studiegids 2013/2014 masterprogramma s origins of Abrahamic religions religion, conflict and globalisation religion and the public domain concealed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "studiegids 2013/2014 masterprogramma s origins of Abrahamic religions religion, conflict and globalisation religion and the public domain concealed"

Transcriptie

1 studiegids 2013/2014 masterprogramma s origins of Abrahamic religions religion, conflict and globalisation religion and the public domain concealed knowledge religion and culture geestelijke verzorging

2 Studiegids Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Masterprogramma s Origins of Abrahamic Religions (60 ECTS) Religion, Conflict and Globalisation (60 ECTS) Religion and the Public Domain (60 ECTS) Concealed Knowledge (60 ECTS) Religion and Culture (120 ECTS) Geestelijke Verzorging (60 ECTS) Oude Boteringestraat GK Groningen tel.: fax:

3 1. INLEIDING THEOLOGIE EN GODSDIENSTWETENSCHAP IN GRONINGEN Profiel van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Opleidingen Onderwijsvisie Kwaliteitszorg rond onderwijs Onderzoek Onderzoeksinstituten OPBOUW EN INDELING VAN DE MASTEROPLEIDINGEN Toegang tot de masteropleidingen Masterlabels en masterprogramma s Studiepunten en studielast Jaarindeling College- en tentamenrooster Honours College Studeren in het buitenland Deeltijdstudie Voorlichtingsactiviteiten ONDERWIJS, TENTAMENS EN EXAMENS Vakkenoverzicht in Ocasys Studiehandleidingen De onderwijsvormen Toetsing en beoordeling Intekening voor colleges Intekening voor tentamens Studieresultaten Studiebegeleiding Ziekte en bijzondere voorzieningen Diploma-uitreiking Judicia De informatievoorziening Nestor Kosten voor studiemateriaal Readers Klachten en opmerkingen MASTER THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN (60 ECTS) Doelstelling en eindkwalificaties van de masteropleiding Verwevenheid van onderwijs en onderzoek Stages Scriptiegroepen Scriptieregeling Kansen en mogelijkheden na de studie ORIGINS OF ABRAHAMIC RELIGIONS: TEXTS AND CONTEXTS Toelatingseisen 2

4 Profiel van het programma Doelstelling en eindkwalificaties van het programma Schematisch overzicht van het programma Kansen en mogelijkheden na de studie Coördinator RELIGION, CONFLICT AND GLOBALISATION Toelatingseisen Profiel van het programma Doelstelling en eindkwalificaties van het programma Schematisch overzicht van het programma Kansen en mogelijkheden na de studie Coördinator RELIGION AND THE PUBLIC DOMAIN Toelatingseisen Profiel van het programma Doelstelling en eindkwalificaties van het programma Schematisch overzicht van het programma Kansen en mogelijkheden na de studie Coördinator CONCEALED KNOWLEDGE: GNOSTICISM, ESOTERICISM AND MYSTICISM Toelatingseisen Profiel van het programma Doelstelling en eindkwalificaties van het programma Schematisch overzicht van het programma Kansen en mogelijkheden na de studie Coördinator GEESTELIJKE VERZORGING Toelatingseisen Profiel van het programma Doelstelling en eindkwalificaties van het programma Schematisch overzicht van het programma-voltijd Schematisch overzicht van het programma-deeltijd Kansen en mogelijkheden na de studie Coördinator RESEARCH MASTER THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES (120 ECTS) Overview Aims Description of study parts Traineeship Supervision Thesis and research proposal Coordinator 3

5 FACULTAIRE ORGANISATIE Faculteitsbestuur Faculteitsraad Opleidingsdirecteur en Onderzoeksdirecteur Leerstoelgroepen Graduate School of Theology and Religious Studies Opleidingscommissies Examencommissie Commissie voor de wetenschapsbeoefening CRS Overige facultaire commissies Faculteitsvereniging Gerardus van der Leeuw Disputen Alumninetwerk Facultaire prijzen WIE, WAT, WAAR Adresgegevens Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Openingstijden gebouw Samenstelling van het faculteitsbestuur Studieadviseurs en onderwijsadministratie Nestor en College- en tentamenrooster Bibliotheek ICT Wetenschappelijke staf Post docs Tijdelijke docenten Ondersteunend en beheerspersoneel 14. OMGANGSREGELS 15. INFORMATIE OVER HET STUDENTENSTATUUT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen (60 ECTS) Teaching and Examination Regulations Research Master Theology and Religious Studies (120 ECTS) REGELS EN RICHTLIJNEN VAN DE EXAMENCOMMISSIE 18. ADRESSEN CENTRALE INSTANTIES RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 19. KALENDER COLLEGEJAAR

6 1. INLEIDING Welkom bij de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. In deze studiegids vind je de benodigde informatie over het doel en de opbouw van de masteropleidingen Theologie en Religiewetenschappen en Theology and Religious Studies (Religion and Culture). Ook bevat de studiegids algemene informatie over de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. De vakbeschrijvingen kun je vinden in de onderwijscatalogus Ocasys op de facultaire website: Het collegeen tentamenrooster is eveneens op de website te vinden: de mobiele telefoon: De belangrijkste regelingen van de studie zijn vervat in het Studentenstatuut (zie hoofdstuk 15 en > regelingen, klachten en medezeggenschap), de Onderwijs- en Examenregeling (OER, zie hoofdstuk 16) en de Regels en Richtlijnen (R&R, zie hoofdstuk 17). Als ingeschreven student word je geacht deze regelingen te kennen en na te volgen. Zij zijn maatgevend en volledig. De navolgende teksten beogen deze regelingen uit te leggen. Hoewel zij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn opgesteld, kun je er geen rechten aan ontlenen. Voor extra informatie over allerlei (praktische) zaken kun je terecht bij de onderwijsadministratie. De administratie is te vinden in kamer 004 en geopend op dinsdag tot en met vrijdag tussen en uur, tel. (050) Voor informatie over je opleiding of voor ondersteuning bij het maken van een studieplanning en het bewaken van de voortgang van je studie, kun je terecht bij de studieadviseurs van de faculteit De studieadviseur voert met alle studenten regelmatig studievoortgangsgesprekken en adviseert de examencommissie over individuele verzoeken van studenten. Ook kan de studieadviseur je in bepaalde gevallen doorverwijzen naar andere hulpbiedende instanties. Zie voor de tijden van het inloopspreekuur: Deze studiegids bestaat momenteel uit deels Nederlandstalige en deels Engelstalige teksten. Meestal is een hoofdstuk of paragraaf in eenzelfde taal geschreven. Een enkele keer bestaat een paragraaf uit zowel Engelstalige als Nederlandstalige alinea s. Er is ook een volledig Engelstalige studiegids beschikbaar. Deze is op de website te vinden. 5

7 2. THEOLOGIE EN GODSDIENSTWETENSCHAP IN GRONINGEN 2.1 PROFIEL VAN DE FACULTEIT GODGELEERDHEID EN GODSDIENSTWETENSCHAP De rol van religie in de huidige samenleving is nationaal en internationaal verre van uitgespeeld. In onze complexe samenleving neemt het belang van wetenschappelijke kennis van religie, cultuur en samenleving toe. Er zijn, misschien wel meer dan ooit, specialisten nodig die met kennis van zaken de betekenis en achtergronden kunnen verhelderen van conflicten en meningsverschillen waarin religie een rol speelt. Deskundigen, die weten waar verschillende religies om draaien en dat met feiten en argumenten kunnen onderbouwen. Experts, die de culturele en maatschappelijke dynamiek van religie en religieuze verschijnselen weten te doorgronden. De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap is binnen de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hét expertisecentrum op het gebied van religie en cultuur, waar onderwijs en onderzoek op een vanzelfsprekende manier geïntegreerd zijn en waar telkens nieuwe generaties theologen, godsdienstwetenschappers en geestelijk verzorgers worden opgeleid. De focus op de verwevenheid van religie en cultuur is bepalend voor het onderwijs- en onderzoeksprofiel van de Groningse Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. Religie staat nooit los van een cultuur. En een cultuur is niet goed te begrijpen zonder kennis van religies. Religie en cultuur zijn brede begrippen die vragen om een brede benadering. Aan de Groningse faculteit worden alle vakken gegeven vanuit het perspectief van de wisselwerking tussen religie en cultuur. Daardoor krijg je tijdens je studie een breed beeld van de geschiedenis en betekenis van religie voor mensen, cultuur en maatschappij. De faculteit biedt op masterniveau twee opleidingen aan. De eenjarige masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen en de tweejarige research master Theology and Religious Studies (Religion and Culture). Beide opleidingen richten zich op de verhouding tussen religie en cultuur, zowel in het heden als in het verleden. Je maakt kennis met de dubbele verhouding tussen religie en cultuur. Enerzijds sluit religie aan bij cultuur en is er sprake van culturele inbedding en aanpassing (acculturatie). Anderzijds is er tegelijk een kritische distantie tussen beiden. De verschillende masterprogramma s hebben hun duidelijk eigen focus binnen dit aandachtsgebied. 2.2 OPLEIDINGEN De faculteit biedt de volgende opleidingen aan: Bacheloropleiding Theologie Bacheloropleiding Godsdienstwetenschap Masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen (eenjarige masteropleiding), waaronder de volgende vijf programma s vallen: - Origins of Abrahamic Religions: Texts and Contexts - Religion, Conflict and Globalisation - Religion and the Public Domain - Concealed Knowledge: Gnosticism, Esotericism and Mysticism - Geestelijke Verzorging Research master Theology and Religious Studies (tweejarige masteropleiding), waaronder het volgende programma valt: 6

8 - Religion and Culture Promotieopleiding Theology and Religious Studies De research master en de promotieopleiding zijn ondergebracht in de Graduate School of Theology and Religious Studies (zie De faculteit biedt in twee universitaire minoren aan voor bachelorstudenten van andere faculteiten van de RUG: Religie in de Moderne Wereld Bijbel, Kunst en Cultuur 2.3 ONDERWIJSVISIE De facultaire onderwijsvisie sluit in haar ambities nauw aan bij de onderwijsvisie van de RUG. Tegelijkertijd houdt de faculteit in haar onderwijsvisie rekening met een aantal specifieke kenmerken van haar eigen studenten en opleidingen. Zo is kenmerkend voor onze studenten dat zij in het algemeen vanuit een intrinsieke motivatie voor hun opleiding kiezen. De opleidingsprogramma s binnen de faculteit bestaan uit modules die een scala aan wetenschappelijke disciplines weerspiegelen, die hun eigen eisen stellen. De curricula worden gekenmerkt door kleinschaligheid met veel individuele contacten tussen docenten en studenten. De faculteit zoekt naar een optimaal evenwicht tussen de eisen die vanuit de diverse disciplines die de opleidingen vormgeven, worden gesteld, de wensen van de student en de signalen uit het afnemend veld oftewel de arbeidsmarkt. Doelstellingen en eindkwalificaties Uitgangspunt is het streven de student optimaal voor te bereiden op de eisen die na afronding van de studie aan hem of haar gesteld zullen worden. Bij het ontwerpen van de onderwijsprogramma s van de opleidingen die de faculteit aanbiedt, zijn daarom twee niveaus onderscheiden: doelstellingen en eindkwalificaties. Doelstellingen worden geformuleerd om duidelijk te maken waartoe de betrokken opleiding opleidt. Voor academische opleidingen wordt daarbij niet zozeer aan functies en beroepen gedacht maar aan gebieden waarover je kennis krijgt en met betrekking waartoe je theoretische en praktisch georiënteerde vaardigheden aanleert. De eindkwalificaties geven aan wat de student bij het behalen van het diploma moet weten en kunnen in termen van inhoud en niveau. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan vakkennis, maar ook aan inzicht en vaardigheden. Wat betreft de vaardigheden gaat het zowel om generieke (algemene academische) vaardigheden als om domein(vakgebied)specifieke vaardigheden. Met het oog op de ontwikkeling van de generieke vaardigheden maken de ontwikkeling van een academische attitude, waarbij de nadruk ligt op het kritisch en zelfstandig denken, en het bevorderen van het zelfstandig leren van de student, deel uit van de doelstellingen van de masteropleidingen Theologie en Religiewetenschappen en Theology and Religious Studies (zie verder de hoofdstukken 5 tot en met 11). Verwevenheid van onderwijs en onderzoek Onderwijs dat in alle fasen verweven is met onderzoek vormt het kenmerk van een academische studie. Het behandelen van nieuwe theorieën en onderzoeksresultaten in colleges, het aanleren van onderzoeksvaardigheden en het uitvoeren van onderzoek zorgen voor een student die inzicht heeft, kan analyseren, kritisch is en zelfstandig conclusies kan trekken op basis van gegevens. Je maakt tijdens je masteropleiding niet 7

9 alleen kennis met verschillende onderzoeksmethoden, maar leert ook zelf een onderzoek op te zetten, uit te werken en daarvan op een wetenschappelijke manier beredeneerd verslag te doen. Passende en activerende onderwijs- en toetsvormen De onderwijs- en toetsvormen zijn gekozen vanuit de doelstelling de eindkwalificaties of leeruitkomsten en competenties zo goed mogelijk te realiseren. Dit betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van analytische vaardigheden en de mondelinge en schriftelijke vaardigheden, o.a. door het geven van presentaties en het schrijven van werkstukken. Het aanzetten tot zelfstandig en actief leren vormt in alle gevallen de basis. Het onderwijs aan de faculteit is kortom student-georiënteerd. Daarmee wordt bedoeld dat de student centraal staat in de wijze waarop het onderwijs is opgezet. Toetsing Kwaliteit van onderwijs is onlosmakelijk verbonden met regelmatige en professionele toetsing, die een garantie vormt voor het behalen van het eindniveau en de doelstellingen van studieonderdelen. Daarnaast onderbouwt goede toetsing oordelen over de capaciteiten en daarmee de selectie en advisering van studenten. Het facultaire toetsbeleid is erop gericht dat alle toetsen a. een goed kwaliteitsniveau hebben; b. aansluiten op de beoogde leerdoelen van studieonderdelen; c. op valide wijze genormeerd worden. Kundige en betrokken docenten Goed onderwijs wordt gegeven door bekwame en bevlogen docenten. De faculteit realiseert dit door: 1. het hanteren van een Basis Kwalificatie Onderwijs voor de docenten en het inzetten van gekwalificeerde docenten; 2. continue bijscholing van docenten te faciliteren op gebieden van nieuwe onderwijstechnieken en hulpmiddelen. 2.4 KWALITEITSZORG ROND ONDERWIJS Goed onderwijs wordt niet alleen bepaald door goede programma s en goede docenten, maar ook door de inzet en motivatie van studenten. Studenten worden door de faculteit niet gezien als afnemers of consumenten van onderwijs, maar als deelnemers aan het leer- en doceerproces. Zonder goed gemotiveerde studenten, die zich goed voorbereiden op colleges en tentamens, kan er geen goed onderwijs worden verzorgd. De faculteit streeft daarom uitdrukkelijk naar een kwaliteitscultuur die is gebaseerd op een optimale inspanning van docenten en studenten, waardoor het inspirerend is om onderwijs te volgen en te verzorgen. Interne kwaliteitszorg De faculteit hecht veel belang aan de kwaliteit van de programma s die worden aangeboden. Het onderwijs wordt daarom regelmatig geëvalueerd. Dit gebeurt op verschillende niveaus, door verantwoordelijke instanties, door studenten en door docenten. Een centrale rol spelen de evaluaties van studieonderdelen door studenten en docenten. In beginsel wordt elk college jaarlijks geëvalueerd. De uitkomsten worden 8

10 gebruikt om het onderwijs verder te verbeteren. Naast colleges wordt periodiek ook het gehele onderwijsprogramma aan de hand van de zogenaamde curriculumevaluatie geëvalueerd. Deze curriculumevaluatie richt zich op de samenhang en uitvoering van het programma, maar onderzoekt ook de aansluiting op vorige en volgende programma s en op de toekomstige arbeidsmarkt van studenten. Een belangrijke instantie bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs is de Opleidingscommissie (OC). Deze commissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. De OC ziet erop toe dat het onderwijsproces verloopt volgens de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Daarnaast bespreekt de OC de vak-, semester- en curriculumevaluaties en rapporteert hierover aan de opleidingsdirecteur, die namens het faculteitsbestuur toezicht houdt op het proces van evaluatie. De evaluatie van onderwijsmodules bevat een vragenlijst voor de deelnemende studenten. Toezending, beantwoording en verwerking van deze vragenlijst(en) verloopt via elektronische weg met behulp van het programma ISEK-WWW. De uitkomsten van de evaluaties kunnen door studenten worden geraadpleegd via de studiehandleidingen. Externe kwaliteitszorg Eens in de zes jaar vindt er ook een externe beoordeling van het facultaire onderwijs plaats. In de afgelopen externe beoordelingsrondes zijn de Groningse opleidingen in de theologie en de godsdienstwetenschap ook in vergelijkend nationaal perspectief als goed tot zeer goed beoordeeld. Ook de Elsevier en de Keuzegids Universiteiten waarderen het onderwijs van de faculteit al jaren als bijzonder goed. 2.5 ONDERZOEK De aan de faculteit verbonden wetenschappelijke staf is multidisciplinair en bestaat uit theologen, religiewetenschappers, historici, filosofen, sociologen, antropologen en psychologen. Op onderzoeksgebied geniet de faculteit een uitstekende reputatie, niet alleen in Nederland maar ook internationaal. Bij de internationale beoordelingen van het facultaire onderzoek op het terrein van de theologie en de religiewetenschappen is onze faculteit de afgelopen jaren herhaaldelijk als de beste van Nederland gekwalificeerd. De faculteit onderhoudt veel internationale contacten met buitenlandse universiteiten (o.a Bremen, Marburg, Uppsala, Göttingen, Gent, Princeton en Rice University), waarvan je ook als student kan profiteren. Tijdens je masteropleiding kun je een deel van je studie volgen aan een van de buitenlandse universiteiten met wie de faculteit nauw samenwerkt. Centre for Religious Studies (CRS) Het wetenschappelijk onderzoek van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap is ondergebracht in het Centre for Religious Studies (CRS). Het CRS bestrijkt een breed en gevarieerd onderzoeksterrein: van de studie van klassieke wereldgodsdiensten tot onderzoek van religieuze ontwikkelingen en normatieve en ethische vraagstellingen in de hedendaagse multiculturele samenleving. Op welke periode of vraagstelling het onderzoek zich ook richt en vanuit welke discipline(s) het wordt aangevat, het CRS bestudeert religie steeds in wisselwerking met culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. 9

11 Het CRS kent drie onderzoeksgroepen die samenvallen met de drie vakgroepen van de faculteit: 1. Jewish, Christian and Islamic Origins 2. Comparitive Study of Religion 3. Christianity and the History of Ideas Elke groep werkt aan een eigen meerjarig onderzoeksprogramma. Een aantal speerpunten en aandachtsvelden is ondergebracht in facultaire onderzoeksinstituten: het Qumran Instituut, het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed en het Instituut voor Indische Talen en Culturen (zie hoofdstuk 2.6) en in de volgende interdisciplinaire samenwerkingsverbanden: -CRASIS: Culture Religion and Society-Interdisciplinary Studies in Graeco-Roman Antiquity (http://www.rug.nl/research/centre-for-religious-studies/researchinstitutes/crasis/about-crasis) -het Colloquium on Indian Religions (http://www.rug.nl/research/centre-for-religiousstudies/colloquim-indian-religions/) -GIS: the Groningen Islamic Studies Group (http://www.rug.nl/research/centre-forreligious-studies/interdisciplinary-cooperation/gis) Daarnaast werken alle onderzoekers samen in het faculteitsbrede Research Colloquium, waarin vakgroepoverstijgende onderzoeksthema s verder worden uitgediept. Hiervoor worden geregeld internationaal gerenommeerde gastsprekers uitgenodigd (zie 2.6 ONDERZOEKSINSTITUTEN Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (Institute for Christian Cultural Heritage) Het onderzoek van het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (ICCE) richt zich op de rituele, muzikale, ruimtelijke en beeldende verschijningsvormen van het christendom. Het onderzoek naar de christelijke liturgie is vooral gericht op de laatmiddeleeuwse liturgische praktijk en op het vroege Nederlandse protestantisme. Daarbij wordt aandacht geschonken aan historische, theologische en praktische aspecten. Het onderzoek op het gebied van kerkzang en kerkmuziek richt zich in het bijzonder op het Nederlandse kerklied sinds de Reformatie. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de documentatie van liedteksten, muziekdragers, (muziek)boeken en tijdschriften. Het onderzoek van de afdeling kerkbouw en kerkinrichting richt zich op vragen rondom de bouw, de inrichting en het gebruik van kerkgebouwen. Bijzondere aandachtspunten betreffen de liturgische inrichting van middeleeuwse kerkgebouwen, 10

12 het protestantse kerkinterieur, de herinrichting van kerken en de verhouding tussen kerk en beeldende kunst. Het ICCE bezit een vakspecifieke bibliotheek en een omvangrijke diacollectie die voor studiedoeleinden geraadpleegd kunnen worden. Ook is een omvangrijke fotocollectie beschikbaar, bestaande uit meer dan foto s van kerkgebouwen, met name in Nederland maar ook daarbuiten. Sinds 2007 is deze beeldbank ook digitaal ontsloten via Het ICCE verzorgt de uitgave van het Jaarboek voor Liturgieonderzoek/Yearbook for Ritual and Liturgical Studies en de boekserie Netherlands Studies in Ritual and Liturgy (beide in samenwerking met het Instituut voor Liturgische en Rituele Studies van de Universiteit van Tilburg). Het is mogelijk kerkmuziek of architectuur en iconografie van het christendom te kiezen als specialisatie in het studieprogramma van de master Theologie en Religiewetenschappen. Afdeling liturgie en kerkmuziek: Afdeling kunst en architectuur: Adres: Website: dr. J.R. Luth (tel ) dr. J.E.A. Kroesen (tel ) Oude Boteringestraat GK Groningen Qumran Instituut Het Groningen Qumran Instituut, in 1961 opgericht door Professor Adam van der Woude, is uniek in Nederland. Het is het enige expertisecentrum waar de bestudering van het vroege jodendom en de Dode Zeerollen centraal staat. Internationaal speelt Groningen een belangrijke rol in het onderzoek naar de Dode Zeerollen en het vroege jodendom. Vanuit het Qumran Instituut worden toonaangevende wetenschappelijke publicaties (tijdschriften en series) geredigeerd. De website voor de International Organization for Qumran Studies (IOQS) wordt ook door het Instituut verzorgd. Onderwijs en onderzoek zijn met elkaar verbonden zodat iets van het specifiek Groningse onderzoeksprofiel is geïntegreerd in de curricula van Theologie en Godsdienstwetenschap. Studenten Theologie en Godsdienstwetenschap raken zo al vroeg in hun opleiding bekend met de studie van Qumran en de Dode Zeerollen. Het Qumran Instituut is het algemene publiek behulpzaam bij het verschaffen van inlichtingen en desgevraagd verzorgen van lezingen over het antieke jodendom in het algemeen en de Dode Zeerollen in het bijzonder. Directeur: Adres: Website: prof.dr. M. Popović (tel ) Oude Boteringestraat GK Groningen Institute of Indian Studies Het Instituut voor Indische Talen en Culturen van de Rijksuniversiteit Groningen werd in 1953 opgericht door prof.dr. Jacob Ensink ( ). Ensink bekleedde de leerstoel Sanskrit, die in 1962 werd gevestigd aan de Faculteit der Letteren, tot Eerder was Sanskrit ondergebracht bij een van de leerstoelen binnen de Faculteit der Letteren. Barend Sijmons (1881) was de eerste die Sanskrit onderwees in Groningen, hij 11

13 was professor Vergelijkende Taalwetenschap en Germaanse Talen. Van 1889 tot 1903 werd Sanskrit onderwezen door Jacob Samuel Speyer, professor Latijn. Tijdens zijn professoraat in Groningen publiceerde Speyer zijn vertaling van de Jatakamala en zijn beroemde Vedische und Sanskrit Syntax in de Grundriss der Indo-arischen Philologie. In 1996 is door de J. Gonda-Stichting van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) een bijzondere leerstoel gevestigd aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen, met de leeropdracht: de interpretatie van het Hindoeïsme in de Sanskrit-traditie en de Indische Wijsbegeerte. Op deze leerstoel is dr. Hans T. Bakker (1948) benoemd. Hij is in 2013 met emeritaat gegaan. Per 1 september 2013 treedt dr. Stafania Travagnin aan als Rosalind Franklin Fellow Asian Religions. Adres: Website: Oude Boteringestraat GK Groningen 12

14 3. OPBOUW EN INDELING VAN DE MASTEROPLEIDINGEN 3.1 TOEGANG TOT DE MASTEROPLEIDINGEN Voor alle masterprogramma s geldt dat je pas mag beginnen met de opleiding als je aan alle eisen van het bachelordiploma hebt voldaan. Doorstroommasterprogramma s Met je bachelordiploma Theologie of Godsdienstwetenschap heb je direct toegang tot de volgende masterprogramma s: - Origins of Abrahamic Religions: Texts and Contexts - Religion, Conflict and Globalisation - Religion and the Public Domain - Concealed Knowledge: Gnosticism, Mysticism and Esotericism Wel dien je als je je voor een van deze programma s aanmeld een motivatiebrief te schrijven en hierbij een curriculum vitae en overzicht van de in de bacheloropleiding behaalde resultaten te voegen. Nadere informatie over de toelatingsprocedure (inclusief deadlines voor aanmelding) is te vinden op de facultaire website: Masterprogramma Geestelijke Verzorging Om met een bachelordiploma Theologie of Godsdienstwetenschap te worden toegelaten tot het masterprogramma Geestelijke Verzorging dien je in je bacheloropleiding de voorbereidende minor Geestelijke Verzorging met succes te hebben afgerond. Nadere informatie hierover is te vinden in hoofdstuk 5.13 en 6.11 van de bachelorstudiegids. Nadere informatie over de toelatingsprocedure (inclusief deadlines voor aanmelding) is te vinden op de facultaire website: Research master Theology and Religious Studies (Religion and Culture) De tweejarige research master is een selectieve master. Hiervoor geldt een aparte toelatingsprocedure. Nadere informatie over deze toelatingsprocedure (inclusief deadline voor aanmelding) is te vinden op de facultaire website: Voor nadere informatie over toelating tot de verschillende masterprogramma s kun je ook terecht bij de studieadviseurs 3.2 MASTERLABELS EN MASTERPROGRAMMA S Master Theologie en Religiewetenschappen (60 ECTS) Sinds september 2012 biedt de faculteit één eenjarige master Theologie en Religiewetenschappen (60 ECTS) aan. Onder dit zogeheten brede masterlabel hangen vijf interdiscipinaire thematische programma s die nauw verweven zijn met het onderzoek van de vakgroepen die dit onderwijs aanbieden. Het gaat om de volgende programma s: - Origins of Abrahamic Religions: Texts and Contexts - Religion, Conflict and Globalisation - Religion and the Public Domain - Concealed Knowledge: Gnosticism, Mysticism and Esotericism 13

15 - Geestelijke Verzorging De eerste vier programma s worden in het Engels aangeboden. Zij omvatten drie onderwijsmodules van 10 ECTS, een stage van 10 ECTS en een scriptie van 20 ECTS. In deze programma s kun je zowel in september als in februari instromen. Geestelijke Verzorging is een Nederlandstalig programma, dat zowel in voltijd als in deeltijd wordt aangeboden. Dit programma bouwt voort op de premaster Geestelijke Verzorging en omvat twee onderwijsmodulen van 5 ECTS, een onderwijsmodule van 10 ECTS, een stage van 20 ECTS en een scriptie van 20 ECTS. Deeltijdstudenten kunnen zowel in september als in februari instromen, voltijdstudenten alleen in september. Nadere informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van deze programma s is te vinden in de hoofdstukken 6, 7, 8, 9 en 10. Tweemaal per jaar, in het voorjaar en het najaar, organiseert de faculteit een voorlichtingsbijeenkomst, Master Your Talent, waar je je kunt oriënteren op de keuze van je masterprogramma. Tijdens dit evenement zal ook voorlichting worden gegeven over de stagemogelijkheden in de masterprogramma s Religion, Conflict and Globalisation, Religion and the Public Domain, Concealed Knowledge: Gnosticism, Mysticism and Esotericism en Origins of Abrahamic Religions: Texts and Contexts. Research master Theology and Religious Studies (120 ECTS) Onder het nieuwe brede label Theology and Religious Studies (120 ECTS) biedt de faculteit één programma aan, Religion and Culture. Het gaat hier om een masterprogramma waarin het accent ligt op onderzoek en dat daarmee een goede voorbereiding vormt op de promotieopleiding en de voorbereiding op de doctorsgraad. Het programma biedt naast drie verplichte core modules veel ruimte voor eigen specialisatie. Nadere informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van dit programma is te vinden in hoofdstuk 11. Tijdens de in het voor- en najaar door de faculteit georganiseerde voorlichtingsbijeenkomsten van Master Your Talent komt ook het programma van de research master uitvoerig aan bod. 3.3 STUDIEPUNTENSYSTEEM EN STUDIELAST Bij ieder vak in Ocasys is het aantal studiepunten vermeld in ECTS. Die afkorting staat voor European Credit Transfer and Accumulation System, een Europees systeem voor de overdracht en accumulatie van studiebelastingspunten. Dit systeem is vanaf 1989 ontwikkeld in het kader van het Erasmusprogramma voor studentenmobiliteit door de Europese Commissie, in nauwe samenwerking met de academische wereld waaronder de Rijksuniversiteit Groningen. Het Europees Systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiebelastingpunten is een systeem dat de student centraal stelt en dat gebaseerd is op de werkbelasting voor de student om de doelstellingen van een bepaald programma te bereiken. Die doelstellingen zijn bij voorkeur gespecificeerd in eindkwalificaties of leeruitkomsten. ECTS is gebaseerd op de afspraak dat 60 punten overeenstemmen met de studiebelasting van een voltijdse student tijdens één academisch jaar. De studiebelasting voor de student van een voltijds studieprogramma bedraagt in Europa in de meeste 14

16 gevallen uren per jaar. In die gevallen stemt één punt overeen met 25 tot 30 werkuren. In Nederland en dus ook in Groningen wordt het ECTS-studiepunten systeem zowel als accumulatiesysteem als als overdrachtssysteem gehanteerd. De toepassing van ECTS is bij wet geregeld. In de wet is vastgelegd dat 42 studieweken van 40 uren, dat is een studiejaar, overeenkomen met een studielast van 60 ECTS-studiepunten. Dit betekent dat 1 ECTS-studiepunt gelijk staat aan 28 uren werk. Een universitair bachelorprogramma heeft een lengte van 3 jaren voltijdse studie, hetgeen gelijk staat aan 180 ECTS-studiepunten. Studielast is de tijd die wordt besteed aan het bijwonen van colleges (contacturen) en aan de voorbereiding en verwerking van de collegestof (o.a. het lezen van de literatuur, maken van opdrachten, schrijven van een werkstuk, voorbereiden van een presentatie). Ook de voorbereidingstijd op het tentamen valt onder de studielast. Voor de studiebelasting van voor colleges en tentamens te bestuderen literatuur geldt de volgende verdeelsleutel: 1 studiebelastingsuur = 5 à 7 pagina's literatuur (afhankelijk van de moeilijkheidsgraad), exclusief de literatuur behandeld in de colleges. Studiepunten worden pas uitgekeerd als een studieonderdeel met voldoende resultaat is afgerond, dus pas nadat het benodigde werk is voltooid en de beoogde leerdoelen zijn gerealiseerd. 3.4 JAARINDELING Het academisch jaar is opgedeeld in twee semesters, die beide 21 weken omvatten. Het eerste semester begint in september en duurt tot begin februari. Het tweede semester start begin februari en loopt door tot begin juli. Elk semester omvat twee blokken, met aansluitend twee tentamenweken. In tentamenweken worden geen colleges gegeven. Binnen elk blok is verder nog een collegevrije week opgenomen, dit is in blok 2, 3 en 4 de vijfde week van het betreffende blok. In deze week zijn de herkansingen van de voorafgaande tentamenperiode gepland. Er worden dan in principe geen colleges gegeven. De herkansingen van eventuele tentamens van mastervakken uit blok 4 vinden plaats in week 27 en 28 (30 juni t/m 11 juli). Voor de masterscripties zijn van tevoren deadlines vastgelegd voor de eerste versie. Zie hiervoor de studiehandleiding van de thesis seminar. De deadline voor de tweede versie wordt vastgesteld in onderling overleg tussen hoofdbegeleider, tweede begeleider en student. Het studiejaar begint op 2 september e semester: week 36 (2 september 2013) t/m week 5 (31 januari 2014) openingscollege: woensdag 4 september 2013 om uur tentamenweken blok 1: week 44 en 45 (28 oktober t/m 18 november ) herkansingen blok 1: week 50 (9 t/m 13 december) tentamenweken blok 2: week 4 en 5 (20 januari t/m 31 januari) 15

17 2e semester: week 6 (3 februari 2014) t/m week 28 (11 juli 2014) herkansingen blok 2: week 10 (3 t/m 7 maart) tentamenweken blok 3: week 14 en 15 (31 maart t/m 11 april) herkansingen blok 3: week 20 (12 t/m 16 mei) tentamenweken blok 4: week 24 en 25 (9 juni t/m 20 juni) herkansingen blok 4 (tentamens): week 27 en 28 (30 juni t/m 11 juli) Onderwijsvrij in Kerstperiode: 23 december 2013 t/m 5 januari 2014 Goede Vrijdag: 18 april 2014 Tweede Paasdag: 21 april 2014 Koningsdag: 27 april 2014 Bevrijdingsdag 5 mei 2014 Hemelvaartsdag: 29 mei 2014 Tweede Pinksterdag: 9 juni 2014 zomervakantie: week 29 (14 juli 2014) t/m week 35 (29 augustus 2014) Een volledig overzicht van de indeling van het studiejaar is te vinden in hoofdstuk 19. Op grond van het Studentenstatuut wordt van elke student verwacht dat hij of zij tussen de eerste en de laatste geroosterde dag van het collegejaar (2 september juni 2014) beschikbaar is voor onderwijsactiviteiten. Op deze dagen kunnen activiteiten worden geroosterd waaraan deelname verplicht is. 3.5 COLLEGE- EN TENTAMENROOSTER Het college- en tentamenrooster van de opleiding is te vinden op de facultaire website (http://www.rug.nl/ggw/education/timetable/) en is ook op je mobiele telefoon te raadplegen via De programmering van studieonderdelen zoals vermeld in deze studiegids kan in de loop van het jaar gewijzigd worden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de roostering van een vak. Ook kan het gebeuren dat door het aantal inschrijvingen voor een vak de zaal op het laatst moment moet worden gewijzigd. Je dient daarom tijdens het studiejaar de informatie op de website en op Nestor regelmatig te controleren op eventuele roosterwijzigingen. Aan eventuele fouten in de cursus- en tentamenroostering kunnen geen rechten worden ontleend. 3.6 HONOURS COLLEGE De RUG kent een universiteitsbreed Honours College, dat talentvolle en gemotiveerde studenten uitdaagt tot verdere verbreding en verdieping. Dat doen ze door het volgen van een extra (honours)programma van 15 ECTS naast hun reguliere masteropleiding van 60 of 120 studiepunten. Het Master Honours programma heeft als thema: 'Leadership: making the difference'. Het programma heeft een interdisciplinair karakter. Het is echter geen (management) cursus in leiderschap. In het Master Honours Programma maak je wel kennis met verschillende theorieën en modellen rond 16

18 leiderschap. En je wordt gestimuleerd jouw leiderschapscompetenties verder te ontwikkelen. Het programma bestaat uit vier masterclasses, een leadership lab en een masterwork. Daarnaast is er aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Je kunt naar een plaats in het Master Honours programma solliciteren. Informatie hierover is te vinden op de website van het Honours College: Facultair coördinator voor het Master Honours programma is mw.dr. M. van Dijk. 3.7 STUDEREN IN HET BUITENLAND Studeren in het buitenland is een verrijking van de opleiding en bevordert je academische en persoonlijke ontwikkeling. De opleiding biedt je de mogelijkheid om in je masterprogramma aan een buitenlandse universiteit te studeren. Om dit binnen een eenjarig programma te realiseren is een zeer tijdige oriëntatie noodzakelijk. Dankzij afspraken met universiteiten binnen en buiten Europa, is studeren in het buitenland een aantrekkelijke en steeds gemakkelijker te realiseren optie geworden. Wel is het noodzakelijk dat je een eventueel verblijf in het buitenland tijdig plant, vaak één jaar van te voren! Vooraf moet je duidelijke afspraken maken over de studieonderdelen die je in het buitenland wilt volgen en daarvoor toestemming vragen aan de examencommissie. Anders loop je de kans dat met succes afgeronde studieonderdelen aan een buitenlandse universiteit en de daaraan verbonden studiepunten niet worden erkend voor je diploma. Bij voorkeur dient dat te gebeuren voordat die studieonderdelen daadwerkelijk worden gevolgd om teleurstellingen achteraf (en daarmee ongewenste studievertraging) te voorkomen. Je moet tevens rekening houden met strakke deadlines voor aanmelding en het aanvragen van een beurs! Om alles soepel te laten verlopen, staan de stappen die je moet doorlopen voordat je afreist naar je buitenlandse bestemming, beschreven op de facultaire website onder Studeren in het buitenland, zie Op deze webpagina wordt beschreven waar je zoal naar toe kunt, welke formulieren ingevuld moeten worden, hoe je je studieverblijf in het buitenland bekostigt en wat je doet bij ontstane studievertraging. Ook vind je hier informatie over praktische zaken zoals kamer(onder)verhuur, visa, verzekeringen, studiefinanciering, ervaringen van anderen en tips. Mocht je daarna nog vragen hebben, neem dan contact op via met mw.drs. M.I.H. Vrijens. 3.8 DEELTIJDSTUDIE De masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen kan formeel in deeltijd worden gevolgd. Je doet dan in de regel twee keer zo lang over je studie. Voor het masterprogramma Geestelijke Verzorging worden de vakken op een vaste dag in de week, dinsdag, geroosterd. Voor de Engelstalige masterprogramma s wordt echter geen aparte deeltijdroostering aangeboden. Wil je een van de Engelstalige 17

19 masterprogramma s in deeltijd gaan studeren, dan kun je het beste tijdig contact opnemen met de studieadviseur, mw. drs. T.M.L. de Boer of dhr. K. van den Ende MA (bereikbaar via: Zij kunnen nadere informatie over de roostering en eventuele extra voorzieningen verschaffen. 3.9 VOORLICHTINGSACTIVITEITEN Tijdens het studiejaar worden er verschillende voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Hieronder vind je een overzicht van de standaard voorlichtingsevenementen. Deze richten zich onder meer op het verstrekken van nadere informatie over de keuzemogelijkheden in je masteropleiding, maar er is ook aandacht voor de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Evenement Periode Bekendmaking Stage Honours College voorlichting september november/maart Studeren in het buitenland Arbeidsmarktvoorlichting Variabel tweemaal per jaar (semester 1 en semester 2) november en april Uitnodiging via en posters Uitnodiging via brief Aankondiging via posters Aankondiging via Aankondiging via en posters Aankondiging via , posters en website Mastervoorlichting ( Master Your Talent ) 18

20 4. ONDERWIJS, TENTAMENS EN EXAMENS 4.1 VAKKENOVERZICHT IN OCASYS De beschrijvingen van de studieonderdelen uit de Masteropleidingen Theologie en Religiewetenschappen en Theology and Religious Studies (Religion and Culture) kun je vinden in de onderwijscatalogus op de facultaire website In Ocasys is voor ieder vak vermeld wat de doelstellingen van het betreffende vak zijn en is tevens een korte omschrijving te vinden van de vakinhoud. Verder vind je hier nadere informatie over de onderwijs- en toetsvormen. De doelstellingen van de modulen zijn afgeleid van de eindkwalificaties van de masteropleidingen. De onderwijs- en toetsvormen zijn op hun beurt weer afgeleid van de doelstellingen van het betreffende vak. Indien voor een bepaald vak een aanwezigheidsplicht geldt, is dat in Ocasys vermeld. Afkortingen bacheloropleidingen en universitaire minoren in Ocasys Ma GV Ma GV-dlt PreMa GV RM Religion and Culture Ba TH-vlt Ba TH-vlt (incl. Grieks) Ba TH-dlt Ba TH-dlt (incl. Grieks) Ba GW Mi TH RMW Mi TH BKC Masterprogramma Geestelijke Verzorging - voltijd Masterprogramma Geestelijke Verzorging - deeltijd Premaster Geestelijke Verzorging Research masterprogramma Religion and Culture Bachelor Theologie - voltijd Bachelor Theologie - voltijd, incl. Grieks Bachelor Theologie - deeltijd Bachelor Theologie - deeltijd incl. Grieks Bachelor Godsdienstwetenschap Minor Religie in de Moderne Wereld Minor Bijbel, Kunst en Cultuur 4.2 STUDIEHANDLEIDINGEN In de studiehandleiding van iedere module vind je nadere informatie over de doelstellingen, onderwijsinhoud, werkvormen, toetsvormen en de tentamenstof. Hierin is ook een weekrooster opgenomen, waarin precies is aangegeven wat je voor ieder college dient voor te bereiden en wanneer eventuele opdrachten of werkstukken ingeleverd dienen te zijn. De studiehandleiding is te vinden in de Nestorruimte van de betreffende module. 4.3 DE ONDERWIJSVORMEN De studieonderdelen worden aangeboden in een van de volgende vormen: Cursussen: Hoorcolleges en andere activiteiten met een vastgestelde aanvang en duur. De te bestuderen literatuur wordt van tevoren bekendgemaakt. Practica: Praktische oefening, training of een andere vorm van oefening met een vastgestelde aanvang en duur. Volledige deelname (100% aanwezigheid) aan de activiteiten en opdrachten is verplicht. Werkcolleges, voortgangstoetsen en opdrachten kunnen deel uitmaken van het practicum. Masterscriptie: Een beredeneerd verslag van een afgerond wetenschappelijk onderzoek. Elk studieonderdeel wordt eenmaal per jaar aangeboden. De omvang in ECTS is van tevoren vastgesteld. 19

21 4.4 TOETSING EN BEOORDELING Voor elk studieonderdeel dat je volgt, krijg je in de regel een cijfer. De toetsing en beoordeling kunnen op verschillende manieren plaatsvinden. In de masteropleiding vindt toetsing vooral plaats door het schrijven en presenteren van een werkstuk of het houden van een voordracht (referaat). Soms vindt een mondeling tentamen plaats. Tot de tentamenstof behoort zowel de te bestuderen literatuur als de collegestof, tenzij een docent hierover anders beslist. Voor mondelinge en schriftelijke tentamens geldt dat er één tentamengelegenheid per jaar is. De herkansingsgelegenheid vindt plaats zo n vijf tot zes weken na de eerste tentamengelegenheid. Voor mastervakken die aan het eind van het tweede semester getentamineerd worden, vindt de herkansing plaats in juli. Het kan voorkomen dat een tentamen dat bij de eerste gelegenheid schriftelijk is afgenomen, in de herkansing mondeling plaatsvindt. Modules met herkenbare onderdelen zijn met voldoende resultaat afgerond als het (gemiddelde) eindcijfer een (afgeronde) zes of hoger is. Van deze modules dienen alleen de onderdelen te worden herkanst die beoordeeld zijn met een cijfer lager dan een vijf. In de Onderwijs- en Examenregeling staat vermeld welke modules dit betreft. Modules die met voldoende resultaat zijn afgerond, kunnen niet worden herkanst. Eenmaal behaalde tentamens hebben een geldigheid van zes jaar, tenzij dit in de Onderwijs- en Examenregeling anders is geregeld. Om de studielast goed te kunnen spreiden over het jaar is het belangrijk dat je tentamens direct bij de eerste gelegenheid aflegt en haalt, omdat je anders in de loop van het (tweede) semester met zowel hertentamens als reguliere tentamens te maken krijgt. Ook loop je het risico om een belangrijk deel van de zomervakantie te moeten opgeven om de herkansing(en) voor te bereiden. Voor papers of werkstukken geldt de deadline die de betreffende docent in de studiehandleiding heeft vastgelegd of die via de Nestorruimte voor het betreffende studieonderdeel wordt meegedeeld. Het is belangrijk voor het verloop van het college en voor je eigen studievoortgang dat je je aan de gestelde deadlines houdt. Veelal zullen werkstukken tijdens de (werk)collegeperiode worden gepresenteerd. Voor docenten geldt een maximale nakijktermijn van tien werkdagen voor tentamens en vijftien werkdagen voor werkstukken. Dat betekent dus dat zij vanaf de dag nadat een tentamen is gemaakt of waarop een werkstuk moest worden ingeleverd maximaal tien respectievelijk vijftien werkdagen hebben om het tentamen of werkstuk na te kijken en de behaalde resultaten door te geven aan de onderwijsadministratie. Daarna duurt het nog maximaal drie dagen tot de resultaten in ProgRESS-WWW te zien zijn. Het gemaakte tentamen ligt ter inzage bij de onderwijsadministratie. Indien je het tentamen wilt nabespreken, dien je een afspraak te maken met de docent of coördinator van de betreffende module. 4.5 INTEKENING VOOR COLLEGES 20

22 Via ProgRESS-WWW moet je je aanmelden voor de colleges die je wilt volgen. Je kunt ProgRESS-WWW vinden via een icoontje op het bureaublad van een computer van de universiteit of via het URL: De inlognaam is het studentnummer, het wachtwoord krijg je thuisgestuurd zodra je je voor je opleiding aan de RUG hebt ingeschreven (zie ook hoofdstuk 13.7). Via de uitgebreide Help-functie in ProgRESS-WWW kun je een antwoord te vinden op de meeste vragen. De aanmeldingstermijn voor colleges sluit voor het eerste semester op 20 augustus en voor het tweede semester op 15 januari van het betreffende studiejaar. De verplichting tot intekening geldt voor het eerste semester niet voor die masterstudenten, die nog geen account hebben op het moment dat de inschrijving sluit. Deze intekening verzorgt de onderwijsadministratie. Als je je wil aanmelden voor colleges bij andere faculteiten, dan moet je dat doen in de intekenperiode van de betreffende faculteit. Deze kan afwijken van de periode op onze faculteit. Informeer daar tijdig naar bij de betreffende faculteit. 4.6 INTEKENING VOOR TENTAMENS Voordat je kunt deelnemen aan een tentamen of hertentamen, dien je je hiervoor in te tekenen. Deze intekening is verplicht op grond van het Studentenstatuut. Onderstaande tekst is informatief. De juridisch bindende tekst staat in de Regels & Richtlijnen van de Examencommissie (zie hoofdstuk 17). De intekening voor tentamens gaat via ProgRESS-WWW. Dit is voor alle studenten, dus ook voor de deeltijdstudenten, verplicht en geldt voor alle tentamens die je in de masteropleidingen Theologie en Religiewetenschappen of Theology and Religious Studies (Religion and Culture) wilt afleggen. De intekenperiode sluit één week voor het begin van de betreffende tentamenperiode. Studenten die vergeten zijn zich in te tekenen voor een tentamen kunnen zich nog tot één werkdag voor het tentamen tegen betaling intekenen (zie Onderwijs- en Examenregeling). Je meldt je aan voor een tentamen in ProgRESS-WWW via de module intekenen. De onderdelen waarvoor je je kunt intekenen zijn ondergebracht in het menu links in het scherm. Kies eerst de faculteit en klik vervolgens net zo lang totdat het juiste onderdeel gevonden is. Klik vervolgens op meld aan. Aan de rechterkant van het scherm zijn de onderdelen te zien waarvoor je je hebt aangemeld. Om je voor een tentamen af te melden, klik je op meld af. Afmelden voor schriftelijke tentamens kan tot 24 uur van tevoren. Afmelden van mondelinge tentamens kan tot 48 uur van tevoren. Via de uitgebreide Help-functie in ProgRESS-WWW kun je het antwoord vinden op de meeste vragen. 21

23 4.7 STUDIERESULTATEN In de module resultaten van ProgRESS-WWW kun je een persoonlijk overzicht krijgen van de studieresultaten die je hebt behaald. Deze lijst van resultaten is op verschillende manieren te rangschikken (door te klikken op een van de driehoekjes boven de gegevens) en het overzicht kan ook worden geprint. Mocht je je hebben ingeschreven voor meer opleidingen, dan moet je er rekening mee houden dat in verschillende overzichten waarin hetzelfde vak voorkomt, de bijbehorende studiepunten worden meegeteld. Bij het optellen van de punten over alle overzichten kan het dus zijn dat het totale aantal studiepunten te hoog is. 4.8 STUDIEBEGELEIDING Studeren met succes kost tijd en inspanning. Het kan gebeuren dat je op een gegeven moment twijfelt over je eigen kunnen of dat je tegen problemen aanloopt bij de planning van het studeren of dat je door niet-studiegerelateerde problemen vertraging oploopt. In zo n geval is het raadzaam om contact op te nemen met de studieadviseurs. Zij kunnen je informatie geven over de opleiding, je helpen bij de planning en het bewaken van de voortgang van je studie, maar ook op vertrouwelijke basis advies geven bij studieproblemen en/of problemen van persoonlijke aard. Indien nodig kunnen zij studenten doorverwijzen naar andere hulpbiedende instanties. In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op het Profileringsfonds van de RUG, als je door aantoonbare overmacht studievertraging oploopt. Een voorwaarde hiervoor is dat je je binnen vier weken na het optreden van de overmachtomstandigheden meldt bij de studieadviseurs. 4.9 ZIEKTE EN BIJZONDERE VOORZIENINGEN Als je door ziekte of andere omstandigheden noodgedwongen voor kortere of langere tijd niet aan de colleges en/of tentamens kunt deelnemen, moet je de studieadviseur of de onderwijsadministratie zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bovendien moet je de docenten bij wie je colleges met aanwezigheidsplicht volgt, persoonlijk over de absentie informeren. Wanneer je verwacht dat je studievertraging meer dan vier weken zal duren, dan dien je dit onmiddellijk te melden aan de studieadviseur, omdat je dan wellicht in aanmerking kunt komen voor financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds. Wanneer de studievertraging langer dan drie maanden bedraagt of gaat bedragen, moet je zelf een afspraak maken met een studentendecaan van het Studenten Service Centrum voor een vervolgmelding. Zie voor meer informatie het studentenstatuut van de RUG (hoofdstuk 15). Studenten die te maken hebben met een lichamelijke functiebeperking, langdurige psychische klachten of dyslexie kunnen aanspraak maken op bijzondere voorzieningen voor het volgen van onderwijs en het afleggen van tentamens. Als er zaken zijn die binnen de opleiding geregeld moeten worden, is het verstandig contact op te nemen met de studieadviseur. Doe dit zo snel mogelijk, omdat er misschien maatregelen moeten worden getroffen die enige tijd vragen. Voor niet-opleidingsspecifieke problemen, zoals bijv. financiële kwesties of andere zaken die niet bij de opleiding horen, kun je je wenden tot een van de studentendecanen van het Studenten Service Centrum. Het adres van het Studenten Service Centrum is te vinden in hoofdstuk

24 Voor studenten die last (dreigen te) krijgen van RSI is een uitgebreide voorlichtingsbrochure beschikbaar, te verkrijgen bij de IT Servicedesk en de arbocoördinator van de faculteit. Daarnaast kun je cursussen en programma s downloaden van internet (http://www.rsi.pagina.nl). De RUG stelt voor elke student een CD-rom beschikbaar met informatie over het voorkomen van RSI DIPLOMA-UITREIKING De masteropleiding wordt afgesloten met een examen. Je krijgt je masterdiploma als aan alle voorwaarden die de opleiding aan dit getuigschrift stelt, is voldaan. Daarvoor moet je alle onderdelen met een voldoende hebben afgesloten, je masterscriptie met een voldoende hebben afgerond en deze met succes hebben verdedigd tijdens het masterexamen. Nadere informatie over de aanvraagprocedure van de masterbul is te vinden via MyUniversity: De datum van het masterexamen stel je vast in overleg met je hoofdbegeleider, je tweede beoordelaar en de onderwijsadministratie. Er zijn geen speciale data gereserveerd voor het afleggen van het masterexamen. Nadat de uitslag van het examen is vastgesteld en het diploma is uitgereikt, ben je gerechtigd de titel Master of Arts (MA) te voeren. Je voert deze titel door het plaatsen van de afkorting achter je naam: A.B. Achternaam MA JUDICIA Voor het masterexamen worden onderstaande judicia gehanteerd: a) Cum laude : het cijfer voor de masterscriptie is ten minste 8,0 én het onafgeronde gewogen gemiddelde van alle onderwijseenheden, exclusief de scriptie, van het door de examencommissie goedgekeurde examenprogramma is groter dan of gelijk aan 8,0. b) Summa cum laude : het cijfer voor de masterscriptie is ten minste 9,0 én het onafgeronde gewogen gemiddelde van alle onderwijseenheden, exclusief de scriptie, van het door de examencommissie goedgekeurde examenprogramma is groter dan of gelijk aan 9,0. Zie voor de exacte voorwaarden de Onderwijs- en Examenregeling van de masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen en de Teaching and Examination Regulations Research Master Theology and Religious Studies (hoofdstuk 16). Voor studenten die vóór 1 september 2010 met de opleiding zijn begonnen, blijft de judiciumregeling van kracht die voor hen gold op 31 augustus DE INFORMATIEVOORZIENING De opleiding communiceert met haar studenten via verschillende media. Deze zijn: het account dat door de RUG aan elke student is toegekend; brieven: naar het adres dat bij de RUG via Studielink bekend is; Nestor: de elektronische leeromgeving: Universiteitskrant (UK), met name in de mededelingenrubrieken; ProgRESS-WWW: het aanmeldingssysteem voor cursussen en tentamens. 23

25 Om te zorgen dat je geen belangrijke informatie mist, is het erg belangrijk dat je deze media regelmatig raadpleegt. Gebruik het officiële account van de RUG of link dit door naar een privé-account. Log regelmatig in op Nestor zodat mededelingen bij cursussen je bereiken. Houd ook je postadres actueel en informeer de faculteit over eventuele adreswijzigingen: via de post verstuurt de RUG bijvoorbeeld brieven met het bindend studieadvies. Je bent zelf verantwoordelijk voor je bereikbaarheid. De UK (Universiteitskrant) verschijnt wekelijks uitsluitend digitaal via My University, via de app UK of via NESTOR Een belangrijke ICT-toepassing voor studenten is de elektronische leeromgeving van de RUG, Nestor, die door veel docenten wordt gebruikt als ondersteuning van hun onderwijs: Via Nestor is het mogelijk leerstof op te halen, individuele opgaven en groepsopdrachten te maken. Ook kun je hier studiehandleidingen downloaden, discussiëren met je mede-studenten en docent, gegevens uitwisselen en nog veel meer. Om toegang te krijgen tot de onderwijsruimtes op Nestor moet je je voor de betreffende onderwijsmodulen hebben ingetekend in ProgRESS-WWW. Inloggen op Nestor doe je met behulp van je universitaire computeraccount (zie hiervoor hoofdstuk 13.7) KOSTEN VOOR STUDIEMATERIAAL In het onderstaande overzicht van de studiekosten per opleiding en studiefase is alleen uitgegaan van de verplichte literatuur. Van de te gebruiken handboeken is de prijs vermeld bij de cursusbeschrijving in Ocasys. Omdat van een aantal uitgaven (bijvoorbeeld readers) de prijs pas na het verschijnen van deze gids bekend wordt, kunnen de werkelijke studiekosten iets hoger of lager uitvallen. Opleiding Master (60 EC) incl. premaster (60 EC) Master (60 EC) Master Honoursprogramma (15 EC) Plafondbedrag 1400 MA GV 734 MA THRS De RUG kent een prijsbeleid studiekosten. Deze regeling is in het leven geroepen om de studiekosten te beheersen, zodat studenten per jaar niet meer dan een vastgesteld bedrag (het zgn. plafondbedrag) kwijt zijn aan studiemateriaal en studiebenodigdheden. Het plafondbedrag voor bedraagt 700,- per studiejaar. Voor keuzevakken geldt een richtlijn van 11,76 per ECTS. De faculteit streeft ernaar de kosten beneden dit bedrag te houden. Soms is echter niet te voorkomen dat de studiekosten hoger uitvallen dan het plafondbedrag. In dat geval kan de helft van het bedrag dat men kwijt is, bij de faculteit worden teruggevraagd of is er een andere regeling getroffen. In het geval dat je geld bij de faculteit terugvraagt, moet je wel betalingsbewijzen kunnen overleggen. Informatie over het prijsbeleid studiekosten is ook te vinden via hoezithet/, bij de studieadviseurs of bij het Studenten Service Centrum van de RUG. 24

26 4.15 READERS Schrijf je je via ProgRESS-WWW in voor een college waarvoor een reader wordt gebruikt, dan ben je verplicht deze reader ook daadwerkelijk af te nemen! 4.16 KLACHTEN EN OPMERKINGEN Het is mogelijk dat je opmerkingen of klachten hebt over de uitvoering en/of de inhoud van het onderwijs. Hiermee ga je in eerste instantie naar de docent die het onderwijs verzorgt. Voor problemen over de inrichting van het onderwijsprogramma kun je terecht bij de studiecoördinator en bij de opleidingscommissie. Bij de opleidingsdirecteur kun je terecht voor klachten over de wijze waarop het onderwijs wordt verzorgd. Wanneer je denkt dat er fouten zijn gemaakt bij de toepassing van regels in de Onderwijs- en Examenregeling, kun je je richten tot de examencommissie. Wordt er geen bevredigende oplossing gevonden, dan kun je je wenden tot het Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten (zie ook het Studentenstatuut in hoofdstuk 15). Bij deze instantie kun je ook terecht als je bezwaar wilt aantekenen tegen het uitgebrachte bindend studieadvies. Klachten van algemenere aard dienen te worden ingediend via het klachtenfomulier op: > regelingen, klachten en medezeggenschap Studenten hebben verder het collectief recht van beklag. Dat betekent dat zij schriftelijk een klacht kunnen indienen bij het faculteitsbestuur als de universiteit niet of niet volledig, dan wel in onvoldoende mate haar verplichtingen nakomt en studenten daardoor hun studie niet ongestoord kunnen vervolgen. Het collectief recht van beklag kan worden uitgeoefend door studenten van dezelfde opleiding die gezamenlijk ten minste 10 procent vormen van alle bij die opleiding ingeschreven studenten. 25

27 5. MASTER THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN (60 ECTS) 5.1 DOELSTELLING EN EINDKWALIFICATIES VAN DE MASTEROPLEIDING DOELSTELLINGEN De Master Theologie en Religiewetenschappen heeft als doel de bestudering van religie als cultureel verschijnsel en de wisselwerking tussen religie en andere culturele factoren, zowel in het heden als in het verleden. Enerzijds vloeit de vorm die religie aanneemt vaak voort uit de culturele context waarin zij zich bevindt, anderzijds kan zij zich er ook met kritische distantie toe verhouden. Tegen deze achtergrond hebben de verschillende masterprogramma s hun eigen duidelijke focus, met soms een sterker accent op het verleden en soms op de hedendaagse situatie. In alle programma s komt de hernieuwde zichtbaarheid van religie in de moderne maatschappij aan de orde. De opleiding kenmerkt zich door een open en kritische benadering. Je wordt uitgedaagd om de in de hedendaagse cultuur aanwezige spanning tussen wetenschap en religie te thematiseren en de gevolgen daarvan voor jezelf en anderen te doordenken. De Master Theologie en Religiewetenschappen heeft als doel je in staat te stellen de kennis, het inzicht, de vaardigheden en attitudes te verwerven die nodig zijn om na het behalen van het masterdiploma a. onder begeleiding wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het terrein van de theologie en religiewetenschappen en dat onderzoek tijdig af te ronden met een promotie; b. je wetenschappelijke kennis relevant te maken in een maatschappelijke betrekking, waarvoor een academische opleiding vereist, dan wel wenselijk is en waarvoor kennis van de theologie en religiewetenschappen noodzakelijk, dan wel nuttig, is. De opleiding biedt een wetenschappelijke basis voor functies in diverse beroepssectoren of beroepsgebieden namelijk: a. beleid, waarbij te denken valt aan functies bij overheidsinstanties, bedrijven, media, culturele instellingen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties/ngo s en de diplomatieke dienst; b. cultuur, educatie en communicatie, waarbij te denken valt aan educatieve functies in musea, de journalistiek, uitgeverijen, de reisbranche, het onderwijs; c. geestelijke verzorging, bijvoorbeeld in een zorginstelling of als vrijgevestigd geestelijk verzorger; d. wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de theologie en religiewetenschappen en aanverwante velden EINDKWALIFICATIES VAN DE MASTEROPLEIDING Na de masteropleiding beschik je over de volgende eindkwalificaties op het gebied van kennis, vaardigheden en attitude: Kennis Afgestudeerden beschikken over gespecialiseerde vakkennis en theoretisch inzicht op een deelgebied van Theologie en Religiewetenschappen op een zodanig niveau, dat zij zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen in de door hen gekozen 26

28 (inter)disciplinaire specialisatie. Zij zijn in staat om zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Vaardigheden Afgestudeerden beschikken over de vaardigheid om een correct, beargumenteerd en kritisch verslag, mondeling dan wel schriftelijk, te doen van de stand van zaken betreffende onderwerpen op het terrein van de theologie en/of religiewetenschap en uit deze bevindingen op verantwoorde wijze conclusies te trekken; zijn in staat om op een zelfstandige en wetenschappelijke wijze diverse bronnen en/of empirische gegevens en relevante literatuur te verzamelen, te analyseren en te beoordelen om daarmee een bijdrage te leveren aan wetenschappelijke debatten en maatschappelijke vraagstukken; de vaardigheid om een wetenschappelijke verhandeling te schrijven, die gebaseerd is op eigen bronnenonderzoek of empirisch onderzoek en/of literatuuronderzoek, aan de hand van een zelfstandig geformuleerde probleemstelling; zijn in staat tot wetenschappelijk onderbouwde reflectie op religie binnen een cultuurwetenschappelijk paradigma en op de actuele situatie van religieuze gemeenschappen en individuen in hun historische en hedendaagse context; zijn in staat verworven kennis toe te passen op complexe vraagstukken op het gebied van religie en maatschappij; zijn in staat vakmatige inzichten, voor theologie en religiestudies relevante concepten en contexten, en de resultaten van (eigen) wetenschappelijk onderzoek mondeling en schriftelijk te vertalen naar een breed publiek van specialisten en niet-specialisten; beschikken over het vermogen om de eigen werkzaamheden te organiseren, zowel individueel als in teamverband. Zij kunnen de werkzaamheden, mede op basis van feedback van anderen, evalueren en verbeteren, lacunes in de eigen deskundigheid signaleren en hierin met behulp van gerichte zoekacties voorzien. Zij maken weloverwogen keuzes voor hun loopbaan; beschikken over het vermogen om de opgedane kennis en vaardigheden toe te passen in een vervolgopleiding of in een maatschappelijke betrekking waarvoor een academische opleiding vereist, dan wel wenselijk is en waarvoor verdiepte kennis en inzicht op het terrein van religie, cultuur en samenleving noodzakelijk, dan wel nuttig is. Academische attitude Studenten beschikken over een academische attitude die blijk geeft van zelfstandigheid, creativiteit, kritisch-reflexief vermogen en wetenschappelijke integriteit; zijn bereid en beschikken over het vermogen om bij wetenschappelijke oordeelsvorming over en analyse van complexe vraagstukken op het eigen vakgebied historische, methodische, maatschappelijke en ethische belangen af te wegen; kunnen kritisch reflecteren op de historische, sociale en culturele betekenis van religieuze tradities en attitudes ten opzichte van religie. 27

29 5.2 VERWEVENHEID VAN ONDERWIJS EN ONDERZOEK Verschillende masterprogramma s zijn in het onderwijs nauw verweven met onderzoek dat door de verschillende vakgroepen van de faculteit wordt verricht. The programme Origins of Abrahamic Religions benefits directly from the research carried out within the Jewish, Christian and Islamic Origins department. Both teaching and research focus on the formative stages of Judaism, Christianity and Islam, and more specifically on their dynamic interrelationship in the context of ancient Near Eastern, Graeco-Roman and Late Antique Cultures. The programme also benefits from the research carried out at the Qumran Institute. The MA programme Religion, Conflict and Globalisation benefits directly from the department of Comparative Study of Religion. In this department, religion is addressed in all its forms and appearances. Combining historical, cultural and socio-scientific perspectives on religion as a human phenomenon, the research and teaching in this department provide a unique contribution to a solid analysis of the dynamics of globalization and religion in its societal context. The programme Religion and the Public Domain benefits directly from the department of Christianity and the History of Ideas. Both teaching and research focus on concepts, ideas, practices and mentalities that are fundamental to an analysis of the public role of religion in our Western society. The department has particular strengths in the history of ancient and modern philosophy, and in the cultural history of Christianity from the medieval period right through to our age. This programme also benefits from affiliation with two highly respected research centres - the Institute for Christian Cultural Heritage and the Centre for Religion, Conflict and the Public Domain. The expertise of three Faculty departments is combined in the Master s programme Concealed Knowledge: Gnosticism, Esotericism and Mysticism. All course units are characterized by an approach that is well established in Groningen: an awareness of (a) the historical dimension that reaches back to Antiquity; (b) the fact that religion in the West is pluralistic (including Judaism, Christianity and Islam, but also pagan and other religious options); and (c) that the notion of Western must be critically examined in terms of postcolonial debate and processes of globalization. Het masterprogramma Geestelijke Verzorging is gerelateerd aan het onderwijs en het onderzoek van de leerstoelgroep Godsdienstpsychologie en Geestelijke Verzorging. 5.3 STAGES Onderdeel van de masterprogramma s van de eenjarige master Theologie en Religiewetenschappen is een stage (10 ECTS). Via die praktijkervaring kun je een indruk krijgen van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je kunt je oriënteren op het soort werk of het soort organisatie dat bij je past. Stages zorgen er ook voor dat bedrijven en instellingen kennismaken met studenten van de opleiding Theologie en Religiewetenschappen, en dus met de specifieke combinatie van kennis en vaardigheden die zij zich hebben eigen gemaakt. Bovendien helpt stagelopen je een netwerk op te bouwen in het veld, en het pad te effenen naar op je opleiding aansluitend werk. Daarom 28

30 is het facultair beleid dat je zelf je stage zoekt. Let op: het zoeken van een stageplaats kost veel tijd. Het is daarom belangrijk dat je direct bij de start van het jaar de voorlichtingsbijeenkomst over stages bijwoont. De ervaring leert dat meer dan 40% van de stagiairs in aansluiting op de stage een baan krijgt aangeboden. Voor de faculteit zijn stages ook belangrijk. Het biedt de mogelijkheid om de opleidingen te toetsen aan de hand van de praktijken waarin studenten na hun afstuderen terecht kunnen komen. De faculteit kan door middel van stages ook de relevantie van de opleidingen laten zien. Daarom wil de faculteit stages graag goed organiseren en evalueren. De begeleiding van de stage is in handen van een praktijkbegeleider bij de stagegevende organisatie enerzijds en bij een docent van je opleiding anderzijds. De formele organisatie (voorlichting, registratie en evaluatie) is per september 2012 neergelegd bij het Stagebureau van de Faculteit Letteren (zie Binnen het programma Geestelijke Verzorging zijn er afspraken met vaste stageverleners en valt de formele organisatie onder de leerstoelgroep Godsdienstpsychologie en Geestelijke Verzorging. 29

31 5.4 THESIS SEMINAR EN METHODOLOGY CLINICS Voor de studenten die van plan zijn hun masterscriptie te gaan schrijven, worden scriptiegroepen (Thesis Seminars) georganiseerd. Per masterprogramma kan een eigen werkwijze worden gehanteerd, maar in het algemeen is deze als volgt. De scriptiegroepen komen vanaf halverwege het eerste semester elke twee tot drie weken bijeen. During the seminar meetings, students will discuss and practice specific aspects of the writing, planning and researching process involved in producing a thesis on a master level. Through peer-review, each student will benefit from regular feedback. Apart from the seminar meetings, students will be offered a choice of methodology clinics to discuss and practice the use of specific methodologies such as interviewing, observation, discourse analysis and statistical analysis. Each student must follow two of these clinics. Part of the requirements is that students hand in a plan for their thesis and a first draft on pre-arranged dates. Participation in the Thesis Seminar is compulsory for all students who intend to write their Master s thesis. 5.5 SCRIPTIEREGELING Omvang van de scriptie Voor het behalen van het masterexamen dien je binnen je specialisatie een scriptie te schrijven. De omvang van de scriptiewerkzaamheden bedraagt 20 ECTS. Je kunt een grotere omvang van werkzaamheden dan 20 ECTS niet in mindering brengen op andere onderdelen binnen het masterprogramma van 60 ECTS. De omvang van de scriptie bedraagt maximaal circa woorden; 12 punts lettergrootte; regelafstand 1,5 en linker kantlijn op 4,5 cm exclusief eventuele bijlagen, d.w.z. gedeelten die normaal gesproken niet tot het bestand van de scriptie behoren. Forum Scriptorium Forum Scriptorium is de naam van een Nestorruimte waarin je alle relevante informatie kunt vinden die je nodig hebt bij het begin van de scriptie (scriptiereglement, scriptiecontract). Ook andere relevante documenten als tips voor het schrijfproces, richtlijnen met betrekking tot plagiaat, etc. zijn hierin opgenomen. Begeleiding en eindverantwoordelijkheid Het vervaardigen van de (master)scriptie vindt plaats onder de eindverantwoordelijkheid van een hoofdvakdocent, die tevens de eerste begeleider is. Hiernaast dien je, in overleg met de eerste begeleider, een meelezer te zoeken, die deskundig is op het terrein van de scriptie of op een specifiek deelgebied hieruit. De meelezer dient als docent aan een universiteit te zijn aangesteld, tenzij de examencommissie op verzoek van de student toestemming verleent om hierop een uitzondering te maken. De mate waarin de meelezer betrokken is bij de begeleiding wordt bepaald in onderling overleg tussen jou, de begeleider en de meelezer. Scriptie-opzet en afspraken met betrekking tot de begeleiding Vóór de aanvang van de scriptiewerkzaamheden worden er een scriptie-opzet en afspraken met betrekking tot de begeleiding vastgesteld. De procedure hiervoor is als volgt: 30

32 1. Oriëntatiefase Vóór de werkelijke start van de scriptiewerkzaamheden dien je met de begeleider een of meerdere oriënterende gesprekken te houden over de haalbaarheid van jouw plannen. Je voegt een kort verslag van het/de oriëntatiegesprek(ken) bij de scriptie-opzet. De begeleider bepaalt in hoeverre de literatuur, die speciaal met het oog op deze oriëntatie is bestudeerd, meetelt binnen de 20 ECTS voor de scriptie. 2. Scriptie-opzet* De scriptie-opzet dient te worden goedgekeurd door de begeleider en de meelezer en bevat de volgende elementen: 1. omschrijving van het onderwerp en de probleemstelling van de scriptie; 2. globale aanduiding van het te verwachten resultaat van de scriptie 3. voorlopige indeling van de hoofdstukken 4. fasering van de werkzaamheden 5. als bijlagen: - lijst van literatuur die is geraadpleegd bij de oriëntatie en het schrijven van de eerste opzet; - globale lijst van literatuur die gebruikt zal worden bij de scriptie. 3. Begeleidingsafspraken* Hiernaast worden er afspraken gemaakt met betrekking tot de begeleiding. Deze afspraken bevatten: 1. een streefdatum voor afronding van de scriptie; 2. streefdata voor de verschillende onderdelen/hoofdstukken; 3. afspraken voor frequentie van begeleidingsgesprekken. De afspraken met betrekking tot de begeleiding worden in onderling overleg tussen de begeleider en jou gemaakt en worden bekrachtigd in de vorm van een formulier begeleidingsafspraken*, waarin de afspraken door beiden voor akkoord worden ondertekend. Eventuele wijzigingen daarin worden ook weer in onderling overleg aangebracht. Indien de afspraken door hetzij de docent, hetzij jou, herhaaldelijk niet worden nagekomen, kunnen na overleg met de meelezer en de studiecoördinator de afspraken ongedaan worden gemaakt. Gedurende de begeleiding dienen er minimaal drie gesprekken plaats te vinden tussen de begeleider en jou. Het origineel van de scriptie-opzet en het formulier begeleidingsafspraken wordt bewaard in jouw dossier op de onderwijsadministratie. Kopieën ervan zijn in het bezit van jou, de begeleider, de meelezer en de studiecoördinator. In geval van ingrijpende wijzigingen in de scriptie-opzet en/of de begeleidingsafspraken worden deze opnieuw door alle hierboven genoemde betrokkenen vastgesteld. * Voor het schriftelijk vastleggen van de scriptie-opzet en de begeleidingsafspraken zijn formulieren verkrijgbaar op de onderwijsadministratie of via de Nestorruimte van Forum Scriptorium onder Scriptieafspraken. 31

33 Inleveren van de definitieve versie van de scriptie Van de eindversie van de scriptie dient voor elk lid van de betrokken examencommissie én voor de bibliotheek van de faculteit een papieren exemplaar te worden ingeleverd. De digitale versie van deze scriptie moet je inleveren via de Nestorruimte Forum Scriptorium onder de knop Inleveren scriptie én bij de bibliotheek ( Bemiddeling bij geschillen Indien er tijdens de begeleiding problemen ontstaan tussen de betrokkenen, kun je in overleg met de studiecoördinator een bemiddelaar inschakelen, die voor beide partijen acceptabel is. Voor geschillen aangaande de becijfering kun je gebruikmaken van de gebruikelijke beroepsprocedure ex. artikel 7.61 WHW. Eindtermen en beoordelingscriteria Masterscriptie Eindtermen: Na afronding van de masterscriptie (20 ECTS) ben je in staat zelfstandig een wetenschappelijke verhandeling te schrijven, die gebaseerd is op door jou verricht bronnen-, empirisch en/of literatuuronderzoek en die uitgaat van een zelf gekozen probleemstelling. Beoordelingscriteria De beoordeling van de scriptie vindt plaats aan de hand van een beoordelingsformulier, waarin onderstaande criteria zijn opgenomen. 1. Algemeen - de scriptie heeft voldoende kritisch-wetenschappelijk niveau 2. Inhoud * Probleemstelling: - er is een heldere probleemstelling - de probleemstelling bakent het te onderzoeken terrein duidelijk af - er zijn adequate deelvragen geformuleerd - inbedding in vakgebied: - expliciete vermelding van de werkwijze en methodische verantwoording daarvan - indien van toepassing: vermelding van theorie en eerder onderzoek op het terrein van de probleemstelling - indien van toepassing: aantoonbare integratie van empirisch of bronnenmateriaal en theoretisch materiaal - op de juiste wijze gebruiken van bronnen/literatuur/interviews/observaties * - Eigen inbreng: verklaring van de gehanteerde begrippen opbouw van de argumentatie positionering t.o.v. de gebruikte wetenschappelijke literatuur en discussie er is een creatieve/originele inbreng: - bij de analyse van het eigen onderzoeksmateriaal/corpus - bij de toepassing van theoretische concepten op het eigen onderzoeksmateriaal/corpus 32

34 * - Gebruik literatuur: er is een correcte inhoudelijke weergave van de gebruikte literatuur de gebruikte literatuur is relevant voor de probleemstelling er is een correcte manier van literatuurverwijzen/citeren/weergave van bibliografie 3. Compositie * Gehele masterscriptie: - er is een goede verhouding tussen probleemstelling, middendeel en einddeel van de tekst - er is een goede/adequate indeling in hoofdstukken - er is een adequate inleiding/ de conclusies sluiten aan bij de probleemstelling/ overgangen, in- en uitleidingen passen in de tekst * Hoofdstukopbouw: - inleiding, overgangen in paragrafen/alinea s, conclusie 4. Verzorging * Stijl: - levendigheid; beknoptheid; consequentie - adequaat wetenschappelijk taalgebruik * - Afwerking: de masterscriptie heeft een informatieve titel de grammatica en de spelling van de tekst zijn correct de tekstlengte is overeenkomstig de criteria voor de scriptie de lay-out is verzorgd 5. Zelfstandigheid - er is blijk gegeven van een zelfstandige werkwijze - er is blijk gegeven van het op constructieve wijze kunnen hanteren van commentaar en feedback op concepten van (gedeelten van) de scriptie 6. Planning - afspraken m.b.t. het aanleveren van conceptgedeelten en bespreking daarvan zijn nagekomen - de scriptie is binnen de geplande termijn afgerond 7. Verdediging - de scriptie is adequaat verdedigd in een openbare zitting van de examencommissie Het cijfer voor de scriptie wordt vastgesteld na afloop van de verdediging van de scriptie in een openbare zitting van de examencommissie. 33

35 5.6 KANSEN EN MOGELIJKHEDEN NA DE STUDIE Afgestudeerden beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om de academische beroepen of functies te kunnen vervullen waarvoor het betreffende masterprogramma opleidt. Hierbij kan je denken aan functies van eerstegraads bevoegd leraar, geestelijk verzorger, consulent op het gebied van religie, of wetenschappelijk onderzoeker. Daarnaast kun je denken aan andere academische beroepen, waarin duurzame kennisontwikkeling, -verwerving of -verwerking, bereidheid om nieuw en/of onontgonnen terrein te betreden en het dragen van verantwoordelijkheid samengaan op bijvoorbeeld het terrein van beleid, cultuur, educatie, en communicatie. Hierbij valt te denken aan functies bij overheidsinstanties, bedrijven, media, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties/ngo en de diplomatieke dienst. Informatie over de specifiekere kansen en mogelijkheden na afronding van de verschillende masterprogramma s vind je in de hoofdstukken 6.5, 7.5, 8.5, 9.5 en

36 6. ORIGINS OF ABRAHAMIC RELIGIONS: TEXTS AND CONTEXTS 6.1 TOELATINGSEISEN Met een bachelordiploma Theologie/Godgeleerdheid of Godsdienstwetenschap/ Religiestudies heb je toegang tot het masterprogramma Origins of Abrahamic Religions: Texts and Contexts. Je kunt ook worden toegelaten met een universitair bachelordiploma Geesteswetenschappen, Letteren, Filosofie of Sociale Wetenschappen (Sociologie, Culturele Antropologie, Psychologie). Wel dien je als je je voor een van deze programma s aanmeldt een motivatiebrief te schrijven en hierbij een curriculum vitae en overzicht van de in de bacheloropleiding behaalde resultaten te voegen. Nadere informatie over de toelatingsprocedure (inclusief deadlines voor aanmelding) is te vinden op de facultaire website: Als je een andere vooropleiding hebt, moet je eerst een schakelprogramma volgen. Bij de studieadviseurs kun je meer informatie daarover krijgen. 6.2 PROFIEL VAN HET PROGRAMMA In contemporary discourse about religion, many people base their claims on particular perspectives on the origins and sacred texts of Judaism, Christianity and Islam. To be able to assess modern claims and views, a thorough grounding in these traditions and an understanding of their origins is necessary. As a contested concept, the term Abrahamic Religions challenges us to consider what is shared, different or contested between the various expressions of Jewish, Christian and Islamic traditions and the interactions between their adherents in different contexts in the ancient world. In this internationally unique degree programme you will learn about these pluriform traditions and contexts in their formative periods. Do the sacred texts of Jews, Christians and Muslims have common traditions, or do the differences outweigh the commonalities? Is their history one of peaceful interaction or one of conflict? From what historical and cultural contexts did their traditions emerge, how were their texts formed, and why does this matter? How were sacred texts produced and transmitted? How did they transform and survive in shifting historical and cultural contexts? You will gain indepth knowledge of the separate traditions and communities, analyse these in a comparative framework and gain a new understanding of their origins and interaction. 6.3 DOELSTELLING EN EINDKWALIFICATIES VAN HET PROGRAMMA Naast de algemene eindkwalificaties die je met het afronden van de masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen verwerft (zie hoofdstuk 5.1), beschik je na afronding van dit masterprogramma over de volgende specifieke eindkwalificaties: Knowledge of and insight in the emergence of the so-called Abrahamic religions Judaism, Christianity and Islam within their specific historical and cultural contexts; Knowledge of and insight in contemporary discourses that are related to the MA programme s theme; Skills to analyse various historical sources (literary and documentary texts, iconography, epigraphy, archaeology) relevant to the origins of the so-called Abrahamic traditions; Skills to analyse from a multidisciplinary and comparative perspective what is shared, different or contested between these traditions. 35

37 6.4 SCHEMATISCH OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA Het masterprogramma Origins of Abrahamic Religions: Texts and Contexts is volgens onderstaand schema geprogrammeerd. Master s programme Origins of Abrahamic Religions: Texts and Contexts year: 1 sem coursename I Revealed Knowledge: Sacred Texts in Judaism, Christianity and Islam I Jews, Christians and Muslims in the Ancient Mediterranean II Texts and Terror: Violence, Power and Politics I/II Placement I/II Master thesis (incl. thesis seminar) I/II Methodology Clinics *C = Compulsory O = Optional vakcode THMRKE10 EC CO/O* 10 CO THMJCME10 10 CO THMTTE10 10 CO THMSTAGE10 10 CO THMTHRSS20 20 CO THMMC CO 6.5 KANSEN EN MOGELIJKHEDEN NA DE STUDIE The historical perspective taken in this programme will enable you to gain an understanding of contemporary issues such as acculturation; the use of Jewish, Christian and Islamic traditions and their sacred texts in politics and society; and religious violence. The current debate often refers to perceived historical realities. An understanding of the historical context is essential when assessing such debates and thus contributes to a better understanding of sustainable society. Trained academics in this field are almost non-existent, and there is a great need to address the issues above through teaching. Consulting & Policy. You are able to provide well-founded advice on interreligious issues and multicultural society. You can use this expertise in an advisory position at cultural organizations, in companies or in the public sector. Your knowledge makes you suited to policy-making positions in this field. Media & Journalism. The current debate often refers to perceived historical realities. Your expertise in the formative periods of Judaism, Christianity and Islam enables you to ask critical questions concerning modern-day claims about these religious traditions. You can use your knowledge and skills as an editor at a publishing company, broadcasting company, newspaper or news and current affairs magazine. You could also work as a freelancer. Education. Once you have completed this Master s programme you will have enough knowledge of the subject to become a secondary school teacher in the subject of Religious Studies and Philosophy or Social Studies. You could also opt for a position in higher vocational education, for example teaching Theology at a university of applied sciences. As you also need didactic skills as a teacher, it is advisable to do a Master s in Education after you have completed your regular Master s programme. Academia. If, during your studies, you come to the conclusion that you would like to stay in academia, you can choose to apply for a place in the Research Master after your regular Master s programme. If you are admitted, you can complete this two-year 36

38 programme in one year. The Research Master is a good stepping stone towards a PhD position or a research post at a national or international knowledge institute. See also the website 6.6 COORDINATOR Coordinator of the Master s programme Origins of Abrahamic Religions: Texts and Contexts is prof.dr. M. Popović 37

39 7. RELIGION, CONFLICT AND GLOBALISATION 7.1 TOELATINGSEISEN Met een bachelordiploma Theologie/Godgeleerdheid of Godsdienstwetenschap/ Religiestudies heb je toegang tot het masterprogramma Religion, Conflict and Globalisation. Je kunt ook worden toegelaten met een universitair bachelordiploma Geesteswetenschappen, Letteren, Filosofie of Sociale Wetenschappen (Sociologie, Culturele Antropologie, Psychologie). Wel dien je als je je voor een van deze programma s aanmeldt een motivatiebrief te schrijven en hierbij een curriculum vitae en overzicht van de in de bacheloropleiding behaalde resultaten te voegen. Nadere informatie over de toelatingsprocedure (inclusief deadlines voor aanmelding) is te vinden op de facultaire website: Als je een andere vooropleiding hebt moet je eerst een schakelprogramma volgen. Bij de studieadviseurs kun je meer informatie daarover krijgen. 7.2 PROFIEL VAN HET PROGRAMMA Why has religion become such an important issue in recent years? How does globalization affect local religious traditions? Why does religious fundamentalism seem to be rising? How do religious identities impact the integration of newcomers? When does religion become violent and when can it contribute to peace-building? In the Master s programme Religion, Conflict and Globalisation you will study these and other issues in depth in three thematic courses, a placement, and a year-long thesis seminar in which we address the pivotal role of religion in the present day dynamics of globalization. You study how increased flows of information & ideas, technologies & products, and people around the globe affect religious views and practices. In many of the world s current conflicts, religion is a key factor that is often understood poorly, whether as a cause for conflict, an excuse or a force for peacebuilding. Furthermore, religion and globalization interact in multiple ways. The impact of satellite tv on broadening people s outlook cannot be overestimated. Access to new media reduces people s dependency on local religious authorities and allows them to shop around for religious views and practices. This results in the growth of transnational religious movements and the differentiation of religious authority. Religiosity takes on new forms through new & hybrid forms of consumerism that appear as a result of the spread of technologies and products all over the world. While conspicuous consumerism may meet with criticism on religious grounds in some instances, in other situations we see an increase of religious consumption, as in religious tourism to sacred sites. Lastly, globalization is characterized by an increased flow of people. Migration goes hand in hand with new senses of belonging and symbols to express or contest them. Meanwhile. former colonial relations continue to inform the accommodation of citizens of different religious backgrounds in national ideologies and structures. Globalization, then, is a multi-faceted and multidirectional phenomenon. Whatever form it may take, its effects are not uniform. While opening up new vistas, globalizing forces can also be destabilizing; creating opportunities for some but hampering those of others, 38

40 and widening the gap between elites and disadvantaged groups in society. Religion often becomes a rallying point for protesting or acting on the individual and collective uncertainties that are thus produced. 7.3 DOELSTELLING EN EINDKWALIFICATIES VAN HET PROGRAMMA Naast de algemene eindkwalificaties die je met het afronden van de masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen verwerft (zie hoofdstuk 5.1), beschik je na afronding van dit masterprogramma over de volgende specifieke eindkwalificaties: Knowledge and understanding of the pivotal role of religion in the dynamics of globalization that shape present-day societies; Knowledge and understanding of the relationship between religion, conflict and peace-building; Insight into religion as a globalizing force; Skills in analysing political, social, psychological and cultural dimensions of the consequences of globalization for religious practices and identities; Skills in analysing religious movements and organizations as globalizing forces that provide meaning and identity; Skills to analyse the potential of religion to provide meaning and identity in a globalizing world. 7.4 SCHEMATISCH OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA Het masterprogramma Religion, Conflict and Globalisation is volgens onderstaand schema geprogrammeerd. Master s programme Religion, Conflict and Globalisation year: 1 sem Vaknaam I Global Dynamics and Local Religious Systems I Fundamentalism and Religious Violence II Migration, Culture, and Religious Identity I/II Placement I/II Master thesis (incl. thesis seminar) I/II Methodology Clinics *C = Compulsory O = Optional vakcode THMGDE10 EC CO/O* 10 CO THMFRVE10 10 CO THMMCE10 10 CO THMSTAGE10 10 CO THMTHRSS20 20 CO THMMC CO 7.5 KANSEN EN MOGELIJKHEDEN NA DE STUDIE In this Master s programme you research the role of religion in current processes of globalization and localization. You learn to analyse national and international conflicts and to show how they are interwoven with religious interests and opinions. You will also gain an understanding of the different ways in which both migrants and stay-athomes call on religion to establish a role for themselves in a fast-changing world. You can make use of the knowledge and skills you acquire on this programme in different sectors. 39

41 Consulting & Policy. In a globalizing world, national and international conflicts are farreaching. There is a need for experts who can explain and help solving these conflicts. With your degree, you can advise or write policy documents on different subjects, such as, developmental assistance or multicultural society. You could work for the government, in business or at an NGO. More specifically, this could mean working for the think-tank of a political party, for the Netherlands Institute for Social Research or for the Netherlands Institute of International Relations Clingendael. Media & Journalism. Religion is in the news every day, often in a negative way: from terrorism to integration issues. With your expertise in the field of religion and conflict, you can intensify the debate in society and, where necessary, add some nuance to the picture. You can put your knowledge into practice as an editor at a publishing company, a broadcasting company, a newspaper or a current affairs magazine. Education. You will have enough knowledge of the subject to teach Religious Studies and Philosophy or Social Studies in secondary education. You could also opt for a position in higher vocational education. As you also need didactic skills as a teacher, it is advisable to do a Master s in Education after you have completed your regular Master s programme. Academia. If, during your studies, you reach the conclusion that you would like to stay in academia, you can choose to apply for a place in the Research Master after your regular Master s programme. If you are admitted, you can complete this two-year programme in one year. The Research Master is a good stepping stone towards a PhD position or a research post at a national or international knowledge institute COORDINATOR Coordinator of the Master s programme Religion, Conflict and Globalisation is dr. K.E. Knibbe 40

42 8. RELIGION AND THE PUBLIC DOMAIN 8.1 TOELATINGSEISEN Met een bachelordiploma Theologie/Godgeleerdheid of Godsdienstwetenschap/ Religiestudies heb je toegang tot het masterprogramma Religion and the Public Domain. Je kunt ook worden toegelaten met een universitair bachelordiploma Geesteswetenschappen, Letteren, Filosofie of Sociale Wetenschappen (Sociologie, Culturele Antropologie, Psychologie). Wel dien je als je je voor een van deze programma s aanmeldt een motivatiebrief te schrijven en hierbij een curriculum vitae en overzicht van de in de bacheloropleiding behaalde resultaten te voegen. Nadere informatie over de toelatingsprocedure (inclusief deadlines voor aanmelding) is te vinden op de facultaire website: Als je een andere vooropleiding hebt moet je eerst een schakelprogramma volgen. De studieadviseurs kunnen je hierover meer informatie verschaffen. 8.2 PROFIEL VAN HET PROGRAMMA Is the West really as secular as we think? Equip yourself to understand how the world we live in is shaped by religion through our unique programme, combining cultural history, politics & philosophy. Religion not only manifests itself in traditional churches or in Christian rituals; crucial ideas such as human rights, liberty and democracy were stimulated and shaped by Christianity. Even the very concept of secularity stems from Christian theology. In this Master's degree programme, you will acquire knowledge of the pivotal role of religion in the Western world. You will combine cultural, historical and philosophical approaches to analyse this role. At the end of this one-year programme, you will know how to deal with tensions and opportunities concerning the presence of religion in the public domain. 8.3 DOELSTELLING EN EINDKWALIFICATIES VAN HET PROGRAMMA Naast de algemene eindkwalificaties die je met het afronden van de masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen verwerft (zie hoofdstuk 5.1), beschik je na afronding van het masterprogramma Religion and the Public Domain over de volgende eindkwalificaties: A critical awareness of the intricacies of the relationships between religion and culture in Western society; Skills in analysing the role of religion in contemporary society and culture and trace the historical backgrounds to contemporary constellations; More specifically, the above-mentioned critical awareness and analytical abilities are manifest with respect to the following areas: (1) the intersections of religion, politics and the public domain, (2) contemporary manifestations of the Christian cultural heritage (visual and material culture, ritual and practice), (3) the role of religion in the history of ideas and (4) the history of Christian spirituality; 41

43 Knowledge of the conceptual frameworks to analyse debates on the role of religion in contemporary Western society and its history; Research skills and methodologies relevant to theorizing the role of religion in contemporary Western society and its history. 8.4 SCHEMATISCH OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA Het masterprogramma Religion and the Public Domain is volgens onderstaand schema geprogrammeerd. Master s programme Religion and the Public Domain year: 1 sem Vaknaam I The Invention of the Secular I Christian Cultural Heritage 1 II Christian Cultural Heritage 2 II Theorizing Religion in the Public Domain I/II Placement I/II Master thesis (incl. thesis seminar) I/II Methodology Clinics *C = Compulsory O = Optional vakcode THMISE10 THMCCH1E5 THMCCH2E5 THMTRPDE10 EC THMSTAGE10 10 THMTHRSS20 20 THMMC CO/O* CO CO CO CO CO CO CO 8.5 KANSEN EN MOGELIJKHEDEN NA DE STUDIE Once you have completed the MA programme in Religion and the Public Domain you will have a good understanding of the role of religion in Western societies. You will be able to analyse at an academic level the ways in which religion has shaped our contemporary society and how to deal with tensions and opportunities that arise concerning the presence of religion in the public domain. You can make use of the knowledge and skill that you acquire on this programme in different sectors: Consulting & Policy. Your knowledge about the position of religion in the public domain enables you to advise upon or write policy documents on a number of different subjects ranging from multicultural society to the conservation of religious heritage. You could find a job with central government but also at organizations and foundations in the cultural sector. This could be, for example, the Museum Catharijneconvent in Utrecht or the Stichting(Foundation) Oude Groninger Kerken. Media & Journalism. A number of publishers have shown renewed interest in religion and society. With your knowledge and skills, you can make an expert contribution to publications in this field. You could also use your expertise as an editor at a broadcasting company, newspaper or current affairs magazine. Education. Once you have completed this Master s programme, you will have sufficient knowledge of the subject to be able to teach Religious Studies or Social Studies in secondary education. Alternatively, you could opt for a position in higher vocational education. As you also need didactic skills as a teacher or lecturer, it is advisable to do a Master s in Education after you have completed your regular Master s programme. 42

44 Academia. If, during your studies, you come to the conclusion that you would like to stay in academia, you can choose to apply for a place in the Research Master after your regular Master s programme. If you are admitted, you can complete this two-year programme in one year. The Research Master is a good stepping stone towards a PhD position or a research post at a national or international knowledge institute COORDINATOR Coordinator of the Master s programme Religion and the Public Domain is dr. J.E.A. Kroesen 43

45 9. CONCEALED KNOWLEDGE: GNOSTICISM, ESOTERICISM AND MYSTICISM 9.1 TOELATINGSEISEN Met een bachelordiploma Theologie/Godgeleerdheid of Godsdienstwetenschap/ Religiestudies heb je toegang tot het masterprogramma Concealed Knowledge: Gnosticism, Esotericism and Mysticism. Je kunt ook worden toegelaten met een universitair bachelordiploma Geesteswetenschappen, Letteren, Filosofie of Sociale Wetenschappen (Sociologie, Culturele Antropologie, Psychologie). Wel dien je als je je voor een van deze programma s aanmeldt een motivatiebrief te schrijven en hierbij een curriculum vitae en overzicht van de in de bacheloropleiding behaalde resultaten te voegen. Nadere informatie over de toelatingsprocedure (inclusief deadlines voor aanmelding) is te vinden op de facultaire website: Als je een andere vooropleiding hebt moet je eerst een schakelprogramma volgen. Bij de studieadviseurs kun je meer informatie daarover krijgen. 9.2 PROFIEL VAN HET PROGRAMMA Are you interested in the history of alternative Christianities? Or in the contribution of Islamic, Christian, and Jewish mysticism to Western culture? Ever wondered how occultism and magic shaped modern science and psychology? Or whether New Age is indeed new? In the Master programme Concealed Knowledge: Gnosticism, Esotericism and Mysticism you will find answers to questions such as these. Recently, interest has been booming in topics related to the notions of Gnosticism, esotericism, and mysticism, both in academic discussion and outside academia. The relevance of mystical and esoteric currents in the history of religion in Europe, as well as the impact of Hermetic and Gnostic spirituality, challenge monolithic narratives of European religious and cultural identities. The MA programme Concealed Knowledge meets these challenges and offers a deeper analysis of the processes involved. The modules offered in this trajectory will familiarize students with the most important discussions and historical developments that are related to Gnosticism, esotericism, and mysticism. After a solid introduction to ancient esoteric and Gnostic discourse, students will get acquainted with mystical traditions and the influence of kabbalistic esotericism in Western culture from late antiquity through today. A third module focuses on the modern period and the processes of exchange between East and West that have shaped the contemporary religious landscapes. All modules are characterized by an approach that has a long and well-established tradition in Groningen: an awareness of (a) the historical dimension that reaches back to antiquity; (b) the fact that religion in the West is pluralistic (including Judaism, Christianity, and Islam, but also pagan and other religious options); and (c) that the notion of Western must be critically engaged in terms of postcolonial debate and processes of globalization. The programme consists of three thematic courses, an internship, and a yearlong thesis seminar. The program is international in scope and organized in close collaboration with the Graduate Programme Gnosticism, Esotericism, and Mysticism at Rice University (Houston, USA). 44

46 9.3 DOELSTELLING EN EINDKWALIFICATIES VAN HET PROGRAMMA Naast de algemene eindkwalificaties die je met het afronden van de masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen verwerft (zie hoofdstuk 5.1), beschik je na afronding van het masterprogramma Religion and the Public Domain over de volgende eindkwalificaties: Knowledge of and insight in the influence of Gnostic, esoteric, and mystical discourses in Western history. Knowledge of and insight in the pluralistic nature of European culture. Skills to analyse historical sources and contemporary discourses that relate to the theme of the Master s programme. Skills in interdisciplinary research and academic argumentation in written form. 9.4 SCHEMATISCH OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA Het masterprogramma Concealed Knowledge: Gnosticism, Esotericism and Mysticism is volgens onderstaand schema geprogrammeerd. Master s programme Concealed Knowledge: Gnosticism, Esotericism and Mysticism year: 1 sem Vaknaam I Knowledge, Secrecy, and Revelation in Antiquity I Medieval Mysticism, Kabbalah and Contemporary Culture II Modern Esotericism between East and West I/II Placement I/II Master thesis (incl. thesis seminar) I/II Methodology Clinics *C = Compulsory O = Optional vakcode THMKSRAE10 EC 10 CO/O* CO THMMKCCE10 10 CO THMMEEWE10 10 CO THMSTAGE10 THMTHRSS CO CO THMMC CO 9.5 KANSEN EN MOGELIJKHEDEN NA DE STUDIE The Master s Programme in Concealed Knowledge will deepen your knowledge of the history of the development of alternative religious traditions. You are aware of their impact on Western cultural history and your deep understanding allows you to pronounce upon current developments in this field. You have learned how to conduct independent research and to report upon this in an academically responsible fashion. You can make use of the knowledge and skills that you acquire on the programme in different sectors. Consulting & Policy. You are specialized in the history and current manifestations of relatively unknown religious traditions. This makes you one of the few experts in this field. Your profile will suit a number of different positions ranging from cultural management to legal advice. Media & Journalism. Throughout the West, mystical traditions are being rediscovered not just as the subject of study but also as a source through which people can find 45

47 meaning in life. Publishers and broadcasting companies are responding to this new interest. With your academic background you can make an expert contribution to articles, books and television programmes in this area. Education. Once you have completed this Master s programme, you will have sufficient knowledge of the subject to teach Religious Studies and Philosophy or Social Studies in secondary education. Alternatively, you could opt for a position in higher vocational education. As you also need didactic skills as a teacher, it is advisable to do a Master s in Education after you have completed your regular Master s programme. Academia. If, during your studies, you come to the conclusion that you would like to stay in academia, you can choose to apply for a place in the Research Master after your regular Master s programme. If you are admitted, you can complete this two-year programme in one year. The Research Master is a good stepping stone towards a PhD position or a research post at a national or international knowledge institute 9.6 COORDINATOR Coordinator of the Master s programme Concealed Knowledge: Gnosticism, Esotericism and Mysticism is to be announced. 46

48 10. GEESTELIJKE VERZORGING 10.1 TOELATINGSEISEN Om toegelaten te worden tot het masterprogramma Geestelijke Verzorging dien je te beschikken over een bachelordiploma Theologie of Godsdienstwetenschap. Tevens dient de minor Geestelijke Verzorging gevolgd te zijn danwel de specifieke voorbereidende vakken uit het premaster- of schakelprogramma. Dit omvat 30 ECTS. Minor Geestelijke Verzorging sem vaknaam I Gesprekstechniek en groepsdynamica I Professionele Ethiek/GV en de zorgsector II Filosofie als levenskunst en therapie II Leven, lijden en dood vakcode EC THB3GVGTE5 5 V/K V THB3GVPZ10 10 V THB3GVFLE5 5 V THB3GVLL10 10 V Voor studenten met een HBO-diploma Theologie (eerste- of tweedegraads), een BAdiploma Theologie (HBO of WO), een HBO-, BA- of WO-diploma van een andere dan een theologische opleiding is een speciaal premaster- of schakelprogramma (60 ECTS) ontwikkeld voor het masterprogramma Geestelijke Verzorging. Nadere informatie over dit premasterprogramma is te verkrijgen bij de studieadviseurs 10.2 PROFIEL VAN HET PROGRAMMA Uitgangspunt van dit programma zijn recente veranderingen in het levensbeschouwelijk veld. Mensen zoeken op heel verschillende manieren naar zin en levensoriëntatie en putten uit allerlei bronnen voor steun en inspiratie. Van de geestelijk verzorger wordt dan ook veel kennis en creativiteit verwacht om in te spelen op de huidige zin- en levensvragen. Daarnaast vragen ontwikkelingen in de zorgsector om een nieuwe positionering, organisatie en theoretische onderbouwing van de geestelijke verzorging. In dit beroepsgerichte masterprogramma ligt de focus op het vruchtbaar maken van academische kennis en vaardigheden voor de praktijk van geestelijke verzorging in de hedendaagse culturele context. Naast kennis over de grote wereldgodsdiensten en levensbeschouwelijke tradities, ligt het zwaartepunt op de vakken godsdienstpsychologie en ethiek. Zowel academische als persoonlijke reflectie worden gestimuleerd. De opgedane wetenschappelijke theorie en vaardigheden worden direct toegepast in praktijkonderzoek tijdens de stage. Het masterprogramma is geaccrediteerd door de SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorging). De opleiding is niet gebonden aan één specifieke religie of levensbeschouwing, al wordt de noodzakelijke aandacht besteed aan de rol van de eigen levensbeschouwelijke identiteit als geestelijk verzorger. Voor een eventuele aanvullende ambtsopleiding worden afgestudeerden verwezen naar de kerkelijke opleidingen en 47

49 naar de Universiteit voor Humanistiek; voor verdere beroepsvorming wordt verwezen naar post-masteropleidingen en naar de diverse trainingen en cursussen aangeboden in het werkveld DOELSTELLING EN EINDKWALIFICATIES VAN HET PROGRAMMA DOELSTELLINGEN Met het masterprogramma Geestelijke Verzorging wordt een wetenschappelijke opleiding beoogd in een open-kritische, niet-confessionele setting, die toeleidt tot het beroep van geestelijk verzorger. De opleiding heeft tot doel je in staat te stellen die kennis en vaardigheden op het gebied van de geestelijke verzorging te verwerven die nodig zijn om na het behalen van het masterdiploma, - je wetenschappelijke kennis relevant te maken in een maatschappelijke betrekking, waarvoor een academische opleiding vereist, dan wel wenselijk is en waarvoor kennis van de geestelijke verzorging noodzakelijk, dan wel nuttig is, in het bijzonder het beroep van geestelijk verzorger; - onder begeleiding wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het terrein van de geestelijke verzorging en dat onderzoek tijdig af te ronden met een promotie. Het hoofdaccent ligt op de geestelijke verzorging in zorginstellingen, maar er is ook aandacht voor geestelijke verzorging bij justitie en de krijgsmacht, en voor de recent tot ontwikkeling gekomen vrijgevestigde geestelijke verzorging. De masteropleiding is niet aan een specifieke confessie of aan een ambt gebonden, al wordt uiteraard aandacht besteed aan de rol van de eigen levensbeschouwelijke identiteit als geestelijk verzorger. Voor een eventuele aanvullende ambtsopleiding worden afgestudeerden verwezen naar de kerkelijke opleidingen en naar de Universiteit voor Humanistiek; voor verdere beroepsvorming wordt verwezen naar postmasteropleidingen en naar de diverse trainingen en cursussen aangeboden in het werkveld VERTALING VAN DE DOELSTELLING IN DE EINDKWALIFICATIES Na het masterprogramma Geestelijke Verzorging met succes te hebben afgerond, beschik je over de volgende eindkwalificaties: 1. kennis van methoden, theorieën en discussies op het gebied van de geestelijke verzorging; 2. inzicht in de complexe organisatie waarbinnen de geestelijk verzorger werkt; 3. inzicht in de wijze waarop religie en levensbeschouwing op de geest van mensen kunnen inwerken, de geschiktheid dit te expliciteren, psychologisch en wijsgerig/theologisch te verhelderen en in de actuele situatie van religie en cultuur te situeren; 4. kritisch inzicht in de wijze waarop mensen op het gebied van levensbeschouwing en ethiek leiding zoeken en hoe op verantwoorde wijze op deze vraag ingegaan kan worden; 5. kennis van en inzicht in de godsdienstpsychologische, levensbeschouwelijke en ethische aspecten van ziekte, dood, gezondheid en lijden in de Westerse multiculturele samenleving; 6. in staat zijn om met collega s en vertegenwoordigers van andere disciplines samen te werken, op grond van inzicht in het werkdomein van verschillende aanpalende beroepsgroepen; 48

50 7. communicatieve en methodische vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van het beroep van geestelijk verzorger; 8. in staat zijn vakdeskundigheid, beroepsbekwaamheid en eigen levensbeschouwing in de eigen persoon op een gereflecteerde en geloofwaardige manier te verbinden SCHEMATISCH OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA - VOLTIJD Als je het masterprogramma Geestelijke Verzorging in voltijd wilt volgen, is de opleiding volgens onderstaand schema geprogrammeerd. Master Geestelijke Verzorging - voltijd (Ma GV) Studiejaar: 1 sem vaknaam I Psychopathologie en religie I Geestelijke verzorging 1 I Geestelijke verzorging 2 I, II GV Stage II Ethiek in de zorg II Masterscriptie (incl. scriptieseminar/forum Scriptorium) I/II Methodology Clinics vakcode THMPSPRE5 THMGV1E5 THMGV2E5 THMGVSTE20 THMEE5 THMGVSE20 EC THMMC V/K V V V V V V CO 10.5 SCHEMATISCH OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA - DEELTIJD Volg je het masterprogramma Geestelijke Verzorging in deeltijd, dan is de opleiding volgens onderstaande schema s geprogrammeerd. Je doet dan anderhalf tot twee jaar over het masterprogramma. Master Geestelijke Verzorging deeltijd Studiejaar: 1 sem vaknaam I Psychopathologie en religie I Geestelijke verzorging 1 I Geestelijke verzorging 2 I, II GV Stage II Ethiek in de zorg Studiejaar: 2 sem vaknaam I Masterscriptie (incl. scriptieseminar/forum Scriptorium) (Ma GV-dlt) vakcode THMPSPRE5 THMGV1E5 THMGV2E5 THMGVSTE20 THMEE5 EC V/K V V V V V vakcode THMGVSE20 EC 20 V/K V 49

51 10.6 KANSEN EN MOGELIJKHEDEN NA DE STUDIE Het masterprogramma Geestelijke Verzorging is geaccrediteerd door de SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers). Dat betekent dat je je kunt inschrijven in het Kwaliteitsregister als je na het behalen van je diploma aan het werk gaat als geestelijk verzorger, op voorwaarde dat je lid bent van een beroepsvereniging. Binnen dit masterprogramma heb je tevens de mogelijkheid om je te profileren op de beleidsmatige kant van de geestelijke verzorging of op wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. Zorg en Welzijn. Tijdens je studie heb je je verdiept in uiteenlopende religieuze tradities en levensbeschouwingen. Je hebt geleerd hoe je groepen en individuen kunt begeleiden bij het zoeken naar zin en houvast in hun leven. Als geestelijk verzorger kun je aan het werk in een zorginstelling, bijvoorbeeld een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Geestelijk verzorgers zijn ook werkzaam bij de krijgsmacht of in gevangenissen. Tegenwoordig zijn steeds meer geestelijk verzorgers vrijgevestigd, wat betekent dat ze niet in dienst zijn van een instelling, maar bijvoorbeeld werken als ZZPer. Advies en Beleid. Tijdens je studie leer je reflecteren op het beroep van geestelijk verzorger en de plaats van de geestelijke verzorging in het reguliere zorgsysteem. Aan de hand van casus en de zorgpraktijk vergaar je kennis over en inzicht in ethische kwesties. Je kunt aan de slag als beleidsmedewerker bij de overheid of een zorginstelling. Denk ook aan adviserende functies, bijvoorbeeld in een medisch-ethische commissie. Wetenschap. Traditionele vormen van religiositeit maken plaats voor nieuwe manieren om het leven zin en betekenis te geven. Wat is daarbij de rol van de geestelijk verzorger? En welke functie vervult de professie in de hedendaagse gezondheidszorg? Voor het afbakenen en definiëren van het werkveld is het belangrijk beroepspraktijk en wetenschap met elkaar te verenigen. Dit masterprogramma rust je toe om daar een bijdrage aan te leveren COORDINATOR Coordinator van het masterprogramma Geestelijke Verzorging is prof.dr. T.H. Zock 50

52 11. RESEARCH MASTER THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES (120 ECTS) 11.1 OVERVIEW The Research Master's programme takes two years (4 semesters) with a total study load of 120 EC. In order to achieve its aims, the main structure of the programme consists of three compulsory core modules and three research traineeships, which are exclusively reserved for the students of the programme, as well as three optional modules, a Master's thesis and a research proposal. The programme has the following structure: Research Master's programme Religion and Culture 1st semester 2nd semester First Year - core module 1 (10 EC) - core module 3 (10 EC) - core module 2 (10 EC) - optional module 2 (10 EC) - optional module 1 (10 EC) - research traineeship 1 (10 EC) Second Year - optional module 3 (10 EC) - research traineeship 2 (10 EC) - research traineeship 3 (10 EC) - thesis/research proposal (25 EC/5 EC) Students may spend a (part of a) semester (max. 30 EC) abroad either in the second or the third semester. Students who have already completed a Master s programme or foreign equivalent may apply to the Research Master Religion and Culture on a one-year programme with exemptions. It has a study load of 70 EC and is structured as follows: 1st semester - core module 1 (10 EC) - core module 2 (10 EC) or research traineeship (10 EC) or optional module (10 EC) - research traineeship (10 EC) 2nd semester - core module 3 (10 EC) - thesis/research proposal (25 EC/5 EC) Students who have enrolled in the Research Master s programme of 70 ECTS must take at least two core modules AIMS The aim of the core modules is (1) to provide students with a general theoretical and methodological framework, as applied to the fields of theology and religious studies, (2) to bring students to a level of knowledge that will enable them to reflect on theories, methods and techniques that are employed by the (sub-)disciplines and so (3) to achieve a deepened understanding of the terminology, perspectives and problems in their fields. The optional modules are meant to equip students with in-depth knowledge in specialized subjects, where possible linked to one or more languages, together with 51

53 subject-specific skills and methodological knowledge. Two of the optional modules are scheduled in the first semester in order to facilitate the choice of a subject in the research traineeship. In turn, the research traineeships are meant to underpin the choice of the subject of the thesis. The research traineeships offer students the opportunity to become thoroughly acquainted with specialist literature, research methods, and current discussions within their fields of specialization. Traineeships are set up in close consultation with, and are supervised by the students mentor. On approval of the Graduate School, a traineeship may (in part) be taken abroad, preferably at renowned foreign universities, colleges or schools. The thesis (25 EC) must provide substantial evidence of the students research skills by displaying their abilities to identify and define academic problems, by reflecting their skills in using specialist literature and by situating their subjects within the existing academic discussions of theology and religious studies. Moreover, students must display their abilities in developing effective methods to solve problems, to put these methods into practice, and to report clearly and adequately on the results of their research. All students are required to write a research proposal (5 EC) for a PhD project on the basis of, and thus after completing their thesis. The proposal must be added as an appendix to the thesis and will be subject of the final examination as well. On approval of the Graduate School, a research proposal may be written at an earlier stage in the programme on the condition that this should enable the student to meet the application requirements of a PhD position. The placing of core modules in the first year offers the student the possibility to be introduced in the various disciplines of the faculty and to get knowledge about the general theoretical and methodological questions. Students choose the subject of their thesis at the latest at the end of the third semester. In this final phase, all the skills and knowledge they have acquired, will be combined and exhibited in their theses DESCRIPTION OF STUDY PARTS A. Three compulsory core modules of 10 EC each: 1. Theories of Religion and Culture 2. Religion, Ethics and Pluralism 3. Orient and Occident: Critical Investigations and Historical Perspectives B. Three optional modules These courses may be taken from the regular MA programmes offered by the Faculty as specified in the table below, or by another (Dutch or foreign) Research Master s programme. Optional modules should contribute demonstrably to the aim of the student s personal programme. When taking courses of regular MA programmes, Research Master students will be required to study more literature, to write papers that are both more complex and in English, and to pass wider ranging examinations. Staff 52

54 Academic Staff of the Faculty of Theology and Religious Studies and its research centre, the Centre for Religious Studies (CRS), is involved in the programme as teachers, mentors, supervisors and as scholars. Each member of staff participates in one of the three research groups of the CRS: Jewish, Christian and Islamic Origins prof.dr. G.H. van Kooten, dr. M. Popović, dr. F.L. Roig Lanzillotta, prof.dr. J.T.A.G.M. van Ruiten. Comparative Study of Religion prof.dr. C.K.M. von Stuckrad, dr. P. Berger, dr. M.W. Buitelaar, dr. K.E. Knibbe, prof.dr. Y.B. Kuiper, dr. J.K. Muthert, dr. J. Schaap-Jonker, dr. S. Travagnin, prof. dr. T.H. Zock. Christianity and the History of Ideas prof.dr. A.L. Molendijk, prof.dr. M.P.A. de Baar, dr. M. van Dijk, dr. Ch. Jedan, dr. J.E.A. Kroesen, dr. J.R. Luth, dr. E.K. Wilson. Research Master Theology and Religious Studies (Religion and Culture) The programme of the Research Master is planned as follows: Compulsory modules Year: 1 sem course title I Theories of Religion and Culture I Religion, Ethics and Pluralism I Optional Module II Orient and Occident: Critical Investigations and Historical Perspectives II Research Traineeship 1 II Optional Module Year: 2 sem course title I Optional Module I Research Traineeship 2 I Research Traineeship 3 II Thesis / Research Proposal course code THRMTRCE10 THRMREPE10 THRMOOE10 EC CO/O 10 CO 10 CO 10 O 10 CO THTMRT1E course code EC CO/O 10 CO 10 O 10 CO 30 CO THTMRT2E10 THTMRT3E10 THRMSE30 53 CO CO

55 Optional modules Year: 1,2 sem course title I Revealed Knowledge: Sacred Texts in Judaism, Christianity and Islam I Jews, Christians and Muslims in the Ancient Mediterranean I Fundamentalism and Religious Violence I Global Dynamics and Local Religious Systems I The Invention of the Secular I Christian Cultural Heritage 1 I Knowledge, Secrecy, and Revelation in Antiquity I Medieval Mysticism, Kabbalah, and Contemporary Culture II Texts of Terror: Violence, Power and Politics II Migration, Culture, and Religious Identity II Christian Cultural Heritage 2 II Theorizing Religion in the Public Domain II Modern Esotericism between East and West course code THMRKE10 EC CO/O 10 O THMJCME10 10 O THMFRVE10 10 O THMGDE10 10 O THMISE10 THMCCH1E5 THMKSRAE O O O THMMKCCE10 10 O THMTTE10 10 O THMMCE10 10 O THMCCH2E5 THMTRPDE O O THMMEEWE10 10 O 11.4 TRAINEESHIP Like the core modules, the traineeships are exclusively reserved for students of the Research Master. Tailor-made, they are meant to offer not only the opportunity to become thoroughly acquainted with specialist literature, research methods, and current discussions in their field of specialization, but also to train discipline-specific methods and techniques or language skills. The research traineeships also enable them to make a well-informed and firm choice of the subject of their Master theses. Before the start of the traineeship, students must draw up a plan of action in consultation with their mentor. The plan should state clearly at least the following: what research and training activities are going to undertaken, in cooperation with whom, and for how many credits (EC); how and where the research and training will be carried out (supervisor(s), location(s) etc.); the aim (why) of the activities (importance, relevance for the training of the student at that particular stage of the programme); an estimate of the costs, if any, involved. The plan should be handed in to the Graduate School Office (Mrs. De Boer) at least two weeks before the start of the traineeship. The research activities should be tailor made 54

56 to the academic interests and specialization of the student. They may range from writing a publishable book review article, annotated bibliography, article or essay, doing a literature or archive search, making a field trip, interviewing and transcribing interviews, participating in and giving a paper or poster presentation at an (inter)national conference, seminar or workshop, to participating in a summer school and taking a language course. The traineeship as a whole must be graded on the basis of the student s written work and the acquired certificates. Students conclude it by writing a report in which they make a self-evaluation of the learning outcomes against the background of their plan of action SUPERVISION The programme is taught by professors with proven experience in supervising young researchers and belonging to a research school. At enrollment, students are assigned a mentor or supervisor in close consultation with whom they draw up a detailed personal study plan. The mentor is a professor or senior staff member who is an expert in the student s intended field of specialization. He or she acts as coach and supervisor throughout the programme. The plan should specify the core modules the student is planning to take in keeping with his or her interests and preferred field of specialization. The plan has to be approved by the Director of the Graduate School. During the traineeships, students participate in the ongoing research activities of their mentor or supervisor and/or of scholars affiliated to the Centre for Religious Studies. These activities should culminate in paper presentations in English of rising degrees of complexity and sophistication THESIS AND RESEARCH PROPOSAL To obtain their Research Master s degree students have to write a thesis and draw up a research proposal. The thesis is worth 25 EC, the proposal 5 EC. If work on the thesis and the research proposal will take more than 30 EC, the extra work cannot be compensated by reducing any of the other components of the programme which is worth a total of 120 EC RESEARCH MASTER S THESIS Size The number of pages of the thesis should be at least 50 with a maximum of 65 (i.e. approx. 30,000 words; font size 12; line spacing 1.5; left margin at 4.5 cm), not including the bibliography, appendices and other materials that usually do not form part of the main body of the thesis. Supervision and final responsibility The member of staff who teaches the main subject is the supervisor for the Master s thesis. In case of the Research Master, this is normally the mentor. In consultation with the mentor, the student must find a co-reader. The co-reader must be a specialist in the subject of the thesis or in a related area, and must be a university lecturer. Exceptions may be made, subject to the approval of the Board of Examiners. In case of problem with the supervision, students are advised to consult the study coordinator. In the event of disputes relating to marks, students can appeal under Article 7.61 of the Higher Education & Research Act (WHW). 55

57 Thesis proposal and supervision arrangements The supervision arrangements and the thesis proposal are agreed before the student starts work on the thesis. The procedure is as follows: 1. Orientation phase Before work on the thesis begins, students consult their mentor the feasibility of their thesis plans. The mentor decides how many credits should be spent on preparatory reading. Students then draw up a thesis proposal, which will enable them to plan and to manage the process of writing the thesis. The proposal also allows adequate monitoring of thes process by the mentor and the co-reader. 2. Thesis proposal* The thesis proposal must be approved by the supervisor and co-reader, and must include the following: 1. A description of the subject and the problem definition 2. A general indication of the expected findings 3. Provisional chapter headings 4. Work schedule (including a time-table) 5. Supervision (mentro, co-reader and frequency/schedule of meetings with them) As appendices: - list of works to be consulted for the preliminary study - general list of works to be consulted for the thesis. 3. Supervision arrangements* In line with the thesis proposal, a number of items regarding the supervision should be specified in the supervision arrangements: 1. a proposed submission date for the thesis 2. provisional completion dates for chapters of the thesis 3. frequency of supervision meetings (with or without the co-reader) These arrangements will be made in mutual consultation between the mentor, co-reader and the student and laid down in the supervision arrangements form*, which must be signed by the parties involved. Any changes to the document will also be subject to mutual consultation. The original thesis proposal and the supervision arrangements form will be kept in the student s file at the Student Administration Office. The student, mentor, co-reader and study coordinator will all have a copy of the file. Major changes in the thesis proposal or supervision schedule must be agreed by all parties mentioned above. * The forms for the thesis proposal and supervision arrangements are available from the Graduate School Office or from the Forum Scriptorium Nestor space under Thesis arrangements (Scriptieafspraken). Assessment criteria for the Master s thesis The Master s thesis will be assessed in terms of the following criteria: 56

58 1. General - The thesis achieves the required standard of academic criticism 2. Content * Problem definition: - The problem is clearly defined - The problem definition sharply defines the research field - Adequate subquestions are defined - Embedding in the field: The methodology and approach are clearly explained - If relevant: Reference to theory and previous research in the field of the problem under discussion - If relevant: The thesis demonstrates an integral interpretation of empirical findings, source material and theory - Correct use of and reference to sources/literature/interviews/observations * - Own contribution: Explanation of the concepts used Argumentation structure Positioning in relation to the academic literature and discussion used There is a creative/original contribution regarding: - The analysis of the own research material/corpus - The application of the theoretical concepts to the own research material/corpus * - Use of literature: The content of the literature used is reflected correctly The literature used is relevant to the problem under discussion References to literature/quotations/bibliographical sources are used correctly 3. Composition * Entire Master s thesis: - There is a good balance between the problem definition, the middle and final part of the text - There is a good/adequate division into chapters - There is an adequate introduction/the conclusions dovetail with the problem definition/transitions, introductions and conclusions fit into the text * Chapter structure: - Introduction, transitions between sections/paragraphs, conclusion 4. Presentation * Style: - Lively, concise, consistent - Adequate academic language use * - Finishing touch: The Master s thesis has an informative title The grammar and spelling of the text are correct The length of the text is adequate 57

59 - The layout is well presented 5. Independence - The student is able to work independently - The student is able to deal constructively with comments on drafts 6. Planning - Draft sections were submitted and discussed within the agreed periods - The thesis was completed within the prescribed period 7. Defence - The thesis was adequately defended at a public hearing of the Board of Examiners The mark for the thesis will be determined after the thesis is defended at a public hearing of the Board of Examiners. Handing in the definitive version of a thesis A printed copy of the definitive version must be handed in to each member of the Board of Examiners and to the Faculty Library. A digital version of the thesis must be handed in via the Forum Scriptorium Nestor space under the Hand in thesis ( Inleveren scriptie ) button and must be sent to the Library ( RESEARCH PROPOSAL The research proposal (5 EC) should be no longer than 6 pages (c words, appendices excluded). The aim of writing the proposal is to enable the student to design and elaborate a plan for independently carrying out a (supervised) research project, whether in the PhD programme of the Graduate School or elsewhere. A good proposal will significantly further a student s chances of admission to a PhD programme, the requirements for which are usually quite severe. The proposal should be drawn up under supervision of the mentor. As a proposal will be the more advanced the more it builds on an already advanced thesis, work on the proposal should be concentrated in the last stages of the thesis. It should be submitted to the Board of Examiners together with the thesis. The research proposal can be discussed at the public hearing of the Board of Examiners at the same time as the thesis. A research proposal should address the following issues: 1. a brief description of the project (main research question, aims and motivation); 2. an indication of the position of the project within the (sub-)discipline (can new insights be expected?); 3. a brief description of the relevant literature (a maximum of one extra page of bibliography may be added); 4. the proposed (methodological) approach; 5. the proposed timetable for the proposed research project and/or the writing of the PhD thesis (c pages, to be completed within four years); 6. a budget estimate of expenses that should be expected to exceed the usual (reimbursable) costs of travel, conference visits etc. (for example, microfilms, extended stay abroad, etc.); 58

60 7. a clear indication of the supervision that would be desirable, particularly the required field(s) of expertise COORDINATOR The Research Master Theology and Religious Studies (Religion and Culture) is offered by the Faculty s Graduate School Theology and Religious Studies. The Graduate School offers also a four year PhD training and research programme. Director of the Graduate School is prof. dr. J.T.A.G.M. van Ruiten 59

61 12. FACULTAIRE ORGANISATIE 12.1 FACULTEITSBESTUUR De faculteit wordt bestuurd door het faculteitsbestuur. Het faculteitsbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alles wat er zich binnen de faculteit afspeelt. Dit betekent dat het faculteitsbestuur belast is met de integrale verantwoordelijkheid voor het bestuur en beheer van de faculteit en met het toezicht op de kwaliteit van (de uitvoering van) het onderwijs en onderzoek. Het stelt verder de begrotingen vast en verdeelt de formatie. Het faculteitsbestuur bestaat uit drie leden, die elk een specifieke verantwoordelijkheid (onderzoek, onderwijs en middelen) dragen en die door het College van Bestuur worden benoemd. Daarnaast maakt een student als adviseur deel uit van het faculteitsbestuur. Deze wordt voor één jaar op voordracht van de studentengeleding van de faculteitsraad door het faculteitsbestuur benoemd. Het bestuur vergadert eenmaal per week. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Zie voor de samenstelling van het faculteitsbestuur hoofdstuk 9.5 of de website van de faculteit FACULTEITSRAAD Het faculteitsbestuur bespreekt het te voeren beleid met de faculteitsraad. Deze raad is een medezeggenschapsorgaan dat over zaken met betrekking tot onderwijs en onderzoek alsmede over de begroting van de faculteit adviseert. Het bestuur heeft in twee gevallen echter instemming van de raad nodig: - bij wijziging van het faculteitsreglement - bij wijziging van de onderwijs- en examenregelingen De opvattingen van de raad zijn voor het faculteitsbestuur van groot gewicht, omdat hieruit kan worden opgemaakt of er draagvlak is voor de te nemen beslissingen. De faculteitsraad bestaat uit tien leden, waarvan er vijf gekozen worden door en uit het personeel (met een zittingstermijn van twee jaar) en vijf door en uit de studentengeleding (met een zittingstermijn van één jaar). De studentengeleding van de faculteitsraad zet zich in als belangenbehartiger van de studenten op de faculteit en is het aanspreekpunt voor eventuele klachten vanuit de studentenpopulatie. De voorzitter van de faculteitsraad is afkomstig uit de personeelsgeleding, de vicevoorzitter is steeds een lid van de studentenfractie. Voor de faculteitsraad worden verkiezingen georganiseerd op basis van het Kiesreglement van de Universiteit. Alle studenten en stafleden hebben passief en actief kiesrecht. De leden van het faculteitsbestuur kunnen geen deel uitmaken van de faculteitsraad. De zittingstermijn van de leden begint op 1 september van het jaar waarin de verkiezingen voor de betrokken geleding hebben plaatsgevonden. Zie voor de samenstelling van de faculteitsraad de website van de faculteit. Voor informatie over de contactpersoon kun je terecht bij W.C. van de Pol, tel. (050) , 60

62 De vergaderingen van de faculteitsraad zijn openbaar en kun je dus bijwonen. De studentleden van de faculteitsraad, faculteitsbestuur en opleidingscommissies organiseren ook twee keer per jaar het Algemeen Studenten Overleg (ASO) waar alle studenten welkom zijn OPLEIDINGSDIRECTEUR EN ONDERZOEKSDIRECTEUR De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor het programmeren van het onderwijs van de verschillende opleidingen en voor de uitvoering ervan. De onderzoeksdirecteur is verantwoordelijk voor het opstellen van het onderzoeksprogramma. De eindverantwoordelijkheid ligt echter bij het faculteitsbestuur. De opleidingsdirecteur wordt geadviseerd door de opleidingscommissies; de onderzoeksdirecteur wordt geadviseerd door het Centre for Religious Studies (CRS). Omdat het om een kleine faculteit gaat, zijn de functies van portefeuillehouder onderwijs en opleidingsdirecteur gecombineerd. Datzelfde geldt voor de functies van portefeuillehouder onderzoek en onderzoeksdirecteur LEERSTOELGROEPEN Met de praktische uitvoering van de onderwijsprogramma s is de opleidingsdirecteur belast. De belangrijkste taak van de opleidingsdirecteur is het zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende onderwijsmodulen en een zo goed mogelijke uitvoering geven aan het onderwijsprogramma. De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de leerstof ligt echter bij een leerstoelgroep. Een leerstoelgroep verenigt vakgenoten en staat onder leiding van een hoogleraar. De faculteit kent zes leerstoelgroepen. Deze leerstoelgroepen werken samen in drie vakgroepen: - Jewish, Christian and Islamic Origins - Comparative Study of Religion - Christianity and the History of Ideas 12.5 GRADUATE SCHOOL OF THEOLOGY AND RELIGIOUS STUDIES De Graduate School of Theology and Religious Studies brengt studenten van de research master, promovendi en wetenschappers bijeen op het terrein van hun wetenschappelijke interesse. In de Graduate School worden de op onderzoek gerichte research master Theology and Religious Studies (Religion and Culture) en de promotieopleiding Theology and Religious Studies op elkaar afgestemd, waardoor de overgang van de research master naar de promotieopleiding wordt vergemakkelijkt. Directeur van de Graduate School is prof.dr. J.T.A.G.M. van Ruiten, die namens het bestuur van de faculteit verantwoordelijk is voor het onderwijs aan en de begeleiding van research masterstudenten en promovendi OPLEIDINGSCOMMISSIES De belangrijke adviesorganen op het gebied van het onderwijs zijn de opleidingscommissies. Elke opleiding kent bij wet een eigen opleidingscommissie (OC). De opleidingscommissies van de bacheloropleiding Theologie en Godsdienstwetenschap zijn geclusterd. Voor Geestelijke Verzorging heeft het faculteitsbestuur een aparte 61

63 opleidingscommissie ingesteld. Voor de in de Graduate School ondergebrachte opleidingen (research master en PhD-opleiding) en de Engelstalige masterprogramma s is eveneens een opleidingscommissie ingesteld. De opleidingscommissies hebben tot taak het faculteitsbestuur en de opleidingsdirecteur gevraagd en ongevraagd te adviseren over de Onderwijs- en Examenregeling, het onderwijsprogramma, de kwaliteitszorg en de onderwijsevaluaties. De vak-, semester- en curriculumevaluaties worden afgenomen met behulp van een standaardvragenlijst. De resultaten van de evaluaties zijn, met uitzondering van persoonlijke opmerkingen, openbaar en worden besproken in de opleidingscommissies. Als er problemen worden gesignaleerd, worden die door de opleidingscommissie doorgegeven aan de opleidingsdirecteur, die vervolgens de nodige actie onderneemt om tot oplossingen te komen. Iedere opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit docenten. De studentleden worden tweejaarlijks benoemd op basis van een voordracht van de studentengeleding van de desbetreffende OC. Hiervoor organiseert zij een open werving via de vacaturesite op Nestor. Alle studentleden van de opleidingscommissies kunnen jaarlijks meedoen aan een training in onder meer vergadertechnieken. Nadere informatie over de samenstelling van de OC s is te vinden op Nestor EXAMENCOMMISSIE Op grond van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW, art. 7.12) heeft het faculteitsbestuur ten behoeve van het afnemen van examens en ten behoeve van de organisatie en de coördinatie van de tentamens van de facultaire opleidingen één examencommissie ingesteld. De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. De leden van de examencommissie worden benoemd uit leden van het personeel die met het verzorgen van het onderwijs in die opleiding(en) zijn belast. De studieadviseur is als adviseur aan de examencommissie toegevoegd. De examencommissie is belast met: de borging van de kwaliteit van de tentamens en examens; het afnemen van de examens; de organisatie en de coördinatie van de tentamens; de bewaking van de goede gang van zaken tijdens de tentamens; de goedkeuring van 'vrije' opleidingsprogramma's (art. 7.3c.), vallend binnen een bestaande opleiding. Tot de organisatie en coördinatie van de tentamens behoren met name: het aanwijzen van de examinatoren voor het afnemen van de tentamens; het vaststellen van regels m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de tentamens en m.b.t. de in dat verband te nemen maatregelen ; het geven van richtlijnen en aanwijzingen aan de examinatoren m.b.t. de beoordeling van degene die het tentamen aflegt en m.b.t. de vaststelling van de uitslag van het tentamen. 62

64 De examencommissie: controleert via vakkenpakketformulieren of aan de eisen van een examen is voldaan. is bevoegd om te oordelen over studenten die worden verdacht van fraude; heeft de bevoegdheid om de geldigheidsduur van tentamens te verlengen; kan in bijzondere gevallen bepalen tentamens op een andere manier af te nemen dan het instellingsbestuur heeft bepaald; oordeelt of er sprake is van aantoonbaar overmacht wanneer de student om dispensatie vraagt (aantoonbaar overmacht is bijvoorbeeld ziekte (medische verklaring vereist), of ernstige ziekte / overlijden van naaste familieleden. De examencommissie beoordeelt dergelijke situaties van overmacht en geeft uitzonderingen op de regels); kan bepalen of er vrijstelling voor bepaalde vakken kan worden gekregen op grond van eerder afgelegde tentamens of examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of vaardigheden; behandelt verzoeken voor erkenning van universitaire minorpakketten. De examencommissie vergadert in de regel in de eerste week van iedere maand, behalve in de maand augustus. In die maand vergadert de examencommissie in de derde week. Brieven die voor de eerste dag van de maand zijn ontvangen, worden tijdens de eerstvolgende vergadering behandeld. Contact: De examencommissie behandelt uitsluitend de naar bovengenoemd adres elektronisch toegestuurde post. Eventuele bijlagen zoals kopieën van diploma s, tentamenbriefjes, cijferlijsten etc. bij voorkeur scannen en samen met het verzoek elektronisch indienen. Als alternatief kunnen bijlagen ook in papieren vorm worden afgegeven op de onderwijsadministratie. Ook bijlagen dienen voor de eerste dag van de maand binnen te zijn, wil een verzoek tijdens de eerstvolgende vergadering behandeld kunnen worden. Wie een verzoek indient, ontvangt binnen vier weken bericht over het besluit van de examencommissie COMMISSIE VOOR DE WETENSCHAPSBOEFENING CRS De commissie voor de wetenschapsbeoefening / CRS brengt, desgevraagd of uit eigen beweging, aan het faculteitsbestuur advies uit over: de ontwikkeling, coördinatie en prioriteitsstelling van het in de faculteit te verrichten onderzoek; de voortgang van het onderzoek. In de praktijk adviseert het bestuur van het CRS het faculteitsbestuur over alle aangelegenheden die het onderzoek betreffen, zoals de aanstelling van promovendi, postdocs, de organisatie van seminars en congressen, de financiering van congresbezoek en andere buitenlandse reizen, de internationale contacten op facultair niveau en het faculteitsbrede onderzoekscolloquium. Daarnaast inventariseert en evalueert het CRS jaarlijks de onderzoeksactiviteiten van de drie vakgroepen, in het bijzonder de onderzoeksoutput (boeken, artikelen, dissertaties e.d.). De resultaten daarvan worden besproken op de jaarlijkse CRS-onderzoeksdag. 63

65 In het CRS-bestuur hebben de onderzoeksdirecteur, de voorzitters van de vak-/ onderzoeksgroepen, de directeur van de Graduate School of Theology and Religious Studies en een PhD-student (adviserend lid) zitting. Directeur: prof.dr. C.K.M. von Stuckrad Secretariaat: mw. W.C. van de Pol tel.: OVERIGE FACULTAIRE COMMISSIES Introductiecommissie De introductiecommissie organiseert de introductieperiode aan het begin van de propedeutische fase. BSA-commissie De commissie volgt de studievorderingen van de studenten, met name gedurende de eerste twee jaren en geeft, na overleg met de docenten uit het eerste jaar, aan het eind van het eerste en tweede studiejaar het bindend studieadvies (BSA) aan de eerste- en tweedejaarsstudenten. Bibliotheekcommissie De bibliotheekcommissie draagt wetenschappelijke verantwoordelijkheid voor de bibliotheek. Zij stelt regels op voor de aanschaf van boeken en tijdschriften, houdt zich bezig met de ruimtelijke problematiek van de bibliotheek en onderzoekt of sanering van het boekenbestand wenselijk is. Toelatingscommissies masteropleidingen Voor de verschillende masters zijn aparte toelatingscommissies ingesteld. Deze beslissen of een student aan alle eisen voldoet. ICT-commissie De ICT-commissie stelt regels op voor het gebruik van computers in de centrale computerruimte voor de studenten. Zij doet voorstellen betreffende de aanschaf van computers en software. Commissie Vrouwenstudies De Commissie Vrouwenstudies stimuleert onderwijs en onderzoek op het gebied van genderstudies/vrouwenstudies. De commissie adviseert de opleidingscommissies en het bestuur dienaangaande. Daarnaast organiseert zij een jaarlijkse studiedag over religie en gender FACULTEITSVERENIGING GERARDUS VAN DER LEEUW De faculteitsvereniging Gerardus van der Leeuw is opgericht in april De faculteitsvereniging organiseert activiteiten rond de introductie van de eerstejaars, faculteitsfeesten, borrels, een zeilweekend, een voetbalkamp, enz. Activiteiten dus die de studenten op een leuke manier bij elkaar brengen en zo het studeren aan de faculteit 64

66 gezelliger maken. De faculteitsvereniging organiseert ook inhoudelijke activiteiten die meer met de studie te maken hebben, zoals symposia, excursies, lezingen en debatten. Om dit alles te kunnen bewerkstelligen heeft Gerardus van der Leeuw een aantal commissies onder zich. Zo is er de redactie voor het faculteitsblad Dei facto, een feestcommissie, een introductiecommissie, een almanakcommissie, een symposiumcommissie en een filmavondencommissie. Wie zich actief wil inzetten binnen de faculteit heeft een ruime keuze aan mogelijkheden. Nieuwe ideeën en initiatieven zijn altijd welkom! Contact: DISPUTEN De faculteit kent drie disputen: S.T.A.O. Alektoor, Bonifatius en M.A.T.A. Een dispuut is een wijsgerig gezelschap (vaak met een knipoog), dat zich beroept op een gezaghebbende bron of persoon. Elk dispuut heeft zijn eigen karakter. Een van de belangrijkste doelstellingen van een dispuut is het contact bevorderen tussen jongere en ouderejaarsstudenten. Hieruit mag blijken dat iedere student van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap lid kan worden van een dispuut. Bovendien rekent een dispuut altijd een groot aantal afgestudeerden onder zijn geledingen. Elk dispuut komt ongeveer eens in de drie weken een avond bij elkaar. Op zo'n avond wordt (meestal) gesproken over een door het dispuut gekozen thema. Voor verdere informatie zie: ALUMNINETWERK Alumni worden uitgenodigd voor een virtueel netwerk op LinkedIn om onderling contact te houden en op de hoogte te blijven van de faculteit. Ook ontvangen alumni uitnodigingen voor diverse faculteitsgebonden activiteiten en natuurlijk voor de evenementen die het alumninetwerk organiseert FACULTAIRE PRIJZEN Prof.dr. H.G. Hubbelingprijs Ter stimulering van wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht door aankomende theologen en godsdienstwetenschappers is in 1994 de Prof.dr. H.G. Hubbelingprijs door de faculteit ingesteld. Het Hubbelingfonds, dat wordt beheerd door de familie van wijlen prof. dr. H.G. Hubbeling, heeft een bedrag van 500,- aan deze prijs verbonden. Prof.dr. H.G. Hubbeling is van 1967 tot 1986 als hoogleraar in de wijsbegeerte van de godsdienst en wijsgerige ethiek aan onze faculteit verbonden geweest. De prijs wordt driejaarlijks toegekend aan een afgestudeerde student(e) van de faculteit die een scriptie heeft geschreven die met meer dan een 8 is gewaardeerd. De beoordeling vindt plaats door een door het faculteitsbestuur aangewezen driekoppige jury, die uit stafleden en emeriti bestaat. Aan de volgende personen werd de prijs toegekend: 1994 drs. G.J.C. Labuschagne 1997 drs. J. Dijkema 65

67 2000 dr. J.K. Muthert 2003 drs. M. Crajé 2006 dr. M.E. Knibbe 2009 B.E.A.L. van der Lans MA 2012 I. Busschers MA Mallinckrodtprijs De Mallinckrodtprijs werd in 1925 ingesteld door de familie van wijlen prof.dr. W. Mallinckrodt, die van 1902 tot 1915 als kerkelijk hoogleraar verbonden was aan de Rijksuniversiteit Groningen. De prijs wordt eens in de tien jaar toegekend aan de meest oorspronkelijke theologische dissertatie, die aan een openbare Nederlandse universiteit verdedigd is. De beoordeling vindt plaats door de hoogleraren verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap te Groningen. Aan de volgende personen werd de prijs toegekend: 1935 dr. K.H. Miskotte te Haarlem 1945 dr. W.C. van Unnik te Schiedam 1955 dr. D.J. Hoens te Utrecht 1965 dr. G.H.M. Posthumus Meyes te Ndoungue (Kameroen) 1975 dr. H.W. de Knijff te Utrecht 1985 dr. L.J. van den Brom te Soest 1995 dr. E. Talstra te Amsterdam 2005 dr. G.F. Jensma te Sauwerd 66

68 13. WIE, WAT, WAAR 13.1 ADRESGEGEVENS FACULTEIT GGW Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap Oude Boteringestraat GK Groningen telefoon: fax: website: OPENINGSTIJDEN GEBOUW tijdens collegeperiodes: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag donderdag tijdens onderwijsvrije periodes: maandag t/m vrijdag uur uur uur 13.3 STUDIEADVISEURS EN ONDERWIJSADMINISTRATIE De studieadviseurs geven informatie en advies over studieplanning en begeleiding, regelingen voor inschrijving en meer persoonlijke zaken. Voor vragen aan de studieadviseurs, zie ook eerst mw.drs. T.M.L. de Boer kamer 28 spreekuur: volgens afspraak dhr. K. van den Ende MA kamer 28 spreekuur: volgens afspraak Onderwijsadministratie kamer openingstijden: di. t/m vrij uur ( s maandags gesloten) 67

69 13.4 NESTOR EN COLLEGE- EN TENTAMENROOSTER Voor vragen over Nestor of over het college- en tentamenrooster kun je terecht bij drs. H.T. van Putten kamer SAMENSTELLING FACULTEITSBESTUUR prof.dr. C.K.M. von Stuckrad, decaan en portefeuillehouder onderzoek (tevens onderzoeksdirecteur) kamer mw.prof.dr. M.P.A. de Baar, vice-decaan en portefeuillehouder onderwijs (tevens opleidingsdirecteur) kamer drs. W. Heinen, bestuurslid en portefeuillehouder middelen kamer Daarnaast maakt een student als adviseur deel uit van het faculteitsbestuur BIBLIOTHEEK In het gebouw van de faculteit is ten behoeve van het facultaire onderwijs en onderzoek een eigen bibliotheek gevestigd die als afdeling van de vakbibliotheek Godgeleerdheid/Wijsbegeerte deel uitmaakt van de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen. De bibliotheek van de faculteit heeft een collectie van ongeveer banden. Deze collectie bestaat uit naslagwerken (encyclopedieën, bibliografieën, commentaren, concordanties, woordenboeken, waaronder theologische woordenboeken), monografieën, artikelenbundels en CD-roms. De bibliotheek heeft verder nog ruim 300 abonnementen op tijdschriften en series. De collectie is toegankelijk via de computercatalogus van de RUG. Bovendien kun je bestanden met elektronische (bibliografische) informatie en tijdschriftenbestanden raadplegen via de computers in de bibliotheek. Deze bestanden zijn wereldwijd toegankelijk voor studenten en medewerkers van de RUG via de ProxyServer waarop je met je studentaccount kunt inloggen. Voor het lenen van materialen is een geldige studentenkaart nodig. Studenten mogen ook gebruikmaken van andere RUGbibliotheken en van de collectie van de Groningse PThU-bibliotheek. In de bibliotheek zijn verder twee grote diacollecties met bijbehorende fotodocumentatie ondergebracht. Het gaat om dia s en foto s van beeldmateriaal van een groot aantal godsdiensten en om dia s en foto s op het terrein van kerkbouw en 68

70 kerkkunst. Deze laatste collectie is inmiddels gedigitaliseerd, zie Verder heeft de bibliotheek een bruikleencollectie van banden, bestaande uit geestelijke liedboeken uit vele landen, uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw, de collectie Wijchers. Studieplaatsen bieden de mogelijkheid om het niet-uitleenbare materiaal, zoals naslagwerken en oude en kostbare publicaties te raadplegen, en/of om rustig te studeren. Nadere informatie over de bibliotheek is te vinden op De openingstijden van de bibliotheek van de faculteit zijn: maandag t/m vrijdag van uur. In vakantieperiodes (rond kerst, in de zomer) zijn er beperktere openingstijden ICT Het gebruik van de computer neemt een belangrijke en vanzelfsprekende plaats in binnen de masteropleidingen Theologie en Religiewetenschappen en Theology and Religious Studies (Religion and Culture). Er wordt dan ook van uitgegaan dat je over basis-ict-vaardigheden beschikt als je aan je studie begint. Computeraccount en adres Om je de mogelijkheid te geven gebruik te maken van een aantal universitaire computerprogramma s ontvang je aan het begin van je studie een universitair computeraccount en een adres. Met je account heb je toegang tot een aantal universitaire computerprogramma s en tot het netwerk voor studenten van de Rijksuniversiteit Groningen. Je krijgt het universitaire computeraccount samen met de bevestiging van (eerste) inschrijving bij de RUG van de Centrale Studenten Administratie (CSA). Dit account bestaat uit een username (s + studentnummer) en een wachtwoord dat je een paar maal per jaar moet aanpassen. Het account en adres blijven gedurende je gehele studietijd geldig. Het universitaire adres dat door de RUG wordt verstrekt, is het adres dat de faculteit gebruikt om haar studenten te informeren over allerlei zaken. Ook Nestor en ProgRESS-WWW maken er automatisch gebruik van. Het is dus belangrijk dat je regelmatig je mail controleert. Tot 1 juli 2013 was de mail beschikbaar via https://webmail.rug.nl. Sinds 2 juli ontvangen studenten mail op het RUG- adres in een nieuwe mailomgeving: Google Mail. Inloggen doe je met je studentnummer en wachtwoord via Voor meer informatie zie N.B. Studenten die mail uit de RUGmail willen bewaren moeten berichten voor 31 december 2013 migreren naar hun nieuwe mailbox met de migratietool: https://gogoogle.rug.nl/. Computerfaciliteiten en draadloos netwerk Op de faculteit staan in ruimte S34 diverse computers die toegankelijk zijn tijdens de openingstijden van de faculteit (8.30 tot uur en tijdens collegeweken op de donderdag ook tot uur). Ook in de Universiteitsbibliotheek zijn computerfaciliteiten aanwezig. Voor problemen die te maken hebben met het 69

71 computergebruik kun je terecht bij de IT-Servicedesk op de eerste verdieping van het Harmoniegebouw (Oude Kijk in t Jatstraat 26, Letteren). Als je je wachtwoord bent vergeten, moet je behalve je collegekaart ook een legitimatiebewijs meenemen. Studenten, medewerkers en gasten van de RUG kunnen met hun eigen laptop draadloos het internet op. Dit kan in de publieksruimtes van de gebouwen van de RUG; in de faculteit heb je overal toegang tot dit draadloze netwerk. Vereiste is een laptop met een draadloze netwerkkaart, software en een student- of medewerkersnummer. Ga voor meer info en de software naar: Computercursussen en software Bij het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de universiteit (Landleven 1, Zernikecomplex, ) kun je terecht voor computercursussen en voor hulp bij het oplossen van problemen met ICT-apparatuur, programma s en andere voorzieningen. Je kunt ook thuis contact leggen met het universitaire netwerk. Meer informatie vind je op Verder kun je via de SURFSPOT.NL (http://surfspot.nl/) software en andere ICT-producten, legaal, en tegen zeer aantrekkelijke prijzen aanschaffen WETENSCHAPPELIJKE STAF mw.prof.dr. M.P.A. de Baar tel. (050) kamer 108 hoogleraar cultuurgeschiedenis van het christendom (vroegmoderne tijd) en bijzonder hoogleraar vanwege de Zwinglibond in de geschiedenis en beginselen van het unitarisme, vice-decaan, portefeuillehouder onderwijs en opleidingsdirecteur prof.dr. H. van den Belt tel. (050) kamer 110 bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond in de PKN in de gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkeling en context prof.dr. H.S. Benjamins tel. (050) kamer 110 bijzonder hoogleraar vanwege de VVP in de vrijzinnige theologie: ontwikkeling en doorwerking vanaf de 19de eeuw tot in het heden dr. P. Berger tel. (050) kamer 102 universitair docent Indische godsdiensten en antropologie van religie 70

72 mw.dr. B.A. Blokhuis tel. (050) docent Grieks mw.drs. H.B. Boudewijnse tel. (050) kamer 112 docent methoden en technieken mw.dr. M.W. Buitelaar tel. (050) kamer 112 universitair hoofddocent in de hedendaagse Islam dr. M. van Dijk tel. (050) kamer 106 universitair docent in de geschiedenis van het christendom (specialisatie: Middeleeuwen) met bijzondere aandacht voor vrouwenstudies en vrouwenstudies algemeen dr. Ch. Jedan tel. (050) kamer 234 tenure track universitair hoofddocent ethiek mw.dr. K.E. Knibbe tel. (050) kamer 112 universitair docent sociologie van religie prof.dr. G.H. van Kooten tel. (050) kamer 72 hoogleraar Nieuwe Testament en vroeg christendom dr. J.E.A. Kroesen tel. (050) kamer 106 universitair docent kunstgeschiedenis van het christendom prof.dr. Y.B. Kuiper tel. (050) kamer 102 bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds in de religieuze en historische antropologie en universitair hoofddocent in de godsdienstwetenschap en de culturele antropologie 71

73 dr. J.R. Luth tel. (050) kamer 106 universitair docent liturgiewetenschap (specialisatie hymnologie) prof.dr. A.L. Molendijk tel. (050) kamer 110 hoogleraar geschiedenis van het moderne christendom (inclusief dogmen- en theologiegeschiedenis) en hoogleraar godsdienstwijsbegeerte mw.dr. J.K. Muthert tel. (050) kamer 136 universitair docent geestelijke verzorging/godsdienstpsychologie prof.mr.dr. F.T. Oldenhuis Oude Kijk in 't Jatstraat EK Groningen tel. (050) bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds in religie en recht prof.dr. H.J. Paul tel. (050) kamer 110 bijzonder hoogleraar vanwege IZB/GZB secularisatiestudies prof.dr. M. Popović tel. (050) kamer T 74 tenure track universitair hoofddocent/adjunct hoogleraar Oude Testament en vroeg Jodendom, met bijzondere aandacht voor de Dode Zeerollen dr. F.L. Roig Lanzillotta tel. (050) kamer 75 universitair docent Nieuwe Testament en vroeg christendom prof.dr. J.T.A.G.M. van Ruiten tel. (050) kamer T 72 bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds in de receptiegeschiedenis van de Bijbel: historische hermeneutiek, en universitair hoofddocent in de Israëlitische letterkunde en de uitlegging van het Oude Testament en de vroeg Joodse letterkunde directeur Graduate School of Theology and Religious Studies 72

74 mw.dr. J. Schaap-Jonker tel. (050) kamer 136 universitair docent godsdienstpsychologie prof.dr. W.H. Slob tel. (050) kamer 236 bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Bijzondere Leerstoel Theologie in de Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur (tijdelijk) docent filosofie dr. E. van t Slot tel. (050) kamer 110 tenure track bijzondere leerstoel vanwege de Confessionele Vereniging in de PKN in de systematische theologie en kerk in de 21ste eeuw prof.dr. C.K.M. von Stuckrad tel. (050) kamer 104 hoogleraar religiewetenschap decaan, portefeuillehouder onderzoek en onderzoeksdirecteur Dr. S. Travagnin Rosalind Franklin Fellow Asian Religions mw.dr. E.K. Wilson tel. (050) kamer 236 universitair docent en directeur van het onderzoekscentrum Religie, conflict en het publieke domein mw. prof.dr. T.H. Zock tel. (050) kamer 128 hoogleraar godsdienstpsychologie, met bijzondere aandacht voor geestelijke verzorging en bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging vanwege het KSGV (Studiecentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid), coördinator geestelijke verzorging drs. A. van der Zwan tel. (050) kamer 106 docent Hebreeuws en tijdelijk docent Islam 13.9 POSTDOCS Mw. Dr. E.A.E. Thomas Postdoc History of Ideas The Religion/Secular Divide 73

75 13.10 TIJDELIJKE DOCENTEN Mw. Dr. K.E. Gardiner Filosofie van de sociale en culturele wetenschappen Mw. B.E.A.L. van der Lans MA tel. (050) kamer 155 Nieuwe Testament en vroeg Christendom mw.prof.dr. A.R. Mackor tel. (050) /8017 kamer 136 Docent professionele ethiek dr. M.N. van der Meer tel. (050) kamer 75 Oude Testament Mw. Karin Neutel MA Nieuwe Testament en vroeg Christendom Prof. Dr. F. de Lange (zorg)ethiek ONDERSTEUNEND EN BEHEERSPERSONEEL mw.drs. T.M.L. de Boer tel. (050) kamer 28 onderwijscoördinator en studieadviseur A. Elzinga tel. (050) of kamer 002 medewerker interne dienst/portier/ conciërge mw.drs. C.B. Caron-Feiken kamer 36 communicatiemedewerker 74

76 Dhr. K van den Ende MA tel. (050) kamer 28 onderwijscoördinator en studieadviseur mw. M.H. de Hei-van der Touw tel. (050) kamer 004 medewerker onderwijsadministratie drs. W. Heinen tel. (050) kamer 008 bestuurslid faculteit portefeuillehouder middelen (financiën, beheer, personele zaken, arbo- en milieuzaken) mw. H.A. Kremer-Groothuis tel. (050) kamer 004 coördinator onderwijsadministratie mw.drs. J. Moesker tel. (050) kamer S45 bibliotheekmedewerker mw. W.C. van de Pol tel. (050) kamer 006 management-assistente bestuur en beheer, secretariaat Centre for Religious Studies, facultaire arbo- en milieucoördinator drs. H.T. van Putten tel. (050) , kamer 36 tel. (050) , kamer 004 projectleider Nestor, onderwijscoördinator medewerker onderwijsadministratie dr. J. van Sluis tel. (050) kamer S45 vakbibliothecaris mw.drs. F.M. Veenstra-Vis tel. (050) kamer S45 hoofd bibliotheek en documentatie 75

77 mw.drs. M.I.H. Vrijens of tel. (050) kamer 004 (alleen op maandag) beleidsmedewerker internationalisering 76

78 14. OMGANGSREGELS De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Alle belangrijke communicatie is ook alleen dan goed mogelijk als iedereen zich aan deze regels houdt. Iedereen, docent en student, wordt geacht deze regels na te leven. Gebruik van het officiële adres en het juiste postadres Alle verloopt via de officieel toegekende studenten adressen Gebruik dan ook uitsluitend dit adres of link door naar je privé adres. Dit is belangrijk omdat de communicatie voornamelijk via verloopt. Met het oog op de toezending van allerlei informatie is het noodzakelijk dat de onderwijsadministratie beschikt over het juiste adres en de postcode van alle studenten. De onderwijsadministratie baseert zich hierbij op gegevens van Studielink. Studenten moeten een adreswijziging doorgeven via Studielink én de onderwijsadministratie! Inschrijven voor cursussen en tentamens Iedereen wordt geacht zich tijdig via ProgRESS-WWW aan te melden voor colleges en tentamens. Doe je dit niet, dan kun je worden uitgesloten van deelname. Bovendien mis je dan aansluiting naar Nestor en loop je daarmee de kans belangrijke informatie over de cursus te missen. Als je besluit niet mee te doen aan een tentamen waarvoor je je hebt aangemeld, maak dan je aanmelding via ProgRESS-WWW ongedaan. Wees op tijd Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent bij colleges en alle andere onderwijsactiviteiten. Niets is zo storend voor studenten en docenten als mensen die nog binnenkomen tijdens colleges die al begonnen zijn. Mobiele telefoons uit Tijdens alle onderwijsbijeenkomsten dienen mobiele telefoons uit te staan! Ook in de bibliotheek en bij de ICT-werkplekken wordt het niet getolereerd dat er telefoons aan staan, telefoongesprekken worden gevoerd of anderszins op storende wijze wordt gehandeld. Deadlines Deadlines worden niet voor niets gesteld. Als er een deadline is gesteld voor bijv. het inleveren van een paper of opdrachten, houd je daar dan ook aan. Docenten kunnen zich het recht voorbehouden om te laat ingeleverde opdrachten of papers niet of met een onvoldoende te beoordelen. Communicatieve etiquette Geef in s of brieven duidelijk aan voor wie het bericht bedoeld is, waar het over gaat en wie de afzender is. Formuleer duidelijk en gebruik goed Nederlands of Engels. Alle teksten die je inlevert, behoren te voldoen aan de eis van correct en goed Nederlands of Engels. 77

79 Vragen Ga eerst na of de informatie die je zoekt niet in de studiegids te vinden is of op de facultaire website: (MyUniversity > infonet > faculteit Theologie en Godsdienstwetenschap> Hoe zit het?). Bedenk ook waar of aan wie je de vraag het best kan stellen: aan de docent, de onderwijsadministratie of de studieadviseur bijvoorbeeld. Stel je vragen op tijd: wacht liever niet tot een dag voor het tentamen om vragen over de stof te stellen. Plagiaat Plagiaat is streng verboden. Het zonder bronvermelding overnemen van tekstfragmenten is een doodzonde voor academici. Dit geldt zowel voor het kopiëren van teksten uit wetenschappelijke literatuur als van het internet. De examencommissie beschouwt plagiaat als een vorm van fraude. Meewerken aan evaluaties In het kader van de kwaliteitszorg wordt al ons onderwijs op verschillende wijzen (digitaal, schriftelijk, mondeling) geëvalueerd. Het is vanzelfsprekend dat je daar je medewerking aan verleent als daar om gevraagd wordt. Het is voor de opleiding, dus ook voor studenten, van het grootste belang dat we de kwaliteit van het onderwijs hoog houden. Tussentijds beëindigen van de studie Studenten die tussentijds hun studie beëindigen, worden geacht de studieadviseur en de onderwijsadministratie hiervan op de hoogte te brengen. Aanmelden voor buluitreikingen Voor het aanvragen van je propedeutisch-, bachelor- of masterexamen gelden aanvraagprocedures. Zie hiervoor My University > infonet > faculteit Theologie en Godsdienstwetenschap > onderwijszaken > aanvragen bul. (http://myuniversity.rug.nl/infonet/studenten/ggw/onderwijszaken/afstuderen). De bulprocedure neemt ongeveer 6 weken in beslag. 78

80 15. INFORMATIE OVER HET STUDENTENSTATUUT Het Studentenstatuut Het Studentenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van zowel studenten als de universiteit. Het is gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving (vooral de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, de WHW) en aangevuld met regelingen die specifiek van de RUG afkomstig zijn. Deze laatste regelingen zijn opgenomen in de bijlagen bij het instellingsdeel van het Studentenstatuut. Het Studentenstatuut bestaat uit twee delen. In het instellingsspecifiekdeel worden de algemene rechten en plichten genoemd voor de gehele universitaire organisatie, zoals inschrijving en rechtsbescherming. Het instellingsdeel is te vinden op de website van de RUG (www.rug.nl/studenten/ > regelingen, klachten en medezeggenschap). In het instellingsdeel van het Studentenstatuut worden de artikelen van wetten en regelingen niet letterlijk geciteerd, maar zo leesbaar mogelijk weergegeven. Bij de verschillende onderwerpen zijn links opgenomen naar de betreffende artikelen van de wet of regeling. Het opleidingsspecifiekdeel beschrijft de rechten en plichten die specifiek gelden voor een opleiding, zoals examens en studiepunten. Deze verschillen per opleiding en faculteit. Je kunt het opleidingsdeel raadplegen bij de facultaire onderwijs- en examenadministratie en in de facultaire studiegidsen. Geldigheid Het Studentenstatuut geldt voor het studiejaar Het instellingsdeel van het Studentenstatuut wordt jaarlijks, met instemming van de Universiteitsraad, door het College van Bestuur vastgesteld. Als het Statuut in strijd of tegenspraak is met wettelijke regels, dan gaan de wettelijke regels voor. Bekendmaking Alle studenten ontvangen aan het begin van het studiejaar een mail van het College van Bestuur met de vermelding waar zij het Studentenstatuut op de website van de RUG kunnen vinden en waar zij binnen de universiteit het statuut kunnen inzien. Het belang van het Studentenstatuut Alle studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het Studentenstatuut. Als je je niet houdt aan de plichten die uit het statuut voortvloeien, heeft dat mogelijk consequenties voor je rechten, bijvoorbeeld op financiële ondersteuning uit het Afstudeerfonds. Een wet of regeling heeft per definitie een algemeen karakter. Dat geldt ook voor het Studentenstatuut. Dit betekent dat het effect in een concrete situatie en in een individueel geval niet altijd eenduidig en voorspelbaar is. Ten slotte is recht nooit statisch, maar voortdurend in ontwikkeling. Studenten die dit studiejaar begonnen zijn, krijgen te maken met andere regelingen dan ouderejaars. Zorg er dus altijd voor dat je je goed laat informeren door jouw faculteit en/of het Studenten Service Centrum (SSC) en lees het Studentenstatuut goed door. 79

81 Onderwerpen in het Studentenstatuut Het centrale deel van het Studentenstatuut bevat nadere informatie over de rechten en plichten van de student met betrekking tot de volgende onderwerpen: - toegang en toelating tot universitaire opleidingen, - inschrijving en beëindiging inschrijving, betaling collegegeld, - het onderwijs, inclusief het bindend studieadvies, - de tentamens en examens, - financiële ondersteuning in geval van overmacht of bijzondere omstandigheden, - medezeggenschap, - gedragsregels, - rechtsbescherming. 80

82 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen bijlage bij studiegids Rijksuniversiteit Groningen, Onderwijs- en Examenregeling Masteropleiding Theologie en Religiewetenschappen studiejaar , pagina 1

studiegids 2012/2013 bacheloropleidingen theologie godsdienstwetenschap

studiegids 2012/2013 bacheloropleidingen theologie godsdienstwetenschap studiegids 2012/2013 bacheloropleidingen theologie godsdienstwetenschap Studiegids Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 2012-2013 Bacheloropleidingen Theologie Godsdienstwetenschap Oude Boteringestraat

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Godgeleerdheid Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Studiegids Faculteit. Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 2010-2011

Studiegids Faculteit. Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 2010-2011 LET OP: De op internet gepubliceerde gids kan iets afwijken van de gedrukte versie. Studiegids Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap 2010-2011 Raadpleeg voor college- en tentamenrooster: http://www.rug.nl/ggw/onderwijs/rooster

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015

Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FFTR 2014-2015 Deel 2 Opleidingsspecifiek deel: Master Theologie Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST)

Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) Regeling Praktijkonderzoekstage-scriptietraject (POSST) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is uitsluitend van toepassing op het praktijkonderzoekstage-scriptie

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Hebreeuwse en Joodse studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Voor toelating tot de opleiding Mediastudies komt in aanmerking de bezitter van Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Mediastudies/ Film- en televisiewetenschap; New Media and Digital Culture (voorheen Nieuwe media en digitale cultuur, see English EER) Artikel

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track:

In aanvulling op bovenstaande voorwaarden gelden de volgende aanvullende toelatingsvoorwaarden per track: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen Kunstbeleid en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Wereldgodsdiensten Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology Faculty of Science, Leiden University and Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology September 1 st, 2011 till August 31 st, 2012 Course and Examination Regulations Master s Programme

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdag maart 2016 Opbouw presentatie Inleiding Waarom kiezen voor Frans? De studie

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

De zomerperiode ligt achter ons, het nieuwe collegejaar is gestart.

De zomerperiode ligt achter ons, het nieuwe collegejaar is gestart. Beste bachelorstudent, De zomerperiode ligt achter ons, het nieuwe collegejaar is gestart. Voor ons een goede gelegenheid je te informeren over onderwerpen binnen het onderwijsprogramma en/of met betrekking

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Wereldgodsdiensten Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Ik wist al vroeg in mijn middelbareschooltijd dat ik Grieks en Latijn wilde studeren. Het feit dat twee

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

de kennis, het inzicht en de vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt uit

de kennis, het inzicht en de vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt uit Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen - Theology and Religious Studies Programma: Religies in hedendaagse samenlevingen Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Studeren in een academische context

Studeren in een academische context Studeren in een academische context Jan van Rooij & Sinem Akgün 07-09-2017 - Organisatie van de Universiteit Leiden/ - CvB > Faculteit > Instituut (psychologie) - Bachelor opleidingscommissie - Honours

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015

Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015. 23 april 2015 Richtlijn beoordeling onderzoeksmasters vanaf 1 september 2015 23 april 2015 Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague The Netherlands T +31 (0)70 312 2300 info@nvao.net

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding

Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen - Theology and Religious Studies/ Programma s: (A) Theologie en geestelijke verzorging, (B) Religies in

Nadere informatie

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor:

7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: 7.3 Regels en Richtlijnen van de Examencommissie Lerarenopleiding 2014-2015 voor: Lerarenopleidingstraject van de Educatieve Master / Master Communicatie en Educatie Master LVHO Educatieve Minor met betrekking

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2016 2017 BACHELOROPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING BACHELOR WERKTUIGBOUWKUNDE 2016 2017 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Samenstelling Bachelor

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.

BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE. UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7. BACHELOROPLEIDING KLINISCHE TECHNOLOGIE UITVOERINGSREGELING BEHORENDE BIJ DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) FACULTEIT WERKTUIGBOUWKUNDE, MARITIEME TECHNIEK & TECHNISCHE MATERIAALWETENSCHAPPEN

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011

Onderwijs en Examenregeling NanoScience (Masteropleiding) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleiding

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid

Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Faculteit Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid Toelatingsreglement Nederlandstalige opleidingen Rechtsgeleerdheid 1 Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleiding Bio-exact Studiejaar 2009-2010 Preambule In de onderwijs- en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties

Pre-masterprogramma. Negen masterspecialisaties Pre-masterprogramma Maakt u plannen voor een masteropleiding Psychologie? Heeft u een afgeronde vierjarige hbo-opleiding of een driejarige bachelor wo-opleiding? Dan kan, voor sommigen van u, het eenjarige

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING EMBEDDED SYSTEMS (ES) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN UNIVERSITEIT TWENTE Pagina 1/9 Versie

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: Opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Religie en theologie. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie