Medewerker bureau buitenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Medewerker bureau buitenland"

Transcriptie

1 Medewerker bureau buitenland Doel Ontwikkelen en beheren van mobiliteit- en beurzenprogramma s en samenwerkingsverbanden met andere onderwijsinstellingen op het gebied van uitwisseling en/of ontwikkelingssamenwerking, zowel nationaal als internationaal en binnen de kaders van het ontwikkelplan van het College van Bestuur, met als doel het onderwijs van de instelling te internationaliseren en het uitwisselen van studenten en/of docenten te bevorderen. Context Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd HayGroup 1 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE STUDENTGERICHTE ONDERSTEUNING MEDEWERKER BUREAU BUITENLAND AUGUSTUS 2003

2 1 Beleidsvoorbereiding Signaleren van veranderingen en mogelijkheden op gebied van internationalisering en doen van concrete voorstellen voor verbetering hieromtrent 2 Programmaontwikkeling Signaleren, onderzoeken en concretiseren van samenwerkingsmogelijkheden met buitenlandse partners ten aanzien van de internationalisering van het onderwijs en/of onderzoek van de universiteit 3 Financiering Adviseren bij het opstellen van programmabegrotingen, alsmede coördineren van het verwerven van interne en/of externe middelen voor internationalisering van het onderwijs en onderzoek van de instelling 4 Programmabeheer Beheren van één of meerdere lopende programma s en de bijbehorende budgetten en bij knelpunten voorstellen voor verbetering doen en deze na goedkeuring doorvoeren 5 Communicatie en voorlichting Organiseren van informatiebijeenkomsten voor studenten van de instelling, buitenlandse studenten of universitair medewerkers, alsmede ontwikkelen van communicatiematerialen Visie van de instelling op internationalisering Beschikbare middelen Andere onderwijsinstellingen of donororganisaties Beschikbare middelen Visie van de dienst op internationalisering In overleg met faculteiten en/of onderwijsgroepen Regelgeving voor subsidieaanvragen Begroting van het programma Gemaakte programmaafspraken met partnerinstellingen Programmabudget In overleg met de partnerinstelling Visie en wensen van de instelling op gebied van internationalisering Onderwijsprogramma s van faculteiten Bevordering van uniform en actueel internationaliseringsbeleid en beleidsuitvoering op genoemde gebieden Bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe projecten, passend binnen het beleid van de instelling Financiële middelen om het programma of project conform de gestelde voorwaarden en planning van start te kunnen laten gaan Optimaal inhoudelijk en budgettair verloop van de programma s Bekendheid van het internationaliseringsbeleid van de instelling, alsmede een bijdrage aan de uitstraling van de gehele instelling Volgen van ontwikkelingen op gebied van internationalisering en/of ontwikkelingssamenwerking en hieraan gerelateerde gebieden Voeren van overleg met betrokkenen binnen de instelling en/of daarbuiten over de toekomst van internationalisering van het onderwijs Verbetervoorstellen voorleggen aan en afstemmen met het afdelingshoofd Volgen van internationale ontwikkelingen ten aanzien van programma s en projecten Benaderen van (nieuwe) partners om mogelijkheden mee te bespreken en te concretiseren Schrijven van projectaanvragen Onderzoeken van de mogelijkheden voor externe financiering, bij bijvoorbeeld NUFFIC, Ministeries, de Europese Unie of de Wereldbank Onderhouden van contacten met financiers Bevorderen van de netwerkvorming met andere instellingen Adviseren van faculteiten/afdelingen over de inrichting van subsidieaanvragen Verzamelen van informatie over programmavoortgang bij faculteiten, deelnemende studenten en bij partnerinstelling(en) Bij afwijkingen in de voortgang voorstellen doen om bij te sturen Volgen van de aan de programma s deelnemende studenten Zorgen voor verslaglegging van de programma s Monitoren van aanverwante processen, zoals huisvesting en visaverlening Toegankelijk maken van informatie over de diensten en mogelijkheden van de eigen dienst Ontwikkelen van studiegids met Engelstalig cursusaanbod HayGroup 2 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE STUDENTGERICHTE ONDERSTEUNING MEDEWERKER BUREAU BUITENLAND AUGUSTUS 2003

3 6 Werving Begeleiden of opstellen van publicaties over de werkzaamheden en mogelijkheden van de afdeling, alsmede zorgen voor het ontwikkelen en beschikbaar zijn van wervend materiaal 7 Ondersteuning en advies Begeleiden en adviseren van facultaire medewerkers bij het internationaliseren van hun onderwijsprogramma 8 Financiën Beheren van de financiële middelen van de afdeling, voor de eerste, tweede en derde geldstroom Huisstijl van de instelling en de dienst Uitgangspunten van de dienst Doelstellingen van de afdeling In overleg met het Afdelingshoofd Beschikbare financiële informatie Richtlijnen van de EU en/of andere subsidieverstrekkers Werving van studenten en/of docenten voor deelname aan een programma, alsmede bevordering van de bekendheid van de afdeling bij de doelgroep Bijdrage aan de realisatie van de door de faculteit(en) geformuleerde doelstellingen op gebied van internationalisering en/of stimuleren van facultaire deelname aan programma s Kloppende begroting en continue inzicht in de beschikbaarheid van financiële middelen in het totaal en per programma/project Opstellen van plan voor werving van studenten en/of medewerkers Redigeren van teksten ter publicatie Plaatsen van advertenties in universiteitskrant Deelnemen aan al dan niet zelf georganiseerde beurzen en/of voorlichtingsbijeenkomsten Voeren van gesprekken met studenten over geschiktheid, visa, huisvesting en aansluiting op curriculum Beoordelen van voorstellen voor internationalisering Overdragen van kennis op gebied van internationaliseren Contact leggen met partnerinstellingen om facultaire collega s daar eventueel te kunnen introduceren Ondersteunen bij het opstellen van projectaanvragen Begeleiden van lopende projecten Verzamelen van financiële informatie bij de verschillende programmabeheerders Analyseren van de financiële informatie op volledigheid en juistheid Ontwikkelen van interne procedures voor administratief beheer Opstellen van begrotingen voor de afdeling als geheel en ondersteunen bij het opstellen van programmabegrotingen Opleveren van financiële rapportages 9 Academische samenwerking Signaleren van behoefte aan complementaire wetenschappelijke kennis en vervolgens in samenspraak met faculteiten, benaderen van buitenlandse universiteiten met gevraagde complementariteit Afspraken over samenwerking Stimulering van academische samenwerkingsverbanden met universiteiten Onderhouden van contacten met collega s van buitenlandse instellingen over de ontwikkelingen binnen de eigen instelling Voeren van overleg met faculteiten en beleidsmedewerkers over de behoefte aan strategische samenwerkingsverbanden Overdragen van de contacten Begeleiden van de relatie met de samenwerkende instelling 10 Alumni-netwerk Ontwikkelen en uitbouwen van het internationale netwerk van alumni van de instelling Samenspraak met eventueel aanwezige alumni-medewerker Specifieke verzoeken van facultair medewerkers Ambassadeurs voor de eigen instelling Bijhouden van database met alumni in het buitenland of hiervoor laten zorgen Informeren van alumni over activiteiten van de instelling Informeren van faculteiten over de werkzaamheden van alumni Eventueel organiseren of bijdragen aan de organisatie van alumni-bijeenkomsten HayGroup 3 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE STUDENTGERICHTE ONDERSTEUNING MEDEWERKER BUREAU BUITENLAND AUGUSTUS 2003

4 11 Coördinatie werkuitvoering (variant) Coördineren van de door medewerkers van de afdeling uit te voeren werkzaamheden Verkregen bevoegdheden en richtlijnen Bevordering van doelmatige, efficiënte en kwalitatief hoogwaardige werkuitvoering Informeren van medewerkers over de te realiseren doelstellingen en resultaten Geven van aanwijzingen en instructies over te volgen werkwijzen en procedures (Laten) maken van roosters en afstemmen van vrije dagen Medebeoordelen van resultaten en toezien op en bevorderen van een kwalitatief en kwantitatief juiste voortgang van werkzaamheden Oplossen of doorgeven van zich voordoende problemen welke niet door medewerkers zelf kunnen of mogen worden opgelost HayGroup 4 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE STUDENTGERICHTE ONDERSTEUNING MEDEWERKER BUREAU BUITENLAND AUGUSTUS 2003

5 Indelingscriteria Medewerker bureau buitenland Functieniveau Medewerker bureau buitenland 1 Medewerker bureau buitenland 2 Indelingscriteria Internationaliseringsbeleid Programmaontwikkeling en -beheer Coördinatie werkuitvoering Opstellen van voorstellen en adviezen ten aanzien van internationaliseringsbeleid gericht op de (middel)lange termijn, waarbij in beperkte mate en alleen in indirecte zin sprake is van doorwerking naar andere, verwante disciplines. Zelfstandig ontwikkelen en beheren van programma s voor internationalisering of ontwikkelingssamenwerking, in samenwerking met in- en externe belanghebbenden. Coördineren van de door medewerkers van de afdeling uit te voeren werkzaamheden. Signaleren van verbetermogelijkheden en hiervoor beleidsvoorstellen doen gericht op de korte termijn en op deelaspecten van het beleid (bijvoorbeeld een programma of samenwerkingsverband) met een geringe doorwerking naar aanpalende disciplines. Beheren van ontwikkelings- of uitwisselingsprogramma s. Afstemmen met leidinggevende indien het beheer de kaders van het beleid raakt. niet van toepassing Indelingsregels Medewerker bureau buitenland Medewerker bureau buitenland 2 is van toepassing indien aan alle criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Medewerker bureau buitenland 2 Medewerker bureau buitenland 1 is van toepassing indien aan 2 van de 3 criteria wordt voldaan zoals omschreven bij Medewerker bureau buitenland 1 HayGroup 5 UFO/231708/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE STUDENTGERICHTE ONDERSTEUNING MEDEWERKER BUREAU BUITENLAND AUGUSTUS 2003

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Beheerder ICT. Context. Doel

Beheerder ICT. Context. Doel Beheerder ICT Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICTproducten en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid van de afdeling, teneinde aan de eisen en wensen van de

Nadere informatie

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403

Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Functieprofiel: Beheerder ICT Functiecode: 0403 Doel Zorgdragen voor het doen functioneren van ICT-producten en de ICTinfrastructuur en het instandhouden van de kwaliteit daarvan, passend binnen het beleid

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Administratief medewerker Doel Uitvoeren van administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen procedures en wet- en regelgeving, teneinde bij te dragen aan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie september 2014 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie september 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Carrièrelijn Tenure track 4 2.1 Universitair Docent (UD) 4 2.2 Universitair Hoofddocent /Adjunct hoogleraar

Nadere informatie

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT HOOFDSTUK INTERNATIONALISERING. Versie 2013

HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT HOOFDSTUK INTERNATIONALISERING. Versie 2013 HANDBOEK ONDERWIJSKWALITEIT HOOFDSTUK INTERNATIONALISERING INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 INTERNATIONALISERING IN DE BACHELORFASE... 3 1.2 INTERNATIONALISERING IN DE MASTERFASE... 4 1.3 Nationale

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool

Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Bestuurs- en beheersreglement Avans Hogeschool Versie 2014 Colofon Datum oktober 2014 Auteurs Gabrielle Leijh / Thom van den Brule / Henri Vossen Versie 6.0 Status Na goedkeuring RvT en instemming AMR

Nadere informatie

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012

Tenure track. ingangsdatum 1 september 2008. herziene versie november 2012 Tenure track ingangsdatum 1 september 2008 herziene versie november 2012 Inhoud 1 Inleiding... 4 2 Carrièrelijn Tenure track... 6 2.1 Universitair Docent (UD)... 6 2.2 UHD/Adjunct hoogleraar... 6 2.3 Hoogleraar...

Nadere informatie

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies.

In dit functieboek zijn de meeste beschrijvingen opgenomen van de in de branche W&MD voorkomende functies. FUNCTIEBOEK (ex. Artikel, 1.4, 4.2.1 CAOW&MD 2008-2011 en bijlage 1) Dit functieboek hoort bij bijlage 1 van de CAO W&MD 2008 2011 en maakt als zodanig deel uit van die CAO (zie in dit verband artikel

Nadere informatie

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën

Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Functiebeschrijving: A2 Diensthoofd Boekhouding en Financiën Beleidsdomein: Entiteit: Afdeling: Graad: Aantal vacante betrekkingen: Standplaats: Leefmilieu, Natuur en Energie Departement Leefmilieu, Natuur

Nadere informatie

Aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu

Aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu Aanvullende notitie taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu Kenmerk: 372.447/PA&O Inhoudsopgave Inleiding... 3 Spelers op Veiligheid, Gezondheid

Nadere informatie

Jeugdzorg 2014-2016 INHOUDSOPGAVE. Functiematrix Overzicht matrixfuncties Beschrijvingen matrixfuncties Verklaring gehanteerde begrippen.

Jeugdzorg 2014-2016 INHOUDSOPGAVE. Functiematrix Overzicht matrixfuncties Beschrijvingen matrixfuncties Verklaring gehanteerde begrippen. Bijlage 11.D Het oude functieboek INHOUDSOPGAVE Functiematrix Overzicht matrixfuncties Beschrijvingen matrixfuncties Verklaring gehanteerde begrippen 1 van 149 FUNCTIEMATRIX Salarisschaal Primair proces

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Senior medewerker personeels- en salarisadministratie Stichting Scholengroep Spinoza

Senior medewerker personeels- en salarisadministratie Stichting Scholengroep Spinoza Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie Stichting Scholengroep Spinoza Salarisschaal 9 Indelingsniveau IVb FUWASYS-advies 9 - IVb Werkterrein Bedrijfsvoering -> P&O Activiteiten Bewerken van

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Organisatie-uitgangspunten... 4 2.1. Uitgangspunten organisatiemodel... 4 2.2. Management uitgangspunten... 5 2.3. Organigram...

Nadere informatie

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO.

Reactie TU Delft. op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO. Reactie TU Delft op het Adviesrapport TU Delft (commissie Mouwen) ten behoeve van de Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Mei 2011 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 5 1 Beknopte samenvatting reacties

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Beroepsprofiel Archivaris (archiefbeherende instelling) werkdocument blad 1 van 19. Versie 4 van 11 oktober 2004.

INHOUDSOPGAVE. Beroepsprofiel Archivaris (archiefbeherende instelling) werkdocument blad 1 van 19. Versie 4 van 11 oktober 2004. blad 1 van 19 Versie 4 van 11 oktober 2004. In dit profiel wordt steeds gesproken over "de archivaris" in de mannelijke vorm. Waar dat aan de orde is, kunt u ook de vrouwelijke grammaticale vorm "zij"

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Coördinerend Beleidsadviseur. College voor de Rechten van de Mens. PublicSpirit. bij het

FUNCTIEPROFIEL. Coördinerend Beleidsadviseur. College voor de Rechten van de Mens. PublicSpirit. bij het FUNCTIEPROFIEL Coördinerend Beleidsadviseur bij het College voor de Rechten van de Mens PublicSpirit De heer mr. G.A. (Gert-Jan) Jongkind Senior Consultant Mevrouw drs. M.A.C. (Annemarie) Vermeulen Consultant

Nadere informatie

Protocolakkoord Co-RA GPD BIJLAGE 2 Ondersteuning van de scholengroepen voor het welzijnsdomein psychosociale aspecten van het werk We streven naar een eenduidig beleid en visie rond het psychosociaal

Nadere informatie

Projectplan Atelier Actieve openbaarheid van WABO- dossiers

Projectplan Atelier Actieve openbaarheid van WABO- dossiers Projectplan Atelier Actieve openbaarheid van WABO- dossiers Erika Hokke, versie 1.1, 14 mei 2014 versie actie Verspreiding 2014-01- 15 Opzet projectplan 1 t/m 5 E. v.d. Bent, M. Lulofs, Ch. Jeurgens 2014-01-

Nadere informatie

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001

Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 2012 Bijlage 1 bij : 120424/alv/5 Partos 9001- Sectorspecifieke Toepassing ISO 9001 Sectorspecifieke toepassing van NEN- EN-ISO 9001:2008, ontwikkeld door Partos Versie 0.12 voorjaar 2012 Inleiding Een

Nadere informatie

Kennis verder brengen. Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018

Kennis verder brengen. Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018 Kennis verder brengen Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018 INHOUD 1. Inleiding 3 2. De Bibliotheek UvA/HvA in context 4 2.1. Ontwikkelingen in de bibliotheekwereld 5 2.2. Bibliotheek voor de UvA/HvA-gemeenschap

Nadere informatie