BELEIDSPLAN JCI Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN JCI Antwerpen 2015-2016"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN JCI Antwerpen Voorwoord. Junior Chamber International blaast dit jaar 100 kaarsjes uit. Een evenement dat we niet zonder meer mogen laten voorbijgaan. Onze afdeling zag 52 jaar geleden zelf het levenslicht toen in 1963 Jean-Marie Detienne het initiatief nam om de Jonge Kamer Antwerpen boven het doopvont te houden. Sedert de oprichting in 1963 zijn er verschillende voorzitters in zijn voetsporen getreden en hebben zij samen JCI Antwerpen groot gemaakt en de afdeling gemaakt tot wat ze nu is: een welvarende, vooruitstrevende afdeling met jonge ondernemende mensen die er niet voor terugdeinzen initiatieven te nemen om verandering te creëren in positieve zin. 1

2 Vier jaar geleden verkeerde JCI Antwerpen in woelige wateren. Uiteindelijk was het Axel Mebis die op dat moment het initiatief nam om JCI Antwerpen terug op de juiste rails te zetten en opnieuw de juiste koers uitzette waarna hij in 2013 als nieuwe voorzitter het 50-jarig bestaan van JCI Antwerpen inluidde en een Nationale Conventie op poten heeft gezet om U tegen te zeggen. Het moto van JCI luidt niet voor niets groeikansen aanbieden die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve verandering. Waar hij met de inspirerende slogan Fly high with JCI JCI Antwerpen nieuw leven inblies, zette hij inspirerend de koers verder met de slogan Antwerp goes Diamond om het 50-jarig bestaan van Antwerpen in the picture te zetten. Inderdaad, Axel Mebis werd aangezet om JCI Antwerpen een positieve wending te geven. In zette Daan Desmyter de koers die Axel Mebis had uitgezet verder en legde hij onder meer de nadruk op business & networking enerzijds en een groter ledenaantal anderzijds. Onder zijn voorzitterschap groeide het ledenaantal gestaag en kon hij een heel aantal geïnteresseerden overtuigen om lid te worden van onze afdeling. Hij gebruikte daarbij de slogan Diamonds are forever om het eeuwigdurend karakter van onze afdeling te benadrukken. In slaagde Sven Couwels erin de vergaderingen te stroomlijnen en kon hij met de slogan Shine like a star velen inspireren tot het nemen van prachtige nieuwe initiatieven waardoor dit jaar twee commissies het levenslicht zagen, te weten On The Way To Your Dream enerzijds en Weet Wat Je Eet anderzijds. Deze twee activiteiten zullen blijvend deel uitmaken van JCI Antwerpen. Als toekomstig voorzitter wens ik in de voetsporen te treden van mijn voorgangers en de koers die zij hebben uitgezet verder te zetten. Het vele werk en de diverse initiatieven die zij hebben verricht mogen niet verloren gaan. Echter wordt van een nieuwe voorzitter verwacht dat hij eigen accenten legt op zijn bestuursjaar. Gesterkt door wat mijn voorgangers hebben verwezenlijkt, zal ook het bestuursjaar gekenmerkt worden door haar uitmuntendheid. 2

3 2. Een nieuw jaar, een nieuwe slogan. De slogan van het komende jaar luidt: JCI Antwerpen vooruit there s no stopping us right now. Vooruit, de samenvatting waar het in op aan zal komen en daarbij houdt niets, maar dan ook niets ons tegen. JCI Antwerpen gaat er op vooruit en op vele domeinen. Vooreerst staan er tal van activiteiten het komende jaar gepland. De commissies weet wat je eet, on the way to your dream, en Bal masqué zijn momenteel al bezig om de activiteiten het komende jaar opnieuw op punt te stellen. Daarnaast is de commissie Japan volop bezig om de Belgische delegatie voor het wereldcongres in Japan in goede banen te leiden. Reeds vele roadshows werden georganiseerd en al bijna dertig personen hebben zich ingeschreven om mee te gaan naar Japan. Het programma die de commissie inmiddels op punt heeft gesteld, ziet er veelbelovend uit met een prétour om u tegen te zeggen. Ten tweede kan ik u nu al met groot genoegen meedelen dat oud voorzitter en senator, Guy De Vedt zich kandidaat heeft gesteld om voorzitter te worden van de Belgium Senate. Daarnaast zal onze huidige voorzitter en toekomstig past voorzitter, Sven Couwels toetreden tot de Raad van Bestuur van JCI Vlaanderen. Verder zal de toekomstige B&N van JCI Antwerpen, Steven van der Veken andermaal mee de Antwerpse Jonge Ondernemer van 2016 organiseren. Eens te meer laat JCI Antwerpen haar initiatieftalent en organisatietalent zien en blinkt ze daarin uit. In alle gelederen van de verschillende niveau s van JCI, laat ze zich gelden. Ten derde ben ik als toekomstig voorzitter al maanden bezig een fusie voor te bereiden met JCI Antwerpen Aan de Stroom om de aloude breuk die in 1986 is ontstaan door een interne ruzie binnen JCI Antwerpen waaruit JCI Antwerpen-Linkeroever (thans JCI Antwerpen aan de stroom) is ontstaan te herstellen. Ik wilde het heugelijke nieuws nu reeds aankondigen, maar de onderhandelingen zijn nog niet rond en voor het zover is, moet er een akkoord zijn over alle punten. Desgevallend zal u daarvoor nog uitgenodigd worden voor een BAV het komende bestuursjaar. 3

4 Als de fusie rond is, zal hierdoor ons ledenaantal met maar liefst 25 % toenemen waardoor onze afdeling in één klap één van de grootste afdelingen wordt van het land. Ten vierde wil ik het komende jaar nog meer de focus leggen op Business and networking. Wat VOKA, VBO, BNI en anderen doen, kunnen wij beter, aangezien wij niet één, maar vier pijlers hebben waarop wij ons verbeteren. Afgelopen jaar ben ik begonnen met verschillende bedrijfsbezoeken te organiseren en die trend wil ik verder laten zetten door onze toekomstige B&N. Daarnaast wordt de BEEP sessie nieuw leven ingeblazen maar dan met behulp van een professioneel. Bedoeling is meer leden aan te trekken die weliswaar geïnteresseerd zijn in onder andere B&N, maar op hun honger blijven zitten als het op netwerking aankomt. Tenslotte zullen de vergaderingen net zoals bij Sven Couwels kort en efficient verlopen met aandacht voor de bartime, maar zullen deze voortaan in PREZI worden verzorgd. JCI Antwerpen gaat er op vooruit en dat zullen ze in Vlaanderen en België geweten hebben waarbij niets ons zal tegenhouden, there s no stopping us right now! 3. Een slogan met vele betekenissen. Dat Antwerpen met de slogan vooruit, there s no stopping us right now er het komende jaar op vooruit zal gaan, is duidelijk, maar daarnaast gaan in de term vooruit verschillende betekenissen schuil. a. Verandering In vooruit staat de letter V voor verandering. Wij van JCI blijven niet bij de pakken zitten. Sommige mensen zeggen: het is zo en het zal altijd zo zijn. Wij van JCI houden er een andere mening op na: het is zo, maar als wij niet willen dat het altijd zo zal zijn, zorgen wij voor verandering. Het verleden is voorbij, maar de toekomst hebben we zelf in handen bij elke stap die we zetten, bij elke beslissing die we nemen, bij alles wat we doen. Verandering dragen de Jaycees hoog in het vaandel en niet gewoon verandering, positieve verandering! 4

5 b. Organiseren In vooruit staat de eerste letter O voor organiseren. De Antwerpse Jaycees staan bekend voor hun organisatietalent. In hebben wij een Nationale Conventie georganiseerd om u tegen te zeggen. Vandaag de dag organiseert JCI Antwerpen onder meer de sportdag en de Belgische delegatie voor het wereldcongres in Japan. JCI Antwerpen weet hoe zij de dingen moet aanpakken, pakt de koe bij de horens en weet projecten georganiseerd en gerealiseerd te krijgen. c. Ondernemen In vooruit staat de tweede letter O voor ondernemen. Verandering gebeurt niet vanzelf. Verandering creëer je pas door iets te ondernemen, door initiatief te nemen om de verandering te verwezenlijken. Dit onderscheidt ons van serviceclubs, een VOKA en het VBO waar eerder een passieve houding wordt genomen en met eerder netwerkt dan zelf projecten te organiseren, verandering te creëren. d. Rechttoe, rechtaan, rechtdoor In vooruit staat de vierde letter R voor rechttoe, rechtaan, rechtdoor. Eens we een beslissing hebben genomen, eens we een project hebben ingepland en verandering wensen door te drukken door initiatief te nemen, te ondernemen en te organiseren, voeren we de beslissing uit: rechttoe, rechtaan, rechtdoor. Er is geen weg terug. We hebben beslist en we gaan ervoor. Een mooi voorbeeld is Kevin Rutten. Toen de vraag werd gesteld wie het bal het komende jaar wil organiseren stond hij recht, nam hij initiatief en verbond hij zich ertoe als commissiedirecteur de negende editie van het BM te organiseren. Rechttoe rechtaan en rechtdoor. Er wordt initiatief genomen en men gaat ervoor. Hetzelfde kan gezegd worden van Julie Brant die vorig jaar het initiatief nam om Weet Wat Je Eet te organiseren alsook Kevin Truyens die het initiatief nam om On The Way To Your Dream te organiseren. Rechttoe rechtaan, rechtdoor: drie krachtige woorden die onze afdeling en de spirit van JCI typeren. 5

6 e. Uitzonderlijk In het woord vooruit staat ook de letter U die staat voor Uitzonderlijk. We zijn niet zomaar JCI, we zijn veel meer dan dat. We zijn JCI Antwerpen! We zijn dan ook uitzonderlijk. Antwerpen is de grootste, de mooiste en de meest welvarende stad van Vlaanderen en van België en daar mogen we terecht fier op zijn. Zo zijn de handelsactiviteiten zoals we die nu kennen op de beurs van onder meer New York ontstaan in de handelsbeurs in Antwerpen in de 15 de eeuw. Waar thans New York, Singapore en Shanghai wereldhavens bij formaat zijn, vinden die haar oorsprong in Antwerpen, overigens eveneens één van de grootste havens ter wereld. We zijn dan ook een uitzonderlijke afdeling en we mogen dan ook met recht en reden fier zijn om niet enkel lid te zijn van JCI, maar bovenal van JCI Antwerpen. f. Internationaal Daarnaast staat de letter I voor internationaal Het zou eerder bekrompen zijn te zeggen dat JCI Antwerpen op ons eigen gericht is. Niet enkel Antwerpen is hetgeen alles om draait. We zijn bovenal Internationaal gefocust en georiënteerd. Zo neemt JCI Antwerpen elk jaar deel aan de Multitwinning dat het komende jaar zal plaatsvinden in Rotterdam. Maar ook gaat JCI Antwerpen elk jaar in grote getalen naar het Europees Congres en organiseert zij de Belgische delegatie voor Japan. g. Trainingen Tenslotte staat de letter T voor trainingen. Verandering creëer je door initiatief te nemen, iets te ondernemen, te organiseren en vervolgens rechttoe, rechtaan, rechtdoor de beslissing uit te voeren. Learning by doing is een veel gebruikte term. Maar onze slogan luidt echter ook: groeikansen aanbieden die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve verandering. JCI geeft ook de mogelijkheid om zelf te groeien en bij te schaven waar nodig door een waaier aan trainingen aan te bieden. 6

7 JCI Antwerpen vooruit, and there s no stopping us right now! 4. Een nieuwe bestuur: een cocktail van oud-gedienden en nieuwe leden. Het nieuwe bestuur bestaat het komende jaar uit een combinatie van oud gedienden en nieuwe leden. Ik stel u voor: a. Kandidaat-President: Valère Vereecke Na bijna vier jaar JCI is het voor mij een groot genoegen en een grote eer om voorzitter te mogen worden van onze Antwerpse afdeling. Ik zal jullie daarbij niet teleurstellen. b. Kandidaat-Treasurer: Liesbeth Coteur Liesbeth draait al vele jaren mee in JCI en draagt onze afdeling een warm hart toe. Eens te meer een reden om haar de Antwerpse schatkist te laten beheren. Op dit moment fungeert zij reeds aan Penningsmeester van de commissie Japan zodat zij gesterkt door de ervaring die zij daar opdoet, het komende jaar de functie van Penningmeester goed zal vervullen. c. Kandidaat Secretary: Stephanie Ryckewaert Stephanie blinkt al enkele jaren uit met haar organisatietalent en haar punctualiteit. Zij weet als geen ander dat details, afwerking en stroomlijning van de vergaderingen een must is om alles in goede banen te leiden. Zij heeft zich al meermaals bewezen in verschillende commissies zodat wij weten dat zij haar taak als secretaris meer dan behoorlijk zal uitoefenen. Achter elke sterke voorzitter, staat een sterke secretaris. De keuze is dan ook evident. 7

8 d. Kandidaat Internationalisme: Judy Mariëns Judy Mariëns vormt een vaste waarde in JCI Antwerpen en daarbuiten en met haar enthousiasme en eeuwigdurende lach weet zij velen te inspireren om voor JCI te kiezen. Zelf zit zij momenteel in Riga voor haar werk waar zij goede contacten onderhoudt met JCI Riga, maar plant zij deze zomer terug naar Antwerpen te keren. Ook is zij de commissiedirecteur voor de Belgische delegatie Japan zodat internationalisme op haar lijf geschreven staat. e. Kandidaat Business en networking Ambassador Steven Van der Veken is nieuw in JCI en sedert kort ons recentste lid. Als ondernemer zal hij de taak van B&N Ambassador op zich nemen. Als ondernemer is hij het best geplaatst te voelen wat een ondernemer wil en op welke manier JCI daartoe kan bijdragen. Veel ervaring heeft hij opgedaan in de commissie Antwerpse Jonge Ondernemer waaraan hij dit jaar opnieuw zal deelnemen. f. Kandidaat Webdesign en prezi: Paul Naveau Ook nieuw in de RVB is Paul Naveau die het komende jaar de website van, JCI Antwerpen zal verzorgen. Een bijzonder belangrijke taak aangezien de website van een vereniging het uitstalraam bij uitstek is om de vereniging in the picture te zetten. Daarnaast zullen de vergaderingen voortaan in PREZI worden verzorgd in plaats van in PPP. Gezien hij daarin gespecialiseerd is, via zijn firma, Paul Presents, zullen de vergaderingen nog professioneler verlopen. g. Kandidaat Training and Personal development: Joke Raes Joke zal het komende jaar de trainingen organiseren. Zelf heeft zij al veel trainingen gevolgd met als belangrijkste de Flanders Academy (FLAC). Zij weet als geen ander welke trainingen het interessants zijn om op de agenda te plaatsen. 8

9 h. Kandidaat Ledenwerving: Valère Vereecke Het afgelopen jaar hebben er al meerdere activiteiten plaatsgevonden bij mij thuis om meer leden aan te trekken. Ik voel mij dan ook het beste geplaatst naast het voorzitterschap ook deze taak op mij te nemen. i. Kandidaat Immediate Past President: Sven Couwels Hoeft deze kandidaatstelling nog nadere toelichting? Sven draait al vele jaren mee in onze afdeling en staat bekend om zijn ordelijkheid, gedrevenheid en efficiëntie overgoten met een licht sausje van gevatte opmerkingen die hij steevast ad rem uit zijn mouw weet te schudden. Jaren heeft hij de trainingen verzorgd in onze afdeling en nu gaat hij als director TIF zetelen in de RVB van Vlaanderen. De kandidaatstelling is niet enkel een must, maar bovenal een eer. j. Kandidaat Commissarissen: Veronique Smids en Stefanie D Herde Tenslotte zullen Veronique en Stefanie een oogje in t zeil houden op de financiën van onze afdeling. JCI Antwerpen vooruit! There s no stopping us right now! 5. Het komende bestuursjaar in het licht van de vier pijlers van JCI. Een beleidsplan uiteenzetten voor het komende bestuursjaar is onvolledig indien niet de nodige aandacht wordt geschonken aan de vier pijlers van JCI. a. Individu Het komende jaar staat het individu zelf en de persoonlijke ontwikkeling van het individu opnieuw centraal. Er zullen tal van vormingen worden aangeboden waarop de leden zich kunnen inschrijven. Daarbij zal er een budget worden vrijgemaakt om na betaling van de vorming en deelname ervan, de helft terug te betalen aan de leden. Voorts, zijn er tal van commissies waaraan de leden kunnen deelnemen en via learning by doing zichzelf kunnen verbeteren. 9

10 b. Gemeenschap Ook zal de nodige aandacht geschonken worden aan de gemeenschap. JCI is niet compleet zonder dat deze pijler de nodige aandacht krijgt. De commissie Weet wat je eet is thans reeds bezig het komende jaar te organiseren, sponsors zijn reeds gecontacteerd en koks die bereid zijn gratis te koken zijn reeds gevonden. c. Business & networking Zoals reeds aangegeven wens ik het komende jaar de B&N pijler extra aandacht te geven. Er zullen weer een aantal bedrijfsbezoeken georganiseerd worden, de openingsreceptie en de nieuwjaarsreceptie zullen in een bedrijf plaatsvinden, de B&N zal opnieuw deel uitmaken van de commissie Antwerpse Jonge Ondernemer en de BEEP sessie, zal nieuw leven worden ingeblazen, zij het met een professioneel. Ook zullen er twee banners steevast deel uitmaken van de vergaderingen en krijgen de sponsors van JCI Antwerpen extra aandacht. Om te laten zien dat JCI Antwerpen er eens te meer op vooruit gaat en de professionaliteit hoog in het vaandel draagt, zullen de vergaderingen voortaan in PREZI worden weergegeven en niet meer in Power Point Presentaties. d. Internationalisme Tenslotte hoeft de pijler internationalisme weinig betoog. JCI Antwerpen organiseert de Belgische delegatie voor het wereldcongres in Japan. Op Multitwinning gaan we naar Rotterdam en last but no least gaan we naar het Europees Congres in Finland. 10

11 6. Conclusie. Met bovenstaande beleidsplan hoop ik jullie te kunnen overtuigen en beloof ik jullie niet teleur te stellen. JCI-Antwerpen vooruit! And there s no stopping us right now! Antwerpen, 22 mei 2015 Valère Vereecke Incoming voorzitter 11

Beleidsplan!JCI!Hasselt! Werkingsjaar!2012!8!2013!

Beleidsplan!JCI!Hasselt! Werkingsjaar!2012!8!2013! BeleidsplanJCIHasselt Werkingsjaar201282013 Inhoudstafel Kandidatuur 3 Jaarthema:BeYOUtifulTogether 5 Visiewerkingsjaar201282013 7 Doelstellingenwerkingsjaar201282013 9 Actiepuntenwerkingsjaar201282013

Nadere informatie

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP

HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP HERMAN VAN ROMPUY SCHOLARSHIP powered by VBO-FEB, Stichting Bekaert & Fondation van der Rest Pieter Timmermans Gedelegeerd bestuurder Administrateur délégué Bozar - Brussel, Bruxelles 8/12/2014 1 Hartelijk

Nadere informatie

Awarddossier JCI Vlaanderen. Werkjaar 2008-2009. JCI Antwerpen. Marino. Award Beste Lid JCI Vlaanderen

Awarddossier JCI Vlaanderen. Werkjaar 2008-2009. JCI Antwerpen. Marino. Award Beste Lid JCI Vlaanderen Awarddossier JCI Vlaanderen Werkjaar 2008-2009 JCI Antwerpen Marino Award Beste Lid JCI Vlaanderen VERKLARING VAN DE INDIENER Ik verklaar hierbij dat de informatie in dit awarddossier correct is en in

Nadere informatie

JCI Sint-Niklaas. Welkomstbrochure. Junior Chamber International Sint-Niklaas Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs.

JCI Sint-Niklaas. Welkomstbrochure. Junior Chamber International Sint-Niklaas Worldwide Federation of Young Leaders and Entrepreneurs. JCI Sint-Niklaas Welkomstbrochure Pagina 1 van 8 1. Een woordje vooraf In 1915 legde H. Giessenbier de basis voor een vereniging die op wereldvlak zou uitgroeien tot één van de grootste jongerenorganisaties.

Nadere informatie

AWARDS. JCI Vlaanderen HANDLEIDING

AWARDS. JCI Vlaanderen HANDLEIDING AWARDS JCI Vlaanderen HANDLEIDING Editie 2016-2017 1 INHOUD VOORBESCHOUWING... 3 DOELSTELLING... 4 PROCEDURE... 4 AWARDGROEPEN... 7 CATEGORIEËN & CRITERIA... 8 JURERING... 11 TEMPLATES VOOR DE AWARDDOSSIERS...

Nadere informatie

JCI HASSELT EUROPEAN MULTI TWINNING 9-12 MEI 2013

JCI HASSELT EUROPEAN MULTI TWINNING 9-12 MEI 2013 JCI HASSELT EUROPEAN MULTI TWINNING 9-12 MEI 2013 Partnershipdossier JCI EMT 2013 Kent u dit ergens van? En wat is hun link? 2 Projecten 3 -Hasselt Beach -Jeugd in Beweging -Award Limburgse Ondernemer

Nadere informatie

Awarddossier JCI Vlaanderen. Werkingsjaar 2008-2009. JCI Kortrijk. Externe Relaties binnen JCI

Awarddossier JCI Vlaanderen. Werkingsjaar 2008-2009. JCI Kortrijk. Externe Relaties binnen JCI Awarddossier JCI Vlaanderen Werkingsjaar 2008-2009 JCI Kortrijk Nele Dewulf Externe Relaties binnen JCI VERKLARING VAN DE INDIENER Ik verklaar hierbij dat de informatie in dit awarddossier correct is en

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Focus Workshop 2 daagse

Focus Workshop 2 daagse Focus Workshop 2 daagse Doelstelling Het is onze passie om bedrijven te ondersteunen in hun groei en andere ondernemers te helpen hun dromen te realiseren. HaRvest is ontstaan van uit onze overtuiging

Nadere informatie

Welkom bij JCI Hasselt!

Welkom bij JCI Hasselt! Voorwoord Ooit al eens zelf een budget opgesteld? Of een presentatie voor een volle zaal gegeven? Of een vergadering voorgezeten? Of een groots opgezet project in team gerealiseerd? Of al eens een internationaal

Nadere informatie

Voorwoord. Re-naissance Wedergeboorte van onze vereniging

Voorwoord. Re-naissance Wedergeboorte van onze vereniging Sponsordossier Voorwoord Geachte kandidaat-sponsor, Hartelijk dank voor uw belangstelling om het JCI-project Lustrum 40 jaar Hasselt Re-naissance mede te sponsoren. Dit dossier werd speciaal voor u opgesteld

Nadere informatie

BUSINESS MAGAZINE. Presentatie Qontact (Geen prijzen).indd 1 13/12/16 14:17

BUSINESS MAGAZINE. Presentatie Qontact (Geen prijzen).indd 1 13/12/16 14:17 EDITIE LIMBURG BUSINESS MAGAZINE Presentatie Qontact (Geen prijzen).indd 1 13/12/16 14:17 DE MAGISCHE 3 Persoonlijk Dynamisch Doeltreffend Alle goede dingen bestaan in drieën, zo luidt het spreekwoord.

Nadere informatie

EDITIE LIMBURG BUSINESS MAGAZINE

EDITIE LIMBURG BUSINESS MAGAZINE EDITIE LIMBURG BUSINESS DE MAGISCHE 3 Persoonlijk Dynamisch Doeltreffend Alle goede dingen bestaan in drieën, zo luidt het spreekwoord. Dat geldt in het bijzonder voor Qontact, een uniek concept met een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Doelen 4. Financiën 5. Commissies 6. Jaarplanning 7 Werkplan VUUR 16-17 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Doelen 4 Financiën 5 Commissies 6 Jaarplanning 7 2 Voorwoord Dit jaar heeft de Universiteit Utrecht een weer nieuwe koers ingezet. Tijdens de presentatie van

Nadere informatie

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent

Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen. Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent Korte kennismaking Agenda van gesprek overlopen Rekruteren, selecteren, opleiden en begeleiden van ambitieus sales talent 1 Positioning statement in één zin Over Vendetium Wij inspireren en motiveren ambitieuze

Nadere informatie

INFOBROCHURE JCI HASSELT

INFOBROCHURE JCI HASSELT INFOBROCHURE JCI HASSELT 2016-2017 To provide development opportunities that empower young people to create positive change. Groeikansen aanbieden die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve

Nadere informatie

Zaterdag 21 juni 2014 Koninklijk Atheneum (KA IPB Ronse) - Rosco Ronse. Een organisatie van: Met dank aan onze sponsors:

Zaterdag 21 juni 2014 Koninklijk Atheneum (KA IPB Ronse) - Rosco Ronse. Een organisatie van: Met dank aan onze sponsors: Zaterdag 21 juni 2014 Koninklijk Atheneum (KA IPB Ronse) - Rosco Ronse Een organisatie van: Met dank aan onze sponsors: 1 AXI 2012 > Special edition: Sportdag JCI Vlaanderen 2014 - JCI Sport Worldwide

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

1. Woordje van de voorzitter... 3. 2. Een korte geschiedenis... 4. 3. Wat is JCI... 4. 4. De visie van JCI... 4. 5. Onze missie...

1. Woordje van de voorzitter... 3. 2. Een korte geschiedenis... 4. 3. Wat is JCI... 4. 4. De visie van JCI... 4. 5. Onze missie... Welkomstbrochure Inhoudsopgave 1. Woordje van de voorzitter... 3 2. Een korte geschiedenis... 4 3. Wat is JCI... 4 4. De visie van JCI... 4 5. Onze missie... 5 6. De vier pijlers van JCI... 5 7. De werking

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Foto s van de geschonken kunstwerken 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord Beste vrienden bijgaand

Nadere informatie

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Verslag infomoment verbouwing KMSKA 19-04-2011 om 19 u Auditorium Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Uitgenodigd: buren (5.261) & leden districtsraad Antwerpen (34) Informatie over het infomoment

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord

identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord 1 identiteitsbewijs identiteitsbewijs onderwijsgroep noord identiteitsbewijs onderwijsgroep noord I Zijn wie je bent. Dat is geluk. I Erasmus 2 Onderwijs draait om mensen Als we met elkaar in het onderwijs

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer)

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer) LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden (Halve dag, niet toepassen op computer) Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen

Nadere informatie

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014?

Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? Word jij bestuurslid bij Morgen in 2013-2014? INHOUDSOPGAVE 1. Huidig Morgen bestuur 3 2. Wie is Morgen? 3 3. Wat doet Morgen? 6 4. Vacature Bestuur 2013-2014 8 5. Waarom een bestuursjaar bij Morgen? 10

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Het jaar 2012 in beeld. Stichting Kwaliteit door iedereen

Het jaar 2012 in beeld. Stichting Kwaliteit door iedereen Het jaar 2012 in beeld. Verslag van 2012 Stichting Kwaliteit door iedereen Voor u ligt ons jaarverslag en ons financiële verslag over 2012. De stichting Kwaliteit door iedereen heeft als hoofddoel het

Nadere informatie

Stichting Leaders of Today. Beleidsplan. Samensteller: Andre Damian

Stichting Leaders of Today. Beleidsplan. Samensteller: Andre Damian Stichting Leaders of Today Beleidsplan 2016 Samensteller: Andre Damian 15-4-2016 Inhoud Inleiding... 3 Onze missie... 4 Ambitie... 4 Actueel beleid 2015-2016... 5 Bestuur... 5 Projectbegroting... Fout!

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt"

Jaarverslag 2013 Stichting Als kanker je raakt Jaarverslag 2013 Stichting "Als kanker je raakt" Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Bestuurssamenstelling 3 Doelstelling en beleid 4 Organisatie en beloningsbeleid 4 Verslag activiteiten 4 Doelen voor

Nadere informatie

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden

LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden LinkedIn Live Nieuwe Medewerkers Vinden Voor wie Recruiters, HR Managers, Hiring Managers (= managers met vacatures in hun team), HR Business Partners en alle anderen die in het recruteringsproces van

Nadere informatie

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen Partnership Samenwerkingsvoorstellen ARTSENHUIS Het Collegium Medicum Antverpiense werd op 28 april 1620 opgericht bij keuze van de Stadsmagistraat en is een van

Nadere informatie

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke

De spin in het web. Handreiking. voor werkers die direct. aan de slag willen met. de sociale netwerken van. mensen met verstandelijke De spin in het web Handreiking voor werkers die direct aan de slag willen met de sociale netwerken van mensen met verstandelijke beperkingen Anne Wibaut, Willy Calis Ad van Gennep Inleiding Wij hebben

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

BELEIDSPLAN JEUGDDIACONAAT

BELEIDSPLAN JEUGDDIACONAAT BELEIDSPLAN JEUGDDIACONAAT 2012-2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. INLEIDING...4 2. BESTUUR..5 3. VORMING.6 4. ACTIVITEITEN VAN HET JEUGDDIACONAAT...7 5. FINANCIËLE EN ANDERE MIDDELEN 8 6. TOT SLOT..9 BIJLAGE.10

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

DISTRICTSCONFERENTIE - 11 APRIL 2015 - ROTTERDAM ZORG DAT JE ER BIJ BENT DISTRICTCONFERENTIE-COMMISSIE SCHRIJFT SAVE THE DATE - 11 APRIL 2015

DISTRICTSCONFERENTIE - 11 APRIL 2015 - ROTTERDAM ZORG DAT JE ER BIJ BENT DISTRICTCONFERENTIE-COMMISSIE SCHRIJFT SAVE THE DATE - 11 APRIL 2015 DISTRICTSCONFERENTIE - 11 APRIL 2015 - ROTTERDAM ZORG DAT JE ER BIJ BENT Deze keer een speciale uitgave van de Maandbrief geschreven door de DISCON-commissie. De Districtsconferentie 2015 in Rotterdam

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie

Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Meerjaren ontwikkelplan 2014-2016 Ouderraad Lindenborg Bevordering van ouderbetrokkenheid door uitwisseling van ideeën, informatie en inspiratie Januari 2014 Opbouw 1. OUDERRAAD LINDENBORG... 3 1.1 DUIDELIJKHEID

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Kandidatuur Mathias Pierquin 1

Kandidatuur Mathias Pierquin 1 Kandidatuur Mathias Pierquin 1 Kandidaat nationaal bestuurslid Mathias Pierquin Mathias Pierquin (de; m; geboren: Halle; geboortedatum: 06/01/1992; beroep: student politieke wetenschappen aan de VUB).

Nadere informatie

A TOUCH OF NEW YORK 04.05-09.05.2016

A TOUCH OF NEW YORK 04.05-09.05.2016 A TOUCH OF NEW YORK 04.05-09.05.2016 WAT? WAAR? ECCENTRIC is niet alleen het meest stijlvolle evenement van het jaar, u maakt er ook kennis met de kwaliteit van het leven. Creaties die de bezoekers laten

Nadere informatie

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES MODULE #6 DREAMBOARD PROCES Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je

Nadere informatie

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. september 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1.

Tweebal. 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo. september 2014. redactie : Björn Thys. Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1. Tweebal 2-maandelijks clubblad van Omni-Vrembo Nr. 83 redactie : Björn Thys 14 e Jaargang september 2014 Tweebal 83 www.omnivrembo.be 1 Voorwoord Clubgenoten, Het nieuwe seizoen is weeral van start gegaan.

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Sponsormap Nationaal LRV Kampioenschap Jonge paarden

Sponsormap Nationaal LRV Kampioenschap Jonge paarden Sponsormap Nationaal LRV Kampioenschap Jonge paarden 27 juni 2010 Stal Hulsterlo - Meerdonk Organisatie Door LRV wordt sedert een 10 tal jaren wedstrijden voor Jonge Paarden ingericht. Deze wedstrijden

Nadere informatie

ENLIGHT YOUR WISH 22 JULY 2017, AMSTERDAM. Het grootste mindfulnessevenement

ENLIGHT YOUR WISH 22 JULY 2017, AMSTERDAM. Het grootste mindfulnessevenement ENLIGHT YOUR WISH 22 JULY 2017, AMSTERDAM Het grootste mindfulnessevenement van Nederland STICHTING ENLIGHT Introductie Stichting Enlight organiseert vanaf 2017 een jaarlijks, maar steeds uniek evenement,

Nadere informatie

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD REGIOREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaard Reglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw 82 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 83 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 84 Winand Bijnens deelde mee dat er 3 soorten voorgestelde wijzigingen zijn:

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen

15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen 15 tips om het maximum uit uw congres- en beursdeelname te halen Miek Wouters Learning Consultant, Kluwer Opleidingen miek.wouters@kluwer.be Twitter: @KluwerLearning www.kluweropleidingen.be 2013 Kluwer

Nadere informatie

Algemene Vergadering JCI Vlaanderen (5/5)

Algemene Vergadering JCI Vlaanderen (5/5) Pagina 1 van 5 JCI Vlaanderen (5/5) (Congres JCI Vlaanderen, Torhout, CC De Brouckère) INHOUDSTAFEL 1 VERWELKOMING...2 2 SENSE MICHEL CUYPERS...2 3 WOORD AAN DE GASTEN...3 4 VORMING...3 5 PROJECTEN...3

Nadere informatie

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I S T A T U U T aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I aangepast op het 8 ste EUCDW-congres 26 november 2001 in BRUSSEL

Nadere informatie

Civic crowdfunding: het gebeurt al, dus pak die kans

Civic crowdfunding: het gebeurt al, dus pak die kans Civic crowdfunding: het gebeurt al, dus pak die kans Door: Nicolette Ouwerling "Hoi, ik heb een goed idee. Het geld is er al en er zijn wel tweehonderd mensen die het ook graag willen. Kunnen jullie mij

Nadere informatie

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook

Vlaamse Hockey Liga vzw op facebook NIEUWSBRIEF N 4 : NAJAAR 2013 Het hockeyseizoen is weer van start gegaan. Nieuwe spelers (jong en wat ouder) schreven zich in, trainers laten weer het beste van zichzelf zien en de competitie is weer volop

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Excellence Day 9 april 2015 You are invited! Follow your instinct! Excellence Management Business School. in samenwerking met

Excellence Day 9 april 2015 You are invited! Follow your instinct! Excellence Management Business School. in samenwerking met Excellence Day 9 april 2015 You are invited! Klik op pagina voor volgende bladzijde Excellence Management Business School in samenwerking met Follow your instinct! Locatie: Oasen, filmzaal. Nieuwe Gouwe

Nadere informatie

1. Woordje van de voorzitter Een korte geschiedenis Wat is JCI De visie van JCI Onze missie...

1. Woordje van de voorzitter Een korte geschiedenis Wat is JCI De visie van JCI Onze missie... Welkomstbrochure Inhoudsopgave 1. Woordje van de voorzitter... 3 2. Een korte geschiedenis... 4 3. Wat is JCI... 4 4. De visie van JCI... 4 5. Onze missie... 5 6. De vier pijlers van JCI... 5 7. De werking

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Als het antwoord op de eerste vraag en één van de andere vragen positief is, dan is Good Mooov wellicht iets voor jou.

Als het antwoord op de eerste vraag en één van de andere vragen positief is, dan is Good Mooov wellicht iets voor jou. Werk je aan een documentaire film? Behandelt je film een hedendaags maatschappelijk thema? Wil je met je film impact genereren? Zoek je partners om je filmproject te ontwikkelen? Zoek je nu al een publiek

Nadere informatie

Charles D.A. Ruffolo MPA, The NetworKing weer in Enschede! Wil jij ook leren hoe je je netwerk effectief kunt motiveren, stimuleren en activeren?

Charles D.A. Ruffolo MPA, The NetworKing weer in Enschede! Wil jij ook leren hoe je je netwerk effectief kunt motiveren, stimuleren en activeren? Charles D.A. Ruffolo MPA, The NetworKing weer in Enschede! Wil jij ook leren hoe je je netwerk effectief kunt motiveren, stimuleren en activeren? Op dinsdag 26 april 2011 verzorgt Charles Ruffolo, The

Nadere informatie

Flowdagboek voor de Intuïtie challenge

Flowdagboek voor de Intuïtie challenge Flowdagboek voor de Intuïtie challenge MANIFESTyourlight.nl Dit is je flowdagboek voor de Intuïtie challenge Vul het in op het moment van de dag dat je intuïtie vertelt dat je dat moet doen. Als je schrijft

Nadere informatie

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017

Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Stichting Adelante Challenge - Beleidsplan 2014-2017 Vastgesteld 1 mei 2014 "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke

Nadere informatie

IEP NLP MASTERS OPLEIDING 2004

IEP NLP MASTERS OPLEIDING 2004 `PRESENTEREN VANUIT EEN ENERGIEVELD VAN RUST` IEP NLP MASTERS OPLEIDING 2004 Waarom heb ik dit gemodelleerd? Ik ben nu ruim 6 jaar werkzaam als sporttrainer, tijdens dit werk sta ik veel voor groepen mensen

Nadere informatie

Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja,

Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja, Beste vrienden en sympathisanten van ons project Hope For The Children in Cambodja, We vonden dat het tijd werd dat we jullie, sponsors van ons project, op de hoogte houden van wat er allemaal gebeurt

Nadere informatie

Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Speelruimte Energie Trots

Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Speelruimte Energie Trots Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Over Vitalavie Waarom de reis. Verleden Heden Top Down Bottom up 60% deelname 100% deelname Deelnemer Eigenaar Bedenker Creator Mismatch Match

Nadere informatie

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren

Visie Missie. De missie van onze stichting is de volgende: wie je morgen bent creëer je vandaag met de som van gisteren Visie Missie De Jan Ligthartscholen van de Jan Ligthartgroep Tilburg hebben een duidelijk doel voor ogen: het onderwijs dusdanig inrichten dat het de basis vormt van het levenslang leren dat een mens doet.

Nadere informatie

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd.

Ook worden er onderling ladderwedstrijden gespeeld en worden er jaarlijks clubkampioenschappen georganiseerd. Lawn Tennisclub de Kaetelberg Venlo Sponsoring Historie. L.T.C. de Kaetelberg is opgericht op 8 december 1977. Nadat voor het seizoen 1978 het aantal van 2 tennisbanen waren aangelegd kon gestart worden

Nadere informatie

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief.

Praktijkcase. Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Praktijkcase Met de Talent Management software van Raet bieden we talenten in onze organisatie perspectief. Jordy Kool CEO / Sheila Sponselee HR-manager Infotheek digitaliseert talentmanagement en performance

Nadere informatie

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD 2016 Voorwoord Laat de kunst stromen! Onder dit motto gaan we in 2016 aan de slag. Het komende jaar zal in het teken staan van de kunstmanifestatie Kunststroming. Een kunstproject

Nadere informatie

1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN

1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN 1.2.1 VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN VISIE Een goede organisatie moet een basisfilosofie hebben. Die zal dan ook aan de basis liggen van wat er, en hoe, dat precies georganiseerd moet worden. Onze club heeft

Nadere informatie

BSO Het Zuiderlicht 2017/2018. Reglement van de oudercommissie

BSO Het Zuiderlicht 2017/2018. Reglement van de oudercommissie BSO Het Zuiderlicht 2017/2018 Reglement van de oudercommissie Reglement van de oudercommissie van BSO Het Zuiderlicht te Amsterdam 1. Begripsomschrijving Begrip Omschrijving In dit geval Kinderopvangorganisatie:

Nadere informatie

Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf De Paddestoel Kinderdagverblijf/Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal

Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf De Paddestoel Kinderdagverblijf/Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal Reglement oudercommissie Kinderdagverblijf De Paddestoel Kinderdagverblijf/Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal en de Branchevereniging Kinderopvang. 1 Inleiding Zowel ouders als ondernemers in de

Nadere informatie

..,- , -,., NIEUW FENOMEEN SANQALPA GAAT DE MARKT VEROVEREN:

..,- , -,., NIEUW FENOMEEN SANQALPA GAAT DE MARKT VEROVEREN: --- NIEUW FENOMEEN SANQALPA GAAT DE MARKT VEROVEREN: TEKST,- E AMOE N ro GR E HEN R 5, -,., op te richten om krachten te bundelen en dit is uiteindelijk sanqalpa geworden. Ik ben ervan overtuigd dat het

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER

REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER REGLEMENT OUDERCOMMISSIES KDV EN BSO STICHTING KINDEROPVANG HAARLEMMERMEER Reglement van de oudercommissie van een kindercentrum behorende bij Preambule Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang

Nadere informatie

!!! Marktonderzoek startende ondernemer!

!!! Marktonderzoek startende ondernemer! Marktonderzoek startende ondernemer Inhoud 1. Vooronderzoek 2. Doelgroep onderzoek 3. SWOT analyse 4. Concurrentie analyse Vooronderzoek Rechtsvormen Twee soorten rechtsvormen: 1. Natuurlijke persoon:

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2016 Stichting Lach voor een Dag Een lach is in een flits voorbij, maar de herinnering eraan blijft altijd. Beleidsplan 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Historie 3 Huidig bestuur 3 Missie

Nadere informatie

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap 11 juli Vakantieoefeningen Vandaag een Bijzondere Dag: Feest van de Vlaamse Gemeenschap Bijbelhoekje: het verhaal van de verloren zoon. Deel 5. Lees het verhaal, dan kun je de vraagjes oplossen. Er wordt

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN SC ERICA

COMMUNICATIEPLAN SC ERICA COMMUNICATIEPLAN SC ERICA MAART 2015 Communicatieplan SC Erica rev.1 Pagina 1 INHOUD Pagina 3: Pagina 4: Pagina 5: Pagina 6: Pagina 8: Pagina 9: Pagina 11: Inleiding Doelstelling Soorten communicatie Doelgroepen

Nadere informatie

Vrijdag 11 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Eerstesteenlegging Matterhorn Borgerhout

Vrijdag 11 mei 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Eerstesteenlegging Matterhorn Borgerhout Vrijdag 11 mei 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Eerstesteenlegging Matterhorn Borgerhout (enkel het gesproken woord telt) Geachte schepen (van Cultuur

Nadere informatie

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin.

T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Paragraaf 1 Paragraaf 2 Doel van de vereniging T.S.S.V. Spartacus stelt zich ten doel: a. Het bevorderen van fitness en krachtsport in de meest ruime zin. T.S.S.V. Spartacus tracht

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag.

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. CrossOver brengt young en experienced professionals van verschillende organisaties bij elkaar om van elkaar te leren en samen te innoveren. Doe ook

Nadere informatie

Checklist. De 8 must haves voor een succesvol blogartikel

Checklist. De 8 must haves voor een succesvol blogartikel Checklist De 8 must haves voor een succesvol blogartikel Veerle Metten, Mettenta Ga je graag door het leven met een goed geweten? Neem dan niet zomaar stukken uit deze checklist over zonder bronvermelding.

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Walter Vandenbossche c.s.

VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Walter Vandenbossche c.s. Stuk 769 (1997-1998) Nr. 1 Zitting 1997-1998 9 oktober 1997 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Walter Vandenbossche c.s. houdende de organisatie van zomerjobs voor jongeren en voor jongerenverenigingen in

Nadere informatie

adverteren Publicitaire mogelijkheden Internet Website Seizoen 2009-2010

adverteren Publicitaire mogelijkheden Internet Website Seizoen 2009-2010 adverteren www.rbihf.be www.kbijf.be www.hockeyref.be Publicitaire mogelijkheden Internet Website Seizoen 2009-2010 ROYAL BELGIAN ICE-HOCKEY FEDERATION KONINKLIJKE BELGSICHE IJSHOCKEY FEDERATIE FEDERATION

Nadere informatie

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog Hoofdstuk 6 Indirecte economische impact in Antwerpen De Antwerpse diamantsector is ontzettend belangrijk voor de Vlaamse en Belgische economie. Niet alleen door de toegevoegde waarde en inkomsten die

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Funny Kids

Reglement Oudercommissie Kinderopvang Funny Kids Reglement Oudercommissie Kinderopvang Funny Kids Zowel ouders als ondernemers in de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders inspraak kunnen uitoefenen bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017

Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Beleidsplan Stichting We GO Together 2015-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding en Doelstellingen 3 - Missie en Doel 2016 Over Stichting We GO Together 4 Organisatie 5 - Het bestuur - Gedragscode -

Nadere informatie

Van gebouw automatisering naar slimme gebouwen, maar hoe creëer ik een digitaal plafond? Kevin Raaijmakers Peter Dijkstra Jeroen van Meel

Van gebouw automatisering naar slimme gebouwen, maar hoe creëer ik een digitaal plafond? Kevin Raaijmakers Peter Dijkstra Jeroen van Meel Van gebouw automatisering naar slimme gebouwen, maar hoe creëer ik een digitaal plafond? Kevin Raaijmakers Peter Dijkstra Jeroen van Meel 1 2 3 4 5 6 87,5% minder netspanningsaansluitingen PoE Power over

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie