PostNL Q2 and HY 2015 Results. 3 augustus 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PostNL Q2 and HY 2015 Results. 3 augustus 2015"

Transcriptie

1 PostNL Q2 and HY 2015 Results De heer Kors: Goedemorgen dames en heren, hartelijk welkom bij de persconferentie ter gelegenheid van de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal van PostNL. Also welcome to those who follow the webcast. Mijn naam is Dick Kors. Naast mij zit Herna Verhagen, onze CEO. Naast haar zit Jan Bos, onze CFO. Beiden zullen een toelichting geven op de cijfers, waarna gelegenheid is tot het stellen van vragen. Herna, mag ik jou het woord geven? Mevrouw Verhagen: Ja. Hartelijk welkom. De Q2-resultaten. Q2 was een solide kwartaal. Dat betekent dat de omzet min of meer gelijk was aan die over het tweede kwartaal van vorig jaar. We zien een sterke verbetering op onze equity en zijn op weg om daadwerkelijk de eindejaarsresultaten te halen, de EUR 280 miljoen tot EUR 320 miljoen. Recentelijk waren er natuurlijk ook ontwikkelingen. Zo willen we een duurzaam bezorgmodel van pakketten implementeren en hebben we een aanbod aan onze pakketbezorgers gedaan. Verder hebben we onze activiteiten in Engeland verkocht. Op beide ga ik eerst in. Het zijn gebeurtenissen van na het einde van kwartaal twee, maar mijns inziens zijn ze belangrijk om toe te lichten. Daarna kom ik terug op de in het tweede kwartaal geboekte resultaten. Allereerst ga ik in op het bezorgmodel bij pakketten. In juli hebben we met de FNV een onderhandelingsresultaat bereikt dat inhoudt dat we alle zelfstandige pakketchauffeurs een aanbod doen. Ze kunnen bij ons in dienst komen en voor onbepaalde tijd een contract zonder opzegtermijn krijgen in lijn met de arbeidsvoorwaarden die de pakketchauffeurs die bij ons in dienst zijn, genieten. Ze kunnen ook zelfstandig blijven, tegen een hogere vergoeding. Die vergoeding is 10% hoger dan nu. Op dat moment zijn er ook geen verschillen meer in de kosten die we hebben voor iemand die bij ons in dienst is en voor iemand die als zelfstandige werkt. Wij denken dat we hiermee een belangrijke stap zetten richting een duurzaam bezorgmodel. Dat is belangrijk voor ons, omdat we verwachten dat de volumes in pakketten ook de komende jaren blijven groeien. De kosten van dit duurzame bezorgmodel zijn EUR 15 miljoen tot EUR 20 miljoen per jaar. De volle kosten zien we in het jaar De eerste EUR 5 miljoen tot EUR 7 miljoen zien we naar verwachting in de tweede helft van Toch verwachten we dat we binnen de bandbreedte van 11% tot 13% underlying cash operating Q Pers 1

2 income margin voor pakketten blijven. Volgens ons is dit een belangrijke stap voorwaarts. De komende periode doen we alle zelfstandige pakketbezorgers, zo'n 1150 in totaal, dit aanbod om te bepalen wat mensen het liefst willen: in dienst treden of zelfstandig blijven. De tweede belangrijke ontwikkeling hebben we afgelopen donderdag gecommuniceerd: de intentie van de management buy-out van onze business in Engeland aan het management in Engeland. We hebben dit eerst en vooral gedaan omdat we in onze strategische review van alle landen, dus ook van Engeland, hebben gekeken naar de kansen die we er hebben, afgezet tegen de risico's. Op basis daarvan hebben we gezegd dat we een verkoop aan management op dit moment het best vinden. We zullen er 17,5% van de aandelen behouden, omdat we vertrouwen hebben in wat het management de komende periode gaat doen. We verwachten deze deal in de loop van dit jaar te kunnen finaliseren. Voor een deel hangt die nog af van financiering en voor een deel van de finale documenten die moeten worden opgemaakt. De UK heeft wel een effect van EUR 43 miljoen. Dat heeft te maken met de exitkosten end-to-end. We hebben in het tweede kwartaal aangekondigd dat we stoppen met endto-end als gevolg van onder andere de onzekerheid op regelgevinggebied in Engeland. De kosten daarvan bedragen bruto EUR 23 miljoen. Dat bedrag ziet u ook op deze slides staan. Daarnaast hebben we een impairment van EUR 24 miljoen. Als je dat netto maakt, betekent dat EUR 43 miljoen effect. Dat zie je natuurlijk ook terug in de profit for the period. Deze EUR 43 miljoen zijn in die zin eenmalige kosten. Daarmee zie je wel een verschil tussen de profit die we vorig jaar maakten en die we dit jaar maken. Daartussen zit een verschil van EUR 43 miljoen. De strategische review van Duitsland en Italië loopt nog. Daar zijn de opties open. Dit waren in mijn ogen de twee belangrijke elementen die na het einde van Q2 zijn gebeurd. Ze waren desondanks meer dan het vermelden waard. We gaan terug naar de Q2 cijfers. De cijfers over het tweede kwartaal zijn solide. De omzet is ongeveer gelijk aan de omzet die in het tweede kwartaal van 2014 is gerealiseerd. De underlying cash operating income is 12% hoger dan vorig jaar. Verder is er natuurlijk ook een sterke verbetering op ons eigen vermogen opgetreden, het geconsolideerde eigen vermogen. Dat heeft te maken met de koersstijging van TNT Express, die we terugzien in onze equity, en met de stijging van de rente, die we ook terugzien in onze equity. Er is dus een verbetering van EUR 574 miljoen negatief einde Q1 tot EUR 357 miljoen negatief einde Q2 opgetreden. Daarnaast is belangrijk om te vermelden dat we in het tweede kwartaal ook onze obligatie van EUR 349 miljoen hebben terugbetaald. Dat hebben we gedaan uit eigen cash middelen. Zoals gezegd, is de underlying cash operating income 12% hoger. Zo direct kom ik terug op de opbouw daarvan. Het solide tweede kwartaal geeft ons voldoende vertrouwen om de outlook voor het Q Pers 2

3 einde van dit jaar opnieuw te bevestigen. Dat betekent dat we verwachten dat we aan het einde van dit jaar uitkomen op een underlying cash operating income van tussen de EUR 280 miljoen en EUR 320 miljoen. Wat mij betreft nemen we de resultaten per segment door. Dan zien we ook waar de verbeteringen zitten en waar we ongeveer in lijn zijn met vorig jaar. Allereerst Mail in Nederland. Bij Mail in Nederland is de performance in lijn met onze verwachtingen. We zien dat de volumedaling deels wordt goed gemaakt door de prijsstijgingen en de kostenbesparingen. De volumedaling bedroeg 11,2% in het tweede kwartaal. Als je dat corrigeert voor werkdagen en corrigeert voor verkiezingen, is de onderliggende daling 9,1%. Die volumedaling wordt voor een deel natuurlijk goed gemaakt door kostenbesparingen: EUR 22 miljoen in het tweede kwartaal, iets minder dan in het tweede kwartaal vorig jaar, en voor een deel door de prijsstijgingen. Die waren well above inflation, dus die waren conform ons prijsbeleid ruim boven de inflatie. Belangrijk om te vermelden is dat innovatie ook in een business die daalt van belang blijft. Klanten aan je binden is immers cruciaal om de business in stand te houden. Een voorbeeld daarvan is de roll-out van onze Track & Trace op post. De barcode die je kent van je pakketje, waardoor je je poststuk van begin tot eind kunt volgen, komt nu ook voor bepaalde poststukken, waaronder verkiezingspost. Daardoor weet je welke mensen daadwerkelijk hun stempas hebben gehad en welke stempassen terugkomen. Aan de hand daarvan kun je bijvoorbeeld vaststellen welke mensen er verhuisd zijn, welke mensen de pas niet hebben ontvangen enz. Ook op brieven blijven we dus innoveren om klanten aan ons te binden en om zo lang mogelijk volume te behouden. Belangrijke onderdelen binnen Mail Nederland zijn natuurlijk altijd de prijsverhogingen en de kostenbesparingen. Daarop ga ik nader in. Jullie herkennen deze plaatjes waarschijnlijk, omdat zij identiek zijn aan die wij in het eerste kwartaal hebben laten zien. Wij laten hier eigenlijk zien dat de fasering in de volumes en de fasering in de kostenbesparingen daadwerkelijk leiden tot de verwachting dat de volumedaling tussen de 9% en 12% zal zijn tegen het einde van het jaar 2015 en dat de kostenbesparingen omhoog zullen gaan in de tweede helft van dit jaar in vergelijking met vorig jaar. Dat heeft te maken met de fasering van onze reorganisatieplannen, bijvoorbeeld de implementatie van de nieuwe sorteermachines. Daarvan zit meer gewicht in de tweede helft van het jaar dan in de eerste helft van het jaar. Ook de reorganisatie binnen marketing en sales is meer op het tweede halfjaar gericht dan op het eerste halfjaar. We verwachten voor de volumedaling binnen de bandbreedte van 9%-12% uit te komen en voor de kostenbesparingen binnen de bandbreedte van EUR 75 miljoen en EUR 95 miljoen. Een derde element dat we altijd bespreken als we praten over Mail Nederland is regelgeving. In de regelgevingomgeving in Nederland zijn in het tweede kwartaal een aantal belangrijke dingen gebeurd. Allereerst is de Postwet door de Eerste Kamer goedgekeurd. Vervolgens is wat de Eerste Kamer heeft goedgekeurd in een nieuwe postregeling doorvertaald. Die nieuwe postregeling ligt op dit moment bij Q Pers 3

4 de Raad van State ter goedkeuring voor. Wordt zij goedgekeurd, dan start zij op zijn vroegst op 1 januari 2016 en leidt zij tot een vermindering van het aantal postkantoren en brievenbussen. Een tweede belangrijke ontwikkeling doet zich voor op het vlak van de kostentoerekening. Met ACM hebben wij een overeenkomst bereikt over de principes van de kostentoerekening. De kostentoerekening bepaalt eigenlijk de verdeling van kosten tussen universele en niet-universele dienstverlening. De kostentoerekening bepaalt uiteindelijk hoeveel tariefruimte er is voor de verhogingen in 2016 en de jaren daarna. Het bereiken van overeenstemming over de principes van kostentoerekening betekent dat we aan de slag kunnen met het aanleveren van alle gegevens op basis waarvan ACM de tariefruimte voor 2016 kan vaststellen. We verwachten dat we in 2016 opnieuw een tariefruimte hebben conform ons prijsbeleid. Een derde belangrijk dossier is dat van de aanmerkelijke marktmacht. Bij aanmerkelijke marktmacht heeft ACM een tweede consultatiedocument in de markt neergelegd. ACM heeft partijen gevraagd hierop te reageren. Ook dat hebben wij opnieuw gedaan, met dezelfde argumenten. We zeggen dat er geen aanmerkelijke marktmacht is, omdat je niet alleen naar fysieke post moet kijken, maar ook naar digitale post. Als er tot het nemen van maatregelen wordt overgegaan, hebben we ten tweede aangegeven dat die proportioneel moeten zijn. Over dit dossier wordt nog steeds gediscussieerd. We zijn daarover nog in gesprek met ACM. ACM verwacht in de tweede helft van 2015 met een uitspraak te kunnen komen. Het blijft voor ons van cruciaal belang dat we een betrouwbaar en toegankelijk mailnetwerk blijven bieden, vandaag, morgen en op de lange termijn. Dat is steeds de inzet, ook als we praten met ACM. Mail Nederland is in lijn met de verwachting. Het tweede halfjaar is sterk als gevolg van de fasering van de masterplannen, van de besparingen en van het feit dat het tweede halfjaar twee werkdagen meer heeft dan het eerste halfjaar. Nu kom ik op "Pakketten". Binnen "Pakketten" zagen we een volumegroei van 7%. Die groei komt voor een deel voort uit de groei in to consumer. Dat zijn jij en ik die pakjes bestellen via webshops. Daar zien we dat we de trend volgen van de e-commercemarkt. Die komt voor een deel voort uit de groei van internationale volumes. Daarbinnen gaat het hoofdzakelijk om melkpoeder naar China. De volumegroei van 7% heeft zich natuurlijk vertaald in een omzetgroei -- deze bedraagt 8% met EUR 221 miljoen -- en in een stijging van de marge tot EUR 24 miljoen in het tweede kwartaal van De stijging van de marge heeft voor een deel te maken met de volumes en voor een deel met het feit dat we efficiënter kunnen werken. De hogere subcontractorkosten zijn hierin verrekend. Ook binnen pakketten is er veel aandacht voor innovatie. De pakkettenmarkt groeit heel erg hard. Om in die groei daadwerkelijk een grote speler te blijven, is het van belang om te innoveren en om de Q Pers 4

5 concurrentie voor te blijven. Dat doen we bijvoorbeeld via een pilot waarbij we postkantoren en afhaalpunten voor pakketten tot laat openstellen. Veel kleine webshops hebben op dit moment bij het postkantoor of het pakkettenpunt, waar zij terecht kunnen, een maximale openingstijd tot uur of uur. We gaan die openingstijd verlaten tot uur. Als deze pilot succesvol blijkt, breiden we hem uit naar meerdere punten in Nederland. Zo maken we ons pakkettennetwerk tot laat in de avond toegankelijk, ook voor kleine webshops. Ik kom nog even terug op de volumes. Vorig jaar is de groei in de internationale volumes gestart. Ook toen hebben we al gezegd dat we van een deel van dat volume, de melkpoeder naar China, betwijfelen of dat op langere termijn sustainable is. De groei zal op een gegeven moment afnemen. Vorig jaar hebben we in Q3 en Q4 een sterke volumegroei gezien van melkpoeder naar China. Wij verwachten dit volume in 2015 te behouden. De sterke groei die we hebben gezien in de tweede helft van 2014 verwachten we in de tweede helft van 2015 echter niet nog eens. De Q2-volumes zullen blijven groeien in lijn met de e-commercemarkt, maar de optelsom van dat alles laat zien dat dit alles een licht effect zal hebben op de volumegroei in de tweede helft van 2015 en een sterker effect op de omzetgroei in de tweede helft van De gemiddelde prijs van melkpoeder naar China is namelijk hoger dan die van een pakje dat in Nederland wordt verzonden. De revenue over het hele jaar ligt binnen de bandbreedte van mid-single digits. We gaan dus voldoen aan de verwachting die we aan de markt hebben afgegeven, maar het is belangrijk om te begrijpen wat het effect van de melkpoeder op onze cijfers is. Zoals gezegd, zal de groei in to consumers doorgaan conform de trend in de e- commercemarkt. Dat betekent een sterke groei. We hebben dus goede resultaten met pakketten geboekt. In de cijfers over "Internationaal" zit Engeland niet meer. Over Engeland wordt nu gerapporteerd onder "discontinued operations". We zien omzetgroei bij "Internationaal", ook van 8% en EUR 233 miljoen. We zien hier ook een toename in de underlying cash operating income. Die toename in de onderliggende winst van EUR 5 miljoen komt uit alle onderdelen die bijdragen aan ons internationale resultaat. Daarin speelt Duitsland een belangrijke rol. We zien daar een hogere omzet, omdat in Duitsland meer volume in het bedrijf zit. We zien er ook een verbeterde performance, omdat de kostenbesparingsplannen die zij in 2014 in gang hebben gezet, daadwerkelijk kostenbesparingen opleveren. In Italië liggen ze op koers met de resultaten. Dit betekent dat omzetgroei en resultaat zich conform verwachting ontwikkelen. Zoals ik eerder aangaf, is de strategische review van de landen Duitsland en Italië nog niet afgerond. Als je alle segmenten bij elkaar optelt, dan zien we een solide kwartaal. Dat geeft ons een basis om het eindejaarsresultaat dat we eerder hebben afgegeven, te halen. Ook zien we een sterke verbetering van onze equitypositie. Q Pers 5

6 In het tweede halfjaar hebben we een aantal belangrijke dingen te doen. Zo vragen de regelgevingdossiers significante managementaandacht en hebben we nog een strategische review van de andere landen binnen "internationaal". Ten derde moeten we het duurzame bezorgmodel van pakketten implementeren. We zijn on track voor de 2015-outlook van EUR 280 miljoen tot EUR 320 miljoen. We geven jullie graag meer inhoud op de segmenten en op de cijfers. Daarvoor geef ik het woord aan Jan. Jan Bos: Dank je, Herna. Ik geef een korte toelichting op de financials. Allereerst merk ik op dat we een goed kwartaal hebben gehad. We noemen dat een solide kwartaal. Dat geeft vertrouwen in de resultaten over de rest van het jaar. De omzet is stabiel gebleven ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Onze belangrijkste key performance indicator, de underlying cash operating income, dus het underlying operating income na aftrek van reorganisatie- en pensioenuitgaven, is gestegen met EUR 7 miljoen naar EUR 65 miljoen. Onze net cash from operating investing activities, oftewel onze nettokasstroom, was dit kwartaal negatief. Dit kwam met name door een verwachte belastingbetaling over Die is uitgekomen op EUR -57 miljoen. Dan kijken we naar de ontwikkeling van het resultaat, allereerst de underlying operating income. Dat zijn de tweede en de derde oranje kolom of staaf. Die is licht gedaald van EUR 86 miljoen naar EUR 82 miljoen. Daarin zie je de solide performance, omdat de impact van volumedaling, een lichte prijsstijging en autonome kostenstijgingen gecompenseerd is door kostenbesparingen van EUR 22 miljoen. Daarnaast zie je dat de underlying cash operating income, de eerste en de laatste oranje staaf, gestegen is met EUR 7 miljoen. Dat komt met name door lagere reorganisatie- en pensioenuitgaven. Dan kijken we naar de resultaten van de verschillende segmenten, allereerst Mail in Nederland. Daar is de omzet gedaald met 5%. Dat wordt verklaard door de volumedaling van 11%, die deels is gecompenseerd door lichte prijsstijgingen. De underlying cash operating income van Mail is in Nederland gedaald met EUR 8 miljoen, van EUR 48 miljoen naar EUR 40 miljoen. Die daling is als volgt berekend. De volumedaling en lichte prijsstijgingen hadden een negatieve impact van EUR 14 miljoen. Daarbij komen de autonome kostenstijgingen van EUR 5 miljoen. Die zijn deels gecompenseerd door kostenbesparingen van EUR 12 miljoen. Bij Pakketten is de omzet gestegen, deels gedreven door internationale groei, deels door groei in het B2C segment. De volumegroei bedraagt in totaal 7%. Het resultaat is toegenomen met 3 miljoen, van EUR 21 miljoen naar EUR 24 miljoen. Daarin zie je dat de impact op het tweede kwartaal van de Q Pers 6

7 stijging met 2 miljoen van de subcontractorkosten meer dan gecompenseerd is door omzetstijging en verdere efficiency in onze operaties dankzij investeringen in de nieuwe logistieke infrastructuur. Bij "Internationaal' is de omzet ook gestegen, naar EUR 233 miljoen. Dat is een stijging van 8%. Daaraan hebben alle landen bijgedragen, met name Duitsland. Ons resultaat is van break- even vorig jaar naar EUR 5 miljoen gestegen. Daaraan heeft vooral Duitsland bijgedragen. Hierbij moet worden opgemerkt dat we ook wat voordeel hebben gehad van incidenten in het tweede kwartaal. Bij PostNL Other zitten alle hoofdkantooractiviteiten. Daar is het resultaat toegenomen met EUR 7 miljoen, vooral dankzij kostenbesparingen. Al met al is dit een goed resultaat met een stijging van het underlying cash operating income. Zoals gezegd, geeft dat vertrouwen in de rest van het jaar. Voor de nettowinst moeten we vooral naar de nettowinst van continuing operations kijken, dus exclusief de UK. Die nettowinst is ongeveer gelijk gebleven aan die van vorig jaar. We zijn van EUR 42 miljoen naar EUR 39 miljoen gegaan. Daarin zie je het eenmalige effect van de verkoop van onze activiteiten in de UK met een netto last van EUR 43 miljoen. Deels bestaat die uit het vertrek uit onze last-mile distributie, waarvoor we extra kosten hebben moeten nemen en een impairment, zoals Herna eerder uitlegde. Dat resulteert in een totale nettowinst van min EUR 4 miljoen. Dan kom ik op de netto cash, allereerst de cash generated from operations. Dat is de bovenste regel. Die is gestegen met EUR 7 miljoen en is dus van EUR 37 miljoen naar EUR 44 miljoen gegaan. Dat is een beetje in lijn met de resultatenontwikkeling over het tweede kwartaal. Zoals aangegeven, verwachtten we in het eerste halfjaar meer belasting te betalen, met name over voorgaande jaren. Dit kwartaal hebben we belasting betaald over Dat heeft geleid tot een negatieve net cash from operations and investing activities van min EUR 57 miljoen. Daarnaast hebben we dit kwartaal meer geïnvesteerd, met name in sorteermachines die moeten bijdragen aan een verdere efficiency in ons Mail Nederland-bedrijf. Al met al is het resultaat dus conform de verwachtingen. Nu ga ik in op de pensioenen. Daarover heb ik drie dingen op te merken. De dekkingsgraad is ten eerste een 12-maands gemiddelde beleidsdekkingsgraad. Zo heet die tegenwoordig. Die is licht gedaald naar 109%, maar ligt ruim boven de minimumdekkingsgraad van 104%. Daarnaast hebben we gezien dat pensioenen dit kwartaal door de gestegen rente hebben bijgedragen aan ons eigen vermogen. De gedaalde rente had een licht positief effect op ons eigen vermogen van EUR 71 miljoen. Tot slot hebben we onze uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds aangepast aan nieuwe regelgeving, zoals we afgelopen vrijdag in een persbericht hebben gepubliceerd. Dat betekent dat de herstelperiode en herstelverplichting van ons als bedrijf naar het pensioenfonds zijn Q Pers 7

8 uitgebreid van drie jaar naar vijf jaar. Daarnaast is onze voorwaardelijke bijstortverplichting van EUR 315 miljoen komen te vervallen. Daarmee is het risico voor ons als bedrijf verlaagd. Ik ga even in op de balans. Die zie je terug in het eigen vermogen. Dat was het vorige kwartaal nog zo'n EUR 220 miljoen kleiner. De stijging met EUR 140 miljoen komt voort uit de waardestijging van ons aandeel in TNT Express. Daarnaast hebben we, zoals gezegd, in de pensioenen een voordeel gehad van EUR 71 miljoen. We hebben nu een negatief vermogen van nog slechts EUR 357 miljoen. We verwachten de komende kwartalen door operationele resultaten een verdere stijging van ons eigen vermogen. Verder is onze financiële positie verbeterd en onze bruto schuld verder afgenomen. We hebben in juni een obligatielening afgelost uit eigen kasmiddelen. Daarvoor hebben we EUR 349 miljoen gebruikt. Tot slot is onze credit rating verder verbeterd en heeft Moody's in het afgelopen kwartaal een positieve outlook gegeven. Al met al is onze financiële positie aanzienlijk verbeterd. Dit leidt ertoe dat wij de rest van het jaar met vertrouwen tegemoet treden. Wij herbevestigen de outlook dus voor het volledige jaar 2015 met een underlying cash operating income tussen de EUR 280 miljoen en EUR 320 miljoen. Daarbij plaats ik enkele specifieke opmerkingen. Bij Pakketten krijgen wij in de tweede helft van het jaar te maken met een afvlakkende omzet- en volumegroei. Ook krijgen we daar te maken met kosten van het voorstel dat we hebben gedaan aan onze subcontractors. Dat zal een extra last betekenen van tussen de EUR 5 miljoen en de EUR 7 miljoen. Daar staat tegenover dat we twee extra werkdagen hebben in het vierde kwartaal. Dat geeft betere resultaten. Daarnaast verwachten we dat de kostenbesparingen in het tweede halfjaar groter zullen zijn dan in het eerste halfjaar. Dat leidt ertoe dat we denken dat het tweede halfjaar sterkere resultaten zal laten zien dan het eerste halfjaar. Daarmee herbevestigen we de outlook voor het volledige jaar. Ik dank jullie voor jullie aandacht. De heer Kors: We gaan nu volgens mijn script over naar de Q&A. In de webcast zijn er geen inbellers, dus die hoeven we niet te behandelen. Met de hier in Amsterdam aanwezige journalisten hebben we afspraken voor een vervolginterview. Wij willen dus voorstellen om van de nood een deugd te maken en om meteen door te gaan met de vervolginterviews, tenzij er een brandende vraag is die nu beantwoord moet worden. Die is er niet. De brandende vragen bewaren we dus voor de interviews. Ik dank u voor uw belangstelling. Tot over een kwartaal weer. End of call Q Pers 8

Voor de goede orde heet ik ook de mensen welkom die via de webcast naar de persconferentie luisteren en meekijken naar de slides.

Voor de goede orde heet ik ook de mensen welkom die via de webcast naar de persconferentie luisteren en meekijken naar de slides. Dick Kors: Goedemorgen en hartelijk welkom bij de persconferentie rondom ons vierde kwartaal 2015 en het gehele boekjaar 2015. Naast mij zit Herna Verhagen, onze CEO, en Jan Bos, onze CFO. Beiden zullen

Nadere informatie

Transcriptie Werner van Bastelaar Goedemorgen, dames en heren, mijn naam is Werner van Bastelaar en ik heet u allemaal hartelijk welkom bij de presentatie van de Q4 cijfers en de jaarcijfers 2012 van PostNL,

Nadere informatie

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015 CONCEPT PostNL N.V. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 14 april 2015 1. Opening en mededelingen Dames en heren, graag heet ik u van harte welkom op deze Algemene Vergadering

Nadere informatie

**** Begin transcriptie

**** Begin transcriptie **** Begin transcriptie Werner Van Bastelaar Goedemorgen, dames en heren, mijn naam is. Welkom aan iedereen die luistert via de webcast of de conference call. Bij mij aanwezig is onze CFO,, die een toelichting

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

Duvel Moortgat : courante netto winst +16%

Duvel Moortgat : courante netto winst +16% 15 Maart 2000 Duvel Moortgat : courante netto winst +16% Markante feiten van 1999 Beursintroductie: Duvel Moortgat werd begin juni geïntroduceerd op de Beurs van Brussel. Participatie in Noord Amerikaanse

Nadere informatie

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en

53,8 53,7 52,3 2,8% 2,6% en waardeverminderingen ( EBITDA ) (1) Afschrijvingen en PERSBERICHT 17.02.2012 VAN DE VELDE: JAARRESULTATEN 2011 GECONSOLIDEERDE OMZETSTIJGING VAN 8,1% EBITDA STIJGT MET 2,8% GROEPSWINST STIJGT MET 3,0% VOORSTEL TOT DIVIDEND VAN 2,15 PER AANDEEL 1. GECONSOLIDEERDE

Nadere informatie

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o

Persbericht. Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies o o Halfjaarresultaten 2010 Schiphol, 30 augustus 2010 Persbericht Hoofdpunten Netto omzet van EUR 545 miljoen en nettoresultaat van EUR 69,2 miljoen. Business area Aviation lijdt een operationeel verlies

Nadere informatie

Financiële Verantwoording universele postdienst 2014

Financiële Verantwoording universele postdienst 2014 OPENBARE VERSIE Financiële Verantwoording 2014 Behaalde financiële resultaten en behaald rendement uit verlening van de Financiële Verantwoording 2014 universele postdienst 28 september 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Financiële Verantwoording universele postdienst 2015

Financiële Verantwoording universele postdienst 2015 Financiële Verantwoording 2015 Behaalde financiële resultaten en behaald rendement uit verlening van de 20 september 2016 Financiële Verantwoording 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Verplichtingen

Nadere informatie

PostNL N.V. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 16 april 2014

PostNL N.V. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 16 april 2014 PostNL N.V. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 16 april 2014 1. Opening en mededelingen Dames en heren, hartelijk welkom op deze prachtige voorjaarsdag bij onze Algemene Vergadering

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

Schiphol Nederland B.V. Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 Halfjaarlijkse financiële verslaggeving over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG 2013 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017

3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2017 Den Haag, oktober 2017 Samenvatting cijfers per 30 september 2017 Dekkingsgraad (UFR): 106,4% Beleidsdekkingsgraad: 103,5% Belegd vermogen: 23,9 miljard Rendement 2017

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V. gehouden op 16 april 2013 te Den Haag

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V. gehouden op 16 april 2013 te Den Haag Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders PostNL N.V. ( PostNL) gehouden op 16 april 2013, 14.00 uur in Crowne Plaza Hotel Den Haag te Den Haag 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

bpost 2013 : volgens afspraak Koen Van Gerven, CEO 26 April 2014 VFB Happening, Kinepolis Antwerpen

bpost 2013 : volgens afspraak Koen Van Gerven, CEO 26 April 2014 VFB Happening, Kinepolis Antwerpen bpost 2013 : volgens afspraak Koen Van Gerven, CEO 26 April 2014 VFB Happening, Kinepolis Antwerpen bpost in een oogopslag Postdiensten 5 sorteercentra ±280 operationele platformen 13.187 rode brievenbussen

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016

Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 www.pwc.nl Kwartaalmonitor detacheringsbranche Rapportage Q4 2016 29 maart 2017 Beste deelnemer, Bijgaand ontvangt u de "Kwartaalmonitor voor de Detacheringsbranche". De monitor ziet toe op het vierde

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 19 april 2016

Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 19 april 2016 CONCEPT PostNL N.V. Notulen algemene vergadering van aandeelhouders PostNL N.V. d.d. 19 april 2016 1. Opening en mededelingen De voorzitter: Dames en heren. Tegen mijn gewoonte in zijn we 54 seconden te

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT augustus 2012 Raad van bestuur Heijmans N.V.

HALFJAARBERICHT augustus 2012 Raad van bestuur Heijmans N.V. HALFJAARBERICHT 2012 22 augustus 2012 Raad van bestuur Heijmans N.V. Integrale projecten leveren goede bijdrage aan resultaat Bert van der Els - voorzitter raad van bestuur Heijmans N.V. H1 2012 - Kernpunten

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten 2012 Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Hoogtepunten Sectoren Bouw en techniek en Infra: volume en marges onder druk Vastgoed: verslechterend klimaat

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45

RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE. 26 Augustus 2016, 17u45 RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2016 SIOEN INDUSTRIES PERSBERICHT - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 26 Augustus 2016, 17u45 innoveren om te beschermen netto omzet 180,26 +7% EBITDA 31,68 +20% netto winst 13,97

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE 29/08/2008 PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE RESULTATEN OVER DE EERSTE JAARHELFT 2008 Netto-omzet stijgt met 7.0% tot 298,7Mio (bij gelijke consolidatiekring) Energie- en hulpstofprijzen

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016

Stern Groep N.V. Algemene vergadering. 11 mei 2016 Stern Groep N.V. Algemene vergadering 11 mei 2016 Agenda 2 Behandeling van het Verslag van de Directie over het boekjaar 2015 2 Agendapunt 2 De crisisperiode en 2015 in vogelvlucht Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Alternatieve financiële prestatie-indicatoren Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving April 2014 Inhoudsopgave 1 Conclusie en samenvatting 4 2 Doelstellingen, onderzoeksopzet en definiëring

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Transcriptie PostNL Q2 & HY resultaten 2011

Transcriptie PostNL Q2 & HY resultaten 2011 Transcriptie PostNL Q2 & HY resultaten 2011 00:00:00:00 00:00:00:30 Robin Boon Goedemorgen, dames en heren, mijn naam is Robin Boon, welkom aan iedereen hier in de zaal, op het web en in de conference

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2014 16u30 CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2014 Verhoging met 15% van de omzet (9% bij constante perimeter) in een groeimarktcontext gesteund door gunstige

Nadere informatie

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal

bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal bpost laat soliede resultaten optekenen in het eerste kwartaal De operationele resultaten gingen er sterk op vooruit, aangezien de aanhoudende groei van de pakketactiviteiten en de lager dan verwachte

Nadere informatie

Resultaten tweede kwartaal 2012

Resultaten tweede kwartaal 2012 Resultaten tweede kwartaal 2012 24 juli 2012 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN Introductie 2012 belangrijk jaar in versterken, vereenvoudigen, groeien strategie tot 2015 Versnelde investeringen in

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

4Q-13 Activiteitenverslag Presentatie voor beleggers Brussel 12 februari 2014. Johnny Thijs, CEO Pierre Winand, CFO

4Q-13 Activiteitenverslag Presentatie voor beleggers Brussel 12 februari 2014. Johnny Thijs, CEO Pierre Winand, CFO 4Q-3 Activiteitenverslag Presentatie voor beleggers Brussel 2 februari 204 Johnny Thijs, CEO Pierre Winand, CFO Disclaimer Deze presentatie ( 4Q-3 Activiteitenverslag ) werd gepubliceerd op februari na

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8

Saldo economisch klimaat. Q (verwacht) -39,8 BEDRIJFSLEVEN TOTAAL 1. Bedrijfsleven eind 2008 in onzekerheid Het bedrijfsleven in het gebied van Kamer van Koophandel Den Haag heeft in het derde kwartaal van 2008 niet slecht gepresteerd, zeker niet

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33%

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Kernpunten tweede kwartaal 2006 Verwaterde winst per gewoon aandeel*

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015

Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015 Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015 Agenda Update Beate Uhse cijfers 1 ste kwartaal 2015 Beantwoording vragen Kerngetallen Beate Uhse Group Q1/2015 Q1/2014 Omzet 36.242 37.979 -/- ~ 5% EBITDA

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 %

Miko: Halfjaarresultaten Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Miko: Halfjaarresultaten 2017 Omzet + 12,4 % * EBIT + 4,4 % * EBITDA + 8,7 % * Nettowinst 3,3 % Turnhout, 19 september 2017 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice en kunststofverpakkingsspecialist,

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45

Persbericht. Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren. Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Persbericht Pinguin : op koers om jaarvooruitzichten te realiseren Embargo tot 29.08.2008-17 u 45 Financial highlights boekjaar 2008 (6 maanden): * Omzet stijgt met 208% tot 224,1 miljoen euro; * EBITDA

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders 20 mei 2010 Agenda Terugblik 2009 Algemene financiën Brutomarge per BU Resultaten Prestatie indicatoren Terugblik 2009 Zeer sterke afname van het aantal opdrachten

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Post in. 7 8 de klas! Thema E-commerce Digibord GROEP BLACK CLOUD. T-Shirt Oranje _ Korte mouw. T-Shirt Oranje _ Korte mouw. T-Shirt Wit - Korte mouw

Post in. 7 8 de klas! Thema E-commerce Digibord GROEP BLACK CLOUD. T-Shirt Oranje _ Korte mouw. T-Shirt Oranje _ Korte mouw. T-Shirt Wit - Korte mouw Post in de klas! BLACK CLOUD Thema E-commerce Digibord Over ons Heren Dames Kid Sale Contact Oranje _ Korte mouw Wit - Korte mouw Oranje _ Korte mouw Wit - Korte mouw Post in de klas! Les 1 BLACK CLOUD

Nadere informatie

Trading Update. Eerste Kwartaal Boekjaar Omzetontwikkeling eerste kwartaal laat gemengd beeld zien Vooruitzichten Boekjaar 2013 gehandhaafd

Trading Update. Eerste Kwartaal Boekjaar Omzetontwikkeling eerste kwartaal laat gemengd beeld zien Vooruitzichten Boekjaar 2013 gehandhaafd [Type text] Trading Update Eerste Kwartaal Boekjaar 2013 Omzetontwikkeling eerste kwartaal laat gemengd beeld zien Vooruitzichten Boekjaar 2013 gehandhaafd Amsterdam, 23 oktober 2012 Belangrijkste Punten

Nadere informatie

Corbion Interim Management Statement Q1 2014

Corbion Interim Management Statement Q1 2014 Corbion nv Nienoord 13 1112 XE Diemen PO Box 349 1000 AH Amsterdam The Netherlands T +31 (0)20 590 6911 Press@corbion.com www.corbion.com www.meetcorbion.com DATUM 25 april 2014 Corbion Interim Management

Nadere informatie

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen

Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen 6 juni 2012 Persbericht Resultaten eerste kwartaal 2012 Bescheiden omzetgroei, deels door de timing van Pasen Omzet 9,7 miljard (1,9% hoger tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat 416 miljoen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat

Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat Published on Keyware Technologies (http://www.keyware.com) Sterke groei autorisatie-opbrengsten stuwt Keywares halfjaarlijks resultaat [1] augustus 2016 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE PERSBERICHT 18 augustus

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Amsterdam, 23 augustus 2011

Amsterdam, 23 augustus 2011 Amsterdam, 23 augustus 2011 1 Ronald Kasteel 2 Enkele kerncijfers eerste halfjaar 2011 3 Verwachtingen waargemaakt 4 Hoofdpunten 5 Markten: overheid/zorg 6 Marktomstandigheden overheid moeilijk door bezuinigingen

Nadere informatie

In het tweede kwartaal van 2016 boekte Proximus een solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in zijn thuismarkten

In het tweede kwartaal van 2016 boekte Proximus een solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in zijn thuismarkten In het tweede kwartaal van 2016 boekte Proximus een solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in zijn thuismarkten 29/07/2016 Solide onderliggende ebitdagroei van 4,1% in de thuismarkten 1, die aan de

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Amersfoort, 28 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 Laurus/Super de Boer Herstructurering Laurus op koers Nettoresultaat positief Kernpunten eerste halfjaar 2007: Focus geheel op formule

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE

UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE UITSLAGEN WONEN ENQUÊTE 3 E KWARTAAL 211 Gemaakt voor NVM Wonen Gemaakt door NVM Data & Research Inhoudsopgave 1 Introductie enquête... 3 1.1 Periode... 3 1.2 Respons... 3 2 Staat van de woningmarkt...

Nadere informatie

ANALISTEN- PRESENTATIE Q3 2014. Amsterdam, 4 november 2014

ANALISTEN- PRESENTATIE Q3 2014. Amsterdam, 4 november 2014 ANALISTEN- PRESENTATIE Q3 2014 Amsterdam, 4 november 2014 Q3 2014 RESULTAATSVERBETERING ZET DOOR IN DERDE KWARTAAL Stépan Breedveld Jolanda Poots-Bijl Kerncijfers: Resultaatsverbetering zet door in derde

Nadere informatie

Heineken Holding N.V. rapporteert autonome nettowinstgroei van 5,3% in eerste halfjaar van 2008

Heineken Holding N.V. rapporteert autonome nettowinstgroei van 5,3% in eerste halfjaar van 2008 Heineken Holding N.V. rapporteert autonome nettowinstgroei van 5,3% in eerste halfjaar van 2008 Amsterdam, 27 augustus 2008 Heineken Holding N.V. heeft vandaag de resultaten over de eerste zes maanden

Nadere informatie

Private Company barometer

Private Company barometer Private Company barometer Inhoud Achtergrond Private companies en economische omstandigheden Private companies en wet- en regelgeving / vestigingsklimaat Private companies en kredietverlening / financiering

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014

LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 LOTUS BAKERIES: HALFJAARRESULTATEN 2014 - Omzet groeit met 5% - Sterke stijging van de recurrente bedrijfscashflow met bijna 5 miljoen EUR - Investeringen in productievestigingen van voorbije jaren leveren

Nadere informatie

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27

Inhoud. KvK Oost Nederland - Kennis- en Adviescentrum COEN Oost Nederland Groothandel Kwartaalcijfers Pagina 1 van 27 Inhoud Ontwikkeling aantal orders 2 Verwachting aantal orders 3 Verwachting aantal exportorders 4 Verwachting inkopen bij leveranciers 5 Oordeel orderpositie 6 Oordeel orderpositie buitenland 7 Oordeel

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2011

Presentatie jaarcijfers 2011 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie jaarcijfers 2011 Amsterdam, Agenda Kerncijfers 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van

Nadere informatie

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013

GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Gereglementeerde informatie 27 augustus 2013 16.30 u CET GROEP SPADEL: HALFJAARRESULTATEN 2013 Stabilisering van de omzet Het operationele resultaat (EBIT) stijgt 28 % dankzij het kostenbeheer in het kader

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2009

Presentatie jaarcijfers 2009 Presentatie jaarcijfers Okura Hotel, Amsterdam 26 februari 2010 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in 2. Het aandeel Accell Group 3. Financieel

Nadere informatie