Jaargang 15 nummer 2 juli 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 15 nummer 2 juli 2013"

Transcriptie

1 Jaargang 15 nummer 2 juli 2013

2 2

3 Van de voorzitter, Voor velen van de bewoners van de wijk breekt een periode van vakantie aan! De scholen sluiten hun deuren en de examens zijn achter de rug. Er hingen weer heel wat vlaggen in de wijk; allen die het begeerde diploma hebben behaald: van harte gefeliciteerd! Zelf zijn we net terug van een heerlijke vakantie in Italië, daar was de zomer al volop begonnen! Dit in tegenstelling tot het weer hier in Nederland of is dit 'gewoon' een Hollandse zomer? Grappig trouwens als je in Rome loopt en opeens iemand hoort zeggen: "hé daar hebben we de voorzitter van de wijkvereniging". Je verwacht immers niet daar 'de buurman van om de hoek' tegen te komen! We wensen allen die erop uit trekken een fijne vakantie, mooi weer en een periode om weer even tot rust te komen. Een goede reis, naar welk reisdoel dan ook, en een behouden terugkomst in de wijk waar immers je 'thuis' is. Na het verschijnen van het vorige blad is er wel weer het een en ander gebeurd in en om de wijk. Hiervan vindt U verslagen terug in dit nummer: we hielden de jaarvergadering, we plantten een k oningsboom, er werd een wijkschouw gehouden, er werd een snelheidsmeter aangebracht, en het bestuur vergaderde om de lopende zaken af te werken en 3

4 alvast vooruit te kijken naar wat er nog te doen valt de rest van het jaar. Natuurlijk zal dit vooral bestaan uit overleg met de gemeente over zaken die zij aandragen of die we zelf belangrijk vinden voor de wijk. Maar ook als U iets 'op de agenda' wilt zetten is dat altijd mogelijk! Schroom niet om contact op te nemen met de secretaresse als U vragen of opmerkingen heeft die het (algemeen) belang van de wijk raken. Indien mogelijk gaan wij dan zorgen voor een oplossing of we wijzen U de weg die U zelf kunt gaan om aandacht voor een probleem te krijgen. Zo houden we Noordhoek met elkaar een gezellige wijk om in te wonen! Niet alleen via dit blad, dat normaal gesproken drie maal per jaar verschijnt, willen we u op de hoogte houden van alles wat er gebeurt in de wijk. Kijk ook eens op de website Daar vindt u veel nieuwtjes en ook alle verslagen van vergaderingen terug. Mocht u zelf een bijdrage willen leveren óf beschikken over mooie foto's van plekjes uit de wijk, stuur ze dan door naar de webmaster. Heeft U zich al aangemeld voor het project 'Hart veilig wonen'? Op de jaarvergadering is nogmaals duidelijk uitleg geven over dit project dat in de gemeente Goes is opgestart. Iedereen die beschikt over de vereiste kwalificatie én een smartfoon kan zich aanmelden via: of, voor verdere informatie, contact opnemen met een van de leden van het bestuur. Laten we hopen dat we er geen gebruik van hoeven te maken in de wijk, maar we beschikken wél over een AED apparaat. Mocht het toch nodig zijn 4

5 moeten er wel voldoende deelnemers aan het project zich hebben aangemeld vanuit de wijk. Tot slot wensen we de kinderen, leerkrachten en het bestuur van 'de Wingerd' een goede verhuizing toe naar hun nieuwe gebouw in Mannee. Als alles volgens plan verloopt wordt het gebouw aan het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen. We willen jullie bedanken voor de fijne samenwerking die we de afgelopen jaren hebben mogen ondervinden: bijna altijd konden we in en om de school terecht voor het houden van vergaderingen of andere (wijk) aktiviteiten. Graag komen we kijken in de nieuwe school als deze eenmaal in gebruik genomen is en misschien is er ook wel een plekje voor ons daar in de toekomst! Het bestuur zal met de nieuwe gebruikers van het huidige schoolgebouw te zijner tijd contact opnemen, om te kijken of we er gebruik van kunnen blijven maken. Het is tenslotte het enige 'openbare gebouw' in de wijk! Tot slot: Weet U nog een goede bestemming voor het wijkbudget van dit jaar? Elk voorstel voor een voorziening in de wijk kunt U aan ons doorgeven; wij gaan er dan mee aan de slag. Cees Verkuil. 5

6 Jaarvergadering 2013 Op 24 april hebben we de jaarvergadering gehouden in de hal van de school. Lang niet alle leden waren aanwezig (!) maar toch voldoende om een goede vergadering te hebben. De gebruikelijke zaken zijn gepasseerd: jaarverslagen vastgesteld, financiële zaken besproken, decharge verleend aan de penningmeester en bestuursleden herkozen. De vragen die werden gesteld aan de wijkwethouder konden allen worden beantwoord of zijn door hem 'meegenomen' om verder uit te werken. Een aantal zaken zullen ook worden meegenomen tijdens de wijkschouw, zodat de ambtenaren kunnen zien waar er (kleine) verbeteringen kunnen worden aangebracht. Met het gebruikelijke hapje en drankje van Hanneke werd de avond afgesloten. CéVé K oningsboom Op 30 april zaten bijna alle bewoners van de wijk natuurlijk heel de dag aan de buis gekluisterd! De nieuwe koning en koningin werden immers ingehuldigd en dat wilde niemand missen. De 'gewone' koninginnedag activi-teiten waren overal wat minder dan andere jaren, maar in heel het land was het toch volop feest. Tussen de tv uitzendingen door hebben 6

7 we in de wijk de k oningsboom geplant. Het eigenlijke werk was overgelaten aan deskundigen, samen met een aantal wijkbewoners hebben we de 'voet' van de boom versierd met plantjes. Iedereen mocht naast het plantje dat hij/zij zelf had gepoot een bordje steken met een naam erop en een feestelijke toast uitbrengen op het nieuwe koningspaar. Het was een gezellige happening die resulteerde in een mooie invulling van het grasperkje naast de Oranje rotonde. De plantjes gaan overdag, als de zon schijnt, wijd open en bloeien dan volop met oranje bloemen. Elke keer weer is dat een feestelijk gezicht. Misschien is er een lezer die zich aan wil melden om het perkje vrij te houden van onkruid? Dan blijft het er verzorgd uitzien. Laten we hopen dat de boom tot een mooie Koningslinde uit zal groeien waar we nog lang plezier aan mogen beleven! CéVé 7

8 Ingezonden bericht Waarde leden, 30 april, Sinds deze dag hebben we een nieuwe koning, Willem Alexander en ook een nieuwe koningin, Maxima. Na de abdicatie op TV naar de 'lange diek' en Oostsingel in Goes, waar het heel druk was en in de stad zelf ook door de 6 kamp. Jammer dat enkelen (ik denk 95%) vanuit ons ledenbestand het helemaal vergeten waren dat ook wij in de wijk zelf een klein feestje hebben gehad. Toch had het bestuur alles dusdanig gepland dat er toch meer aanwezig hadden kunnen zijn, inhuldiging was immers ruim voorbij. De k(r)oningsboom op rotonde Oranjeplein werd onthuld en diegenen die hierbij aanwezig zijn geweest mochten ook een bloemetje planten waar een naambordje bij gezet is met hun naam erop, dit alles uiteraard in de kleur oranje. Een oranjebittertje en een hapje erbij, lekker gezellig en het is dan ook een soort van teambuilding van en voor wijkbewoners. Ook voor de aanwezige leden klonk het klokje van gehoorzaamheid en ging ieder zijns weegs, in de Lagewei, (gelukkig goed afgelopen) nog bijna een valpartij gehad vanwege objecten die door iemand daar op de weg zijn geplaatst. Eenmaal thuis met een warm gevoel deze dag afgesloten wetende dat het voor onze vereniging al de 2e boom is voor een soort gelijke gebeurtenis. Met groeten, H.E.E. (inzender bij de redactie bekend) 8

9 Van de penningmeester Beste medewijkbewoners. Het is gebruikelijk dat er in elk wijkblad, zo mogelijk, een stukje van de penningmeester staat. Wat dat betreft heeft de voorzitter het heel wat gemakkelijker. Hij heeft tal van onderwerpen waar hij zijn licht over kan laten schijnen. Zo ook de secretaris. Zij krijgt met ongelooflijk veel instanties te maken. Dus ook overvloedig stof tot schrijven. U begrijpt al waar ik heen wil, de penningmeester slaat altijd maar op hetzelfde eentonige aambeeld: 'de penningen'. Maar u weet dat het een wezenlijk en onmisbaar onderdeel is om onze wijkvereniging gezond te houden dus ik hoop dat u dit stukje verder wilt lezen. Na het verschijnen van ons blad in maart met het u ondertussen bekende gekleurde inlegvel, druppelden de 'penningen' niet binnen, nee, het stortregende 'tientjes'! Geweldig fijn. Maar het ging langzamerhand weer van de regen in de drup, met als gevolg dat het nu al lange tijd droog blijft en er geen druppel meer valt. Ik geef u een rekensommetje op. Van de 266 leden moet er nog 1/5 aan contributie binnenkomen. U mag uitrekenen hoeveel leden dat nog zijn. Het zou toch reuze fijn zijn als net vóór de vakantie alles 'opgeschoond' zou zijn? Sommigen onder u vinden het lastig om hun administratie dóór te spitten op zoek of ze nu wel- of niet betaald hebben. Ik geef u een hint: mail uw vraag naar mij door en u krijgt heel snel antwoord. 9

10 Voor u een gemak en voor mij een kleine moeite. Aarzel niet, want andere leden gingen u op deze manier al voor. In spanning wordt uw reactie afgewacht. Met vriendelijke groet, Aartje Kleppe Wijkschouw 2013 Op donderdagochtend liepen we op uitnodiging van de gemeente Goes de zomerwijkschouw. Aanwezig waren, de wijkwethouder J.A. de Bat, iemand van de afdeling Stadsontwikkeling en twee leden van ons wijkbestuur, onder leiding van onze wijkopzichter, dhr. Jacco Houmes. Van te voren hadden we de wijkschouwpunten weer aangereikt gekregen en deze keer liepen we langs de oneven punten. Op elk schouwpunt, bv.'hoogewei, nabij huisnr. 74' staan we dan even stil en kijken naar het totale straatbeeld, de bestrating, het groen, evt. zwerfvuil, de verlichting en evt. bebording. Er zijn 37 punten op de lijst waarvan we er 17 gedaan hebben. Op veel plaatsen in Noordhoek groeit nog vrij veel onkruid en is het grasmaaien niet helemaal afgewerkt. Aan de Langemeet staan 2 bomen die erg scheef gegroeid zijn. Daar is goede notitie van gemaakt en dit bericht wordt doorgegeven aan mensen van De Betho, die helaas deze keer niet met ons meeliepen. Wat betreft het onkruid is het bekend dat in verband met het koude voorjaar er niet op tijd met onkruidbestrijding kon worden begonnen. Nu het 10

11 onkruid begint te groeien, moet er eigenlijk overal gelijk gewerkt worden en dat kan nu eenmaal niet. We moeten gewoon op onze beurt wachten. Het heeft zeker de aandacht van De Betho. Van wijkbewoners waren er opmerkingen over lantaarns die te dicht op de bomen staan en over overhangende takken. Verder is er geconstateerd dat van veel lantaarnpalen de verf afbladdert. Een aantal paaltjes lijkt niet veel functie te hebben en het beleid van de gemeente is: zo weinig mogelijk paaltjes in de wijken, dus zal er hier en daar één verdwijnen. Bij de rotonde aan het begin van de Noordhoeklaan mist een deel zebrapad (door werkzaamheden waarschijnlijk) en de markering is onduidelijk. Dit zal hersteld worden. Door werkzaamheden aan de riolering in de Hornikswei is de bestrating zeer oneffen. Dit is met opzet gebeurd, omdat alles nog wat zal inzakken. Dat heeft even tijd nodig, waarna er opnieuw bestraat zal worden. Nu her bestraten heeft geen zin omdat er dan weer kuilen zullen ontstaan. Wel heeft de wijkopzichter aan een bewoner toegezegd de bobbels nog te zullen laten aantrillen en er eventueel een waarschuwingsbord te plaatsen. De, soms uitpuilende, plastic afvalcontainer aan de Werflaan heeft de aandacht gehad. Waarschijnlijk wordt er een container naast geplaatst. 11

12 12

13 In verband met asfalteren in Mannee zullen de betonblokken die de doorgang naar Mannee markeren en voor auto s blokkeren, tijdelijk verplaatst worden. Op dat moment kan ook de aansluiting op de Noordhoeklaan met asfalteren meegenomen worden. Definitieve aanpassing op dat punt zal pas volgen als Mannee min of meer volgebouwd is. Deze ontsluiting zal voor auto's gesloten blijven, maar moet bij calamiteiten geopend kunnen worden. We hadden goed weer en er was goed overleg. Al met al een prettige samenwerking tussen wijkvereniging en gemeente! Hebt u nog opmerkingen over de wijk dan mag u naar de gemeente bellen. Of contact opnemen met iemand van ons bestuur. Over een aantal weken zal ik een schouwrapport ontvangen, met alle punten die besproken zijn. Als u geïnteresseerd bent, mag u dat zeker inzien. Nel Koopman. Het Schrijvers stokje (mag ik ons) even voorstellen. Wij zijn de familie Scholten en sinds ( bijna ) 16 jaar woonachtig in de Noordhoek. Ons gezin bestaat uit Humphrey, 47 jaar oud en werkzaam als safety-manager bij Sabic in Raamsdonkveer. Dat is elke dag een flinke trip (1 uur heen/ 1 uur terug) met de auto, maar tot nu toe is dat geen probleem. Zelf heet ik Wilma, 46 jaar oud en heb mijn eigen schoonheidssalon op de bovenverdieping van ons huis. Sinds kort heb ik mijn behandelingen uitgebreid met hot-stone massages, 13

14 een heerlijke ontspanning in deze drukke periode. Verder bestaat ons gezin uit dochter Sascha van 17 en zoon Sjors van 15. Toen wij hier kwamen wonen was Sascha bijna 2 jaar en na 2 maanden in ons 'nieuwe' huis is Sjors geboren. De kinderen hebben hier altijd heerlijk op straat kunnen spelen. Nu is dat niet meer aan de orde en is het centrum lekker dichtbij, wat erg handig is, vooral op de zaterdagavond. En dan is ons gezin 4 jaar geleden nog uitgebreid met Pip. Pip is een chocoladebruine labrador en ik moet zeggen, het hebben van een hond is (bijna) een feestje. De Noordhoek grenst aan het park van de Hollandsche Hoeve, een heerlijke plek om te wandelen. Elk seizoen is anders en heeft zijn charmes en dat is zeker in zo'n park goed zichtbaar en merkbaar. Het wonen in de Noordhoek bevalt ons heel goed! Het is een mooie, rustige wijk, gunstig gelegen bij zowel sport- en zwemgelegenheden en het centrum. Ons huis grenst aan een plein, waar het op dit moment vaak een drukte van belang is met spelende kinderen. Grenzend aan 'ut plein' wonen zo n 19 kinderen van 12 jaar en jonger, wat veel gezelligheid met zich meebrengt. Om de 2 jaar wordt er een 'ut plein feest' gehouden. Ons plein wordt dan leuk versierd met slingers, ballonnen en er wordt een tent gebouwd. 's Avonds hebben we een bbq, waarbij er weer eens een beetje bijgepraat wordt door de buren. Met dit allemaal in het achterhoofd, denk ik regelmatig: "Verhuizen? Laat mij hier maar lekker zitten.. Ik zit hier goed!!! 14

15 Snelheidsmeting Al een dag na de jaarvergadering, waar vragen werden gesteld over de mogelijkheden om de snelheid van het verkeer terug te brengen op de Noordhoeklaan, kreeg het bestuur een telefoontje uit het stadskantoor. Of wij misschien prijs zouden stellen op een elektronische snelheidsmeter op de Noordhoeklaan! Bij de gemeente was er nog een apparaat beschikbaar en als wij dat wilden kon het tijdelijk in de wijk worden geplaatst. Bewezen is in het verleden dat de automobilisten toch worden bepaald bij de snelheid waarmee zij rijden en dit aanpassen aan de geldende voorschriften. Natuurlijk hebben wij ermee ingestemd om het signalerend bord te plaatsen en binnen een week was het aangebracht! Laten we er ons, als bewoners van de wijk, in elk geval iets van aantrekken en niet harder rijden dan de voorgeschreven 30 kilometer per uur! En dat geldt voor héél de wijk. Daarmee wordt het vooral voor de buiten spelende kinderen ook veiliger en voorkomen we met z'n allen dat er ernstige ongevallen gebeuren. 15

16 Natuurlijk moeten we ons er ook aan blijven houden als het bord weer ergens anders in Goes zal worden geplaatst. Na afloop van de 'controle periode' krijgen we de beschikking over de meetgegevens zo is ons toegezegd. Relevante uitkomsten zullen we ook aan U doorgeven zodat U ook op de hoogte bent van het werkelijke gedrag van de chauffeurs op de Noordhoeklaan. Als we als wijkbewoners ons permanent houden aan de voorgeschreven 30 kilometer per uur zijn we misschien een minuut later thuis maar werken we met z'n allen wel mee aan de veiligheid die we zo graag willen én vertonen we het gedrag dat we van anderen verwachten! CéVé Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+ In onze maatschappij lijkt het steeds vaker voor te komen dat mensen eenzaam zijn, door het feit dat kinderen en/of familie verder weg zijn gaan wonen. Ook in onze wijk wonen een aantal ouderen zelfstandig. Het wijkbestuur wil graag inventariseren of er ouderen in de wijk eenzaam zijn en/of hulp nodig hebben. In opdracht van de gemeente Goes heeft het SMWO een project ontwikkeld om, door middel van huisbezoeken bij ouderen, (75+-ers), hun behoeften te bepalen. Wij zouden zo'n onderzoek ook wel in 16

17 onze wijk willen laten uitvoeren. Daar is een aantal vrijwilligers voor nodig. We willen graag weten of die beschikbaar zijn in de wijk, voor we het project starten. Als er zich een aantal vrijwilligers aanmelden kunnen we samen bekijken hoe we dit verder uit gaan werken. Lijkt het u wat om mee te doen, wilt u zich dan aanmelden bij ondergetekende, secretaresse van het bestuur? Zij kan ook iets meer over de werkwijze vertellen. Er is een mogelijkheid om eerst een cursus te volgen voor 'vrijwillig ouderenadviseur' en daarna mee te doen aan het project, onder begeleiding van het SMWO. Samengevat: het doel is eenzaamheid of hulpvragen te signaleren en daarna, indien nodig, de senioren bekend te maken met allerlei regelingen en voorzieningen. Ook geeft het onderzoek inzicht in hun wensen en behoeften. We hopen op deze manier een steentje bij te dragen aan het prettig (blijven) wonen in onze wijk. Nel Koopman, secretaresse Tel

18 Wijkvereniging "NOORDHOEK" Website: Voorzitter Cees Verkuil Langemeet BJ GOES Secretaris Nel Koopman Siemenwei BX GOES Penningmeester Aartje Kleppe Siemenwei BX GOES Algemeen Bestuursleden Ad Melissant Middelmeet AX GOES Bert Zwanenburg Siemenwei BX GOES Website Joop van Dienst Langemeet BJ GOES Denkt U eraan de contributie à 10 te betalen Het rekeningnummer bij de RABO bank is: t.n.v. Wijkvereniging Noordhoek. Wilt u bij betaling aub. uw lidmaatschapsnummer vermelden en/ of uw adres. Dat is fijn voor de verdere verwerking van de gegevens. 18

19 19

20 20

Jaargang 15 nummer 3 december 2013

Jaargang 15 nummer 3 december 2013 Jaargang 15 nummer 3 december 2013 2 Van de voorzitter, We hebben de klok weer verzet en zijn van een mooie zomer in het najaar terecht gekomen. Vroeg donker in de wijk en echt najaarsweer! De eerste 'storm'

Nadere informatie

Jaargang 16 nummer 2 december 2014

Jaargang 16 nummer 2 december 2014 Jaargang 16 nummer 2 december 2014 2 Van de voorzitter, In het laatst verschenen wijkblad hebben we al aangegeven dat er een aantal bestuursleden met ingang van het nieuwe seizoen zouden stoppen met hun

Nadere informatie

Jaargang 17 nummer 1 april 2015

Jaargang 17 nummer 1 april 2015 Jaargang 17 nummer 1 april 2015 2 Van de voorzitter, Het nieuwe jaar is alweer een eind op weg; op het moment dat ik dit schrijf is de lente zelfs al begonnen! Eigenlijk hebben we hoegenaamd geen winter

Nadere informatie

Jaargang 16 nummer 1 april 2014

Jaargang 16 nummer 1 april 2014 Jaargang 16 nummer 1 april 2014 2 Van de voorzitter, De wijk kleurt weer groen! Geweldig om overal weer bomen en struiken uit te zien lopen, bollen die hun pracht laten zien en tuinen die worden opgeschoond.

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 LENTE Na iets wat we nauwelijks winter kunnen noemen, is de lente in volle hevigheid losgebarsten. De natuur explodeerd en het is

Nadere informatie

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie:

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie: jaargang 41 nummer 2 Beste mensen, COLOFON Het Molenbekertje is een communicatie medium van de Wijkvereniging Molenbeke. wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Molenbeke. verschijnt in een oplage

Nadere informatie

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015

Nieuwsbrief. K B O afd. Berkel en Rodenrijs. Woordje van de Voorzitter. mei tot en met juli 2015 K B O afd. Berkel en Rodenrijs mei tot en met juli 2015 Nieuwsbrief Redactie Nieuwsbrief: Trees Verbraeken,Watersnip28 2651 ZA Berkel en Rodenrijs.Telefoon:5117969 e-mail: exbakker@upcmail.nl Secretaris:

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 2 Index 1. Introductie 2. Profiel respondent & wijk 3. Shopgedrag 4. Productbehoefte (wat en waar) 5. Biologische markten

Nadere informatie

Eerste week vd advent

Eerste week vd advent Advent vieren en beleven derde graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Nieuwsbrief Waalwijk centrum. Juli 2013

Nieuwsbrief Waalwijk centrum. Juli 2013 Nieuwsbrief Waalwijk centrum Juli 2013 De bladeren zijn weer aan het vallen: de herfst is begonnen. We genieten nog van een paar mooie zonnige najaarsdagen. Buiten valt er weer genoeg te ontdekken en beleven.

Nadere informatie

Eerste Waalrese Prinsjesdag is een feit!!

Eerste Waalrese Prinsjesdag is een feit!! Eerste Waalrese Prinsjesdag is een feit!! De kop is eraf. Het eerste dagje uit voor de oud prinsen van AWC De Keien uit Waalre is op 18 september 2012 werkelijkheid geworden. Hierbij volgt een verslag

Nadere informatie

Broekplein 1 Regenboogpad TJ Leden 2317 XK Leiden juli 2014 Redactie: Annette van Noort nr. 12, pag.

Broekplein 1 Regenboogpad TJ Leden 2317 XK Leiden juli 2014 Redactie: Annette van Noort nr. 12, pag. nr. 12, pag. 1 Beste ouders, verzorgers en kinderen, TSO, Een aantal van u heeft nog niet het volledige bedrag voor de TSO van het afgelopen schooljaar betaald. In de eerste twee weken van de vakantie

Nadere informatie

Opgericht 17 juni Buurtvereniging Rond de Vijftak.

Opgericht 17 juni Buurtvereniging Rond de Vijftak. Opgericht 17 juni 2014 Buurtvereniging Rond de Vijftak www.ronddevijftak.nl Voorwoord Welkom nieuwe buurtbewoner(s). U heeft uw nieuwe huis betrokken en woont er nu alweer enkele dagen (weken) in. Graag

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

TSO pagina. Hallo allemaal.

TSO pagina. Hallo allemaal. TSO pagina Hallo allemaal. Na de laatste vrije dagen zijn we beland in de laatste race naar de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij, he. En wat is er nog veel te doen de laatste weken. Volop meeluisteren

Nadere informatie

AGENDA RAPPORTGESPREKKEN 25 JUNI ALGEMENE LEDEN VERGADERING 27 JUNI VELE HANDEN MAKEN. INTERNE VERHUIZING DONDERDAG 4 JULI

AGENDA RAPPORTGESPREKKEN 25 JUNI ALGEMENE LEDEN VERGADERING 27 JUNI VELE HANDEN MAKEN. INTERNE VERHUIZING DONDERDAG 4 JULI Donderdag 13 juni 2013 week 24 AGENDA - Vrijdag 21 juni laatste rapport mee - Dinsdag 25 juni Rapportgesprekken - Donderdag 27 juni Algemene Ledenvergadering - Maandag 1 juli wenmiddag nieuwe kleuters

Nadere informatie

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud

nieuwsbrief Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Nummer 10, 20 juni 2014 Inhoud Inhoud Typelessen Gerritsen Afscheid OR-leden Even voorstellen Goede doelen actie Jaardag Formatie Schoolreis Theaterdag Vakantierooster 2014-2015 Formatie Schoolkamp groep 6/7/8 Rapportbesprekingen Volgende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDERS/ VERZORGERS SPELENDERWIJS JULI 2015

NIEUWSBRIEF OUDERS/ VERZORGERS SPELENDERWIJS JULI 2015 NIEUWSBRIEF OUDERS/ VERZORGERS SPELENDERWIJS JULI 2015 Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar met informatie voor u als ouders en verzorgers van onze peuters.

Nadere informatie

19 oktober 2015 nr. 25

19 oktober 2015 nr. 25 19 oktober 2015 nr. 25 De eerste periode van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Tijd om u even bij te praten. We blikken terug op het zevende jeugdkamp, er is een bijdrage van de activiteitencommissie

Nadere informatie

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan

Verhaal week 1 (hdl. p ) wordt voorgelezen. (geselecteerde tekst) Prent 1 staat vooraan Advent vieren en beleven tweede graad Eerste week vd advent De adventskrans staat centraal. Er speelt zachte muziek. De kinderen nemen bij het binnenkomen een sparrentakje uit de mand en leggen dit rond

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8

Nieuwsbrief december 2011 nr.79 Pagina 1 van 8 Nieuwsbrief nr. 79 jaargang 7 december 2011 Hallo allemaal, We kunnen terugkijken op een geslaagde feestavond waar je in deze nieuwsbrief meer over kunt lezen! Verder staan er diverse vacatures open binnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

Nijmegen. schoon, heel & veilig?!

Nijmegen. schoon, heel & veilig?! Nijmegen schoon, heel & veilig?! INHOUDSOPGAVE Verharding 1. Heel en veilig - rijbaan 2. Heel en veilig - trottoirs en fietspaden 3. Schoon - onkruid op verharding 4. Schoon - zwerfvuil op verharding en

Nadere informatie

Nieuwsbrief van: Ouderbedankmiddag

Nieuwsbrief van: Ouderbedankmiddag Ouderbedankmiddag Op donderdagmiddag 14 juli hebben we met alle kinderen de ouders, die op welke manier ons dit jaar geholpen hebben bedankt. Met een heerlijk kopje koffie of thee en een stuk cake erbij.

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nieuws van het KDV. Mei 2013. De Koekenbieren 10 jaar! Inhoud

Nieuwsbrief. Nieuws van het KDV. Mei 2013. De Koekenbieren 10 jaar! Inhoud Nieuwsbrief Mei 2013 Inhoud Nieuws van het Kinderdagverblijf Nieuws van de Humpie Dumpie Nieuws van de BSO Ook nog even dit Colofon Dit is de nieuwsbrief van mei 2013. In deze nieuwsbrief vindt u allerlei

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014

Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014 1. Doet u dit examen voor de eerste keer of gaat het om een herexamen? Eerste keer 279 70% Herexamen 104 26% Niet beantwoord 16 4% Totaal 399 2. Als de voorlopige

Nadere informatie

Kringgesprek. op 20 december rond 18.30 uur. Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen.

Kringgesprek. op 20 december rond 18.30 uur. Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen. Kringgesprek Vanavond afscheid van Juf Nielza Wijks! op 20 december rond 18.30 uur Nummer 8 2012-2013 2013 Juf Nielza Wijks neemt afscheid van het onderwijs en gaat per 1 januari 2013 met pensioen. ruim

Nadere informatie

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015

Wijkschouw: Varvik Datum: 21 april 2015 Wijkschouw Varvik Op 21 april 2015 werd er een wijkschouw gehouden in het gebied Varvik (gebied 13a). Start- en eindpunt van de wandeling was Speeltuin t Varvik. Naast een aantal bewoners waren aanwezig

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 VSO Mikado Stiemensweg 44 Terugblik op ouderavond schooltijden Op donderdag 22 januari vond de ouderavond plaats waarin een model werd gepresenteerd voor mogelijke nieuwe

Nadere informatie

TIJD VOOR NIEUWS. 2 e JAARGANG NUMMER 3 december 2012

TIJD VOOR NIEUWS. 2 e JAARGANG NUMMER 3 december 2012 TIJD VOOR NIEUWS 2 e JAARGANG NUMMER 3 december 2012 Beste ouders, Hier ontvangt u de 6 e nieuwsbrief. Al snel na de laatste nieuwsbrief maar het is de bedoeling om bij ieder thema van Piramide de nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vaarboom

Nieuwsbrief De Vaarboom Maart 2013 Beste ouders, Wat is er de afgelopen weken weer veel gebeurd! We hebben een fantastische start gemaakt in ons nieuwe gebouw. Zowel leerkrachten en leerlingen lijken zich helemaal op hun gemak

Nadere informatie

De Wijtenhorstkrant, Schalkhaar.

De Wijtenhorstkrant, Schalkhaar. Editie 23, mei 2013 De Wijtenhorstkrant, Schalkhaar. De Wijtenhorstkrant. e-mail, dewijtenhorstkrant@gmail.com Facebook, https://www.facebook.com/wijtenhorst.schalkhaar Een krant voor en door allen. Abonneren:

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Inleiding Op 22 mei 2015 is de derde buurtschouw uitgevoerd. De twee eerdere zijn gehouden in januari 2014 en april 2013. In november 2014 is een enquête gehouden over

Nadere informatie

Mooie zomer. Muizen. Taxatie voor opstal verzekering

Mooie zomer. Muizen. Taxatie voor opstal verzekering Mooie zomer Bij deze een wat uitgebreidere editie van de nieuwsbrief als normaal omdat er best veel te melden is en we gaan richting de vakantie periode. En mocht er dan iets te melden zijn doen we dat

Nadere informatie

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle EM Twijzel Tel: Website: oanrin.noventa.nl

C.B.S. De Oanrin Piterpôlle EM Twijzel Tel: Website: oanrin.noventa.nl C.B.S. De Oanrin Piterpôlle 29 9286 EM Twijzel Tel: 0511 54 10 46 Email: oanrin@noventa.nl Website: oanrin.noventa.nl Beste ouders/verzorgers, Het kalenderjaar is alweer bijna ten einde en het nieuwe jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer: April 2015 Jaargang 5, nr. 8 Nieuwsbrief In dit nummer: Koningsspelen 2015 Konings spelen 1 Ik in de MR? 2 Onze nieuwe conciërge 4 Op de ochtend van 24 april, de laatste vrijdag voor Koningsdag, vinden

Nadere informatie

Fietsproject, een goed project? 13. ja nee geen mening. NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: 10 niet goed: 13 geen mening: 1

Fietsproject, een goed project? 13. ja nee geen mening. NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: 10 niet goed: 13 geen mening: 1 NORMANDIESTRAAT - KNIPPEN Buren Bevindingen project: Goed: niet goed: 13 geen mening: 1 14 12 Fietsproject, een goed project? 13 8 6 4 1 2 0 ja nee geen mening Reden: Positief: - Minder verkeer aan schoolpoort

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

daar krijg je zin in Juni 2015 SKH Ceder

daar krijg je zin in Juni 2015 SKH Ceder daar krijg je zin in Juni 2015 SKH Ceder Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van SKH Ceder. Verhuizing Ceder: Ja u leest het goed. De BSO gaat verhuizen. Volgend schooljaar

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten: B en W-nummer 15.0614; besluit d.d. 30-6-2015 Onderwerp (ingekomen 27 mei 2015) Besluiten: 1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A. van den Berg (SP) inzake het fietspad Nieuw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NUMMER 3 25 september 2015. In deze Nieuwsbrief: Studenten in de school. Kijkmomenten ouders

NIEUWSBRIEF. NUMMER 3 25 september 2015. In deze Nieuwsbrief: Studenten in de school. Kijkmomenten ouders NIEUWSBRIEF NUMMER 3 25 september 2015 In deze Nieuwsbrief: Godsdienstige vorming Personeel Niet te vroeg. Actie rugtasjes Sportdag Kijkmomenten ouders Schoolplein Studenten in de school Activiteitencommissie

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09

De woensdagen betreffen studie/werkdagen voor het team. 2 e Pinksterdag 2016 ma 16-05-2016 Zomervakantie 2016 ma 25-07 t/m vr 02-09 Ouderblad De Heksenketel van Nutsbasisschool Burgst. Locaties: Groene Hil 20 en Moeraszegge 73 Mailadressen: MR: mrburgst@gmail.com Heksenketel: p.duijvelaar@nbsburgst.nl OCgr.hil: oudercommissie.gh@nbsburgst.nl

Nadere informatie

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015 April / mei: Belangrijke data: Berichten van de locatie VVE thema: reuzen en kabouters 4 t/m 15 mei meivakantie Bso: vakantieprogramma Pto: gesloten 5 mei Bevrijdingsdag Kindercentrum gesloten 14 mei Hemelvaarstdag

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag)

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag) februari 2015 Jaargang 5, nr. 6 Nieuwsbrief In dit nummer: Ouderavonden: Aanmelden ouderavonden Even voorstellen 1 2 Website 3 Kerstmarkt 4 Rabo Clubkas Campagne Interessante informatie: Maandag 23 maart

Nadere informatie

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen.

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen. De schoolreisjes komen eraan! Ontzettend bedankt! het Boomblad Informatieblad voor de ouders Veel plezier! Agenda school 4 t/m 15 mei Meivakantie Alle kinderen zijn vrij 20 mei Schoolreis groepen 1-2 Schoolreis

Nadere informatie

Schrijfprijs NT2 2016

Schrijfprijs NT2 2016 Schrijfprijs NT2 2016 Ontmoeten, hoe mijn wereld veranderde... Inhoud: Bladzijde 2: Verslag van de prijsuitreiking in Antwerpen. Bladzijde 3: Wie zijn onze deelnemers? Even voorstellen. Bladzijde 4: Het

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

2 Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen zijn de afgelopen periode bij ons gestart.

2 Nieuwe leerlingen De volgende nieuwe leerlingen zijn de afgelopen periode bij ons gestart. 18 Pagina 1 Inleiding Nieuwe leerlingen Website Pagina 2 Nieuwe groepsverdeling Wel en wee Vanuit VVT Pagina 3 Open ochtend Avondvierdaagse Pagina 4 Laatste schooldag Belangrijke data Geachte ouders/verzorgers

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 In deze nieuwsbrief: Van de directeur Van de teamleider onderbouw

Nadere informatie

t Wiekendje Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2.

t Wiekendje  Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Vrijdag 30 september: speelgoedtijd groepen 1-2. Maandag 3 oktober: erfgoedproject Kort en Klein Dinsdag 4 oktober: dierendag Dinsdag 4 oktober: GMR-vergadering Woensdag

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Nieuws van KrisKras KrisKras verwelkomt twee kindjes. Hallo Marije en Max, gezellig dat jullie bij de BSO zijn. Jullie voelen je al helemaal thuis.

Nieuws van KrisKras KrisKras verwelkomt twee kindjes. Hallo Marije en Max, gezellig dat jullie bij de BSO zijn. Jullie voelen je al helemaal thuis. Nieuws van KrisKras KrisKras verwelkomt twee kindjes. Hallo Marije en Max, gezellig dat jullie bij de BSO zijn. Jullie voelen je al helemaal thuis. Maar ook binnen doen we leuke activiteiten zoals tasjes

Nadere informatie

Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015

Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015 Nr. 32 30 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

In een Notendop. Nieuwsbrief nr. 5, december 2015 T: Pagina 1 van 8.

In een Notendop. Nieuwsbrief nr. 5, december 2015 T: Pagina 1 van 8. www.notenbalk-zwijndrecht.nl Nieuwsbrief nr. 5, december 2015 In een Notendop T: 078-8200018 Beste ouders/verzorgers, Kerst, we vieren en gedenken de geboorte van Jezus. Voor Jozef en Maria was het een

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Wat zeggen deelnemers over de 1-daagse cursus in Utrecht

Wat zeggen deelnemers over de 1-daagse cursus in Utrecht Verhalen, informatie en nieuwtjes van het meditatiecentrum Bestemd voor kinderen en tieners Zomer 2015 Wat zeggen deelnemers over de 1-daagse cursus in Utrecht Als je vindt dat je te druk bent, dan kun

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief Happy kids Almere April 2014

Nieuwsbrief Happy kids Almere April 2014 Beste ouders en/of verzorgers, Bent u op de hoogte van alle nieuwtjes op de opvang? In deze nieuwsbrief kunt u lezen over alle nieuwtjes en op de hoogte blijven van het rijlen en zeilen op de opvang. Iedere

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen.

Taal We kunnen nu al echte verhalen schrijven. Daar zien we dan ook echte leuke verhalen van de kinderen. Vierkantje 4 groep 4 Hallo, De tijd gaat snel, het is alweer voorjaarsvakantie. De komende weken tot de grote vakantie krijgen we nog schoolreis, sportdag etc. kortom voor we het weten zitten we alweer

Nadere informatie

Kinderboekenweek 2012

Kinderboekenweek 2012 www.dekloostertuin.nl De Kloostertuinier Informatiebulletin van: CBS De Kloostertuin te Assen 8 e Jrg. nr. 2 27 september 2012 Kinderboekenweek 2012 Hallo wereld in tachtig dagen Mooi project, mooi project

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 01: 01 september 2015 Wat staat

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 8 2 december 2013

Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 8 2 december 2013 Nieuw Nederlands Peil Nieuwsbrief 8 2 december 2013 Dichten is afleren. J.C. Bloem Om te beginnen Op 20 november hebben we de openingsactiviteit van het Lustrumjaar mogen beleven en het was een gezellige

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. NUMMER 3 23 september 2016. In deze Nieuwsbrief: Activiteitencommissie. Kinderboekenweek

NIEUWSBRIEF. NUMMER 3 23 september 2016. In deze Nieuwsbrief: Activiteitencommissie. Kinderboekenweek NIEUWSBRIEF NUMMER 3 23 september 2016 In deze Nieuwsbrief: Godsdienstige vorming Sportdag Kinderboekenweek Studenten in de school Schoolplein Activiteitencommissie Agenda De Groene Belevenis Godsdienstige

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 SV DUO, seizoen NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 4 SEIZOEN

Nieuwsbrief 4 SV DUO, seizoen NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 4 SEIZOEN NIEUWSBRIEF SV DUO, NUMMER 4 SEIZOEN 2015-2016 Van het bestuur: NIEUWE ACTIVITEIT: Wandelen bij SV DUO In het seizoen 2016-2017 wil SV DUO starten met een wandelgroep. Hiervoor zijn we op zoek naar wandelaars

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf

Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf Boerhaavenieuws Jaargang 32, nummer 10 10 april 2015 Redactie: Astrid Wolf Agenda: Donderdag 16 april: groep 7 theoretisch verkeersexamen. 21, 22, 23 april: eindcito groep 8 Donderdag 23 april: sponsorloop

Nadere informatie

Sterrennieuws. Nummer 4 14 oktober Agenda

Sterrennieuws. Nummer 4 14 oktober Agenda Sterrennieuws Nummer 4 14 oktober 2016 Agenda Datum Zat 15-10 t/m zon 23-10 Herfstvakantie 14 en 15 november Studiedagen: alle leerlingen vrij In de week van 21 november Oudergesprekken groep 1 t/m 7 Nieuws

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl:

ENQUETEFORMULIER. Aantal uren actief :. Als : O wedstrijdspeler O recreant O vrijwilliger O kaderlid O anders, nl: ENQUETEFORMULIER Het bestuur wil graag op de hoogte zijn van wat onder de leden leeft. Om te inventariseren wat de wensen en behoeftes van de leden zijn, hebben wij deze enquête opgesteld. Het bestuur

Nadere informatie

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016!

Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Nieuwsbrief 7 11-12-2015 Namens het team van basisschool de Bongerd wensen wij u alvast hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2016! Sinterklaas Op vrijdag 4 december hebben we samen met basisschool

Nadere informatie

Over schulden gesproken

Over schulden gesproken Over schulden gesproken Verhalen uit de praktijk Sandra van der Stege 8 Inleiding In Nederland zijn veel mensen met schulden. Ongeveer 1 op de 5 mensen heeft moeite om elke maand rond te komen. In de schulden

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Belangrijke data schooljaar 2011 2012: Maandag 14 mei Kijkavond groep 1 t/m 7. Tijd 19.00 19.45 Maandag 14 mei t/m Vrijdag 25 mei Cito entreetoets

Nadere informatie

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Afscheid Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer:

KBS De Schothorst. Nieuwsbrief 2014-2015. Afscheid Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G. In dit nummer: KBS De Schothorst Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G NB 11, 24-06-2015 Nieuwsbrief 2014-2015 NB 11, 24-06-2015 Afscheid Rob 1 Gevraagd: DVD s voor Skik in Twente 2 Overblijf 2 De Waarbeek

Nadere informatie

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber!

Hallo Meditatie en Dans Liefhebber! 19 juli 11 Deze nieuwsbrief verschijnt per kwartaal. Je ontvangt deze omdat je een keer mee hebt gedaan aan een workshop of klant bent of omdat je opgaf als abonnee. Opzeggen/wijzigen of aanmelden voor

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) Beste bewoner(s) van Park Krayenhoff,

Aan de bewoner(s) Beste bewoner(s) van Park Krayenhoff, Aan de bewoner(s) Beste bewoner(s) van Park Krayenhoff, Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen binnen uw woonwijk die al op korte termijn zullen starten en waarvan wij u graag met deze brief op de hoogte willen

Nadere informatie

12 september Wijnproeverij

12 september Wijnproeverij Drieëndertigste jaargang 4 e editie. December 2015 Sinterklaas is weer terug naar Spanje en heeft hier in Nederland weer heel wat kindjes blij gemaakt. We mogen al weer genieten van de heerlijke kerstsfeer

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom en we hopen dat ze een goede tijd bij ons op school zullen hebben.

Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom en we hopen dat ze een goede tijd bij ons op school zullen hebben. KERNNIEUWS januari 2016 E mail van de school: Website: cbs-dekern@picto.nl www.cbs-de-kern.picto.nl dat Uw ogen ons hebben gezien vol mededogen. dat we alles mochten zeggen vreugde en verdriet in Uw handen

Nadere informatie

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is:

Gefeliciteerd. De allerbelangrijkste regel als we het hebben over kinderen en honden is: Gefeliciteerd. Je bent zwanger en je hebt één of meerdere honden. Het wordt jullie eerste kind. Je bent net bij de verloskundige geweest, het gaat goed met je kindje, en je hebt deze folder meegekregen.

Nadere informatie

INDIA. Bezoek aan Balanand & Umang & Mumbai. Kort reisverslag. Oktober 2014. David en Joke

INDIA. Bezoek aan Balanand & Umang & Mumbai. Kort reisverslag. Oktober 2014. David en Joke INDIA Bezoek aan Balanand & Umang & Mumbai. Kort reisverslag. Oktober 2014. David en Joke Het was bijzonder indrukwekkend, van de eerste tot de laatste minuut, voor ons alle vier; Karin, voorzitter van

Nadere informatie