Scholingsaanbod Partners in Arq Eerste kwartaal 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholingsaanbod Partners in Arq Eerste kwartaal 2014"

Transcriptie

1 Scholingsaanbod Partners in Arq Eerste kwartaal 2014 Hieronder treft u het eerste kwartaal scholingsaanbod van de Partners in Arq aan. Voor professionele opleidingen en trainingen op maat kunt u de websites van de Partners in Arq raadplegen of direct contact opnemen met de coördinator professionele opleidingen Barbara Lieuwen of 23 januari Referaat Oegstgeest Mens- en wereldbeeld ; Medisch-psychiatrisch forensische rapportage bij asielzoekers ; Religie en vluchtelingen 30 januari RIVM Bilthoven Multidisciplinaire richtlijn psychosociale hulp (PSH) bij rampen en crises Drie artsen in opleiding tot specialist presenteren in dit referaat hun onderzoek en bevindingen. Hun inleiders zijn Annemarie Smith (referaat Ruth Roelofsen); Geert Smid (referaat Rembrant Aarts) en Koemar Gokoel (referaat Ellen Minkenberg). (voor aanmelden, klik hier) Impact zal op donderdagmiddag 30 januari bij het RIVM de pas ontwikkelde multidisciplinaire richtlijn PSH bij rampen en crises presenteren. Er zijn ook handelingsperspectieven PSH voor de GGD in de maak. Reserveer de datum alvast. Meer informatie over het programma is binnenkort te vinden op: Start 5 februari Trauma, cultuur en migratie Getraumatiseerden met een andere culturele achtergrond dan de autochtoon Nederlandse confronteren de hulpverlener met verschillende opvattingen over psychologische klachten. Kennis van verschillen is essentieel voor effectieve hulpverlening. Start 11 februari Basiscursus EMDR 24 februari Open Inschrijving Bedrijfsmaatschappelijk werkenden en psychotrauma Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een geprotocolleerde behandeling voor mensen met een PTSS en andere traumagerelateerde klachten. EMDR is een kortdurende therapievorm met veel wetenschappelijke evidentie. In deze 1 daagse opleiding wordt psychotrauma zowel in de breedte als in de diepte behandeld. De opleiding geeft antwoord op vragen als: wanneer en hoe doe je groepsopvang? Hoe kun je het verwerkingsproces monitoren? Wat houdt behandeling van PTSS met EMDR in? Er is veel ruimte voor casuïstiek. (klik hier voor meer informatie) Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 1

2 25 februari Referaat Diemen uur Mens en wereldbeeld & Medisch-psychiatrisch forensische rapportage bij asielzoekers MPFR bij asielzoekers Start 6 maart Getraumatiseerde gezinnen Start 11 maart Vervolgopleiding EMDR Twee artsen in opleiding tot specialist presenteren in dit referaat hun onderzoek en bevindingen. Hun onderzoeken worden omlijst en ingeleid door dr. Annemarie Smith, psychiater (referaat Ruth Roelofsen) en drs. Annemieke Keunen, directeur IMMO (referaat Rembrant Aarts). (meer info klik hier) Een trauma heeft altijd een grote impact op een gezin dat het doormaakt. Omgaan met trauma s vraagt veerkracht en dat is net wat door het trauma wordt aangetast. De cursus richt zich op interventie in gestagneerde systemen, door het herstellend vermogen van de systemen te gebruiken. Een belangrijk instrument bij het behandelen van psychotrauma is het EMDR basisprotocol. In de vervolgopleiding ligt de nadruk op meer complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden. Start 19 maart Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (BEPP) 21 maart Arq Voorjaarssymposium Narratieve Exposure Therapie (NET) 31 maart Psychotrauma en ouderen Deze therapie combineert elementen van psycho-educatie, gedragstherapie (exposure) en cognitieve therapie (met name betekenis geving). De therapie blijkt even effectief als EMDR, duurt wat langer, maar onderscheidt zich door de aandacht voor betekenisgeving na psychotrauma. In maart 2014 verschijnt het eerste Nederlandstalige handboek over NET, Levensverhalen en Psychotrauma. Ter gelegenheid hiervan wordt op 21 maart in Amsterdam het Arq voorjaarssymposium geoorganiseerd. Reserveer de datum alvast. Sprekers: Maggie Schauer, Thomas Elbert, Ruud Jongedijk en Eric Vermetten. Een aanzienlijk deel van de huidige populatie ouderen heeft klachten en problemen die voortkomen uit onverwerkte traumatische ervaringen, opgedaan in eerdere levensfasen. In deze cursus wordt het samenspel tussen psychotrauma en ouder worden behandeld. Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 2

3 Referaat 23 januari in Oegstgeest van uur Artsen in Opleiding tot Specialist Referaat met Ellen Minkenberg, Rembrant Aarts en Ruth Roelofsen Aanmelden via: Titel Referent Inleider : Religieuze intensiteit en cognitieve strategieën bij getraumatiseerde vluchtelingen : Ellen Minkenberg : Koemar Gokoel, beleidspsychiater / ouderenpsychiater en transcultureel psychiater / psychiatrist, MD bij Noagg Junior (Altrecht GGZ). Bestuurslid afdeling transculturele psychiatrie. Korte omschrijving van de referent Ik ben bezig met mijn laatste opleidingsstage voor psychiater bij Ipsy, ambulante afdeling voor interculturalisatie psychiatrie, te Den Haag, binnen Parnassia Bavogroep, waar ik mijn opleiding in maart 2014 zal afronden. Binnen mijn opleiding heb ik ruime werkervaring opgedaan rond complexe trauma en werken met migranten en vluchtelingen. De functies waarin ik werkzaam ben (geweest) zijn divers, van klinisch en ambulante hulpverlening aan individuele patiënten als systemisch werken tot aan het coachen van en leidinggeven aan teams en individuele medewerkers. Naast mijn deskundigheid als psychiater op het gebied van diagnostiek en farmacotherapie, ben ik ook de volgende vormen van psychotherapie vaardig; Beknopte Eclectische Psychotherapie voor PTSS (bepp), Interpersoonlijke Psychotherapie (ipt), cognitieve gedragstherapie (cgt) en systeemtherapie (basis), die een belangrijke rol (kunnen) spelen binnen de behandeling van migranten en vluchtelingen. Buiten mijn functie ben ik onder andere actief binnen de afdeling transculturele psychiatrie van NVvP, waar ik me vooral richt op de ontwikkeling van het onderwijs binnen dit vakgebied. Daarnaast ben ik bezig een training te ontwikkelen voor jonge getraumatiseerde vluchtelingen in samenwerking met New Dutch Connection. Wat doe of deed je bij Arq of bij een of meerdere van de partners van Arq? Van juli 2012 tot en met augustus 2013 ben ik binnen Arq werkzaam geweest in kader van keuzestage psychotherapie bij Centrum 45. Ik heb gewerkt op de ambulante afdeling vluchtelingen en asielzoekers van zowel Oegstgeest als in Diemen. Daarnaast ben ik nog 3 maanden werkzaam geweest op de klinische afdelingen vluchtelingen & asielzoekers en gezinnen te Oegstgeest. Verder nam ik deel aan de ontwikkellijn Trauma en Cultuur binnen Arq. In oktober jl. was ik gastdocent voor de cursus Geestelijke zorg en trauma van Cogis m.b.t. het onderwerp trauma-cultuur-religie. Korte inhoud van het referaat (tipje van de sluier) Cultuur bepaalt wat als stressvol wordt ervaren, hoe die stress lichamelijk en psychologisch beleefd wordt, wat de gevolgen zijn, welke symptomen er bij optreden, hoe die geïnterpreteerd worden, en wat een adequate reactie van het individu en de omgeving is. Religie staat zeer hoog in de hiërarchie van betekenisverlening. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van positieve en negatieve cognitieve strategieën en intensiteit (beleving en handelen) van religie en geloof bij vluchtelingen met PTSS. Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 3

4 Waarom moeten we absoluut komen naar je referaat? En wie of welke doelgroep in het bijzonder? Aangezien religie zeer hoog in de hiërarchie van betekenisverlening staat in het uiten van en/of omgaan met de klachten, is het voor iedere hulpverlener van belang, om bij diagnostiek de geloofsbeleving van de patiënt in kaart te hebben gebracht en tijdens interventies mee te nemen. De stelling van Ellen luidt: Stelt u als hulpverlener vragen over de betekenis van geloof aan uw patiënten? Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 4

5 Titel : Medisch-Psychiatrisch Forensische rapportage bij asielzoekers Referent : Rembrant Aarts Inleider : Dr. Geert Smid Dr. Geert Smid is sinds 2005 als psychiater verbonden aan Stichting Centrum 45, landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Als senior onderzoeker bij Arq Research Program neemt hij deel aan samenwerkingsverbanden voor onderzoek met de Universiteit Utrecht, het Centraal Militair Hospitaal, Utrecht en Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. In 2011 voltooide hij zijn promotieonderzoek getiteld Deconstructie van uitgestelde posttraumatische stressstoornis. Zijn huidige onderzoek richt zich onder meer op diagnose en behandeling van traumatische rouw en stress sensibilisatie, d.w.z. toegenomen gevoeligheid voor stressoren als gevolg van eerdere blootstelling aan een trauma. Korte omschrijving van de referent: De referent is sinds 1 april 2013 als psychiater in opleiding verbonden aan Equator Foundation en Centrum 45. Eerder volgde hij zijn opleiding bij GGZ Centraal, het OLVG en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Als tropenarts heeft hij internationale ervaring en specifieke expertise op het gebied van probleem gestuurd medisch onderwijs. Naast zijn opleiding is hij binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) als arts-assistent vertegenwoordiger bij de afdeling transculturele psychiatrie en de visitatie commissie. Hij hoopt in April 2014 zijn opleiding tot psychiater af te ronden en binnen Arq als psychiater aan het werk te gaan. Wat doe of deed je bij Arq of bij een of meerdere van de partners van Arq? Stage bij stichting Centrum 45 te Diemen, polikliniek en dagkliniek Stage bij Equator Foundation Onderzoek in het kader van een eindreferaat bij het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) Korte inhoud van het referaat Het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) faciliteert sinds 2012 medisch- forensische rapportages bij asielzoekers. Er wordt in het referaat een beeld geschetst van de uitvoering van deze rapportages en hun plaats in de asielprocedure. Aan de hand van literatuur en kwantitatieve analyse van opgestelde rapporten (N=97) worden onder andere de volgende vraagstellingen besproken: wat zijn de (psychiatrische) kenmerken van de onderzochte asielpopulatie?; Hoe beoordelen de rapporteurs de eventueel aanwezige (causale) relatie tussen het asielrelaas en de bestaande psychopathologie?; Welke variabelen spelen een rol in het tot stand komen van deze causaliteitsbeoordeling? Waarom moeten we absoluut komen naar je referaat? En wie of welke doelgroep in het bijzonder? Het is de eerste keer dat er op deze manier wetenschappelijk gekeken is naar asiel rechterlijke rapportages. De uitkomsten van deze studie zijn specifiek interessant voor collega s werkzaam in het asielrecht, rapporteurs van het IMMO, hulpverleners die vaak te maken hebben met asielzoekers en mensen met een specifieke interesse in causaliteitsvraagstukken. De stelling van Rembrant luidt: a refugee claim should not be determined on the basis of a memory test (Cameron: international journal of refugee law ) Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 5

6 Titel : De relatie tussen mens- en wereldbeeld en de ernst van psychopathologie bij mensen met complex trauma in de voorgeschiedenis. Referent : Ruth Roelofsen Inleider : Dr. Annemarie Smith, psychiater Arq Annemarie Smith is psychiater bij Stichting Centrum 45 en opleider stage psychotherapie voor artsen in opleiding tot psychiater. Zij is ook lid en supervisor van de Vereniging Clientgerichte Psychotherapie. In 2009 gepromoveerd op proefschrift getiteld Listening to trauma. Therapists countertransference and long-term effects related to trauma work. Korte omschrijving van de referent Als Bioloog heb ik mij mogen specialiseren in de richting Gedragen Neurowetenschappen en nu, als arts, heb ik opnieuw de keuze gemaakt om mij te specialiseren in de gedachtenspinsels van de mens binnen het specialisme psychiatrie. Wat doe of deed je bij Arq of bij een of meerdere van de partners van Arq? Binnen Arq ben ik het afgelopen jaar werkzaam geweest voor Stichting Centrum 45. Hier was ik zowel betrokken bij de dag- als polikliniek. Naast de farmacotherapie, heb ik onder andere de kans gekregen om mij te verdiepen in de individuele en groepstherapie. Korte inhoud van het referaat Complex trauma leidt vaak tot psychopathologie. Er zijn verschillen in klachtenniveau en in behandelbaarheid. Mijn vraag is in hoeverre het mens- en wereldbeeld van patiënten een bijdrage kan leveren aan de verklaring van deze verschillen en of er een verschil is tussen doelgroepen (eerste generatie, naoorlogse generatie, veteranen en vluchtelingen/asielzoekers). Waarom moeten we absoluut komen naar je referaat? En wie of welke doelgroep in het bijzonder? Mijn referaat onderbouwt dat het van belang is om tijdens de therapeutische behandeling van PTSS, depressie en angstklachten, ook de nodige aandacht te geven aan mens- en wereldbeeld. Dit referaat is relevant voor alle behandelaren die betrokken zijn bij patiënten die lijden aan complexe posttraumatische problematiek. De stelling van Ruth luidt: Een behandeling van posttraumatische problematiek is onvolledig wanneer er geen aandacht wordt besteed aan de patiënt in zijn geheel. Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 6

7 Open Inschrijving Scholing Bedrijfsmaatschappelijk Werkenden en Psychotrauma Yvonne Menzel, GZ psycholoog, EMDR practitioner, werkzaam in de afdeling hulpverlening van het IVP, heeft de 1 daagse Open Scholing Bedrijfsmaatschappelijk Werkenden en Psychotrauma ontwikkeld. Ze heeft veel expertise en ervaring met opvang en nazorg in verschillende branches, waaronder geüniformeerde diensten. Op maandag 24 februari 2014 vindt de 1 daagse Open Scholing Bedrijfsmaatschappelijk Werkenden en Psychotrauma plaats. In deze opleiding wordt psychotrauma zowel in de breedte als in de diepte behandeld, van opvang, schokverwerking, PTSS en behandeling tot aan herstel, re-integratie, casuïstiek, filmmateriaal en ruimte voor interactie. Aan het eind van de dag zullen de deelnemers op tal van vragen die in de praktijk leven helderheid hebben verkregen. Zoals: wanneer en hoe doe je groepsopvang? Hoe kun je het verwerkingsproces monitoren? Wat houdt behandeling van PTSS met EMDR nu eigenlijk in? Hoe herken je stapelingseffecten? Voorafgaande aan de scholing worden expliciete vragen, casuïstiek en wensen van de deelnemers geïnventariseerd zodat het een programma op maat wordt. Deelname aan de dag kost 350, inclusief lunch. Locatie: Nienoord 5, Diemen. Accreditatie wordt aangevraagd bij BAM-w. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Yvonne Menzel of zich rechtstreeks aanmelden via Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 7

8 Referaat 25 februari in Diemen van uur Artsen in Opleiding tot Specialist Referaat Met Ruth Roelofsen en Rembrant Aarts Aanmelden via: Titel : De relatie tussen mens- en wereldbeeld en de ernst van psychopathologie bij mensen met complex trauma in de voorgeschiedenis. Referent : Ruth Roelofsen Inleider : Dr. Annemarie Smith, psychiater Arq Annemarie Smith is psychiater bij Stichting Centrum 45 en opleider stage psychotherapie voor artsen in opleiding tot psychiater. Zij is ook lid en supervisor van de Vereniging Clientgerichte Psychotherapie. In 2009 gepromoveerd op proefschrift getiteld Listening to trauma. Therapists countertransference and long-term effects related to trauma work. Korte omschrijving van de referent Als Bioloog heb ik mij mogen specialiseren in de richting Gedragen Neurowetenschappen en nu, als arts, heb ik opnieuw de keuze gemaakt om mij te specialiseren in de gedachtenspinsels van de mens binnen het specialisme psychiatrie. Wat doe of deed je bij Arq of bij een of meerdere van de partners van Arq? Binnen Arq ben ik het afgelopen jaar werkzaam geweest voor Stichting Centrum 45. Hier was ik zowel betrokken bij de dag- als polikliniek. Naast de farmacotherapie, heb ik onder andere de kans gekregen om mij te verdiepen in de individuele en groepstherapie. Korte inhoud van het referaat Complex trauma leidt vaak tot psychopathologie. Er zijn verschillen in klachtenniveau en in behandelbaarheid. Mijn vraag is in hoeverre het mens- en wereldbeeld van patiënten een bijdrage kan leveren aan de verklaring van deze verschillen en of er een verschil is tussen doelgroepen (eerste generatie, naoorlogse generatie, veteranen en vluchtelingen/asielzoekers). Waarom moeten we absoluut komen naar je referaat? En wie of welke doelgroep in het bijzonder? Mijn referaat onderbouwt dat het van belang is om tijdens de therapeutische behandeling van PTSS, depressie en angstklachten, ook de nodige aandacht te geven aan mens- en wereldbeeld. Dit referaat is relevant voor alle behandelaren die betrokken zijn bij patiënten die lijden aan complexe posttraumatische problematiek. De stelling van Ruth luidt: Een behandeling van posttraumatische problematiek is onvolledig wanneer er geen aandacht wordt besteed aan de patiënt in zijn geheel. Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 8

9 Titel : Medisch-Psychiatrisch Forensische rapportage bij asielzoekers Referent : Rembrant Aarts Inleider : Drs. Annemieke Keunen, directeur IMMO Sinds januari 2012 is Drs. Annemieke Keunen werkzaam bij het immo, eerst als interim manager, vanaf maart 2013 als directeur. Daarnaast verricht ze al meer dan 10 jaar onderzoek naar de validiteit van het Nederlandse leeftijdsonderzoek. Vanuit de stichting Medisch Advies Kollektief is er een wetenschappelijke onderzoeksgroep geïnitieerd; DA- AAR, Dutch Association (of) Age Assessment Researchers, bestaande uit 10 (kinder) artsen en wetenschappers van verschillende disciplines en verschijnt binnenkort een onderzoeksrapport. Mevrouw Keunen is onderzoekscoördinator van deze groep. Tenslotte heeft ze in 2010 en 2011 als project coördinator voor het ASKV/ZAPP een voorlichtingsfilm en voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor asielzoekers met (ernstige) psychische problemen en getracht door middel van onderzoek en bijeenkomsten de zorgketen voor deze groep te verbeteren. In maart 2012 is het immo, instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek, gestart met het verrichten van forensisch-medische onderzoeken in de asielprocedure (zie Het uitgangspunt, gebaseerd op de jarenlange ervaring van de founding partners Amnesty (MOG), het MAPP, smak en Pharos is dat het zeer specifieke medische- en psychische expertise vereist om asielzoekers met een martel- en gewelds verleden te laten verhalen over wat hen overkomen is en te bezien of en in hoeverre de medische bevindingen het asielrelaas kunnen ondersteunen. Korte omschrijving van de referent: De referent is sinds 1 april 2013 als psychiater in opleiding verbonden aan Equator Foundation en Centrum 45. Eerder volgde hij zijn opleiding bij GGZ Centraal, het OLVG en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Als tropenarts heeft hij internationale ervaring en specifieke expertise op het gebied van probleem gestuurd medisch onderwijs. Naast zijn opleiding is hij binnen de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) als arts-assistent vertegenwoordiger bij de afdeling transculturele psychiatrie en de visitatie commissie. Hij hoopt in April 2014 zijn opleiding tot psychiater af te ronden en binnen Arq als psychiater aan het werk te gaan. Wat doe of deed je bij Arq of bij een of meerdere van de partners van Arq? Stage bij stichting Centrum 45 te Diemen, polikliniek en dagkliniek Stage bij Equator Foundation Onderzoek in het kader van een eindreferaat bij het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) Korte inhoud van het referaat Het Instituut voor Mensenrechten en Medisch Onderzoek (IMMO) faciliteert sinds 2012 medisch- forensische rapportages bij asielzoekers. Er wordt in het referaat een beeld geschetst van de uitvoering van deze rapportages en hun plaats in de asielprocedure. Aan de hand van literatuur en kwantitatieve analyse van opgestelde rapporten (N=97) worden onder andere de volgende vraagstellingen besproken: wat zijn de (psychiatrische) kenmerken van de onderzochte asielpopulatie?; Hoe beoordelen de rapporteurs de eventueel aanwezige (causale) relatie tussen het asielrelaas en de bestaande psychopathologie?; Welke variabelen spelen een rol in het tot stand komen van deze causaliteitsbeoordeling? Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 9

10 Waarom moeten we absoluut komen naar je referaat? En wie of welke doelgroep in het bijzonder? Het is de eerste keer dat er op deze manier wetenschappelijk gekeken is naar asiel rechterlijke rapportages. De uitkomsten van deze studie zijn specifiek interessant voor collega s werkzaam in het asielrecht, rapporteurs van het IMMO, hulpverleners die vaak te maken hebben met asielzoekers en mensen met een specifieke interesse in causaliteitsvraagstukken. De stelling van Rembrant luidt: a refugee claim should not be determined on the basis of a memory test (Cameron: international journal of refugee law ) Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord XE Diemen 10

PTSS - diagnostiek en behandeling. drs. Mirjam J. Nijdam psycholoog / onderzoeker Topzorgprogramma Psychotrauma AMC De Meren

PTSS - diagnostiek en behandeling. drs. Mirjam J. Nijdam psycholoog / onderzoeker Topzorgprogramma Psychotrauma AMC De Meren PTSS - diagnostiek en behandeling drs. Mirjam J. Nijdam psycholoog / onderzoeker Topzorgprogramma Psychotrauma AMC De Meren Opbouw Diagnose PTSS Prevalentiecijfers PTSS en arbeid Preventie van PTSS Behandeling

Nadere informatie

Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers Informatie voor verwijzers INFORMATIEBROCHURE Stichting Centrum '45 Stichting Centrum '45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma. Als TOPGGz instelling richt Stichting Centrum

Nadere informatie

Mw. Dr. J.M. Smith, psychiater 071-5191500; a.smith@centrum45.nl

Mw. Dr. J.M. Smith, psychiater 071-5191500; a.smith@centrum45.nl Keuzestage PSYCHOTHERAPIE voor AIOS Psychiatrie (6 plaatsen) ALGEMENE INFORMATIE Plaats: Stichting Centrum '45 Rijnzichtweg 35 Nienoord 5 2342 AX Oegstgeest 1112 XE Diemen tel: 071 519 1500 020 6274974

Nadere informatie

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch

Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch Post-hbo opleiding cognitief gedragstherapeutisch werker Volwassenen en ouderen mensenkennis Van onze klinisch psycholoog heb ik een groep cliënten overgenomen, bij wie ik de instrumenten uit de opleiding

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> COMPLEXE TRAUMA S KUNNEN GROTE

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> Complexe trauma s kunnen grote

Nadere informatie

RZO-advies nr. 10. Onderzoeksvoorstel Plasticiteit van aversieve herinneringen, ingediend door prof. dr. I. M. Engelhard, Universiteit Utrecht

RZO-advies nr. 10. Onderzoeksvoorstel Plasticiteit van aversieve herinneringen, ingediend door prof. dr. I. M. Engelhard, Universiteit Utrecht RZO-advies nr. 10. Onderzoeksvoorstel Plasticiteit van aversieve herinneringen, ingediend door prof. dr. I. M. Engelhard, Universiteit Utrecht Relevante feiten Met een sterke mondeling toelichting presenteert

Nadere informatie

Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS

Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS Het geïntegreerd behandelen van verslavingsproblematiek en PTSS Dag van de Inhoud Den Haag 28 september 2017 Ante Lemkes, GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist Inleiding Introductie van mezelf, jullie

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Jaap Chrisstoffels Symposium 2017

Jaap Chrisstoffels Symposium 2017 Jaap Chrisstoffels Symposium 2017 Vergroten van regulatievaardigheden bij meervoudig interpersoonlijk getraumatiseerde adolescenten: Vóór, dóór of EN na na PTSS-behandeling? Rik Knipschild, GZ-psycholoog,

Nadere informatie

De psycholoog. Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie

De psycholoog. Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie De psycholoog Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Inleiding In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de psycholoog in het Waterlandziekenhuis. Aan de orde komen onder meer de

Nadere informatie

EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR. Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing Wat is EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last houden van de gevolgen van een schokkende

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Voltooiing PTSS-onderzoeken

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Voltooiing PTSS-onderzoeken Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Datum 12 november 2009 Ons kenmerk P/2009017880

Nadere informatie

WORK SHOPS [ [ [ [ [ VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD

WORK SHOPS [ [ [ [ [ VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD WORK SHOPS VOOR PROFESSIONALS WERKZAAM IN DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE [ [ [ [ [ DOOR DR. RUUD H. J. HORNSVELD 1 WORKSHOP GROEPSBEHANDELING VAN (SEKSUEEL) GEWELDDADIGE FORENSISCH PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN

Nadere informatie

GGZ aanpak huiselijk geweld

GGZ aanpak huiselijk geweld GGZ aanpak huiselijk geweld Wat is er nodig en wat helpt Jeannette van Borren Mei 2011 Film moeder en zoon van Putten Voorkomen van problemen is beter en goedkoper dan genezen Preventieve GGZ interventies

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

U staat er niet alleen voor. Eerste kennismaking PATIËNTENINFORMATIE

U staat er niet alleen voor. Eerste kennismaking PATIËNTENINFORMATIE U staat er niet alleen voor Eerste kennismaking PATIËNTENINFORMATIE Inhoudsopgave Het kan iedereen overkomen 3 Hoe gaat het verder na schokkende gebeurtenissen 3 Wie zijn onze patiënten? 5 Eerste contact

Nadere informatie

Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk. Eerder beoordeeld met een 8! Inschrijven via www.bsl.nl/emdr

Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk. Eerder beoordeeld met een 8! Inschrijven via www.bsl.nl/emdr Eerder beoordeeld met een 8! Symposium EMDR; brede toepassingen in de praktijk Vrijdag 27 september 2013 Jaarbeurs Utrecht Bestemd voor beginnende EMDR therapeuten, therapeuten die regelmatig verwijzen

Nadere informatie

E M D R een inleiding

E M D R een inleiding E M D R een inleiding Lucinda Meihuizen GZ-psycholoog Zorgpartners Midden-Holland lucinda.meihuizen@zorgpartners.nl Wietske Soeteman GZ-psycholoog Pro Persona w.soeteman@propersona.nl Wat haal je uit deze

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Handleiding bij Beter beginnen

Handleiding bij Beter beginnen Handleiding bij Beter beginnen Handleiding bij Beter beginnen Trudy Mooren en Maartje Schoorl Bohn Stafleu van Loghum Houten 2008 Ó 2008 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle

Nadere informatie

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017

De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 De impact van chronische stress op asielzoekers en de zoektocht naar antwoorden vanuit een opvangcentrum 29/11/2017 Fasen in het leven van een vluchteling Vlucht Asielprocedure & verblijf OC Terugkeer

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Opleiding Psychologie Masterroute KP

Opleiding Psychologie Masterroute KP Opleiding Psychologie Masterroute KP Master Your Talent 19 november 2012 Ineke Wessel Contact Twee coördinatoren Wiljo van Hout Ineke Wessel Eén e-mailadres: Mastercoordinator-K@rug.nl Wetenschappelijke

Nadere informatie

Psychisch letsel. medisch en juridisch belicht WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN. Vrijdag 21 november 2008 10.00 uur - 17.00 uur Media Plaza Utrecht

Psychisch letsel. medisch en juridisch belicht WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN. Vrijdag 21 november 2008 10.00 uur - 17.00 uur Media Plaza Utrecht Psychisch letsel medisch en juridisch belicht Vrijdag 21 november 2008 10.00 uur - 17.00 uur Media Plaza Utrecht WERKGROEP ARTSEN ADVOCATEN 5 Media Plaza Utrecht Deze bijzondere locatie is gelegen in de

Nadere informatie

Empowerment en digitale preventie

Empowerment en digitale preventie Empowerment en digitale preventie Digitaal loket voor risicogroepen mbt psychotrauma Twan Driessen & Corne Versluis Arq Psychotrauma Expert Groep Innovatie op het gebied van psychotrauma Voorspellende

Nadere informatie

Basiscursus cognitieve gedragstherapie

Basiscursus cognitieve gedragstherapie mensenkennis Ik kan mijn werk meer structuur, overzicht en effectiviteit geven met de inhoud die tijdens de opleiding is aangereikt. Basiscursus cognitieve gedragstherapie Basiscursus cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Mobiele applicaties voor tijdige en juiste hulpverlening na schokkende gebeurtenissen: signalering, ondersteuning en behandeling.

Mobiele applicaties voor tijdige en juiste hulpverlening na schokkende gebeurtenissen: signalering, ondersteuning en behandeling. Mobiele applicaties voor tijdige en juiste hulpverlening na schokkende gebeurtenissen: signalering, ondersteuning en behandeling. Manon Boeschoten, Stichting Centrum 45 Sjef Berendsen, Instituut voor Psychotrauma

Nadere informatie

Routebeschrijving Auto Als u met de auto komt, neem dan vanaf de A28 afslag Assen- Zuid en volg de borden Wilhelminaziekenhuis of GGZ Drenthe.

Routebeschrijving Auto Als u met de auto komt, neem dan vanaf de A28 afslag Assen- Zuid en volg de borden Wilhelminaziekenhuis of GGZ Drenthe. Doelgroep Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, arts-assistenten, onderzoekers, psychologen, verpleegkundigen, managers, beleidsmedewerkers en cliëntenraden van de noordelijke ggz-instellingen en

Nadere informatie

Specialistische GGZ-zorg voor kinderen en jongeren.

Specialistische GGZ-zorg voor kinderen en jongeren. Specialistische GGZ-zorg voor kinderen en jongeren. Polikliniek Almelo Oog voor het kind als geheel. Diagnostiek en behandeling Polikliniek Almelo is een polikliniek voor specialistische GGZ-zorg. Wij

Nadere informatie

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld

Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Kennisinstituut sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld Cogis Cogis is het landelijke kennisinstituut dat zich richt op het voorkomen en verminderen van de persoonlijke en maatschappelijke

Nadere informatie

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik Hoe eerder mensen met een vroege psychose worden behandeld, hoe groter de kans op functioneel

Nadere informatie

Workshop NET: Narratieve Exposure Therapie. Ruud Jongedijk & Gerdie Eiting

Workshop NET: Narratieve Exposure Therapie. Ruud Jongedijk & Gerdie Eiting Workshop NET: Narratieve Exposure Therapie Ruud Jongedijk & Gerdie Eiting Wie werkt er met: Imaginaire Exposure? EMDR? CGT voor PTSS? BEPP? NET? Overige? Ruud Jongedijk - Narratieve Exposure Therapie -

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

ONZE SCHOLING SAMEN1

ONZE SCHOLING SAMEN1 ONZE SCHOLING SAMEN1 ONZE SCHOLING Samen1 stelt zich tot doel de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van behandelingsstrategieën binnen de GGZ door middel van kennisoverdracht onder de aandacht van professionals

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie Cognitieve gedragstherapie Een succesvolle psychotherapie voor diverse emotionele stoornissen en problemen Afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Wat is Cognitieve Gedragstherapie? Cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Werking en evidentie van Narratieve Exposure Therapie

Werking en evidentie van Narratieve Exposure Therapie Werking en evidentie van Narratieve Exposure Therapie cogiscope 0115 25 Michaela Schok Behandeling van complex trauma door reconstructie van het levensverhaal Werking en evidentie van Narratieve Exposure

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

Ingrijpende gebeurtenissen Agressie en geweld Preventie Opvang Behandelen van PTSS. Jaap Dogger

Ingrijpende gebeurtenissen Agressie en geweld Preventie Opvang Behandelen van PTSS. Jaap Dogger Ik zal handhaven Ingrijpende gebeurtenissen Agressie en geweld Preventie Opvang Behandelen van PTSS Jaap Dogger Definitie. Onder een traumatische ervaring wordt verstaan: een gebeurtenis die een dreigende

Nadere informatie

Baat het niet dan schaadt het niet: EMDR bij getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen. Jackie June ter Heide, Trudy Mooren, Rolf Kleber

Baat het niet dan schaadt het niet: EMDR bij getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen. Jackie June ter Heide, Trudy Mooren, Rolf Kleber Baat het niet dan schaadt het niet: EMDR bij getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen Jackie June ter Heide, Trudy Mooren, Rolf Kleber Complexe PTSS 1: DESNOS Complex trauma: herhaaldelijk, langdurig,

Nadere informatie

Aardbevingen en psychische klachten

Aardbevingen en psychische klachten Aardbevingen en psychische klachten (Karin Folkers, Klinisch Psycholoog) Jantien Mast, Verpleegkundig Specialist Peter Pijper en Coosje Klootwijk, verpleegkundigen Bouke Koopmans, psychiater Loppersum,

Nadere informatie

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl)

De huisarts. De psycholoog. Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Published on 113Online zelfmoordpreventie (https://www.113online.nl) Home > Over hulpverleners Verschillende soorten hulpverleners hebben verschillende opleidingen. Door dit verschil zijn ze goed in verschillende

Nadere informatie

Trauma en verslaving. Patiënten

Trauma en verslaving. Patiënten Trauma en verslaving Patiënten Trauma en verslaving Informatie voor patiënten Als u naast uw verslaving ook last heeft van een nare of ingrijpende gebeurtenis uit uw verleden Trauma en verslaving 1 Trauma

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn!

Instructies. Oefen Stelling. Stelling 1. Stelling 3. Stelling 2. Waar. Niet Waar. Niet verlegen zijn! Instructies NIK Themadag Sterke schouders: De mens achter de professional = = Waar Niet Waar drs. Leonie Hoijtink dr. Hans te Brake dr. Michel Dückers 22 april 2010, Ede Niet verlegen zijn! Oefen Stelling

Nadere informatie

EMDR bij ouderen GERION VUmc :30 16:30 12

EMDR bij ouderen GERION VUmc :30 16:30 12 226837 Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP) Psy-zo! info@psy-zo.nl 30-03-2016 27-10-2016 9:30 16:30 24 256734 Basisopleiding voor BIG (i.o) 257219 Beknopte Eclectische Psychotherapie bij

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren. De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren. Samen werken aan jezelf Psychologische zorg voor kinderen en jongeren De Golfbreker Preventie en psychologische zorg voor kinderen en jongeren Samen werken aan jezelf Inhoud Belang psychologische zorg voor jeugd Psychologische

Nadere informatie

Hoogspecialistische ggz in kwaliteitsstandaarden. Drs. Katrien de Ponti Sr. Projectleider Stichting TOPGGz

Hoogspecialistische ggz in kwaliteitsstandaarden. Drs. Katrien de Ponti Sr. Projectleider Stichting TOPGGz Hoogspecialistische ggz in kwaliteitsstandaarden Drs. Katrien de Ponti Sr. Projectleider Stichting TOPGGz Waar zou je in zo n geval adviseren? Experts die zeer gespecialiseerde diagnostiek inzetten Experts

Nadere informatie

AGENDA Bij-/nascholingsactiviteiten door de VEN geaccrediteerd

AGENDA Bij-/nascholingsactiviteiten door de VEN geaccrediteerd 266105 2 jarige Opleiding Seksuologie 2016-2018 RINO Amsterdam info@rino.nl 06-09-2016 07-07-2018 3 206424 Narratieve Exposure Therapie (4-daagse cursusuitvoering) RINO Amsterdam info@rino.nl 23-09-2016

Nadere informatie

Militaire Kliniek. Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Kliniek MGGZ Conner van Stee, BN 1e Verpleegkundige GGZ

Militaire Kliniek. Militaire Geestelijke Gezondheidszorg. Kliniek MGGZ Conner van Stee, BN 1e Verpleegkundige GGZ Militaire Kliniek Militaire Geestelijke Gezondheidszorg Kliniek MGGZ Conner van Stee, BN 1e Verpleegkundige GGZ 2 3 4 5 6 Nieuwe definitie van gezondheid (M. Huber) Kern is: gezondheid wordt gezien als

Nadere informatie

Verdiepingsstage Complexe persoonlijkheids- en/of traumaproblematiek. MFC Rotterdam Zuid. informatie voor aios

Verdiepingsstage Complexe persoonlijkheids- en/of traumaproblematiek. MFC Rotterdam Zuid. informatie voor aios Verdiepingsstage Complexe persoonlijkheids- en/of traumaproblematiek MFC Rotterdam Zuid informatie voor aios Verdiepingsstage Complexe persoonlijkheidsproblematiek en/of traumaproblematiek MFC Rotterdam

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

Top Referent TraumaCentrum

Top Referent TraumaCentrum GGzE centrum psychotrauma Top Referent TraumaCentrum Informatie over behandeling van mensen met ernstige traumagerelateerde stoornissen Algemene informatie >> BIJ HET TOP REFERENT TRAUMACENTRUM WORDEN

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline

Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness in de praktijk Congres Vrijdag 14 juni 2013 Jaarbeurs Utrecht Mindfulness in de behandeling van angst, depressie, autisme, ADHD, psychose en borderline Mindfulness Mindfulness mag zich de laatste

Nadere informatie

EMDR bij adolescenten

EMDR bij adolescenten EMDR bij adolescenten Een vorm van traumabehandeling Marijke de Koning-Groothuizen ZMC Kinderen en Jongeren van de Gelderse Roos Voorbeelden uit de praktijk Sofie, 16 jaar. Klachten, sinds ongeveer een

Nadere informatie

EMDR. Behandeling bij de gevolgen van een schokkende ervaring

EMDR. Behandeling bij de gevolgen van een schokkende ervaring EMDR Behandeling bij de gevolgen van een schokkende ervaring EMDR betekent: Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van

Nadere informatie

De gevolgen van trauma en stress in de volwassenheid en uitgestelde klachten

De gevolgen van trauma en stress in de volwassenheid en uitgestelde klachten De gevolgen van trauma en stress in de volwassenheid en uitgestelde klachten Cogis Symposium Trauma: late gevolgen voor kinderen en volwassenen 12 oktober 2011 Geert Smid Paul Celan: late gevolgen van

Nadere informatie

Posttraumatische stress-stoornis

Posttraumatische stress-stoornis Cure + Care Solutions is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor complexe psychische aandoeningen en werkt nauw samen binnen een landelijk netwerk van zorginstellingen door het hele land. Cure

Nadere informatie

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 Ben jij een gedreven senior- of gespecialiseerd psychiatrisch verpleegkundige, werk je al geruime

Nadere informatie

Accreditatiereglement

Accreditatiereglement Adverse childhood experiences are the most basic and long lasting determinants of health risks behaviors, mental illness, social malfunction, disease, disability, death and health costs. Prof. dr. Vincent

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

Agenda bij-/nascholingsactiviteiten door de VEN geaccrediteerd

Agenda bij-/nascholingsactiviteiten door de VEN geaccrediteerd EMDRbeheer 31-01-2017 Agenda bij-/nascholingsactiviteiten door de VEN geaccrediteerd 266105 2 jarige Opleiding Seksuologie 2016-2018 RINO Amsterdam info@rino.nl 06-09-2016 07-07-2018 3 206424 Narratieve

Nadere informatie

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat trauma s bij vluchtelingen slecht worden onderkend? 1)

Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht dat trauma s bij vluchtelingen slecht worden onderkend? 1) AH 186 2017Z11384 Antwoord van minister Blok (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 13 oktober 2017) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 54 Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het bericht

Nadere informatie

Congres Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten

Congres Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten Congres Behandeling van trauma bij kinderen en adolescenten Vrijdag 11 september 2009 Jaarbeurs, Utrecht Bestemd voor psychotherapeuten psychologen orthopedagogen psychiaters Cursussen & Congressen www.bsl.nl/trauma

Nadere informatie

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers

Behandelaanbod in groepen. Informatie voor verwijzers Behandelaanbod in groepen Informatie voor verwijzers In deze folder vindt u informatie over het behandelaanbod in groepen bij SymforaMeander. Aanmelden van patiënten U kunt uw patient op de volgende manieren

Nadere informatie

Predoctoraal / master praktijkstage Diagnostiek

Predoctoraal / master praktijkstage Diagnostiek Predoctoraal / master praktijkstage Diagnostiek Standplaatsen: Diemen: vluchtelingen en asielzoekers Oegstgeest: getroffenen WOII, veteranen, naoorlogse generatie (NOG) en vluchtelingen Aantal opleidingsplaatsen:

Nadere informatie

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5.

UITNODIGING. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht IV 5. Vierde Jaarcongres voor klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen : UITNODIGING vrijdag 20 april 2012 Jaarbeurs Utrecht Accreditatie FGzP: 6 punten Voorwoord Geachte collega, In het voorjaar van

Nadere informatie

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Zorgen voor getraumatiseerde kinderen: een training voor opvoeders Leony Coppens Carina van Kregten Symposium Pleegzorg 2014 Waar blijft het kind? 11 maart 2014 Wat gaan we vandaag doen? Wie zijn wij?

Nadere informatie

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard informatie voor aios Verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard De verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie is een stage met een gevarieerd

Nadere informatie

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring

Behandeling van verslaving en comorbiditeit. de Noord Nederlandse ervaring Behandeling van verslaving en comorbiditeit de Noord Nederlandse ervaring Gent 14 nov2014 Primaire problematiek naar voorkomen in bevolking en % in behandeling 1 Setting van hulp in VZ VNN 34 ambulante

Nadere informatie

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Behandeling in de eigen leefomgeving. GezinsFACT Sommige gezinnen komen door een opeenstapeling van negatieve factoren, waaronder het complexe probleemgedrag

Nadere informatie

Scholingsaanbod Partners in Arq Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord 5 1112 XE Diemen 2 http://www.arq.org

Scholingsaanbod Partners in Arq Arq Psychotrauma Expert Groep Nienoord 5 1112 XE Diemen 2 http://www.arq.org Scholingsaanbod Partners in Arq Februari 2014 Hieronder treft u het scholingsaanbod van de Partners in Arq aan. Voor professionele opleidingen en trainingen op maat kunt u de websites van de Partners in

Nadere informatie

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek!

NIFP OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP. Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! OPLEIDING RAPPORTEUR NIFP Verdiep en vergroot uw kennis van de forensische diagnostiek! Jaargang 2009-2010 NIFP NEDERLANDS INSTITUUT VOOR FORENSISCHE PSYCHIATRIE EN PSYCHOLOGIE Een forensisch psychiater

Nadere informatie

Terugkomdag Workshop Woede Wrok en Wraak Buvoo :30 16:30 6

Terugkomdag Workshop Woede Wrok en Wraak Buvoo :30 16:30 6 218530 Workshop EMDR-protocol Woede, Wrok en Wraak Buvoo info@buvoo.nl 05-09-2016 05-09-2016 09:00 16:30 6 254225 Traumagerichte behandeling bij CPTSS Centrum voor Psychotherapie en 226713 Workshop EMDR

Nadere informatie

Ralph Kupka Hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU Medisch Centrum, Amsterdam

Ralph Kupka Hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU Medisch Centrum, Amsterdam Richtlijnen, Zorgstandaarden en Generieke Modules: hulpmiddelen op weg naar Goede Zorg Ralph Kupka Hoogleraar Bipolaire Stoornissen VU Medisch Centrum, Amsterdam GGZ ingeest, Amsterdam Altrecht GGZ, Utrecht

Nadere informatie

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN

ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN ZOMERCURSUS VOOR BEDRIJFS- EN VERZEKERINGSARTSEN Woensdag 2 t/m vrijdag 4 september 2015 bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de SGBO op woensdag 2 tot

Nadere informatie

Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans.

Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans. Vraagstelling: Welke verpleegkundige interventies worden ingezet bij depressie, binnen afdeling De Schans. Hypothese: De verpleegkundige interventies die worden ingezet bij depressie, op afdeling De Schans,

Nadere informatie

Anna Nieuwenhuis Psychologisch Consult. Mw. Drs. A. Nieuwenhuis. Aucubastraat XE Den Haag

Anna Nieuwenhuis Psychologisch Consult. Mw. Drs. A. Nieuwenhuis. Aucubastraat XE Den Haag schuingedrukt Uitleg toetsing vraag 1: bij deze vraag wordt getoetst op aanwezigheid van naam praktijk/regiebehandelaar, straat en huisnummer praktijkadres, postcode en plaats praktijkadres, telefoonnummer,

Nadere informatie

Sjef Berendsen. EMDR als vroeginterventie in de acute fase na een schokkende gebeurtenis.

Sjef Berendsen. EMDR als vroeginterventie in de acute fase na een schokkende gebeurtenis. Sjef Berendsen EMDR als vroeginterventie in de acute fase na een schokkende gebeurtenis www.bsl.nl EMDR als vroeginterventie Sjef Berendsen Natuurlijk Beloop PTSS-symptomen (NICE PTSD Guideline, 2005)

Nadere informatie

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten

Trauma en verslaving. Mondriaan. Verslavingszorg. Informatie voor patiënten Verslavingszorg Trauma en verslaving Als u naast uw verslaving ook last heeft van een nare of ingrijpende gebeurtenis uit uw verleden Informatie voor patiënten Mondriaan voor geestelijke gezondheid Trauma

Nadere informatie

Zorgpad Intake. Aanmelding. Eerste gesprek door behandelaar. Bespreking in team. Psychodiagnostische screening (tweede intake)

Zorgpad Intake. Aanmelding. Eerste gesprek door behandelaar. Bespreking in team. Psychodiagnostische screening (tweede intake) Zorgpad Intake Aanmelding Verwijzing via huisarts, school of jeugdinstelling Aanmelding Bespreking Team Er vindt wekelijks multidisciplinair overleg plaats, waarbij nieuwe aanmeldingen en lopende trajecten

Nadere informatie

Accare Opleidingen e.sentener@accare.nl 19-05-2016 19-05-2016 8:45 16:30 3. RINO Noord-Holland info@rino.nl 28-09-2015 23-05-2016 9:30 16:30 24

Accare Opleidingen e.sentener@accare.nl 19-05-2016 19-05-2016 8:45 16:30 3. RINO Noord-Holland info@rino.nl 28-09-2015 23-05-2016 9:30 16:30 24 215007 Hechting en trauma Psy-zo! info@psy-zo.nl 12-04-2016 17-05-2016 10:00 17:30 18 249706 Studiedag Transculturele kinder- en jeugdpsychiatrie Accare Opleidingen e.sentener@accare.nl 19-05-2016 19-05-2016

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

Wie ben ik? MIJN LEVENSVERHAAL Een ontdekkingsreis naar mezelf. Janny Beernink, GZ-Psycholoog VGGNet In samenwerking met Universiteit Twente

Wie ben ik? MIJN LEVENSVERHAAL Een ontdekkingsreis naar mezelf. Janny Beernink, GZ-Psycholoog VGGNet In samenwerking met Universiteit Twente Wie ben ik? MIJN LEVENSVERHAAL Een ontdekkingsreis naar mezelf Janny Beernink, GZ-Psycholoog VGGNet In samenwerking met Universiteit Twente Aanleiding Behoefte aan effectieve behandelprogramma s Reguliere

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

NAJAARSSCHOOL. voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 19 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

NAJAARSSCHOOL. voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Woensdag 19 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016. bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde NAJAARSSCHOOL voor bedrijfs- en verzekeringsartsen Woensdag 19 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016 bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde Toelichting PAO Heyendael organiseert, samen met de SGBO op woensdag

Nadere informatie

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer

Post-hbo opleiding bemoeizorg. Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer mensenkennis Post-hbo opleiding bemoeizorg Ik vond alle docenten top! Veel passie voor het werk, dit stralen ze uit naar de groep. evaluatie deelnemer Bemoeizorg Hulpverleners in de bemoeizorg hebben te

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

Ark n. Wat kunnen wij voor u doen

Ark n. Wat kunnen wij voor u doen Ark n basis GGZ Wat kunnen wij voor u doen Arkin BasisGGz is uw partner in de generalistische basis GGz. Wij bieden een complete dienstverlening van behandeling tot praktijkondersteuning. Centraal in onze

Nadere informatie

Opleiding Hulp bij complexe verwerkingsprocessen en trauma Kris Decraemer

Opleiding Hulp bij complexe verwerkingsprocessen en trauma Kris Decraemer Opleiding Hulp bij complexe verwerkingsprocessen en trauma Kris Decraemer Voor wie Voor hulpverleners en therapeuten die betrokken zijn bij de opvang en begeleiding van mensen met indringende en traumatische

Nadere informatie

Landelijke Leergang Ouderenpsychiatrie 2013 Cursus I: Psychiatrische stoornissen: Autisme, AD(H)D, Slaapstoornissen en Benzodiazepine gebruik/misbruik

Landelijke Leergang Ouderenpsychiatrie 2013 Cursus I: Psychiatrische stoornissen: Autisme, AD(H)D, Slaapstoornissen en Benzodiazepine gebruik/misbruik Landelijke Leergang Ouderenpsychiatrie 2013 Cursus I: Psychiatrische stoornissen: Autisme, AD(H)D, Slaapstoornissen en Benzodiazepine gebruik/misbruik Georganiseerd door NVvP Afdeling Ouderenpsychiatrie

Nadere informatie

COGIS-SYMPOSIUM 29 mei 2008 TRAUMA EN VEERKRACHT. PERSPECTIEVEN IN DE HULPVERLENING aan GETRAUMATISEERDEN

COGIS-SYMPOSIUM 29 mei 2008 TRAUMA EN VEERKRACHT. PERSPECTIEVEN IN DE HULPVERLENING aan GETRAUMATISEERDEN COGIS-SYMPOSIUM 29 mei 2008 TRAUMA EN VEERKRACHT PERSPECTIEVEN IN DE HULPVERLENING aan GETRAUMATISEERDEN TRAUMA EN VEERKRACHT SYMPOSIUM OP 29 MEI 2008 IN ARISTO UTRECHT perspectieven in de hulpverlening

Nadere informatie

jongeren. het beste in verdieping en

jongeren. het beste in verdieping en Aanbod Permanente vorming Academiejaar 2014 2015 Studiedomein: Psychologie en pedagogische wetenschappen Getuigschrift counseling in existentieel welzijn Getuigschrift gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Nadere informatie