Bijlage 3 : Woordenboek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 3 : Woordenboek"

Transcriptie

1 Bijlage 3 : Woordenboek base-T Bekabelingsstandaard voor Ethernetnetwerken met Twisted Pair-kabels. Men noemt dit ook wel UTP-kabels. De kabel tussen je kabelmodem en je computer maakt van deze standaard gebruik. 1 Basiscursus Internet : bijlage 3

2 account alias anchor archie artikel attachment zie: gebruikersnaam Een alias is een synoniem, een andere naam voor iets. Een alias is enkel maar een andere naam voor je bestaande adres. Wanneer er dus s gestuurd worden naar je adres, of er worden s verstuurd naar je alias komen ze in een en dezelfde mailbox terecht. Je hebt dus eigenlijk vier adressen (Ee n echt adres, plus drie aliassen) die aan dezelfde mailbox gekoppeld zijn Interne link; een intern anker is een link binnen hetzelfde document. Externe link;een extern anker es een link naar een ander document. Internet-service, waarmee makkelijk bestanden op FTP-servers kunnen worden gevonden. Een archie-server bevat een database waar alle bestanden van een of meerdere FTP-servers zijn in opgenomen. Aan de hand van de bestandsnaam of een deel ervan kan jij terugvinden waar op het Internet het bewuste bestand staat. Vroeger was Archie enkel te raadplegen via een afzonderlijk programma, tegenwoordig maken Archiediensten gewoon deel uit van een webpagina. Nieuwsbericht dat gepost wordt in een nieuwsgroep. Bijlage bij een ; een file die aan een wordt gehangen en mee opgestuurd. Zie bijlage. bandbreedte Frequentiebereik van een datacommunicatieverbinding. De bandbreedte 2 Basiscursus Internet : bijlage 3

3 banner besturingssysteem bijlage bit bladerprogramma B-Kanaal bookmark bepaalt de hoeveelheid gegevens die via de verbinding kan worden getransporteerd. Voor multimediale toepassingen via Internet is veel bandbreedte vereist. Een gekleurde balk bovenaan een home page, een menu of een tekstpagina; banners kunnen in hun geheel aanklikbaar zijn (door aan te klikken komt men bijvoorbeeld bij een naast hoger gelegen menu of bij een home page); banners kunnen ook geıntegreerde navigatie-buttons of aanklikbare onderwerpsgebieden bevatten. Een verzameling systeemprogramma's en -bestanden die er voor zorgt dat een computer functioneert, de aangesloten apparaten bruikbaar maakt en een aangename voorstelling aan de gebruiker doorgeeft via het scherm. Bijvoorbeeld: Windows, Linux, BEOS of MacOs Een bestand dat als "aanhangsel" wordt meegestuurd met een - of nieuwsbericht. Dat kan een tekening, een programma, een tekst of een multimediabestand zijn. Let op voor virussen die meegestuurd worden met bijlages. Een zelf kan nooit een virus zijn, maar een uitvoerbaar programma dat meegestuurd wordt met een wel. Kleinste informatie-hoeveelheid in de informatica. Een bit kan de toestand "0" (uit) en "1" (aan) bezitten. Grote hoeveelheden gegevens worden voorgesteld door meerdere bits te combineren. zie browser Basiskanaal voor een ISDN-verbinding. Dient voor de overdracht van gegevens of spraak. Een ISDN-lijn heeft twee B-kanalen. Zie ook ISDN. Vastleggen van de URL van een interessante website. Op deze manier kan een verzameling favoriete Web-pagina's worden aangelegd. Later kan deze site dan snel teruggevonden worden. Bij Netscape spreken we van bookmarks, bij Microsoft Internet Explorer van favorites. booleaans zoeken Een manier van zoeken waarbij de zoekactie wordt uitgebreid of wordt beperkt met andere zoektermen. Gebruik AND om zoektermen te combineren. Gebruik OR om te zoeken met een van de zoektermen. Gebruik NOT om een zoekterm uit te sluiten. 3 Basiscursus Internet : bijlage 3

4 booten bps broncode browser BTW byte ook: rebooten. Het proces na het aanzetten of herstarten van de computer, waarbij het besturingssysteem in het geheugen wordt geladen. Bits per Second - Deze eenheid wordt vaak in combinatie met gegevensoverdracht (bijv. het downloaden van files) gebruikt. Computerprogramma in leesbare vorm. De broncode bevat de programma-instructies zoals ze zijn samengesteld door de programmeur. Het is niet mogelijk wijzigingen in het programma aan te brengen zonder in het bezit te zijn van de broncode. Ook webbrowser of bladerprogramma - Programma waarmee een Internet-gebruiker de vele miljoenen hypertexten van het World Wide web kan oproepen en raadplegen. Om gebruik te kunnen maken van WWW (Internet) heeft u een cli nt-programma nodig, een zogenaamde browser, waarmee verbinding kan worden gelegd met de diverse WWWservers. Een browser is een software-programma waarmee u WWWdocumenten kunt bekijken. Ze vertalen de HTML-files in tekst, beeld en geluid en andere WWW toepassingen. Bekende browsers zijn Netscape, Microsoft Internet Explorer, Mosaic en Opera. Algemeen beveelt men Netscape en Internet Explorer aan als webbrowser. Veel gebruikte afkorting in , nieuwsartikels of chatsessies, die staat voor "By the way". gegevenseenheid bestaande uit 8 bits cache Een "cache" is een buffer op je eigen computer waar een aantal zaken worden bewaard van pagina's die je recent hebt bezocht. Wanneer je dan even later weer op de zelfde pagina gaat surfen, checkt uw browser eerst of de documenten die je opvraagt niet in de cache staan. Staan deze gegevens in je cache, worden ze uit de cache geladen, waardoor je de 4 Basiscursus Internet : bijlage 3

5 case sensitive channel clickable areas client-server COM compressie gegevens sneller op je scherm krijgt. Dit betekent: onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters. De meeste zoekmethoden zijn not case sensitive', met andere woorden: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. Het is het veiligste om steeds kleine letters te gebruiken. Informatiebronnen in de webcasting- en push-technologie, die automatisch informatie naar de PC van de abonnee versturen. De Internetabonnee bepaalt zelf welke channels welke informatie sturen. Aanklikbare gebieden op het scherm van een browser; de verbinding komt tot stand via een hyperlink. Via een programma op uw eigen machine (client) kunt u informatie gebruiken opgeslagen op machines (servers) die bereikbaar zijn via het netwerk. Aanduiding voor seri le poorten aan een computer. Een PC heeft maximum 4 seri le poorten. Normaal sluit je aan deze poorten apparaten aan zoals een analoge telefoonmodem. Een kabelmodem sluit je hier niet op aan. Dit wordt via een UTP- of coaxkabel en een Ethernetkaart geregeld. Techniek waarmee computerbestanden worden verkleind zonder dat daarbij gegevens verloren gaan. Compressie heeft tot doel de ruimte van een bestand op de schijf te beperken en gegevenstransport te versnellen. Bijvoorbeeld zip, rar, arj, cookie cps cursor Programma dat het aantal opgevraagde programma's van een gebruiker tijdens een sessie bijhoudt. Een cookie is noodzakelijk als de webtoepassing voorgaande pagina's en ingevoerde gegevens van een gebruiker moet onthouden. Characters per second - gegevensoverdrachtsnelheid. Een character is een byte, dus 8 bits. Knipperend streepje of blokje dat de huidige positie weergeeft op je scherm waar je tekst zal verschijnen die je typt. 5 Basiscursus Internet : bijlage 3

6 cwis Campus-Wide Information System. Een CWIS is een door een netwerk verbonden interactief zoeksysteem, dat toegang biedt tot informatie die van belang is voor een bepaalde academische instelling en de leden daarvan. DHCP Dial-Up directory page Dynamic Host Configuration Protocol - Netwerktechniek waarbij de server naar behoefte IP-adressen kan toewijzen uit een vaste reekse IPadressen aan hem toegewezen. Verbinding tussen twee computers die tot stand gekomen is door de andere computer via een telefoonlijn op te bellen. Pagina op het WWW met een inhoudsopgave van (een gedeelte van) het Web. De inhoudsopgave is ingedeeld in onderwerpen. Via diverse keuzemenu's kan worden ingezoomd op een bepaald onderwerp, waarna 6 Basiscursus Internet : bijlage 3

7 discussielijst distribution list DNS domain download DSP een lijst van relevante sites verschijnt. Ook wel nieuwslijst genoemd. Biedt de mogelijkheid om met meer mensen tegelijk over een onderwerp via het systeem te discussi ren. Men moet vooraf aanmelden bij de computer die de lijst beheert, de zogenaamde listserver. Een lijst met -adressen die met elkaar verbonden zijn zodat een boodschap gestuurd kan worden naar alle deelnemers van de lijst. Wordt soms een mailing list genoemd. Domain Name Service - Een DNS-server zorgt voor de vertaling van de "internetadressen met woorden" naar de numerieke IP-adressen zoals ze feitelijk bestaan op Internet. Bijvoorbeeld proxy.pandora.be wordt dan vertaald naar De Domain Name Service laat je toe het Internet te gebruiken zonder een eindeloze reeks nummers te moeten onthouden. Aanduiding van de herkomst van een web-pagina. In de USA zijn gebruikelijke domains:.edu (education),.gov (government agency),.net (network related),.com (commercial),.org (non-profit and research organizations). Buiten de USA worden domains aangeduid met de naam van het land:.ca (Cananda),.nl (Nederland),.be (Belgi ),.uk (United Kingdom),.jp (Japan), etc. Deze manier van toepassen wordt niet altijd consequent toegepast. het ontvangen van een bestand via gegevensoverdracht. Digital Signal Processor - Bewerkt en genereert digitale overdrachtssignalen bij gewone modems (niet voor kabelmodems). Elke goede modem heeft een eigen DSP-chip. Heeft je modem geen DSPchip, dan spreken we van HSP modems. Deze modems gaan bij het verzenden en ontvangen van gegevens de processor van je computer zwaar belasten. Het is dus ten zeerste af te raden HSP modems te gebruiken. 7 Basiscursus Internet : bijlage 3

8 e-zine Electronische Post ö electronic mail: Een boodschap die je via je computer en je internetaansluiting naar een andere gebruiker kan doorsturen. Je moet wel het adres van de andere persoon kennen. Tijdschrift dat op Internet wordt gepubliceerd. Synoniemen: webzine, digizine, e-journal. 8 Basiscursus Internet : bijlage 3

9 FAQ flaming favorites firewall font frames freeware Frequently Asked Questions - Veel gestelde vragen. Documenten die vragen bevatten over bepaalde onderwerpen, en die meteen het antwoord vermelden. Op Internet vind je vele FAQ's over allerlei onderwerpen, die bijgehouden worden om niet telkens weer vragen van beginners te moeten beantwoorden. Zit je met bepaalde vragen, zoek dan even op Internet of je geen FAQ vindt die je vragen kan beantwoorden. Het versturen van nieuwsartikelen of met heftige en vaak persoonlijke aanvallen. Helaas komt dit op Internet vrij vaak voor. Wanneer iemand je "flamed", negeer dit dan gewoon, en bega niet dezelfde fout... zo voorkom je een "flame-war". Het vastleggen bij Microsoft Internet Explorer van een URL van een interessante website. Op deze manier kan een verzameling favoriete Webpagina's worden aangelegd. Later kan de site dan snel teruggevonden worden. Bij Netscape spreken we van bookmarks, bij Microsoft Internet Explorer van favorites. Beveiliging om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot een lokaal computernetwerk. Tekenset, Lettertype Een manier van presenteren van web-documenten waarbij het scherm in verschillende segmenten of frames wordt ingedeeld, met ieder een eigen scrollbar. Gratis software. Mag meestal niet zonder toestemming van de producent voor commerci le doeleinden worden gebruikt. Zie ook: shareware 9 Basiscursus Internet : bijlage 3

10 FTP FYI File Transfer Protocol - Protocol dat het uitwisselen van bestanden tussen twee computers mogelijk maakt. Je kan FTP gebruiken vanuit je webbrowser of via een FTP-programma. Veel gebruikte afkorting in of nieuwsgroepen die staat voor "For Your Information". gateway Overgang tussen twee verschillende, niet-compatibele, netwerken, die een gebruik van het e ne netwerk totaal of gedeeltelijk mogelijk maakt voor de leden van het andere netwerk. Compuserve (Amerikaans online-netwerk) is via een gateway verbonden met het Internet waardoor we vanop Intenet kunnen sturen naar Compuserve gebruikers en andersom. Gbyte Gigabyte - Geheugencapaciteit die overeen komt met 1024 x 1024 x 1024 bytes. GUI Een Grafische User Interface zoals een browser, bestaat uit aanklikbare knoppen en pictogrammen, beelden en concepten teneinde functie en betekenis aan het op het beeldscherm getoonde te verlenen. 10 Basiscursus Internet : bijlage 3

11 home page hot spot HTML html-writer HTTP huurlijn hyperlink hypermedia hypertext De ingang of de startplek van een gebied op het web waarbinnen een organisatie haar informatie heeft geplaatst. Een (onderdeel van een) grafische afbeelding die aanklikbaar is. HyperText Markup Language - Opmaaktaal van de pagina's op het World Wide Web. HTML bevat opdrachten waarmee tekst kan geformateerd worden, afbeeldingen kunnen ingevoegd worden, of tabellen worden opgemaakt. In de pagina kunnen verwijzingen naar andere pagina's aangebracht worden. Opdat pagina's optimaal worden weergegeven in alle browsers, wordt HTML vastgelegd in een standaard.. Door het aanklikken in uw browser van View / Beeld en vervolgens Page Source / Bron code weergeven ziet u de HTML-codes van de bewuste pagina. Programma (editor) om documenten in HTML aan te maken. HyperText Transfer Protocol - Internet webprotocol waarmee je browser informatie uitwisselt met webservers. Webadressen beginnen meestal met Veel webbrowsers vullen daarom automatisch in indien het adres begint met www. Leased Line - Vaste verbinding tussen twee punten. Huurlijnen worden vaak gebruikt om middelgrote netwerken van bedrijven te verbinden via een Internetprovider. Informatie aangeboden in de vorm van elektronische pagina's, aan elkaar gerelateerd door onderliggende verwijzingen, de zogeheten hyperlinks; hyperlinks verwijzen naar een ander (intern of extern) document of afbeelding gerelateerd aan de link. Integratie van multimedia en hypertext, waarbij ook niet-tekstuele objecten, zoals afbeeldingen en video, fungeren als hyperlink. Documenten op het World Wide Web die (hyper)links (verwijzingen) 11 Basiscursus Internet : bijlage 3

12 bevatten naar andere documenten. Als een gebruiker een verwijzing aanklikt wordt automatisch doorverbonden met de pagina waarnaar verwezen werd. image map IMHO internet Internet interrupt intranet invisible web IP IP-adres / IPnummer Plaatje/grafische afbeelding dat fungeert als hyperlink naar andere plaatsen op het Web. Synoniemen: cliclable image map, hot spot. Veel gebruikte afkorting in en nieuwsgroepen die staat voor "In My Humble Opinion". zonder hoofdletter: verzameling van verschillende netwerken die onderling gekoppeld zijn, en werken als een groot netwerk. Met hoofdletter: Het wereldwijde netwerk van aan elkaar gekoppelde netwerken die gebruik maken van het "Internet Protocol". Een interrupt is een computerproces dat (zonder dat je het merkt) een programma een fractie van een seconde onderbreekt, om het systeem even voor andere zaken te kunnen gebruiken. Computernetwerk binnen een besloten eenheid (bijv. een bedrijf) gebaseerd op de toepassingen, technieken en protocollen die ten grondslag liggen aan een internet. Het Web herbergt, buiten het zicht van zoekrobots, maar ook maar al te vaak van onderwerpsgidsen, vele duizenden databases waarin met name wetenschappelijke informatie is opgeslagen. Het aanbieden van informatie via databases zal naar verwachting alleen maar toenemen nu met de voortschrijdende techniek gaandeweg afgestapt zal worden van informatieaanbod via statische webpagina's. Internet Protocol - Het belangrijkste protocol dat op het Internet gebruikt wordt. Samen met het TCP protocol wordt het vaak gebruikt als een algemeel protocol, het TCP/IP. Het IP protocol laat gegevenspakketten naar hun bestemming "reizen" via verschillende netwerken die deel uitmaken van het Internet. Internet Protocol adres of - nummer: een uniek nummer. Elke computer die zich op het Internet begeeft heeft een uniek IP adres. De meeste machines hebben daarnaast ook nog een domeinnaam. 12 Basiscursus Internet : bijlage 3

13 IRC IRQ ISDN Internet Relay Chat - Chatten of babbelen op Internet via je klavier. Interrupt Request - Zie Interrupt. Integrated Services Digital Network - Digitale telefoonlijn voor telefonie of dataverkeer. Standaard wordt er een B-kanaal tegelijkertijd gebruikt, zodat een maximale snelheid van 6 tot 8 Kbytes per seconde wordt gehaald. 13 Basiscursus Internet : bijlage 3

14 java Internet-programmeertaal voor het toevoegen van funkties en multimedia onderdelen en effecten (applets) aan de Web-pagina. 14 Basiscursus Internet : bijlage 3

15 kabelmodem Kbyte modem dat wordt aangesloten op het kabelnetwerk waardoor een hogere snelheid van datacommunicatie mogelijk is in vergelijking met een modem met telefoonaansluiting. Opslagcapaciteit die overeenkomt met 1024 bytes. 15 Basiscursus Internet : bijlage 3

16 listserv listowner Een computerprogramma waarop een discussielijst draait. Om je op te geven voor de discussielijst, uit te laten schrijven of adreswijzigingen door te geven, stuur je een naar de listserv. Eigenaar van een mailinglist, die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de lijst en voor het beantwoorden van berichten. 16 Basiscursus Internet : bijlage 3

17 mailinglist Bij een mailinglist wordt een bericht naar een grote groep personen tegelijk verzonden. Wordt soms distributielijst genoemd. metapagina Door instellingen, met name universiteiten en bibliotheken, samengestelde lijsten met interessante links op een bepaald vakgebied. Ook verzamelpagina's genoemd. meta-search engines Ook metacrawlers genoemd. Een search engine of zoekmachine die automatisch met de opgegeven zoekterm (=keyword of trefwoord) zoekt in verschillende zoekmachines zoals Infoseek/GO, AltaVista, Yahoo!, Hotbot, of Excite. Bijvoorbeeld Webferret. Mbyte Opslagcapaciteit - een Mbyte komt overeen met 1024 kbytes modem Samentrekking van MOdulator en DEModulator. Een modem zet een digitaal signaal om naar analoog, of andersom. mp3 zoekrobots Zoekrobots voor het opsporen van gecomprimeerde muziekfiles. multimedia Gecombineerd gebruik van tekst, beeld en geluid. 17 Basiscursus Internet : bijlage 3

18 netscape netiquette netwerkkaart netwerk-navigator newsgroup / nieuwsgroep nieuwslijst NNTP NOC NTP Netscape is een (web)browser en werkt in een windows-omgeving (er zijn ook versies voor UNIX en Macintosh beschikbaar); met Netscape kunnen ook nieuwsgroepen, en Gopher- en FTP-servers worden benaderd. Overzicht van de manier waarop een persoon zich op een netwerk dient te gedragen. Adapterkaart in PCI- of ISA-uitvoering die ervoor zorgt dat je computer kan deel uitmaken van een netwerk Een programma waarmee op een gebruiksvriendelijke manier naar informatie kan worden gezocht op het netwerk. Openbare discussiegroep in Usenet. De nieuwsgroepen zijn verdeeld in hoofdonderwerpen, te herkennen aan het eerste deel van de naam van de nieuwsgroep, zoals biz, rec, soc en alt. Ook wel discussielijsten genoemd. Bieden de mogelijkheid om met meer mensen tegelijkertijd over een onderwerp te discussi ren. De uitwisseling van berichten verloopt via het systeem. Vooraf moet men zich aanmelden bij de computer die de lijst beheert, de zogenaamde listserver. Network News Transfer Protocol - Protocol waarmee nieuwsgroepen en nieuwsartikelen worden uitgewisseld tussen verschillende servers. Network Operations Center - groep technische knobbels die verantwoordelijk is voor het dagelijkse reilen en zeilen van een netwerk. Network Time Protocol - Protocol dat op Internet gebruikt wordt om de tijd van de verschillende computers te synchroniseren. onderwerpsgids Onderwerpsgidsen, subject directories, subject catalogues, of onderwerpsregisters zijn door mensen ingedeelde overzichten van 18 Basiscursus Internet : bijlage 3

19 internetbronnen gesorteerd op onderwerp of categorie n. Zij bevatten slechts een gedeelte van de bronnen van het hele internet. Dit gedeelte is echter wel een kwaliteitsgedeelte' van door specialisten uitgezochte sites. PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association - Internationale standaard voor insteekkaarten voor laptops, dit zowel voor modems, als netwerkkaarten, als adapters voor andere randapparaten. 19 Basiscursus Internet : bijlage 3

20 PDF plug-ins POP POP3 portals posten PPP protocol provider proxy server Portable Document Format is een internationale standaard voor de verspreiding van electronische documenten. Bij PDF blijven de tekstopmaak, foto's en kleuren bewaard. Het programma Acrobat Reader van Adobe Software is een voorbeeld van een pdf-lezer. Kleine programma's die de mogelijkheden van de browser uitbreiden voor het bekijken en beluisteren van multimedia. Point of Presence: Lokaal toegangspunt tot Internet. Telenet bijvoorbeeld heeft in elke telefoonzone van Vlaanderen en in Brussel een inbelpunt zodat klanten van Telenet via inbeltoegang steeds aan zonaal telefoontarief kunnen internetten. Post Office Protocol version 3 - Protocol voor het afhalen van . Bijvoorbeeld de inkomende mailserver van Telenet, waarvan je je afhaalt is pop.pandora.be De portals of toegangspoorten waren aanvankelijk voornamelijk ontworpen als zoekmachines om Internetgebruikers wegwijs te maken in de doolhof van het Net. De afgelopen jaren hebben ze zich ontwikkeld tot 'ontvangstruimtes' waar zij niet alleen de duizenden gebruikers een toegang bieden tot het Internet, maar tevens voorzien van gratis , gepersonaliseerde informatie, kennis laten maken met online winkelen en andere services. het plaatsen van een artikel in een nieuwsgroep. Point to Point Protocol - Protocol dat gebruikt wordt om een TCP/IP verbinding via modems tot stand te brengen. Een set standaardafspraken met betrekking tot de technische communicatie tussen computers Een organisatie die toegang tot Internet aanbiedt. Ook wel ISP (=Internet Service Provider) genoemd. Server die fungeert als buffer tussen een aantal gebruikers en Internet. De proxy server verzamelt verzoeken van gebruikers, stuurt ze door naar Internet en bedient tenslotte de gebruikers. De proxy server beschikt over een buffer, de cache, waarin vaak geraadpleegde pagina's worden opgeslagen. Het voordeel is dat gelijke verzoeken worden gebundeld, hetgeen de performance verbetert. 20 Basiscursus Internet : bijlage 3

21 public domain push technologie Verzamelnaam van alle software die vrij mag worden gebruikt en verspreid zonder een vergoeding aan de maker. Ook: freeware, shareware. Verzamelnaam voor technieken waarbij informatie en software van de server via het World Wide Web naar de browser wordt gestuurd. Zie ook: channel query Zoekopdracht. Een query op een database levert een selectie van gevonden records op die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria. 21 Basiscursus Internet : bijlage 3

22 RAS RTFM Remote Access Service - Gedeelte van Windows NT 3.51 of Windows NT 4.0, waarmee een inbelverbinding kan gekrgen worden op een server. Je kan deze "service" gebruiken voor inbeltoegang via Telenet op Internet, of om in te bellen op de server van je bedrijf. Veel gebruikte afkorting in en nieuwsgroepen die staat voor "Read the f***ing manual". 22 Basiscursus Internet : bijlage 3

23 scroll bar shareware Schuifbalk aan de zijkant en onderkant van windowsschermen om het beeld te verplaatsen door gebruik. Software die gedurende een korte periode gratis mag worden gebruikt. Na een bepaalde periode wordt de gebruiker geacht een vergoeding aan de producent te betalen. Zie ook: freeware. 23 Basiscursus Internet : bijlage 3

24 Smiley SMTP spam spider subject-based gateway subject directory surfnet Reeks leestekens of symbolen die, als ze een kwartslag worden gedraaid, een lachend of pruilend gezichtje tonen. Smileys worden gebruikt om humor of ironie aan te geven in , nieuwsberichten of babbelsessies. De meest gebruikte smileys zijn : :^) :-) :-( 8-) Simple Mail Transfer Protocol - protocol dat gebruikt wordt voor het verzenden van . Het gebruiken van om berichten te versturen, vaak met commerci le bedoelingen, naar grote aantallen mensen. Programma dat automatisch het Web afzoekt naar sites, die vervolgens worden opgenomen in search engines. Synoniem: webcrawler Een categorie onderwerpsgidsen die in het leven zijn geroepen door bibliothecarissen en/of experts met als doel toegang verschaffen tot Internetbronnen van hoge kwaliteit. Ze worden soms omschreven als virtual libraries', maar ook als subject-based gateway services'. Onderwerpsgidsen, subject directories, subject catalogues, of onderwerpsregisters zijn door mensen ingedeelde overzichten van internetbronnen gesorteerd op onderwerp of categorie n. Zij bevatten slechts een gedeelte van de bronnen van het hele internet. Dit gedeelte is echter wel een kwaliteitsgedeelte' van door specialisten uitgezochte sites. Landelijk netwerk voor onderzoek en hoger onderwijs, aangesloten op Internet. TCP TCP/IP Telnet Transmission Control Protocol - Ee n van de protocollen waarop het Internet gebaseerd is. TCP is een verbindingsgeorienteerd protocol om berichten en gegevens tussen computers uit te wisselen. Het is een stelsel van voorschriften en regels. Transmission Control Protocol / Internet Protocol - Het meest gebruikte netwerkprotocol op netwerken en op Internet. Combinatie van TCP en IP. Standaardprotocol voor een terminal-emulatie op Internet. 24 Basiscursus Internet : bijlage 3

25 URL usenet Uniform Resource Locator - unieke adresnotatie van een website of een Internet-document. Het gebruik van URL's is een standaardmanier om de plaats van de informatiebronnen aan te geven; de URL geeft onder meer aan welk protocol er wordt gebruikt (WWW, Gopher, FTP, ), het adres van de computer waar de informatie is opgeslagen en de naam van het document (pagina), eventueel met een directory-aanduiding. Wereldwijd netwerk van nieuwsgroepen (news groups). Oproepbaar via de meeste browsers. Deze nieuwsgroepen, die gerangschikt worden op onderwerp, worden ook discussiegroepen genoemd. 25 Basiscursus Internet : bijlage 3

26 verzamelpagina virus vortal Of metapagina's genoemd. Door instellingen zoals universiteiten en bibliotheken, samengestelde lijsten met interessante links op een bepaald vakgebied. Een kwaadaardig computerprogramma dat ongewild wijzigingen aanbrengt in een computer. De ongewilde wijzigingen verschillen per virus: het kan vari ren van het aanbrengen van schade tot het achterlaten van een onschuldige boodschap. portals die zich toeleggen op een speciaal onderwerp, een aandachtsgebied. Deze zogenaamde vortals of vertical portals bieden toegang tot informatie die is toegespitst op een specifiek item, anders gezegd: informatie afgestemd op vertikale marktsectoren. 26 Basiscursus Internet : bijlage 3

27 WAP web site World Wide Web WWW Wireless Application Protocol (WAP) is wereldwijde standaard waardoor gebruikers van mobile telefoon en draadloze terminals gebruik kunnen maken van het Internet. Het geheel aan informatie dat een persoon of een organisatie op een bepaalde plaats binnen het Web zet. World Wide Web - Wereldomvattend netwerk dat hypertextdocumenten met tekst, geluid, tekeningen, video onderling samenbrengt in een geheel. Je bezoekt het World Wide Web via een webbrowser. World Wide Web, W3 of het Web genaamd is een netwerknavigator; World Wide Web onderscheidt zich van andere navigatoren (als Gopher) doordat ook afbeeldingen, geluid en bewegende beelden toegankelijk gemaakt kunnen worden. Het World-Wide Web is opgebouwd volgens 27 Basiscursus Internet : bijlage 3

28 het zogenaamde cli nt-server model. 28 Basiscursus Internet : bijlage 3

29 29 Basiscursus Internet : bijlage 3

30 zoekmachine Ook search engine genoemd. Zoekprogramma of -site om informatie op Internet te zoeken. Er kan op trefwoord of op een combinatie van trefwoorden worden gezocht. Het zoekprogramma geeft de gevonden ingangen in volgorde van relevantie en onderhoudt indexen van trefwoorden en vindplaatsen met behulp van een spider. Bekende zoekprogramma's zijn: AltaVista, Excite, Ilse, Infoseek/GO, Lycos, Magellan, WebCrawler en Yahoo! 30 Basiscursus Internet : bijlage 3

Internet glossarium (bron : http://www.jongevos.nl/html/index.php?navid=9&subid=006.php)

Internet glossarium (bron : http://www.jongevos.nl/html/index.php?navid=9&subid=006.php) Internet glossarium (bron : http://www.jongevos.nl/html/index.php?navid=9&subid=006.php) - Verklaringen kunnen een aantal hyperlinks bevatten (aangegeven in het vetjes), namelijk verwijzingen naar termen

Nadere informatie

Internet. Kennismaken met de computer. Word en Windows. Word 2. Internet. Een Werkstuk maken met Word. Aad Blom

Internet. Kennismaken met de computer. Word en Windows. Word 2. Internet. Een Werkstuk maken met Word. Aad Blom Internet Aad Blom Er zijn handleidingen voor de volgende cursussen: Kennismaken met de computer Deze cursus is voor degene die weinig of niets weet van computers. De cursist wordt vertrouwd gemaakt met

Nadere informatie

Internet Termen. Aanwijzer Muiswijzer of cursor. Dit is het pijltje dat u over het beeldscherm laat bewegen als u de computermuis beweegt.

Internet Termen. Aanwijzer Muiswijzer of cursor. Dit is het pijltje dat u over het beeldscherm laat bewegen als u de computermuis beweegt. Internet Termen. Aanwijzer Muiswijzer of cursor. Dit is het pijltje dat u over het beeldscherm laat bewegen als u de computermuis beweegt. Video card Videokaart. Hiermee wordt de beeldkwaliteit van uw

Nadere informatie

Océ Online Store. www.directsupplies.be. Online Ordering System for all Océ Media

Océ Online Store. www.directsupplies.be. Online Ordering System for all Océ Media Océ Online Store www.directsupplies.be Online Ordering System for all Océ Media Inhoudsopgave INLEIDING 1. OPSTART / LOGIN SCHERM 4 1.1. Wat heb ik nodig? 4 1.2. Hoe kan ik Océ via Internet bereiken? 4

Nadere informatie

A X S GUARD À LA CARTE

A X S GUARD À LA CARTE A X S GUARD À LA CARTE 1 Inhoud 1 Inhoud...2 2 3 Copyrights en gebruiksvoorwaarden...3 Over dit document...3 4 Wat is axs GUARD?...4 5 Wat is de à la Carte Configurator?...4 6 7 Wat zijn axs GUARD performance

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

HowTo : Nieuw e-mailadres maken op controlepaneel E-mailadres instellen op eigen computer

HowTo : Nieuw e-mailadres maken op controlepaneel E-mailadres instellen op eigen computer HowTo : Nieuw e-mailadres maken op controlepaneel E-mailadres instellen op eigen computer 1 Voorwoord Om email adressen behorende bij het domeinnaam te beheren is er op het gekozen domeinnaam een controlepaneel

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst 361 Verklarende woordenlijst Webdesign van A-Z We weten dat we in dit boek kwistig met vakjargon gestrooid hebben en al was het onze bedoeling om de taal

Nadere informatie

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur -

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur - Handboek Migratie Instellingen - - Pagina 2 van 46 Inhoudsopgave 1 INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 2 OVERZICHT

Nadere informatie

Werkdocument. Privacy op internet - Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming -

Werkdocument. Privacy op internet - Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming - GROEP GEGEVENSVERWERKING ARTIKEL 29 5063/00/NL/D EF WP 37 Werkdocument Privacy op internet - Een geïntegreerde EU-aanpak van on-linegegevensbescherming - Goedgekeurd op 21 november 2000 De Groep is opgericht

Nadere informatie

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP

1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1 Klassiek lagenmodel vs. TCP/IP 1.1 Inleiding Om alle netwerkhardware met elkaar te laten communiceren zijn er communicatieprotocollen nodig. Deze verzameling afspraken zorgt ervoor dat we samen met de

Nadere informatie

8 Netwerken en Internet

8 Netwerken en Internet Hoofdstuk 8 Netwerken en Internet 119 8 Netwerken en Internet 1 COMMUNICATIE We must be able to communicate with anyone, at any time, anywhere De menselijke taal ontstond ergens in de ontwikkeling van

Nadere informatie

INFORMATIE ZOEKEN MTSO-INFO 4 NILS NEYT DIMITRI MORTELMANS KOEN PEPERMANS NICO CARPENTIER 1999

INFORMATIE ZOEKEN MTSO-INFO 4 NILS NEYT DIMITRI MORTELMANS KOEN PEPERMANS NICO CARPENTIER 1999 INFORMATIE ZOEKEN MTSO-INFO 4 NILS NEYT DIMITRI MORTELMANS KOEN PEPERMANS NICO CARPENTIER 1999 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

INTERNET EXPLORER 9.0

INTERNET EXPLORER 9.0 INTERNET EXPLORER 9.0 2012 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl C O M P U T E R T R A I N I N

Nadere informatie

Beginnen met De Computer. Deel 2: Internet

Beginnen met De Computer. Deel 2: Internet Beginnen met De Computer Deel 2: Internet Uitgeverij Tobi Vroegh 2010 Beginnen met de computer Colofon Beginnen met de computer. Deel 2: Internet Herziene uitgave, augustus 2010, Wouter Buijs Tekstadvies:

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Internet: geschiedenis organisatie werking zoekmachines. Vakdidactiek informatica : praktijkgerichte seminaries

Internet: geschiedenis organisatie werking zoekmachines. Vakdidactiek informatica : praktijkgerichte seminaries Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen ACADEMISCHE INITIËLE LERARENOPLEIDING Academiejaar 2001-2002 Vakdidactiek informatica : praktijkgerichte seminaries Lesgevers : Prof. A. Hoogewijs

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Het bouwen van een veilige web server

Het bouwen van een veilige web server Het bouwen van een veilige web server Erik Meinders Jos Visser Open Solution Providers Dalsteindreef 16 1112 XC Diemen tel: 020-4950222 fax: 020-4950223 http://www.osp.nl 13 juli 2004 i c 1997-2004 Open

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Technische aspecten van datacommunicatie

Technische aspecten van datacommunicatie HOOFDSTUK 2 2.1 Meer over netwerken 2.1.1 Geschiedenis Vóór 1970 was er alleen sprake van computersystemen waaraan terminals waren gekoppeld. Elke handeling op al die toetsenborden werd in dat ene systeem

Nadere informatie

Netwerken & Internetten Inhoud

Netwerken & Internetten Inhoud Forensische informatica Netwerken & Internetten 1-59 Netwerken & Internetten Inhoud Netwerken & Internetten... 1 Inhoud...1 1. Netwerken...3 1.1. Inleiding...3 1.2. Wat is een netwerk?...3 1.3. Soorten

Nadere informatie

HANDBOEK internet voor juristen> MR. J.G.L. VAN DER WEES > ING. W.G. RENDEN > DRS. M. HERTZBERGER > RECHT.NL

HANDBOEK internet voor juristen> MR. J.G.L. VAN DER WEES > ING. W.G. RENDEN > DRS. M. HERTZBERGER > RECHT.NL HANDBOEK internet voor juristen> MR. J.G.L. VAN DER WEES > ING. W.G. RENDEN > DRS. M. HERTZBERGER > RECHT.NL DEEL 1 - ZOEKEN OP INTERNET DEEL 2 - INTERNET VOOR JURISTEN DEEL 3 - BETER INTERNETGEBRUIK 2006

Nadere informatie

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.

Cursus Dreamweaver 01/01/2004. Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox. Cursus Dreamweaver 01/01/2004 Voor updates, achtergrondinformatie, voorbeelden en download: Bezoek http://www.ideabox.be/webdesign Cursus Dreamweaver www.ideabox.be/webdesign pagina 1/36 Inleiding Deze

Nadere informatie

WOORD VOORAF. Ook dank ik mijn stagebegeleider Frank De Schutter voor de begeleiding van mijn eindwerk.

WOORD VOORAF. Ook dank ik mijn stagebegeleider Frank De Schutter voor de begeleiding van mijn eindwerk. WOORD VOORAF Deze scriptie is het resultaat van mijn stage bij het bedrijf Acros Organics n.v. te Geel. Langs deze weg wil ik de mensen bedanken die hebben bijgedragen bij de verwezenlijking van mijn eindwerk.

Nadere informatie

E-mail Marketing van A tot Z

E-mail Marketing van A tot Z E-mail Marketing van A tot Z Pagina 1 Versie 1.0 oktober 2008 Copyright Blinker B.V. Introductie Wanneer u met e-mail marketing aan de slag gaat duizelt het u al snel voor de ogen. De meest uiteenlopende

Nadere informatie

Goed werken in netwerken

Goed werken in netwerken ACHTERGRONDSTUDIES EN VERKENNINGEN 21 START J.H.J. Terstegge Regels voor controle op e-mail en internetgebruik van werknemers Goed werken in netwerken COLLEGE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS ACHTERGRONDSTUDIES

Nadere informatie

Les D-03 Internet. 2011, David Lans

Les D-03 Internet. 2011, David Lans Les D-03 Internet In deze les staan we stil bij internet. Het gebruik van internet met al haar mogelijkheden is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven. We verzamelen informatie, leren, communiceren

Nadere informatie