Het nut van de gulden snede in webdesign

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het nut van de gulden snede in webdesign"

Transcriptie

1 Hogeschool Utrecht Faculteit Communicatie en Journalistiek Padualaan 99, 3512 CH Utrecht Periode B /15 Specialisatie: Visual design Docent: Dick Swart Het nut van de gulden snede in webdesign Bram Valentijn CMD - JDE-VISD-1 Studentnr

2 1. Inleiding Al sinds mijn tienerjaren ben ik gefascineerd geraakt door de gulden snede en de verschillende theorieën hierover. Vandaar dat ik als interactief vormgever onderzoek ben gaan doen over de toepasbaarheid van de gulden snede in webdesign. Kan deze bijzondere verhouding een meerwaarde bieden met betrekking tot websites of zou dit juist een belemmering kunnen vormen? Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen gesteld: - Wat is de gulden snede? - In hoeverre komt de gulden snede voor? - Welk doel heeft de toepassing van de gulden snede in webdesign? - Hoe is de gulden snede toe te passen in webdesign? - In hoeverre wordt de gulden snede in webdesign toegepast? Naar aanleiding van de resultaten van deze deelvragen kan er antwoord gegeven worden op de hoofdvraag: Hoe relevant is het gebruik van de gulden snede met betrekking tot webdesign?

3 2. Resultaten 2.1 Wat is de gulden snede? De gulden snede, in het Engels golden ratio genoemd, is de opdeling van een lijnstuk, oppervlak of cirkel in twee ongelijke delen. Deze lijnstukken zijn zo opgedeeld dat de verhouding tussen het grootste lijnstuk en het kleinste lijnstuk gelijk is aan de verhouding tussen de hele lijn en het langste stuk. Door de formule a : b = (a+b) : a toe te passen, ontstaat verhouding van 1 : 1,618 (zie fig. 1). Dit getal wordt phi (φ) genoemd en is net zoals pi (") een irrationaal getal. Irrationale getallen kunnen alleen uitgedrukt worden in een eindeloze reeks decimalen die nooit stoppen en ook nooit gaan repeteren zoals bij rationale getallen. Deze gulden snede kan gebruikt worden om een gulden rechthoek te maken. Als we in de gulden rechthoek een vierkant tekenen, is de kleinere rechthoek die overblijft opnieuw een gulden rechthoek. Door dit proces met de steeds kleiner wordende rechthoeken te herhalen ontstaat een gulden spiraal die in oneindigheid kan worden verkleint of vergroot (zie fig. 2). Fig. 1: Formule gulden snede Fig. 2: Gulden rechthoek met spiraal

4 De formule om een lijnstuk volgens de gulden snede te verdelen is al rond het jaar 300 v.chr. voor het eerst te lezen in Elementen, een meetkundig en rekenkundig verzamelwerk van de wiskundige Euclides. Daar wordt de gulden snede gedefinieerd als extreme en gemiddelde verhouding. In de 16e eeuw herontdekt de wiskundige Luca Pacioli de gulden snede en schrijft er over in zijn De Divina Proportione. Hij noemt het de goddelijke verhouding. Het geschrift bevat illustraties van zijn leerling Leonardo da Vinci. Pas omstreeks 1830 wordt de term gulden snede voor het eerst gebruikt in een boek van Duits wiskundige Martin Ohm.

5 2.2 In hoeverre komt de gulden snede voor? Er wordt beweerd dat de gulden snede al in de oudheid werd toegepast in architectuur. De Grieken zouden de gulden snede bijvoorbeeld gebruikt hebben om het Parthenon te bouwen. Echter is er geen enkel bewijs dat de Grieken de gulden snede hebben toegepast. Ook is het eenvoudig om achteraf de gulden rechthoek over een afbeelding te plaatsen en die zo te schuiven dat het lijkt alsof een oppervlakte wel degelijk de gulden snede bezit. Tevens hebben veel afbeeldingen die over de gulden snede in het Parthenon gaan, een dikke lijn over de randen van het bouwwerk die de gulden snede weergeeft. Als deze lijnen geschaald zouden worden naar de originele grootte van het Parthenon, zullen de lijnen wel enkele centimeters dik zijn. Deze manier van onderbouwen dat een oppervlakte de gulden snede bezit is niet accuraat genoeg (zie fig. 3). Ook in veel moderne gebouwen zoals het UN Secretariat Building in New York, zou de gulden snede toegepast zijn. Dit is niet waar. Heel weinig architecten hebben de gulden snede daadwerkelijk ingezet in hun bouwwerken. Een uitzondering is de Fransman Le Corbusier. Hij gebruikte de verhouding puur als experiment uit zijn fascinatie voor wiskunde. Fig. 3: Parthenon met de gulden snede

6 Een andere theorie die veel aandacht krijgt is de voorkomendheid van de gulden snede in kunst. Boticelli, Leonardo da Vinci, Georges Seurat en vele andere artiesten zouden de gulden snede hebben gebruikt in hun werk. Deze bewering is onjuist. Met een complex schilderij is het gemakkelijk om achteraf ergens een gulden snede in te zien. Overigens zijn er nog nooit annotaties gevonden bij Boticelli, da Vinci en Seurat waarbij uit te halen is dat zij daadwerkelijk de gulden snede zouden hebben gebruikt in hun schilderijen. Er zijn maar weinig kunstenaars die de gulden snede echt hebben toegepast. Deze artiesten zoals Salvador Dalí deden dit als experiment en niet uit intrinsieke esthetische redenen. Verscheidene componisten zoals Mozart, Debussy en Bartok zouden de gulden snede ook hebben toegepast in hun muziekstukken. Eveneens zijn hier nooit aantekeningen van gevonden die deze theorie zou kunnen onderbouwen. Er is geen enkel bewijs dat Mozart en Bartok de gulden snede gebruikt zouden hebben. Alleen zijn er uit enkele composities van Debussy af te leiden, dat dat deze musicus wel degelijk zou hebben geëxperimenteerd met de gulden snede. In de natuur schijnt de gulden snede ook veel voor te komen. Zo is er de Nautilus schelp die eigenlijk als het boegbeeld voor de gulden snede wordt gezien. Deze schelp zou de groeifactor van de gulden snede bezitten. Deze veronderstelling is incorrect. De Nautilus heeft wel een logaritmische groeifactor. Ook wordt er beweerd dat de gulden snede in de vorm van de Fibonacci-reeks voorkomt in veel verschillende planten. Dit is in zekere zin waar, maar lang niet alle planten bezitten deze verhouding. Een voorbeeld van een plant waarbij de gulden snede wel is te vinden, is de zonnebloem. Zo nu en dan zijn de zaden van de zonnebloem geordend in de Fibonacci-reeks. Door deze manier van rangschikken kan de bloem in het hart de meeste zaden kwijt. Hoe meer zaden, hoe groter de kans op een succesvolle voortplanting. In wiskundige vormen zoals een pentagon, pentagram en fractals komt de gulden snede wel degelijk voor.

7 2.3 Welk doel heeft de toepassing van de gulden snede in webdesign? Er wordt verondersteld dat mensen een voorkeur hebben voor de gulden snede ten opzichte van andere verhoudingen. Dit komt doordat de proportie als organisch, universeel, harmonisch en esthetisch wordt beschouwd. Door deze eigenschappen zou een website gestructureerd en aangenaam aan kunnen voelen voor de gebruiker. In de loop der jaren zijn er verschillende onderzoeken gehouden over de gulden snede op esthetisch gebied. De eerste experimenten zijn gehouden door psycholoog Gustav Theodor Fechner rond 1865 waarbij hij tien rechthoeken in verschillende verhoudingen liet zien aan respondenten. De proefpersonen werden gevraagd om de meest aantrekkelijkste rechthoek te selecteren. Uit het resultaat bleek dat 76% procent van de personen een voorkeur hadden voor de verhoudingen in de buurt van de gulden snede en 35% daadwerkelijk de gulden snede prefereerden. Veel wetenschappers hebben later soortgelijke onderzoeken uitgevoerd en verkregen tegenstrijdige resultaten ten opzichte van Fechner. De aantrekkelijkheid van de gulden snede wordt in talloze studies bevonden als significant, insignificant of ergens tussenin, elk met een andere conclusie. Door het gebrek aan overtuigend bewijs over de esthetiek van de gulden snede, blijft de aanname over de gulden snede als meest aantrekkelijkste verhouding nog steeds een onderwerp van discussie.

8 2.4 Hoe is de gulden snede toe te passen in webdesign? Tegenwoordig is bijna iedere website opgebouwd met behulp van een grid. Dit helpt het structureren van content op de site en kan zorgen voor een harmonie tussen de verschillende visuele elementen. Er bestaat een mogelijkheid om een grid in de vorm van de gulden snede op te zetten. De meest eenvoudige wijze om de gulden snede in een website te verwerken is door horizontaal een twee-koloms lay-out te maken waarbij een vlakverdeling ontstaat in de verhouding 1 : 1,618. Bijvoorbeeld door een website met een vaste breedte van 960px te delen door 1,618 ontstaat er een afmeting van ongeveer 593px. Deze maat kan gebruikt worden voor het content gedeelte. 367px is de resterende maat die verkregen wordt wanneer 960px minus 593px wordt gedaan. Dit vlak kan fungeren als sidebar (Zie fig. 4). Deze methode kan ook verticaal toegepast worden in een lay-out wanneer de website een vaste hoogte heeft. Verder kan de gulden snede bij meerdere elementen op de website gebruikt worden zoals in typografie. Fig. 4: Toepassing van de gulden snede in webdesign

9 Door de toename van nieuwe browsers en devices waarmee websites bezocht worden, is er een behoefte naar een website waarbij de content wordt aangepast naar de schermgrootte van het betreffende apparaat. Het vergt veel tijd en vaardigheden van de webdeveloper om dezelfde verhouding op alle beeldschermen gelijk te houden. Dit komt door de vele variabelen die een webdesign met zich mee brengt.

10 2.5 In hoeverre wordt de gulden snede in webdesign toegepast? Er is een empirisch onderzoek gehouden naar de voorkomendheid van de gulden snede in goed- en slecht beoordeelde websites uit het jaar Het doel van deze proef was om in te zien of de gulden snede in het hedendaagse webdesign veel voor zou komen en of er een correlatie bestaat tussen goed beoordeelde websites en de gulden snede. Op deze manier kan er een conclusie getrokken worden of het gebruik van de gulden snede met betrekking tot webdesign een meerwaarde kan bieden. De websites die zijn onderzocht, zijn beoordeeld via Awwwards, een platform waar juryleden en gebruikers ingezonden websites kunnen beoordelen. De jury geeft een cijfer van 1 tot 10 op basis van het ontwerp, creativiteit, de gebruiksvriendelijkheid en inhoud van de site. De juryleden bestaan uit belangrijke ontwerpers, bloggers en bedrijven. Met het onderzoek is er gekeken naar websites die goed en slecht werden beoordeeld op het gebied van ontwerp. De proef is uitgevoerd door het maken van screenshots van de betreffende websites waarbij vervolgens een meetinstrument over de lay-out is geplaatst om een eventuele gulden snede verhouding te constateren. Er zijn screenshots gemaakt in verschillende beeldverhoudingen om te bepalen of de verhoudingen zich niet permitteren tot een enkele schermgrootte. Het aantal onderzochte websites bedraagt 10 goed beoordeelde websites en 10 slecht beoordeelde websites. Uit het onderzoek is gebleken dat de gulden snede niet veel voorkomt in zowel goed als slecht beoordeelde websites. Tweemaal is de gulden snede gevonden. Eenmaal in een goed beoordeelde website en eenmaal in een slecht beoordeelde website (zie fig.5 en fig. 6).

11 Fig. 5: Goed beoordeelde websites (7,5 en hoger) Nr. Naam URL Bezit gulden snede 1 DAN Paris Nee 2 Risotteria Melotti Nee 3 G-Star RAW Nee 4 Space Style Concept Nee 5 V76 Nee 6 Cantina Negrar Nee 7 Locomotive Nee 8 Elespacio Nee 9 Stopka Nee 10 Post Planjer Ja Fig. 6: Slecht beoordeelde websites (5,5 en lager) Nr. Naam URL Bezit gulden snede 1 INFORMisson Weekly Nee 2 Visuelcrea Nee 3 Dhub Nee 4 Infinity Technologies Nee 5 Graftik Nee 6 Madinks Nee 7 Silver Fox Productions Nee 8 Solutis Nee 9 Rafael Lüder Ja 10 Oi Nee

12 3. Conclusie Naar aanleiding van de resultaten die uit het onderzoek zijn gekomen, is er een antwoord te geven op de vraag of het gebruik van de gulden snede relevant genoeg zou kunnen zijn met betrekking tot websites. Het onderzoek dat is gehouden naar de gulden snede in goed- en slecht beoordeelde websites heeft aan kunnen tonen dat het gebruik van deze verhouding niet veel wordt toegepast in het hedendaagse webdesign. Ook is er geen verband te vinden of een gulden snede invloed heeft op een goede beoordeling van een website. Verschillende wetenschappelijke studies onderbouwen het feit dat de gulden snede geen bovenmatige aantrekkelijkheid heeft ten opzichte van andere verhoudingen. Tevens is het technisch ingewikkeld om de gulden snede op een goede wijze te implementeren in een website. Het vergt veel tijd en vaardigheden van de webdeveloper om de gulden snede verhouding op alle beeldschermen gelijk te krijgen. Dit komt door de vele variabelen die een website met zich mee brengt. Ondanks de vele misvattingen over de voorkomendheid en aantrekkelijkheid van de gulden snede blijft het een interessante verhouding op wiskundig vlak. Echter kan er geconcludeerd worden dat de toepassing van de gulden snede geen meerwaarde biedt voor een ontwerper om deze verhouding in te zetten in webdesign.

13 4. Literatuur Bradley, S. (2011) How to Use Golden Section Proportions In Your Designs, Geraadpleegd op 22 december 2014 via Devlin, K. (2007) The Myth That Will Not Go Away, Mathematical Association of America. Devlin, K. (2011) The Man of Numbers: Fibonacci's Arithmetic Revolution, Walker & Company. Green, C. (1995) All that glitters: a review of psychological research on the aesthetics of the golden section, York University. Livio, M. (2002) The golden ratio and aesthetics, University of Cambridge. Livio, M. (2008) The Story of Phi, the World's Most Astonishing Number, Paw Prints. Markowsky, G. (1992) Misconceptions about the Golden Ratio, Mathematical Association of America.

1 De Gulden snede wordt ook wel divina proportione (goddelijke verhouding) of sectione aurea (gouden verdeling) genoemd. Het is eigenlijk één

1 De Gulden snede wordt ook wel divina proportione (goddelijke verhouding) of sectione aurea (gouden verdeling) genoemd. Het is eigenlijk één De Gulden snede Inhoudsopgave 1. De Gulden snede 2. Hoe verkrijg ik de Gulden snede? 3. Pythagoras en het pentagram 4. De vijf regelmatige veelvlakken 5. Fibonacci 6. Leonardo da Vinci en de Gulden snede

Nadere informatie

Terugkerende trends in webdesign

Terugkerende trends in webdesign Terugkerende trends in webdesign Marlon Veelers 1622162 Docent: Dick Swart Specialisatie: Visual Seminar 2014-B Kernwoorden: webdesign, trends, technologische ontwikkeling Inleiding Wat zou het handig

Nadere informatie

Facebook Privacy. Radboud Universiteit Nijmegen Bachelorscriptie

Facebook Privacy. Radboud Universiteit Nijmegen Bachelorscriptie Facebook Privacy Radboud Universiteit Nijmegen Bachelorscriptie Naam: Bas Visser Studentnummer: s0815004 Opleiding: Informatica Vakcode: IBI009 (9ec) Begeleiders: Luca Consoli & Theo van der Weide December,

Nadere informatie

Informatica Universiteit van Amsterdam. Ontwikkeling van User interfaces. Stephan van Eijkelenburg. 26 april 2010. Bachelor Informatica

Informatica Universiteit van Amsterdam. Ontwikkeling van User interfaces. Stephan van Eijkelenburg. 26 april 2010. Bachelor Informatica Bachelor Informatica Informatica Universiteit van Amsterdam Ontwikkeling van User interfaces Stephan van Eijkelenburg 26 april 2010 Supervisor(s): Dick van Albada, Andy Pimentel Signed: 2 Samenvatting

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Informatiekunde: Inleven en laten beleven Bachelorscriptie Informatiekunde

Informatiekunde: Inleven en laten beleven Bachelorscriptie Informatiekunde Informatiekunde: Inleven en laten beleven Bachelorscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen, 24-06-2010 Auteur: Royce Benda 0624268 Informatiekunde Begeleider: Stijn Hoppenbrouwers Bachelorscriptie

Nadere informatie

WhatsApp versus eh.. Voicemail Een vervolgonderzoek naar het effect van gevulde pauzes in slechtnieuwsberichten. Jantien Minderhoud [3590259]

WhatsApp versus eh.. Voicemail Een vervolgonderzoek naar het effect van gevulde pauzes in slechtnieuwsberichten. Jantien Minderhoud [3590259] WhatsApp versus eh.. Voicemail Een vervolgonderzoek naar het effect van gevulde pauzes in slechtnieuwsberichten Jantien Minderhoud [3590259] Begeleider: Frank Jansen Bachelorscriptie Communicatie- en Informatiewetenschappen

Nadere informatie

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht

Constructies met passer en liniaal, origami en meccano. Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Constructies met passer en liniaal, origami en meccano Een wiskunde-d module geschreven door Luuk Hoevenaars van de Hogeschool Utrecht Deze module is in ontwikkeling en wordt uitgeprobeerd in het najaar

Nadere informatie

Xboxworld Redesign. Lars Hoekstra. NHL Leeuwarden CMD Vakdocent : Wouter Buning Mentor: Hendrik Tillema 1

Xboxworld Redesign. Lars Hoekstra. NHL Leeuwarden CMD Vakdocent : Wouter Buning Mentor: Hendrik Tillema 1 Xboxworld V4 Redesign NHL Leeuwarden CMD Vakdocent : Wouter Buning Mentor: Hendrik Tillema 1 Xboxworld V4 Redesign 2 Samenvatting Een gemiddelde gamingwebsite bevat de volgende content: Video s De mogelijkheid

Nadere informatie

Musea op het sociale web. Van presenteren naar communiceren. Onderzoek naar museumwebsites en hun publiek in een web 2.0 tijdperk.

Musea op het sociale web. Van presenteren naar communiceren. Onderzoek naar museumwebsites en hun publiek in een web 2.0 tijdperk. Musea op het sociale web. Van presenteren naar communiceren. Onderzoek naar museumwebsites en hun publiek in een web 2.0 tijdperk. Rosadinde Doornenbal 314756rd@eur.nl 314756 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Smileys in zakelijke communicatie

Smileys in zakelijke communicatie Smileys in zakelijke communicatie Het toevoegen van een aangename boodschap, met behulp van een smiley en/of een verbale thematisering, in commerciële sms-berichten. Eindwerkstuk Master Communicatiestudies

Nadere informatie

Lay-out en Productieplanning

Lay-out en Productieplanning Lay-out en Productieplanning ONDERZOEK NAAR EEN OPTIMALE FABRIEKSLAY-OUT EN PRODUCTIEPLANNING BIJ EEN VERANDERENDE ORDERSTROOM Gerard Veerbeek s1219987 28 juli 2015 BSc-Thesis Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Ik heb mijn polisvoorwaarden eigenlijk nog nooit gelezen, veel te

Nadere informatie

Willekeurige Getallen

Willekeurige Getallen Willekeurige Getallen Creatie en gebruik van willekeurige getallen door computers Eindwerk voorgedragen door Frederik De Paepe tot het behalen van het diploma Bachelor in Grafische en Digitale Media afstudeerrichting

Nadere informatie

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018

Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 2018 BIJLAGE BIJ DE SYLLABUS WISKUNDE A VWO 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Bijlage bij de syllabus wiskunde A vwo 208 Hoofdstuk 3 voorbeeld(examen)opgaven Versie april 204 pagina van 42 BIJLAGE BIJ

Nadere informatie

Freemium Games A consumer-centric pricing analysis

Freemium Games A consumer-centric pricing analysis 25-7- 2014 Freemium Games A consumer-centric pricing analysis Jurgen Langbroek ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Faculty of Economics of Business Marketing Supervisor: Gerhard Havranek Name: Jurgen Langbroek

Nadere informatie

De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie

De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie B.A.C. Groen De kloof tussen theorie en praktijk Een onderzoek naar de kennis van HRM ers over arbeids- en organisatiepsychologie Universiteit Twente Enschede, 27 mei 2006 Begeleiders Prof. dr. K. Sanders

Nadere informatie

Maar zij zijn groot en ik ben klein, en dat is niet eerlijk

Maar zij zijn groot en ik ben klein, en dat is niet eerlijk Maar zij zijn groot en ik ben klein, en dat is niet eerlijk Een vergelijking met betrekking tot data analyse tussen het CBS en het MKB B. Kratz 380857 b.kratz@kub.nl S. Spek 329460 a.w.a.spek@kub.nl Samenvatting

Nadere informatie

Project Management Platform

Project Management Platform Project Management Platform DOOR: Tom Toepoel 500626363 BEGELEIDER: Peter Buis COLOFON Auteur: Tom Toepoel Studentnummer: 500626363 Email: tomzoomers@gmail.com Opleidingsinstituur: Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Expertise in werkgroepen

Expertise in werkgroepen Expertise in werkgroepen Evaluatie van Automatische Expertise-extractie Willem Thoonen Augustus 2006 Expertise in werkgroepen Evaluatie van Automatische Expertise-extractie Auteur Willem Thoonen Instelling

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie

Geïntegreerde communicatie Colofon AfstudeerprojectterafrondingvandeopleidingCommunicatiemanagementaande HogeschoolUtrecht Onderzoek DavidSleeking,oktober2010 en adviesrapport naar verbetering communicatie het Gewest Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Je eigen video ontwerpen: (on)mogelijk?

Je eigen video ontwerpen: (on)mogelijk? Je eigen video ontwerpen: (on)mogelijk? Praktische en algemeen didactische handvatten voor startende docenten Gerard de Wit en Johan Mouthaan Het ontstaan van dit onderzoek heeft alles te maken met onze

Nadere informatie

Evangelische Omroep gaat Responsive

Evangelische Omroep gaat Responsive 1 Evangelische Omroep gaat Responsive Onderzoek naar een werkmethode die resulteert in een betere gebruikersbeleving van websitebezoekers. Wijk bij Duurstede, 9 juni 2013 Afstudeerverslag J.h. Marchal

Nadere informatie

ON(T)ROEREND GOED. Een onderzoek naar de Vereniging Eigen Huis Hypotheektool. Naam: Lotte Kohte Studentnummer: 3690857

ON(T)ROEREND GOED. Een onderzoek naar de Vereniging Eigen Huis Hypotheektool. Naam: Lotte Kohte Studentnummer: 3690857 ON(T)ROEREND GOED Een onderzoek naar de Vereniging Eigen Huis Hypotheektool Naam: Lotte Kohte Studentnummer: 3690857 BA Scriptie Communicatiestudies Universiteit Utrecht Begeleider: M.L.C. Herijgers Datum:

Nadere informatie

Data Mining naar Relevantie binnen de Toeristenbond - VERTROUWELIJK -

Data Mining naar Relevantie binnen de Toeristenbond - VERTROUWELIJK - Data Mining naar Relevantie binnen de Toeristenbond Identificatie van interessante segmenten binnen het ledenbestand van de ANWB. Master Project Business Analytics Auteur: Max van Roon - VERTROUWELIJK

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie