vakmanschap uiteen hoe Ascert in het nieuwe jaar in wil spelen op hoofdconclusies uit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vakmanschap uiteen hoe Ascert in het nieuwe jaar in wil spelen op hoofdconclusies uit"

Transcriptie

1 Ascert Actueel nummer 4 december Met de nieuwsbrief Ascert Actueel brengt Ascert u ieder kwartaal op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het werkveld asbest. Ascert Symposium van vraag naar antwoord Het goedbezochte Ascert symposium van 5 december jl. stond dit jaar voor het grootste deel in het teken van de consequenties van de verlaagde grenswaarden die binnen afzienbare tijd van kracht worden. Ook wijzigingen op de NEN2990 kregen de aandacht. Hieronder volgt een impressie. Actieprogramma s in 2014 Voorzitter Kees van Dongen zette onder het motto Nieuwe grenswaarden? Nieuw vakmanschap uiteen hoe Ascert in het nieuwe jaar in wil spelen op hoofdconclusies uit het onderzoek van TNO: De campagne adembescherming zal de aandacht richten op een beter testprotocol, de fittest en een keuring. Deze campagne sluit aan op de campagne Veilig in elke vezel. Bronmaatregelen en emissiebeperkende maatregelen blijken nu al essentieel te zijn voor het verlagen van de grenswaarden. Het eerste halfjaar wil Ascert al actief duidelijk maken wat bronmaatregelen aan reductie opleveren en wat de markt kan borgen. Meten, risico-onderbouwing onderbouwing en bewust omgaan met risico s staan daarbij centraal. Onderzoeksfond met SZW opzetten Het TNO-onderzoek maakt het volgens Van Dongen noodzakelijk dat het vakmanschap binnen de asbestbranche zich verder verdiept. Bedrijven, vakmensen, deskundigen en toezichthouders zullen de risico s beter moeten onderbouwen en in acht nemen bij de uitvoering. Alle beschikbare kennis over bronmaatregelen en emissies gaat Ascert daarom verzamelen, zodat iedereen kan weten wat elke bronmaatregel oplevert. De verzamelde gegevens worden centraal opgeslagen in SMA-rt, dat meer een kennisbank wordt dan nu het geval is. 1

2 Om de kennis over bronmaatregelen en emissies verder te onderbouwen, wil Ascert een onderzoeksfonds opzetten samen met SZW en andere belanghebbenden. De resultaten komen ten goede aan alle certificaathouders. Nieuwe schema s samen maken Vooruitlopend op de nieuwe grenswaarden past Ascert nu al de schema s in concept aan. Het voornemen is om alle schema s totaal te vernieuwen. Het doel is volgens Van Dongen om de schema s dunner en beter leesbaar te maken. Zo worden ze beter uitvoerbaar, wat de professionaliteit van bedrijven verder stimuleert. Tweede doel van de vernieuwing is dat alle betrokken de inhoud van de schema s dragen. Om dat te bereiken gaat Ascert terug naar de basis met de vraag: wat is het uitgangspunt? De inbreng van de professional bepaalt de inhoud van de schema s met hun antwoorden op vragen als: wat moet in een inventarisatierapport staan?; wat is een eindbeoordeling?; wat doet een dia?; wat doet een dav-er? Ook u kunt uw inbreng hebben op de nieuwe schema s via Risicogestuurde inspectie is een signaal Esther de Kleuver, sinds 1 maart 2013 directeur Gezond en Veilig Werken van SZW, ging tijdens het symposium in op de veiligheidsaspecten van het werken met asbest. Tijdens haar werkbezoeken ontmoette zij betrokken werkgevers die de tools toepasten uit de campagne Veilig in elke Vezel. Bij zeker de helft van de bedrijven die zij bezocht was echter verbetering van veiligheid noodzakelijk. Asbest, zo blijkt uit het TNO-rapport, is nog gevaarlijker voor werkers en volksgezondheid dan tot nu werd aangenomen. Saneren kan en moet daarom veiliger, benadrukte De Kleuver. Met een meer risico-gestuurde inspectie wil het ministerie daarom het signaal geven dat er iets moet veranderen, onder meer door continue verbeteringen en innovatieve werkwijzen. De Kleuver wilde niet diep ingaan op de resultaten van het TNO-rapport, maar noemde drie belangrijke veiligheidsaspecten: Het netjes werken van saneerders die in containment demonteren en niet de slopershamer gebruiken levert een reductie van asbestdeeltjes op met een factor van 5-50; Zorgdragen voor persoonlijke beschermingsmiddelen is van groot belang: veiligheidschoenen en maskers moeten passen; 2

3 Voor het verwijderen van spuitasbest zijn nieuwe technieken nodig, maar het kost tijd om die te ontwikkelen. Over de vraag hoe en wanneer de nieuwe grenswaarden van kracht worden, is het ministerie nog in gesprek. TNO-onderzoeksrapport 2013 TNO heeft in opdracht van SZW en in samenspraak met Ascert een onderzoek naar grenswaarden uitgevoerd. Onderzoeker Jan Tempelman van TNO vertelde de belangstellende aanwezigen over de werkwijze en adviezen. Onderzoek naar asbest is kostbaar, daarom zijn de gegevens uit het laatste onderzoek (2004) opnieuw bekeken. De in die tijd gemeten werkmethoden en de asbesthoudende materialen bleken echter zo van elkaar te verschillen, dat die niet tot een afgewogen analyse of tot nieuwe inzichten leidden. Noodzakelijke maatregelen Metingen in 2013 wezen uit dat wanneer saneerders zich bij 90% van de (hechtgebonden) materialen (risicoklasse 1 of 2) goed aan de SC530 houden, er lagere grenswaarden gehaald kunnen worden. Bij de overige 10% (niet-hechtgebonden) materialen is een zorgvuldige werkwijze noodzakelijk. Bij onder meer spuitasbest en amosiethoudend materiaal (risicoklasse 3) zijn bronmaatregelen en adembeschermingsmiddelen noodzakelijk en moet soms zelfs de blootstellingsduur beperkt worden om de vereiste grenswaarden te bereiken. SC530 nu beste methode Op dit moment is de SC530 de beste methode die beschikbaar is om emissie en verspreiding van asbestvezels te voorkomen. Aanvullend onderzoek is echter nodig, omdat er nog te weinig onderzoek naar goede bronmaatregelen beschikbaar is. Het voorkomen van breuken en beschadiging van het materiaal voorkomt veel verspreiding van vezels. Bevochtigen is op dit moment de meest gebruikte bronmaatregel, maar moet wel op de juiste (beperkte) manier gebeuren. Nieuwe ISO-norm voor adembeschermingsmiddelen smiddelen Over adembeschermingsmiddelen is nog veel onduidelijkheid, onder meer omdat de veiligheidseisen per EU-land verschillen. Een nieuwe ISO-norm voor adembeschermingsapparatuur wordt in 2014 verwacht. Adembeschermingsapparatuur dat in de praktijk van de asbestbranche is getest is er echter nog niet. Het valt daarom te overwegen om aanvullende eisen op te stellen. 3

4 Advies TNO Check de meest kritische conclusies uit het onderzoek door huidige praktijksituaties te meten, inclusief zorgvuldige werkmethoden en bronmaatregelen. Maak gebruik van implementatieprogramma s uit Engeland en Australië (waar onderzoeken op bredere basis zijn gedaan) en bekende adembeschermingsprogramma s zoals fit2fit. Verder adviseert TNO om vrijstellingen die nu zijn ingedeeld in risicoklasse 1 opnieuw te beoordelen voor de nieuwe grenswaarden Fittesten voor adembescherming In een workshop over adembeschermingsmiddelen legde Menno de Jonge de vraag neer: zijn wij goed beschermd? De Jonge legde een aantal voorstellen neer als salesmanager van ProQares, een bedrijf dat onderdeel is van TNO en gespecialiseerd in het testen en evalueren van middelen en beschermende kleding tegen toxische stoffen en chemicalieën. Volgens De Jonge is een SWPF (Simulated Workplace Protection Factor) van 2000 haalbaar wanneer de gebruikers van veiligheidsmiddelen degelijk en herhaaldelijk getraind worden in het gebruik van die middelen. Engeland heeft als koploper in Europa een zogenaamd Fit2fit programma ontwikkeld, dat wettelijk verankerd is. Volgens dat programma moeten de gebruikers ieder jaar een fittest ondergaan. Controlepunten zijn: past het masker goed op het gezicht en is de beschermingsfactor voldoende? Saneerder lopen de meeste risico s door maskers verkeerd op te zetten (kennis van product en trainingen zakt snel weg), ongeschoren te zijn, een verkeerde maat van het masker, slecht onderhoud van de beschermingsmiddelen. Uit ervaringen in Engeland is gebleken dat het noodzakelijk is om fittesten uit te laten voeren door geclassificeerde fitters, die een opleiding hebben gevolgd en een theorie- en praktijkexamen hebben afgelegd. Een dergelijke opleiding zal in de loop van 2014 in Nederland van start gaan. Tot die tijd kunnen een aantal gespecialiseerde bedrijven de testen uitvoeren. Meer duidelijkheid met NEN 2990 Op de NEN 2990 zijn op 1 november maar liefst 195 wijzigingen van kracht geworden. Udo Waltman, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau, besprak namens Fenelab (branchevereniging voor geaccrediteerde laboratoria en kalibratie- en inspectieinstellingen) een aantal van de belangrijkste wijzigingen. Waltman startte zijn workshop met een uitleg over de NEN De norm zegt niets over de uitvoering of over de afspraak tussen opdrachtgever en saneringsbedrijf. Het zegt ook 4

5 niets over asbestvrij-verklaring. De NEN 2990 is een norm die beoordeelt of een ruimte of gebied vrij te betreden is zonder gebruik te hoeven maken van persoonlijke ademhalingsbeschermingsmiddelen. Het laboratorium kijkt alleen naar het eindresultaat. NEN 2990 had tot nu toe te veel onduidelijkheden en was op punten multi-interpretabel. Het belangrijkste doel van de wijzigingen is dat de monsters en analyses van laboratoria en analisten beter op elkaar aansluiten dankzij betere beschrijvingen. Veel wijzigingen in de NEN 2990 zijn dan ook bestemd voor laboratoria en zijn van technische aard. Waltman ging op heldere wijze in op algemene wijzigingen, visuele inspectie, luchtmeting en rapportages die van belang zijn voor de praktijk van saneringen. De eerste ervaringen met de wijzigingen zijn positief. Fenelab verzamelt opmerkingen uit het veld om vervolgens in commissies te zoeken naar oplossingen en verdere verbeteringen. Zo zijn er uit het veld vragen gekomen over grondmonsters en kleefmonsters in kruipruimtes bij losgebonden toepassingen en over tijdelijke vrijgave bij herbesmetting. De zaal reageerde met een aantal vragen over concrete praktijksituaties die om meer duidelijkheid vragen. Secretariaat Ascert verhuist Het secretariaat van Ascert verhuist per 1 januari 2014 van Houten naar Oisterwijk. Door de verhuizing naar Oisterwijk zitten het bestuur en de uitvoering samen op één plek. Dit moet de dienstverlening van stichting Ascert ten goede komen. Het nieuwe secretariaat bestaat uit: secretaris administratie : Peter Nanning : Jacqueline Visser en Rian Bartels Praktische informatie Ascert secretariaat Tot en met 31 december 2013 gevestigd op de huidige locatie 2 en 3 januari 2014 gesloten in verband met verhuizing Vanaf 6 januari 2014 is het nieuwe secretariaat van Ascert geopend. Adres gegevens nieuwe secretariaat: Postbus 239, 5060 AE Oisterwijk

6 Agenda 2014 Datum Evenement Locatie WK Proces WK Persoon RvT CKI-Proces SM-rt GR CCvD Examen Commissie WK Proces WK Persoon De volgende Ascert Actueel verschijnt eind maart

Toelichting standaard asbestbeheersplan

Toelichting standaard asbestbeheersplan Toelichting standaard asbestbeheersplan Inleiding Wanneer tijdens een type-a inventarisatie onderzoek blijkt dat asbesthoudende materiaal in niet gebonden vorm voorkomt en/of beschadigd is, zal het asbestinventarisatiebedrijf

Nadere informatie

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest

Handboek Asbest Handboek Asbest. Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest I Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Handboek Asbest Theorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest Colofon Deze publicatie is een uitgave van Aedes

Nadere informatie

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait

Werken met Asbest. Weet als ondernemer waar u aan begint. De techniek waarop Nederland draait Werken met Asbest Weet als ondernemer waar u aan begint De techniek waarop Nederland draait 1 UNETO-VNI 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers

Stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers Stappenplan Veilig werken met gassen in zeecontainers dé arbo- en verzuimspecialisten in transport en logistiek Legenda bij de stroomschema s Veilig werken met gassen in zeecontainers Neutraal (beslismoment)

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen

Onderzoek advieskwaliteit. Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen Onderzoek advieskwaliteit Hypotheken en daarbij afgesloten risicoverzekeringen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 1.1 Introductie en leeswijzer 3 1.2 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

5 jaar. Verslag lustrumcongres 15 jaar IAS: hoe ziet de toekomst eruit?

5 jaar. Verslag lustrumcongres 15 jaar IAS: hoe ziet de toekomst eruit? 5 jaar Verslag lustrumcongres 15 jaar IAS: hoe ziet de toekomst eruit? maandag 26 januari 2015 inhoudsopgave Machiel van der Woude Opening Lustrumcongres 3 Rob van der Heijden 15 jaar IAS 4 Mariette Hamer

Nadere informatie

Update 2015. De feiten op een rij

Update 2015. De feiten op een rij Update 2015 Beste lezer Voorwoord Vroeger hebben we asbest als branche nog wel eens onderschat; inmiddels is het topprioriteit, vertelde Titia Siertsema, voorzitter van UNETO-VNI op het laatste Nationale

Nadere informatie

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013

Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid. November 2013 Effectiviteit arbocatalogi bouwnijverheid November 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

RESPONS. De parels van Amstelveen. Spelregels voor brandveiligheid nu inzichtelijk. Gezondheidsklachten zetten pur-schuimbranche op scherp

RESPONS. De parels van Amstelveen. Spelregels voor brandveiligheid nu inzichtelijk. Gezondheidsklachten zetten pur-schuimbranche op scherp RESPONS 07 De parels van Amstelveen 15 Gezondheidsklachten zetten pur-schuimbranche op scherp 22 Spelregels voor brandveiligheid nu inzichtelijk RESPONS is een uitgave van RPS 51.940445,4.518153 51.996349

Nadere informatie

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1

Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Kennismaking met de dienstverlening van; BNMW Groep v.o.f. Pagina 1 van 1 Mogen wij ons even voorstellen? BNMW Groep v.o.f. Aangenaam. Wij zijn zeer verheugd dat u overweegt uw belangen op het gebied van

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland

Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland De Commissie Onderzoek asbestvondst Kanaleneiland Mr. G.J. Jansen Mr. Dr. H.K. Fernandes Mendes M. Rook MBA Mr. Drs. A.M.E. Stordiau-van Egmond Ing. P.J. van Zanten

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds

Uw pensioenbulletin juli 2011. Beleggingsbeleid doorgelicht. Algemeen Mijnwerkersfonds Uw pensioenbulletin juli 2011 Beleggingsbeleid doorgelicht Algemeen Mijnwerkersfonds Externe deskundigen hebben in opdracht van het bestuur een zogenaamde ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd.

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Advies Basisdocument Monitoring Verpakkingen

Advies Basisdocument Monitoring Verpakkingen Advies Basisdocument Monitoring Verpakkingen 23 juli 2013 1 Samenvatting bevindingen en conclusies 1.1 Proces Na lezing van het Basisdocument Monitoring Verpakkingen en de bijbehorende documenten en na

Nadere informatie

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen

Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen Onderzoek Onderhoud en Inzet Kleine Blusmiddelen 1 september 2013 Uitgave: 1 september 2013 VEBON 2013 Alle rechten voorbehouden. s uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie

Reflectieverslag Eindbeoordeling

Reflectieverslag Eindbeoordeling Reflectieverslag Eindbeoordeling Naam student: Elger van Barneveld Stagebedrijf: HealthTime Fitness Opleiding & studiejaar: HBO Sport en Bewegen Hogeschool Inholland Haarlem, 2012-2013 Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Aandacht voor matching. Bemiddeling door Stichting Kind en Toekomst vergunninghouder interlandelijke adoptie

Aandacht voor matching. Bemiddeling door Stichting Kind en Toekomst vergunninghouder interlandelijke adoptie Aandacht voor matching Bemiddeling door Stichting Kind en Toekomst vergunninghouder interlandelijke adoptie Inspectie jeugdzorg Utrecht, september 2009 2 Inspectie jeugdzorg p~ãéåî~ííáåö= Op verzoek van

Nadere informatie

Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12)

Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12) Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12), december 2006 Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12) Dit rapport is gepubliceerd

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening

Zo zijn wij u graag van dienst. Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Zo zijn wij u graag van dienst Kennismaking met de dienstverlening van Rodenhuis Financiële Dienstverlening Mogen wij ons even voorstellen? Rodenhuis Financiële Dienstverlening. Aangenaam. Wij zijn zeer

Nadere informatie

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Impuls voor implementatie

Impuls voor implementatie Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Onderzoek naar de Kadernota Faunabeleid bestuurlijke nota en nota van bevindingen Deventer, maart 2014 Voorwoord Faunabeheer

Nadere informatie