In deze nieuwsbrief. te verspreiden. In de nieuwsbrief blikken we terug op de inloopbijeenkomst en geven we u een actuele stand van zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze nieuwsbrief. te verspreiden. In de nieuwsbrief blikken we terug op de inloopbijeenkomst en geven we u een actuele stand van zaken"

Transcriptie

1 In deze nieuwsbrief Het is een goede gewoonte om na een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis (5 oktober jl.) een nieuwsbrief in de wijk te verspreiden. In de nieuwsbrief blikken we terug op de inloopbijeenkomst en geven we u een actuele stand van zaken van de verschillende deelprojecten in De Bouwen. Inloopbijeenkomst goed bezocht Op 5 oktober jl. organiseerden Woon- Friesland, Accolade en de gemeente een inloopbijeenkomst in de hal van het gemeentehuis. Het doel van de inloopbijeenkomst was om inwoners van De Bouwen bij te praten over de stand van zaken van de wijkvernieuwing. Al voor uur liep de hal lekker vol en werd er over en weer druk gepraat over de diverse onderwerpen die met de wijkvernieuwing te maken hebben. WoonFriesland had het druk met de informatievoorziening over Klaverweide Noord fase 1 en garage Lammers. De gemeente kreeg met name veel aanloop in de stands van het multifunctioneel centrum (MFC) en de wateras. Bureau Lindhorst uit Hoogeveen die de ontwerpfase van het MFC begeleidt, verzorgde ook een uitgebreide presentatie in de raadzaal van het gemeentehuis over dit deelproject. Foto s inloopbijeenkomst 1

2 De bouw van garage Lammers is gestart! Op donderdag 7 oktober was het feest op het terrein van de voormalig garage Lammers. WoonFriesland vierde hier namelijk de start van de bouw van 17 appartementen en 3 woningen op het terrein. De bouw van de appartementen aan de Bouwakker en de gezinswoningen aan het Haverstuk is het eerste project waar WoonFriesland mee is begonnen in het kader van de wijkvernieuwing in De Bouwen. Er zijn vijf typen appartementen die verschillen van grootte en indeling. Allen hebben ze 2 slaapkamers, een badkamer en een buitenruimte. Tijdens de inloopbijeenkomst voor De Bouwen op 5 oktober jl. in het gemeentehuis is er veel interesse getoond voor de appartementen. Er zijn uiteindelijk 73 reacties binnengekomen bij WoonFriesland van mensen die geïnteresseerd zijn in een appartement of een gezinswoning. De verwachting is dan ook dat alle woningen snel verhuurd worden. De woningen zullen na de zomer van 2011 gereed zijn. Dan kunnen de nieuwe bewoners hun intrek nemen in hun nieuwe appartement of woning. Wethouder Nieske Ketelaar en Jacoliene Maat (WoonFriesland) steken de handen uit de mouwen op de bouwplaats 2

3 Klaverweide Noord fase 1 Op de inloopbijeenkomst van 5 oktober heeft WoonFriesland de plannen laten zien voor het gebied Klaverweide Noord fase 1. Aan de hand van woningplattegronden, tekeningen van de gevels en overzichtstekeningen kregen de bezoekers een goed beeld van de plannen. Start renovatie begin 2011 In het begin van 2011 start de renovatie van de woningen aan het Paardepad en de Fabriekslaan. Een aantal bewoners heeft ervoor gekozen om definitief te verhuizen naar een andere woning. Een groot deel van de huurders heeft aangegeven graag in de huidige woning in hun wijk te willen blijven wonen. Als de woning aan de beurt is voor renovatie, verhuizen de meesten voor een periode van ongeveer drie maanden naar een wisselwoning. De bewoners hebben de keuze gekregen uit verschillende opties voor hun gerenoveerde huis. Zo kunnen ze bijvoorbeeld kiezen uit openslaande tuindeuren in hun nieuwe achtergevel, of een (deels) open of gesloten keuken. De bewoners die in aanmerking komen voor een nieuwe keuken mochten deze zelf uitkiezen. Dit gold ook voor de tegels in de nieuwe badkamer en het nieuwe toilet. Impressie Paardepad Bewonersavond Voor de renovatie van start gaat, organiseert de aannemer nog een bewonersavond. Tijdens deze avond maakt de aannemer de planning bekend en geeft hij informatie over de uitvoering. Bewoners kunnen deze avond nog vragen stellen over de veranderingen in hun woning. Openbare ruimte Naast de woningen wordt ook de openbare ruimte aangepakt. Samen met een bewonerswerkgroep werkt de gemeente op dit moment aan ontwerpen voor de verschillende straten. Voldoende ruimte voor parkeren is van groot belang, maar zeker ook zaken als het groen en de verlichting komen hierbij aan de orde. Zodra er een ontwerp ligt, volgt er een bewonersavond waarbij we de plannen aan u presteren en vragen van uw kant kunnen beantwoorden. Impressie Fabriekslaan 3

4 Inrichting openbare ruimte Naast de nieuwbouw van appartementen en woningen op het terrein van bijvoorbeeld het terrein van de voormalige garage Lammers en de bouw van het nieuwe Multifunctioneel Centrum aan de Klaverweide komt ook de openbare ruimte aan bod bij de herinrichting van De Bouwen. De ruimte tussen Klaverweide en Bouwakker is ook onderdeel van de openbare ruimte. De gemeente vindt het belangrijk dat deze ruimte door iedereen gebruikt kan worden. Er wordt dus rekening gehouden met de wensen van zowel jong als oud. Bewoners en bezoekers moeten de ruimte kunnen gebruiken voor sportieve doeleinden, maar ook om elkaar te ontmoeten of te ontspannen. Aan de linkerzijde van de tekening ziet u de wateras met aan de oevers zogenoemde stepping stones. Deze zijn bedoeld ter verfraaiing van de waterpartij maar ook als speelmogelijkheid voor kinderen. Vanuit de werkgroep kwam het verzoek een jeu de boulesbaan aan te leggen in De Bouwen. Omdat dit prima past in de visie op de openbare ruimte in de wijk is besloten hieraan gehoor te geven. De baan wordt aangelegd op het verharde gedeelte naast de wateras. Redelijk uniek is het plan een sport- en spelactiviteit voor ouderen te realiseren. Op de tekening hiernaast ziet u een impressie. Ouderen kunnen op deze manier op een leuke manier bewegen; in de open lucht, eventueel samen met buurtbewoners al dan niet onder begeleiding. Rondom het toestel zullen perkjes worden aangelegd. Van het grasveld op het midden van de tekening kan een ieder vrij gebruik maken. Een feestje met de buurt? Gymles buiten voor leerlingen van basisschool De Spreng? Het kan allemaal! Het omheinde pannaveldje biedt mogelijkheden voor bijvoorbeeld een potje voetbal of basketbal. Uitrusten kan op cirkelvormige betonnen banken die geplaatst worden nabij het Multi Functioneel Centrum. Wat betreft het groen in dit gebied; we wil- Stepping stones len een aantal bomen handhaven. Deze staan op de tekening in het rood aangegeven. Waar u op de tekening groen gearceerde vlakken ziet, zullen nieuwe bomen worden aangeplant. Er is bewust gekozen de ruimte zoveel mogelijk openbaar te houden; voor iedereen en zonder al te veel regels. Er wordt dan ook geen onderscheid gemaakt tussen fiets- en wandelzones en school- of niet schoolzones. In zomer van 2012, nadat de bouw van het MFC is afgerond, wordt gestart met de herinrichting van het gebied tussen Klaverweide en Bouwakker. 4

5 Multifunctioneel centrum De Bouwen, wat is de stand van zaken? Wat gaan we doen? Wie werken samen om het gebouw te realiseren? De gemeente gaat aan de Klaverweide een multifunctioneel centrum (mfc) realiseren. Hierin is plaats zijn voor basisschool De Spreng, een peuterspeelzaal, een wijkcentrum en een gymnastieklokaal. Dit gymnastieklokaal gaat gebruikt worden door enkele sportverenigingen en een aantal muziekverenigingen. Om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken, worden hiervoor extra voorzieningen getroffen. Naast de gemeente zijn PCBO De Spreng, MOS, de muziekverenigingen, het Sportbedrijf en de wijkraad nauw betrokken bij de ontwikkeling. Op de illustratie krijgt u een beeld van de ideeën van de architect van Bureau Bos. Waar staan we nu? Op dit moment zijn de bij de bouw betrokken partijen nog druk bezig met het opstellen van een programma van eisen. Op de onlangs gehouden inloopavond op 5 oktober jl. heeft de gemeente een aantal tekeningen van het gebouw laten zien, zoals de indeling en schetsen van de gevels. Hoewel er nog e.e.a. kan veranderen, geven die schetsen een impressie van hoe het geheel er uit zal gaan zien. Wat is de planning? In de komende weken start de ruimtelijke procedure. Eerst zal een bestemmingsplan procedure worden gevoerd, die op de gebruikelijke wijze wordt gepubliceerd in Breeduit. Er is dan ruim de tijd om aan te geven wat u van de plannen vindt. De gemeente hoopt medio 2011 met de bouw te beginnen. Het gebouw kan dan eind 2012 in gebruik worden genomen. Multifunctioneel centrum 5

6 Feestelijke opening Reidingpark Het Reidingpark is klaar en dat mochten we weten! Op 30 mei jl. vond in het park een feestelijke fair plaats. Het park was voor die gelegenheid helemaal in Engelse sferen gebracht, compleet met Engelse muziek en hapjes zoals cupcakes, thee en fish and chips. Toneelverenigingen uit Drachten waren aanwezig in speciale oud-engelse kledij om de Engelse sfeer nog duidelijker te maken. De muzikale noot werd verzorgd door het popkoor van De Meldij. Het regenachtige weer in het begin van de middag weerhield de omwonenden van het park niet om een bezoek te brengen aan het park. De opkomst was boven verwachting! Naar schatting hebben 400 tot 500 mensen van de gelegenheid gebruik gemaakt om het nieuwe park te verkennen. Wethouder Nieske Ketelaar en voorzitter van de wijkraad De Bouwen Henk Gomis hebben het park omstreeks uur op ludieke wijze officieel geopend door al fietsend én verkleed op een waterfiets een over het water gespannen lint door te knippen. 6

7 Wateras bijna klaar! De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de wateras langs de Burefen, maar nu is het einde in zicht. De aannemer heeft al het graafwerk afgerond. Ook alle bestrating ligt weer op zijn plek. Wat nu nog rest is een aantal kleinere klussen. Die hebben vooral te maken met de aankleding van de omgeving. Onlangs zijn de bomen langs de wateras geplant. In het voorjaar van 2011 volgen de waterplanten en de bankjes. Ook worden er nog gemalen op een aantal plekken geplaatst. De gemalen zijn bedoeld om het verschil in waterpeil op verschillende plekken van de wateras te reguleren. Over de aanleg van het bruggetje over de bergingsvijver bestaat nog onzekerheid. We weten pas aan het eind van het project of er geld is om het bruggetje aan te kunnen leggen. Over een aantal weken hebben we hier meer duidelijkheid over en laten we u dit weten via Breeduit en De volledige afronding van de wateras (voorjaar 2011) laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. We zijn bezig om een leuke activiteit te organiseren. Houd de berichtgeving hierover dus in de gaten! Wat gebeurt er met de oude ambachtsschool? De gemeente Smallingerland krijgt regelmatig vragen over de voormalige ambachtsschool (praktijkschool) aan de Burgemeester Wuiteweg. De meest gestelde vraag is wat de gemeente met het gebouw wil gaan doen. Het antwoord hierop is, dat de school voorlopig even wordt gereserveerd voor het onderwijs. De gemeente praat namelijk met het schoolbestuur van csg Liudger over nieuwbouw van de locaties aan de Splitting en de Raai. Als dat doorgaat is er tijdelijke huisvesting voor het Liudger nodig. Dat zou dan kunnen na de nodige aanpassingen - in de oude ambachtsschool. Wanneer er meer bekend is, houden wij u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen via Breeduit en via de website 7

8 Hooiweg/Burefen Vanaf september 2010 hebben er werkgroepbijeenkomsten plaatsgevonden waarin gesproken is over het gebied Hooiweg/Burefen. Aan de werkgroep is de laatste versie van de stedenbouwkundige opzet voor dit gebied gepresen- teerd. Hierbij is onder andere gesproken over de plek waar woningen zouden moeten komen en hoe het openbaar gebied (zoals het groen) ingericht zou moeten worden. Voorlopig gaat de werkgroep zich alleen bezig houden met de uitwerking van het openbaar gebied. De planning is dat dit in januari 2011 afgerond is. Daarna wordt verder gesproken over de ontwikkeling van het vastgoed. Voor algemene vragen kunt u terecht bij: Gemeente Smallingerland Gauke Boelensstraat 2 Postbus HA Drachten Telefoon: (0512) Voor specifieke vragen over uw huurwoning kunt u contact opnemen met uw woningcorporatie: Accolade Drachten Moleneind z.z ZX Drachten Telefoon: (0512) Telefoon Service & Onderhoud: (gratis en dag en nacht bereikbaar) WoonFriesland De Lange West 126 Postbus AC Drachten Telefoon: (0512) Internet: Nieuwsbrief De Bouwen is een gezamenlijke uitgave van de gemeente Smallingerland en de corporaties WoonFriesland en Accolade. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen. Planningen zijn altijd onder voorbehoud. Actuele informatie vindt u op 8

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 woonprikkels In deze uitgave o.a. Werelds wonen in de Rosa Toren Verhuurconsulente Anita Daamen aan het woord Buurten en ZO Bewoners Spoorkolonie tijdelijk

Nadere informatie

Accolade in beweging. Jaarbericht 2009

Accolade in beweging. Jaarbericht 2009 Accolade in beweging Jaarbericht 2009 Voorwoord Accolade in beweging In 2009 was Accolade volop in beweging. We hebben de nieuwe richting voor de organisatie bepaald en de basis gelegd voor de toekomst.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: In deze nieuwsbrief: Week van West Laatste jaar Vogelaargelden Wijkhuis Brede School Laatste nieuws Goorloopzone Hertogstraat wordt Hertoghof Start bouw Suurhoffstraat Spelen in West Nieuwsbrief oktober

Nadere informatie

magazine Woonmensen Ruisend veld Woongroep senioren Historische schatten en stoere buurtfabrieken

magazine Woonmensen Ruisend veld Woongroep senioren Historische schatten en stoere buurtfabrieken nr. 2 September 2011 Magazine voor klanten en relaties van de Historische schatten en stoere buurtfabrieken Woongroep senioren Ruisend veld Van profvoetballer naar zorgassistent bij Sainte Marie zorgwonenbuurt

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

www.amersfoortvernieuwt.nl

www.amersfoortvernieuwt.nl Nieuwsbrief Randenbroek-Schuilenburg nr. 1 februari 09 In deze nieuwsbrief De wijkmanager wijdt uit: Het jaar 2008 in Randenbroek en Schuilenburg 1 Bewonersavonden in Randenbroek Zuid 2 AV team op de koffie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

Waterkwartier Waterkwartier

Waterkwartier Waterkwartier nr 3 november 2009 Nieuwsbrief over de toekomst van het Waterkwartier Waterkwartier a a n h e t r o e r Voorwoord Groen en Goud Hoe is het met de Gouwe Tuinkabouter? Hij maakt het prima. De kabouter de

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Wijkberichten in De Brug

Wijkberichten in De Brug Wijkberichten in De Brug Wie haalt het afval uit het water? Het Wijkservicecentrum informeert haar bewoners optimaal door middel van verschillende communicatiemiddelen. Tot voor kort ontvingen de bewoners

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

Vierde nieuwsbrief De Huiskamer van Wijchen april 2014

Vierde nieuwsbrief De Huiskamer van Wijchen april 2014 Vierde nieuwsbrief De Huiskamer van Wijchen april 2014 Wat doen we de komende tijd? Binnenkort beginnen de werkzaamheden voor het tweede deel van de verbouwing in t Mozaïek. Dit is de planning zoals die

Nadere informatie

Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting

Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting Nieuwsbrief Masterplannen Onderwijshuisvesting December 2010 Nummer 3, derde jaargang Deze nieuwsbrief bevat actuele onderwerpen over de Masterplannen Onderwijs en verschijnt drie keer per jaar. Algemeen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. oktober 2010

Nieuwsbrief. oktober 2010 In deze nieuwsbrief: Speuren, spelen en knutselen op Burendag 2010 Informatieavond op 18 oktober Een uit de hand gelopen hobby De nieuwe deelauto van Greenwheels De ondernemer aan het woord Nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk TNO-rapport 060-UTC-2011-00231 OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29

Nadere informatie

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum

betrokkenheid is groot. Lees het interview Grote renovatie in Wirdum Woonieuws 2013 nummer 2 Infokrant voor en door bewoners Open dag in Boornbergum. Bewoners konden vast een kijkje nemen in hun nieuwbouwwoningen. Zie pagina 7. In dit nummer: Voorwoord... 2 Servicepagina...

Nadere informatie

Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving

Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Jaargang 9 nummer 2 oktober 2012 Wegwijzer voor huurders in Harlingen en omgeving Groot onderhoud: doucherenovatie Nieuw: bewonerscommissie nieuwbouw Plan Zuid Buurtverpleegkundige Bertina van der Weide-van

Nadere informatie

Dorpsplan Zieuwent 2005-2015

Dorpsplan Zieuwent 2005-2015 Dorpsplan Zieuwent 2005-2015 Dorpsplan Zieuwent 2005-2015 Een visie op de ontwikkeling van Zieuwent de komende 10 jaar, met als centraal onderwerp de leefbaarheid van het dorp. Samengesteld door de Dorpswerkgroep

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie april 2009 42 het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Leven zonder de lift, contact met je buren Elke woning een energielabel Vroeger en Nu Het is lente, seizoen voor een frisse start.

Nadere informatie

Projectkrant Noordwijkerduin

Projectkrant Noordwijkerduin www.noordwijkerduin.nl Projectkrant Noordwijkerduin Een kwartaal uitgave voor iedereen die betrokken is bij Noordwijkerduin jaargang 4 maart 2012 www.noordwijkerduin.nl Dagbestedingsgebouwen Noordwijkerduin

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

klushuisamsterdam.nl

klushuisamsterdam.nl klushuisamsterdam.nl A JOUW KLUSHUIS IN DE FLAT Waar is De Flat? 4 Wat is een klushuis? 6 Jij jouw huis, wij de rest 8 Woordje van de architect 10 Kopen, klussen, wonen 12 Al 100 kopers gingen je voor

Nadere informatie

September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners

September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners Dit bewonersmagazine wordt driemaal per jaar gratis verspreid onder de huurders van Tablis Wonen September 2010 20e jaargang nr. 2 Bewoners magazine Investeren in onze relaties In dit nummer o.a.: Lopende

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Zuidbroek krantherfst 2008, nummer

Zuidbroek krantherfst 2008, nummer Natuurlijk wonen en werken Zuidbroek krantherfst 2008, nummer 2 2 Energie 3 Energie-o-huis 7 woongebied 10 Waterhuishouding 11 Het kristal neutraal het rooster Het informatiecentrum Zuidbroek is op 9 oktober

Nadere informatie

nieuws Baston Wonen Baston Wonen neemt weer deel aan NL Doet vrijwilligersactie Kan ik mijn huurwoning kopen?

nieuws Baston Wonen Baston Wonen neemt weer deel aan NL Doet vrijwilligersactie Kan ik mijn huurwoning kopen? Baston Wonen nieuws > Sandra van Zaal, nieuwe Directeurbestuurder Baston Wonen "Mooie uitdagingen in een prachtig gebied" > Met uw hulp op weg naar een mooie toekomst! Kan ik mijn huurwoning kopen? Ook

Nadere informatie