Jaargang 15 nummer 2 juli 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaargang 15 nummer 2 juli 2013"

Transcriptie

1 Jaargang 15 nummer 2 juli 2013

2 2

3 Van de voorzitter, Voor velen van de bewoners van de wijk breekt een periode van vakantie aan! De scholen sluiten hun deuren en de examens zijn achter de rug. Er hingen weer heel wat vlaggen in de wijk; allen die het begeerde diploma hebben behaald: van harte gefeliciteerd! Zelf zijn we net terug van een heerlijke vakantie in Italië, daar was de zomer al volop begonnen! Dit in tegenstelling tot het weer hier in Nederland of is dit 'gewoon' een Hollandse zomer? Grappig trouwens als je in Rome loopt en opeens iemand hoort zeggen: "hé daar hebben we de voorzitter van de wijkvereniging". Je verwacht immers niet daar 'de buurman van om de hoek' tegen te komen! We wensen allen die erop uit trekken een fijne vakantie, mooi weer en een periode om weer even tot rust te komen. Een goede reis, naar welk reisdoel dan ook, en een behouden terugkomst in de wijk waar immers je 'thuis' is. Na het verschijnen van het vorige blad is er wel weer het een en ander gebeurd in en om de wijk. Hiervan vindt U verslagen terug in dit nummer: we hielden de jaarvergadering, we plantten een k oningsboom, er werd een wijkschouw gehouden, er werd een snelheidsmeter aangebracht, en het bestuur vergaderde om de lopende zaken af te werken en 3

4 alvast vooruit te kijken naar wat er nog te doen valt de rest van het jaar. Natuurlijk zal dit vooral bestaan uit overleg met de gemeente over zaken die zij aandragen of die we zelf belangrijk vinden voor de wijk. Maar ook als U iets 'op de agenda' wilt zetten is dat altijd mogelijk! Schroom niet om contact op te nemen met de secretaresse als U vragen of opmerkingen heeft die het (algemeen) belang van de wijk raken. Indien mogelijk gaan wij dan zorgen voor een oplossing of we wijzen U de weg die U zelf kunt gaan om aandacht voor een probleem te krijgen. Zo houden we Noordhoek met elkaar een gezellige wijk om in te wonen! Niet alleen via dit blad, dat normaal gesproken drie maal per jaar verschijnt, willen we u op de hoogte houden van alles wat er gebeurt in de wijk. Kijk ook eens op de website Daar vindt u veel nieuwtjes en ook alle verslagen van vergaderingen terug. Mocht u zelf een bijdrage willen leveren óf beschikken over mooie foto's van plekjes uit de wijk, stuur ze dan door naar de webmaster. Heeft U zich al aangemeld voor het project 'Hart veilig wonen'? Op de jaarvergadering is nogmaals duidelijk uitleg geven over dit project dat in de gemeente Goes is opgestart. Iedereen die beschikt over de vereiste kwalificatie én een smartfoon kan zich aanmelden via: of, voor verdere informatie, contact opnemen met een van de leden van het bestuur. Laten we hopen dat we er geen gebruik van hoeven te maken in de wijk, maar we beschikken wél over een AED apparaat. Mocht het toch nodig zijn 4

5 moeten er wel voldoende deelnemers aan het project zich hebben aangemeld vanuit de wijk. Tot slot wensen we de kinderen, leerkrachten en het bestuur van 'de Wingerd' een goede verhuizing toe naar hun nieuwe gebouw in Mannee. Als alles volgens plan verloopt wordt het gebouw aan het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik genomen. We willen jullie bedanken voor de fijne samenwerking die we de afgelopen jaren hebben mogen ondervinden: bijna altijd konden we in en om de school terecht voor het houden van vergaderingen of andere (wijk) aktiviteiten. Graag komen we kijken in de nieuwe school als deze eenmaal in gebruik genomen is en misschien is er ook wel een plekje voor ons daar in de toekomst! Het bestuur zal met de nieuwe gebruikers van het huidige schoolgebouw te zijner tijd contact opnemen, om te kijken of we er gebruik van kunnen blijven maken. Het is tenslotte het enige 'openbare gebouw' in de wijk! Tot slot: Weet U nog een goede bestemming voor het wijkbudget van dit jaar? Elk voorstel voor een voorziening in de wijk kunt U aan ons doorgeven; wij gaan er dan mee aan de slag. Cees Verkuil. 5

6 Jaarvergadering 2013 Op 24 april hebben we de jaarvergadering gehouden in de hal van de school. Lang niet alle leden waren aanwezig (!) maar toch voldoende om een goede vergadering te hebben. De gebruikelijke zaken zijn gepasseerd: jaarverslagen vastgesteld, financiële zaken besproken, decharge verleend aan de penningmeester en bestuursleden herkozen. De vragen die werden gesteld aan de wijkwethouder konden allen worden beantwoord of zijn door hem 'meegenomen' om verder uit te werken. Een aantal zaken zullen ook worden meegenomen tijdens de wijkschouw, zodat de ambtenaren kunnen zien waar er (kleine) verbeteringen kunnen worden aangebracht. Met het gebruikelijke hapje en drankje van Hanneke werd de avond afgesloten. CéVé K oningsboom Op 30 april zaten bijna alle bewoners van de wijk natuurlijk heel de dag aan de buis gekluisterd! De nieuwe koning en koningin werden immers ingehuldigd en dat wilde niemand missen. De 'gewone' koninginnedag activi-teiten waren overal wat minder dan andere jaren, maar in heel het land was het toch volop feest. Tussen de tv uitzendingen door hebben 6

7 we in de wijk de k oningsboom geplant. Het eigenlijke werk was overgelaten aan deskundigen, samen met een aantal wijkbewoners hebben we de 'voet' van de boom versierd met plantjes. Iedereen mocht naast het plantje dat hij/zij zelf had gepoot een bordje steken met een naam erop en een feestelijke toast uitbrengen op het nieuwe koningspaar. Het was een gezellige happening die resulteerde in een mooie invulling van het grasperkje naast de Oranje rotonde. De plantjes gaan overdag, als de zon schijnt, wijd open en bloeien dan volop met oranje bloemen. Elke keer weer is dat een feestelijk gezicht. Misschien is er een lezer die zich aan wil melden om het perkje vrij te houden van onkruid? Dan blijft het er verzorgd uitzien. Laten we hopen dat de boom tot een mooie Koningslinde uit zal groeien waar we nog lang plezier aan mogen beleven! CéVé 7

8 Ingezonden bericht Waarde leden, 30 april, Sinds deze dag hebben we een nieuwe koning, Willem Alexander en ook een nieuwe koningin, Maxima. Na de abdicatie op TV naar de 'lange diek' en Oostsingel in Goes, waar het heel druk was en in de stad zelf ook door de 6 kamp. Jammer dat enkelen (ik denk 95%) vanuit ons ledenbestand het helemaal vergeten waren dat ook wij in de wijk zelf een klein feestje hebben gehad. Toch had het bestuur alles dusdanig gepland dat er toch meer aanwezig hadden kunnen zijn, inhuldiging was immers ruim voorbij. De k(r)oningsboom op rotonde Oranjeplein werd onthuld en diegenen die hierbij aanwezig zijn geweest mochten ook een bloemetje planten waar een naambordje bij gezet is met hun naam erop, dit alles uiteraard in de kleur oranje. Een oranjebittertje en een hapje erbij, lekker gezellig en het is dan ook een soort van teambuilding van en voor wijkbewoners. Ook voor de aanwezige leden klonk het klokje van gehoorzaamheid en ging ieder zijns weegs, in de Lagewei, (gelukkig goed afgelopen) nog bijna een valpartij gehad vanwege objecten die door iemand daar op de weg zijn geplaatst. Eenmaal thuis met een warm gevoel deze dag afgesloten wetende dat het voor onze vereniging al de 2e boom is voor een soort gelijke gebeurtenis. Met groeten, H.E.E. (inzender bij de redactie bekend) 8

9 Van de penningmeester Beste medewijkbewoners. Het is gebruikelijk dat er in elk wijkblad, zo mogelijk, een stukje van de penningmeester staat. Wat dat betreft heeft de voorzitter het heel wat gemakkelijker. Hij heeft tal van onderwerpen waar hij zijn licht over kan laten schijnen. Zo ook de secretaris. Zij krijgt met ongelooflijk veel instanties te maken. Dus ook overvloedig stof tot schrijven. U begrijpt al waar ik heen wil, de penningmeester slaat altijd maar op hetzelfde eentonige aambeeld: 'de penningen'. Maar u weet dat het een wezenlijk en onmisbaar onderdeel is om onze wijkvereniging gezond te houden dus ik hoop dat u dit stukje verder wilt lezen. Na het verschijnen van ons blad in maart met het u ondertussen bekende gekleurde inlegvel, druppelden de 'penningen' niet binnen, nee, het stortregende 'tientjes'! Geweldig fijn. Maar het ging langzamerhand weer van de regen in de drup, met als gevolg dat het nu al lange tijd droog blijft en er geen druppel meer valt. Ik geef u een rekensommetje op. Van de 266 leden moet er nog 1/5 aan contributie binnenkomen. U mag uitrekenen hoeveel leden dat nog zijn. Het zou toch reuze fijn zijn als net vóór de vakantie alles 'opgeschoond' zou zijn? Sommigen onder u vinden het lastig om hun administratie dóór te spitten op zoek of ze nu wel- of niet betaald hebben. Ik geef u een hint: mail uw vraag naar mij door en u krijgt heel snel antwoord. 9

10 Voor u een gemak en voor mij een kleine moeite. Aarzel niet, want andere leden gingen u op deze manier al voor. In spanning wordt uw reactie afgewacht. Met vriendelijke groet, Aartje Kleppe Wijkschouw 2013 Op donderdagochtend liepen we op uitnodiging van de gemeente Goes de zomerwijkschouw. Aanwezig waren, de wijkwethouder J.A. de Bat, iemand van de afdeling Stadsontwikkeling en twee leden van ons wijkbestuur, onder leiding van onze wijkopzichter, dhr. Jacco Houmes. Van te voren hadden we de wijkschouwpunten weer aangereikt gekregen en deze keer liepen we langs de oneven punten. Op elk schouwpunt, bv.'hoogewei, nabij huisnr. 74' staan we dan even stil en kijken naar het totale straatbeeld, de bestrating, het groen, evt. zwerfvuil, de verlichting en evt. bebording. Er zijn 37 punten op de lijst waarvan we er 17 gedaan hebben. Op veel plaatsen in Noordhoek groeit nog vrij veel onkruid en is het grasmaaien niet helemaal afgewerkt. Aan de Langemeet staan 2 bomen die erg scheef gegroeid zijn. Daar is goede notitie van gemaakt en dit bericht wordt doorgegeven aan mensen van De Betho, die helaas deze keer niet met ons meeliepen. Wat betreft het onkruid is het bekend dat in verband met het koude voorjaar er niet op tijd met onkruidbestrijding kon worden begonnen. Nu het 10

11 onkruid begint te groeien, moet er eigenlijk overal gelijk gewerkt worden en dat kan nu eenmaal niet. We moeten gewoon op onze beurt wachten. Het heeft zeker de aandacht van De Betho. Van wijkbewoners waren er opmerkingen over lantaarns die te dicht op de bomen staan en over overhangende takken. Verder is er geconstateerd dat van veel lantaarnpalen de verf afbladdert. Een aantal paaltjes lijkt niet veel functie te hebben en het beleid van de gemeente is: zo weinig mogelijk paaltjes in de wijken, dus zal er hier en daar één verdwijnen. Bij de rotonde aan het begin van de Noordhoeklaan mist een deel zebrapad (door werkzaamheden waarschijnlijk) en de markering is onduidelijk. Dit zal hersteld worden. Door werkzaamheden aan de riolering in de Hornikswei is de bestrating zeer oneffen. Dit is met opzet gebeurd, omdat alles nog wat zal inzakken. Dat heeft even tijd nodig, waarna er opnieuw bestraat zal worden. Nu her bestraten heeft geen zin omdat er dan weer kuilen zullen ontstaan. Wel heeft de wijkopzichter aan een bewoner toegezegd de bobbels nog te zullen laten aantrillen en er eventueel een waarschuwingsbord te plaatsen. De, soms uitpuilende, plastic afvalcontainer aan de Werflaan heeft de aandacht gehad. Waarschijnlijk wordt er een container naast geplaatst. 11

12 12

13 In verband met asfalteren in Mannee zullen de betonblokken die de doorgang naar Mannee markeren en voor auto s blokkeren, tijdelijk verplaatst worden. Op dat moment kan ook de aansluiting op de Noordhoeklaan met asfalteren meegenomen worden. Definitieve aanpassing op dat punt zal pas volgen als Mannee min of meer volgebouwd is. Deze ontsluiting zal voor auto's gesloten blijven, maar moet bij calamiteiten geopend kunnen worden. We hadden goed weer en er was goed overleg. Al met al een prettige samenwerking tussen wijkvereniging en gemeente! Hebt u nog opmerkingen over de wijk dan mag u naar de gemeente bellen. Of contact opnemen met iemand van ons bestuur. Over een aantal weken zal ik een schouwrapport ontvangen, met alle punten die besproken zijn. Als u geïnteresseerd bent, mag u dat zeker inzien. Nel Koopman. Het Schrijvers stokje (mag ik ons) even voorstellen. Wij zijn de familie Scholten en sinds ( bijna ) 16 jaar woonachtig in de Noordhoek. Ons gezin bestaat uit Humphrey, 47 jaar oud en werkzaam als safety-manager bij Sabic in Raamsdonkveer. Dat is elke dag een flinke trip (1 uur heen/ 1 uur terug) met de auto, maar tot nu toe is dat geen probleem. Zelf heet ik Wilma, 46 jaar oud en heb mijn eigen schoonheidssalon op de bovenverdieping van ons huis. Sinds kort heb ik mijn behandelingen uitgebreid met hot-stone massages, 13

14 een heerlijke ontspanning in deze drukke periode. Verder bestaat ons gezin uit dochter Sascha van 17 en zoon Sjors van 15. Toen wij hier kwamen wonen was Sascha bijna 2 jaar en na 2 maanden in ons 'nieuwe' huis is Sjors geboren. De kinderen hebben hier altijd heerlijk op straat kunnen spelen. Nu is dat niet meer aan de orde en is het centrum lekker dichtbij, wat erg handig is, vooral op de zaterdagavond. En dan is ons gezin 4 jaar geleden nog uitgebreid met Pip. Pip is een chocoladebruine labrador en ik moet zeggen, het hebben van een hond is (bijna) een feestje. De Noordhoek grenst aan het park van de Hollandsche Hoeve, een heerlijke plek om te wandelen. Elk seizoen is anders en heeft zijn charmes en dat is zeker in zo'n park goed zichtbaar en merkbaar. Het wonen in de Noordhoek bevalt ons heel goed! Het is een mooie, rustige wijk, gunstig gelegen bij zowel sport- en zwemgelegenheden en het centrum. Ons huis grenst aan een plein, waar het op dit moment vaak een drukte van belang is met spelende kinderen. Grenzend aan 'ut plein' wonen zo n 19 kinderen van 12 jaar en jonger, wat veel gezelligheid met zich meebrengt. Om de 2 jaar wordt er een 'ut plein feest' gehouden. Ons plein wordt dan leuk versierd met slingers, ballonnen en er wordt een tent gebouwd. 's Avonds hebben we een bbq, waarbij er weer eens een beetje bijgepraat wordt door de buren. Met dit allemaal in het achterhoofd, denk ik regelmatig: "Verhuizen? Laat mij hier maar lekker zitten.. Ik zit hier goed!!! 14

15 Snelheidsmeting Al een dag na de jaarvergadering, waar vragen werden gesteld over de mogelijkheden om de snelheid van het verkeer terug te brengen op de Noordhoeklaan, kreeg het bestuur een telefoontje uit het stadskantoor. Of wij misschien prijs zouden stellen op een elektronische snelheidsmeter op de Noordhoeklaan! Bij de gemeente was er nog een apparaat beschikbaar en als wij dat wilden kon het tijdelijk in de wijk worden geplaatst. Bewezen is in het verleden dat de automobilisten toch worden bepaald bij de snelheid waarmee zij rijden en dit aanpassen aan de geldende voorschriften. Natuurlijk hebben wij ermee ingestemd om het signalerend bord te plaatsen en binnen een week was het aangebracht! Laten we er ons, als bewoners van de wijk, in elk geval iets van aantrekken en niet harder rijden dan de voorgeschreven 30 kilometer per uur! En dat geldt voor héél de wijk. Daarmee wordt het vooral voor de buiten spelende kinderen ook veiliger en voorkomen we met z'n allen dat er ernstige ongevallen gebeuren. 15

16 Natuurlijk moeten we ons er ook aan blijven houden als het bord weer ergens anders in Goes zal worden geplaatst. Na afloop van de 'controle periode' krijgen we de beschikking over de meetgegevens zo is ons toegezegd. Relevante uitkomsten zullen we ook aan U doorgeven zodat U ook op de hoogte bent van het werkelijke gedrag van de chauffeurs op de Noordhoeklaan. Als we als wijkbewoners ons permanent houden aan de voorgeschreven 30 kilometer per uur zijn we misschien een minuut later thuis maar werken we met z'n allen wel mee aan de veiligheid die we zo graag willen én vertonen we het gedrag dat we van anderen verwachten! CéVé Informatief en Signalerend Huisbezoek 75+ In onze maatschappij lijkt het steeds vaker voor te komen dat mensen eenzaam zijn, door het feit dat kinderen en/of familie verder weg zijn gaan wonen. Ook in onze wijk wonen een aantal ouderen zelfstandig. Het wijkbestuur wil graag inventariseren of er ouderen in de wijk eenzaam zijn en/of hulp nodig hebben. In opdracht van de gemeente Goes heeft het SMWO een project ontwikkeld om, door middel van huisbezoeken bij ouderen, (75+-ers), hun behoeften te bepalen. Wij zouden zo'n onderzoek ook wel in 16

17 onze wijk willen laten uitvoeren. Daar is een aantal vrijwilligers voor nodig. We willen graag weten of die beschikbaar zijn in de wijk, voor we het project starten. Als er zich een aantal vrijwilligers aanmelden kunnen we samen bekijken hoe we dit verder uit gaan werken. Lijkt het u wat om mee te doen, wilt u zich dan aanmelden bij ondergetekende, secretaresse van het bestuur? Zij kan ook iets meer over de werkwijze vertellen. Er is een mogelijkheid om eerst een cursus te volgen voor 'vrijwillig ouderenadviseur' en daarna mee te doen aan het project, onder begeleiding van het SMWO. Samengevat: het doel is eenzaamheid of hulpvragen te signaleren en daarna, indien nodig, de senioren bekend te maken met allerlei regelingen en voorzieningen. Ook geeft het onderzoek inzicht in hun wensen en behoeften. We hopen op deze manier een steentje bij te dragen aan het prettig (blijven) wonen in onze wijk. Nel Koopman, secretaresse Tel

18 Wijkvereniging "NOORDHOEK" Website: Voorzitter Cees Verkuil Langemeet BJ GOES Secretaris Nel Koopman Siemenwei BX GOES Penningmeester Aartje Kleppe Siemenwei BX GOES Algemeen Bestuursleden Ad Melissant Middelmeet AX GOES Bert Zwanenburg Siemenwei BX GOES Website Joop van Dienst Langemeet BJ GOES Denkt U eraan de contributie à 10 te betalen Het rekeningnummer bij de RABO bank is: t.n.v. Wijkvereniging Noordhoek. Wilt u bij betaling aub. uw lidmaatschapsnummer vermelden en/ of uw adres. Dat is fijn voor de verdere verwerking van de gegevens. 18

19 19

20 20

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

4 februari 2008. Informatie ingewonnen bij circa 175 email adressen verzameld tijdens de buurtenquête, er waren circa 40 reacties

4 februari 2008. Informatie ingewonnen bij circa 175 email adressen verzameld tijdens de buurtenquête, er waren circa 40 reacties 4 februari 2008 Buurtreacties op de vraag wat vindt men van het aanleggen van een kleine sportaccomodatie voor jongeren tegenover de supermarkt aan de breedestraat naast de vijver. Informatie ingewonnen

Nadere informatie

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door! Van de redactie Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003 Het bestemmingsplan Wijkraad gaat door! Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Prijsvraag Breedband in de wijk Bestemming 'De

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

Wij gaan echt niet meer weg uit ons huis

Wij gaan echt niet meer weg uit ons huis bewonersblad van Oosterpoort winter 2013 3 Wij gaan echt niet meer weg uit ons huis de klant spreekt Ouderenadviseurs in Ubbergen 4 jubilarissen Vijftig jaar in dezelfde woning 6 bewonersinitiatief Jong

Nadere informatie

Nieuwbouw Schoonoord vordert

Nieuwbouw Schoonoord vordert VOOR VERWANTEN VAN DE GROESBEEKSE TEHUIZEN JAARGANG 6 2012 NR 3 NOVEMBER Nieuwbouw Schoonoord vordert In deze nieuwsbrief: VERBOUWING KASTEELSEHOF GESLAAGDE HUIFKARTOCHT NIEUWS VAN DE CLIENTENRAAD DE MEIDENGROEP

Nadere informatie

Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst

Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst Rapportage resultaten Dörpszörger vragenlijst Wetenschapswinkel Wageningen UR Marjolein Elings & Laura van de Groep Oktober 2014 1 Inleiding Een groep van ongeveer 30 vrijwilligers onder de werkgroep Dörpszörger

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN

PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN PROTOCOL BIJ OVERLIJDEN Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Hoofdstuk 1: Overlijden van een leerling 4 Hoofdstuk 2: Overlijden van een leerkracht 6 Hoofdstuk 3: Overlijden van een ouder, broer of zus van een leerling

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

inform IBAN rekeningnummers Beloning trouwe huurders Sociaal en soms een beetje streng Huurdersraad staat voor het belang van de huurders

inform IBAN rekeningnummers Beloning trouwe huurders Sociaal en soms een beetje streng Huurdersraad staat voor het belang van de huurders inform 30e jaargang - 69e editie - november 2013 Onder andere in dit bewonersmagazine: IBAN rekeningnummers Beloning trouwe huurders Sociaal en soms een beetje streng Huurdersraad staat voor het belang

Nadere informatie

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013

woonprikkels Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 Magazine voor huurders van ZOwonen Juni 2013 woonprikkels In deze uitgave o.a. Werelds wonen in de Rosa Toren Verhuurconsulente Anita Daamen aan het woord Buurten en ZO Bewoners Spoorkolonie tijdelijk

Nadere informatie

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa:

Nummer 16, Jaargang 4. ené Jansen woont sinds vier jaar. met zijn vrouw Sandra Blom aan de. januari begonnen met zijn bedrijf inqasa: OORSCHELP Nieuwsbrief van Dorpsvereniging Heilig Landstichting Nummer 16, Jaargang 4 September 2010 ONDERNEMEN OP DE LANDSTICHTING In dit nummer: Van de redactie 2 Van de voorzitter 3 Eeuwfeest 4 R januari

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie