Welke stem levert het meeste werk op?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke stem levert het meeste werk op?"

Transcriptie

1 Zaterdag 22, zondag 23 en maandag 24 mei 2010 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Welke stem levert het meeste werk op? CAFETARIAPLAN Werkgevers houden de boot af blz. 4 TIM VAN STEENBERGEN Haute couture in de opera blz jobs op jobat.be Raf Pietercil JOBSTUDENT In 11 stappen door de doolhof blz. 12 Jobs voor Young Graduates vanaf blz. 16

2 ... Edito Bespaar Minder dan een maand voor de verkiezingen krijgt de volgende regering door het Planbureau voorgerekend dat ze 42 miljard euro zal moeten vinden om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. Vinden betekent in deze zowel besparen als nieuwe inkomsten (belastingen) in het leven roepen. Het maakt er de plannen waar de politieke partijen in de aanloop naar 13 juni mee uitpakken niet eenvoudiger op. Verderop in deze krant vindt u trouwens een overzicht van de maatregelen die onze politici willen nemen om de kiezer de komende jaren te verzekeren van werk en (sociale) zekerheid. Een duur systeem dat, in het licht van de besparingen waar we voor staan, helemaal of gedeeltelijk lijkt te zullen sneuvelen, is het brugpensioen. De meeste partijen lijken alvast gewonnen voor de volledige afschaffing ervan, of schuiven een uitdoofscenario naar voor. Met uitzondering van SP.A, die als enige het brugpensioen wil houden zoals het is, tekent enkel CD&V nog enig voorbehoud aan. Maar ook die partij laat ruimte voor een financiële ontmoediging. Het klopt dat er zo veel geld kan bespaard worden, maar enkel als tegelijkertijd zowel onze economie als de jobcreatie een duw vooruit krijgen. Zo niet riskeren de straten vol te stromen met werklozen die moeten overleven met een werkloosheidsuitkering. Neemt die af in de tijd om vervolgens helemaal uit te doven, wat onder andere N-VA en Open VLD voorstellen, en worden er intussen geen nieuwe arbeidsplaatsen gecreeerd, ontstaat er een nieuwe generatie armen. Doven de uitkeringen niet uit, wat CD&V en SP.A willen, verschuiven we de kosten gewoon naar een andere plaats. Tenzij de economie vanzelf spectaculair aantrekt, wat niet in de lijn van de verwachtingen ligt, lijkt het goedkoper maken van arbeid, zij het door een verlaging van de werkgeversbijdragen, zij het door loonmatiging, in dit verhaal bijna onontkoombaar. Wim Verdoodt Hoofdredacteur Jobat Een systeem dat, in het licht van de besparingen, helemaal of gedeeltelijk lijkt te zullen sneuvelen, is het brugpensioen Mijn loon Peter Carpreau (33), Wezemaal Beroep: museummedewerker Nettoloon: euro Extra s: maaltijdcheques, woon-werkverkeer, extra vakantiedagen Wat doe je voor job? Ik ben wetenschappelijk medewerker in het gloednieuwe museum M in Leuven. Ik doe onderzoek naar de werken in de collectie, superviseer de publicaties en maak tentoonstellingen. Doe je je job graag? Het is een passie. Als tienjarige sleurde ik mijn ouders al mee naar musea. Mijn vader en moeder hadden een beurtrol. Ik ging ook niet naar de scouts, maar trok op archeologisch jeugdkamp, en als zestienjarige heb ik hiërogliefen geleerd. Van je hobby je beroep maken is toch niet eenvoudig? Ik ben heel blij dat mijn ouders mij kunstgeschiedenis hebben laten studeren. Mijn prof zei dat ik daarmee geen enkele kans zou maken op een deftige job. Hij heeft lang gelijk gehad. Wat vind je van je inkomen? Ik verdien redelijk goed: euro bruto, ongeveer euro netto. Maar dat is voor mij niet het belangrijkste: de vrijheid en het krediet die ik hier krijg, zijn onbetaalbaar. Wat is je grootste kost? Ons huis, we hebben een grondige renovatie voor de boeg. Waar geef je met plezier geld aan uit? Als ik iets wil, probeer ik nooit te veel te betalen. Mijn moto kostte tweedehands euro. Waar ik graag geld aan geef, zijn reizen, kunst en boeken. En natuurlijk aan spullen voor onze dochter Marie van anderhalf jaar. (mr) JOBAT.BE/MIJNLOON Quote Ik verveel me overdag soms steendood. Ik wil werken, maar dan wel aan minimum 35 à 40 euro per uur. Onder de euro bruto per maand is het niet de moeite als zelfstandige. Nicolas uit De Pfaffs in Het Laatste Nieuws over de smeekbede van zijn vrouw Debby om werk te zoeken

3 .. Ik Jobat 3 Arbeidsvraag twijfel of mijn loon naar behoren is. Kan ik mijn werkgever vragen hoe dat bedrag bepaald werd? Het loon van een werknemer wordt in principe schriftelijk met wederzijds akkoord vastgesteld in de arbeidsovereenkomst. Dit loon vond je bij indiensttreding naar behoren, aangezien je er bij je indiensttreding akkoord mee ging. Naderhand begin je hierover blijkbaar te twijfelen. Het overeengekomen brutoloon is - althans vanuit juridisch oogpunt - niet naar behoren in één van de volgende drie situaties. Het overeengekomen loon ligt lager dan de minimumlonen die de sociale partners per functiecategorie zijn overeengekomen in een sectorale cao (zogenaamde loonbarema s). Dit kan je gemakkelijk, eventueel met de hulp van je vakbond, achterhalen door de tekst van de cao te raadplegen. Er stelt zich ook een probleem wanneer je werkgever je heeft gediscrimineerd bij de loonbepaling. Van discriminatie kan sprake zijn als je bijvoorbeeld omwille van je geslacht, uiterlijk, etnische afkomst of je deeltijds arbeidsregime minder zou verdienen als collega s met soortgelijk werk, ervaring en competenties. Dit veronderstelt dat je tot een door de discriminatiewetgeving beschermde categorie behoort (vrouw, buitenlandse afkomst, deeltijder, enzovoort). In voorkomend geval kan je bij je werkgever steeds vragen naar het loon van je collega s die zich voor het overige in een soortgelijke situatie bevinden. Enkel als je feiten kan aantonen die het bestaan van discriminatie kunnen doen vermoeden, zal je jouw werkgever kunnen dwingen om aan te tonen dat je niet gediscrimineerd werd, bijvoorbeeld door gegevens over het loon van collega s te verstrekken. Tenslotte, moet je loon uiteraard correct zijn aangepast aan het (gestegen) indexcijfer der consumptieprijzen. Ook dit is gemakkelijk te achterhalen op basis van voorbije loon- en indexaanpassingen. Doet geen van de voorgaande situaties zich voor, dan is jouw loon naar behoren, ook al ben je er misschien niet tevreden mee. Het staat je steeds vrij om dit bij je werkgever aan te kaarten en eventueel betere loonvoorwaarden te onderhandelen. Dit kan je echter niet afdwingen. Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN Lees het antwoord op deze vragen: Welk loon vraag ik tijdens een sollicitatiegesprek? Verdien jij evenveel als je collega? Hoe vraag ik om opslag in economisch zware tijden? Bandwerk

4 . Trend Tekst: Katrien Stragier / Foto: Koen Bauters Cafetariaplan breekt moeizaam door De helft van de Belgische werknemers wil een cash budget om zelf zijn loonpakket samen te stellen. Zeven op de tien werkgevers zien dat niet zitten. Een op de tien zegt binnen de drie jaar zo n cafetariaplan aan te bieden. Dat blijkt uit een analyse van SD Worx van het verloningsbeleid bij 344 werkgevers. Heb je net je droomauto gekocht, komt je werkgever ineens met die bedrijfswagen aandraven die hij jou al drie jaar belooft. Vervelend, ook al heeft je baas het goed met je voor. Alleen: je hebt die bedrijfswagen waar je zo lang naar hengelde eigenlijk niet meer nodig. Neen, dan had je liever een beter pensioenplan gekregen. Maar ja, een gegeven paard kijk je niet in de bek. Toch? Stel dat je kon ruilen, op voorwaarde dat het ene voordeel je werkgever ongeveer hetzelfde kost als het andere. Leuke theorie, maar het kan ook echt. In de praktijk heet dat een cafetariaplan. Uit een bevraging van SD Worx in 2008 bij werknemers blijkt de helft hiervoor gewonnen. Een derde zei bovendien dat de samenstelling van hun standaard loonpakket niet aan hun behoeften beantwoordde. Die behoeften veranderen namelijk tijdens de loopbaan. Een alleenstaande schoolverlater wil bijvoorbeeld geld om zijn huishuur te betalen. Ouders met jonge kinderen hebben vaker nood aan vrije tijd. Een oudere medewerker denkt aan zijn pensioen. Een cafetariaplan kan aan die individuele voorkeuren tegemoetkomen. Toch heeft nog maar 8 procent van de bedrijven in ons land zo n systeem voor flexibel verlonen ingevoerd. Dat stelt SD Worx vast na een rondvraag dit voorjaar bij 344 verloningsverantwoordelijken. In België laat de wet ook niet veel ruimte om de werknemer zelf te laten kiezen. Alles wat loon- en arbeidsvoorwaarden aangaat, is strikt gereglementeerd via wetten en cao s. Veel werkgevers denken dan ook dat een cafetariaplan in België juridisch onmogelijk is, merkt Koen Magerman, juridisch expert bij SD Worx, op. Voor dat euvel heeft Magerman een oplossing bedacht. Tegenwoordig bestaat een aanzienlijk deel van het loonpakket uit extralegale voordelen, en daar zijn er wel mogelijkheden. Voordelen die niet vastgelegd zijn in cao s, wetten of koninklijke besluiten, maar die een werkgever met zijn werknemer overeenkomt, kunnen immers wel in zo n cafetariaplan gestopt worden. Wildgroei De bedrijfswereld gaat maar moeizaam overstag. Slechts drie op de tien werkgevers zien er geen graten in dat werknemers zelf hun loopakket in elkaar puzzelen. Niet meer dan 8 procent biedt die mogelijkheid nu al aan. Een op de tien is van plan om binnen de drie jaar een cafetariaplan of een ander systeem van flexibel verlonen in te voeren. Doen ze dat ook effectief, dan geeft in 2013 een vijfde van de ondernemingen zijn personeel een loonpakket op maat. Maar waarom? Werknemers stellen dat maatwerk op prijs. Het is een manier om je aantrekkelijkheid als werkgever te vergroten, zegt Dominique Dillen, practice leader reward bij SD Worx. Voor 38 procent van de bevraagde verloningsverantwoordelijken weegt dit argument - een verloning op maat - het sterkste door. Het argument dat je zo werknemers kan behouden, is voor 34 procent de belangrijkste reden om de stap te zetten. Bij 30 procent staat medewerkers aantrekken in de top drie van argumenten om een cafetariaplan aan te bieden, hoewel amper bij 4 procent die reden het zwaarst doorweegt. Tot nu toe is flexibel verlonen vooral populair in ziekenhuizen. Voor hun verloning zijn ziekenhuizen gebonden aan allerlei paritaire comités. Aan de lonen kunnen ze dus niet zomaar raken. Willen ze iets bijkomends geven, dan moet het via de extralegale voordelen, weet Dominique Dillen. Ook banken tonen interesse, al is dat om andere redenen. In die sector zijn er veel fusies gebeurd, waardoor verschillende loonsystemen op elkaar moeten worden afgestemd, aldus Dillen. Over de jaren heen ontstaat er ook vaak een wildgroei aan voordelen. Als wij werkgevers het lijstje presenteren van welke voordelen ze aanbieden, zijn ze vaak zelf verbaasd. Met een cafetariaplan kan je dat stroomlijnen. Door hen een budget te geven, zien medewerkers bovendien wat bepaalde voordelen echt waard zijn. Voor 8 procent van de werkgevers is dit dé reden om voor een flexibele verloning te kiezen, bij 40 procent staat het in de top 3 van de pro-argumenten. Werkgevers vallen soms van hun stoel als ze zien hoeveel ze betalen aan extralegale voordelen. Dat staat allemaal wel in de boekhouding, maar wordt meestal niet gecentraliseerd, merkt Koen Magerman op. Een middel om in het loonpakket te snoei- Welke zijn de drie belangrijkste redenen om uw medewerkers geen keuzevrijheid te bieden in de samenstelling van hun verloningspakket? omdat dit meer administratie met zich meebrengt 16% past niet in de bedrijfsstrategie omdat we streven naar een gestroomlijnd en eenduidig beleid 15% 12% 17% 10% 10% 20% 15% 15% belangrijkste reden 2e belangrijkste reden 3e belangrijkste reden % Bron: SD Worx Wat is een cafetariaplan? Een kleinere bedrijfswagen in ruil voor meer vakantie? Een aanvullende hospitalisatieverzekering maar geen gsm meer? Een cafetariaplan geeft werknemers de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Op die manier stelt hij, toch voor een stuk, zijn loonpakket zelf samen. Het voordeel van deze manier van verlonen is dat ze rekening houdt met persoonlijke voorkeuren. In België beperkt de keuzevrijheid zich evenwel tot de extralegale voordelen. Loon en vakantiedagen zijn hier strikt gereglementeerd.

5 Jobat 5 Enkel extralegale voordelen Een cafetariaplan kan in België juridisch enkel de extralegale voordelen omvatten die niet verplicht zijn door cao s, wetten of Koninklijke Besluiten. Nadat de werkgever alle voordelen heeft opgelijst die in zijn bedrijf worden verstrekt, kan hij de waarde van die voordelen omzetten in een cafetariaplan. De werknemer heeft 2 opties: 1. Hij doet het budget volledig op aan voordelen die aansluiten bij zijn persoonlijke behoeften. 2. Hij gebruikt niet de volledige som voor voordelen in natura en houdt de rest als extra loon. Koen Magerman, juridisch expert SD Worx: Veel werkgevers denken dat een cafetariaplan in België juridisch onmogelijk is. Dat klopt niet helemaal. en, is een cafetariaplan echter niet. Het is een alternatief voor het bestaande loonpakket. Het moet budgetneutraal blijven, anders ben je niet correct bezig. Het kan ook niet de bedoeling zijn om met zo n plan het loonbeleid in functie van de RSZ (Rijksdienst Bestaat er in uw organisatie een cafetariaplan of een systeem voor flexibel belonen? % 82% voor Sociale Zekerheid, red.) te optimaliseren, vervolgt Magerman. Werkgevers zijn immers voortdurend op zoek naar voordelen waarop ze geen RSZ-bijdrage verschuldigd zijn. De overheid organiseert dat deels zelf, bijvoorbeeld door ecocheques in het leven te roepen. In theorie zouden werkgevers via een cafetariaplan voordelen met RSZ-bijdrage, zoals het privégebruik van een gsm, kunnen vervangen door voordelen zonder, zoals een aanvullende kinderbijslag. Daardoor zouden de toekomstige pensioenrechten van de werknemer kunnen verminderen. Worden er minder sociale bijdragen betaald, dan vallen ook de pensioenrechten dunner uit. aspecten van zijn loonsysteem volledig herzien. Een cafetariaplan zorgt echter ook voor extra administratie. Een drempel voor heel wat werkgevers, weet Dominique Dillen. Voor zes op de tien is het bijkomende papierwerk zelfs de grootste hinderpaal, al kan dat worden opgevangen door een softwarepakket. Het is alleszins beter te starten met een keuzelijst met een aantal voordelen die het jaar nadien wordt uitgebreid. Door meteen een te groot aanbod aan te bieden, voelen werknemers zich overweldigd en kunnen ze nog maar moeilijk kiezen. Ze moeten daarin groeien. Om die en andere redenen zien zeven op de tien werkgevers het aanbieden van een cafetariaplan momenteel niet zitten. Helemaal bovenaan dat lijstje staat het streven naar een eenduidig loonbeleid. Tweede argument om een njet te geven, is dat een dergelijke vrijheid niet past in de bedrijfsstrategie. Magerman vermoedt dat werkgevers voornamelijk koudwatervrees hebben. Misschien is er ook weerstand omdat werkgevers denken een stukje controle over het loonpakket aan de werknemer te verliezen? Wat er ook van zij, standard practice lijken cafetariaplannen in België voorlopig niet te worden. Je kan zo n plan ook niet zomaar in een organisatie droppen, zegt Dominique Dillen. Het moet in een kader van changemanagement passen om succesvol te zijn. En niet iedereen staat om verandering te springen, zelfs als dat een verbetering betekent. JOBAT.BE/LOON % 10% ja neen, maar we plannen dit binnen de komende 3 jaar in te voeren neen Bron: SD Worx Koudwatervrees Momenteel houdt de schrik om niet in orde te zijn met de fiscus of de RSZ nog veel werkgevers tegen om werk te maken van een cafetariaplan. Daar is nochtans geen reden toe, meent Magerman. Door doordacht gebruik te maken van goed opgestelde arbeidsovereenkomsten, kun je een systeem opzetten dat sociaal-juridisch volledig legaal is. Maar dat is maatwerk en voor elke werkgever verschillend. De werkgever moet dan wel de consequenties van die innovatie accepteren en de juridische Rechtzetting Ontslagvergoedingen: gouden handdruk of aalmoes? In het kaderstuk Wie krijgt wat? sloop in Jobat van 15 mei (p.6) een fout in de berekening van de ontslagvergoedingen. In tegenstelling tot wat er stond, mogen de wettelijke opzeggingsvergoeding en de volledige opzeggingsvergoeding berekend via de formule Claeys niet opgeteld worden. In de formule Claeys zit de minimale wettelijke opzeggingsvergoeding immers al verrekend.

6 . Verkiezingen 2010 Tekst: Maarten Rottiers Welke stem levert De federale regering is dan wel gevallen over communautair gehakketak, werknemers liggen in deze tijden vooral wakker van hun job en hun toekomst. Wij vroegen 7 Vlaamse partijen hoe ze de kiezer werk en (sociale) zekerheid willen bieden. De visie van de voorzitter Wouter Van Besien Groen! kiest voor een omschakeling naar een groene economie, wat enorme kansen biedt. Door in te zetten op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en nieuwe technologie kunnen we innovatieve bedrijven aantrekken en zo duurzame jobs naar ons land halen. Binnen de groene economie staat het welzijn van de werknemer voorop. De 3 belangrijkste maatregelen 1. Een slimme lastenverschuiving: minder op arbeid, meer op milieuvervuiling en inkomsten uit (grote) vermogens. Dat levert volgens Groen! jobs op én een schoner milieu. 2. Investeren in de zorgsector en de sociale economie en zo nieuwe jobs creëren. 3. Investeren in nieuwe, groene technologieen. Dat moet tegen 2020 nog eens jobs creëren. De breekpunten Langer werken? De kloof tussen de werkelijke en de wettelijke pensioenleeftijd moet volgens Groen! verkleinen, zonder te raken aan de pensioenleeftijd van 65 jaar. Tijdens hun loopbaan zouden mensen tijdsrechten krijgen om werk en gezin beter op elkaar af te stemmen. Versnipperde stelsels zoals ouderschapsverlof en tijdkrediet worden samengevoegd en geleidelijk uitgebreid. De vergoeding is vergelijkbaar met die van het ouderschapsverlof vandaag. Wat met de werkloosheidsuitkeringen? Groen! wil welvaartsvaste uitkeringen: de kloof tussen de sociale uitkeringen en het laatst verdiende loon is de laatste twee decennia schrikbarend gestegen. Het beperken van de werkloosheidsuitkering vindt de partij geen goed idee. Brugpensioen afschaffen? Het brugpensioen moet op termijn opgenomen worden in een overkoepelende tijdsverzekering (zie Langer werken? ). De visie van de voorzitter Bart De Wever De overheid moet zich bescheiden opstellen. Ze is slechts het referentiekader waarbinnen de economie opereert. In een geglobaliseerde wereld moet een overheid zich focussen op haar kerntaken (scholing, fiscaliteit, infrastructuur, organisatie van de arbeidsmarkt en kwaliteit van de overheid), om zo de creatie van jobs en ondernemerschap optimaal te stimuleren. De 3 belangrijkste maatregelen 1. De sociaal-economische competenties overhevelen naar de deelstaten zodat het Vlaamse activeringsbeleid kan uitgevoerd worden. 2. Gaan van jobzekerheid naar werkzekerheid door een klemtoon op activering. 3. De werkelijke pensioenleeftijd verhogen door de cultuur van de vervroegde uittreding te doorbreken. De breekpunten Langer werken? De wettelijke pensioenleeftijd moet voor N-VA niet opgetrokken worden, maar de werkelijke uittredingsleeftijd moet wel op 65 jaar komen. Nu is dat gemiddeld 60 jaar en dat is niet meer financierbaar. We moeten naar een loopbaan van 40 à 45 jaar. Wie minder lang werkt, krijgt van N-VA minder pensioen. Wie langer werkt (ook na zijn 65ste), krijgt meer. Wat met de werkloosheidsuitkeringen? Een eeuwigdurende werkloosheidsuitkering kan niet voor N-VA. In de sociale zekerheid moet een verband gecreëerd worden tussen werken en krijgen. Wie niets heeft bijgedragen, ontvangt ook niks. De partij wil werklozen beter begeleiden, maar voegt eraan toe dat wie een passende job weigert, zijn werkloosheidsuitkering verliest. Brugpensioen afschaffen? Het brugpensioenstelsel moet geleidelijk helemaal uitdoven. Oudere werknemers moeten beter begeleid en geactiveerd worden. De visie van de voorzitter Jean-Marie Dedecker Om ons uniek sociaal zekerheidsstelsel overeind te houden, pleit LDD voor een radicale hervorming van de arbeidsmarkt: een verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op verbruik. We belasten tabak en drank met accijns om het verbruik te ontraden. Waarom belasten we dan arbeid, om het te ontmoedigen? De 3 belangrijkste maatregelen 1. Invoeren van een vlaktaks in de personen- en de vennootschapsbelasting. 2. Afslanken van de overheid en splitsen van de sociale zekerheid, het arbeidsbeleid en de fiscaliteit. 3. Het fileprobleem aanpakken, want het bedreigt onze economie. De breekpunten Langer werken? Voor LDD moet de duurtijd van een loopbaan bepalend zijn voor de pensioenberekening en niet de pensioenleeftijd, zoals nu. Daarbij moet de gemiddelde loopbaan in eerste instantie stijgen naar 40 jaar, 3 jaar meer dan nu. Wie op zijn 28ste begint te werken, kan op 68 jaar met pensioen. In functie van de levensverwachting moet die algemene loopbaantijd geleidelijk omhoog. Wat met de werkloosheidsuitkeringen? LDD wil dat de werkloosheidsuitkering wordt verhoogd in het begin van de werkloosheidsperiode. Als compensatie neemt ze af in de tijd en dooft ze uit na maximaal 36 maanden. Wie zijn uitkering verliest, valt terug op het leefloon. Brugpensioen afschaffen? Van LDD mag het brugpensioen volledig uitdoven. Het kost de belastingbetaler 1,5 miljard euro per jaar en is sociaal onrechtvaardig, aldus de partij: wie nu op zijn 50ste op brugpensioen gaat, krijgt 15 jaar later toch een volledig pensioen zonder al die jaren bijgedragen te hebben.

7 Jobat 7 het meeste werk op? De visie van de voorzitster De visie van de voorzitter De visie van de voorzitter De visie van de voorzitter Marianne Thyssen De voorbije maanden voelden we de negatieve gevolgen van de snelle globalisering. De regeringen in ons land hebben een sterk anticrisisbeleid gevoerd. We scoren beter dan andere landen, maar tegelijk zijn een aantal structurele problemen zichtbaarder geworden. Er is nu nood aan een aantal grondige hervormingen om onze toekomstige welvaart veilig te stellen. Alexander De Croo Open VLD wil een stevige basis geven aan onze sociale zekerheid door meer mensen aan de slag te krijgen en minder mensen afhankelijk te maken van een uitkering. Arbeid moet goedkoper worden en onze arbeidsmarkt flexibeler en moderner. Met slimme belastingverlagingen wil Open VLD ervoor zorgen dat wie werkt beter beloond wordt. Caroline Gennez Ons land heeft drie jaar stilgestaan. Het is tijd voor een versterking van de mensen en hun sociale bescherming. SP.A zet daarvoor in op werk door de creatie van duurzame jobs te stimuleren, mensen te ondersteunen op de arbeidsmarkt en doelgerichte lastenverlagingen. De fiscaliteit, het arbeidsmarktbeleid en de toekomst van onze pensioenen worden afgestemd op werk. Vlaams Belang wil een volledige regionalisering van het tewerkstellingsbeleid en de werkloosheidsverzekering, want de situatie op de arbeidsmarkt in Bruno Valkeniers de drie gewesten is totaal verschillend. Het uiteindelijke doel is een Vlaamse sociale zekerheid, een Vlaamse visie op de ziekteverzekering, de gezondheidszorg en het financieren van een eigen tewerkstellingsprogramma. De 3 belangrijkste maatregelen De 3 belangrijkste maatregelen De 3 belangrijkste maatregelen De 3 belangrijkste maatregelen 1. Het verhogen van de werkgelegenheidsgraad en het wegwerken van inactiviteitsvallen door meer permanente vorming, een beheersing van de loonkosten en het ondersteunen van de combinatie werk en gezin. 2. Een pensioenhervorming doorvoeren waarbij de loopbaanduur centraal staat. 3. Meer hefbomen voor de deelstaten op het economisch en arbeidsmarktbeleid, bijvoorbeeld in het doelgroepenbeleid en meer belastinginstrumenten. 1. Verlaging van de loonlasten voor ondernemingen, zodat jobs goedkoper worden en bedrijven sneller mensen aanwerven. 2. Onze arbeidsmarkt moderniseren: de verschillen tussen arbeiders en bedienden wegwerken, een soepeler regeling van de 38-urenweek en een verloning op basis van competenties in plaats van leeftijd. 3. Een betere activering. Werkzoekenden worden vanaf de eerste dag actief begeleid naar een nieuwe job. Hogere werkloosheidsuitkeringen in het begin, maar beperkt in de tijd. 1. Het wettelijk pensioen aanvullen met een tweede pijler die elke bijdrage uit werk vertaalt in extra pensioen (SP.A-pensioenplan dat werknemer, werkgever en staat wil laten bijdragen voor - op termijn euro extra pensioen per maand, red.). 2. Verminderen van de werkgeversbijdragen op lonen onder de euro bruto per jaar. 3. De doelgroeplastenverlaging vereenvoudigen en versterken voor kortgeschoolde jongeren, ouderen, kansengroepen en werknemers die een opleiding volgen. 1. Een onmiddellijke regionalisering van het tewerkstellingsbeleid zodat het arbeidsmarktbeleid kan afgestemd worden op de Vlaamse noden en behoeften. 2. Een splitsing van de sociale zekerheid. 3. Alle belastingbevoegdheden aan Vlaanderen toevertrouwen zodat Vlaanderen kan overgaan tot een eenvoudigere en lagere fiscaliteit. De breekpunten De breekpunten De breekpunten De breekpunten Langer werken? CD&V wil werknemers aanmoedigen om zo dicht mogelijk de 45-jarige loopbaan te benaderen. Niemand wordt verplicht om na zijn 65ste te werken, maar daar zal niet altijd een volledig pensioen tegenover staan. De loopbaanvoorwaarde voor vervroegd pensioen moet stapsgewijs verhogen van 35 naar 40 jaar. Overheid en sociale partners moeten een ondersteunend beleid voeren, zoals bedrijfsprocessen afstemmen op oudere werknemers. Wat met de werkloosheidsuitkeringen? Om mensen te stimuleren sneller een job te zoeken, pleit CD&V voor meer degressiviteit in de uitkeringen. Dat betekent dat ze sneller afnemen dan vandaag, maar wel in combinatie met begeleiding vanuit de overheid. De uitkeringen zullen ook hoger beginnen dan vandaag. Een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is volgens CD&V geen oplossing. Brugpensioen afschaffen? Voorlopig vraagt CD&V geen verstrenging van het brugpensioen. De partij wacht eerst de impact af van de maatregelen uit het Generatiepact. In 2011 is er een evaluatie voorzien. Als het brugpensioen dan nog te veel gebruikt wordt, moeten we verdergaan met de financiële ontmoediging. Langer werken? In ons land bedraagt de gemiddelde loopbaan slechts 37 jaar. Dit moet voor Open VLD stijgen naar 40 jaar. De partij wil, in overleg met de sociale partners, vervroegde uittreding ontmoedigen. Een versterkte pensioenbonus moet mensen aanmoedigen om te blijven werken tot hun 65ste. Wat met de werkloosheidsuitkeringen? Een hervorming van de werkloosheidsuitkeringen dringt zich volgens Open VLD op. De uitkeringen tijdens de eerste maanden moeten omhoog, zodat de financiële schok van een ontslag wordt verzacht. Maar die uitkeringen worden wel beperkt in de tijd: de duur hangt af van het arbeidsverleden van de betrokkene. Brugpensioen afschaffen? Van Open VLD mag het systeem van brugpensioen geleidelijk uitdoven, om zo de massale vervroegde uittreding van oudere werknemers tegen te gaan. Daarom moet brugpensioen duurder worden voor werkgever én werknemer, vindt de partij. Ook de leeftijdsvoorwaarde voor collectief brugpensioen moet naar omhoog. Tenslotte moeten bruggepensioneerden ook mee ingeschakeld worden in het activeringsbeleid. Langer werken? De wettelijke pensioenleeftijd blijft voor SP.A op 65 jaar. Maar met een pensioenhervorming bovenop de bestaande pensioenbonus wil de partij mensen aanmoedigen om op een positieve manier langer en meer ontspannen te blijven werken. Wat met de werkloosheidsuitkeringen? SP.A wil de werkloosheid beperken in de tijd, niet de uitkeringen. Een werkloze die werk weigert, mag worden geschorst. Maar als iemand nooit wordt aangenomen, moeten de bedrijven worden geresponsabiliseerd en moet de werkzoekende niet worden gestraft. De uitkeringen ziet de partij graag welvaartsvast worden. Wat de werkloosheidsuitkeringen betreft, is het oppassen voor de werkloosheidsval. Brugpensioen afschaffen? Neen, zegt SP.A. Het Generatiepact volstaat en heeft het brugpensioen al hervormd. Het aantal bruggepensioneerden daalt en de partij verwacht een verdere daling tegen 2012 wanneer deze maatregelen echt op kruissnelheid komen. Langer werken? Vlaams Belang pleit voor een duidelijk pensioenstelsel dat een loopbaan van 40 jaar centraal stelt. Uitzonderingen worden gemaakt voor zware beroepen, bijvoorbeeld metsers en verpleegkundigen. Wat met de werkloosheidsuitkeringen? Een betere disciplinering van de werklozen en een rigoureus nageleefde rechten-plichtenbenadering zijn voor Vlaams Belang elementen in een compromisloze strijd tegen sociale fraude. Met die aanpak denkt de partij het maatschappelijk draagvlak te redden voor een werkloosheidsuitkering onbeperkt in de tijd, zolang er geen passende job is gevonden. Een kordaat getrapt sanctiebeleid is daarbij het enige antwoord op werkonwilligheid. De pensioenen en andere uitkeringen moeten welvaartsvast worden. Brugpensioen afschaffen? Het brugpensioenstelsel moet volgens Vlaams Belang voorbehouden blijven voor de beroepsgroepen waarvoor het gecreeerd werd: een beperkt aantal arbeidsintensieve en gevaarlijke beroepen, en enkel bij herstructurering of collectieve bedrijfssluitingen.

8 . Werkbeeld Biobest Foto s: Marco Mertens In 1987 begon het Kempense Biobest met het kweken van hommels om tomaten biologisch te bestuiven. Veearts Roland De Jonghe startte met de teelt in zijn garage. Intussen is het bedrijf wereldleider in zijn sector en kweekt het meer dan 30 soorten nuttige insekten en mijten, die ook voor de bestrijding van schadelijke plagen zoals bladluis worden ingezet. Biobest levert in meer dan 50 landen. Ook de kweek gebeurt deels in het buitenland: nuttige insekten in Marokko en Canada, hommels in Mexico, Canada en Turkije. Die hommels zijn goed voor 35 procent van de omzet. Op 12 weken heeft het bedrijf een nest hommels verkoopsklaar. Om steeds betere beestjes op de markt te brengen, doet Biobest intensief onderzoek naar nieuwe natuurlijke vijanden en betere kweekmethodes. Het bedrijf telt wereldwijd 450 medewerkers, 135 van hen werken in Westerlo. JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf

9 . Onderzoek Jobat 9 Tekst: Katrien Stragier Netwerk jezelf een job De VDAB vroeg aan 950 werkgevers hoe ze nieuw personeel aantrekken. Naast advertenties en jobsites blijken vooral het eigen personeel en de bedrijfsrelaties een populair kanaal. Voor social media moet het beste nog komen. Voor werkgevers geldt hetzelfde als voor sollicitanten: langs zoveel mogelijk kanalen zoeken Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB Uit het VDAB-onderzoek naar het aanwervingsgedrag van bedrijven blijkt dat social media wel gekend zijn, maar nog niet voor dé grote revolutie zorgen. Slechts 6 procent van de werkgevers die bedienden zoeken, doet dat onder andere via netwerksites. Voor kaderpersoneel loopt dit op tot net geen 12 procent, voor arbeiders valt dit terug tot 0,4 procent. Een rondvraag van onze redactie op Twitter leert dat een job vinden via dat kanaal vooralsnog vooral is weggelegd voor wie zelf in de e-sector aan de slag is: webdesigners, social media experts en aanverwanten. Maar dat het kan, bewijst Andrew Vassalo, zelf aan het werk bij een bedrijf dat zich toelegt op campagnes binnen social media. Op een dag plaatste mijn huidige werkgever een tweet dat hij iemand zocht. Een excollega van mij zag de tweet en stelde mij voor. Toevallig kwam ik die werkgever een paar dagen later tegen op een event. Een week later was ik er aan de slag. Van vlees en bloed Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, verwacht dat het belang van social media alleen maar zal toenemen. Op Facebook en op LinkedIn zie je professionele groepen opduiken. Het is een kwestie van tijd vooraleer ook op Twitter zulke groepen zullen ontstaan. Bovendien zijn tieners van vandaag bijna opgegroeid met dergelijke media zodat ze ook in hun professionele leven een grote rol zullen spelen. Tot het zover is, hebben de netwerken van vlees en bloed nog de bovenhand. Komt er een functie vrij, polst driekwart van de werkgevers eerst en vooral bij de eigen mensen of ze interesse hebben of iemand kennen die voor de job in aanmerking komt. Vooral bij de aanwerving van arbeiders en kaderkleden spreken werkgevers hun personeel aan. In de zoektocht naar % bedrijven dat gebruik maakt van de rekruteringskanalen % 74,7% Eigen personeel Spontane sollicitaties 60,4% 59,5% Relaties bedrijf/werkgever Advertenties bedienden speelt dit minder. Dan doet één op de twee beroep op (het netwerk van) zijn personeel. Zes op de tien werkgevers spreken ook hun eigen (professionele) relaties of die van het bedrijf aan om een functie in te vullen. Wie iemand uit het eigen netwerk aanwerft, weet op voorhand wat voor een persoonlijkheid hij in huis haalt. Dat verklaart meteen het grote succes van netwerken, aldus Leroy. Netwerk voltaat niet 54,9% 52,5% 51,2% Uitzendkantoren Publieke jobsites Door de crisis hebben werkgevers het voordeel dat er tamelijk wat aanbod van werkkrachten is. Maar enkel de informele kanalen bespelen, zoals je netwerk, volstaat niet. Zeker niet als het om moeilijke profielen gaat, waarschuwt Leroy. We zitten nu al met een structurele schaarste op de arbeidsmarkt. Werkgevers zullen op verschillende kanalen moeten inzetten om aan 48% Scholen en opleidingscentra Eigen website 37,8% 33,1% Publieke bemiddeling Publieke plaatsen 19,2% 18,8% Private jobsites goede krachten te geraken: én hun netwerk, én advertenties én het internet. Voor sollicitanten geldt hetzelfde: langs zoveel mogelijk kanalen zoeken. Ongeveer 55 procent van de werkgevers blijft dan ook gewonnen voor de klassieke jobadvertentie. Die blijven voorlopig zeker zo belangrijk als de verspreiding van jobaanbiedingen via het internet. Opvallend is de populariteit van uitzendkantoren. Voor werkgevers is dit vaak een gemakkelijke wervingsmethode omdat het uitzendkantoor het gros van de selectie en de personeelsadministratie op zich neemt. Bovendien testen sommige werkgevers een nieuweling graag eerst uit alvorens ze hem een vast contract aanbieden. Het wijst er nog maar eens op dat uitzendarbeid een belangrijk opstapje kan zijn, zegt de VDAB-baas. JOBAT.BE/NETWERK 15% Werving en selectie 7% Jobbeurzen 3,4% Netwerksites Bron: VDAB

10 . Interview Tekst: Katrien Stragier Het scala van Tim Van Steenbergen Ontwerper Tim Van Steenbergen is de rijzende ster aan het modefirmament. Deze prille dertiger staat niet alleen aan het hoofd van zijn eigen modehuis, hij toont zijn creatief talent nu ook op de operabühne in Milaan. Ik weet niet of ik dit tempo nog tien jaar volhoud. Koen Broos Tim Van Steenbergen: Zo n collectie voor de opera is allemaal handwerk, bijna haute couture. De Scala in Milaan is hét walhalla voor operaliefhebbers. Maar ook Tim Van Steenbergen zingt in verschillende toonaarden. 23 is de ontwerper als hij in 2002 zijn eigen modehuis opricht. Intussen zit hij aan zijn 18de collectie. In 2009 wordt hij artistiek directeur van het Belgische label Chine. Tussendoor leent hij zijn talent aan uiteenlopende projecten en op een blauwe maandag maakte hij zelfs de kostuums voor de Argentijns-Belgische film La Cantate de Tango. En nu is er dus de operacyclus Der Ring des Nibelungen, een productie van de Belgische regisseur Guy Cassiers in die wereldberoemde opera, waarvan het eerste deel afgelopen zondag in première ging. Mét kledij van Tim Van Steenbergen. Is er veel verschil tussen een eigen collectie tekenen en kledij voor een opera ontwerpen? In die stuks voor de opera is ontzettend veel handwerk gekropen, het is bijna haute couture. Dat maakt het ook zo n mooie kans voor een ontwerper. Toen het voorstel van Guy Cassiers kwam, aarzelde ik eerst: ben ik hier niet te jong voor? Uiteindelijk heb ik toch toegehapt en ben ik er anderhalf jaar mee bezig geweest. De kledij moest niet alleen in het geheel passen, de zangers hebben ook hun individuele behoeften waar ik rekening mee moest houden. Kort voor de première werd dan nog een personage veranderd. Die zijn kledij moest op twee dagen klaar zijn. Een atelier in Duitsland heeft de klok rond gewerkt, maar het is allemaal goed gekomen (lacht). Zo combineer je momenteel drie of zelfs meer jobs, met je eigen collecties en die voor Chine. Ik ben altijd al met verschillende projecten bezig geweest, zoals een lijn voor schoenenmerk Ambiorix of de brillenlijn voor Theo. Dat boeit me en is ook een beetje de aard van ons modehuis. Dat ik nu een hele tijd voor de opera kan werken, biedt een stuk zekerheid en het is een leuke manier om mijn eigen collectie in de aandacht te brengen. Al die andere projecten ondersteunen mijn modehuis, dat wel de kern van mijn professionele bezigheden blijft. Valt het mee om al die projecten van elkaar gescheiden te houden? Het is een kwestie van planning. De zomercollectie 2011 voor Chine heb ik net afgerond. Daarna was ik in Milaan voor Das Reingold (de eerste opera van de cyclus, red.) en nu begin ik aan mijn eigen collectie. Daar ben ik acht weken mee bezig. Daarop volgt nog een collectie voor Theo en in september trek ik weer naar Milaan voor het volgende deel van de operacyclus. Een drukke agenda dus. Ik weet niet of ik dat nog tien jaar zal volhouden, maar dat zien we dan wel. Je modehuis staat of valt met jouw ontwerpen. Een zware verantwoordelijkheid? Modeontwerper is een job met een hoog tempo. Gelukkig ben ik goed omringd, ook op zakelijk vlak. Want uiteindelijk is mode een product dat moet verkopen. Het is niet zoals opera, dat als een kunstvorm wordt gezien en zo ondersteuning krijgt. Er is wat steun van Flanders Investment and Trade (Vlaams agentschap dat exportsubsidies verstrekt, red.). Maar eigenlijk moet je als ontwerper alles zelf uit de grond stampen en aan de kar trekken. Hoeveel mensen werken er voor jouw huis? Ik heb vier mensen in dienst, die onder andere de marketing en de technische kant van de ontwerpen op zich nemen. Personeel vinden is op zich geen probleem, al worden mensen met technische bagage schaarser. Modeopleidingen zouden daar meer aandacht aan moeten besteden. Ik heb het geluk te kunnen samenwerken met Belgische ateliers die zulke kennis wel nog hebben. Al mijn collecties worden hier gemaakt. Dat artisanale, luxueuze kantje is essentieel voor onze kledij. Maar wij zijn ook een klein huis en het is soms moeilijk om op te tornen tegen de grote modeconcerns, zeker in de zoektocht naar winkels om de kledij te verdelen. Opgaan in een groter concern, is momenteel geen optie. Dan zou ik al die zijprojecten niet meer kunnen doen. Zou je als ooit overwegen om een collectie te tekenen voor een grote keten, zoals veel andere ontwerpers recent gedaan hebben? Voor een Zara of een H&M bedoel je? Mmm (lange stilte). Zoals Karl Lagerfeld dat gedaan heeft voor H&M misschien wel, met een heel beperkt gamma dat wordt aangeboden. Maar het hangt ervan af welk voorstel er precies op tafel wordt gelegd.

11 .. Jobat 11 KantoorQuiz Of ik een ritueel heb? Sloten koffie drinken. Ik ben absoluut verslaafd. Als grote Senseo-afnemer kom ik makkelijk aan vijftien kopjes per dag. Roken doe ik ook, maar daarvoor ga ik naar buiten. Aan deze oude serristenwoning is een groot grasveld. Op mijn bureau ligt wel een asbak, met tekening van Miró, maar daar liggen mijn paperclips in. Achter mij hangt een groot bord, waarop ik de planning van alle pagina s van ons blad invul. Soms durf ik kort voor de deadline nog iets veranderen, omdat ik zo kort mogelijk op de bal wil spelen. De stress kan ik goed beheersen. Niemand wordt betaald om aanwezig te zijn, zei mijn uitgever ooit. Zo lang het blad elke keer op tijd in de winkel ligt, maken we ons niet snel druk in iets. Buiten het editoriaal schrijf ik zelf niet zoveel meer. Wél doe ik eindredactie op alle teksten omdat ik toch wel wil waken over de huisstijl, met een licht ironische ondertoon. In het begin was ik bang dat dit tot een soort eenheidsworst zou leiden, maar ik respecteer genoeg de eigenheid van elke medewerker om dat te vermijden. Schrijven is altijd een passie van me geweest. Op school was ik in niets de primus, maar mijn opstellen mochten gelezen worden. Ik vind heel veel voldoening in het construeren van een mooie, vlotte zin. Hoewel ik rechten en filosofie studeerde, ben ik op jonge leeftijd in de journalistiek gerold, als sportverslaggever. Van alle hoofdredacteurs voor wie ik gewerkt heb, stak ik iets op dat ik nu kan gebruiken. Onze redactie is enkele jaren geleden verjongd. We haalden heel wat mensen binnen die pas van school kwamen. Ik apprecieer hun verfrissende kijk. De inbreng van die jonge mensen helpt om het blad breder in de markt te brengen. JOBAT.BE/KANTOORQUIZ Wie is er hier aan het werk? - Danny Ilegems (Goedele) - Ilse Beyers (Dag Allemaal) - Jaak Pijpen (Woef) Raad mee en win een Vivabox Oplossing vorige week: Jan Bosschaert Lunchtime door Katrien Stragier Broodje pastrami 10:15:14 Vergeet de Nationalestraat. De Volkstraat is momenteel de enige echte place to be in Antwerpen. Fashionistas kunnen er grasduinen in hippe kleding- en accessoirezaken. Maar ook voor foodies heeft deze straat meer en meer te bieden. Er is niet alleen een kookboekhandel, er duiken ook voortdurend nieuwe eettentjes op. De jongste spruit komt van Marco Migliore en Deborah Waknine. Zij openden er begin mei Caffè Internazionale. De zaak heeft zijn naam alvast niet gestolen. Vanaf halfnegen s ochtends kan je er terecht voor Italiaanse koffies. Wie helemaal de vreemde toer wil opgaan, kan voor een broodje pastrami gaan. New Yorkers lopen storm voor deze delicatesse van Roemeens-Joodse afkomst. De Carnegie Deli in de Big Apple is een begrip geworden door deze broodjes waarvan het beleg van gerookt en gepekeld rundsvlees bijna tot de hemel lijkt te reiken. In New York groeide bij de twee uitbaters het idee om ook Antwerpen met deze specialiteit te laten kennismaken. Als ik binnenstap, staat er hier en daar nog een pot sirop de Liège als restant van de ochtendrush. Het prachtige pand is smaakvol ingericht met tweedehandsmeubeltjes die een vintage look uitstralen. De ongedwongen sfeer wordt nog benadrukt door de jazzy deuntjes op de achtergrond. 10:20:14 Zodra ik geïnstalleerd ben, komt Marco me luidkeels welkom heten. Of ik al een keuze gemaakt heb? Mmm. Misschien is het nog wat aan de vroege kant voor veel vlees, maar benieuwd naar de huisspecialiteit waag ik me toch aan een broodje pastrami original deli (5,80 euro). Er staat ook een dubbele versie (11,20 euro) en enkele pasta s met pastrami op de kaart, maar daar is het me toch echt nog wat te vroeg voor. Als ik mijn bord zie verschijnen, ben ik blij dat ik het bescheiden gehouden heb. De vleesberg is niet zo hoog als in sommige New Yorkse deli s, maar is niettemin om u tegen te zeggen. Marco maant me aan het lauwe broodje snel op te eten om optimaal van de smaak te kunnen genieten. De sneetjes zijn al even fijn van smaak als ze gesneden zijn. De zachte saus van mosterd en mayonaise overheerst het delicate pekelvlees niet. Tegelijk met het broodje prik ik ook wat wittekool en gezoute augurk op mijn vork. Enkel het brood voegt weinig smaak toe. Gewoonlijk wordt er een pittiger brood bij geserveerd, maar door een Joodse feestdag is dat er helaas niet geraakt. Jammer, want anders was dit bordje nagenoeg perfect. Ik denk dat ik mijn nieuwe favoriete eetplek in t Stad ontdekt heb. Caffè Internazionale Volkstraat Antwerpen JOBAT.BE/LUNCHTIME Deze nieuwe hotspot heeft alles om je favoriete eetplek te worden.

12 . Young Graduates Tekst: Maarten Rottiers Handleiding voor de jobstudent Mag ik nog een studentenjob doen als pas afgestudeerde? Hoe zit dat dan met de kinderbijslag? En moet een jobstudent belastingen betalen? Jobat en Securex gidsen je in 11 stappen door de doolhof. Ook pas afgestudeerden kunnen in de maanden juli, augustus en september van het jaar waarin ze hun studies beëindigen nog als jobstudent werken. 1. De term student wordt ruim geïnterpreteerd. In de wet staat er nergens een omschrijving. Grosso modo mogen drie categorieën jongeren als jobstudent werken: x iedereen die hogere of universitaire studies volgt; x alle studenten van het technisch, artistiek, hoger of lager secundair onderwijs; x al wie zich op examens voor de centrale examencommissie voorbereidt. Mogen niet als jobstudent werken: x studenten die minstens zes maanden ononderbroken bij dezelfde werkgever werken; x studenten die onbezoldigd stage lopen in het kader van hun studies (tenzij ze taken krijgen die hier niet mee overeenstemmen); x avondschoolstudenten of studenten die een beperkt leerplan volgen (minder dan 15 uur per week). Deze jongeren moeten in principe werken met een normale arbeids- of stageovereenkomst 2. Wie is student? Hoe oud moet je zijn? Vanaf je 15de verjaardag kan je in principe aan de slag. Een maximumleeftijd bestaat niet. Helaas is het niet altijd zo eenvoudig. Plus 15-jarigen die als jobstudent willen werken, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals de leerplicht. Mogen studentenjobs doen: x jongeren van 15 jaar of ouder die onderwijs met een volledig leerplan volgen en de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd hebben; x studenten die niet meer onderworpen zijn aan de leerplicht; x enkel tijdens de schoolvakanties: jongeren van 15 jaar en ouder die deeltijds onderwijs volgen en geen overbruggingsuitkeringen ontvangen. Mogen geen studentenjobs doen: x jongeren die niet aan de voltijdse leerplicht voldoen (de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd hebben); x jongeren die na hun voltijdse leerplicht nog deeltijds onderwijs volgen en verbonden zijn door een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst, een leerovereenkomst of overbruggingsuitkeringen ontvangen. 3. Welk werk mag een jobstudent doen? Als student mag je in principe alle soorten werk verrichten. Voor studenten jonger dan 18 bestaan strengere regels. Zij mogen geen gevaarlijke machines bedienen, niet blootgesteld worden aan schadelijke stoffen of aan extreme hitte, koude, lawaai of trillingen. Ook gevaarlijke jobs zoals het besturen van graafwerktuigen, las- of snijwerk, laden en lossen van schepen zijn verboden. Nachtwerk en werk op zon- en feestdagen zijn in principe verboden voor min-achttienjarigen. Alleen onder strikte voorwaarden is dat toegelaten, bijvoorbeeld bij dringend werk of een ongeval. Uitzonderingen bestaan onder meer bij sportmanifestaties, voor acteurs en in bepaalde periodes in kapsalons en toeristische centra. 4. Contract bepaalde duur of niet? Een studentenovereenkomst wordt altijd schriftelijk afgesloten voor bepaalde duur, met een maximum van 6 maanden. Als je als jobstudent een arbeidsovereenkomst afsluit voor een langere periode, zijn de arbeidsvoorwaarden voor studenten slechts gedurende de eerste 6 maanden van toepassing. Een proefperiode mag: deze kan minimum 7 en maximum 14 kalenderdagen bedragen. 5. Kan je je contract opzeggen? Tijdens de proefperiode Tijdens de eerste 7 dagen van de proefperiode mag de overeenkomst enkel wegens een dringende reden beeindigd worden. Vanaf de 8ste dag mag elke partij op elk moment de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder een opzegtermijn of vergoeding. Na de proefperiode Dan moet een onderscheid gemaakt worden tussen contracten van maximaal en minimaal één maand (zie tabel 1). Tabel 1: Opzegtermijn jobstudenten Duur van de overeenkomst Max. 1 maand Min. 1 maand 6. Termijn te respecteren door: de werkgever 3 dagen 7 dagen de student Aanvang 1 dagen De maandag die volgt op de kennisgeving van 3 dagen de opzeg Bron: Securex Blijf je als student fiscaal ten laste van je ouders? Ouders krijgen een belastingvermindering per kind fiscaal ten laste. Hoe meer kinderen, hoe groter de vermindering. Een studentenjob verandert hier zelden iets aan. Als je netto-inkomsten als jobstudent kleiner zijn dan de bedragen in tabel 2, blijf je fiscaal ten laste van je ouders en blijven ze de belastingvermindering ontvangen. Wat is het netto belastbaar inkomen? Het brutoloon verminderd met de sociale zekerheidsbijdragen en de beroepskosten van de student. Het brutoloon bestaat uit alle normale inkomsten van de student zoals het loon, het gewone en vervroegde vakantiegeld, ontvangen huur enzovoort. Vallen hier niet onder: kinderbijslag, studiebeurzen, premies van voorhuwelijkssparen of alimentatie tot euro per jaar. Beroepskosten Dat je als student meer verdient dan de bedragen in tabel 2, betekent nog niet dat je ouders hun belastingvermindering kwijtspelen. De beroepskosten mogen

13 . Jobat 13 Column ook nog afgetrokken worden. Een student kan kiezen: de effectieve beroepskosten bewijzen of een forfaitaire aftrek van 20 procent (met een minimum van 390 euro). Om de forfaitaire aftrek te berekenen wordt het nettojaarinkomen eerst met euro verminderd (de vrijstelling voor inkomstenjaar 2010). Op dit saldo wordt de 20 procent berekend en dit wordt afgetrokken van het nettojaarinkomen. 7. Verliezen de ouders van een jobstudent hun kinderbijslag? Een student heeft recht op kinderbijslag tot 31augustus van het jaar waarin hij 18 wordt. Tot dan heeft een eventuele studentenjob hier dus geen effect op. Plus-achttienjarigen behouden hun kinderbijslag als: x ze tijdens het eerste, tweede en vierde kwartaal telkens niet meer dan 240 uur werken; x voor de grote vakantie (derde kwartaal) geldt geen uurgrens. De jobstudent mag zijn kinderbijslag wel nog niet verloren hebben tijdens het vorige kwartaal; x het type van arbeidsovereenkomst heeft geen belang (gewone of studentenovereenkomst). Als de uurgrens wordt overschreden, verliest de student zijn kinderbijslag voor het volledige kwartaal. Tabel 2: Blijf je als student fiscaal ten laste van je ouders? Kan een schoolverlater als jobstudent werken? Pas afgestudeerden kunnen in de maanden juli, augustus en september van het jaar waarin ze hun studies beëindigen nog als jobstudent werken. Voor hen gelden wel andere regels voor de kinderbijslag. Wie tijdens de grote vakantie (juli, augustus en september) van zijn laatste studiejaar meer dan 240 uur werkt, verliest zijn kinderbijslag. Van zodra de student zich ingeschreven heeft als werkzoekende geldt er bovendien een inkomensgrens van 480,47 euro per maand. Worden er sociale bijdragen ingehouden op het studentenloon? Op elke bezoldiging wordt in principe sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing ingehouden. Heeft de jongere een schriftelijke studentenovereenkomst afgesloten, dan bestaan hierop twee uitzonderingen: x maximaal 23 dagen werken tijdens de maanden juli, augustus en september; x maximaal 23 dagen werken buiten de maanden juli, augustus en september, maar wel binnen de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen. Het is dus best mogelijk dat je werkgever je vraagt om een verklaring op eer te ondertekenen waarin je verklaart dat je de grens van 23 dagen nog niet hebt overschreden bij een andere werkgever. In dit geval is de werkgever vrijgesteld van het betalen van sociale zekerheidbijdragen en moet de student evenmin persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen betalen. Er is dan enkel een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Kortom: je hebt er als student alle belang bij om te werken met een studentenovereenkomst. Moet een jobstudent belastingen betalen? Of studenten belastingen moeten betalen, hangt af van hun jaarlijks belastbaar netto-inkomen. Wie niet meer verdient dan euro, moet geen belastingen betalen. Verdien je als student meer dan euro, dan is de belastingvrije som euro. Moet een jobstudent een belastingaangifte indienen? Elke jobstudent moet een belastingaangifte indienen. Ook als hij minder verdient dan de belastingvrije som. De jongere moet dit apart aangeven, dus niet onder de belastingaangifte van zijn ouders. JOBAT.BE/JOBSTUDENT Inkomsten 2010 (aanslagjaar 2011) Netto belastbaar inkomen (per jaar in ) Student met ouders die gehuwd zijn of wettelijk samenwonen Student met een alleenstaande ouder < < Het ruikt hier naar jou. Dat kan. Ik ben ongesteld. Bovenstaande zinnen zijn de pocketversie van het drama dat zich al weken aan het voltrekken is op mijn werkvloer. Hij paarse hemden, altijd hetzelfde beleg heeft sinds het botten van de lente een meer dan alledaagse interesse opgevat voor mijn vrouwelijke kamergenote. Ze zijn al jaren collega s van elkaar maar het is duidelijk dat hij meer wil. Je ziet het ook wel eens in gevangenissen. Opeens blijk je toch op mannen te vallen. Van haar weet ik dat ze een tijdje iets met een saxofonist heeft gehad en daarna met een man die last had van hardnekkige migraineaanvallen. Voor samenwonen acht ze zich te eigen. Ik durf haar niet te vragen waar het litteken op haar bovenlip vandaan komt. Hem hoor ik nooit iets zeggen over vrouwen. Of het moet die zwoele middag zijn geweest dat de stagiaire de kantoorkeuken binnenkwam en vroeg of wij ook zin hadden in een ijsje. Toen hij even later Calippo-druppels uit zijn hemd probeerde te wassen, zei hij met roodaangelopen hoofd: Dat meisje mag Ja, die mag dat. Nu hij zijn zinnen gezet heeft op mijn kamergenote, heb ik geleerd dat hij drie flirttechnieken heeft. Het charmeoffensief, het afleidingsmanoeuvre en de atoombom. Ze zijn alle drie al even desastreus onder zijn hoede. Een voorbeeld van het charmeoffensief vond u bovenaan deze tekst. Hij wil natuurlijk haar parfum complimenteren maar doet dat zo onhandig dat ze niet anders kan dan bitsen. Ze is überhaupt geen type dat te vertederen lijkt. Toen hij haar eens vroeg naar de wolf op haar t-shirt antwoordde ze hem dat Yorkshireterriërs nu eenmaal te klein zijn om de klus bij haar te klaren. Het duurde even voor ik hem doorhad. Ik geloof niet dat mijn mannelijke collega de snauw ooit heeft begrepen. Van het afleidingsmanoeuvre is vooral mijn productiviteit het slachtoffer. Er zijn dagen dat hij geen paperclip ombuigt zonder eerst overleg met mij te willen plegen. Terwijl hij uitgebreid de mogelijkheden van links of rechts draaien uit de doeken doet, probeert hij haar af en toe bij het gesprek te betrekken. Ik knik beleefd. Zij gaat roken. Zoals de geschiedenis ons leert, zette hij de atoombom in uit radeloosheid. Op de gang had hij een samengevouwen briefje van twintig gevonden. Niemand bleek het te missen. Na de rondvraag stapte hij naar haar bureau en legde het biljet voor haar toetsenbord. Een gebaar uitgevoerd met alle liefde die in zijn krappe, paarse hemd paste. Ze keek hem vragend aan. Alsjeblieft, zei hij, Doe ermee wat je wil. Heel even krulden haar lippen omhoog. Van zijn stuk gebracht liet hij de atoombom uit zijn vingers glippen: Zou je het leuk vinden eens met mij Een keer iets Met mij mee te gaan? Voor twintig euro? Nee, dat bedoel ik niet Haar geschater had een leger van de aardbodem kunnen vegen. Liefdesbom Gehandicapte student met een alleenstaande ouder < JOBAT.BE/COLUMN Bron: Securex Jobs voor Young Graduates vanaf blz. 16 Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Dit jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.

14 Bierbeek is een landelijke gemeente ten zuidoosten van Leuven waar het leuk is om te wonen. Onze gemeente heeft niet alleen een rijke geschiedenis, maar is met De Borre ook een culturele aantrekkingspool. In Bierbeek is het ook fijn wandelen, fietsen of gewoon verpozen. Als fairtradegemeente denkt Bierbeek ook over de eigen grenzen heen. Voor de verdere uitbouw van de gemeente zijn we momenteel dringend op zoek naar een (m/v): gemeentesecretaris (master) Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor de doeltreffende werking van de gemeentelijke administratie die elke dag opnieuw werk maakt van een zeer breed spectrum van dienstverlening: cultuur, sport, ruimtelijke ordening en infrastructuur, personeelsbeleid, sociale zaken, onderwijs, economie, verkeer, Je bent voorzitter van het managementteam. Je werkt samen met de diverse lokale actoren en je verdedigt de belangen van de gemeente op verschillende niveaus. Je vervult een scharnierfunctie tussen het beleid en de administratie en je bent een sleutelfiguur in de verdere ontwikkeling van een gemeente met ambitie. Je hebt een adviserende en inspirerende rol zowel naar medewerkers, het beleid als de burger. Jouw profiel: je combineert een masterdiploma met minstens 4 jaar relevante ervaring in een leidinggevende functie. Je hebt voeling met de politieke context en je bent een bruggenbouwer tussen alle actoren. Je werkt op een constructieve, proactieve manier mee aan een beleid waarin wederzijds respect centraal staat. Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en je enthousiasmeert en coacht je medewerkers. informaticus (bachelor) Jouw functie: je bouwt het gemeentelijk ICT-beleid uit en je ondersteunt de medewerkers in hun dagelijkse ICT-behoeften. Je werkt aan de uitbouw van een gemeentelijk digitaal loket. Samen met de vormingsverantwoordelijke organiseer je opleidingen voor de gebruikers. Je coördineert en volgt de implementatie van het GIS-systeem binnen de gemeentelijke diensten op. Jouw profiel: je combineert een bachelordiploma in de informatica met minstens 1 jaar relevante ervaring. Je werkt zelfstandig en neemt graag initiatieven. Je bent flexibel, stressbestendig, stipt en werkt nauwgezet. Je hebt een grondige kennis van netwerken, datacommunicatie, besturingssystemen, internet en MS-Office. boekhouder (bachelor) Jouw functie: je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeentelijke boekhouding. Je bent verantwoordelijk voor de kredietcontrole, de opvolging van betalingen, het inboeken van financiële rekeninguittreksels, de aanvraag van prijsoffertes voor aankopen, leveringen en diensten. Je geeft advies i.v.m. de financiële impact van dossiers en hun financiële haalbaarheid. Je assisteert bij het opstellen van de rekeningen en de financiële rapportering. Jouw profiel: je combineert een bachelordiploma bedrijfsmanagement afstudeerrichting accountancy en fiscaliteit of graduaat boekhouden met minstens één jaar relevante ervaring. Je werkt graag in team en je hebt goede communicatieve vaardigheden. Je werkt nauwgezet en kan door je proactieve ingesteldheid en inbreng je steentje bijdragen tot een efficiënte werking van de dienst en van het beleid. patrimoniumbeheerder (bachelor) Jouw functie: je beheert het gemeentelijk patrimonium, waarbij het woonbeleid, de opmaak en opvolging van het horecareglement, opvolging van dossiers i.v.m. leegstand en onbewoonbaarverklaringen, inventarisering en gebouwenbeheer, het gemeentelijk erfgoed tot je dagelijkse taken behoren. Je werkt eveneens een nood- en interventieplan van de gemeente uit. Jouw profiel: je combineert een bachelordiploma met minstens 2 jaar relevante ervaring. Je werkt graag in team, maar kan ook goed zelfstandig werken. Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, neemt graag initiatieven en hebt zin voor kwaliteit en accuraatheid. Wij bieden jou: boeiende en uitdagende functies in een maatschappelijk relevante context. Voltijdse functies in contractueel verband voor de informaticus en in statutair verband voor de andere functies. Voor de functie van gemeentesecretaris wordt een wervingsreserve aangelegd voor 2 jaar, voor de functies van boekhouder, informaticus en patrimoniumbeheerder worden wervingsreserves van 3 jaar aangelegd. Alle relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het salaris. Interesse? Bezorg uiterlijk op 31 mei 2010 je sollicitatiebrief, samen met je cv en een kopie van het vereiste diploma aan de personeelsdienst van de gemeente Bierbeek, t.a.v. Frans Moldenaers, Dorpsstraat 2 te 3360 Bierbeek of per aan Voor bijkomende inlichtingen i.v.m. de procedure en de arbeidsvoorwaarden en een functiebeschrijving, surf naar: (gemeentediensten/aanwervingen) of contacteer Frans Moldenaers op het nummer KIES ACCOUNTEMPS ALS U WILT WINNEN! Accountemps maakt deel uit van de Amerikaanse beursgenoteerde groep Robert Half International Inc., wereldmarktleider in gespecialiseerde tijdelijke en permanente rekrutering. Accountemps is de nummer één voor tijdelijke functies in boekhouding en financiën. Om dit succes te versterken, vertrouwen we op de spilfiguren van het bedrijf: onze consultants. Voor ons kantoor in GROOT-BIJGAARDEN en in ZAVENTEM zijn we momenteel op zoek naar (m/v) University Graduates Je verantwoordelijkheden: je bent consultant in een sales team gebaseerd in Groot-Bijgaarden of Zaventem en je rapporteert aan de Division Manager je ontwikkelt een klantenportefeuille door actief te prospecteren en bestaande klantencontacten te onderhouden je interviewt kandidaten met een financieel of boekhoudkundig profiel, geeft advies aan de kandidaten en onderhoudt het contact met je netwerk je selecteert de geschikte kandidaten voor de opdrachten bij klanten en je coördineert het proces tussen kandidaat en klant je doet een kwalitatieve opvolging van de lopende opdrachten je bouwt contacten uit met hogescholen en universiteiten en geeft presentaties. Je profiel: je hebt een universitair diploma bij voorkeur in een economische richting - T.E.W, Handelsingenieur, HW,... je bezit een goede kennis van het Nederlands en Frans; Engels is een plus je bent een team player met oog voor kwaliteit je hebt een gedreven en resultaatsgerichte attitude je ziet multi-tasking als een uitdaging. Ons aanbod: een stimulerende omgeving, waarbij je deel uitmaakt van een zeer gemotiveerd en resultaat gedreven sales team een afwisselende job waarbij human relations centraal staat en waarbij elke dag anders is een internationaal beursgenoteerd bedrijf met reële carrièremogelijkheden een competitief salarispakket dat bestaat uit een vast salaris, bonus, firmawagen en andere extralegale voordelen. Herkent je jezelf in dit profiel? Stuur je kandidatuur en CV naar Accountemps, voor Groot-Bijgaarden: voor Zaventem: t.a.v. Kelly Van Bouwelen, Assistant, t.a.v. Pamela Cologne, Lead Assistant, Alfons Gossetlaan 28A b8, 1702 Groot-Bijgaarden, Ikaroslaan 37, 1930 Zaventem, A division of Robert Half BVBA/SPRL

15 Jobat 15 ik ben er Onderwijs op maat van de student. Sterke internationale oriëntatie. Toponderzoek van fundamenteel tot toegepast onderzoek in een aantal speerpunten. Dit zijn de pijlers van de futureproof universiteit die de Universiteit Hasselt wil zijn. Om deze ambitie waar te maken, kijkt zij voortdurend uit naar gemotiveerde medewerkers. Vandaag zoeken wij (m/v): ASSISTEREND ACADEMISCH PERSONEEL Doctor-assistenten Milieueconomie en Corporate Governance Family Firms Assistenten Toegepaste Wiskunde/Statistiek Doctoraatsbursalen in de domeinen Patiëntveiligheid en Architectuur en in de onderzoekscentra Centrum voor Milieukunde, Kenniscentrum voor Ondernemerschap en Innovatie, Instituut voor Mobiliteit en Expertisecentrum voor Digitale Media De Universiteit Hasselt is tevens continu op zoek naar gemotiveerde jonge mensen die een doctoraat willen behalen in de disciplines Rechten, TEW, Verkeerskunde, Biomedische Wetenschappen en Wetenschappen, Architectuur en Kunst. Bijkomende informatie en sollicitatieformulieren op OCMW Gent staat open voor iedereen die advies of hulp wenst over budget, wonen, opleiding, werken, administratie, opvoeden en ouder worden. Hiervoor staan bijna medewerkers in. Werken kan er in het hartje van de stad of in de groene stadsrand. OCMW GENT een hart voor Gent, een hart voor je job OCMW Gent is momenteel op zoek naar een enthousiaste medewerker (m/v) voor een openstaande contractuele vacature van: adjunct van de directie - financiën (niveau A) Jouw taken: je werkt mee aan de beleidsvoorbereiding en beleidsrapportering op financieel en budgettair vlak; dit impliceert actieve medewerking aan: de opmaak en analyse van de jaarrekening en de kwartaalrapporteringen; de uitbouw van het beleidsinformatiesysteem en het financiële luik van de interne controle; de budgetcontrole je biedt ondersteuning en geeft advies vanuit je expertise aan leidinggevenden, medewerkers van de dienst Financiën en andere OCMW-diensten, op vlak van de implementatie van de nieuwe beleids- en beheersinstrumenten in het kader van het OCMW-decreet en zijn uitvoeringsbesluiten; op vlak van het actief beheer van de financieel-administratieve procedures van het OCMW en het visum van de financieel beheerder je volgt relevante wetgevingen, beleidsbeslissingen, richtlijnen en procedures op binnen je vakdomein je bent lid van verschillende interne en externe werk- en stuurgroepen. Jouw profiel: je hebt een masterdiploma in economie of een master-na-masterdiploma in economie of management je hebt een ruime kennis en een grote interesse in het begeleiden en coördineren van dossiers en projecten binnen je vakdomein ervaring binnen de overheidssector en/of een openbaar bestuur is een pluspunt. WORD JE ONZE COLLEGA? Contacteer Selectie, Jubileumlaan 217E, 9000 Gent. Tel.: , Surf naar onze website voor een officiële versie van ons sollicitatieformulier. Gelieve ten laatste op 31 mei 2010 te reageren. Bij OCMW Gent staan we open voor de diversiteit van de kandidaten zonder onderscheid in geslacht, geloof, huidskleur, leeftijd, seksuele voorkeur of eventuele handicap. WAT BIEDT OCMW GENT? Werkzekerheid Een aantrekkelijk salaris (bruto maandelijkse wedde tussen (0 jaar anciënniteit) en (24 jaar anciënniteit)) aangevuld met interessante voordelen (o.a. maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling van het openbaar vervoer of fietsvergoeding en eindejaarspremie). Plaats voor ambitie Een job om jouw talenten en ambities waar te maken. Opleidingskansen De kans tot verdere ontwikkeling, dankzij ruime vormingsmogelijkheden en overlegmomenten. Werk en leven in evenwicht Aangepaste werktijden, flexibele uren en aantrekkelijke verlofregeling. Dynamische en diverse werkomgeving Je kwaliteiten zijn belangrijker dan je leeftijd, je geslacht, een handicap, je etnische afkomst of je nationaliteit. Contract Een voltijds contract van onbepaalde duur. Tewerkstellingsplaats Je wordt tewerkgesteld binnen het departement Financiën, meer specifiek op de dienst Financiën (Onderbergen 86, 9000 Gent).

16 16 Jobs YOUNG GRADUATES Werken bij Electrabel, da s ook zorgen dat Samira en Kurt van een romantische avond kunnen genieten. Meer dan 7000 werknemers van Electrabel, Groep GDFSUEZgevenelkedaghetbestevanzichzelf.Zo leverenzeinheelbelgiëelektriciteitenaardgasdie voldoetaandeverwachtingenvanhunklanten.want werkenvoorelectrabel,da sméérdanenergie produceren. Zoals bijvoorbeeld Samira en Kurt van een romantische avond laten genieten. Als lid van ons team kies je ervoor om mee te evoluerenmeteeninternationaleendynamische onderneming. Een onderneming die je niet alleen stabiliteit biedt maar ook een grote waaier aan functies, interessante carrièreperspectieven en interne opleidingsmogelijkheden. Perfect dus voor wie zijn talenten graag op een veelzijdige manier ontwikkelt, en uitdagingen doelgericht wil aangaan. Momenteel zijn we op zoek naar: ITProject&ServiceOffiiceCordinator Portfolio Manager Central Strategies Legal Counsel Trading & Portfolio Management Shipping Operator VooronzeMarketing&Salesafdelingzijnwe eveneens op zoek naar marketing profielen met maximum2jaarervaring. Interesse? Surf naar Jekaner vragen stellen aan je toekomstige collega s, al onze vacatures ontdekken en online solliciteren. Het is jouw energie. Werken aan de toekomst in een omgeving waar nieuwe technologieën ontwikkeld worden, medische vooruitgang geboekt wordt en nieuwe ideeën het licht zien. Zin in vooruitgang? Samenwerken met zo n collega s in een internationale omgeving, waar zo n 63 nationaliteiten elkaar ontmoeten. Dat schept openheid van geest, nieuwe inzichten, aparte uitdagingen en kansen. Net iets voor jou? Werken in een uitdagende academische omgeving, die de wereld elke dag een beetje verandert met grote projecten, maar ook met kleine revoluties en dagdagelijkse verbeteringen. Werk jij hieraan mee? Kriebelt het? Eén adres: We blijven onze grenzen verleggen en zoeken permanent nieuwe collega s (m/v): Creatie? Innovatie? Ambitie? INFORMATICI, LABO RATORIUM TECHNOLOGEN, TECHNICI EN INGENIEURS, ADMINISTRATIEVE EN FINANCIËLE MEDE WERKERS, STAFMEDEWERKERS, ONDERZOEKERS, Meer info over al onze vacatures en online solliciteren: K.U.Leuven voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

17 Stel je voor: je leeft voor techniek, maar je kent COFELY Services niet. COFELY Services is de nieuwe naam van AXIMA Services. Werken voor COFELY Services betekent werken voor de marktleider in energiebeheer, technisch beheer en facility management. Momenteel zijn wij op zoek naar (m/v): > Onderhoudstechnici (regio Leuven, Antwerpen, Gent, Huizingen en Vlaams-Brabant) > Industrieel Elektricien (regio Vlaanderen, standplaats Brussel - met relevante ervaring) > Secretaresse (regio Brussel - tweetalig NL/F - min. 10 jaar relevante ervaring) > Aankoper (regio Brussel - min. 5 jaar relevante ervaring) > Industrieel Ingenieur Elektriciteit (regio Brussel - tweetalig NL/F) Aanbod: Je kan rekenen op een interessant salarispakket met extralegale voordelen en bovendien werk je in je eigen regio. Interesse? Stuur dan je cv via of via Heb je vragen, aarzel niet ons te contacteren op het nummer

18 18 Jobs YOUNG GRADUATES Hebt u een passie voor retail? Boeiende functies bij Lidl! (m/v) JUNIOR MANAGERS Verkoop Finance en Administratie Materiaalaankoop Logistiek Surf naar voor meer informatie! Interesse? Mail dan meteen uw sollicitatiebrief en cv naar of schrijf naar Lidl Belgium, Guldensporenpark 90 blok J, 9820 Merelbeke, t.a.v. de dienst Werving en Selectie. U kan ook faxen op het nummer 09/ JOBS BIJ LIDL BELGIË zoek je werk? maak er je beroep van! Interessante tip voor al wie de juiste baan in het juiste bedrijf wil opsporen. Randstad zoekt ondernemende consultants die precies dat als werk doen : de geknipte job zoeken voor onze kandidaten en vlijmscherp de juiste persoon selecteren voor ondernemingen. Randstad bevordert zowel hun als jouw competenties, doeltreffendheid en kansen met gerichte opleidingen, performante tools en reële doorgroeimogelijkheden. Bedrijven varen er wel bij, werknemers bloeien ervan open. Net zoals jij, bij ons. Solliciteer online via of mail naar good to know you RB,VG. 458/BUOSAP,B-AA RC,VG. 819/BC,B-AA RS,VG. 460/BO,B-AA04.057,RP,VG. 1122/B, B-AA05.096,BE / Galilei,VG.875/BO,B-AA RSS vzw,ess600 - RHS, Staffing I Professionals I Search & Selection I HR Solutions I Inhouse Services

19 iets voor Werken voor een wereldstad als Antwerpen, dat is de handen uit de mouwen steken en samen streven naar een stad waar het aangenaam wonen, werken en vertoeven is. Op tien jaar tijd ben ik geëvolueerd van stagiair over cultuurfunctionaris tot directeur van twee cultuurhuizen. Zoals de slogan van die ene warenhuisketen zegt: x klanten per dag, dat moet je verdienen. En daar wil je als medewerker van een cultuurcentrum dan ook helemaal voor gaan! Max, cultuurliefhebber en stadsmedewerker Antwerpen, alles wat je van een stad verwacht en meer! Wil je meewerken aan een bruisende stad met muziek in elke wijk, overvolle culturele agenda s en kleine en grote sportactiviteiten? Of ben je eerder bezorgd om het milieu? Misschien heb je ideeën rond mobiliteit, of ruimtelijk inzicht om mee te bouwen aan de omgeving en veiligheid van de Antwerpenaar? Heb je sowieso een hart voor mensen en sta je graag paraat voor de burger? Samen bieden de stad, het OCMW, de Politie, de Brandweer, de Haven en de stedelijke dochterorganisaties het hele jaar door heel wat boeiende jobs. Je ontdekt ze op De stad Antwerpen vindt jouw kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, je geslacht, je seksuele voorkeur of je afkomst.

20 Jobs 20 YOUNG GRADUATES We count on your talent anywhere, anytime Outward Reinsurance Economic and Sector Analysis Underwriting Country Risk Analysis ONDD en Delcredere N.V. maken deel uit van de ONDD-groep. Ze tellen 240 medewerkers en zijn in het centrum van Brussel gevestigd. De ONDD-groep is actief in de kredietverzekering. Het is een sterke partner die de internationale economische betrekkingen bevordert en de risico s verbonden aan commerciële transacties verzekert. We zoeken (m/v) : Young Graduates JE FUNCTIE Je evolueert als analist of beheerder binnen een dynamische en internationale omgeving. Je bent de directe gesprekspartner van onze klanten, verzekerden of makelaars. Je analyseert en behandelt kredietrisico s en neemt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse opvolging van de verzekeringstransacties. JE PROFIEL Je bent in het bezit van een bachelor- of een masterdiploma in een economische, commerciële of juridische richting en je wilt een bijdrage leveren aan belangrijke internationale transacties. Je hebt aanleg voor talen (goede kennis van het Engels en van het Frans) en je kunt goed met IT-toepassingen overweg. Je hebt zin voor organisatie, je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en je getuigt van een gezonde dosis teamgeest. Je bent dynamisch, nauwkeurig en je hebt zin voor initiatief. ONS AANBOD De ONDD-groep is aan het uitbreiden. Om deze expansie te ondersteunen, zijn we op zoek naar jonge afgestudeerden met talent. Naast een aantrekkelijk salaris, aangevuld met extralegale voordelen, bieden we ruime mogelijkheden om je ten volle te ontplooien : een uitstekende opleiding, een boeiende job met veel autonomie en verantwoordelijkheid, en omkadering door een dynamisch team. INTERESSE? Neem contact op met Yaëlle Benzaquen : tel. : , fax : , Voor de leiding van de VDAB competentiecentra in West-Vlaanderen zijn wij op zoek naar een PROVINCIAAL DIRECTEUR (M/V) De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding biedt een uitgebreid dienstenpakket aan in arbeidsbemiddeling, arbeidsbegeleiding, training en opleiding aan werkzoekenden, werknemers en werkgevers. Dagelijks zetten vijfduizend VDAB-ers in de werkwinkels en competentiecentra deze opdracht op muziek. De VDAB-competentiecentra bieden opleiding en competentieontwikkeling aan. West-Vlaanderen telt 10 campussen met een 300-tal gedreven medewerkers. In 2009 vonden cursisten de weg naar een waaier van opleidingen zoals industriële automatisatie en metaal, maritieme expeditie, baggerwerken, verpleegkunde en verzorging. WAT VERWACHT DE VDAB VAN JOU? Extra legale voordelen: maaltijdcheques, gratis groeps- en hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer woon-werk-verkeer, GSM, fietsvergoeding, laptop; Coaching op maat Je kunt als een ware HOE SOLLICITEREN? C oach leiding geven M anager de corporate VDAB-visie zowel Vind je jezelf terug in het bovenstaande profiel en beschik je over relevante en aantoonbare managementervaring? Bezorg dan vóór 14 juni 2010 je sollicitatiebrief met motivatie en cv waaruit relevante ervaring blijkt aan: extern als intern uitdragen en het VDABbeleid uitwerken voor jouw regio O ndernemer actief samenwerken binnen een provinciaal netwerk van eigen medewerkers, partners en stakeholders L eider aandacht hebben voor de competenties van de eigen medewerkers en de competentie-ontwikkeling van elke burger WAT MAG JIJ VAN DE VDAB VERWACHTEN? Voltijds bediendecontract onbepaalde duur; Verloning als Technisch Adviseur - Aanvangswedde brutomaandloon 4.294,25 euro met dertien tweejaarlijkse verhogingen; VDAB T.a.v. Jan Willems, personeelsdirecteur Keizerslaan 11, 1000 Brussel Na screening van de cv s worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor de verdere selectieprocedure (assessment en jurygesprek). WENS JE NOG MEER INFO? Neem dan contact met Mireille Gillebeert, algemeen directeur van de competentiecentra, via of surf naar Kan mijn werkgever controleren of ik echt ziek ben? Surf naar

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid

JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD. Het sluiten van een studentenovereenkomst. Fiscale aspecten van studentenarbeid JURIDISCHE ACTUA Studentenarbeid 2017 INHOUD ALGEMENE INFO Het sluiten van een studentenovereenkomst Sociale zekerheid Fiscale aspecten van studentenarbeid Sociale uitkeringen voor een student 1 Studentenovereenkomst

Nadere informatie

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden?

Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Studentenarbeid: waarmee moet u rekening houden? Ms. Leen Biesemans Legal Consultant leen.biesemans@groups.be De zomermaanden, waarin veel van uw werknemers verlof opnemen, kunnen voor u de ideale gelegenheid

Nadere informatie

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex

Leeftijdsbewust Personeelsbeleid. Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust Personeelsbeleid Iris Tolpe Manager Legal Dpt, Information & Know How Sociaal Secretariaat Securex Leeftijdsbewust personeelsbeleid Overzicht Tewerkstellingsmaatregelen: doel Federale tewerkstellingsmaatregelen

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENT @ WORK STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... 1 Hoe inschrijven op student @ work?... 2 Belang van het attest!... 2 Wat na het afstuderen?... 2

Nadere informatie

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015)

DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) DE TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN (2015) Studentenarbeid zit nog steeds in de lift en is een inherent onderdeel van het studentenleven geworden, zowel tijdens de zomervakantie als gedurende het academiejaar.

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je centen wilt uitgave december 2007 ... als je centen wilt Muziek op je kamer, met je vrienden naar de bioscoop, een cadeautje voor je lief,. Het kost allemaal centen. Je zakgeld aan de kant zetten

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2013 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN

WIE IS STUDENT? SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN VOOR STUDENTEN STUDENTENARBEID Wie is student?... 1 Sociale zekerheidsbijdragen voor studenten... 1 Student @ work... Wat na het afstuderen?... Kinderbijslag... Wanneer blijft je ten laste van je ouders?... Drie voorwaarden...

Nadere informatie

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts

experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts experts in sociale zaken Starten met personeel als huisarts Agenda Voorstelling SD Worx Arbeider of Bediende? Het Eenheidsstatuut Ziekte De loonlijn Tewerkstellingsmaatregelen Formaliteiten Interessante

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? Studentenbrochure 2014 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18 jaar

Nadere informatie

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ;

Lange loopbaan : 35 jaar vanaf 2012, 38 jaar vanaf 2014, 39 jaar vanaf 2016 en 40 jaar vanaf 2017 ; INHOUD EN UITVOERING VAN HET REGEERAKKOORD OP SOCIAALRECHTELIJK VLAK Onder het motto beter laat dan nooit, ligt er na 541 dagen onderhandelen eindelijk een regeerakkoord op tafel. Naast het feit dat het

Nadere informatie

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir

Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Horeca in het federaal regeerakkoord Enkele druppels op een hete plaat? Horeca Expo Gent 2014 Geert Vermeir Blackbox komt eraan Een geregistreerde kassa voor de horeca 2015 2016 Horeca Expo Gent 2014 Geert

Nadere informatie

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD

ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD ONS ENGAGEMENT VOOR UW TOEKOMST ONTCIJFERD UW TOEKOMST ONTCIJFERD we creëren sociale welvaart met vier bouwstenen 1 meer jobs 2 stijgende koopkracht 3 sociale zekerheid voor iedereen 4 een toekomst voor

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

Einde van de overeenkomst

Einde van de overeenkomst je rechten op zak Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om

Nadere informatie

Vrouwenraadinfofiche 2016

Vrouwenraadinfofiche 2016 Vrouwenraadinfofiche 2016 Drie decennia deeltijds werk en de gevolgen voor vrouwen Evolutie deeltijdse arbeid De overheid en de sociale partners zijn deeltijds werk (gebaseerd op een deeltijdse arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

De loonkosten in de land- en tuinbouw

De loonkosten in de land- en tuinbouw De loonkosten in de land- en tuinbouw anno 2015 Een vast werknemer in dienst nemen is vaak minder duur dan gevreesd! Enkele weken geleden gaven we in een beeld van de te verwachten evolutie van de loonkosten

Nadere informatie

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.

Jongeren. Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009. Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard. Jongeren Redactioneel onderzoek 516 pas afgestudeerden (Juni of Sept 2009) Afname enquête 22okt 2 nov 2009 Jobat.be Nieuwsblad.be Standaard.be -1- Belangrijkste bevindingen 1. Eén op twee van de in juni

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters

Starten met personeel als huisarts. Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Starten met personeel als huisarts Dominique Cochez Adviseur Partners & Starters Voorstelling SD Worx Agenda - Arbeider of bediende - Het eenheidsstatuut - De loonlijn - Tewerkstellingsmaatregelen - Ziekte

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015

Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Is er morgen nog werk voor iedereen? Egbert Lachaert Jong Vld 30 maart 2015 Werkloosheid Vacatures Loonkosten Loopbanen Man vrouw Sectoren Evoluties arbeidsmarkt Werkloosheidscijfers België Jaar België

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren

Studenten. arbeid. ACLVB Jongeren Studenten arbeid ACLVB Jongeren 1 Mag ik werken als jobstudent? Om te kunnen werken als jobstudent zijn er twee voorwaarden. Je moet minstens 16 jaar oud zijn. Als je 15 bent mag je ook werken, maar enkel

Nadere informatie

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen

Persbericht. 1. De loonmarge: een koninklijk besluit ter bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve bescherming van het concurrentievermogen Brussel, 25 februari 2011 Persbericht Goedkeuring door de ministerraad van de ontwerpen van wet en van koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de Regering Vice-Eerste minister

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2017 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

25-dagen regeling voor occasioneel werk

25-dagen regeling voor occasioneel werk Jobstudenten 25-dagen regeling voor occasioneel werk Wetgeving Titel VII van wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Art. 17 van kb van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage

Kinderbijslag. Nog vragen? Sociale zekerheid. Studietoelage Ouders ontvangen kinderbijslag voor hun schoolgaande kinderen tot 31 - Wanneer je minder dan 2540 netto ( 3670 voor een kind van een alleenstaande ouder) verdiend hebt op een jaar, dan blijf je ten laste

Nadere informatie

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket

HET SALARIS. Alles wat je moet weten over je loonpakket HET SALARIS Alles wat je moet weten over je loonpakket Inhoudstafel Je loonpakket van a tot z 1. Waaruit bestaat je loon? p4 2. Een waaier aan klassieke extralegale voordelen p7 3. New age benefits p10

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

1. Wie komt in aanmerking als student?

1. Wie komt in aanmerking als student? ASAP Studentendossier 2016 1. Wie komt in aanmerking als student? Volgende jongeren kunnen worden tewerkgesteld met een studentenovereenkomst: studenten van 18 jaar en ouder. studenten van jonger dan 18

Nadere informatie

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever.

Tot en met mocht men geen studentenovereenkomst sluiten met studenten die sinds 6 maanden werkten bij dezelfde werkgever. Studentenarbeid 08.12.2011 Rev. 11.05.2016 Juridische dienst In dit dossier behandelen we de huidige regelgeving inzake studentenarbeid. Aangezien deze regelgeving met ingang van 2012 grondig is gewijzigd,

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA

ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Menukaart Open Vld ETEN EN DRINKEN VOOR DE HORECA Alexander De Croo Maggie De Block MENU_HORECA_2015CC_OPENVLD_8PAG.indd 1 Bart Tommelein Gwendolyn Rutten 30/11/15 15:58 Woord van de Chef Beste Horeca,

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Economische werkloosheid

Economische werkloosheid je rechten op zak Economische werkloosheid Over economische werkloosheid schreef BBTK een Memo. Wil je dus meer weten, surf dan eens naar onze website en klik op Memo Nieuwe wetgeving over de economische

Nadere informatie

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken.

Net omdat het nettoloon verschilt, wordt er in loonsonderhandelingen altijd over brutolonen gesproken. Loon berekening Deel 1 : De periodieke Bezoldiging basis berekening 0 Inleiding Niet iedereen die hetzelfde brutoloon heeft, houdt netto hetzelfde bedrag over. Indien je bvb. kinderen ten laste hebt, worden

Nadere informatie

Nr. 209 26 november 2015

Nr. 209 26 november 2015 Nr. 209 26 november 2015 Informatief Uiterste datum inzake betaling van de bedrijfsvoorheffing Wij willen u nogmaals in herinnering brengen dat de bedrijfsvoorheffing die gefactureerd wordt over de periode

Nadere informatie

Informatie over studentenwerk : alles over je rechten

Informatie over studentenwerk : alles over je rechten Informatie over studentenwerk : alles over je rechten 1 Algemeen 1.1 Wie kan wel en wie kan niet als student werken? Het begrip student wordt niet door de wet omschreven en moet ruim geïnterpreteerd worden.

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring

We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5-5-5 GROEIPLAN We kiezen voor economische groei als katalysator voor welvaart, welzijn en geluk. Citaat Toekomstverklaring 5 HEFBOMEN VOOR GROEI 1 2 3 4 5 MEER MENSEN AAN HET WERK MINDER LASTEN BETER

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslagfonds Horizon Het Gezin Gistelse Steenweg 238-240, B-8200 Brugge Ons kenmerk: Consulente: Telefoon: (050) 44 93 00 E-mail: info@horizonhetgezin.be Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen

niet enkel samenwonenden, maar ook gezinshoofden en alleenstaanden zullen na een bepaalde periode nog slechts een minimumuitkering ontvangen Nummer 28/2012 vrijdag 2 november 2012 De nieuwe regels werkloosuitkeringen Wat en hoe De versnelde degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen treedt in werking op 1 november 2012. Wat betekent dit?

Nadere informatie

Knipperlichten Sociaal Recht

Knipperlichten Sociaal Recht Knipperlichten Sociaal Recht 25 februari 2010 Edward Carlier Advocaat www.reliancelaw.be Overzicht nieuwigheden 2009 1. Recht op individuele voortzetting collectieve ziekteverzekering; 2. Verhoogde ontslagkost

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact

De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet. Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact De impact van het Generatiepact op pensioenen en tijdkrediet Regeringsbeslissing! =>Protest vakbonden =>Onderhandelingen =>Bijschaving Generatiepact We trachten volgende vragen te beantwoorden : Stoppen:

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je

Wat is de weerslag van tijdskrediet op mijn pensioen? Welke regels gelden voor tijdskrediet? Bijvoorbeeld: Je zit in halftijds tijdskrediet vanaf je je rechten op zak Tijdskrediet Tijdskrediet is een individueel recht om je loopbaan te onderbreken, je prestaties gedurende je loopbaan te verminderen. Dit recht garandeert je dat je achteraf terug aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Een studentenjob. De Jobdienst 2009

Een studentenjob. De Jobdienst 2009 Een studentenjob De Jobdienst 2009 Inhoudstafel 1. Studentencontract p. 1 1.1 Overeenkomst voor tewerkstelling van studenten p. 1 1.2 Proefperiode p. 1 1.3 Ontslag nemen of ontslagen worden p. 2 1.4 Ziekenfonds,

Nadere informatie

De belastinghervorming van 2001 schept geen 200.000 banen.

De belastinghervorming van 2001 schept geen 200.000 banen. CD &V-Kamerfractie Paleis van de Natie Natieplein 2 Huis van de Parlementsleden 1008 Brussel De belastinghervorming van 2001 schept geen 200.000 banen. De meeste onder ons hebben ten laatste op 31 augustus

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering!

Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Beste vrienden, Goeiemiddag in Gent, stad in volle groene verandering! Vooreerst, en vanuit de grond van mijn hart: Bedankt! Bedankt om al weken keihard campagne te voeren. Bedankt voor jullie tijd, energie,

Nadere informatie

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering

NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012. 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering 1 NIEUWE OPZEGTERMIJNEN VANAF 2012 1. Toepassing in de tijd van de nieuwe reglementering De nieuwe reglementering is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering is ingegaan vanaf 1

Nadere informatie

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen

samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen samenvatting een nieuwe start Ambitie 2020 welvaart creëren, welvaart verdelen Verkiezingsprogramma Open Vld - Federale verkiezingen 13 juni 2010 Ambitie 2020 1. een nieuwe politiek. In 2020 heeft 1 op

Nadere informatie

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen

Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Mei 2016 Onderwerp: Focus op de Tax shift en de vermindering van de werkgeversbijdragen Tot

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016

JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016 JOBDIENST Werken als jobstudent in 2016 1. Jobdienst KU Leuven Ben je op zoek naar een bijverdienste? De Jobdienst KU Leuven biedt een online databank met studentenjobs. Je vindt er jobs zowel tijdens

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Omzendbrief KB/BZ/2017/3

Omzendbrief KB/BZ/2017/3 Omzendbrief KB/BZ/2017/3 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief betreffende de

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014

BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 BIJLAGE. Nieuwe regeling opzeggingstermijnen voor werknemers vanaf 2014 Algemeen Er is een nieuwe regeling ter bepaling van de opzeggingstermijnen uitgewerkt die in werking treedt op 1 januari 2014. De

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector.

De hieronder behandelde wijzigingen hebben betrekking op de rustpensioenen in de privésector. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0

Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3. Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0 [#VK2014] Verlagen sociale lasten Venn.B : lager tarief ipv NIA -6,3-3,0 Werkgeversbijdragen - 25% (schokeffect economie) -6,3 Werknemersbijdragen - 25% (gespreid in de tijd) -3,0-3,0 +6,0 Verlaging nominaal

Nadere informatie

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK

TAX SHIFT SOCIAAL LUIK 1.500,00 1.700,00 1.900,00 2.100,00 2.300,00 2.500,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.300,00 3.500,00 3.700,00 3.900,00 4.100,00 4.300,00 4.500,00 4.700,00 4.900,00 5.100,00 5.300,00 5.500,00 5.700,00 5.900,00

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN

OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN OVEREENKOMST VOOR TEWERKSTELLING VAN STUDENTEN A. WIE IS STUDENT? = iedere persoon die regelmatig is ingeschreven in een onderwijsinstelling en die zijn studies niet heeft stopgezet. A.1. Wie kan een studentenovereenkomst

Nadere informatie

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden!

Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! Persdossier Brussel, 25 januari 2016 Geen discriminatie van vrouwen en gepensioneerden! 1) Gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden betaalden al meermaals de prijs a. Indexsprong: de sociale uitkeringen

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen

1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen 1. Samenvattende tabel nieuwe overeenkomsten en overgangsmaatregelen In deze tabel geven we algemene info over de verschillende overeenkomsten die mogelijk zijn in het huidige stelsel van Leren en Werken

Nadere informatie

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs

Voka: Minder doelgroepen voor meer jobs Koningsstraat 154-158 1000 Brussel tel. 02 229 81 11 www.voka.be Persbericht Datum 10 oktober 2013 aantal pagina s 1/6 meer informatie bij Frederik Meulewaeter woordvoerder tel. 02 229 81 22 gsm 0477 39

Nadere informatie

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010

Persbericht. Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Brussel, woensdag 30 december 2010 Persbericht Nieuwe maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid van kracht per 1 januari 2010 Vice-Eerste minister en minister van Werk Joëlle Milquet biedt graag

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Nr januari 2016

Nr januari 2016 Nr. 216 14 januari 2016 Belgisch Staatsblad Wijzigingen betaald educatief verlof in Vlaanderen Naar aanleiding van de zesde staatshervorming werden heel wat bevoegdheden van de federale overheid overgeheveld

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers

Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers collectieve NABESTAANDENVERZEKERING Informatie voor de ondernemer Nabestaandenverzekering Collectief voor zelfstandig ondernemers Uitkering(en) voor uw achterblijvende partner Nabestaandenverzekering Collectief

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N KMO-beleid - studentenarbeid A04 Brussel, 25.06.2009 MH/MG/LC ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over EEN UITBREIDING VAN DE BESTAANDE REGELING INZAKE STUDENTENARBEID

Nadere informatie