1. Algemene situering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Algemene situering"

Transcriptie

1 PROFIEL VAN DE REGIONALE SOCIAAL-ECONOMISCHE OVERLEGCOMITES RESOC S Algemene situering AFBAKENING VAN DE REGIO S De diverse RESOC s zijn onderling sterk verschillend in omvang en samenstelling. Er zijn sterk verstedelijkte RESOC s zoals Gent & Rand en Antwerpen (waar maar liefst 15,5% van de totale beroepsbevolking van woont). Resoc Limburg valt volledig samen met de provincie, hetgeen het ook een omvangrijke regio maakt. De bipool Genk-Hasselt telt echter minder dan 1/5 de van het totaal aantal Limburgers. Resoc Limburg is verder onderverdeeld in 5 Streektafels, welke eerder bescheiden zijn qua beroepsbevolkingsaantal en bevolkingsdichtheid, net als de West-Vlaamse RESOC s en Meetjesland. BEROEPSBEVOLKING RESOC S IN 2007 (+ Streektafels Resoc Limburg) Antwerpen Limburg Halle-Vilvoorde Leuven Turnhout Dender-Waas Zuid-Oost- Gent & Rand Mechelen Zuid-West- Brugge Midden-Limburg Roeselare-Tielt Meetjesland Westhoek Zuid-Limburg West-Limburg Noord-Limburg Oostende Maasland Bron: Vlaamse Arbeidsrekening 1

2 De structuur van de bevolking is ook van belang voor het aanbod en de vervanging van de arbeidskrachten. Het is nuttig om inzicht te hebben in welke mate de uittreders uit de arbeidsmarkt vervangen kunnen worden door intredende starters. De doorstromingscoëfficiënt 1 geeft daaromtrent relevante informatie. Anno 2007 zijn er op het niveau van het Vlaams Gewest voor elke 100 personen in de laatste fase van hun loopbaan, slechts 99 personen die hun intrede op de arbeidsmarkt kunnen maken. De vervanging van de potentiële beroepsbevolking is dus (nipt) niet langer gegarandeerd. Bovendien baart deze indicator des te meer zorgen omdat de ratio al jaren in een neerwaartse trend zit. In 2000 bedroeg de indicator nog 1,12. De bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau scheppen dan ook geen rooskleurig beeld: in 2014 krimpt de doorstromingscoëfficiënt tot 0,89, in 2021 wordt 0,77 verwacht. Heden is de doorstroming het best gegarandeerd in RESOC Roeselare-Tielt (1,06), Zuid-West- (1,05), Antwerpen (1,04) en Limburg (1,03). De laagste waarden worden genoteerd in de kust-regio s Brugge (0,87) en Oostende (0,79), al speelt de inwijking van personen uit oudere leeftijdsklassen hierin een rol. Voor Limburg, dat enige jaren geleden nog de hoogste ratio had, wordt echter wel voorspeld dat de vergrijzing er de komende jaren relatief zwaarder zal toeslaan, zodat het in 2021 bij de grootste probleemregio s zal horen. Datzelfde geldt voor andere, relatief dun bevolkte regio s als de Kempen en de Westhoek. Vooral de meer verstedelijkte regio s (Antwerpen, Halle-Vilvoorde, Gent & Rand) zullen volgens het Federaal Planbureau de vergrijzingsgolf beter doorstaan. DOORSTROMINGSCOEFFICIENT IN DE VLAAMSE RESOCS 1,3 1, ,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 Roeselare-Tielt Zuid-West- Antwerpen Limburg Halle-Vilvoorde Turnhout-Kempen Gent & Meetjesland Mechelen Vlaams Gewest Westhoek Leuven Dender-Waas Zuid-Oost- Brugge Oostende Bron: ADSEI, Planbureau Limburg, de Kempen en in mindere mate Leuven en Gent & Meetjesland kennen een relatief lage afhankelijkheidsratio 2 (78 tot 84%). Er zijn daar dus minder inwoners op inactieve leeftijd ten opzichte van de potentieel beroepsactieven dan elders in. De West-Vlaamse RESOC s kampen met de hoogste afhankelijkheidsratio. 1 Doorstromingscoëfficiënt = bevolking van 15 tot 24 jaar gedeeld door bevolking van 55 tot 64 jaar 2 Afhankelijkheidsratio = bevolking van 0-19 jaar en 60+ in % van bevolking van 20 tot 59 jaar 2

3 De druk van de inactieve bevolking op de potentiële beroepsbevolking wordt overal hoog (>90%), met de kustregio s als uitschieters. AFHANKELIJKHEIDSRATIO VAN DE VLAAMSE RESOCS Limburg Turnhout-Kempen Leuven Gent & Meetjesland Zuid-Oost- Dender-Waas Vlaams Gewest Mechelen Antwerpen Halle-Vilvoorde Zuid-West- Roeselare-Tielt Brugge Westhoek Oostende BESLUIT Voorlopig hebben de oostelijke RESOC s de gunstigste troeven op demografisch vlak: de bevolkingsgroei is er sterker, de bevolking op beroepsactieve leeftijd is er sterker vertegenwoordigd en de doorstroming van de beroepsbevolking is er nog gegarandeerd. De prognoses voorzien echter dat de meest verstedelijkte regio s op demografisch vlak het gunstigst zullen evolueren. Het opvangen van de vergrijzing van de bevolking zal echter een grote uitdaging worden voor de gehele Vlaamse arbeidsmarkt, in alle regio s. Verwachte bevolkingsgroei (2007=100) Halle-Vilvoorde Turnhout-Kempen Mechelen Antwerpen Leuven Limburg Gent & Meetjesland Vlaams Gewest Zuid-Oost- Dender-Waas Oostende Westhoek Roeselare-Tielt Brugge Zuid-West- 3

4 2. Arbeidsmarkt De basisindicatoren werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad en werkgelegenheidsgraad worden eerst belicht. Vervolgens bespreken we de structuur van de arbeidsmarkt en bekijken we het aandeel van de hoofdsectoren in de tewerkstelling. WERKZAAMHEID, WERKLOOSHEID & WERKGELEGENHEID Anno 2007 bedroeg de werkzaamheidsgraad 3 in het Vlaamse Gewest 65,8%. De hoogste scores worden opgetekend in de West-Vlaamse regio s Roeselare-Tielt, Zuid-Oost- en Zuid-West-, alsook in het Meetjesland. De verstedelijkte RESOC s Antwerpen en Oostende kennen relatief minder werkenden. Ook in Limburg is de werkzaamheidsgraad laag. Gent & Rand blijft eveneens onder het Vlaamse gemiddelde. De lage waarden hebben te maken met het relatief grote aandeel werklozen in deze RESOC s: naast een tewerkstellingspool voor de ruime regio, zijn de verstedelijkte gebieden door hun uitgebreid netwerk van sociale voorzieningen ook een aantrekkingspool voor werkzoekenden en inactieven. Resoc Antwerpen en Gent & Rand hebben dan ook de hoogste werkloosheidsgraad. WERKZAAMHEIDSGRAAD 2007 EN EVOLUTIE % 70% 68% 66% 64% 62% 60% 2007 (linkeras) procentuele evolutie (rechteras) +3,5% +3,0% +2,5% +2,0% +1,5% +1,0% +0,5% 0% 58% Roeselare-Tielt Meetjesland Zuid-Oost- Zuid-West- Leuven Brugge Mechelen Halle-Vilvoorde Westhoek Dender-Waas Turnhout-Kempen Vlaams Gewest Gent & Rand Streek Zuid-Limburg Streek Noord-Limburg Limburg Oostende Streek West-Limburg Antwerpen Streek Midden-Limburg Streek Maasland -0,5% Bron: Vlaamse Arbeidsrekening 3 Werkzaamheidsgraad: aandeel van de werkenden in de beroepsbevolking van jaar 4

5 Streek West-Limburg kent de grootste groei van de werkzaamheidsgraad én de grootste daling van de werkloosheidsgraad. Streek Noord-Limburg kent als enige een daling in de werkzaamheid (-0,3%). De meeste regio s zitten in de buurt van de gemiddelde groei in (+2,3%). VDAB-WERKLOOSHEIDSGRAAD 2008 EN EVOLUTIE jaargemiddelde 2008 (linkeras) % verschil % 8-35% 7-30% % 4-20% 3-15% 2-10% Roeselare-Tielt Meetjesland Leuven Brugge Halle-Vilvoorde Westhoek Zuid-West- Noord-Limburg Dender-Waas Mechelen Zuid-Limburg Turnhout-Kempen Zuid-Oost- Vlaams Gewest West-Limburg Limburg Oostende Maasland Midden-Limburg Gent en rand Antwerpen Bron: VDAB Arvastat Sinds 2004 zit de werkloosheidsgraad 4 in een gunstige, dus dalende tendens. De globale economische crisis maakt daar in 2009 een eind aan. Voorlopig, van januari tot augustus 2009, ligt de gemiddelde werkloosheidsgraad in zo n 18% hoger dan in 2008 in deze periode (6,92% versus 5,86%). RESOC s Limburg (vooral het Maasland en Midden-Limburg), Zuid-West- en Antwerpen krijgen de grootste toename te verwerken. De werkgelegenheidsgraad 5 vertoont veel meer ruimtelijke spreiding. Dit komt omdat demografische karakteristieken een kleinere rol spelen. Doorslaggevend voor een hoge werkgelegenheid zijn de aanwezigheid van nijverheid en van stedelijke centra, die als economische knooppunten een hoge vraag naar arbeid genereren. Gent & Rand, Midden-Limburg, Roeselare-Tielt, Antwerpen en Brugge hebben een hoge ratio en zijn dus tewerkstellingspolen, vaak ook voor de omliggende regio s (hoge inkomende pendel). De lage ratio s in Leuven en de overige Oostvlaamse regio s (Meetjesland, Dender-Waas en Zuid-Oost-) kunnen verklaard worden door de aantrekkingskracht van naburige tewerkstellingspolen. Ook in Limburg kunnen de lage ratio s in de regio s rond Midden-Limburg grotendeels verklaard worden door de pendel naar de bipool Hasselt-Genk, al is de werkgelegenheid in Limburg in zijn geheel relatief laag. 4 Werkloosheidsgraad: aandeel van de werkzoekenden in de beroepsbevolking van jaar 5 Werkgelegenheidsgraad: verhouding van het totaal aantal jobs in een regio t.o.v. de bevolking van jaar (in %). 5

6 90% 80% 70% 60% 50% 40% Gent Midden-Limburg Roeselare-Tielt Zuid-West- Antwerpen Brugge Halle-Vilvoorde Mechelen Vlaams Gewest Westhoek Turnhout Limburg Leuven Meetjesland Oostende Noord-Limburg Dender-Waas West-Limburg Zuid-Oost- Zuid-Limburg Maasland Bron: Vlaamse Arbeidsrekening STRUCTUUR VAN DE ARBEIDSMARKT & DE ECONOMIE Anno 2007 werkten in in totaal 2,66 miljoen mensen. Het merendeel is actief in sectoren die groeien in tewerkstelling en economische waarde. Volgens de gegevens van de Nationale Bank zijn de marktdiensten (tertiaire sector + gezondheidszorg) de motor van de Vlaamse economie: samen zijn ze goed voor 61% van de tewerkstelling, en er is een sterk positieve groei. Ook de overheidsdiensten (14%) en de bouwsector (6%) evolueren positief. De industrie is nog steeds een belangrijke werkgever met 17% van het aantal werkenden, maar dit aandeel krimpt. De economische waarde van de sector kent echter wel nog een positieve groei. De primaire sector heeft een klein gewicht op de arbeidsmarkt en de economische waarde in, en bovendien is er een dalende tendens zowel qua tewerkstelling, als qua gegenereerde economische waarde. Hoe leest u onderstaande figuur? Deze figuur integreert 3 soorten gegevens (bron: NBB Belgostat): 1) het aandeel van de sectoren in de totale tewerkstelling in 2007 grootte van de bol 2) de gemiddelde jaarlijkse procentuele groei tussen 1997 en 2007 van het aantal werkenden binnen een sector positie op de horizontale as 3) de gemiddelde jaarlijkse procentuele groei van de Bruto Toegevoegde Waarde tussen 1997 en 2007 positie op de verticale as Zo is het mogelijk om het sectoraal gewicht op de tewerkstelling in te schatten, alsook de evolutie van de sector. 6

7 Gewicht van de sectoren - Vlaams Gewest Handel/horeca 25% Bouw 6% Overige 16% Fin. instellingen 20% +4 OB, Defensie & Onderw ijs 14% Groei BTW Industrie & Energie 17% +0-1 Landbouw & Visserij 2% Groei werknemers Op de Vlaamse Arbeidsrekening ( vinden we gedetailleerde gegevens over de werkgelegenheid in en zijn regio s. De daar gebruikte sectorindeling (WSE-40) is aangepast voor een betere overeenkomst met de elders gebruikte VDAB-26 indeling (zie bijlage voor de details van de aanpassing). Ook de doorstromingscoëfficiënt is per sector berekend. De tertiaire activiteiten genereren het meeste werkgelegenheid, en bovendien is de doorstroming er gemiddeld het hoogst. Toch zijn hier ook subsectoren met een problematische jong/oud-verhouding onder de werknemers (Financiële diensten, Garagewezen en vooral Posten telecommunicatie). Bij Informatica en de groep ASI met o.a. uitzendactiviteiten is de doorstroming momenteel bijzonder gunstig. Bijna een derde van de werkgelegenheid komt van de quartaire sector. De 3 grootste subsectoren hebben echter een lage doorstroming. Bij de openbare diensten werkten in 2007 zelfs minder dan de helft jongeren t.o.v. ouderen. Bijna een kwart werkt in de secundaire sector. De twee grootste subsectoren hebben momenteel een hoge doorstroming. 7

8 Binnenlandse werkgelegenheid (2007) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening - Eigen bewerking Vlaams Gewest Sector Sectoromschrijving aantal werkenden aandeel doorstroming* 1 T Handel & verhuur ,5% 107% 2 Q Ziekenhuizen, gezondheidszorg + Maatsch. dienstverlening ,5% 90% 3 T ASI: Advies/bijstand ondernemingen en personen + Selectie en tbs van personeel + Ind. reiniging ,8% 199% 4 Q Onderwijs ,1% 70% 5 Q Openb. bestuur + Just., def. en openb. veiligheid + Verplichte soc. verzekering ,7% 49% 6 S Metaal ,3% 111% 7 S Bouw ,3% 113% 8 T Horeca ,9% 138% 9 T Financiële diensten ,2% 57% 10 S Chemie, rubber en kunststof ,6% 85% 11 S Verv. van dranken, voeding en tabak ,6% 120% 12 T Garagewezen ,2% 89% 13 P Land- en tuinbouw ,1% 53% 14 T Post en telecommunicatie ,6% 38% 15 T Overige diensten aan personen ,6% 90% 16 Q Recreatie, cultuur en sport ,5% 94% 17 Q Andere quartaire dienstverlening ,3% 97% 18 S Grafische nijverheid ,2% 97% 19 S Textiel, kleding schoeisel ,2% 53% 20 T Informatica ,1% 384% 21 S Hout-, meubel- en overige industrie ,1% 88% 22 S Productie van bouwmaterialen ,7% 78% 23 S Energie en water ,6% 69% 24 T Transport en logistiek ,2% 100% 25 - onbekend ,1% 27% 26 S Winning van delfstoffen 563 0,0% 31% 27 P Visserij 232 0,0% 42% Totaal % Primaire sector ,1% 53% Secundaire sector ,5% 101% Tertiaire sector ,1% 113% Quartaire sector ,1% 73% * doorstromingscoëfficiënt jaar/50-64 jaar Aandeel hoofdsectoren in werkgelegenheid Vlaams Gewest 2007 Quartaire sector 31% Primaire sector 2% Secundaire sector 23% Tertiaire sector 44% 8

9 ARBEIDSMARKT: DE VACATURES VDAB is de grootste verspreider van vacatures in. Hieronder staat een overzicht van het aantal vacatures dat in 2009 (tot oktober) ontvangen werd en aan het einde van de maand nog openstond. Vacatures in Bron: Studiedienst VDAB VDAB-Vacatures per sector - aantal ontvangen van januari-oktober 2009 Sector Sectoromschrijving Ontvangen Openstaand 1 T Informatica, diensten aan bedr T Handel en verhuur Q Maatschappelijke dienstverlening Q Onderwijs S Bouw Q Openbare besturen T Horeca Q Gezondheidszorg T Diensten aan personen T Transport en logistiek S Metaal S Dranken, voeding en tabak P Land-, tuin- en bosbouw Q Ontspanning, cultuur en sport T Banken, verzek., post en telecom Q Andere dienstverlening T Garages S Grafische nijv., papier, karton S Chemie, rubber en kunststof S Overige industrie S Energie en water S Hout- en meubelindustrie S Textiel, kleding en schoeisel S Productie van bouwmaterialen P Visserij Totaal Primaire sector Secundaire sector Tertiaire sector Quartaire sector Uitzendvacatures T extra in bestand NECzU De uitzendsector heeft een moeilijk jaar achter de rug, maar zorgt nog steeds voor het grootste aantal vacatures. In het Normaal Economisch Circuit zonder Uitzend (NECzU) domineren de tertiaire subsectoren de vacaturemarkt met een aandeel van 60%. 9

10 Aandeel sectoren in ontvangen vacatures NECzU Vlaams Gew est Quartaire sector 27% Primaire sector 1% Secundaire sector 12% Tertiaire sector 60% 10

11 ARBEIDSMARKT: DE WERKZOEKENDEN Aantal NWWZ (jaargemiddelde) Aantal Aandeel Aantal Aandeel % groei 2009 Aantal Aandeel % groei 2009 Aantal Aandeel % groei 2009 Aantal Aandeel % groei 2009 Aantal Aandeel % groei 2009 Totaal % % +20,1% % 6,4% % 10,1% % +8,4% % +19,5% A. Categorie NWWZ WZUA ,7% ,1% +19,5% ,8% 8,9% ,3% 4,6% ,6% +14,5% ,3% +23,3% Schoolverlater ,9% ,5% +25,3% ,0% 7,6% ,7% 27,4% ,7% 20,2% ,0% 5,4% Vrij Ingeschreven ,8% ,4% +25,7% ,9% +23,5% ,9% 21,2% ,2% 8,5% ,3% +27,0% Andere ,6% ,9% +15,2% ,3% 1,9% ,1% 26,6% ,5% +11,1% ,4% +7,4% B. Socio demografische variabelen Geslacht Mannen ,0% ,8% +30,7% ,5% +4,8% ,7% +0,1% ,2% +22,1% ,8% +48,8% Vrouwen ,0% ,2% +10,3% ,5% 16,2% ,3% 19,1% ,8% 3,3% ,2% 1,5% Leeftijd <25 jaar ,4% ,6% +30,0% ,8% 4,2% ,7% 21,8% ,9% 9,9% ,1% +11,0% jaar ,3% ,5% +21,9% ,0% 12,4% ,1% 22,9% ,4% 11,6% ,2% 6,6% 50 jaar en ,3% ,8% +8,8% ,2% +7,3% ,2% +79,8% ,7% +243,9% ,7% +279,1% Studieniveau Laaggeschoold ,1% ,6% +16,6% ,5% 7,1% ,0% 9,9% ,5% +3,5% ,7% +7,7% Middengeschoold ,4% ,4% +23,9% ,4% 6,2% ,1% 9,3% ,1% +12,9% ,2% +28,1% Hooggeschoold ,5% ,9% +24,1% ,2% 4,7% ,9% 12,4% ,3% +16,8% ,1% +52,8% Origine Autochtonen ,4% ,3% +18,7% ,4% 12,0% ,9% 16,0% ,0% +0,0% ,5% +8,4% Allochtonen ,6% ,7% +25,3% ,6% +21,6% ,1% +20,3% ,0% +56,3% ,5% +90,4% C. Werkloosheidsduur <1 jaar werkloos ,7% ,6% +26,7% ,0% +9,3% ,9% 7,3% ,9% +1,4% ,3% +33,7% waarvan < 3 maanden ,5% ,6% +19,4% ,2% +11,6% ,9% 7,9% ,6% +0,4% ,3% +36,2% 1 tot 2 jaar werkloos ,1% ,7% +32,6% ,3% 26,6% ,5% 30,1% ,7% +11,8% ,7% +23,3% > 2 jaar werkloos ,3% ,7% 2,4% ,7% 23,9% ,6% 3,1% ,4% +24,2% ,0% 10,0% waarvan > 5 jaar ,6% ,2% +13,3% ,5% +20,2% ,9% +24,2% ,5% +9,9% ,9% 22,9% D. Kansengroepen & diversiteit Kortgeschoolden ,1% ,6% +16,6% ,5% 7,1% ,0% 9,9% ,5% +3,5% ,7% +7,7% Arbeidsgehandicapten ,2% ,9% +8,1% ,9% +9,9% ,7% +27,4% ,0% +64,4% ,1% +79,3% Allochtonen ,6% ,7% +25,3% ,6% +21,6% ,1% +20,3% ,0% +56,3% ,5% +90,4% Ouderen ,3% ,8% +8,8% ,2% +7,3% ,2% +79,8% ,7% +243,9% ,7% +279,1% Allochtoon én kortgeschoold ,8% ,5% +23,2% ,4% +18,2% ,3% +14,7% ,6% +34,1% ,6% +64,4% <25 jaar én kortgeschoold ,4% ,5% +30,1% ,0% +6,4% ,3% 9,4% ,0% +3,3% ,8% +26,0% 11

12 Gemiddelde maandelijkse instroom vanuit werk en uitstroom naar werk van werkzoekenden (nwwz) Bron: Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Instroom Uitstroom Saldo Werkloosheid: in- en uitstroom Instroom Uitstroom Saldo Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q

13 BIJKOMENDE GEGEVENS OVER ARBEIDSMARKT & ECONOMIE De collectieve ontslagen De bedrijven hebben de verplichtingen om in geval van een collectief ontslag (door herstructurering, herlocatie, ) dit aan VDAB te melden. De economische crisis heeft het aantal werknemers dat getroffen is door een collectief ontslag het voorbije jaar naar een recordhoogte gestuurd: van januari tot november overtreft het jobverlies al het jaartotaal van de voorbije 10 jaar. OVERZICHT COLLECTIEVE ONTSLAGEN UITGEVOERD jaartotaal t.e.m. november

14 Aantal betrokken werknemers bij de aan VDAB gemelde collectieve ontslagen - per sector. januari tot november 2009 Elk collectief ontslag is slechts eenmaal opgenomen in het totaal (bij eindtoestand UV óf begintoestand IN) uitgevoerd (volledig beschreven) intentie gemeld Metaal Informatica, diensten aan bedrijven Chemie, rubber en kunststof Handel en verhuur Textiel, kleding en schoeisel 986 Transport en logistiek 925 Dranken, voeding en tabak Grafische nijverheid, papier, karton 354 Garages Banken, verzekeringen, post en telecom Rest Demografie van ondernemingen Bron: FOD Economie okt 2009 EX Aantal actieve ondernemingen Aantal oprichtingen Aantal stopzettingen Oprichtingsgraad 8,9 7,1 8,6 Stopzettingsgraad 6,6 6,0 7,1 Turbulentiegraad 15,5 13,1 15,7 Economische werkloosheid Bron: Vlaamse Arbeidsrekening - Crisisbarometer Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 AANTAL PERSONEN AANTAL DAGEN Economische werkloosheid - aantal personen (Q1/07 = 100) AANTAL PERSONEN AANTAL DAGEN Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 14

15 GEGEVENS OVER DE DIENSTVERLENING VAN VDAB Niet-werkende werkzoekenden (gecumuleerd aantal januari-december) Bron: Studiedienst VDAB Totaal Kortgeschoold PmAH Allochtoon Oudere Evolutie NWWZ - (2005 = 100) 160 Tot KG PmAH ALL 50+ Bereik van de trajectwerking Bron: Studiedienst VDAB Totaal bereik van de trajectwerking % 2009 Totaal Kortgeschoold ,0% PmAH ,4% Allochtoon ,0% Oudere ,8% Bereik per module in 2009 Mod 2 Mod 3 Mod 4 Mod 5 Mod 6 Mod 7 Mod 3-6 Mod 7 + int Totaal Kortgeschoold PmAH Allochtoon Oudere

16 Cursisten in de competentiecentra Bron: Studiedienst VDAB Gestarte opleidingen - kenmerken cursisten volgens woonplaats Totaal Kortgeschoold ,9% PmAH ,3% Allochtoon ,0% Oudere ,4% Aantal openstaande opleidingsaanvragen en de gemiddelde wachttijd per opleiding openstaande aanvragen wachttijd (dagen) ALGEMENE VORMING ANDERE SECTOREN BEWAKING BOUW CONFECTIE - VORMGEVING DIAMANT ELEKTRICITEIT GRAFISCHE TECHNIEKEN HAVEN - MARITIEME - EXPEDITIE HORECA HOUT INDUSTRIELE AUTOMATISERING LOGISTIEK METAAL MIGRANTEN PRIMAIRE SECTOR SCHEIKUNDE SCHOONMAAK SOCIAL PROFIT SOLLICITATIE TRAINING TERTIAIRE SECTOR TEXTIEL 2 TRAJECTWERKING VERKOOP VERVOER VOEDING Totaal

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011.

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011. RESOC LIMBURG Streek Noord- DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES IKV HET JAP 2011. VDAB Studiedienst Januari 2010 1. DEMOGRAFIE In 2007 bedroeg de totale bevolking in 1 820.272 personen. Het Federaal

Nadere informatie

RESOC ZUID-OOST-VLAANDEREN DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012.

RESOC ZUID-OOST-VLAANDEREN DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012. RESOC ZUID-OOST-VLAANDEREN DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012. VDAB Studiedienst 2011 0 1. DEMOGRAFIE In 2007 bedroeg de totale bevolking in de regio Zuid-Oost-

Nadere informatie

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE

SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT. Departement WSE SUBREGIONALE ANALYSE VAN DE VLAAMSE ARBEIDSMARKT Departement WSE 1 O. INHOUDSOPGAVE I. Aan de vooravond van de crisis Subregionaal profiel van de aanbod en vraagzijde van de arbeidsmarkt II. Impact van

Nadere informatie

RESOC LIMBURG Streek Midden-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012.

RESOC LIMBURG Streek Midden-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012. RESOC LIMBURG Streek Midden- DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012. VDAB Studiedienst 2011 1. DEMOGRAFIE In 2007 bedroeg de totale bevolking in 820.272 personen.

Nadere informatie

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012.

RESOC LIMBURG Streek Noord-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012. RESOC LIMBURG Streek Noord- DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012. VDAB Studiedienst 2011 1. DEMOGRAFIE In 2007 bedroeg de totale bevolking in 820.272 personen.

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

RESOC LIMBURG Streek Zuid-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012.

RESOC LIMBURG Streek Zuid-Limburg DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012. RESOC LIMBURG Streek Zuid- DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012. VDAB Studiedienst 2011 10 1. DEMOGRAFIE In 2007 bedroeg de totale bevolking in 820.272 personen.

Nadere informatie

RESOC LIMBURG Streek West-Limburg

RESOC LIMBURG Streek West-Limburg RESOC LIMBURG Streek West- DOSSIER TER ONDERSTEUNING VAN HET ADVIES VOOR HET JAARLIJKS ONDERNEMINGSPLAN 2012. VDAB Studiedienst 2011 10 1. DEMOGRAFIE In 2007 bedroeg de totale bevolking in 1 820.272 personen.

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2011-2015 Woodrow Wilsonplein 2-9000 GENT 09/267.73.91-09/267.73.92 www.rtcoostvlaanderen.be info@rtcoostvlaanderen.be 1 INHOUD Voorwoord 1. Missie en visie RTC Oost-. 1.1 Missie 1.2 Visie

Nadere informatie

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs

Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Werkgroep Arbeidsmarkt Onderwijs Algemeen overzicht : Resoc-Serr Midden-West West-Vlaanderen NWWZ (2004) : 5989 Werkloosheidsgraad : 5,45 5989 werklozen Werkzaamheidsgraad : 72,67 102026 werkenden Activiteitsgraad

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 337 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 9 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activeringsmaatregelen 50-plussers - Stand van zaken

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers 2008-2009) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening (Steunpunt WSE / Departement Werk en Sociale Economie) Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De data over

Nadere informatie

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen

nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Taalcursussen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 349 van EMMILY TALPE datum: 13 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Taalcursussen Voor bijna een kwart van de vacatures

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers )

DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers ) UPDATE CIJFERS DE GENKSE ARBEIDSMARKT (cijfers 2007-2008) Bron: Vlaamse Arbeidsrekening Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning De data zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2008 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2011-2012 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2011

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2010-2011 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2010

Nadere informatie

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR)

Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Lokale arbeidsmarktindicatoren in de Vlaamse Arbeidsrekening (VAR) Seminarie Subregionale en lokale arbeidsmarkt in cijfers Sessie 2 Lokale statistieken over de arbeidsmarkt, mens & maatschappij Wouter

Nadere informatie

SECTOR HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE

SECTOR HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE SECTORRAPPORT HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT HOUT- EN MEUBELINDUSTRIE Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse

Nadere informatie

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE

GENKSE BEVOLKING OP ARBEIDSLEEFTIJD NAAR SOCIO-ECONOMISCHE POSITIE De data over de arbeidsmarkt zijn afkomstig van de Vlaamse Arbeidsrekening, d.i. een raamwerk waarin arbeidsmarktstatistieken die zowel de vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt beschrijven worden

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON SECTORRAPPORT GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT GRAFISCHE NIJVERHEID, PAPIER EN KARTON Inhoudstafel 3-4

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse.

Ondernemingen. 1 Meer oprichtingen dan stopzettingen. Kempen Provincie Antwerpen Vlaams Gewest. Streekpact Cijferanalyse. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Severine Appelmans Ondernemingen Samenvatting Aantal BTW-plichtige ondernemingen blijft stijgen (periode 2003-2013)

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT TRANSPORT, LOGISTIEK EN POST Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Een socio-economische analyse

Een socio-economische analyse Provincie West-Vlaanderen & de West-Vlaamse RESOC s Een socio-economische analyse VDAB Studiedienst 2013 Provincie West-Vlaanderen en de West-Vlaamse RESOC s Brugge Oostende Roeselare-Tielt Westhoek Zuid-West-Vlaanderen

Nadere informatie

Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG

Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG Regio Maasland SITUATIE IN LIMBURG De werkloosheidsgraad, het aandeel werkzoekenden in de beroepsbevolking, in Limburg bedraagt in januari 2017 7,6% en ligt in lijn met Vlaanderen, waar deze graad 7,4%

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN VDAB SECTORRAPPORT SECTOR VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN SECTORRAPPORT VERVAARDIGING VAN BOUWMATERIALEN VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT VERVAARDIGING V. BOUWMATERIALEN Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI 2017 Kerncijfers werkloosheid mei 2017 jaarverschil aandeel NWWZ 201.762-5,3% Categorie WZUA 140.164-8,3% 69,5% BIT 10.091-8,8% 5,0% Vrij ingeschreven 29.063-1,8% 14,4% Andere

Nadere informatie

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016

WERK.FOCUS. Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni juni 2016 WERK.FOCUS 17 juni 216 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Juni 216 In het kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt nemen we poolshoogte van de recente evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Na een synthese

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL VDAB SECTORRAPPORT SECTOR TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL SECTORRAPPORT TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT TEXTIEL, KLEDING EN SCHOEISEL Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VDAB SECTORRAPPORT SECTOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

KENMERKEN VAN DE VDAB-VACATUREMARKT Hoofdstuk 17

KENMERKEN VAN DE VDAB-VACATUREMARKT Hoofdstuk 17 KENMERKEN VAN DE VDAB-VACATUREMARKT Hoofdstuk 17 Natascha Van Mechelen In hoofdstuk 2 werd al aangetoond dat het aantal VDAB-vacatures alhoewel minder snel dan in de vorige jaren ook in 2000 sterk is toegenomen.

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2006 Werknemers Werkzoekenden

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2017

De arbeidsmarkt in augustus 2017 De arbeidsmarkt in augustus 2017 Datum: 7 september 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand

BAROMETER. Taalgebruik in de Vlaamse Rand FEBRUARI 2015 BAROMETER Taalgebruik in de Vlaamse Rand Deze nieuwe editie van de barometer gaat in op het onderzoek Taalgebruik in de Vlaamse Rand dat Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum

Nadere informatie

Een socio-economische analyse

Een socio-economische analyse Provincie Limburg & de Limburgse Streektafels Een socio-economische analyse VDAB Studiedienst 2013 Provincie Limburg en de Limburgse Streektafels Midden-Limburg West-Limburg Zuid-Limburg Noord-Limburg

Nadere informatie

SECTOREN IN VLAANDEREN

SECTOREN IN VLAANDEREN VDAB SECTORRAPPORT SECTORRAPPORT VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid: Vlaanderen 7-8 Loontrekkende werkgelegenheid: Sector en

Nadere informatie

SECTOR INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM

SECTOR INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM VDAB SECTORRAPPORT SECTOR INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM SECTORRAPPORT INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT INFORMATICA, MEDIA EN TELECOM Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING SECTORRAPPORT ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT ENERGIE, WATER EN AFVALVERWERKING Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten:

Nadere informatie

Een socio-economische analyse

Een socio-economische analyse Provincie Vlaams-Brabant & de Vlaams-Brabantse RESOC s Een socio-economische analyse VDAB Studiedienst 2013 Provincie Vlaams-Brabant en de Vlaams-Brabantse RESOC s Halle-Vilvoorde Leuven Een socio-economische

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog

Leeftijd en geslacht jaar jaar jaar. Studieniveau en geslacht Laag Midden Hoog De Brusselse arbeidsmarkt: statistische gegevens - Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad Oktober 2015 A. Activiteitsgraad, werkgelegenheidsgraad en werkloosheidsgraad Deze kerncijfers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Arbeidsmarkt vijftigplussers

Arbeidsmarkt vijftigplussers Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt vijftigplussers Samenvatting 2012) 50.216 werkende 50+ ers (2011) aantal werkende vijftigplussers

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR OVERIGE INDUSTRIE

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR OVERIGE INDUSTRIE VDAB SECTORRAPPORT SECTOR OVERIGE INDUSTRIE SECTORRAPPORT OVERIGE INDUSTRIE VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT OVERIGE INDUSTRIE Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid:

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GEZONDHEIDSZORG

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GEZONDHEIDSZORG VDAB SECTORRAPPORT SECTOR GEZONDHEIDSZORG SECTORRAPPORT GEZONDHEIDSZORG VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT GEZONDHEIDSZORG Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid:

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied

FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied Brussels Observatorium voor de Oktober 2013 FOCUS Werkgelegengheid in het Brussels Grootstedelijk Gebied De arbeidsmarkten van de 3 gewesten in België zijn erg verschillend en hebben elk hun eigen specificiteit,

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONDERWIJS

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONDERWIJS VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONDERWIJS SECTORRAPPORT ONDERWIJS VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT ONDERWIJS Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid: Situering van de sector

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement

nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Sociaal Interventiefonds - Hulp bij outplacement SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 421 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 25 maart 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Sociaal Interventiefonds - Hulp bij Het Sociaal Interventiefonds

Nadere informatie

Uitdagingen op de Arbeidsmarkt

Uitdagingen op de Arbeidsmarkt Uitdagingen op de Arbeidsmarkt Fons Leroy Gedelegeerd bestuurder VDAB Seniorenuniversiteit Uhasselt 4 november 2013 Maatschappelijke evoluties Veranderen in ijltempo Vergrijzing Internationalisering Loopbaandifferentiatie

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF VDAB SECTORRAPPORT SECTOR CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF SECTORRAPPORT CHEMIE, RUBBER & KUNSTSTOF VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT CHEMIE, RUBBER EN KUNSTSTOF Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

Diagnose van de Vlaamse Arbeidsmarkt

Diagnose van de Vlaamse Arbeidsmarkt WSE Arbeidsmarktcongres 2013 Diagnose van de Vlaamse Arbeidsmarkt Luc Sels Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen 1 Tijden van onzekerheid Procentuele kwartaal- en jaargroei van het BBP België en

Nadere informatie

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap

Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt personen met een arbeidshandicap Samenvatting De ene persoon met een arbeidshandicap is

Nadere informatie

De regionale impact van de economische crisis

De regionale impact van de economische crisis De regionale impact van de economische crisis Damiaan Persyn Vives Beleidspaper 11 Juli 2009 VIVES Naamsestraat 61 bus 3510 3000 Leuven - Belgium Tel: +32 16 32 42 22 www.econ.kuleuven.be/vives De regionale

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HORECA & TOERISME

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HORECA & TOERISME VDAB SECTORRAPPORT SECTOR HORECA & TOERISME SECTORRAPPORT HORECA EN TOERISME VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT HORECA EN TOERISME Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid:

Nadere informatie

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 2017

Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 2017 WERK.FOCUS 27 oktober 217 Kwartaalbericht Vlaamse arbeidsmarkt Oktober 217 Het tweede en derde kwartaal van 217 trok de Vlaamse arbeidsmarkt verder aan. Het aantal nietwerkende werkzoekenden bleef maand

Nadere informatie

Een socio-economische analyse

Een socio-economische analyse Provincie Antwerpen & de Antwerpse RESOC s Een socio-economische analyse VDAB Studiedienst 2013 Provincie Antwerpen en de Antwerpse RESOC s Antwerpen Kempen (Turnhout) Mechelen Een socio-economische analyse

Nadere informatie

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017.

Graag het absolute aantal en het groeipercentage in de periode eind mei eind mei 2017. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 645 van EMMILY TALPE datum: 13 juni 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Krapte op de arbeidsmarkt - Evolutie per provincie De krapte

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2015

De arbeidsmarkt in augustus 2015 De arbeidsmarkt in augustus 2015 Datum: 8 september 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2015

De arbeidsmarkt in februari 2015 De arbeidsmarkt in februari 2015 Datum: 24 maart 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2015

De arbeidsmarkt in april 2015 De arbeidsmarkt in april 2015 Datum: 12 mei 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1

BAROMETER JUNI Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 JUNI 2015 BAROMETER Kansengroepen blijven een structureel knelpunt 1 Uit een nieuwe arbeidsmarktanalyse van het Steunpunt WSE blijkt dat Vlaanderen slechts matig scoort in vergelijking met de EU-regio

Nadere informatie

Demografie Midden-West-Vlaanderen

Demografie Midden-West-Vlaanderen Demografie Midden-West-Vlaanderen 1. Demografie: de demografische prognose voorspelt een lichte achteruitgang. Het aantal inwoners staat onder druk. Er is een sterke veroudering binnen de veroudering of

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT VDAB SECTORRAPPORT SECTOR ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT SECTORRAPPORT ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT ONTSPANNING, CULTUUR EN SPORT Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding

Nadere informatie

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting

STEEKKAART Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting STEEKKAART 2013 - Toelichting Indicator Datum Bron Toelichting DEMOGRAFIE Totale bevolking 1/1/2012 ADSEI Evolutie bevolking 2001-2011 1/1/2002-1/1/2012 ADSEI Aandeel niet-belgen in totale bevolking 1/1/2012

Nadere informatie

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014

STREEKFOTO MAASLAND. Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JULI 2014 STREEKFOTO MAASLAND Socio-economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten - - JULI 2014 -2- VOORWOORD Deze streekfoto omvat een sociaal-economische analyse van het Maasland en haar 5 gemeenten

Nadere informatie

Analyse van de tewerkstelling Zuid-West-Vlaanderen. Cijfers december 2014

Analyse van de tewerkstelling Zuid-West-Vlaanderen. Cijfers december 2014 Analyse van de tewerkstelling Zuid-West-Vlaanderen Cijfers december 2014 Meten is weten: analyse van de tewerkstelling Zuid-West-Vlaanderen Wat zijn de trends op vlak van tewerkstelling in Zuid-West-Vlaanderen:

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR OPENBARE BESTUREN

VDAB SECTORRAPPORT SECTOR OPENBARE BESTUREN VDAB SECTORRAPPORT SECTOR OPENBARE BESTUREN SECTORRAPPORT OPENBARE BESTUREN VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT OPENBARE BESTUREN Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse werkgelegenheid:

Nadere informatie

SECTOR DIENSTEN AAN PERSONEN

SECTOR DIENSTEN AAN PERSONEN VDAB SECTORRAPPORT SECTOR DIENSTEN AAN PERSONEN SECTORRAPPORT DIENSTEN AAN PERSONEN VOORJAAR 2012 SECTORRAPPORT DIENSTEN AAN PERSONEN Inhoudstafel 3-4 VDAB Sectorrapporten: Inleiding 5-6 Binnenlandse

Nadere informatie

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012

Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 Arbeidsmarktprognoses Noord-Holland 2012 t.b.v. Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland IJmuiden, 23 november 2012 Arjan Heyma www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Belangrijkste

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2015

De arbeidsmarkt in mei 2015 De arbeidsmarkt in mei 2015 Datum: 11 juni 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2003 Werknemers Uren Werkzoekenden

Nadere informatie

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek

Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek CRB workshop 17 september 2013 Arbeidsmarkt en vergrijzing: een macrosectorale invalshoek Koen Hendrickx Federaal Planbureau Overzicht 1. Data en methodologie 2. Demografie en activiteitsgraden 3. Impact

Nadere informatie

STREEKFOTO MIDDEN LIMBURG

STREEKFOTO MIDDEN LIMBURG STREEKFOTO MIDDEN LIMBURG Socio economische analyse van de streek Midden Limburg en haar 8 gemeenten - - JUNI 2010 INLEIDING Dataverzameling en data analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse,

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

STREEKFOTO MAASLAND. Socio economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JUNI 2010

STREEKFOTO MAASLAND. Socio economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten JUNI 2010 STREEKFOTO MAASLAND Socio economische analyse van de streek Maasland en haar 5 gemeenten - - JUNI 2010 INLEIDING Dataverzameling en data analyse, nodig voor het onderbouwen van een streekanalyse, vormen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2015

De arbeidsmarkt in maart 2015 De arbeidsmarkt in maart 2015 Datum: 9 april 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in november 2015

De arbeidsmarkt in november 2015 De arbeidsmarkt in november 2015 Datum: 7 december 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche november 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht.

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. 26 onze opdracht Jaarverslag 2016» Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische

Nadere informatie

Groeiend potentieel voor laaggeschoolde jobs

Groeiend potentieel voor laaggeschoolde jobs Groeiend potentieel voor Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Meer en meer krijgen we te horen dat de technologische ontwikkeling en de toenemende concurrentie van lagelonenlanden de vraag naar

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in december 2014

De arbeidsmarkt in december 2014 De arbeidsmarkt in december 2014 Datum: 14 januari 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen & stadsmarketing Werk en Economie Betreft: Arbeidsmarktfiche december 2014 In deze arbeidsmarktfiche zien we 1. dat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2015

De arbeidsmarkt in oktober 2015 De arbeidsmarkt in oktober 2015 Datum: 9 november 2015 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2015 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie