BELEIDSPLAN JCI Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN JCI Antwerpen 2015-2016"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN JCI Antwerpen Voorwoord. Junior Chamber International blaast dit jaar 100 kaarsjes uit. Een evenement dat we niet zonder meer mogen laten voorbijgaan. Onze afdeling zag 52 jaar geleden zelf het levenslicht toen in 1963 Jean-Marie Detienne het initiatief nam om de Jonge Kamer Antwerpen boven het doopvont te houden. Sedert de oprichting in 1963 zijn er verschillende voorzitters in zijn voetsporen getreden en hebben zij samen JCI Antwerpen groot gemaakt en de afdeling gemaakt tot wat ze nu is: een welvarende, vooruitstrevende afdeling met jonge ondernemende mensen die er niet voor terugdeinzen initiatieven te nemen om verandering te creëren in positieve zin. 1

2 Vier jaar geleden verkeerde JCI Antwerpen in woelige wateren. Uiteindelijk was het Axel Mebis die op dat moment het initiatief nam om JCI Antwerpen terug op de juiste rails te zetten en opnieuw de juiste koers uitzette waarna hij in 2013 als nieuwe voorzitter het 50-jarig bestaan van JCI Antwerpen inluidde en een Nationale Conventie op poten heeft gezet om U tegen te zeggen. Het moto van JCI luidt niet voor niets groeikansen aanbieden die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve verandering. Waar hij met de inspirerende slogan Fly high with JCI JCI Antwerpen nieuw leven inblies, zette hij inspirerend de koers verder met de slogan Antwerp goes Diamond om het 50-jarig bestaan van Antwerpen in the picture te zetten. Inderdaad, Axel Mebis werd aangezet om JCI Antwerpen een positieve wending te geven. In zette Daan Desmyter de koers die Axel Mebis had uitgezet verder en legde hij onder meer de nadruk op business & networking enerzijds en een groter ledenaantal anderzijds. Onder zijn voorzitterschap groeide het ledenaantal gestaag en kon hij een heel aantal geïnteresseerden overtuigen om lid te worden van onze afdeling. Hij gebruikte daarbij de slogan Diamonds are forever om het eeuwigdurend karakter van onze afdeling te benadrukken. In slaagde Sven Couwels erin de vergaderingen te stroomlijnen en kon hij met de slogan Shine like a star velen inspireren tot het nemen van prachtige nieuwe initiatieven waardoor dit jaar twee commissies het levenslicht zagen, te weten On The Way To Your Dream enerzijds en Weet Wat Je Eet anderzijds. Deze twee activiteiten zullen blijvend deel uitmaken van JCI Antwerpen. Als toekomstig voorzitter wens ik in de voetsporen te treden van mijn voorgangers en de koers die zij hebben uitgezet verder te zetten. Het vele werk en de diverse initiatieven die zij hebben verricht mogen niet verloren gaan. Echter wordt van een nieuwe voorzitter verwacht dat hij eigen accenten legt op zijn bestuursjaar. Gesterkt door wat mijn voorgangers hebben verwezenlijkt, zal ook het bestuursjaar gekenmerkt worden door haar uitmuntendheid. 2

3 2. Een nieuw jaar, een nieuwe slogan. De slogan van het komende jaar luidt: JCI Antwerpen vooruit there s no stopping us right now. Vooruit, de samenvatting waar het in op aan zal komen en daarbij houdt niets, maar dan ook niets ons tegen. JCI Antwerpen gaat er op vooruit en op vele domeinen. Vooreerst staan er tal van activiteiten het komende jaar gepland. De commissies weet wat je eet, on the way to your dream, en Bal masqué zijn momenteel al bezig om de activiteiten het komende jaar opnieuw op punt te stellen. Daarnaast is de commissie Japan volop bezig om de Belgische delegatie voor het wereldcongres in Japan in goede banen te leiden. Reeds vele roadshows werden georganiseerd en al bijna dertig personen hebben zich ingeschreven om mee te gaan naar Japan. Het programma die de commissie inmiddels op punt heeft gesteld, ziet er veelbelovend uit met een prétour om u tegen te zeggen. Ten tweede kan ik u nu al met groot genoegen meedelen dat oud voorzitter en senator, Guy De Vedt zich kandidaat heeft gesteld om voorzitter te worden van de Belgium Senate. Daarnaast zal onze huidige voorzitter en toekomstig past voorzitter, Sven Couwels toetreden tot de Raad van Bestuur van JCI Vlaanderen. Verder zal de toekomstige B&N van JCI Antwerpen, Steven van der Veken andermaal mee de Antwerpse Jonge Ondernemer van 2016 organiseren. Eens te meer laat JCI Antwerpen haar initiatieftalent en organisatietalent zien en blinkt ze daarin uit. In alle gelederen van de verschillende niveau s van JCI, laat ze zich gelden. Ten derde ben ik als toekomstig voorzitter al maanden bezig een fusie voor te bereiden met JCI Antwerpen Aan de Stroom om de aloude breuk die in 1986 is ontstaan door een interne ruzie binnen JCI Antwerpen waaruit JCI Antwerpen-Linkeroever (thans JCI Antwerpen aan de stroom) is ontstaan te herstellen. Ik wilde het heugelijke nieuws nu reeds aankondigen, maar de onderhandelingen zijn nog niet rond en voor het zover is, moet er een akkoord zijn over alle punten. Desgevallend zal u daarvoor nog uitgenodigd worden voor een BAV het komende bestuursjaar. 3

4 Als de fusie rond is, zal hierdoor ons ledenaantal met maar liefst 25 % toenemen waardoor onze afdeling in één klap één van de grootste afdelingen wordt van het land. Ten vierde wil ik het komende jaar nog meer de focus leggen op Business and networking. Wat VOKA, VBO, BNI en anderen doen, kunnen wij beter, aangezien wij niet één, maar vier pijlers hebben waarop wij ons verbeteren. Afgelopen jaar ben ik begonnen met verschillende bedrijfsbezoeken te organiseren en die trend wil ik verder laten zetten door onze toekomstige B&N. Daarnaast wordt de BEEP sessie nieuw leven ingeblazen maar dan met behulp van een professioneel. Bedoeling is meer leden aan te trekken die weliswaar geïnteresseerd zijn in onder andere B&N, maar op hun honger blijven zitten als het op netwerking aankomt. Tenslotte zullen de vergaderingen net zoals bij Sven Couwels kort en efficient verlopen met aandacht voor de bartime, maar zullen deze voortaan in PREZI worden verzorgd. JCI Antwerpen gaat er op vooruit en dat zullen ze in Vlaanderen en België geweten hebben waarbij niets ons zal tegenhouden, there s no stopping us right now! 3. Een slogan met vele betekenissen. Dat Antwerpen met de slogan vooruit, there s no stopping us right now er het komende jaar op vooruit zal gaan, is duidelijk, maar daarnaast gaan in de term vooruit verschillende betekenissen schuil. a. Verandering In vooruit staat de letter V voor verandering. Wij van JCI blijven niet bij de pakken zitten. Sommige mensen zeggen: het is zo en het zal altijd zo zijn. Wij van JCI houden er een andere mening op na: het is zo, maar als wij niet willen dat het altijd zo zal zijn, zorgen wij voor verandering. Het verleden is voorbij, maar de toekomst hebben we zelf in handen bij elke stap die we zetten, bij elke beslissing die we nemen, bij alles wat we doen. Verandering dragen de Jaycees hoog in het vaandel en niet gewoon verandering, positieve verandering! 4

5 b. Organiseren In vooruit staat de eerste letter O voor organiseren. De Antwerpse Jaycees staan bekend voor hun organisatietalent. In hebben wij een Nationale Conventie georganiseerd om u tegen te zeggen. Vandaag de dag organiseert JCI Antwerpen onder meer de sportdag en de Belgische delegatie voor het wereldcongres in Japan. JCI Antwerpen weet hoe zij de dingen moet aanpakken, pakt de koe bij de horens en weet projecten georganiseerd en gerealiseerd te krijgen. c. Ondernemen In vooruit staat de tweede letter O voor ondernemen. Verandering gebeurt niet vanzelf. Verandering creëer je pas door iets te ondernemen, door initiatief te nemen om de verandering te verwezenlijken. Dit onderscheidt ons van serviceclubs, een VOKA en het VBO waar eerder een passieve houding wordt genomen en met eerder netwerkt dan zelf projecten te organiseren, verandering te creëren. d. Rechttoe, rechtaan, rechtdoor In vooruit staat de vierde letter R voor rechttoe, rechtaan, rechtdoor. Eens we een beslissing hebben genomen, eens we een project hebben ingepland en verandering wensen door te drukken door initiatief te nemen, te ondernemen en te organiseren, voeren we de beslissing uit: rechttoe, rechtaan, rechtdoor. Er is geen weg terug. We hebben beslist en we gaan ervoor. Een mooi voorbeeld is Kevin Rutten. Toen de vraag werd gesteld wie het bal het komende jaar wil organiseren stond hij recht, nam hij initiatief en verbond hij zich ertoe als commissiedirecteur de negende editie van het BM te organiseren. Rechttoe rechtaan en rechtdoor. Er wordt initiatief genomen en men gaat ervoor. Hetzelfde kan gezegd worden van Julie Brant die vorig jaar het initiatief nam om Weet Wat Je Eet te organiseren alsook Kevin Truyens die het initiatief nam om On The Way To Your Dream te organiseren. Rechttoe rechtaan, rechtdoor: drie krachtige woorden die onze afdeling en de spirit van JCI typeren. 5

6 e. Uitzonderlijk In het woord vooruit staat ook de letter U die staat voor Uitzonderlijk. We zijn niet zomaar JCI, we zijn veel meer dan dat. We zijn JCI Antwerpen! We zijn dan ook uitzonderlijk. Antwerpen is de grootste, de mooiste en de meest welvarende stad van Vlaanderen en van België en daar mogen we terecht fier op zijn. Zo zijn de handelsactiviteiten zoals we die nu kennen op de beurs van onder meer New York ontstaan in de handelsbeurs in Antwerpen in de 15 de eeuw. Waar thans New York, Singapore en Shanghai wereldhavens bij formaat zijn, vinden die haar oorsprong in Antwerpen, overigens eveneens één van de grootste havens ter wereld. We zijn dan ook een uitzonderlijke afdeling en we mogen dan ook met recht en reden fier zijn om niet enkel lid te zijn van JCI, maar bovenal van JCI Antwerpen. f. Internationaal Daarnaast staat de letter I voor internationaal Het zou eerder bekrompen zijn te zeggen dat JCI Antwerpen op ons eigen gericht is. Niet enkel Antwerpen is hetgeen alles om draait. We zijn bovenal Internationaal gefocust en georiënteerd. Zo neemt JCI Antwerpen elk jaar deel aan de Multitwinning dat het komende jaar zal plaatsvinden in Rotterdam. Maar ook gaat JCI Antwerpen elk jaar in grote getalen naar het Europees Congres en organiseert zij de Belgische delegatie voor Japan. g. Trainingen Tenslotte staat de letter T voor trainingen. Verandering creëer je door initiatief te nemen, iets te ondernemen, te organiseren en vervolgens rechttoe, rechtaan, rechtdoor de beslissing uit te voeren. Learning by doing is een veel gebruikte term. Maar onze slogan luidt echter ook: groeikansen aanbieden die jonge mensen aanzetten tot het creëren van positieve verandering. JCI geeft ook de mogelijkheid om zelf te groeien en bij te schaven waar nodig door een waaier aan trainingen aan te bieden. 6

7 JCI Antwerpen vooruit, and there s no stopping us right now! 4. Een nieuwe bestuur: een cocktail van oud-gedienden en nieuwe leden. Het nieuwe bestuur bestaat het komende jaar uit een combinatie van oud gedienden en nieuwe leden. Ik stel u voor: a. Kandidaat-President: Valère Vereecke Na bijna vier jaar JCI is het voor mij een groot genoegen en een grote eer om voorzitter te mogen worden van onze Antwerpse afdeling. Ik zal jullie daarbij niet teleurstellen. b. Kandidaat-Treasurer: Liesbeth Coteur Liesbeth draait al vele jaren mee in JCI en draagt onze afdeling een warm hart toe. Eens te meer een reden om haar de Antwerpse schatkist te laten beheren. Op dit moment fungeert zij reeds aan Penningsmeester van de commissie Japan zodat zij gesterkt door de ervaring die zij daar opdoet, het komende jaar de functie van Penningmeester goed zal vervullen. c. Kandidaat Secretary: Stephanie Ryckewaert Stephanie blinkt al enkele jaren uit met haar organisatietalent en haar punctualiteit. Zij weet als geen ander dat details, afwerking en stroomlijning van de vergaderingen een must is om alles in goede banen te leiden. Zij heeft zich al meermaals bewezen in verschillende commissies zodat wij weten dat zij haar taak als secretaris meer dan behoorlijk zal uitoefenen. Achter elke sterke voorzitter, staat een sterke secretaris. De keuze is dan ook evident. 7

8 d. Kandidaat Internationalisme: Judy Mariëns Judy Mariëns vormt een vaste waarde in JCI Antwerpen en daarbuiten en met haar enthousiasme en eeuwigdurende lach weet zij velen te inspireren om voor JCI te kiezen. Zelf zit zij momenteel in Riga voor haar werk waar zij goede contacten onderhoudt met JCI Riga, maar plant zij deze zomer terug naar Antwerpen te keren. Ook is zij de commissiedirecteur voor de Belgische delegatie Japan zodat internationalisme op haar lijf geschreven staat. e. Kandidaat Business en networking Ambassador Steven Van der Veken is nieuw in JCI en sedert kort ons recentste lid. Als ondernemer zal hij de taak van B&N Ambassador op zich nemen. Als ondernemer is hij het best geplaatst te voelen wat een ondernemer wil en op welke manier JCI daartoe kan bijdragen. Veel ervaring heeft hij opgedaan in de commissie Antwerpse Jonge Ondernemer waaraan hij dit jaar opnieuw zal deelnemen. f. Kandidaat Webdesign en prezi: Paul Naveau Ook nieuw in de RVB is Paul Naveau die het komende jaar de website van, JCI Antwerpen zal verzorgen. Een bijzonder belangrijke taak aangezien de website van een vereniging het uitstalraam bij uitstek is om de vereniging in the picture te zetten. Daarnaast zullen de vergaderingen voortaan in PREZI worden verzorgd in plaats van in PPP. Gezien hij daarin gespecialiseerd is, via zijn firma, Paul Presents, zullen de vergaderingen nog professioneler verlopen. g. Kandidaat Training and Personal development: Joke Raes Joke zal het komende jaar de trainingen organiseren. Zelf heeft zij al veel trainingen gevolgd met als belangrijkste de Flanders Academy (FLAC). Zij weet als geen ander welke trainingen het interessants zijn om op de agenda te plaatsen. 8

9 h. Kandidaat Ledenwerving: Valère Vereecke Het afgelopen jaar hebben er al meerdere activiteiten plaatsgevonden bij mij thuis om meer leden aan te trekken. Ik voel mij dan ook het beste geplaatst naast het voorzitterschap ook deze taak op mij te nemen. i. Kandidaat Immediate Past President: Sven Couwels Hoeft deze kandidaatstelling nog nadere toelichting? Sven draait al vele jaren mee in onze afdeling en staat bekend om zijn ordelijkheid, gedrevenheid en efficiëntie overgoten met een licht sausje van gevatte opmerkingen die hij steevast ad rem uit zijn mouw weet te schudden. Jaren heeft hij de trainingen verzorgd in onze afdeling en nu gaat hij als director TIF zetelen in de RVB van Vlaanderen. De kandidaatstelling is niet enkel een must, maar bovenal een eer. j. Kandidaat Commissarissen: Veronique Smids en Stefanie D Herde Tenslotte zullen Veronique en Stefanie een oogje in t zeil houden op de financiën van onze afdeling. JCI Antwerpen vooruit! There s no stopping us right now! 5. Het komende bestuursjaar in het licht van de vier pijlers van JCI. Een beleidsplan uiteenzetten voor het komende bestuursjaar is onvolledig indien niet de nodige aandacht wordt geschonken aan de vier pijlers van JCI. a. Individu Het komende jaar staat het individu zelf en de persoonlijke ontwikkeling van het individu opnieuw centraal. Er zullen tal van vormingen worden aangeboden waarop de leden zich kunnen inschrijven. Daarbij zal er een budget worden vrijgemaakt om na betaling van de vorming en deelname ervan, de helft terug te betalen aan de leden. Voorts, zijn er tal van commissies waaraan de leden kunnen deelnemen en via learning by doing zichzelf kunnen verbeteren. 9

10 b. Gemeenschap Ook zal de nodige aandacht geschonken worden aan de gemeenschap. JCI is niet compleet zonder dat deze pijler de nodige aandacht krijgt. De commissie Weet wat je eet is thans reeds bezig het komende jaar te organiseren, sponsors zijn reeds gecontacteerd en koks die bereid zijn gratis te koken zijn reeds gevonden. c. Business & networking Zoals reeds aangegeven wens ik het komende jaar de B&N pijler extra aandacht te geven. Er zullen weer een aantal bedrijfsbezoeken georganiseerd worden, de openingsreceptie en de nieuwjaarsreceptie zullen in een bedrijf plaatsvinden, de B&N zal opnieuw deel uitmaken van de commissie Antwerpse Jonge Ondernemer en de BEEP sessie, zal nieuw leven worden ingeblazen, zij het met een professioneel. Ook zullen er twee banners steevast deel uitmaken van de vergaderingen en krijgen de sponsors van JCI Antwerpen extra aandacht. Om te laten zien dat JCI Antwerpen er eens te meer op vooruit gaat en de professionaliteit hoog in het vaandel draagt, zullen de vergaderingen voortaan in PREZI worden weergegeven en niet meer in Power Point Presentaties. d. Internationalisme Tenslotte hoeft de pijler internationalisme weinig betoog. JCI Antwerpen organiseert de Belgische delegatie voor het wereldcongres in Japan. Op Multitwinning gaan we naar Rotterdam en last but no least gaan we naar het Europees Congres in Finland. 10

11 6. Conclusie. Met bovenstaande beleidsplan hoop ik jullie te kunnen overtuigen en beloof ik jullie niet teleur te stellen. JCI-Antwerpen vooruit! And there s no stopping us right now! Antwerpen, 22 mei 2015 Valère Vereecke Incoming voorzitter 11

40-1. JCI Info Magazine. België Belgique P.B. P.P. 9340 Lede BC6706 BC6706. www.jciaalst.be

40-1. JCI Info Magazine. België Belgique P.B. P.P. 9340 Lede BC6706 BC6706. www.jciaalst.be www.jciaalst.be België België Belgique Belgique P.B. P.P. P.B. P.P. 9340 Lede 9340 Lede BC6706 BC6706 JIM 1 - Jaargang 40 februari 2015 - P409211 Kwartaaluitgave, verschijnt elke 3 maanden afgiftekantoor

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

FSA& Beyond. FSA in het nieuws. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1

FSA& Beyond. FSA in het nieuws. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1 OKTOBER 2006,ELFDE JAARGANG, NUMMER 1 www.fsa.nl FSA in het nieuws AMSTERDAM - De Deense uitgeverij Ventus Publishing brengt, naar eigen zeggen als eerste in de wereld, gratis te downloaden studieboeken

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen

Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen Met andere ogen kijken. en dan nieuwe dingen doen? Over inspiratie door buitenlandse ervaringen Onderzoek naar peer-to-peer learning in een internationale context Van Beekveld&Terpstra Organisatieadviesbureau

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO

sectorlink magazine De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder UNIZO De dag dat ik gefrustreerd geraak, trek ik de stekker eruit Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder sectorlink magazine UNIZO THEMA Sectororganisaties in tijden van crisis De economische crisis is ook

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014.

Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt het jaarverslag van de International Federation of Medical Students Associations- VUmc (IFMSA-VUmc) over het beleidsjaar 2013-2014. In dit jaarverslag vindt u een overzicht

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

H e t G e h e i m v a n S u c c e s o p I n t e r n e t

H e t G e h e i m v a n S u c c e s o p I n t e r n e t H e t G e h e i m v a n S u c c e s o p I n t e r n e t Hoe je kleine bedragen kunt veranderen in een maandelijks inkomen door de juiste kennis toe te passen. I n t r o d u c t i e Wat je straks gaat lezen

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Kleinere vs grotere bedrijven

Kleinere vs grotere bedrijven Kleinere vs grotere bedrijven Het bedrijf van jouw toekomst Special: Kleinere versus grotere bedrijven FSA Zoekt Bestuur 2009/2010 In gesprek met Maarten Erkamp Oud bestuurslid FSA en nu werkzaam bij Rabo

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 15

Inhoud. Pagina 2 van 15 Maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Waarom een beleidsplan?... 3 Hoe is het beleidsplan tot stand gekomen?... 3 Onderdeel A: Vereniging, sfeer en mensen... 5 Inleiding... 5 A.1 Speerpunt: Bestuursstructuur...

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Colofon 2012 Halbe&Koenraads Ventures Eerste druk Opmaak en illustraties: Thomasbijen.com Eindredactie: Carla Kramer Ondersteuning: Thomas Kooiman, Martin Luxemburg en Hendrik Halbe Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE

EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE EHBI-KIT EERSTE HULP BIJ INTRODUCTIE 1. INLEIDING Je hebt nu in handen de EHBI-kit van JCI Dommelland. Dit betekent dat je de stap hebt gezet om JCI (want zo korten we die lange naam altijd af) beter te

Nadere informatie

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS

Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014. Studievereniging POLIS Informatiebundel Voor Bestuur 2013-2014 Studievereniging POLIS Tilburg, maart 2013 Studievereniging POLIS Tilburg University Locatie: P. 3.217 Warandelaan 2 Tilburg Postadres: Postbus 90153 5000 LE Tilburg

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. KNCV op de bres voor goed scheikundeonderwijs. Jong KNCV met visie en nieuw elan klaar voor de toekomst

JAARVERSLAG 2009. KNCV op de bres voor goed scheikundeonderwijs. Jong KNCV met visie en nieuw elan klaar voor de toekomst JAARVERSLAG 2009 KNCV op de bres voor goed scheikundeonderwijs Jong KNCV met visie en nieuw elan klaar voor de toekomst Carrière Coaches van de KNCV helpen ambitieuze chemici KNCV brengt specialisten op

Nadere informatie

De nieuwe koers Op weg naar een duurzame toekomst. Onderbouwing Manifest. Nivon, netwerk voor Cultuur en Natuur

De nieuwe koers Op weg naar een duurzame toekomst. Onderbouwing Manifest. Nivon, netwerk voor Cultuur en Natuur De nieuwe koers Op weg naar een duurzame toekomst Onderbouwing Manifest Nivon, netwerk voor Cultuur en Natuur Onderbouwing Manifest Nivonraad 21 november 2009 Inhoud Inleiding 3 De context 4 Wat gaan we

Nadere informatie

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013

LAKS. Occupy Rijnstraat! international again! Uitdaging in het Laks goes. onderwijs... landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 LAKS landelijk aktie komitee scholieren editie 2, mei 2013 Occupy Rijnstraat! Uitdaging in het Laks goes onderwijs... international again! Lieve lezer, Het schooljaar loopt alweer op z n eind en daarmee

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Infobrochure 004 Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Beste Student(e), Tegenwoordig zijn er zoveel studiekeuzes waardoor het maken van een beslissing steeds moeilijker wordt. Vaak is de informatie

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie