De keten uitgedaagd. Gegevens. College 6 van 11 door Sebastiaan Bal & Jacques Urlus. Semantiek, syntax en meer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De keten uitgedaagd. Gegevens. College 6 van 11 door Sebastiaan Bal & Jacques Urlus. Semantiek, syntax en meer"

Transcriptie

1 De keten uitgedaagd Gegevens Semantiek, syntax en meer College 6 van 11 door Sebastiaan Bal & Jacques Urlus

2 If we have data, let s look at data. If all we have are opinions, let s go with mine. 2

3 mr. drs. Sebastiaan Bal RA Werkzaam bij Thauris Sinds 2007 actief met XBRL Vanaf 2010 betrokken via Logius Bijdrage mogen leveren aan het boek De keten uitgedaagd Jacques Urlus RE CISA BBA Werkzaam bij Ordina Sinds 2005 fulltime werkzaam met XBRL Beheerder van Vanaf 2011 betrokken via Logius Reviewer van het boek De keten uitgedaagd

4 Elektronisch berichtenverkeer the movement of business documents electronically between or within firms (including their agents or intermediaries) in a structured, machine-retrievable, data format that permits data to be transferred, without re-keying, from a business application in one location to a business application in another location. - Hansen & Hill (1989) 4

5 Vandaag Van opgave naar oplossing Het begrip gegevens nader verklaard XBRL nader verklaard Gegevensmanagement binnen SBR 5

6 College 6 van Opgave Van opgave naar oplossing

7 Hier kwamen we vandaan 7

8 Schets van de oplossing

9 Eisen aan gegevens bij de schets De berichtspecificaties van een verantwoordingsketen bestaande uit gegevensdefinities en de relaties hiertussen - moeten in een standaard formaat worden vastgelegd. De gegevensdefinities moeten zoveel als mogelijk worden hergebruikt in verschillende berichtspecificaties Een nieuwe berichtspecificatie moet eenvoudig in productie kunnen worden genomen Een nieuwe berichtspecificatie moet tegelijkertijd operationeel kunnen zijn als de voorgaande versie. 9

10 NTP als startpunt voor gegevens binnen SBR De voorloper van het SBR Programma, het Nederlandse Taxonomie Project (NTP), had het doel om een gedeelde XBRL-taxonomie ten behoeve van verschillende verantwoordingsdomeinen toe te passen. De basisgedachte achter het NTP was dat er efficiëntie-voordelen zijn te behalen door standaardisatie van gegevens (semantiek en syntax, bepaald door de keuze voor een communicatiestandaard). De insteek is dat gegevens zoveel als mogelijk hergebruikt worden.

11 College 6 van Wat zijn gegevens? Het begrip gegevens nader verklaard

12 Wat zijn gegevens? bewerkte of onbewerkte waarden die een organisatie registreert voor allerlei doeleinden, maar ze krijgen pas betekenis, vorm en meerwaarde als ze op het juiste moment, in de juiste vorm door de juiste persoon geïnterpreteerd kunnen worden Ackoff, 1989 Feiten of begrippen, weergegeven in de vorm die geschikt is voor het communiceren, interpreteren en verwerken tot informatie, hetzij door de mens, hetzij door automatische middelen, of door beide. 12

13 Behoefte aan eenduidige interpretatie van gegevens in ketens Verwerkbaar de mate waarin de gegevens tot de gewenste bedrijfstransacties of uitvoer zullen leiden; Begrijpbaar de mate van beschikbaarheid van documentatie en metadata om het bericht correct te kunnen interpreteren. 13

14 Complexiteit bij interpretatie van gegevens Semantische verschillen Verschillende organisaties werken vaak met licht afwijkende definities voor begrippen, interpreteren begrippen net even anders en berekenen waarden volgens andere regels Syntactische verschillen Het formaat of de structuur kan net even anders zijn 14

15 Behoefte aan eenduidige betekenis Is de semantiek expliciet of impliciet? Is de semantiek formeel of informeel uitgedrukt? Is de semantiek bedoeld voor menselijke of geautomatiseerde verwerking?

16 Behoefte aan een gemeenschappelijke taal Syntax richt zich op de vorm of structuur waarin de gegevens worden uitgedrukt. Eisen die vaak aan een syntax gesteld worden : 1. Open standaard, zodat er geen afhankelijkheid is van één of enkele leveranciers 2. Faciliteert semantische standaardisatie, zodat gegevens gedefinieerd kunnen worden 3. Biedt de vrijheid om de presentatie van de gegevens naar eigen wens in te richten. 4. Verbetert de betrouwbaarheid en beheersbaarheid van gegevensstromen en verantwoordingsprocessen. 5. Maakt efficiëntere werkmethoden mogelijk, bijvoorbeeld door het openstellen van gegevens uit informatiesystemen voor controle, analyse en toezicht. 6. Reduceert de kosten van handmatige en geautomatiseerde interfaces tussen verschillende systemen en dus de totale kosten van de informatievoorziening.

17 Standaardisatie van semantiek: benaderingswijzen voor het organiseren van gegevens (1) de eenvoudige methode (2) de specificatiemethode Gecontroleerd woordenboek Taxonomie Thesaurus Ontologie

18 Overeenkomsten tussen deze benaderingswijzen Het zijn allen methodes die helpen om begrippen en bijbehorende relaties omtrent een bepaald onderwerp te structureren, classificeren, modelleren en representeren; Het zijn methodes die als doel hebben om een gemeenschap overeenstemming te laten bereiken over dezelfde terminologie en zich te committeren om deze terminologie op dezelfde wijze te hanteren; Er bestaat een set van begrippen die een gemeenschap besluit te gebruiken om naar deze begrippen en relaties te refereren. De betekenis van de terminologie is in enige mate en op enigerlei wijze gespecificeerd.

19 Verschillen tussen deze benaderingswijzen Hoeveel betekenis kan worden gespecificeerd voor elk begrip; Welke notatiewijze of taal gehanteerd wordt om de betekenis te specificeren; Het doel waarvoor het gebruikt wordt, aangezien alle benaderingswijzen verschillende, maar overlappende gebruikswijzen heeft;

20 Standaardisatie van syntax: de ontwikkeling van open standaarden Open betekent overwegend dat de standaard: tot stand komt via een besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen door een organisatie zonder winstoogmerk worden beheerd gepubliceerd zijn en vrijelijk opvraagbaar zijn vrij van royalty s zijn en waarop geen beperkingen omtrent hergebruik liggen

21 De ontwikkeling van standaarden voor gegevensuitwisseling

22 De gekozen standaard past in het domein De grote hoeveelheid mogelijkheden maakt de keuze voor de juiste standaarden complex. Het terrein van de semantiek en van de gewenste (op XML gebaseerde) syntax is van groot belang bij de keuze van de standaarden. Elke standaard kent zijn eigen community en implementatiegraad, die op zijn beurt de verkrijgbaarheid van geautomatiseerde oplossingen bepaalt. De keuze voor een standaard dient gebaseerd te baseren op de behoeften van de betrokken partijen en de beschikbaarheid en ondersteuning van een geschikte (open) standaard met typerende eigenschappen die aansluiten bij het domein.

23 College 6 van Wat is XBRL XBRL nader verklaard

24 Consistentie en transparantie 24

25 4 smaken XBRL XBRL Global Ledger Voor de uitwisseling van financiële gegevens op transactieniveau Inline XBRL XBRL in een volledig leesbaar HTML document XBRL Data Point Model Volledig dimensioneel en genormaliseerd XBRL Financial Reporting Standaard uitwisseling van geaggregeerde financiële gegevens 25

26 XBRL compleet Taxonomie Label Liquide middelen Presentation 5 de van Vlottende activa Calculation +1 voor som Vlottende activa References BW 2 artikel Formula =>0 Dimensions Hypercubes, Assen, Members <nl-gen:cashandcashequivalents contextref= CS" decimals="inf" unitref="eur">20000</nl-gen:cashandcashequivalents> Liquide middelen Euro Instance Valuta EUR Precisie INF Scenario a Commercieel Period Entity Scenario b Enkelvoudig 26

27 XBRL = Papier

28 Opbouw XBRL (NTA) Domein laag Generieke gebruikerslaag Architectuur NT FRIS Domein NL-FRIS Modelleringsregels FRTA FRIS Technische laag Dimensions Formula Table linkbase XBRL 2.1 Specificatie XML-laag XSD XPointer XML XLink

29 Architectuur taxonomie gebaseerd op de NTA Entrypoint Definition lb Definition lb Presentation lb Presentation lb Hypercube Dimensions Domains Tuples Abstracts Items References lb Labels lb Domain members Domain types Domain codes NL Common data NL Genbase In de instance NL types NL codes 29

30 XML Schema De schema s (XSD) in de taxonomie zijn verantwoordelijk voor de structuur van de instance en de basis semantiek en syntax van de opgenomen elementen. bw2-data.xsd <xs:element name="cashandcashequivalents" id="bw2-i_cashandcashequivalents" type="nltypes:monetarynodecimalsitemtype" substitutiongroup="xbrli:item" abstract="false" nillable="false" xbrli:balance="debit" xbrli:periodtype="instant"/> nl-types.xsd <xs:complextype name="monetarynodecimalsitemtype" id="nl-types_monetarynodecimalsitemtype"> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="xbrli:monetaryitemtype"> <xs:fractiondigits value="0"/> </xs:restriction> </xs:simplecontent> </xs:complextype> 30

31 Reference linkbase De references linkbase verzorgt de koppeling tussen de elementen en de semantiek (bijvoorbeeld wet- en regelgeving en interne rapporteringsinstructies). bw2-data-ref.xml <link:loc xlink:type="locator" xlink:href="bw2-data.xsd#bw2-i_cashandcashequivalents" xlink:label="bw2-i_cashandcashequivalents_loc"/> <link:reference xlink:type="resource" xlink:label="bw2-i_bw2_372_1_ref" xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/role/reference" id="bw2-i_bw2_372_1_ref"> <ref:name>burgerlijk Wetboek Boek 2</ref:Name> <ref:article>372</ref:article> <ref:paragraph>1</ref:paragraph> </link:reference> <link:referencearc xlink:type="arc" xlink:arcrole="http://www.xbrl.org/2003/arcrole/concept-reference" xlink:from="bw2-i_cashandcashequivalents_loc" xlink:to="bw2-i_bw2_372_1_ref"/> 31

32 Label linkbase De label linkbase koppelt de in de taxonomie opgenomen elementen aan een voor de mens begrijpelijke omschrijving. Dit kan in meerdere talen plaatsvinden. bw2-data-lab-nl.xml <link:loc xlink:type="locator" xlink:href="bw2-data.xsd#bw2-i_cashandcashequivalents" xlink:label="bw2-i_cashandcashequivalents_loc"/> <link:label xlink:type="resource xlink:label="bw2-i_cashandcashequivalents_label_nl" xlink:role="http://www.xbrl.org/2003/role/label" xml:lang="nl" id="bw2-i_cashandcashequivalents_label_nl">liquide middelen</link:label> <link:labelarc xlink:type="arc" xlink:arcrole="http://www.xbrl.org/2003/arcrole/concept-label" xlink:from="bw2-i_cashandcashequivalents_loc" xlink:to="bw2-i_cashandcashequivalents_label_nl"/> 32

33 Presentation linkbase In de presentation linkbase wordt de plaats en volgorde bepaald van de elementen. Enerzijds voor weergave doeleinden en anderzijds ter ondersteuning van de semantiek. kvk-balance-sheet-model-a-pre.xml <link:loc xlink:type="locator" xlink:href="../../../basis/venj/items/bw2-data.xsd#bw2-i_cashandcashequivalents" xlink:label="bw2-i_cashandcashequivalents_loc" /> <link:loc xlink:type="locator xlink:href="../../../basis/venj/items/bw2-data.xsd#bw2-i_assetscurrent" xlink:label="bw2-i_assetscurrent_loc" /> <link:presentationarc xlink:type="arc" xlink:arcrole="http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child" xlink:from="bw2-i_assetscurrent_loc" xlink:to="bw2-i_cashandcashequivalents_loc" order= 5"/> 33

34 Calculation linkbase Met de calculation linkbase is het mogelijk om totalen (zoals totaal activa) die in een instance voorkomen te controleren. <link:loc xlink:type="locator" xlink:href="../../../basis/venj/items/bw2-data.xsd#bw2-i_cashandcashequivalents" xlink:label="bw2-i_cashandcashequivalents_loc" /> <link:loc xlink:type="locator xlink:href="../../../basis/venj/items/bw2-data.xsd#bw2-i_assetscurrent" xlink:label="bw2-i_assetscurrent_loc" /> <link:calculation xlink:type="arc" xlink:arcrole="http://www.xbrl.org/2003/arcrole/summation-item" xlink:from="bw2-i_assetscurrent_loc" xlink:to="bw2-i_cashandcashequivalents_loc" order="1" weight ="1" /> 34

35 Definition linkbase Vier standaard arc roles: general-special Koppeling tussen generiek en specifiek concept essence-alias Koppeling tussen concepten met identieke semantische betekenis similar-tuples Koppeling tussen tuples met identieke semantische betekenis, maar met ongelijke inhoud requires-element Geeft aan dat het opnemen van een concept verplicht is als een ander concept voorkomt 35

36 Dimensions 1.0 Contexten in de traditionele 2-dimensionale XBRL: period & entity (verplicht) segment en scenario (optioneel) Dimensionale uitbreiding in traditionele XBRL is overigens mogelijk <segment> <dim:land><dim:nl/></dim:land> <dim:bu><dim:olie/></dim:bu> </segment> Probleem is dat de segment en scenario beperkt zijn te valideren (alleen inhoud op basis van XML Schema) Met Dimensions 1.0 is het mogelijk om een juist gebruik van concepten in bepaalde perspectieven af te dwingen. 36

37 Hypercube Per combinatie van dimensionele contexten is er een aparte hypercube. Grondslag Commercieel Fiscaal Type jaarrekening Geconsolideerd Type jaarrekening, geconsolideerd Groepsvermogen Groepsvermogen, toelichting Aandeel in derden Aandeel in derden, toelichting 37

38 Hiërarchie Dimensions 1.0 relaties Primary Domain \kvk-financial-statementstype-members-def.xml \kvk-financialstatements-typelineitems_xx (nep) domeinen zijn gedeclareerd in kvk-primary-domains.xsd Primary Item Items zijn gedeclareerd in kvk-data.xsd Hypercube hypercubes zijn gedeclareerd in kvk-tables.xsd Dimension dimensies zijn gedeclareerd in kvk-axes.xsd \kvk-financial-statementstype-tables-def.xml \kvk-financial-statements-typeaxes-def.xml Effective Domain Domain Member(s) domains en member zijn gedeclareerd in kvk-domainsfinancial-statements-type.xsd 38

39 XBRL Instance (I) De instance is het digitale bestand dat de (financiële) gegevenselementen bevat. Koppeling met de XBRL schema s Koppeling met de taxonomie (report) Entity & tijdsperiode Segment & scenario Gebruikte units (iso4217:eur, pure, shares) De financiële data gekoppeld aan de context en units 39

40 XBRL Instance (II) <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> <xbrli:xbrl xml:lang="nl" xmlns:xbrli="http://www.xbrl.org/2003/instance" xmlns:xbrldi="http://xbrl.org/2006/xbrldi" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:link="http://www.xbrl.org/2003/linkbase" xmlns:iso4217="http://www.xbrl.org/2003/iso4217" xmlns:bw2-dim="http://www.nltaxonomie.nl/8.0/domein/venj/axes/bw2-axes" xmlns:bw2-dm-fst="http://www.nltaxonomie.nl/8.0/basis/venj/domains/bw2-domains-financial-statements-type" xmlns:bw2-dm-bop="http://www.nltaxonomie.nl/8.0/basis/venj/domains/bw2-domains-basis-of-preparation" xmlns:bw2-i="http://www.nltaxonomie.nl/8.0/basis/venj/items/bw2-data" > <link:schemaref xlink:type="simple" xlink:href="http://www.nltaxonomie.nl/8.0/report/kvk/entrypoints/algemeen/kvkrpt-kleine-rechtspersoon-gecomprimeerd-2013.xsd"/> 40

41 XBRL Instance (III) <xbrli:context id="fy12i_commercial_separate"> </xbrli:context> <xbrli:entity> </xbrli:entity> <xbrli:period> <xbrli:identifier scheme="http://www.kvk.nl/kvk-id"> </xbrli:identifier> <xbrli:instant> </xbrli:instant> </xbrli:period> <xbrli:scenario> </xbrli:scenario> <xbrldi:explicitmember dimension="bw2-dim:basisofpreparationaxis"> bw2-dm-bop:commercialmember</xbrldi:explicitmember> <xbrldi:explicitmember dimension="bw2-dim:financialstatementstypeaxis"> bw2-dm-fst:separatemember</xbrldi:explicitmember> 41

42 XBRL Instance (IV) <xbrli:unit id="eur"> </xbrli:unit> <xbrli:measure>iso4217:eur</xbrli:measure> <bw2-i:cashandcashequivalents contextref="fy12i_commercial_separate" unitref="eur" decimals="inf">20000</bw2- i:cashandcashequivalents> </xbrli:xbrl> 42

43 Validatie Correct gebruik van de encoding XML well-formed XML schema specificaties XBRL 2.1 specificatie XBRL Dimensions 1.0 specificatie Internationale FRIS regels NL Fris regels Domein (rapportage) specifieke FRIS regels Consistentie regels (business rules) 43

44 Overige XBRL specificaties (I) Table linkbase Voor het opnemen van exacte render definities in een taxonomie Formula Voor het testen van beweringen Versioning Voor de registratie van wijzigingen tussen twee DTS en Inline XBRL Voor het opnemen van XBRL in een HTML-document 44

45 Overige XBRL specificaties (II) Generic Links Voor uitbreiding op de XBRL specificaties Generic Preferred Label Voor definiëren van voorkeur labels bij bijvoorbeeld dimensionele relaties Taxonomy Packages (in ontwikkeling) Voor het opnemen van een taxonomie en metadata in een zip-bestand Extensible Enumerations (in ontwikkeling) Voor het uitbreiden van de enumeraties in een dimensionele domein 45

46 Wat HTML vandaag is voor het internet, is XBRL morgen voor de financiële wereld. - Jacques Urlus (2007) 46

47 College 6 van Gegevensbeheer Gegevensmanagement binnen SBR

48 Schets van de oplossing

49 Specifieke eisen aan SBR taxonomieën Een SBR taxonomie gebruikt één of meer gecontroleerde woordenboeken met begrippen van (overheids)organisaties ten behoeve van de uitwisseling en verwerking van gegevens; Een SBR taxonomie gebruikt binnen een informatieketen dezelfde syntax. Voor de (financiële) verantwoordingsketen is XBRL de gehanteerde syntax; Een SBR taxonomie wordt gecreëerd onder verantwoordelijkheid van de betreffende uitvragende partij; Een SBR taxonomie is een onderdeel van de Nederlandse Taxonomie (NT) voor zover de uitvragende partij een overheidsorganisatie is; Een SBR taxonomie voldoet aan de eisen die gesteld zijn in de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA);

50 Principes achter de NTA Eenvoud : De architectuur moet zich richten op een zo eenvoudig mogelijke mapping en instance document creatie. De architectuur ondersteunt het SBR uitgangspunt om optimaal hergebruik van gegevens te realiseren. Stabiliteit: de architectuur ondersteunt dat wijzigingen in wet- en regelgeving een minimale impact hebben op de informatie leverende systemen (bronnen). Consistentie: het architectuurkader moet consistent zijn en de daarop gebaseerde taxonomie(extensies) moeten vallen binnen deze opgestelde kaders

51 Principes achter de NTA (2) Compliance met specificaties, best practices en verwante taxonomieën; de architectuur moet zo min mogelijk afwijken van datgene wat in andere projecten succesvol is toegepast. Onderhoudbaarheid; de architectuur schept een basis voor eenvoudig onderhoud door haar eigenaren. Prestaties; de toepassing van de architectuur moet resulteren in andere technische voordelen, bijvoorbeeld zo klein mogelijke instance documenten en optimale prestaties bij de verwerking daarvan.

52 Taxonomie ontwikkelproces Taxonomy development can be regarded as a transfer of the domain knowledge from a domain expert into an implemented knowledge base which is encoded within an XBRL taxonomy.

53 Requirements fase De eisen waaraan de taxonomie dient te voldoen, kunnen worden afgeleid van de eigenschappen van de betreffende informatieketen Eigenschappen Relevante aspecten 1. Type Domein, stromen, aggregatieniveau 2. Frequentie Conditionerend, cyclisch, gebeurtenis-gebonden 3. Richting Brengplicht, haalrecht 4. Oorsprong Dwang, belang 5. Aard Open, gesloten verantwoording

54 Ontwerp fase In deze fase zijn een aantal verschillende stappen te onderkennen om tot een semantisch gegevensmodel te komen. Deze stappen zijn als volgt: Identificeren van de begrippen; Normaliseren van de begrippen; Structureren van de begrippen;

55 Ontwerp fase: Identificatie van begrippen Artikel 369: Onder de tot de vlottende activa behorende voorraden worden afzonderlijk opgenomen: a. grond- en hulpstoffen b. onderhanden werk c. gereed product en handelsgoederen d. vooruitbetalingen op voorraden

56 Ontwerp fase: Normaliseren van begrippen Het normaliseren van begrippen is erop gericht om ervoor te zorgen dat begrippen slechts één keer gedefinieerd zijn in een gecontroleerd woordenboek binnen een domein. Hiervoor dient een domeinexpert voldoende inzicht te hebben in de definitie van het betreffende begrip.

57 Ontwerp fase: Structureren van begrippen Het structureren van de begrippen richt zich op het beschrijven van de relevante eigenschappen van de uit te vragen begrippen volgens vastgelegde normen. Hierbij zijn activiteiten te onderscheiden in het karakteriseren van begrippen en het beschrijven van de relaties tussen deze begrippen.

58 Ontwikkelingsfase Kenmerkt zich door de vertaling van het semantisch gegevensontwerp naar een syntactische representatie hiervan, oftewel een concept versie van de taxonomie Modelleren van begrippen naar een syntactisch gegevensontwerp: Hiërarchisch modelleren Multidimensionaal modelleren

59 Testfase Tijdens de testfase worden diverse testwerkzaamheden uitgevoerd om de kwaliteit van de taxonomie te waarborgen. Controle op naleving van de semantische kwaliteitseisen Controle op naleving van de syntactische kwaliteitseisen Faciliteren van externe testactiviteiten

60 Publicatiefase In de publicatie fase worden de informatiebehoeften van een uitvragende partij gecommuniceerd aan marktpartijen Taxonomie (via verschillende kanalen) Release notes FRIS documenten Versioning informatie Voorbeeld instance documenten Handleiding voor de creatie van instance documenten Overige documenten

61 Onderhoudsfase Activiteiten vinden plaats na de publicatie van een taxonomie. Vragen, opmerkingen en meldingen dienen geregistreerd te worden en van een formele reactie te worden voorzien. Meldingen worden als volgt behandelt: Onterechte melding, geen verdere acties; Terechte melding, verwerken in eerstvolgende versie van de taxonomie; Terechte melding, zo snel mogelijk verhelpen met een quick-fix; Terechte melding, zo snel mogelijk verhelpen met nieuwe versie;

62 De reus ontwaakt 62

De jaarrekening via SBR

De jaarrekening via SBR De jaarrekening via SBR Presentatie voor Financial Systems 6 juni 2013 Door: Jacques Urlus Het wonder van internet 2 Standard Business Reporting Programma extensible Business Reporting Language XBRL is

Nadere informatie

Releasenotes. Behorend bij de OCW Taxonomie versie a als onderdeel van de Nederlandse Taxonomie versie 11

Releasenotes. Behorend bij de OCW Taxonomie versie a als onderdeel van de Nederlandse Taxonomie versie 11 Releasenotes Behorend bij de OCW Taxonomie versie 20161101.a als onderdeel van de Nederlandse Taxonomie versie 11 Opdrachtgever: OCW Bestandsnaam: OCW_Releasenotes_ NT11_20161212.a Programma: SBR/XBRL

Nadere informatie

KvK-FRIS Eisen aan en toelichting op gebruik SBR rapportages (XBRL instances) voor het deponeren van jaarrekeningen gebaseerd op de NT 2011

KvK-FRIS Eisen aan en toelichting op gebruik SBR rapportages (XBRL instances) voor het deponeren van jaarrekeningen gebaseerd op de NT 2011 Eisen aan en toelichting op gebruik SBR rapportages (XBRL instances) voor het deponeren van jaarrekeningen gebaseerd op de NT 2011 Versie: 2011 Datum: 1. Inleiding Dit document beschrijft de aanvullende

Nadere informatie

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.

Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2. Forum Standaardisatie Advies voor het verwijderen van Dimensions v1.0 van de pas toe of leg uit lijst en het wijzigen van het functioneel toepassingsgebied van XBRL v2.1 Concept ter openbare consultatie

Nadere informatie

Toelichting RGS Taxonomie versie 10.0.

Toelichting RGS Taxonomie versie 10.0. Logius Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2509 JE Den Haag Postbus 96810 2509 JE Den Haag www.logius.nl servicecentrum@logius.nl Inlichtingen bij Datum Kenmerk Toelichting RGS Taxonomie versie 10.0.

Nadere informatie

SBR Filing Rules Mogelijke toekomstige regels

SBR Filing Rules Mogelijke toekomstige regels SBR Filing Rules Mogelijke toekomstige regels Datum: 13 januari 2016 Versie: 0.95 Kenmerk: SBR/NT11/FR-T/0.95 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Versie historie... 3 1 Inleiding... 4 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Informatiegids VenJ taxonomie (NT11)

Informatiegids VenJ taxonomie (NT11) Informatiegids VenJ taxonomie (NT11) Documentnaam: Informatiegids VenJ taxonomie (NT11) Versie: 1.0 Datum: 17 november 2016 Voorwoord Standard Business Reporting Standard Business Reporting (SBR) is de

Nadere informatie

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL)

Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Request For Comments Table linkbase (TLB) en Generic Preferred Label (GPL) Update 7 juli 2015: Op verzoek van diverse partijen is de reactietermijn verlengd naar 31 augustus 2015 in verband met de vakantieperiode

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK Een initiatief van de Nederlandse overheid FRIS-KVK Eisen aan en toelichting op het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op versie 6.0 van de Nederlandse Taxonomie (NT2012) ten behoeve van het

Nadere informatie

Eisen aan en toelichting op NL taxonomie instanties voor het aanleveren van statistiekberichten

Eisen aan en toelichting op NL taxonomie instanties voor het aanleveren van statistiekberichten Eisen aan en toelichting op NL taxonomie instanties voor het aanleveren van statistiekberichten Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1. Terminologie... 2 2. Instance Structure...

Nadere informatie

XBRL Dimensions, een uitleg Auteur: Roland Hommes

XBRL Dimensions, een uitleg Auteur: Roland Hommes XBRL Dimensions, een uitleg Auteur: Roland Hommes XBRL Dimensions Wat is dat? XBRL Dimensions (in goed Nederlands: dimensies, maar de specificatie heet Dimensions dus dat is de term die gebruikt wordt)

Nadere informatie

BANK-FRIS BT2013 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie

BANK-FRIS BT2013 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie BANK-FRIS BT2013 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam

Nadere informatie

Informatiegids RJ taxonomie (NT11)

Informatiegids RJ taxonomie (NT11) Informatiegids RJ taxonomie (NT11) Documentnaam: Informatiegids RJ taxonomie (NT11) Versie: 1.0 Datum: 17 november 2016 Voorwoord Standard Business Reporting Standard Business Reporting (SBR) is de internationale

Nadere informatie

BANK-FRIS BT2014 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie

BANK-FRIS BT2014 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie BANK-FRIS BT2014 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. https://www.sbrbanken.nl/ Amsterdam

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 8.

Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 8. Een initiatief van de Nederlandse overheid Een Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 8.0) 2 december 2013 Voorwoord

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Een SBR taxonomie wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de uitvragende partij in de betreffende keten. Zo is in het belastingendomein logischerwijs

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 7.

Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 7. Een initiatief van de Nederlandse overheid Een Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 7.0) 3 december 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Inleiding. Publicatie. Memo: 09 december 2016 Release informatie bt11 Belanghebbenden

Inleiding. Publicatie. Memo: 09 december 2016 Release informatie bt11 Belanghebbenden Memo: 09 december 2016 Onderwerp: Aan: Release informatie bt11 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de Bankentaxonomie, de bt11. Publicatie De bt11 wordt gepubliceerd

Nadere informatie

SBR Filing Rules. Bankentaxonomie. Datum: 13 november 2017 Versie: 1.1

SBR Filing Rules. Bankentaxonomie. Datum: 13 november 2017 Versie: 1.1 SBR Filing Rules Bankentaxonomie Datum: 13 november 2017 Versie: 1.1 Colofon Projectnaam SBR Banken Bancaire Infrastructurele Voorziening SBR Filing Rules Versienummer 1.1 Organisatie Financiële Rapportages

Nadere informatie

Green Paper Preparer Extensions

Green Paper Preparer Extensions Green Paper Preparer Extensions Versie: 1.2 Status: Definitief Datum: 17 juli 2017 Wijzigingsbeheer: Versie 1.1 Private Extensies vervangen voor Preparer extensions 1.1 Figuur 1 aangepast 1.2 Update n.a.v.

Nadere informatie

BANK-FRIS Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie, versie BT2012

BANK-FRIS Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie, versie BT2012 BANK-FRIS Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de bankentaxonomie, versie BT2012 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl

Nadere informatie

Eisen aan, en toelichting op, het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op de Nederlandse Taxonomie versie 10.a.x

Eisen aan, en toelichting op, het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op de Nederlandse Taxonomie versie 10.a.x Een initiatief van de Nederlandse overheid NL-FRIS Eisen aan, en toelichting op, het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op de Nederlandse Taxonomie versie 10.a.x Versie: NT Colofon Documentnaam:

Nadere informatie

Eisen aan en toelichting op NL taxonomie instanties voor het aanleveren van statistiekberichten

Eisen aan en toelichting op NL taxonomie instanties voor het aanleveren van statistiekberichten Eisen aan en toelichting op NL taxonomie instanties voor het aanleveren van statistiekberichten Versie: 2012 Datum: 28-11-2011 Auteur: CBS Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1. Terminologie... 2 2. Instance Structure...

Nadere informatie

Eisen aan, en toelichting op, het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op de Nederlandse Taxonomie NT

Eisen aan, en toelichting op, het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op de Nederlandse Taxonomie NT Een initiatief van de Nederlandse overheid NL-FRIS Eisen aan, en toelichting op, het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op de Nederlandse Taxonomie NT7.0 2013 Versie: Colofon Documentnaam:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007

Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007 Gebruikershandleiding e-line DNB: het XBRL-importbestand versie 1.0 datum 17 januari 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Rapporteren aan DNB met e-line...3 1.2 Rapporteren via XBRL...3 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. Releasenotes

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. Releasenotes Een initiatief van de Nederlandse overheid Releasenotes Behorend bij de Nederlandse Taxonomie versie 11 ten behoeve van het deponeren van jaarverantwoordingen bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Request For Comments Folder structuur en releasemanagement

Request For Comments Folder structuur en releasemanagement Request For Comments Folder structuur en releasemanagement Inleiding Alle partijen deelnemend aan SBR hebben belang bij een visie en een daarop aansluitende releasekalender met voorgenomen wijzigingen

Nadere informatie

Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig)

Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) Technische Starters Guide XBRL (Nederlandstalig) De elementen tot implementatie van XBRL SBR Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Instance creëren... 5 2.1 Specificatie lagen... 5 2.1.1 XML-laag... 5 2.1.2

Nadere informatie

Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009

Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009 Release informatie Nederlandse taxonomie NT 2009 In deze release informatie van de definitieve release van de NT 2009 wordt een overzicht gegeven van de wijzigingen op functioneel niveau, ten opzichte

Nadere informatie

RFC Dimensions specificatie ten behoeve van toepassing binnen de Nederlandse Taxonomie

RFC Dimensions specificatie ten behoeve van toepassing binnen de Nederlandse Taxonomie RFC Dimensions specificatie ten behoeve van toepassing binnen de Nederlandse Taxonomie Versie 0.6 Inleiding Alle partijen deelnemend aan SBR hebben belang bij een visie en een daarop aansluitende releasekalender

Nadere informatie

KvK-FRIS Eisen aan en toelichting op gebruik XBRLinstances voor het deponeren van jaarrekeningen gebaseerd op NT versie 2009

KvK-FRIS Eisen aan en toelichting op gebruik XBRLinstances voor het deponeren van jaarrekeningen gebaseerd op NT versie 2009 Eisen aan en toelichting op gebruik XBRLinstances voor het deponeren van jaarrekeningen gebaseerd op NT versie 2009 Versie: 2009 Datum: 28 november 2008 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Instance Structure...

Nadere informatie

Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS

Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur: CBS Release notes behorend bij de Nederlandse taxonomie versie 9.0 ten behoeve van de aanlevering van statistische opgaves aan het Centraal Bureau voor de Statistiek Versie: 2014 Datum: 28-11-2014 Auteur:

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst: de verzekerings- en pensioenstaten in XBRL. Initiatief van het Platform accountants en actuarissen (PAA)

Informatiebijeenkomst: de verzekerings- en pensioenstaten in XBRL. Initiatief van het Platform accountants en actuarissen (PAA) Informatiebijeenkomst: de verzekerings- en pensioenstaten in XBRL Initiatief van het Platform accountants en actuarissen (PAA) Waarmerking van DNB Verslagstaten Enrico Vroombout Inhoud Belang van waarmerking

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van jaarrekeningrapportages op basis van versie 6.0 van de Nederlandse Taxonomie (NT 2012)

Handleiding voor het opstellen van jaarrekeningrapportages op basis van versie 6.0 van de Nederlandse Taxonomie (NT 2012) Een initiatief van de Nederlandse overheid Handleiding voor het opstellen van jaarrekeningrapportages op basis van versie 6.0 van de Nederlandse Taxonomie (NT 2012) 23 juli 2012 Voorwoord Het Standard

Nadere informatie

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014

SBR Assurance. XBRL in het Onderwijs. 23 september 2014 SBR Assurance XBRL in het Onderwijs 23 september 2014 Even voorstellen Leader XBRL Assurance Services Ernst & Young Bestuurslid XBRL Nederland Lid NBA SBR Assurance Taskforce Agenda De noodzaak voor een

Nadere informatie

SBR Consistente Presentatie specificatie

SBR Consistente Presentatie specificatie SBR Consistente Presentatie specificatie Versie 1.2 Datum 26 mei 2017 Status Definitief Colofon De SBR Consistente Presentatie specificatie maakt onderdeel uit van het SBR afsprakenstelsel; het totaal

Nadere informatie

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR. SBR staat voor Standard Business Reporting

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013

Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Gebruikershandleiding Horecataxonomie 2013 Opgesteld en vastgesteld door: Bedrijfschap Horeca en Catering www.kenniscentrumhoreca.nl Zoetermeer 7 oktober 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Handleiding NBA taxonomie

Handleiding NBA taxonomie Handleiding NBA taxonomie Handleiding voor het opstellen van een accountantsverklaring in XBRL formaat op basis van versie 1.0.a.1 van de NBA taxonomie Versie: 1.0.a.1 Status: Definitief Datum: 1 februari

Nadere informatie

BANK-FRIS BT Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de Bankentaxonomie

BANK-FRIS BT Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de Bankentaxonomie BANK-FRIS BT2016.3 Eisen aan en toelichting op XBRL instance documenten opgesteld met de Bankentaxonomie Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. https://www.sbrbanken.nl/

Nadere informatie

Referentie Grootboekschema Van grootste gemene deler naar kleinste gemene veelvoud

Referentie Grootboekschema Van grootste gemene deler naar kleinste gemene veelvoud Referentie Grootboekschema Van grootste gemene deler naar kleinste gemene veelvoud Harold Kinds RA (SRA - XML platform) Namens breed-expertoverleg RGS Waarom een RGS? Een IKEA model voor verantwoording

Nadere informatie

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs -

SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - SBR is een paradigmashift - Financial Systems Beurs - 21 mei 2015 John Sloof, beleidsadviseur Handelsregister Kamer van Koophandel SBR is een paradigmashift Inhoud: - SBR; de norm voor deponeren van de

Nadere informatie

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland

Introductie XBRL GL. XBRL Nederland. Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Introductie XBRL GL XBRL Nederland Paul Snijders Directeur Semansys Technologies vice chair XBRL Nederland Inhoud XBRL Nederland Huidige situatie XBRL/ SBR XBRL Global Ledger (GL) Proces en voordelen XBRL

Nadere informatie

SBR Filing Rules Nederlandse Taxonomie, versie 11

SBR Filing Rules Nederlandse Taxonomie, versie 11 SBR Filing Rules Nederlandse Taxonomie, versie 11 Datum: 13 januari 2016 Versie: 0.95 Kenmerk: SBR/NT11/FR/0.95 Colofon De SBR Filing Rules maken onderdeel uit van het SBR afsprakenstelsel; het totaal

Nadere informatie

SBR in praktijk Deel 1: Introductie. Jacques Urlus Beleidsadviseur ICT & Accountancy

SBR in praktijk Deel 1: Introductie. Jacques Urlus Beleidsadviseur ICT & Accountancy SBR in praktijk Deel 1: Introductie Jacques Urlus Beleidsadviseur ICT & Accountancy Even voorstellen De paradigmashift Van papier naar..digitaal

Nadere informatie

Memo 22 september 2014. Release informatie BT2015.a. Belanghebbenden

Memo 22 september 2014. Release informatie BT2015.a. Belanghebbenden Memo 22 september 2014 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2015.a Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de alfa versie van de Bankentaxonomie, BT2015.a. In deze release

Nadere informatie

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Ondanks de belofte die extensible Business Reporting Language (XBRL) inhoudt, blijft het gebruik ervan beperkt. Softwareontwikkelaars

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring

SBR Assurance. Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring SBR Assurance Oplossing Deponeren jaarrekening met verklaring 30 januari 2014 Agenda van vandaag 1. Achtergrond 2. Oplossing Deponeren jaarverantwoording met verklaring 3. Informatie over de pilot 4. Afsluiting

Nadere informatie

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd.

Wijzigingen Ten opzichte van de BT2013 zijn de onderstaande wijzigingen in de BT2014 doorgevoerd. Memo 17 december 2013 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2014 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de BT2014. In deze release informatie wordt inzicht gegeven in de

Nadere informatie

Releaseinformatie BT2010.1

Releaseinformatie BT2010.1 Inleiding Een nieuwe release van de bankentaxonomie (BT2010.1) heeft plaatsgevonden. Met deze nieuwe release hebben tevens wijzigingen plaatsgevonden in de validatie linkbase en documentatie. In deze release

Nadere informatie

Inleiding SBR-afsprakenstelsel SBR-keteninformatiediensten SBR-verbreding DigiInkoop

Inleiding SBR-afsprakenstelsel SBR-keteninformatiediensten SBR-verbreding DigiInkoop 1 Inleiding Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, die

Nadere informatie

ARCHITECTUUR OCW TAXONOMIE. Project: SBR/XBRL voor OCW

ARCHITECTUUR OCW TAXONOMIE. Project: SBR/XBRL voor OCW ARCHITECTUUR OCW TAXONOMIE Project: SBR/XBRL voor OCW Index Index... 2 Documenteigenschappen... 4 Document locatie... 4 Historie... 4 Goedkeuring... 4 Distributie... 5 1 Inleiding... 6 1.1 DE OCW TAXONOMIE...

Nadere informatie

Memo 17 december 2014 Release informatie BT2015 Belanghebbenden

Memo 17 december 2014 Release informatie BT2015 Belanghebbenden Memo 17 december 2014 Onderwerp: Aan: Release informatie BT2015 Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release informatie van de Bankentaxonomie, BT2015. Met deze release informatie wordt inzicht

Nadere informatie

Referentie Grootboekschema Van grootste gemene deler naar kleinste gemene veelvoud

Referentie Grootboekschema Van grootste gemene deler naar kleinste gemene veelvoud Referentie Grootboekschema Van grootste gemene deler naar kleinste gemene veelvoud Harold Kinds RA (SRA - XML platform) Namens breed-expertoverleg RGS Waarom een RGS? Een IKEA model voor verantwoording

Nadere informatie

Whitepaper. One language, one source, one truth

Whitepaper. One language, one source, one truth Whitepaper One language, one source, one truth Contact Voor meer informatie of een demo kunt u contact opnemen met John Vermolen of Bas de Graaf: 06-53943650 / 06-53289168 Postbus 79075, 1070 NC Amsterdam

Nadere informatie

Verslag Expertgroep Gegevens

Verslag Expertgroep Gegevens Verslag Expertgroep Gegevens Aanwezig: M. van Hilvoorde SBR Programma (vz) S. Bal SBR Programma (secr) H. Würtz AccountView G. van IJzerdoorn NBA I. Dekker FRC M. Veltman FRC S. Nijessen KPMG Meijburg

Nadere informatie

aangifte vennootschapbelasting via internet

aangifte vennootschapbelasting via internet aangifte vennootschapbelasting via internet Caroline Dupae projectleider BIZTAX frontoffice 29/11/2010 1 Lancering BIZTAX aanslagjaar 2011 XBRL Taxonomy Online Entry Upload declaration Validation FrontOffice

Nadere informatie

XBRL taxonomieën. voor beginners en doeners. Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën. Update 2008 NEDERLAND

XBRL taxonomieën. voor beginners en doeners. Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën. Update 2008 NEDERLAND XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën Update 2008 NEDERLAND XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. Een. Releasenotes

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. Een. Releasenotes Een initiatief van de Nederlandse overheid Een Releasenotes Behorend bij de Nederlandse Taxonomie versie ten behoeve van het deponeren van jaarverantwoordingen bij het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Technische handleiding

Technische handleiding Technische handleiding Behalve dat u met behulp van de de inhoud van een SBR document kunt raadplegen, biedt de toepassing een aantal extra mogelijkheden. Hieronder wordt een aantal van deze additionele

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens?

Dia 1. Dia 2. Dia 3 SBR/XBRL. Uit de website van de Belastingdienst. Aan wie verstrekt een bedrijf gegevens? Dia 1 SBR/XBRL Of: innovatie van het verslaggevingsproces -- scholar -- IT A Basics en toepassing Informatie Technologie Versie 4.1 Sept 2014 Dia 2 Uit de website van de Bron: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdien

Nadere informatie

SBR Filing Rules Nederlandse Taxonomie, versie 11

SBR Filing Rules Nederlandse Taxonomie, versie 11 SBR Filing Rules Nederlandse Taxonomie, versie 11 Datum: 6 juli 2016 Versie: 1.0 Kenmerk: SBR/NT11/FR/1.0 Colofon De SBR Filing Rules maken onderdeel uit van het SBR afsprakenstelsel; het totaal van afspraken

Nadere informatie

Handboek voor intermediairs

Handboek voor intermediairs Handboek voor intermediairs Over het handboek Over XBRL is de afgelopen jaren al veel gesproken en geschreven. In veel gevallen ging het dan over uitleg van de techniek achter XBRL en ontwikkelingen in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte

Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte Gebruikershandleiding BT2013 Bancaire IB aangifte Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 14 december 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding...

Nadere informatie

Keteininformatiemodellering op basis van UML

Keteininformatiemodellering op basis van UML Keteininformatiemodellering op basis van UML Richtlijnen en voorbeelden versie 0.1 Bert Dingemans Keteininformatiemodellering op basis van UML... 1 Richtlijnen en voorbeelden... 1 Inleiding... 2 Documenten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012

Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012 Gebruikershandleiding Bancaire IB aangifte (met winstbijlage) 2011 BT2012 Opgesteld en vastgesteld door: Financiële Rapportages Coöperatief B.A. www.rapportageportaal.nl Amsterdam, 1 december 2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee

SBR AAN DE BRON, de belofte. Wilko Stronks, Reeleezee AAN DE BRON, de belofte Wilko Stronks, Reeleezee aan de bron Het proces en IT inrichting Behoefte aan meer efficiency Kansen op meer dienstverlening aan de bron De belofte Oplossing? Comptabele gegevens

Nadere informatie

De XBRL taxonomie voor gestandaardiseerde jaarrekeningen. Toelichtingsnota van de Balanscentrale

De XBRL taxonomie voor gestandaardiseerde jaarrekeningen. Toelichtingsnota van de Balanscentrale De XBRL taxonomie voor gestandaardiseerde jaarrekeningen Toelichtingsnota van de Balanscentrale I n h o u d s t a f e l Hoofdstuk 1 Inleiding 1 Hoofdstuk 2 - Definities 3 Wat is XBRL? 3 Wat is een taxonomie?

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid KVK-FRIS

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid KVK-FRIS Een initiatief van de Nederlandse overheid KVK-FRIS Eisen aan en toelichting op het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op versie 8.0 van de Nederlandse Taxonomie ten behoeve van het deponeren

Nadere informatie

Toepassing XBRL in BVE

Toepassing XBRL in BVE Toepassing XBRL in BVE Presentatie SaMBO ICT conferentie 19 september 2013 1 AGENDA 1. Voorstellen 2. SBR/XBRL in het Onderwijs 3. Demo 4. Plan komende periode 5. Vragen Doet u die maar! Recente vraag

Nadere informatie

XBRL taxonomieën voor beginners en doeners

XBRL taxonomieën voor beginners en doeners XBRL taxonomieën voor beginners en doeners Wat iedere financieel specialist moet weten over taxonomieën N E D E R L A N D XBRL Nederland XBRL Nederland bevordert de toepassing van digitaal rapporteren

Nadere informatie

FRIS OCW 10.0. Project: SBR/XBRL voor OCW. Opdrachtgever: OCW Bestandsnaam: FRIS_SBROCW_10.0. Project: SBR/XBRL voor OCW Versie: 1.

FRIS OCW 10.0. Project: SBR/XBRL voor OCW. Opdrachtgever: OCW Bestandsnaam: FRIS_SBROCW_10.0. Project: SBR/XBRL voor OCW Versie: 1. FRIS OCW 10.0 Project: SBR/XBRL voor OCW Opdrachtgever: OCW Bestandsnaam: FRIS_SBROCW_10.0 Project: SBR/XBRL voor OCW Versie: 1.0 Auteur: Henk Spaan Datum: 05022016 Index Index...2 Documenteigenschappen...5

Nadere informatie

Standaardisatie. XML Schema Definition. Architectuurprincipes. Versie document 1.0. Datum:

Standaardisatie. XML Schema Definition. Architectuurprincipes. Versie document 1.0. Datum: Standaardisatie XML Schema Definition Architectuurprincipes Versie document 1.0 Status document concept Datum: 12-2-2016 Kenmerk: XML Schema Definition Architectuurprincipes v1.0 Adres- en contactgegevens

Nadere informatie

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties

Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Bevordering van Interoperabiliteit tussen Overheidsorganisaties Fineke Beukema Mariska Scherphof Pim Keizer Justitiële Informatiedienst Ministerie van Veiligheid en Justitie Almelo, Nederland ABSTRACT:

Nadere informatie

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven

De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven De invloed van SBR op kredietverlening aan (kleine) bedrijven Een overzicht van de stand van zaken bij de banken Arnold Esser Managing Director bij ING Commercial Banking Amsterdam, 21 januari 2010 Inhoud

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 10.

Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 10. Een initiatief van de Nederlandse overheid Handleiding voor het opstellen van een SBR jaarrekening op basis van Dutch GAAP met behulp van de Nederlandse Taxonomie (versie 10.0) donderdag 29 oktober 2015

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. Releasenotes

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid. Releasenotes Een initiatief van de Nederlandse overheid Releasenotes Behorend bij de Nederlandse Taxonomie versie ten behoeve van het deponeren van jaarverantwoordingen bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

RFC Table linkbase en Generic preferred label

RFC Table linkbase en Generic preferred label RFC Table linkbase en Generic preferred label Publicatie en sluitingsdatum De RFC is aangekondigd in de Expertgroep Gegevens van juni 2015 en gepubliceerd op de SBR website op 9 juni 2015. De RFC is tevens

Nadere informatie

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR

De transparante compliance keten. De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De transparante compliance keten De maatschappelijke betekenis van XBRL / SBR De maatschappelijke context (verandert) Control framework In control Trust TAX als deel van CR/MVO Governance Transparency

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector. SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016

Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector. SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016 Verantwoording en bedrijfsvoering: naar een professionele sociale huursector SBR-pilot voor de woningcorporaties 25 februari 2016 1 Programma 13.00u 13.15u Opening en toelichting op ambitie minister 13.15u

Nadere informatie

Hieronder staat een voorstel voor het kennismodel voor de vernieuwde EAR wiki.

Hieronder staat een voorstel voor het kennismodel voor de vernieuwde EAR wiki. Kennismodel EAR wiki Het doel is een rijksbrede informatie-infrastructuur: De kaders en de generieke diensten en producten op het terrein van informatievoorziening en ICT die worden aangeboden aan organisaties

Nadere informatie

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5

1. Milieuklacht... 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros... 2 2. Werken met Refertes... 5 1. Milieuklacht............................................................................................. 2 1.1 Handleiding opladen XML in mkros......................................................................

Nadere informatie

Verslag Expertgroep Gegevens

Verslag Expertgroep Gegevens Verslag Expertgroep Gegevens Aanwezig: M. van Hilvoorde SBR Programma (vz) S. Bal SBR Programma (secr) I. Dekker FRC M. Veltman FRC R. Timmermans Unit4 A. Roos Twinfield F. Hietbrink Belastingdienst M.

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage

XBRL als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage als integratiemiddel in vwia VpB en Kredietrapportage Wilko Stronks directeur De Corridor 5A 3126 ZA Breukelen www.reeleezee.nl T: +31 (0)346 25 80 80 F: +31 (0)346 25 80 81 INHOUD Introductie Voorwaarden

Nadere informatie

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven

Informatieobjecten zijn systematisch beschreven AP17 Informatieobjecten zijn systematisch beschreven Statement De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven en op passende wijze gemodelleerd. Afgeleid van BP2 (vindbaar)

Nadere informatie

occurro Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis

occurro Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis Vertrouwt u uw gegevens? BI wordt volwassen Kasper de Graaf 31 maart 2009 De kracht van BI en Architectuur in de praktijk - Centraal Boekhuis BI & Data Warehousing Business Intelligence: Het proces dat

Nadere informatie

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie De XBRL taxonomie voor de jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie De XBRL taxonomie voor de jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie De XBRL taxonomie voor de jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen Versie 2009-1.2 De informatie opgenomen in deze handleiding kan onderworpen

Nadere informatie

BIM-validatietool Toetst data bij aanlegprojecten

BIM-validatietool Toetst data bij aanlegprojecten BIM-validatietool Toetst data bij aanlegprojecten Overzicht validatieregels Categorie en validatieregel Omschrijving COINS 1 Categorie COINS/Validatieregel 1 Is de COINS container een zip-bestand? COINS

Nadere informatie

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid KVK-FRIS

Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid KVK-FRIS Een initiatief van de Nederlandse overheid KVK-FRIS Eisen aan en toelichting op het gebruik van XBRL instance documenten gebaseerd op versie 9.0 van de Nederlandse Taxonomie ten behoeve van het deponeren

Nadere informatie

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie De XBRL taxonomie voor de jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen

Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie De XBRL taxonomie voor de jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie De XBRL taxonomie voor de jaarlijkse enquête naar de structuur van ondernemingen Referentiejaar 2014-1.0 De informatie opgenomen in deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding XBRLreports

Handleiding XBRLreports Handleiding XBRLreports Versie 1.1.0.2 Datum 13 juni 2015 XBRLreports is een uitgave van XBRLreports B.V. (www.xbrlreports.nl) Inhoud 1 Contactgegevens... 5 2 Juridische informatie... 6 3 Introductie...

Nadere informatie

Het 'mappen' van zorggegevens

Het 'mappen' van zorggegevens Het 'mappen' van zorggegevens December 2015, Renate Kieft, programmaleider Nationale Kernset Inhoudsopgave 1 Vooraf 3 2 Het mappen van zorggegevens 4 2.1 Waarom worden zorggegevens gemapt? 4 2.2 Het doel

Nadere informatie

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken

SBR/ XBRL. verantwoordingsketen. Stand van zaken SBR/ XBRL verantwoordingsketen Stand van zaken 1 SBR/XBRL SBR = Standaard Bedrijfs Rapportage Programma van Nederlandse Overheid, gericht op verlichting van administratieve lasten door verbetering van

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL

Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL Vragen en antwoorden over de overgang van de toezichtrapportages van de pensioensector van e-line naar het Digitaal Loket Rapportages (DLR) en XBRL In dit document zijn veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA)

Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) Antoon van Aken Docent Bedrijfseconomie opleiding Accountancy Hogeschool voor Economische Studies Amsterdam (HVA) 2012 Instant reporting pagina 1 van 36 Programma 1. Wat is Standard Business Reporting

Nadere informatie