Bijlage 3 : Woordenboek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 3 : Woordenboek"

Transcriptie

1 Bijlage 3 : Woordenboek base-T Bekabelingsstandaard voor Ethernetnetwerken met Twisted Pair-kabels. Men noemt dit ook wel UTP-kabels. De kabel tussen je kabelmodem en je computer maakt van deze standaard gebruik. 1 Basiscursus Internet : bijlage 3

2 account alias anchor archie artikel attachment zie: gebruikersnaam Een alias is een synoniem, een andere naam voor iets. Een alias is enkel maar een andere naam voor je bestaande adres. Wanneer er dus s gestuurd worden naar je adres, of er worden s verstuurd naar je alias komen ze in een en dezelfde mailbox terecht. Je hebt dus eigenlijk vier adressen (Ee n echt adres, plus drie aliassen) die aan dezelfde mailbox gekoppeld zijn Interne link; een intern anker is een link binnen hetzelfde document. Externe link;een extern anker es een link naar een ander document. Internet-service, waarmee makkelijk bestanden op FTP-servers kunnen worden gevonden. Een archie-server bevat een database waar alle bestanden van een of meerdere FTP-servers zijn in opgenomen. Aan de hand van de bestandsnaam of een deel ervan kan jij terugvinden waar op het Internet het bewuste bestand staat. Vroeger was Archie enkel te raadplegen via een afzonderlijk programma, tegenwoordig maken Archiediensten gewoon deel uit van een webpagina. Nieuwsbericht dat gepost wordt in een nieuwsgroep. Bijlage bij een ; een file die aan een wordt gehangen en mee opgestuurd. Zie bijlage. bandbreedte Frequentiebereik van een datacommunicatieverbinding. De bandbreedte 2 Basiscursus Internet : bijlage 3

3 banner besturingssysteem bijlage bit bladerprogramma B-Kanaal bookmark bepaalt de hoeveelheid gegevens die via de verbinding kan worden getransporteerd. Voor multimediale toepassingen via Internet is veel bandbreedte vereist. Een gekleurde balk bovenaan een home page, een menu of een tekstpagina; banners kunnen in hun geheel aanklikbaar zijn (door aan te klikken komt men bijvoorbeeld bij een naast hoger gelegen menu of bij een home page); banners kunnen ook geıntegreerde navigatie-buttons of aanklikbare onderwerpsgebieden bevatten. Een verzameling systeemprogramma's en -bestanden die er voor zorgt dat een computer functioneert, de aangesloten apparaten bruikbaar maakt en een aangename voorstelling aan de gebruiker doorgeeft via het scherm. Bijvoorbeeld: Windows, Linux, BEOS of MacOs Een bestand dat als "aanhangsel" wordt meegestuurd met een - of nieuwsbericht. Dat kan een tekening, een programma, een tekst of een multimediabestand zijn. Let op voor virussen die meegestuurd worden met bijlages. Een zelf kan nooit een virus zijn, maar een uitvoerbaar programma dat meegestuurd wordt met een wel. Kleinste informatie-hoeveelheid in de informatica. Een bit kan de toestand "0" (uit) en "1" (aan) bezitten. Grote hoeveelheden gegevens worden voorgesteld door meerdere bits te combineren. zie browser Basiskanaal voor een ISDN-verbinding. Dient voor de overdracht van gegevens of spraak. Een ISDN-lijn heeft twee B-kanalen. Zie ook ISDN. Vastleggen van de URL van een interessante website. Op deze manier kan een verzameling favoriete Web-pagina's worden aangelegd. Later kan deze site dan snel teruggevonden worden. Bij Netscape spreken we van bookmarks, bij Microsoft Internet Explorer van favorites. booleaans zoeken Een manier van zoeken waarbij de zoekactie wordt uitgebreid of wordt beperkt met andere zoektermen. Gebruik AND om zoektermen te combineren. Gebruik OR om te zoeken met een van de zoektermen. Gebruik NOT om een zoekterm uit te sluiten. 3 Basiscursus Internet : bijlage 3

4 booten bps broncode browser BTW byte ook: rebooten. Het proces na het aanzetten of herstarten van de computer, waarbij het besturingssysteem in het geheugen wordt geladen. Bits per Second - Deze eenheid wordt vaak in combinatie met gegevensoverdracht (bijv. het downloaden van files) gebruikt. Computerprogramma in leesbare vorm. De broncode bevat de programma-instructies zoals ze zijn samengesteld door de programmeur. Het is niet mogelijk wijzigingen in het programma aan te brengen zonder in het bezit te zijn van de broncode. Ook webbrowser of bladerprogramma - Programma waarmee een Internet-gebruiker de vele miljoenen hypertexten van het World Wide web kan oproepen en raadplegen. Om gebruik te kunnen maken van WWW (Internet) heeft u een cli nt-programma nodig, een zogenaamde browser, waarmee verbinding kan worden gelegd met de diverse WWWservers. Een browser is een software-programma waarmee u WWWdocumenten kunt bekijken. Ze vertalen de HTML-files in tekst, beeld en geluid en andere WWW toepassingen. Bekende browsers zijn Netscape, Microsoft Internet Explorer, Mosaic en Opera. Algemeen beveelt men Netscape en Internet Explorer aan als webbrowser. Veel gebruikte afkorting in , nieuwsartikels of chatsessies, die staat voor "By the way". gegevenseenheid bestaande uit 8 bits cache Een "cache" is een buffer op je eigen computer waar een aantal zaken worden bewaard van pagina's die je recent hebt bezocht. Wanneer je dan even later weer op de zelfde pagina gaat surfen, checkt uw browser eerst of de documenten die je opvraagt niet in de cache staan. Staan deze gegevens in je cache, worden ze uit de cache geladen, waardoor je de 4 Basiscursus Internet : bijlage 3

5 case sensitive channel clickable areas client-server COM compressie gegevens sneller op je scherm krijgt. Dit betekent: onderscheid maken tussen hoofdletters en kleine letters. De meeste zoekmethoden zijn not case sensitive', met andere woorden: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. Het is het veiligste om steeds kleine letters te gebruiken. Informatiebronnen in de webcasting- en push-technologie, die automatisch informatie naar de PC van de abonnee versturen. De Internetabonnee bepaalt zelf welke channels welke informatie sturen. Aanklikbare gebieden op het scherm van een browser; de verbinding komt tot stand via een hyperlink. Via een programma op uw eigen machine (client) kunt u informatie gebruiken opgeslagen op machines (servers) die bereikbaar zijn via het netwerk. Aanduiding voor seri le poorten aan een computer. Een PC heeft maximum 4 seri le poorten. Normaal sluit je aan deze poorten apparaten aan zoals een analoge telefoonmodem. Een kabelmodem sluit je hier niet op aan. Dit wordt via een UTP- of coaxkabel en een Ethernetkaart geregeld. Techniek waarmee computerbestanden worden verkleind zonder dat daarbij gegevens verloren gaan. Compressie heeft tot doel de ruimte van een bestand op de schijf te beperken en gegevenstransport te versnellen. Bijvoorbeeld zip, rar, arj, cookie cps cursor Programma dat het aantal opgevraagde programma's van een gebruiker tijdens een sessie bijhoudt. Een cookie is noodzakelijk als de webtoepassing voorgaande pagina's en ingevoerde gegevens van een gebruiker moet onthouden. Characters per second - gegevensoverdrachtsnelheid. Een character is een byte, dus 8 bits. Knipperend streepje of blokje dat de huidige positie weergeeft op je scherm waar je tekst zal verschijnen die je typt. 5 Basiscursus Internet : bijlage 3

6 cwis Campus-Wide Information System. Een CWIS is een door een netwerk verbonden interactief zoeksysteem, dat toegang biedt tot informatie die van belang is voor een bepaalde academische instelling en de leden daarvan. DHCP Dial-Up directory page Dynamic Host Configuration Protocol - Netwerktechniek waarbij de server naar behoefte IP-adressen kan toewijzen uit een vaste reekse IPadressen aan hem toegewezen. Verbinding tussen twee computers die tot stand gekomen is door de andere computer via een telefoonlijn op te bellen. Pagina op het WWW met een inhoudsopgave van (een gedeelte van) het Web. De inhoudsopgave is ingedeeld in onderwerpen. Via diverse keuzemenu's kan worden ingezoomd op een bepaald onderwerp, waarna 6 Basiscursus Internet : bijlage 3

7 discussielijst distribution list DNS domain download DSP een lijst van relevante sites verschijnt. Ook wel nieuwslijst genoemd. Biedt de mogelijkheid om met meer mensen tegelijk over een onderwerp via het systeem te discussi ren. Men moet vooraf aanmelden bij de computer die de lijst beheert, de zogenaamde listserver. Een lijst met -adressen die met elkaar verbonden zijn zodat een boodschap gestuurd kan worden naar alle deelnemers van de lijst. Wordt soms een mailing list genoemd. Domain Name Service - Een DNS-server zorgt voor de vertaling van de "internetadressen met woorden" naar de numerieke IP-adressen zoals ze feitelijk bestaan op Internet. Bijvoorbeeld proxy.pandora.be wordt dan vertaald naar De Domain Name Service laat je toe het Internet te gebruiken zonder een eindeloze reeks nummers te moeten onthouden. Aanduiding van de herkomst van een web-pagina. In de USA zijn gebruikelijke domains:.edu (education),.gov (government agency),.net (network related),.com (commercial),.org (non-profit and research organizations). Buiten de USA worden domains aangeduid met de naam van het land:.ca (Cananda),.nl (Nederland),.be (Belgi ),.uk (United Kingdom),.jp (Japan), etc. Deze manier van toepassen wordt niet altijd consequent toegepast. het ontvangen van een bestand via gegevensoverdracht. Digital Signal Processor - Bewerkt en genereert digitale overdrachtssignalen bij gewone modems (niet voor kabelmodems). Elke goede modem heeft een eigen DSP-chip. Heeft je modem geen DSPchip, dan spreken we van HSP modems. Deze modems gaan bij het verzenden en ontvangen van gegevens de processor van je computer zwaar belasten. Het is dus ten zeerste af te raden HSP modems te gebruiken. 7 Basiscursus Internet : bijlage 3

8 e-zine Electronische Post ö electronic mail: Een boodschap die je via je computer en je internetaansluiting naar een andere gebruiker kan doorsturen. Je moet wel het adres van de andere persoon kennen. Tijdschrift dat op Internet wordt gepubliceerd. Synoniemen: webzine, digizine, e-journal. 8 Basiscursus Internet : bijlage 3

9 FAQ flaming favorites firewall font frames freeware Frequently Asked Questions - Veel gestelde vragen. Documenten die vragen bevatten over bepaalde onderwerpen, en die meteen het antwoord vermelden. Op Internet vind je vele FAQ's over allerlei onderwerpen, die bijgehouden worden om niet telkens weer vragen van beginners te moeten beantwoorden. Zit je met bepaalde vragen, zoek dan even op Internet of je geen FAQ vindt die je vragen kan beantwoorden. Het versturen van nieuwsartikelen of met heftige en vaak persoonlijke aanvallen. Helaas komt dit op Internet vrij vaak voor. Wanneer iemand je "flamed", negeer dit dan gewoon, en bega niet dezelfde fout... zo voorkom je een "flame-war". Het vastleggen bij Microsoft Internet Explorer van een URL van een interessante website. Op deze manier kan een verzameling favoriete Webpagina's worden aangelegd. Later kan de site dan snel teruggevonden worden. Bij Netscape spreken we van bookmarks, bij Microsoft Internet Explorer van favorites. Beveiliging om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot een lokaal computernetwerk. Tekenset, Lettertype Een manier van presenteren van web-documenten waarbij het scherm in verschillende segmenten of frames wordt ingedeeld, met ieder een eigen scrollbar. Gratis software. Mag meestal niet zonder toestemming van de producent voor commerci le doeleinden worden gebruikt. Zie ook: shareware 9 Basiscursus Internet : bijlage 3

10 FTP FYI File Transfer Protocol - Protocol dat het uitwisselen van bestanden tussen twee computers mogelijk maakt. Je kan FTP gebruiken vanuit je webbrowser of via een FTP-programma. Veel gebruikte afkorting in of nieuwsgroepen die staat voor "For Your Information". gateway Overgang tussen twee verschillende, niet-compatibele, netwerken, die een gebruik van het e ne netwerk totaal of gedeeltelijk mogelijk maakt voor de leden van het andere netwerk. Compuserve (Amerikaans online-netwerk) is via een gateway verbonden met het Internet waardoor we vanop Intenet kunnen sturen naar Compuserve gebruikers en andersom. Gbyte Gigabyte - Geheugencapaciteit die overeen komt met 1024 x 1024 x 1024 bytes. GUI Een Grafische User Interface zoals een browser, bestaat uit aanklikbare knoppen en pictogrammen, beelden en concepten teneinde functie en betekenis aan het op het beeldscherm getoonde te verlenen. 10 Basiscursus Internet : bijlage 3

11 home page hot spot HTML html-writer HTTP huurlijn hyperlink hypermedia hypertext De ingang of de startplek van een gebied op het web waarbinnen een organisatie haar informatie heeft geplaatst. Een (onderdeel van een) grafische afbeelding die aanklikbaar is. HyperText Markup Language - Opmaaktaal van de pagina's op het World Wide Web. HTML bevat opdrachten waarmee tekst kan geformateerd worden, afbeeldingen kunnen ingevoegd worden, of tabellen worden opgemaakt. In de pagina kunnen verwijzingen naar andere pagina's aangebracht worden. Opdat pagina's optimaal worden weergegeven in alle browsers, wordt HTML vastgelegd in een standaard.. Door het aanklikken in uw browser van View / Beeld en vervolgens Page Source / Bron code weergeven ziet u de HTML-codes van de bewuste pagina. Programma (editor) om documenten in HTML aan te maken. HyperText Transfer Protocol - Internet webprotocol waarmee je browser informatie uitwisselt met webservers. Webadressen beginnen meestal met Veel webbrowsers vullen daarom automatisch in indien het adres begint met www. Leased Line - Vaste verbinding tussen twee punten. Huurlijnen worden vaak gebruikt om middelgrote netwerken van bedrijven te verbinden via een Internetprovider. Informatie aangeboden in de vorm van elektronische pagina's, aan elkaar gerelateerd door onderliggende verwijzingen, de zogeheten hyperlinks; hyperlinks verwijzen naar een ander (intern of extern) document of afbeelding gerelateerd aan de link. Integratie van multimedia en hypertext, waarbij ook niet-tekstuele objecten, zoals afbeeldingen en video, fungeren als hyperlink. Documenten op het World Wide Web die (hyper)links (verwijzingen) 11 Basiscursus Internet : bijlage 3

12 bevatten naar andere documenten. Als een gebruiker een verwijzing aanklikt wordt automatisch doorverbonden met de pagina waarnaar verwezen werd. image map IMHO internet Internet interrupt intranet invisible web IP IP-adres / IPnummer Plaatje/grafische afbeelding dat fungeert als hyperlink naar andere plaatsen op het Web. Synoniemen: cliclable image map, hot spot. Veel gebruikte afkorting in en nieuwsgroepen die staat voor "In My Humble Opinion". zonder hoofdletter: verzameling van verschillende netwerken die onderling gekoppeld zijn, en werken als een groot netwerk. Met hoofdletter: Het wereldwijde netwerk van aan elkaar gekoppelde netwerken die gebruik maken van het "Internet Protocol". Een interrupt is een computerproces dat (zonder dat je het merkt) een programma een fractie van een seconde onderbreekt, om het systeem even voor andere zaken te kunnen gebruiken. Computernetwerk binnen een besloten eenheid (bijv. een bedrijf) gebaseerd op de toepassingen, technieken en protocollen die ten grondslag liggen aan een internet. Het Web herbergt, buiten het zicht van zoekrobots, maar ook maar al te vaak van onderwerpsgidsen, vele duizenden databases waarin met name wetenschappelijke informatie is opgeslagen. Het aanbieden van informatie via databases zal naar verwachting alleen maar toenemen nu met de voortschrijdende techniek gaandeweg afgestapt zal worden van informatieaanbod via statische webpagina's. Internet Protocol - Het belangrijkste protocol dat op het Internet gebruikt wordt. Samen met het TCP protocol wordt het vaak gebruikt als een algemeel protocol, het TCP/IP. Het IP protocol laat gegevenspakketten naar hun bestemming "reizen" via verschillende netwerken die deel uitmaken van het Internet. Internet Protocol adres of - nummer: een uniek nummer. Elke computer die zich op het Internet begeeft heeft een uniek IP adres. De meeste machines hebben daarnaast ook nog een domeinnaam. 12 Basiscursus Internet : bijlage 3

13 IRC IRQ ISDN Internet Relay Chat - Chatten of babbelen op Internet via je klavier. Interrupt Request - Zie Interrupt. Integrated Services Digital Network - Digitale telefoonlijn voor telefonie of dataverkeer. Standaard wordt er een B-kanaal tegelijkertijd gebruikt, zodat een maximale snelheid van 6 tot 8 Kbytes per seconde wordt gehaald. 13 Basiscursus Internet : bijlage 3

14 java Internet-programmeertaal voor het toevoegen van funkties en multimedia onderdelen en effecten (applets) aan de Web-pagina. 14 Basiscursus Internet : bijlage 3

15 kabelmodem Kbyte modem dat wordt aangesloten op het kabelnetwerk waardoor een hogere snelheid van datacommunicatie mogelijk is in vergelijking met een modem met telefoonaansluiting. Opslagcapaciteit die overeenkomt met 1024 bytes. 15 Basiscursus Internet : bijlage 3

16 listserv listowner Een computerprogramma waarop een discussielijst draait. Om je op te geven voor de discussielijst, uit te laten schrijven of adreswijzigingen door te geven, stuur je een naar de listserv. Eigenaar van een mailinglist, die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de lijst en voor het beantwoorden van berichten. 16 Basiscursus Internet : bijlage 3

17 mailinglist Bij een mailinglist wordt een bericht naar een grote groep personen tegelijk verzonden. Wordt soms distributielijst genoemd. metapagina Door instellingen, met name universiteiten en bibliotheken, samengestelde lijsten met interessante links op een bepaald vakgebied. Ook verzamelpagina's genoemd. meta-search engines Ook metacrawlers genoemd. Een search engine of zoekmachine die automatisch met de opgegeven zoekterm (=keyword of trefwoord) zoekt in verschillende zoekmachines zoals Infoseek/GO, AltaVista, Yahoo!, Hotbot, of Excite. Bijvoorbeeld Webferret. Mbyte Opslagcapaciteit - een Mbyte komt overeen met 1024 kbytes modem Samentrekking van MOdulator en DEModulator. Een modem zet een digitaal signaal om naar analoog, of andersom. mp3 zoekrobots Zoekrobots voor het opsporen van gecomprimeerde muziekfiles. multimedia Gecombineerd gebruik van tekst, beeld en geluid. 17 Basiscursus Internet : bijlage 3

18 netscape netiquette netwerkkaart netwerk-navigator newsgroup / nieuwsgroep nieuwslijst NNTP NOC NTP Netscape is een (web)browser en werkt in een windows-omgeving (er zijn ook versies voor UNIX en Macintosh beschikbaar); met Netscape kunnen ook nieuwsgroepen, en Gopher- en FTP-servers worden benaderd. Overzicht van de manier waarop een persoon zich op een netwerk dient te gedragen. Adapterkaart in PCI- of ISA-uitvoering die ervoor zorgt dat je computer kan deel uitmaken van een netwerk Een programma waarmee op een gebruiksvriendelijke manier naar informatie kan worden gezocht op het netwerk. Openbare discussiegroep in Usenet. De nieuwsgroepen zijn verdeeld in hoofdonderwerpen, te herkennen aan het eerste deel van de naam van de nieuwsgroep, zoals biz, rec, soc en alt. Ook wel discussielijsten genoemd. Bieden de mogelijkheid om met meer mensen tegelijkertijd over een onderwerp te discussi ren. De uitwisseling van berichten verloopt via het systeem. Vooraf moet men zich aanmelden bij de computer die de lijst beheert, de zogenaamde listserver. Network News Transfer Protocol - Protocol waarmee nieuwsgroepen en nieuwsartikelen worden uitgewisseld tussen verschillende servers. Network Operations Center - groep technische knobbels die verantwoordelijk is voor het dagelijkse reilen en zeilen van een netwerk. Network Time Protocol - Protocol dat op Internet gebruikt wordt om de tijd van de verschillende computers te synchroniseren. onderwerpsgids Onderwerpsgidsen, subject directories, subject catalogues, of onderwerpsregisters zijn door mensen ingedeelde overzichten van 18 Basiscursus Internet : bijlage 3

19 internetbronnen gesorteerd op onderwerp of categorie n. Zij bevatten slechts een gedeelte van de bronnen van het hele internet. Dit gedeelte is echter wel een kwaliteitsgedeelte' van door specialisten uitgezochte sites. PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association - Internationale standaard voor insteekkaarten voor laptops, dit zowel voor modems, als netwerkkaarten, als adapters voor andere randapparaten. 19 Basiscursus Internet : bijlage 3

20 PDF plug-ins POP POP3 portals posten PPP protocol provider proxy server Portable Document Format is een internationale standaard voor de verspreiding van electronische documenten. Bij PDF blijven de tekstopmaak, foto's en kleuren bewaard. Het programma Acrobat Reader van Adobe Software is een voorbeeld van een pdf-lezer. Kleine programma's die de mogelijkheden van de browser uitbreiden voor het bekijken en beluisteren van multimedia. Point of Presence: Lokaal toegangspunt tot Internet. Telenet bijvoorbeeld heeft in elke telefoonzone van Vlaanderen en in Brussel een inbelpunt zodat klanten van Telenet via inbeltoegang steeds aan zonaal telefoontarief kunnen internetten. Post Office Protocol version 3 - Protocol voor het afhalen van . Bijvoorbeeld de inkomende mailserver van Telenet, waarvan je je afhaalt is pop.pandora.be De portals of toegangspoorten waren aanvankelijk voornamelijk ontworpen als zoekmachines om Internetgebruikers wegwijs te maken in de doolhof van het Net. De afgelopen jaren hebben ze zich ontwikkeld tot 'ontvangstruimtes' waar zij niet alleen de duizenden gebruikers een toegang bieden tot het Internet, maar tevens voorzien van gratis , gepersonaliseerde informatie, kennis laten maken met online winkelen en andere services. het plaatsen van een artikel in een nieuwsgroep. Point to Point Protocol - Protocol dat gebruikt wordt om een TCP/IP verbinding via modems tot stand te brengen. Een set standaardafspraken met betrekking tot de technische communicatie tussen computers Een organisatie die toegang tot Internet aanbiedt. Ook wel ISP (=Internet Service Provider) genoemd. Server die fungeert als buffer tussen een aantal gebruikers en Internet. De proxy server verzamelt verzoeken van gebruikers, stuurt ze door naar Internet en bedient tenslotte de gebruikers. De proxy server beschikt over een buffer, de cache, waarin vaak geraadpleegde pagina's worden opgeslagen. Het voordeel is dat gelijke verzoeken worden gebundeld, hetgeen de performance verbetert. 20 Basiscursus Internet : bijlage 3

21 public domain push technologie Verzamelnaam van alle software die vrij mag worden gebruikt en verspreid zonder een vergoeding aan de maker. Ook: freeware, shareware. Verzamelnaam voor technieken waarbij informatie en software van de server via het World Wide Web naar de browser wordt gestuurd. Zie ook: channel query Zoekopdracht. Een query op een database levert een selectie van gevonden records op die voldoen aan de opgegeven zoekcriteria. 21 Basiscursus Internet : bijlage 3

22 RAS RTFM Remote Access Service - Gedeelte van Windows NT 3.51 of Windows NT 4.0, waarmee een inbelverbinding kan gekrgen worden op een server. Je kan deze "service" gebruiken voor inbeltoegang via Telenet op Internet, of om in te bellen op de server van je bedrijf. Veel gebruikte afkorting in en nieuwsgroepen die staat voor "Read the f***ing manual". 22 Basiscursus Internet : bijlage 3

23 scroll bar shareware Schuifbalk aan de zijkant en onderkant van windowsschermen om het beeld te verplaatsen door gebruik. Software die gedurende een korte periode gratis mag worden gebruikt. Na een bepaalde periode wordt de gebruiker geacht een vergoeding aan de producent te betalen. Zie ook: freeware. 23 Basiscursus Internet : bijlage 3

24 Smiley SMTP spam spider subject-based gateway subject directory surfnet Reeks leestekens of symbolen die, als ze een kwartslag worden gedraaid, een lachend of pruilend gezichtje tonen. Smileys worden gebruikt om humor of ironie aan te geven in , nieuwsberichten of babbelsessies. De meest gebruikte smileys zijn : :^) :-) :-( 8-) Simple Mail Transfer Protocol - protocol dat gebruikt wordt voor het verzenden van . Het gebruiken van om berichten te versturen, vaak met commerci le bedoelingen, naar grote aantallen mensen. Programma dat automatisch het Web afzoekt naar sites, die vervolgens worden opgenomen in search engines. Synoniem: webcrawler Een categorie onderwerpsgidsen die in het leven zijn geroepen door bibliothecarissen en/of experts met als doel toegang verschaffen tot Internetbronnen van hoge kwaliteit. Ze worden soms omschreven als virtual libraries', maar ook als subject-based gateway services'. Onderwerpsgidsen, subject directories, subject catalogues, of onderwerpsregisters zijn door mensen ingedeelde overzichten van internetbronnen gesorteerd op onderwerp of categorie n. Zij bevatten slechts een gedeelte van de bronnen van het hele internet. Dit gedeelte is echter wel een kwaliteitsgedeelte' van door specialisten uitgezochte sites. Landelijk netwerk voor onderzoek en hoger onderwijs, aangesloten op Internet. TCP TCP/IP Telnet Transmission Control Protocol - Ee n van de protocollen waarop het Internet gebaseerd is. TCP is een verbindingsgeorienteerd protocol om berichten en gegevens tussen computers uit te wisselen. Het is een stelsel van voorschriften en regels. Transmission Control Protocol / Internet Protocol - Het meest gebruikte netwerkprotocol op netwerken en op Internet. Combinatie van TCP en IP. Standaardprotocol voor een terminal-emulatie op Internet. 24 Basiscursus Internet : bijlage 3

25 URL usenet Uniform Resource Locator - unieke adresnotatie van een website of een Internet-document. Het gebruik van URL's is een standaardmanier om de plaats van de informatiebronnen aan te geven; de URL geeft onder meer aan welk protocol er wordt gebruikt (WWW, Gopher, FTP, ), het adres van de computer waar de informatie is opgeslagen en de naam van het document (pagina), eventueel met een directory-aanduiding. Wereldwijd netwerk van nieuwsgroepen (news groups). Oproepbaar via de meeste browsers. Deze nieuwsgroepen, die gerangschikt worden op onderwerp, worden ook discussiegroepen genoemd. 25 Basiscursus Internet : bijlage 3

26 verzamelpagina virus vortal Of metapagina's genoemd. Door instellingen zoals universiteiten en bibliotheken, samengestelde lijsten met interessante links op een bepaald vakgebied. Een kwaadaardig computerprogramma dat ongewild wijzigingen aanbrengt in een computer. De ongewilde wijzigingen verschillen per virus: het kan vari ren van het aanbrengen van schade tot het achterlaten van een onschuldige boodschap. portals die zich toeleggen op een speciaal onderwerp, een aandachtsgebied. Deze zogenaamde vortals of vertical portals bieden toegang tot informatie die is toegespitst op een specifiek item, anders gezegd: informatie afgestemd op vertikale marktsectoren. 26 Basiscursus Internet : bijlage 3

27 WAP web site World Wide Web WWW Wireless Application Protocol (WAP) is wereldwijde standaard waardoor gebruikers van mobile telefoon en draadloze terminals gebruik kunnen maken van het Internet. Het geheel aan informatie dat een persoon of een organisatie op een bepaalde plaats binnen het Web zet. World Wide Web - Wereldomvattend netwerk dat hypertextdocumenten met tekst, geluid, tekeningen, video onderling samenbrengt in een geheel. Je bezoekt het World Wide Web via een webbrowser. World Wide Web, W3 of het Web genaamd is een netwerknavigator; World Wide Web onderscheidt zich van andere navigatoren (als Gopher) doordat ook afbeeldingen, geluid en bewegende beelden toegankelijk gemaakt kunnen worden. Het World-Wide Web is opgebouwd volgens 27 Basiscursus Internet : bijlage 3

28 het zogenaamde cli nt-server model. 28 Basiscursus Internet : bijlage 3

29 29 Basiscursus Internet : bijlage 3

30 zoekmachine Ook search engine genoemd. Zoekprogramma of -site om informatie op Internet te zoeken. Er kan op trefwoord of op een combinatie van trefwoorden worden gezocht. Het zoekprogramma geeft de gevonden ingangen in volgorde van relevantie en onderhoudt indexen van trefwoorden en vindplaatsen met behulp van een spider. Bekende zoekprogramma's zijn: AltaVista, Excite, Ilse, Infoseek/GO, Lycos, Magellan, WebCrawler en Yahoo! 30 Basiscursus Internet : bijlage 3

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis

TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis TEST JE WEBKENNIS: Smarty or dummy www.blaucapel.nl >vakken> informatiekunde> test je webkennis Deelnemen? Opdracht Voorbeeld : combineer de eerste kolom met de tweede. : 1 = B of 2 = LL (dit zijn niet

Nadere informatie

Internet. Wat is het internet? initiatie. Senioren K.U.Leuven. Computers die met elkaar verbonden zijn, elkaar kunnen verstaan, dezelfde taal spreken,

Internet. Wat is het internet? initiatie. Senioren K.U.Leuven. Computers die met elkaar verbonden zijn, elkaar kunnen verstaan, dezelfde taal spreken, Internet initiatie Senioren K.U.Leuven maart 2008 ICT-Kantoor Dienst Administratieve informatieverwerking Wat is het internet? Computers die met elkaar verbonden zijn, elkaar kunnen verstaan, dezelfde

Nadere informatie

Access Provider De dienst die toegang verleent op het Internet, zoals Netvisit. Deze bezorgt u een e-mail-adres en ruimte voor eigen WWW-pagina's.

Access Provider De dienst die toegang verleent op het Internet, zoals Netvisit. Deze bezorgt u een e-mail-adres en ruimte voor eigen WWW-pagina's. Access Provider De dienst die toegang verleent op het Internet, zoals Netvisit. Deze bezorgt u een e-mail-adres en ruimte voor eigen WWW-pagina's. Bookmarks Werkt als een soort database van de namen van

Nadere informatie

Hardware Specialisatie. Module 1: Zoeken op het internet

Hardware Specialisatie. Module 1: Zoeken op het internet 1 Hardware Specialisatie Module 1: Zoeken op het internet 2 Inhoud Inleiding Zoekmachines Usenet en nieuwsgroepen Praktijkoefening 3 Inhoud > Inleiding < Zoekmachines Usenet en nieuwsgroepen Praktijkoefening

Nadere informatie

Browser Programma om op een netwerk informatie te zoeken, bekijken en beheren. Voorbeeld: Internet Explorer, FireFox, Safari (Mac)

Browser Programma om op een netwerk informatie te zoeken, bekijken en beheren. Voorbeeld: Internet Explorer, FireFox, Safari (Mac) Leer voor de toets de onderstaande begrippen die te maken hebben met internet. Begrippen die te maken hebben met de computer zelf (de hardware) moet je ook leren. Je vindt deze begrippen in de Powerpointpresentatie

Nadere informatie

1. Proloog webtechno, rauwkost

1. Proloog webtechno, rauwkost 9 1. Proloog webtechno, rauwkost Voor men kan beginnen met het maken het aanpassen van een website is het nuttig om eerst eens een kijkje te nemen naar bestaande sites. Bij deze, mogelijk hernieuwde, kennismaking

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

ERAP-GSOB Internet #1

ERAP-GSOB Internet #1 ERAP-GSOB L. Vanhaverbeke Vrije Universiteit Brussel L. Vanhaverbeke Voorstelling Wie? Job? Waar? Gebruikt u Internet? Waarvoor? Wat verwacht u van de cursus? L. Vanhaverbeke Inhoud cursus Beetje geschiedenis...

Nadere informatie

MICROSOFT EDGE INTERNET

MICROSOFT EDGE INTERNET MICROSOFT EDGE INTERNET 2015 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Microsoft Edge Internet COMPUTERTRAINING

Nadere informatie

Wat is internet? Hüseyin Uçar 3B

Wat is internet? Hüseyin Uçar 3B Wat is internet? Hüseyin Uçar 3B Internet is een netwerk dat bestaat uit computer netwerken over het algemeen alleen beschikbaar binnen een organisatie of gebouw. T r i v i u m c o l l e g e Wat is Internet?

Nadere informatie

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het internet 3. Het World Wide Web MM-05-03-01. Voorkennis: Geen.

OPDRACHTKAART. Thema: Multimedia. Het internet 3. Het World Wide Web MM-05-03-01. Voorkennis: Geen. OPDRACHTKAART MM-05-03-01 Het World Wide Web Voorkennis: Geen. Intro: Deze opdracht gaat over de belangrijkste mogelijkheid van het internet: het surfen op het World Wide Web. Deze opdracht beschrijft

Nadere informatie

Module II - Enkele Begrippen

Module II - Enkele Begrippen Module II - Enkele Begrippen Wanneer we spreken over het Internet, het bekijken van websites, komen we al gauw een aantal begrippen tegen. Enkele van de veelgebruikte begrippen binnen de Internet wereld

Nadere informatie

Europees Computer Rijbewijs. Module 7

Europees Computer Rijbewijs. Module 7 Europees Computer Rijbewijs Module 7 met IE6 en Outlook 2003 (UK) Informatie en communicatie 2006 Instruct, Postbus 38, 2410 AA Bodegraven - 1 e druk: oktober 2006 ISBN-13: 978 90 460 0384 8 ISBN-10: 90

Nadere informatie

1 2 3 4 Internet Explorer en internet

1 2 3 4 Internet Explorer en internet 1 2 3 4 Internet Explorer en internet 5 Inleiding World Wide Web (WWW). Het doorwerken van deze module leert je het volgende: Contact leggen met het internet. Informatie zoeken op het world wide web met

Nadere informatie

ERAP-GSOB Internet #1

ERAP-GSOB Internet #1 ERAP-GSOB L. Vanhaverbeke Vrije Universiteit Brussel L. Vanhaverbeke Voorstelling Wie? Job? Waar? Gebruikt u Internet? Waarvoor? Watverwachtuvandecursus? L. Vanhaverbeke Inhoud cursus Beetje geschiedenis...

Nadere informatie

Zelftest Internet concepten en technieken

Zelftest Internet concepten en technieken Zelftest Internet concepten en technieken Document: n0832test.fm 10/02/2010 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE ZELFTEST INTERNET CONCEPTEN EN

Nadere informatie

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010

Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Aan de slag met DNS Jeroen van Herwaarden, Robbert-Jan van Nugteren en Yannick Geerlings 19-3-2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 Algemene informatie over DNS... 4 Hoofdstuk 3 Verschillende

Nadere informatie

BETEKENIS VAN HET INTERNET

BETEKENIS VAN HET INTERNET BETEKENIS VAN HET INTERNET Naam Nr Klas Datum 1. WAT IS INTERNET? Om te ontdekken wat het Internet is en hoe het werkt, begeven we ons op de informatiesnelweg. Open Internet Explorer Typ in de adresbalk:

Nadere informatie

internet world wide web Wat is internet? wereld wijde web inhoud van de cursus Ontstaan Vandaag : hoe werkt het? tijdens de koude oorlog

internet world wide web Wat is internet? wereld wijde web inhoud van de cursus Ontstaan Vandaag : hoe werkt het? tijdens de koude oorlog internet Wat is internet? world wide web het wereldwijde web ontdekken wereld wijde web dag 1 inhoud van de cursus Ontstaan surfen op het internet zoeken op het internet e-mailen via hotmail tijdens de

Nadere informatie

MS Internet Explorer

MS Internet Explorer MS Internet Explorer Module 0 MS Internet Explorer, versie 6 (NL) Nummer: 302 (20082002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

http://www.playgarden.com/ Hoofdstuk 1: Inleiding 7

http://www.playgarden.com/ Hoofdstuk 1: Inleiding 7 http://www.playgarden.com/ Hoofdstuk 1: Inleiding 7 1. Inleiding Je kan er vandaag niet meer langs kijken. Het internet bestaat, en dat zal geweten zijn. Je hoort in het nieuws iets over een virus dat

Nadere informatie

Module I - Soorten Netten

Module I - Soorten Netten Module I - Soorten Netten Wanneer we spreken over de verspreiding van informatie via IP netwerken en de bereikbaarheid van deze gegevens, dan kunnen we de netwerken onderverdelen in drie belangrijke soorten.

Nadere informatie

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen.

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen. Practicum Filius In deze proefles gaan we jullie kennis laten maken met computernetwerken. Na afloop van dit practicum heb je een goede basis van waar een netwerk uit kan bestaan, hoe je een netwerk bouwt

Nadere informatie

Het Internet omvat een geheel van toepassingen in een wereldwijd netwerk van computers.

Het Internet omvat een geheel van toepassingen in een wereldwijd netwerk van computers. Internet & e-mail Hoe maak je verbinding met Internet?...2 Het Internet omvat een geheel van toepassingen in een wereldwijd netwerk van computers....2 World wide web...3 Hoe surfen?...4 Hoe een (onbekend)

Nadere informatie

1 Internet. 1.1 Korte geschiedenis

1 Internet. 1.1 Korte geschiedenis 1 Internet 1.1 Korte geschiedenis Een netwerk bestaat uit twee of meer computers die met elkaar zijn verbonden. Internet is een wereldwijd netwerk van computers. De verbinding tussen die computers is meestal

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Werken op afstand via internet

Werken op afstand via internet HOOFDSTUK 12 Werken op afstand via internet In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat er nodig is om op afstand met de ROS artikel database te kunnen werken. Alle benodigde programma s kunnen worden gedownload

Nadere informatie

Handleiding Cable Access

Handleiding Cable Access Handleiding Cable Access INHOUDSOPGAVE 1. INSTALLATIE... 3 1.1. Minimale systeemeisen... 3 1.2. Installatie kabelmodem... 3 2. CONFIGURATIE CABLE ACCESS... 4 2.1. Windows 98 & Me... 4 2.2. Windows 2000...

Nadere informatie

Auteur(s): S. Leseman Titel: Versus op het internet Jaargang: 17 Jaartal: 1999 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers:

Auteur(s): S. Leseman Titel: Versus op het internet Jaargang: 17 Jaartal: 1999 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers: Auteur(s): S. Leseman Titel: Versus op het internet Jaargang: 17 Jaartal: 1999 Nummer: 5 Oorspronkelijke paginanummers: 239-245 Deze online uitgave mag, onder duidelijke bronvermelding, vrij gebruikt worden

Nadere informatie

Inhoud... 1. Voorwoord... 2. 1 introductie... 3. 1 Een korte geschiedenis... 3. 2 Huidige computermodellen... 3. 3 Besturingssysteem...

Inhoud... 1. Voorwoord... 2. 1 introductie... 3. 1 Een korte geschiedenis... 3. 2 Huidige computermodellen... 3. 3 Besturingssysteem... 17 INHOUD Inhoud... 1 Voorwoord... 2 1 introductie... 3 1 Een korte geschiedenis... 3 2 Huidige computermodellen... 3 3 Besturingssysteem... 4 4 Hoe werkt een Mac... 4 4.1 Bits en bytes... 4 4.2 Processor...

Nadere informatie

De 3 bovenstaande worden onderhouden door mensen beheerd Dus meer kwaliteit dan machine

De 3 bovenstaande worden onderhouden door mensen beheerd Dus meer kwaliteit dan machine Internet Sheet 1 Goed zoeken - Wat, waar en hoe je moet zoeken Startpagina's - Verzamel pagina en woord onderhouden door personen. ( Redactueren ) Direcotries - Is een verzamelen pagina met structuur doormiddel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Internet voor beginners

Inhoudsopgave Internet voor beginners Inhoudsopgave Internet voor beginners 1 Ontdek het internet Het internet De internetverbinding 2 Surfen op het internet Internet Explorer o Opstarten en afsluiten o De vorige versies o Onderdelen o Surfen

Nadere informatie

Naam Nr Klas Datum. Om websites te doorbladeren heb je een bladerprogramma of een browser nodig. De browser die wij gebruiken is Internet Explorer.

Naam Nr Klas Datum. Om websites te doorbladeren heb je een bladerprogramma of een browser nodig. De browser die wij gebruiken is Internet Explorer. :(%6,7(69(5.(11(1 Naam Nr Klas Datum :25/':,'(:(%::: Het World Wide Web is een gigantisch web van met elkaar verbonden pagina s. Een geheel van pagina s die bij elkaar horen, noemt men een website. De

Nadere informatie

Handleiding Dial-up Access

Handleiding Dial-up Access Handleiding Dial-up Access INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Installatie onder Windows... 4 2.1. Installatie onder Windows 98 / Me / 2000... 4 2.1.1. Installatie van Internet Explorer 6...4 2.1.2. De

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

OPENINGSTIJDEN. Dagen Tijd Telefoon Telesur Heiligenweg Heiligenweg 14 maandag-vrijdag 07.00u-19.00u 473944/474242

OPENINGSTIJDEN. Dagen Tijd Telefoon Telesur Heiligenweg Heiligenweg 14 maandag-vrijdag 07.00u-19.00u 473944/474242 OPENINGSTIJDEN Dagen Tijd Telefoon Telesur Heiligenweg Heiligenweg 14 maandag-vrijdag 07.00u-19.00u 473944/474242 zaterdag 07.00u-13.00u Telesur Zonnebloemstraat Zonnebloemstraat 50 Maandag-Zaterdag 07.00u-21.30u

Nadere informatie

Beheerdershandleiding. Versie: 1.0.3

Beheerdershandleiding. Versie: 1.0.3 Beheerdershandleiding Versie: 1.0.3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Uw site uploaden met ftp 3 Mail beheer 3.1 Beheren van mail namen 3.2 Aanzetten mail services 3.3 Mail redirect 3.4 Mail groepen 3.5 Beheer

Nadere informatie

INTERNET deel 1. Internet is een wereldwijd netwerk van computers. Inhoud van dit deel:

INTERNET deel 1. Internet is een wereldwijd netwerk van computers. Inhoud van dit deel: INTERNET deel 1 Inhoud van dit deel: INTERNET deel 1... 1 Internet is een wereldwijd netwerk van computers... 1 Hoe is Internet opgebouwd?... 2 Hoe verplaatsen gegevens zich over Internet?... 2 Wat is

Nadere informatie

Faq Droogsurfen Jeroen Devlieghere Ine Callebaut

Faq Droogsurfen Jeroen Devlieghere Ine Callebaut Faq Droogsurfen Droogsurfen is een handige oplossing voor al wie het internet in zijn of haar essen wil gebruiken, maar geen of te weinig toegang heeft tot computers met ntemetverbinding. Maar ook wie

Nadere informatie

1. Starten op het World Wide Web

1. Starten op het World Wide Web 13 1. Starten op het World Wide Web Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn door middel van kabels, het telefoonnet of televisiekabelnet en satellietverbindingen.

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

Internet Explorer. Module 0. Internet Explorer, versie 5.0 (UK) Nummer: 198 (11062002) The Courseware Company

Internet Explorer. Module 0. Internet Explorer, versie 5.0 (UK) Nummer: 198 (11062002) The Courseware Company Internet Explorer Module 0 Internet Explorer, versie 5.0 (UK) Nummer: 198 (11062002) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van

Nadere informatie

Met 4 temperatuur meetingangen voor sensor DS18x20

Met 4 temperatuur meetingangen voor sensor DS18x20 Webrelais IPIO-4R4I4T Met 4 temperatuur meetingangen voor sensor DS18x20 Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP/STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een

Nadere informatie

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Webrelais IPIO-32I-M Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP/STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een

Nadere informatie

Handleiding Personal ADSL Access (ISDN)

Handleiding Personal ADSL Access (ISDN) Handleiding Personal ADSL Access (ISDN) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 1.1. Welkom bij IntroWeb!...3 1.2. Doe-het-zelf pakket...3 2. INSTALLATIE SPLITTER... 4 2.1. Installatie ADSL modem...5 3. SYSTEEMCONFIGURATIE...

Nadere informatie

AllOnline E-mail. Allonline E-mail. Index

AllOnline E-mail. Allonline E-mail. Index Allonline E-mail Index Allonline E-mail...1 Index...1 Introductie....2 Het aanvragen van een E-mail adres...2 Postvakken, Aliassen en omleidingen...3 Gebruikersnaam en wachtwoord...4 1.Webmail....5 Inloggen...5

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid E-mail Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com Inhoudsopgave

Nadere informatie

Computernetwerken Deel 2

Computernetwerken Deel 2 Computernetwerken Deel 2 Beveiliging Firewall: toegang beperken IDS: inbraak detecteren en alarmeren Encryp>e: gegevens verbergen Firewall Waarom? Filteren van pakkeben Wildcard mask: omgekeerd subnetmasker

Nadere informatie

COMPUTERVAARDIGHEDEN EN PROGRAMMEREN

COMPUTERVAARDIGHEDEN EN PROGRAMMEREN COMPUTERVAARDIGHEDEN EN PROGRAMMEREN 3 e les Prof. Dr. Frank De Proft 12 oktober 2004 Tweede les : Inleiding Computerwetenschappen vs. computervaardigheden - Algoritmen 1 Derde les : Enkele basisbegrippen»

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

Webrelais IPIO-4A8I-M

Webrelais IPIO-4A8I-M Webrelais IPIO-4A8I-M Met 4 analoge inputs 0-10V / 0-20mA Specificatie 4 analoge Inputs 0-10V / 0-20mA 8 Opto input 0-12V of potentiaalvrij maakkontakt. (geen 230V input) (kan gebruikt worden voor oa Manuaal

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie

Veiligheid is een fundamenteel element in het kader van informatie-uitwisseling via internet

Veiligheid is een fundamenteel element in het kader van informatie-uitwisseling via internet Gebruikersgids Eenvoud, Innovatie, Veiligheid 1. Veiligheid van de PrivateEstateLife websites 2. Minimumconfiguratie a. Windows b. Macintosh 3. Eerste verbinding a. Ontvangen informatie b. Beveiligde verbinding

Nadere informatie

Welkom in de wondere wereld van websites met WordPress.

Welkom in de wondere wereld van websites met WordPress. Welkom in de wondere wereld van websites met WordPress. Alsjeblieft, dit kleine WordPress woordenboekje is voor jou. Want als je voor het eerst een website met WordPress gaat maken kom je misschien woorden

Nadere informatie

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur -

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur - Handboek Migratie Instellingen - - Pagina 2 van 46 Inhoudsopgave 1 INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 2 OVERZICHT

Nadere informatie

Camping Hotspot Installatie

Camping Hotspot Installatie Camping Hotspot Installatie Pheenet Hotspot installatie Sluit uw PC aan op de hotspot met een standaard UTP kabel op poort 3 of 4 van de hotspot. De hotspot zal nu een IP adres toewijzen aan uw pc. Open

Nadere informatie

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem

(2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem (2) Handleiding Computer Configuratie voor USB ADSL modem Raadpleeg eerst de Quick-Start Guide voor het installeren van uw DSL-aansluiting voordat u deze handleiding leest. Versie 30-08-02 Handleiding

Nadere informatie

Handleiding DirectAdmin

Handleiding DirectAdmin Handleiding DirectAdmin Heeft uw hostingpakket het control panel DirectAdmin dan leest u in deze sectie hoe u uw pakket kunt beheren. Dat doet u via : http://www.uwdomein.nl:2222. 1 Inloggen Voordat u

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

chello academy cursusboek Nieuws Een handleiding voor het gebruik van Usenet en de nieuwsservice

chello academy cursusboek Nieuws Een handleiding voor het gebruik van Usenet en de nieuwsservice chello academy cursusboek Nieuws Een handleiding voor het gebruik van Usenet en de nieuwsservice Voordat je begint Nieuws De techno chello-module Nieuws is onderdeel van de Internetservices-cursus van

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl

Telefoon: +31(0)50 3183031 Fax: +31(0)50 3181656 E-mail: Groningen@mennens.nl Mennens Amsterdam BV Contactweg 40 1014 AN AMSTERDAM Postbus 8051 1005 AB AMSTERDAM Mennens Dongen BV Metaalstraat 5 5107 ND Dongen Postbus 260 5100 AG Dongen Mennens Groningen BV Duinkerkenstraat 33 9723

Nadere informatie

Kompozer Webdesign www.acc.dds.nl/lesonline/kompozer/

Kompozer Webdesign www.acc.dds.nl/lesonline/kompozer/ Hier vind je de cursus op het internet: www.acc.dds.nl/acconline/ Kompozer Webdesign www.acc.dds.nl/lesonline/kompozer/ Een bestaande website met kompozer www.acc.dds.nl/lesonline/kompozer/website/ Bestanden

Nadere informatie

CLA-CMA ilab laboratory results v3.0 (mét bij-aanvragen, materiaal aanvragen en andere tools)

CLA-CMA ilab laboratory results v3.0 (mét bij-aanvragen, materiaal aanvragen en andere tools) CLA-CMA ilab laboratory results v3.0 (mét bij-aanvragen, materiaal aanvragen en andere tools) (ilab werkt met alle internetbrowsers: in de User Guide werd Mozilla Firefox v3.0.3 gebruikt. In de Annex werd

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

Email. Waarvoor staat Email. Wat zijn de mogelijkheden van Email. Wat zijn de voordelen. Termen.

Email. Waarvoor staat Email. Wat zijn de mogelijkheden van Email. Wat zijn de voordelen. Termen. Email Waarvoor staat Email Email staat voor ELECTRONIC MAIL : Electronische post. Wat zijn de mogelijkheden van Email. Je kan met Email met iedereen in de wereld die een Email adres heeft corresponderen.

Nadere informatie

1. Starten op het World Wide Web

1. Starten op het World Wide Web 21 1. Starten op het World Wide Web Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn door middel van kabels, het telefoonnet of televisiekabelnet en satellietverbindingen.

Nadere informatie

1. Starten op het World Wide Web

1. Starten op het World Wide Web 21 1. Starten op het World Wide Web Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn door middel van kabels, het telefoonnet of televisiekabelnet en satellietverbindingen.

Nadere informatie

6.1.1. FTP introductie

6.1.1. FTP introductie 6. FTP mogelijkheden Vanaf IPL 2.54 is de QT-6000 voorzien van FTP mogelijkheden. Het is door deze extra functionaliteit mogelijk om op afstand onderhoud te plegen aan de programmering van de QT. Daarnaast

Nadere informatie

chello academy cursusboek Een eenvoudige module over de proxy-server / webcache

chello academy cursusboek Een eenvoudige module over de proxy-server / webcache chello academy cursusboek Een eenvoudige module over de proxy-server / webcache Voordat je begint Proxy De techno chello-module Proxy is onderdeel van de internettechnologie-cursus van het universele techno

Nadere informatie

ECDL. Module 7. Informatie en communicatie, IE 6.0 en OE 6.0. ECDL, Versie 4.0 (NL) Nummer: 318 (07032005) The Courseware Company

ECDL. Module 7. Informatie en communicatie, IE 6.0 en OE 6.0. ECDL, Versie 4.0 (NL) Nummer: 318 (07032005) The Courseware Company ECDL Module 7 Informatie en communicatie, IE 6.0 en OE 6.0 ECDL, Versie 4.0 (NL) Nummer: 318 (07032005) The Courseware Company Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Bronnen voor genderstudies

Bronnen voor genderstudies Bronnen voor genderstudies Deel 1: Belangrijke werkinstrumenten in een wetenschappelijke bibliotheek - Catalogi 1. Algemeen 2. ALEPH Online versus CDROM Browse versus search Basket en mail Trefwoorden

Nadere informatie

Handleiding DSL Access Versatel

Handleiding DSL Access Versatel Handleiding DSL Access Versatel INHOUDSOPGAVE 1. 1.1. INSTALLATIE...3 Installatie door monteur...3 1.2. Doe-het-zelf installatie...3 1.2.1 Het doe-het-zelf pakket... 3 1.2.2 Installatie splitter... 4 1.2.3

Nadere informatie

Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites

Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites Handleiding voor de toegang tot de beveiligde yourassets en youroffice websites Inhoudstabel 1. Veiligheid... 3 2. Minimum vereiste configuratie... 3 a. Windows... 3 b. Macintosh... 3 3. Een eigen toegang

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

CMS Template Handleiding

CMS Template Handleiding CMS Template Handleiding Inhoudsopgave Inloggen in het CMS... 3 Pagina s toevoegen... 4 Pagina s bewerken... 6 Een link toevoegen... 7 Een afbeelding toevoegen... 9 Foto s plaatsen op de fotopagina...

Nadere informatie

Checklist Netopia R91xx t.b.v MXStream

Checklist Netopia R91xx t.b.v MXStream Technical Note #025 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 09 mei 2001 Bijgewerkt op: 09 mei 2001 Beschrijft: MXStream Checklist Netopia R91xx t.b.v MXStream De Netopia R9100/910 is een ethernet naar ethernet

Nadere informatie

Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid.

Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid. Cookies en Privacy Wij maken op onze site, gebruik van cookies. Hieronder lees je alles over deze cookies en over ons privacy beleid. Wanneer je onze site bezoekt, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat

Nadere informatie

HANDLEIDING Proxyinstellingen Windows OS Macintosh OS Linux OS

HANDLEIDING Proxyinstellingen Windows OS Macintosh OS Linux OS blad: 1 van 5 Inhoudsopgave Blad 1 UITEENZETTING...1 2 WINDOWS OS INTERNET & NETWERKEN - BROWSERS...1 3 WINDOWS OS BEVEILIGING - ANTISPYWARE & ANTIVIRUS...2 4 MACINTOSH OS INTERNET & NETWERKEN - BROWSERS...3

Nadere informatie

My Vodafone account aanmaken POP-block Uitgaande mail server eigen provider

My Vodafone account aanmaken POP-block Uitgaande mail server eigen provider Inleiding Deze handleiding beschrijft de stappen waarmee u e-mailaccounts kunt configureren in Mozilla Thunderbird, bijvoorbeeld als u een Mobile Connect Card of Wireless Web gebruikt. Bij het maken van

Nadere informatie

Netwerken. Wat is communicatie? Wat is een netwerk? Welke soorten netwerken zijn er? Wat heb je nodig om op Internet te komen?

Netwerken. Wat is communicatie? Wat is een netwerk? Welke soorten netwerken zijn er? Wat heb je nodig om op Internet te komen? Netwerken Wat is communicatie? Communicatie is het overdragen van informatie. als jij met iemand in gesprek bent verzend je met je mond geluidssignalen (=de zender) via de lucht (=het kanaal) naar degene

Nadere informatie

Handleiding Plesk. Eddy De Bock

Handleiding Plesk. Eddy De Bock Handleiding Plesk Eddy De Bock 1 1 STARTPAGINA Hier krijgt u een samenvattend overzicht van de functies die Plesk u biedt. 2 GEBRUIKERS Hier kan u gebruikers aanmaken, verwijderen en beheren. Onder Gebruikersrollen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

Thinking of development

Thinking of development Thinking of development Netwerken en APIs Arjan Scherpenisse HKU / Miraclethings Thinking of Development, semester II 2012/2013 Agenda voor vandaag Netwerken Protocollen API's Opdracht Thinking of Development,

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING AVISTAR 1.1 SERVER- en CLIENTPANEEL. 1 Inleiding blz. 2. 2 Montage/ophanging paneel blz. 3

TECHNISCHE HANDLEIDING AVISTAR 1.1 SERVER- en CLIENTPANEEL. 1 Inleiding blz. 2. 2 Montage/ophanging paneel blz. 3 TECHNISCHE HANDLEIDING AVISTAR 1.1 SERVER- en CLIENTPANEEL Uitgave 8-2-2008 1 Inleiding blz. 2 2 Montage/ophanging paneel blz. 3 3 - Aansluiten voeding/tcp-ip kabel blz. 4 4 - Invoeren Subnetmask en IP

Nadere informatie

Geracc.Net Pre-requirements

Geracc.Net Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Inhoudsopgave Initiatie internet met Windows 7

Inhoudsopgave Initiatie internet met Windows 7 Inhoudsopgave Initiatie internet met Windows 7 1 Kennismaking met het internet 1.1 De verschillende internetdiensten 1.2 Wat heb je nodig voor het internet? 1.2.1 Een computer met de nodige hardware en

Nadere informatie

WebHare Professional en Enterprise

WebHare Professional en Enterprise WebHare Professional en Enterprise Systeem module Systeem configuratie handleiding Datum: 19 november 2002 Aantal pagina s: 20 Versie: 2.01 Doelgroep: Sysops Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Vooraf... 2

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5

Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten Taal keuze Inloggen... 5 Pagina 1 van 27 Inhoudsopgave Handleiding Safe Site Certificaten Portal Hoofdstuk 1. Beginnen en inloggen op Safe Site Certificaten... 3-1.1 Taal keuze... 4-1.2 Inloggen... 5 Hoofdstuk 2. Het Startscherm

Nadere informatie

NAT (Network Address Translation)

NAT (Network Address Translation) Technical Note #019 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 11 juli 2000 Bijgewerkt op: 11 juli 2000 NAT (Network Address Translation) In deze Technical Note worden de meest voorkomende situaties met NAT doorgelicht.

Nadere informatie

1. Surfen over het internet

1. Surfen over het internet 10 Starten met internet en e-mail met Windows Vista 1. Surfen over het internet Het internet bestaat uit duizenden computers die allemaal met elkaar verbonden zijn. Het World Wide Web is één van de leukste

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

ZOEKEN OP HET WORLD WIDE WEB

ZOEKEN OP HET WORLD WIDE WEB ZOEKEN OP HET WORLD WIDE WEB Naam Nr Klas Datum 1. GERICHT ZOEKEN OP HET INTERNET MET EEN ZOEKROBOT Meestal weet de Internetgebruiker niet op voorhand op welke webpagina's de gewenste informatie voorkomt.

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten

Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Chapter 4. eenvoudige webserver opzetten Table of Contents 4.1. overzicht... 44 4.2. software beheren op Linux... 44 4.3. vi... 45 4.4. html... 45 4.5. apache2... 45 4.6. twee extra websites op de apache

Nadere informatie