FamilySearch één van de spelers op gebied van familiekunde die informatie tot in de huiskamer brengt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FamilySearch één van de spelers op gebied van familiekunde die informatie tot in de huiskamer brengt"

Transcriptie

1 FamilySearch één van de spelers op gebied van familiekunde die informatie tot in de huiskamer brengt Jean Huysmans Field Relations Manager FamilySearch, Benelux en Polen FamilySearch is bij velen beter gekend als de Genealogical Society of Utah (GSU). De meesten die genealogisch onderzoek doen, zijn wel eens geholpen geweest door de vele microfilms die door de mormonen gemaakt werden. Begin 2000 besloot de GSU om digitaal te gaan en werd ook de naam gewijzigd in FamilySearch. Het nieuwe credo werd more records to more people in shorter time en tevens kwam men tot het besef dat men het niet alleen kon doen. Vandaar dat FamilySearch meer en meer overgaat tot gezamenlijke projecten in samenwerking met allerlei organisaties. Het ideaal van FamilySearch is dat mensen hun genealogisch onderzoek van thuis uit kunnen doen, gewoon achter de computer en toegang hebben tot alle genealogische documenten. In gevallen waar archieven de toestemming geven om hun gegevens vrijelijk op het internet te plaatsen, geeft FamilySearch via haar website vrijelijk toegang tot deze documenten. Zo kan men bladeren doorheen miljoenen bladzijden van burgerlijke stand, parochieregisters, bevolkingsboeken van over de hele wereld. Daar waar archieven niet de toestemming (kunnen) geven om de originele documenten op internet te plaatsen, probeert FamilySearch op z n minst te bekomen dat naamsindexen vrij voor iedereen toegankelijk gemaakt worden. In dat verband heeft FamilySearch thans een groep van ongeveer vrijwilligers die bijna dagelijks akten indexeren. Zo is er ook een Belgisch project lopende; daarover later iets meer. De vraag die zich stelt is: waar kan men concreet gegevens vinden? Hieronder volgt daarom stapsgewijs de weg die je moet volgen om gegevens van heel Europa en de wereld te kunnen vinden. Ga naar klik op Search Records kies dan voor Record Search Pilot klik vervolgens op Search or Browse our record collections dan kan je op de wereldkaart een keuze maken voor een werelddeel binnen het gekozen werelddeel kan je dan je voorkeurland kiezen. Ga naar Klik onderaan op Browse by location Kies dan op de map je voorkeurland. Zodra je via één van beide bovenstaande wegen bij je voorkeurland bent gekomen, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel kan je nagaan of een bepaalde naam voorkomt in de gecreëerde index(en), ofwel kan je effectief de originele boeken doorbladeren (in dit geval staat er achteraan het landsdeel Browse images only ). Zo kan je bv. registers van de Burgerlijke Stand van diverse Nederlandse provincies en van Luxembourg raadplegen. De aangeboden collecties en indexen groeien dagelijks aan. Wat je vandaag niet vindt, kan morgen eventueel wel verschijnen. Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari

2 Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de indexeringsinspanningen van FamilySearch, volgt hierbij een korte uitleg. Sinds 2008 werkt het Algemeen Rijksarchief van België samen met FamilySearch in de creatie van een naamindex van de burgerlijke stand van België voor de periode 1796 tot Het Algemeen Rijksarchief concentreert zich op de periode en gebruikt daarvoor haar degelijk programma Demogen. FamilySearch neemt de periode voor haar rekening en hanteert haar eigen FSI-programma. Dit is een erg gebruiksvriendelijk onlineprogramma, gestationeerd op Als men daar klikt op Get Started en dan op Download Now zal de nodige software gedownload worden en verschijnt er een icoontje met een boompje op je scherm. Vandaaruit kan je dan met je username en password toegang krijgen tot de meeste lopende indexeringsprojecten. Zij die echter willen werken aan de Belgische projecten, dienen even een berichtje te zenden naar Jean Huysmans met hun username en password, en Jean Huysmans zal je dan toegang geven tot de Belgische projecten Om dit project mogelijk te maken converteert FamilySearch meer dan microfilmen naar digitaal formaat. Het Algemeen Rijksarchief maakt van al deze geconverteerde data een correcte volume-index. Aan de hand van deze volume-index maakt FamilySearch dan batches (2 tot 5 pagina s uit een register), die men kan downloaden en in een 30-tal minuten kan indexeren. Het Algemeen Rijksarchief stelt deze digitale beelden stapsgewijs ter beschikking via Intranet in de diverse Provinciale Rijksarchieven. Dit voorkomt dat men in de toekomst nog van Archief naar Archief moet reizen indien voorouders uit diverse provincies komen. Openingsscherm om te starten met indexering 2 Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari 2011

3 Indexeringswerkblad met bovenaan de akte en onderaan de invulvelden FamilySearch hoopt in de komende jaren mede een rol te spelen in het sneller en beter ter beschikking stellen van meer genealogisch materiaal via het Internet, en dit liefst vrijelijk toegankelijk voor iedereen. FamilySearch gelooft ook in het Belgisch moto Eendracht maakt macht en hoopt dat duizenden vorsers de handen in elkaar slagen om een gemeenschappelijke index te maken die in enkele jaren tijd gans België kan beslaan, in plaats dat eenieder voor zich zijn eigen indexen creëert in eigen formaten en die vaak na jaren verloren gaan voor de gemeenschap. Uiteindelijk zijn wij één grote familie die belang heeft aan intense samenwerking van alle krachten. Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari

4 HERALDISCH COLLEGE VVF Addenda et Corrigenda Wapen DE PRINS Nr Vlaamse Stam, maart - april p Errata: Motivatie Kleuren: keel en goud zijn de Wapen LECLUYSE Nr Vlaamse Stam, maart - april p Addenda Het wapen mag gevoerd worden door de naamdragende afstammelingen van Bardeyn Lecluyse ( ca 1550) mits toestemming van de aanvrager of diens gemachtigde. Wapen DEVEL Nr Vlaamse Stam, maart - april p Mededeling Gezien het koninklijk besluit van 10 januari 2010 bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad van 5 februari 2010, bladzijde 6240, waarbij aan de heer Devel, Etienne Marie Denis Richard, machtiging wordt verleend om zijn geslachtsnaam te veranderen in die van De Vel. Errata: Beschrijving in lazuur, beladen met 3 vijfpuntige sterren. Wrong en dekkleden: zilver, gevoerd van lazuur. Wapen DE PRYCK Nr Vlaamse Stam, september - oktober p Corrigenda De aanvrager wenst zijn wapenspreuk Oogt naar de toekomst te wijzigen in: Oculus pro posterus. 4 Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari 2011

5 Genealogische eerlijkheid. Dr. Paul Vandewalle Een goede 40 jaar geleden werd ik lid van de VVF en begon met groot enthousiasme aan het opstellen van mijn familiestamboom. Ik had geluk, mijn voorouders-naamdragers waren allen afkomstig uit de Westhoek, en dan nog uit dat gedeelte dat niet door Wereldoorlog I getroffen was. In vrij korte tijd kon ik volgende stamreeks voorstellen. A. Paul Isidoor Cornelius Vandewalle, Brugge B. Joseph Henri Cornil Vandewalle, Westvleteren Veurne (92 jaar). C. Isidoor Jozef Vandewalle, Beveren-aan-de-IJzer Leisele (69 jaar). D. Henri Benedictus Vandewalle, Westvleteren De Moeren (67 jaar). E. Engel Albert Van de Walle, Reninge Reninge (39 jaar). F. Jan Cornelis Van de Walle, Pollinkhove Reninge (75 jaar). G. Cornelis Christiaen Van de Walle, Proven Reninge (73 jaar). H. Adriaen vanden Walle, Watou Pollinkhove 1772 (72 jaar). Tot en met Adriaen vanden Walle waren er geen problemen: de opvolging kon perfect gevolgd worden in de parochieregisters en de registers van de burgerlijke stand van de betrokken parochies en gemeenten. Logischerwijze ging ik in Watou op zoek naar de ouders van onze Adriaen. Ik vond dat zijn vader Joos (of Judocus) vanden Walle was, zijn moeder was Anna Maria Bossaert uit Houtkerke, een parochie op enkele kilometers van Watou in de kasselrij Sint-Winoksbergen. Meer nog: ik vond de geboortedatum van (een) Joos: 28 januari Deze datum deed me toch even aarzelen: hij was maar 18 jaar als zijn eerste kind geboren werd, toch wat jong om vader te zijn enerzijds, maar op dat ogenblik werden onze gewesten geteisterd door de vele oorlogen van Lodewijk XIV, die meer dan eens in onze streken uitgevochten werden. Ook vond ik geen spoor van een huwelijk tussen Adriaen en Maria Anna Bossaert. Wellicht kon de telling van 1697 van Watou meer informatie geven: daarin werden alle gezinshoofden, ook de armen, van deze parochie opgesomd, maar geen enkele vanden Walle te vinden! Een beetje tegen wil en dank nam ik aan dat Joos vanden Walle de vader van Adriaen was. Met Joos als uitgangspunt kon ik via zijn vader Nicolaas vanden Walle een stamboom van een familie Vandewalle opstellen die haar oorsprong vond in 1470 te Houtkerke met Christiaen vanden Walle. Ondertussen vlogen de jaren voorbij en werkte ik met Lucien Lefevere, Werner Verbeke en Willy Maréchal mee aan het ontwerpen van het genealogisch computerprogramma Stam. Om dit programma te kunnen uittesten begon ik een paar jaar geleden aan het opstellen van mijn kwartierstaat. Het kwam er op aan om zoveel mogelijk voorouders te vinden en in het programma te verwerken. Op Geneanet kon ik heel wat (niet altijd correcte) informatie inwinnen, en eerder toevallig kwam ik op het spoor van mijn Joos ( Judocus ) Vandewalle gehuwd met Maria Anna Bossaert en vader van Adriaen. Enig verder speurwerk was dus nodig. In de Archives Départementales du Nord te Rijsel kon ik de gedigitaliseerde parochieregisters van Houtkerke raadplegen. En daar vond ik de geboorte van Judocus van de Walle op 7 april 1661 als zoon van Judocus van de Walle en Elisabeth de Muynck. Nu vader Judocus is in werkelijkheid Gerardus van de Walle, zoals hij vermeld wordt bij de geboorte van zijn latere Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari

6 kinderen. Maar het meest belangrijke was de naam van de peter: Judocus vande Walle ex (H)ansbeke broer van de vader. Nu ligt Hansbeke helemaal niet in de buurt, wel in het Land van Nevele. Uit de beschikbare bronnen kan ik de hiernavolgende nieuwe afstamming opstellen. A. Gheeraert Vande Walle, ca B. Adriaen Vande Walle, ca Hansbeke Hij huwde tweemaal: 1. Ca 1600 met Elisabeth van Vinkt Hansbeke Na 1641 met Janneken Martens. C. Gheeraert Vanden Walle, ca 1630 Houtkerke , (kind uit het eerste huwelijk), huwde met Elisabeth de Muynck, waarvan: D. Joos vanden Walle, Houtkerke Watou (48 jaar), huwde met Maria Anna Bouchart (Bossaert). De vraag die mij natuurlijk bezig houdt is: waarom Gheeraert Vanen Walle Hansbeke verliet om zich meer dan 70 km westwaarts te gaan vestigen in Houtkerke. De volkstelling van 1697 in de kasselrij Sint-Winoksbergen vermeldt 4 naamgenoten: - de weduwe van Gheraert vande Walle, die belast werd op 7,48 ha land; - Joos vande Walle, had een hoeve met 26,87 ha grond en had 2 knechten en 1 meid in dienst; - Christoffel vande Walle, wellicht een oudere broer van Gheeraert, met 17,62 ha; - de weduwe van Rogier vande Walle beheerde 3,52 ha land. Momenteel weet ik niet of deze Rogier een familieband had met voornoemde naamgenoten. Met deze nieuwe gegevens kon ik een aantal naamgenoten in Noord-Frankrijk aan de bestaande tak hechten, meer nog, de vijf zonen van Adriaen Vande Walle hadden wellicht nakomelingen, en wie weet, leven nu nog afstammelingen van deze mensen. Ik ga er in ieder geval op zoek naar. Ik wil dit kort artikel besluiten met enkele beschouwingen: - iedereen maakt fouten, dit is op zich niet zo erg als men maar de eerlijkheid heeft om die te erkennen, en meer nog, te verbeteren; - men kan niet kritisch genoeg zijn over zijn eigen werk, zeker als er enige vorm van twijfel mogelijk is! - externe bronnen raadplegen kan gerust, maar uiterst kritisch handelen, blijft de boodschap. 6 Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari 2011

7 STAMBOOMONDERZOEK IN ENGELAND 1 Michaël Boers Een aantal van mijn voorouders is vanuit Nederland naar Engeland vertrokken en ik wil vertellen over mijn ervaringen met het achterhalen van gegevens over hen. Het eerste deel behandelt algemene regelgeving met betrekking tot persoonsregistratie in het Verenigd Koninkrijk, terwijl het tweede deel onderzoektips geeft, meer vertelt over twee archieven in Londen en voorbeelden geeft van Internetbronnen. Alle vermelde prijzen zijn in Britse ponden. De conversiekoers wisselt en is 1 = 1,1 (stand eind september 2010). Deel 1. Wet- en regelgeving in Engeland Het Verenigd Koninkrijk heeft verschillende wetgeving en administraties voor de verschillende delen van het land: Engeland en Wales, Schotland, Noord-Ierland, de Kanaaleilanden en het eiland Man. Omdat ik alleen ervaring heb met onderzoek in Engeland en met name in Londen zal ik me daartoe beperken. In de referenties op het eind zal ik ook naar bronnen verwijzen met informatie over andere delen van het Koninkrijk. Hieronder volgt een aantal voorbeelden waar de Engelse administratie afwijkt van wat we in Nederland gewend zijn. Pas in 1837 is er in Engeland een burgerlijke bevolkingsadministratie opgezet, vergelijkbaar met onze burgerlijke stand. Vóór die tijd konden er alleen wettige huwelijken worden afgesloten in de Anglicaanse Kerk, bij de Quakers, of in een Joodse Synagoge. Pas vanaf 1837 konden Rooms Katholieken en andere geloofsgemeenschappen een aanvraag indienen om hun kerkgenootschap te erkennen voor het sluiten van wettige huwelijken. Pas in 1874 werden er boetes opgelegd, wanneer ouders de geboorte van een kind niet op tijd aangaven. De periode tussen geboorte en aangifte mag maximaal drie maanden bedragen. Dit heeft ermee te maken dat alle aangiften van geboorten, huwelijken en overlijden per kwartaal gebundeld worden door de lokale administratiekantoren (Local Record Offices LRO) en dan doorgestuurd worden naar de centrale bevolkingsadministratie (General Record Office GRO in Sommerset House in Londen). Er wordt geschat dat circa 15 procent van de geboorten in de periode niet is geregistreerd en circa 2,5 procent van de geboorten tussen 1837 en De overlijdensaktes bevatten aanzienlijk minder informatie dan de Nederlandse en worden over het algemeen beschouwd als weinig behulpzaam in het terugvinden van voorouders. Wat de Engelse overlijdensaktes wel hebben, en de Nederlandse niet, is een vermelding van de oorzaak van het overlijden. Deze wordt altijd in het Latijn vermeld, dus een medisch woordenboek kan nodig zijn om te weten wat er nu precies aan de hand was. De Engelse administratie kent geen 10-jarentafels of jaartafels, zoals wij, slechts kwartaaltafels, wat het zoeken een stuk lastiger maakt. Daarnaast kent Engeland ook geen Bevolkingsregister, zoals wij dat kennen, waarin een persoon of gezin exact gevolgd kan worden, wanneer zij van adres naar adres verhuizen. In Engeland kent men - net als in veel andere landen - alleen een volkstelling (census) die iedere 1 Dit artikel is eerder gepubliceerd in Gens Nostra maandblad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, 65ste jg., nr. 11, november 2010., Het wordt gepubliceerd met toelating van de hoofdredacteur en van de auteur. Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari

8 tien jaar wordt gehouden. In 1801, 1811, 1821 en 1831 werden volkstellingen gehouden, die zijn uitgevoerd door vertegenwoordigers van de Anglicaanse Kerk en vanaf 1841 worden de tellingen door regeringsfunctionarissen uitgevoerd. De gegevens die genoteerd werden, verschillen van jaar tot jaar. De meest recente volkstelling, waarvan de gegevens vrijelijk beschikbaar zijn, is die van De gegevens van een volkstelling worden pas na 100 jaar openbaar, hoewel die van 1911 al in 2009 doorzoekbaar was op het Internet. Voorbeeld van de volkstelling van 1911, gedownload van FindMyPast Nog een opvallend verschil tussen Engeland en Nederland: er blijkt hoegenaamd geen bescherming van privacy van levende personen te zijn: De kiesregisters (Voters Registration) waarin iedereen wordt opgenomen die wil stemmen in Engeland, en die volledige naam en adresgegevens bevatten, zijn volledig openbaar. Bovendien kunnen geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten (Birth, Marriage and Death certificates BMD) van iedereen vrijelijk opgevraagd worden, zonder opgaaf van reden waarom je die zou willen hebben. Het volgende opvallende verschil is naamswijziging. Hoewel getrouwde vrouwen in Nederland vaak de naam van hun echtgenoot gebruiken in het dagelijkse verkeer (sinds kort mag de man ook de naam van zijn vrouw gebruiken), blijken vrouwen in officiële aktes steeds met hun meisjesnaam te worden aangeduid. In Engeland neemt een vrouw bij haar huwelijk werkelijk de naam van haar man over en wordt zij daarna in alle officiële documenten zo aangeduid, met uitzondering van een echtscheidingsakte, die ook de meisjesnaam zal vermelden. Ik heb er geen ervaring mee wat er in een echtscheidingsakte voor naam van de vrouw staat, als zij al meerdere keren getrouwd is geweest. Sterker nog: het is bij de Engelse wet toegestaan aan iedereen om een andere naam aan te nemen, zonder dat dit in een officiële akte wordt vastgelegd, met uitzondering van die gevallen waarin dit gedaan wordt met het oogmerk van fraude of het ontlopen van wettelijke verplichtingen. Een laatste verschil dat ik hier wil behandelen, is het huwelijk. Net als in Nederland, is bigamie in Engeland verboden. Maar het komt daar veel vaker voor dan hier, omdat er bij een huwelijk niet gecontroleerd wordt of huwelijkskandidaten ook werkelijk zijn wie ze claimen te zijn. Noch wordt er bewijs gevraagd dat beide partners ongebonden zijn (ongehuwd, weduwe/weduwnaar of gescheiden). De overheid gaat dus helemaal uit van de goede trouw van de kandidaten. In één familie kwam ik daarom al snel twee gevallen van bigamie tegen en volgens een dominee die ik sprak, komt het regelmatig voor. Hierbij moet niet meteen gedacht worden aan mensen die doelbewust met meerdere partners samenleven, maar eerder aan mensen die de moeite niet nemen om officieel te scheiden voordat ze hertrouwen, of hertrouwen voordat de echtscheiding van de vorige partner definitief is. 8 Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari 2011

9 Dit alles bij elkaar levert dus een recept voor een moeizame zoektocht: aan de ene kant zijn er minder officiële registraties dan in Nederland en aan de andere kant zijn lang niet alle belangrijke gebeurtenissen geregistreerd. Onderzoek in Engeland zal dan ook altijd zwaar leunen op secundaire bronnen, zoals daar zijn: naturalisatieaanvragen, schooladministraties, testamenten (in Engeland wordt onderscheid gemaakt tussen een will die de verdeling van onroerend goed regelt, en testament dat roerende goederen en geld regelt. Zowel will, als testament kunnen via codicilen worden geamendeerd), successierechten (Death Duties), pathologisch onderzoeksrapporten (Coronary inquests), militaire dienststaten (Service Records), onderscheidingsregisters (Medal Cards) en weeshuisadministraties (Poorhouse records). Een pathologisch onderzoek wordt ingesteld bij ieder overlijden, waarvan niet met zekerheid is te stellen dat deze natuurlijk was, of wanneer deze plaatsvond in een gevangenis. Hieronder valt bijvoorbeeld ook een wiegendood, zoals in mijn familie een keer is voorgekomen. BMD-records in Engeland zijn niet gratis in te zien. Sterker nog: je kunt ze helemaal niet inzien! Het enige dat je kunt doen, is een kopie ervan aanvragen. Een gewaarmerkte kopie van een geboorte-, huwelijks-, of overlijdensakte kost 9,25 per stuk en kan gebruikt worden als juridisch bewijsmateriaal. Uiteraard heb je dit als genealoog niet nodig, maar dit zijn de enige kopieën die er gemaakt worden. Het goede nieuws is dat je ervoor niet naar Engeland hoeft, maar dat je ze via het internet kunt bestellen. Wat je nodig hebt, is het type akte, de plaats waar de akte is opgemaakt, het jaar en kwartaal waarin de akte is opgemaakt, het registernummer en paginanummer en verder de namen van de betrokken persoon, zoals vermeld in de BMD-index. Deze indexen zijn van 1837 tot en met circa 2003 beschikbaar en in te zien. Een opvallende bron Een op het eerste gezicht niet zo n voor de hand liggend archief bleek dat van de Royal and Sun Alliance property insurance records of the Sun Fire Office te zijn. Hieruit diepte ik het adres van een voorouder in Londen op in Ik weet niet of er rond die tijd in Nederland al inboedelverzekeringen bestonden. Dit bedrijf begon al met verzekeren in 1706! Dit archief wordt bewaard in de Guildhall Library in Londen, dat in de loop van 2010 is opgegaan in het London Metropolitan Archives (LMA). Opvallende afwezigen Zowel in The National Archives (TNA), als in LMA heb ik vergeefs gezocht naar publicaties van feitelijke stamboomgegevens, of ingebonden jaargangen van genealogische tijdschriften. Ook in boekwinkels zul je tevergeefs naar tijdschriften met genealogische gegevens zoeken. Ik heb wel zo n vijf of zes verschillende tijdschrifttitels in de boekwinkel zien liggen, maar deze bevatten geen van alle feitelijke gegevens. Mogelijk dat de bibliotheek van de Society Of Genealogists (SOG) wel zulke boeken bezit, maar ik vind hun bezoekersprijzen hoog en ben er daarom niet naartoe gegaan. Deel 2 Hoe nu een onderzoek aan te pakken? Ik beperk me hier tot de 19 de en 20 ste eeuw, omdat ik alleen daarmee ervaring heb. Vanwege het grote aantal personen waar ik naar zoek, heeft het voor mij de moeite geloond om een halfjaar abonnement op de volledige service van FindMyPast te nemen. Ik heb daar veel Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari

10 nuttige informatie uit gehaald, maar ik begrijp dat dit een zware investering is als je maar naar één afgedwaald familielid zoekt. Probeer eerst via FreeBMD of er primaire informatie over de gezochte personen is te vinden. Deze gratis dienst die door vrijwilligers is opgezet en wordt onderhouden, bevat lang nog niet de gegevens van alle indexen. Er zitten nu gegevens in de database van grofweg 1837 tot en met 1937 in met wat huwelijken die tot circa 1950 gaan. Ideaal aan deze database is dat je er echt in kunt zoeken in tegenstelling tot de indexen in de archieven of bij FindMyPast, waarin je alleen kunt bladeren per kwartaal. Overigens heeft FindMypast voor de records van na 1983 weer wel een doorzoekbare index. Bedenk dat buitenlandse namen in Engeland, nog veel meer dan bij ons het geval is, verbasterd worden. Dus blijf altijd zoeken op naamsvarianten, of bij voorbeeld alleen op voornamen. Zoek getrouwde vrouwen altijd met de achternaam van hun echtgenoot, zelfs als ze gescheiden zijn. Probeer daarna of de personen in de volkstellingen zijn te vinden. Probeer ook op goed geluk of de gezochte personen in de Old Bailey (arrondissements rechtbank van Londen) proceedings en de London Gazette (Staats Courant) voorkomen. Heb je het geluk dat je bij het archief van de London Times kunt komen (het is een korte periode gratis toegankelijk geweest), dan is dit een grote aanrader. Ik heb hier veel interessante informatie uitgehaald, onder andere een voor mij interessant rechtbankverslag, waarvan de originele papieren niet bewaard zijn gebleven. En doorzoek voor de moderne nakomelingen het telefoonboek. Ook heb ik goede resultaten geboekt met de Facebook en LinkedIn diensten om verloren gewaande familieleden terug te vinden. Eenmaal gevonden en contact met ze gemaakt, kunnen zij vaak weer informatie leveren die verder zoeken mogelijk maakt. Zijn al deze bronnen uitgeput en wil je meer, dan eerst de website van het TNA doorploegen en voor zover van toepassing die van het LMA. Heb je toegang tot de Engelse gegevens van Ancestry zoek dan ook in de oude telefoonboeken. Het LMA heeft een uitgebreide overeenkomst afgesloten met Ancestry om hun bronnen door Ancestry te laten digitaliseren, dus deze dienst zal voor onderzoek in Engeland steeds interessanter worden. Het internet Ga niet naar een Engels archief toe zonder eerst het internet grondig te hebben omgespit. Het kan een hoop geld en tijd besparen. Ikzelf dacht geld te besparen door BMD records in Engeland zelf te gaan halen (ik had er een stuk of vijftig nodig), maar kwam dus van een koude kermis thuis. Zij zijn in Engeland net zo min in te zien en net zo min gratis te krijgen, als vanuit huis. Het TNA heeft tientallen zogenaamde study guides gemaakt die via hun website zijn te downloaden en die allerlei speciale gevallen behandelen, zoals regels met betrekking to naamswijziging, The Old Bailey and the Central Criminal Court: Criminal Trials, Use of the campaign medal card index First World War, een vier pagina lange lijst van websites die je kunt gebruiken voor je onderzoek in Engeland, etc. Deze guides zijn gratis in het TNA in papieren vorm te krijgen. 10 Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari 2011

11 De website van het TNA is erg overzichtelijk en wat je hebben wil, is goed te vinden. Met de website van het LMA had ik meer moeite, mede omdat je om de haverklap op de website van de gemeente Londen terecht komt, zonder dat dit meteen duidelijk is. Ook bij iedere teruggang naar de homepage van de website wordt er opnieuw om je gebruikersnummer gevraagd. Dit gaat al snel irriteren. Bezoek aan Londen Ik ben 2½ week in Londen geweest en heb erg veel gemak gehad van een zogenaamde Oyster Card voor het openbare vervoer. Het gebruik ervan is grotendeels te vergelijken met de Nederlandse OV chipkaart en heeft als voordeel dat wanneer je veel in- en uitstapt in metro, bus of trein, er een maximaal bedrag per dag wordt afgeschreven. Zit je eenmaal aan je limiet dan reis je verder die dag gratis. Verder zijn de ritprijzen lager met een Oyster Card dan wanneer je losse kaartjes, of dagkaarten koopt en kun je veel sneller door de controlepoortjes. Zeker wanneer je tijdens de spits in de metro reist, is dit bijna een must, wil je geen opstopping aan de poortjes veroorzaken. De kaart zelf kost 3,= die je niet terug krijgt. Archieven in Engeland Vanaf 2010 zal het in alle archieven in Engeland nodig zijn om een archiefkaart voor dat specifieke archief aan te laten maken, voordat je originelen kunt aanvragen. Voor onderzoek op pc s die meestal ook in de archieven aanwezig zijn, is geen archiefkaart nodig. Om een archiefkaart aan te kunnen maken heb je een in Engeland erkend wettig identiteitsbewijs nodig en een erkend bewijs van huidig adres. Dit laatste is essentieel en zonder dat kom je de originelenzaal van het archief niet in. Als identiteitsbewijs geldt voor ons Nederlanders een paspoort (zonder dat kom je Engeland niet eens in). Als bewijs van adres geldt een bankafschrift, creditcard afschrift, energierekening, etc. Officieel moet het afschrift ook nog in het Engels gesteld zijn, maar daarover wordt niet moeilijk gedaan. Het bewijs van huidig adres mag niet ouder dan drie maanden zijn. Let er wel op dat de rekening of het afschrift wel dezelfde naam vermeldt als het identiteitsbewijs. Omdat ik mijn bankafschrift onderweg naar Engeland was kwijtgeraakt, heb ik de bevestiging van mijn hotelreservering, die gelukkig mijn huisadres vermeldde, gebruikt. Hierover werd wel gefronst en gebeld met een supervisor, maar het werd uiteindelijk wel geaccepteerd. Des ondanks zou ik het afraden om er op te rekenen dat ze deze coulance vaker zullen toepassen. Maximaal vier weken voordat je het archief bezoekt, kun je voor het LMA en TNA je gegevens al via hun website invoeren, waardoor de procedure in het archief (iets) korter duurt. Ironisch genoeg moet je daarna de details van je opgegeven identificatie weer op een papieren formulier invullen. Ik vermoed dat er iemand in het archiefwezen niet goed heeft nagedacht over automatisering. Zowel het TNA, als het LMA zijn voor rolstoelen toegankelijk en bij beide archieven zijn diverse pc s gereserveerd voor diegenen die visuele of motorische beperkingen hebben. De pc s hebben een trackball in plaats van een muis en de schermen zijn op extra grote letters en kleuren met een hoog contrastverschil ingesteld. Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari

12 The National Archives (TNA) in Kew, vlakbij de beroemde botanische tuinen, is een archieffabriek waarin ons Nationaal Archief (NA), het CBG, de Koninklijk Bibliotheek en Iconografisch Bureau samen gemakkelijk drie keer inpassen en dan blijft er nog ruimte over. Het archief is zowel met de trein als de metro te bereiken. Vanuit Londen centrum zijn dit vier metrozones en een enkele reis kost 2,40. Vanaf het station wordt de route naar het archief duidelijk met bordjes aangegeven. Het is ongeveer tien minuten lopen. Ingang van het Nationaal Archief in Kew Sinds begin dit jaar zijn de regels hier erg veranderd. Het archief is nu open van dinsdag tot en met zaterdag van 9 tot 17 uur. en op dinsdag en donderdag zijn de algemene studiezalen open tot 19 uur. Er is een zeer goed voorziene kantine voorhanden die s middags ook warme maaltijden serveert voor een schappelijke prijs en verder is er een gespecialiseerde boekwinkel. De huisregels in het archief zijn vergelijkbaar met die bij ons in het NA, alleen zijn ze strenger. Je mag alleen met een potlood schrijven en er mag geen gummetje achterop je potlood zitten. Iedere keer dat je de originelenzaal in of uit wil moet je langs een elektronische scanner, worden alle papieren die je bij je hebt doorgebladerd op zoek naar gestolen waar, moet je een eventuele laptop die je bij je hebt openmaken, en mag je alleen spullen meenemen in een doorzichtige kunststof draagtas die je gratis kan meenemen uit de garderobe. Overal in het archief lopen beveiligers rond die in de gaten houden of je je aan de regels houdt. Vooral ballpoints worden streng afgekeurd. Fotograferen is gratis en er zijn een tiental professionele, in hoogte verstelbare camerastatieven beschikbaar. Dit lijkt veel, maar bedenk dat mensen werkelijk uit alle hoeken van de wereld hier komen zoeken en dat er op ieder moment zeker zo n honderd mensen in de originelenzaal zitten. Er zijn verder twee professionele documentscanners beschikbaar. Volgens mij is de output hiervan altijd een printer, maar dit weet ik niet zeker. Afdrukken kosten 0,20 en zijn altijd op A3 formaat. Je betaalt door eerst geld te storten op je identiteitskaart, die je vervolgens door een paslezer haalt bij de printer. Er is een aparte originelenzaal voor kaarten en grote documenten, maar daar ben ik niet geweest. Het TNA bevat gegevens van alle plaatsen in Engeland en Wales, van de overzeese gebiedsdelen, de nationale regering en de strijdkrachten (waar dan ook gelegerd). Voor mij waren vooral belangrijk de naturalisatieaanvragen, de echtscheidingspapieren en de pathologisch onderzoeksrapporten. Meer nog dan in ons NA is er zoveel in het TNA, dat je gewoon niet weet waar je moet beginnen met zoeken. Hun website met de online archiefindexen is zeker een goed startpunt. Het TNA heeft tientallen pc s klaarstaan, waarop, naast de eigen archiefinventarissen, ook de databases van Ancestry en FindMyPast kunnen worden doorzocht voor zover het Engelse bronnen betreft. Daarnaast kunnen de digitale archieven van de kranten London Times en 12 Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari 2011

13 Daily Mirror worden doorzocht, die overigens alleen via een abonnement bereikbaar zijn, net zoals Ancestry en FindMyPast. Verder is er een erg grote handbibliotheek beschikbaar met teveel om op te noemen, maar twee vielen me er in het bijzonder op: Arlene Beare, A Guide to Jewish Genealogy in Latvia and Estonia, number 8 in the Jewish Ancestor Series, Deze serie bevat een aantal dunne boekjes over Joods onderzoek in diverse landen; Doreen Berger, The Jewish Victorian; Genealogical Information from the Jewish Newspapers and , Ik kwam hier een in Amsterdam geboren en in Hull overleden muzikant in tegen. 2 The London Metropolitan Archives (LMA) is het stadsarchief van Groot-Londen, dus de stad Londen met alle voorsteden. Een gebied ongeveer zo groot als de provincie Utrecht. Het archief ligt in de wijk Islington in het noordoosten van het centrum in het midden tussen de drie metrostations Angel, Old Street en Farrington. Het laatste station is ook een treinstation. Behalve dat je in het bezit moet zijn van een archiefkaart van het LMA, dien je je ook in te schrijven op een presentielijst bij de portier. De studiezaal is op de tweede etage. Op de eerste etage is een garderobe, koffie- en frisdrankautomaat. Om te eten moet je of zelf iets meenemen, of naar één van de diverse restaurants gaan die om de hoek van het archief zitten. Er hangt een mededeling in het archief dat ze aan het verbouwen zijn en dat onder andere de temperatuurcontrole verbeterd is. Dit was kennelijk nog niet klaar, want ik heb zitten verkleumen van de kou. Ook in het TNA heb ik mensen in het Internetcafé met hun winterjas aan zien zitten, vanwege de ijskoude tocht die vanaf de hoofdingang het café inblies. Het LMA rekent een dagvergoeding van 2,80 voor het maken van foto s van originelen. Afdrukken en kopieën kosten 0,10 en zijn op A4 formaat. Ook hier moet je eerst je identiteitskaart laden met geld, voordat je kunt afdrukken of kopiëren. Op de computers in de studiezaal van het LMA kun je behalve de archiefinventarissen doorzoeken, ook de commerciële diensten van FindMyPast en Ancestry, voor zover het om bronnen met betrekking tot Londen gaat en het krantenarchief van de London Times doorzoeken. Naast indexen op BMD records, gaat dit bij voorbeeld ook om passagierslijsten van en naar Engeland en telefoonboeken tussen 1960 en Een bijzonderheid is dat Ancestry een aantal kerkregisters (Parish Registers) heeft verfilmd en geïndexeerd. Deze documenten bevatten exact dezelfde informatie als de officiële documenten in de GRO, die er alleen tegen betaling kunnen besteld worden en er gratis in te zien zijn. Voor mij waren vooral interessant de papieren van de verschillende weeshuizen (Poorhouses), die Ancestry bezig is ook te verfilmen en te indexeren. Verschillende van deze registers zijn ook verfilmd door de Church of the Latter Day Saints (LDS) en zijn dus op te vragen in een lokaal Family History Center van de LDS. 2 Het gaat om: Salomon (Solomon) Kinsbergen, geb. Amsterdam , overl. Hull Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari

14 Referenties Kathy Chater, Tracing your family history; How to get started, Hermes House publishers, Londen 2007 en ISBN (eerder uitgegeven als onderdeel van Family History Made Easy). The National Archives (TNG) Study Guide Change of Name Legal Records Information 32, Kew Telefoonboek van Groot-Brittanië. De London, Edinburgh en Dublin Gazette vormen samen het equivalent van de Nederlandse Staats Courant. Hierin worden alle officiële mededelingen van de staat aan de burger gedaan, zoals naamsveranderingen, uitgereikte onderscheidingen, wijziging van rang van militairen, etc. Gratis dienst en de originele pagina s zijn te downloaden. co.uk/ De Britse lintjesregen van supplements/page.htm Indexen op rechtbankverslagen in het bezit van TNA. Gratis index op de volkstelling van Doorzoekbare indexen op de BMD records. De hier gevonden informatie is noodzakelijk voordat bij het GRO een kopie van een acte kan worden opgevraagd. cgi/search.pl The General Record Office, de dienst waar kopieën van BMD records besteld kunnen worden. Archiefinventarissen van het TNA in Kew. search.asp Archiefinventarissen van het LMA in Londen. Plattegrond en algemene gegevens voor het LMA. Het gebouw is erg anoniem en niet snel als archief te herkennen. Leisure_and_culture/Records_and_archives/Visitor_information/ Betaalde dienst met passagierslijsten van inkomende schepen naar Engeland, telefoonboeken, parish records. Betaalde dienst met onder andere: originele census records die downloadbaar zijn van 1871, 1881, 1891, 1901 en 1911, BMD indexes van 1837 tot en met 2003 (tussen 1837 en 1983 alleen doorbladerbaar; tussen 1983 en 2003 doorzoekbaar), diverse passagierslijsten alleen voor schepen die vanuit Engeland vertrekken en diverse indexen voor militaire archieven. Betaalde dienst met het digitale archief van de London Times. tol/archive/ Betaalde dienst om levende personen op te sporen. Je kunt gratis zoeken of de naam voorkomt, maar voor de details moet eerst betaald worden. Circa 4,= per naam. Society Of Genealogists (SGO). Hun bibliotheek is toegankelijk voor 4,= per uur, of 18,= per dag en gratis voor leden. 14 Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari 2011

15 Stamboomonderzoek in Engeland vóór de 18de eeuw. Werner Peene In navolging van een publicatie van Michael Broers, die voornamelijk de latere periode benadert voor het genealogisch onderzoek in Groot-Brittannië, wil ik mijn eigen ervaringen meedelen voor de vroegere periode. Het betreft meestal de 16 de en 17 de eeuw. Heel wat van onze voorouders verlieten in de 16 de eeuw onze streken als gevolg van de godsdienstperikelen en kwamen zo terecht in de regio Kent met als bakermat Londen en Maidstone. Uit Roeselare hadden heel wat personen deze stap gezet, waaronder de familie Van Peene 1. Gelukkig had ik een (halve) naamgenoot Peen nabij Maidstone wonen die me hierbij heel wat geholpen heeft. 1. Centre for Kentish Studies In Maidstone bevindt zich het Centre for Kentish Studies. Het is gelegen in the County Hall in het centrum van Maidstone. Daar bevinden zich alle manuscripten en registers van Kent. Om toegelaten te worden moet je een toegangskaart laten aanmaken, waarop een pasfoto wordt gekleefd. Deze is geldig voor 1 jaar. Strenge voorwaarden zoals vermeld in het artikel van Michael Broers zijn er niet. Men is er zeer behulpzaam. Ook hier zijn balpennen ten strengste verboden 2. Microfilms zijn voorhanden van de Parish records voor alle parochies in Kent. Heel wat van deze registers nemen reeds een aanvang op het einde van de 16 de eeuw. Bij ons kennen we eveneens, naast de parochieregisters, de staten van goed als bijkomend onderzoeksgebied. In de UK kent men dit als Wills. Het grote verschil met onze staten van goed is, dat daarin heel weinig genealogische gegevens staan. Het is een grote uitzondering als de naam van de vader vermeld wordt. De Will is eerder een testament. Bij het overlijden wordt dan een eindnota opgemaakt. In het Centre for Kentish Studies is een leeszaal aanwezig met een zeer uitgebreide bibliotheek die vrij te raadplegen is. Hierin bevinden zich heel wat inventarissen van bewerkte parochieregisters, lijsten van wills. Hierbij kan men dankbaar gebruik maken om, bijvoorbeeld wills die bewaard worden in Canterbury, daar op microfilm te raadplegen. Nu is niet iedereen zo maar in de mogelijkheid om tot ginder te reizen. Hierbij is internet opnieuw de oplossing. Deze link centre_for_kentish_studies.aspx brengt je op hun website. Hier kan je de onlinecatalogus raadplegen. Je kan eveneens de keuze maken om te zoeken in catalogi van andere archie- 1 W. PEENE, Het Roeselaarse verhaal Vanpeene in de 16de eeuw, in: Vlaamse Stam, 33ste jg., nr. 1, 1997, pp en Het Roeselaarse verhaal Vanpeene in de 16de eeuw (deel 2), in: Vlaamse Stam, 38ste jg., nr , pp Dit verbod bestond in Groot-Brittannië reeds veel vroeger dan in België. Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari

16 ven. Bij het intikken van een trefwoord krijg je lijst waarin je verder kan aanklikken voor een korte beschrijving. Als voorbeeld geef ik wat het resultaat is voor het trefwoord Peene. 22 items kwamen te voorschijn: 13 uit de 16 de eeuw, 4 uit de 17 de eeuw, 2 uit de 18 de eeuw, 1 uit de 19 de eeuw en 2 uit de 20 ste eeuw. Alle zoekmogelijkheden op deze site bespreken is hier onmogelijk, maar bij nader onderzoek komen nog heel wat onderzoeksmogelijkheden voor op genealogisch gebied. 2. Huguenot Society of Great -Britain and Ireland Iemand die familieonderzoek verricht van personen die in de 16 de en de 17 de eeuw uitgeweken zijn, kan niet zonder de Huguenot Society. Dit is gelegen in Londen. In tegenstelling tot het Centre for Kentish Studies moet men hiervoor lidgeld betalen en een afspraak maken om ter plaatse onderzoek te doen. Sinds de 19 de eeuw heeft de organisatie heel wat degelijke zaken gepubliceerd, die enkel nog in antiquariaten of grote bibliotheken te vinden zijn. Gelukkig heeft men deze publicaties (bijna) allemaal gedigitaliseerd en op cd geplaatst. Een lijst hiervan is te vinden op hun site Wie in het bezit is van deze cd s hoeft in geen geval de trip te maken naar Londen. 3. The National Archives Hier kan men op de site van The National Archives, terecht voor onderzoek naar familie in de 16 de en 17 de eeuw. Bij het doorzoeken van de site kan men een zoekfunctie invullen om te zoeken naar de wills. Als voorbeeld neem ik opnieuw de naam Peene en komen zo 23 items naar voor tussen 1577 en Hiervan 16 Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari 2011

17 kunnen eenvoudig afdrukken besteld worden, wat nog altijd goedkoper is dan ze ter plaatse te bekijken. Ook hier is het niet mogelijk om alle zoekmogelijkheden te bespreken. 4. The Dutch Church Austin Friars Wie in Londen is mag evenmin nalaten een bezoek te brengen aan de Dutch Church Austin Friars. Men is er zeer behulpzaam om hun archieven en bibliotheek in te kijken. Heel wat Vlamingen kwamen er terecht in de 16 de eeuw. Hun website geeft weliswaar weinig informatie over het archief, maar via het contactadres kan heel informatie verkregen worden en dit kan gerust in het Nederlands. 5. British Library Dit is de nationale bibliotheek van het Verenigd Koninkrijk en zij behoort tot de grootste bibliotheken ter wereld. Zij is zeker een bezoek waard. Men moet echter veel tijd en voldoende voorbereiding voorzien om daar opzoekingen te verrichten. Deze voorbereiding kan men voldoende maken aan de hand van hun website In het British Museum bevindt zich de gigantische reading room. Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari

18 5. Regionale centra Er zijn ook heel wat regionale centra die heel wat informatie bezitten. Zo heb ik ervaring met een dergelijk centrum in Marden (Kent). Ook via hun sites zijn heel wat zaken op te sporen. Ze zijn te vergelijken met onze regionale VVF-centra. Als voorbeeld hier The Marden Heritage Centre 6. Diverse digitale bronnen Een belangrijke bron is de publicatie van William John Charles Moens, The marriage, baptismal and burial registers, , and monumental inscriptions of the Dutch Church Austin Friars, London. Sinds kort is dit werk via e-book te downloaden via de volgende link S &N genealogy supplies, geeft de mogelijkheid om heel wat cd s aan te kopen met de bewerking van parochieregisters. Een zeer uitgebreide lijst is aanwezig op de site. Via Ancestry.com, is men ook in de mogelijkheid te zoeken en cd s aan te kopen. British history online, biedt ook heel wat mogelijkheden die zelfs uitbreiding nemen naar diverse Britse regio s. 18 Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari 2011

19 Wie dan wat zijn familiegeschiedenis in de UK wil aanvullen met documentatie kan terecht op waar oude kaarten of geschiedenisboeken kunnen aangekocht worden. De diverse Yahoo-nieuwsgroepen, zoals we bij ons kennen zijn ook daar bekend. Zelf heb ik ervaring met de Kent- en Londongroep. Die zijn in geen geval zo actief als onze West- Vlaamse, Oost-Vlaamse, enz., maar bij de Kentgroep krijg je zonder uitsluitsel een antwoord op je gestelde vraag. Het is een ideaal medium om een vaste contactpersoon te hebben in een bepaalde regio die je alle informatie kan bezorgen. Tot slot nog dit. Wie toch de trip waagt naar een regio waar men zijn naam hoopt terug te vinden mag beslist geen begraafplaats overslaan. Op heel wat begraafplaatsen zijn nog 18 de en zelfs 17 de - eeuwse grafstenen aanwezig, al of niet goed leesbaar. Momenteel is men volop bezig met de grafstenen te inventariseren. Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari

20 De familie TAYART de BORMS Dr. René De Clercq en Dr. Luc Goeminne Inleiding Het is opvallend, dat de familie Tayaert (later: Tayart) in de literatuur over de Belgische adellijke families vrij stiefmoederlijk behandeld wordt. Enkele individuele vertegenwoordigers worden weliswaar vermeld in de boeken die het hebben over de ambtenaren in Vlaamse grafelijke dienst, maar nergens vindt men een uitgewerkte familiegeschiedenis met opgave van de familiale verbanden tussen de individuele vertegenwoordigers. Men moet wachten tot In dat jaar verschijnt te Gent de Nobiliaire des pays Bas et de Bourgogne, waarin baron de Herckenrode op 3 bladzijden (pp ) een graatgenealogie laat verschijnen, waarbij hij helaas de vertegenwoordigers van de eerste en de tweede generatie N Tayaert moet noemen. Dertig jaar later verschijnt te Antwerpen de eerste familiegeschiedenis, opgesteld in het Frans door César Emile Tayart. Het 68 bladzijden tellende werk krijgt de veelbelovende naam Monument de Famille. De auteur legt de lezer een afschrift voor van de bronnen waarin een Tayart (meestal ambtenaar) vermeld wordt, maar legt geen onderlinge familieverbanden, tenzij voor de laatste generaties (pp ). Maar nog tijdens datzelfde jaar 1894 legt baron Isidore Stein d Altenstein die verbanden wel. In zijn annuaire La Noblesse Belge van dat jaar laat hij op 16 bladzijden (pp ) een Généalogie Tayart de Borms verschijnen, beginnende bij de stamvader van de familie, de primus gentis Jan Tayaert. Hij laat de genealogie eerlijk voorafgaan door een lijstje van gevonden naamgenoten, die hij in de genealogie niet kan inpassen. O. Coomans de Brachêne, opsteller van de reeks Etat Présent de la Noblesse, die bij de voorgaande reeks aansluit, behandelt wel de familie Tayart de Borms, maar enkel vanaf de 19 e eeuw. Merkwaardig genoeg worden er in de 20 e en 21 e eeuwse genealogische werken (E. Warlop : De Vlaamse adel vóór 1300, Kortrijk 1979, P. Janssens : De Belgische adel sinds de late middeleeuwen, Brussel 1990 en P. Donche Edelen en leenmannen van Vlaanderen in 1437, Antwerpen 2010) met geen woord over de familie Tayaert gerept. Wel verschijnen af en toe artikels over vertegenwoordigers van de familie, vooral in tijdschriften over lokale geschiedenis. Men is dus, zoals zo dikwijls, aangewezen op de bewaarde stukken in de archieven. Over de oudst gekende Tayaert komt men niet veel te weten, alleen dat hij de vader is van Boudewijn, die in 1386 een bien-fonds verkoopt, gelegen te Beoosterblijde (NL, Zeeuws Vlaanderen). Daarvoor moet men het Cartularium van de Boudelooabdij raadplegen in het Rijksarchief Gent, akte van Het grote poldergebied Beoosterblijde paalt oost aan Koewacht (NL), zuid aan de huidige Nederlands-Belgische grens, west aan Zuiddorpe (NL) en noord aan de Zeeuwse stad Axel. In 1386 is Jan waarschijnlijk reeds overleden want Boudewijn is dan grootvader: hij zegelt namelijk de verkoopakte in aanwezigheid van zijn dochter Margriet (zelf weduwe), geassisteerd door haar zoon Jan Wauters. Men komt dus tot de vrij onthutsende vaststelling, dat Jan in leven was in het begin van de 14 e eeuw, meer nog, dat hij kan deelgenomen hebben aan de Slag van de Gulden Sporen, mogelijks aan de zijde van Willem Van Saaftinge. Saaftinge (NL) lag in vogelvlucht op 10 km ten noordoosten van Beoosterblijde. Die deelname aan de slag van de eerste voorouder is een taaie familielegende. Bovendien staat men op slechts een paar jaren van het in gebruik geraken van de erfelijke familienamen, zodat de etymologie van de familienaam met grote waarschijnlijkheid terug te voeren is op Tayaert 20 Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari 2011

21 < taai-aard = iemand met een taaie ingesteldheid, wat overigens bijzonder goed past voor een bewoner van het polderland. Andere etymologieën voeren de naam terug op Tayaert < tailleur = kleermaker of steenhouwer, of op Tayaert < taillarde-gebruiker = iemand die vecht met een taillarde-zwaard. Maar waarom het ingewikkeld maken, als het ook eenvoudig kan? Hoe dan ook, de familie Tayaert leeft in de 14 e eeuw in Zeeuws-Vlaanderen. Zij blijft tot het einde van de 16 e eeuw de heren van Beoosterblijde (NL) leveren. Haar leenheer was trouwens de abt van de Sint-Pietersabdij te Gent, bij wie zij generatie na generatie hun leen kwam verheffen. Hun zegel en wapenschild zal ongewijzigd blijven: twee gouden spoorraderen bovenaan en een witte roos onderaan op een blauw veld. Het Devies Virtus Sibi Calcar is van jongere datum. Het betekent: de degelijkheid weze voor u een aansporing. Vanaf de 15 e eeuw, bij de IIIe generatie, treft men al een vertegenwoordiger aan te Gent, waar hij schepen van de keure is. Met zekerheid wordt deze schilddragende familie tot de adel toegelaten in En dat blijft zo tot de VIIIe generatie (16 e eeuw). Maar het is net of een bovennatuurlijke kracht de naamdragers Tayaert naar Gent aanzuigt, want talrijke uitgeweken familieleden zullen later naar de fiere stede terugkeren. Zij bouwen er een stevige reputatie op van bekwame schepenen, baljuws, advocaten, rechters, secretarissen. In de 16 e eeuw worden de voelhorens naar Kortrijk uitgestoken. Een vertegenwoordiger, geboren in Beoosterblijde (NL) vestigt zich te Gent, krijgt een belangrijke administratieve functie in Kortrijk, waar hij overlijdt, maar toch nog begraven wordt te Gent in het familiegraf Tayaert in het klooster van de Karmelieten. Zijn afstammelingen tot de XIIe generatie (medio 18 e eeuw) maken zich verdienstelijk in de hoofdstad van de kasselrij Kortrijk, waarbij ze meestal een band met Gent blijven behouden. Zij hebben een prachtig landhuis-buitenverblijf-kasteelhoeve te Machelen. In de XIIe generatie verwerft een vertegenwoordiger de belangrijke administratieve post van hoogschepen van het Land van Waas te Sint-Niklaas en wordt heer van de heerlijkheid Borms, op het huidige grondgebied van de stad Sint-Niklaas, palende oost aan de baan naar Temse (huidige Prins Alexanderlaan), zuid aan de huidige E17, west aan de baan naar Tielrode (huidig Tereken en Dendermondsesteenweg) en noord aan de zuidkant van de bebouwde kom (huidige Koningin Astridlaan). Tot de XV e generatie (18 e eeuw) vindt men de Tayaerts terug in het Waasland, met verblijven te Aalst en Dendermonde. De reputatie begint nu ook de verdediging van de Vlaamse taal in de administratie te omvatten. Velen worden lid van de toen bloeiende rederijkerskamers. Een van de vertegenwoordigers van de XV e generatie heeft in de Franse tijd een leidende functie bij de financiën en belandt uiteindelijk in Petegem / Deinze na heel wat omzwervingen in dienst van de Franse en nadien van de Nederlandse administratie. Voor zover bekend sterven de overige takken uit, en alle vertegenwoordigers van de XVII e tot de XXII e generatie stammen van hem af. De naam wordt nu Tayaert, en, na de bevestiging van adel (1893 een 1899) Tayart de Borms. Een lichte verfransing dus, en dat voor een taaie verdediger van de Vlaamse taal Vanaf de XVII e generatie (19 e eeuw) komt er een Franse en een Belgische tak, deze laatste gevestigd in het Antwerpse en het Brusselse. De huidige vertegenwoordigers van de familienaam Tayart situeren zich vooral te Gent, Antwerpen en Geel, met een paar naamdragers te Bergen, Anhée, Yvoir en Profondeville; In het totaal zijn er nog 17 in België, waarvan slechts 2 mannelijke, die voor een verderzetten van de naam kunnen zorgen. Wellicht woont nog een kleine familietak in Noord-Frankrijk. Vlaamse Stam, jg. 47, nr. 1, januari-februari

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

Genealogisch en Historisch onderzoek op en met gebruik van Internet.

Genealogisch en Historisch onderzoek op en met gebruik van Internet. Genealogisch en Historisch onderzoek op en met gebruik van Internet. Geert Luykx 2005. Handleiding Genealogisch en Historisch onderzoek op en met gebruik van Internet. 1) Genealogische databases. De basisprincipes,

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND

Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 9e jaargang, nummer 2 april/mei 2007 Nederlandse Genealogische Vereniging afd. Zeeland Bestuurssamenstelling J.W Zondervan

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011

Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Zoekmachine optimalisatie Een overzicht SEOcenter.nl 2011 Beste lezer, In dit E-book vindt u een aantal van de gepubliceerde artikelen van SEOcenter.nl uit het jaar 2010. Deze artikelen zijn op logische

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

Geneaknowhow.net. korte terugblik over de eerste vijf jaren

Geneaknowhow.net. korte terugblik over de eerste vijf jaren Geneaknowhow.net korte terugblik over de eerste vijf jaren Dit document is samengesteld ter herinnering aan het eerste lustrum van het domein Geneaknowhow.net op 22 april 2005, met een beknopt overzicht

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf. Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN

Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf. Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN Ombudsvrouw Stad Gent, OCMW en Stadsontwikkelingsbedrijf Jaarverslag 2008 DEEL 4 OVERZICHT VAN DE KLACHTEN 1 DEEL 4 - OVERZICHT VAN DE KLACHTEN (Enkel elektronisch raadpleegbaar via www.gent.be/ombudsvrouw

Nadere informatie

HISTORISCH AMBACHT. Basisvaardigheden voor historici. Bachelor Geschiedenis ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

HISTORISCH AMBACHT. Basisvaardigheden voor historici. Bachelor Geschiedenis ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM HISTORISCH AMBACHT Basisvaardigheden voor historici Bachelor Geschiedenis ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of History, Culture and Communication Opleiding Geschiedenis 2011-2012 (zesde, licht

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

AFDELING APELDOORN EN OMSTREKEN

AFDELING APELDOORN EN OMSTREKEN AFDELING APELDOORN EN OMSTREKEN AFDELINGSBLAD 2012 NUMMER 2 NGV afdeling Apeldoorn en omstreken 1 NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING AFDELING APELDOORN EN OMSTREKEN BESTUUR: Voorzitter: J.W. (Jan) Limpers

Nadere informatie

FelixArchief. Waar kom jij vandaan? Ontdek je geschiedenis in het FelixArchief.

FelixArchief. Waar kom jij vandaan? Ontdek je geschiedenis in het FelixArchief. FelixArchief Waar kom jij vandaan? Ontdek je geschiedenis in het FelixArchief. Inhoud Inleiding 4 Hoe ISAD-fiches raadplegen 6 Afkortingen 6 Aan de slag 7 Algemene voorbereiding 7 Primaire bronnen 9 Burgerlijke

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 Ten geleide Met genoegen bieden wij u dit septembernummer

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

De digitale schatten van de Koninklijke Bibliotheek

De digitale schatten van de Koninklijke Bibliotheek De digitale schatten van de Koninklijke Bibliotheek Ewoud Sanders Inhoud Woord vooraf 3 1. Enkele digitale collecties die voor iedereen toegankelijk zijn 5 2. Schatgraven bij de KB: twee praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

FAMILIE ZONDER GRENZEN

FAMILIE ZONDER GRENZEN FAMILIE ZONDER GRENZEN 5 0 v r a g e n o v e r h e t I n t e r n a t i o n a a l F a m i l i a a l R e c h t 1 FAMILIE ZONDER GRENZEN F A M I L I E Z O N D E R G R E N Z E N 5 0 V R A G E N O V E R H E

Nadere informatie

Internet. Kennismaken met de computer. Word en Windows. Word 2. Internet. Een Werkstuk maken met Word. Aad Blom

Internet. Kennismaken met de computer. Word en Windows. Word 2. Internet. Een Werkstuk maken met Word. Aad Blom Internet Aad Blom Er zijn handleidingen voor de volgende cursussen: Kennismaken met de computer Deze cursus is voor degene die weinig of niets weet van computers. De cursist wordt vertrouwd gemaakt met

Nadere informatie

HANDBOEK internet voor juristen> MR. J.G.L. VAN DER WEES > ING. W.G. RENDEN > DRS. M. HERTZBERGER > RECHT.NL

HANDBOEK internet voor juristen> MR. J.G.L. VAN DER WEES > ING. W.G. RENDEN > DRS. M. HERTZBERGER > RECHT.NL HANDBOEK internet voor juristen> MR. J.G.L. VAN DER WEES > ING. W.G. RENDEN > DRS. M. HERTZBERGER > RECHT.NL DEEL 1 - ZOEKEN OP INTERNET DEEL 2 - INTERNET VOOR JURISTEN DEEL 3 - BETER INTERNETGEBRUIK 2006

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten

Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Bulletin van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten 1 28e jaargang (2009), aflevering nr. 1. Het BULLETIN is een uitgave van de Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten. REDACTIECOMMISSIE Drs. W.M. Verschraegen

Nadere informatie

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen

Boeken BIJLAGE 2. Meerdere exemplaren van de boeken die we gaan lezen, zodat we ruim de tijd hebben om een boek te lezen BIJLAGE 2. Overzicht van de gegeven suggesties m.b.t. wat er volgens leesgroepen nodig is om de uitleen van boeken door bibliotheken voor leesgroepen te verbeteren Boeken De bibliotheek zou meer exemplaren

Nadere informatie

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER Concept d.d. 16 augustus 2010 1 CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER bestemd voor archiefvormers en archiefbeheerders in kerkelijke gemeenten Uitgave van de Commissie tot registratie van protestantse

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij e-onderzoek Ewoud Sanders

Eerste Hulp Bij e-onderzoek Ewoud Sanders Eerste Hulp Bij e-onderzoek Ewoud Sanders Het kolossale aanbod aan digitale bronnen maakt nieuwe onderzoeksvragen mogelijk en vraagt tegelijkertijd om nieuwe manieren van zoeken. Hoe slimmer je zoekt,

Nadere informatie

Kroniek. kleinzoon Gerrit Rietveld: Onze gelijkenis viel me opeens op toen ik in een spiegel keek, terwijl ik op de achtergrond een poster van hem zag

Kroniek. kleinzoon Gerrit Rietveld: Onze gelijkenis viel me opeens op toen ik in een spiegel keek, terwijl ik op de achtergrond een poster van hem zag Kroniek magazine voor DELA-leden jaargang 58, voorjaar 2008 de appel & de boom Egbert over zijn opa Gerrit Rietveld Anne van der Meiden over nieuwe rituelen de dood in beeld Uitvaart Museum geopend kleinzoon

Nadere informatie