie

Bandenwisselaar handbediend

Bandenwisselaar handbediend 9706552 Bandenwisselaar handbediend Gebruikershandleiding 1 Bewaar deze handleiding op een veilige plek! U wordt verwezen naar deze handeling voor de montage-instructies, operationele procedures, veiligheidsinformatie

Nadere informatie

DOE OLIE IN DE MOTOR VOORDAT U DE MACHINE START

DOE OLIE IN DE MOTOR VOORDAT U DE MACHINE START WERKING GEBRUIK: Dit is geen gewone grasmaaier. De BC2402 is bedoeld voor het maaien van te hoog opgeschoten onkruid, onderhout en andere soorten organische groei tot een hoogte van zo n 9 centimeter.

Nadere informatie

Handleiding voor zonnescherm 3x2 M

Handleiding voor zonnescherm 3x2 M Artikelnummer: Modelnummer: OD210017 328.149CGY Handleiding voor zonnescherm 3x2 M Lees deze handleiding voor gebruik goed door. Gooi deze handleiding niet weg na de montage. Bewaar deze handleiding voor

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180

GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 GEBRUIKSAANWIJZING TEGELZAAGMACHINE TCM180 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE -------------------------------------------------------------------------------- VEILIGHEIDSINSTRUCTIES -----------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS

GEBRUIKERSHANDLEIDING KS GEBRUIKERSHANDLEIDING KS150.2450 Geachte klant, U hebt een product van KS Tools via Beneparts BVBA gekocht. Bedankt voor uw aankoop en vertrouwen. In deze gids vindt u al het nodige terug voor een veilig

Nadere informatie

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl

BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug. Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl BGR 233 GEKEURD (DE) Gebruikshandleiding Laadbrug Bekijk de instructievideo op www.kruizinga.nl Lees mij eerst! 1Lees deze handleiding zorgvuldig voor de laadbrug te gebruiken. De handleiding omschrijft

Nadere informatie

Bedieningshandleiding

Bedieningshandleiding Bedieningshandleiding 259 petroleum-ruimteverwarmingstoestel Met dubbele tank voor extra veiligheid 1-1 EIGENSCHAPPEN: 1. Door de dubbele brandstoftank is gewaarborgd dat geen brandstof kan uitlopen, ook

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona

Veiligheidsinstructies Potkrik Datona Veiligheidsinstructies Potkrik Datona *dt-53304man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik en veiligheid...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Lees deze handleiding voor gebruik goed door Nietmachine/tacker luchtdruk

Gebruikershandleiding Lees deze handleiding voor gebruik goed door Nietmachine/tacker luchtdruk ershandleiding Lees deze handleiding voor gebruik goed door 9706376 Nietmachine/tacker luchtdruk Om het beste uit uw nieuwe nietmachine/tacker op luchtdruk te halen verzoeken wij u de handleiding en de

Nadere informatie

Zorg voor bescherming wij adviseren dan ook minimaal een helm te gebruiken voordat u gaat rijden.

Zorg voor bescherming wij adviseren dan ook minimaal een helm te gebruiken voordat u gaat rijden. Handleiding : Kinderquad,Pocketbike en dirtbike 49cc 2 takt van United Trade. Belangrijk is dat de veiligheid van uw kind op nr 1 staat. Immers bent u verantwoordelijk voor uw kind en van uw aankoop. Zorg

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1

GEBRUIKSAANWIJZING 1 GEBRUIKSAANWIJZING 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Lees de volledige instructies voor gebruik. Laat kinderen niet in de buurt van de snelkookpan tijdens het gebruik. Plaats de snelkookpan niet in een

Nadere informatie

Geeft situaties aan die gevaarlijk kunnen zijn, en welke, indien ze niet worden vermeden ernstige schade of dood kunnen veroorzaken.

Geeft situaties aan die gevaarlijk kunnen zijn, en welke, indien ze niet worden vermeden ernstige schade of dood kunnen veroorzaken. Voorwoord Deze handleiding is een integraal gedeelte van de machine. De handleiding moet altijd bij de machine aanwezig zijn binnen bereik van de gebruiker. De bijlagen van deze handleiding zijn een integraal

Nadere informatie

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Accu

8. Onderhoud 8. ONDERHOUD. 8.1 Accu 8. Onderhoud Voor een betere bedrijfszekerheid en hogere levensduur, moet u Husqvarna Automower regelmatig controleren en schoonmaken en indien nodig versleten onderdelen vervangen. Voor meer informatie

Nadere informatie

HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1

HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1 HANDLEIDING 2013 SP12 NCX geveerde zadelpen V2.1 INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE VEILIGHEID...1 VOORAFGAANDE AAN IEDERE RIT!...2 INSTALLATIE-INSTRUCTIES...2 UW ZADEL MONTEREN...3 DE VEERSPANNING

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

INHOUD. www.contimac.be 2

INHOUD. www.contimac.be 2 INHOUD 1. Gebruik... 3 2. Gebruik en onderhoud... 3 3. Technische kenmerken... 5 4. Smering... 5 5. Accessoires... 5 6. Geleverde delen... 5 7. Onderdelenlijst en -tekening... 6 CE Certifikaat van overeenstemming...

Nadere informatie

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING

AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING AFVOER-/AANZUIGAPPARAAT RQN 1071 GEBRUIKSAANWIJZING IN ONTVANGST NEMEN VAN HET APPARAAT INLEIDING TECHNISCHE GEGEVENS PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE PLAATSEN VAN HET APPARAAT MONTAGE VAN DE TRANSPARANTE

Nadere informatie

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING DROP-IN 5 LEES DE HANDLEIDING VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT

GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING DROP-IN 5 LEES DE HANDLEIDING VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT GEBRUIKS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING DROP-IN 5 LEES DE HANDLEIDING VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT 1. GEBRUIK EN BEWARING VAN DE HANDLEIDING Deze handleiding is bestemd voor de gebruiker van de machine, de

Nadere informatie

XT6.5, XT6.75, XT8 Gebruikershandleiding

XT6.5, XT6.75, XT8 Gebruikershandleiding XT6.5, XT6.75, XT8 Gebruikershandleiding NL BELANGRIJK: Lees alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en -instructies aandachtig door voordat u de apparatuur bedient. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de

Nadere informatie

SV471-SV601 Gebruikershandleiding

SV471-SV601 Gebruikershandleiding SV471-SV601 Gebruikershandleiding NL BELANGRIJK: Lees alle veiligheidsvoorzorgsmaatregelen en -instructies aandachtig door voordat u de apparatuur bedient. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de apparatuur

Nadere informatie

Cultivatorhulpstuk CA 150 Motozappa CA 150 Kultivatoraufsatz CA 150 Acessório para cultivador CA 150

Cultivatorhulpstuk CA 150 Motozappa CA 150 Kultivatoraufsatz CA 150 Acessório para cultivador CA 150 . Gebruiksaanwijzing Istruzioni per l uso Bedienungsanweisung Instrucões para o uso Cultivatorhulpstuk CA 150 Motozappa CA 150 Kultivatoraufsatz CA 150 Acessório para cultivador CA 150 NL IT DE PT VERKLARING

Nadere informatie

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850

Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte de sebes HA110 HA850 Gebruiksaanwijzing Instruzioni per l uso Bedienungsanwesung Instrucoes para o uso Heggeschararaccesoire HA110 HA850 Accessorio tosasiepi HA110 HA850 Heckenscherenzusatz HA110 HA850 Unidade para recorte

Nadere informatie

Handleiding Ferrari freesbak cm.

Handleiding Ferrari freesbak cm. Handleiding Ferrari freesbak 46-52-60-80cm. F E R R A R I FERRARI feliciteert u met uw aankoop van een machine uit onze collectie. Wij zullen u de assistentie en medewerking verlenen die altijd kenmerkend

Nadere informatie

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5

Inleiding.. 3. Productoverzicht.4. Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Inleiding.. 3 Productoverzicht.4 Belangrijke aanwijzingen voor uw veiligheid 5 Bewaar deze gebruiksaanwijzing.5 Hoe creëer ik verschillende haarstijlen 7 2 Inleiding:

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na.

Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Veiligheidsinstructies Belangrijk: Lees deze instructies zorgvuldig voor u de heater in elkaar zet en gebruik neemt, en volg ze na. Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona

Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona Veiligheidsinstructies Hydraulische Uitdeukset 10 Ton Datona *DT-56304MAN* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik...

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies 2 Koloms Hefbrug Datona

Veiligheidsinstructies 2 Koloms Hefbrug Datona Veiligheidsinstructies 2 Koloms Hefbrug Datona *dt-57602man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Bij gebruik van dit gereedschap dienen veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden om het risico op brand, elektrische schok en verwondingen te voorkomen. Lees de volgende

Nadere informatie

Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN ) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN ) A en A

Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN ) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN ) A en A Nederlands Montage-instructies: Speed Triple (vanaf VIN 461332) - Speed Triple R - Street Triple - Street Triple R (vanaf VIN 471042) A9638059 en A9638060 Hartelijk dank dat u voor deze originele Triumph-accessoireset

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320

Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruiksaanwijzing Vapalux druklantaarn M320 Gebruik voor de Vapalux druklamp alleen extra gezuiverde petroleum van de klasse A III met een vlampunt van hoger dan 60 C. Zie ook de bijgevoegde data sheet

Nadere informatie

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat Instructies Deze kunnen worden gebruikt voor het afzuigen van: Motorolie Versnellingsbak- en transmissieolie Koelvloeistof Remvloeistof Andere

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERDELENLIJST

GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERDELENLIJST CONCRETE EQUIPMENT BG49 Afspaanmachines GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERDELENLIJST Manual number : 4700368349_DUT_NO.DOC Revision : 1 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES MACHINES Aangedreven door: elektrische, pneumatische,

Nadere informatie

Banden de- en montage machine

Banden de- en montage machine Banden de- en montage machine - 1 - Algemene veiligheidsregels Deze handleiding bevat belangrijke informatie, lees deze aandachtig door voordat men de machine gaat gebruiken. 1. Omschrijving van de machine

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Handleiding MultiMotion Trollimaster

Handleiding MultiMotion Trollimaster Handleiding MultiMotion Trollimaster 1 Algemene toelichting op uw rollator U heeft zojuist een opvouwbare, lichtgewicht rollator gekocht. Deze rollator is bedoeld voor gebruik binnens- en buitenshuis en

Nadere informatie

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing

Jolly jump trampoline. gebruiksaanwijzing Jolly jump trampoline gebruiksaanwijzing INLEIDING Gefeliciteerd met de aankoop van jouw Jolly Jump trampoline! In deze gebruiksaanwijzing vind je alle informatie die je nodig hebt om nog jaren plezier

Nadere informatie

Endozoom E5. Gebruikershandleiding

Endozoom E5. Gebruikershandleiding Endozoom E5 Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor het kopen van de Endozoom De Endozoom E5 microscoop is een hoogwaardige tandartsmicroscoop waarmee u snel veelzijdige behandelingen kunt doen. De Endozoom

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Installation instructions, accessories. Niveauregeling. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Pagina 1 / 17

Installation instructions, accessories. Niveauregeling. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Pagina 1 / 17 Installation instructions, accessories Instructienr. 8685630 Versie 1.1 Ond. nr. 8685627 Niveauregeling Volvo Car Corporation Niveauregeling- 8685630 - V1.1 Pagina 1 / 17 Uitrusting A0000162 A0000161 A0000197

Nadere informatie

Sleutelstartset Workman MD/MDX multifunctioneel voertuig

Sleutelstartset Workman MD/MDX multifunctioneel voertuig Sleutelstartset Workman MD/MDX multifunctioneel voertuig Modelnr.: 121-6338 Form No. 3397-353 Rev A Installatie-instructies Deze set is bedoeld voor de Workman MD 2013 met een serienummer van 313000401

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter

Gebruikershandleiding Festec FNS hydraulische moerensplijter 1 1.0 Ontvangstcontrole Controleer alle onderdelen op transportschade. Indien er sprake is van transportschade waarschuw dan onmiddellijk de vervoerder. Transportschade valt niet onder de garantie. De

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING VRAGEN? OPGELET. Modelnr. WEEVBE Serienr. Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. Sticker met serienummer

GEBRUIKSAANWIJZING VRAGEN? OPGELET. Modelnr. WEEVBE Serienr. Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. Sticker met serienummer Modelnr. WEEVBE3909.0 Serienr. Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKSAANWIJZING Sticker met serienummer VRAGEN? Als fabrikant zijn wij gesteld op uw volledige tevredenheid.

Nadere informatie

DEUTSCH. Multiclip

DEUTSCH. Multiclip DEUTSCH D Multiclip 8211-0229-07 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 SVENSKA S 9. 10. 3 NEDERLANDS NL SYMBOLEN De volgende symbolen staan op de machine om u eraan te herinneren dat voorzichtigheid en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RZ19. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing RZ19. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing RZ19 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands Voor het doorvoeren van verbeteringen kunnen specificaties en

Nadere informatie

Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden.

Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden. Veelzijdige Rider met optionele 94, 103 of 112 cm Combi maaidekken, het aanbieden van eersteklas BioClip en achteruitworp snijden. Geschikt voor landeigenaren die de vraag superieure efficiency, wendbaarheid

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN VRAGEN? WAARSCHUWING

GEBRUIKSAANWIJZING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN VRAGEN? WAARSCHUWING HET BESTELLEN VAN ONDERDELEN Om vervang onderdelen voor uw loopband te bestellen, neem dan a.u.b. contact op met de winkel waar u dit apparaat hebt gekocht. Zorg ervoor dat u de volgende informatie bij

Nadere informatie

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak.

Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Handleiding: Rupsdumper zelfladende bak. Veiligheidsvoorzieningen De bestuurdersplaats bevindt zich aan de achterkant van de machine. De operator moet op de treeplank staan en zich stevig vasthouden aan

Nadere informatie

Motorset GreensPro 1200 rol voor greens

Motorset GreensPro 1200 rol voor greens Motorset GreensPro 00 rol voor greens Modelnr.: 36-689 Form No. 344-755 Rev A Installatie-instructies WAARSCHUWING CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing Dit product bevat een chemische stof of chemische

Nadere informatie

INSTRUCTIES/ HANDLEIDING BL400S SERIES BLENDER. Eat well, drink well and live well with Omega

INSTRUCTIES/ HANDLEIDING BL400S SERIES BLENDER. Eat well, drink well and live well with Omega INSTRUCTIES/ HANDLEIDING Eat well, drink well and live well with Omega BL400S SERIES BLENDER Nederlands, juni 2014 LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR VOOR GEBRUIK BLENDER VEILIGHEID GEVAAR Elektriciteit

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Airco test set Datona

Veiligheidsinstructies Airco test set Datona Veiligheidsinstructies Airco test set Datona *dt-57856man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING 1 Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Technische gegevens... 2 Voor gebruik... 3 Gebruik

Nadere informatie

Montage-instructies voor modellen:

Montage-instructies voor modellen: Montage-instructies voor modellen: 968999306/IZC Uitgerust met: 96899934 TRD5 Tunnel Ram dek of 968999347 CD48 Combidek Montage Haal de machine uit de krat. Banden Bevestig de achterwielen met de wielmoeren

Nadere informatie

AET60 Gebruikershandleiding. AERATOR 60 Gebruikershandleiding AET60 Begin serienr.: Vervangingsonderdelen TANDVERVANGING

AET60 Gebruikershandleiding. AERATOR 60 Gebruikershandleiding AET60 Begin serienr.: Vervangingsonderdelen TANDVERVANGING AERATOR 60 Gebruikershandleiding AET60 Begin serienr.: 022916471 Vervangingsonderdelen TANDVERVANGING Vervangingstip voor verticuteringstanden. P/N 381588 Originele instructies BELANGRIJK - ZORGVULDIG

Nadere informatie

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09

STIGA MULTICLIP 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 STIGA MULTICLIP 46 46 EURO PRO 46 8211-0223-09 S SVENSKA 1 2 3 4 1. 2. A 3. PRO 46 4. PRO 46 FULL ADD ADD FULL 5. 6. Briggs & Stratton STOP G B* 2 7. Honda 8. G EURO SVENSKA S 3x 9. Briggs & Stratton 10.

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona

Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona Veiligheidsinstructies Paddockstand Datona *dt-57106man* LEES VOOR GEBRUIK EERST DEZE HANDLEIDING Inhoud Inleiding... 2 Veiligheidsinstructies... 2 Voor gebruik... 2 Gebruik en veiligheid... 3 Bediening...

Nadere informatie

Barbecue Lång. Gebruikershandleiding. Model: SB1000

Barbecue Lång. Gebruikershandleiding. Model: SB1000 Barbecue Lång Gebruikershandleiding Model: SB1000 Lees deze gebruikershandleiding volledig door alvorens het product te gebruiken. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstige raadpleging. Als u

Nadere informatie

Strooier - Duwmodel 50LB

Strooier - Duwmodel 50LB Strooier - Duwmodel 50LB 1. NUTTIGE TIPS: MONTAGE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING LEES DE RICHTLIJNEN VOORDAT U DE STROOIER MONTEERT BIJ ONDUIDELIJKHEID, LEES DAN DE RICHTLIJNEN NOG EENS DOOR Als uw strooier

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111

Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gebruikershandleiding Peugeot CE22, CE33, CE141, CE132, CE122, CE151, CE101, CE111 Gefeliciteerd! U heeft gekozen voor een fiets met elektische ondersteuning, de E-bike. Uw E-bike zal u meer mogelijkheden

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing PZ29. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing PZ29. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing PZ29 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands Voor het doorvoeren van verbeteringen kunnen specificaties en

Nadere informatie

Wat vindt u in deze handleiding

Wat vindt u in deze handleiding MK2000 Handleiding Wat vindt u in deze handleiding 1. INLEIDING... 3 1.1. ALGEMENE INFORMATIE... 3 1.2. WERKPRINCIPE... 3 1.3. SNIJGEDEELTE... 4 1.4. TECHNISCHE GEGEVENS... 5 2. GEBRUIKSINSTRUCTIES...

Nadere informatie