Scholingsaanbod Partners in Arq Eerste kwartaal 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholingsaanbod Partners in Arq Eerste kwartaal 2014"

Transcriptie

1 Scholingsaanbod Partners in Arq Eerste kwartaal 2014 Hieronder treft u het eerste kwartaal scholingsaanbod van de Partners in Arq aan. Voor professionele opleidingen en trainingen op maat kunt u de websites van de Partners in Arq raadplegen of direct contact opnemen met de coördinator professionele opleidingen Barbara Lieuwen of 23 januari Referaat Oegstgeest Mens- en wereldbeeld ; Medisch-psychiatrisch forensische rapportage bij asielzoekers ; Religie en vluchtelingen 30 januari RIVM Bilthoven Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp (PSH) bij rampen en crises Drie artsen in opleiding tot specialist presenteren in dit referaat hun onderzoek en bevindingen. Hun inleiders zijn Annemarie Smith (referaat Ruth Roelofsen); Geert Smid (referaat Rembrant Aarts) en Koemar Gokoel (referaat Ellen Minkenberg). (voor aanmelden, klik hier) Impact zal op donderdagmiddag 30 januari bij het RIVM de pas ontwikkelde multidisciplinaire richtlijn PSH bij rampen en crises presenteren. Er zijn ook handelingsperspectieven PSH voor de GGD in de maak. Reserveer de datum alvast. Meer informatie over het programma is binnenkort te vinden op: Start 5 februari Trauma, cultuur en migratie Getraumatiseerden met een andere culturele achtergrond dan de autochtoon Nederlandse confronteren de hulpverlener met verschillende opvattingen over psychologische klachten. Kennis van verschillen is essentieel voor effectieve hulpverlening. Start 11 februari Basiscursus EMDR 24 februari Open Inschrijving Bedrijfsmaatschappelijk werkenden en psychotrauma Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde behandeling voor mensen met een PTSS en andere traumagerelateerde klachten. EMDR is een kortdurende therapievorm met veel wetenschappelijke evidentie. In deze 1 daagse opleiding wordt psychotrauma zowel in de breedte als in de diepte behandeld. De opleiding geeft antwoord op vragen als: wanneer en hoe doe je groepsopvang? Hoe kun je het verwerkingsproces monitoren? Wat houdt behandeling van PTSS met EMDR in? Er is veel ruimte voor casuïstiek. (klik hier voor meer informatie) Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 1

2 25 februari Referaat Diemen uur Mens en wereldbeeld & Medisch-psychiatrisch forensische rapportage bij asielzoekers MPFR bij asielzoekers Start 6 maart Getraumatiseerde gezinnen Start 11 maart Vervolgopleiding EMDR Twee artsen in opleiding tot specialist presenteren in dit referaat hun onderzoek en bevindingen. Hun onderzoeken worden omlijst en ingeleid door dr. Annemarie Smith, psychiater (referaat Ruth Roelofsen) en drs. Annemieke Keunen, directeur IMMO (referaat Rembrant Aarts). (meer info klik hier) Een trauma heeft altijd een grote impact op een gezin dat het doormaakt. Omgaan met trauma s vraagt veerkracht en dat is net wat door het trauma wordt aangetast. De cursus richt zich op interventie in gestagneerde systemen, door het herstellend vermogen van de systemen te gebruiken. Een belangrijk instrument bij het behandelen van psychotrauma is het EMDR basisprotocol. In de vervolgopleiding ligt de nadruk op meer complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden. Start 19 maart Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) 21 maart Arq Voorjaarssymposium Narratieve Exposure Therapie (NET) 31 maart Psychotrauma en ouderen Deze therapie combineert elementen van psycho-educatie, gedragstherapie (exposure) en cognitieve therapie (met name betekenis geving). De therapie blijkt even effectief als EMDR, duurt wat langer, maar onderscheidt zich door de aandacht voor betekenisgeving na psychotrauma. In maart 2014 verschijnt het eerste Nederlandstalige handboek over NET, Levensverhalen en Psychotrauma. Ter gelegenheid hiervan wordt op 21 maart in Amsterdam het Arq voorjaarssymposium geoorganiseerd. Reserveer de datum alvast. Sprekers: Maggie Schauer, Thomas Elbert, Ruud Jongedijk en Eric Vermetten. Een aanzienlijk deel van de huidige populatie ouderen heeft klachten en problemen die voortkomen uit onverwerkte traumatische ervaringen, opgedaan in eerdere levensfasen. In deze cursus wordt het samenspel tussen psychotrauma en ouder worden behandeld. Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 2

3 Referaat 23 januari in Oegstgeest van uur Artsen in Opleiding tot Specialist Referaat met Ellen Minkenberg, Rembrant Aarts en Ruth Roelofsen Aanmelden via: Titel Referent Inleider : Religieuze intensiteit en cognitieve strategieën bij getraumatiseerde vluchtelingen : Ellen Minkenberg : Koemar Gokoel, beleidspsychiater / ouderenpsychiater en transcultureel psychiater / psychiatrist, MD bij Noagg Junior (Altrecht GGZ). Bestuurslid afdeling transculturele psychiatrie. Korte omschrijving van de referent Ik ben bezig met mijn laatste opleidingsstage voor psychiater bij Ipsy, ambulante afdeling voor interculturalisatie psychiatrie, te Den Haag, binnen Parnassia Bavogroep, waar ik mijn opleiding in maart 2014 zal afronden. Binnen mijn opleiding heb ik ruime werkervaring opgedaan rond complexe trauma en werken met migranten en vluchtelingen. De functies waarin ik werkzaam ben (geweest) zijn divers, van klinisch en ambulante hulpverlening aan individuele patiënten als systemisch werken tot aan het coachen van en leidinggeven aan teams en individuele medewerkers. Naast mijn deskundigheid als psychiater op het gebied van diagnostiek en farmacotherapie, ben ik ook de volgende vormen van psychotherapie vaardig; Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (bepp), Interpersoonlijke Psychotherapie (ipt), cognitieve gedragstherapie (cgt) en systeemtherapie (basis), die een belangrijke rol (kunnen) spelen binnen de behandeling van migranten en vluchtelingen. Buiten mijn functie ben ik onder andere actief binnen de afdeling transculturele psychiatrie van NVvP, waar ik me vooral richt op de ontwikkeling van het onderwijs binnen dit vakgebied. Daarnaast ben ik bezig een training te ontwikkelen voor jonge getraumatiseerde vluchtelingen in samenwerking met New Dutch Connection. Wat doe of deed je bij Arq of bij een of meerdere van de partners van Arq? Van juli 2012 tot en met augustus 2013 ben ik binnen Arq werkzaam geweest in kader van keuzestage psychotherapie bij Centrum 45. Ik heb gewerkt op de ambulante afdeling vluchtelingen en asielzoekers van zowel Oegstgeest als in Diemen. Daarnaast ben ik nog 3 maanden werkzaam geweest op de klinische afdelingen vluchtelingen & asielzoekers en gezinnen te Oegstgeest. Verder nam ik deel aan de ontwikkellijn Trauma en Cultuur binnen Arq. In oktober jl. was ik gastdocent voor de cursus Geestelijke zorg en trauma van Cogis m.b.t. het onderwerp trauma-cultuur-religie. Korte inhoud van het referaat (tipje van de sluier) Cultuur bepaalt wat als stressvol wordt ervaren, hoe die stress lichamelijk en psychologisch beleefd wordt, wat de gevolgen zijn, welke symptomen er bij optreden, hoe die geïnterpreteerd worden, en wat een adequate reactie van het individu en de omgeving is. Religie staat zeer hoog in de hiërarchie van betekenisverlening. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van positieve en negatieve cognitieve strategieën en intensiteit (beleving en handelen) van religie en geloof bij vluchtelingen met PTSS. Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 3

4 Waarom moeten we absoluut komen naar je referaat? En wie of welke doelgroep in het bijzonder? Aangezien religie zeer hoog in de hiërarchie van betekenisverlening staat in het uiten van en/of omgaan met de klachten, is het voor iedere hulpverlener van belang, om bij diagnostiek de geloofsbeleving van de patiënt in kaart te hebben gebracht en tijdens interventies mee te nemen. De stelling van Ellen luidt: Stelt u als hulpverlener vragen over de betekenis van geloof aan uw patiënten? Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 4

5 Titel : Medisch-Psychiatrisch Forensische rapportage bij asielzoekers Referent : Rembrant Aarts Inleider : Dr. Geert Smid Dr. Geert Smid is sinds 2005 als psychiater verbonden aan Stichting Centrum 45, landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Als senior onderzoeker bij Arq Research Program neemt hij deel aan samenwerkingsverbanden voor onderzoek met de Universiteit Utrecht, het Centraal Militair Hospitaal, Utrecht en Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. In 2011 voltooide hij zijn promotieonderzoek getiteld Deconstructie van uitgestelde posttraumatische stressstoornis. Zijn huidige onderzoek richt zich onder meer op diagnose en behandeling van traumatische rouw en stress sensibilisatie, d.w.z. toegenomen gevoeligheid voor stressoren als gevolg van eerdere blootstelling aan een trauma. Korte omschrijving van de referent: De referent is sinds 1 april 2013 als psychiater in opleiding verbonden aan Equator Foundation en Centrum 45. Eerder volgde hij zijn opleiding bij GGZ Centraal, het OLVG en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Als tropenarts heeft hij internationale ervaring en specifieke expertise op het gebied van probleem gestuurd medisch onderwijs. Naast zijn opleiding is hij binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) als arts-assistent vertegenwoordiger bij de afdeling transculturele psychiatrie en de visitatie commissie. Hij hoopt in April 2014 zijn opleiding tot psychiater af te ronden en binnen Arq als psychiater aan het werk te gaan. Wat doe of deed je bij Arq of bij een of meerdere van de partners van Arq? Stage bij stichting Centrum 45 te Diemen, polikliniek en dagkliniek Stage bij Equator Foundation Onderzoek in het kader van een eindreferaat bij het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) Korte inhoud van het referaat Het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) faciliteert sinds 2012 medisch- forensische rapportages bij asielzoekers. Er wordt in het referaat een beeld geschetst van de uitvoering van deze rapportages en hun plaats in de asielprocedure. Aan de hand van literatuur en kwantitatieve analyse van opgestelde rapporten (N=97) worden onder andere de volgende vraagstellingen besproken: wat zijn de (psychiatrische) kenmerken van de onderzochte asielpopulatie?; Hoe beoordelen de rapporteurs de eventueel aanwezige (causale) relatie tussen het asielrelaas en de bestaande psychopathologie?; Welke variabelen spelen een rol in het tot stand komen van deze causaliteitsbeoordeling? Waarom moeten we absoluut komen naar je referaat? En wie of welke doelgroep in het bijzonder? Het is de eerste keer dat er op deze manier wetenschappelijk gekeken is naar asiel rechterlijke rapportages. De uitkomsten van deze studie zijn specifiek interessant voor collega s werkzaam in het asielrecht, rapporteurs van het IMMO, hulpverleners die vaak te maken hebben met asielzoekers en mensen met een specifieke interesse in causaliteitsvraagstukken. De stelling van Rembrant luidt: a refugee claim should not be determined on the basis of a memory test (Cameron: international journal of refugee law ) Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 5

6 Titel : De relatie tussen mens- en wereldbeeld en de ernst van psychopathologie bij mensen met complex trauma in de voorgeschiedenis. Referent : Ruth Roelofsen Inleider : Dr. Annemarie Smith, psychiater Arq Annemarie Smith is psychiater bij Stichting Centrum 45 en opleider stage psychotherapie voor artsen in opleiding tot psychiater. Zij is ook lid en supervisor van de Vereniging Clientgerichte Psychotherapie. In 2009 gepromoveerd op proefschrift getiteld Listening to trauma. Therapists countertransference and long-term effects related to trauma work. Korte omschrijving van de referent Als Bioloog heb ik mij mogen specialiseren in de richting Gedragen Neurowetenschappen en nu, als arts, heb ik opnieuw de keuze gemaakt om mij te specialiseren in de gedachtenspinsels van de mens binnen het specialisme psychiatrie. Wat doe of deed je bij Arq of bij een of meerdere van de partners van Arq? Binnen Arq ben ik het afgelopen jaar werkzaam geweest voor Stichting Centrum 45. Hier was ik zowel betrokken bij de dag- als polikliniek. Naast de farmacotherapie, heb ik onder andere de kans gekregen om mij te verdiepen in de individuele en groepstherapie. Korte inhoud van het referaat Complex trauma leidt vaak tot psychopathologie. Er zijn verschillen in klachtenniveau en in behandelbaarheid. Mijn vraag is in hoeverre het mens- en wereldbeeld van patiënten een bijdrage kan leveren aan de verklaring van deze verschillen en of er een verschil is tussen doelgroepen (eerste generatie, naoorlogse generatie, veteranen en vluchtelingen/asielzoekers). Waarom moeten we absoluut komen naar je referaat? En wie of welke doelgroep in het bijzonder? Mijn referaat onderbouwt dat het van belang is om tijdens de therapeutische behandeling van PTSS, depressie en angstklachten, ook de nodige aandacht te geven aan mens- en wereldbeeld. Dit referaat is relevant voor alle behandelaren die betrokken zijn bij patiënten die lijden aan complexe posttraumatische problematiek. De stelling van Ruth luidt: Een behandeling van posttraumatische problematiek is onvolledig wanneer er geen aandacht wordt besteed aan de patiënt in zijn geheel. Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 6

7 Open Inschrijving Scholing Bedrijfsmaatschappelijk Werkenden en Psychotrauma Yvonne Menzel, GZ psycholoog, EMDR practitioner, werkzaam in de afdeling hulpverlening van het IVP, heeft de 1 daagse Open Scholing Bedrijfsmaatschappelijk Werkenden en Psychotrauma ontwikkeld. Ze heeft veel expertise en ervaring met opvang en nazorg in verschillende branches, waaronder geüniformeerde diensten. Op maandag 24 februari 2014 vindt de 1 daagse Open Scholing Bedrijfsmaatschappelijk Werkenden en Psychotrauma plaats. In deze opleiding wordt psychotrauma zowel in de breedte als in de diepte behandeld, van opvang, schokverwerking, PTSS en behandeling tot aan herstel, re-integratie, casuïstiek, filmmateriaal en ruimte voor interactie. Aan het eind van de dag zullen de deelnemers op tal van vragen die in de praktijk leven helderheid hebben verkregen. Zoals: wanneer en hoe doe je groepsopvang? Hoe kun je het verwerkingsproces monitoren? Wat houdt behandeling van PTSS met EMDR nu eigenlijk in? Hoe herken je stapelingseffecten? Voorafgaande aan de scholing worden expliciete vragen, casuïstiek en wensen van de deelnemers geïnventariseerd zodat het een programma op maat wordt. Deelname aan de dag kost 350, inclusief lunch. Locatie: Nienoord 5, Diemen. Accreditatie wordt aangevraagd bij BAM-w. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Yvonne Menzel of zich rechtstreeks aanmelden via Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 7

8 Referaat 25 februari in Diemen van uur Artsen in Opleiding tot Specialist Referaat Met Ruth Roelofsen en Rembrant Aarts Aanmelden via: Titel : De relatie tussen mens- en wereldbeeld en de ernst van psychopathologie bij mensen met complex trauma in de voorgeschiedenis. Referent : Ruth Roelofsen Inleider : Dr. Annemarie Smith, psychiater Arq Annemarie Smith is psychiater bij Stichting Centrum 45 en opleider stage psychotherapie voor artsen in opleiding tot psychiater. Zij is ook lid en supervisor van de Vereniging Clientgerichte Psychotherapie. In 2009 gepromoveerd op proefschrift getiteld Listening to trauma. Therapists countertransference and long-term effects related to trauma work. Korte omschrijving van de referent Als Bioloog heb ik mij mogen specialiseren in de richting Gedragen Neurowetenschappen en nu, als arts, heb ik opnieuw de keuze gemaakt om mij te specialiseren in de gedachtenspinsels van de mens binnen het specialisme psychiatrie. Wat doe of deed je bij Arq of bij een of meerdere van de partners van Arq? Binnen Arq ben ik het afgelopen jaar werkzaam geweest voor Stichting Centrum 45. Hier was ik zowel betrokken bij de dag- als polikliniek. Naast de farmacotherapie, heb ik onder andere de kans gekregen om mij te verdiepen in de individuele en groepstherapie. Korte inhoud van het referaat Complex trauma leidt vaak tot psychopathologie. Er zijn verschillen in klachtenniveau en in behandelbaarheid. Mijn vraag is in hoeverre het mens- en wereldbeeld van patiënten een bijdrage kan leveren aan de verklaring van deze verschillen en of er een verschil is tussen doelgroepen (eerste generatie, naoorlogse generatie, veteranen en vluchtelingen/asielzoekers). Waarom moeten we absoluut komen naar je referaat? En wie of welke doelgroep in het bijzonder? Mijn referaat onderbouwt dat het van belang is om tijdens de therapeutische behandeling van PTSS, depressie en angstklachten, ook de nodige aandacht te geven aan mens- en wereldbeeld. Dit referaat is relevant voor alle behandelaren die betrokken zijn bij patiënten die lijden aan complexe posttraumatische problematiek. De stelling van Ruth luidt: Een behandeling van posttraumatische problematiek is onvolledig wanneer er geen aandacht wordt besteed aan de patiënt in zijn geheel. Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 8

9 Titel : Medisch-Psychiatrisch Forensische rapportage bij asielzoekers Referent : Rembrant Aarts Inleider : Drs. Annemieke Keunen, directeur IMMO Sinds januari 2012 is Drs. Annemieke Keunen werkzaam bij het immo, eerst als interim manager, vanaf maart 2013 als directeur. Daarnaast verricht ze al meer dan 10 jaar onderzoek naar de validiteit van het Nederlandse leeftijdsonderzoek. Vanuit de stichting Medisch Advies Kollektief is er een wetenschappelijke onderzoeksgroep geïnitieerd; DA- AAR, Dutch Association (of) Age Assessment Researchers, bestaande uit 10 (kinder) artsen en wetenschappers van verschillende disciplines en verschijnt binnenkort een onderzoeksrapport. Mevrouw Keunen is onderzoekscoördinator van deze groep. Tenslotte heeft ze in 2010 en 2011 als project coördinator voor het ASKV/ZAPP een voorlichtingsfilm en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor asielzoekers met (ernstige) psychische problemen en getracht door middel van onderzoek en bijeenkomsten de zorgketen voor deze groep te verbeteren. In maart 2012 is het immo, instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek, gestart met het verrichten van forensisch-medische onderzoeken in de asielprocedure (zie Het uitgangspunt, gebaseerd op de jarenlange ervaring van de founding partners Amnesty (MOG), het MAPP, smak en Pharos is dat het zeer specifieke medische- en psychische expertise vereist om asielzoekers met een martel- en gewelds verleden te laten verhalen over wat hen overkomen is en te bezien of en in hoeverre de medische bevindingen het asielrelaas kunnen ondersteunen. Korte omschrijving van de referent: De referent is sinds 1 april 2013 als psychiater in opleiding verbonden aan Equator Foundation en Centrum 45. Eerder volgde hij zijn opleiding bij GGZ Centraal, het OLVG en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Als tropenarts heeft hij internationale ervaring en specifieke expertise op het gebied van probleem gestuurd medisch onderwijs. Naast zijn opleiding is hij binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) als arts-assistent vertegenwoordiger bij de afdeling transculturele psychiatrie en de visitatie commissie. Hij hoopt in April 2014 zijn opleiding tot psychiater af te ronden en binnen Arq als psychiater aan het werk te gaan. Wat doe of deed je bij Arq of bij een of meerdere van de partners van Arq? Stage bij stichting Centrum 45 te Diemen, polikliniek en dagkliniek Stage bij Equator Foundation Onderzoek in het kader van een eindreferaat bij het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) Korte inhoud van het referaat Het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) faciliteert sinds 2012 medisch- forensische rapportages bij asielzoekers. Er wordt in het referaat een beeld geschetst van de uitvoering van deze rapportages en hun plaats in de asielprocedure. Aan de hand van literatuur en kwantitatieve analyse van opgestelde rapporten (N=97) worden onder andere de volgende vraagstellingen besproken: wat zijn de (psychiatrische) kenmerken van de onderzochte asielpopulatie?; Hoe beoordelen de rapporteurs de eventueel aanwezige (causale) relatie tussen het asielrelaas en de bestaande psychopathologie?; Welke variabelen spelen een rol in het tot stand komen van deze causaliteitsbeoordeling? Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 9

10 Waarom moeten we absoluut komen naar je referaat? En wie of welke doelgroep in het bijzonder? Het is de eerste keer dat er op deze manier wetenschappelijk gekeken is naar asiel rechterlijke rapportages. De uitkomsten van deze studie zijn specifiek interessant voor collega s werkzaam in het asielrecht, rapporteurs van het IMMO, hulpverleners die vaak te maken hebben met asielzoekers en mensen met een specifieke interesse in causaliteitsvraagstukken. De stelling van Rembrant luidt: a refugee claim should not be determined on the basis of a memory test (Cameron: international journal of refugee law ) Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 10

Trainingsgids 2010-2011

Trainingsgids 2010-2011 Trainingsgids 2010-2011 VERSIE 1.2 02 MAART 2011 partners in educatie programma Colofon De trainingsgids van het Arq Educatie Programma is een publicatie van Arq Psychotrauma Expert Groep. Arq Psychotrauma

Nadere informatie

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser Samenvatting Onderzoeksrapport Mind-Spring Om dit rapport beschikbaar te maken voor iedereen hebben wij een versie gemaakt die makkelijker te downloaden is. (0.5 Mb groot) Dit is dus een verkorte uitgave

Nadere informatie

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP

Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Leer van de experts bij schokkende gebeurtenissen TRAININGSGIDS IVP Programma 2009-2010 WELKOM BIJ IVP TRAININGEN sopgave Introductie Over IVP 25 Jaar de expert bij schokkende gebeurtenissen 4 Het IVP

Nadere informatie

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz

Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Workshops, opleidingen en symposia in de GGz Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 1/6 INHOUD Over Cure & Care Development 4 Missie 4 Wetenschappelijke Raad van Advies 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2004

IMPACT JAARVERSLAG 2004 IMPACT JAARVERSLAG 2004 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2005 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave 0 Woord vooraf... 5 1 Hoe ontstond Impact?...

Nadere informatie

Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan

Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam In het kader van het project Modernisering Medisch Specialistische Opleidingen Doc: Locaal

Nadere informatie

Families, Generations and War. Back on Track

Families, Generations and War. Back on Track BERICHTEN UIT HET VELD cogiscope 0114 29 berichten uit het veld Families, Generations and War. Historical, psychological and artistic view Eenmalig zijn honderd van de meest bijzondere voorwerpen uit 25

Nadere informatie

cursussen C-71 C-72 vorm Aan de hand van een drietal voordrachten, diverse videobeelden, casuïstiek en discussie.

cursussen C-71 C-72 vorm Aan de hand van een drietal voordrachten, diverse videobeelden, casuïstiek en discussie. C-71 Alternatieve geneeswijzen en migranten z. acherrat-stitou, a. limburg-okken, k. gokoel z.acherrat@planet.nl inhoud van de cursus De cursus omvat drie items die belangrijk zijn bij de hulpverlening

Nadere informatie

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM

CCD. WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM CCD WORKSHOPS, OPLEIDINGEN & SYMPOSIA in de GGz 2011 GRONINGENSINGEL 1, ETAGE 4A ARNHEM INHOUDSOPGAVE Over Cure & Care Development 4 Werkwijze 4 Website 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en

Nadere informatie

Bijzondere missie: Geestelijke Gezondheidszorg voor militairen en veteranen ADVIES

Bijzondere missie: Geestelijke Gezondheidszorg voor militairen en veteranen ADVIES Bijzondere missie: Geestelijke Gezondheidszorg voor militairen en veteranen ADVIES Van: prof.dr. B.P.R. Gersons Aan: de Staatssecretaris van Defensie, de heer C. van der Knaap Ministerie van Defensie,

Nadere informatie

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts

Zien, bewogen worden, in beweging komen. Inaugurele rede door Petri Embregts Zien, bewogen worden, in beweging komen Inaugurele rede door Petri Embregts Prof.dr. P.J.C.M. (Petri) Embregts is bijzonder hoogleraar op de leerstoel Mensen met een verstandelijke beperking: Psychopathologie

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Bestaat er een verband tussen PTSS en betekenisgeving met betrekking tot de ouder-kind relatie?

Bestaat er een verband tussen PTSS en betekenisgeving met betrekking tot de ouder-kind relatie? Bestaat er een verband tussen PTSS en betekenisgeving met betrekking tot de ouder-kind relatie? Naam: Fatiha Betti St-nummer: 0455725 Opleiding: Master programma Klinische en Gezondheidspsychologie Universiteit

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

CCD. Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma. 14-daagse opleiding. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

CCD. Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma. 14-daagse opleiding. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem CCD Specialisatie voor de behandeling van psychotrauma 14-daagse opleiding 2011 Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Cure & Care Development (CCD) Cure & Care Development (CCD) stelt zich ten doel de nieuwste

Nadere informatie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie

Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Afdeling Medische Psychologie & Psychiatrie Volwassenen Kind & Jeugd 2011-2012 Patiënteninformatie 1175685PR/1-2011/Afdeling Medische psychologie & Psychiatrie Welkom bij de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

PTSS bij de politie een beter beeld

PTSS bij de politie een beter beeld PTSS bij de politie een beter beeld 16 jaar politiepoli, 1000 gebruikers Dr. A.S. Smit Prof.dr. B.P.R. Gersons Drs. S. van Buschbach M. den Dekker, MSc Drs. J. Mouthaan Prof.dr. M. Olff PTSS bij de politie

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2006

IMPACT JAARVERSLAG 2006 IMPACT JAARVERSLAG 2006 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2007 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

LEIDENDE EN MISLEIDENDE VERWACHTINGEN

LEIDENDE EN MISLEIDENDE VERWACHTINGEN LEIDENDE EN MISLEIDENDE VERWACHTINGEN EEN KWALITATIEF ONDERZOEK ONDER TURKSE GETROFFENEN VAN DE VUURWERKRAMP ENSCHEDE OMTRENT DE PSYCHOSOCIALE NAZORG Drs. A.N. Drogendijk, dr. P.G. van der Velden, prof.

Nadere informatie

Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel

Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel PROGRAMMA HersenletselCongres MAANDAG 3 NOVEMBER 2014 Hét congres voor professionals over de gevolgen van hersenletsel Het HersenletselCongres 2014 wordt georganiseerd door: Programmacommissie Annet Wielemaker,

Nadere informatie

CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN. in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM

CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN. in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM CCD WORKSHOPS & OPLEIDINGEN in de GGz 2009 GRONINGENSINGEL 1 ETAGE 9A ARNHEM INHOUDSOPGAVE Over CURE & CARE DEVELOPMENT 4 Werkwijze 4 Incompany 4 Duur en locatie van de workshops en opleidingen 4 Actueel

Nadere informatie

Zorgen voor zorgverleners

Zorgen voor zorgverleners Zorgen voor zorgverleners Vooronderzoek naar ondersteuning van professionals betrokken bij een kwaliteitsaudit zoals de perinatale audit Drs. Annemarie van der Stee In opdracht van RIVM/Stichting Perinatale

Nadere informatie

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst

Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Het verwijsgedrag van hulpverleners naar de cursus Gericht op de Toekomst Anja Veldboer Universiteit Twente Begeleiders: Ernst Bohlmeijer Stans Drossaert Henk Bakker (Mediant) 21 Januari 2009, Hengelo

Nadere informatie

1 Uitgangspunten voor verslaglegging 1

1 Uitgangspunten voor verslaglegging 1 Maatschappelijk jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten voor verslaglegging 1 2 Profiel van de organisatie 2 2.1 Algemene identificatiegegevens 2 2.2 Structuur van het concern 2 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

GGZ. eerstelijns psychologische zorg. thuisbegeleiding. a voor jeugd en gezin thuisbegeleiding

GGZ. eerstelijns psychologische zorg. thuisbegeleiding. a voor jeugd en gezin thuisbegeleiding eleiding maatschappelijk werk in verpleeghuizen thuisbegeleiding eerstelijns psycho eerstelijns psychologische zorg sociaal psychiatrisch verpleegkundigen aatschappelijk werk in verpleeghuizen Transparant

Nadere informatie

Jubileumcongres 40 jaar ATN. Autisme: verleden, heden en toekomst. Donderdag 12 juni 2014. 09.30 uur - 17.00 uur. Zuidlaren.

Jubileumcongres 40 jaar ATN. Autisme: verleden, heden en toekomst. Donderdag 12 juni 2014. 09.30 uur - 17.00 uur. Zuidlaren. Jubileumcongres 40 jaar ATN Autisme: verleden, heden en toekomst Donderdag 12 juni 2014 09.30 uur - 17.00 uur Zuidlaren Locatie De Kimme Inhoudsopgave Congrescommissie en programmacommissie 3 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Kennis vergaren, kennis delen. Verkort. www.debascule.com

Jaarverslag 2006. Kennis vergaren, kennis delen. Verkort. www.debascule.com Verkort www.debascule.com Jaarverslag 2006 De Bascule De Bascule is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie voor de regio Amsterdam en omstreken. Wij richten ons op kinderen en jeugdigen

Nadere informatie

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6

Inleiding. Tom van Wel, beleidspsycholoog ABC team. December 2012 12 Jaargang 6 December 2012 12 Jaargang 6 Inleiding Begin november krijgt het ABC team van Altrecht, gespecialiseerd in jongeren met een psychose, bezoek van Een Vandaag. Trots wordt dit gemeld door voorman Tom van

Nadere informatie