door Drs. J.W.F. Eels Ca februari 1981 , 8640

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "door Drs. J.W.F. Eels 1981-43 Ca februari 1981 , 8640"

Transcriptie

1 W E R K D O C U M E N T KLEINE BEDRIJFSHALLEN. EEN OVERZICHT EN VOORSTEL TOT REALISATIE VAN EEN KLEINSCHALIG COMPLEX OP HET DIENSTEN- CENTRUMTERREIN VAN HET BEDRIJVENPARK DE VAART door Drs. J.W.F. Eels Ca februari 1981 V A N W A T E R S T A A T \ R I J K S D I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R P O L O E R S, 8640 S M E D I N G H U I S - L E L Y S T A D

2 INHOUD blz. 1. INLEIDING 7 2. DE ONTWIKKELING M.B.T. KLEINE BEDRIJFSHALLEN IN DE ENGELSE NEW TOWNS 7 3. DE ONTWIKKELING M.B.T. KLEINE BEDRIJFSHALLEN IN ALMERE VOORSTEL VOOR EEN KLEINSCHALIG COMPLEX KLEINE BEDRIJFS- HALLEN OP HET DIENSTENCENTRUMTERREIN VAN HET BEDRIJVEN- PARK DE VAART VOORSTEL M.B.T. TE VOLGEN PROCEDURE 17

3 Kleine bedrijfshallen op het bedrijventerrein "Draaiersplaats" Almere-Stad (foto's genomen in februari 1981). Dit type bedrijfshal wordt voorgesteld voor het diensten~entrum~terrein.

4 1. INLEIDING De markt voor kleine bedrijfshallen is momenteel erg in trek, volgens berichten van makelaars en van ervaringen in Almere zelf. Ook in de Engelse nieuwe steden zijn de "nursery-factories" erg gewild. Tegen deze achtergrond, wordt in deze notitie aandacht besteed aan een te realiseren complex van kleine hallen op het dienstencentrumterrein op De Vaart. In een vorige notitie getiteld: "Ontwikkelingsplan voor het dienstencentrumgebied op De Vaart" (maart 1980) van ondergetekende, werd gesteld dat een projectontwikkelaar, mits hij een markt hiervoor ziet, waarschijnlijk de aangewezen instantie is om zo'n kleinschalig project te realiseren. Nu de markt inderdaad positief is, is een actualisatie van dit onderwerp op zijn plaats. In de Randstad is een gebrek aan kleine bedrijfshallen. Alsuitgangspuntvoordezeterealiserenkleinebedrijfshallengeldtdatdeze medeeenondersteunende functie zoudenmoetenhebbenvoordebedrijvenophet bedrijvenpark De Vaart. Naast de hierboven genoemde bedrijfshallen, is er nog een complex van 4 bedrijfshallen op dit te rein gepland door de 1 2 firma Moes, met een totale oppervlakte van 1000 m (4 van DE ONTWIKKELING M.B.T. KLEINE BEDRIJFSHALLEN IN DE ENGELSE NEW TOWNS In Engele nieuwe steden worden deze halletjes "mini" of "nurseryfactories" of "workshops" genoemd. Vele Engelse nieuwe steden hebben in de afgelopen vijf jaar deze "minifactories" gerealiseerd. Ook anno 1980 blijken deze kleinschalige projecten goed in de markt te liggen. Ze worden hoofdzakelijk aldaar in de verhuur aangeboden. In een recent artikel (september 1980) in het tijdschrift The Planner, getiteld: "Small firms and mini-factories, do they create jobs and encouragenewbusiness?"wordtdeervaringmetkleinehalletjes inpeterborough besproken. Devoornaamstepuntenuit ditartikel wordenhieronder samengevat: I. Peterborough Development Corporation bouwt mini-factories sinds In 1989 waren 79 van deze mini-factories bezet, varisrend van 50 tot 150 m. Daarnaast worden er 32 gebouwd en zou er nog in 1980 met 30 een aanvang van de bouw genomen worden. 2. Het aantal arbeidsplaatsen in de 79 halletjes bedroeg Opgemerkt werd dat dit aantal niet groot was, maar dat het scala van bedrijfjes daarin gehuisvest zeer gevarieerd was, ook m.b.t. de banen en de markten waarop men opereerde. 4. Veel bedrijven zouden niet bestaan hebben, wanneer de halletjes niet gebouwd waren. De halletjes hebben een aantrekkingskracht op het lokale bedrijfsleven. 5. De halletjes vormen, samen met de grotere hallen een pakket, in beheer van de Development Corporation. Dit heeft het voordeel dat de bedrijven gemakkelijker kunnen verhuizen naar een grotere eenheid. 6. "If a close watch is maintained on cost and a simple design adopted, it is quite possible for mini-factories to achieve a satisfactory return on capital. In Peterborough they are now largely financed by the institutions and it is expected that this ~artnership between public initiative and private capital will continue for future schemes". Tenslotte wordt nog een overzicht gegeven van ontwikkelingen in 1980 in andere Engelse nieuwe steden m.b.t. mini-factories: (bron: The New Towns Assocation).

5 Opslagboxen OD het bedrijventerrein "Draaiersplaats!' Almere-Stad. Bedrijfshallen, kantoren en showroom (het "Olde Rikkert B.V.-" : complex) op het bedrijventerrein "Randstad" Almere-Stad (foto's genomen in februari 1981).

6 1. Corby: In aanbouw: 24 kleine "workshops", gemiddelde oppervlakte: 200m Welwyn Garden City: 2 8 workshops, varigrend van 45m2 tot 130m, zullen in 1980 verhuurd worden aan lokale bedrijven. 3. Washineton: ~emeld wordt dat hier grote belangstelling bestaat van de zijde van de kleine bedrijven. De Development Corporation: "Leased factories to 25 new companies in the first three months of More than 170 new jobs are expected to result imediately. The recently2complet5d 25 factories range from 646 sq. ft. to 6,222 sq. ft. (+ 65m ). Their operations covered a wide field from clotking manufactures, plastics, electronics and engineering to high technology revolving micro-processors". 4. Central Lancashire: "Despite the difficult economic climate, steady progress is being maintained with marketing the Corporation's three employment centres and all nursery units have been let". 5. Telford: "By May 1982 at least El0 million will have been spent increasing industrial development in Telford; 87 factories, 47 workshop units are planned during that period". 6. Milton Keynes: "Small business units are in big demand in the city and 28 specially designed units for this purpose have become available". 7. Peterlee: Small businesses are coming to Peterlee at the rate of one every three weeks - and despite the recession, unemployment has been dropping over the past three months saw 284 new jobs come into the new town with 18 companies, 14 of them small. The succes is mainly due to the Development Corporation's Small Business Bureau run by Vik Varga. Since it began in 1978 it has brought 28 companies to the town. 3. DE ONTWIKKELING M.B.T. KLEINE BEDRIJFSHALLEN IN ALMERE In het algemeen gesproken gaan de kleine bedrijfshallen in Almere goed van de hand. Vooral in Almere-Stad is de ontwikkeling zeer positief te noemen. In Almere-Haven zijn er enige problemen met het bedrijfsverzamelgebouw (De Steiger) en de kleine halletjes bestemd voor kunstenaars op het bedrijventerrein Ambachtsmarkt. De indruk bestaat bij ondergetekende dat bij een andere formulering van de doelgroep van beide faciliteiten (b.v. niet alleen kunstenaars, maar ook lokale ondernemers te vestigen in de kleine halletjes op het bedrijventerrein Ambachtsmarkt) de bezettingsgraad zal toenemen. In Almere-Stad is pndertussen een breed scala van kleine bedrijfshallen gerealiseerd. Te noemen valt : 1. Het M.A.B.-project van 12 hallen van 50,tot 140m2 (4 hallen van 5 h,. 4 hallen van 100mL en 4 hallen van 140mL). Dit project loopt zo goed, dat aan een herhalingsproject gedacht wordt. Hierin zijn ondermeer gevestigd: een groothandel, een electrotechnisch buro, een verhuizer en een foto-studie. 2. Het M.A.B.-project van 10 opslagboxen van 37,5m. Alle boxen zijn verhuurd, uitsluiten bestemd voor opslag. Hierin zijn 0.m. gevestigd: schoonmaakbedrijven en schilder~bedrijven. 3. Het qlde-riljkert-complex. Dit gestaat uit 4 hallen van 280m tot 380m, 575m showroom en 1170m kantoorruimte. 2

7 Kleine bedrijfshallen op het bedrijventerrein "Harkerkant" Almere-Stad (foto's genomen in f ebruari I981 ).

8 Uitsluitend voor verhuur bestemd. De belangstelling hiervoor begint op gang te komen. Een handicap momenteel is de slechte bereikbaarheid van dit project. Uit informatie van betrokken partijen (R.IJ.P. en makelaars) kan opgemaakt worden dat er in Almere een grote vraag is naar kleine bedrijfshallen. Vooral bij de lokale ondernemers zijn ze gevraagd. De voorkeur gaat momenteel uit naar de verhuur vanwege de slechtere financiele situatie bij het bedrijfsleven. Voor Almere-Stad is tenslotte de volgende passage misschien interessant, ontleend uit Vastgoedmarkt, januari 1981: "Een andere tendens die men ziet is dat in nieuwe hallencomplexen het kantoren/showroomgedeelte, dat doorgaans zo'n 10% tot 20% van de bedrijfsruimte uitmaakt, sterk wordt vergroot tot 30%, 40% en soms zelfs meer dan 50% van het totaal te realiseren vloeroppervlak. Vooral ondernemingen uit de moderne technologieen blijken daar belangstelling voor te hebben. Het is een ontwikkeling, die in de Verenigde Staten wordt aangetroffen in 0.a. de zogenaamde "high-tech" industrial parks. In feite komt het erop neer, dat relatief goedkope ruimte tegen een relatief goede prijs (namelijk als kantoor) kan worden verhuurd". 4. VOORSTEL VOOR EEN KLEINSCHALIG COMPLEX KLEINE BEDRIJFSHALLEN OP HET DIENSTENCENTRUMTERREIN VAN HET BEDRIJVENPARK DE VAART Uitgangspunten hierbij zijn: 1. de te bouwen halletjes moeten g66n concurrentie gaan vormen met die in Almere-Stad. Dit is naar de mening van ondergetekende en van buro Zadelhoff het geval indien er sprake is van een bescheiden complex. 2. de bedrijven die aangetrokken worden. moeten mede een ondersteunende functie t.b.v. de bedrijven op De Vaart bieden. Gedacht wordt hierbij aan de volgende typen bedrijven: a. electricien- en loodgietersbedrijf; b. schoonmaakbedrijf ; c. schildersbedrijf; d. gereedschappenzaak. 3. te realiseren door een projectontwikkelaar. Volgens buro Zadelhoff zal een kleinschalig complex op De Vaart goed in de markt liggen. 4, bestemd voor verhuur, waarbij men zo mogelijk bij sterke groei naar de grotere hallen op De Vaart kan verhuizen. Voorgesteld wordt een cornplexte re?liseren, bestaande uit: -4 hallen van loom -4 2' hallen van 140m. M.b.t. het programma van eisen voor deze halletjes, wordt verwezen (voor zover van toepassing) naar werkdocument CA getiteld: "Programma van eisen bedrijfshallen op bedrijventerreinen 'Rand~tad',~ Programmerivg Almere-Stad" (het gerealiseerde M.A.B.-proiect van loom en van l$om - hallen). Mogelijk kan in 2 hallen van loom en in 2 hallen 2 van 140m kantoorruimte van 20m geschapen worden. Bepaalde ondernemers stellen deze voorziening toch op prijs en hoeven deze dan niet zelf in te bouwen.

9 5. VOORSTEL M.B.T. TE VOLGEN PROCEDURE 1. bespreking in werkgroep De Vaart; 2. bespreking met afdeling Stedelijke Recreatieve Vestigingen, R.1J.P.; 3. bespreking in Wavest; 4. bespreking met projectontwikkelingsmaatschappijen.

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN

STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN STUDENTENHUISVESTING IN LEEGSTAANDE KANTOORGEBOUWEN Vraag en aanbod in relatie tot elkaar gebracht Master thesis J.A.J. (Judith) Wintraecken In het kader van de master Real Estate Management & Development

Nadere informatie

TIAS studiereis Toronto - April 2015

TIAS studiereis Toronto - April 2015 TIAS studiereis Toronto - April 2015 Tilburg, juni 2015 Als onderdeel van de module internationale oriëntatie zijn de deelnemers aan de MRE opleiding in april afgereisd naar Toronto, Canada. De TIAS MRE

Nadere informatie

RUIMTE VOOR ONDERNEMEN

RUIMTE VOOR ONDERNEMEN Uitvoeringsprogramma Ondernemersbeleid provincie Flevoland 2010-2013 RUIMTE VOOR ONDERNEMEN Inhoud Inleiding 2 1 Eén loket, drie thema s 4 1.1 Onderwijs en ondernemerschap 4 1.1.1 Checklist Assembly of

Nadere informatie

LOOPT DE GOOI-VECHTSTREEK OVER VAN/NAAR EEN BEDRIJVENCENTRUM IN DE ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS? door. M. J.M. Delmee T.H.H.

LOOPT DE GOOI-VECHTSTREEK OVER VAN/NAAR EEN BEDRIJVENCENTRUM IN DE ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS? door. M. J.M. Delmee T.H.H. W E R K D O C U M E N T LOOPT DE GOOI-VECHTSTREEK OVER VAN/NAAR EEN BEDRIJVENCENTRUM IN DE ZUIDELIJKE IJSSELMEERPOLDERS? door M. J.M. Delmee T.H.H. van Vuren 1982-224 Bco september M I N I S T E R I E

Nadere informatie

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport

ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport Ri ministerie van verkeer en waterstaat rijksdienst voor de ijsselmeerpolders rijp rapport rijkswaterstaat biblioth9ek

Nadere informatie

werkdocument rljksdienst voor de ijsselmeerpolders ... 1: -*

werkdocument rljksdienst voor de ijsselmeerpolders ... 1: -* ,.... 1: -* I ministerie van verkeer en waterstaat rljksdienst voor de ijsselmeerpolders werkdocument I Verslag van de mondelinge enqucte in 1983, onder 35 bedrijven op bedrijventerreinen in Almere door

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

Student zoekt leeg kantoor

Student zoekt leeg kantoor Het toepassen van zelfwerkzaamheid van studenten bij tijdelijke transformaties van kantoorgebouwen, met behulp van een herbruikbaar inbouwsysteem Masterscriptie Architecture, Building & Planning, richting

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN?

VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? VOOR WIE ONTWIKKELEN WE NOG BEDRIJVENTERREINEN? Beschouwingen over de groei van de bedrijvigheid op nieuwe bedrijventerreinen En over de gevolgen hiervan de bestaande bedrijventerreinen Utrecht, november

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oostenburg-Noord. de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad

Bedrijventerrein Oostenburg-Noord. de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad Bedrijventerrein Oostenburg-Noord de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad Bedrijventerrein Oostenburg-Noord de voormalige STORK-locatie project Reiniging Binnenstad drs. Sonja Smit drs.

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Beter zicht op rendement van investeringen

Beter zicht op rendement van investeringen Beter zicht op rendement van investeringen Selectie en toepassing van kengetallen voor het beoordelen van investeringen op melkveebedrijven Deelrapport 3 van het project Groeien in rendement Oktober 2012

Nadere informatie

NIMA C1 VRAGEN & ANTWOORDINDICATIES 28 OKTOBER 2014 NIMA C1-1 APRIL 2014. Vragen, antwoordindicaties en correctoreninstructies

NIMA C1 VRAGEN & ANTWOORDINDICATIES 28 OKTOBER 2014 NIMA C1-1 APRIL 2014. Vragen, antwoordindicaties en correctoreninstructies NIMA C1-1 APRIL 2014 Vragen, antwoordindicaties en correctoreninstructies De case voor dit examen is gebaseerd op een Harvard Business School-case. Zie het bijbehorende pdf bestand. Let op: Aan deze antwoordindicaties

Nadere informatie

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente

Enschede, december 2009 Rob van Dijk. Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Enschede, december 2009 Rob van Dijk Afstudeerscriptie Master Communication Studies Universiteit Twente Afstudeercommissie: Dr. J.M. Gutteling, faculteit Gedragswetenschappen Prof. Dr. G.J. Hospers, faculteit

Nadere informatie

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam

Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam Eindrapportage Projectnummer: 12105 In opdracht van: Dienst Economische Zaken Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam In de vergadering zijn 83 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd, in totaal

Nadere informatie

Crowdfinance Crowdfunding voor startende ondernemingen en het MKB: status, knelpunten en kansen

Crowdfinance Crowdfunding voor startende ondernemingen en het MKB: status, knelpunten en kansen Het gebruik van cijfers en/of teksten uit dit rapport als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking

Nadere informatie

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS

NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS NOTITIE UPDATE LEEGSTAND BEDRIJFS ONROEREND GOED SOEST SOESTERBERG BEDRIJVEN, KANTOREN EN WINKELS APRIL 2015 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord Blz. 3 2. Update leegstand bedrijven en kantoren Blz. 4 2.a Algemene

Nadere informatie

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Afstudeerverslag TU/e Mei 2012 student: Stef de Vos studentnummer: 0610842 instelling: afstudeercommissie: Technische Universiteit

Nadere informatie

Utrecht zit op goud, maar moet het wel verzilveren. Aanzet tot een strategische agenda voor de op te richten Utrecht Development

Utrecht zit op goud, maar moet het wel verzilveren. Aanzet tot een strategische agenda voor de op te richten Utrecht Development Utrecht zit op goud, maar moet het wel verzilveren Aanzet tot een strategische agenda voor de op te richten Utrecht Development Colofon Namens PricewaterhouseCoopers Advisory N.V., Adviesgroep Binnenlands

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Delft, april 2011. TU Delft Valorisation Centre

Delft, april 2011. TU Delft Valorisation Centre Delft, april 2011 Opdrachtgever: Drs. Pieter van Rijn, Gemeente Rotterdam, OBR Auteurs: Dr. Nick Guldemond en Drs. Han Oey, MBA TU Delft Valorisation Centre DISCLAIMER Op de inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest

Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Vraag naar bedrijventerreinen Utrecht-Zuidwest Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Opdrachtgever Provincie Utrecht Auteurs Jeantine Naafs

Nadere informatie

Onderwijshelden Pro. Een businessplan voor StudentDocent s business opportunity. Master Thesis Science and Business Management.

Onderwijshelden Pro. Een businessplan voor StudentDocent s business opportunity. Master Thesis Science and Business Management. Master Thesis Science and Business Management Onderwijshelden Pro Een businessplan voor StudentDocent s business opportunity Kay van Nies Studentnummer: 3287742 Datum: 28-12-2013 1 e supervisor: Ir. J.

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Nieuw ondernemerschap in herstel

Nieuw ondernemerschap in herstel Nieuw ondernemerschap in herstel Global Entrepreneurship Monitor 2004 Nederland Jolanda Hessels Niels Bosma Sander Wennekers Zoetermeer, mei 2005 ISBN: 90-371-0949-7 Bestelnummer: A200502 Prijs: 40,- Dit

Nadere informatie

Universiteit. Technische Universiteit Delft. Faculteit. Architecture, Urbanism & Building Sciences. Afstudeer variant. Real Estate & Housing.

Universiteit. Technische Universiteit Delft. Faculteit. Architecture, Urbanism & Building Sciences. Afstudeer variant. Real Estate & Housing. Universiteit Faculteit Afstudeer variant Technische Universiteit Delft Architecture, Urbanism & Building Sciences Student Joris Tensen Student nummer 1560387 E-mail j.b.tensen@student.tudelft.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009. troostwijk TAXATIES De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt 2009 Voorwoord Dit is de tweede uitgave van het onderzoek naar de Nederlandse bedrijfsruimtemarkt dat is uitgevoerd door Troostwijk Research. Met het rapport wordt een

Nadere informatie

VERDELING VAN FINANCIEEL BELANG TUSSEN OPRICHTERS VAN ACADEMISCHE SPIN-OFFS. Inleiding. Harmen Jousma, Science Based Business, Universiteit Leiden 1

VERDELING VAN FINANCIEEL BELANG TUSSEN OPRICHTERS VAN ACADEMISCHE SPIN-OFFS. Inleiding. Harmen Jousma, Science Based Business, Universiteit Leiden 1 VERDELING VAN FINANCIEEL BELANG TUSSEN OPRICHTERS VAN ACADEMISCHE SPIN-OFFS Harmen Jousma, Science Based Business, Universiteit Leiden 1 Working papers are distributed to invite discussion on on-going

Nadere informatie