Titel Functies en nevenfuncties Erefuncties 4. Oogappeltjes van Oranje: Amalia, Alexia en Ariane Prinses Catharina-Amalia Prinses Alexia Prinses

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Functies en nevenfuncties Erefuncties 4. Oogappeltjes van Oranje: Amalia, Alexia en Ariane Prinses Catharina-Amalia Prinses Alexia Prinses"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Registreer dit e-book! Volg ons op de sociale media Voorwoord Inleiding: Wie is wie? Het verschil tussen de koninklijke familie en het Koninklijk Huis Leden van het Koninklijk Huis Overige leden van de koninklijke familie 1. Koningen en koninginnen tot nu toe Koning Lodewijk I Koning Willem I Koning Willem II Koning Willem III Koningin Wilhelmina Koningin Juliana Koningin Beatrix 2. Van prins Pils tot koning: Willem-Alexander Geboorte en doop School en studie Voorbereiding op het koningschap Sport Zijn vriendinnen De ware: Máxima Klaar voor het koningschap 3. Van economisch talent tot koningin: Máxima Jeugd Studie en werk Relatie en verloving Huwelijk Werkzaamheden als prinses Moederschap Petekinderen 2

3 Titel Functies en nevenfuncties Erefuncties 4. Oogappeltjes van Oranje: Amalia, Alexia en Ariane Prinses Catharina-Amalia Prinses Alexia Prinses Ariane 5. De abdicatie en eedaflegging Tekenen van de akte van de abdicatie De eedaflegging in de Nieuwe Kerk Receptie Koningsvaart op het IJ 6. Zij moeten nog wachten: de koninklijke collega s De hertog en hertogin van Brabant De Prins van Wales en de hertogin van Cornwall Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen De Prins en Prinses van Asturië Kroonprinses Victoria en prins Daniel van Zweden Erfgroothertog Guillaume en erfgroothertogin Stéphanie van Luxemburg Prinses Caroline van Monaco, prinses van Hannover 7. Wat verandert er allemaal met koning Willem-Alexander? Koninginnedag wordt Koningsdag Prinsjesdag Een Prinses van Oranje De toekomst van Amalia, Alexia en Ariane Provinciebezoeken en de Nederlandse Antillen Staatsbezoeken en officiële bezoeken Protocol Militaire carrière Willem-Alexander Erefuncties en officiële functies 8. Paleis Huis ten Bosch en kasteel Drakensteyn 3

4 Paleis Huis ten Bosch Kasteel Drakensteyn Conclusie Over de auteur Colofon Over dit e-book 4

5 Voorwoord Voor een royaltywatcher zijn koninklijke evenementen of gebeurtenissen altijd bijzonder om mee te maken. Ik was er al vroeg bij en heb er al veel mee mogen maken, vrolijke en droeve momenten. Zo zat ik als zesjarige te smullen van de mediastorm rondom de scheiding van Charles en Diana. En zoals het een brave zesjarige betaamt die in sprookjes gelooft, je verdeelt iedereen in goed en slecht. Nu weet ik natuurlijk beter. Andere zaken die me zijn bijgebleven als royaltywatcher zijn het overlijden van de Belgische koning Boudewijn, het tragische ongeluk van Diana en gelukkig ook mooie momenten als verlovingen, huwelijken en geboortes. Vooral de afgelopen tien jaar waren wat dat betreft goed gevuld. En vanwege mijn passie voor ICT en webdesign vond ik op internet al snel gelijkgestemden. The Royal Forums en later mijn eigen forum op All Things Royal werden al snel het toneel voor leuke discussies. Maar de inhuldiging van een nieuwe koning is voor een royaltywatcher toch wel het evenement der evenementen. Een dag vol tradities en gebruiken en pump and circumstance zoals de Britten dat mooi zeggen. Nu heb ik de eedaflegging van de Belgische koning Albert II wel meegemaakt, maar de Oranjes durven meer uit te pakken. Dat is natuurlijk wel aantrekkelijk voor een royaltywatcher. Het zal erg bijzonder worden om deze dag mee te maken, midden op de Dam tussen het aanwezige publiek. Dit boekje vertelt alles wat je moet weten over de Nederlandse koninklijke familie en wat er op 30 april 2013 gebeurt. Hopelijk komt het je van pas. Het was in ieder geval een genoegen om het te schrijven! Maar het boek is er niet gekomen zonder hulp. Mijn dank gaat uit 6

6 naar Suzanne Schram van Uitgeverij Link, die me de kans heeft geboden dit prachtige e-book te schrijven. Rick Evers van het tijdschrift Royalty en royaltyjournalist Netty Leistra wil ik bedanken dat ze me hebben gewezen op (domme) fouten en slordigheden. Veel leesplezier! Sophie Ragas Baarle-Nassau, maart P.S. In contact komen? Vragen of opmerkingen? Volg me op Twitter 7

7 Inleiding: Wie is wie? Met de troonswisseling in zicht is het handig een overzichtje te hebben van iedereen die tot de koninklijke familie behoort. Laat vrienden en familie versteld staan op 30 april als je iedereen herkent! In dit hoofdstuk ontdek je: Wat het verschil is tussen de koninklijke familie en het Koninklijk Huis. Wie er allemaal deel uitmaken van de koninklijke familie. Hoe de levensloop van alle prinsen en prinsessen is. Het verschil tussen de koninklijke familie en het Koninklijk Huis Voordat we gaan beginnen met iedereen voor te stellen, is een lesje Oranjekunde zeker op zijn plaats. De politiek en de Rijksvoorlichtingsdienst maken namelijk onderscheid tussen de koninklijke familie en het Koninklijk Huis. Gelukkig is het geen hogere wiskunde. Tot de koninklijke familie behoort iedereen, tot het Koninklijk Huis behoren de volgende personen: De koning of koningin. De voormalige koning(in). Broers, zussen van de koning(in) en kinderen van de koning(in) die rechten op de troon hebben. De echtgenoten of echtgenotes van bovengenoemde personen. Leden van de koninklijke familie die er op grond van de overgangsregeling in de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis recht op hebben. (Dit geldt voor prinses Margriet en prof. 8

8 Door zijn onafhankelijk houding tegenover zijn broer, verslechtert de relatie tussen beiden. Uiteindelijk wordt Lodewijk gedwongen door zijn broer om het koninkrijk over te dragen. Dat hij de kroon nog gauw heeft overgedragen op zijn zoon Napoleon Lodewijk, daarmee koning Lodewijk II van Holland, maakt voor Napoleon niks uit. Het besluit van zijn broer negeert hij en Nederland wordt ingelijfd bij Frankrijk. Lodewijk probeert nog de troon terug te krijgen, maar helaas. Zijn menselijke optreden als koning heeft echter ongetwijfeld de acceptatie van koning Willem later positief beïnvloed. Koning Willem I Willem I koning der Nederlanden, Joseph Paelinck, 1819, Rijksmuseum Amsterdam 27

9 Hoewel Nederland na Lodewijk positief tegenover een nieuwe koning stond nadat Napoleon en de Fransen waren verslagen en verdreven, betekent dit niet dat het koningsschap van Willem I zonder kleerscheuren zal verlopen. Die zal in het teken staan van veel veranderingen (afscheiding van België) en politieke hervormingen (aanpassingen aan de grondwet). Van dit alles heeft hij nog geen weet als hij geboren wordt op 24 augustus 1772 als zoon van erfstadhouder Willem V en diens vrouw Wilhelmina van Pruisen. De familie moet in ballingschap leven in Engeland als Napoleon via Lodewijk de scepter komt zwaaien. Hij heeft hoop dat Napoleon hem zal kiezen als koning van Holland, maar het wordt Lodewijk. De kansen voor Willem keren als Napoleon een grote nederlaag lijdt bij Leipzig. Nederland is op dat moment ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Hierop reist Willem af naar Londen om te polsen of voor hem een rol is weggelegd in het Europa na Napoleon. Op datzelfde moment is er in Den Haag een drietal bijeen (van Hogendorp, van der Duyn van Maasdam en van Limburg Stirum) die zich beraden op het vertrek van de Fransen en het herstel van Oranje al voor zich zien. Zo wordt Willem op 1 december 1813 uitgeroepen tot Soeverein Vorst der Nederlanden, deze functie zal hij een dag later aanvaarden. Op 30 maart 1814 wordt hij in Amsterdam ingehuldigd. Als koning richt hij vooral op buitenlandse politiek (hij wil graag het land uitbreiden met het tegenwoordige België, Luxemburg en het gebied tussen de Rijn, Maas en Moezel). Hij bemoeit zich met alle details van staatszaken en roept allerlei instellingen in het leven: de Nederlandse Bank en de Nederlandse Handelsmaatschappij om maar wat te noemen. Door deze vlijt krijgt hij de bijnaam koopman-koning. Maar zijn koningsschap begint haarscheurtjes te vertonen als hij 28

10 Koningin Wilhelmina der Nederlanden, Pieter de Josselin de Jong, 1901, Wikipedia Wilhelmina wordt op 31 augustus 1880 op een cruciaal moment voor de Oranje-monarchie geboren. Na Maurits in 1850, is ook troonopvolger Willem overleden. En vier jaar na haar geboorte zal ook de laatste zoon van Willem III sterven. Op haar schouders rust de toekomst van de monarchie, vanaf dat moment is zij troonopvolgster. Ze is tien jaar als haar vader in 1890 overlijdt en omdat zij nog geen 18 is, wordt er een regent aangesteld. Die vindt men in de koningin-weduwe Emma, Wilhelmina s moeder. De prinses groeit voorspoedig op en als ze 18 is, is het zover: ze 34

11 wordt ingehuldigd als Koningin der Nederlanden (onze eerste!). Ze volgt haar vader echter niet op als groothertogin van Luxemburg: het land dat onder Willem III onafhankelijk werd, maar voor hun monarchie onze Oranje-Nassaus verkoos, had in de nieuwe Grondwet verklaart dat alleen mannelijke erfgenamen de troon konden bestijgen. Zodoende ging de troon zoals afgesproken naar een andere tak van de Nassaus: de familie Nassau-Weilburg. Als ze koningin is, moet er snel gezorgd worden voor een echtgenoot. Niet in de laatste plaats om de toekomst van de monarchie te verzekeren. Als Wilhelmina kinderloos zou overlijden, zou namelijk een achterneef van haar, groothertog Willem Ernst van Saksen-Weimar-Eisenach, kandidaat voor de troon zijn. Een echtgenoot is dus gewenst en wordt gevonden in de persoon van hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Na een aantal miskramen wordt dochter Juliana geboren. Het huwelijk is aanvankelijk gelukkig, maar Hendrik voelt zich niet thuis in zijn rol als prins-gemaal en ook niet echt in zijn nieuwe thuisland. Wilhelmina gaf haar man slechts enkele bezigheden en verantwoordelijkheden, vanuit haar grote plichtsbesef. Hij gaat buitenshuis plezier zoeken en manieren om geld te verdienen. Helaas kweekt hij alleen maar schulden. In 1934 zal hij overlijden. Als koningin oogst Wilhelmina veel respect en bewondering: zij helpt Nederland neutraal te blijven in de Eerste Wereldoorlog, steunt het verzet in de Tweede Wereldoorlog via Radio Oranje, doet zakelijke investeringen en stimuleert de wederopbouw van Nederland. Ook is zij een van de weinige Oranjes die haar memoires laat publiceren. In 1948 doet zij troonsafstand ten gunste van Juliana en verschijnt 35

12 ze nog een aantal keer in het openbaar. In 1962 overlijdt zij. Koningin Juliana Koningin Juliana en Wilhelmina, Library of Congress Juliana is de enige dochter van koningin Wilhelmina en prinsgemaal Hendrik. Wilhelmina wil haar dochter een minder beschermende opvoeding geven dan zij heeft gehad. Dat betekent dat Juliana niet onderwezen wordt door een gouvernante, maar naar een echte school wordt ze ook niet gestuurd. Er wordt gekozen voor een tussenoplossing: een privé-klas op het paleis. Wel kan Juliana later genieten van het studentenleven als ze gaat studeren aan de universiteit van Leiden, waar ze via een speciaal programma wordt klaargestoomd voor de troon. Maar prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld is degene die Juliana 36

13 partnerkeuze ligt in het begin gevoelig vanwege zijn Duitse afkomst, maar gedurende de decennia die volgen wordt prins Claus een van de meest gewaardeerde en geliefde leden van de koninklijke familie. Hun drie zonen Willem-Alexander, Johan Friso en Constantijn, maken het gezin compleet. In 1980 wordt ze koningin, een ambt dat ze geheel anders zal invullen dan haar moeder Juliana. In begin wordt haar daarom wel eens verweten te zakelijk en afstandelijk te zijn. Later zal blijken dat door zakelijk te zijn en niet te gewoon willen zijn, Beatrix de monarchie weer grandeur heeft gegeven. Maar vooral bij schokkende gebeurtenissen toont ze aan er volop voor de mensen te zijn. En ook tijdens werkbezoeken en Koninginnedag is merkbaar dat ze houdt van contact met mensen en dat ze geniet als die genieten. Niet verwonderlijk dat ze na haar abdicatie nog graag onder de mensen wil komen zoals ze toen in haar bekendmaking aangaf. De belangrijkste ontdekkingen uit dit hoofdstuk: Dat Lodewijk I onze eerste koning was en zijn meelevenheid met het volk na grote rampen de basis heeft gelegd voor de koningen en koninginnen na hem. Dat Willem I na alle politieke hervormingen het regeren beu was en daarom abdiceerde. Dat het voortbestaan van de Nederlandse monarchie vóór Wilhelmina geboren werd aan een zijden draadje hing. 39

14 van New York uit. Het is dan ook niet gek dat hij dit als een werkgebied ziet en sport wil gaan promoten. Hij wordt lid van het IOC, is als supporter te zien bij sportwedstrijden (vooral bij schaatsen en hockey, maar ook bij paardrijwedstrijden en voetbal) en schuift op televisie enkele keren aan bij tv-presentator Mart Smeets om de Nederlandse sport te bepraten of het het succes van onze sporters te vieren. Ook Erica Terpstra, voormalig zwemster en politica, is volop te spreken over de prins in de wereld van de sport. Nog steeds is hij een fervent hardloper. Zijn vriendinnen Naarmate de prins ouder wordt, krijgen zijn relaties steeds meer aandacht. In de media durft niemand op dat gebied nalatig te zijn, de toekomstige vrouw van de prins willen ze niet missen. De vrouwen van wie bekend is dat hij er een relatie mee had, zijn Paulette Schröder (dochter van oprichter Martinair), Yolande Adriaansens, Barbara Boomsma en Emily Bremers. Enkele mensen die al een écht koninklijk sprookje voor zich zien, noemen kroonprinses Victoria van Zweden en prinses Märthe Louise van Noorwegen als mogelijke huwelijkspartners. Maar vooral met Emily heeft iedereen het idee dat dit wel eens heel serieus zou kunnen zijn. De tandartsdochter studeert ook in Leiden en daar leren ze elkaar kennen. Geruchten over een relatie worden bevestigd door haar vader. Als ze op weg zijn naar de wintersportvakantie raken beiden betrokken bij een verkeersongeval. Emily is aanwezig bij de zestigste verjaardag van koningin Beatrix en ook, best verrassend, bij het huwelijk van prins Maurits en prinses Marilène. Daardoor raakt iedereen ervan overtuigd dat een verloving niet lang meer op zich laat wachten. Maar eind 1998 laat de moeder van prinses Marilène zich tegenover een journalist ontvallen dat de relatie over is. Daarna wordt het in de pers wat rustiger rond het amoureuze leven van de prins, maar in 1999 staat men weer op scherp: er is weer een 45

15 blonde schone gesignaleerd aan de zijde van de prins. Willem-Alexander, Paul Blank, De ware: Máxima En ook dit keer duikt de pers erbovenop. De foto s die van het stel gemaakt zijn op de Groene Draeck zijn van een slechte kwaliteit, maar men probeert toch de identiteit van deze blonde vrouw te achterhalen. In het begin wordt ze Fräulein Herzog genoemd. Daarna weet men al te melden dat ze van Argentijnse afkomst is. En dan gaat het snel. De Volkskrant heeft de échte naam snel te pakken, zij het met een schrijffout: Máxima Zorroguieta. Algauw blijkt dat het om Zorreguieta moet gaan. Details over haar (wonend en werkend in New York), haar ouders (pa was minister onder de Argentijnse dictator Jorge Videla) en de eerste duidelijke foto s van het paar samen, met dank aan Edwin Smulders, volgen gauw. En de discussie of ze de 46

16 Maxima, Paul Blank, Moederschap Inmiddels heeft het paar drie kinderen: Catharina-Amalia (2003), Alexia (2005) en Ariane (2007). Petekinderen De prinses heeft twee koninklijke petekinderen: prins Sverre Magnus van Noorwegen (zoon van kroonprins Haakon van Noorwegen en kroonprinses Mette-Marit) en gravin Leonore (dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien). Titel Middels koninklijk besluit is Máxima sinds haar huwelijk in de adelstand verheven en draagt ze de titels Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, met het predikaat Koninklijke 56

17 Erefuncties en officiële functies Prins Willem-Alexander en koningin Beatrix bekijken welke erefuncties en officiële functies ze aanhouden, welke afvallen en welke nieuwe erbij komen. Officiële mededelingen hierover volgen nog. Over de volgende functies van Willem-Alexander wordt dus binnenkort een beslissing genomen: Beatrix Paul Blank, Voorzitter van de Adviescommissie Water. Voorzitter van de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. Lid van de Raad van Advies van ECP.NL (Platform voor enederland). Voorzitter van het bestuur van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje Nassau. Vertegenwoordiger Hare Majesteit de Koningin en leden van 90

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander

verwerkingsopdrachten Willem-Alexander verwerkingsopdrachten Willem-Alexander Van kind tot koning Vragen bij Stamboom van het Koninklijk huis (bladzijde 6 en 7) 1 Als je goed kijkt, zie een schild met het wapen van Nederland. Op het schild

Nadere informatie

Vakanties en bijzondere dagen

Vakanties en bijzondere dagen Vakanties en bijzondere dagen VAKANTIE NOORD/MIDDEN/ZUID DATA Kerst 2013 alle regio s 21-12-13 t/m 05-01-14 Voorjaar noord 22-02-14 t/m 02-03-14 midden / zuid 15-02-14 t/m 23-02-14 Mei alle regio s 26-04-14

Nadere informatie

: TROONOPVOLGING IN NEDERLAND

: TROONOPVOLGING IN NEDERLAND DE NIEUWE KONING WILLEM-ALEXANDER 30 april 2013 : TROONOPVOLGING De nieuwe troonopvolger in Nederland Op 27 april 1967 wordt het eerste kindje van kroonprinses Beatrix en haar man Prins Claus geboren.

Nadere informatie

1. De bus met daarop het staatsieportret van Koningin Wilhelmina, en een afbeelding van de gouden koets.(1977)

1. De bus met daarop het staatsieportret van Koningin Wilhelmina, en een afbeelding van de gouden koets.(1977) 1. De bus met daarop het staatsieportret van Koningin Wilhelmina, en een afbeelding van de gouden koets.(1977) 2. De bus met daarop Koningin Wilhelmina als jong meisje, en de intocht te Amsterdam.(1984)

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

25 JAAR KONINGIN BEATRIX

25 JAAR KONINGIN BEATRIX KONINGIN BEATRIX 30 april 1980 - heden Inleiding Op 30 april 1980 tekende koningin Juliana de Acte van Abdicatie. Hiermee deed ze afstand van haar troon. Diezelfde dag werd haar oudste dochter en kroonprinses

Nadere informatie

Troonopvolging. Hij wordt koning. Er is op 30 april dus een troonswisseling. Hoe gaat dat? Dit en meer lees je in deze krant.

Troonopvolging. Hij wordt koning. Er is op 30 april dus een troonswisseling. Hoe gaat dat? Dit en meer lees je in deze krant. Troonopvolging LEVE DE KONING! Hoe ging het vroeger? In dit filmpje zie je hoe koningin Beatrix in 1980 werd ingehuldigd. 0 april 01 een bijzondere dag! Waarom? Op die dag stopt koningin Beatrix met haar

Nadere informatie

QUIZ. Tip! Speel de quiz klassikaal op het digitale schoolbord! Spelregels Wijs een jurylid aan: die bepaalt wie antwoord mag geven.

QUIZ. Tip! Speel de quiz klassikaal op het digitale schoolbord! Spelregels Wijs een jurylid aan: die bepaalt wie antwoord mag geven. QUIZ Tip! Speel de quiz klassikaal op het digitale schoolbord! Spelregels Wijs een jurylid aan: die bepaalt wie antwoord mag geven. Wijs een vragensteller aan: die stelt de vraag en noemt de 3 mogelijke

Nadere informatie

NA 123 JAAR WEER EEN KONING!

NA 123 JAAR WEER EEN KONING! Troonopvolging NA 12 JAAR WEER EEN KONING! Hoe ging de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980? Je ziet het in dit filmpje. Op 0 april 201 treedt koningin Beatrix af. Prins Willem-Alexander volgt haar

Nadere informatie

TROONOPVOLGING TROONOPVOLGING

TROONOPVOLGING TROONOPVOLGING KINDErkrant TROONOPVOLGING 2013 / e JAARGANG / NUMMER 01 INTERVIEW Weetjes opdrachten Puzzels Een kroon hoort echt bij een koning. Daaraan kun je zien dat hij koning is. Maar in Nederland heeft de koning

Nadere informatie

hoera een koning mijn persoonlijke bewaarboekje want ik was erbij!

hoera een koning mijn persoonlijke bewaarboekje want ik was erbij! 2013 Inhuldiging Willem-Alexander hoera een koning mijn persoonlijke bewaarboekje want ik was erbij! Leuke voorbeelden van kroontjes! Hallo, dit ben ik! Vul je dit ook nog even in? Als ik koning/koningin

Nadere informatie

Naam: IK WOON IN NEDERLAND

Naam: IK WOON IN NEDERLAND Naam: IK WOON IN NEDERLAND Nederland is een land in Europa. Het land ligt aan de Noordzee, naast Duitsland en België. Nederland is niet erg groot. Toch wonen er ruim 16 miljoen mensen, waardoor Nederland

Nadere informatie

Koningsdagonderzoek 2013

Koningsdagonderzoek 2013 Koningsdagonderzoek 2013 Publicatiedatum: 26-04- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 23 t/m 26 april 2013, deden 2300 jongeren mee (onder wie 828 middelbare scholieren). De uitslag

Nadere informatie

12½ jaar samen. Reformatorisch Dagblad

12½ jaar samen. Reformatorisch Dagblad 12½ jaar samen Reformatorisch Dagblad 1 1 3 2 2 3 2002 2003 1 In het jaar van hun huwelijk moeten de prins en prinses de op 6 oktober overleden prins Claus naar de grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft

Nadere informatie

1/2. Verenigde Vergadering. der Staten-Generaal

1/2. Verenigde Vergadering. der Staten-Generaal Verenigde Vergadering 1/2 der Staten-Generaal Vergaderjaar 2000 2001 9 (R 1684) Het verlenen van toestemming aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prins van Oranje,

Nadere informatie

De Troonswisseling in Nederland op 30 april 2013

De Troonswisseling in Nederland op 30 april 2013 De Troonswisseling in Nederland op 30 april 2013 Op 28 januari 2013 kondigde Koningin Beatrix haar aftreden aan. De abdicatie van de Koningin en de inhuldiging van Koning Willem-Alexander, de huidige Prins

Nadere informatie

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht?

Tijd van regenten en vorsten 1600 1700. 6.2 Wie heeft de macht? Deel 2. Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Onderzoeksvraag: Wie hadden in de Republiek, in Frankrijk en in Engeland de politieke macht? Kenmerkende aspect: Het streven van vorsten naar absolute macht. De bijzondere plaats in staatskundig opzicht

Nadere informatie

L E E R L I N G E N W E R K B L A D

L E E R L I N G E N W E R K B L A D L E E R L I N G E N W E R K B L A D Koning Willem I en zijn taarten Noem een paar Nederlandse politieke partijen: Partij van de Dieren VVD Nederland heeft een minister president, wie is onze minister president?

Nadere informatie

Nederland & Oranje sluit daarmee aan bij de kerndoelen van de leergebieden Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.

Nederland & Oranje sluit daarmee aan bij de kerndoelen van de leergebieden Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie. Docentenhandleiding Welkom bij Paleis Het Loo! U gaat met uw klas het lesprogramma Nederland & Oranje volgen. Hierbij hoort een voorbereidende les op school (60 minuten), een bezoek aan Paleis Het Loo

Nadere informatie

TULE inhouden & activiteiten Nederlands. Kerndoel 7. Toelichting en verantwoording

TULE inhouden & activiteiten Nederlands. Kerndoel 7. Toelichting en verantwoording TULE - NEDERLANDS KERNDOEL 7 116 TULE inhouden & activiteiten Nederlands Kerndoel 7 De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten. Toelichting en verantwoording

Nadere informatie

Pienter prinsesje wordt Prinses AMALIA KAN GAAN WENNEN AAN HET IDEE DAT ZE OOIT KONINGIN ZAL ZIJN

Pienter prinsesje wordt Prinses AMALIA KAN GAAN WENNEN AAN HET IDEE DAT ZE OOIT KONINGIN ZAL ZIJN PRINSES VAN ORANJE Pienter prinsesje wordt Prinses AMALIA KAN GAAN WENNEN AAN HET IDEE DAT ZE OOIT KONINGIN ZAL ZIJN Met de Inhuldiging van koning Willem-Alexander verandert ook de status van zijn oudste

Nadere informatie

Voorbereidende les bij:

Voorbereidende les bij: Voorbereidende les bij: 1 U heeft een bezoek aan de tentoonstelling 24 uur met Willem in het Nationaal Archief gepland. Wij verheugen ons op uw komst, u bent van harte welkom! Om uw bezoek aan het Nationaal

Nadere informatie

Ons koningshuis. Doel: Na deze opdracht weet je meer over ons koningshuis. Geschiedenis tijd: ** Koningin Wilhelmina. Tips en benodigde materialen;

Ons koningshuis. Doel: Na deze opdracht weet je meer over ons koningshuis. Geschiedenis tijd: ** Koningin Wilhelmina. Tips en benodigde materialen; Thema : Amerika moeilijkheid:*** Geschiedenis tijd: ** Belangrijke mensen Juf Dineke Koningin Wilhelmina Ons koningshuis Doel: Na deze opdracht weet je meer over ons koningshuis Tips en benodigde materialen;

Nadere informatie

Munten - Schriftelijk

Munten - Schriftelijk 7728 Nederland - Gouden Tientjes 1875-1933 7741 7751 7700 10 Gulden 1875 - Goud - ZF- 130 7701 10 Gulden 1875 - Goud - ZF 130 7702 10 Gulden 1875 - Goud - ZF 130 7703 10 Gulden 1875 - Goud - ZF 130 7704

Nadere informatie

WELKOM OP PALEIS HET LOO

WELKOM OP PALEIS HET LOO ANTWOORDEN BIJ DE SPEURTOCHT: 1. De oranjeboom (sinaasappelboom) 2. Kroon en rijksappel 3. Kroon op tafel, appel in de hand 4. Aan de overkant aan de muur 5. Links en rechts van de open haard 6. Dan zat

Nadere informatie

Zijne Majesteit de Koning is ingehuldigd!

Zijne Majesteit de Koning is ingehuldigd! Zijne Majesteit de Koning is ingehuldigd! Achtergrondinformatie bij de inhuldiging van Z.M. Koning Willem-Alexander Onder de statige tonen van het Wilhelmus en zwaar leunend op de arm van prins Claus betrad

Nadere informatie

Generaal-majoor A.W.P. Weitzel (1816-1896)

Generaal-majoor A.W.P. Weitzel (1816-1896) Ik heb in die dagen en trouwens ook vroeger een treurige ondervinding opgedaan. Het is deze: men kan in Nederland veel kwaad zeggen van Jezus Christus, van de Heilige Geest, zelfs van de Goede God zonder

Nadere informatie

De Oranjes. Verrassende feiten die iedereen moet weten. Arendo Joustra Jeroen Langelaar Annemarie van Ulden Jos Widdershoven

De Oranjes. Verrassende feiten die iedereen moet weten. Arendo Joustra Jeroen Langelaar Annemarie van Ulden Jos Widdershoven DE ORANJES De Oranjes Verrassende feiten die iedereen moet weten Arendo Joustra Jeroen Langelaar Annemarie van Ulden Jos Widdershoven 2011 Elsevier Reed Business Alle rechten voorbehouden Redactie José

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek

Resultaten verantwoordingsonderzoek 0 Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij de Koning (I) 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij de Koning (I) zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

Korte lesbrief Koningsbomen Ter gelegenheid van het planten van de Lindeboom voor Koning Willem Alexander Op 30 april 2013

Korte lesbrief Koningsbomen Ter gelegenheid van het planten van de Lindeboom voor Koning Willem Alexander Op 30 april 2013 Korte lesbrief Koningsbomen Ter gelegenheid van het planten van de Lindeboom voor Koning Willem Alexander Op 30 april 2013 Geschiedenis Op 30 april 2013 wordt de Prins van Oranje, beter bekend als Prins

Nadere informatie

Hou jij van beschuit met oranje muisjes?

Hou jij van beschuit met oranje muisjes? Handleiding voor de leerkracht 1. Het onderwerp Op zondag 7 december 2003 werden kroonprins Willem-Alexander en prinses Máxima Zorreguieta de vader en moeder van prinses Amalia. Zij wordt na Willem-Alexander

Nadere informatie

Kenmerk : 's-gravenhage, 21 juni 2001

Kenmerk : 's-gravenhage, 21 juni 2001 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN Minister-President Aan de Voorzitter van de Verenigde vergadering der Staten-Generaal Binnenhof 21 Postbus 2500 EA Den Haag Kenmerk : 's-gravenhage, 21 juni 2001 Hierbij bied

Nadere informatie

88 portret van Máxima

88 portret van Máxima Ton Jaspers schetste met zo min mogelijk lijnen een duidelijk beeld. Koningin Máxima is de kroon op ons koningshuis. Het is dan ook niet voor niets dat er in de loop der jaren al vele kunstwerken van haar

Nadere informatie

[Dossier - De Koning van België]

[Dossier - De Koning van België] [Dossier - De Koning van België] België had zijn monarchie maar twee keer nodig. De eerste keer was bij het ontstaan van het land, want zonder Leopold I had België nooit bestaan. De grote mogendheden hadden

Nadere informatie

NEDERLAND IN DE 16e EEUW

NEDERLAND IN DE 16e EEUW NEDERLAND IN DE 16e EEUW In de 16e eeuw vielen de Nederlanden onder de Spaanse overheersing. Er bestonden grote verschillen tussen de gewesten (= provincies), bv: - dialect - zelfstandigheid van de gewesten

Nadere informatie

Nederlandse omnibus-series

Nederlandse omnibus-series Nederlandse omnibus-series Het Britse koningshuis heeft dit jaar twee memorabele gebeurtenissen meegemaakt. Allereerst de dood van Koningin-moeder Elizabeth, die op 101-jarige leeftijd overleed. Daarnaast

Nadere informatie

De Staat van het Koningshuis anno 2005

De Staat van het Koningshuis anno 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Staat van het Koningshuis anno Remco Frerichs C4903

Nadere informatie

Thema-aanbieding 'Koningshuis'

Thema-aanbieding 'Koningshuis' Eenvoudig bestellen kan via de AIDA-website: ga naar www.nbd.nl log in als bibliotheek (heeft u nog geen inlogcode bel dan 070-3377 777) zoeken via aanbieding zoek in het veld * actueel aanbod naar Thema-aanbieding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 16 034 (R 1138) Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het koningschap

Nadere informatie

Gebeurtenis Regeerperiode 1403-1442

Gebeurtenis Regeerperiode 1403-1442 Johanna van Polanen is pas 11 jaar als ze trouwt. Dit komt doordat haar familie een verstandshuwelijk sluit. Ontvang 100 florijnen. 1403 Engelbrecht de Eerste van Nassau trouwt met Johanna van Polanen.

Nadere informatie

Bernhard. Bernhard Von Lippe-Biesterfeld

Bernhard. Bernhard Von Lippe-Biesterfeld 7 30 Bernhard Bernhard Von Lippe-Biesterfeld Prins Bernhard, de man die op 7 januari 1937 met Juliana trouwde, werd geboren op 29 juni 1911 in Duitsland en was een telg uit het eeuwenoude geslacht Von

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Afscheidstoespraak Koningin Beatrix

Afscheidstoespraak Koningin Beatrix Afscheidstoespraak Koningin Beatrix 1 2 3 4 5 Koningin Beatrix gebruikt hier een metafoor om te verwijzen naar haar voorgangers. Drieslag met verwijzing naar voorgangers van de Koningin. In de vorm van

Nadere informatie

Lijst met websites voor het project Moderne Geschiedenis van Alles-in-1

Lijst met websites voor het project Moderne Geschiedenis van Alles-in-1 Lijst met websites voor het project Moderne Geschiedenis van Alles-in-1 Algemene zoeksites: Denk van tevoren na over het trefwoord waarmee je zoekt. www.netwijs.nl www.meestersipke.nl www.google.nl ook

Nadere informatie

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545 Over Willem Willem krijgt op 11-jarige leeftijd door het overlijden van een neef een grote erfenis. Daar hoort ook bij dat hij verhuist van zijn ouders in de naar de grote stad. Daar wordt hij opgevoed

Nadere informatie

Vrouwen aan de macht Markiezinnen van Bergen op Zoom

Vrouwen aan de macht Markiezinnen van Bergen op Zoom Vrouwen aan de macht Markiezinnen van Bergen op Zoom Portret van een vriendschap Moeizaam manoeuvreren Corte deductie Het heikele punt van de religie Portretruil Politiek ongelukkige partnerkeuze Portret

Nadere informatie

Berichten. Bestuurskundige. Buitenlandse Koningshuizen. De identiteit van Maxima. Royaltywatcher Jeroen Snel

Berichten. Bestuurskundige. Buitenlandse Koningshuizen. De identiteit van Maxima. Royaltywatcher Jeroen Snel De identiteit van Maxima Royaltywatcher Jeroen Snel Buitenlandse Koningshuizen Bestuurskundige Berichten. Semi-wetenschappelijk magazine van de Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden Royaal

Nadere informatie

terdege Heidi de Rooy De artsen sloten een zwangerschap nagenoeg uit Thema Vrouw

terdege Heidi de Rooy De artsen sloten een zwangerschap nagenoeg uit Thema Vrouw Up en down Wanneer kun je je volwassen geworden kind met down het beste elders huisvesten? Een dilemma. Tienerjaren Foto s van de kroonprins uit 1980-1987, waarin hij onderwijs volgt in Baarn, Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 223 Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Naam GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Groot Brittannië Groot-Brittannië is Schotland, Engeland en Wales samen. Engeland is het grootst van Groot-Brittannië en Wales het kleinst. Engeland heeft meer dan 46

Nadere informatie

Erfgoedonderwijs, Fryslân

Erfgoedonderwijs, Fryslân Erfgoedonderwijs, Fryslân Inleiding Fries erfgoedonderwijs Deze lesbrief bevat vier leesteksten op bovenbouwniveau (primair onderwijs) en een gemakkelijk uitvoerbare verwerkingsopdracht. U vindt vragen

Nadere informatie

Let op: Alleen het gesproken woord geldt! Majesteiten, Koninklijke Hoogheid, Excellenties, Dames en Heren,

Let op: Alleen het gesproken woord geldt! Majesteiten, Koninklijke Hoogheid, Excellenties, Dames en Heren, Toespraak voor het Slotevenement 200 jaar Koninkrijk, door Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk, op 26 september 2015 in Carré, Amsterdam. Let op: Alleen het gesproken

Nadere informatie

De man achter de koning Patrick Weber

De man achter de koning Patrick Weber Albert II De man achter de koning Patrick Weber 05 Inhoud [inleiding] De meest Belgische van de Belgische koningen 06 [1934-1940] Een jeugd zonder moeder 18 [1940-1945] Vijf jaar oorlog en een nieuw gezin

Nadere informatie

De Junior-conservator

De Junior-conservator Docentenhandleiding BOVENBOUW: GROEP 6-7-8 De Junior-conservator Welkom bij Paleis Het Loo! U gaat met uw klas het lesprogramma Apeldoorn, Oranje & Paleis Het Loo volgen. Hierbij hoort een voorbereidende

Nadere informatie

Koningshuizen all over the world

Koningshuizen all over the world Rondje langs de velden... Koningshuizen all over the world Nederland is niet het enige land dat met een monarchie. Hoe doen Beatrix, Willem-Alexander en Máxima vergeleken met hun collega s? Is er werk

Nadere informatie

Samenvatting Moderne Geschiedenis ABC

Samenvatting Moderne Geschiedenis ABC Samenvatting Moderne Geschiedenis ABC Week 1ABC: De Franse Revolutie Info: De Franse Tijd (1795 1814) Na de Franse Revolutie werd Napoleon de baas in Frankrijk. Napoleon veroverde veel Europese landen,

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode?

DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848. 3. Hebben alle partijen min of meer gelijke kansen in de campagneperiode? DE DEMOCRATIE-INDEX GROEP 1: 1815-1848 ACHTERGRONDINFORMATIE PERIODE 1815-1848 DE EERSTE JAREN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Tussen 1795 en 1813 was Nederland overheerst geweest door de Fransen. In

Nadere informatie

Inleiding: enkele cijfers

Inleiding: enkele cijfers François Tremosa Seminar internationaal 27 juni 2013, Rotterdam Inleiding: enkele cijfers 2 miljoen Fransen leven in het buitenland (waarvan 50 % met een dubbele nationaliteit) 3 miljoen buitenlanders

Nadere informatie

Catharina de Grootste. Dit werkboekje is van:

Catharina de Grootste. Dit werkboekje is van: Catharina de Grootste Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje. Een museum is een gebouw waarin je

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Daar had iedereen veel van geleerd en het was heel boeiend. Ik vond hun Presentatie heel goed opgebouwd en gepresenteerd.

Daar had iedereen veel van geleerd en het was heel boeiend. Ik vond hun Presentatie heel goed opgebouwd en gepresenteerd. Prinsjesdag Project 2014. Wij zijn de afgelopen dagen bezig geweest met een project voor prinsjesdag. Onze opdracht was om een troonrede te schrijven voor onze groep. Wat moesten we doen met $1000,- dat

Nadere informatie

Onderzoek Koningsdag

Onderzoek Koningsdag Onderzoek Koningsdag 27 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 19.124 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 23 tot en met 26 april 2014. Het onderzoek is

Nadere informatie

Mijnheer de Voorzitter,

Mijnheer de Voorzitter, Toespraak van de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, Frans W. Weisglas, tijdens de Bijzondere Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal ter herdenking van Z.K.H. Prins Claus der Nederlanden,

Nadere informatie

13 37 38 39 43 100 EXMENVRGEN IJ HET FOTOOEK EN DE FILM NR NEDERLND Nummer Vraagtekst Correcte antwoord vb01 U ziet de Nederlandse vlag. Wat zijn de kleuren van de Nederlandse vlag? vb02 U ziet een foto.

Nadere informatie

Oranje in Amsterdam De eeuwenoude relatie van de hoofdstad met het Huis van Oranje

Oranje in Amsterdam De eeuwenoude relatie van de hoofdstad met het Huis van Oranje T +31 (0)20 702 62 60 pressoffice@iamsterdam.com www.iamsterdam.com FEATURE Oranje in Amsterdam De eeuwenoude relatie van de hoofdstad met het Huis van Oranje Amsterdam is vele gebouwen, huizen en andere

Nadere informatie

Stofomschrijving Deze opdracht hoort bij 2.1-3.1 en 3.2 van De Republiek in tijd van Vorsten (Geschiedenis Werkplaats).

Stofomschrijving Deze opdracht hoort bij 2.1-3.1 en 3.2 van De Republiek in tijd van Vorsten (Geschiedenis Werkplaats). Het verhaal van 1588 Bodystorming Inleiding Het jaar 1588 is een belangrijk jaar in de geschiedenis van de Republiek. De gebeurtenissen die eraan vooraf gaan worden als feiten voorgelezen en tussen de

Nadere informatie

Ineke Holtwijk: 'Koningin Máxima zal Nederland goed doen'

Ineke Holtwijk: 'Koningin Máxima zal Nederland goed doen' Ineke Holtwijk: 'Koningin Máxima zal Nederland goed doen' Door: Laura de Jong 31/01/13, 11:31 ANP. Prinses Máxima. INTERVIEWOud-Volkskrant correspondent Ineke Holtwijk was in 1999 de allereerste die de

Nadere informatie

Toespraak Voorzitter Tweede Kamer bij de herdenking van ZKH Prins Bernhard in de Ridderzaal op maandag 6 december 2004

Toespraak Voorzitter Tweede Kamer bij de herdenking van ZKH Prins Bernhard in de Ridderzaal op maandag 6 december 2004 Toespraak Voorzitter Tweede Kamer bij de herdenking van ZKH Prins Bernhard in de Ridderzaal op maandag 6 december 2004 Mevrouw de Voorzitter, Op het bericht van het overlijden van Zijne Koninklijke Hoogheid

Nadere informatie

Voorwoord + hypothese

Voorwoord + hypothese Inhoudsopgave 1. Voorwoord + hypothese 2. Stad aan het Haringvliet 3. Wat was de uitslag van soortgelijke onderzoeken? 4. Korte geschiedenis van het Nederlandse koningshuis 5. a. Overzicht van de bevolking

Nadere informatie

Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013

Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013 Toespraak Kamervoorzitter Anouchka van Miltenburg bij de presentatie van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis, 19 november 2013 Dames en heren, Het thema van het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis

Nadere informatie

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau.

Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. 1. Koning Artikel 24 Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau. Artikel 25 Het koningschap gaat bij overlijden van de Koning krachtens

Nadere informatie

Eindexamen havo geschiedenis 2012 - I

Eindexamen havo geschiedenis 2012 - I De Republiek in een tijd van vorsten Het gewest Holland was in de vijftiende eeuw niet in staat in de eigen behoefte aan graan te voorzien. 1p 1 Welke oplossing werd voor dit probleem gevonden? Gebruik

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

Paleis Het Loo 1 a voorbeeldantwoord: Ik wil meer weten over de geschiedenis van paleis Het Loo. b precies

Paleis Het Loo 1 a voorbeeldantwoord: Ik wil meer weten over de geschiedenis van paleis Het Loo. b precies Blok 3 Brugles 6 Alle leesmanieren samen! Paleis Het Loo Ik wil meer weten over de geschiedenis van paleis Het Loo. 2 a informatieve tekst (lesbrief) paleis Het Loo 3 voorbeeldantwoord: koninklijk paleis,

Nadere informatie

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015

OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 OORLOG IN OVERIJSSEL 2015 Opdrachten bij de film Naam Groep.. BEZETTING duur: ca. 15 minuten In de film zie je beelden van Hitler. Wie was hij? In welk jaar kwam Hitler aan de macht en welke plannen had

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Han van Bree IK BEN ALEXANDER

Han van Bree IK BEN ALEXANDER Han van Bree IK BEN ALEXANDER Klaar voor de troon Uitgeverij de Rode Kamer Haarlem Introductie Wie is onze toekomstige koning? Kroonprins Willem-Alexander lijkt inmiddels klaar voor de troon, maar daar

Nadere informatie

Dorine Hermans. Wie ben ik dat ik dit doen mag. Zes koninklijke inhuldigingen. Meulenhoff

Dorine Hermans. Wie ben ik dat ik dit doen mag. Zes koninklijke inhuldigingen. Meulenhoff Dorine Hermans Wie ben ik dat ik dit doen mag Zes koninklijke inhuldigingen Meulenhoff Deze uitgave kwam tot stand door bemiddeling van Sebes & Van Gelderen Literair Agentschap te Amsterdam. Zie ook www.boekeenschrijver.nl

Nadere informatie

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.3 Nationalisme en Duitse eenwording.

Tijd van burgers en stoommachines 1800 1900. 8.3 Nationalisme en Duitse eenwording. Onderzoeksvraag: Hoe zorgden nationalistische gevoelens ervoor dat de Duitstalige gebieden één staat werden? Kenmerkende aspect: De opkomst van de politiek maatschappelijke stromingen nationalisme, liberalisme,

Nadere informatie

DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555)

DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555) DE LATE MIDDELEEUWEN (1300-1555) Deel 1: 1305-1354 De groei van de macht van het volk en het uitbreken van de Hoekse en Kabeljouwse twisten. In deze periode zien we de macht van de graafschappen en hertogdommen

Nadere informatie

Inhoud. 11 Voorwoord. 13 R. Berends: Het was alsof mijn moeder me toesprak. 21 Mr. P.J. den Boef: Ik zie ze nog gearmd het kasteeltje binnengaan.

Inhoud. 11 Voorwoord. 13 R. Berends: Het was alsof mijn moeder me toesprak. 21 Mr. P.J. den Boef: Ik zie ze nog gearmd het kasteeltje binnengaan. Inhoud 11 Voorwoord 13 R. Berends: Het was alsof mijn moeder me toesprak. 21 Mr. P.J. den Boef: Ik zie ze nog gearmd het kasteeltje binnengaan. 33 Majoor Bosshardt: Een band voor het leven. 43 Drs. M.

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Rubens, Van Dyck & Jordaens Vlaamse schilders uit de Hermitage. Dit werkboekje is van:

Rubens, Van Dyck & Jordaens Vlaamse schilders uit de Hermitage. Dit werkboekje is van: Rubens, Van Dyck & Jordaens Vlaamse schilders uit de Hermitage Dit werkboekje is van: Hallo! Je gaat binnenkort op bezoek in het museum Hermitage Amsterdam. Het woord Hermitage spreek je uit als hermitaasje.

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800

Tijd van pruiken en revoluties 1700 1800 Onderzoeksvraag: Hoe probeerde men tijdens de Franse Revolutie enkele Verlichtingsidealen in praktijk te brengen? Kenmerkende aspect: De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

De Nederlandse geschiedenis vanuit een onverwachte hoek. Willem van Oranje

De Nederlandse geschiedenis vanuit een onverwachte hoek. Willem van Oranje De Nederlandse geschiedenis vanuit een onverwachte hoek Willem van Oranje Willem van Oranje Wij brengen een muzikaal theaterstuk over prins Willem van Oranje. Tijdens deze familievoorstelling blikt de

Nadere informatie

DE GEWENNING AAN HET KONINKRIJK

DE GEWENNING AAN HET KONINKRIJK DE GEWENNING AAN HET KONINKRIJK DE GEWENNING AAN HET KONINKRIJK - De integratie van Limburg in het Koninkrijk der Nederlanden, 1815 1867 - M.G.H. DERKS, MEd Op het omslag: -De gebruikte tekstkleuren van

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Paspoort Ik houd mijn spreekbeurt over paspoorten. Sommige van jullie zijn vast wel eens naar het gemeentehuis geweest om met jullie vader of moeder een paspoort te halen. Ik moest ook een keer mee en

Nadere informatie

Vlaggen bij vreugde en verdriet. THIJS VAN LEEUWEN Oud-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde

Vlaggen bij vreugde en verdriet. THIJS VAN LEEUWEN Oud-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde E-Publicatie april 2011 Voortzetting van Vexilla Nostra (1966) Vlaggenlijn (1998) THIJS VAN LEEUWEN Oud-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde Vlaggen bij vreugde en verdriet Foto: Evelien

Nadere informatie

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt.

Als bij een vraag een verklaring of uitleg gevraagd wordt, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze verklaring of uitleg ontbreekt. Examen HAVO 2012 tijdvak 1 maandag 21 mei 9.00-12.00 uur geschiedenis Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 30 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. Voor elk vraagnummer

Nadere informatie

Verslag van het huwelijk van Prinses Claire en Prins Laurant 12 april 2003

Verslag van het huwelijk van Prinses Claire en Prins Laurant 12 april 2003 Verslag van het huwelijk van Prinses Claire en Prins Laurant 12 april 2003 Vrijdag met mooi fris weer zijn we even na de middag in Brussel, voordat het gedoe begint effe gekeken waar het koninklijk paleis,

Nadere informatie

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift

Noord-Nederlandse gewesten. Smeekschift Habsburgs gezag Vanaf dat moment stonden de zuidelijke Nederlanden onder Habsburgs gezag. Noord-Nederlandse gewesten Door vererving en verovering vielen vanaf dat moment ook alle Noord- Nederlandse gewesten

Nadere informatie