Het enthousiaste schoolteam streeft een gezonde mix van innovatief en traditioneel onderwijs na, met veel aandacht voor vorming en opvoeding.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het enthousiaste schoolteam streeft een gezonde mix van innovatief en traditioneel onderwijs na, met veel aandacht voor vorming en opvoeding."

Transcriptie

1 WELKOM Het Koninklijk Atheneum van Aalst is een school met een brede waaier aan studierichtingen in het Algemeen Secundair Onderwijs, gevestigd pal in het centrum van de stad. Het enthousiaste schoolteam streeft een gezonde mix van innovatief en traditioneel onderwijs na, met veel aandacht voor vorming en opvoeding. Al onze leerlingen zich ten volle laten ontplooien waarbij we de talenten van ieder meisje, iedere jongen centraal stellen, dat is onze doelstelling! De voortdurende en welgemeende aandacht voor het welbevinden van zowel leerlingen als personeelsleden maakt van onze campus een actieve en dynamische plaats waar het goed leren en leven is. U en uw kinderen zijn hier van harte welkom! Marie-Paule Haegeman Directeur van het Atheneum - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 1

2 Inhoud WELKOM 1 Inhoud 2 Kerngedachten van het Pedagogisch project van het GO! die we in onze doelstellingen terug vinden. 4 Onze visie op onderwijs 4 Leerbeleid 6 Het secundair onderwijs 7 Onze school biedt 8 Het Atheneum van Aalst biedt nog meer 9 Enkele praktische richtlijnen/afspraken 11 Inschrijvingen 12 De ruimste studiekeuze 14 Eerste leerjaar van de eerste graad 14 NIEUW: complementaire activiteiten eerste leerjaar eerste graad - PROJECTEN 1e jaar 15 Projecten CA eerste jaar 16 Tweede leerjaar van de eerste graad 18 Eerste leerjaar van de tweede graad - ASO 19 NIEUW: Complementaire activiteiten eerste leerjaar tweede graad 20 Tweede leerjaar van de tweede graad - ASO 22 ECONOMIE in de 2 e graad 23 HUMANE WETENSCHAPPEN in de 2 e graad 24 LATIJN in de 2 e graad 25 SPORTWETENSCHAPPEN in de 2 e graad 26 WETENSCHAPPEN in de 2 e graad 27 Vrije ruimte in de derde graad 28 DERDE GRAAD 29 ECONOMIE-MODERNE TALEN in de 3 e graad 30 ECONOMIE-WETENSCHAPPEN in de 3 e graad Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

3 ECONOMIE-WISKUNDE in de 3 e graad 33 HUMANE WETENSCHAPPEN in de 3 e graad 35 LATIJN-MODERNE TALEN in de 3 e graad 36 LATIJN-WETENSCHAPPEN in de 3 e graad 38 LATIJN-WISKUNDE in de 3 e graad 40 MODERNE TALEN-WETENSCHAPPEN in de 3 e graad 42 MODERNE TALEN-WISKUNDE in de 3 e graad 44 SPORTWETENSCHAPPEN in de 3 e graad 46 WETENSCHAPPEN-WISKUNDE in de 3 e graad Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 3

4 Kerngedachten van het Pedagogisch project van het GO! die we in onze doelstellingen terug vinden. Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het kind werd aangenomen in New York op 20 november Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van de jongeren leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Om onze doelstellingen te bereiken, stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen. Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van onze school in het bijzonder. Onze visie op onderwijs Sedert haar ontstaan is het Atheneum van Aalst altijd een school geweest waar uitsluitend algemeen vormend onderwijs gegeven werd. Het Atheneum heeft een jarenlange traditie van kwaliteitsonderwijs. Het Koninklijk Atheneum streeft er dan ook naar dat de leerlingen dankzij haar onderwijs en haar begeleiding sterke, flexibele en leergierige persoonlijkheden worden die in staat zijn goede resultaten te behalen in het hoger onderwijs of het op een andere manier te maken in het leven. Elke leerling krijgt bij ons volgens zijn interesses, mogelijkheden en talenten alle kansen om succesvol te zijn. Het Koninklijk Atheneum legt de nadruk op het vormen van verantwoordelijke burgers door de leerlingen te stimuleren om deel te nemen aan verschillende sociale, culturele en economische activiteiten. Op die manier ontdekken ze hun sterktes en zwaktes, hun talenten en beperkingen. Goede zelfkennis is nodig om met de nodige dosis zelfvertrouwen en relativeringsvermogen in het leven te staan. We voeren een innovatief beleid, we volgen het onderwijskundig en maatschappelijk debat op de voet. We vertalen de innovaties kri Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

5 tisch naar onze praktijk zonder de traditie uit het oog te verliezen. Op het Koninklijk Atheneum is elke leerling een VIP. Iedereen heeft recht op gelijke kansen. Het Koninklijk Atheneum houdt daarom rekening met de diversiteit van haar instroom en houdt via een geïndividualiseerde leerbegeleiding rekening met verschillen in startpositie en aanleg die zij waarneemt bij haar leerlingen. Jongeren die het tijdens hun schoolloopbaan moeilijk hebben, kunnen rekenen op extra ondersteuning en begeleiding, terwijl onze sterkere leerlingen worden gestimuleerd en uitgedaagd. We brengen de leerlingen respect en waardering voor elkaar en voor algemeen geldende normen in de maatschappij bij. We hanteren ook op school goede afspraken en duidelijke regels. We hechten zeer veel belang aan een aangenaam schoolklimaat. We willen voor iedereen een warme en veilige leer- en leefomgeving. We besteden ook veel aandacht aan het gezondheids- en sportbeleid op school. Met het project mens sana in corpore sano wil onze school bij de leerlingen een gezonde leefstijl stimuleren door aandacht te schenken aan lichamelijke, psychische en sociale gezondheid (lichaamsbewustzijn, pesten, roken, voeding, beweging, milieu ). We zorgen voor een correcte en een volledige informatieverstrekking aan alle deelnemers in het schoolgebeuren (website, Smartschool, skore, , briefwisseling). Onze school voert een participatief beleid: schoolraad, leerkrachten, leerlingen, ouders werken mee aan het uitschrijven en realiseren van het schoolbeleid. De leerlingenparticipatie via de leerlingenraad kent een jarenlange traditie. Het Koninklijk Atheneum wil geen eiland vormen in de maatschappij, maar zoekt naar goede samenwerking met de lokale gemeenschap: LOP, gemeentelijke sportdienst, united humans, opvoedingswinkel, mensen helpen mensen, huis van het Nederlands Het Koninklijk Atheneum heeft aandacht voor en peilt naar tevredenheid van leerlingen, hun ouders en het hele schoolteam. Het enthousiaste, gemotiveerde en goed opgeleid schoolteam past deze visie op ons onderwijs en opvoeding dagelijks toe. - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 5

6 Leerbeleid Zorg op maat In het Koninklijk Atheneum verdient elke leerling zorg op maat. Dit betekent individuele en gedifferentieerde begeleiding, remediëring en opvolging. Daarnaast zorgen wij ook voor een stimulerende, leerlingvriendelijke en motiverende leeromgeving waarin jongeren zichzelf en hun kwaliteiten leren kennen en ontplooien. Het leerbeleid wordt door het hele schoolteam gedragen. Leerlingen kunnen steeds terecht bij de leerkrachten en in het bijzonder bij de klasleraren. Daarnaast zijn er ook de opvoedsters en de leerlingenbegeleiders. Deze laatsten vormen een schakel tussen leerlingen onderling, leerlingen en ouders, leerlingen en leerkrachten, leerlingen en directie. Ze staan, samen met het CLB, in voor de begeleiding van leerlingen met socio-emotionele problemen. We geven leerlingen met leerstoornissen bijzondere aandacht zodat ook zij, met de nodige ondersteunende maatregelen hun studies met goed resultaat kunnen doorlopen. Iedere leerling wordt tijdens zijn schooltijd in het Atheneum begeleid bij zijn studiemethode en studiekeuze. Op verschillende momenten, in hun schoolloopbaan moeten leerlingen belangrijke, weloverwogen keuzes maken. Het schoolteam, en in het bijzonder de leerlingenbegeleiders, zorgen ervoor dat leerlingen goed ingelicht en voorbereid de overstap naar een studierichting in een volgende graad maken. Het is immers belangrijk bij zo n scharniermoment niet alleen rekening te houden met resultaten en capaciteiten, maar ook met persoonlijkheid, aanleg, motivatie, interesses en inzet. Voor elke overstap en keuze die moet gemaakt worden, zijn er aangepaste infosessies en proeflesjes, zowel naar de ouders als naar de leerlingen gericht. De overstap naar het hoger onderwijs wordt extra begeleid i.s.m. het CLB via specifieke activiteiten. Leren leren Wij bieden hulp bij het verwerven van een goede studiemethode. In de eerste graad wordt er vooral klassikaal gewerkt rond leren leren. Er wordt o.m. aandacht besteed aan het maken van de boekentas, het gebruiken van de agenda alsook het opstellen van een studieplanning. Daarnaast geven de vakleerkrachten ook tal van vakspecifieke leertips. In de eerste graad kunnen de leerlingen ook terecht in de begeleide studie of de taakklassen waar de begeleidende leerkracht hulp biedt bij het maken van huiswerk of het voorbereiden van toetsen. In de tweede graad en derde graad is leren leren niet langer een klassikaal gebeuren. De leerkrachten besteden uiteraard in de les aandacht aan (vakspecifieke) leertips. Voor leerlingen die moeite hebben met studeren, organiseren we ook enkele sessies leren leren. Hierbij bekijken we in kleine groepjes - de studiemethode van de leerling en herhalen we de algemene studietips. Dit schooljaar bieden we aan de leerlingen van het derde jaar ook de kans om begeleid leren te volgen of om naar de taakklas vreemde talen of de taakklas wetenschappen-wiskunde te gaan. Uiteraard vormen ook het remediëringstraject (zie rapport) en inhaallessen een onderdeel van leren leren. Wie problemen ondervindt bij het verwerken van leerstof of twijfels heeft over zijn/haar studiekeuze, kan steeds terecht bij de graadcoördinatoren Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

7 Het secundair onderwijs Het Koninklijk Atheneum van Aalst richt Algemeen Secundair onderwijs in. Jongeren van 12 tot 18 jaar worden voorbereid op hogere studies Eerste graad Het eerste leerjaar omvat 28 uur/week basisvorming voor alle leerlingen. Daarbij kiest men 4 uur/week project (zie ook p. 15 en 16): Latijn Sportacademie De wondere wereld van natuur en techniek Creatief met taal Mens en cultuur in de kijker Het tweede leerjaar omvat 26 lesuren basisvorming en 6 lesuren te kiezen volgens studierichting: Latijn Moderne Wetenschappen Moderne Wetenschappen met Sport Tweede graad De leerling kiest volgens aanleg en interesse voor Wetenschappen Humane wetenschappen Economie Latijn Sportwetenschappen Complementaire activiteiten: zie verder p. 19 Derde graad De studiekeuze wordt verfijnd. De leerling kiest voor: Economie-Moderne talen Economie-Wetenschappen Economie-Wiskunde Humane wetenschappen Latijn-Moderne talen Latijn-Wetenschappen Latijn-Wiskunde Moderne talen-wetenschappen Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-Sport Wetenschappen-Wiskunde - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 7

8 Onze school biedt Onthaaldagen voor de eerste graad. Een waaier van studiemogelijkheden. Een schoolteam met enthousiaste leerkrachten en opvoeders. Leslokalen met pc, internet, beamer en vaak ook een smartboard. Moderne labo s, computerlokalen, expressieruimte, sporthal. Een uitgebouwd digitaal leerplatform. Mobiele ipadklas: gebruik van tablets in de vrije ruimte in de derde graad-lessen : invulling CA in het eerste en derde jaar gericht op verschillende belangstellingsdomeinen met als doel talenten en competenties van de leerlingen verder te ontwikkelen. Uitdagende activiteiten: uitstappen in binnen- en buitenland, start-to-run, cultuurnamiddag voor en door de leerlingen, film, toneel. Jaarlijkse geïntegreerde werkperiodes in binnen- en buitenland. Mediatheek met multimedia waar zelfstandig kan gewerkt worden en met een groot aanbod aan kranten en tijdschriften. Deelname aan wedstrijden, projecten (MOS op school ) en sportevenementen. Middagsport: tafeltennis, basket, badminton Divers buitenschools cultureel aanbod. Eigen fietsen ter beschikking van de leerlingen. Aanleren van een goede studiemethode met eventueel individuele ondersteuning. Begeleide studie- en taakklassen in de eerste graad en het derde jaar. Individuele begeleiding op maat. Activerende, uitdagende en boeiende lessen. Gelijke Onderwijs Kansen voor iedere leerling. Intensieve voorbereiding op hoger onderwijs. Begeleide voorbereiding op ingangsexamens. Transparant beleid en actieve leerlingenparticipatie door dialoog en via de leerlingenraden. Een unieke locatie dichtbij het station, aan een parkje Veilig bereikbaar met trein en bus Ruime aandacht voor vorming, opvoeding, ieders talent, sport, cultuur en sociale vaardigheden 8 - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

9 Het Atheneum van Aalst biedt nog meer MEDISCHE EN PSYCHO-SOCIALE BEGELEIDING Het Atheneum doet een beroep op het Centrum voor Leerlingenbegeleiding dat mee instaat voor een optimale begeleiding van de leerlingen. Ouders en leerlingen kunnen er terecht voor: o informatie en advies betreffende studieproblemen, studie- en beroepsmogelijkheden o hulpverlening en begeleiding bij studiekeuze, aanpassingsmoeilijkheden, familiale of relationele problemen o medisch schooltoezicht en gezondheidsproblemen. Het CLB is dagelijks open van 9:00 tot 12:00 en van 13:30 tot 17:00 in de Zonnestraat 25 in Aalst. Telefoon: (053) LEERLINGENRAAD Vertegenwoordigers van de leerlingen overleggen maandelijks met de directie over alle aangelegenheden die de leerlingen aanbelangen. Inspraak is in het Atheneum van Aalst geen ijdel begrip GROENE SCHOOL Het Atheneum doet al enkele jaren mee met het project MOS (Milieuzorg Op School). Dat betekent dat onze school er naar streeft om op educatieve wijze rond milieuzorg te werken. Wij willen onze leerlingen bewust maken van de bestaande milieuproblemen, maar hen ook uitdagen om in de toekomst meer verantwoorde beslissingen te nemen. STUDIETOELAGE Het departement onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap verleent studietoelagen. Aanvraagformulieren kunnen op school bekomen worden. De aanvraag kan ook online gebeuren via LEERLINGENSECRETARIAAT Voor alle praktische informatie en/of problemen kunnen de leerlingen terecht op het leerlingensecretariaat. Elke graad heeft ook zijn (eigen) opvoedster. Zij is tevens de eerste contactpersoon voor de ouders. OCHTEND- EN AVONDSTUDIE Elke leerling kan terecht in de ochtendstudie van 7:45 tot 8:25; de avondstudie duurt tot 17:00 (niet op woensdag). De mediatheek is ook toegankelijk tijdens de pauzes. Op maandag, dinsdag en donderdag is er van 15:35 tot 16:35 huiswerkbegeleiding en taakklassen voor de leerlingen van de eerste graad en het derde jaar. MEDIATHEEK De mediatheek is de hele dag open. Men vindt er een brede waaier aan tijdschriften en kranten, maar ook woordenboeken, encyclopedieën, en wetenschappelijke publicaties. De leerlingen kunnen er gebruik maken van computers en kopiëren. - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 9

10 SMARTSCHOOL Ons digitaal leerplatform, tevens een communicatiemiddel tussen leerlingen en leerkrachten. SKORE Digitaal puntenboek CULTUURCEL De leerlingen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en events na de lesuren. GEÏNTEGREERDE WERKPERIODE (GWP Voor elk leerjaar worden meerdaagse binnen- of buitenlandse GWP s georganiseerd. Leerlingen leren rond een project democratisch samenwerken en samenleven in een creatieve en ontspannen sfeer. Voor niet-deelnemers wordt een GWP in en rond de school georganiseerd. BOEKENFONDS De leerlingen kopen zelf geen leerboeken: zij worden gehuurd bij het boekenfonds van de school. BETALINGEN In het begin van het schooljaar betalen de ouders een voorschot met Bancontact. Hiermee worden alle uitgaven tot december betaald. Daarna vragen wij een tweede voorschot voor de uitgaven tot mei. Einde mei krijgen de ouders een factuur voor het saldo. TELEFOON De leerlingen beschikken over een telefoontoestel met oplaadfunctie voor de protonkaart. Mobieltjes moeten tijdens lessen en andere schoolactiviteiten uitgeschakeld worden. RESTAURANT De leerlingen kunnen hun lunchpakket gebruiken in het restaurant van de school. De leerlingen kunnen warm eten of een broodje bestellen op school. AUTOMATEN De leerlingen kunnen vóór en na de lessen en tijdens de pauzes gebruik maken van automaten, met gezonde dranken en versnaperingen. INDIVIDUEEL KASTJE Elke leerling kan een individueel kastje huren waarin veilig persoonlijke bezittingen achter slot kunnen opgeborgen worden en meteen ook het gewicht van de boekentas beperkt Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

11 Enkele praktische richtlijnen/afspraken Een school werkt goed als iedereen zich aan de spelregels houdt. Deze worden vastgelegd in het schoolreglement dat u vóór de inschrijving kan raadplegen. Een korte samenvatting. VÓÓR DE LESSEN De lessen beginnen stipt om 8:25 en om 12:50. Laatkomers moeten zich aanmelden op het leerlingensecretariaat. Herhaaldelijk te laat komen, leidt tot sancties. De deuren gaan open om 7:45. FIETSEN EN BROMFIETSEN Er is een ruime fietsenzaal met ingang langs de Vaartstraat. MIDDAGPAUZE Alleen leerlingen die in het centrum van Aalst wonen of een bezoekadres in het centrum kunnen opgeven en leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen s middags de school verlaten mits schriftelijke toestemming van de ouders. Zij vragen hiervoor een pasje met foto aan, dat zij tonen bij het verlaten en het opnieuw binnenkomen van de school. Alle andere leerlingen blijven op school. ONTSPANNINGSRUIMTE ZESDEJAARS Onze laatstejaars beschikken over een eigen ontspanningslokaal. WE HOUDEN MET ZIJN ALLEN DE SCHOOL NET Verpakkingen en blikjes worden in de vuilnisemmers gegooid. Papierafval wordt afzonderlijk gesorteerd. Wij zijn immers milieubewust. Op de speelplaats staat een afvaleiland voor restafval, PMD, GFT en papier en karton. Ook in de klas sorteren we. WIJ WILLEN OOK EEN GEZONDE SCHOOL ZIJN Roken, alcohol en drugs zijn uiteraard op school verboden. Onze werkgroep Gezondheid organiseert jaarlijks acties hieromtrent. KLEDING Een leerling van het Atheneum van Aalst komt verzorgd en netjes naar de school. Het dragen van hoofd- en gelaatsbedekkingen is verboden. PERSOONLIJKE BEZITTINGEN Geld en waardevolle voorwerpen houdt men steeds bij zich. Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding geeft men portefeuille, uurwerk, juwelen en andere waardevolle voorwerpen aan de leerkracht in bewaring. BIBLIOTHEKEN Onze school heeft bibliotheken voor Nederlandse, Franse, Engelse, Duitse en Spaanse literatuur. Deze service is gratis! - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 11

12 Inschrijvingen Op schooldagen van 08:30 tot 12:00 van 13:00 tot 16:30 (niet op woensdag) Tijdens de vakantie op maandag 30 juni en dinsdag 1 juli van 10:00 tot 12:00 en van 15:00 tot 17:30 op woensdag 2 juli, donderdag 3 juli en vrijdag 4 juli van 10:00 tot 12:00 van maandag 18 augustus tot en met vrijdag 22 augustus: van 10:00 tot 12:00 van maandag 25 tot en met donderdag 28 augustus: van 10:00 tot 12:00 en van 16:00 tot 18:00 op vrijdag 29 augustus na afspraak na afspraak Bij inschrijving voor te leggen documenten: behaald getuigschrift of oriënteringsattest van het vorige schooljaar rapport van het vorige schooljaar identiteitskaart en/of SIS-kaart De aanwezigheid van één van de ouders is vereist. Info KONINKLIJK ATHENEUM Graanmarkt Aalst Tel. (053) Website Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

13 - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 13

14 De ruimste studiekeuze Eerste leerjaar van de eerste graad Aantal lesuren/week 28 Basisvorming Levensbeschouwing 2 Lichamelijke opvoeding 2 Nederlands 5 Frans 4 Engels 2 Geschiedenis 1 Aardrijkskunde 2 Natuurwetenschappen 1 Wiskunde 5 Muzikale opvoeding 1 Plastische opvoeding 1 Techniek 2 Keuze uit projecten: zie volgende pagina Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

15 NIEUW: complementaire activiteiten eerste leerjaar eerste graad - PROJECTEN 1e jaar Latijn 4u Naast 28 u basisvorming kunnen de leerlingen 4u kiezen uit volgende belangstellingsgebieden, 1 project van 2u en 2 projecten van 1u. Mens en cultuur in de kijker 2u De wondere wereld van natuur en techniek 1u Creatief met taal 1u Creatief met taal 2u De wondere wereld van natuur en techniek 1u Mens en cultuur in de kijker 1u De wondere wereld van natuur en techniek 2u Creatief met taal 1u Mens en cultuur in de kijker 1u Sportacademie 2u De wondere wereld van natuur en techniek 1u Mens en cultuur in de kijker 1u - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 15

16 Projecten CA eerste jaar Met haar nieuwe invulling van complementaire activiteiten wil het Koninklijk Atheneum Aalst zich positioneren in het onderwijslandschap van de toekomst. Daarom richt de school zich in de brede eerste graad op verschillende belangstellingsdomeinen. De onderliggende gedachte is dat elk kind talenten bezit en dat het als school belangrijk is op zoek te gaan naar die talenten. Dat wil het Atheneum doen door elke leerling via projecten te laten proeven van verschillende belangstellingsdomeinen, zodat hij een duidelijk beeld krijgt van zijn interesses en de kans krijgt zijn talenten te ontdekken en competenties te ontwikkelen. Een leerling die een goed beeld heeft van zichzelf, zal ook een betere keuze kunnen maken in de hogere graden. De belangstellingsdomeinen zijn bovendien zo gekozen dat ze allemaal aansluiten bij studierichtingen die de leerlingen later kunnen kiezen: Project Mens en cultuur in de kijker, Project Creatief met taal, Project De Wondere wereld van natuur en techniek en Project Sportacademie. Daarnaast worden uiteraard ook de traditionele vier uur Latijn aangeboden. De eerstejaarsleerling kiest één project dat in twee lesuren per week wordt uitgewerkt. Daarnaast ontdekt hij gedurende telkens één lesuur nog twee andere projecten. Het is dus niet de bedoeling kinderen al in het eerste jaar te laten kiezen voor een bepaalde richting, maar hen een brede kijk te geven op hun mogelijkheden voor later. Het Atheneum staat dus klaar in de startblokken van het vernieuwend onderwijs. Project Latijn Latijn blijft in zijn klassieke vorm bestaan als een dubbele module van vier uren. Weg met alle vooroordelen Je hoeft helemaal geen genie te zijn om Latijn te studeren; je dient echter wel te beschikken over: belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst, mythologie, etc.; een goede dosis doorzettingsvermogen (dus openstaan voor uitdagingen); een portie gezond verstand. Tijdens de lessen krijg je een afwisselend aanbod van teksten, cultuur, grammatica en vocabularium. Je zal dus je doorzettingsvermogen nodig hebben om je tanden te zetten in dit ruime aanbod, maar je zal er zeker voor beloond worden. Project Mens en cultuur in de kijker Wie ben ik, wie zijn wij? Aan de hand van projecten bestuderen we de mens als individu en de mens in groep, in de maatschappij en in de wereld waarin hij leeft. Wat doe ik, waar, waarom en hoe? Geschiedenis, kunst, mode, muziek, politiek, aardrijkskunde, milieu maar ook waarden zoals bijvoorbeeld verdraagzaamheid en respect voor elkaar komen aan bod. We verkennen, we onderzoeken, we leren, we verwerken, zijn creatief en plaatsen de mens daarbij steeds centraal. Ga je mee op stap? Project Creatief met taal Taal: woorden en zinnen, maar ook zoveel meer. Een taal kan je begrijpen, lezen, spreken en schrijven. Een taal kan je echter ook voelen, proeven, beleven, zingen, spelen... Achter elke taal staat ook een land of meerdere landen, mensen, natuur, kunst, muziek, lekker eten en cultuur. Elke taal heeft zijn verhaal. Naar dit verhaal gaan wij op zoek en we nemen jullie graag mee op onze reis. Project De wondere wereld van natuur en techniek Dit belangstellingsgebied is de ideale keuze voor kleine Einsteins die wetenschappen en techniek de max vinden! Ben je geboeid door de natuur, het leven en techniek en wil je graag experimenteren om zelf de antwoorden te vinden op vragen zoals 'hoe schadelijk is roken voor je gezondheid?', 'hoe kan je met een citroen een elektrische stroomkring maken?', 'hoe kan je met zonne-energie wind maken?', 'hoe maak je haargel?' en 'hoe kan een aangepaste voeding helpen om beter te sporten?' Met de projecten in deze module kruip je zelf in de huid van een onderzoeker. Benieuwd wat jij allemaal gaat ontdekken! Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

17 Project sportacademie Voetballen, turnen, basketballen, zwemmen, dansen, atletiek.. In dit project hebben we ruim de tijd om ons in deze traditionele sporten te verdiepen. Verder gaan we ook kennis maken met enkele minder bekende sporten zoals muurklimmen, spinning, frisbee, honkbal en nog vele andere. Toon je steeds een gezonde dosis sportiviteit, draag je fair-play hoog in het vaandel, toon je steeds veel inzet en discipline. Kortom, kan je maar niet genoeg krijgen van sport, dan is deze richting zeker iets voor jou! - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 17

18 Tweede leerjaar van de eerste graad Opties Latijn Moderne wetenschappen Moderne wetenschappen - sport Aantal lesuren/week Basisvorming Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer Lichamelijke opvoeding Nederlands Frans Engels Geschiedenis Aardrijkskunde Natuurwetenschappen Wiskunde Plastische opvoeding Techniek Leervakken van de basisoptie Aardrijkskunde 1 Economie 2 2 Latijn 4 Sport 2 Dactylografie 1 Wetenschappelijk werk natuurwetenschappen Het tweede leerjaar van de eerste graad wordt in schooljaar vernieuwd Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

19 Economie Humane wetenschappen Latijn Sportwetenschappen Wetenschappen Eerste leerjaar van de tweede graad - ASO Studierichtingen Aantal lesuren/week Basisvorming Levensbeschouwing Nederlands Engels Frans Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Geschiedenis Wiskunde Lichamelijke opvoeding Specifiek deel Latijn 4 Cultuurwetenschappen 2 Gedragswetenschappen 2 Economie 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica Sport 3 Wiskunde 1 1 Complementair deel Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 19

20 NIEUW: Complementaire activiteiten eerste leerjaar tweede graad Naast 29 u basisvorming kunnen de leerlingen 3 u kiezen uit volgende projecten, één van 2u en één van 1u. Sportwetenschappen heeft geen complementaire activiteiten. ECONOMIE LATIJN HUMANE WETENSCHAPPEN WETENSCHAPPEN 1u Interactief Frans Keuze uit 2u project: Kunst & cultuur Moderne Talen Frans 1u/Engels 1u Labo wetenschappen 1u Nederlands taalsteun Experimenteren met wiskunde en probleemoplossend denken 1u Wiskunde (alleen voor economie en Latijn) Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

21 Project Kunst en Cultuur We zoeken in deze module via projecten uit wat het betekent om mens te zijn: de mens als kunstig wezen, als historisch individu, als muzikaal talent, als kuddedier In deze projecten combineren we de theorie met de praktijk. We werken bijvoorbeeld rond pop-art, de persoonlijkheid van de mens, de invloed van spel en spelgedrag op de ontwikkeling van de mens, ontwikkelingsfasen gekoppeld aan kunst. Project Moderne talen (1u Frans/1u Engels) Project Moderne Talen is op het lijf geschreven van de vlot gebekte creatieveling. Je maakt kennis met de Franse en de Engelse cultuur d.m.v. projecten en wordt ondergedompeld in de muziek, literatuur, film, kunst Gedurende enkele lesuren werk je bijvoorbeeld aan de voorbereiding en het script van toffe projecten als een tv-show, een film, een zelfgeschreven toneelstuk met als hoogtepunt de opvoering in de klas. Je talenkennis krijgt een enorme boost en je leert vlot samenwerken met medeleerlingen die je hierdoor ook eens op een andere manier leert kennen. Podiumbeesten en drama queens kunnen zich uitleven, in mooi Frans en Engels natuurlijk. Project Labo wetenschappen In de tweede graad krijg je in alle studierichtingen de wetenschapsvakken biologie, chemie en fysica. Wetenschap omvat natuurlijk veel meer dan theorie en formules. Tijdens het labo wetenschappen kruip je in de huid van een heuse onderzoeker, met labojas natuurlijk. Je tovert een suikerbiet om in een mierzoete suikerspin, of waarom niet in alcohol. Bij een wasmiddelenonderzoek ontdek je alle geheimen van wassen en zoek je uit of de gouden raad van tante Kaat echt werkt. Hou je van experimenteren? En wil je op een wetenschappelijke wijze de wereld ontdekken? Dan is dit echt iets voor jou! Project Experimenteren met wiskunde en probleemoplossend denken In deze uitdagende cursus leer je op een speelse manier je grenzen van probleemoplossend denken verleggen en word je warm gemaakt voor wiskunde. Ook in het dagelijkse leven is wiskunde immers overal aanwezig. Door middel van vakoverschrijdende onderzoeksopdrachtjes en projecten leer je wiskunde op een andere manier ontdekken en leer je oplossingen zoeken voor wiskundige problemen. Daarbij wordt uiteraard ICT geïntegreerd: geogebra, tablet, grafisch rekentoestel. Om elkaar uit te dagen en te zien wie de grootste wiskundige knobbel heeft, neem je ook deel aan de junior Wiskunde Olympiades. Project Une bouchée de français (1u interactief Frans) Grammatica, ontleding, werkwoorden: allemaal mooi, maar wat koop je ervoor? De tijd is gekomen om alle kennis te verzilveren en de zo noodzakelijke stap te zetten naar de leuke en stimulerende taalpraktijk. Je discussieert, je praat over het weer, je reserveert een tafel in een knus restaurantje, (waarna je de maître d hôtel de meest succulente hapjes op je bord doet toveren), je telefoneert een eind weg met je vrienden, je wijst een argeloze toerist op weg in je thuisstad, je legt aan de dokter uit wat er op je lever ligt, je gaat naar de winkel, en waarom niet, je leert te kaarten in het Frans en je ontsluiert de geheimen van de liefde. Kortom, dankzij deze bouchée français, je wekelijkse mondvol Frans, evolueer je van ploeterende leerling stilaan tot een levendige spreker. Pas dan begrijp je wat de Fransen bedoelen met de gevleugelde woorden Ce qui n est pas clair, n est pas français. Project Taalsteun Nederlands (1u) Voor leerlingen die moeite hebben met Nederlands bieden wij de mogelijkheid om taalsteun te volgen binnen het lestijdenpakket. In deze lessen kunnen ze werken aan de verschillende vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Dit komt uiteraard ook van pas in alle vakken. De leerlingen worden begeleid bij alle opdrachten op vlak van taal. Project Wiskunde (1u enkel voor economie en Latijn) De leerlingen uit de richtingen economie en Latijn krijgen de mogelijkheid om hun wiskundekennis uit te breiden naar analogie met de leerlingen uit sportwetenschappen en wetenschappen (die 5 uur wiskunde krijgen). Dit biedt de mogelijkheid om ook vanuit deze richtingen in de derde graad beter voorbereid te kiezen voor een wiskundige richting. - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 21

22 met moderne talen met wiskunde A B met moderne talen met wiskunde Sportwetenschappen Wetenschappen Tweede leerjaar van de tweede graad - ASO Economie Humane wetenschappen Latijn Studierichtingen Aantal lesuren/week Basisvorming Godsdienst / Niet-confessionele zedenleer Nederlands Engels Frans Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Geschiedenis Wiskunde Lichamelijke opvoeding Specifiek deel Latijn 4 4 Cultuurwetenschappen 2 Gedragswetenschappen 2 Economie 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica Sport 3 Wiskunde 1 1 Complementair deel Engels Frans Aardrijkskunde 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Socio-economische initiatie Muzikale opvoeding 1 Plastische opvoeding 1 Wiskunde 1 1 Het tweede leerjaar van de tweede graad wordt in schooljaar vernieuwd Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

23 ECONOMIE in de 2 e graad Vak Uren Vak Uren Levensbeschouwing 2 Chemie 1 Nederlands 4 Fysica 1 Engels 3 Geschiedenis 2 Frans 3 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 Lichamelijke opvoeding 2 Biologie 1 Informatica 1 Economie 4 Complementair deel 3 STUDIEPROFIEL ECONOMIE Financiële opvoeding is verplicht in alle Vlaamse secundaire scholen om ervoor te zorgen dat jongeren opgroeien met enig economisch besef. Economie is de afspiegeling over hoe de samenleving eigenlijk in elkaar steekt, met andere woorden: economie is de toekomst! Kies zeker voor economie als de leerling volgend profiel vertoont: Interesse heeft voor het economisch functioneren van de maatschappij Streven naar orde en netheid bij het noteren en verwerken van gegevens en samenhang. Schrikt er niet voor terug om conversaties, discussies en onderhandelingen te voeren. Ook schriftelijke communicatie heeft geen geheimen voor jou. Je wil de wereld waarin we nu leven, beter begrijpen en kritisch bevragen. INHOUD STUDIERICHTING De leerlingen maken kennis met het boeiend economische leven. Economie omvat 4 uur: Handelseconomie: hier wordt het probleemoplossend denken, een ervaringsgerichte aanpak en ruime variatie in de didactiek benadrukt. Er wordt ook ruimte gelaten om in te gaan op de interesse van de leerlingen en de actualiteit. Ook didactische uitstappen horen daarbij: een bezoek aan een onderneming, steden ondernemend bewandelen, het museum van de Nationale Bank, een financiële inrichting, Boekhouden: bedrijfseconomie en handelsrekenen wordt in boekhouden geïntegreerd en er wordt extra aandacht besteed aan de redenering achter een boeking. De grondbegrippen van het dubbel boekhouden, de studie van balans- en resultatenrekeningen en de verwerking van de eindejaarsverrichtingen. - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 23

24 HUMANE WETENSCHAPPEN in de 2 e graad Vak Uren Vak Uren Levensbeschouwing 2 Chemie 1 Nederlands 4 Fysica 1 Engels 3 Geschiedenis 2 Frans 3 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 Lichamelijke opvoeding 2 Biologie 1 Informatica 1 Cultuurwetenschappen 2 Complementair deel 3 Gedragswetenschappen 2 STUDIEPROFIEL HUMANE WETENSCHAPPEN Een leerling van de humane wetenschappen is geïnteresseerd in alle aspecten die mens en maatschappij aanbelangen. Dit omvat een zeer brede waaier aan verschillende onderwerpen en invalshoeken die aan bod komen in de lessen gedragswetenschappen en cultuurwetenschappen. Gedragswetenschappen De leerling maakt in de lessen kennis met het functioneren van het individu, groep en samenleving. Het hoe en waarom van bepaalde uitingen wordt in de lessen onderbouwd door middel van wetenschappelijke theorieën en verklaringsmodellen uit de psychologie, sociologie, antropologie, Cultuurwetenschappen Het onderzoek naar de maatschappelijke velden staat hier centraal. Media, politiek, kunst, ethiek, recht en de wisselwerking tussen verschillende velden worden kritisch benaderd en geanalyseerd. Ook hier wordt met regelmaat verwezen naar wetenschappelijke verklaringsmodellen. Wat verwachten we van de leerling humane wetenschappen? De leerlingen: Zijn bereid te reflecteren op het eigen gedrag en dat van anderen. Zijn bereid hun mogelijkheden tot maatschappelijk engagement te verkennen. Zijn bereid te reflecteren op het maatschappelijk functioneren. Kunnen verklaringen geven voor fenomenen uit de gedrags- en cultuurwetenschappen. Kunnen visies omtrent het menselijk en maatschappelijk handelen vanuit historische en socioculturele context begrijpen. Kunnen theoretische concepten toepassen in concrete situaties. Kunnen media hanteren om informatie te verwerven, te verwerken en te presenteren. Kunnen een onderzoeksopdracht met betrekking tot cultuurwetenschappelijk of gedragswetenschappelijk vraagstuk uitvoeren Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

25 LATIJN in de 2 e graad Vak Uren Vak Uren Levensbeschouwing 2 Chemie 1 Nederlands 4 Fysica 1 Engels 3 Geschiedenis 2 Frans 3 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 Lichamelijke opvoeding 2 Biologie 1 Informatica 1 Latijn 4 Complementair deel 3 STUDIEPROFIEL LATIJN Weg met alle vooroordelen Je hoeft helemaal geen genie te zijn om Latijn te studeren; je dient echter wel te beschikken over: belangstelling voor taal, geschiedenis, kunst, mythologie, etc.; een goede dosis doorzettingsvermogen (dus openstaan voor uitdagingen); een portie gezond verstand. Tijdens de lessen krijg je een afwisselend aanbod van teksten, cultuur, grammatica en vocabularium. Je zal dus je doorzettingsvermogen nodig hebben om je tanden te zetten in dit ruime aanbod, maar je zal er zeker voor beloond worden. Voordelen Aan de studies Latijn zijn er zeker en vast wat voordelen verbonden: je hebt het een pak gemakkelijker om moderne talen te leren; je traint je geheugen en leert gebruik maken van memotechnische hulpmiddeltjes; je kan de betekenis van bepaalde (Nederlandse) woorden beter begrijpen en onthouden, aangezien vele Nederlandse woorden afgeleid zijn van het Latijn; je leert kritisch om te gaan met informatie: wat we lezen van de antieke auteurs mag je niet zomaar aannemen als waarheid; je maakt kennis met de Romeinse (en zelfs Griekse) cultuur, die zeker haar invloed heeft gehad op de ontwikkeling van onze westerse cultuur; je leert stap voor stap te werken, te analyseren en logisch te redeneren (wat ook handig is bij andere vakken en in het latere leven). je traint je Nederlandse taalvaardigheid, aangezien je door het vertalen van de Latijnse teksten vaak verschillende mogelijkheden tegen elkaar moet afwegen. Mogelijkheden om verder te studeren Met de studies van Latijn achter de kiezen, ben je degelijk voorbereid op zowel universitaire als nietuniversitaire vervolgopleidingen. - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 25

26 SPORTWETENSCHAPPEN in de 2 e graad Vak Uren Vak Uren Levensbeschouwing 2 Chemie 1 Nederlands 4 Fysica 1 Engels 3 Geschiedenis 2 Frans 3 Wiskunde 4 Aardrijkskunde 1 Lichamelijke opvoeding 2 Biologie 1 Informatica 1 Sport 3 Biologie 1 Chemie 1 Fysica 1 Wiskunde 1 STUDIEPROFIEL SPORTWETENSCHAPPEN De studierichting Sport realiseert de vormingsdoelen van het ASO. De pool sport richt zich in het bijzonder naar een harmonische persoonlijkheidsvorming waarbij de sportcomponent een extra vormingsmiddel is. Ze spreekt vooral jongeren aan die zowel studiegericht als sportminded zijn, waarbij een intense lichaamsbeleving een motivatie betekent voor hun studieloopbaan. De pool sport in de tweede en derde graad bouwt verder op de basisvorming in de eerste graad. De bewegingsgebieden van lichamelijke opvoeding worden enerzijds uitgebreid en anderzijds uitgediept. Het verfijnen van bewegingsvaardigheden, het inzichtelijk toepassen van strategieën en het verbeteren van het individuele niveau vormen de hoofdmoot van het onderdeel sport. Theoretische inzichten over bewegen, analyse van uitvoeringen, aspecten van gezondheid en het sociaal functioneren worden aangeboden uitgediept en verder uitgewerkt. Gedurende deze zesjarige cyclus krijgen de leerlingen een waaier van sporten en bewegingsvormen aangeboden in de reguliere lestijden, tijdens de sportdagen of gedurende de extramurale activiteiten. De aangeboden sporten zijn bijvoorbeeld voetbal, basketbal, volleybal, floorbal, badminton, tennis en mini-tennis, honkbal, atletiek, zwemmen, reddend zwemmen, dans en ritmiek, gymnastiek en verdedigingssporten. De diversiteit wordt nog aangedikt met de meer natuurgebonden en vrijetijdsrelevante activiteiten. We denken dan aan ski, snowboard, muurklimmen, bowlen, mountainbike, langlauf, oriëntatietochten, touwenparcours, teambuilding, vlottenbouw, kajak, kano De pool sport moet de leerlingen toelaten zich voor te bereiden op een doorstroming naar Hoger Onderwijs (pedagogisch, sociaal, wetenschappelijk, medisch, paramedisch, economisch ). De meeste oud-leerlingen uit deze studierichting behalen diploma s in de lichamelijke opvoeding, kinesitherapie, lager- en kleuteronderwijs, handel en economie, orthopedagogie, logopedie, rechten Concreet berust de kwaliteit van een opleiding Sport op volgende pijlers: Gemotiveerde leerlingen die weten waaraan ze beginnen en die bereid zijn inspanningen te leveren en door te zetten. Bekwame leerkrachten LO die de meest actuele, wetenschappelijk onderbouwde, inzichten in sportbegeleiding in hun lessen integreren en die hun leerlingen aanmoedigen tot zelfstandig leren. Een degelijke en veilige infrastructuur. De leerlingen, die deze sportrichting wensen te volgen, beschikken over voldoende motorische vaardigheden en hebben een positieve bewegingsingesteldheid. Een zekere graad van fysieke motorische geschiktheid is een conditio sine qua non om deze studierichting aan te vatten. Beheersing, zelfstandigheid en zin voor samenwerking worden sterk aangesproken. De jongeren moeten beseffen waaraan ze beginnen. Ze moeten ook bereid zijn om ernstige inspanningen te leveren op intellectueel en lichamelijk vlak. Doorzettingsvermogen op elk moment is een must! INHOUD STUDIERICHTING In deze studierichting ligt het accent op wetenschappelijke vakken en wiskunde. Interesse en aanleg voor sport is een basisvereiste. Leerlingen die sportwetenschappen volgen hebben vijf lestijden lichamelijke opvoeding en sport. Ze hebben geen complementaire activiteiten Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

27 WETENSCHAPPEN in de 2 e graad Vak Uren Vak Uren Levensbeschouwing 2 Fysica 2 Nederlands 4 Geschiedenis 2 Engels 3 Wiskunde 5 Frans 3 Lichamelijke opvoeding 2 Aardrijkskunde 1 Informatica 1 Biologie 2 Complementair deel 3 Chemie 2 STUDIEPROFIEL WETENSCHAPPEN Wat is een regenboog? Waarom is het zo moeilijk AIDS te behandelen? Hoe maak je zelf gel? Als jij ook gebeten bent om het antwoord te weten op deze en 1001 andere vragen én je bent bereid ook zelf de handen uit de mouwen te steken, dan is een studierichting met de pool wetenschappen helemaal jouw ding! In de tweede graad kom je in aanraking met verschillende wetenschapsvakken. In de lessen biologie ontdek je stap per stap het volledige menselijke lichaam, kom je alles te weten over erfelijkheid en leer je hoe uit slechts 2 celletjes zich een hele baby ontwikkelt! In het gedeelte over de natuur gaan we samen op stap en doe je zelf onderzoek van water en bodem. We besteden ook aandacht aan de milieuproblematiek van onze planeet. Tijdens de lessen chemie worden waarnemingen en feiten uit het dagelijks leven als uitgangspunt gebruikt voor boeiende lessen! De gevarieerde leerstofonderdelen worden geïllustreerd met tal van experimenten. Tijdens de lessen fysica bereken je onder meer je eigen vermogen en kan je zelf ondervinden waarom olie op water drijft. Bovendien voer je tal van proeven uit die je de basisprincipes bijbrengen over golven, geluid en trillingen. Verder staan krachten, mechanica en energie op het programma en kernfysica, waarin je alles te weten komt over radioactiviteit. In de lessenreeks rond elektriciteit en magnetisme kan je proeven van verrassende experimenten waar effectief je haar bij recht komt te staan. Natuurlijk staan deze vakken niet los van elkaar en leer je door de vakken heen ook vlot werken in een laboratorium en correct gegevens rapporteren. INHOUD STUDIERICHTING In deze studierichting ligt de nadruk op de wetenschappen en de wiskunde. Voor fysica, chemie en biologie worden telkens twee lestijden voorzien wat een diepgaande en uitgebreidere aanpak betekent. Deze leerlingen krijgen ook 5 uur wiskunde per week. - Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 27

28 Vrije ruimte in de derde graad Onze school geeft letterlijk en figuurlijk vrije ruimte aan vele boeiende kennisdomeinen. Het complementaire gedeelte van de verschillende studierichtingen wordt bij ons immers ingevuld door keuzevakken, die naast de traditionele vakken, het wereldbeeld van onze leerlingen willen verruimen. De keuze ligt bij hen om zo aandacht te krijgen voor hun eigen interesses. De nadruk wordt gelegd op creativiteit, authenticiteit en samenwerkend leren. Het gaat over twee vakken van twee uur, gespreid over twee semesters, telkens op vrijdagnamiddag. Evaluatie gebeurt op permanente basis, bijvoorbeeld door middel van een eindwerk, reflectierapport, logboek, paper, etc. De leerlingen kunnen zelf hun keuze bepalen per semester uit de voorgestelde modules. Voorbeeld schooljaar MODULES Bedrijfsbeheer Experimenteren in het labo Fotografie gelinkt aan optica Inleiding tot de journalistiek Psychologie Rugby Spaans Sportmix Webdesign Wereldkeuken Italiaans Vechtsportacademie Verleidelijk Vegetarisch Vrijwilligerswerk LESGEVERS Anne-Leen Scheerlinck Magali De Vlaeminck Stijn Van Langenhoven Sanne Du Gernier Inge De Lathouwer Klaas Van den Bossche Veerle De Cock Davy De Feyter Bart Strickx Anna Peeraer Anna Peeraer Externe leerkracht Hannah Cogen Orphelia Kiekens Mogelijke nieuwe modules : Aalst, historische stad Bedrijfsbeheer Creatief met je stem Experimenteren in het labo Experimenteren in het labo (enkel voor wetenschappen) Biotechnologie Fotografie Rugbyinitiatie Inleiding tot journalistiek Iedereen creatief Italiaanse taal en cultuur Psychologie Spaanse taal en cultuur Vrijwilligerswerk Trainingsgroep start to run (20 km van Brussel) Wereldkeuken Sportmix Statistiek Webdesign Zwemvarianten Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

29 Economie Moderne talen Economie Wetenschappen Economie - Wiskunde Humane wetenschappen Latijn - Moderne talen Latijn - Wetenschappen Latijn - Wiskunde Moderne talen Wetenschappen Moderne talen Wiskunde Sportwetenschappen Wetenschappen Wiskunde DERDE GRAAD Eerste en tweede leerjaar van de derde graad - Algemeen secundair onderwijs 5 e / 6 e Studierichtingen Aantal lesuren/week Basisvorming Levensbeschouwing Nederlands Engels Frans Aardrijkskunde Biologie Chemie Fysica Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Natuurwetenschappen Wiskunde Specifiek deel Latijn Cultuurwetenschappen 3 Gedragswetenschappen 4 Engels Frans Duits Economie Aardrijkskunde 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 1 / 0 Biologie 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 0 / 1 Chemie Fysica Sport 4 Wiskunde Complementair deel Aardrijkskunde 1 Esthetica 1 Biologie 1 / 0 Chemie wetenschappelijk werk 0 / 1 Spaans 1 1 Vrije ruimte Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst 29

30 ECONOMIE-MODERNE TALEN in de 3 e graad Uren Basisvorming 21 Specifiek deel 8 Levensbeschouwing 2 Engels 1 Nederlands 4 Frans 1 Engels 2 Duits 2 Frans 3 Economie 4 Aardrijkskunde 1 Geschiedenis 2 Complementair deel 3 Lichamelijke opvoeding 2 Spaans 1 Natuurwetenschappen 2 Vrije ruimte 2 Wiskunde 3 32 Uren STUDIEPROFIEL ECONOMIE Het urenpakket wordt opgetrokken naar 5 uur: 2 uur bedrijfsbeleid waarin de situering van de onderneming wordt besproken alsook de levensloop van een onderneming, 2u micro-macro economie, economische modellen, de kringloop, productiefacturen, het monetaire beleid, internationale en economische relaties, zijn maar een greep uit de te behandelen onderwerpen, 1u complementaire activiteit: waar het Belgisch rechtssysteem volledig uit de doeken wordt gedaan in het 1ste jaar. In het 2de jaar richten de leerlingen een mini-onderneming op. Tevens kunnen de leerlingen het attest van bedrijfsbeheer behalen. Nadien Deze studierichting biedt tal van mogelijkheden om verder te studeren, hier zijn er een aantal: toegepaste economische wetenschappen (universiteit), handelswetenschappen, management, accountancy, marketing, fiscaliteit, financiën, logistiek, maar ook lerarenopleiding, maatschappelijk werk, enz. STUDIEPROFIEL MODERNE TALEN De studierichting Moderne Talen voert de moderne talen vanzelfsprekend hoog in het vaandel. De klemtoon ligt niet alleen op klassieke vaardigheden en kennis, maar ook op de ontwikkeling van een ruime algemene kennis. Heel in het bijzonder werk je aan verfijnde communicatieve vaardigheden: debatteren, presentaties geven enz.; een stevige grammaticale onderbouw die noodzakelijk is voor een grondige praktische taalbeheersing; attitudes als spreekdurf, zelfvertrouwen en luisterbereidheid - iedereen is uiteraard zenuwachtig als hij/zij de eerste keer voor een publiek moet spreken. Wij leren je hoe je de beste presentaties geeft. Je leert ook nieuwsberichten, filmfragmenten, cartoons, liedjes enz. begrijpen en interpreteren; culturele en sociale taalcomponenten - dat betekent onder andere virtuele en echte bezoeken aan steden als Londen, Luik, Lille en Parijs, lessen over de eet- en drinkgewoonten van andere landen (en zelf echte Engelse scones bakken), klassiekers en hits uit de Spaanse, Engelse, Franse, Nederlandse/Vlaamse hitlijsten enz. Je doorbreekt de taal grenzen dankzij onderwerpen als racisme, armoede, respect enz.; begeleid zelfstandig leren - de leerkrachten geven je tips over een optimale verwerking van leerstof, studieplanning, een kritische blik op jezelf; creativiteit, want taal is ook een middel tot een doel. Je ontwerpt zelf een reclamebrochure of affiche, er is plaats voor toneel en poëzie enz. Moderne Talen kan voor jou de ideale studierichting zijn als je : van talen houdt en een talenknobbel hebt die je verder wilt ontplooien; de vreemde talen grondig wilt bestuderen en correct wilt leren spreken en schrijven; inzicht wilt krijgen in de sociale en culturele aspecten van de Nederlands-, Frans-, Engels-, Spaans- en Duitstalige wereld; een ruime belangstelling hebt voor literatuur en te weten wilt komen wat Shakespeare, Voltaire, Cervantes en Hesse allemaal te vertellen hadden; met theoretische leerstof overweg kunt, maar ook pragmatisch bent ingesteld; je talenkennis wilt gebruiken om contacten te leggen met mensen uit een ander taalgebied; Koninklijk Atheneum, Graanmarkt 14, 9300 Aalst

Het enthousiaste schoolteam streeft een gezonde mix van innovatief en traditioneel onderwijs na, met veel aandacht voor vorming en opvoeding.

Het enthousiaste schoolteam streeft een gezonde mix van innovatief en traditioneel onderwijs na, met veel aandacht voor vorming en opvoeding. WELKOM Het Koninklijk Atheneum van Aalst is een school met een brede waaier aan studierichtingen in het Algemeen Secundair Onderwijs, gevestigd pal in het centrum van de stad. Het enthousiaste schoolteam

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2014-2015 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora

Studieaanbod. tweede graad. Studiekeuze voor het schooljaar KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora Studieaanbod tweede graad Studiekeuze voor het schooljaar 2012-2013 KLEIN SEMINARIE Klassieke & moderne humaniora adres Zuidstraat 27 8800 Roeselare telefoon 051 26 47 26 fax 051 26 47 27 webadres www.kleinseminarie.be

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

Studierichtingen voor de derde graad

Studierichtingen voor de derde graad Studierichtingen voor de derde graad In de derde graad bestaan alle richtingen, behalve humane wetenschappen uit twee hoofddomeinen. Er wordt naast de algemene basis gekozen voor een pakket vakken dat

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze!

Krijg je maar geen genoeg van talen? Ga dan in het tweede jaar voor de optie Latijn aangevuld met Grieks. Een wijze keuze! Lyceum Het Lyceum biedt binnen de scholengroep de eerste graad Algemeen Secundair Onderwijs aan. In het eerste jaar maak je de keuze voor de optie Latijn, Moderne of STEM. Deze drie opties zorgen voor

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Tweede en derde graad ASO

Tweede en derde graad ASO Tweede en derde graad ASO Economie Eigenheid: wordt in twee paketten aangeboden: met meer moderne talen of met meer wiskunde het vak economie bestaat uit algemene economie en bedrijfswetenschappen (daar

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 2 de graad 2 de graad Handel Vakken Derde jaar Handel Vierde jaar aardrijkskunde 1 1 geschiedenis 1 1 godsdienst 2 2 lich. opvoeding 2 2 natuurwetenschappen 2 2 Frans 5 5 Engels 3 3 unde 4 4 T.E. Bedrijfshuishoudkunde

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017

naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 naar de derde graad woensdag 10 mei 2017 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de Grieks- 2de

Nadere informatie

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso Studieaanbod de graad ASO / Economie / Humane Wetenschappen / Latijn / Wetenschappen / TSO / Techniek-Wetenschappen / BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso 0 IKSO voor jongeren met ambitie De studierichting

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Humane Wetenschappen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Ben je een leerling die... meer wil te weten komen over mens en samenleving; niet klakkeloos herkauwt,

Nadere informatie

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016

STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 STUDIEAANBOD SINT-JOZEF HUMANIORA 2015-2016 EERSTE GRAAD Eerste leerjaar Algemene vorming (moderne) Klassieke studiën ( of CLIL-) Tweede leerjaar Grieks- Moderne wetenschappen (SEI of CLIL-SEI) ASO TWEEDE

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Klassieke Talen (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je leest graag, je wil je taalvaardigheid versterken, en je hebt interesse in cultuur en maatschappij? Een

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE!

ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! ATHENEUM BRUSSEL, EEN SCHOOL MET EEN MISSIE EN VEEL PASSIE! In Atheneum Brussel gaat een heel specifieke onderwijswereld voor je open. Met lessen die het klaslokaal overstijgen, kleine leerlingengroepen,

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO

Inhoud. Inleiding quiz. Specifieke vakken binnen HW VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN. Situering Humane Wetenschappen binnen SO Inhoud VAKDIDACTIEK HUMANE WETENSCHAPPEN Inleiding quiz Situering HW binnen SO Specifieke vakken binnen HW Lessentabel Profiel leerlingen Vervolgopleidingen Jaarplan Ruben Delafontaine Inleiding quiz Surf

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs STEM SPORT STEM IT 1 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving!

GIB INFOBROCHURE. Een echt sportieve school in een groene omgeving! GIB INFOBROCHURE Een echt sportieve school in een groene omgeving! Zondag 10 mei 2015 van 14u tot 17u GIB OPENDEUR Rondleidingen in onze dynamische school Leerlingen in actie en doe-activiteiten Kinderopvang

Nadere informatie

Jouw weg naar het hoger onderwijs

Jouw weg naar het hoger onderwijs Jouw weg naar het hoger onderwijs Inspiro_folder_v1.indd 1 INSPIRO COLLEGE.BE Ben je ook zo nieuwsgierig naar je nieuwe school? Hoe je er gaat leren en welke nieuwe vrienden en vriendinnen je gaat krijgen?

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Moderne Talen (3de graad ASO) Leerlingprofiel Wat krijg je als je in Frankrijk un pistolet vraagt? Wist je dat het Franse woord mannequin van het Nederlandse manneken

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad...

Studiegebied. (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen. Derde graad... Studiegebied (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad... Techniek-wetenschappen STUDIEGEBIED CHEMIE Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting...

Nadere informatie

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG.

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. INFO BROCHURE graad JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. Ontdek en ontwikkel jouw talenten en interesses in onze brede eerste graad. nieuwenbosch.be NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT In onze brede ste graad ontdekken

Nadere informatie

Studierichtingen derde graad

Studierichtingen derde graad Studierichtingen derde graad www.inspirocollege.be 2 WELKOM Beste leerling Je bent 16-17 jaar. Je hebt stilaan een betere kijk op je mogelijkheden en interesses gekregen. Het Inspirocollege biedt een waaier

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

naar de derde graad woensdag 27 april 2016

naar de derde graad woensdag 27 april 2016 naar de derde graad woensdag 27 april 2016 Studieaanbod in het Onze-Lieve- Vrouwcollege 1ste graad campus Bevegem campus Centrum campus Grotenberge 1ste leerjaar A- 1ste leerjaar A-moderne 2de - 2de 2de

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM Alle ruimte voor jou w groei A-STROOM Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep. Ervaringen

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Economie (2de en 3de graad ASO) Leerlingprofiel Je bent op zoek naar een studierichting die aansluit bij jouw interesses? Al eens nagedacht over de studierichting

Nadere informatie

Regina Pacis. Algemeen Secundair Onderwijs STE

Regina Pacis. Algemeen Secundair Onderwijs STE Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs e M STE M rn e d o SPO RT STE M IT ijn Lat 1 2 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te

Nadere informatie

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be 2016-2017 Onthaalbrochure slim in wetenschap sterk in technologie bedrijvig in economie www.damiaaninstituut.be welkom Dag 12-jarige Nu het Lager Onderwijs (bijna) achter de rug is, ben je volop op zoek

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Wetenschappen (3de graad ASO) Leerlingprofiel Ben je een leerling die sterk geïnteresseerd is in de verschillende wetenschappelijke disciplines: aardrijkskunde,

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar

Sportwetenschappen Zeesport & WaterSportwetenschappen. 1 ste en 2 de leerjaar 13 Tweede Graad ASO Lessentabel: 32 uur Latijn Wetenschappen Sportwetenschappen Latijn wiskunde Latijn moderne talen Wetenschappen wiskunde economie Moderne talen wiskunde Sportwetenschappen Zeesport &

Nadere informatie

Algemene structuur. 2 de graad BSO

Algemene structuur. 2 de graad BSO Algemene structuur ASO 2 de graad TSO Economie Latijn Wetenschappen Handel Soc. en Techn. Wetenschappen BSO Kantoor Voeding-Verzorging ASO 3 de graad TSO Economie-Wiskunde Latijn-Wiskunde Wetenschappen-Wiskunde

Nadere informatie

GO!ATHENEUM GO!ATHENEUM GO!ATHENEUM GO!ATHENEUM. Brugge Centrum. Brugge Centrum. Brugge Centrum. Brugge Centrum. Brugge Centrum

GO!ATHENEUM GO!ATHENEUM GO!ATHENEUM GO!ATHENEUM. Brugge Centrum. Brugge Centrum. Brugge Centrum. Brugge Centrum. Brugge Centrum ka1.brugge@g-o.be www.ka1brugge.be KONINKLIJK ATHENEUM I Sint-Clarastraat 46 8000 Brugge Het KA1 ontwikkelt taal en cultuur In de eerste plaats geven we kennis mee, maar het Atheneum heeft ook oog voor

Nadere informatie

NIEUWE INVULLING IN DE EERSTE GRAAD www.sintjozefhumaniora.be HALLO Je zit nu in het zesde leerjaar en binnenkort kies je een nieuwe school. Misschien is onze school wel precies wat je zoekt. Daarom stellen

Nadere informatie

INFOBROCHURE GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat

INFOBROCHURE GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat INFOBROCHURE GIB Gemeentelijk Instituut Brasschaat Hoe vind je ons? Op internet: www.gibbrasschaat.be Gewoon bellen naar 03/650.00.70 Via mail: secretariaat@gibbrasschaat.be Aan het onthaal tussen 8u en

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Van 2 naar 3 een belangrijke stap

Van 2 naar 3 een belangrijke stap Van 2 naar 3 een belangrijke stap spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid JIJ kiest! HOE KIES JE? MOTIVATIE TALENT INFORMATIE TOEKOMSTGERICHT OPDELING UREN PER RICHTING BASISVORMING RICHTINGSVAKKEN

Nadere informatie

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016

Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn. Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Het studieaanbod van het Atheneum Jan Fevijn Lessentabellen 2 e en 3 e graad 2015-2016 Campus Assebroek Campus Sint-Michiels Daverlostraat 132 Baron de Serretstraat 88 8310 Assebroek 8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN Waarom kiezen voor Humane Wetenschappen? Hoe zit onze samenleving in elkaar? Welke mechanismen gaan er schuil achter onze menselijke gedragingen en interacties?

Nadere informatie

aanstekelijk onderwijs

aanstekelijk onderwijs aanstekelijk onderwijs Als coöperatieve school werken leerlingen, hun ouders en het schoolteam democratisch samen. We geven leerlingen inspraak over hun leertraject en betrekken hen bij het hele schoolproject.

Nadere informatie

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden

5 Nederlands Frans Wiskunde ICT-vaardigheden Lessentabellen eerste graad EERSTE LEERJAAR A In het eerste jaar zijn er 7 lestijden gemeenschappelijk, d.w.z. dat die 7 lestijden voor iedereen gelijk zijn. De overige 5 lestijden moeten gekozen worden.

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1

Regina Pacis Hove. Algemeen Secundair Onderwijs 1 Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs 1 Dag zesdeklasser Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

Lessentabellen Atheneum: Eerste graad A-stroom

Lessentabellen Atheneum: Eerste graad A-stroom Lessentabellen Atheneum: Eerste graad A-stroom 1ste graad A 1 A 2 MW Basisvorming 28u 30u Godsdienst / zedenleer 2 2 Lichamelijke opvoeding 2 2 Plastische opvoeding 1 1 Muzikale opvoeding 1 - Techniek

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad

Tweede jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

Welkom. Voorstelling. 2 e jaar Moderne wetenschappen 2 e jaar Latijn

Welkom. Voorstelling. 2 e jaar Moderne wetenschappen 2 e jaar Latijn Welkom Voorstelling 2 e jaar Moderne wetenschappen 2 e jaar Latijn Agenda Planningsagenda Digitale agenda: zie Smartschool Lessenrooster Rapport Latijnse HERFST KERST TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TOTAAL rapport

Nadere informatie