De fysieke en digitale spil in lokale netwerken. Bieb geknipt voor het Wmo-loket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De fysieke en digitale spil in lokale netwerken. Bieb geknipt voor het Wmo-loket"

Transcriptie

1 maart Gld.sociaal Nieuwsbrief voor de relaties van de provincie Gelderland Kinderen bewegen 2 Stads kulturhus 3 Zet in op 12 min 4 Gesloten jeugdzorg 5 Broodje WMO 6 De fysieke en digitale spil in lokale netwerken Bieb geknipt voor het Wmo-loket De bibliotheek is een ideale plek voor de uitwisseling van informatie met burgers en organisaties. Laagdrempelig, publiek en onafhankelijk. Ook vanwege het podium dat de bieb via internet biedt. De bieb is met haar grote netwerk en know-how over het ontsluiten van informatie de aangewezen partij om samen met gemeenten de advies- en informatietaak van de Wmo in te vullen. Wmo desk is open Hoe doen anderen het? Waar vind ik voorbeeldplannen? Voor iedereen die vragen heeft over de invoering van de Wmo is er nu een initiatief van de provincie en negen ondersteuningsinstellingen. Hier staan ervaringen, methoden en nuttige contacten en links op een rij. Op 10 januari is de site on-line gegaan. De site is er om te halen én om te brengen. De provincie nodigt Wmo-professionals uit om hun kennis en ervaringen te delen met anderen die in de provincie met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn. Heeft u een project met goede resultaten of een netwerk gevormd rond een thema? Laat het aan anderen weten. Ben Lampe, T (026) In Wageningen hebben de gemeente en de bibliotheek elkaar in die taak al vroeg gevonden, wat resulteerde in het digitale wmo-loket nl. De laatste jaren hebben bibliotheken Burgers, organisaties en politiek kunnen hier in gesprek gaan. zich digitaal sterk vernieuwd, legt directeur Sjaak Driessen van de bblthk in Wageningen waar je mag liegen of de waarheid spreken. uit. Kijk naar de onderwijsdatabank schoolbieb.nl, In Wageningen heeft de bblthk dan ook de digitale vraagbaak Aladin.nl. En fysiek de eigenschappen van een discussie- en natuurlijk vooral G!ds, de digitale sociale informatieplaats gekregen, met een discussieplein kaart met adressen, producten, diensten en en een tribune. activiteiten op lokaal niveau. Cursus presenteren Podium voor participatie Om alle organisaties in het weid verbreide Wethouder Minie Walma noemt de bblthk sociale veld in Wageningen optimaal vindbaar om bovengenoemde reden alleen al een van te maken in het digitale wmo-loket, gaf de belangrijkste partners in het ontsluiten de bblthk cursussen. Organisaties leerden van het sociale veld. De kennis en instrumenten zich zo zelf actueel te presenteren in het zoals G!ds waren al beschikbaar, systeem. Hun activiteiten komen na een keer maar het gaat verder dan dat. De bibliotheek invoeren bovendien ook automatisch op de is een maximaal podium voor participatie, Wageningse agenda ongeacht zaken als geloof of kleur. Walma: Men kan kennisnemen van alles wat Sjaak Driessen wil dan ook dat zijn bieb veel er gaande is in de stad en die informatie is meer is dan de plaats waar je boeken leent en steeds vers. De provincie Gelderland ondersteunde informatie haalt: Iedereen weet de bibliotheek met te vinden en het is een belangrijke spil kennis en een financiële bijdrage. in lokale netwerken met maatschappelijke, culturele en educatieve instellingen. Burgers, organisaties en politiek kunnen hier in Kees van der Wal, T (026) 359 gesprek gaan. Het is een onafhankelijke plek 1 Gld. sociaal 13

2 Samen overgewicht te lijf SPORT Het is verontrustend: één op de acht kinderen heeft overgewicht. Met het project B-Fit van de Gelderse Sport Federatie (GSF) kunnen kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 15 jaar lekker gaan bewegen om overgewicht aan te pakken of te voorkomen. En dat is belangrijk, want overgewicht kan gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals hart- en vaatziekten. B-Fit is een meerjarig actieprogramma waarin de GSF met name aan scholen ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld lesprogramma s met extra gymlessen, bewegen in de klas en buitenschoolse activiteiten. Een B-Fit-consulent kan de school gedurende een aantal uren per week begeleiden. Ook ouderavonden zijn een onderdeel van het programma. Tot slot biedt B-Fit fittesten aan en natuurlijk is er ook een website. Samenwerking GSF werkt in het project B-Fit samen met onder meer gemeenten, scholen, sportclubs en GGD en. Anja Ton van de GGD regio Rivierenland erkent dat deze samenwerking essentieel is. Als een school bijvoorbeeld leerlingen stimuleert meer te gaan sporten, maar het aanbod van de sportclubs is niet groot genoeg, dan gebeurt er niks. En de GGD kan meedenken en adviseren over bijvoorbeeld het traktatiebeleid van scholen en over de invulling van lesprogramma s op het gebied van gezondheid. Oude IJsselstreek start met B-Fit De gemeente Oude IJsselstreek is de eerste gemeente waar het B-Fit programma start. Het programma gaat daar twee jaar lang lopen op vijf basisscholen. Zo worden 1000 leerlingen bereikt. Het programma zal twee jaar lang gevolgd worden door TNO. Daardoor is er na afloop echt zicht op de resultaten en effecten van het programma. Er samen voor gaan Het is hoog tijd dat we meer aandacht besteden aan meer bewegen en gezonder eten. zegt Manon Ruijgrok van de GSF. Overgewicht wordt nu ook als een maatschappelijk probleem gezien, al ligt de eindverantwoordelijkheid bij kinderen en hun ouders. Maar Gemeenten voelen ook een verantwoordelijkheid. B-fit laat kinderen meer bewegen De school kan een rol spelen, de gemeente kan zorgen voor regelgeving en voorzieningen. Anja Ton: Scholen weten meestal wel hoe ze het aan moeten pakken. Het ontbreekt ze alleen vaak aan tijd en geld. Daarom is het juist belangrijk dat scholen met B-Fit de mogelijkheden en ondersteuning krijgen om het overgewicht te lijf te gaan. De Gelderse Sport Federatie (GSF) heeft B-Fit ontwikkeld in opdracht van de provincie Gelderland. Rob Verhoeven, T (026) Scouting heeft veel te bieden WMO Grotere sociale samenhang in wijken, verantwoordelijke en participerende burgers en samen sterk staan: voor deze en andere Wmo-doelen, is Scouting een interessante partner voor gemeenten. Scouting Gelderland prikkelt Gelderse groepen en gemeenten om met elkaar om de tafel te gaan, want samen kunnen ze een hoop goeds bereiken. Scoutinggroepen zijn vrijwilligersorganisaties met wekelijkse activiteiten voor jongeren. Die zijn vaak gericht op het bijbrengen van sociale vaardigheden en het steeds zelfstandiger functioneren, begint Guus Bremer van Scouting Gelderland. Gelderland telt ook vijftien groepen die zich richten op kinderen met een beperking. Ook kinderen met bijvoorbeeld geïndiceerd probleemgedrag worden geregeld door huisartsen of hulpverleners naar scouting verwezen. Scouting bespreekt ook thema s zoals alcoholgebruik met jongeren. Bovendien zijn scoutinggroepen actief in hun wijk of buurt. Ze verrichten hand- en spandiensten bij evenementen als Koninginnedag, herdenkingen of wijkacties. Vrijwilligers vasthouden Volgens Bremer is de aansluiting op verschillende Wmo-taken evident. Aan tafel zitten met elkaar kan dan ook een hoop opleveren. Scoutinggroepen kunnen gemeenten adviseren over het behoud van vrijwilligers. In Nijmegen en omgeving nodigden 18 scoutinggroepen wethouder Lenie Scholten uit. Groepsvoorzitter Jeroen van Weert van De Bevers: De wethouder was verrast dat we met zo n duizend jongeren actief zijn, en wist niet hoe regelgeving ons daarin soms belemmert. Ook wezen we op een paar onjuistheden in een rapport over vrijwilligerssubsidies. Scoutinggroepen nemen jongeren op en assisteren bij evenementen Nu heeft ze ons uitgenodigd om dit bij de begrotingsvergadering ook aan de raad uit te leggen. U kunt contact leggen met Scouting via: Steunpunt Scouting Gelderland, Guus Bremer T (026) of Wiet Kapitz, T (026) Gld. sociaal 13

3 Overleg over jeugd neemt blinde vlek weg JEUGDZORG Wethouder André Borst van Hattem zegt het nog maar eens. De samenwerking tussen jeugdinstanties moet sluitend zijn. Er mogen geen blinde vlekken overblijven. Vandaar zijn enthousiasme over het justitieel casusoverleg (JCO) in politiedisctrict Noord-West Veluwe. Niet alleen de repressieve partners Openbaar Ministerie, politie, jeugdreclassering en kinderbescherming zitten daar bij elkaar, maar ook de gemeente als preventieve en zorgverantwoordelijke. Informatie uit netwerk Als een jongere zich op een strafbaar pad begeeft, is zijn probleem niet met een straf opgelost. Informatie uit het lokale netwerk rondom zo n kind biedt juist de aanknopingspunten die alle jeugdinstanties kunnen aangrijpen, vindt Borst. Accountmanager ketensamenwerking Gabrielle Dessing van het Openbaar Ministerie beaamt: In zo n geval zoek je de gedragsverandering, die je met een straf vaak niet voor elkaar krijgt. We kunnen dus niet zonder elkaar. Eerste Veluwse ervaringen vijf jaar geleden brachten helderheid voor alle betrokkenen. Borst: Wat gebeurt er allemaal om zo n kind heen? Dat moet je in beeld krijgen. Dat spéélt nou eenmaal een rol. Ook de gemeenten De minister pikte dat op, en gaf het OM twee jaar geleden opdracht dit in het hele land te regisseren. In eerste instantie toch zonder inbreng van de gemeenten. Borst: Dat was een groot gemis. Voor effectieve preventie en zorg moet je weten welke maatregelen justitie neemt met een kind. En justitie kan passender straffen met wetenschap uit het preventieve netwerk. Na een pilot met hernieuwde deelname van gemeenten, loopt er nu een tweejarig project tot juli 2009 in de districten Noord West Veluwe en Apeldoorn. Binnenkort volgen ook de IJsselstreek en Achterhoek. De provincie Gelderland subsidieert. Jacques Nuijens, T (026) Dok Zuid eerste stedelijk Kulturhus WELZIJN Nog even en het eerste Kulturhus in een stad is een feit. Dok Zuid in Apeldoorn, waarvan de bouw in december is gestart, huisvest medio 2009 belangrijke voorzieningen voor de inwoners van Apeldoorn-Zuid onder een dak. Kulturhusen, bedoeld om met name in buitengebieden het aantal voorzieningen op peil te houden voor bewoners, zijn ook in een stad geen overbodige luxe. Doordat in Dok Zuid instellingen zoals de bibliotheek, een gezondheidscentrum en het wijkcentrum gevestigd zijn, blijft de bemensing en de exploitatie betaalbaar. Bovendien werken alle gebruikers van het gebouw makkelijker samen met elkaar en met omwonenden. Een programmaraad met participerende organisaties en wijkbewoners maakt een activiteitenplanning, met bijvoorbeeld een Week van de Gezondheid. Dat komt bovenop het reguliere aanbod van participanten. Dat bestaat in Dok Zuid uit drie basisscholen, een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, en een kinderdagverblijf. In een gezondheidscentrum vestigen zich huisartsen, een fysiotherapeut en een apotheek en er komt uiteindelijk een centrum voor jeugd en gezin. Dok Zuid gaat tal van voorzieningen in Apeldoorn Zuid bundelen Servicepunt zorg De provincie draagt in totaal dan ook Het Kulturhus wordt onderdeel van euro bijgedragen bij aan Dok woonservicegebied Zuiderpark. Daarmee wordt het ook het servicepunt voor de regeling voor Kulturhusen. Zuid. Daarvan komt euro uit bewoners van de 40 zorgwoningen in het complex, maar ook voor hulpbehoevende buurtbewoners buiten het T (055) Michiel Bruins gemeente Apeldoorn: centrum. Hun noodoproep komt daar terecht en ze kunnen er hun vragen stellen. Een verzorgingshuis met nog eens 52 eenheden maakt de clustering compleet. Dok Zuid dient meerdere beleidsdoelen van de provincie Gelderland. Gerard Verstappen, T (026) Gld. sociaal 13

4 Meer twaalf-min kids op tijd bij Bureau Jeugdzorg JEUGDZORG Het via politiesystemen zichtbaar krijgen van risicokinderen onder de twaalf, wordt uitgebreid naar vier grote gemeenten. Gedeputeerde Hans Esmeijer nam daartoe begin februari als netwerker het initiatief. Politie, wethouders van Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen en Bureau jeugdzorg gingen om de tafel. Tot grote vreugde van adjunct-directeur Leo Euser van Bureau Jeugdzorg Gelderland. Met de nieuwe wet op de jeugdzorg kunnen we actief reageren op signalen van derden die zich zorgen maken om kinderen. We moeten die kinderen dus zien te vinden, stelt Euser. De provincie en Bureau jeugdzorg werken daarvoor samen met veel partners als onderwijs en jeugdgezondheidszorg. Voor de screening van het toenemend aantal kinderen dat Bureau Jeugdzorg in beeld krijgt, kregen we al eens euro extra van de provincie. Ook koopt de provincie extra zorgcapaciteit in bij de thuiszorg, om te zorgen dat de toename geen langere wachtlijsten in de hand werkt. Intussen sluit het vangnet om jonge risicokinderen zich nog verder. Ook de politie is een goede vindplaats. Het project Zet in op 12 min maakte in 2007 in Arnhem zestig onzichtbare kinderen zichtbaar, om wie we ons zorgen moeten maken. Ook getuigen en daders De politie Gelderland Midden ontwikkelde een methode om uit haar systeem gegevens over jonge kinderen te destilleren die op een of andere manier met de politie van doen hadden. Deze methode brengt kinderen in beeld die als getuige of zelfs als dader betrokken waren bij geweld en die daarom mogelijk met spoed hulp nodig hebben. Screening door Bureau Jeugdzorg van deze jonge Arnhemmers, leverde zestig kinderen op die nog niet een of andere vorm van hulp kregen. We konden snel hulp inzetten, zodat deze kinderen eerder en dus veel effectiever worden bijgestuurd. Het maatschappelijk belang om zo vroeg mogelijk met deze kinderen aan de slag te gaan is enorm, stelt Euser. Je kan nog voorkomen dat zij het verkeerde pad opgaan. Dat ze het verkeerde gedragspatroon ontwikkelen, waar de maatschappij anders in hun latere puberteit mee te maken krijgt. De provincie werkt met de vier gemeenten, politie en Bureau Jeugdzorg aan 12 min: voorkomen dat ze het verkeerde gedragspatroon ontwikkelen een plan van aanpak voor de uitbreiding van de geslaagde zoekmethode met snelle hulpopvolging. De ontwikkeling past binnen de provinciale inspanningen voor een betere aansluiting van jeugdbeleid op Jeugdzorg. Mark van der Heijden, T (026) Mevrouw Koers wil assistent niet meer kwijt VERGRIJZING Een boodschappenlijst doorgeven, beeldtelefoneren met de kinderen, de kerkdienst op afstand volgen, opzoeken hoe die oefening voor je chronische klacht ook al weer moet. Het kan allemaal met de Persoonlijke Assistent voor het Leven, PAL4. Ongeveer 25 ouderen in de Nijmeegse wijk Brakkenstein hebben het prototype tot juli 2008 op proef gekregen. Mevrouw Paulien Koers (84) uit Nijmegen: Ik wil mijn assistent niet meer kwijt. Ik kan nu elke dag mijn zussen in Californie en Eindhoven zien en mijn neven in Zuid-Limburg en Venlo. En ik kan op Google dingen opzoeken, zoals foto s van het Koninklijk huis. Haar touch-screen computer biedt een menu met vier keuzes: Contact maken, Winkelen en ontspannen, Gezondheid en huishouden en Wijk en wonen. Het is de bedoeling de mogelijkheden van PAL4 nog verder uit te breiden. De initiatiefnemers denken aan spreekuren per beeldtelefoon, een herinnerservice om medicijnen in te nemen en elektronische patiëntendossiers. Zorggroep Zuid-Gelderland heeft met nog drie zorginstellingen het voortouw genomen om de computer samen met ict-zorgbedrijf Focus Cura te ontwikkelen. Het apparaat is een ondersteuning voor het toekomstige tekort aan zorghanden ten opzichte van het aantal ouderen. De provincie verwacht veel van technologie die het oudere mensen mogelijk maakt langer in hun eigen huis te blijven wonen en draagt daarom financieel bij aan de ontwikkeling van PAL4. Mevrouw Koers kan goed met haar assistent overweg Pie Laeven, T (026) Gld. sociaal 13

5 Gesloten behandeling met terugkeertraject JEUGDZORG Begin dit jaar is de gesloten jeugdzorg van start gegaan. Een eigen plek voor jongeren die vanwege ernstige gedragsproblemen intensieve zorg in een gesloten omgeving nodig hebben. De winst: kinderen zonder strafblad hoeven nu niet meer voor een gesloten behandeling naar een justitiële jeugdinrichting. Door een goed afgestemd traject wordt bovendien een snelle terugkeer naar het open jeugdzorgaanbod logischer. Gesloten jeugdzorg is bedoeld voor jongeren die tijdelijk tegen zichzelf of de invloeden van hun omgeving beschermd moeten worden, of die zich zo gedragen dat we de maatschappij daartegen willen beschermen. Ernstige gedragsproblemen In het Gelderse Eefde biedt Rentray met JeugdzorgPlus vorm aan de gesloten jeugdzorg. Frank Candel is voorzitter van de Raad van Bestuur van Rentray. De noodzaak voor gesloten behandeling van jongeren met ernstige gedragsproblemen is steeds groter. De reguliere jeugdzorg bleek niet altijd opgewassen tegen de ernstige gedragsproblematiek. In een Justitiële Jeugdinrichting zaten ze in het zelfde regiem als jongeren die veroordeeld waren voor een ernstig delict. De samenleving accepteerde dat niet meer. Door de komst van de gesloten zorgplekken worden deze kinderen niet meer gecriminaliseerd. Snel weer terug JeugdzorgPlus biedt een behandeling op maat, en houdt de jongeren daarbij dichtbij de samenleving. Ouders worden betrokken bij de intensieve behandeling. Als het vervolgens in de instelling beter gaat met de jongeren, mogen ze weer terug naar de samenleving. Dit gebeurt met begeleiding vanuit de gesloten jeugdzorg. Candel: We moeten ons wel realiseren dat veel van de problematiek chronisch is, en dat we jongeren daarom alleen in een traject effectief kunnen behandelen. Als het ons lukt samen met andere zorgaanbieders een goed traject op maat uit te zetten, kunnen jongeren veilig terugkeren naar de samenleving en kunnen we de samenleving de veiligheid bieden die nodig is. JeugdzorgPlus is na een aanpassing van de Wet op de Jeugdzorg tot stand gekomen onder regie van het ministerie van Jeugd en Gezin. JeugdzorgPlus maakt veel nadrukkelijker deel uit van de jeugdzorgketen. We worden dus ook lid van de branche jeugdzorg van de provincie Gelderland. De provincie bereidt zich er op voor om, na een overgangsfase, de regie over dit nieuwe JeugdzorgPlus: gesloten, maar dichtbij de samenleving onderdeel van de jeugdzorgketen over te nemen. Wilt u meer weten over JeugdzorgPlus, kijk dan ook eens op Annemieke Oostveen, T (026) Vraag het de Adviseur Informele Zorg WELZIJN Waar zitten mensen die vrijwillig voor een ander zorgen? Wat kunnen we als gemeente voor deze waardevolle burgers doen? Ursela van Dijk helpt gemeenten deze vragen te beantwoorden. Zij is de komende twee jaar de Adviseur Informele Zorg in Gelderland. Zonder vrijwilligers zou een belangrijk deel van de zorg aan ouderen en zieken wegvallen. Mantelzorgers en leden van hulporganisaties kunnen vaak heel goed wat ondersteuning gebruiken voor hun activiteiten. Van gemeenten wordt verwacht dat ze die bieden. Hoe bouw je dat als gemeente op? Ursela staat graag voor hun klaar: Mensen die vrijwillig voor anderen in hun omgeving zorgen, zijn essentieel voor onze samenleving. Sinds de invoering van de Wmo bepalen gemeenten waar het geld naartoe gaat om deze mensen te ondersteunen. Dit is een nieuw terrein voor gemeenten. Ik ben er om hen te helpen. Voor veel gemeenten is de opgave erg pittig en de doelgroep is enorm belangrijk. Beleid uitstippelen zonder de doelgroep uit het oog te verliezen is de belangrijkste ervaring uit mijn vorige baan. Ik kan er echt van genieten om te helpen problemen op te oplossen. De contactgegevens van Ursela van Dijk zijn te vinden op Ursela van Dijk, Adviseur Informele Zorg in Gelderland Lisette Ahlers, T (026) Gld. sociaal 13

6 IN HET KORT Domoticatoets klaar voor gebruik king van het regionale (lokale) jeugdbeleid en Een van de manieren waardoor ouderen in om de wederzijdse aansluiting van jeugdzorg Nederland langer en prettiger thuis kunnen en de regionale (lokale) netwerken. Bijzondere blijven wonen is technologie voor in huis aandacht wordt gevraagd voor de ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin, de (domotica). De provincie helpt graag mee die te ontwikkelen én te introduceren. Individuele inwoners van Gelderland en professionals tiek van risicojeugd tot 12 jaar. Gelderse Aanval op de Uitval en de problema- in de woningbouw kunnen nu achter de computer bepalen of, en zo ja, wat voor domoticaderland.nl; kijk onder jeugdbeleid, berichten. U kunt het rapport downloaden via voor hen nuttig zijn. Daarvoor ontwikkelde TNO in opdracht van de provincie De toets is er voor Peter Eijsten, T (026) plus bewoners van bestaande woningen, mantelzorgers en voor professionals zoals architecten, makelaars, aannemers en installatiebedrijven. Zegt het voort! Evaluatie Zorg Advies Teams over het domoticabeleid van Gelderland heeft ruime ervaring opgedaan de provincie: met Zorg Advies Teams (ZAT) in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. In 2007 is de kwaliteit van de onderwijs-zorgstructuren in Gelderland onderzocht. Een Henk Langes, T (026) aantal ZAT s is inhoudelijk geëvalueerd in samenwerking met de desbetreffende gemeenten. Daarnaast zijn de inzet en ervaringen van Gelderse aanpak kindermishandeling Bureaus Jeugdzorg in de ZAT s in Gelderland Kinderen van ouders met psychiatrische bekeken. De resultaten van de evaluatie zijn te problematiek bevinden zich in een kwetsbare lezen in de rapportages Samenwerken tussen positie en lopen risico s. Door meer oog te partners en Functioneren in de praktijk. hebben voor de situatie van deze kinderen, De rapportages zijn te vinden op: kan de kans op kindermishandeling worden teruggedrongen. Goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de GGZ afdeling volwassenen, Bureau Jeugdzorg Gelderland Angelique van Middendorp, T (026) /AMK en de Raad voor de kinderbescherming is van groot belang en kan onnodige schade bij deze kinderen voorkomen. Om deze reden is de Gelderse Aanpak Kindermishandeling opgesteld. Het document kunt u downloaden via Wmo-wethouders en Wmo-beleidsambte- Mis m niet: Broodje Wmo naren van Gelderse gemeenten opgelet. Het eerste Broodje Wmo komt eraan. Op donderdag 10 april start de eerste van deze serie Esta Hellendoorn, T (026) themabijeenkomsten over de Wmo. Het doel: met andere gemeenten uitwisselen hoe het loopt, wat lastig is en kijkjes in de keuken van anderen. Uitvoeringsprogramma Versterking & Het eerste Broodje Wmo gaat over effectieve Aansluiting 2008 beleidsparticipatie. Vertegenwoordigt de Het Uitvoeringsprogramma Jeugd Versterking Wmo-raad in uw gemeente wel de mensen & Aansluiting 2008 is 12 februari vastgesteld. waar het om gaat? Welke modellen zijn er In het programma spelen de afspraken met beschikbaar voor goede uitwisseling met gemeenten een hoofdrol. Het gaat om verster- burgers bij uw beleidsvorming? Zorgbelang Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt Donderdag 10 april : broodje Wmo reikt suggesties aan en we kijken naar praktijkervaringen van gemeenten. Provinciehuis Arnhem gebouw Rijnstate zaal 3.1, 10 tot 13 uur, lunch inbegrepen. Aanmeldingen en gespreksstof opgeven via Bibliotheekvernieuwing in de etalage Bibliotheken zijn druk met bibliotheekver nieuwing, wat uiteindelijk een bredere en completere bieb voor het publiek oplevert. Dat laten de Samenwerkende Gelderse Bibliotheken (SGB) en de provincie Gelderland niet ongemerkt voorbijgaan. Met de actie Haal meer uit de bieb, twee weken voor de boekenweek, bibliotheken de vernieuwingen zien. Er zijn flyers, boekenleggers, displays, banners, ansichtkaarten en ballonnen beschikbaar en bibliotheken kunnen inhaken op allerlei activiteiten. Begin maart verschijnt een advertentie in alle Gelderse huis-aan-huis-kranten. Biblioservice Gelderland Gerda Geven, T (026) Gld. sociaal is een uitgave van de provincie Gelderland. Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Voor aanmelden, wijzigen en opzeggen van gratis abonnementen: Provincie Gelderland T (026) Postbus 9090 Markt GX Arnhem 6 Gld. sociaal 13

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Preventie van kindermishandeling

Preventie van kindermishandeling Preventie van kindermishandeling Een onderzoek naar signalering van risico s en ondersteuning van gezinnen ter voorkoming van kindermishandeling Nota van bevindingen Arnhem Utrecht, mei 2013 Samenwerkend

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding: opstoppingen en ongelukken voorkomen 4 1.1 Kinderen ongehinderd laten

Nadere informatie

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe

Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe Samen zorgen dat iedereen mee kan doen! De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Midden-Drenthe 3 Colofon Uitgave in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe ETT Media Postbus 70112, 9704 AC

Nadere informatie

Er gaat wat veranderen...

Er gaat wat veranderen... Jeugdhulp, zorg en werk: Er gaat wat veranderen... Bewaarbijlage Vanaf volgend jaar bent u méér aan zet! We staan op een keerpunt. Het kabinet maakt gemeenten vanaf 2015 verantwoordelijk voor taken op

Nadere informatie

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin

Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Wegwijzer Centrum voor Jeugd en Gezin Welkom bij de Wegwijzer voor Centrum Jeugd en Gezin De Wegwijzer is een instrument om in uw gemeente de route tot het Centrum

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen

Regieboek Jeugd. Een handreiking voor gemeenten. Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen Regieboek Jeugd Een handreiking voor gemeenten Frank Beemer Pauline Krauss Martin Schulz Geke van Velzen 1 Colofon Uitgave Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Openbaar Bestuur

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het verhaal van twee kanten

Het verhaal van twee kanten Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden 7, 8 en 9 Gemeente Meerssen Het verhaal van twee kanten Onderzoek onder professionals en cliënten van de prestatievelden

Nadere informatie

De apotheker en de gemeente

De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet! Neemt u het initiatief? Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet!

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Buiten de gebaande paden

Buiten de gebaande paden Buiten de gebaande paden Inspirerende voorbeelden van intersectoraal gezondheidsbeleid Onderwijsraad De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren

Jaarverslag 2014. Hulp & advies Maatschappelijk werk. Samen leven in wijk & buurt. Vrijwilliger & mantelzorger. Senioren Jeugd & jongeren Samen werken aan welzijn Jaarverslag 2014 Samen leven in wijk & buurt Hulp & advies Maatschappelijk werk Vrijwilliger & mantelzorger Senioren Jeugd & jongeren Inhoud 2 Voorwoord 3 Gebieden 1.1 Team 4 1.2

Nadere informatie

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo

EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo EEN BIJZONDERE TIJD Beleidsplan Decentralisaties Sociaal Domein gemeente Venlo Het 3D-projectteam Venlo Verbindt 2 juli 2014 1 1 Inleiding... 5 1.1 Wat vooraf ging... 5 1.2 Eén beleidsplan voor drie wetten...

Nadere informatie

Niets doen is geen optie!

Niets doen is geen optie! prominenter op de agenda gekomen van politiek, professionals in zorg en welzijn en het onderwijs. Zo is in opdracht van de landelijke overheid in alle Nederlandse regio s hard gewerkt aan het realiseren

Nadere informatie

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013

SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 SAMENWERKING EN SAMENHANG JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over het IMW 4 2. Aanbod 5 3. Ontwikkelingen in de gemeenten 8 4. Samenwerkingsprojecten 12 5. Het IMW als organisatie 16 6. Feiten

Nadere informatie

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond

Startnota 3D BMWE. Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet. Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Startnota 3D BMWE Decentralisaties AWBZ-begeleiding, Jeugdzorg, Participatiewet Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond Versie 19 december 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Aanleiding: Achtergrond van

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

De Sociale Agenda 2013-2014

De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 De Sociale Agenda 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt de eerste sociale agenda van de gemeente Leidschendam- Voorburg. De agenda is een uitwerking van de Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Utrecht gezond! Actieplan fase 2, 2011-2013. www.utrecht.nl

Utrecht gezond! Actieplan fase 2, 2011-2013. www.utrecht.nl Utrecht gezond! Actieplan fase 2, 2011-2013 www.utrecht.nl Utrecht gezond! Gemeente Utrecht en Agis Zorgverzekeringen werken samen aan een betere gezondheid voor Utrechters. www.utrechtgezond.nl Inhoud

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2

Inhoudsopgave. 0 Samenvatting 2 Inhoudsopgave 0 Samenvatting 2 1. Perspectief voor jeugd en gezin 5 1.1 Benutten en versterken van de eigen kracht van jeugd en gezin 5 1.2 Afgestemde voorzieningen in de buurt 5 1.3 Laagdrempelige opvoedondersteuning

Nadere informatie