De fysieke en digitale spil in lokale netwerken. Bieb geknipt voor het Wmo-loket

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De fysieke en digitale spil in lokale netwerken. Bieb geknipt voor het Wmo-loket"

Transcriptie

1 maart Gld.sociaal Nieuwsbrief voor de relaties van de provincie Gelderland Kinderen bewegen 2 Stads kulturhus 3 Zet in op 12 min 4 Gesloten jeugdzorg 5 Broodje WMO 6 De fysieke en digitale spil in lokale netwerken Bieb geknipt voor het Wmo-loket De bibliotheek is een ideale plek voor de uitwisseling van informatie met burgers en organisaties. Laagdrempelig, publiek en onafhankelijk. Ook vanwege het podium dat de bieb via internet biedt. De bieb is met haar grote netwerk en know-how over het ontsluiten van informatie de aangewezen partij om samen met gemeenten de advies- en informatietaak van de Wmo in te vullen. Wmo desk is open Hoe doen anderen het? Waar vind ik voorbeeldplannen? Voor iedereen die vragen heeft over de invoering van de Wmo is er nu een initiatief van de provincie en negen ondersteuningsinstellingen. Hier staan ervaringen, methoden en nuttige contacten en links op een rij. Op 10 januari is de site on-line gegaan. De site is er om te halen én om te brengen. De provincie nodigt Wmo-professionals uit om hun kennis en ervaringen te delen met anderen die in de provincie met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn. Heeft u een project met goede resultaten of een netwerk gevormd rond een thema? Laat het aan anderen weten. Ben Lampe, T (026) In Wageningen hebben de gemeente en de bibliotheek elkaar in die taak al vroeg gevonden, wat resulteerde in het digitale wmo-loket nl. De laatste jaren hebben bibliotheken Burgers, organisaties en politiek kunnen hier in gesprek gaan. zich digitaal sterk vernieuwd, legt directeur Sjaak Driessen van de bblthk in Wageningen waar je mag liegen of de waarheid spreken. uit. Kijk naar de onderwijsdatabank schoolbieb.nl, In Wageningen heeft de bblthk dan ook de digitale vraagbaak Aladin.nl. En fysiek de eigenschappen van een discussie- en natuurlijk vooral G!ds, de digitale sociale informatieplaats gekregen, met een discussieplein kaart met adressen, producten, diensten en en een tribune. activiteiten op lokaal niveau. Cursus presenteren Podium voor participatie Om alle organisaties in het weid verbreide Wethouder Minie Walma noemt de bblthk sociale veld in Wageningen optimaal vindbaar om bovengenoemde reden alleen al een van te maken in het digitale wmo-loket, gaf de belangrijkste partners in het ontsluiten de bblthk cursussen. Organisaties leerden van het sociale veld. De kennis en instrumenten zich zo zelf actueel te presenteren in het zoals G!ds waren al beschikbaar, systeem. Hun activiteiten komen na een keer maar het gaat verder dan dat. De bibliotheek invoeren bovendien ook automatisch op de is een maximaal podium voor participatie, Wageningse agenda ongeacht zaken als geloof of kleur. Walma: Men kan kennisnemen van alles wat Sjaak Driessen wil dan ook dat zijn bieb veel er gaande is in de stad en die informatie is meer is dan de plaats waar je boeken leent en steeds vers. De provincie Gelderland ondersteunde informatie haalt: Iedereen weet de bibliotheek met te vinden en het is een belangrijke spil kennis en een financiële bijdrage. in lokale netwerken met maatschappelijke, culturele en educatieve instellingen. Burgers, organisaties en politiek kunnen hier in Kees van der Wal, T (026) 359 gesprek gaan. Het is een onafhankelijke plek 1 Gld. sociaal 13

2 Samen overgewicht te lijf SPORT Het is verontrustend: één op de acht kinderen heeft overgewicht. Met het project B-Fit van de Gelderse Sport Federatie (GSF) kunnen kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 15 jaar lekker gaan bewegen om overgewicht aan te pakken of te voorkomen. En dat is belangrijk, want overgewicht kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals hart- en vaatziekten. B-Fit is een meerjarig actieprogramma waarin de GSF met name aan scholen ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld lesprogramma s met extra gymlessen, bewegen in de klas en buitenschoolse activiteiten. Een B-Fit-consulent kan de school gedurende een aantal uren per week begeleiden. Ook ouderavonden zijn een onderdeel van het programma. Tot slot biedt B-Fit fittesten aan en natuurlijk is er ook een website. Samenwerking GSF werkt in het project B-Fit samen met onder meer gemeenten, scholen, sportclubs en GGD en. Anja Ton van de GGD regio Rivierenland erkent dat deze samenwerking essentieel is. Als een school bijvoorbeeld leerlingen stimuleert meer te gaan sporten, maar het aanbod van de sportclubs is niet groot genoeg, dan gebeurt er niks. En de GGD kan meedenken en adviseren over bijvoorbeeld het traktatiebeleid van scholen en over de invulling van lesprogramma s op het gebied van gezondheid. Oude IJsselstreek start met B-Fit De gemeente Oude IJsselstreek is de eerste gemeente waar het B-Fit programma start. Het programma gaat daar twee jaar lang lopen op vijf basisscholen. Zo worden 1000 leerlingen bereikt. Het programma zal twee jaar lang gevolgd worden door TNO. Daardoor is er na afloop echt zicht op de resultaten en effecten van het programma. Er samen voor gaan Het is hoog tijd dat we meer aandacht besteden aan meer bewegen en gezonder eten. zegt Manon Ruijgrok van de GSF. Overgewicht wordt nu ook als een maatschappelijk probleem gezien, al ligt de eindverantwoordelijkheid bij kinderen en hun ouders. Maar Gemeenten voelen ook een verantwoordelijkheid. B-fit laat kinderen meer bewegen De school kan een rol spelen, de gemeente kan zorgen voor regelgeving en voorzieningen. Anja Ton: Scholen weten meestal wel hoe ze het aan moeten pakken. Het ontbreekt ze alleen vaak aan tijd en geld. Daarom is het juist belangrijk dat scholen met B-Fit de mogelijkheden en ondersteuning krijgen om het overgewicht te lijf te gaan. De Gelderse Sport Federatie (GSF) heeft B-Fit ontwikkeld in opdracht van de provincie Gelderland. Rob Verhoeven, T (026) Scouting heeft veel te bieden WMO Grotere sociale samenhang in wijken, verantwoordelijke en participerende burgers en samen sterk staan: voor deze en andere Wmo-doelen, is Scouting een interessante partner voor gemeenten. Scouting Gelderland prikkelt Gelderse groepen en gemeenten om met elkaar om de tafel te gaan, want samen kunnen ze een hoop goeds bereiken. Scoutinggroepen zijn vrijwilligersorganisaties met wekelijkse activiteiten voor jongeren. Die zijn vaak gericht op het bijbrengen van sociale vaardigheden en het steeds zelfstandiger functioneren, begint Guus Bremer van Scouting Gelderland. Gelderland telt ook vijftien groepen die zich richten op kinderen met een beperking. Ook kinderen met bijvoorbeeld geïndiceerd probleemgedrag worden geregeld door huisartsen of hulpverleners naar scouting verwezen. Scouting bespreekt ook thema s zoals alcoholgebruik met jongeren. Bovendien zijn scoutinggroepen actief in hun wijk of buurt. Ze verrichten hand- en spandiensten bij evenementen als Koninginnedag, herdenkingen of wijkacties. Vrijwilligers vasthouden Volgens Bremer is de aansluiting op verschillende Wmo-taken evident. Aan tafel zitten met elkaar kan dan ook een hoop opleveren. Scoutinggroepen kunnen gemeenten adviseren over het behoud van vrijwilligers. In Nijmegen en omgeving nodigden 18 scoutinggroepen wethouder Lenie Scholten uit. Groepsvoorzitter Jeroen van Weert van De Bevers: De wethouder was verrast dat we met zo n duizend jongeren actief zijn, en wist niet hoe regelgeving ons daarin soms belemmert. Ook wezen we op een paar onjuistheden in een rapport over vrijwilligerssubsidies. Scoutinggroepen nemen jongeren op en assisteren bij evenementen Nu heeft ze ons uitgenodigd om dit bij de begrotingsvergadering ook aan de raad uit te leggen. U kunt contact leggen met Scouting via: Steunpunt Scouting Gelderland, Guus Bremer T (026) of Wiet Kapitz, T (026) Gld. sociaal 13

3 Overleg over jeugd neemt blinde vlek weg JEUGDZORG Wethouder André Borst van Hattem zegt het nog maar eens. De samenwerking tussen jeugdinstanties moet sluitend zijn. Er mogen geen blinde vlekken overblijven. Vandaar zijn enthousiasme over het justitieel casusoverleg (JCO) in politiedisctrict Noord-West Veluwe. Niet alleen de repressieve partners Openbaar Ministerie, politie, jeugdreclassering en kinderbescherming zitten daar bij elkaar, maar ook de gemeente als preventieve en zorgverantwoordelijke. Informatie uit netwerk Als een jongere zich op een strafbaar pad begeeft, is zijn probleem niet met een straf opgelost. Informatie uit het lokale netwerk rondom zo n kind biedt juist de aanknopingspunten die alle jeugdinstanties kunnen aangrijpen, vindt Borst. Accountmanager ketensamenwerking Gabrielle Dessing van het Openbaar Ministerie beaamt: In zo n geval zoek je de gedragsverandering, die je met een straf vaak niet voor elkaar krijgt. We kunnen dus niet zonder elkaar. Eerste Veluwse ervaringen vijf jaar geleden brachten helderheid voor alle betrokkenen. Borst: Wat gebeurt er allemaal om zo n kind heen? Dat moet je in beeld krijgen. Dat spéélt nou eenmaal een rol. Ook de gemeenten De minister pikte dat op, en gaf het OM twee jaar geleden opdracht dit in het hele land te regisseren. In eerste instantie toch zonder inbreng van de gemeenten. Borst: Dat was een groot gemis. Voor effectieve preventie en zorg moet je weten welke maatregelen justitie neemt met een kind. En justitie kan passender straffen met wetenschap uit het preventieve netwerk. Na een pilot met hernieuwde deelname van gemeenten, loopt er nu een tweejarig project tot juli 2009 in de districten Noord West Veluwe en Apeldoorn. Binnenkort volgen ook de IJsselstreek en Achterhoek. De provincie Gelderland subsidieert. Jacques Nuijens, T (026) Dok Zuid eerste stedelijk Kulturhus WELZIJN Nog even en het eerste Kulturhus in een stad is een feit. Dok Zuid in Apeldoorn, waarvan de bouw in december is gestart, huisvest medio 2009 belangrijke voorzieningen voor de inwoners van Apeldoorn-Zuid onder een dak. Kulturhusen, bedoeld om met name in buitengebieden het aantal voorzieningen op peil te houden voor bewoners, zijn ook in een stad geen overbodige luxe. Doordat in Dok Zuid instellingen zoals de bibliotheek, een gezondheidscentrum en het wijkcentrum gevestigd zijn, blijft de bemensing en de exploitatie betaalbaar. Bovendien werken alle gebruikers van het gebouw makkelijker samen met elkaar en met omwonenden. Een programmaraad met participerende organisaties en wijkbewoners maakt een activiteitenplanning, met bijvoorbeeld een Week van de Gezondheid. Dat komt bovenop het reguliere aanbod van participanten. Dat bestaat in Dok Zuid uit drie basisscholen, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, en een kinderdagverblijf. In een gezondheidscentrum vestigen zich huisartsen, een fysiotherapeut en een apotheek en er komt uiteindelijk een centrum voor jeugd en gezin. Dok Zuid gaat tal van voorzieningen in Apeldoorn Zuid bundelen Servicepunt zorg De provincie draagt in totaal dan ook Het Kulturhus wordt onderdeel van euro bijgedragen bij aan Dok woonservicegebied Zuiderpark. Daarmee wordt het ook het servicepunt voor de regeling voor Kulturhusen. Zuid. Daarvan komt euro uit bewoners van de 40 zorgwoningen in het complex, maar ook voor hulpbehoevende buurtbewoners buiten het T (055) Michiel Bruins gemeente Apeldoorn: centrum. Hun noodoproep komt daar terecht en ze kunnen er hun vragen stellen. Een verzorgingshuis met nog eens 52 eenheden maakt de clustering compleet. Dok Zuid dient meerdere beleidsdoelen van de provincie Gelderland. Gerard Verstappen, T (026) Gld. sociaal 13

4 Meer twaalf-min kids op tijd bij Bureau Jeugdzorg JEUGDZORG Het via politiesystemen zichtbaar krijgen van risicokinderen onder de twaalf, wordt uitgebreid naar vier grote gemeenten. Gedeputeerde Hans Esmeijer nam daartoe begin februari als netwerker het initiatief. Politie, wethouders van Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen en Bureau jeugdzorg gingen om de tafel. Tot grote vreugde van adjunct-directeur Leo Euser van Bureau Jeugdzorg Gelderland. Met de nieuwe wet op de jeugdzorg kunnen we actief reageren op signalen van derden die zich zorgen maken om kinderen. We moeten die kinderen dus zien te vinden, stelt Euser. De provincie en Bureau jeugdzorg werken daarvoor samen met veel partners als onderwijs en jeugdgezondheidszorg. Voor de screening van het toenemend aantal kinderen dat Bureau Jeugdzorg in beeld krijgt, kregen we al eens euro extra van de provincie. Ook koopt de provincie extra zorgcapaciteit in bij de thuiszorg, om te zorgen dat de toename geen langere wachtlijsten in de hand werkt. Intussen sluit het vangnet om jonge risicokinderen zich nog verder. Ook de politie is een goede vindplaats. Het project Zet in op 12 min maakte in 2007 in Arnhem zestig onzichtbare kinderen zichtbaar, om wie we ons zorgen moeten maken. Ook getuigen en daders De politie Gelderland Midden ontwikkelde een methode om uit haar systeem gegevens over jonge kinderen te destilleren die op een of andere manier met de politie van doen hadden. Deze methode brengt kinderen in beeld die als getuige of zelfs als dader betrokken waren bij geweld en die daarom mogelijk met spoed hulp nodig hebben. Screening door Bureau Jeugdzorg van deze jonge Arnhemmers, leverde zestig kinderen op die nog niet een of andere vorm van hulp kregen. We konden snel hulp inzetten, zodat deze kinderen eerder en dus veel effectiever worden bijgestuurd. Het maatschappelijk belang om zo vroeg mogelijk met deze kinderen aan de slag te gaan is enorm, stelt Euser. Je kan nog voorkomen dat zij het verkeerde pad opgaan. Dat ze het verkeerde gedragspatroon ontwikkelen, waar de maatschappij anders in hun latere puberteit mee te maken krijgt. De provincie werkt met de vier gemeenten, politie en Bureau Jeugdzorg aan 12 min: voorkomen dat ze het verkeerde gedragspatroon ontwikkelen een plan van aanpak voor de uitbreiding van de geslaagde zoekmethode met snelle hulpopvolging. De ontwikkeling past binnen de provinciale inspanningen voor een betere aansluiting van jeugdbeleid op Jeugdzorg. Mark van der Heijden, T (026) Mevrouw Koers wil assistent niet meer kwijt VERGRIJZING Een boodschappenlijst doorgeven, beeldtelefoneren met de kinderen, de kerkdienst op afstand volgen, opzoeken hoe die oefening voor je chronische klacht ook al weer moet. Het kan allemaal met de Persoonlijke Assistent voor het Leven, PAL4. Ongeveer 25 ouderen in de Nijmeegse wijk Brakkenstein hebben het prototype tot juli 2008 op proef gekregen. Mevrouw Paulien Koers (84) uit Nijmegen: Ik wil mijn assistent niet meer kwijt. Ik kan nu elke dag mijn zussen in Californie en Eindhoven zien en mijn neven in Zuid-Limburg en Venlo. En ik kan op Google dingen opzoeken, zoals foto s van het Koninklijk huis. Haar touch-screen computer biedt een menu met vier keuzes: Contact maken, Winkelen en ontspannen, Gezondheid en huishouden en Wijk en wonen. Het is de bedoeling de mogelijkheden van PAL4 nog verder uit te breiden. De initiatiefnemers denken aan spreekuren per beeldtelefoon, een herinnerservice om medicijnen in te nemen en elektronische patiëntendossiers. Zorggroep Zuid-Gelderland heeft met nog drie zorginstellingen het voortouw genomen om de computer samen met ict-zorgbedrijf Focus Cura te ontwikkelen. Het apparaat is een ondersteuning voor het toekomstige tekort aan zorghanden ten opzichte van het aantal ouderen. De provincie verwacht veel van technologie die het oudere mensen mogelijk maakt langer in hun eigen huis te blijven wonen en draagt daarom financieel bij aan de ontwikkeling van PAL4. Mevrouw Koers kan goed met haar assistent overweg Pie Laeven, T (026) Gld. sociaal 13

5 Gesloten behandeling met terugkeertraject JEUGDZORG Begin dit jaar is de gesloten jeugdzorg van start gegaan. Een eigen plek voor jongeren die vanwege ernstige gedragsproblemen intensieve zorg in een gesloten omgeving nodig hebben. De winst: kinderen zonder strafblad hoeven nu niet meer voor een gesloten behandeling naar een justitiële jeugdinrichting. Door een goed afgestemd traject wordt bovendien een snelle terugkeer naar het open jeugdzorgaanbod logischer. Gesloten jeugdzorg is bedoeld voor jongeren die tijdelijk tegen zichzelf of de invloeden van hun omgeving beschermd moeten worden, of die zich zo gedragen dat we de maatschappij daartegen willen beschermen. Ernstige gedragsproblemen In het Gelderse Eefde biedt Rentray met JeugdzorgPlus vorm aan de gesloten jeugdzorg. Frank Candel is voorzitter van de Raad van Bestuur van Rentray. De noodzaak voor gesloten behandeling van jongeren met ernstige gedragsproblemen is steeds groter. De reguliere jeugdzorg bleek niet altijd opgewassen tegen de ernstige gedragsproblematiek. In een Justitiële Jeugdinrichting zaten ze in het zelfde regiem als jongeren die veroordeeld waren voor een ernstig delict. De samenleving accepteerde dat niet meer. Door de komst van de gesloten zorgplekken worden deze kinderen niet meer gecriminaliseerd. Snel weer terug JeugdzorgPlus biedt een behandeling op maat, en houdt de jongeren daarbij dichtbij de samenleving. Ouders worden betrokken bij de intensieve behandeling. Als het vervolgens in de instelling beter gaat met de jongeren, mogen ze weer terug naar de samenleving. Dit gebeurt met begeleiding vanuit de gesloten jeugdzorg. Candel: We moeten ons wel realiseren dat veel van de problematiek chronisch is, en dat we jongeren daarom alleen in een traject effectief kunnen behandelen. Als het ons lukt samen met andere zorgaanbieders een goed traject op maat uit te zetten, kunnen jongeren veilig terugkeren naar de samenleving en kunnen we de samenleving de veiligheid bieden die nodig is. JeugdzorgPlus is na een aanpassing van de Wet op de Jeugdzorg tot stand gekomen onder regie van het ministerie van Jeugd en Gezin. JeugdzorgPlus maakt veel nadrukkelijker deel uit van de jeugdzorgketen. We worden dus ook lid van de branche jeugdzorg van de provincie Gelderland. De provincie bereidt zich er op voor om, na een overgangsfase, de regie over dit nieuwe JeugdzorgPlus: gesloten, maar dichtbij de samenleving onderdeel van de jeugdzorgketen over te nemen. Wilt u meer weten over JeugdzorgPlus, kijk dan ook eens op Annemieke Oostveen, T (026) Vraag het de Adviseur Informele Zorg WELZIJN Waar zitten mensen die vrijwillig voor een ander zorgen? Wat kunnen we als gemeente voor deze waardevolle burgers doen? Ursela van Dijk helpt gemeenten deze vragen te beantwoorden. Zij is de komende twee jaar de Adviseur Informele Zorg in Gelderland. Zonder vrijwilligers zou een belangrijk deel van de zorg aan ouderen en zieken wegvallen. Mantelzorgers en leden van hulporganisaties kunnen vaak heel goed wat ondersteuning gebruiken voor hun activiteiten. Van gemeenten wordt verwacht dat ze die bieden. Hoe bouw je dat als gemeente op? Ursela staat graag voor hun klaar: Mensen die vrijwillig voor anderen in hun omgeving zorgen, zijn essentieel voor onze samenleving. Sinds de invoering van de Wmo bepalen gemeenten waar het geld naartoe gaat om deze mensen te ondersteunen. Dit is een nieuw terrein voor gemeenten. Ik ben er om hen te helpen. Voor veel gemeenten is de opgave erg pittig en de doelgroep is enorm belangrijk. Beleid uitstippelen zonder de doelgroep uit het oog te verliezen is de belangrijkste ervaring uit mijn vorige baan. Ik kan er echt van genieten om te helpen problemen op te oplossen. De contactgegevens van Ursela van Dijk zijn te vinden op Ursela van Dijk, Adviseur Informele Zorg in Gelderland Lisette Ahlers, T (026) Gld. sociaal 13

6 IN HET KORT Domoticatoets klaar voor gebruik king van het regionale (lokale) jeugdbeleid en Een van de manieren waardoor ouderen in om de wederzijdse aansluiting van jeugdzorg Nederland langer en prettiger thuis kunnen en de regionale (lokale) netwerken. Bijzondere blijven wonen is technologie voor in huis aandacht wordt gevraagd voor de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin, de (domotica). De provincie helpt graag mee die te ontwikkelen én te introduceren. Individuele inwoners van Gelderland en professionals tiek van risicojeugd tot 12 jaar. Gelderse Aanval op de Uitval en de problema- in de woningbouw kunnen nu achter de computer bepalen of, en zo ja, wat voor domoticaderland.nl; kijk onder jeugdbeleid, berichten. U kunt het rapport downloaden via voor hen nuttig zijn. Daarvoor ontwikkelde TNO in opdracht van de provincie De toets is er voor Peter Eijsten, T (026) plus bewoners van bestaande woningen, mantelzorgers en voor professionals zoals architecten, makelaars, aannemers en installatiebedrijven. Zegt het voort! Evaluatie Zorg Advies Teams over het domoticabeleid van Gelderland heeft ruime ervaring opgedaan de provincie: met Zorg Advies Teams (ZAT) in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In 2007 is de kwaliteit van de onderwijs-zorgstructuren in Gelderland onderzocht. Een Henk Langes, T (026) aantal ZAT s is inhoudelijk geëvalueerd in samenwerking met de desbetreffende gemeenten. Daarnaast zijn de inzet en ervaringen van Gelderse aanpak kindermishandeling Bureaus Jeugdzorg in de ZAT s in Gelderland Kinderen van ouders met psychiatrische bekeken. De resultaten van de evaluatie zijn te problematiek bevinden zich in een kwetsbare lezen in de rapportages Samenwerken tussen positie en lopen risico s. Door meer oog te partners en Functioneren in de praktijk. hebben voor de situatie van deze kinderen, De rapportages zijn te vinden op: kan de kans op kindermishandeling worden teruggedrongen. Goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de GGZ afdeling volwassenen, Bureau Jeugdzorg Gelderland Angelique van Middendorp, T (026) /AMK en de Raad voor de kinderbescherming is van groot belang en kan onnodige schade bij deze kinderen voorkomen. Om deze reden is de Gelderse Aanpak Kindermishandeling opgesteld. Het document kunt u downloaden via Wmo-wethouders en Wmo-beleidsambte- Mis m niet: Broodje Wmo naren van Gelderse gemeenten opgelet. Het eerste Broodje Wmo komt eraan. Op donderdag 10 april start de eerste van deze serie Esta Hellendoorn, T (026) themabijeenkomsten over de Wmo. Het doel: met andere gemeenten uitwisselen hoe het loopt, wat lastig is en kijkjes in de keuken van anderen. Uitvoeringsprogramma Versterking & Het eerste Broodje Wmo gaat over effectieve Aansluiting 2008 beleidsparticipatie. Vertegenwoordigt de Het Uitvoeringsprogramma Jeugd Versterking Wmo-raad in uw gemeente wel de mensen & Aansluiting 2008 is 12 februari vastgesteld. waar het om gaat? Welke modellen zijn er In het programma spelen de afspraken met beschikbaar voor goede uitwisseling met gemeenten een hoofdrol. Het gaat om verster- burgers bij uw beleidsvorming? Zorgbelang Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt Donderdag 10 april : broodje Wmo reikt suggesties aan en we kijken naar praktijkervaringen van gemeenten. Provinciehuis Arnhem gebouw Rijnstate zaal 3.1, 10 tot 13 uur, lunch inbegrepen. Aanmeldingen en gespreksstof opgeven via Bibliotheekvernieuwing in de etalage Bibliotheken zijn druk met bibliotheekver nieuwing, wat uiteindelijk een bredere en completere bieb voor het publiek oplevert. Dat laten de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB) en de provincie Gelderland niet ongemerkt voorbijgaan. Met de actie Haal meer uit de bieb, twee weken voor de boekenweek, bibliotheken de vernieuwingen zien. Er zijn flyers, boekenleggers, displays, banners, ansichtkaarten en ballonnen beschikbaar en bibliotheken kunnen inhaken op allerlei activiteiten. Begin maart verschijnt een advertentie in alle Gelderse huis-aan-huis-kranten. Biblioservice Gelderland Gerda Geven, T (026) Gld. sociaal is een uitgave van de provincie Gelderland. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Voor aanmelden, wijzigen en opzeggen van gratis abonnementen: Provincie Gelderland T (026) Postbus 9090 Markt GX Arnhem 6 Gld. sociaal 13

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp

Werken met. ESAR werkt! Werken met ESAR werkt! betere en snellere hulp Werken met esar@almere.nl Werken met ESAR werkt! ESAR werkt! betere en snellere hulp Almeerse professionals over hun ervaringen met het Elektronisch Signaleringssysteem Alle Risicojeugd Telefoon 14 036

Nadere informatie

Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt

Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt Bezorg uw school een superteam! Een eigen zorg- en adviesteam: dichterbij dan u denkt Een zorg- en adviesteam: een goede zet voor school, gezin én kind. Scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen

Nadere informatie

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd

Passie voor jongeren. Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Passie voor jongeren Goede jeugdzorg is een must Lenie Scholten wethouder jeugd Jongeren in Nijmegen 19.064 18 tot 23 jaar 9.543 12 t/m 17 jaar 3.107 10 en 11 jarigen 9.537 4 t/m 9 jaar 6.468 0 t/m 3 jaar

Nadere informatie

Wat weet u na vanavond?

Wat weet u na vanavond? ROADSHOW Wijkzorg Wat weet u na vanavond?.wat er nu eigenlijk verandert en waarom Hoe bestaande samenwerking goed kan worden benut als basis voor Wijkzorg.Wat kansen zijn om welzijn en informele zorg aan

Nadere informatie

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden

Wethouder Johan Coes Gemeente Hellendoorn. Wethouder Jan Binnenmars Gemeente Twenterand. Wethouder Dianne Span Gemeente Wierden INLEIDING: Veel bijeenkomsten bezocht en meegedacht die gaan over de transitie. Inschrijven en verkrijgen van een raamovereenkomst met de 14 Twentse gemeenten De planning voor 2015 maken tot zover de indicatie

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Pluk en plant. Oogsten en planten na 4 jaar vrijwillige inzet en informele zorg in de provincie Gelderland

Pluk en plant. Oogsten en planten na 4 jaar vrijwillige inzet en informele zorg in de provincie Gelderland Pluk en plant Oogsten en planten na 4 jaar vrijwillige inzet en informele zorg in de provincie Gelderland Datum: 20 juni 2012 Tijd: 9.00-13.30 uur Plaats: Huis der Provincie, Arnhem Komt u met ons de oogst

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar

Veilig Centrum Jeugd en Gezin Lelystad. Lelystad. hoofdstad provincie Flevoland inwoners ( ) 31% jongeren tot en met 23 jaar Lelystad hoofdstad provincie Flevoland 75.120 inwoners (1-1-2011) 31% jongeren tot en met 23 jaar Historie netwerkorganisatie Sinds 1999 netwerkorganisatie Breakpoint Wijk- en stedelijke overleggen Advisering

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin in Rotterdam

Centrum voor Jeugd en Gezin in Rotterdam dienst Ruimte, Economie en Welzijn Bezoekadres Prinsenhof A Prinsenhof 3 Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Aan geadresseerde telefoon (026) 359 91 11 telefax (026) 359 94 80 e-mail post@gelderland.nl

Nadere informatie

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie +

Jeugdzorg verandert. Decentralisatie + Jeugdzorg verandert Decentralisatie + Wet op de jeugdzorg 2009-2012 Evaluatie transitie van de jeugdzorg Doel nieuwe wet Realiseren van inhoudelijke en organisatorische verandering in de jeugdzorg Terugdringen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017

Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 Verslag bijeenkomst zorg & ondersteuning 22 maart 2017 In Zaanstad kan iedereen meedenken én praten over (goede) zorg en ondersteuning. Dit jaar heeft de gemeente haar werkwijze vernieuwd. Om zo beter

Nadere informatie

Presentatie voor cliëntenorganisaties

Presentatie voor cliëntenorganisaties Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Presentatie voor cliëntenorganisaties 18 oktober 2013 Ambitie 1. Hulp en zorg anders georganiseerd: dichtbij huis, snel beschikbaar, minder versnipperd 2. Groter beroep

Nadere informatie

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland?

Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden Welke AFSPRAKEN gelden bij partijen die betrokken zijn bij de JEUGDZORG in Zeeland? overheden zorginstellingen

Nadere informatie

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant

Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbare burgers in beeld? Workshop Symposium 10 februari 2014 Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Brabant Kwetsbaarheid in beeld Inhoud workshop Het algemene beeld: Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen A) Kosten en uren Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. De interventie staat beschreven zoals deze er op dit moment uit ziet. Bij interventies

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26

Noorden veldwerker. Zorg. De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg. Brochure Noorderveldwerker.indd :26 Welzijn Noorden veldwerker Wonen Zorg De Noordenveldwerker Wegwijzer in welzijn, wonen en zorg Brochure Noorderveldwerker.indd 1 04-05-12 13:26 1 Inleiding De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

VTV In2Action in Schiedam-Oost. Verslag van Policy Game in Schiedam op 2 oktober 2015

VTV In2Action in Schiedam-Oost. Verslag van Policy Game in Schiedam op 2 oktober 2015 in Schiedam-Oost Verslag van Policy Game in Schiedam op 2 oktober 2015 1 Beste deelnemer van de VTV In2Action game, Nogmaals bedankt voor uw deelname aan de VTV in2action game op 2 oktober jl. en uw investering

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 20 december 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden

Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen. Presentatie Veiligheidshuis Rivierenland Raadsleden Veiligheidshuis Rivierenland Verbindt en brengt samen Inhoud kort verloop hoe werkt het Veiligheidshuis/organigram doelstelling/doelgroepen/partners financiële vertaling kaders feiten per gemeente casus

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Uw kind. in de Verwijsindex. Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex Wat betekent dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Uw kind in de Verwijsindex, wat betekent dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Consultatiebureaus voor ouderen Projectbeschrijvingen 2005-2008

Consultatiebureaus voor ouderen Projectbeschrijvingen 2005-2008 Consultatiebureaus voor ouderen Projectbeschrijvingen 2005-2008 Ouderen worden geacht zelf in te schatten wanneer hun gezondheid en welzijn worden bedreigd. De signalering van omstandigheden die het lichamelijke,

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013

Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Buurtontmoetingsplek (BOP) Nicolette Verkleij VKKFDG Inspiratiedag Zelhem 5 oktober 2013 Welkom xx aanwezigen x van dorpsraad/belangenorganisatie x van dorpshuis / mfc / kh x dcp x ondersteuningsinstelling

Nadere informatie

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda

Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Jeugdbeleid en de lokale educatieve agenda Workshop verzorgd door: Rob Gilsing (SCP) Hans Migchielsen (Jeugd en Onderwijs) Opzet: inhoudelijke karakterisering lokaal educatieve agenda: Landelijk (relatie

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

EXPERIMENT nieuwe buren

EXPERIMENT nieuwe buren EXPERIMENT nieuwe buren Cliënten zijn het best af als zij zoveel mogelijk op eigen kracht in zo normaal mogelijke omstandigheden kunnen functioneren. Daar kan geen professional tegenop. Als we in staat

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de Nederlandse gemeenten i.a.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Ons kenmerk Inlichtingen bij Datum maarten.vollenbroek@jeugdengezin.nl Onderwerp

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd

Centrale helpdesk voor gemeenten. Samenwerken voor de jeugd Centrale helpdesk voor gemeenten Samenwerken voor de jeugd Inhoud Woord vooraf 3 1. Meer preventie en meer opvoedondersteuning 5 Centrum voor Jeugd en Gezin 5 Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg 6 Digitaal

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de volgende evaluatiebepaling opgenomen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Najaar 2012 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Trainingen Welkom! Graag presenteren we u het aanbod van de Academie Zorgbelang Brabant voor

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar

Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht Gezond! Een succesvolle aanpak tussen gemeente en zorgverzekeraar Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Door: Ellen van der Voorst en Victor Everhardt Achmea, divisie Zorg & Gezondheid werken samen

Nadere informatie

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013

AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 AVI-nieuwsbrief #18 11 juli 2013 Beste lezers De decentralisaties komen steeds dichterbij. Gemeenten zijn druk met alle voorbereidingen. Want om de overgang in 2015 goed te kunnen maken, zou hun Wmo-beleidsplan

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en 3 vindt 5 2 : Instrument 6 Aannames

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Verslag werkbezoek Centrum Jeugd en Gezin Eindhoven en de SPIL-centra: een uitmuntende samenwerking! 13 maart 2008

Verslag werkbezoek Centrum Jeugd en Gezin Eindhoven en de SPIL-centra: een uitmuntende samenwerking! 13 maart 2008 VERSLAG dienst Ruimte, Economie en Welzijn Aan : Geadresseerde Afschrift aan : Van : mw. E.M. Hellendoorn Datum : 8 april 2008 Betreft : Verslag werkbezoek Centrum Jeugd en Gezin Eindhoven en de SPIL-centra

Nadere informatie

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen

Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Projectplan regionaal voetballen (sporten) voor dak en thuislozen Aanleiding In de Noord Veluwe werken zes gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) nauw samen met betrekking

Nadere informatie

Zorg voor jeugdigen in Nederland

Zorg voor jeugdigen in Nederland DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Zorg voor jeugdigen in Nederland Presentatie Vlaams-Nederlands Huis deburen, Directie Curatieve Zorg, 14 november 2006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities

Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities De drie transities Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet Presentatie Nuenense buurt- en wijkverenigingen 17 november 2014 Wethouder Paul Weijmans, portefeuillehouder coördinatie Transities Nieuwe verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid.

Middels deze brief informeren wij u over de publiciteitscampagne(s) rondom het Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Gelderland-Zuid. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN.

AALTEN ACTUEEL. Agenda IN HET KORT... Gewijzigde data afvalinzameling en openingstijden met de feestdagen OPENBARE BEKENDMAKINGEN. Iedere week worden in Aalten Actueel de openbare bekendmakingen gepubliceerd. U kunt het actuele nieuws volgen op www.aalten.nl, facebook en twitter. 9 december 2014 Gewijzigde data afvalinzameling en

Nadere informatie

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO WELKOM BIJ INDIGO MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ IEDEREEN HEEFT WEL EENS EEN PERIODE WAARIN HET NIET ZO LEKKER GAAT. VAAK KOM JE DAAR ZELF WEL WEER UIT. OOK KAN EEN HUISARTS DAARVOOR GOEDE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over aanpak eenzaamheid

Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over aanpak eenzaamheid gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6537 Inboeknummer 15bst01484 Beslisdatum B&W 27 oktober 2015 Dossiernummer 15.44.103 (2.8.1) Raadsvragen Van de raadsleden mw. L. Hofman-Jobse en dhr. C. Weijs (CDA) over

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014

Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid 2013 en 2014 Uitvoeringsplan Lokaal Gezondheidsbeleid en 2014 Via de evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2010- hebben wij gemeld dat voor Lokaal Gezondheidsbeleid geen afzonderlijke nota meer verschijnt. Dit omdat gezondheid

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk

Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk September 2015 Nieuwsbrief De eerste interne nieuwsbrief Samen Sterk in de Wijk Vught. Deze brief verschijnt periodiek. Samenwerkende organisaties Samen Sterk in de Wijk

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie