Museumconservator (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Museumconservator

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Museumconservator (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Museumconservator - 2011-2012"

Transcriptie

1 Museumconservator (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator I

2 De masteropleiding tot Museumconservator is een duale opleiding (één jaar onderwijs, één jaar praktijk) voor studenten die geïnteresseerd zijn in de museumpraktijk. Voor toelating geldt een selectie. Tijdens de masteropleiding bereid je je uitvoerig voor op werk in de museumwereld. Het onderwijs vindt deels aan de universiteit plaats en deels in het museum, in de vorm van een praktijkjaar in een van de deelnemende musea. Je houdt je bezig met behoud en beheer van cultureel erfgoed, collectievorming en presentatie van kunst, de rol van musea als podium voor de eigentijdse beeldcultuur en het interesseren van nieuwe publieksgroepen. De masteropleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de UvA en zeven grote musea (het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, het Amsterdams Historisch Museum, het Stedelijk Museum en het Tropenmuseum in Amsterdam, het Centraal Museum in Utrecht en Museum Boijmans in Rotterdam). De master Museumconservator geeft je goede kansen op een baan: musea hebben voortdurend behoefte aan nieuwe stafleden vanwege de grote mobiliteit van museummedewerkers. In het eerste halve jaar van de master Museumconservator kies je onderdelen (9 stp) uit de algemene masteropleiding Kunstgeschiedenis en/of de onderzoeksmaster (VAMA). Daarnaast volg je de cursus Verzamelen en presenteren, die in samenwerking met de UvA wordt aangeboden. Het praktijkjaar (60 stp) valt in de tweede helft van het eerste jaar en de eerste helft van het tweede jaar. Parallel aan de stage volg je een discussiecollege Museumproblematiek (12 stp) over actuele ontwikkelingen binnen de nationale en internationale museumwereld. Je sluit de opleiding af met een scriptie (18 stp). Overzicht van de opleiding (pdf) Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator II

3 Inhoudsopgave Master Museumconservator duaal 1 Master Museumconservator jaar 1 1 Master Museumconservator jaar 1 keuze 1 Master Museumconservator jaar 2 1 Vak: Ma-scriptie Museumconservator 2 Vak: Methodologie beeldende kunst 1800-heden 2 Vak: Museumconservator, praktijkjaar deel 1 4 Vak: Museumconservator, praktijkjaar deel 2 5 Vak: Museumconservator, verzamelen en presenteren a 6 Vak: Museumconservator, verzamelen en presenteren b 7 Vak: Museumproblematiek a 7 Vak: Museumproblematiek b 8 Vak: Seminar Bijzondere vraagstukken 9 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator III

4 Master Museumconservator duaal Opleidingsdelen: - - Master Museumconservator jaar 1 Master Museumconservator jaar 2 Master Museumconservator jaar 1 Opleidingsdelen: - Master Museumconservator jaar 1 keuze Vakken: Naam Periode Credits Code Museumconservator, praktijkjaar deel 1 Museumconservator, verzamelen en presenteren a Museumconservator, verzamelen en presenteren b Master Museumconservator jaar 1 keuze Periode L_KAMAMUS012 Periode L_KAMAMUS008 Periode L_KAMAMUS009 Museumproblematiek a Periode L_KAMAMUS010 Kies 18 stp aan vakken uit de master Kunstgeschiedenis specialisatie Beeldende kunst, bijvoorbeeld onderstaande vakken. Vakken: Naam Periode Credits Code Methodologie beeldende kunst 1800-heden Seminar Bijzondere vraagstukken Master Museumconservator jaar 2 Periode L_KNMAKGS402 Periode L_KAMAKGS011 Vakken: Naam Periode Credits Code Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator Pagina 1 van 10

5 Ma-scriptie Museumconservator Museumconservator, praktijkjaar deel 2 Ma-scriptie Museumconservator Ac. Jaar (september) 18.0 L_KAMAMUSSCR Ac. Jaar (september) 36.0 L_KAMAMUS013 Museumproblematiek b Periode L_KAMAMUS011 Vakcode L_KAMAMUSSCR (527651) Periode Ac. Jaar (september) Credits 18.0 der Letteren Docent(en) Werkcollege Met de scriptie laat de student blijken in staat te zijn zelfstandig onderzoek te doen naar een vraagstelling op het gebied van de geschiedenis of theorie van de moderne of hedendaagse kunst en daar volgens wetenschappelijke normen schriftelijk verslag van te doen. Het onderwerp en de inhoud van de scriptie worden in overleg met de begeleidende docent vastgesteld Individuele begeleiding Beoordeeld worden de vraagstelling, inhoud, structuur en schrijfstijl Wordt in overleg met de docent vastgesteld Bachelordiploma dat toegang biedt tot de master Kunstgeschiedenis; toelating tot de Master Museumconservator Studenten van de masteropleiding Museumconservator. Voor nadere uitleg en instructies zie de Scriptiehandleiding Methodologie beeldende kunst 1800-heden Vakcode L_KNMAKGS402 () Periode Periode Credits 6.0 der Letteren Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator Pagina 2 van 10

6 Docent(en) prof. dr. W.J. Davidts prof. dr. W.J. Davidts Werkcollege Het kunnen onderkennen en analyseren van de belangrijkste kunsttheoretische, geschiedfilosofische en wetenschapsmethodologische problemen bij de bestudering van de moderne en hedendaagse kunst. In de inleiding op het boek Painting as Model (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1995) stelt de kunsthistoricus Yve-Alain Bois dat hij onder meer van de filosoof Roland Barthes geleerd heeft dat theorie niet op kunst 'toegepast' kan worden: "concepts must be forged from the object of one s inquiry or imported according to that object s specific exigency." De belangrijkste opgave voor de kunsthistoricus, zo stelt Bois, bestaat erin te vertrekken van het kunstobject: "the main theoretical act is to define this object, not the way around. To define an object, one has to know it intimately." Deze methodologische uitdaging ligt aan de basis van de collegereeks methodologie. Hoe vallen kunsttheorie en kunstobject met elkaar te verzoenen? Welke historische, theoretische, kritische en artistieke bronnen kunnen aangewend worden bij het lezen en het begrijpen van de betekenis van het kunstwerk. De cursus is gestructureerd rond de 4 inleidingen tot het boek Art Since Modernism Antimodernism - Postmodernism [ed. Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois & Benjamin H.D. Buchloh (London: Thames and Hudson, 2004)]. De collegereeks bestaat telkens uit een closereading van een van de 4 inleidingen [Hal Foster, Psychoanalysis in Modernism and as Method ; Benjamin H.D. Buchloh, The Social History of Art: Models and Concepts ; Yve-Alain Bois, Formalism and Structuralism ; Rosalind Krauss, Poststructuralism and Deconstruction ], waarbij de respectievelijke methodologische invalshoeken worden gekaderd en verder uitgelicht. In de daaropvolgende colleges geven studenten referaten op basis van historische en hedendaagse teksten uit een aanvullende literatuurlijst. Hoewel recente theoretische auteurs centraal staan, worden hun standpunten en benaderingen ook historisch gecontextualiseerd. De problematische status van klassieke kunsthistorische methoden in de omgang met moderne en hedendaagse kunst komt ook aan bod, evenals de sterke invloed die andere disciplines (literatuurwetenschap, filosofie, semiologie, sociologie) sinds de jaren zeventig op de bestudering van kunst hebben gehad. Doorheen de cursus wordt bovendien veel aandacht geschonken aan geschriften van kunstenaars. hoorcollege; referaat werkstuk; mondeling examen Syllabus wordt ter beschikking gesteld bij aanvang van de cursus Bachelordiploma dat toegang biedt tot de master Kunstgeschiedenis. Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator Pagina 3 van 10

7 Master studenten Kunstgeschiedenis specialisatie Beeldende Kunst heden De cursus is ook aanbevelenswaardig voor Master studenten Kunstgeschiedenis met specialisatie Kunst, Markt en Connaisseurschap; Master studenten Museumconservator; Research Master studenten Visual Arts, Media and Architecture. Museumconservator, praktijkjaar deel 1 Vakcode L_KAMAMUS012 () Periode Periode Credits 24.0 der Letteren In de praktijk vertrouwd raken met de werkzaamheden die de taken van een museumconservator in een museum voor beeldende kunst of (cultuur) geschiedenis met zich mee brengen. Leren deze werkzaamheden zelfstandig te verrichten. Het praktijkjaar wordt gevolgd in één van de volgende musea: het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam, het Van Gogh Museum, het Amsterdam Museum, het Tropenmuseum, het Centraal Museum in Utrecht, Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en het Kröller Müller Museum in Otterlo. De concrete inhoud van het praktijkjaar is steeds afhankelijk van aard, doelstelling en programma van het museum en de afdeling waar de student wordt geplaatst. In elk museum komen de volgende aspecten aan bod: organisatie en beleid, in het bijzonder de werkzaamheden van de afdeling waaraan de student is toegevoegd; onderzoek, in het bijzonder collectie-gebonden onderzoek (registratie, documentatie en beschrijving van objecten); art-handling (gangen van een kunstwerk binnen en buiten eem museum en vigerende procedures); restauratie en conservering; de representatieve kant van het conservatorschap; voorbereiding van en medewerking aan de totstandkoming van een presentatie of tentoonstelling. Stage Een aantal onderdelen wordt afgesloten met een verslag. Andere worden besproken in tussentijdse evaluaties en in de afsluitende beoordeling. Over de werkzaamheden worden dossierverslagen gemaakt, afgerond met een competentieverslag, volgens de daartoe uitgereikte richtlijnen. Begeleiders zijn de conservatoren ter plekke; samen met de universitaire stagebegeleider zijn zij verantwoordelijk voor de beoordelingen. Het vak Verzamelen en presenteren (a+b, 12pt) en de keuzemodules (18pt) dienen afgerond te zijn voor het begin van het praktijkjaar op 1 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator Pagina 4 van 10

8 februari. Uitsluitend studenten van de masteropleiding Museumconservator Het praktijkjaar is verdeeld over twee studiejaren. Uitgegaan wordt van een volledige weektaak, waarin eens per twee weken een collegedag wordt gereserveerd voor Museumproblematiek. Museumconservator, praktijkjaar deel 2 Vakcode L_KAMAMUS013 () Periode Ac. Jaar (september) Credits 36.0 der Letteren In de praktijk vertrouwd raken met de werkzaamheden die de taken van een museumconservator in een museum voor beeldende kunst of (cultuur) geschiedenis met zich mee brengen. Leren deze werkzaamheden zelfstandig te verrichten. Het praktijkjaar wordt gevolgd in één van de volgende musea: het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum Amsterdam, het Van Gogh Museum, het Amsterdam Museum, het Tropenmuseum, het Centraal Museum in Utrecht, Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam en het Kröller Müller Museum in Otterlo. De concrete inhoud van het praktijkjaar is steeds afhankelijk van aard, doelstelling en programma van het museum en de afdeling waar de student wordt geplaatst. In elk museum komen de volgende aspecten aan bod: organisatie en beleid, in het bijzonder de werkzaamheden van de afdeling waaraan de student is toegevoegd; onderzoek, in het bijzonder collectie-gebonden onderzoek (registratie, documentatie en beschrijving van objecten); art-handling (gangen van een kunstwerk binnen en buiten eem museum en vigerende procedures); restauratie en conservering; de representatieve kant van het conservatorschap; voorbereiding van en medewerking aan de totstandkoming van een presentatie of tentoonstelling. Stage Een aantal onderdelen wordt afgesloten met een verslag. Andere worden besproken in tussentijdse evaluaties en in de afsluitende beoordeling. Over de werkzaamheden worden dossierverslagen gemaakt, afgerond met een competentieverslag, volgens de daartoe uitgereikte richtlijnen. Begeleiders zijn de conservatoren ter plekke; samen met de universitaire stagebegeleider zijn zij verantwoordelijk voor de beoordelingen. Het vak Verzamelen en presenteren (a+b, 12pt) en de keuzemodules (18pt) dienen afgerond te zijn voor het begin van het praktijkjaar op 1 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator Pagina 5 van 10

9 februari. Uitsluitend studenten van de masteropleiding Museumconservator Het praktijkjaar is verdeeld over twee studiejaren. Dit is het tweede jaar. Museumconservator, verzamelen en presenteren a Vakcode L_KAMAMUS008 () Periode Periode 1 Credits 6.0 der Letteren Docent(en) Werkcollege Verdieping van kennis en inzicht op het terrein van recente theorieën over verzamelen en presenteren van objecten van kunst en cultuur, steeds in historisch verband bezien. Theoretisch en historisch geörienteerde voorbereiding op het praktijkjaar en het practicum over actuele museumproblematiek van de masteropleiding Museumconservator. Deze cursus deel a aan de UvA is (samen met het VU-onderdeel b) opgedeeld in vier blokken, waarin de volgende thema's centraal staan: kunstmusea en het fenomeen van de globalisering; opvattingen over de gemengde presentatie van kunst en geschiedenis; verschuivingen in verzamelbeleid en collectievorming; en als vierde en laatste, functies van collectiepresentaties en tentoonstellingen. Hoorcollege, discussiecollege, museumpracticum Referaat, literatuurverslag, paper Als handboeken worden gebruikt: Ellinoor Bergvelt, Debora J. Meijers, Mieke Rijnders (red.), Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden, Zwolle 2005; Andrew McClellan, The Art Museum from Boullée to Bilbao, Berkeley/Los Angeles Overige literatuur wordt opgegeven via blackboard. Studenten van de masteropleiding Museumconservator; studenten van de masteropleiding Kunstgeschiedenis met specialisatie Beeldende kunst of Kunst, Markt en Connaisseurschap; ook voor Museumstudies (UvA). Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator Pagina 6 van 10

10 De master Museumconservator wordt door UvA en VU gezamenlijk aangeboden. Dit onderdeel aan de UvA vormt één geheel met onderdeel b aan de VU (gezamenlijk 12 stp). Museumconservator, verzamelen en presenteren b Vakcode L_KAMAMUS009 () Periode Periode 2+3 Credits 6.0 der Letteren Docent(en) Werkcollege Verdieping van kennis en inzicht op het terrein van recente theorieën over verzamelen en presenteren van objecten van kunst en cultuur, steeds in historisch verband bezien. Theoretisch en historisch geörienteerde voorbereiding op het praktijkjaar en het practicum over actuele museumproblematiek van de masteropleiding Museumconservator. Deze cursus deel b aan de VU is (samen met het UvA-onderdeel a) opgedeeld in vier blokken, waarin de volgende thema"s centraal staan: kunstmusea en het fenomeen van de globalisering; opvattingen over de gemengde presentatie van kunst en geschiedenis; verschuivingen in verzamelbeleid en collectievorming; en als vierde en laatste, functies van collectiepresentaties en tentoonstellingen. Hoorcollege, discussiecollege, museumpracticum Referaat, literatuurverslag, paper Als handboeken worden gebruikt: Ellinoor Bergvelt, Debora J. Meijers, Mieke Rijnders (red.), Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden, Zwolle 2005; Andrew McClellan, The Art Museum from Boullée to Bilbao, Berkeley/Los Angeles Overige literatuur wordt opgegeven via blackboard. Studenten van de masteropleiding Museumconservator; studenten van de masteropleiding Kunstgeschiedenis met specialisatie Beeldende kunst of Kunst, Markt en Connaisseurschap; ook voor Museumstudies (UvA). De master Museumconservator wordt door UvA en VU gezamenlijk aangeboden. Dit onderdeel aan de VU vormt één geheel met onderdeel a aan de UvA (gezamenlijk 12pt). Museumproblematiek a Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator Pagina 7 van 10

11 Vakcode L_KAMAMUS010 () Periode Periode Credits 6.0 der Letteren Docent(en) Excursie, Werkcollege Verdieping van kennis van en inzicht in het museumlandschap in Nederland en daarbuiten en het functioneren van musea van beeldende kunst en (cultuur)geschiedenis. De module dient als platform waar de studenten hun ervaringen van het praktijkjaar kunnen uitwisselen en in een bredere samenhang leren plaatsen. De aandacht gaat uit naar de actuele museumproblematiek en spitst zich toe op verzamelbeleid, collectieonderzoek, restauratie-ethiek en presentatie. Voorop staat discussie, onderling en met deskundigen, aan de hand van praktijkvoobeelden. Daartoe wordt recente literatuur bestudeerd en worden musea en andere relevante instellingen in binnen en buiteneland bezocht. Een door de studenten voorbereide buitenlandse excursie van ongeveer vijf dagen (in totaal tien dagen met die van Museumproblematiek a erbij) maakt deel uit van het programma. Discussiecollege, practicum Actieve deelname aan discussies, voorbereiding bezoeken aan het werkveld, symposiumverslag, excursiedeelname en excursiereferaat Wordt nader opgegeven Verzamelen en presenteren a+b (12pt) en keuzemodules (18pt) dienen afgerond te zijn. Deze module is alleen toegankelijk voor studenten van de master Museumconservator Deze module wordt gevolgd aan de UvA tijdens het praktijkjaar van de opleiding en vormt één geheel met Museumproblematiek b, die aan de VU wordt gevolgd. Museumproblematiek b Vakcode L_KAMAMUS011 () Periode Periode Credits 6.0 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator Pagina 8 van 10

12 Docent(en) der Letteren Werkcollege Verdieping van kennis van en inzicht in het museumlandschap in Nederland en daarbuiten en het functioneren van musea van beeldende kunst en (cultuur)geschiedenis. De module dient als platform waar de studenten hun ervaringen van het praktijkjaar kunnen uitwisselen en in een bredere samenhang leren plaatsen. De aandacht gaat uit naar de actuele museumproblematiek en spitst zich toe op verzamelbeleid, collectieonderzoek, restauratie-ethiek en presentatie. Voorop staat discussie, onderling en met deskundigen, aan de hand van praktijkvoobeelden. Daartoe wordt recente literatuur bestudeerd en worden musea en andere relevante instellingen in binnen en buiteneland bezocht. Een door de studenten voorbereide buitenlandse excursie van ongeveer vijf dagen (in totaal tien dagen met die van Museumproblematiek a erbij) maakt deel uit van het programma. Discussiecollege, practicum Actieve deelname aan discussies, voorbereiding bezoeken aan het werkveld, symposiumverslag, excursiedeelname en excursiereferaat Wordt nader opgegeven Verzamelen en presenteren a+b (12pt) en keuzemodules (18pt) dienen afgerond te zijn. Deze module is alleen toegankelijk voor studenten van de master Museumconservator Deze module wordt gevolgd aan de VU tijden het praktijkjaar van de opleiding en vormt één geheel met Museumproblematiek a, die aan de UvA wordt gevolgd. Seminar Bijzondere vraagstukken Vakcode L_KAMAKGS011 () Periode Periode Credits 9.0 der Letteren prof. dr. W.J. Davidts Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator Pagina 9 van 10

13 Docent(en) prof. dr. F. Scholten, dr. J.P. ten Berge, dr. S. Lutticken, J.W. Day Werkcollege Initiatie in wetenschappelijk onderzoek in aansluiting met lopend onderzoek van staf Beeldende Kunst; individueel en in groepsverband onderzoeksvragen bepalen, formuleren en uitwerken; presenteren, zowel schriftelijk als mondeling, van het verloop van het onderzoek en de resultaten ervan. Onder de koepel van de Bijzondere Vraagstukken worden jaarlijks wisselende werkcolleges aangeboden die nauw aansluiten bij lopend onderzoek van de staf Beeldende Kunst of kaderen binnen specifieke onderzoeksprojecten en -initiatieven (publicaties, tentoonstellingen, conferentie). Deze gerichte werkcolleges bieden studenten de gelegenheid om, onder intensieve begeleiding van docenten, zich methodisch en inhoudelijk voor te bereiden op het onderzoekswerk voor de masterscriptie. Werkcolleges worden in en Engels gedoceerd [NL / E]. Tijdens het academiejaar worden de volgende onderwerpen aangeboden: 1. Display; dr. Frits Scholten [NL]; 2. Art in the Netherlands, 1960-present; dr. Jos ten Berge [E]; 3. Séances: a program of film sessions, past & present; dr. Sven Lütticken & dr. Eric de Bruyn (University Leiden) [E]; 4. Hannah Arendt s Crisis in Culture; drs. Jeremiah Day [E]; 5. Tinguely and Transmissibility; Prof. dr. Jae Emerling Hoorcollege; werkcollege; excursie (onder voorbehoud); actieve deelname Referaat, werkstuk Nader te bepalen Bachelordiploma dat toegang biedt tot de master Kunstgeschiedenis. Masterstudenten Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - M Museumconservator Pagina 10 van 10

Faculteit der Letteren

Faculteit der Letteren Faculteit der Letteren Opleiding Kunstgeschiedenis Studiegids collegejaar 2005-2006 Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Erasmusplein 1 6525 HT Nijmegen Telefoon: 024-3612832 Internet:

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 I De der

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap -

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012 Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen

Nadere informatie

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding

wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding wo-master LLM in Finance and Law Duisenberg school of finance augustus 2010 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Inhoud Inhoud 2 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010

Bedrijfskunde. Studiegids 2009/2010 Bedrijfskunde Studiegids 2009/2010 2 Bacheloropleiding Bedrijfskunde 2.1 Algemeen 2.1.1 Inleiding De studie Bedrijfskunde is opgezet volgens de bachelor-masterstructuur. Dit stelsel is ingevoerd om de

Nadere informatie

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2011-2012

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2011-2012 Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis - 2011-2012 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan kun

Nadere informatie

QANU maart 2007. Technische Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen

QANU maart 2007. Technische Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen QANU maart 2007 Technische Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230 3100 Fax:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Hoofdstuk 2...1 Bachelor 1...1 Inleiding Bachelor 1...1 Algemene Theoretische Sociologie I...3 Methoden en technieken

Nadere informatie

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam. 28 juli 2009. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Accounting, Auditing and Control Erasmus Universiteit Rotterdam 28 juli 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Inleiding en verantwoording 6 2.1 Werkwijze panel 6

Nadere informatie

PRE-MASTER. Vakomschrijvingen pre-master en Master of Science in Accountancy. Tentamenvorm schriftelijk tentamen, bestaande uit casusposities,

PRE-MASTER. Vakomschrijvingen pre-master en Master of Science in Accountancy. Tentamenvorm schriftelijk tentamen, bestaande uit casusposities, PRE-MASTER Auditing Beginselen Doel van dit vak is de student inzicht te verschaffen in het Auditing proces en een basis te leggen voor met name de vervolgvakken op dit terrein. Het vak sluit aan bij de

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Vakkengids 2006/2007 2006 Faculteit der Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam / Faculteit der Sociale Wetenschappen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Studiegids 2006/2007

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Moderne Talen en Culturen

Moderne Talen en Culturen Moderne Talen en Culturen Studiegids 2007/2008 Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Literatuurwetenschap Nederlandse taal en cultuur ICT en vertalen Letterkunde (MPhil)

Nadere informatie

Bacheloropleiding Religie en levensbeschouwing Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Religie en levensbeschouwing -

Bacheloropleiding Religie en levensbeschouwing Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Godgeleerdheid - B Religie en levensbeschouwing - Bacheloropleiding Religie en levensbeschouwing Vrije Universiteit Amsterdam - der Godgeleerdheid - B Religie en levensbeschouwing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Godgeleerdheid - B Religie

Nadere informatie

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012

Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 Masteropleiding Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Rechtsgeleerdheid - 2011-2012 I De masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

STUDIEWIJZER 2013-2014. Bachelor. Algemene Cultuurwetenschappen

STUDIEWIJZER 2013-2014. Bachelor. Algemene Cultuurwetenschappen STUDIEWIJZER 2013-2014 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Studiewijzer Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen 2013-2014 Met deze studiewijzer willen we alle studenten van de Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Het curriculum samengevat:

Het curriculum samengevat: Het curriculum samengevat: Verplichte basismodulen: Basismodule Arbeid, Organisatie en Beleid 10 ECTS, sem.1, blok 1 en 2 Interdisciplinaire module arbeidsstudies 10 ECTS, sem.2 of gehele jaar (afhankelijk

Nadere informatie

Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - B Wijsbegeerte - 2011-2012

Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - B Wijsbegeerte - 2011-2012 Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam B Wijsbegeerte 20112012 Vrije Universiteit Amsterdam B Wijsbegeerte 20112012 I Studiegids informatie voor de bacheloropleiding Wijsbegeerte.

Nadere informatie

Informatiebrochure Master of Education in Arts (Dans/Muziek)

Informatiebrochure Master of Education in Arts (Dans/Muziek) Informatiebrochure Master of Education in Arts (Dans/Muziek) 2007-2008 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 I. Profiel van de opleiding 2 II. Programma overzicht 3 III. Programma planning 3 IV. Instroomeisen,

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2012-2013 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie