RAADSVOORSTEL. TITEL Regionaal risicoprofiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAADSVOORSTEL. TITEL Regionaal risicoprofiel"

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 16 november 2010 Portefeuillehouder : Burgemeester L.M.M. Bolsius Agendapunt : HB-4 B&W-vergadering : De Ronde : Agenda Het Besluit : Vastgesteld besluit : TITEL Regionaal risicoprofiel BESLISPUNTEN 1. Geen zienswijze te geven op het regionaal risicoprofiel; 2. de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) te vragen in de aanpak van de risico s waarbij vermindering van het risico door maatregelen niet (verder) mogelijk is aandacht te besteden aan het waarschuwen van de bevolking, bijvoorbeeld via cellbroadcasting (waarschuwingsboodschap aan alle mobiele telefoons in een bepaald gebied). AANLEIDING Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s en bijbehorende besluiten (Besluit Kwaliteit Veiligheidsregio s en Besluit personeel Veiligheidsregio s) in werking getreden. De wet verplicht de veiligheidsregio s een aantal belangrijke documenten (waaronder het regionaal risicoprofiel) vast te stellen, met bijbehorende termijnen. Als gevolg van de wet op de Veiligheidsregio s dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld om hierop hun zienswijze te geven. Het regionaal risicoprofiel bevat een inventarisatie van de aanwezige risico s. Het gaat daarbij in de eerste plaats om (plaatsgeboden) risicovolle situaties in de regio, die ook voor iedere gemeente zijn gespecificeerd. Daarnaast bevat het risicoprofiel ook een overzicht van de belangrijkste soorten risico s in de regio, en een analyse van de mogelijke dreiging (kansen en gevolgen). In het risicoprofiel van Amersfoort is een top-25 van kwetsbare risico-objecten en effectobjecten opgenomen. De integrale tekst van het risicoprofiel is bij de griffie op te vragen. De VRU nodigt u ook uit om uw wensen kenbaar te maken met betrekking tot de aanpak van risico s. BEOOGD EFFECT 1.1 Het regionaal risicoprofiel verschaft inzicht aan de verantwoordelijke besturen en operationele diensten in de risico s op rampen en crisis; 1.2 Het regionaal risicoprofiel bevat waardevolle operationele gegevens over risicovolle objecten en activiteiten, ten behoeve van operationele diensten, zowel in de voorbereidende fase als bij optreden bij incidenten, rampen of crises 1.3 Het regionaal risicoprofiel vormt de basis voor het regionaal beleid met betrekking tot risico- en crisisbeheersing, de daarvoor in te zetten capaciteit en prioriteiten. Dit beleid vereist uiteindelijk een bestuurlijke afweging die wordt vastgelegd in het eveneens wettelijk vereiste regionaal beleidsplan risico- en crisisbeheersing. Dit plan dient uiterlijk 1 juli 2011 te worden vastgesteld door het bestuur van de VRU. Inlichtingen bij: S.C. Robijn, CST/OOV, (033)

2 raadsvoorstel pagina 2 Toelichting bij risico-profiel Amersfoort Kwetsbare risicoobjecten NAAM ADRES GEBRUIKSFUNCTIE RISICO-WEGING Meander medisch centrum (locatie Lichtenberg) Utrechtseweg 160 Ziekenhuis Aanwezigheid Niet- Meander medisch Ringweg Randenbroek 110 ziekenhuis Aanwezigheid niet- centrum (locatie Elisabeth) IKEA Euroweg 101 Winkel Grote groepen mensen aanwezig Verpleeghuis Birkhoven Soesterweg 535 Verpleeghuis Sportfondsenbad Amersfoort Bisschopsweg 175 zwembad opslag gevaarlijke stoffen en zelfredzaamheid aanwezigen Symfora groep Zon en Schild Utrechtseweg 266 Zorginstelling Verzorgingshuis De Liendert Zwaluwstraat 1 Verzorgingshuis Villa de Barchman Wuytierslaan 77 Verzorgingshuis Eik/Quercus Burgemeester van Randwijckhuis Diamantweg 22 Verzorgingshuis AZC Amersfoort Barchman Wuytierslaan 53 Asielzoekerscentrum, hoge brandfrequentie Kinderdagverblijf Benjamin Mont Blanc 1 Kinderdagverblijf, meerdere bouwlagen, De Lichtenberg (woonzorgcentru m) Het Pluspunt (ouderensteunpun t) Stichting Christophorus vestiging Difresco De Kreek (opvang ) Onze Lieve Vrouwe ter Eem Dierenpark Amersfoort (het theater) Railinfra bluswatervoorziening Utrechtseweg 299 woonzorgcentrum, bluswatervoor-ziening Hof der Gedachten 20 ouderensteunpunt Paulinapolder 22 Het Blauwe Laken 13 Daam Fockemalaan 22 Zorginstelling Zorginstelling Bijeenkomstfunctie grote groepen, meerdere bouwlagen Grote groepen mensen, meerdere bouwlagen, bluswatervoorziening Barchman Wuytierslaan 224 Theater in dierenpark Grote groepen mensen Soesterweg 244 opleidingsinstituut Bluswatervoorziening, Opleidingen hoogspanning Bosbad Birkhoven Barchman Wuytierslaan 232 Zwembad Grote groepen mensen aanwezig, opslag chloor, kelder aanwezig, geen automatische doormelding met brandweer Pelikaan health and Racquet club De Brand 5 Sportclub met zwembad Opslag chloor, ondergrondse bouwlaag, bluswatervoorziening, 1 terreiningang, dichte bebouwing Tropical garden Linnaeus-Serre 1 t/m 18 Woonfuctie Dierenpark Amersfoort (Berenhof) Barchman Wuytierslaan 224 Restaurant in dierentuin Grote groepen mensen, bluswatervoorziening, meerdere bouwlagen Zwembad Liendert Parelhoenstraat 12 Zwembad opslag chloor, groepen mensen, 1 ingang

3 raadsvoorstel pagina 3 Zwembad Hoogland Sociowoning Kattenbroek Sportlaan 15 Zwembad Ondergrondse opslag chloor, groepen mensen Meerdonk 33 Woonfunctie Top 25 effectobjecten NAAM ADRES GEBRUIKSFUNCTIE RISICO-WEGING Smit & Zoon B.V. Neonweg 41 Polymeren-fabrikant Opslag gevaarlijke stoffen, in bebouwde omgeving Shell Nefkens Amsterdamseweg 151 LPG-tankstation Opslag LPG, bebouwde omgeving, bluswatervoorziening Shell Station Neerduist Total Servauato Inz. Zielhorst Rijksweg A1/ E231 (NZ) 0 LPG-tankstation Opslag LPG, licht bebouwde Rondweg - Oost 2 LPG-tankstation Opslag LPG, lichte bebouwde Shell Station De Slaag Rijksweg A1 ZZ 0 LPG-tankstation Opslag LPG, bluswatervoorziening Total Nederland De Middelaar Rijksweg A1 (E30) 1 LPG-tankstation Opslag LPG, lichte bebouwde Esso Isselt Amsterdamseweg 55 LPG-tankstation Opslag LPG, dichte bebouwing Esso Hooglanderveen Rijksweg 28 LPG-tankstation Opslag LPG, lichte bebouwde ROVA Nijverheidsweg Noord 35 afvalverwerkingsstation Hoge brandfrequentie, gemiddelde bebouwing, aanwezigheid chemicaliën Texaco Benzine BV Industrieweg 9 LPG-tankstation Opslag LPG, Dichte bebouwing, bluswatervoorziening Tank station Shell quick service Daam Fockemalaan 18 LPG-tankstation Opslag LPG, Lichte bebouwing, bluswatervoorziening Tankstation Tinq Bunschoterstraat 9 LPG-tankstation Opslag LPG, Lichte bebouwing, bluswatervoorziening Shell Tankstation Hessing Hogeweg 55 Benzine-tankstation Dichte bebouwing, bluswatervoorziening Esso Express Liendertseweg Stam Amersfoort B.V Liendertseweg 102 Benzine-tankstation Opslag brandstoffen, gemiddelde bebouwing, geen automatische doormelding naar AC Vondelplein 4 Benzinetankstation Opslag LPG, Gemiddelde bebouwing, geen automatische doormelding naar AC Esso Serva Nijverheidsweg Noord 24 LPG-tankstation Opslag LPG, Kuwait Benzinestation Van Randwijcklaan 8 Benzinetankstation Opslag brandstoffen, meerdere bouwlagen, dichte bebouwing Demarol Schothorst Balladelaan 208 Benzinetankstation Opslag brandstoffen, gemiddeldebebouwing, meerdere Tankstation de Hoogekamp bouwlagen Bunschoterstraat 40 LPG-tankstation Opslag LPG, intensieve bebouwing, bluswatervoorziening. Wel pluspunten voor inrichting en nabijheid aanvullend bluswater. Esso Kreijne Zevenhuizerstraat Benzinetankstation Opslag brandstoffen, gemiddelde bebouwing, geen automatische doormelding naar AC Compaan Nijverheidsweg Noord 42 Benzinetankstation Opslag brandstoffen, dichte bebouwing Smink afvalverwerking Slootweg tankstation Lindeboomseweg 15 Afvalverwerking Bluswatervoorziening, 1 ingang, opslag gevaarlijke stoffen, meerdere bouwlagen Van Rootselaarlaan 2 Benzinetankstation Dichte bebouwing, 1 ingang, opslag gevaarlijke stoffen, meerdere bouwlagen

4 raadsvoorstel pagina 4 Bernhardkazerne Amersfoort Brouwer en Van Veen B.V. Barchman Wuytierslaan 198 Militair complex Meerdere bouwlagen, ondergrondse bouwlaag, opslag benzine, dieselolie Uraniumweg 44 t/m 46 Verfgroothandel Gemiddelde bebouwing, 1 ingang, bluswatervoorziening LPG tankstations met overschrijding GR Naam bedrijf Adres Opmerkingen LPG Shell Serva Nijverheidsweg-Noord 24 Niet-urgente sanering GR LPG Esso Isselt Amsterdamseweg 55 Niet-urgente sanering GR LPG Nefkens LPG Hoogekamp Amsterdamseweg 151 Bunschoterstraat 40 Onbekend Beperkte overschrijding GR ARGUMENTEN 1.1 Ingevolge de wet op de Veiligheidsregio s dienen de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te worden gesteld om hierop hun zienswijze te geven. Het voorliggend risico-profiel geeft een juist beeld van de risico s binnen de gemeente Amersfoort. 2.1 De VRU nodigt de gemeenteraad ook uit wensen met betrekking tot de aanpak van risico s kenbaar te maken. In dat verband brengen we naar voren dat met het waarschuwen van de bevolking bijvoorbeeld via cellbroadcasting (waarschuwingsboodschap aan alle mobiele telefoons in een bepaald gebied) in geval van calamiteiten kostbare tijd kan worden gewonnen. KANTTEKENINGEN 1.1 Het profiel valt of staat met een systeem voor deugdelijk informatiebeheer. Het risicoprofiel is géén statisch document. De daarin opgenomen risico-informatie dient actueel gehouden en beheerd te worden. Hiervoor wordt door de VRU een voorziening getroffen. Het college zal er bij de VRU op aandringen dit goed te borgen. Geconstateerde onjuistheden kunnen door het college of op ambtelijk niveau aan de VRU doorgegeven worden. 1.2 Het GroepsRisico voor enkele LPG-tankstations wordt overschreden. In het risicoprofiel wordt over enkele LPG-tankstations in Amersfoort opgemerkt dat de oriënterende waarde voor het GroepsRisico (GR) wordt overschreden. Het GR geeft aan hoe groot de kans is dat bij een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een risicolocatie minstens 10, 100 of 1000 slachtoffers tegelijk vallen. Het is dus een maatstaf voor de verwachte omvang van een ramp. De oriënterende waarde voor het GR is geen wettelijke norm. Dit betekent dat de gemeente geen wettelijke mogelijkheden heeft deze bestaande overschrijdingen aan te pakken. Het gemeentebestuur is in overleg met de LPG-tankstations op zoek naar oplossingen voor deze overschrijdingen. FINANCIËN Het beleid ten aanzien van de aanpak van risico s wordt beschreven in het nog op te stellen regionaal beleidsplan. Het opstellen van dit plan is een reguliere activiteit die wordt afgedekt uit de bestaande budgetten. Mocht naar aanleiding van dit op te stellen plan blijken dat aan de aanpak van de risico s financiële consequenties zijn verbonden waar mee nog geen rekening is gehouden dan zullen deze expliciet in de komende begroting(en) aan u worden voorgelegd.

5 raadsvoorstel pagina 5 VERVOLG Na verwerking van de resultaten van de consultatie van de raden, de netwerkpartners en de buurregio s, wordt het risicoprofiel begin maart 2010 ter definitieve vaststelling aan het algemeen bestuur VRU aangeboden. In vervolg op het risicoprofiel wordt het regionaal beleidsplan risico- en crisisbeheersing opgesteld. Ook dit beleidsplan zal aan u voor een reactie worden voorgelegd. Dit zal naar verwachting in het voorjaar 2011 zijn. BETROKKEN PARTIJEN Veiligheidsregio Utrecht, gemeenteraden, netwerkpartners en buurregio s. Burgemeester en wethouders van Amersfoort, de secretaris, de burgemeester, H. Huitink L.M.M. Bolsius Bijlagen - ontwerpraadsbesluit Ter inzage - notitie invoering Wet Veiligheidsregio's en risicoprofiel, Algemeen bestuur 13 september Bestuurlijke samenvatting eindconcept regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht - risicoprofiel Amersfoort

6 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Amersfoort; Reg.nr op basis van het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 2010, sector CST/OOV (nr ); b e s l u i t: 1. geen zienswijze te geven op het regionaal risico-profiel; 2. de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) te vragen in de aanpak van de risico s waarbij vermindering van het risico door maatregelen niet (verder) mogelijk is aandacht te besteden aan het waarschuwen van de bevolking, bijvoorbeeld via cellbroadcasting (waarschuwingsboodschap aan alle mobiele telefoons in een bepaald gebied). Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december de griffier de voorzitter

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota / advies van: Mw. N.A.F. Zuurbier Behandelende afdeling: Staf Datum: 22-03-2012 NR. TITEL: Regionaal Risicoprofiel Kennemerland KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: De Wet veiligheidsregio's

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie

Molendijkzaal 0.01. PvdA: Wet Werk en Bijstand Informatie OVERZICHT De Raad 03-10-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Inrichting fietsroute Keerkring He... zit dat zo! Structuurvisie Park Randenbroek e.o. Voorontwerp bestemmingsplan Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal

Nadere informatie

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013

VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 1 november 20132 - VISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE SOMEREN 2013 In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Someren Omgevingsdienst Zuidoost- Brabant

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid

Beleidsvisie externe veiligheid In opdracht van Opgesteld door Auteur(s) Gemeente Best SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus 435 5600 AK Eindhoven 040 2594605 ing. J.L. Kooistra (projectleider) drs. R.A. Hovestad Versienummer

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten

Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten Beleidsvisie Externe Veiligheid gemeente Eijsden-Margraten G e m e e n t e E i j s d e n - M a r g r a t e n v e r s i e : D e f i n i t i e f d a t u m : 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 1 INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

Veiligheidsregio Kennemerland

Veiligheidsregio Kennemerland nggd BRANDWEERŴ Veiligheidsregio Kennemerland Bestuur GĽMF.ĽNT1" UITGEEST ĨJ2 O'4 (?(* ÍD Retouradres Postbus 5514 2000 GM Haarlem beh.ambt. 6 OKĨ '/fih Aan de Burgemeesters van: Beverwijk, Bloemendaal,

Nadere informatie

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE VLISSINGEN

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE VLISSINGEN BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE VLISSINGEN Vlissingen, December 2005 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 6 2 ALGEMENE VEILIGHEIDSCRITERIA... 10 2.1 Plaatsgebonden risico (PR)... 10

Nadere informatie

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1

I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 gemeente Schiedam Aan de leden van de gemeenteraad Burgemeester en wethoiiders I Postbus l501 3 100 EA SCHIEDAM Stadskantoor Stadserf 1 F010473 7021 W www.schiedam.nl UW KENMERK UW BRIEF VAN ONDER\VERP

Nadere informatie

Gemeente Uden Beleid Externe Veiligheid. Uitwerking. 14 februaridefinitieve versie (II)

Gemeente Uden Beleid Externe Veiligheid. Uitwerking. 14 februaridefinitieve versie (II) Gemeente Uden Beleid Externe Veiligheid Uitwerking 14 februaridefinitieve versie (II) Gemeente Uden Beleid Externe Veiligheid Uitwerking Dossier : B8307-01.001 Registratienummer : MD-AF20102081/MVI Versie

Nadere informatie

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn

Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn Versie 27 maart 2008 Nulmeting Externe Veiligheid Gemeente Alphen aan den Rijn - Samen duidelijkheid geven in veiligheid - 080327 EVP Colofon Opdrachtgever Gemeente Alphen aan den Rijn Projectgroep Projectgroep

Nadere informatie

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen

BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Bergen Pagina 1 van 59 BELEIDSVISIE EXTERNE VEILIGHEID Gemeente Bergen Titel Beleidsvisie externe veiligheid, gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsbeleid Externe veiligheid Amsterdam

Uitvoeringsbeleid Externe veiligheid Amsterdam Definitief 1.0 14 mei 2012 Dossiernummer Uitvoeringsbeleid Externe veiligheid Amsterdam Hoe gaan we in de besluitvorming om met de risico's van gevaarlijke stoffen Pagina 2 van 74 Pagina 3 van 74 Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018

Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018 Beleidsvisie Externe Veiligheid 2014-2018 Gemeente Borger-Odoorn Versie 1.0, april 2014 (vastgesteld op 3 juli 2014) Samenvatting Aanleiding Bij de fabricage, de op- en overslag en het transport van gevaarlijke

Nadere informatie

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken

Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009. De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Onderzoek Rampenbestrijding op Orde eind 2009 De veiligheidsregio s afzonderlijk bekeken Maart 2010 Missie Inspectie

Nadere informatie

Beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen. Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente Nijmegen

Beleidsvisie externe veiligheid Nijmegen. Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente Nijmegen . Ambities en aanpak externe veiligheid in gemeente April 2012 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Structuur van de beleidsvisie 4 2 Inzicht: uitgangsituatie externe veiligheid

Nadere informatie

Scan Risicokaart. Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart

Scan Risicokaart. Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart Scan Risicokaart Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart Scan Risicokaart Onderzoek op hoofdlijnen naar de risicokaart Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting en analyse 5 Conclusies 7 Aanbevelingen

Nadere informatie

Geacht college, 9ïOO ;l.n Groningen. (050) 36ï 40 00. Telefoon 050-367 47 94. Hanzeplein 120. College van Burgemeester. hvd.groningen.nl.

Geacht college, 9ïOO ;l.n Groningen. (050) 36ï 40 00. Telefoon 050-367 47 94. Hanzeplein 120. College van Burgemeester. hvd.groningen.nl. Afdeling Risicobeheersing BEZOEKAORES Hanzeplein 20 College van Burgemeester WEBSJïE hvd.groningen.nl POSïAORES Postbus 584 9ïOO ;l.n Groningen (050) 36ï 40 00 Telefoon 050-367 47 94 Bijlage(n) 2 Ons kenmerk

Nadere informatie

TITEL Intrekken verordening tot instelling van de regionale programmaraad

TITEL Intrekken verordening tot instelling van de regionale programmaraad Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4403854 Aan : Gemeenteraad Datum : 6 november 2013 Portefeuillehouder : Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda Het

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer

Vermeerzaal 1.03. Toetsingskader gratis en of goedkoop openbaar vervoer OVERZICHT De Raad 24-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 AMERSFOORT VERNIEUWT OP HET PLEIN VERVALT Op dinsdag 24 april staan de concept-ontwikkelingsplannen Amersfoort Vernieuwt op de raadsagenda

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland

RAADSVOORSTEL. TITEL Verstrekking werkkapitaal aan Kredietbank Nederland RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4355488 Aan : Gemeenteraad Datum : 11 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde : Agenda

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/CB Opsteller: W. Plaggenborg User-id: PLA7 Tel: 4612 Onderw erp: KREDIETAANVRAAG VERBOUWINGEN RUSTHOF Toelichting: In september 2012 heeft ons college

Nadere informatie

Raadsvoorstel2012.0021467

Raadsvoorstel2012.0021467 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel212.21467 Onderwerp Reactie op ontwerp-jaarverslag 21 'i en ontwerp-programmabegroting 21 3 Veiligheidsregio Kennemerland Portefeuillehouders drs. Th.L.N. Weterings

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012

CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 CONCEPT BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012 O INHOUDSOPGAVE Samenvatting (pag 5) I. Ruimtelijke visie op externe veiligheid (pag 10) 1. Inleiding (pag. 10) 1.1 Wat is externe veiligheid

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. 1 WET MILIEUBEHEER Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Op 29 januari 2010 is een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling

Vermeerzaal 1.03. Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling OVERZICHT De Raad 11-12-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Plan van Uitvoering Oliemolenkwartier 19:00 Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven

Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven Oplegnotitie ophalen zienswijzen gemeenteraden: Samenhang dekkingsplan, Visies Repressie en Vrijwilligers en informatie Brandveilig Leven 1. Inleiding Het algemeen bestuur heeft in 2011 de Visie brandweerzorg

Nadere informatie

1İ" Beleidsplan. convenanten met externe partners

1İ Beleidsplan. convenanten met externe partners 6) " GEI \ 1 6 80Xİ Ĩ015 16 aid. CO kopie 1İ" VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch T 088-0208208 Aan de raden van de aangesloten gemeenten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 12819 28 augustus 2009 Besluit van..., houdende milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke

Nadere informatie

Samenvatting Actualisatie Risicoprofiel 2014:

Samenvatting Actualisatie Risicoprofiel 2014: VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD Samenvatting Actualisatie Risicoprofiel 2014: Veiligheidsrisico s in Brabant-Noord De gemeenteraden in de kunnen hun wensen aangeven over de Actualisatie Risicoprofiel 2014.

Nadere informatie