Vergadering Beheersorgaan Bibliotheek en Gemeenschapscentrum 13 maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergadering Beheersorgaan Bibliotheek en Gemeenschapscentrum 13 maart 2012"

Transcriptie

1 VERSLAG Vergadering Beheersorgaan Bibliotheek en Gemeenschapscentrum 13 maart 2012 Aanwezig: Stefaan Eilers, Philip Celens, Herman Smolders, Martha Helsen, Kris Peeraer, Luc Van Roy, Sofie De Keuster, Ann Van Hoorenbeeck, Walter Vermeylen, Renaat Gijsermans. Verontschuldigd: Peter Van Osta, Dries Van Dyck, Alex Van Loon, Claudine De Belder. 1. Goedkeuring vorig verslag De voorzitter verontschuldigt zich omdat de vorige vergadering werd uitgesteld. De aanstelling van Ann Van Hoorenbeeck werd bekrachtigd door het College van Burgemeester en Schepenen. Dit moet nog wel gebeuren door de gemeenteraad. 2. Aanpassing Organiek Reglement De voorzitter stelt voor om het Organiek Reglement aan te passen. Bij de samenstelling van het beheersorgaan stelt hij voor om kandidaten uit Malle voorkeur te verlenen. Maar: indien deze mensen tijdens de legislatuur zouden verhuizen, dan kunnen ze nog wel deel uitmaken van het orgaan. Artikel 5 paragraaf 2 zou dus moeten worden aangepast evenals Artikel 6 paragraaf 1 g. Het bestuur gaat akkoord met deze voorstellen. 3. Materialen keuken en cafetaria De Notelaar Door een inbraak zijn er problemen met een metalen kast in De Notelaar. Daardoor verdwijnt er materiaal. De kast kan niet hersteld worden door de technische dienst van de gemeente. Er is ook geen vervanging voorhanden. Aankoop van een nieuwe kast gebeurt niet in het kader van het PPSverhaal Oost. De technische dienst van de gemeente heeft nieuwe onderdelen besteld in Italië. Hopelijk is hiermee het probleem opgelost. 4. PPS Oost Sofie De Keuster geeft toelichting bij de huidige situatie betreffende PPS Oost. De volgende zaken worden aangepast: De huidige cafetaria wordt afgebroken en daarna vergroot. De bibliotheek verkleint door de uitbreiding van de commerciële ruimte. Er komt een wenteltrap in de feestzaal evenals een grote toog. De ingang wordt verschoven. Er wordt voldoende drankenberging voorzien. De ontvangstruimte zal verkleinen. Er komt een geschikte vloer in het danslokaal. Verenigingen krijgen geen vaste lokalen meer, wel bergingen.

2 Er moet ook stilaan nagedacht worden over het te plaatsen meubilair. De bouw van het jeugdcomplex vordert goed. De opening is voorzien voor 1 september Men zal ook een aanzienlijke subsidie krijgen van Europa ( EUR). Ook een aanvraag voor subsidiëring van de buitenaanleg zal worden ingediend. Er is ook een werkgroep actief rond de benoeming van de zalen. 5. Planning activiteiten bibliotheek Jeugdboekenweek Doe boekjes voor de lagere school. Theatervoorstelling voor 3 de en 4 de leerjaar: Mr. Zee. Lezing Wouter Kersbergen Tot eind mei: auteurslezingen Eind mei: slotfeest kinder- en jeugdjury. September: kinder- en jeugdjury 23 oktober: lezing Stefaan Brijs 20 tot 28 oktober: bibliotheekweek 17 tot 25 november: voorleesweek 15 December: boekenverkoop Films in samenwerking met het gemeenschapscentrum (zie verder). Voorstellen: Lezing door Jan Bleyen: Doodgeboren. Activiteit rond 200 jaar Conscience. Leeuw van Vlaanderen? Activiteit rond Louis Paul Boon 6. Planning activiteiten gemeenschapscentrum, najaar 2012 Augustus: Muziek in het Park. 1/9 Gepetto en the Wales en Axl Peleman 9/9 Open Monumentendag 20/9 Filmvoorstelling i.s.m. bibliotheek 27/9 Voordracht Yves Desmet

3 28/9 Voordracht over Afghanistan, Pakistan en Kasjmir door Gie Goris met aansluitend tentoonstelling in de oude Sint-Martinuspastorij. 2/10 Seniorendag met Lia Linda. 12/10 Voorstelling over Armoede door Paljas. Leven in een krabbenmand. 18/10 Filmvoorstelling 23/10 Stefaan Brijs i.s.m. bibliotheek. 21/10 Ammorroma. Kasteelconcert 9/11 Tentoonstelling Anneke Mondt, Ingrid van de Oord, Bavo Maes en Gisèle Brabants. 10/11 Mallifiesta 11/11 Kunst of Kamelot 15/11 Filmvoorstelling 18/11 Kasteelconcert Zefiro Torna 19/11 Lezing Christophe Deborsu 23/11 Tentoonstelling Jan Van Houtte. 24/11 Folkconcert met Sakura 7/12 Comedy Night Babylon 7. Eventuele verhuizing dienst Cultuur De manager vrijetijdszaken stelt voor om de dienst Cultuur te verhuizen naar Sint-Jozeflei 6. Ze heeft hiervoor de volgende argumenten: Een vrijetijdsloket is een tendens die momenteel gangbaar is. Er zou een centrale infobalie komen voor alle verenigingen. Dit zou een betere permanentie geven. Alle medewerkers zouden min of meer op de hoogte zijn van de werking van de betrokken diensten. Een vrijetijdsloket zou ook zorgen voor een betere integratie van de diensten sport, jeugd en cultuur. De dienst cultuur zou meer zichtbaar worden voor de andere diensten van het gemeentehuis. Volgens de cultuurbeleidscoördinator zou een verhuizing van de dienst Cultuur ten nadele zijn van de verenigingen. Hij haalt een tiental voorbeelden aan van de voorbije twee weken waaruit blijkt dat dit haast niet werkbaar is. Het gemeenschapscentrum zou vaak leeg staan, want de poetsvrouwen zijn er niet altijd en de zaalwachters starten pas om 16 uur. Welke indruk zou dit geven aan de gebruikers? Bezoekers komen terecht in een spookgebouw. Bovendien zouden de verenigingen vaak in de problemen komen met materiaal (dat nu achter slot en grendel staat), drank, beamer, berging, elektrische piano, Er doen zich dikwijls onvoorziene

4 omstandigheden voor die nu zonder problemen worden opgevangen door de cultuurambtenaren. Een verplaatsing van de dienst naar Sint-Jozeflei 6 zou leiden tot nodeloos heen en weer geloop, waarvan zowel de verenigingen als de ambtenaren gauw genoeg zullen krijgen. Met de jeugdverenigingen wordt er nu al rechtstreeks samengewerkt bij de organisatie van culturele activiteiten. Een plaatsing in hetzelfde gebouw als de jeugddienst is dus overbodig. Er is bovendien een nauwe band met de bibliotheek. De diensten cultuur en openbare bibliotheek hebben een gezamenlijk cultuurbeleidsplan en een gezamenlijk beheersorgaan. Deze diensten nu van elkaar scheiden is eigenlijk onlogisch. De bibliothecaris is akkoord met het idee van een centraal loket voor de vrijetijdsdiensten maar niet in de huidige infrastructuur. Een verhuizing zou voor teveel praktische problemen leiden. Hij ziet vooral nadelen, want de mensen van de bibliotheek zullen regelmatig lastig worden gevallen door verenigingen die één of ander te kort hebben. Bovendien is het bibliotheekpersoneel niet op de hoogte van gemaakte afspraken. Hij stelt dat de samenwerking met de dienst Cultuur nu organisch verloopt en dat er daardoor nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. Dit zou verloren gaan bij een eventuele verhuizing. Hij vindt een mogelijke verhuis van de dienst Cultuur bijzonder jammer voor de administratieve medewerker van de dienst Cultuur Ilse. Zij ziet een verhuizing absoluut niet zitten. Een mogelijk vertrek van deze medewerker zou grote weerslag hebben op de werking. Ilse heeft tien jaar ervaring, is heel gemotiveerd, maakt omzeggens geen fouten en kent het reilen en zeilen van de dienst door en door. De cultuurbeleidscoördinator stelt bovendien dat er praktisch een probleem is. Hoe gaan we acht kasten, 6 bureau s en 3 lange tafels plaatsen in de ruimte aan de Sint-Jozeflei 6? De ambtenaren zouden als sardienen in een blik zitten, want ze hebben de ruimte nodig voor administratie, de aanmaak van affiches, brochures, verzending, enz De manager vrijetijdszaken zegt dat er hiervoor een oplossing is, maar welke wordt niet verduidelijkt. Herman Smolders stelt dat er een grote tevredenheid is over de werking van de dienst Cultuur. Vooral de lage drempel is een grote meerwaarde. Er is nu een groot contact met de gebruikers van de dienst. Bij een eventuele verhuizing gaat dit contact verloren. Hij stelt bovendien dat de vorige schepen van Cultuur o.a. om die reden radicaal gekant was tegen een verhuizing. Jan Van Roey vond dat de werking van de dienst onlosmakelijk verbonden was met het huidige gebouw. Volgens Jan had een vrijetijdsloket alleen zin als alle diensten geconcentreerd zitten in een aangepast en ruim gebouw waar gesprekken ongestoord kunnen verlopen in daarvoor aangepaste lokalen. Herman stelt bovendien dat hij op vergaderingen van voorzitters van cultuurraden dikwijls werd geconfronteerd met klachten van collega s. Dit had meestal te maken met teveel bureaucratie van de diensten Cultuur in hun gemeente. Deze problemen zijn juist vermeden omdat de dienst Cultuur van Malle een lage drempel heeft. Een vrijetijdsloket in de huidige toestand (gescheiden van het gemeenschapscentrum) is dus niet wenselijk. Stefaan Eilers stelt zich eveneens de vraag waarom deze verhuizing eigenlijk nodig is. Er zijn geen klachten over de dienst Cultuur, integendeel. Hij gebruikt hiervoor de Engelse uitdrukking: why change a winning team? Met de eventuele verhuizing worden er blijkbaar meer problemen dan voordelen gecreëerd Renaat Gijsermans stelt dat de ganse gemeente nu weet dat Cultuur gevestigd is op Sint-Jozeflei 26. Een eventuele verhuizing zou alleen maar voor verwarring zorgen.

5 Walter Vermeylen stelt dat een eventuele verhuizing nu geforceerd overkomt en dat de oplossing ligt in een vrijetijdsloket in het nieuwe gebouw dat er waarschijnlijk zal komen met PPS West. Niemand zou zich vragen stellen bij een omgekeerde beweging, namelijk van Sint-Jozeflei 6 naar 26. Dit zou gezien worden als een logische stap. Maar de dienst Cultuur verhuizen naar Sint-Jozeflei 6 wordt aangevoeld als geforceerd. Men vermoedt dat er hier ook andere belangen spelen, maar hierover worden geen uitspraken gedaan. Sofie De Keuster stelt dat het hier eigenlijk om personeelszaken gaat en minder om Cultuur. Dit wordt echter tegengesproken. Een eventuele verhuizing zou namelijk grote gevolgen hebben voor de dienst Cultuur en zijn gebruikers. Ook voor de bibliotheek zijn er gevolgen. Dit punt hoort dus thuis op de agenda van het beheersorgaan. Aangezien niemand van de raadsleden blijkbaar voordelen ziet in een verhuizing zou dit leiden tot een kafkiaanse situatie. De ambtenaren zijn radicaal tegen en ook het beheersorgaan ziet eigenlijk geen voordelen. Een eventuele verhuizing zou daarom mentaal zwaar om dragen zijn voor de medewerkers van de dienst Cultuur. Dat hun motivatie en inzet naar een absoluut dieptepunt zakt zou begrijpelijk zijn. Samengevat: het beheersorgaan ziet geen voordelen in een mogelijke verhuizing, maar wel een aanzienlijk aantal nadelen. Om die reden geeft men unaniem een negatief advies. De oplossing is gelegen in de inrichting van een vrijetijdsloket in een nieuw gebouw, waar alle diensten samen zitten. Maar in de huidige situatie is een vrijetijdsloket geforceerd en dus niet wenselijk. M.a.w.: de dienst Cultuur blijft best op de huidige locatie. Een vrijetijdsloket wordt best voorzien in het op te maken PPS-West dossier. 8. Varia Bibliotheek aan huis is van start gegaan. Het werkingsverslag van de bibliotheek is klaar. Men probeert zoveel mogelijk een evenwicht te zoeken tussen activiteiten voor lager en deze voor middelbaar onderwijs. Dit is echter afhankelijk van individuele leerkrachten. De vader van Herman Smolders was 50 jaar geleden bibliothecaris in Oostmalle. Kunnen we daar iets rond doen? Rond de geschiedenis van de bibliotheek? Renaat Gijsermans stelt voor om een voordracht over Vrolijk gezond ter organiseren. Dit voorstel wordt aanvaard. Er zijn twee nieuwe zaalwachters in dienst: Leo Janssens en Ludo Van Bouwel. Ze zullen zowel in Oostals in Westmalle worden ingeschakeld. De verwarming in De Notelaar laat te wensen over. Er worden hier echter geen kosten meer gemaakt (PPS Oost).

6 DATUM VOLGENDE VERGADERING: 2 MEI 2012 OM 20 UUR.

Verslag adviesraad andersvaliden dd. 19 februari 2015

Verslag adviesraad andersvaliden dd. 19 februari 2015 Gemeente Zedelgem ARAV Verslag adviesraad andersvaliden dd. 19 februari 2015 Aanwezig: Stemgerechtigde leden Marnix Decloedt (voorzitter), Albert Winne, Luc Neyrinck, Christine Janssens, André Deroo, Annelies

Nadere informatie

VRAGENUUR VAN 26 juni 2007

VRAGENUUR VAN 26 juni 2007 S T A D A A L S T BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Verwerking: dienst Algemene Administratie VRAGENUUR VAN 26 juni 2007 Voorzitterschap: Christoph D Haese Aanvang: 19.15 uur Einde: 19.50 uur 1. Verhoging

Nadere informatie

Uitnodiging. algemene vergadering

Uitnodiging. algemene vergadering GCR-Nieuwsbrief v.u. Hubert Van Eygen, Weertersteenweg 265, 3640 Kinrooi secretariaat: Breeërsteenweg 146, 3640 Kinrooi, tel. 089/70.03.00 jrg. 15, nr. 1, april 2010 Uitnodiging Het bestuur van de culturele

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Gemeente Malle in letters en getallen

Jaarverslag 2011 Gemeente Malle in letters en getallen Jaarverslag 2011 Gemeente Malle in letters en getallen Gemeente Malle, Antwerpsesteenweg 246 - Afgiftekantoor Malle www.malle.be RUBRIEK Colofon Redactie Dienst Communicatie en Voorlichting Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert

Nadere informatie

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers

Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ken mijn kind... Wensen en behoeften aan kinderopvang van ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag Floor Kaspers Ouders willen altijd het beste voor hun kind! Het Kinderopvangfonds hecht aan de

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties?

Nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdraadvoorzit(s)ter Kandidaten? Suggesties? Verslag jeugdraad 13.01.2011 Aanwezig - Els De Smedt Schepen voor jeugd els.desmedt@sint-amands.be - Els Op de Beeck JD Sint-Amands els.opdebeeck@sint-amands.be - Yorick Van Hoeymissen Chirojongens Oppuurs

Nadere informatie

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk:

COLOFON Denkwerk en ideeën: Tekst: Naleeswerk: 1 02 COLOFON Denkwerk en ideeën: commissie Jeugdbeleid Tekst: Eva Vereecke Naleeswerk: Bram Depestele, Bruno Verwimp, Bianca Tomasetig, Dries Hostens, Geert Laarmans, Hannelore Marien, Hein Decabooter,

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

weetjes Dank u juffrouw Irène

weetjes Dank u juffrouw Irène weetjes Informatieblad editie najaar 2014 Dank u juffrouw Irène Achtentwintig jaar geleden, op 2 maart 1986 om precies te zijn, overleed juffrouw Irène Van Koekenbeek. Enkele jaren voor haar overlijden

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

Aanwezig: Verontschuldigd: Nieuwjaarswensen van de voorzitter Subsidiereglementen

Aanwezig: Verontschuldigd: Nieuwjaarswensen van de voorzitter Subsidiereglementen Aanwezig: Benjey Van Beers (jeugdhuis t Onkrooid), Sofie Baeyens (Meisjeschiro), Wout Heyns (Jongenschiro), An-Katrien Noben en Kaat Van Houdt (Chiro De Vraai), Joris Herrygers en Maurice Van Raak (KLJ),

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL

COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL ROOSTEREN Overleg: de sleutel tot succes Individueel roosteren is een vorm van organiseren waarbij overleg centraal staat. Primair is dat het overleg tussen leidinggevende

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG

JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG Voorwoord Beste lezer, De essentie van een jaarverslag is een overzicht te geven van de dingen waarmee je bezig bent geweest in het voorbije jaar.

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

Projectmanagement, v2 KLJ & Groene Kring vzw

Projectmanagement, v2 KLJ & Groene Kring vzw IT & Management Projectmanagement, v2 3TI / 1B 29 december 2010 Katholieke Hogeschool Leuven Departement Gezondheidszorg en Technologie Herestraat 49 3000 Leuven Tel. +32 (0) 16 375 200 Fax +32 (0) 16

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

de cultuur van de woonwagenbewoner,

de cultuur van de woonwagenbewoner, de cultuur van de woonwagenbewoner, behouden of uit laten sterven? inleiding In het voorjaar van 2014 namen twee woonwagenbewoners (zie bijlage 1) actie om de woonwagencultuur op de Nationale Inventaris

Nadere informatie

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk

OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Kralingen-Crooswijk TNO-rapport 060-UTC-2011-00231 OUD WORDEN IN JE EIGEN WIJK Een onderzoek naar externe factoren in Behavioural and Societal Sciences Churchilllaan 11, 9e etage 3527 GV Utrecht T 088 66 29 00 T 088 66 29

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 571 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 13 MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 notulen infoavond ouders t Heem Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 Eerste sessie 19.00 uur 20.00 uur Tweede sessie 20.30 uur - 21.30 uur Aanwezig namens bestuur : Niek, Han, Esther, Ernest,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie