De keten uitgedaagd. Gegevens. College 6 van 11 door Sebastiaan Bal & Jacques Urlus. Semantiek, syntax en meer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De keten uitgedaagd. Gegevens. College 6 van 11 door Sebastiaan Bal & Jacques Urlus. Semantiek, syntax en meer"

Transcriptie

1 De keten uitgedaagd Gegevens Semantiek, syntax en meer College 6 van 11 door Sebastiaan Bal & Jacques Urlus

2 If we have data, let s look at data. If all we have are opinions, let s go with mine. 2

3 mr. drs. Sebastiaan Bal RA Werkzaam bij Thauris Sinds 2007 actief met XBRL Vanaf 2010 betrokken via Logius Bijdrage mogen leveren aan het boek De keten uitgedaagd Jacques Urlus RE CISA BBA Werkzaam bij Ordina Sinds 2005 fulltime werkzaam met XBRL Beheerder van Vanaf 2011 betrokken via Logius Reviewer van het boek De keten uitgedaagd

4 Elektronisch berichtenverkeer the movement of business documents electronically between or within firms (including their agents or intermediaries) in a structured, machine-retrievable, data format that permits data to be transferred, without re-keying, from a business application in one location to a business application in another location. - Hansen & Hill (1989) 4

5 Vandaag Van opgave naar oplossing Het begrip gegevens nader verklaard XBRL nader verklaard Gegevensmanagement binnen SBR 5

6 College 6 van Opgave Van opgave naar oplossing

7 Hier kwamen we vandaan 7

8 Schets van de oplossing

9 Eisen aan gegevens bij de schets De berichtspecificaties van een verantwoordingsketen bestaande uit gegevensdefinities en de relaties hiertussen - moeten in een standaard formaat worden vastgelegd. De gegevensdefinities moeten zoveel als mogelijk worden hergebruikt in verschillende berichtspecificaties Een nieuwe berichtspecificatie moet eenvoudig in productie kunnen worden genomen Een nieuwe berichtspecificatie moet tegelijkertijd operationeel kunnen zijn als de voorgaande versie. 9

10 NTP als startpunt voor gegevens binnen SBR De voorloper van het SBR Programma, het Nederlandse Taxonomie Project (NTP), had het doel om een gedeelde XBRL-taxonomie ten behoeve van verschillende verantwoordingsdomeinen toe te passen. De basisgedachte achter het NTP was dat er efficiëntie-voordelen zijn te behalen door standaardisatie van gegevens (semantiek en syntax, bepaald door de keuze voor een communicatiestandaard). De insteek is dat gegevens zoveel als mogelijk hergebruikt worden.

11 College 6 van Wat zijn gegevens? Het begrip gegevens nader verklaard

12 Wat zijn gegevens? bewerkte of onbewerkte waarden die een organisatie registreert voor allerlei doeleinden, maar ze krijgen pas betekenis, vorm en meerwaarde als ze op het juiste moment, in de juiste vorm door de juiste persoon geïnterpreteerd kunnen worden Ackoff, 1989 Feiten of begrippen, weergegeven in de vorm die geschikt is voor het communiceren, interpreteren en verwerken tot informatie, hetzij door de mens, hetzij door automatische middelen, of door beide. 12

13 Behoefte aan eenduidige interpretatie van gegevens in ketens Verwerkbaar de mate waarin de gegevens tot de gewenste bedrijfstransacties of uitvoer zullen leiden; Begrijpbaar de mate van beschikbaarheid van documentatie en metadata om het bericht correct te kunnen interpreteren. 13

14 Complexiteit bij interpretatie van gegevens Semantische verschillen Verschillende organisaties werken vaak met licht afwijkende definities voor begrippen, interpreteren begrippen net even anders en berekenen waarden volgens andere regels Syntactische verschillen Het formaat of de structuur kan net even anders zijn 14

15 Behoefte aan eenduidige betekenis Is de semantiek expliciet of impliciet? Is de semantiek formeel of informeel uitgedrukt? Is de semantiek bedoeld voor menselijke of geautomatiseerde verwerking?

16 Behoefte aan een gemeenschappelijke taal Syntax richt zich op de vorm of structuur waarin de gegevens worden uitgedrukt. Eisen die vaak aan een syntax gesteld worden : 1. Open standaard, zodat er geen afhankelijkheid is van één of enkele leveranciers 2. Faciliteert semantische standaardisatie, zodat gegevens gedefinieerd kunnen worden 3. Biedt de vrijheid om de presentatie van de gegevens naar eigen wens in te richten. 4. Verbetert de betrouwbaarheid en beheersbaarheid van gegevensstromen en verantwoordingsprocessen. 5. Maakt efficiëntere werkmethoden mogelijk, bijvoorbeeld door het openstellen van gegevens uit informatiesystemen voor controle, analyse en toezicht. 6. Reduceert de kosten van handmatige en geautomatiseerde interfaces tussen verschillende systemen en dus de totale kosten van de informatievoorziening.

17 Standaardisatie van semantiek: benaderingswijzen voor het organiseren van gegevens (1) de eenvoudige methode (2) de specificatiemethode Gecontroleerd woordenboek Taxonomie Thesaurus Ontologie

18 Overeenkomsten tussen deze benaderingswijzen Het zijn allen methodes die helpen om begrippen en bijbehorende relaties omtrent een bepaald onderwerp te structureren, classificeren, modelleren en representeren; Het zijn methodes die als doel hebben om een gemeenschap overeenstemming te laten bereiken over dezelfde terminologie en zich te committeren om deze terminologie op dezelfde wijze te hanteren; Er bestaat een set van begrippen die een gemeenschap besluit te gebruiken om naar deze begrippen en relaties te refereren. De betekenis van de terminologie is in enige mate en op enigerlei wijze gespecificeerd.

19 Verschillen tussen deze benaderingswijzen Hoeveel betekenis kan worden gespecificeerd voor elk begrip; Welke notatiewijze of taal gehanteerd wordt om de betekenis te specificeren; Het doel waarvoor het gebruikt wordt, aangezien alle benaderingswijzen verschillende, maar overlappende gebruikswijzen heeft;

20 Standaardisatie van syntax: de ontwikkeling van open standaarden Open betekent overwegend dat de standaard: tot stand komt via een besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen door een organisatie zonder winstoogmerk worden beheerd gepubliceerd zijn en vrijelijk opvraagbaar zijn vrij van royalty s zijn en waarop geen beperkingen omtrent hergebruik liggen

21 De ontwikkeling van standaarden voor gegevensuitwisseling

22 De gekozen standaard past in het domein De grote hoeveelheid mogelijkheden maakt de keuze voor de juiste standaarden complex. Het terrein van de semantiek en van de gewenste (op XML gebaseerde) syntax is van groot belang bij de keuze van de standaarden. Elke standaard kent zijn eigen community en implementatiegraad, die op zijn beurt de verkrijgbaarheid van geautomatiseerde oplossingen bepaalt. De keuze voor een standaard dient gebaseerd te baseren op de behoeften van de betrokken partijen en de beschikbaarheid en ondersteuning van een geschikte (open) standaard met typerende eigenschappen die aansluiten bij het domein.

23 College 6 van Wat is XBRL XBRL nader verklaard

24 Consistentie en transparantie 24

25 4 smaken XBRL XBRL Global Ledger Voor de uitwisseling van financiële gegevens op transactieniveau Inline XBRL XBRL in een volledig leesbaar HTML document XBRL Data Point Model Volledig dimensioneel en genormaliseerd XBRL Financial Reporting Standaard uitwisseling van geaggregeerde financiële gegevens 25

26 XBRL compleet Taxonomie Label Liquide middelen Presentation 5 de van Vlottende activa Calculation +1 voor som Vlottende activa References BW 2 artikel Formula =>0 Dimensions Hypercubes, Assen, Members <nl-gen:cashandcashequivalents contextref= CS" decimals="inf" unitref="eur">20000</nl-gen:cashandcashequivalents> Liquide middelen Euro Instance Valuta EUR Precisie INF Scenario a Commercieel Period Entity Scenario b Enkelvoudig 26

27 XBRL = Papier

28 Opbouw XBRL (NTA) Domein laag Generieke gebruikerslaag Architectuur NT FRIS Domein NL-FRIS Modelleringsregels FRTA FRIS Technische laag Dimensions Formula Table linkbase XBRL 2.1 Specificatie XML-laag XSD XPointer XML XLink

29 Architectuur taxonomie gebaseerd op de NTA Entrypoint Definition lb Definition lb Presentation lb Presentation lb Hypercube Dimensions Domains Tuples Abstracts Items References lb Labels lb Domain members Domain types Domain codes NL Common data NL Genbase In de instance NL types NL codes 29

30 XML Schema De schema s (XSD) in de taxonomie zijn verantwoordelijk voor de structuur van de instance en de basis semantiek en syntax van de opgenomen elementen. bw2-data.xsd <xs:element name="cashandcashequivalents" id="bw2-i_cashandcashequivalents" type="nltypes:monetarynodecimalsitemtype" substitutiongroup="xbrli:item" abstract="false" nillable="false" xbrli:balance="debit" xbrli:periodtype="instant"/> nl-types.xsd <xs:complextype name="monetarynodecimalsitemtype" id="nl-types_monetarynodecimalsitemtype"> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="xbrli:monetaryitemtype"> <xs:fractiondigits value="0"/> </xs:restriction> </xs:simplecontent> </xs:complextype> 30

31 Reference linkbase De references linkbase verzorgt de koppeling tussen de elementen en de semantiek (bijvoorbeeld wet- en regelgeving en interne rapporteringsinstructies). bw2-data-ref.xml <link:loc xlink:type="locator" xlink:href="bw2-data.xsd#bw2-i_cashandcashequivalents" xlink:label="bw2-i_cashandcashequivalents_loc"/> <link:reference xlink:type="resource" xlink:label="bw2-i_bw2_372_1_ref" xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/role/reference" id="bw2-i_bw2_372_1_ref"> <ref:name>burgerlijk Wetboek Boek 2</ref:Name> <ref:article>372</ref:article> <ref:paragraph>1</ref:paragraph> </link:reference> <link:referencearc xlink:type="arc" xlink:arcrole="http://www.xbrl.org/2003/arcrole/concept-reference" xlink:from="bw2-i_cashandcashequivalents_loc" xlink:to="bw2-i_bw2_372_1_ref"/> 31

32 Label linkbase De label linkbase koppelt de in de taxonomie opgenomen elementen aan een voor de mens begrijpelijke omschrijving. Dit kan in meerdere talen plaatsvinden. bw2-data-lab-nl.xml <link:loc xlink:type="locator" xlink:href="bw2-data.xsd#bw2-i_cashandcashequivalents" xlink:label="bw2-i_cashandcashequivalents_loc"/> <link:label xlink:type="resource xlink:label="bw2-i_cashandcashequivalents_label_nl" xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/role/label" xml:lang="nl" id="bw2-i_cashandcashequivalents_label_nl">liquide middelen</link:label> <link:labelarc xlink:type="arc" xlink:arcrole="http://www.xbrl.org/2003/arcrole/concept-label" xlink:from="bw2-i_cashandcashequivalents_loc" xlink:to="bw2-i_cashandcashequivalents_label_nl"/> 32

33 Presentation linkbase In de presentation linkbase wordt de plaats en volgorde bepaald van de elementen. Enerzijds voor weergave doeleinden en anderzijds ter ondersteuning van de semantiek. kvk-balance-sheet-model-a-pre.xml <link:loc xlink:type="locator" xlink:href="../../../basis/venj/items/bw2-data.xsd#bw2-i_cashandcashequivalents" xlink:label="bw2-i_cashandcashequivalents_loc" /> <link:loc xlink:type="locator xlink:href="../../../basis/venj/items/bw2-data.xsd#bw2-i_assetscurrent" xlink:label="bw2-i_assetscurrent_loc" /> <link:presentationarc xlink:type="arc" xlink:arcrole="http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child" xlink:from="bw2-i_assetscurrent_loc" xlink:to="bw2-i_cashandcashequivalents_loc" order= 5"/> 33

34 Calculation linkbase Met de calculation linkbase is het mogelijk om totalen (zoals totaal activa) die in een instance voorkomen te controleren. <link:loc xlink:type="locator" xlink:href="../../../basis/venj/items/bw2-data.xsd#bw2-i_cashandcashequivalents" xlink:label="bw2-i_cashandcashequivalents_loc" /> <link:loc xlink:type="locator xlink:href="../../../basis/venj/items/bw2-data.xsd#bw2-i_assetscurrent" xlink:label="bw2-i_assetscurrent_loc" /> <link:calculation xlink:type="arc" xlink:arcrole="http://www.xbrl.org/2003/arcrole/summation-item" xlink:from="bw2-i_assetscurrent_loc" xlink:to="bw2-i_cashandcashequivalents_loc" order="1" weight ="1" /> 34

35 Definition linkbase Vier standaard arc roles: general-special Koppeling tussen generiek en specifiek concept essence-alias Koppeling tussen concepten met identieke semantische betekenis similar-tuples Koppeling tussen tuples met identieke semantische betekenis, maar met ongelijke inhoud requires-element Geeft aan dat het opnemen van een concept verplicht is als een ander concept voorkomt 35

36 Dimensions 1.0 Contexten in de traditionele 2-dimensionale XBRL: period & entity (verplicht) segment en scenario (optioneel) Dimensionale uitbreiding in traditionele XBRL is overigens mogelijk <segment> <dim:land><dim:nl/></dim:land> <dim:bu><dim:olie/></dim:bu> </segment> Probleem is dat de segment en scenario beperkt zijn te valideren (alleen inhoud op basis van XML Schema) Met Dimensions 1.0 is het mogelijk om een juist gebruik van concepten in bepaalde perspectieven af te dwingen. 36

37 Hypercube Per combinatie van dimensionele contexten is er een aparte hypercube. Grondslag Commercieel Fiscaal Type jaarrekening Geconsolideerd Type jaarrekening, geconsolideerd Groepsvermogen Groepsvermogen, toelichting Aandeel in derden Aandeel in derden, toelichting 37

38 Hiërarchie Dimensions 1.0 relaties Primary Domain \kvk-financial-statementstype-members-def.xml \kvk-financialstatements-typelineitems_xx (nep) domeinen zijn gedeclareerd in kvk-primary-domains.xsd Primary Item Items zijn gedeclareerd in kvk-data.xsd Hypercube hypercubes zijn gedeclareerd in kvk-tables.xsd Dimension dimensies zijn gedeclareerd in kvk-axes.xsd \kvk-financial-statementstype-tables-def.xml \kvk-financial-statements-typeaxes-def.xml Effective Domain Domain Member(s) domains en member zijn gedeclareerd in kvk-domainsfinancial-statements-type.xsd 38

39 XBRL Instance (I) De instance is het digitale bestand dat de (financiële) gegevenselementen bevat. Koppeling met de XBRL schema s Koppeling met de taxonomie (report) Entity & tijdsperiode Segment & scenario Gebruikte units (iso4217:eur, pure, shares) De financiële data gekoppeld aan de context en units 39

40 XBRL Instance (II) <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <xbrli:xbrl xml:lang="nl" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:bw2-dim="http://www.nltaxonomie.nl/8.0/domein/venj/axes/bw2-axes" xmlns:bw2-dm-fst="http://www.nltaxonomie.nl/8.0/basis/venj/domains/bw2-domains-financial-statements-type" xmlns:bw2-dm-bop="http://www.nltaxonomie.nl/8.0/basis/venj/domains/bw2-domains-basis-of-preparation" xmlns:bw2-i="http://www.nltaxonomie.nl/8.0/basis/venj/items/bw2-data" > <link:schemaref xlink:type="simple" xlink:href="http://www.nltaxonomie.nl/8.0/report/kvk/entrypoints/algemeen/kvkrpt-kleine-rechtspersoon-gecomprimeerd-2013.xsd"/> 40

41 XBRL Instance (III) <xbrli:context id="fy12i_commercial_separate"> </xbrli:context> <xbrli:entity> </xbrli:entity> <xbrli:period> <xbrli:identifier scheme="http://www.kvk.nl/kvk-id"> </xbrli:identifier> <xbrli:instant> </xbrli:instant> </xbrli:period> <xbrli:scenario> </xbrli:scenario> <xbrldi:explicitmember dimension="bw2-dim:basisofpreparationaxis"> bw2-dm-bop:commercialmember</xbrldi:explicitmember> <xbrldi:explicitmember dimension="bw2-dim:financialstatementstypeaxis"> bw2-dm-fst:separatemember</xbrldi:explicitmember> 41

42 XBRL Instance (IV) <xbrli:unit id="eur"> </xbrli:unit> <xbrli:measure>iso4217:eur</xbrli:measure> <bw2-i:cashandcashequivalents contextref="fy12i_commercial_separate" unitref="eur" decimals="inf">20000</bw2- i:cashandcashequivalents> </xbrli:xbrl> 42

43 Validatie Correct gebruik van de encoding XML well-formed XML schema specificaties XBRL 2.1 specificatie XBRL Dimensions 1.0 specificatie Internationale FRIS regels NL Fris regels Domein (rapportage) specifieke FRIS regels Consistentie regels (business rules) 43

44 Overige XBRL specificaties (I) Table linkbase Voor het opnemen van exacte render definities in een taxonomie Formula Voor het testen van beweringen Versioning Voor de registratie van wijzigingen tussen twee DTS en Inline XBRL Voor het opnemen van XBRL in een HTML-document 44

45 Overige XBRL specificaties (II) Generic Links Voor uitbreiding op de XBRL specificaties Generic Preferred Label Voor definiëren van voorkeur labels bij bijvoorbeeld dimensionele relaties Taxonomy Packages (in ontwikkeling) Voor het opnemen van een taxonomie en metadata in een zip-bestand Extensible Enumerations (in ontwikkeling) Voor het uitbreiden van de enumeraties in een dimensionele domein 45

46 Wat HTML vandaag is voor het internet, is XBRL morgen voor de financiële wereld. - Jacques Urlus (2007) 46

47 College 6 van Gegevensbeheer Gegevensmanagement binnen SBR

48 Schets van de oplossing

49 Specifieke eisen aan SBR taxonomieën Een SBR taxonomie gebruikt één of meer gecontroleerde woordenboeken met begrippen van (overheids)organisaties ten behoeve van de uitwisseling en verwerking van gegevens; Een SBR taxonomie gebruikt binnen een informatieketen dezelfde syntax. Voor de (financiële) verantwoordingsketen is XBRL de gehanteerde syntax; Een SBR taxonomie wordt gecreëerd onder verantwoordelijkheid van de betreffende uitvragende partij; Een SBR taxonomie is een onderdeel van de Nederlandse Taxonomie (NT) voor zover de uitvragende partij een overheidsorganisatie is; Een SBR taxonomie voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA);

50 Principes achter de NTA Eenvoud : De architectuur moet zich richten op een zo eenvoudig mogelijke mapping en instance document creatie. De architectuur ondersteunt het SBR uitgangspunt om optimaal hergebruik van gegevens te realiseren. Stabiliteit: de architectuur ondersteunt dat wijzigingen in wet- en regelgeving een minimale impact hebben op de informatie leverende systemen (bronnen). Consistentie: het architectuurkader moet consistent zijn en de daarop gebaseerde taxonomie(extensies) moeten vallen binnen deze opgestelde kaders

51 Principes achter de NTA (2) Compliance met specificaties, best practices en verwante taxonomieën; de architectuur moet zo min mogelijk afwijken van datgene wat in andere projecten succesvol is toegepast. Onderhoudbaarheid; de architectuur schept een basis voor eenvoudig onderhoud door haar eigenaren. Prestaties; de toepassing van de architectuur moet resulteren in andere technische voordelen, bijvoorbeeld zo klein mogelijke instance documenten en optimale prestaties bij de verwerking daarvan.

52 Taxonomie ontwikkelproces Taxonomy development can be regarded as a transfer of the domain knowledge from a domain expert into an implemented knowledge base which is encoded within an XBRL taxonomy.

53 Requirements fase De eisen waaraan de taxonomie dient te voldoen, kunnen worden afgeleid van de eigenschappen van de betreffende informatieketen Eigenschappen Relevante aspecten 1. Type Domein, stromen, aggregatieniveau 2. Frequentie Conditionerend, cyclisch, gebeurtenis-gebonden 3. Richting Brengplicht, haalrecht 4. Oorsprong Dwang, belang 5. Aard Open, gesloten verantwoording

54 Ontwerp fase In deze fase zijn een aantal verschillende stappen te onderkennen om tot een semantisch gegevensmodel te komen. Deze stappen zijn als volgt: Identificeren van de begrippen; Normaliseren van de begrippen; Structureren van de begrippen;

55 Ontwerp fase: Identificatie van begrippen Artikel 369: Onder de tot de vlottende activa behorende voorraden worden afzonderlijk opgenomen: a. grond- en hulpstoffen b. onderhanden werk c. gereed product en handelsgoederen d. vooruitbetalingen op voorraden

56 Ontwerp fase: Normaliseren van begrippen Het normaliseren van begrippen is erop gericht om ervoor te zorgen dat begrippen slechts één keer gedefinieerd zijn in een gecontroleerd woordenboek binnen een domein. Hiervoor dient een domeinexpert voldoende inzicht te hebben in de definitie van het betreffende begrip.

57 Ontwerp fase: Structureren van begrippen Het structureren van de begrippen richt zich op het beschrijven van de relevante eigenschappen van de uit te vragen begrippen volgens vastgelegde normen. Hierbij zijn activiteiten te onderscheiden in het karakteriseren van begrippen en het beschrijven van de relaties tussen deze begrippen.

58 Ontwikkelingsfase Kenmerkt zich door de vertaling van het semantisch gegevensontwerp naar een syntactische representatie hiervan, oftewel een concept versie van de taxonomie Modelleren van begrippen naar een syntactisch gegevensontwerp: Hiërarchisch modelleren Multidimensionaal modelleren

59 Testfase Tijdens de testfase worden diverse testwerkzaamheden uitgevoerd om de kwaliteit van de taxonomie te waarborgen. Controle op naleving van de semantische kwaliteitseisen Controle op naleving van de syntactische kwaliteitseisen Faciliteren van externe testactiviteiten

60 Publicatiefase In de publicatie fase worden de informatiebehoeften van een uitvragende partij gecommuniceerd aan marktpartijen Taxonomie (via verschillende kanalen) Release notes FRIS documenten Versioning informatie Voorbeeld instance documenten Handleiding voor de creatie van instance documenten Overige documenten

61 Onderhoudsfase Activiteiten vinden plaats na de publicatie van een taxonomie. Vragen, opmerkingen en meldingen dienen geregistreerd te worden en van een formele reactie te worden voorzien. Meldingen worden als volgt behandelt: Onterechte melding, geen verdere acties; Terechte melding, verwerken in eerstvolgende versie van de taxonomie; Terechte melding, zo snel mogelijk verhelpen met een quick-fix; Terechte melding, zo snel mogelijk verhelpen met nieuwe versie;

62 De reus ontwaakt 62

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Een SBR taxonomie wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de uitvragende partij in de betreffende keten. Zo is in het belastingendomein logischerwijs

Nadere informatie

Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig)

Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) De elementen tot implementatie van XBRL SBR Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Instance creëren... 5 2.1 Specificatie lagen... 5 2.1.1 XML-laag... 5 2.1.2

Nadere informatie

XBRL taxonomieën. voor beginners en doeners. Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën. Update 2008 NEDERLAND

XBRL taxonomieën. voor beginners en doeners. Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën. Update 2008 NEDERLAND XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën Update 2008 NEDERLAND XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist

Nadere informatie

Benaderingsstrategieën

Benaderingsstrategieën 07 Benaderingsstrategieën ategieën Deelthema: XBRL0s Piet Daas en Marko Roos Statistische Methoden (08004) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Handleiding XBRLreports

Handleiding XBRLreports Handleiding XBRLreports Versie 1.1.0.2 Datum 13 juni 2015 XBRLreports is een uitgave van XBRLreports B.V. (www.xbrlreports.nl) Inhoud 1 Contactgegevens... 5 2 Juridische informatie... 6 3 Introductie...

Nadere informatie

datakwaliteit door standaardisatie Verbeterde Toepassing van XBRL in het Nederlandse bankwezen Scriptie EDP Auditing Maart, 2009

datakwaliteit door standaardisatie Verbeterde Toepassing van XBRL in het Nederlandse bankwezen Scriptie EDP Auditing Maart, 2009 Scriptie EDP Auditing Verbeterde datakwaliteit door standaardisatie Toepassing van XBRL in het Nederlandse bankwezen Maart, 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Scriptant : Maarten Dekker Team : 932 Studentnummer

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek De accountant in een SBR-omgeving November 2013 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-Groenboek November 2013 Ten behoeve van Pilots Deponering Jaarrekening met Verklaring 1-1-2014 tot 30-6-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Wat is XBRL?

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Verslag Expertgroep Gegevens

Verslag Expertgroep Gegevens Verslag Expertgroep Gegevens Aanwezig: M. van Hilvoorde SBR Programma (vz) S. Bal SBR Programma (secr) H. Würtz AccountView G. van IJzerdoorn NBA I. Dekker FRC M. Veltman FRC S. Nijessen KPMG Meijburg

Nadere informatie

DE KETEN UITGEDAAGD. Besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT. Onder redactie van: Remco van Wijk Nitesh Bharosa Marijn Janssen Niels de Winne

DE KETEN UITGEDAAGD. Besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT. Onder redactie van: Remco van Wijk Nitesh Bharosa Marijn Janssen Niels de Winne DE KETEN UITGEDAAGD Besturen en verantwoorden in een wereld vol ICT Onder redactie van: Remco van Wijk Nitesh Bharosa Marijn Janssen Niels de Winne Colofon Onder redactie van: drs. R. van Wijk dr.ir. N.

Nadere informatie

BOMOS2i : de praktische aanpak

BOMOS2i : de praktische aanpak Een handreiking voor het beheer van open standaarden BOMOS2i : de praktische aanpak Forum Standaardisatie Inhoudsopgave College en Forum Standaardisatie Het Forum en het College Standaardisatie zijn, op

Nadere informatie

Raamwerk en stappenplan gegevenskwaliteit Strafrechtsketen. Datum 25 maart 2015 Concept: nog vast te stellen, 10 december is vastgesteld

Raamwerk en stappenplan gegevenskwaliteit Strafrechtsketen. Datum 25 maart 2015 Concept: nog vast te stellen, 10 december is vastgesteld Raamwerk en stappenplan gegevenskwaliteit Strafrechtsketen Datum 25 maart 2015 Status Concept: nog vast te stellen, 10 december is vastgesteld (VASTGESTELD ALS KETENAFSPRAAK IN DE CIS VAN 10 DECEMBER 2014)

Nadere informatie

Expertadvies. XBRL v 2.1. dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert. 8 januari 2010 2.0. Definitief. Auteur(s) Datum. Versie.

Expertadvies. XBRL v 2.1. dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert. 8 januari 2010 2.0. Definitief. Auteur(s) Datum. Versie. Expertadvies XBRL v 2.1 Auteur(s) dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis, ir D. Krukkert Datum 8 januari 2010 Versie 2.0 Status Definitief Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 3 1. Doelstelling expertadvies...

Nadere informatie

Implementatie EI declaratie

Implementatie EI declaratie Implementatie EI declaratie Generiek draaiboek Versie EI-standaard: n.v.t. Generiek Draaiboek Testen [GDT] Uitgave document: 3, 05-05-2011 Kenmerk: EI-DECL_GDTu3.pdf Uitgave Deze uitgave van het generiek

Nadere informatie

OSO Gegevensset Afspraak over gegevensset en toepassing bij overstapdossier in PO en VO. Versie 1.0

OSO Gegevensset Afspraak over gegevensset en toepassing bij overstapdossier in PO en VO. Versie 1.0 OSO Gegevensset Afspraak over gegevensset en toepassing bij overstapdossier in PO en VO Versie 1.0 15 juli 2013 Colofon Projectteam: Auteur(s): Geconsulteerde experts: Geconsulteerde organisaties: Jos

Nadere informatie

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS

Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Beheer- en OntwikkelModel voor Open Standaarden (BOMOS) versie 2 - DEEL 1: DE BASIS Een standaard die niet beheerd wordt is geen standaard! Het is nooit te vroeg om de mogelijkheden voor het beheer van

Nadere informatie

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra Gé Schellen Renzo Wouters WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra

Nadere informatie

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans

Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk. Bert Dingemans Canonieke Data Ontsluiting in de praktijk Bert Dingemans Abstract Het uitwerken van een canonieke data-architectuur houdt niet op bij het uitwerken van (data)modellen. Het inzetten van een Data Virtualisatie

Nadere informatie

Afspraak OSO Gegevensset Afspraak over OSO gegevensset en toepassing bij OSO profielen (Overstapdossiers in PO en VO & Overdracht binnen brin)

Afspraak OSO Gegevensset Afspraak over OSO gegevensset en toepassing bij OSO profielen (Overstapdossiers in PO en VO & Overdracht binnen brin) Afspraak OSO Gegevensset Afspraak over OSO gegevensset en toepassing bij OSO profielen (Overstapdossiers in PO en VO & Overdracht binnen brin) Versie 1.2.1 16 februari 2015 Colofon Projectteam: Auteur(s):

Nadere informatie

A D E Q U A T E V O L L E D I G H E I D V A N D A T A M A R T S T E N O P Z I C H T E V A N I N F O R M A T I E V E R Z O E K E N

A D E Q U A T E V O L L E D I G H E I D V A N D A T A M A R T S T E N O P Z I C H T E V A N I N F O R M A T I E V E R Z O E K E N A D E Q U A T E V O L L E D I G H E I D V A N D A T A M A R T S T E N O P Z I C H T E V A N I N F O R M A T I E V E R Z O E K E N Toepassing van de Ampersand methode voor het conceptueel modelleren van

Nadere informatie

White paper. Wat een accountant moet weten van XBRL/SBR! Een voorstel voor discussie. Auteurs: Jan Pasmooij RA RE RO Drs. Marc van Hilvoorde RA CISA

White paper. Wat een accountant moet weten van XBRL/SBR! Een voorstel voor discussie. Auteurs: Jan Pasmooij RA RE RO Drs. Marc van Hilvoorde RA CISA White paper Wat een accountant moet weten van XBRL/SBR! Een voorstel voor discussie. Auteurs: Jan Pasmooij RA RE RO Drs. Marc van Hilvoorde RA CISA Den Haag, 5 oktober 2012 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina

Nadere informatie

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5 Koppelingen Beleid voor het koppelen van informatiesystemen In opdracht van Math Muijres (CIO) Jaap Bakker Status Concept Versie 0.5 Redactie Mark Slooff Datum 21-01-2010 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

INFORMATIESYSTEMEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op.

INFORMATIESYSTEMEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op. Voorbeeldexamen Correctiemodel INFORMATIESYSTEMEN Een vraag levert maximaal op. De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen van punten gelden de

Nadere informatie

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening

Integratielaag LNV en Digikoppeling. Handboek. Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening 2 3 Integratielaag LNV en Digikoppeling Handboek Informatiesystemen koppelen via de DICTU-voorziening Bert

Nadere informatie

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP?

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Financial accounting: WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Als de voorgenomen wetswijziging doorgaat 1 is het na 2016 niet meer mogelijk om een jaarrekening op papier bij de Kamer

Nadere informatie

De rol van data-analyse bij het beoordelen van informatie-integriteit

De rol van data-analyse bij het beoordelen van informatie-integriteit De rol van data-analyse bij het beoordelen van informatie-integriteit Benaderd vanuit het perspectief van de IT-auditor bij de ondersteuning van de financiële audit Teamnummer: 926 Studenten: drs. F.J.

Nadere informatie

Het inbouwen van regelgeving in bedrijfsprocessen en informatiesystemen *

Het inbouwen van regelgeving in bedrijfsprocessen en informatiesystemen * Het inbouwen van regelgeving in bedrijfsprocessen en informatiesystemen * J. Hulstijn 1. Inleiding Regelgeving wordt op allerlei manieren ingebouwd in informatiesystemen. Niet alleen bij handhavers en

Nadere informatie

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-depot Versie: 1.0 (definitief) Vastgesteld door het Convent van RHC s en Nationaal Archief 5 april 2013 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden

D2: Kwaliteitsraamwerk voor standaarden Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Colosseum 27 7521 PV Enschede TNO-rapport www.tno.nl T +31 53 483 52 00

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie