Archief Pianofabriek Rippen, (2010) Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief Pianofabriek Rippen, 1934 2000 (2010) Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Archief Pianofabriek Rippen, (2010) Inhoudsopgave Inleiding Geschiedenis van de Rippen pianofabriek(en).. 2 Verantwoording van de inventarisatie.. 4 Vernietiging en openbaarheid 4 Inventaris.. 5 1

2 Geschiedenis van de Rippen pianofabriek(en) Inleiding Johan J. Rippen, zoon van een Haagse pianohandelaar, was een vooruitstrevende pianobouwer, die steeds nieuwe ideeën over pianobouw c.q. modellen ontwikkelde. In 1937 werd op bescheiden schaal in Den Haag begonnen met de bouw van (traditionele) piano s. Rippen heeft vóór de Tweede Wereldoorlog geen vleugels gebouwd. Het grote succes kwam met de Maestro,een opmerkelijk vormgegeven model, sterk afwijkend van de gangbare bouwwijze, waarbij de kast de vorm van het frame volgde. In de ontwikkeling van dit model paste Rippen voor het eerst een uit lagen kruislings verlijmd fineer opgebouwde zangbodem toe, en werd afgezien van de houten steunconstructie, de rast. In feite was deze piano een samenvoeging van al eerder bekende maar nauwelijks toegepaste bouwmethodieken. Vooral na de Tweede Wereldoorlog was er veel vraag naar piano s en groeide de fabriek zo snel dat de productie over vier adressen in Den Haag verspreid was. Omdat ook de vooruitzichten positief waren, werd gezocht naar een vestigingsplaats met meer ruimte; dit werd Ede. Met welwillende instemming van het gemeentebestuur, dat aan de Reehorsterweg een industrieterrein ontwikkelde. Rippen bracht zo'n veertig piano-technici mee naar Ede, zonder die mensen was verhuizen niet goed mogelijk. Rippen wilde daarom alleen komen als er woningen beschikbaar waren. Daar werd voor gezorgd door de gemeente Ede. In 1951 vestigde de N.V. Rippen Pianofabriek zich in Ede aan de Reehorsterweg. Hier werden de Maestro en andere piano s gebouwd, maar ook de na de oorlog ontwikkelde vleugels bleven tot 1982 deel uitmaken van het leveringsprogramma. Deze vlewugels bezaten geen kast of rast, maar bestonden in feite slechts uit een in silumine (een aluminium legering) gegoten frame met een traditionele mechaniekkast. Rippen was zeer succesvol en groeide uit tot een bedrijf met 150 medewerkers. Dit succes was te wijten aan het feit dat Rippen piano's ging bouwen op de manier waarop Henry Ford ook groot geworden was: een lijn, waarlangs stations waar steeds een volgende fase werd uitgevoerd. De voordelen waren evident: er kon met lager geschoold, dus goedkoper personeel gewerkt worden, er werd seriematig volgens vaste standaarden geproduceerd, en de productiesnelheid ging enorm omhoog. Al snel werd ook de beschikbare ruimte aan de Reehorsterweg te klein, en werd de fabriek fors uitgebreid. Met veel feestelijkheden, o.a. met een pianoconcours, werd op 5 november 1958, door de minister van Economische Zaken Prof.Dr. Jelle Zijlstra, deze uitgebreide en vernieuwde fabriek geopend. In de zestiger jaren van de vorige eeuw werd er aan de Frankeneng een geheel nieuwe fabriek gebouwd. In de jaren daarna steeg de productie tot ca piano s. De vleugel, hoewel fraai vormgegeven, was geen succes. Zowel de kwaliteit als de draagkracht van de geproduceerde klank was ondermaats. Er zijn er dan ook slechts weinig van geproduceerd, in de beste tijd slecht zo'n 30 per jaar. Tachtig procent van de productie was bestemd voor de export, waarbij Duitsland, Frankrijk en de Scandinavische landen de belangrijkste afnemers waren. Maar ook in de Verenigde Staten was veel belangstelling voor Rippen piano s. Probleem daarbij waren echter de hoge verpakkings- en transportkosten (per boot). Na de oorlog werden kunststoffen snel populair en betaalbaar. De chef-constructeur van het bedrijf ontwikkelde, samen met het Rubber- en Kunstoffeninstituut TNO, een klavier en mechaniek dat voor het grootste deel uit onderdelen uit kunststof bestond. Samen met de toepassing van een frame uit gegoten silumine (daar was bij de vleugels al ervaring mee opgedaan) en, later, uit gelaste buis werd een instrument ontwikkeld dat slechts 75 kilo woog. Doordat, net als bij alle andere Rippen-piano's, het klavier naar beneden kon scharnieren, werd veel ruimte gewonnen en stond niets het transport per vliegtuig meer in de weg. De ontwikkeling van de nieuwe piano was in feite gebaseerd op al langer bestaande ontwikkelingen. Het geniale zat vooral in het koppelen van voor de tradionele pianowereld revolutionaire technieken met de opties die door de Ierse regering geboden werden om daar een fabriek te openen. En, het moet gezegd, de grote commerciële talenten van de stichter van het bedrijf. 2

3 Want deze nieuwe piano werd grotendeels in Ierland vervaardigd. In 1960 bood de Ierse regering aan de Westkust bijzondere faciliteiten op het vliegveld van Shannon. Belastingvrijdom voor de eerste 25 jaar, subsidies voor de bouw van fabrieken en gratis opleiding van het personeel, waren enkele van deze faciliteiten. Rippen maakte graag gebruik van deze kans en richtte Rippen Ltd. op met in eerste instantie vijftig man personeel. Enkele Ieren kwamen tijdelijk naar Ede, om het vak te leren. In Shannon werden de kunststof delen geproduceerd, in feite de complete klavieren en mechanieken. Toen er van gegoten frames overgestapt werd op gelaste werden deze ook in eigen beheer geproduceerd. In feite was Shannon meer een autonome pianofabriek dan Ede, dat veel meer onderdelen inkocht. Deze piano s werden onder de naam Lindner op de markt gebracht. Na een veelbelovende start bleek dat Rippen, mede gedwongen door de noodzaak om het in Ierland geïnvesteerde geld terug te verdienen, te snel was geweest met de introductie van deze piano. Er waren in het begin veel problemen met afbrekende toetsen, het gegoten frame was niet stabiel genoeg waardoor de piano te weinig toonvast was, en het stemmen was, door dezelfde instabiliteit, ook een probleem. Bovendien vormde de onconventionele bouw van klavier en mechaniek een probleem: Een pianotechnicus moest leren hoe daar mee om te gaan, en de pianowereld was en is behoudend van aard. Het gevolg was dat, na een veelbelovend begin, de afzet kelderde. Toen de problemen opgelost waren o.m. door op een gelost frame over te gaan, had de markt zich van het product afgewend. En Rippen had niet meer de financiële spankracht om er weer bovenop te komen. In de loop van de jaren 70 begon de markt te veranderen. De concurrentie op de wereldmarkt nam toe. Producten uit het Verre Oosten verschenen op de Europese markt, met eveneens laaggeprijsde instrumenten. Naast de technische problemen in Ierland, vormden ook de oplopende kostprijzen in Nederland een probleem voor het bedrijf. Ierland had bovendien de financiële spankracht van het moederbedrijf uitgehold. In Ede werden tot die tijd nog zo n vijftien piano s per dag geproduceerd. Er is geprobeerd via externe financiering het Ierse bedrijf in Shannon te redden, maar de pogingen liepen op niets uit, en het Ierse bedrijf moest faillissement aanvragen. Rippen kreeg het steeds moeilijker. Toen Pieter Rippen directeur werd, waren de aandelen niet meer in het bezit van de familie. In 1983 moesten dertig medewerkers worden ontslagen en kwam het Ministerie van Economische Zaken en de provincie Gelderland het bedrijf te hulp met drie miljoen gulden. Twee jaar later was er een onverkochte voorraad van vijfhonderd piano s en een schuld van bijna veertien miljoen gulden! Rippen kon met hulp van een externe geldschieter nog enige jaren doordraaien, maar in februari 1991 werd het definitieve faillissement uitgesproken en stonden de laatste 90 werknemers op straat. De merknaam "Rippen" is door de firma Bol uit Veenendaal gekocht. Hij produceert in zijn fabriek in China weer Rippen piano's. De montagehal van de fabriek in Ede 3

4 Verantwoording van de inventarisatie Het archief is op 8 september 2006 ontvangen van de heer J. Kosman. Hij was jarenlang werkzaam op de pianofabriek in Ede. Het bedrijfsarchief was, na het faillissement in 1991, in de afvalcontainer beland. Hij had een deel daarvan meegenomen. De stukken hebben tot 2006 bij hem op zolder gestaan in enkele vuilniszakken. De schenking van het archief aan het gemeentearchief Ede is geformaliseerd door de laatste directeur van Pianofabriek Rippen te Ede, de heer M. Grossnickel. Omdat het archief een omvang van slechts een strekkende meter heeft, kan gesteld worden dat het archief van de pianofabriek verre van compleet is. Het archief lijkt het meest op de documentatieverzameling van en over de fabriek. Notulen, jaarverslagen en dergelijke zijn niet aangetroffen. In enkele gevallen zijn brieven opgenomen. Er is voor gekozen om alle losse archiefbescheiden chronologisch te ordenen. Dit zijn de inventarisnummers 1 t/m 43. Deze ordening en het beschrijven van alle stukken is gedaan door de heer J. Kijlstra, die werkzaam is geweest op Pianofabriek Rippen te Ede. Zijn beschrijvingen vormen als het ware een nadere toegang tot het archief. Naast de losse bescheiden bevat het archief ook zeven delen en enkele afzonderlijke stukken. In de delen zijn vooral advertenties, krantenartikelen, recenties en foto s geplakt. Deze delen en afzonderlijke stukken, vanaf inventarisnummer 44, zijn ook chronologisch geordend. De inleiding over de historie van de pianofabriek is in 2008 geschreven door Henk M. Klaassen, en herzien c.q. aangevuld door J. Kijlstra. Vernietiging en openbaarheid Uit het geschonken archief is niets vernietigd. Op verzoek van (zoon) Anton Rippen heeft gemeentearchivaris Peter van Beek enige persoonlijke brieven tussen leden van de familie Rippen uit het archief verwijderd. Het archief is geheel openbaar. 4

5 Inventaris Stukken betreffende pianofabriek Rippen, Geordend op jaar. 43 omslagen. N.B. Niet van alle jaren zijn stukken aanwezig Reclame voor de Maestro. Het oudste bewaarde reclamemateriaal. Teksten van D.J. Balfoort, conservator Gemeentemuseum Den Haag; E. van Beijnum (de broer van...), pianist en docent aan het Koninklijk Conservatorium in 's-gravenhage; Miep van Rooy-Berlage; P.C. Wagenaar, Onder-Directeur van Bender's Piano- en Orgelhandel N.V.; J.J. Rippen Fotokopie van verzameling krantenknipsels uit Zweedse kranten, eind oktober 1945, over introductie Maestro in Zweden, bij de firma Hoffmans Pianofabrik in Stockholm. Zeven foto's, gemaakt in Zweden op een beurs Foto van voorraad onbewerkte Maestro frames, genomen in de Bilderdijkstraat (zie stempel achterzijde). Foto van serie kisten met piano's voor export naar Rio de Janeiro. Brochure Rippen The modern piano (Engelstalig), met losbladig commentaar van E. van Beijnum (...and with his wife author of a book about Piano-building). Tekst van een artikel in het Engels uit Piano Trade Magazine van juli 1947 door D. William Broad White. Bespreekt Maestro in wel zeer positieve zin! Leaflet Grand piano by Rippen, Haagse periode (adres Bilderdijkstraat 45, The Hague). Afschrift van 2 november 1948 van concertrecensie in Het Laatste Nieuws. Concert gegeven op Maestro. Brief van Theo Potjes. Loftuiting op Rippen piano's Algemeen Nederlands Muziektijdschrift Symphonia, maart 1949, bladzijden 302 t/m 304. Artikel Vernieuwing in de piano-bouw. Over de Maestro. Maandblad van de Vereniging Nederlands Fabrikaat, maart 1949, bladzijden 44/45. Artikel over Rippen. Genoemd: Maestro en Mignon Artikel in Economische Voorlichting, 13 april De piano-industrie in Nederland. Artikel in Dennenheuvel-bode, mei Artikel over Rippen. Maestro en Mignon worden genoemd. Kopie-schrijven Cor de Groot over uitproberen silumin-vleugel. Zeer positief. Artikel in Haagsche Courant 13 october Over presentatie bundel 100-jarig jubileum Bender waarbij silumin-vleugel werd bespeeld. ANP-foto van 100 jarig jubileum Bender, met J.J. Rippen. Kopie-schrijven (in duplo) 15 november 1950 van W. Andriessen over ervaring met vleugel op concert in Deventer. Positief. Artikel zonder datum en bron. Recensie concert Deventer door W. Andriessen

6 Artikel in Zr. Maria-Groeïende beek: In Ede staat een pianofabriek. Copie-schrijven 6 april 1951 van Cor de Groot. Over ervaring met silumine-vleugel. Positief Artikel in Piano Trade Magazine juni 1953 van Braid White over de silumin-vleugel Brochure Rippen Variation Symphatiques (in Engels), modellen: Maestro, Carillon, Spinet en Mignon. Brief van 17 maart 1955 van de redactie van The Netherlands Industrial and Commercial, annex editie maart Op bladzijde 21 een tekst over Rippen. Op bladzijde 22 een afbeelding van de Maestro. Twee dagbladreclames in Portugese krant voor Rippen-instrumenten. Artikel in De Spiegel Plattegrond fabriek aan Reehorsterweg te Ede na uitbreiding. Twee uitnodigingen voor opening uitbreiding de datum 5 november Alla Marcia nr. 54, 6-talig, speciale uitgave in verband met heropening. Lijst van genodigden voor heropening. Huis en sfeer reclameblad van Joh. de Heer, onder andere over Rippen. Alla Marcia in verband met heropening (Duits). Foto Miep Simonis, winnares concours gehouden vanwege heropening fabriek Persinformatie in verband met heropening annex Alla Marcia (Nederlands). Alla Marcia in verband met heropening (Engels). Alla Marcia in verband met heropening (Zweeds). Brochure voor handelaren in verband met deelname advertentiecampagne, met voorbeeldadvertenties voor Elsevier, Haagse Post en De Linie. Brochure Rippen Variation Sympathiques, modellen: Concerto, Nocturne en Sonate. Artikel in De Tijd van 18 augustus Europa's grootste pianofabriek in Ede Draaiboek opname NCRV TV-uitzending 12 februari Verslag over beurs San Francisco, 2-13december 1959, onder andere over deelname Rippen. Artikel in Panorama, 19 september Piano's tussen de startbanen, (met foto transport Bombay). Artikel in Eva van 26 december 1959: Schone klanken en gezelligheid. Brochure IDA (Industrial Development Authority) over belastingvoordelen voor industrievestiging in Ierland. Startpunt voor Shannon Brochure Rippen Variation Symphatiques, modellen: Vleugel, Maestro (plaatje van de Shererezade), Shererezade, Mignon, Carillon en Studio Persbericht over aanstaande opening fabriek te Shannon. Er wordt gesproken over bijgaande brochure van de Forte Piano. Overzicht piano-termen, de datum 10 maar 1961, verstrekt door het Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur. 6

7 Schrijven van 23 januari 1961 van de Vereniging Octrooi Bureaux inzake ontwerp-beschrijving balansveer, annex ontwerp-beschrijving. Schrijven van 25 januari 1961 inzake onderzoek Engels patent op kunststof hamernoot. Schrijven van 4 februari 1961 aan Ver. Octrooi Bureaux, met commentaar op ontwerpbeschrijving patentaanvrage balansveer. Schrijven van 10 februari 1961 van Ver. Octrooi Bureaux,anex uittreksel register Britse octrooiraad. Brits octrooi is nog van kracht. Notitie inzake telefonisch gesprek de datum 11 februari 1961 inzake octrooi Octrooi mogelijk niet van kracht ten gevolge van constructie uit twee delen. Schrijven de datum 17 februari 1961 van Vereniging Octrooi Bureaux inzake Brits Octrooi, annex dit octrooi. Bevestiging telefonisch gesprek 11 februari Schrijven de datum 5 juni 1961 van Vereniging Octrooi Bureaux. Bevestiging inschrijving aanvrage patent balansveer, annex copie inschrijving onder nr Tweetal telefoonnoties de datum 13 juni 1961 inzake patentaanvrage balansveer in Nederland, Engeland, Duitsland en Zweden. Schrijven de datum 23 juni 1961 van Vereniging Octrooi Bureaux inzake octrooiaanvrage kunststof klikkapsel, annex concept aanvrage en volmacht. Notitie, bevattend beschrijving kunststof kapsel. Schrijven de datum 4 juli 1961 van Vereniging Octrooi Bureaux, herziene beschrijving kunststof kapsel (meer varianten), annex nieuwe concept aanvrage. Schrijven de datum 13 juli 1961 van Vereniging Octrooi Bureaux. Bevestiging inschrijving aanvrage patent kunststof kapsel, annex copie inschrijving nr Artikel (+ kopie) uit The Pianomaker van augustus 1961: Production of Lightweight Piano Begins at Shannon. Artikel uit Das Musikinstrument van augustus 1961: Klavierfabrik am Rande eines Flugplatzes. Over de opening van Shannon. Artikel in Instrumentenbau Zeitschrift van augustus 1961: Europas grösste Klavierfabrik eingeweiht. Over de opening van Shannon. Artikel in PTM van september Over de opening van Shannon. Schrijven van 13 october Bevestiging ontvangst schrijven aan Nonaka & Co, Japan. Toezegging bezoek verkoper Gerritsen inzake dealerschap. Artikel in PTM van november 1961, bladzijde 38, over Rippen Ede Artikel in Instrumentenbauzeitschrift februari 1962, bladzijde 139: bijdrage van J.J. Rippen, bladzijde 146/147 Rippen/Lindner advertenties. Schrijven van 12 februari 1962 van Vereniging Octrooi Bureaux inzake balansveer, annex copie rapport vooronderzoek. Artikel in Grafia van maart 1962, bladzijde 137: De piano in ons leven, met afbeeldingen van vleugel, Carillon- en Shererezade-model. Schrijven van 23 maart 1962 van Vereniging Octrooi Bureaux. Reminder afloop termijn octrooiaanvrage in andere landen voor (balansveer). Schrijven van 26 maart 1962 van Vereniging Octrooi Bureaux inzake aanvrage octrooi (balansveer). Niet te octrooieren. Schrijven van 30 maart 1962 van Vereniging Octrooi Bureaux inzake vooronderzoek kunsstof kapsel ( ). Annex rapport vooronderzoek: negatief resultaat. Schrijven van 4 april 1962 van Vereniging Octrooi Bureaux inzake aanvraagtermijn octrooi kunststofkapsel in andere landen. Schrijven de datum 5 april 1962 van Vereniging Octrooi Bureaux inzake hamernoot uit kunststof, annex copie Brits patent Schrijven van 6 april 1962 aan Vereniging Octrooi Bureaux na aanleiding van hun schrijven van 26 maart (balansveer). Overwegen afgesplitste aanvraag. Handschrift kopie van teksten uit The Pianomaker, mei 1957, en Opposite St. George's van augustus 1951 over Radebusch kunststof mechaniek en lichtmetalen frames. Fotokopie van artikel uit Opposite St. George's uit voorgaande punt, annex extra fotokopie. Schrijven van 14 mei 1962 van Vereniging Octrooi Bureaux, reactie op brief na aanleiding van handschriftkopie. Tekst uit handschriftkopie niet geschikt om patentwaardigheid aan te tonen. 7

8 Schrijven van 17 mei 1962 van Vereniging Octooi Bureaux. Bevestiging intrekking octrooaanvrage kunststof kapsel. Annex Frans octrooi , , Duits octrooi en Engels octrooi Advertentie voor Fortepiano Rippen in Das Musikinstrument van juni 1962, bladzijde 457. The Journal of Teflon (uitg. van Du Pont, de makers van Teflon) uit juni Artikel: Steinway Grand Piano s Adopt Bushings of Teflon Artikel in PTM van augustus 1962, bladzijde 55: First NAMM Exhibit: Rippen takes massive display. Advertentie op bladzijde 53 ontbreekt. Schrijven van 10 augustus 1962 van Kawai, annex prijslijst en brochures. Kawai wil zaken doen met Rippen. Advertentie in PTM van november 1962, bladzijde 51. Dealerschap aangeboden aan a limited number of well-established dealers Artikel annex Prijs/kwaliteit-vergelijking in Consumer Bulletin van juni Rippen NL en Rippen Ierland beide genoemd. Twee uitgaven aanwezig. Alla Marcia van juni Onder andere over Ierse werknemers voor opleiding in Ede, en met nieuwe Lindner-modellen met conventionele kast Van orkaan tot orkest, Nederlandse Schoolradio, leerlingen materiaal over muziekinstrumenten, uitzending februari-maart 1964, Rippen afbeeldingen. idem, toelichting voor leerkrachten, in colofon wordt Rippen genoemd wegens beschikbaar stellen afbeeldingen ten behoeve van voorgaande. Schrijven van 13 februari 1964 van Octrooibureau Polak en Charlois inzake octrooiaanvrage piano (gelast metalen frame). Schrijven van 17 februari 1964 van Octrooibureau Polak en Charlois: kopie indiening aanvraag (piano), bijlage ontvangstbewijs Octrooiraad voor aanvrage. Schrijven van 28 februari 1964 van Octrooibureau Polak en Charlois inzake aanvraag Bijlage: volmacht voor octrooiaanvragen tbv piano. Kennelijk niet geretourneerd. Duplicaat van declaratie van 28 februari 1964 van Octrooibureau Polak en Charlois ter attentie van N. Rippen inzake kosten octrooiaanvrage piano. Schrijven van 4 maart 1964 aan Octrooibureau Polak en Charlois inzake patentomschrijving piano, annex concept met handgeschreven correcties. Alla Marcia maart 1964, met verslag van bezoek Zweedse pianohandelaren aan Shannon. Ontwerptekening 28 mei 1969 voor Lindner model 112 cm met gelast frame. Newsweek, october Op middenpagina's advertentie van United Aircraft: Would you O.K. locating a pianofactory next to an airport? Overdruk van advertentie uit voorgaande regel, in duplo aanwezig. Schrijven van 20 december 1964 van Zen-On Musical Instruments. Melding van patentaanvrages door certain Japanese musical instrument. Manufacturer op Lindner onderdelen (kunststof kapsel en balansveer). Zen-On biedt hulp aan bij aanvechten Japanse aanvragen. Schrijven van 28 december 1964 van Kawai, overeenkomend met Zen-On's schrijven. Bijlage: handschriftnotitie over wijze van verzending en brochure Schrijven van 4 januari 1965 van F. Wesselink (adjuct-directeur Shannon) aan J.J. Rippen inzake doorzending brief van Kawai. Manuscript (telefonisch dictaat), inhoud brief van Kawai. Telex van 5 januari 1965 van J.J. Rippen aan Shannon. Verzoek om brief van Kawai op de telex te zetten. Telex van 5 januari 1965 van Shannon aan J.J. Rippen. Tekst van brief Kawai. Telex van 5 januari 1965 van Shannon aan J.J. Rippen. Aanvulling/correctie op vorige telex. 8

9 Telex van 5 januari 1965 van Ede aan Kawai. Verzoek om toezending kopie van Japanse patentaanvragen. Telex van 5 januari 1965 van Ede aan Nederlandse Ambassade in Tokio. Verzoek doorzending telegram aan Zen-On annex opgave adres van idem. Telex van 5 januari 1965 van Ede aan Pianola (= Tsang Fook Piano Co) Hongkong. Verzoek factuurgegevens piano nr (aan Japan geleverd is). Kopie schrijven van 6 januari 1965 van Nederlandse Ambassade aan Zen-On. Doorsturing tekst telegram. Telex van 6 januari 1965 van Nederlandse Ambassade aan Ede met adresgegevens Zen-On. Schrijven van 7 januari van Kawai. Bevestiging ontvangst telexen van 5 en 6 januari. Bijlage (niet aanwezig): Japanse patentaanvragen annex vertaling. Telex van 7 januari van Kawai. Zijn bezig met verzenden van kopieën Japanse patentaanvragen. Schrijven (annex kopie) van 8 januari 1965 van A.M. Gerritsen (verkoopleider) aan Nederlandse Ambassade inzake patentkwesties. Schrijven (annex kopie) van 8 januari 1965 van A.M. Gerritsen (verkoopleider) aan Nederlandse Ambassade inzake de patentkwesties. Schrijven van 8 januari 1965 van Tsang Fook. Bevestiging telex met verzoek om factuurgegevens. Kopie faktuur bijgevoegd. Klant heeft kennelijk om vervangend klavier gevraagd, maar niet gekregen omdat hij het originele niet vooraf kon retourneren. Telex van 11 januari 1965 van F. Wesselink aan J.J. Rippen. Zending Kawai nog niet ontvangen. Telex van 12 januari 1965 aan Kawai. Verzoek spoedige toezending exacte vertaling Japanse aanvragen. Schrijven van 12 januari 1965 van Nederlandse Ambassade. Reactie op brief uit telex van 11 januari. Bijlage: afschrift uit Japanse Patent Law. Telex van 13 januari 1965 aan Tsang Fook. Verzoek om gegevens verscheping piano nummer Schrijven van 14 januari 1965 van Tsang Fook. Bevestiging telex uit 20. Bijlage: vrachtbrief verscheping piano Telex van 14 januari 1965 van Kawai. Certificaten 29/12 aan Shannon gestuurd. Dringt aan op retour certificaten i.v.m. termijn bezwaarmaking. Schrijven van 15 januari 1965 van Zen-On. Bevestiging aankoopdatum piano Bijlage: vertalingen annex kopie Japanse patentaanvragen. Telex van 19 januari 1965 aan Kawai. Certificaten nog steeds niet ontvangen in Ede of Shannon. Schrijven van 20 januari 1965 van Kawai inzake toezending tijdschriftartikelen over de Forte Piano aan Sugimura Patent Office. Schrijven (annex 2 kopieën) van 22 januari 1965 aan Octrooibureau Polak en Charlois inzake concept brieven voor Yamaha en Zen-On. Concept (handschrift) brieven aan Nippon-Gakki (Yamaha) en Zen-On. Kopie van schrijven van 22 januari 1965 aan Yamaha. Protest tegen patentaanvragen. Als voorgaande, echter aan Zen-On. Kopie nota Octrooibureau Polak en Charlois van 22 januari 1965 inzake oppositie tegen Japans Octrooi (kunststof kapsel). Schrijven van 23 januari 1965 van Kawai. Vertaling Japans octrooi (kapsel) Bijlage: kopie Japans octrooi. Schrijven van 23 januari 1965 van Kawai. Vertaling Japans octrooi (Lindner Forte kast) Bijlage: kopie Japans octrooi. Telex van 25 januari 1965 van Kawai inzake verzending brieven van 23 januari. Vraagt of deze twee patenten voldoen, omdat er van drie sprake was. Telex van 25 januari 1965 van Kawai inzake verzending certificaten op 2 januari (luchtpost) naar Shannon. Schema van de behandeling van een octrooiaanvrage. Hier ingevoegd in verband met patentdiscussies. Telex van 28 januari 1965 van Ede aan Shannon. Melding verzenddatum certificaten per 2 januari. Verzoek controle dan wel melding ontvangst. 9

10 Telex van 29 januari 1965 van Shannon. Navraag gedaan bij London Post Office. Niets gevonden. Notitie (2x) van 23 februari 1965 van telefoongesprek met Octrooibureau Polak en Charlois inzake lopende patentzaken. Oppositie kapsel en balansveer is tijdig, kast is te laat. Fotokopie van The significance of the Rippen Forte Piano, van 18 maart 1965 aan Sigimura Patent Office. Artikel uit PTM van maart Piano Industry Facing Its Greatest Sales Challenge. Schrijven van 4 maart 1965 van Kawai. Sturen certificaten opnieuw. Notitie inzake navraag Octrooibureau Polak en Charlois inzake ontvangst machtiging. Schrijven van 10 maart Certificaten zijn verzonden naar Ede. Aantekening: ontvangen 16 maart Schrijven van 15 maart 1965 van Octrooibureau Polak en Charlois. Oppositie tegen Japanse octrooiaanvrage (balansveer). Schrijven van 18 maart 1965 aan Octrooibureau Polak en Charlois inzake toezending acht certificaten ter doorzending aan Sigimura. Artikel uit MM van 24 maart 1965 over de introduktie van Thomas Orgels door der Holländer Franz Bakker in Duitsland. Schrijven (annex kopie) van 10 mei 1965 van NIDER inzake onderzoek naar Japanse octrooiaanvragen op pianodelen. Schrijven (annex kopie) van 14 mei 1965 van Octrooibureau Polak en Charlois inzake oppositie Japans octrooi Oppositie is ingesteld met nadere motivering. Schrijven van juni 1965 van gemeente Ede, annex toezending publicatie. Annex: diverse documenten inzake werkgelegenheid. Nieuwsbrief Ierse ministerie Buitenlandse Zaken van 13 juli 1965, onder andere over Shannon. Schrijven van 26 juli 1965 (handschrift) van A.M. Gerritsen aan J.J. Rippen inzake patentaanvraag Yamaha. Schrijven (annex kopie) van 28 juli 1965 van Zen-On. Bevestiging import piano nummer 1164 in april Schrijven van 18 augustus 1965 aan Octrooibureau Polak en Charlois. Bevestiging opdracht octrooiaanvraag gelast frame en aanvraag depot merken Rippen en Lindner. Schrijven van 2 september 1965 van Octrooibureau Polak en Charlois. Negatief advies inzake patenteren gelast frame in Japan. Schrijven van 2 september 1965 van Octrooibureau Polak en Charlois inzake ter inzage legging Nederlandse octrooiaanvrage (gelast frame). Schrijven van 14 september 1965 aan Octrooibureau Polak en Charlois inzake aanvraag Japans patent op gelast frame. Toch doorzetten! Schrijven van 15 september 1965 van Polak en Charlois inzake positie Sigimura. Schrijven van 5 oktober 1965 van Polak en Charlois inzake aanvraag Japans octrooi op gelast frame conform Bijl: Power of attorney (niet teruggestuurd). Schrijven van 5 november 1965 aan Octrooibureau Polak en Charlois. Inzake gelast frame. Na aanleiding van bezoek verkoopleider Gerritsen aan Yamaha. Artikel uit Scientific American van december 1965: The Physics of the Piano Schrijven van 7 februari 1966 aan Octrooibureau Polak en Charlois inzake oppositie Japanse patentaanvragen, annex kopie Japanse aanvraag. Faktuur van 15 maart 1966 inzake instandhoudingstaks patent (gelast frame), annex kopie. Kwitantie Bureau Industriële Eigendom inzake faktuur 15 maart Schrijven van 16 maart 1966 inzake faktuur 15 maart 1966, melding dat aanvrage niet in stand gehouden behoeft te worden. Schrijven van 29 april 1966 van Octrooibureau Polak en Charlois. Advies om aanvrage toch in stand te houden wegens belangstelling van andere partij. Schrijven van 4 mei 1966 van Octrooibureau Polak en Charlois inzake schrijven van hun Japanse vertegenwoordiging over oppositie tegen Japanse aanvragen. Schrijven van 22 april 1966 (kopie), als genoemd in schrijven 4 mei

11 Schrijven van 9 mei 1966 aan Octrooibureau Polak en Charlois inzake aanvrage patent gelast frame. Aanvraag in stand houden wegens belangstelling van andere partij, verzoek om informatie over deze andere partij. Schrijven van 9 juni 1966 van Octrooibureau Polak en Charlois. Naam andere partij als bedoeld in schrijven 9 mei 1966 is niet bekend. Wachten op resultaat vooronderzoek. Schrijven van 17 augustus 1966 van Tenryu Gakki Seizo inzake patentaanvrage door Kawai voor inklapbaar klavier. Nederlandse vertaling van Japanse patentaanvrage Schrijven van 31 augustus 1966 aan Sugimura. Opdracht tot oppsitie tegen Schrijven van 12 september 1966 van Kawai. Wijzen oppositie af. Beroepen zich op de Utility Model Law. Schrijven van 17 september 1966 van Sugimura. Ziet weinig brood in oppositie. Schrijven van 4 oktober 1966 aan Octrooibureau Polak en Charlois, annex kopie DDR-patent inzake kunststofkapsels zonder kernvilt. Is oppositie zinvol? Schrijven van 10 oktober 1966 van Octrooibureau Polak en Charlois inzake merkaanvragen Lindner en Rippen in Japan. Verzoek om getekende documenten te sturen. Schrijven van 13 oktober 1966 aan Octrooibureau Polak en Charlois (in drievoud) betreffende toezending documenten als bedoeld in schrijven 10 oktober 1966, annex kopiën. Schrijven van 13 oktober 1966 aan Kawai, antwoord op schrijven Kawai van 12 september Verzoek om intrekking patentaanvraag. Schrijven van 14 oktober 1966 aan Sugimura inzake Kawai-aanvrage. Welke mogelijkheden zijn er? Schrijven van 27 oktober 1966 van Sugimura inzake Kawai-aanvrage. Ziet mogelijkheden tot oppositie, indien Lindner rond 1963 in Japan verkocht is. Schrijven van 7 november 1966 van Octrooibureau Polak en Charlois. Antwoord op schrijven 4 oktober Oppositie wordt niet zinvol geacht. Bijlage: kopie DDR-patent Schrijven van 24 oktober Bevestiging hotelreserveringen Hotel Saltsjöbaden in verband met Zweden-dag. Handschriftnotitie m.b.t. Zwedendag op 3 november Kostenvergelijking hotel versus motel. Advertentie voor piano, kennelijk Lindner, in Göteborg Poster, i.v.m. Zwedendag (?). Tweetal pagina's met leveranciers van piano's uit Zweeds adresboek. Enkele handelaren aangestreept. Dealers? Zweedstalige uitnodiging voor de Rippen- en Lindnerdag op 3 november 1966, drukproef met handschriftcorrecties. Programma Rippen- en Lindnerdag. Blad met gegevens inzake Zweedse enquete. Vragenlijst t.b.v. verloting op Lindner- en Rippen-dag. Concept met correcties vertaling teksten bij dia s t.b.v. Zwedendag. Definitieve versie van vorige punt. Prijslijst voor Zweden, april 1966, Lindner. Prijslijst voor Zweden, november 1966, Lindner. Prijslijst voor Zweden, april 1966, Rippen. Prijslijst voor Zweden. november 1966, Rippen. Folder hotel Holmenkollen, Oslo. Drietal Noorse teksten ten behoeve van Noorwegendag. Prijslijst Noorwegen 1966 Rippen, op achterzijde in handschrift voor Lindner, met prijsverlagingen. Schrijven van 12 november 1966 van Kawai. Antwoord op schrijven 13 oktober 1966 aan Kawai. Beroepen zich opnieuw op Utility Model Law. Schrijven van 25 november 1966 van Sigimura, annex kopie van zijn schrijven van 13 oktober 1966 inzake intrekking tweetal Japanse patentaanvragen. Schrijven van 25 november 1966 (in 3-voud) aan Sigimura, annex bijlages. Verzoekt om oppositie tegen Kawai's aanvrage. Geeft argumenten. Concept van volgend punt. Schrijven van 25 november 1966 aan Kawai (in 3-voud). Antwoord op schrijven van 12 november. Herhaling verzoek intrekking aanvraag. 11

12 Schrijven van 25 november 1966 van de Octrooiraad inzake aanvrage (gelast frame), vooronderzoek op verzoek derde (niet genoemd, annex kopie 4-tal Duitse patenten. Schrijven van 29 december 1966 van Sigimura. Oppositie ingesteld tegen Kawai. Bijlage Japanse tekst oppositie. Schrijven van 18 december 1969 van Sigimura. Oppositie verworpen. Annex Engelse vertaling afwijzing (2-voud) en Japanse tekst. Schrijven van 23 december 1966 van Polak en Charlois inzake gelast frame ( ). Wordt niet octrooieerbaar geacht Prijslijst voor Oostenrijk 1967 Rippen. Prijslijst voor Oostenrijk 1967 Lindner. Telex van 3 januari 1967 van Hotel Erbprinz inzake reserveringen. Uitnodiging annex antwoordkaart voor Rippen- en Lindnerdag in Hotel Duisburger Hof, Duisburg. Concept (handschrift) toespraak Rippen- en Lindnerdag. Handschriftnotitie inzake Oostenrijkse Consul in Frankfurt. Lijst met uit te nodigen personen op Rippen- en Lindnerdag in respectievelijk: Duisburg, Ettlingen en Luzern (in duplo). Enquete gehouden op Lindner- en Rippendag. Telegram van 23 januari. Afzegging US-Ambassadeur voor Rippen- en Lindnerdag in Ettlingen. Telegram van 23 januari. Afzegging door Rene voor Rippen- en Lindnerdag in Ettlingen. Foto openingstoespraak Rippendag in Ettlingen. Rekening van 26 januari 1967 (met bijlages) van Hotel Erbprinz, Ettlingen inzake Rippen- en Lindnerdag. Schrijven van 21 februari 1967 van Hotel Frankfurter Hof, Frankfurt/M. Bevestiging reservering annex voorstel menu en wijnkaart. Schrijven van 22 februari 1967 (in 3-voud) aan Holter Erbprinz over foto openingstoespraak Rippendag in Ettlingen. Reclamering. Schrijven van 23 februari 1967 aan Hotel Frankfurter Hof. Specificatie menu en wijnkeuze. Engelse Advancements in piano-building uit januari Over de Lindner-piano en de voordelen daarvan. Schrijven van 5 januari Intrekking patentaanvraag WR (gelastframe) na aanleiding van resultaten vooronderzoek. Schrijven van 16 februari 1967 van Sigimura, met bijlages, inzake niet geretourneerde machtiging met betrekking tot oppositie Kawai. Schrijven van 21 februari 1967 aan Sigimura (3-voud) inzake toezending vergeten machtiging. Krantenknipsel uit Frankfurter Zeitung van 27 februari Betreft optreden Yamaha op voorjaarsbeurs: Misstöne. Krantenknipsel van 26 februari 1967 over Yamaha presentatie op voorjaarsbeurs. Schrijven van 28 augustus 1967 van Hudig & Co inzake pensioenvoorziening directie. Verzekeringsoverkomst (pensioen) van 29 september 1967 tussen Rippen en Eerste Nederlandse (voorstel). Consumer Bulletin october Artikel over, en vergelijking van piano's. Rippen vleugel wordt ook genoemd. Handschriftnotitie van Nico Rippen aan J.J. Rippen, annex A4-tekening met onderhamer en opstoter als één deel in plastic Schrijven van 12 januari 1968 aan Octrooibureau Polak en Charlois, inzake opstellen patentaanvraag voor Engeland voor Lindner-mechaniek en klavier. Kaart ontwerp industriegebied Frankeneng (1e fase) met grondprijzen, in verband met nieuwbouw Rippen. 12

13 Schrijven van 29 januari 1968 van de Eerste Nederlandse inzake pensioen voor directe staf (Alink, Gerritsen, van Eck en Dorst). Programmaboekje oratoriumvereniging Excelsior voor uitvoering Die Jahreszeiten op 7 februari 1968, met advertentie van Rippen. Schrijven van 11 maart 1968 van Yamaha, inzake US-patent voor zangbodem. Circulaire van 5 april 1968 van Fr. W. Wegman over bezoek pianist Liberace aan Rippen in verband met mogelijke bouw speciale vleugel (opklapbaar model). Verslag interview Liberace, uitgezonden per radio op 8 april 1968, inzake voorgaande punt. Krantenknipsel Edese Courant van 3 mei 1968: Rippen gaat nieuw bouwen op Frankeneng. Memo van 9 mei 1968 van Nico Rippen aan J.J. Rippen, annex artikel uit Business and Finance (mei 1968) inzake merknamen in Frankrijk. Schrijven van 13 mei 1968 van Sugimura inzake ingestelde oppositie tegen toekenning Kawai-Utility Model. Schrijven van 22 mei 1968 van Octrooibureau Polak en Charlois. Concept patentaanvrage kunststof mechaniek/klavier, met annotaties. Memo van 9 mei 1968 van Nico Rippen aan J.J. Rippen, annex artikel uit Duits tijdschrift inzake patent op kunststof klavier. Schrijven van 14 juni 1968 van Octrooibureau Polak en Charlois. Gecorrigeerde versie van patentaanvrage kunststof mechaniek/klavier, met handschrift correcties. Schrijven van 20 juli 1968 van Sugimira. Reminder inzake oppositie tegen Kawai-Utility model. Schrijven van 22 juli 1968 van Octrooibureau Polak en Charlois. Reminder inzake patentaanvrage kunststof mechaniek/klavier. Handschriftnotitie van 31 juli 1968 inzake telefonisch onderhoud met Octrooibureau Polak en Charlois. Betreffende voortgang kunststof mechaniek. Boersma patent controleren. Handschriftnotitie van 31 juli 1968 vervolg, inzake telelefonisch onderhoud met Octrooibureau Polak en Charlois. Betreffende voortgang patent klapvleugel en Boersma patent. Catalogus annex prijslijst Lindner uit augustus Schrijven van 16 augustus 1968 van Octrooibureau Polak en Charlois. Inzake Boersma patent. Annex kopie octrooi en kopie ter inzage legging. Artikel zonder bron en datum Rippen vestiging in Hoogeveen. Artikel in Groot Hoogeveen van 25 september Rippen nu toch in Hoogeveen. Subkop Bedrijfscursus pianotechniek. Krantenknipsel Edese Courant zonder datum Hoogeveen krijgt een pianofabriek'. Advertentie in Hogeveense Courant van 5 juli Rippen zoekt personeel voor Hoogeveen en Ede ( pension beschikbaar ). Artikel in Edese Post van 26 september Rippen Pianofabriek NV verhuist. Over nieuwbouw Frankeneng. Schrijven van 31 oktober 1968 van Octrooibureau Polak en Charlois inzake patentaanvrage klapvleugel. Annex beschrijving en tekeningen. Schrijven van 5 november 1968 aan Octrooibureau Polak en Charlois. Toestemming om aanvrage patent klapvleugel in te dienen. Artikel in Edesche Courant (?) van 15 november 1968 over nieuwbouw aan de Frankeneng. Tekst van toespraak in het Frans voor Rippen/Lindnerdag in 1968 in Parijs. Quiz Franse Rippen/Lindnerdag. Enquete Franse Rippen/Lindnerdag. Lijst met genodigden Franse Rippen/Lindnerdag Diversen inzake zangbodems geproduceerd door Flanagan gedurende Schrijven van 6 januari 1969 van Octrooibureau Polak en Charlois. Annex tweetal formulieren met betrekking tot indienen patentaanvrage klapvleugel, met verzoek om ondertekening. Schrijven van 13 januari 1969 van Octrooibureau Polak en Charlois. Bevestiging Japanse registratie merken Rippen en Lindner. Schrijven van 5 februari 1969 van Octrooibureau Polak en Charlois. Reminder van schrijven 6 januari Schrijven van 11 februari 1969 aan Octrooibureau Polak en Charlois. Inzake retournering formulieren uit 6 januari

14 Schrijven van 18 februari van Octrooibureau Polak en Charlois inzake 13 februari Annex bewijsstukken. Schrijven van 13 maart 1969 van Octrooibureau Polak en Charlois inzake indiening aanvrage UK-patent voor klapvleugel. Annex bewijs van aanvrage en patentomschrijving. Schrijven van 13 maart 1969 van Octrooibureau Polak en Charlois. Inzake aanvrage patent klapvleugel. Reminder inzending machtigingsformulier. Schrijven van 31 maart 1969 aan Octrooibureau Polak en Charlois. Correctie in patentaanvrage klapvleugel. Artikel in Das Muzikinstrument juli 1969 over deelname Rippen/Lindner aan beurs. Schrijven van 21 juli 1969 van Norton et al. inzake vermeende aantasting us patent (onderschroeven, lucht), annex kopie patent. Schrijven van 20 augustus aan Octrooibureau Polak en Charlois inzake voorgaande punt. Schrijven van 31 augustus 1969 van Octrooibureau Polak en Charlois inzake bescherming handelsmerken. Handschriftnotitie van 3 september inzake telefonisch onderhoud met Octrooibureau Polak en Charlois inzake inschrijving handelsmerken. Advertentie in Hogeveens Dagblad zonder datum. Rippen zoekt personeel voor Hoogeveen en Ede. Schrijven van 9 september 1969 aan Octrooibureau Polak en Charlois inzake schrijven 21 juli. Schrijven van 18 september 1969 van Octrooibureau Polak en Charlois inzake schrijven 21 juli. Annex kopieschrijven aan Norton et al. Advertentie in Gereformeerd Kerkblad van 18 oktober Rippen zoekt personeel, biedt opleiding aan in leerlingwezen LTS-Hoogeveen. Advertentie in Meppelsche Courant van 22 oktober Rippen zoekt personeel, biedt opleiding aan in leerlingwezen LTS-Hoogeveen. Aandeelhoudersverslag van Goulding Limited van 11 november Onder andere over deelname Goulding in Shannon. Artikel in Dagblad van het Oosten van 22 november 1969 over Rippen Hoogeveen. Interview met P. Rippen. Deel van begroting in verband met doorstart Shannon Schrijven van 19 januari 1970 van Octrooibureau Polak en Charlois inzake aanvrage patent op klapvleugel. Reminder dat termijn voor aanvraag in andere landen verloopt. Schrijven van 20 januai aan Octrooibureau Polak en Charlois. Geen aanvraag klapvleugel patent in andere landen indienen. Schrijven van 11 februari 1970 aan Boersma, met voorstel inzake gebruik patent. Notitie: accoord. Bijlage: diverse dossiers inzake Boersma. Schrijven van 14 februari 1970 van Algemeen Octrooibureau (in duplo), inzake betaling gemaakte kosten Boersma-patent. Annex declaratie. Schrijven van 2 maart 1970 van Octrooibureau Polak en Charlois inzake aanvrage patent plastic mechaniek. Hebben zaak afgelegd wegens uitblijven reactie Rippen. Schrijven van 16 maart 1970 (kennelijk aan Boersma) inzake declaratie van Algemeen Octrooibureau. Schrijven van 17 maart 1970 aan Octrooibureau Polak en Charlois. Bevestiging dat wordt afgezien van aanvrage patent kunststof mechaniek. Memo van Ede aan Rippen van 23 maart 1970, inzake nieuwe piano. Bijlage: kopie van artikel. Schrijven van 21 april 1970 van Boersma. Bevestiging overeenkomst inzake eventuele aanvrage U patent door Rippen van Boersma's vinding. Zie 11 februari Schrijven van 23 juni 1970 aan Boersma. Bevestiging van voorgaande punt. Matrijzen zijn in bewerking. Schrijven van 8 juli 1970 aan Octrooibureau Polak en Charlois inzake mogelijke aanvraag Yamaha op patent linksdraaiende stempen. Achterdocht richting Sugimura. Schrijven Octrooibureau Polak en Charlois van 10 juli 1970 inzake voorgaande punt. Verzoek om meer technische info ter voorbereiding onderzoek 14

15 Schrijven aan Octrooibureau Polak en Charlois van 14 juli 1970, met schets linksdraaiende stempen. Schrijven van 23 juli 1970 van Octrooibureau Polak en Charlois. Onderzoek linksdraaiende stempen is gestart. Vragen nader technische informatie. Schrijven van 7 augustus 1970 aan Octrooibureau Polak en Charlois. Antwoord op voorgaande punt. Schrijven van 8 oktober Resultaat onderzoek naar aanvraag linkse stempen is negatief. Schrijven van 19 november 1970 van Octrooibureau Polak en Charlois. Nader onderzoek stempen heeft 6 octrooien c.a. opgeleverd van Yamaha. Bijlage: 6 octrooien. Schrijven van 26 november 1970 inzake voorgaande punt. Een en ander is niet van belang voor Rippen. Artikel in Hoogeveensche Courant van 25 november Personeel Rippen voelt zich opgelicht. Wanbeleid Ede is oorzaak sluiting Heerenveen. Artikel in Nieuwsblad van het Noorden van 26 november Personeel Rippen overweegt proces tegen directie. Artikel in Nieuwsblad van het Noorden van 28 november Japanse en Oostduitse piano's rukken sterk op. Advertentie in De Hoogevener. Gebouwen en machines Rippen Hoogeveen worden te koop aangeboden. Begroting Shannon voor Geraamd verlies pond. Statistiek verlies Shannon van start (2e kwartaal 1961) t/m eind Balans Shannon per 31 december 1969, annex toelichting. Verlies ( ) pond Schrijfblok met dagboek van F. Wesselink over de periode 25 juni 1971 t/m 25 augustus Brief van madame Fournier-Rabaud, kopie met vertalingen. Ze wil Lindners, maar dan met wijzigingen in de constructie. Overzicht opbouw zangbodems van 30 april 1971 door A. Rippen. Schrijven van 1 juni van Octrooibureau Polak en Charlois inzake vooronderzoek klapvleugel, annex herziene beschrijving en conclusies. Schrijven van 17 juni 1971 van A. Rippen aan Elkington & Fife (octrooibureau) inzake balansveer, annex diverse patenten, waar onder Boersma. Schrijven van 18 juni 1971 aan Octrooibureau Polak en Charlois. Intrekking patentaanvrage klapvleugel. Schrijven van 30 juni 1971 van Octrooibureau Polak en Charlois. Bevestiging intrekking patentaanvrage klapvleugel. Schrijven van 12 juli 1971 van Lindner aan Elkington & Fife inzake patentaanvrage kunststof mechaniek met kunststof scharnieren in plaats van kapsels, annex diverse patenten c.a. met betrekking tot dit onderwerp. Schrijven van 13 juli 1971 van Elkington & Fife. Over patentaanvrage kunsstofmechaniek. Fotocopie (in duplo) artikel in Limerick Leader van 21 juli 1971 inzake mogelijke sluiting Shannon. Notities van 27 juli 1971 annex handschriftaantekeningen inzake verplaatsing Ede naar Shannon. Notitie van 28 juli 1971 van F. Wesselink inzake telefonisch gesprek met Business & Finance over mogelijke sluiting Shannon. Schrijven van 4 augustus 1971 van Elkington & Fife. Sturen voorlopig ontwerp patentaanvrage klapvleugel. Statement of Affairs van 5 augustus 1971, c.a. Deurwaarder legt beslag op Shannon. Memo van 10 augustus 1971 van N. Rippen met bijlagen. Inzake opties voortzetting Shannon. Schrijven van 19 augustus 1971 van Elkington & Fife. Betalingsherinnering (in duplo). Schrijven van 23 augustus 1971 van Elkington & Fife inzake patentaanvrage kunststofmechaniek. Advies inzake eerder patent terzake. Schrijven van 2 september 1971 van Elkington & Fife inzake uitstel patentaanvrage. Schrijven van 4 october 1971.Vervolg op voorgaande punt. Telex van 27 october Vervolg op voorgaande punt. 15

16 Voorbeeld van pensioenreglement maart Schrijven van 12 oktober 1972 van H. Haacke. Inzake Baldwin patentaanvrage. Begroting nieuwe produktiestart Shannon. Handschriftnotities N. Rippen inzake voorgaande punt (9 bladen uit schrijfbloc). Begroting opbrengst Shannon na liquidatie per 25 februari 1972 (9 in 4-voud). Concept begroting nieuwe productiestart Shannon. Handschriftnotitie met n.a.w.-gegevens van John Harman, beoogd bedrijfsleider nieuwe produktie-unit. CV van John Harman. Kopie schrijven van 11 februari 1972 aan John Harman. Inzake informatie betreffende our project. Kopie schrijven van 1 maart 1972 aan John Harman inzake ontwikkelingen rond start van Lindner Ltd als follow-up van Shannnon. Handschriftnotitie inzake telefonisch gesprek met betrekking tot opstelling Sfadco (eigenaar pand Shannon). Handschriftnotitie inzake gebruik pand voor andere produkten, keerzijde: concept begroting produktie conventionele piano's in kleiner pand. Handschriftnotitie inzake kosten (?). Renner aantekening, doorgehaald. Schrijven van 6 maart 1972 van John Harman. Is bang dat hij te duur is, noemt Brian Butterfield als geschikte, minder dure, vervanger. Handschriftnotitie met n.a.w.-gegevens Brian Butterfield. Schrijven (handschrift) van 19 maart 1972 van N. Rippen aan J.J. Rippen over beloningsstructuur directie in nieuwe opzet Ierland. Schrijven van 7 april 1972 aan John Harman inzake bod van firma Galanti op pand Shannon. Wacht op beslissing Sfadco inzake dit bod. Schrijven van 10 april 1972 van John Harman inzake voorgaande punt. Heeft kennelijk al afgehaakt. Schrijven van 18 april 1972 aan John Harman. Sfadco in principe accoord met bod Galanti. Tweetal concepten van brieven. Schrijven van 13 juni 1972 van curator aan Galanti. Biedt eigendommen Shannon aan voor pond. Begroting (meerjarig) van 15 juni 1972 van A. Rippen voor opzet International Piano Industries Ltd. Handschriftnotities inzake overname goederen uit failliete boedel Lindner (9 bladen). Schrijven van 10 juli 1972 van N. Rippen /IPI aan John Harman. Inzake opstart. Schrijven van 28 juli 1972 van John Harman. antwoord op voorgaande punt. Memo van 21 augustus 1972 van N. Rippen inzake ontwikkelingen bij IPI. Balans IPI per 1 juli 1972, opgesteld 1 september Acht items inzake opstart IPI, zonder datum Circulaire Raad van arbeid inzake pensioenverzekering. Handschriftnotitie inzake pensioenregeling. Schrijven van 12 februari 1973 van Mc Cullough inzake zangbodemhout voor Irish harp. Schrijven van maart 1973 van Ennia inzake pensioenen. Schrijven van 22 maart 1973 (handschrift) van J.J. Rippen aan Nico Rippen, over plannen IPI. Schrijven van 25 maart 1973 van N. Rippen aan J.J. Rippen. Antwoord op?? maart Schrijven van 28 maart 1973 aan G. Alink inzake pensioenplicht voor werknemers. Kopie inzake premies en pensioenen. Tekst lijst a van 1 mei 1973 m.b.t. verplichte pensioenverzekering personeel via Zwitserleven. Lijst zonder datum, personeel van 21 jaar en ouder en langer dan 2 jaar in dienst. Notitie telefonisch gesprek Octrooibureau Polak en Charlois inzake Boersma-patent op veer in plaats van balanspen. 16

17 Offerte van Hudig/De Waerdye van 17 mei inzake collectieve pensioenverzekering personeel, annex lijst te verzekeren personeelsleden. Offerte van Zwitserleven van 28 mei 1973 inzake collectief pensioen verzekering annex lijst personeel. Concept schrijven N. Rippen aan J.J. Rippen inzake ontwikkelingen. Schrijven van 9 juli 1973 van N. Rippen aan Mc. Cullough inzake opstart produktie goedkope piano's, los van IPI. Schrijven van F. wesselink aan Mc Cullough. Stuurt cijfers inzake nieuwe project. Schrijven van 17 juli 1973 van Mc. Cullough. Bevestiging van twee voorgaande punten. Schrijven van 25 juli 1973 van Mc. Cullough. Bevestiging van brief ico Rippen van 20 juli. Schrijven van 3 augustus van Leahy & O'Sullivan. Concept overeenkomst N. Rippen en Mc. Cullough. Annex concept met handschriftcorrecties. Schrijven van 29 augustus 1973 van Hudig. Betreft nota voor actuarieel rekenwerk ten behoeve van pensioenverzekering. Schrijven van 7 september 1973 (concept) van N. Rippen aan mr. Leahy inzake schrijven 3 augustus. Schrijven van 9 september 1973 van Anton Rippen aan Nico Rippen, na aanleiding van bezoek (en gesprek) ouders. Schrijven van 18 september 1973 van N. Rippen aan Anton Rippen. Antwoord op voorgaande punt. Diverse notities inzake pensioenofferte. Copie visiekaartjes ABN. Schrijven van 17 oktober 1973 van ABN-Ierland. Willen niet financieren. Schrijven van 18 oktober 1973 aan G.A.K. inzake berekening pensioen werknemers Ede. Notities (handschrift) van 26 oktober 1973 van N. Rippen inzake positie Rippen NV na doorstart. Schrijven van 4 november 1973 van zwager Kees aan Nico Rippen, na aanleiding van schrijven 18 september Schrijven van 5 november 1973 van GAK. Inzake pensioenen. Toetreding tot BPF Meubel is afgewezen. Schrijven van 6 december 1973 van Miller and Associates. Inzake offerte betreffende onderzoek plannen voor produktie goedkope piano's. Kopie van schrijven 4 november Concept van 15 december Proposal for Assembly of pianos in Ireland. Voorstel productie 6-octaafs model. Annex handschriftnotities terzake. Kopie betreffende oprichten Ierse onderneming ( Companies Act, 1963 ). Schrijven van 20 december 1973 van Chase and Bank of Ireland. Gaan accoord met kredietuitbreiding Schrijven (concept) N. Rippen aan J.J. Rippen. Schrijven van 17 januari 1974 van Mc Cullough. Spreekt verontrusting uit over reactie van bank. J.J. Rippen had beloofde gegevens niet aangeleverd. Schrijven van 24 januari 1974 van Allplast. Kunnen cut sizes niet maken. Voorstel, te dateren op 10 maart 1974, inclusief calculatie, voor kleine piano. Concept-overeenkomst (meerder exemplaren), te dateren op 10 maart 1974, partijen: J.J. Rippen, Nico Rippen, Mc Cullough en Harman. Opzet produktie kleine piano. Schrijven van 12 maart 1974 van M. Cullough. Stuurt (bijlage) info over pand in Limerick. Bank (nog niet rond), Harman/Butterfield: onzeker en concept-overeenk: niet OK. Schrijven van 21 maart 1974 van N. Rippen aan Harman. Inzake prijsverhoging, maar vooral over Butterfield. Schrijven van 2 april 1974 van Mc Cullough aan N. Rippen. Kritische vraag over plannen Nico indien J.J. Rippen zou uitvallen. Schrijven van Harmon aan N. Rippen. Hij verlaagt zijn aandeel tot 1000 pond. Schrijven van 16 april 1974 van Mc Cullough aan N. Rippen. Reactie op schrijven van N. Rippen van 8 april 1974 inzake unexpected comment aan Butterfield. 17

18 Schrijven van 26 april 1974 van Harman aan Shafco. Vraagt bemiddeling bij verwerven grond/gebouw voor nieuwe produktie kleine piano. Schrijven van 29 april 1974 van Frans Wesselink aan Nico Rippen over situatie. Met name over Piet Rippen versus plannen Nico. Schrijven van 8 mei 1974 van Shafco aan N. Rippen. Reactie op schrijven 16 april Verwijzen naar Sitecast/Limerick. Schrijven van 17 mei 1974 van J.J. Rippen aan N. Rippen. Raadt zoon aan om naar Nederland terug te komen en Ierse plannen te laten varen. Schrijven van 5 juli 1975 van N. Rippen aan J.J. Rippen, in kopie aan Frans Wesselink, over situatie. Wil toch doorgaan in Ierland. Schrijven van 12 juli 1974 van J.J. Rippen aan N. Rippen. Reageert op telelefonisch gesprek. Expose over ontwikkelingen en plannen. Handschriftnotitie van 30 julli 1974.van telefonisch onderhoud met Chipboard Scariff. Prijzen voor zangbodemhout? Terugzending tekeningen gevraagd. Schrijven van 16 oktober 1974 van John Harman aan N. Rippen. Reactie op eerder bericht inzake ontwikkelingen. Is teleurgesteld Begroting(in duplo) van 17 januari 1975 voor model Prelude, in verband met doorstartplan IPI. Handschriftnotitie met firmanaam en tweetal persoonsnamen. Handschriftnotitie concept telex aan Shannon inzake doorstart IPI. Omslag, maart 1975, met tweetal handschriftnotities inzake doorstart IPI. Omslag, agendablad van 25 maart 1975, annex kranteknipsel. De bank benoemt een curator bij IPI. Handschriftnotitie inzake doorstart IPI via curator. Omslag, handgeschreven concept voor doorstart IPI (in duplo). Omslag, begroting (in duplo) eerste jaar na doorstart IPI, opgesteld op 14 juli 1975, met later toegevoegde annotaties en wijzigingen. Omslag, herzien voorstel voor assemblage in plaats van fabricage Rippen-model Prelude 9 instap model) bij IPI, met handschriftnotities en wijzigingen. Voorstel verdeling aandelen nieuw Lindner-project. Schrijven van 14 mei 1975 van N. Rippen aan Shafco. Bevestiging definitief einde van pianofabricage door Rippn/Lindner/IPI. Circulaire van 27 mei 1975 van veilinghouder Morrisey inzake verkoop inventaris Shannon. Lijst van goederen (twee exemplaren) behorend bij circulaire van 27 mei 1975, met notities over conditie. Handschriftnotitie inzake gedeeltelijk afgebouwde piano's, met veilingdatum van idem de datum 9 en 10 juni Rondschrijven van 22 juli 1975 van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond inzake pensioenen Schrijven van 2 april 1976 van N. Rippen (Rippen-Ede) aan Schulze. Protest tegen ter inzage legging patentaanvrage balansveer. Ter inzage legging patentaanvrage balansveer. Schrijven van 6 april 1976 van Schulze. Aanvrage als bedoeld in schrijven 2 april 1976 was al ingetrokken, evenals de US versie (die ook in schrijven 2 april 1976 genoemd werd). Fotokopie van US patent uit schrijven 6 april Artikel uit The Irish Times inzake belastingovereenkomst tussen Ierland en Engeland Interne circulaire Rippen van 26 september 1977 over prijzen Lindner onderdelen en inbouw houten klavier in Lindner piano's. 18

19 Kunststof map met kleurenbrochure Rippen, flyer van schoolpiano, A4 met algemene gegevens over piano's uit 1979, en adviesprijslijst nr 812 (zie 1982). Bewijsnummer Euro Piano januari 1979 (Frankfurter Messe: muziekbeurs). Advertentie op pag. 63 of 64? Pagina is uitgescheurd Bedrijfs-CAO Rippen Verkoopprijslijst Schrijven EVO van 16 november Toekenning Erediploma aan chauffeurs. Kopie erediploma uit voorgaande punt voor M. van Heusden Artikel zonder bron inzake schrijven 16 november Krantenknipsel zonder bron, van 21 december Werknemer (30 jaar in dienst) liet eigen piano''s maken en verkopen. Krantenknipsel zonder bron, van 21 december Veertig man bij Rippen eruit. Krantenknipsel zonder bron, december Veertig ontslagen bij Rippen Verkoopprijslijst 1984 (annex kopie uit 1982). Artikel in Arnhemse Courant van 10 januari 1984 met verkoopleider Smulders over problemen Rippen ten opzichte van concurrentie. Artikel in Arnhemse Courant van 25 mei 'Zielige Duitser licht pater voor ton op (J.J. Rippen). Artikel in Arnhemse Courant van 9 november Pianofabriek in ernstige problemen. GOM: 'Ede moet Rippen steunen'. Artikel in Edese Courant van 9 november Pianofabriek Ede in geldproblemen idem, Gom: Ede moet Rippen steunen. Artikel (in duplo) van 14 november 1984 in Ede Stad. Pianofabriek Rippen snakt naar overbruggingskrediet. Artikel in Arnhemse Courant van 31 december Pianofabriek Rippen krimpt produktie in. Overname is in beeld Krantenknipsel zonder bron, van 3 januari Ontslagen bij Rippen. Krantenknipsel zonder bron, Pianofabriek Rippen failliet. Krantenknipsel Edese Courant van 29 maart Serieuze gegadigde voor overname van failliete pianofabriek Rippen. Krantenknipsel zonder bron, van 30 maart Pianofabriek Ede gered. Overname door anonieme vennootschap. Krantenknipsel Ede Stad van 1 april Pianofabriek Rippen van ondergang gered. Prijslijst per 1 september Krantenknipsel zonder bron, van 1 december 1984 Er zit weer muziek in piano-verkoop. Giro-overschrijving salaris Kosman over periode Schrijven van 31 mei 1985 aan Kosman. Betreffende vast dienstverband bij Rippen (in faillissement). Bijlage bij voorgaande punt. Schrijven van curator van 31 mei 1985 inzake voorgaande punt. CAO per 1 december Pianowereld december Reportage Een geschiedenis in majeur en mineur

20 CAO per 1 januari 1986 (in duplo). Tweetal folders over Rippen Rent-a-piano. Krantenknipsel Edese Courant van 27 mei Pianofabriek Rippen in de lift. Aankondiging nieuwe vleugel. Krantenknipsel zonder bron, 30 mei Rippen ziet muziek in bouw van vleugels. Artikel (kopie) zonder bron: Laatste pianobouwer weer op de markt. Antwoordkaart voor huren Rippen piano Informatiefolder Rippen ondernemingsraad uit Arbeidsvoorwaarden Rippen Piano's BV de datum 10 maart De Pianowereld van april 1987, met artikel over presentatie Rippen vleugel op Muziekbeurs in Frankfurt. Personeelsadvertentie Rippen eind september, begin oktober Rippen Noten, van 23 oktober Eerste uitgave personeelsblad. Piano Aktueel Speciale beurseditie. Met artikel over de Rippen vleugel, en advertentie op achterzijde Schrijven aan Kosman van 18 mei Inzake salarisverhoging conform CAO. Salarisspecifikatie Kosman over periode Krantenknipsel zonder bron van 9 februari 1991 (in duplo). Pianofabriek vraagt uitstel van betaling. Krantenknipsel zonder bron van 9 februari Surséance voor Rippen Piano BV. Krantenknipsel zonder bron (Edese Courant?) van 9 februari Surséance voor Rippen Piano BV. Krantenknipsel (Edese Courant?) Pianofabriek krijgt overlevingsplan van ondernemingsraad. Krantenknipsel Edese Courant Edese Pianofabriek Rippen aan rand faillissement. Schrijven van 13 februari 1991 van curator mr. Keijser aan Kosman. Opzegging arbeidsovereenkomst wegens faillissement. Krantenknipsel De Gelderlander. Personeel vecht voor toekomst pianofabriek. Schrijven van 14 februari 1991 van Detam aan Kosman, inzake aanvraag werkeloosheidsuitkering. Snipperkaart Kosman over 1991, loopt tot 1 februari. Krantenknipsel Edese Courant van 14 februari Rippen BV failliet verklaard. OR: hevige kritiek op financieel beleid. Krantenknipsel zonder bron, Pianofabrikant Rippen op de fles Zie ***. Krantenknipsel zonder bron, Poging personeel Rippen mislukt. Krantenknipsel De Telegraaf van 14 februari Rippen Piano s failliet ondanks recordverkoop. Krantenknipsel De Telegraaf van 15 februari Directeur failliete pianofabriek blijft strijdlustig. 'We zijn al eerder opnieuw begonnen' (in duplo). Kopie artikel De Volkskrant van 16 februari 1991, Pianofabriek wijt bankroet aan Golf. Handel ziet andere oorzaken. Artikel in Algemeen Dagblad van 16 februari Pianofabrikant Rippen op de fles zie ***. Krantenknipsel De Gelderlander van 16 februari Pianofabriek Ede failliet. Krantenknipsel Edese Courant van 19 februari Mogelijk behoud van Rippen BV. Krantenknipsel AD van 26 februari Rippen piano uitgespeeld. Krantenknipsel Ede Stad van 27 februari Overlevingsplan Rippen mislukt. Artikel zonder bron van 28 februari. Interview met Egbert Lamers: Dit produkt mag niet kapot gaan. Artikel in Edese Courant van 27 februari Voortbestaan Rippen aan zijden draad. Werkbriefje van 24 februari van Kosman. 20

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser

Archiefnummer Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS ( ) Lidy Visser Archiefnummer 0447 Voorlopige inventaris van het archief van AD DEKKERS (1938-1974) 1962-1983 Lidy Visser Den Haag 2011 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 4 2.1 Correspondentie 4 2.2 Opdrachten en projecten

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 216

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 216 6 (1962) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 216 A. TITEL Benelux-Verdrag inzake de warenmer ken, met bijlage (te weten de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken)

Nadere informatie

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-)

Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Archief Van Nievelt, Goudriaan en Co's Stoomvaart Maatschappij (Rotterdam). Ondernemingsraad (1969-) Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01014

Nadere informatie

Archief P.A Donker 1923-1965

Archief P.A Donker 1923-1965 Archief P.A Donker 1923-1965 Persmuseum Zeeburgerkade 10 1019 HA Amsterdam Nederland hdl:10622/arch03478 IISG Amsterdam 2015 Inhoudsopgave Archief P.A Donker...3 Archiefvorming...3 Inhoud en structuur...3

Nadere informatie

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923

Archiefnummer 0702. Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Archiefnummer 0702 Voorlopige inventaris van het archief van de DAGTEEKEN- EN KUNSTAMBACHTSSCHOOL VOOR MEISJES 1878-1923 Dagteeken- en Kunstambachtsschool voor Meisjes Deel I Klaas de Jong Amsterdam 2

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-register

Toelichting bij het formulier Verzoek tot wijziging van de inschrijving in het Benelux-register Blad 1 van 4 Opmerkingen vooraf: Mocht de ruimte op het formulier niet toereikend zijn, dan staat het u vrij de gegevens op te nemen in een bijlage. Verwijs in dat geval bij het betreffende punt op het

Nadere informatie

Archief N.V. Verenigde bedrijven Beckers, Becking & Bongers, 1920-1974

Archief N.V. Verenigde bedrijven Beckers, Becking & Bongers, 1920-1974 Archief N.V. Verenigde bedrijven Beckers, Becking & Bongers, 1920-1974 1 Stukken betreffende de inwisseling van bewijzen van aandeel tegen certificaten van aandeel, met bijlagen, 1967 2 Krantenartikelen

Nadere informatie

Archief van de Drukkerij De Industrie en Verwante Bedrijven

Archief van de Drukkerij De Industrie en Verwante Bedrijven Archief van de Drukkerij De Industrie en Verwante Bedrijven Algemene kenmerken Toegangsnummer: 587 Periode: 1907-1941 Archiefvormers Drukkerij De Industrie, N.V. : 1, 2 Rechtszekerheid, tot het voeren

Nadere informatie

Nummer Toegang: 567. Archief Delft

Nummer Toegang: 567. Archief Delft Nummer Toegang: 567 Plaatsingslijst van het archief van P.J., vanaf 1863 en zonen, vanaf 1887 P.J. & Zonen, J.W. Giltay, opvolger, Fabriek en magazijnen van Wis-, Natuur- en Scheikundige Instrumenten,

Nadere informatie

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979.

Archiefnummer 0354. Inventaris van het archief/de collectie van. A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979. Archiefnummer 0354 Inventaris van het archief/de collectie van A. Greebe (1915-1993) Kunstenaar en verzamelaar 1917-1979 Lidy Visser Den Haag 2002/2009 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Correspondentie

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 februari 2014 Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma Grand Café Koriander Faillissementsnr. : 10/14/37F Datum uitspraak : 14 januari 2014 Curator :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 17 december 2014 Gefailleerde Apex B.V. Faillissementsnummer C/02/14/372 F Datum uitspraak 13 mei 2014 Curator mr. ing. M.S. de Waard Faillissementsmedewerker mw.

Nadere informatie

Frits Spanjaard (1889-1978)

Frits Spanjaard (1889-1978) Archiefnummer 0104 Inventaris van het archief van Frits Spanjaard (1889-1978) 1917-1962, met hiaten Lidy Visser Den Haag 2007-2008 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris 4 2.1. Opdrachten 4 2.2. Voordrachten

Nadere informatie

Archief en collectie Salomon Garf

Archief en collectie Salomon Garf Nummer Toegang: NL-HaRKD-0069 Archief en collectie Salomon Garf Marcia Zaaijer, 2001; Lidy Visser, 2004-2006 RKD - Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis 2001 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Sigarenfabriek De Tabaksplant

Sigarenfabriek De Tabaksplant Inventaris van Archieven van Sigarenfabriek De Tabaksplant 1908-1912 en Schimmelpenninck Sigarenfabrieken v/h Geurts en Van Schuppen N.V. 1927-1980 Gemeentearchief Wageningen 2014 Inleiding Sigarenfabriek

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP.

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 612 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE COMMISSIE INZAKE HUISHOUDELIJKE VOORLICHTING RESP. DE STICHTING VOOR HUISHOUDELIJKE EN GEZINSVOORLICHTING

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/558 NL:TZ:0000000538:F001 14-07-2015 Mr. M. de Vries mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming Neptune Laren Interiors B.V.

Nadere informatie

Archief Nico en Clara Anna Eisenloeffel

Archief Nico en Clara Anna Eisenloeffel Nummer Toegang: NL-HaRKD-0544 Archief Nico en Clara Anna Eisenloeffel Lidy Visser, 2004 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2004 This finding aid is written in Dutch. 2 Eisenloeffel, Archief

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/16/93 NL:TZ:0000004693:F001 15-03-2016 mr E.Ph. Roelofs mr. M.M. Vanhommerig Algemeen Gegevens onderneming SproLoo Transport Nederland

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 4 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 4 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 4 april 2014 Gefailleerden Faillissementsnummers JDR Bouwregie B.V. JDR Kozijnen B.V. C/14/13/434 F (JDR Bouwregie B.V.) C/08/13/852 F (JDR Kozijnen B.V.) Datum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 10 maart 2015 Gefailleerde Apex B.V. Faillissementsnummer C/02/14/372 F Datum uitspraak 13 mei 2014 Curator mr. ing. M.S. de Waard Faillissementsmedewerker mw. E.H.J.

Nadere informatie

Archivalia P.A. Blaisse

Archivalia P.A. Blaisse Plaatsingslijst Archivalia P.A. Blaisse Archiefnummer: 784 Archiefnaam: BLAI Sector: Politiek Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1979 Katholiek Documentatie Centrum 2011 1 Verslag van

Nadere informatie

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Uitgeverij Gottmer Archiefnummer: 1097 Archiefnaam: GOTT Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1996 Katholiek Documentatie Centrum 2012 1-7

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 mei 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 mei 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 8 mei 2008 Gegevens onderneming : Bang & Olufsen Center Van Wakeren BV Faillissementsnummer : 08/158 F Datum uitspraak : 8 april 2008 Curator : mr L.L. de Boef R-C

Nadere informatie

Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van Koppen,

Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van Koppen, Nummer Toegang: 791 Plaatsingslijst van het archief van de Wagenmakerij, later het Carrosseriebedrijf Van, 1908-1991 Archief Delft 791 Wagenmakerij, later Carrosseriebedrijf Van 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 5 juni 2014 Gefailleerde Apex B.V. Faillissementsnummer C/02/14/372 F Datum uitspraak 13 mei 2014 Curator mr. ing. M.S. de Waard Faillissementsmedewerker mw. E.H.J.

Nadere informatie

phyad PROTOCOL PRIVACY Phyad werkt volgens een aantal protocollen om de verwerking van de administratie op een juiste manier te kunnen garanderen.

phyad PROTOCOL PRIVACY Phyad werkt volgens een aantal protocollen om de verwerking van de administratie op een juiste manier te kunnen garanderen. phyad PROTOCOL PRIVACY Voor Phyad is privacy een belangrijk onderwerp, daarom besteedt Phyad hier veel aandacht aan zo dat uw privacy goe gewaarborgd is. Phyad en zijn medewerkers nemen de volgende regel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 18 mei 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 18 mei 2009 EBH Elshof Advocaten FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 18 mei 2009 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : Anton van Baalen Beheer B.V. : F.09/253 Datum uitspraak : 14 april 2009 Aanvrager Curator

Nadere informatie

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8%

Eenmanszaak V.O.F. (Vennootschap onder firma) Anders: Nee. Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Internetadres Contactpersoon E-mail contactpersoon Gespreksdatum Ondernemingsvorm Datum oprichting (B.V., N.V., V.O.F., ETC.)

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Plaatsingslijst Archief T.A. de Jager Archiefnummer: 62 Archiefnaam: JAGE Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1905-1949 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Binnengekomen

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie

Inzage of kopie van uw patiëntendossier. Afdeling Patiënteninformatie Inzage of kopie van uw patiëntendossier Afdeling Patiënteninformatie 0 1 Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw arts en andere professionals die zijn betrokken bij uw behandeling, een dossier

Nadere informatie

Aanvullend Bibob vragenformulier

Aanvullend Bibob vragenformulier Aanvullend Bibob vragenformulier Verzend Gemeente Rotterdam Directie Veiligheid Kenniscentrum BIBOB Postbus 70012 3002 KP Rotterdam Dit formulier kunt u in de computer invullen. Om te ondertekenen dient

Nadere informatie

Inzage of kopie van uw dossier

Inzage of kopie van uw dossier Inzage of kopie van uw dossier Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een medisch dossier bijhoudt. Hierin wordt het verloop van de behandeling beschreven. In het medisch dossier

Nadere informatie

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76

Saldo einde verslagperiode : 2,26. Als bijlage 1 is een tussentijds financieel verslag : gehecht. : 7.564,76 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 5 januari 2015 Nummer: twee Gegevens onderneming : Ingeny PCR B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/627 F Datum uitspraak : 2 september

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADAD Productions B.V., gevestigd te (1078 XG) Amsterdam, aan de Zoomstraat

Nadere informatie

Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek

Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek 23 december 2013 PaG/BiZJ45022 8IJLAGE 1 Samenvatting van de aanleiding, het verloop, de resultaten en de besluitvorming in het Rolodex-onderzoek Het Rolodex-onderzoek komt voort uit een ander strafrechtelijk

Nadere informatie

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers)

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij de Voorwaarts) (Oud Wijnkopers) G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers) Gerrit Oud, zoon van tabaksfabrikant Pieter Oud, plaatste in de Purmerender courant van zondag 6 mei 1877 een advertentie. De naam Oud

Nadere informatie

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug'

Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0160 Archief Vereniging van Nederlandse Beeldende Kunstenaars 'De Brug' Tiny de Boer, Ramses van Bragt, 2001 / 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 juli 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 juli 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 21 juli 2008 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Interflexa B.V., gevestigd te (6921 EX) Duiven aan het adres Stenograaf

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/526 NL:TZ:0000010095:F001 21-12-2016 mr. S.J.M. Masselink mr. J.M. Marsman Algemeen Gegevens onderneming Kip Expert B.V. Van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG aanvangsverslag datum: 23 mei 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG aanvangsverslag datum: 23 mei 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG aanvangsverslag datum: 23 mei 2011 Naam: Marmo Metaal B.V. / Wezep Personeelsdiensten B.V. Faillissementsnummer: F 11/95 en F 11/94 Datum uitspraak: 22 maart 2011 Curator: mr. L.J.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nachtegaal C.V. en Nachtegaal Ltd. Nummer: 2 Datum: 10 juli 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nachtegaal C.V. en Nachtegaal Ltd. Nummer: 2 Datum: 10 juli 2014 Gegevens onderneming : de commanditaire vennootschap Nachtegaal C.V., gevestigd te (1363 BM) Almere aan de Europalaan 840 en haar vennoot, Nachtegaal Limited, gevestigd te Hythe, Kent (Verenigd Koninkrijk).

Nadere informatie

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008

Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een school met de Bijbel te Bennekom, 1893-2008 Inleiding Geschiedenis van de School met de Bijbel De Kraats aan de Rijnsteeg

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE telefoon 070-3905578 fax 070-3905171 BESCHIKKING A. - B. 1. Bij brief van 13 augustus 1999 heeft de heer A. bij de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/526 NL:TZ:0000010095:F001 21-12-2016 mr. S.J.M. Masselink mr. J.M. Marsman Algemeen Gegevens onderneming Kip Expert B.V. Van

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 augustus 2014 t/m 25 augustus 2014. : D.I.E van Dijke : 7 uur en 48 minuten

Verslagperiode : 12 augustus 2014 t/m 25 augustus 2014. : D.I.E van Dijke : 7 uur en 48 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 26 augustus 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : Zeeland Projects B.V. h.o.d.n. Slabbekoorn Interieurbouw, : Bulthaup Center Chef

Nadere informatie

Europese octrooiaanvragen

Europese octrooiaanvragen Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67 99 patent@vereenigde.com trademark@vereenigde.com legal@vereenigde.com

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van:

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET. In het faillissement van: TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ronday B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1022 WZ)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218

Rapport. Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218 Rapport Datum: 22 juli 2002 Rapportnummer: 2002/218 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank, vestiging Rotterdam, afdeling AOW/Anw (hierna: de SVB), tot op het moment waarop

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Samen Sterk B.V. Nummer: 2 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Samen Sterk B.V. Nummer: 2 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMEN STERK B.V., handelend onder de naam Musical Kidz 1, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd Gershwinstraat

Nadere informatie

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF VLAAMSE VERENIGING VOOR AUTISME Vlaamse Vereniging voor Autisme, 2 AFKORTINGEN OVAK : Oudervereniging voor Autistische Kinderen vzw.

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk. vraagouders en gastouders

Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk. vraagouders en gastouders Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 12 juni 2013 Inzake Faillissement Gastouderbureau Lief vof en haar vennoten T.J. van Wijk en A.G. Blenkers-van Wijk Rechtbank : Gelderland Faillissementsnummer

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-17-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-17-1-b Bijlage VMBO-KB 2017 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-17-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een omschrijving van de eerste politieke partij: De kleine luyden

Nadere informatie

Instituut Film en Jeugd archief

Instituut Film en Jeugd archief 139 Instituut Film en Jeugd archief 1947-1962 1 INLEIDING De toeloop naar de bioscopen van vooral jeugd en jongeren na het einde van de oorlogsperiode was even massaal en opvallend als begrijpelijk. Die

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014 95 Stichting Bijenteeltmuseum Odijk 1985-1998 H.J. Postema Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis... 3 2. Het archief... 3 3. Beperkingen openbaarheid... 3 4. Aanwijzingen voor de gebruiker...4

Nadere informatie

VOORTGANGSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 13 oktober 2009. : de vennootschap onder firma Lukratief VOF. Datum uitspraak : 14 april 2009 : Mr. R.G.F.

VOORTGANGSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 13 oktober 2009. : de vennootschap onder firma Lukratief VOF. Datum uitspraak : 14 april 2009 : Mr. R.G.F. VOORTGANGSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 13 oktober 2009 Gegevens onderneming : de vennootschap onder firma Lukratief VOF Faillissementsnummer : 09/280 F Datum uitspraak : 14 april 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: 043-3465465 fax: 043-3471835

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht tel: 043-3465465 fax: 043-3471835 VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: Energy-Light B.V. insolventienummer: 10 / 148 F op verzoek van: Energy-Light B.V. datum verzoek: 1 juni 2010 appel / verzet: nee vonnis: Rechtbank Maastricht

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon.

Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Vragenformulier wet BIBOB Model Natuurlijk persoon. Gegevens gemeente (niet in te vullen door aanvrager) Dossiernummer Datum ontvangst Aanvraag ingediend Indienen bij de afdeling V&H In voud Ruimte voor

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Nummer archiefinventaris: 3.21.05 Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Auteur: G.C.A. van der Heiden Nationaal

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/308 NL:TZ:0000014260:F001 27-06-2017 Mr. S.H.L. Buitenkamp mr. A.M.P.T. Blokhuis Algemeen Gegevens onderneming Besloten vennootschap

Nadere informatie

mr. K.A.J.C.M. van den berg Jeths-van Meerwijk bedrijfsauto s, geen nieuwe auto s

mr. K.A.J.C.M. van den berg Jeths-van Meerwijk bedrijfsauto s, geen nieuwe auto s FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator : mr. H.M.L. Dings Nummer faillissement : F12/35 Naam faillissement : de heer V H B Janssen hodn autobedrijf Tom Janssen & Zonen Rechter-commissaris : mr. K.A.J.C.M. van den

Nadere informatie

Verslagperiode : 23 november 2006 t/m 2 maart 2007 Bestede uren in verslagperiode : *** Bestede uren Totaal : ***

Verslagperiode : 23 november 2006 t/m 2 maart 2007 Bestede uren in verslagperiode : *** Bestede uren Totaal : *** FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 8 Datum: 2 maart 2007 Gegevens onderneming : Kooy & Co Isolatie- en Handelmaatschappij BV Faillissementsnummer : 05/207F Datum uitspraak : 19 april 2005 Curator : : mr M.P.

Nadere informatie

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989)

Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) (-1989) Archief Nederlandsche Coöperatieve Arbeiders Transito-Maatschappij (Amsterdam) 1903-1973 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch00941

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid à Bon B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid à Bon B.V. Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. EINDVERSLAG Curator : mr. M.J.A.M. Muijres Nummer

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 1 februari 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/16/145 NL:TZ:0000004460:F001 15-03-2016 mr. P. Wijbrands mr. IM Bilderbeek Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 3 januari 2012 Gegevens onderneming en faillissementsnummers : Inventum International BV (10/388 F) Inventum Innovation BV (10/390 F) Inventum Holland BV (10/391

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.09/17/9 NL:TZ:0000010328:F001 10-01-2017 Mr. J. Regeling mr. G.H.M. Smelt Algemeen Gegevens onderneming Kempeneers Experience Center

Nadere informatie

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl.

Eenmanszaak Vennootschap. Anders: Soort bedrijf/beroep Industrie Groot- en tussenhandel. Als volgt opgebouwd: 12 maanden + 8% anders, nl. 1 Algemeen Adresgegevens Naam bedrijf Adres Postcode en woonplaats Telefoon Fax: Internetadres Contactpersoon Functie: E-mail contactpersoon Kamer van Koophandelnummer BTW-nummer Ondernemingsvorm Datum

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland

Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland Inventaris van het archief van De Heraut, de Herautvereniging, Dagblad De Standaard, NV Drukkerij De Standaard en Drukkerij Holland 229 ((1870)-1872-1946 (1972)) Samengesteld door mw. drs. I. Kiel-Hartog

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN POELMEER B.V. Gegevens onderneming : het betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Poelmeer B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/648 NL:TZ:0000008545:F001 11-10-2016 Mr. M. Timmer mr. JSW Lucassen Algemeen Gegevens onderneming Stichting Vakantie op buitengewoon

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Samen Sterk B.V. Nummer: 3 Datum: 9 september 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Samen Sterk B.V. Nummer: 3 Datum: 9 september 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMEN STERK B.V., handelend onder de naam Musical Kidz 1, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd Gershwinstraat

Nadere informatie

Inventaris van het archief Barbershop Harmony Society The Midland Harmonizers Sound, 1982 2009

Inventaris van het archief Barbershop Harmony Society The Midland Harmonizers Sound, 1982 2009 Inventaris van het archief Barbershop Harmony Society The Midland Harmonizers Sound, 1982 2009 Inleiding Geschiedenis van Barbershop Harmony Society The Midland Harmonizers Sound. 2 Verantwoording van

Nadere informatie

Het labjournaal. Verslaglegging van onderzoek naar nieuwe uitvindingen. Inleiding

Het labjournaal. Verslaglegging van onderzoek naar nieuwe uitvindingen. Inleiding Vereenigde Octrooibureaux N.V. Johan de Wittlaan 7 2517 JR Postbus 87930 2508 DH Den Haag Het labjournaal Verslaglegging van onderzoek naar nieuwe uitvindingen Telefoon 070 416 67 11 Telefax 070 416 67

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheermaatschappij, beheer onroerend goed Omzetgegevens : Personeel gem. aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheermaatschappij, beheer onroerend goed Omzetgegevens : Personeel gem. aantal : 0 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 3 februari 2015 Nummer: twee Gegevens onderneming : Pagero Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/02/14/710 F Datum uitspraak : 7 oktober

Nadere informatie

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst

Uitgeverij Gottmer. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Uitgeverij Gottmer Archiefnummer: 1097 Archiefnaam: GOTT Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1945-1996 Katholiek Documentatie Centrum 2016 GOTT

Nadere informatie

Gemeentearchief Goes Opdrachten voor Calvijn College voorjaar Opdracht 10 - Eerste Wereldoorlog

Gemeentearchief Goes Opdrachten voor Calvijn College voorjaar Opdracht 10 - Eerste Wereldoorlog Gemeentearchief Goes Opdrachten voor Calvijn College voorjaar 2017 Opdracht 10 - Eerste Wereldoorlog Vrouwen aan het werk. De Centrale Keuken te Goes, 1917-1919 In de loop van 1916 werd de situatie in

Nadere informatie

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam.

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam. Algemene gegevens Verslagdatum: 18 maart 2013 Nuinmen 2 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) CLIEERDIN Ç HAMER Q Faillissement Noten. 2 verslag laat niets meer van zich horen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LANKREIJER & VAN DEN NEUCKER B.V., statutair gevestigd te Hilversum, feitelijk gevestigd aan

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/264 NL:TZ:0000005609:F001 22-03-2016 mr. E.H. Bruggink mr. J.A. Verspui Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Proces behandeling bezwaarschriften

Proces behandeling bezwaarschriften Proces behandeling en Uitgangspunten: - Voorliggend werkproces is tijdelijk, in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak n.a.v. het rekenkameronderzoek Bezwaarlijke termijnen: tijd voor een

Nadere informatie

Examen PC 2 vak Ondernemingsrecht

Examen PC 2 vak Ondernemingsrecht Examen PC 2 vak Ondernemingsrecht Instructieblad Betreft: examen: PC 2 leergang 8 onderdeel: ONR datum: 19 december 2013 tijd: 12.00 13.30 uur Deze aanwijzingen goed lezen voor u met uw examen start Aanwijzingen:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 11 september 2015 Gegevens onderneming : J. BOORSMA MUZIEKINSTRUMENTEN B.V., h.o.d.n. THE PIANO GALLERY, statutair gevestigd te Koedijk,

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/484 NL:TZ:0000015815:F001 17-10-2017 mr. J.M. de Koning mr. WJ Roos-van Toor Algemeen Gegevens onderneming Holland Conveyor

Nadere informatie

: mr. A.E. de Vos (voorheen mr. N.A.J. Purcell)

: mr. A.E. de Vos (voorheen mr. N.A.J. Purcell) VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN MICHAEL VAN DE HAAR TRANSPORT EN MACHINEVERHUUR B.V. Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 4 maart

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nachtegaal C.V. en Nachtegaal Ltd. Nummer: 3 (eind) Datum: 7 oktober 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nachtegaal C.V. en Nachtegaal Ltd. Nummer: 3 (eind) Datum: 7 oktober 2014 Gegevens onderneming : de commanditaire vennootschap Nachtegaal C.V., gevestigd te (1363 BM) Almere aan de Europalaan 840 en haar vennoot, Nachtegaal Limited, gevestigd te Hythe, Kent (Verenigd Koninkrijk).

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.13/17/19 NL:TZ:0000010363:F001 10-01-2017 mr. S.A. Voermans mr. AE de Vos Algemeen Gegevens onderneming Denim Air ACMI B.V. Activiteiten

Nadere informatie

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks

Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Collectie Toonkunst, Afdeling Amsterdam Voorlopige inventarislijst 30 januari 1996 H.A. Hendriks Doos I Toonkunst Amsterdam - Copieboeken - 1836-1863 - 1871-1878 - 1886-1917 - 1917-1928 Doos II Toonkunst

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73a Fw.) Datum 9 december 2009 Nummer 1 Gegevens onderneming Slagerij J. Maan v.o.f. Faillissementsnummer F.09/809, 810 en 811 F Datum uitspraak 10

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/17/276 NL:TZ:0000015078:F001 16-08-2017 mr. J.A. Holsbrink mr. A.E. Zweers Algemeen Gegevens onderneming Ecozein Benelux B.V.

Nadere informatie

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012

Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 april 2012 Gegevens onderneming Inschrijvingsnummer handelsregister : Christian Sijnen Mode B.V. 003414322 Faillissementsnummer : F11/792 Datum uitspraak

Nadere informatie