de Wommelgemnaar Uit de bol op het Zomerdorp Waar zijn die handjes? Zonder zorgen op vakantie Sportelweek voor senioren Vlaanderen Feest!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Wommelgemnaar Uit de bol op het Zomerdorp Waar zijn die handjes? Zonder zorgen op vakantie Sportelweek voor senioren Vlaanderen Feest!"

Transcriptie

1 de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 38STE JAARGANG NR. 212 JULI - AUGUSTUS 2014 Waar zijn die handjes? Uit de bol op het Zomerdorp Zonder zorgen op vakantie Sportelweek voor senioren Vlaanderen Feest! Boeiende en leuke informatie voor alle Wommelgemnaren 1

2 in dit nummer PG 5-7 Werken in en rond Wommelgem PG 13 Hitte is niet ongevaarlijk PG 27 Basiscursus fietsmechaniek PG 28 Onderwijs in Wommelgem Berichten de Wommelgemnaar De volgende de Wommelgemnaar verschijnt op 1 september Berichten, bestemd voor het gemeentelijk informatieblad, kan je tot 1 augustus bezorgen aan de dienst informatie. Inzendingen die te laat binnenkomen, komen niet in aanmerking voor publicatie. Het staat de redactie vrij om de ingezonden berichten, die in aanmerking komen voor publicatie, in te korten met respect voor het meest essentiële van de inhoud. Redactieadres: dienst informatie, Kaakstraat 2 te 2160 Wommelgem. Tel of mail naar Sluitingsdagen diensten Alle gemeentediensten, OCMW, politie MINOS en containerpark Gulkenrode Vrijdag 11 juli (uitgezonderd politie MINOS) Maandag 21 juli Vrijdag 15 augustus Opgelet! In juli en augustus is er in het gemeentehuis geen extra opening meer op woensdagnamiddag. Colofon Redactie dienst informatie, Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem tel fax Grafische vormgeving en druk De Bie bvba, Nijverheidsstraat 6, 2570 Duffel tel fax Fotografie Emiel Marnef, Foto Crea en dienst informatie Verantwoordelijke uitgever gemeentebestuur Wommelgem, p/a Ann Theys, Kaakstraat 2, 2160 Wommelgem Afgiftekantoor 2160 Wommelgem Erkenningsnummer: P Dit infoblad wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier, met bio-inkten. 2

3 Den burger informeert de burger Een zorgeloze vakantie voor iedereen uit het gemeentehuis Trek je de deur van je woning binnenkort even achter je toe? Zorg er dan voor dat dit onbezorgd kan. Politie MINOS helpt je hier graag bij. Je kan bij hen namelijk vakantietoezicht aanvragen. Een patrouille zal je woning vervolgens één tot twee keer komen controleren om te kijken of er niets verdacht is. Je kijkt waarschijnlijk al een hele tijd uit naar je reis. Toch kan je hier best niet te veel ruchtbaarheid aan geven. Hoe minder mensen weten dat je woning verlaten is, hoe beter. Je geeft je woning dan ook best een bewoonde indruk. Hoe je dit kan doen, lees je op p. 4. Kies je voor een vakantie in eigen gemeente, dan zal je je zeker ook niet vervelen. Zo is er van donderdag 10 t.e.m. maandag 14 juli Vlaanderen Feest! op de Kerkplaats en op zaterdag 16 augustus vindt de tweede editie van het Zomerdorp plaats. In de middenkatern van dit blad vind je een overzicht van alle zomerse activiteiten. Wil je je kind(eren) gewoon laten ravotten? Trek er dan mee naar één van de speelpleintjes. De toestellen zijn dit jaar door een externe firma gecontroleerd en de speelpleintjes zijn in prima staat gebracht. Ook aan de fiere baasjes van een trouwe viervoeter is er gedacht. Naast de reeds bestaande hondenloopweides wordt er vanaf juli een nieuwe locatie voorzien. Dat is in het centrum, ter hoogte van de oude ingang van voetbalclub Ternesse. Het bestuur wenst jou alvast een deugddoende vakantie! Beslist! Het gemeentebestuur houdt je graag op de hoogte van zijn beslissingen. Wat Beslist! werd in de vorige gemeenteraad of -raden, geven we hier kort weer. Het volledige verslag vind je, na goedkeuring door de raad in de volgende zitting, terug op Gemeenteraad van donderdag 24 april - Naast de kerk en het parochiecentrum op het Kandonklaar werd een nieuwe straat ontworpen die uitmondt in de Volkaertslei (aan nr. 35). Deze straat kreeg nu ook een naam. Deze beslissing is vooral praktisch voor de nutsmaatschappijen alvorens de echte werken aanvangen. Er werd besloten de straat Pastoor Van Craendreef te noemen. De achtergrond bij de nieuwe naam is dat pastoor Van Craen kapelaan en pastoor was van de parochie van 1951 tot 1994 en er woonde tot zijn overlijden in Een voorganger van pastoor van Craen werd namelijk ook al herdacht met een naar hem genoemde straat, gekend als de Kapelaan Staslaan. - Op 24 september van vorig jaar werd de kick-off gegeven van een nieuwe samentuin. Een samentuin is een volkstuin waar in groep getuinierd wordt. Wel 40 enthousiaste gezinnen engageerden zich om er een succes van te maken. Dit voorjaar was het zover en werden de eerste groenten geteeld. Er groeien nu niet alleen lekkere groenten maar er ontstaan ook leuke contacten tussen de tuiniers. In de Wommelgemse samentuin staat het ecologisch moestuinieren centraal. Composteren en wisselteelten, zonder het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. De gemeente ondersteunt de samentuinders bij de inrichting van het terrein en zorgt voor praktische vorming via VELT vzw. Samenwerken in groep vraagt echter goede afspraken. Daarom werden de basisafspraken tussen de samentuinders en de gemeente in een reglement gegoten. - Bij geheime stemming werden 4 stagiairs benoemd tot brandweerman-vrijwilliger bij de brandweerdienst. Gemeenteraad van donderdag 22 mei - De riolering in de Fort II straat is aan herstelling toe. Het gaat om het gedeelte tussen de Autolei en Fort 2. Voor deze opdracht werd een bestek uitgeschreven voor een geraamd bedrag van euro (exclusief btw). De gemeenteraad keurde de voorwaarden van dit bestek goed. Ondertussen loopt de procedure voor het aanstellen van een aannemer. - Voor het brandweerkorps wordt een tweedehands vrachtwagen aangekocht. Die zal worden omgebouwd tot een tankwagen waarop de bestaande tank- en pompinstallatie wordt gemonteerd. De voorwaarden van dit bestek werden goedgekeurd voor een geraamd bedrag van euro (exclusief btw). 3

4 veiligheid & preventie Andere openingsuren onthaal politie MINOS Enkel in juli en augustus Vanaf 1 juli t.e.m. 31 augustus zal het zonaal onthaal van politie MINOS in Mortsel op weekdagen gesloten zijn van 22 tot 7 u. Toch politie nodig? Dan kan je hen tussen 22 en 7 u. nog steeds bereiken op het vertrouwde telefoonnummer: of via de muurtelefoon aan het gebouw zelf. Een hoofdinspecteur helpt je graag verder. Voor dringende hulp bel je nog steeds het noodnummer 101 / 112. Andere openingsuren: Maandag: u. Dinsdag: 7-22 u. Woensdag: 7-22 u. Donderdag: 7-22 u. Vrijdag: 7-24 u. Zaterdag: u. (etmaal) Zondag : u. (etmaal) (Tijdens het weekend doorlopend open) Niet-dringende aangiftes meld je best overdag. Dit kan zowel bij het zonaal onthaal in Mortsel als in het kantoor in Wommelgem. Politie MINOS tel Zonder zorgen op vakantie De vakantieperiode is begonnen. Vakantie voor jullie maar zeker niet voor inbrekers. Het valt meestal goed op wanneer een woning een tijdje onbewoond is. Ook tegen brand tref je best de nodige maatregelen om bij je terugkeer een domper te vermijden. Geef je woning een bewoonde indruk Om te beginnen, moet je ervoor zorgen dat mogelijke inbrekers je afwezigheid niet opmerken. Je kan hiervoor best tijdschakelaars plaatsen op enkele lampen. Vraag aan een buurman of een familielid om de rolluiken op en neer te laten, om je brievenbus te legen en eventueel om het gras te maaien als je voor een lange periode afwezig bent. Opgepast met sociale netwerken Op vakantie gaan is leuk, maar probeer het niet uit te schreeuwen op je facebookprofiel of blog. Niet iedereen die dit kan lezen, heeft immers goede bedoelingen. Vermijd dus om de data van je afwezigheid te vermelden. Spreek dit ook zeker niet in op je antwoordapparaat en probeer je oproepen door te schakelen naar je gsm. Voorkom brand Vergeet niet om je rookmelders te testen voor je vertrekt. Bewaar brandbare producten op een veilige plaats uit de zon. Sluit de toevoer af van alle apparaten op gas, stookolie of petroleum zoals je geiser, fornuis, Laat geen enkel toestel in waakstand of beter nog schakel ze volledig uit (behalve je lampen met tijdschakelaar). De politie waakt Omdat het aantal inbraken in de zomer elk jaar piekt, kan je sinds enkele jaren de politie gratis inschakelen. Doe via een aanvraag voor vakantietoezicht. Het principe is simpel: je meldt je periode van afwezigheid aan de politie en een patrouille zal je woning vervolgens één tot twee keer komen controleren om te kijken of er niets verdacht aan de hand is. Vraag hulp aan je buren Vraag aan je buren om een oogje (of een oortje) in het zeil te houden rond je woning. Je kan hen de burenkaart overhandigen. Deze kaart kan je bestellen op (rubriek publicaties). 4

5 werken & mobiliteit Verhoging en renovatie brug Houtlaan Wijnegem Om het Albertkanaal bevaarbaar te maken voor vierlaagscontainervaart moet de doorvaarthoogte onder de bruggen over het Albertkanaal minimum 9,10 m boven het normaal kanaalpeil bedragen. De doorvaarthoogte onder de huidige brug bedraagt op het laagste punt slechts 6,90 m. Nv De Scheepvaart wil de brug daarom met 2,20 m verhogen. Omdat het kanaal niet wordt verbreed onder de brug, zal men de brug enkel verhogen zonder er iets aan te wijzigen. Wel zullen de pijlers en de landhoofden opgehoogd worden en de toegangshellingen aangepast. Tijdens de werken wordt de brug ook gerenoveerd. Van 30 juni tot 31 augustus wordt de brug van de Houtlaan volledig afgesloten voor alle verkeer. In september zal er in elke rijrichting 1 rijstrook beschikbaar zijn op de Houtlaan. Op die manier kan de renovatie van de brug gebeuren. Het einde van de werken is voorzien voor eind september. De Vaartdijk en de Albertkanaalbaan (wegen onder de brug) worden ook afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel onder de brug door, mits de nodige veiligheidsvoorzieningen. Om de werken zo snel mogelijk te laten verlopen en de verkeershinder zo veel mogelijk te beperken, werkt de aannemer in 2 ploegen. De eerste ploeg werkt van 6 tot 14 u. en de tweede van 14 tot 22 u. Hierdoor zal er vroeger en later op de dag mogelijk nog geluidshinder zijn maar dit is de enige mogelijkheid om de brug enkel in juli en augustus af te sluiten. Omleiding In onderling overleg met de gemeenten Wijnegem, Wommelgem, Schilde en Schoten en de betrokken politiezones werd een ontwerp van omleiding opgemaakt. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen het lokale verkeer en het zware verkeer. Bovendien is er een tijdelijke verbinding tussen de Houtlaan en de Broekstraat aangelegd opdat het drukke woon-werkverkeer op de Albertkanaalbaan - mits een kleine omleiding - behouden kan blijven. Op het einde van de werken zal deze verbinding terug worden opgebroken en zal het terrein in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. N N120 - BISSCHOPPENHOFLAAN N120 - BISSCHOPPENHOFLAAN N120 - BISSCHOPPENHOFLAAN N120 - BISSCHOPPENHOFLAAN TIJDELIJKE VERBINDING N120 - MERKSEMSEBAAN ENKEL DOORGANG FIETSERS N12 - HOUTLAAN 'S GRAVENWEZELSTWG N112 - TURNHOUTSEBAAN HOUTLAAN N112 - TURNHOUTSEBAAN N112 - TURNHOUTSEBAAN STOKERIJSTRAAT KRIJGSBAAN OELEGEMSTEENWEG DRAAIBOOMSTRAAT UILENBAAN LEGENDE Lokale omleiding autoverkeer Lokale omleiding 1 zwaar verkeer Lokale omleiding 2 zwaar verkeer ONTWERP OMLEIDING WERKEN HOUTLAANBRUG SCHAAL: 1/5000 5

6 werken & mobiliteit Werken op E34 tussen Oelegem en Zoersel Tijdens de zomermaanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) structurele onderhoudswerken uit op de E34 tussen Oelegem (Ranst) en Zoersel. In beide richtingen wordt het oude wegdek vervangen door een nieuwe wegverharding in asfalt. De werken van deze zomer zijn de eerste stap in een meerjarenproject waarbij AWV op termijn het hele wegdek van Ranst tot de Nederlandse grens (48 kilometer) in beide richtingen zal vernieuwen. Volgend jaar is het stuk tussen Zoersel en Lille aan de beurt. Eerste fase onderhoud De eigenlijke onderhoudswerken starten op 1 juli en duren tot begin augustus. Dan wordt gewerkt in de richting van Antwerpen (tussen Zoersel en Oelegem). Hinder tijdens fase 1? De E34 blijft altijd open. Het verkeer rijdt in beide richtingen over twee versmalde rijstroken op één zijde van de snelweg. Het verkeer richting Antwerpen wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. De busstrook is tijdelijk niet in gebruik. In de richting van Antwerpen zijn de op- en afrit van Zoersel (complex 20) en de afrit van Oelegem (complex 19) afgesloten. Verkeer naar Zoersel en Zandhoven verlaat de snelweg in Lille (complex 21) en rijdt om via Oostmalle. Zwaar vervoer verlaat de E34 al in Beerse (complex 22) en rijdt om via de N12. Verkeer naar Oelegem rijdt door tot Wommelgem (complex 18), draait daar terug en neemt de afrit Oelegem (complex 19) op de E34 richting Nederland. Tweede fase onderhoud Tijdens de tweede fase van de structurele onderhoudswerken, van begin augustus tot half september, bevindt de werf zich tussen Oelegem en Zoersel in de richting van Nederland. Hinder tijdens fase 2? Ook tijdens de tweede fase blijft de E34 open (met uitzondering van één weekend). Het verkeer rijdt in beide richtingen weer over twee versmalde rijstroken op één zijde van de snelweg. Het verkeer richting Nederland wordt via een middensteek naar de andere kant van de snelweg geleid. Er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. Eerste fase: gewijzigde verkeerssituatie richting Antwerpen Verkeer naar Oelegem rijdt door tot Wommelgem (complex 18), draait daar terug en neemt de afrit Oelegem (complex 19) op de E34 richting Nederland. In de richting van Antwerpen zijn de op- en afrit van Zoersel (complex 20) en de afrit van Oelegem (complex 19) afgesloten. Verkeer naar Zoersel en Zandhoven verlaat de snelweg in Lille (complex 21) en rijdt om via Oostmalle. Zwaar vervoer naar Zoersel en Zandhoven verlaat de E34 al in Beerse (complex 22) en rijdt om via de N12. N 12 Oelegem Zoersel Oostmalle N 132 N 153 R 11 N 14 E E 34 Antwerpen Nederland COMPLEX 18 COMPLEX 19 COMPLEX 20 COMPLEX 21 COMPLEX 22 WOMMELGEM OELEGEM ZOERSEL LILLE BEERSE Zandhoven 6

7 werken & mobiliteit In de richting van Nederland zijn de op- en afrit van Zoersel (complex 20) en de oprit van Oelegem (complex 19) afgesloten. Aan het eind van de werken zal de snelweg in de richting van Antwerpen gedurende één weekend in september afgesloten zijn. Goed om te weten Nieuwe wegfundering heeft enkele dagen de tijd nodig om uit te harden. Nieuw asfalt moet gedurende een dag afkoelen. Tijdens die perioden kan er dus geen verkeer over het nieuwe wegdek rijden. De weg blijft dan afgesloten, maar er is geen werfactiviteit. De werken zijn sterk afhankelijk van het weer. Bij zeer nat weer kunnen ze niet doorgaan. In dat geval kan bovenstaande planning dus nog wijzigen. Frans Beirenslaan afgesloten op 31 augustus Ter gelegenheid van 750 jaar Borsbeek 750 JAAR Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Antwerpen Lange Kievitstraat bus Antwerpen tel zomerwerfe34 Op zondag 31 augustus organiseert Borsbeek een groots dorpsfeest ter gelegenheid van zijn 750-jarige bestaan. Dit evenement vindt plaats op de Frans Beirenslaan. De Frans Beirenslaan wordt daarom voor één dag verkeersvrij, tussen het kruispunt met de de Robianostraat en de Herentalsebaan en dit van 7 tot 19 u. Deze twee kruispunten blijven wel vrij voor het doorgaand verkeer, maar er wordt een omleiding voorzien via: - de Robianostraat - Schanslaan - Herentalsebaan Herinrichting kruispunt Draaiboomstraat: lees de folder In 2015 wordt de ruime omgeving van het kruispunt van de Autolei (R11) en de Draaiboomstraat grondig heringericht. Dat is nodig omdat de verkeerssituatie er nu ver van ideaal is. Vanaf augustus zullen de nutsmaatschappijen onder leiding van Eandis daarvoor al de eerste voorbereidende ingrepen doen. Meer informatie over de werken vind je in de folder die bij deze de Wommelgemnaar werd gevoegd. 7

8 milieu Weet je het nog? Nieuwe dienstverlening voor je afvalcontainers Sinds begin april kan je alle zaken die verband houden met je afvalcontainers regelen via een service center. Je hoeft dus niet meer speciaal naar het gemeentehuis te gaan, de milieudienst te bellen of te mailen. Service center GRATIS groene lijn: tel Website: klik door naar mijn container Waarvoor kan je hier terecht? - Je wenst container(s) te bestellen; - Je wenst container(s) te laten ophalen (bijv. bij verhuis); - Je container is verdwenen of gestolen; - Je wenst van containervolume te veranderen; - Je verhuist (binnen of buiten de gemeente); - Je containers worden niet (meer) geledigd; - Je wenst je afvalverbruik op te volgen; - Je bent je factuur kwijt; Ook de verenigingen in Fort 2 kunnen gebruikmaken van het service center. Dit voor het bestellen of bijbestellen van badges (chipkaart) voor de ondergrondse verzamelcontainer en het opvolgen van hun afvalverbruik. Betalingssysteem blijft hetzelfde Aan het betalingssysteem zelf verandert niets. We blijven werken met een provisiesysteem. Via dit systeem zet je een voorschot of provisie klaar om het ledigen van je afvalcontainers te betalen. Bij elke lediging wordt de kostprijs hiervan in mindering gebracht van het voorschot. Wanneer je voorschot bijna opgebruikt is, krijg je automatisch een betalingsuitnodiging om bij te storten. Het bedrag dat gevraagd wordt, is een geschat verbruik om 6 maanden toe te komen. De gevraagde provisie zal per gezin verschillen naargelang het aantal containers, de inhoud van de container(s) en het aantal ledigingen in de voorbije maanden. Wat wel veranderd is, is de lay-out van de betalingsuitnodiging. Onderaan is er geen overschrijvingsformulier meer voorzien. Betalen kan thuis met de computer, via de automaten bij je bank of in het gemeentehuis (bij voorkeur met bancontact). Wens je een domiciliëring, dan kan je het benodigde formulier telefonisch opvragen via de gratis groene lijn of per Ondergrondse leidingen: duurzaam en veilig In Wommelgem liggen er ondergrondse leidingen die brandstoffen vervoeren zoals propaan en aardgas of chemische producten die bestemd zijn voor industrieel gebruik. Er is bewust voor vervoer per pijpleiding gekozen omwille van de duurzaamheid en hoge veiligheidsgraad ervan in vergelijking met andere vormen van transport. Preventie voorop De beheerders van die vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi. Voor de veilige exploitatie van de leidingen gaat Fetrapi in de eerste plaats preventief te werk. Ze inspecteren de leidingen om zeker te zijn dat ze in goede staat blijven. Mocht er zich bijvoorbeeld toch een lek voordoen, dan zijn zowel de beheerders als de gemeente en de hulpdiensten voorbereid om efficiënt in te grijpen. Werken in het vooruitzicht? Meld je plannen Je kan je plannen eenvoudig melden aan de netbeheerders via of klip.agiv.be. Liggen er leidingen in de nabijheid, dan bezorgen de netbeheerders de nodige plannen en instructies om beschadiging te vermijden. 8

9 milieu Vergroot de hoop Snoei je taxushaag en vecht mee tegen kanker! De opbrengst van de actie van 2014 wordt geschonken aan vzw Surplus, opgericht door het ZNA Middelheim. Vzw Surplus is een verwenfonds voor kankerpatiënten. Dit verwenfonds organiseert allerhande activiteiten zodat ze de dagelijkse beslommeringen van hun ziekte even kunnen vergeten. Hoe kan je helpen? Snoei de taxus in je tuin en breng het verse snoeisel naar het containerpark. Op het intergemeentelijk containerpark zamelt Wommelgem deze zomer alweer taxussnoeisel in ten voordele van kankerbestrijding. Wist je dat in taxussnoeisel een actief bestanddeel zit dat verwerkt wordt in heel wat kankermedicijnen? En wist je ook dat er voor 1 kg van het bestanddeel baccatine, meer dan 12 ton snoeisel nodig is? Dan begrijp je dat je hulp meer dan welkom is om de strijd tegen kanker aan te gaan. Let wel, enkel jong en zuiver taxussnoeisel komt in aanmerking. Verzamel de eenjarige scheutjes van max. 20 à 30 cm en vang het snoeisel op in een doek om vermenging met gras, bladeren of ander snoeisel te voorkomen. Je kan het ook rechtstreeks in een zak stoppen. De actie loopt nog tot 31 augustus. Je kan met het taxussnoeisel gratis terecht op het containerpark. Zondag = rustdag Hou het zo! Zondag is voor velen een prima dag om rustig een boekje te lezen, uitgebreid te lunchen of gewoon een dutje te doen. En dit allemaal onder een stralende zon. Tot de buurman roet in het eten gooit en zijn gras begint af te rijden. Weg rust, hallo ergernis en slecht humeur. Naast hondenpoep is het verstoren van de zondagsrust een veel voorkomende klacht. En terecht. Artikel 200 van het politiereglement stelt immers dat het gebruik van werktuigen en machines voor huishoudelijk gebruik die met een motor worden aangedreven en waarvan het geluid hinderend kan zijn voor de omwonenden, zoals gras- en zaagmachines en dergelijke, verboden is tussen 22 en 7 u. evenals op zon- en wettelijke feestdagen. Het overtreden van dit artikel kan je een boete opleveren van maximum 250 euro. Het ritme van de meeste mensen verloopt op zon- en feestdagen rustiger dan op een werkdag. Om hieraan tegemoet te komen werd dit artikel opgenomen in ons politiereglement. Vergeet dus niet de zondagsrust te respecteren. Het gebruik van een grasmachine, bladblazer of drilboor zijn niet enkel storend maar ook strafbaar. 9

10 milieu Wommelgem kiest voor prairiebeplanting Het concept van prairies is komen overwaaien uit Noord- Amerika. De botanische tuin en de beplanting op het Theaterplein in Antwerpen zijn goede voorbeelden van dit soort beplanting. En nu dus ook in Wommelgem. Voor het beplanten van het rondpunt tussen de Handboogstraat en de Hoevenstraat koos het bestuur voor de eerste keer voor prairiebeplanting. Dit soort beplanting heeft zeer veel voordelen: de planten blijven langer mooi en geven veel kleur, tegenover eenjarige beplanting vragen ze slechts een derde van het gebruikelijke onderhoud. Wanneer de beplanting goed ingeworteld is, vraagt ze geen meststoffen, water of sproeistoffen. Verder volstaat een keer per jaar maaien in de winter. Omdat vaste planten in de winter bovengronds afsterven en in de lente gewoon terug bovenkomen, is het plaatsen van de kunstkerstboom op dit rondpunt geen enkel probleem. De planten hebben het eerste jaar nog wat tijd nodig om volume te krijgen. Maar het zal het wachten waard zijn. Het rondpunt zal de komende jaren een mooi kleurenpalet hebben. Goed isoleren, daar begint het mee Isolatie is veruit de belangrijkste maatregel die je kan nemen om in je huis energie en geld te besparen. Zo n 26% van alle warmte gaat verloren via het dak. Dakisolatie maakt je huis een stuk energiezuiniger. Het isoleren van een niet geïsoleerd dak van 100 m² kan maandelijks gemiddeld een besparing opleveren van 50 euro. Bovendien wordt je woning heel wat comfortabeler. Zo moet je minder moeite doen om je woning in de winter aangenaam warm te maken en in de zomer lekker fris. Premies om te isoleren De Vlaamse overheid wil tegen 2020 dat iedere woning van dakisolatie is voorzien. Vanaf 2015 treedt daarom de Vlaamse dakisolatienorm in werking waardoor op termijn gebrekkig geïsoleerde woningen ongeschikt verklaard kunnen worden. Nu kan je nog maximaal beroep doen op premies, fiscale voordelen en de voordelige IGEAN-energielening. Bovendien is er nu voor woningen, bewoond door prioritaire groepen, een extra hoge sociale dakisolatiepremie. Wil je meer weten? Neem dan contact op met het Wooninfopunt in je gemeente. Zo ben je zeker goed geïnformeerd en vergeet je geen premies aan te vragen. Dankzij de steun van Wonen Vlaanderen en het gemeentebestuur is de dienstverlening gratis. Wooninfopunt OCMW Wommelgem Handboogstraat 36 tel Open op woensdag van 9 tot 11 u. Maandelijkse avondpermanentie op 10

11 milieu Provincie Antwerpen organiseert opnieuw groepsaankopen Vijfde groepsaankoop groene energie Betaal jij graag te veel voor je energie? Wij ook niet. Doe mee met de groepsaankoop groene stroom en gas van het Antwerpse provinciebestuur die onze gemeente ondersteunt. Een lagere energiefactuur betalen en groene stroom gebruiken is beter voor het milieu en je portemonnee. Je kan vrijblijvend inschrijven van 1 juli tot 28 september via Begin oktober is er een online veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg je een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Vorig jaar maakten meer dan gezinnen gebruik van dit aanbod. Zij bespaarden gemiddeld zo n 208 euro per jaar. Wie vorig jaar deelnam aan de groepsaankoop dient ook dit jaar opnieuw in te schrijven en een jaar lang van kortingsprijzen te genieten. NIEUW: groepsaankoop zonnepanelen Zijn zonnepanelen nog interessant nu er geen subsidies meer zijn? Zeker, want de prijs van zonnepanelen is sterk gedaald. De provincie wil met deze groepsaankoop haar inwoners maximaal ondersteunen om in groene elektriciteit te investeren. Zij bieden een totale begeleiding gedurende het project: aanvraag van offerte, opmaak van een persoonlijk voorstel, bespreking van je dossier, installatie bij je thuis, keuring en aanmelding van de installatie tot het bewaken van een goede werking van de installatie. Waarom zelf elektriciteit opwekken? Er zijn vele voordelen aan het plaatsen van zonnepanelen: een lagere energiefactuur, de installatie is in minder dan 10 jaar terugverdiend, lokale groene stroom opwekken zonder milieuschadelijke CO 2 -uitstoot of afval is beter voor het milieu, minimaal onderhoud nodig en een lange levensduur van minimum 25 jaar, stimuleren van lokale tewerkstelling, minder afhankelijk van buitenlandse energie. Inschrijven doe je tot en met 12 augustus via Meer informatie? tel GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN Schrijf voor 13 augustus gratis en vrijblijvend in op 11

12 welzijn OCMW Nieuwe spreekuren OCMW Wommelgem OCMW Wommelgem heeft een uitgebreide dienstverlening. Elke dienst heeft dagen waarop je tussen 9 en 11 u. terecht kan zonder afspraak (spreekuren). In de tabel onderaan kan je zien op welke dagen er bij de dienst die je nodig hebt spreekuren zijn. Bij welke diensten kan je terecht? De sociale dienst is een dienst voor maatschappelijk werk. Samen met jou wordt actief gezocht naar oplossingen voor elke individuele situatie. Je kan hier onder meer terecht voor hulp bij het invullen van formulieren, moeilijkheden bij het bekomen van uitkeringen, budgetbeheer, budgetbegeleiding, schuldbemiddeling en onder bepaalde voorwaarden financiële steun. De maatschappelijk werker informeert en verwijst zo nodig door naar andere diensten. De dienst thuis- en seniorenzorg zorgt ervoor dat je zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen. De maatschappelijk werkers van het infopunt voor senioren onderzoeken alle rechten en tegemoetkomingen waar je als senior recht op hebt. Deze dienst omvat o.a. gezinszorg, poetsdienst, karweidienst, bejaardenwoningen, FOD sociale zekerheid, gemeentelijke mantelzorg en zorgverzekering. De dienst opvanggezinnen voorziet opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar bij onthaalouders. Deze dienst is erkend door Kind en Gezin. De juridische dienst verleent gratis advies en juridische bijstand. Heb je een juridisch probleem, dan zoekt de juriste naar de beste oplossing. Samen met de maatschappelijk werker wordt bekeken welke energieleverancier de voordeligste is. De energiecel gaat na of je recht hebt op een sociaal tarief en of je in aanmerking komt voor een tussenkomst in de kosten van energie, nl. de verwarmingstoelage. Deze toelage zorgt voor een tussenkomst in de aankoop van energievriendelijke toestellen. De energiecel geeft tips over energiebesparing en kan een gratis energiescan aanvragen. Meer info of een afspraak buiten de spreekuren? OCMW Wommelgem Handboogstraat 36 tel Sociale Dienst Thuis- en seniorenzorg Spreekuren Kinderopvang Juridische dienst Energiecel maandag maandag maandag dinsdag dinsdag woensdag woensdag woensdag donderdag donderdag vrijdag vrijdag Laad je budgetmeter gas ook op in de zomer Als je een budgetmeter hebt voor gas, stop je best niet met opladen in de zomer. Door deze budgetmeter ook in de zomer op te laden, bouw je een reserve op die in de winter van pas kan komen. Uit ervaring weten we immers dat bij strenge winters de effectieve verwarmingskost makkelijk oploopt tot meer dan 200 euro, zeker bij minder geïsoleerde woningen. Elk jaar geraken er hierdoor mensen in de problemen. OCMW Wommelgem Energiecel Handboogstraat 36 tel Gratis juridisch advies Het Comité voor Juridische Bijstand organiseert tweewekelijks een zitdag in het OCMW waarop je gratis een eerste oriënterend juridisch advies kan krijgen van een advocaat. Zitdagen juli-augustus Woensdag 16 juli tot u. Woensdag 6 augustus tot u. OCMW Wommelgem, Handboogstraat 36 tel , 12

13 welzijn Hitte is niet ongevaarlijk OCMW Een warme zomer, de meeste mensen hopen er op. Toch is té warm niet ongevaarlijk, vooral voor bejaarden en kinderen. Als je merkt dat een persoon uit je omgeving uitdrogingsverschijnselen vertoont zoals slappe huid, minder plassen, droge slijmvliezen maar vooral apathisch en minder alert zijn, kan je dit in alle vertrouwen aan een maatschappelijk assistente van het OCMW melden. De nodige hulp kan dan geboden worden. Discretie is gewaarborgd. Algemene tips Drink voldoende (minstens 1,5 liter voor een volwassen persoon). Beperk je blootstelling aan de zon. Blijf zoveel mogelijk uit de zon tussen 11 en 15 u. Smeer je vaak én rijkelijk in met een hoge factor. Draag best een hoed of pet en een zonnebril. Voor wie binnen zit: verlucht je woning. Bejaarden of personen met een minder goede gezondheid verminderen best hun fysieke activiteit. Kleine kinderen zijn het meest kwetsbaar Kinderen zijn nog in volle ontwikkeling en hun huid is dunner en gevoeliger dan die van volwassenen. Hun huid kan zich nog niet zo goed verdedigen. Kinderen spelen ook veel buiten in het zonlicht. En dat is goed ook want zonlicht helpt bij het produceren van vitamine D. Bovendien is het een prima gewoonte voor kinderen om buiten te spelen en dus veel te bewegen. Het is echter heel belangrijk om zonnebrand te vermijden, vooral tijdens de kinderjaren. De huid van kinderen vraagt dus bijzondere aandacht en een zo goed mogelijke bescherming. Baby s tot 1 jaar blijven best altijd in de schaduw. Smeer ze wel nog steeds in want verbranden in de schaduw is mogelijk. Pas ook op voor reflectie van zonlicht door bijv. een muur of water. Bladeren van bomen laten tot 30% van het zonlicht door. Tussen 11 en 15 u. laat je kinderen best in de schaduw spelen. Nog beter is het om kleine kinderen in die periode binnen te houden. Laat kinderen altijd een hoedje of petje, een droog T-shirt en een zonnebril dragen. Smeer kinderen vaak en rijkelijk in met een waterproof zonnecrème factor +30. Laat kinderen veel water drinken, meer dan anders. Ouderen opgelet Bij oudere mensen reageert het lichaam minder snel op hitte. Wie bovendien lijdt aan een chronische ziekte en daarvoor medicatie neemt, is nog gevoeliger voor de hoge temperaturen. Voor hen en hun omgeving geven we ook enkele tips: Ouderen moeten buiten de maaltijden minstens anderhalve liter water per dag drinken. Geregeld eten is belangrijk. Fruit is daarbij een goede keuze. Zorg dat oudere mensen steeds iets te drinken en een telefoon binnen handbereik hebben en dat hun medicatie aangevuld is. Heb je bejaarde familieleden of buren, breng hen dan regelmatig een bezoekje om te kijken of het goed met hen gaat. Een telefoontje kan mensen geruststellen. Een dubbel van de huissleutel kan in geval van nood belangrijk zijn om hulp te bieden. Meer info Meldpunt OCMW Handboogstraat 36 tel Wist je dat in 2013 het aantal dossiers budgetbeheer met én zonder schuldbemiddeling met meer dan 50% is gestegen? Niettegenstaande deze stijging is er geen wachtlijst voor deze dienstverlening. 25 mensen vrijwillig gezorgd hebben voor vervoer én dat door deze vrijwillige chauffeurs van de minder mobiele centrale in het totaal km gereden is? 135 kinderen werden opgevangen bij de onthaalouders van de dienst kinderopvang? opladingen gas of elektriciteit zijn gebeurd bij onze oplaadterminal? 119 mantelzorgers een premie hebben ontvangen?... bij 47 personen (echtparen, alleenstaande of gezinnen) gezinszorg is verleend door het verzorgingsteam? Dit ging in totaal over uren. 15 personen sociaal tewerkgesteld zijn bij 9 verschillende arbeidsplaatsen? 118 personen gebruik hebben gemaakt van de karweidienst? Heb je vragen over deze dienstverlening of wil je hier ook gebruik van maken? Contacteer OCMW Wommelgem via of 13

14 welzijn OCMW Wooninfopunt: vragen over wonen? Denk je aan een premie voor de renovatie of aanpassing van je woning? Zoek je een sociale lening of een sociale huurwoning? Wens je informatie over huren of verhuren? Twijfel je of je woning voldoet aan de kwaliteitsnormen? Het maakt niet uit of je huurder of eigenaar bent of gewoon informatie zoekt over wonen. Het Wooninfopunt in je gemeente maakt je wegwijs bij het zoeken naar woonpremies, geeft informatie, uitleg en advies op maat van je situatie. Je kan er terecht met al je vragen over: - sociale woningen: huren, kopen, lenen, informatie, formulieren,... - energie besparen, bouwen en verbouwen,... - woningaanpassingen voor ouderen en personen met een handicap,... - woonkwaliteit, leegstand, inbraakbeveiliging, - de woninghuurwet: contract, brieven, opzeg, - Over het eerste geven we je alvast meer uitleg. Betaalbaar huren of kopen? Omdat degelijke, kwaliteitsvolle woningen voor vele inwoners vaak te duur zijn, worden heel wat inspanningen geleverd om betaalbaar wonen in Wommelgem mogelijk te maken. Sociale huisvestingsmaatschappijen en sociaal verhuurkantoren verhuren, huren en verkopen goede en voordelige woningen in Wommelgem. Voor die woningen betaal je een lagere huur- of koopprijs. Die prijs hangt o.a. af van het aantal kinderen en het gezinsinkomen. Informeer of jij ook recht hebt op een sociale woning. Is dat het geval en heb je er nood aan? Schrijf dan tijdig in. Er zijn 3 organisaties die woningen op een sociale manier verhuren en verkopen in onze regio. Voor sociale koopwoningen kan je terecht bij ARRO Antwerpen (de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij). Zij zijn gestart met de bouw van 57 sociale koopwoningen in Wijnegem. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met hen op. Zij zetten je op de wachtlijst. Arro Antwerpen Gijsbrecht van Deurnelaan Deurne tel Inwoners die sociaal willen huren kunnen terecht bij Het Sas en De Ideale Woning. De Ideale Woning verhuurt meer dan huurwoningen verspreid over 21 gemeenten. De huurprijs is o.a. afhankelijk van je inkomen, eigendomsvoorwaarden en leeftijdsvoorwaarden. Bovendien werden de inkomensgrenzen onlangs opgetrokken, zodat meer mensen in aanmerking komen. Sociaal Verhuurkantoor Het SaS Nijverheidsstraat Sint-Job-in- t-goor tel Sociale Huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning Diksmuidelaan Berchem tel Wil je meer informatie over deze projecten en de voorwaarden om in te schrijven en een woning toegewezen te krijgen? Neem dan contact op met het Wooninfopunt in je gemeente. Vaak zijn een aantal documenten noodzakelijk om je vragen correct te kunnen beantwoorden zoals een aanslagbiljet van de personenbelastingen, een huurcontract, een uittreksel van het kadastraal inkomen van je woning,... Wooninfopunt OCMW Wommelgem Handboogstraat 36 tel gsm Open op woensdag van 9 tot 12 u. De maandelijkse avondpermanentie vindt plaats bij de dienst ruimtelijke ordening, Kaakstraat 2. De exacte data staan op Het Wooninfopunt is een initiatief van IVLW Midden, een samenwerkingsverband van de OCMW s en gemeentebesturen van Malle, Schilde, Wommelgem, Zandhoven en Zoersel. Met de oprichting van het Wooninfopunt willen de vijf gemeenten het recht op wonen onderstrepen, en dit voor iedereen. 14

15 OP HET PROGRAMMA JULI - AUGUSTUS 2014 Plezier en vertier Vlaanderen Feest! op de Kerkplaats Naar jaarlijkse traditie wordt de Vlaamse feestdag op vrijdag 11 juli in Wommelgem uitbundig gevierd. De Kerkplaats vormt dan het gezellige decor voor een feestprogramma dat wel vijf dagen duurt. Van 10 tot en met 14 juli zetten we alle zeilen bij om er een schitterend feest van te maken: uitstekende artiesten, leuke deuntjes, smakelijke smulpartijen en attractieve sfeerbrengers. Strijk alvast je leeuwenvlag en wees erbij! Donderdag 10 juli Seniorenshow met Vanessa Chinitor en Dirk Bauters u. Ooit mocht ze ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival, vandaag deelt Vanessa Chinitor vaak het podium met muzikant/humorist Dirk Bauters. In het moppenprogramma HT&D op VTM mocht Bauters al danig op de lachspieren werken. Samen vormen ze een ijzersterk duo met een programma vol humor, liedjes en meezingers. Een frisse afwisseling van humor en zang. Tickets: 7 euro, verkrijgbaar bij het gemeentesecretariaat (Kaakstraat 2) of in de feesttent. Vrijdag 11 juli Wommelgem BBQ t u. Het barbecueseizoen is geopend Op de Kerkplaats bak je niet zelf, maar doen onze slagers dat voor jou. Met je vrienden schuif je aan voor een reusachtig eetfestijn, met alles erop en eraan. Deelnameprijs: 10 euro. Hiervoor krijg je 3 stukken vlees en voldoende garnituur (aperitief en drank niet inbegrepen). Inschrijven kan nog tot 6 juli bij je slager of bij De Kruidenier. Vrijdag 11 juli Obi-AS en Ed Kooyman u. Obi-AS is een Nederlandstalige pop- en rockcoverband die elk evenement doet slagen. Het repertoire is een samenvloeien van pop- en rocknummers van de jaren 70 tot nu. De grootste klassiekers in een pure Obi-ASvorm gegoten, Vlaams, Nederlands, het maakt niet uit. Ook Wommelgemnaar Ed Kooyman brengt enkele nummers uit zijn rijke repertoire. Zaterdag 12 juli jeugdshow BlitZ Fun Carrousel u. De BlitZ Fun Carrousel is een muziekshow vol interactie, spel, fun en dans. Op het podium staat een magisch rad vol opdrachten die de kids samen met BlitZ tot een goed einde moeten brengen. Tussendoor worden hun leukste hits en de bekendste kinderklassiekers gebracht. Voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Zaterdag 12 juli dansfeest Wommelgem Swingt u. Ga uit de bol en zwier je beentjes over de dansvloer. Toon je beste pasjes, dans de hele avond lang en hang mee het feestvarken uit. Duo Fairplay maakt er een onvergetelijk dansfeest van, met muziek voor alle leeftijden. Zondag 13 juli Muziek op het plein u. Koninklijke Harmonies De Eendracht en De Verbroedering uit Wommelgem brengen populaire deuntjes en meer klassiek werk op het podium. Er treden ook twee gastverenigingen op. 13 u.: Kon. Harmonie De Verbroedering 14 u.: Kon. Fanfare Verbroedering Stabroek 15 u.: Kon. Fanfare St.-Cecilia Waarloos 16 u.: Kon. Harmonie De Eendracht 17 u.: Gezamenlijk optreden van Kon. Harmonies De Eendracht en De Verbroedering Maandag 14 juli Kaartprijskamp u. We dagen je uit voor een heuse kaartprijskamp. Ieder speelt voor zich. Inschrijven kan om u. in de feesttent. Omstreeks u. worden de eerste kaarten gelegd. De inleg bedraagt 3 euro, met kans op drie hoofdprijzen: waardebons van 50, 30 en 20 euro. De inleg wordt verdeeld onder alle prijswinnaars. Uitneembare katern

16 OP HET PROGRAMMA Tweede editie Zomerdorp Gratis festival op de Kerkplaats Zak op zaterdag 16 augustus zeker af naar de Kerkplaats voor de 2de editie van het gratis Zomerdorp. Iedereen is welkom vanaf 14 u. Belle Perez 19 u. We starten s namiddags met een programma voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Aan de gratis grimestand kunnen de kids zich laten omtoveren tot een prins of prinses, dier of held, Of zich volledig laten gaan op het springkasteel. Vanaf 15 u. is het meezingen, dansen, lachen en gieren geblazen met Cara & de Caro kes en Gekke Jorre. Vanaf u. kan iedereen genieten van de swingende beats en leuke ritmes van verschillende artiesten. Dat kan met een lekker hapje of drankje erbij. Voor elk wat wils Cara & de Caro kes 15 u. Cara kennen jullie misschien nog wel van tv? Ze deed mee in Spring, was een VT4-gezicht en richt zich nu op kinderentertainment. Vermaak waar álle leeftijden goed geluimd van worden, dat is meer dan ooit de inzet van Cara en haar muzikanten. En of ze een publiek van 2 tot 12 jaar weten te entertainen: ze komen allemáál aan hun trekken. Gekke Jorre met zijn Gekke animatieshow 16 u. Tijdens de show proberen de kinderen samen met Gekke Jorre een groot visueel spektakel neer te zetten. Gekke Jorre brengt een doldwaze show voor groot en klein. Hij is een gek typetje dat niet te vergelijken is met welke clown of goochelaar dan ook. Kinderen en volwassenen zullen wat aflachen met z n goocheltrucs. Het samenspel tussen de kinderen en Gekke Jorre staat voorop. Meer dan ooit is Belle klaar om van 2014 een knallend jaar te maken. Niet alleen staat ze al 15 jaar op de planken, dit jaar wordt ook nieuw materiaal uitgebracht. Haar hart ligt bij live optreden met een rugzak vol hits als Enamorada, El mundo bailando, Que viva la vida maar ook het fragiele Hijo de la luna. Belle staat garant voor een klassevol feestje waarbij een mix van eigen songs met haar favoriete covers iedereen in beweging brengt. De latino-diva zorgt voor een unieke Spaanse shake die iedereen kan smaken. Regi Summer Madness Tour 21 u. Regi moeten we niet meer voorstellen, maar hij brengt zijn Regi Summer Madness Tour naar de Kerkplaats! Naast de grootste dance- en festivalhits mag je in deze show talrijke verrassingen verwachten. Bereid je voor op een heleboel speciale effecten zoals shooters, vuurwerk en een witte mega dj-desk/sofa om het spektakel helemaal af te maken. Of de zomer van 2014 even zwoel wordt als die van vorig jaar, valt nog af te wachten. Maar hier stijgt de temperatuur in één klap tot 40 graden! Yannick Bovy u. Yannick wordt geheel terecht de Belgische Michael Bublé genoemd. Zelfs een vergelijking met Sinatra is niet uit de lucht gegrepen. Yannick is met zijn band dé perfecte invulling voor topentertainment. Hij zal iedereen aan het swingen brengen.

17 MAART - APRIL 2014 DJ JT u. Twee vrienden, één passie. Jo en Tom uit Wommelgem draaien nu reeds 3 jaar samen. Ze produceren en draaien de meest waanzinnige beats met een heel commerciële toets en urban invloeden. Ze speelden reeds op Laundry Day, DasRock en vele andere gerenommeerde festivals. De ideale afsluiter van het tweede Zomerdorp! JULI Wo 2: speelplein Hulgenrode: cursus spelleider 2 OLD 2 PLAY, t Serclaesdreef 34, u. Inschrijven: of be. Zie p. 26 Wo 2: dienstencentrum De Wimilingen : minigolf Rivierenhof, u. Deelnameprijs: 4 euro. Carpoolen mogelijk. Inschrijven: of Vr 4: WAV: pistemeeting, recreatiedomein Fort 2, u. Inschrijven in clublokaal. Gratis deelname voor inwoners. Info: Zo 6: d Etalage: pop-upmarkt kleding, juwelen en decoratie, buitenfort Fort 2, u. Ma 7: DancEnergy: dansstage t.e.m. 11/07 (vanaf 6 jaar), sportcentrum Synergie (Brieleke 16), u. Info: Di 8: Femma Centrum: stadswandeling: Antwerpen in de Groote Oorlog, vertrek aan Stadsfeestzaal Meir om u. Deelnameprijs: 5 euro. Inschrijven: Wo 9: dienstencentrum De Wimilingen : bezoek Red Star Line Museum in Antwerpen, u. Deelnameprijs: 6 euro. Carpoolen mogelijk. Inschrijven: of Do 10: Vlaanderen Feest!: seniorenshow met Vanessa Chinitor & Dirk Bauters, 14 u. Tickets: 7 euro, verkrijgbaar bij het gemeentesecretariaat (Kaakstraat 2) of in de feesttent. Zie p. 1 katern Vr 11: Wommelgem Klassiek: Ildiko, WZC Hof ten Dorpe (Welkomstraat 61), u. Gratis. Zie p. 25 Vr 11: Vlaanderen Feest!: Wommelgem BBQ t, feesttent Kerkplaats, u. Inschrijven tot 6 juli bij De Kruidenier of je slager (10 euro). 11 juliviering met Obi-AS en Ed Kooyman, u. Gratis. Zie p. 1 katern Za 12: Vlaanderen Feest!: jeugdshow BlitZ Fun Carrousel, feesttent Kerkplaats, u. Dansfeest Wommelgem Swingt, 20-1 u. Gratis. Zie p. 1 katern Za 12: Chiro Woka: fuif Summerbeats, feestzaal Fort 2, u. Inkomprijs: 5 euro. Info: Zo 13: Vlaanderen Feest!: Muziek op het plein, concert met K.H. De Eendracht, De Verbroedering en 2 gastharmonies, feesttent Kerkplaats, u. Gratis. Zie p. 1 katern Ma 14: DancEnergy: musical stage t.e.m 16/07 (3-6 jaar), sportcentrum Synergie (Brieleke 16), 3-4 jaar: 9-12 u. en 5-6 jaar: u. Info: Ma 14: Vlaanderen Feest!: kaartprijskamp, feesttent Kerkplaats, u. Inschrijven vanaf u. Gratis. Zie p. 1 katern Di 15: Femma Centrum: fietstocht naar feestmarkt Duffel, vertrek kerk centrum, om 9 u. Inschrijven: Di 15: sportcentrum Synergie: gratis seminar Gezond leven is kinderspel, Brieleke 16, 19 u. Info: Wo 16: dienstencentrum De Wimilingen : zomerbarbecue, Kerkplaats 5, u. Deelnameprijs: 8 euro. Inschrijven: of Do 17: dienstencentrum De Wimilingen : zang/toneel, Kerkplaats 5, u. Gratis. Info: Ma 21: Wommelgem Klassiek: Duo Muzant, WZC Wommelgheem (Selsaetenstraat 50), u. Gratis. Zie p. 25 Vr 25: dienstencentrum De Wimilingen : bingonamiddag, Kerkplaats 5, u. Prijs: 1 euro per kaart. Info: Di 29: Femma Centrum: vakantie-uitstap Paira Daiza, vertrek kerk centrum, om 8.30 u. Deelnameprijs inkom en bus (vanaf 12 j.): 39 euro, niet-leden 5 euro extra. Info en inschrijven: Wo 30: Rode Kruis: bloedinzameling, lokaal K.H. De Verbroedering (Schransweg 32), u. Info: Zie p. 19 Do 31: dienstencentrum De Wimilingen : luistersalon voor vrouwen, Kerkplaats 5, u. Gratis. Info: of armonea.be AUGUSTUS Za 2: Samenleven vzw: busuitstap De Hoge Venen en Eupen, vertrek sportcentrum Synergie (Brieleke 16), 7.45 u. Deelnameprijs (incl. middagmaal): leden 45 euro, niet-leden 50 euro, gratis tot 12 jaar. Inschrijven: of (vóór 25/07) Za 2: Historical War Wheels vzw: 25ste Supply Point Peover Camp, buitenfort Fort 2, 9-19 u. Gratis. Zie p. 27 Zo 3: Historical War Wheels vzw: 25ste Supply Point Peover Camp, buitenfort Fort 2, 9-17 u. Gratis Ma 4: KWT: recreaturnkamp 6-12 jaar (t.e.m. 8/08), turnzaal Sint-Johanna, 9-16 u. Prijs: 20 euro per dag, 90 euro per week. Info: of Di 5: dienstencentrum De Wimilingen : ijssalon, Kerkplaats 5, u. Deelnameprijs: 4 euro. Inschrijven: of Do 7: dienstencentrum De Wimilingen : zang/ toneel, Kerkplaats 5, u. Gratis. Info: Wo 13: dienstencentrum De Wimilingen : daguitstap Blankenberge, vertrek Kerkplaats 5, 7-20 u. Deelnameprijs: 23,50 euro, (klein)kind: 12 euro. Inschrijven: of Zie p. 26 Vr 15: Wommelgem Klassiek: Andrea Voets, WZC Sint-Jozef (Kruizemunt 15), u. Gratis. Zie p. 25 Za 16: Zomerdorp, Kerkplaats, u. Gratis. Zie hiernaast Ma 18: sportdienst: Sportelweek voor senioren (t.e.m. 22/08), diverse clubs en uren. Deelnameprijs: 25 euro. Info en inschrijven: sportdienst, Kaakstraat 2, tel Zie p. 21 Di 19: Femma Centrum: fietstocht Antitankgrachtroute (±50 km), vertrek kerk centrum, om 9 u. Inschrijven: Wo 20: dienstencentrum De Wimilingen : snoepnamiddag met koffie en taart, Kerkplaats 5, u. Deelnameprijs: 3,50 euro. Inschrijven: of armonea.be Wo 27: dienstencentrum De Wimilingen : bowling (2 spelletjes), met pannenkoek / ijs + koffie, Bowling Stones (Autolei 113), u. Deelnameprijs: 11,20 euro. Inschrijven: of Do 28: dienstencentrum De Wimilingen : luistersalon voor vrouwen, Kerkplaats 5, u. Gratis. Info: of armonea.be Vr 29: dienstencentrum De Wimilingen : bingonamiddag, Kerkplaats 5, u. Prijs: 1 euro per kaart. Info: Za 30: petanqueclub De Evers : 11de recreantentornooi, Fort 2 (binnenfort), 13 u. Inschrijven van tot u. Inleg: 4 euro per speler, ploegen van 3 spelers. Info:

18 OP HET PROGRAMMA JULI - AUGUSTUS 2014 Wordt verwacht: SEPTEMBER Zo 7: W.H.K. De Kaeck: 9de Heemfeesten, documentatiecentrum De Kaeck (Fort II straat 1), u. Met volksspelen, muziek en tentoonstelling Wereldkampioenen uit de wielersport (14-18 u.). Toegang gratis. Info: Vr 5: Dansclub Amusa: opendeur met gratis initiatieles, sportzaal Dasstraat 26, 20 u. Info: Ma 8: Dansclub Amusa: opendeur met gratis initiatieles, zie boven Zo 14: brandweer Wommelgem: opendeurdag met demonstraties en kinderanimatie, Rollebeekstraat 9, u. Zo 14: 26ste Open Monumentendag: ontdek de verschillen tussen Fort 2 en Fort 3, vertrek Fort 2 (of Fort 3), u. Gratis. Geen reservatie nodig. Info: Zo 14: W.H.K. De Kaeck: tentoonstelling Wereldkampioenen uit de wielersport, documentatiecentrum De Kaeck (Fort II straat 1), u. Toegang gratis. Info: : septemberkermis op de Kerkplaats Za 20: W.H.K. De Kaeck: tentoonstelling Wereldkampioenen uit de wielersport, zie boven Zo 21: 53ste Kleine Bloemenstoet, centrumstraten Wommelgem, u. Diverse randanimatie. Toegang gratis. Zie p. 24 Do 25: sportraad: scholenveldloop, voetbalveld Fort 2, u. Info: Zo 28: W.H.K. De Kaeck: tentoonstelling Wereldkampioenen uit de wielersport, zie boven Maandelijkse activiteiten Doorlopend Tentoonstellingen gemeentehuis Kaakstraat 2 - Juli: Simonne Palinckx (acryl en oliekrijt op karton) en Edwin Gebruers (tekeningen) - Augustus-september: Stefaan Das (olieverf en sculpturen). Zie p. 25 Wandelrally Kandonklaar Dagelijks tot 21 september. Deelnameformulier verkrijgbaar bij W.H.K. De Kaeck, Fort II straat 1, elke woensdag u. Deelnameprijs 2 euro. Info: skynet.be Zomerspeelplein Hulgenrode t Serclaesdreef 34, u. (vooropvang vanaf 7.30 u., naopvang tot 18 u.). Ticketprijs: 8 euro, 7 euro vanaf 4 tickets. Info: , of www. koraal. be Elke laatste zaterdag Gidsen Fort 2: geleide historische wandeling, 14 u. Samenkomst Gidsenlokaal, parking 1 (aan voetbalveld). Musea buitenfort geopend. Deelname gratis. Info: Wekelijkse activiteiten MAANDAG Nordic walking sportdienst vertrek Kerkplaats, 10 u. Gratis, geen inschrijving. Info: Zie p. 21 Teken- en schildersatelier dienstencentrum De Wimilingen (Kerkplaats 5), u. Info: Zomeravondwandelingen sportdienst vertrek Kerkplaats, u. Gratis, geen inschrijving. Info: Zie p. 21 DINSDAG Schaken dienstencentrum De Wimilingen (Kerkplaats 5), u. Info: Senioren leren van senioren : oefenen met de pc bibliotheek (Welkomstraat 32), u. Prijs 10-beurtenkaart: 20 euro (gemeentesecretariaat of bibliotheek) WOENSDAG Kaarten dienstencentrum De Wimilingen (Kerkplaats 5), u. Info: Conditiemix 50+ sportdienst sportcentrum Synergie (Brieleke 16), of u. Inschrijven verplicht, tel Fietsen met LSB Kandonklaar-Centrum, OKRA en de Seniorenfietsers (35 à 40 km). Vertrek op de Kerkplaats, u. Info: Enkel leden zijn verzekerd. Kaarten en rummikuppen met OKRA Laar, parochiecentrum t Candoncklaer (Volkaertslei 29), u. Info: Recreatief fietsen met familiale fietsclub De Wommeltjes vzw. Vertrek Sportkaffee Synergie (Brieleke 16), u. Proefrit: 1 euro. Info: , of DONDERDAG Encaustic: schilderen met was dienstencentrum De Wimilingen (Kerkplaats 5), u. Info: Breien voor daklozen dienstencentrum De Wimilingen (Kerkplaats 5), u. Info: Petanquen met KWB Wommelgem, Brieleke (ingang via inkompoort Kon. Ternesse V.V.), 19 u. Info: Meditatie Sint-Damiaanstraat 51, 20 u. Inschrijven: of VRIJDAG Marktbabbel dienstencentrum De Wimilingen (Kerkplaats 5), u. Info: Rummikuppen met OKRA Centrum, parochiecentrum Familia (A. Mortelmansstraat 18), 14 u. Opendeur schietclub Rebels Fort 2 (lokaal 131), vanaf 20 u. Info: Opgelet: enkel in augustus. ZATERDAG Bowlinglessen met J.I.C. Sinjoor, Bowling Stones Wommelgem (Autolei 113), u. Deelnameprijs: 10 euro/les (eerste les gratis). Info:

19 welzijn gezondheid & gezin 20ste editie van het Plantjesweekend Doet jouw vereniging ook mee? Van 12 t.e.m. 14 september vindt het Plantjesweekend van Kom op tegen Kanker weer plaats. Dit jaar willen we zoveel mogelijk verenigingen aansporen om azalea s te verkopen en ons record te verbreken. Wil jouw vereniging plantjes verkopen aan eigen leden, op de vrijdagse markt, deur-aan-deur of op een andere manier? Geef dan snel je contactgegevens door: wommelgem.be of We nemen je dan mee op in de mailinglijst. De opbrengst van deze actie zal door Kom op tegen Kanker gebruikt worden voor de steun aan de eigen patiëntenwerking van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Daarnaast gaat een groot deel naar externe projecten zoals palliatieve zorg, zelfhulpgroepen van kankerpatiënten, de strijd tegen kinderkanker en naar innovatie in de psychosociale zorg. Kom op tegen Kanker steunt ook preventiecampagnes. Als je gezond eet, voldoende beweegt en je gewicht onder controle houdt, heb je immers minder kans om kanker te krijgen. Bloed geven doet leven Ook jij kan iemand zijn leven redden. Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Na een ongeval, bevalling of operatie bijvoorbeeld. Ben je tussen 18 en 66 jaar oud en in goede gezondheid, aarzel niet om bloedgever te worden! De volgende bloedinzameling door de lokale Rode-Kruisafdeling vindt plaats op woensdag 30 juli. Alle donors worden verwacht in het lokaal van Koninklijke Harmonie De Verbroedering, Schransweg 32, van tot u. Door bloed te geven kan je werkelijk helpen. Veerle De Meester tel

20 welzijn gezondheid & gezin Gezondheidsraad over Gezond wonen Ongewenste gasten in huis? Gezond wonen is het jaarthema van de gezondheidsraad. Een jaar lang zet de gezondheidsraad initiatieven op rond dit thema, die samen één project vormen. Hoe zorg je ervoor dat je gezond woont? Vliegen Vliegen kunnen op korte termijn in zeer grote aantallen tegelijk voorkomen. Ze zijn niet alleen hinderlijk. Soms kunnen vliegen een gezondheidsrisico vormen doordat ze micro-organismen overbrengen op onze voeding. Hoe kan je vliegen voorkomen? Dek alle voedselbronnen goed af. Laat voedsel niet open en bloot liggen, sluit drankflessen steeds goed af, kies voor een vuilbak waarvan het deksel goed afsluit. Verwijder dagelijks groenteafval uit je keuken en plaats de composthoop of bak niet te dicht bij je huis. Andere voedselbronnen, zoals kippenmest uit je kippenhok, hou je ook best zo ver mogelijk van je woning. Heb je toch last van vliegen, hou ze dan uit je woning door een vliegenraam of -deur te plaatsen en spleten en kieren te dichten zodat de vliegen niet kunnen binnenkomen. Wanneer ze toch binnenraken, kan je ze bestrijden door het gebruik van vallen, kleverige tape, vliegenmeppers en elektrocuterende roosters. Chemische producten om volwassen vliegen te bestrijden, zijn vaak niet efficiënter dan fysieke middelen en kunnen bovendien een veel groter gezondheidsrisico vormen voor o.a. kleine kinderen, zwangere vrouwen en huisdieren. Muggen Muggen hebben water nodig voor het afzetten van hun eitjes en worden aangetrokken door stilstaand water (watertonnen, gieters, ). Vermijd dit dus in de buurt van het huis. Heb je een vijver dan kunnen insectenetende vissen, libellen en amfibieën het muggenaantal beperken. Je kan voorkomen dat muggen binnenkomen door ramen en deuren af te sluiten met een hor. Steek s avonds pas het licht aan als de deuren en ramen zijn gesloten of de hor is geplaatst. Een muskietennet boven het bed voorkomt dat binnengedrongen muggen toch je nachtrust verstoren. Insmeren met citronella-olie houdt de muggen op afstand. Ook boerenwormkruid, citroenmelisse en notenbladeren hebben een afwerende werking. Gebruik ze als kamerplant. Let op met verstuifsystemen, crèmes en sprays. Zij kunnen je gezondheid en het milieu schade toebrengen. Meer tips over het ongediertevrij houden van je woning en tuin vind je op Mieren Mieren worden aangetrokken door de aanwezigheid van voedsel, water en beschutting. Je kan mieren in de woning voorkomen door voedselbronnen af te dekken, s nachts geen afwas te laten staan en geen etensresten achter te laten. Toch mieren in huis? Ga dan na waar de mieren vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Stop of voeg de toegangswegen. Leg huismiddeltjes als kaneel, citroensap, koper en zelfs waspoeder op de plaats waar de mieren je huis binnenkomen. Kokend water is een effectieve bestrijdingsmethode. Vliegende mieren of paringszwermen van de mier kan je in huis opzuigen met de stofzuiger. 20

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

DE WOMMELGEMNAAR brengt informatie vanuit uw gemeente

DE WOMMELGEMNAAR brengt informatie vanuit uw gemeente Tweemaandelijks tijdschrift Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Wommelgem www.wommelgem.be 36ste jaargang 200 juli - augustus 2012 Informatieblad DE WOMMELGEMNAAR brengt informatie vanuit uw gemeente

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

in een nieuw jasje! Boeiende en leuke informatie voor alle Wommelgemnaren Waarom? Dat lees je op p. 3 Niet te missen:

in een nieuw jasje! Boeiende en leuke informatie voor alle Wommelgemnaren Waarom? Dat lees je op p. 3 Niet te missen: de Wommelgemnaar Boeiende en leuke informatie voor alle Wommelgemnaren in een nieuw jasje! tweemaandelijks tijdschrift 37ste jaargang - nr. 204 maart - april 2013 Waarom? Dat lees je op p. 3 Nieuw bestuur

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar

t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 5 I september - oktober 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst t Geluk kan niet op in Ranst! Veel succes in het nieuwe schooljaar Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Trek je wandelschoenen aan!

Trek je wandelschoenen aan! de Wommelgemnaar Boeiende en leuke informatie voor alle Wommelgemnaren Trek je wandelschoenen aan! Wie graag zijn beentjes strekt, kan in Wommelgem nu gebruikmaken van vier vernieuwde wandelpaden. Een

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 4 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / JULI - AUGUSTUS 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / september - oktober 2014 ONZE GEMEENTE M A S S E N

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke]

INFOzonnebeke. Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester. [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Jaargang 34 - nr. 174 - januari / februari 2015 INFOzonnebeke [Beselare - Geluveld - Passendale - Zandvoorde - Zonnebeke] Zonnebeke neemt afscheid van zijn burgemeester De woondienst opent haar deuren

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD? BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011 RANSTINFO RANST INFO verschijnt 6 maal per jaar n 1 Januari - Februari 12 VER. UITGEVER L. HOFMANS, BURGEMEESTER www.ranst.be INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Inhoud Gemeenteraad 2 Gemeenteberichten

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 infomagazine C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Carlos Pauwels Nieuwe inwoners van Wielsbeke SPEL BINNEN DE GRENZEN juli - augustus 2013.04 Veerle Naessens ZATERDAG

Nadere informatie

Nazareth, economisch knooppunt

Nazareth, economisch knooppunt juli-augustus 2011 22ste jaargang nr. 4 Tweemaandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X Teksten voor het volgende nummer (september 2011) worden verwacht uiterlijk op dinsdag 26

Nadere informatie

ild van Wellen VERKEER oproep VRIJE TIJD INFRASTRUCTUUR Sta jij volgende keer op de cover van Wild van Wellen? pagina 23

ild van Wellen VERKEER oproep VRIJE TIJD INFRASTRUCTUUR Sta jij volgende keer op de cover van Wild van Wellen? pagina 23 Informatie- en nieuwsblad gemeente Wellen - juni 2013 - jaargang 1 - n 1 ild van Wellen INFRASTRUCTUUR VRIJE TIJD VERKEER oproep Steenweg naar Borgloon vernieuwd pagina 3 Kermis en braderie: zomer in Wellen

Nadere informatie