cursussen voor werkers in het veld voor de praktijk van nu Kerkzang.nl KVOK VGK SNK Protestantse Kerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "cursussen voor werkers in het veld voor de praktijk van nu Kerkzang.nl KVOK VGK SNK Protestantse Kerk"

Transcriptie

1 cursussen voor werkers in het veld voor de praktijk van nu Kerkzang.nl KVOK VGK SNK Protestantse Kerk

2 Ter inleiding De kerkmuziekorganisaties die betrokken zijn bij de organisatie van de studiedagen OPMAAT kerkmusicus & het nieuwe protestantse kerkboek presenteren een aantal cursussen voor (amateur)kerkmusici. Zij doen dat in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. De directe aanleiding is de komst van het nieuwe liedboek. Maar ook de algemene liturgische praktijk vraagt om vorming en toerusting waardoor de amateur-kerkmusicus zijn of haar vaardigheden gericht kan trainen en vergroten. We geven dit aanbod deze titel mee: WERKPLAATS voor KERKMUZIEK om te benadrukken dat het om praktische vorming gaat. Anders gezegd: we richten ons op de ambachtelijke kant van het liturgische en kerkmuzikale werk. We verwachten juist daarom dat de cursussen de kerkmuzikale werkzaamheden van de deelnemers ten goede komen en dat er tijdens de cursussen plezierig en zinvol gewerkt wordt. Alles vanzelfsprekend - in dienst van een inspirerende kerkmuzikale praktijk. De cursussen zijn in twee vormen mogelijk. Voor de meeste cursussen geldt: u kunt ze bij ons aanvragen. In dat geval worden ze op een door de aanvrager geleverde locatie gegeven, de aanvragen heeft ook zelf deelnemers geregeld. Wij zorgen voor een docent en in overleg worden vervolgens de data et cetera vastgesteld. Als bij de cursus de code [A] staat, is deze vorm bedoeld. De tweede vorm is dat de cursus op een van te voren bepaalde plaats en datum wordt aangeboden. In dat geval is de code [B]. Als de praktijk daar aanleiding toe geeft kan er wat betreft deze opties ook gewisseld worden. Voor alle cursussen geldt dat ze gegeven worden door ervaren, professionele kerkmusici. Wie dat zijn hangt af van de regio waarin de cursus wordt gegeven en de gevraagde vaardigheden. Diverse cursussen vormen een opstapje naar de cursus Kerkmuziek III, terwijl andere cursussen een aanvulling erop zijn. Informatie die nog ontbreekt wordt aan de hand van de praktijk ingevuld. Waar een prijs staat vermeld is dat voorlopig onder voorbehoud; het geeft wel een indicatie. De actuele gegevens zullen steeds op de websites van de organisatoren te vinden zijn. Suggesties zijn altijd welkom, ook als het gaat om cursusonderwerpen. Kerkzang.nl KVOK VGK SNK Protestantse Kerk 2

3 Basiscursus orgelbegeleiding Doelgroep [Beginnende] amateurorganisten Achtergrond & doel Met de komst van het nieuwe liedboek worden organisten meer dan voorheen geconfronteerd worden met sterk uiteenlopende melodietypen. Kerkmusici krijgen een taak bij het aanleren van nieuwe melodieën. In kerken zonder cantor komt deze taak bij de organisten terecht. Daarnaast moeten zij kunnen beoordelen welke melodieën wel en welke niet voldoende tot hun recht komen wanneer ze op orgel begeleid worden. Dat vraagt om voldoende basiskennis.ten aanzien van de melodieën die op orgel begeleidt kunnen worden, is het belangrijk dat de organist theoretisch en praktisch voldoende bagage heeft om de uiteenlopende melodietypen naar behoren te begeleiden. In dat kader zal het onder meer belangrijk zijn aandacht te geven aan tactus- en maattekens en hun betekenis voor de gemeentezang. Om de techniek van het begeleiden goed onder de knie te krijgen, hebben de cursisten over een langere periode regelmatig contacturen met de docent. Zowel aan de speeltafel als door middel van het terugluisteren van geluidsopnamen van kerkdiensten waarin de cursist speelt, kan de techniek eigen gemaakt worden. Cursusomvang 9 dagdelen, verspreid over 9 maanden Aantal cursisten minimaal 6, maximaal 10 Cursusvorm [A] Prijs 265, - pp Cursus orgelbegeleiding voor gevorderden Doelgroep Gevorderde organisten Achtergrond & doel Organisten die de basisvaardigheden van gemeentezangbegeleiding onder de knie hebben, kunnen zich verdiepen in uiteenlopende begeleidingsvormen. Het doel van de cursus is: kennismaken met deze vormen en die onder leiding van een docent in de praktijk onder de knie krijgen. Cursusomvang 4 dagdelen, verspreid over 2 maanden Aantal cursisten Minimaal 6, maximaal 10 Cursusvorm [A] Prijs 125, - pp Basiscursus pianobegeleiding Doelgroep Pianisten Achtergrond & doel Het nieuwe liedboek bevat melodieën die beter op piano dan op orgel zijn te begeleiden. Bovendien bestaat de behoefte om naast het orgel ook de piano vaker in te schakelen als begeleidingsinstrument. Soms hebben de bespelers van het instrument jarenlang pianoles achter de rug, maar ze zijn onbekend met de kunst van het begeleiden van liturgische muziek en vooral gemeentezang. Soms zijn het organisten die merken dan een piano een heel ander instrument is dan het kerkorgel. Soms zijn het pianisten die het notenschrift niet of nauwelijks beheersen omdat ze spelen vanuit akkoordsymbolen. Afhankelijk van de deelnemers kunnen in deze cursus verschillende accenten worden gelegd. Wat de theorie betreft overlapt deze cursus die van de basiscursus orgelbegeleiding. Praktisch zal uiteraard vooral gekeken worden hoe men vanuit de specifieke eigenschappen van de piano de gemeentezang het best kan begeleiden. 3

4 Cursusomvang 4 dagdelen, verspreid over 2 maanden Aantal cursisten Minimaal 6, maximaal 10 Cursusvorm [A] Prijs 125, - pp Basiscursus cantor Doelgroep Cantores (amateur), redelijk tot goed zingende cantorij-/gemeenteleden, voorzangers, voorgangers Achtergrond en doel Steeds vaker klinken in de protestantse kerkdienst andere zangvormen dan het strofenlied, zoals diverse vormen van responsoriaal zingen. In het nieuwe liedboek zal deze wijze van liturgisch zingen ruim vertegenwoordigd zijn en voor het uitvoeren van veel repertoire is dus een voorzanger nodig. De cursus biedt basale scholing voor de voorzanger, op het gebied van repertoireen stijlkennis, liturgisch functioneren, stemvorming en stemgebruik, samenwerking (liturgisch en kerkmuzikaal). Ook gaat de cursus in op het samenspel met de gemeente (o.a. aanleren van nieuwe liederen, vooroefenen). Zo gaat deze cursus over de cantor als voorzanger en als inspirator en stimulator van de gemeentezang Cursusduur 6 dagdelen, verspreid over maximaal 2-3 maanden Aantal deelnemers Minimaal 8, maximaal: 10 Cursusvorm [A],[B] Prijs 290, - pp De cantorij van nu Doelgroep Cantores, muzikale doeners, organisten of andere begeleiders Achtergrond en doel Naast de klassieke cantorij zijn er steeds vaker andere vormen: speelgroepen, kindercantorij, ad hoc-groepen, jeugdgroepen, musicalprojecten, Taizédiensten, vespers in 40dagen of Advent, paaswake, kerstnacht, cantatedienst, evensong, ouder- /kindproject, etc. etc. Bovendien zijn er ook gemeenten of kerken zonder cantorij, waar mensen bij gelegenheid met plezier samen iets willen aanpakken. De komst van het nieuwe liedboek is een mooie kans om deze werkwijze in de eigen kerkgemeenschap te introduceren of uit te bouwen. Met of zonder cantorij, er zijn tal van kansen om gemeenteleden zingend te laten participeren en zingenderwijs het nieuwe liedboek te verkennen en toe te eigenen. In deze cursus wordt aandacht besteed aan deze praktijk: welke mogelijkheden zijn er, hoe pak je het aan, wat vraagt het qua organisatie e.a., waar vind je muziek etc. etc.. In het algemeen gesproken worden die vormen gekenmerkt door: ad hockarakter/projectmatig, wisselende bezettingen, diversiteit van stijl en repertoire. Cursusduur 7 á 10 dagdelen, verdeeld over maximaal 4 maanden Aantal cursisten Minimaal 8, maximaal: 15 Cursusvorm [A], [B] Prijs Nader te bepalen Kleuren verkennen in het liedboek Doelgroep Predikanten en kerkmusici, taakgroepen en liturgiecommissies Achtergrond en doel Tijdens deze 3 avonden van deze cursus maakt u kennis met de inhoud en de mogelijkheden van het liedboek. We brengen de theologische en liturgische context van 4

5 de eigen gemeente in kaart, kijken naar de muzikale wensen en mogelijkheden, besteden aandacht aan het omgaan met verscheidenheid, en oefenen in het overleg tussen allen die bij de muziek betrokken zijn. Er wordt een stappenplan aangereikt om te komen tot een eigen muzikaal profiel van de gemeente: wat past bij ons, en wat betekent dat voor het beleid van de komende jaren? Waar staan we nu, en waar willen we naartoe? Aan het eind van de cursus: heeft u zicht op de inhoud en de mogelijkheden van het liedboek kent u de verschillende stappen om te komen tot een muzikaal profiel van de eigen gemeente heeft u geoefend in het omgaan met verscheidenheid bent u een flink eind op streek als het gaat om het eigen muziekprofiel Cursusduur 3 avonden Aantal deelnemers nader te bepalen Cursusvorm [B] Prijs Nader te bepalen Deze cursus wordt georganiseerd door het PCTE (Prot. Centr. v. Toerusting en Educatie) van de Prot. Kerk. Informatie en inschrijving: (via eredienst en kerkmuziek naar nieuw liedboek ). Musiceren met kinderen Doelgroep Kerkmusici, kindernevendiensters, kinderwerkers, muzikale doeners Achtergrond en doel Het spreekwoord zegt: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar het is niet terecht om alleen om die reden speciale kerkmuzikale aandacht aan kinderen te geven, ze zijn het in zichzelf waard. Zoals ze zijn, zo maken ze deel uit van de kerkgemeenschap. Dat is het eerste uitgangspunt. Daaronder kunnen dan subdoelen hangen zoals: wie de jeugd heeft, liturgisch/kerkmuzikale vorming, kinder- en jeugdwerk, gemeenteopbouw, aantrekkingskracht, via de kinderen de ouders. Bij Kerkzang.nl vindt al de Oecumenische Praktijkcursus Het Leiden van een Kinderkoor/- cantorij plaats. In die cursus gaat het speciaal om het groepsgewijs zingen met kinderen, hier gaat het vooral om musiceren in het algemeen, instrumentaal en vocaal, met of zonder instrumentale muziekles elders. Cursusduur 7 á 10 bijeenkomsten van een dagdeel, verspreid over 4 maanden Aantal deelnemers Minimaal 8, maximaal 10 Cursusvorm [A], [B] Prijs Nader te bepalen 5 Arrangeren Doelgroep Organisten, cantores, andere kerkmuzikale doeners Achtergrond en doel In een levendige en diverse kerkmuzikale praktijk is ruimte voor allerlei vormen van samenspel. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want waar haal je de muziek vandaan? Hoe maak je arrangementen? Hoe kun je bestaande bewerkingen aanpassen aan de instrumenten waarover je kunt beschikken? Wat zijn de (on)mogelijkheden van de verschillende instrumenten? Wat gaat wel en wat gaat niet samen? Hoe ga je om met de verschillen in niveau? Een praktische cursus, gericht op de eigen praktijk.

6 Cursusduur Nader te bepalen Aantal deelnemers Nader te bepalen Cursusvorm [B] Prijs Nader te bepalen Lichte muziek Doelgroep De klassiek geschoolde en/of georiënteerde kerkmusicus Achtergrond en doel De klassiek geschoolde en/of georiënteerde kerkmusicus krijgt steeds vaker te maken met vormen van lichte muziek. Ook in het nieuwe liedboek zijn verschillende vormen en stijlen uit de lichte muziek vertegenwoordigd. Wat betekent dat voor gemeentezang en begeleiding? Wat zijn de muzikale mogelijkheden van deze muziek? En welke vaardigheden vraagt ze van de kerkmusicus, van de gemeente? Een praktische cursus die bestemd is voor de kerkmusicus die niet geschoold is in de lichte muziek. Cursusduur Nader te bepalen Aantal deelnemers Nader te bepalen Cursusvorm [B] Prijs Nader te bepalen Voorgaan in de liturgie Doelgroep Iedereen die op een of andere wijze voorgaat in de liturgie. Daarbij valt om te beginnen te denken aan predikant maar ook aan preeklezers, voorgangers in de getijden, voorzangers et cetera. Achtergrond en doel Voorgaan in de liturgie is een kunst op zich. Er is zelfs een speciale uitdrukking voor: Ars Celebrandi. Hoe krijgt dit voorgaan gestalte? Welke rol speelt kerkmuziek en kerklied daarbij? Wat is de wisselwerking tussen vorm en stijl aan de ene kant en liturgische praktijk en wensen aan de andere kant? Het doel van deze cursus is, ieder die op een of andere wijze voorgaat in de liturgie, beter toe te rusten voor zijn of haar taak. Cursusduur Nader te bepalen Cursusvorm Nader te bepalen Aantal deelnemers Maximaal 25 Prijs Nader te bepalen Veelkleurig of kleurenblind Doelgroep voorgangers,kerkmusici, liturgiegroepen Achtergrond en doel Wat past bij wat als het om liturgie gaat? Als het om kleding gaat weten we het wel. Sommige mensen kunnen alles dragen, maar de meesten doen er beter aan veiliger combinaties te kiezen. Een verrassend element kan, maar alleen omdat de rest een eenheid is. Veelkleurigheid is een woord wat je regelmatig tegenkomt als het over liturgie anno nu gaat. De gemeente is veelkleurig, dus ook de liturgie. Maar niet alle kleuren matchen, ook als het om liturgie en gemeente gaat. En niet alle kleurencombinaties passen bij elke gelegenheid, ook als het om liturgie en gemeente gaat. Het doel van deze cursus is om van elke kerkdienst een liturgische eenheid te maken, een mooie en sprekende combinatie van kleuren en klanken. We kijken daarbij vooral naar de liederen (stijlen, genres) en de liturgische functies (waarom dit lied wel/niet op deze plaats, in deze gemeenschap). En: zoals je bij kleding kunt zeggen: het is van een postzak gemaakt maar zij draagt het als een koningin, of: het pak is prachtig maar hij weet het niet te dragen, zo speelt bij liturgie de vraag naar de performance, de kunst van het vieren. Cursusduur 5 á 6 dagdelen Cursusvorm [A], [B] Aantal deelnemers Prijs nader te bepalen 6

7 Aanmeldingsformulier Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: Meldt zich aan / heeft belangstelling [doorhalen wat niet van toepassing is] voor de volgende cursus[sen]: Basiscursus orgelbegeleiding Musiceren met kinderen Orgelbegeleiding voor gevorderden Arrangeren Basiscursus pianobegeleiding Lichte muziek Basiscursus cantor Voorgaan in de liturgie De cantorij van nu Veelkleurig of kleurenblind Inschrijving voor de cursus Kleuren verkennen in het liedboek: (via eredienst en kerkmuziek naar nieuw liedboek ). De cursussen worden georganiseerd a) op aanvraag (in dat geval zorgt de aanvrager voor locatie en voldoende deelnemers), of b) op basis van het aantal aanmeldingen, de Werkplaats voor Kerkmuziek zorgt voor de organisatie. Aanmelding toesturen naar onderstaand adres. Kerkzang.nl Anje de Heer Koningin Wilhelminalaan HN Amersfoort (di-do u) 7

8 Kerkzang.nl Kerkzang.nl centrum voor de kerkzang richt zich op ondersteuning van ieder die betrokken is bij de vocale kerkmuziek binnen het brede spectrum van protestantse en protestantsoecumenische kerken. Dat gebeurt door het uitgeven van bladmuziek, het organiseren van studiedagen en cursussen, de invulling van bijeenkomsten van gemeenten, kerkenraden, cantorijen of belangstellenden en speciaal voor kinderen, tieners en jongeren de Kerkmuziekdagen voor de Jeugd en het Midwinterzingen. KVOK KVOK staat voor Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici. De doelstelling van de vereniging is a) de bevordering van het gebruik van het orgel, het orgelspel en de orgelcultuur in het algemeen, en b) de bevordering van de verantwoorde verzorging van de muziek in de eredienst, en al hetgeen het peil en de waardering van de kerkmuziek in het algemeen ten goede kan komen. VGK De VGK, Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici richt zich op organisten en kerkmusici binnen de andere kleine gereformeerde kerken. Het doel is de bevordering van een goede en stijlvolle verzorging van het muzikale gedeelte van de eredienst. Dat doel wordt nagestreefd met o.a. een tweemaandelijks tijdschrift, de uitgave van bladmuziek, de organisatie van cursussen en het geven van voorlichting rond liturgie, kerkmuziek en orgelbouw. SNK De Stichting Nieuwe Kerkmuziek heeft als doel de bevordering van liturgische muziek: kerkmuziek die een geïntegreerd onderdeel is van het geheel van de liturgie, en waarin actieve deelname van de gemeente het uitgangspunt is. De SNK doet dat vooral door de eigen website die kan fungeren als een portaal voor de Nederlandstalige kerkmuziek. Verder heeft de SNK een eigen cd-serie met vocale kerkmuziek van Nederlandse kerkmuziekcomponisten. 8 Protestantse Kerk in Nederland Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie ondersteunt vrijwilligers en ambtsdragers van de Protestantse Kerk in Nederland bij hun werk in de plaatselijke gemeenten en de landelijke kerk. Het Toerustingscentrum biedt deze ondersteuning in de vorm van deskundigheidsbevordering. Daarvoor ontwikkelt het Toerustingscentrum cursusmateriaal en coördineert het de cursussen en trainingen die in het hele land worden gegeven door de gemeenteadviseurs en andere docenten. Het Toerustingscentrum organiseert onder andere de opleiding Kerkmuziek III en de jaarlijkse Werkweek voor Liturgie en Kerkmuziek in Hoeven.

Internetuitzending presentatie Liedboek Uitgaven van Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk

Internetuitzending presentatie Liedboek Uitgaven van Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk Steunpunt Liturgie - Liedboek, bidden en zingen in huis en kerk 0 Inleiding Op 25 mei 2013 wordt in Monnickendam de opvolger van het Liedboek gepresenteerd, compleet met een Liedboekmanifestatie op 40

Nadere informatie

Nieuw kerkboek: Profiel en beleid

Nieuw kerkboek: Profiel en beleid Nieuw kerkboek: Profiel en beleid A. Situatieschets Praktijk: diversiteit Repertoire Praktijk Wensen Nieuw protestants kerkboek: divers van opzet Repertoire Vorm en stijl Praktijk A. Diversiteit 1. Aandacht

Nadere informatie

Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode

Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode Retouradres: Postbus 8399, 3503 RJ Utrecht Aan: - de kerkenraden, de wijkkerkenraden en de kerkenraden van de wijkgemeenten van bijzondere aard - de evangelisch-lutherse synode C.C. - de classicale vergaderingen

Nadere informatie

Stem geven aan elkaar

Stem geven aan elkaar 03-10-2016 BELEIDSPLAN KERKMUZIEK 2016-2017 Stem geven aan elkaar Muziek is niet weg te denken uit de protestantse eredienst, van eenstemmige gemeentezang tot veelstemmige koormuziek, van een enkel begeleidend

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Stem geven aan elkaar

Stem geven aan elkaar Januari 2017 BELEIDSPLAN KERKMUZIEK 2016-2017 Stem geven aan elkaar LAARKERK ZUIDLAREN Muziek is niet weg te denken uit de protestantse eredienst, van eenstemmige gemeentezang tot veelstemmige koormuziek,

Nadere informatie

Onderzoek onder kerkmusici en kerkmuzikale praktijken in de Protestantse Kerk in Nederland

Onderzoek onder kerkmusici en kerkmuzikale praktijken in de Protestantse Kerk in Nederland Onderzoek onder kerkmusici en kerkmuzikale praktijken in de Protestantse Kerk in Nederland Rapport nr. 564 oktober 2007 drs. J. Kregting KASKI onderzoek en advies over religie en samenleving Toernooiveld

Nadere informatie

Profielschets Nieuwe Predikant

Profielschets Nieuwe Predikant Profielschets Nieuwe Predikant Datum: 1 februari 2015 Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Over de Vestingkerk 4. Over de Kerk aan de Dorpsstraat 5. Over de Petrakerk 6. Profiel algemeen

Nadere informatie

Rapport Comm. Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde

Rapport Comm. Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde Pagina 1 van 5 Commissie Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (CISK) Secretaris: F.A. Schneider Adres; Kobaltstraat 5, 733 AM Apeldoorn Tel/email: 055-15/frank.e.schneider@gmail.com Rapport Comm.

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk - Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk - Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk - Ewijk Opening Welkom Schriftlezing: Openbaring 5 : 6-14 Gebed Openbaring 5 : 6-14 6 En ik zag, en zie: te midden van de troon

Nadere informatie

Zingen om je thuis te voelen Katern over het nieuwe liedboek

Zingen om je thuis te voelen Katern over het nieuwe liedboek Zingen om je thuis te voelen Katern over het nieuwe liedboek Het muziekprofiel van de gemeente Samenwerking tussen predikanten en kerkmusici speerpunt Cantor helpt gemeentezang op hoger plan Aansluiting

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Huis van de Kerkmuziek

Huis van de Kerkmuziek Huis van de Kerkmuziek Projectplan 01 01 2016 31 12 2016 Inleiding In dit projectplan worden de contouren van het Huis van de Kerkmuziek en zijn inrichting geschetst. Het plan opent met een summiere schets

Nadere informatie

Generale regeling voor de kerkmusici. als bedoeld in ordinantie 5-6

Generale regeling voor de kerkmusici. als bedoeld in ordinantie 5-6 Generale regeling voor de kerkmusici als bedoeld in ordinantie 5-6 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen II. KERKMUZIEK Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. De zorg voor de

Nadere informatie

Kon. Wilhelminalaan HN Amersfoort Lied. van de. maand verbinding. lammen zijn er vele, één is het licht

Kon. Wilhelminalaan HN Amersfoort Lied. van de. maand verbinding. lammen zijn er vele, één is het licht Kon. Wilhelminalaan 3-5 3818 HN Amersfoort liturgie@gkv.nl Lied van de maand 2016-2017 verbinding lammen zijn er vele, één is het licht Lied inhoud toelichting in EREdienst Kerkelijk jaar e.a. September

Nadere informatie

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers

Wmo-werkplaats Twente. Scholingshandleiding voor cursist en trainer. Samenwerken met vrijwilligers Wmo-werkplaats Twente Scholingshandleiding voor cursist en trainer Samenwerken met vrijwilligers De vrijwilliger als vanzelfsprekende partner in zorg en welzijnswerk juli 2011 Saxion. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

WAT WILLEN DE GEMEENTELEDEN VAN DE LUCASKERK IN DE ZONDAG VIERINGEN?

WAT WILLEN DE GEMEENTELEDEN VAN DE LUCASKERK IN DE ZONDAG VIERINGEN? WAT WILLEN DE GEMEENTELEDEN VAN DE LUCASKERK IN DE ZONDAG VIERINGEN? DOEL VAN DE ENQUETE De vieringen in de Lucaskerk beter laten aansluiten bij de behoeften van de gemeenteleden OPZET VAN DE ENQUETE Via

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Gemeentebijeenkomst 11 oktober 2016

Gemeentebijeenkomst 11 oktober 2016 Gemeentebijeenkomst 11 oktober 2016 Programma gemeentebijeenkomst Opening Voorgenomen besluiten moderamen AK Wat verandert er op 1 januari? Concept-plaatselijke regelingen moderamen AK Erediensten, pastoraat

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak

Profielschets. van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen. te Schoonhoven en Willige Langerak Profielschets van de te beroepen Predikant(e) Protestantse Gemeente De Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak Beknopt profiel van de burgerlijke gemeente Schoonhoven De historische stad Schoonhoven

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Projectplan

Projectplan Projectplan 01012017-31012018 Inleiding In dit projectplan worden de contouren van het Huis van de Kerkmuziek en zijn inrichting geschetst. Het plan opent met een summiere schets van de aanleiding tot

Nadere informatie

TARIEFKAART 2016 REDACTIONELE INFORMATIE. : 1.600 exemplaren : Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK)

TARIEFKAART 2016 REDACTIONELE INFORMATIE. : 1.600 exemplaren : Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) TARIEFKAART 2016 Titel Verschijningsfrequentie Oplage Uitgave van : Het Orgel : 6x per jaar : 1.600 exemplaren : Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) REDACTIONELE INFORMATIE Formule:

Nadere informatie

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Nijmegen, 28 maart 2017 Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Wie zijn wij? Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen heeft ook in 2016 als

Nadere informatie

Lied en eredienst. Een verkenning

Lied en eredienst. Een verkenning Lied en eredienst Een verkenning Psalmberijmingen Utenhove Datheen Statenberijming (1773) Nieuwe berijming (1967) Psalmen voor nu (heden) Gezangen Altijd discussie geweest, voornamelijk in Nederland In

Nadere informatie

kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen

kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen kunstbedrijven westerkwartier Kunst aan de basis Cursusaanbod voor de basisscholen cursusjaar 2011 2012 Cursussen voor leerlingen AMV (algemene muzikale vorming) Verschillende muzikale aspecten komen aan

Nadere informatie

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen

Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Profielschets Predikant Hervormde Gemeente Ingen Ingen, 31 mei 2017 De hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met woord en daad

Nadere informatie

Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op]

Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op] Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op] +31613021720 Info@muziekschoolmontauban.nl www.muziekschoolmontauban.nl Over Muziekschool Montauban Muziekschool Montauban staat voor de bereikbaarheid van muziekles voor

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH. Evaluatie beleidsplan Concept. 6 mei 2016

De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH. Evaluatie beleidsplan Concept. 6 mei 2016 De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH Evaluatie beleidsplan 2014-2018 Concept 6 mei 2016 Ons diepste verlangen is dat de gemeente niet alleen Huis van God is, maar ook een plek waar iedereen

Nadere informatie

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk Beleidsplan Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk 2017-2021 Versie t.b.v. gemeenteberaad 11 juni 2017 Dit document beschrijft het beleid van de Ichthuskerk voor de komende 4 jaren. Het is een kort

Nadere informatie

Inleiding door de burgemeester

Inleiding door de burgemeester Toespraken ter gelegenheid van de uitreiking van Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene Gelegenheid van 2012 (vrijdag 27 april 2012, in de Raadzaal van het gemeentehuis van Soest), uitgesproken door

Nadere informatie

organiseert BUSSUM de opleiding tot AFDELING Midden J E U G D T R A I N E R Lesrooster t.b.v. de opleiding jeugdtrainer te BUSSUM

organiseert BUSSUM de opleiding tot AFDELING Midden J E U G D T R A I N E R Lesrooster t.b.v. de opleiding jeugdtrainer te BUSSUM Lesrooster t.b.v. de opleiding jeugdtrainer te BUSSUM Dag Datum Tijden Woensdag 18 mei 2005 18.45 uur 21.45 uur Woensdag 25 mei 2005 18.45 uur 21.45 uur Zaterdag 28 mei 2005 13.30 uur 17.00 uur Woensdag

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

kun stbe drij ven wes terk war tier cursusj Kunst

kun stbe drij ven wes terk war tier cursusj Kunst kun stbe drij ven wes terk war tier cursusj aar 2013 2 014 Kunst aan d e basi Cursus aanbod voor de basissc holen s Cultuureducatie met kwaliteit Een heel seizoen lang binnenschoolse lessen muziek en drama,

Nadere informatie

Toelatingsprocedure ODM

Toelatingsprocedure ODM Toelatingsprocedure ODM Na aanmelding via Studielink dient de adspirant student zich aan te melden voor het toelatingsexamen via de pagina inschrijving op http://www.hsleiden.nl/docentmuziek/. Hierna wordt

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Opleiding docent muziek

Toelatingsprocedure Opleiding docent muziek Toelatingsprocedure Opleiding docent muziek De adspirant student meldt zich aan voor het toelatingsexamen op twee manieren. Na aanmelding via Studielink vult hij online de vragen in op de pagina inschrijving

Nadere informatie

Handleiding voor het programma Salarisberekening Kerkmusicus (salberkerk )

Handleiding voor het programma Salarisberekening Kerkmusicus (salberkerk ) Handleiding voor het programma Salarisberekening Kerkmusicus (salberkerk ) Update maart 2005 De update is ten opzichte van de eerste versie op een aantal plaatsen verbeterd en gebruiksvriendelijker gemaakt

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

muziek aan de basis Zomercursus 6 t/m 11 juli 2015 Elspeet (Mennorode) Kennis en vaardigheden rond muziek-les aan kinderen in (grote) groepen

muziek aan de basis Zomercursus 6 t/m 11 juli 2015 Elspeet (Mennorode) Kennis en vaardigheden rond muziek-les aan kinderen in (grote) groepen muziek aan de basis Kennis en vaardigheden rond muziek-les aan kinderen in (grote) groepen Nascholingscursus voor musici / muziekschooldocenten en leraren basisonderwijs Zomercursus 6 t/m 11 juli 2015

Nadere informatie

muziek aan de basis Zomercursus 7 t/m 12 juli 2014 Elspeet (Mennorode) Nascholingscursus voor musici / muziekschooldocenten en leraren basisonderwijs

muziek aan de basis Zomercursus 7 t/m 12 juli 2014 Elspeet (Mennorode) Nascholingscursus voor musici / muziekschooldocenten en leraren basisonderwijs muziek aan de basis Kennis en vaardigheden rond muziekles aan kinderen in (grote) groepen Nascholingscursus voor musici / muziekschooldocenten en leraren basisonderwijs Zomercursus 7 t/m 12 juli 2014 Elspeet

Nadere informatie

Projectplan introductie moderne middelen

Projectplan introductie moderne middelen Projectplan introductie moderne middelen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Projectdoelstellingen en -resultaten... 4 4. Moderne middelen... 5 5. Financiën... 6 6. Meer informatie...

Nadere informatie

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Voorbereiding Inleidend orgelspel Binnenkomst ambtsdragers Welkom Lied tijdens het aansteken van de kaars: Nr. 280: 1, 4 en

Nadere informatie

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie!

Vakopleidingen. Breng puur vakmanschap in uw organisatie! Vakopleidingen Breng puur vakmanschap in uw organisatie! 1 Vakopleidingen Succesvol zijn. Resultaat boeken. Kansen pakken. Met gekwalificeerde medewerkers die het beste uit zichzelf halen. Die in een veilige

Nadere informatie

Het lied dat je raakt

Het lied dat je raakt Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Het lied dat je raakt Concept 0.9 (12 maart 2015) Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar

Nadere informatie

MUZIEK HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0

MUZIEK HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 MUZIEK HAVO VAKINFORMATIE STAATSEXAMEN 2016 V15.7.0 De vakinformatie in dit document is vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE is verantwoordelijk voor de afname van de staatsexamens

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Gemeentezangbeleiding op piano

Gemeentezangbeleiding op piano Kerkmuziek Gemeentezangbeleiding op piano Dirk Zwart Het orgel is een fantastisch begeleidingsinstrument voor gemeentezang: het is in z n eentje eigenlijk een heel ensemble aan instrumenten, met allerlei

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014 2017.

Meerjarenprogramma 2014 2017. Meerjarenprogramma 2014 2017. Vastgesteld in de vergadering van de Kerkenraad op maandag 1 september 2014. Versie 03. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. blz. 3 2. Profiel blz. 4 3. Structurele activiteiten.

Nadere informatie

REGELINGEN ORDINANTIE 2-18

REGELINGEN ORDINANTIE 2-18 REGELINGEN ORDINANTIE 2-18 OVER DOOP, AVONDMAAL EN DE AMBTSBEVOEGDHEDEN VAN EEN PREDIKANT Versie 12 oktober 2015, voor vragen kunt u terecht bij de afdeling Missionair Werk en Kerkgroei Inleiding Sinds

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LITURGIE EN KERKMUZIEK PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUISTERVEEN-BOELENSLAAN [I.W]

BELEIDSPLAN LITURGIE EN KERKMUZIEK PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUISTERVEEN-BOELENSLAAN [I.W] BELEIDSPLAN LITURGIE EN KERKMUZIEK PROTESTANTSE GEMEENTE SURHUISTERVEEN-BOELENSLAAN [I.W] Vastgesteld binnen de werkgroep eredienst in haar vergadering van 18 mei 2010, ter lezing naar het Breed Moderamen

Nadere informatie

Mijn gelijk en ons geluk

Mijn gelijk en ons geluk 1 Mijn gelijk en ons geluk Een model voor bezinning op het omgaan met verscheidenheid in de gemeente Als de kerkenraad besluit tot het starten van een bezinningsproject over omgaan met verscheidenheid,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER ALGEMENE VOORWAARDEN DIGISTERKER Bepalingen bij het Digisterker-abonnement De Algemene Voorwaarden Digisterker beschrijven de bepalingen die gelden voor het Digisterker-abonnement. 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017

Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017 Stichting Maestro Verslag 2015 en vooruitblik 2016 / 2017 Stichting Maestro, toonaangevend voor vocale muziek in Noord-Brabant In Brabant wordt van oudsher veel gezongen, en goed ook. Uit de Monitor Amateurkunst

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep.

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. BASIC Vraag basisschool Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. Inhoud Muzikale vorming in alle groepen op basis van eigen materiaal van de school aangevuld met materiaal uit het Muziekbord. Op

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen.

De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. wijk Loppersum Kerkenraad De kerkenraad bestaat uit een voorzitter, een scriba, 6 ouderlingen, 2 ouderling/kerkrentmeesters, 1 jeugdouderlingen en 4 diakenen. Verdeling taken wijkouderlingen: Moderamen:

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2014

ACTIVITEITENPLAN 2014 ACTIVITEITENPLAN 2014 1 Vieren - Aantrekkelijke dienst; communicatie via moderne audiovisuele middelen, positieve en hartelijke sfeer; - Herkenbare ochtenddienst afgewisseld door andere vormen van diensten;

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG

Agenda winterwerk. Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Agenda 2017 2018 winterwerk Evangelisch Lutherse Gemeente Lukaskerk Lutherse Burgwal 7-9 Om en Bij 2 2512 CB DEN HAAG 2512 XK DEN HAAG Van harte welkom! Het seizoen 2017-2018 kenmerkt zich vooral door

Nadere informatie

Kerkgebouwen - karakter en akoestiek

Kerkgebouwen - karakter en akoestiek Kerkgebouwen - karakter en akoestiek In kerkgebouwen hebben spraak en muziek een belangrijke functie. Het akoestisch ontwerp van een specifieke kerkruimte is sterk afhankelijk van het genre uitgevoerde

Nadere informatie

Advent en Kerstmis in de Oude Lutherse Kerk 2015

Advent en Kerstmis in de Oude Lutherse Kerk 2015 Advent en Kerstmis in de Oude Lutherse Kerk 2015 onderzoek alles en bewaar het goede Kerkdiensten Oude Lutherse Kerk tenzij anders vermeld: Zondag 6 december, tweede advent Voorganger ds. Andreas Wöhle.

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013

Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Kom en Zing! Startzondag, 15 september 2013 Woord vooraf: We zijn deze zondag zingend begonnen met gemeenteleden die een bijzondere muzikale bijdrage aan deze dienst gaan leveren. Tijdens de dienst zullen

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk

Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid. Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid. Hervormde wijkgemeente Maranathakerk Profiel missionair werker (M/V) Project Licht op Zuid Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente Maranathakerk 2013 2018 Protestantse gemeente te Rotterdam Zuid Hervormde wijkgemeente

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

ds. Peter A. van den Berg uit Duiven.

ds. Peter A. van den Berg uit Duiven. Op 9 november 2005 heeft de Kerkenraad besloten een beroep uit te brengen op ds. Peter A. van den Berg uit Duiven. Dit naar aanleiding van het uitgebrachte advies van de daartoe ingestelde beroepingscommissie.

Nadere informatie

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer...

2014-2015. Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving. en meer... 2014-2015 Jaarplanning Lesaanbod Lesvormen Tarieven Voorwaarden Inschrijving en meer... Telefoon: 0598-468724 Web: www.muziekschooldehondsrug.nl E-mail: info@muziekschooldehondsrug.nl Leslocaties: Dr.

Nadere informatie

Nieuws uit eigen afdeling

Nieuws uit eigen afdeling Nieuwsbrief Juni 2014 Nederlandse Sint Gregoriusvereniging, afdeling Utrecht Voor dirigenten, organisten, cantores, koorbesturen, pastores en allen die betrokken zijn bij liturgie en kerkmuziek In deze

Nadere informatie

Cursusaanbod ADS. Najaar 2012 ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT

Cursusaanbod ADS. Najaar 2012 ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT Cursusaanbod ADS Najaar 2012 ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT Toerusting Wat is wijsheid met uilskuikens en wijsneuzen Toerusting voor leiding kinderkerk en tienerwerk In de Inspiratiemap staan ideeën om

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Breda

Protestantse Gemeente Breda Protestantse Gemeente Breda Wat vooraf ging Protestantse Gemeente Breda BOUWEN OP VERTROUWEN duurzaam en vitaal (november 2015) PGB duurzaam en vitaal Het visitatierapport Helderheid financiën Plan van

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

Contact. + 32 (0)486 70 78 34 koen.mertens@lessius.eu www.lessius.eu/pgmuziek. Locatie

Contact. + 32 (0)486 70 78 34 koen.mertens@lessius.eu www.lessius.eu/pgmuziek. Locatie levenslang leren! Type: Postgraduaat Studiepunten: 20 Kostprijs: 980 euro Lessen De start van de cursus is voorzien begin oktober 2012 en het einde in mei 2013. Ongeveer 18 lesdagen (praktijkoefeningen

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven:

BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN. In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: BELEIDSPLAN 2016 STICHTING ZINGEN VOOR JE LEVEN KOOR LEIDEN DOEL VAN DE STICHTING: In de statuten van de stichting staat het doel als volgt omschreven: Het oprichten en in stand houden van een koor onder

Nadere informatie

BIJZONDER TE VERMELDEN

BIJZONDER TE VERMELDEN De Stichting Chris Fictoor Foundation bevordert verspreiding, uitvoering en beheer van het werk van Chris Fictoor. Daarnaast stimuleert de stichting kennisoverdracht als vorm van dienstverlening aan de

Nadere informatie

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade.

Na afloop van elke zondagsdienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/limonade. Zondagsbrief voor zondag 18 juni 2017 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn Groningen Ouderling: Dorinda Hijszeler Diaken: Jan

Nadere informatie

Rapport aan de kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Voorhout van de gemeentebijeenkomst 14 maart 2010

Rapport aan de kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Voorhout van de gemeentebijeenkomst 14 maart 2010 1 Rapport aan de kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Voorhout van de gemeentebijeenkomst 14 maart 2010 De samenkomst van de christelijke gemeente op de zondagmorgen 2 Voorhout, juni 2010 Beste kerkenraad,

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN

Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN Cursus VRIENDEN MAKEN.KUN JE LEREN PRAKTISCHE INFORMATIE Wat voor cursus? Het is een cursus voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen stevige vriendenkring (meer) hebben en die actief willen onderzoeken

Nadere informatie

COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN

COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN COMPUTERCURSUS VOOR SENIOREN COMPUTERCURSUSSEN VOOR SENIOREN duidelijk en leerzaam Welzijn Teylingen organiseert al ruim 10 jaar samen met Stichting SeniorWeb computercursussen. De cursussen worden gegeven

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie