Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009"

Transcriptie

1 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam

2 Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Mediad Data Deelgemeente Woonbron Vestia Rotterdam Herman Broers Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de auteurs vermenigvuldigd worden. Deze uitgave mag wel geheel of gedeeltelijk geciteerd worden, mits de auteurs daarbij vermeld worden en mits er geen wijzigingen in het geciteerde zijn aangebracht. Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de deelgemeente BOOM, Rotterdam, september 2009 A. van der Meide, E.C.M. Wendrich, P. van Wensveen Bureau Onderzoek Op Maat (BOOM) Goudsesingel 184 Postbus GA Rotterdam telefoon: internet:

3 Inhoudsopgave Samenvatting i 1 Leefbaarheidsmonitor Nieuw Engeland Inleiding De wijk Nieuw Engeland Opzet van het onderzoek Leeswijzer 3 2 Algemeen oordeel over de buurt Oordeel over de buurt Oordeel over de deelgemeente Voorzieningen Band met de buurt Samenvatting 15 3 Situatie en problemen in de buurt Problemen in de buurt Overlast Veiligheidssituatie Aan te pakken problemen Samenvatting 26 4 Inzet door de verschillende partijen Inzet deelgemeente Inzet verhuurder Inzet bewoners Gerealiseerde verbeteringen Hondenbeleid Kennis en tevredenheid over instellingen Samenvatting 39 Bijlage 1 Methodische opmerkingen 41 Bijlage 2 Overzicht responsgroep 43 Bijlage 3 Overzicht voorzieningen 45 Bijlage 4 Overzicht voorvallen en misdrijven 47 Bijlage 5 Samenstelling schaalscores 49 Bijlage 6 Samenvatting ontwikkeling 51

4

5 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland i Samenvatting In het voorjaar van 2009 is de vijfde meting gehouden van de leefbaarheidsmonitor in. Met deze monitor willen deelgemeente en woningcorporaties een gedegen en gedetailleerd beeld krijgen van acht wijken en 23 buurten in. In de wijk Nieuw Engeland hebben 197 bewoners, verdeeld over drie buurten, meegewerkt aan het onderzoek. Nieuw Engeland is één van de kleinere wijken van. Er wonen relatief veel allochtonen. Een groot deel van de wijk verandert door de herstructurering. In buurt 1 (Digna Johanna) zijn de nieuwe woningen al opgeleverd. In de andere buurten is de verandering in volle gang. Op pagina 2 is een kaartje van Nieuw Engeland opgenomen. In het onderzoek is bewoners gevraagd naar de waardering van hun buurt. Daarnaast zijn mogelijke problemen in de buurt in kaart gebracht. Belangrijk is dat ook de beoordeling van de inzet van de deelgemeente, de verhuurders en natuurlijk de bewoners zelf in het onderzoek zijn opgenomen. In deze samenvatting worden eerst de belangrijkste resultaten op een rij gezet voor heel Nieuw Engeland. Vervolgens worden per buurt de belangrijkste verschillen beschreven, die afwijken van het gemiddelde van Nieuw Engeland. In bijlage 6 worden op hoofdlijnen de belangrijkste verschillen met 2007 schematisch weergegeven. Nieuw Engeland Bewoners van Nieuw Engeland hebben een positief oordeel over de ontwikkeling in hun buurt. Zowel de ontwikkeling in het verleden als de verwachting naar de toekomst is positief. Vooral de herstructurering wordt hierbij vaak genoemd. De score voor de evaluatie van de buurt is hoger dan in en ook hoger dan in de voorgaande metingen. Bewoners geven als rapportcijfer voor hun buurt een 7,2. Dat is vergelijkbaar met gemiddeld en met De voorzieningen worden in het algemeen goed gewaardeerd. Bij negen voorzieningen is men positiever dan gemiddeld in en bij vijf voorzieningen zijn meer bewoners tevreden dan in Men is het meest tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen en het meest ontevreden over de voorzieningen voor jongeren. De ontevredenheid over de voorzieningen voor jongeren is wel afgenomen. Een grote meerderheid is gehecht aan de buurt. De score voor sociale cohesie is hoger dan in Veel mensen kennen hun buurtgenoten van gezicht. Er is weinig behoefte aan uitbreiding van de contacten. De voorvallen die in Nieuw Engeland volgens de bewoners vaak voorkomen zijn door de jaren dezelfde gebleven en komen overeen met de voorvallen die in heel worden genoemd. In Nieuw Engeland is het meest voorkomende probleem te hard rijden. Overlast van horeca komt het minst voor. Er zijn 13 voorvallen waar Nieuw Engeland beter scoort dan gemiddeld. In vergelijking met 2007 scoort Nieuw Engeland bij 18 voorvallen beter. Fietsers en brommers op de stoep laat sinds 2001 de grootste daling zien. Ook vernieling van telefooncellen en bushokjes is sterk gedaald. De schaalscores voor de indicatoren verloedering, verkeersoverlast, bedreiging en vermogensdelicten zijn in Nieuw Engeland beter dan in Met uitzondering van verkeersoverlast zijn de scores ook beter dan in gemiddeld. In Nieuw Engeland ervaren minder bewoners dan in 2007 overlast. Dit is vergelijkbaar met gemiddeld in. Het gaat voornamelijk om geluidsoverlast. Het probleem dat in Nieuw Engeland volgens de bewoners een directe aanpak nodig heeft is in de eerste plaats overlast/activiteiten voor de jeugd, gevolgd door verkeersveiligheid en onderhoud straten.

6 ii Bureau Onderzoek Op Maat In Nieuw Engeland voelen evenveel bewoners zich veilig als gemiddeld in. Dit is ook vergelijkbaar met voorgaande metingen. Het slachtofferschap is gedaald. 14% is slachtoffer geweest in de eigen buurt, dat was in 2001 nog 36%. Het slachtofferschap ligt in Nieuw Engeland ook lager dan in gemiddeld. De inzet van de deelgemeente om bewoners te informeren over veranderingen in de buurt wordt positiever beoordeeld dan de inzet van de deelgemeente om hen te betrekken bij veranderingen. Dit geldt ook voor de inzet van de verhuurder. De meeste bewoners van Nieuw Engeland voelen zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in de buurt. Desondanks geeft tweederde van de bewoners aan geen actie te hebben ondernomen om problemen aan te pakken. Nieuw Engeland is hierin vergelijkbaar met gemiddeld. In Nieuw Engeland noemt tweevijfde van de bewoners verbeteringen op het gebied van leefbaarheid. De aanpak van woningen wordt voor het eerst niet meer het meest genoemd. Nu noemen de meeste bewoners het winkelaanbod als verbetering. De drie buurten In buurt 1 (Digna Johanna) geven bewoners de eigen buurt een 7,4. Dat is hoger dan in 2007 en het ligt ook hoger dan in de andere buurten. Een vijfde van de bewoners vindt dat de buurt in het afgelopen jaar vooruit is gegaan. De score voor de evaluatie voor de buurt is hoger dan in De score voor sociale cohesie is niet veranderd ten opzichte van Bewoners van buurt 1 zijn minder gehecht aan de buurt dan de bewoners van de andere twee buurten. Op de schaalscores vermogensdelicten, bedreiging en verkeersoverlast scoort buurt 1 beter dan in Opvallend is dat veel minder bewoners aangeven dat hondenpoep vaak voorkomt dan in Ruim een kwart van de bewoners ervaart overlast in de buurt. In buurt 1 gaat het vooral om geluidsoverlast, verkeersoverlast en overlast van de industrie. Minder bewoners vinden dat er problemen zijn die moeten worden aangepakt. Dit is ook minder dan in de andere buurten. Problemen die worden genoemd zijn parkeerproblemen, vervuiling en verkeersveiligheid. Bewoners voelen zich veilig in de eigen buurt, zeven op de tien bewoners voelen zich altijd veilig. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande jaren en met de andere buurten. Net als voorgaande jaren vindt een ruime meerderheid van de bewoners dat de deelgemeente voldoende doet om hen bij veranderingen te informeren en betrekken. Er zijn meer bewoners tevreden over de wijze waarop de deelgemeente hen hierbij betrekt dan in de andere twee buurten. In buurt 1 zijn minder bewoners actief om de leefbaarheid van de buurt te vergroten dan bij de voorgaande metingen, Een vijfde heeft iets gedaan om de leefbaarheid te verbeteren. Dit is ook lager dan in de andere buurten. Het aantal bewoners dat verbeteringen ziet is sterk gedaald ten opzichte van Het meest genoemd zijn de aanpak van woningen, van groen en schoon en netjes maken. In buurt 2 (omgeving Venezuelaweg/Bahreinstraat) geven bewoners de eigen buurt een 6,9. De buurt scoort op een aantal punten minder gunstig dan de andere buurten. Meer bewoners in buurt 2 vinden dat hun buurt achteruit is gegaan en verwachten ook dat de buurt in de komende jaren achteruit zal gaan. Bij de indicatoren evaluatie van de buurt en sociale cohesie scoort de buurt ook lager dan de andere twee buurten. Er zijn wel meer bewoners gehecht aan de buurt dan in De score op verloedering is verbeterd ten opzichte van Buurt 2 scoort in vergelijking met de andere buurten het slechtst op bedreiging. Het valt op dat veel minder bewoners dan in 2007 vinden dat overlast van jongeren vaak voorkomt. Dit geldt ook voor rommel op straat. Eenderde van de bewoners ervaart overlast. Dat is minder dan in Geluidsoverlast en overlast van brommers wordt het meest genoemd. Overlast van jongeren wordt minder genoemd dan in 2007 en staat niet meer op de eerste plaats. Als eerste aan te pakken probleem noemen bewoners

7 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland iii van buurt 2 overlast/activiteiten voor de jeugd, verkeersveiligheid en verkeersproblemen. Overlast/activiteiten voor de jeugd worden minder genoemd als aan te pakken probleem dan in Drugs wordt nauwelijks genoemd als aan te pakken probleem, terwijl in 2001 nog 31% vond dat dit aangepakt moest worden. Bewoners voelen zich veilig in de eigen buurt, zes op de tien bewoners voelen zich altijd veilig. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande jaren en met de andere buurten. Een ruime meerderheid van de bewoners vindt dat de deelgemeente voldoende doet om hen bij veranderingen te informeren en betrekken. In buurt 2 is het aantal bewoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de buurt afgenomen ten opzichte van Het aantal bewoners dat verbeteringen ziet is sterk gedaald ten opzichte van Het meest genoemd zijn onderhoud speelplaatsen, schoon/netjes maken en bestrating. In buurt 3 (omgeving Achterpad/Texasweg/Voorweg) geven bewoners de eigen buurt een 7. Ruim een kwart van de bewoners vindt dat de buurt in het afgelopen jaar vooruit is gegaan. De score voor de evaluatie van de buurt en voor de sociale cohesie zijn in buurt 3 hoger dan in Het rapportcijfer voor de buurt ligt hoger dan in Buurt 3 scoort in vergelijking met de andere buurten beter bij de indicator voor de sociale cohesie. Driekwart van de bewoners is gehecht aan de buurt. Op de schaalscores vermogensdelicten, verloedering, bedreiging en verkeersoverlast scoort buurt 3 beter dan in Buurt 3 scoort in vergelijking met de andere buurten het slechtst op vermogensdelicten. In buurt 3 is vooral rommel op straat volgens de bewoners afgenomen. Fietsers en brommers op de stoep is ook gedaald. Te hard rijden komt nog steeds vaak voor. Twee op de vijf bewoners ervaart overlast in de buurt. Dat is minder dan in In buurt 3 gaat het vooral om overlast van jongeren en geluidsoverlast. Als eerst aan te pakken probleem noemen bewoners overlast/activiteiten voor de jeugd en onderhoud van straten. Overlast/activiteiten voor de jeugd wordt nu minder vaak genoemd dan in Bewoners voelen zich veilig in de eigen buurt, tweederde van de bewoners voelt zich altijd veilig. Dit is vergelijkbaar met de voorgaande jaren en met de andere buurten. Meer bewoners dan in de andere twee buurten zijn slachtoffer geweest van een vervelend voorval of misdrijf in de buurt. Net als voorgaande jaren vindt een ruime meerderheid van de bewoners dat de deelgemeente voldoende doet om hen bij veranderingen te informeren en betrekken. Er zijn minder bewoners tevreden over de wijze waarop de deelgemeente hen hierbij betrekt dan in de andere twee buurten. In buurt 3 zijn meer bewoners actief om de leefbaarheid van de buurt te vergroten dan in de andere buurten, ruim tweevijfde heeft iets gedaan om de leefbaarheid te verbeteren. Twee op de vijf bewoners ziet verbeteringen in de afgelopen twee jaar. Het meest genoemd zijn winkelaanbod, de aanpak van woningen en schoon en netjes maken. De aanpak van woningen wordt nu minder genoemd dan bij de voorgaande metingen.

8

9 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 1 1 Leefbaarheidsmonitor Nieuw Engeland 1.1 Inleiding De deelgemeente en de woningcorporaties Woonbron en Vestia Rotterdam hebben voor een eigen leefbaarheidsmonitor ontwikkeld. De buurten in maken elk een eigen ontwikkeling door. In sommige buurten wordt gesloopt, andere buurten hebben te maken met een verhuurstop. Deze monitor is daarom zo opgezet, dat er uitspraken kunnen worden gedaan over de ontwikkeling in de leefbaarheid op wijk- en buurtniveau. De deelgemeente en de woningcorporaties willen, als daar aanleiding voor is, de uitkomsten van de monitor gebruiken om hun beleid op het gebied van leefbaarheid bij te stellen. In 2001 heeft de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor plaatsgevonden. In 2003, 2005, 2007 en 2009 zijn de bewoners wederom ondervraagd over de leefbaarheid van hun buurt. In totaal zijn er inmiddels ruim ers ondervraagd over de leefbaarheid in de buurt. De uitkomsten van de verschillende metingen worden met elkaar vergeleken. Op deze manier kan een beeld worden geschetst van de ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid in. Omdat de deelgemeente en de corporaties streven naar informatie op een gedetailleerd niveau wordt voor elk van de acht wijken in de deelgemeente een aparte rapportage gemaakt. De rapportage die voor u ligt beschrijft de wijk Nieuw Engeland. 1.2 De wijk Nieuw Engeland Nieuw Engeland is gelegen in het noorden van. De wijk wordt begrensd door de Venkelweg, de Aveling en de A15. In de leefbaarheidsmonitor worden drie buurten onderscheiden. De grenzen van deze buurten zijn vastgesteld in overleg met de opdrachtgever en professionals die in de wijk werkzaam zijn. In figuur 1.1 vindt u een kaartje van Nieuw Engeland. De grenzen van de drie buurten zijn: buurt 1: Klaasje Zevensterstraat - Digna Johannaweg - Ferdinand Huyckstraat - Woutertje Pietersepad buurt 2: Haifaweg - Mosoelstraat - Schoonebeekweg - Venezuelaweg buurt 3: Voorweg Oude Wal - Arubaplein - Curaçaoplein - Texasweg - Mosoelstraat - Gaarde Haifaweg In de wijk verandert veel door de herstructurering. Voor een deel, bijvoorbeeld in buurt 1 (Digna Johanna), is de nieuwbouw al klaar. Op de ontwikkellocaties Voorweg, Haifaweg en de Waaier worden de komende jaren nog woningen gebouwd.

10 2 Bureau Onderzoek Op Maat Figuur 1.1 Plattegrond van Nieuw Engeland met de indeling van de buurten In tabel 1.1 wordt een overzicht gegeven van de bewoners van elk van de drie buurten en van Nieuw Engeland als geheel. Tabel 1.1 Overzicht bevolking 18 jaar en ouder per buurt en totaal (peildatum 1 januari 2009) buurt 1 buurt 2 buurt 3 Nieuw Engeland aantal inwoners geslacht mannen 46% 41% 49% 47% 47% vrouwen 54% 59% 51% 53% 53% leeftijd 18 tot en met 29 jaar 16% 21% 17% 17% 16% 30 tot en met 39 jaar 19% 12% 12% 15% 15% 40 tot en met 54 jaar 25% 35% 29% 28% 28% 55 jaar of ouder 40% 32% 42% 40% 41% etnische herkomst autochtoon 55% 38% 73% 62% 72% westers allochtoon 11% 11% 8% 9% 9% niet westers allochtoon 34% 51% 19% 29% 19% waarvan Surinaams 15% 20% 8% 12% 7% Antilliaans 5% 12% 4% 5% 4% overig 14% 19% 7% 11% 8% Bron: Bevolkingsregister, COS In Nieuw Engeland wonen ruim mensen van 18 jaar en ouder. Het aantal bewoners van 18 jaar en ouder is in buurt 1 het grootst. In buurt 2 wonen in vergelijking met de andere buurten meer allochtonen. In buurt 1 en 2 wonen meer allochtonen dan in gemiddeld.

11 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland Opzet van het onderzoek In april 2009 zijn 4006 bewoners van schriftelijk benaderd om mee te werken aan het onderzoek. Hiervoor is een steekproef getrokken uit het bevolkingsregister onder de inwoners van 18 jaar en ouder. In totaal hebben 1010 mensen de vragenlijst teruggestuurd en 298 mensen hebben de vragenlijst ingevuld via internet. Vooraf is per buurt bepaald hoeveel bewoners ondervraagd moesten worden. Dit minimum maakt het mogelijk om per buurt betrouwbare uitspraken te doen. In buurten waar er niet voldoende schriftelijk vragenlijsten zijn geretourneerd of via internet zijn ingevuld, zijn aanvullende interviews gehouden. Hiervoor zijn enquêteurs bij de bewoners langs gegaan. In totaal zijn er zo nog 337 ers ondervraagd. Tabel 1.2 geeft een overzicht van de deelname per wijk. De gegevens voor de drie buurten van Nieuw Engeland zijn apart in de tabel opgenomen. Tabel 1.2 Overzicht van de deelname per wijk verstuurde vragenlijsten teruggestuurd ingevuld via internet aanvullende interviews totaal aantal deelnemers Nieuw Engeland buurt buurt buurt Westpunt Meeuwenplaat Zalmplaat Boomgaardshoek Tussenwater Oudeland Kern-Middengebied totaal In Nieuw Engeland hebben in totaal 197 bewoners meegewerkt aan het onderzoek. In totaal zijn er 556 vragenlijsten verspreid, drie op de tien vragenlijsten is ingevuld en teruggestuurd (132) of via internet ingevuld (35). Er zijn 30 aanvullende interviews gehouden. De deelnemers van het onderzoek zijn vergeleken met de hele bevolking van Nieuw Engeland. Het blijkt dat ouderen en autochtonen vaker mee doen. De verschillen zijn echter niet zo groot. Met andere woorden, de 197 ondervraagde bewoners vormen een goede afspiegeling van de bewoners van Nieuw Engeland. Bovendien is de responsgroep vergelijkbaar met die van de voorgaande metingen, daardoor zijn de resultaten in de tijd ook goed vergelijkbaar. 1.4 Leeswijzer Significante verschillen In dit rapport worden verschillende vergelijkingen gemaakt. De aandacht ligt op de vergelijking met de voorgaande meting van 2007 en de nulmeting van Er worden alleen verschillen vermeld als deze significant zijn. Dat betekent dat de kans dat het verschil op toeval berust klein is. Of een bepaald verschil significant is, is afhankelijk van de steekproefomvang, het aantal respondenten dat een bepaalde vraag heeft beantwoord en de spreiding van deze antwoorden over de bijbehorende antwoordcategorieën. Het kan dus zijn dat op het oog er verschillen zijn, maar dat deze toch niet significant zijn. Dan worden deze dus ook niet vermeld. Overige methodische opmerkingen bij het onderzoek zijn te vinden in bijlage 1.

12 4 Bureau Onderzoek Op Maat Inhoud rapport In de volgende hoofdstukken zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek opgenomen. In het tweede hoofdstuk gaan we in op de beoordeling van de eigen buurt en. We bekijken de ontwikkeling in het verleden en de toekomst en gaan in op de voorzieningen in de buurt. Vervolgens wordt de band die bewoners met hun buurt hebben besproken. Het derde hoofdstuk gaat in op de mogelijke problemen die Nieuw Engeland kent. Naar aanleiding van een lijst met voorvallen en misdrijven hebben we een overzicht van de problemen gemaakt. Daarnaast konden de bewoners aangeven wat voor overlast zij ervaren. In hoofdstuk 3 is tevens aandacht voor de veiligheidssituatie in Nieuw Engeland. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de problemen die volgens de bewoners moeten worden aangepakt. De inzet door de verschillende partijen vormt het onderwerp van het vierde hoofdstuk. Hierbij worden de deelgemeente en de verhuurder beoordeeld en kijken we naar de eigen inzet van bewoners op het gebied van leefbaarheid. Tevens gaan we hier kort in op het hondenbeleid. In de bijlage wordt een beschrijving gegeven van de bewoners die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Tevens worden op hoofdlijnen de belangrijkste verschillen met 2007 schematisch weergegeven.

13 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 5 2 Algemeen oordeel over de buurt 2.1 Oordeel over de buurt We starten met een algemeen rapportcijfer van de eigen buurt. Aan de bewoners van Nieuw Engeland is gevraagd of zij de eigen buurt kunnen beoordelen aan de hand van een algemeen rapportcijfer, waarbij een 10 heel positief is en een 1 heel negatief. Figuur 2.1 Algemeen rapportcijfer voor de buurt, wijk en deelgemeente ,9 6,7 7,1 6,8 6,9 6,8 7,0 7,0 7,2 7, Nieuw Engeland Bewoners van Nieuw Engeland geven een 7,2 voor de buurt, dat is vergelijkbaar met het gemiddelde in en met Het gemiddelde rapportcijfer ligt wel hoger dan in 2001 en Figuur 2.2 Algemeen rapportcijfer voor de buurt, buurten buurt 1 7,4 buurt 2 6,9 buurt 3 7,0 Nieuw Engeland 7,0 7,

14 6 Bureau Onderzoek Op Maat De rapportcijfers lopen uiteen van een 6,9 in buurt 2 tot een 7,4 in buurt 1. Buurt 1 scoort daarmee hoger dan de andere twee buurten. In buurt 1 en buurt 3 wordt gemiddeld een hoger rapportcijfer gegeven dan in Naast de beoordeling van de bewoners van de buurt op dit moment, is het van belang om de ontwikkelingen in de buurt te bekijken. De bewoners is daarom gevraagd of zij vinden dat hun buurt het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan. Figuur 2.3 Ontwikkeling buurt in het afgelopen jaar buurt 1 22% 70% 8% buurt 2 19% 56% 25% buurt 3 29% 55% 16% Nieuw Engeland 24% 63% 13% 16% 60% 24% vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan Een kwart van de bewoners van Nieuw Engeland vindt dat de buurt vooruit is gegaan. De bewoners van Nieuw Engeland beoordelen de ontwikkeling in hun buurt positiever dan gemiddeld in. In Nieuw Engeland zijn er meer bewoners van mening dat hun buurt vooruit is gegaan dan achteruit is gegaan. In is dit omgekeerd. Dit beeld zagen we bij de voorgaande metingen ook. De bewoners zijn wel minder positief over de ontwikkeling van de buurt dan in 2001, toen vond 45% van de bewoners dat de buurt vooruit was gegaan. Bewoners in buurt 2 zijn het meest negatief over de ontwikkelingen in hun buurt, een kwart van de bewoners ziet een achteruitgang. In buurt 1 is dat minder, daar ziet maar 8% van de bewoners een achteruitgang. Reden vooruitgang/achteruitgang Aan de bewoners die een verandering zien in het afgelopen jaar is gevraagd waaruit de vooruitgang of achteruitgang blijkt. Als reden voor de vooruitgang wordt in de drie buurten van Nieuw Engeland hoofdzakelijk de herstructurering genoemd, hoewel minder vaak dan in de voorgaande metingen. Bij achteruitgang van de buurt valt op dat bewoners uit buurt 3 vuil op straat niet meer zo vaak noemen als in 2007 en Nu noemen zij vaker het groen en de bestrating. In buurt 2 worden vooral de aanwezigheid van jongeren genoemd als reden voor de achteruitgang, dat was in 2007 ook al het geval. Er is ook gevraagd wat voor verwachtingen men heeft voor de komende jaren.

15 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 7 Figuur 2.4 Ontwikkeling buurt in de komende jaren buurt 1 28% 63% 10% buurt 2 14% 64% 21% buurt 3 29% 54% 16% Nieuw Engeland 28% 59% 14% 24% 53% 24% zal vooruit gaan zal gelijk blijven zal achteruit gaan Ruim een kwart van de bewoners van Nieuw Engeland denkt dat de buurt er op vooruit zal gaan. Dat is vergelijkbaar met gemiddeld. De verwachtingen zijn minder positief dan bij de meting van 2001, toen nog 61% van de bewoners dacht dat de buurt er op vooruit zou gaan. Bewoners van buurt 2 denken vaker (21%) dat de buurt achteruit zal gaan dan de bewoners van de andere buurten. Aan de bewoners is een aantal stellingen voorgelegd met uitspraken over de buurt. Zij konden aangeven in hoeverre zij het met deze uitspraken eens zijn, variërend van helemaal mee eens tot helemaal mee oneens. Op basis van deze gegevens is een score berekend lopend van 0 tot 10. Een score van 0 staat voor een ongunstig oordeel over de buurt en een score van 10 staat voor een gunstig oordeel. Deze score mag niet beschouwd worden als een rapportcijfer. Een score van 5,4 betekent dus niet net onvoldoende, maar dient vergeleken te worden met de scores van andere gebieden en de vorige metingen. De stellingen op basis waarvan de evaluatie van de buurt is berekend luiden als volgt: De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen; Het is vervelend om in deze buurt te wonen; Als het maar enigszins mogelijk is ga ik uit deze buurt verhuizen; Als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen. Figuur 2.5 Schaalscore evaluatie van de buurt, wijk en deelgemeente ,1 6,7 7,1 7,0 7,0 6,7 6,9 6,5 7,1 7, Nieuw Engeland

16 8 Bureau Onderzoek Op Maat De beoordeling van de buurt door bewoners van Nieuw Engeland is vergelijkbaar met het gemiddelde in maar hoger dan bij de voorgaande metingen. De score voor gemiddeld is hoger dan in Figuur 2.6 Schaalscore evaluatie van de buurt, buurten buurt 1 7,2 buurt 2 6,4 buurt 3 7,2 Nieuw Engeland 7,1 7, De score voor de evaluatie van de buurt ligt in buurt 2 lager dan in de andere twee buurten. Wel is de score hoger dan in In buurt 1 en 3 is de score voor de evaluatie van de buurt hoger dan in Oordeel over de deelgemeente Naast het beeld dat bewoners hebben over hun buurt, hebben we gekeken naar het beeld dat zij hebben van de deelgemeente. Hiervoor hebben we vragen gesteld over het algemene oordeel over, de beoordeling van de ontwikkeling van het afgelopen jaar en de verwachte ontwikkeling in de komende jaren. Figuur 2.7 Algemeen rapportcijfer voor, wijk en deelgemeente ,9 6,8 7,0 6,9 6,8 6,7 6,9 6,8 7,1 7, Nieuw Engeland

17 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 9 Het rapportcijfer dat de bewoners van Nieuw Engeland geven voor de deelgemeente is vergelijkbaar met het cijfer dat gemiddeld in wordt gegeven. In vergelijking met de voorgaande metingen is er geen verschil. Figuur 2.8 Algemeen rapportcijfer voor, buurten buurt 1 7,2 buurt 2 7,2 buurt 3 6,9 Nieuw Engeland 7,1 7, Bewoners van buurt 3 geven met een 6,9 een lager rapportcijfer aan de deelgemeente dan bewoners van de andere buurten. Er is geen verschil met voorgaande jaren. Naast een algemeen rapportcijfer voor, is de bewoners gevraagd naar de ontwikkeling van. Zij konden aangeven of zij vinden dat het afgelopen jaar is vooruit gegaan of achteruit gegaan. Figuur 2.9 Ontwikkeling in het afgelopen jaar buurt 1 41% 54% 5% buurt 2 46% 46% 8% buurt 3 51% 43% 6% Nieuw Engeland 45% 49% 6% 50% 38% 11% vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan In Nieuw Engeland hebben de bewoners eenzelfde beeld over de ontwikkeling in de deelgemeente als gemiddeld in. Vier op de tien bewoners in Nieuw Engeland (45%) vindt dat het afgelopen jaar vooruit is gegaan. Dat was in 2007 meer, toen vond 61% dat vooruit

18 10 Bureau Onderzoek Op Maat was gegaan. Met name in buurt 1 zijn er minder bewoners dan voorheen die vinden dat vooruit is gegaan. De buurten verschillen onderling verder niet van elkaar. Reden vooruitgang Bewoners die een verandering zien in het afgelopen jaar is gevraagd waaruit de vooruitgang of achteruitgang van blijkt. De meest genoemde reden voor een vooruitgang van is de herstructurering. Dit was bij de voorgaande metingen ook het geval. Weinig bewoners zien een achteruitgang. Figuur 2.10 Ontwikkeling in de komende jaren buurt 1 57% 36% 8% buurt 2 57% 43% 0% buurt 3 49% 45% 7% Nieuw Engeland 53% 40% 7% 51% 40% 9% zal vooruit gaan zal gelijk blijven zal achteruit gaan De verwachting dat de komende jaren vooruit gaat ligt op hetzelfde niveau als gemiddeld. Ten opzichte van 2001 zijn bewoners van Nieuw Engeland minder positief. In 2001 dacht nog 82% dat vooruit zou gaan, dat is nu gedaald tot 53%. Tussen de buurten zijn geen verschillen. 2.3 Voorzieningen Aan de bewoners van Nieuw Engeland is een aantal vragen gesteld over voorzieningen in de buurt. Als eerste is gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn met een twintigtal aangeboden voorzieningen. Daarnaast is gevraagd aan welke andere voorzieningen behoefte is. De uitkomsten van de tevredenheid dan wel ontevredenheid over voorzieningen in de buurt zijn weergegeven in twee tabellen. Deze tabellen geven een top vijf weer van de voorzieningen waarover de bewoners respectievelijk het meest tevreden of ontevreden over zijn. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van alle voorzieningen waarover een oordeel is gegeven. Over negen van de twintig voorzieningen zijn de bewoners van Nieuw Engeland vaker tevreden dan gemiddeld in. Ten opzichte van 2007 zijn meer bewoners tevreden over 5 voorzieningen.

19 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 11 Tabel 2.1 Top 5 voorzieningen (% (zeer) tevreden) Nieuw winkels voor dagelijkse boodschappen 97% winkels voor dagelijkse boodschappen 98% Engeland voorzieningen m.b.t. gezondheidszorg 94% voorzieningen m.b.t. gezondheidszorg 88% kinderboerderij 91% basisonderwijs 85% straatverlichting 86% kinderboerderij 82% basisonderwijs 84% straatverlichting 79% voorzieningen m.b.t. gezondheidszorg 88% voorzieningen m.b.t. gezondheidszorg 86% winkels voor dagelijkse boodschappen 86% basisonderwijs 82% basisonderwijs 82% winkels voor dagelijkse boodschappen 77% straatverlichting 80% straatverlichting 75% kinderboerderij 80% kinderboerderij 75% De voorzieningen waar men in Nieuw Engeland (zeer) tevreden over is, komen overeen met de voorzieningen die in worden genoemd. Wel zijn de bewoners van Nieuw Engeland meer tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen en straatverlichting dan gemiddeld in. In als geheel zijn bewoners ook positiever dan in 2007 over de winkels voor de dagelijkse boodschappen, straatverlichting, groenvoorzieningen, de kinderboerderij en de sportmogelijkheden. In Nieuw Engeland zijn in vergelijking met 2007 meer bewoners tevreden over de voorzieningen voor jongeren, groenvoorzieningen, de sportmogelijkheden en de kinderboerderij. Tabel 2.2 Top 5 voorzieningen (% (zeer) ontevreden) Nieuw voorzieningen voor jongeren 40% voorzieningen voor jongeren 53% Engeland speelmogelijkheden voor kinderen 31% speelmogelijkheden voor kinderen 42% horeca gelegenheden 21% horeca gelegenheden 32% onderhoud van wegen en fietspaden 21% onderhoud van wegen en fietspaden 29% parkeergelegenheid 17% parkeergelegenheid 21% voorzieningen voor jongeren 47% voorzieningen voor jongeren 50% horeca gelegenheden 31% speelmogelijkheden voor kinderen 33% speelmogelijkheden voor kinderen 28% onderhoud van wegen en fietspaden 31% onderhoud van wegen en fietspaden 24% horeca gelegenheden 28% parkeergelegenheid 22% parkeergelegenheid 23% Door de jaren heen zijn het steeds dezelfde voorzieningen waar bewoners het minst tevreden over zijn. Zowel in als in Nieuw Engeland zijn de bewoners het minst tevreden over de voorzieningen voor jongeren. In als geheel zijn bewoners minder negatief dan in 2007 over de speelmogelijkheden voor kinderen en over het onderhoud van wegen en fietspaden. In Nieuw Engeland zijn bewoners in vergelijking met 2007 minder negatief over de voorzieningen voor jongeren en de horecagelegenheden. Behoefte andere voorzieningen Vervolgens is gevraagd of bewoners nog behoefte hebben aan andere voorzieningen in de buurt. Een vijfde van de bewoners geeft aan behoefte te hebben aan andere voorzieningen. Dat is minder dan gemiddeld in. Degenen die aanvullende voorzieningen noemen, hebben vooral behoefte aan speelmogelijkheden voor kinderen of jongeren en horecagelegenheden. Wijkspecifieke voorzieningen De bewoners van Nieuw Engeland is tevens gevraagd naar de bekendheid met Speeltuinvereniging. Iets meer dan de helft van de bewoners is bekend met Speeltuinvereniging Hoog-

20 12 Bureau Onderzoek Op Maat vliet. In buurt 1 is de bekendheid lager dan in de andere buurten. In vergelijking met 2001 is de bekendheid in buurt 1 ook afgenomen. 2.4 Band met de buurt Belangrijk voor de sociale samenhang en de participatie van de bewoners in de buurt is de band die zij met de buurt hebben. We hebben onderzocht in hoeverre de bewoners gehecht zijn aan hun buurt, en in hoeverre zij sociale contacten onderhouden met buurtgenoten. Figuur 2.11 Gehechtheid aan de buurt (% (zeer) gehecht), wijk en deelgemeente 100% 90% 80% 70% 77% 70% 80% 74% 77% 77% 77% 71% 69% 71% 60% Nieuw Engeland Veel bewoners zijn gehecht aan hun buurt. De gehechtheid van de bewoners in Nieuw Engeland is vergelijkbaar met het gemiddelde in en is ook vergelijkbaar met voorgaande metingen. Figuur 2.12 Gehechtheid aan de buurt (% (zeer) gehecht), buurten buurt 1 63% buurt 2 80% buurt 3 77% Nieuw Engeland 71% 77% % 20% 40% 60% 80% 100%

21 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 13 In buurt 1 zijn minder bewoners gehecht aan hun buurt dan in de andere twee buurten. In buurt 2 is de gehechtheid aan de buurt hoger dan in Toen was 60% van de bewoners gehecht aan de buurt, dat is nu gestegen naar 80%. Om de sociale samenhang van de buurtbewoners te onderzoeken, zijn aan de bewoners vier stellingen voorgelegd waaruit de sociale cohesie in de buurt blijkt. Het gaat hierbij om de volgende stellingen: De mensen kennen elkaar nauwelijks in deze buurt; De mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; Ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is; Ik voel mij thuis bij de mensen in deze buurt. Op basis van deze stellingen is een score berekend. Deze score loopt van 0 (weinig sociale cohesie) tot 10 (veel sociale cohesie). Figuur 2.13 Schaalscore sociale cohesie in de buurt, wijk en deelgemeente ,8 6,1 5,7 5,8 5,8 5,5 5,9 5,7 6,1 6, Nieuw Engeland De score voor sociale cohesie in Nieuw Engeland is vergelijkbaar met het gemiddelde in. De score is in Nieuw Engeland hoger dan in 2007.

22 14 Bureau Onderzoek Op Maat Figuur 2.14 Schaalscore sociale cohesie in de buurt, buurten buurt 1 6,0 buurt 2 5,5 buurt 3 6,3 Nieuw Engeland 6,1 6, De score voor sociale cohesie is het hoogst in buurt 3 en het laagst in buurt 2. De score voor sociale cohesie in buurt 3 is hoger dan bij de voorgaande metingen. Contacten buurtgenoten De sociale samenhang van de bewoners is ook onderzocht door een aantal vragen te stellen omtrent de relaties die zij onderhouden met buurtgenoten. Deze vragen hebben betrekking op de mate waarin zij hun buurtgenoten van naam of gezicht kennen en in hoeverre zij contacten onderhouden. Ook is gevraagd of zij familie of vrienden in de buurt hebben wonen. Uit de antwoorden die de bewoners geven, komt naar voren dat de meeste bewoners hun buurtgenoten in ieder geval oppervlakkig (van naam of gezicht) kennen en soms een praatje maken. Ongeveer een derde van de bewoners gaat wel eens op de koffie bij buurtgenoten of verzorgt de plantjes of huisdieren. In vergelijking met 2001 kennen minder bewoners in buurt 1 elkaar van gezicht. In buurt 2 verzorgen minder bewoners dan in de andere buurten de planten of huisdieren van de buren. Dat mensen veel contact hebben is positief, maar vinden bewoners het genoeg of hebben ze behoefte aan meer contact met buurtgenoten? Het blijkt dat de meeste bewoners tevreden zijn over de contacten met de buren, 14% wil meer contact. Dat is vergelijkbaar met gemiddeld. Zes op de tien bewoners van Nieuw Engeland heeft familie of vrienden in de buurt wonen, dit is vergelijkbaar met het gemiddelde in.

23 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland Samenvatting Nieuw Engeland Bewoners geven als rapportcijfer voor hun buurt een 7,2. Dat is vergelijkbaar met gemiddeld en met Bewoners van Nieuw Engeland hebben een positief oordeel over de ontwikkeling in hun buurt. Zowel de ontwikkeling in het verleden als de verwachting naar de toekomst is positief. Vooral de herstructurering wordt hierbij vaak genoemd. De score voor de evaluatie van de buurt is hoger dan in en ook hoger dan in de voorgaande metingen. De voorzieningen worden in het algemeen goed gewaardeerd. Bij negen voorzieningen is men positiever dan gemiddeld in en bij vijf voorzieningen zijn meer bewoners tevreden dan in Men is het meest tevreden over de winkels voor dagelijkse boodschappen en met de voorzingen voor de gezondheidszorg en het meest ontevreden over de voorzieningen voor jongeren en de speelmogelijkheden voor kinderen. De ontevredenheid over de voorzieningen voor jongeren is wel afgenomen. De band die men heeft met de buurt is vergelijkbaar met. Een grote meerderheid is gehecht aan de buurt. De score voor sociale cohesie is hoger dan in Veel mensen kennen hun buurtgenoten van gezicht. Er is weinig behoefte aan uitbreiding van de contacten. De drie buurten Buurt 1 scoort op een aantal punten beter dan in Ze geven de eigen buurt een hoger rapportcijfer, het ligt ook hoger dan in de andere buurten. Ook is de score voor de evaluatie van de buurt hoger dan in In vergelijking met de andere buurten, zien minder bewoners van buurt 1 een achteruitgang van de buurt, wel zijn de bewoners minder gehecht aan de buurt. In buurt 2 is in vergelijking met 2007 geen verandering opgetreden. De buurt scoort op een aantal punten minder gunstig dan de andere buurten. Meer bewoners in buurt 2 vinden dat hun buurt achteruit is gegaan en verwachten ook dat de buurt in de komende jaren achteruit zal gaan. Bij de indicatoren evaluatie van de buurt en sociale cohesie scoort de buurt ook lager dan de andere twee buurten. Er zijn wel meer bewoners gehecht aan de buurt dan in De score voor de evaluatie van de buurt en voor de sociale cohesie zijn in buurt 3 hoger dan in Het rapportcijfer voor de buurt ligt hoger dan in Buurt 3 scoort in vergelijking met de andere buurten beter bij de indicator voor de sociale cohesie.

24

25 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 17 3 Situatie en problemen in de buurt 3.1 Problemen in de buurt Om een beeld te krijgen van de problemen in de buurt waar de bewoners last van hebben, is hen een lijst met 28 voorvallen en misdrijven voorgelegd, met de vraag of deze naar hun eigen idee vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen in hun buurt. Dit jaar is voor de eerste keer gevraagd naar overlast van vuurwerk en naar diefstal of vernieling van scootmobielen. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van alle voorvallen waarover de bewoners een oordeel hebben gegeven. Algemeen beeld In vergelijking met het gemiddelde in scoort Nieuw Engeland beter bij 13 van de 28 voorvallen, bij 2 voorvallen scoort de wijk slechter. Er zijn veel verschuivingen ten opzichte van Bij 18 van de 26 voorvallen scoort Nieuw Engeland beter dan in Ook ten opzichte van 2001 zijn er veel verbeteringen te zien. De voorvallen waarbij de grootste verbeteringen te zien zijn in vergelijking met 2001 zijn weergegeven in de onderstaande figuur. Figuur 3.1 Grootste verbetering in voorvallen Nieuw Engeland (% komt vaak voor) 60% 50% 40% 30% 54% 45% 37% 52% 47% 39% 38% 36% 37% 52% 43% 31% 35% 20% 19% 24% 16% 10% 0% % % 9% % 2009 fietsers/brommers op de stoep rommel op straat vernieling van telefooncellen/bushokjes drugsoverlast Fietsers en brommers op de stoep laat de grootste daling zien. In 2001 vond nog 45% van de bewoners dat dit vaak voorkwam in de buurt, dit is gedaald naar 24%. Ook vernieling van telefooncellen en bushokjes is sterk gedaald, van 37% naar 16%. Van drugsoverlast vindt nu nog maar 2% dat het vaak voorkomt, terwijl dit in 2001 nog 19% was. Ook rommel op straat komt nu veel minder vaak voor volgens de bewoners. Bij de meeste voorvallen is de grootste daling zichtbaar sinds 2007.

26 18 Bureau Onderzoek Op Maat De voorvallen die volgens de bewoners het meest voorkomen zijn weergegeven in tabel 3.1. Tabel 3.1 Voorvallen (% komt vaak voor) buurt 1 te hard rijden 45% hondenpoep op straat 53% rommel op straat 36% te hard rijden 51% hondenpoep op straat 34% rommel op straat 46% buurt 2 te hard rijden 53% te hard rijden 61% fietsers/brommers op de stoep 46% rommel op straat 50% rommel op straat 29% fietsers/brommers op de stoep 50% overlast van groepen jongeren 29% overlast van groepen jongeren 50% buurt 3 te hard rijden 62% te hard rijden 69% hondenpoep op straat 41% rommel op straat 63% rommel op straat 36% fietsers/brommers op de stoep 50% Nieuw te hard rijden 52% te hard rijden 59% Engeland hondenpoep op straat 36% rommel op straat 52% rommel op straat 35% hondenpoep op straat 47% geluidsoverlast door verkeer 24% fietsers/brommers op de stoep 43% fietsers/brommers op de stoep 24% geluidsoverlast door verkeer 36% te hard rijden 52% te hard rijden 56% hondenpoep op straat 43% vernieling telefooncellen/bushokjes 47% rommel op straat 41% rommel op straat 46% fietsers/brommers op de stoep 38% hondenpoep op straat 46% vernieling telefooncellen/bushokjes 37% fietsers/brommers op de stoep 42% Zowel in, als in Nieuw Engeland komt te hard rijden het meest voor volgens de bewoners. De voorvallen en misdrijven die in Nieuw Engeland het meest voorkomen, komen grotendeels overeen met als geheel. In Nieuw Engeland komen van de top 5 hondenpoep op straat, rommel op straat, fietsers/brommers op de stoep en geluidsoverlast door verkeer minder vaak voor dan in In komen van de top 5 vernielingen van telefooncellen en bushokjes, en rommel op straat volgens minder bewoners vaak voor dan in Binnen de buurten valt een aantal zaken op. In buurt 1 zijn er minder bewoners die aangeven dat hondenpoep vaak voorkomt dan in In buurt 2 is de overlast van jongeren afgenomen ten opzichte van Toen vond 50% van de bewoners dat overlast van jongeren vaak voorkomt, dat is nu 29%. Ook rommel op straat komt volgens de bewoners minder vaak voor dan in In buurt 3 is te hard rijden nog altijd een groot probleem. Rommel op straat komt volgens bewoners echter minder vaak voor dan in Fietsers/brommers op de stoep is ook gedaald. Nu denkt een kwart dat het vaak voorkomt, in 2007 was dit nog de helft van de bewoners.

27 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 19 In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de voorvallen die volgens de bewoners het minst in de buurt voorkomen. Tabel 3.2 Voorvallen (% komt (bijna) nooit voor) buurt 1 drugsoverlast 95% overlast van horeca 89% overlast van horeca 91% drugsoverlast 81% gewelddelicten 88% tasjesroof 78% buurt 2 tasjesroof 92% overlast van horeca 88% overlast van horeca 85% tasjesroof 73% overlast van vuurwerk* 83% bedreiging 71% buurt 3 overlast van horeca 97% overlast van horeca 88% gewelddelicten 85% tasjesroof 77% bedreiging 81% bedreiging 69% Nieuw overlast van horeca 93% overlast van horeca 88% Engeland drugsoverlast 86% tasjesroof 78% gewelddelicten 85% bedreiging 70% bedreiging 80% drugsoverlast 69% overlast van vuurwerk 80% dronken mensen op straat 67% overlast van horeca 91% overlast van horeca 88% bedreiging 77% drugsoverlast 73% gewelddelicten 76% tasjesroof 72% drugsoverlast 75% bedreiging 71% overlast van vuurwerk* 75% gewelddelicten 69% * Overlast van vuurwerk is dit jaar voor het eerst opgenomen in de vragenlijst. De voorvallen in Nieuw Engeland die volgens bewoners het minst voorkomen, komen vrijwel overeen met die van gemiddeld. Vooral overlast van horeca komt zelden voor. In vergelijking met 2007 geven minder bewoners aan dat drugsoverlast en gewelddelicten vaak voorkomen in Nieuw Engeland. In gemiddeld geldt dit voor overlast van horeca, gewelddelicten en bedreiging. In alle buurten is er een duidelijke verbetering te zien. In buurt 1 komen (van de top 3 van voorvallen die bijna nooit voorkomen) drugsoverlast en gewelddelicten volgens meer bewoners bijna nooit voor dan in In buurt 2 is dit het geval bij tasjesroof en in buurt 3 bij horecaoverlast en gewelddelicten. Naast de afzonderlijke voorvallen zijn ook schaalscores gemaakt van verloedering, verkeersoverlast, bedreiging en vermogensdelicten. Deze schaalscores geven de mate weer waarin bewoners deze problemen in hun buurt ervaren. De scores voor de wijk Nieuw Engeland staan vermeld in figuur 3.2. Een hogere score betekent dat deze problemen volgens bewoners vaker voorkomen. In bijlage 5 is de samenstelling van de verschillende schalen opgenomen.

28 20 Bureau Onderzoek Op Maat Figuur 3.2 Schaalscores voor de wijk ,1 5,0 4,5 5,7 5,0 4,4 5,8 5,9 4,8 5,3 4,6 4,5 4,3 4,5 3 2,8 3, ,1 1,7 1,8 1, verloedering verkeersoverlast bedreiging vermogensdelicten In vergelijking met 2007 is er in Nieuw Engeland een verbetering te zien bij alle schaalscores. Dit geldt ook voor gemiddeld. Met uitzondering van de schaalscore voor verkeersoverlast zijn de scores beter dan gemiddeld in. In buurt 3 zijn alle schaalscores beter dan in 2007, in buurt 1 geldt dit ook, behalve voor verloedering. In buurt 2 is alleen verloedering verbeterd ten opzichte van Als de buurten onderling worden vergeleken dan blijkt dat buurt 2 het slechts scoort op bedreiging. Buurt 3 scoort het slechtst op vermogensdelicten. 3.2 Overlast Naast de problemen in de buurt is de bewoners van Nieuw Engeland gevraagd of zij een vorm van overlast in de buurt ondervinden. In figuur 3.3 is het percentage weergegeven van bewoners dat aangeeft overlast in de buurt te ondervinden. Figuur 3.3 Overlast (% dat overlast ondervindt), wijk en deelgemeente 60% 50% 40% 30% 45% 50% 44% 44% 44% 43% 43% 37% 40% 33% 20% Nieuw Engeland

29 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 21 Eenderde van de bewoners van Nieuw Engeland ervaart wel eens overlast. Dit is vergelijkbaar met gemiddeld. Dat is wel minder dan in Toen ondervond 44% van de bewoners wel eens overlast. Figuur 3.4 Overlast (% dat overlast ondervindt), buurten buurt 1 28% buurt 2 33% buurt 3 39% Nieuw Engeland 33% 40% % 20% 40% 60% 80% 100% In buurt 2 en 3 ervaren minder bewoners overlast dan in Er is geen verschil tussen de buurten. Soorten overlast De bewoners konden aangeven waaruit de overlast die zij in hun buurt ondervinden bestaat. We hebben een overzicht gemaakt van de meest genoemde vormen van overlast in Nieuw Engeland. Tabel 3.3 Meest genoemde vormen van overlast buurt 1 geluidsoverlast 8% geluidsoverlast 9% verkeersoverlast 13% verkeersoverlast 5% overlast van jongeren 6% geluidsoverlast 5% overlast industrie (stank, geluid) 5% buurt 2 geluidsoverlast 10% overlast van jongeren 23% drugsoverlast 25% brommers / scooters 10% brommers / scooters 15% verkeersoverlast 22% buurt 3 overlast van jongeren 12% verkeersoverlast 20% verkeersoverlast 16% geluidsoverlast 11% geluidsoverlast 14% overlast kinderen 8% Nieuw Engeland geluidsoverlast 10% verkeersoverlast 11% verkeersoverlast 17% overlast industrie (stank, geluid) 6% geluidsoverlast 11% drugsoverlast 8% overlast van jongeren 6% overlast van jongeren 9% overlast kinderen 6% overlast van jongeren 10% overlast van jongeren 13% overlast van jongeren 10% geluidsoverlast 9% verkeersoverlast 9% parkeeroverlast 8% overlast industrie (stank, geluid) 6% geluidsoverlast 8% verkeersoverlast 7%

30 22 Bureau Onderzoek Op Maat In Nieuw Engeland wordt geluidsoverlast het meest genoemd, gevolgd door geluids- en stankoverlast van de industrie en overlast van jongeren. Verkeersoverlast staat niet meer in de top 3. Opvallend is de stijging van het aantal bewoners dat overlast ervaart van de industrie. Bij de vorige metingen werd dat bijna niet genoemd. Ook gemiddeld in wordt het meer genoemd dan bij de voorgaande metingen. Opvallend is de daling van het aantal bewoners dat jongerenoverlast noemt in buurt 2. Het wordt door 5% van de bewoners genoemd, in 2007 was dit 23%. In buurt 3 is de verkeersoverlast ten opzichte van 2007 opvallend gedaald, dit wordt door nu 5% genoemd, in 2007 was dit 20%. Locaties overlast De bewoners is niet alleen gevraagd welke vormen van overlast zij ervaren, maar ook op welke plekken deze overlast het ergst is. In alle drie de buurten van Nieuw Engeland wordt vooral de plek rondom de woning of een specifieke straat genoemd. 3.3 Veiligheidssituatie Aan de bewoners is gevraagd of zij zich, in het algemeen, wel eens onveilig voelen in de eigen buurt. Hierbij konden zij aangeven of dit nooit, zelden, soms of vaak het geval is. Figuur 3.5 Veiligheidsgevoel (% dat zich altijd veilig voelt), wijk en deelgemeente 80% 70% 60% 68% 62% 65% 58% 68% 62% 67% 61% 70% 67% 50% Nieuw Engeland In Nieuw Engeland voelt 70% van de bewoners zich altijd veilig. Dat is vergelijkbaar met gemiddeld in en met de voorgaande metingen.

31 Leefbaarheidsmonitor 2009, Nieuw Engeland 23 Figuur 3.6 Veiligheidsgevoel (% dat zich altijd veilig voelt), buurten buurt 1 74% buurt 2 60% buurt 3 67% Nieuw Engeland 67% 70% % 20% 40% 60% 80% 100% Het aantal bewoners dat zich altijd veilig voelt verschilt niet per buurt. Er zijn ook geen verschuivingen ten opzichte van de voorgaande metingen. Voor twee locaties zijn aanvullende vragen gesteld over de veiligheidssituatie, het gaat om het winkelcentrum Oude Wal en de metrostations in. Winkelcentrum Oude Wal Bewoners van Nieuw Engeland komen vaak in het winkelcentrum Oude Wal, vooral bewoners uit de buurten 2 en 3 komen hier meerdere malen per week. Eén op de vijf bezoekers van het winkelcentrum voelt zich er wel eens onveilig. Het overgrote deel voelt zich zelden tot soms onveilig in het winkelcentrum. Een enkeling voelt zich er vaak onveilig. Dit is vergelijkbaar met de vorige meting. We hebben de mensen die zich wel eens onveilig voelen gevraagd naar de reden van het onveiligheidsgevoel. Het gaat vooral om mensen die rondhangen in het winkelcentrum, zoals jongeren en dronken mensen. Metrostations Een groot gedeelte van de bewoners van Nieuw Engeland (69%) maakt wel eens gebruik van de metro. Om een beeld te krijgen van de perceptie van veiligheid op het metrostation is de bewoners gevraagd een rapportcijfer te geven voor de veiligheid op de metrostations. Bewoners van Nieuw Engeland maken vooral gebruik van het metrostation Centrum, in mindere mate hebben ze een oordeel over de veiligheid op de metrostations Zalmplaat en Tussenwater. Daarom wordt alleen voor het metrostation Centrum een cijfer vermeld. De cijfers voor metrostation Centrum staan in de volgende figuur weergegeven.

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 een analyse van de Leidse wijken in het kader van het Grotestedenbeleid Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Corrine Oudijk Gemeente

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Leiden. Leefbaarheidsmonitor Leiden Voorwoord. Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid

Leiden. Leefbaarheidsmonitor Leiden Voorwoord. Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid Voorwoord Voor u liggen de resultaten van de vierde Leefbaarheidmonitor die in het kader van het Grotestedenbeleid (GSB) is gehouden. In de Leefbaarheidsmonitor is de mening van de burger van groot belang:

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten

Samenvatting onderzoeksresultaten SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN 9 2 Samenvatting onderzoeksresultaten 2.1 Inleiding In 2007 hebben de gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos Tilburgse Woonstichting, WonenBreburg, t Heem (voorheen

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Uitgave en rapportage van de gemeente Amersfoort. Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Dorien de Bruijn Ben van de Burgwal.

Uitgave en rapportage van de gemeente Amersfoort. Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Dorien de Bruijn Ben van de Burgwal. Monitor leefbaarheid en veiligheid 2015 2 Uitgave en rapportage van de gemeente Amersfoort Onderzoek en Statistiek, gemeente Amersfoort. Dorien de Bruijn Ben van de Burgwal maart 2016 Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN B. Bieleman R. Nijkamp J. Snippe R. Voogd MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN Juli 213 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Nibbixwoud en Hauwert. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 F Datum : januari

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Sander Flight Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Amsterdam, 28 juni 2005 Sander Flight Met medewerking van: Willemijn Roorda DSP groep

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen?

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? 6 BUURTBELEVING Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? zeer prettig prettig onprettig zeer onprettig Hieronder zijn enkele

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G Projectnr. 375.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Gemeente Leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

AARVELD/BEKKERVELD 2015

AARVELD/BEKKERVELD 2015 AARVELD/BEKKERVELD 1 1 7 1 3 8 8 1 9 13 7 7 9 8 8 11 1 73 13 1 81 1 1 8 8 1 3 7 9 11 13 1 3 1 1, 3,9 3,1 3,7 3,, 3,8 3, 7,1 3, 3,3 9 11, 3,8 3,, 3,3 3, 13 1 3,8, 3,7 3, 3, 3,3 3 1 1 3 7 9 11 13 1 Een selectie

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid

Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Partner voor beleid Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Leefbaarheid en Veiligheid in Dordrecht 2009 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C. Soffers

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard

Woonwaard in de wijk Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Derde peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1872 Datum : Juni

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Wijkboek Sluitersveld

Wijkboek Sluitersveld Wijkboek Sluitersveld Gemeente Almelo Afdeling Bestuursondersteuning en Control Team Onderzoek en Statistiek J. Elhorst H. Esslimani Almelo, november 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse

Wijkanalyses Assen. Inleiding wijkanalyse. Inleiding wijkanalyse Wijkanalyses Assen Inleiding wijkanalyse, leefomgeving, meedoen en binding. De wijkanalyse is ontstaan er problemen. Met de wijkanalyses wordt dit in beeld gebracht. Inhoudsopgave Centrum Hoofdlijnen uitkomst

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 Rapportage: Gemeente Maastricht Onderzoek en Statistiek Auteur: Paul Hinssen Met medewerking van: Marion Nijsten, Henri Fouarge, Noëlle Sam-Sin, Pieter Honig en Simon van

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie