Kerknieuws. Geloof, ongeloof en kerk. Austin Friars Londen. Jaargang 96, nummer 8/9, augustus/september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerknieuws. Geloof, ongeloof en kerk. Austin Friars Londen. Jaargang 96, nummer 8/9, augustus/september 2014"

Transcriptie

1 Kerknieuws Austin Friars Londen Jaargang 96, nummer 8/9, augustus/september 2014 Geloof, ongeloof en kerk Richard Dawkins, de bekendste atheïst van Engeland, maakte onlangs zijn coming out : hij noemt zichzelf een culturele anglicaan en sprak met liefde over de Church of England. Ik viel haast van mijn stoel, toen ik dit bericht las. De Engelse pers reageerde er nauwelijks op. Zij zijn wel wat gewend. Van een kerkenraadslid kreeg ik na mijn intrededienst het boek Our Church van de beroemde filosoof Roger Scruton. Het boek gaat over de Church of England en de nauwe band die Scruton daarmee heeft. Scruton verheiligt het Book of Common Prayer, het gebedenboek uit de zestiende eeuw dat nog steeds in gebruik is in de Church of England. Het gebedenboek is volgens Scruton het mooiste dat Engeland ooit aan literatuur geproduceerd heeft. Het is voor zijn geloof minstens even belangrijk als de Bijbel. En het is zeker belangrijker voor zijn geloofsbeleving dan het geloof in God. In de inleiding van zijn boek zegt Scruton het terloops: ik hou van de Anglicaanse kerk, van haar rituelen en gebeden, al geloof ik uiteraard niet in God. Scruton heeft de kerk en het geloof nodig om zin en samenhang aan zijn leven te geven. Het regelmatige bezoek aan een kerkdienst is voor hem onmisbaar. In een snel veranderende wereld heeft hij behoefte Het herdenkingsraam van de Nederlandse Kerk aan stabiliteit, om de tekenen des tijds te duiden. Hij heeft een grond voor zijn moraal nodig. Hij heeft teksten nodig bij belangrijke momenten in zijn leven en die worden hem aangereikt door de traditie van de kerk. Hij is christelijk en maakt daar geen geheim van. En hij is er trots op dat hij tot de Church of England mag behoren. Ik zou mijzelf zeker niet onder de atheïsten willen scharen, ik denk ook niet dat de kerk een nadrukkelijk atheïstische boodschap zou moeten uitdragen. Ik heb wel bewondering voor de inclusieve wijze waarop de kerk in Engeland opereert: nog steeds (al wordt het ook hier minder) midden op het dorpsplein, als een open huis waar iedereen (gelovig of niet) welkom is om rust en bezinning te vinden. Ondertussen lees ik berichten over de kerken in Nederland en let ik er in het bijzonder op wie zich wil verbinden aan de kerk en wie zich met de kerk wil bezighouden. Het zijn er weinig en telkens komen ze uit een bepaalde hoek. Is de kerk in Nederland geworden tot een groep aan de marge, die slechts voor enkelen nog relevant is? Zou iemand die niet gelooft, of aan het bestaan van God twijfelt, toch de weg zoeken naar de kerk? Weten de kerken de vertaalslag te maken? Ik betwijfel of het nog kan, of we de boot niet gemist hebben. Aan de andere kant, en dat is zowel bemoedigend als frustrerend: de kerken hebben goud in handen, en het is zonde als niet meer mensen zich zouden kunnen laven aan deze schat van inspiratie en zingeving. Joost Röselaers

2 2 augustus/september 2014 Nederlandse Kerk Kerkelijk bureau 7 Austin Friars, London EC2N 2HA Tel , fax Kosters: Rein Roos en George Rudolph Administratief medewerkster: Saskia Verweij Predikant 2 Grange Park, Horsell, Woking, GU21 4BX Tel: Kerkenraad/trustees, predikant Rosalind Janssen, ouderling/trustee Tel Liesbeth Knook, ouderling/trustee Tel Marc Rovers, ouderling/trustee Tel Marijn Veuger, diaken/trustee Tel Kerkmuziek Organisten: Prof. David Titterington, Director of Music Tel Anne Page Tel Tom Mohan Cantrix: Iris Korfker Tel Redactie Kerknieuws Ditte Donnelly Tel Predikant: Paul Donnelly: layout and design Copyright Dutch Church, all rights reserved 2014 Website Webmaster: Arend Jan van der Marel Tel: +31 (0) (0) Kinderactiviteiten Martine Boesveld Tel De Cirkel Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall vanaf uur. Tel: Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van Ingezonden mededelingen. Financiële bijdrage U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer , sortcode In Nederland is het rekeningnummer van de kerk (ING) Charity De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer Nederlandse instellingen Dutch Centre Zakelijk leider: Daphna Plaschkes Website: Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP Tel Website: Het Koning Willem Fonds Steunfonds voor behoeftige Nederlanders Coördinator: dhr. P. Eliott-Lockhart, tel Website: Nederlandse City Lunch Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel Website: Nederlandse Bezoekgroep Contactpersoon: mw. A. Sigley, tel Vrienden van de Nederlandse Kerk Secretariaat: Reiny Boers-Osinga Wijkseweg BC Terwolde (Nederland) Tel: +31(0) Website: Vereniging 'Neerlandia' Secretariaat mw. Mary Hummerston, 5 The Knoll Ealing, London W13 8HZ Tel Website:

3 Kerknieuws 3 Rondom Austin Friars Berichten van overlijden De afgelopen maanden ontvingen wij meerdere berichten van overlijden van mensen die zich bij de Nederlandse Kerk betrokken wisten. Wij hebben hun namen genoemd tijdens de voorbeden: ds. Jaap Ley, die regelmatig voorging in de Nederlandse Kerk; oud-koster Elise Boot; mede-oprichter van de Nederlandse City Lunches Ton van Waay. En van Ricky Radburn, Ina Kruger, Betty Wolzak, Nellie Thomas, en Rie Squarci. De gedachtenis aan hen zij ons tot zegen. Op 29 juni werd na de dienst de as van Ricky Radburn bijgezet in de crypt van de kerk, in aanwezigheid van haar zoon en kleinkinderen. Het voelde als een thuiskomst: verenigd met haar echtgenoot, in de Nederlandse Kerk, en in de handen van God. Afscheid van dierbaren die Engeland verlaten Het is een komen en gaan in de Nederlandse Kerk. We worden gelukkig regelmatig verblijd met nieuwe gezichten in de kerk. Helaas moeten we ook soms afscheid nemen. Carin Lamper keert deze zomer terug naar Nederland. Zij was actief in de diaconie en viel af en toe in als koster. Kris, Renske, Alexander en Eloïse Powell verhuizen ook terug naar Nederland. Zij waren regelmatig aanwezig bij de diensten met kinderkerk, waar ze ook aan meehielpen. Wij wensen hen allen een goede verhuizing toe, en hopen dat zij zich snel weer thuis zullen voelen in Nederland. We gaan jullie missen! Terugblik op een avond met Carel ter Linden in Surrey Eind mei was Carel ter Linden te gast in Weybridge. In de intimiteit van een zitkamer ging Ter Linden in gesprek met een twintigtal aanwezigen naar aanleiding van zijn boek wat doe ik hier in Godsnaam. Het was een boeiende avond, het gesprek had nog lang door kunnen gaan. In de toekomst wil ik vaker gesprekken organiseren in een dergelijke setting, in een zitkamer of in de kerk. Het bevordert het onderlinge geloofsgesprek. Terugblik: dopen en huwelijk De afgelopen weken vonden twee doopdiensten plaats in de Nederlandse Kerk: van Otto van Voorst Vader, en van Sander Tas. Het waren telkens mooie, ontroerende en druk bezochte diensten. Dat Otto en Sander mogen opgroeien tot vrolijke en vrije wezens! In juni zegende ik op Mallorca het huwelijk in van Laura Broese van Groenou en Ramiro de la Rosa. Het was een bijzonder en internationaal gebeuren. Nogmaals onze gelukwensen aan het bruidspaar, en in het bijzonder ook aan Laura s ouders Leonard en Carola. Terugblik: dienst in Norwich Op 25 mei reisden Marijn Veuger, Rosalind Janssen en ondergetekende af naar Norwich voor de jaarlijkse kerkdienst in de Kathedraal (een traditie die de afgelopen jaren Norwich Cathedral was onderbroken). Het was een mooie dienst, in een prachtige zijkapel. Anne Page bespeelde het orgel. Er waren maar liefst dertig mensen aanwezig, die genoten van de dienst en de thee na afloop. De traditie zal volgend jaar worden voortgezet. Terugblik: lustrum van David Titterington Op 31 mei werd het 5e lustrum van David Titterington gevierd met een concert op het prachtig gerestaureerde orgel. Al 25 jaar mag de Nederlandse Kerk zich gezegend weten met een zeer bekwame en inspirerende organist. Het is een groot genoegen om met hem samen te mogen werken. 24 augustus: doop van Emma Davison Op 24 augustus wordt tijdens de kerkdienst Emma Davison gedoopt, dochter van Irene Lansen en Allan Davison en zusje van Sophie. U bent allen van harte welkom, ook alle kinderen, om deze heuglijke gebeurtenis mee te vieren! 25 september: literatuurkring bespreekt Bonita Avenue van Peter Buwalda Onlangs werd Bonita Avenue vertaald in het Engels. Het werd lovend ontvangen door de Engelse pers. De literatuurkring zal dit boek in het Nederlands bespreken op 25 september. U bent van harte welkom om met ons het boek te bespreken! 28 september: startzondag met Dominee Gremdaat (vertolkt door Paul Haenen) Zoals u elders in dit blad kunt lezen gaat op 28 september de bekendste predikant van Nederland voor, Dominee Gremdaat. De rol wordt gespeeld door Paul Haenen. Als dominee bespreekt hij de actualiteit op scherpe en humoristische wijze. Een absolute aanrader om bij aanwezig te zijn! Gremdaat zal direct na de dienst een overdenking uitspreken. Gastpredikanten de komende perioden Wij verwelkomen in deze zomermaanden Henk ten Napel op 3 augustus (oud predikant van de Nederlandse Kerk), Diete Kits uit Bovensmilde op 10 augustus, en Henk Leegte op 17 augustus (predikant van de Doopsgezinde gemeente Amsterdam). Op 21 september gaat consulent Henk de Roest voor. Joost Röselaers

4 4 augustus/september 2014 Van ophouden weten Als ik in de Dealingroom mijn dagelijkse uren maak, heb ik vaak serieus het idee dat er buiten die Dealingroom niets anders bestaat, zo vertrouwde een hardwerkende bankier mij deze dagen toe. Nu zal dit voor elk werk dat alles van onze concentratie vraagt, gelden. Maar toch bleef deze opmerking bij mij hangen. Het zegt namelijk iets over hoe wij, als wij niet uitkijken, zomaar in een ééndimensionale dynamiek terecht kunnen komen die ons het zicht ontneemt op wie wij zijn, op wat wij doen en op de wereld om ons heen. Hoe kun je dat voorkomen? Het Bijbelverhaal heeft daar al heel vroeg iets op gevonden en dat is de dag van de Sabbat. De dag waarop alles even ophoudt. Sabbat betekent letterlijk: een dag van staken, een dag van ophouden. Helaas is het gebod om de Sabbat te gedenken in bepaalde kringen opnieuw tot Ad van Nieuwpoort iets dwangmatigs en chagrijnigs geworden: geen ijsjes op zondag, u weet wel. Maar het gebod is juist bedoeld ten bate van de menselijkheid. Niet voor niets zegt Jezus ergens in het evangelie dat de mens er niet is voor de Sabbat, maar de Sabbat er is voor de mens. Als een mens niet van ophouden weet en wekelijks dat ophouden ook oefent, dan is de kans buitengewoon groot dat die mens terechtkomt in een ééndimensionaliteit die hem uiteindelijk zijn kop kost. Hij raakt uiteindelijk de grip kwijt op wat hij doet en wie hij is. Hij wordt dan meegezogen door de stroom van de tijd. Door van ophouden te weten, behoudt een mens een bepaalde afstand tot wat hij dagelijks doet en is daardoor beter in staat de regie over de tijd te behouden. Door een stapje terug te doen, krijgt hij beter zicht op de rol die hij in het leven speelt. De onvergetelijke theoloog K.H. Miskotte schrijft ergens: Er is geen middel om boven de tijd te staan dan dit, dat wij in de tijd maatstrepen, pauzen, stonden stellen. Wie het niet doet, hoewel hij mag, die zal onder de tijd komen en verzwolgen worden door de zinledige stroom Ik zeg natuurlijk niets nieuws als ik zeg dat we leven in een tijd dat alles maar doordraait en doorgaat zonder pauze, zonder maatstrepen in de tijd. De tijdseenheid van de dag verbleekt omdat de 24 uren doortikken en er nauwelijks een moment is om afstand te nemen. Hoewel ik met dat Sabbatsgebod beter zou moeten weten, doe ik er net als iedereen aan mee. Onze grote almachtige god van de Markt vaart er wel bij. Die kan het helemaal niet gebruiken dat we even de stekker uit het stopcontact halen. Die wil door. We lijken de regie over de onze dagen helemaal uit handen te hebben gegeven, een offer voor deze alomtegenwoordige godheid. Wordt het niet eens tijd voor een stevig protest? Het woord vakantie komt van vacare, dat zoiets betekent als leeg zijn, open staan. Dat is niet alleen maar aardig, maar hoogst noodzakelijk. Een mens moet eerst leeg worden om weer op ideeën te kunnen komen, om weer ontvankelijk te worden voor wat ons tot vrede dient. Om opnieuw, steeds weer opnieuw, te ontdekken dat de waan van de dag overwaait, maar de dag van Sabbat ons een anker biedt om niet meegesleurd te worden in de gedachte dat heel de wereld bestaat uit wat wij op dit moment doen. Laat ons de Sabbat gedenken! Ad van Nieuwpoort Predikant van de Protestantse Kerk te Bloemendaal en Overveen Diaconie collecte in augustus 2014 Back Up is voor allen die getroffen zijn door dwarslaesie Alleen al in het Verenigd Koninkrijk wordt er om de acht uur iemand getroffen door een dwarslaesie, Het aantal zelfmoorden van mensen met een dwarslaesie is vijf keer het nationale gemiddelde. Back Up regelt cursussen, begeleidende en ondersteunende diensten die een aanzienlijke verbetering in vertrouwen, welzijn en zelfstandigheid teweegbrengen. U kunt veel meer lezen over dit doel op: hieronder ook het verhaal van Claire: 'Ik ben 35 jaar en woon in Schotland met mijn man Colin en onze drie kinderen, 3, 8 en 10. Onze levens werden overhoop gehaald in 2009 toen Colin een ongeluk had en vanaf zijn borst naar beneden verlamd was. Toen Colin thuiskwam kon ik zien dat hij echt moeite had zich aan te passen aan een nieuw leven in een rolstoel, maar Colin is erg stoïcijns en wilde niet geholpen worden. Ik vroeg me af of wij ooit op vakantie zouden kunnen gaan en hoe, en of Colin en ik een intieme relatie zouden kunnen hebben. Ik voelde me erg onzeker over onze toekomst en vrij geïsoleerd toen ik bij Back Up ondersteuning zocht voor ouders en partners. Back Up bracht me in contact met een mentor, Sara, wiens man ook getroffen was door een dwarslaesie. Sara hielp mij en gaf mij een nieuw perspectief op onze situatie. Dit hielp niet alleen mij, maar ook Colin en onze kinderen. Ik voel me nu veel gelukkiger'. De diaconie vind dit een goed doel en hoopt dat U het ook met ons wilt ondersteunen. Namens de diaconie, Nina Booth Kopij voor Kerknieuws sturen naar t.a.v. Ditte Donnelly Uiterste datum voor kopij voor het nummer van oktober/november dinsdag, 16 september 2014.

5 Kerknieuws 5 Vanuit de kerkenraad Kerkdiensten Het orgelconcert van David Titterington was een groot succes. Inmiddels is ruim 11,000 opgehaald voor het orgelfonds. Op de zondag na het concert was er een bijzondere dienst met medewerking van vier oudpredikanten van Austin Friars: Henk van Waveren, Hans Uytenbogaardt, Henk ten Napel en Gerard van Es. Joost Röselaers leidde de dienst en de andere predikanten deden een lezing of een gebed. Dit is waarschijnlijk de eerste keer in de geschiedenis van Austin Friars dat zo veel predikanten van de kerk samen aanwezig waren. dienst heet iedereen welkom nadat de klok slaat, dan volgt het intrede lied. Tijdens het welkomstlied komen de predikant en de koster naar voren. Verhuur Bij de kerkenraadsvergadering in juni was Paolo Bastiani van Limone te gast. Hij hield een indrukwekkende presentatie over het verhuren van de kerk en de Social Hall. De verhuur vormt momenteel al een essentiële bron van inkomsten voor de kerk, en de verwachting is dat dit in de toekomst nog zal kunnen groeien. Bestuurlijke vernieuwing Er is een werkgroep gevormd voor bestuurlijke vernieuwingen. De groep bestaat uit Paul Donnelly, Ferdinand Hooft Graafland, Rosalind Janssen en Ria Zegwaard (voorzitter), met Joost Röselaers en Tjaard Barnard beiden als adviseur. De kerkenraad Rosalind Janssen, Liesbeth Knook, Marc Rovers, Marijn Veuger Vijf predikanten en organist David Titterington Eind juni was er een mooie dienst met celliste Julia van Beuningen. Ze speelde verschillende stukken muziek en sprak over verlichting en vertrouwen. Tenslotte was er op zondag 13 juli een dienst waarin Sander Tas, zoontje van Jacob Tas en Sally Marsh werd gedoopt. De dienst werd voorgegaan door Joost Röselaers en gastpredikant Johan Goud. Ook werd de dienst extra luister bijgezet door Darren Moore die organiste Anne Page begeleidde op de trompet. Versterking Kerkenraad Maurits Ruis heeft zich bereid verklaard om tot de KR toe te treden en we zijn erg blij met zijn besluit. Maurits is architect en komt meestal met zijn vrouw en dochter naar de kerkdienst als er kinderkerk is. Hij heeft al een grote bijdrage geleverd met een grondig overzicht over onderhoud en verbeteringen rondom en in het kerkgebouw. Indien er tegen deze benoeming bezwaren zijn willen wij u verzoeken dit op korte termijn kenbaar te maken bij de kerkenraad. Als er geen bezwaren zijn, zal hij bevestigd worden op startzondag, 28 september. Liturgie Naar aanleiding van discussies in de liturgiecommissie is de opening van de dienst gewijzigd. De ouderling van Nieuw initiatief: lunches en diners in de kerk In het voorjaar ging een serie Diners Pensant van start in de Nederlandse Kerk. Op een avond door de week komt een kring van zo n 20 dertigers bijeen om over een bepaald onderwerp in gesprek te gaan. De avonden voorzien in een behoefte aan bezinning en zingeving. Vanaf het najaar zullen er ook diners worden georganiseerd waar deelnemers van alle leeftijden aan kunnen meedoen. Marijn Veuger zal zorgen voor een uitstekende maaltijd. Daarnaast wordt er vanaf september een lunch aangeboden na diensten met kinderkerk. Er is een sterke behoefte aan ontmoeting na de dienst en daar willen we graag alle ruimte en tijd aan geven. Ook hier zal Marijn Veuger zorgen voor de maaltijd. Wij zullen daarbij om een bijdrage van de kosten vragen. In het Kerknieuws en op de website houden wij u nader op de hoogte van de lunches en diners. Neem voor meer informatie gerust contact op met ds. Joost Röselaers.

6 6 augustus/september 2014 Geslaagde reünie van de Vriendenstichting in Nederland Vrienden van de Nederlandse Kerk Op zondag18 mei jl werd de derde reünie van de Stichting Vrienden van de Nederlandse Kerk Austin Friars Londen gehouden in Bussum. Er hadden zich 35 vrienden en oud Londense kerkleden aangemeld om deze manifestatie bij te wonen. Onder hen bevonden zich een aantal oudpredikanten en consulenten die u wellicht ook op de foto kunt herkennen. Om uur werd deelgenomen aan de reguliere kerkdienst van de Protestantse Gemeente Bussum wijk west in de monumentale Spiegelkerk. Voorganger was de wijkpredikant ds Stephan de Jong. De voorzitter van de Vriendenstichting, ds Gerard van Es verzorgde de schriftlezing. Na de zegen werden alle kerkgangers verrast omdat de organist Jan Ballentijn het voor de vrienden zo bekende lied van Sietze de Vries wie op uw Woord vertrouwt o God ten gehore bracht. Velen zongen zachtjes mee. Gezamenlijk werd er koffie gedronken, en de deelnemers kregen daarna een rondleiding door de Spiegelkerk met toelichting door Spiegelkerkgemeentelid Henk Haafkens. Daarna verzorgden de kosters een heerlijke lunch. Onze consulent ds Tjaard Barnard hield een boeiende lezing over het onderwerp De bijzondere positie van de Nederlandse Kerk in Londen waarna een discussie volgde. Daarna werd een fotopresentatie verzorgd Op weg naar de Nederlandse Kerk in Londen waarbij ook beelden van de verbouwing werden getoond. In de pauze werd de groepsfoto gemaakt. Als laatste programmapunt hield ds. Henk van Waveren een voordracht over het Nieuwe Liedboek. Als slot werd er gezellig nagepraat en werd natuurlijk, met pianobegeleiding van Gerard van Es, het ons zo geliefde lied -Wie op uw Woord vertrouwt- gezongen. Job Riemens Herdenkingen slachtoffers van rampvlucht MH 17 op de Nederlandse Ambassade en in de Nederlandse Kerk te Londen Op donderdagavond 24 juli vond er op de ambassade een herdenking plaats voor de slachtoffers van rampvlucht MH17. Deze herdenking werd gehouden voor de Nederlandse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk. De ambassade was geopend vanaf zes uur s avonds, tot ongeveer acht uur. Er was gelegenheid om een condoleanceregister te tekenen en om bloemen te leggen. Op zondag 27 juli, in de dienst om uur, staan wij in de Nederlandse Kerk stil bij de vliegtuigramp in Oekraïne. Overal in het land zijn mensen bij elkaar gekomen. Ook in de komende tijd zal dat gebeuren. Mensen laten elkaar niet los. Dat is vooral van belang in deze dagen, nu ons land zo op de proef wordt gesteld en zoveel landgenoten overweldigd zijn door verdriet. Dat wij elkaar vasthouden. Dat wij elkaar steunen en opvangen waar mogelijk. En dat we ons hart openstellen voor iedereen die zijn of haar verhaal wil delen. Uit: toespraak van Koning Willem-Alexander op 21 juli 2014 Zondag, 27 juli om uur staan wij in de Nederlandse Kerk stil bij de vliegtuigramp in Oekraïne, waarbij bijna driehonderd slachtoffers vielen. In de geest van de woorden van onze koning wil de Nederlandse Kerk u allen uitnodigen om met ons stil te zijn, een kaars aan te steken en elkaar te ondersteunen. Voor vragen kunt u zich richten tot ds Joost Röselaers Tel: Een online condoleanceregister vindt u op de website: Dutch Care At Home ondersteunt oudere Nederlanders in en rondom Londen die hulp kunnen gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten of gewoon behoefte hebben aan Nederlandse conversatie en gezelschap. De ondersteuning kan bestaan uit praktische hulp in en om het huis, b.v. (samen) boodschappen doen en koken, of uit sociale activiteiten zoals museumbezoek, een wandeling of uit eten gaan. De ondersteuning, tegen een redelijk uurtarief, kan variëren van een paar uur tot meerdere dagen per keer of per week, op ieder moment te stoppen, zonder langlopende verplichtingen. Ik bespreek graag uw individuele wensen en behoeften. Juliette Bogaers telefoon: mobiel:

7 Kerknieuws 7 wordt door het dynamische duo Gebroeders Fretz. We hopen met deze jaarafsluiting een goede Hollandse traditie ook in London te continueren. Dutch Centre Nieuws De zomer voorbij Er is veel gebeurd in Het Dutch Centre de afgelopen maanden. In april en mei hadden we een vol programma met events variërend van films (Het Diner en Tula the Revolt) en nagesprekken met regisseurs en acteurs, een talk met voetbalexpert en sportjournalist Simon Kuper, muziek verzorgd door twee accordeonorkesten, het orgelconcert van David Titterington tot een bijzondere studentenavond met poëzie en comedy in samenwerking met Sheffield University. We zijn blij dat we erin zijn geslaagd om in het voorjaar een zeer divers programma samen te stellen. Ondanks de zomerstop van het culturele programma gaat achter de schermen de programmering en voorbereidingen voor het najaar gewoon door. Helaas is onze PR officer Anneke van der Voort weer terug naar Nederland verhuisd. De afgelopen tijd heeft ze op professionele wijze veel energie gestoken in het promoten van de Dutch Centre events. We willen haar hiervoor bedanken en zullen haar missen. Per 1 augustus zal er een nieuwe PR officer worden aangesteld die het team komt versterken. Ook gaan we in het najaar van start met de Friends of the Dutch Centre. Voor een klein bedrag kunt u een jaar lang het Dutch Centre steunen en worden er speciale events gehouden voor de Friends. Vanaf september hebben we alweer een mooi programma op de rails dat afwisselend en interessant is. Een paar highlights Wegens het succes van de twee filmvertoningen zullen we in het najaar maandelijks een Nederlandse film vertonen. We starten met de vertoning van de comedy Marathon (van Diederick Koopal), over de Rotterdamse vrienden Gerard, Leo, Kees en Nico die gebroederlijk samenwerken in de garage van Gerard, maar de zaken gaan niet al te best. In oktober hebben we de veelvuldig geprezen film Matterhorn (van Diederik Ebbinge) op het programma staan, een aangrijpende en grappige film over de eenzame Fred. Als er in het dorp plots een vreemdeling opduikt, brengt een ontmoeting met de man weer kleur in Fred s leven. Daarnaast continueren we de reeks maandelijkse talks met Nederlandse prominenten. Matthijs Schiffers (journalist FD) zal als interviewer in het najaar het stokje overnemen van Titia Ketelaar. In oktober mogen we schrijver Abdelkader Benali verwelkomen bekend van onder meer Bruiloft aan zee en De langverwachte (Libris Literatuur Prijs). Ook hebben we een paar exclusieve events voor u, zoals een lezing over Rembrandt s Africans: A Dutch sensibility in the Age of Slavery in het kader van de overzichtstentoonstelling van Rembrandt, die half oktober opent in de National Gallery. We sluiten 2014 af met een oudejaarsconference die dit jaar verzorgd Ik wens u een heerlijke zomer, houdt onze website en nieuwsbrief in de gaten en hopelijk tot in september bij een van onze Dutch Centre events. Daphna Plaschkes Zakelijk leider Dutch Centre Diaconie collecte in september 2014 Friends of the City Churches In de Square Mile in de City of London staan 42, veelal monumentale, kerkgebouwen van allerlei signatuur en denominatie, onder meer van beroemde architecten als Sir Christopher Wren en Nicholas Hawksmoor. Sommige van deze architectonische juweeltjes functioneren nog als bedehuis voor een gemeente, zoals de Dutch Church in Austin Friars; anderen zijn voor publiek gesloten - behalve op de dagen dat de vrijwilligers van Friends of the City Churches aanwezig zijn. Door de inzet van vrijwilligers kan elke bezoeker genieten van wat een kerk kan betekenen: stilte, gebed, rust, ruimte om gedachten te ordenen of juist de vrije loop te laten. Ook in de Dutch Church houden vrijwilligers twee keer per maand op werkdagen een aantal uren toezicht, terwijl de kerk open is voor wie even rust zoekt in het rumoer van de stad. Zo wordt op een onopvallende, maar vitale manier een bijdrage geleverd aan het welzijn. De Friends of the City Churches lobbyen bovendien om kerkgebouwen open te houden en te behoeden voor verval. Hiertoe verstrekken zij ook donaties voor onderhoud en andere giften. St Margaret, Lothbury In deze (na-)zomermaanden, waarin we op vakantie gaan om rust en ruimte te zoeken, wil de diakonie het goede werk van de Friends of the City Churches onder uw aandacht brengen, om het ook dicht bij huis of werk mogelijk te maken dat men een kerk binnen kan lopen om even op adem te komen. Wij bevelen de kollekte voor de Friends of the City Churches dan ook van harte bij u aan. U kunt meer informatie vinden op: Namens de diaconie Marijn Veuger

8 8 augustus/september 2014 Kerkdiensten De zondagdiensten beginnen om uur. 3/8 Zevende zondag van de zomer, groen Ds. Henk ten Napel (Vlaardingen) 10/8 Achtste zondag van de zomer, groen Ds. Diete Kits (Bovensmilde) 17/8 Negende zondag van de zomer, groen Ds. Henk Leegte (Amsterdam) 24/8 Tiende zondag van de zomer, groen Doopdienst 31/8 Elfde zondag van de zomer, groen Maaltijd van de Heer 7/9 Twaalde zondag van de zomer, groen 14/9 Dertiende zondag van de zomer, groen 21/9 Eerste zondag van de herfst, groen Ds. Henk de Roest (Amersfoort) 28/9 Tweede zondag van de herfst, groen Startzondag, Kinderkerk 5/10 Derde zondag van de herfst, groen Maaltijd van de Heer Leesrooster (Onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk) 3/8 Nehemia 9:9-15, Psalm 78:13-22, Matteüs 14: /8 Jona 2:2-11, Psalm 29, Matteüs 14: /8 Jesaja 56: 1-7, Psalm 67, Matteüs 15: /8 Jesaja 51: 1-6, Psalm 138, Matteüs 16: /8 Jeremia 7:23-28, Psalm 105: 1-7, Matteüs 17: /9 Ezechiël 33: 7-11, Psalm 119: 33-40, Matteüs 18: /9 Exodus 32: 7-14, Psalm 103: 8-12, Matteüs 18: /9 Jona 3: , Psalm 145: 1-12, Matteüs 20: /9 Ezechiël 18: , Psalm 25: 1-10, Matteüs 21: /10 Jesaja 5: 1-7, Psalm 80:9-20, Matteüs 21: SEARLE & Co Ltd Established 1893 ANTIQUE & MODERN JEWELLERY, SILVERWARE, WATCHES & CLOCKS Royal Exchange, Cornhill, London EC3V 3LL Agenda Kijk a.u.b. ook op onze nieuwe website: Augustus Di 12/ Churchwatchers Di 26/ Churchwatchers Kerk open voor bezoekers van uur September Di 9/ Bijbelkring Churchwatchers Cirkel Wo 10/ KWF vergadering Di 23/ Churchwatchers Do 25/ Literatuurkring Zo 28/ Startzondag m.m.v. Dominee Gremdaat! (vertolkt door Paul Haenen) (Ingezonden mededeling) Waarom heeft mijn kind moeite met rekenen? Waarom kan mijn kind zich zo slecht concentreren? Is mijn kind beneden- of bovengemiddeld begaafd? Waarom vindt mijn kind slecht aansluiting bij de andere kinderen in de klas? Kinderpraktijk Roos is een Nederlandstalige praktijk voor orthopedagogiek. U kunt vrijblijvend contact opnemen om eens te praten over de ontwikkeling van uw kind Anne-Rose de Gier studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en heeft een brede ervaring opgedaan in onderwijs en onderzoek. Thank you from David Ti erington I could not have imagined back in 1989 that I might one day celebrate twenty-five years as your organist. It continues to be a great source of inspiration and happiness for me and I was very touched that so many of the congregation came to both the organ recital on the Saturday evening (marking the completion of the organ restoration) and the Sunday morning service. How can I thank you adequately for the beautiful gi of the engraved silver wine coaster on behalf of the congregation or those who made the journey from the Netherlands for the weekend, in particular ds Henk and Marianne van Waveren, ds Gerard van Es, ds Henk ten Napel & Hylkje Steensma, ds Hans Uytenbogaardt and Job & Aa e Riemens. It was a truly memorable and happy occasion and certainly worth the wait of twenty-five years! So, heartfelt thanks to you all and especially to Rein and George and to our Minister, ds Joost Röselaers, the Church Council and my colleagues Tom Mohan and Anne Page.

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof?

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof? Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 28 augustus tot 2 oktober 2015 No. 7 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Het ene ware geloof? Martin Buber,

Nadere informatie

Ruimte maken is ruimte laten

Ruimte maken is ruimte laten Nr. 5 - Juni 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Ruimte maken is ruimte laten Iedereen die de Regenboogkerk aan de Mauritslaan in zijn oude vorm

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht

Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Magazine van de kerken in Edam en Volendam Kerkelijk erfgoed op relizolder José Menzo : onze geitenwollen sok Serie over bedevaartsoorden van start Engele Wijnsma opent Monumenten van Aandacht Jaargang

Nadere informatie

COLUMN PERSPECTIEF. Waar is God?

COLUMN PERSPECTIEF. Waar is God? 4 e jaargang nr. 1 - september 2014 PERSPECTIEF COLUMN Waar is God? Levensvragen Wij maken in ons leven van alles mee. Mooie en gelukkige momenten, maar ook moeilijke dingen, ziekte en verdriet. Vooral

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 16 januari tot 20 februari 2015 No. 1 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Vertrouw op het

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Wij gedenken met elkaar, maar hoe?

Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Nr. 9 - Oktober 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Wij gedenken met elkaar, maar hoe? Rondom 1 en 2 november zijn er zowel in katholieke als in

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 27 maart tot 1 mei 2015 No. 3 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen ondanks al die handen van

Nadere informatie

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding

dvent Op weg naar Pasen nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding nieuws Vrouwen aan de slag in het Vormingscentrum nieuws wereldkerk Dr. Jan Paulsen ontvangt koninklijke onderscheiding aandacht voor Nederlandse zendeling naar centraal-thailand dvent 03 2012 Jaargang

Nadere informatie

Bedevaart naar het groene eiland Mijn vakantiekerk in hartje Londen Dovenproject in Peru: Heladeria Holanda Ageeth Nieuwendijk: een rasechte pelgrim

Bedevaart naar het groene eiland Mijn vakantiekerk in hartje Londen Dovenproject in Peru: Heladeria Holanda Ageeth Nieuwendijk: een rasechte pelgrim Magazine van de kerken in Edam en Volendam Bedevaart naar het groene eiland Mijn vakantiekerk in hartje Londen Dovenproject in Peru: Heladeria Holanda Ageeth Nieuwendijk: een rasechte pelgrim Jaargang

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013

DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi DRIELUIK 14e jaargang - nummer 7 - september 2013 j IN DIT NUMMER: Kerkennacht: Ridders van de ronde tafel Oversteken naar De Bron Geleefd Geloofd

Nadere informatie

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden

Redactioneel. Visie. De redactie. Gemeenschap zijn is elkaar vasthouden Inhoudsopgave Visie 1 Redactioneel 1 Vriend voor het Leven 2 Medeleven 3 Wekelijkse bloemengroet 3 Bij de vieringen 4 Afscheid Pastoor Jaap van der Bie 4 Uitvaart: voorbereid of onvoorbereid? 5 In memoriam

Nadere informatie

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER: 32e jaargang 25 april 2012 4 protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt 15 Overige berichten

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn. Renate Suurmond

DIGITAAL DrukkeN. Suurmond en Partners. Drukwerk met net dát beetje Xtra! DÉ 5 VoorDElEn VAn. Renate Suurmond LEVENSBRON Suurmond en Partners U I T V A A R T B E G E L E I D I N G Renate Suurmond 06-51 37 31 20 dag en nacht Brucknerstraat 21 PostBus 4139 2980 Gc ridderkerk tel. 0180-46 40 47 fax 0180-46 40 93

Nadere informatie

Doopsgezinde Gemeente Haren. 57 e jaargang, nummer 10 22 oktober 2014

Doopsgezinde Gemeente Haren. 57 e jaargang, nummer 10 22 oktober 2014 Doopsgezinde Gemeente Haren 57 e jaargang, nummer 10 22 oktober 2014 U kunt het gemeenteblad vanaf nu ook digitaal ontvangen. De voordelen: men kan zelf de lettergrootte bepalen de foto s worden in kleur

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011

drieluik Amersfoort Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011 Protestantse Gemeente Amersfoort nspi re rend dichtbi j drieluik In dit nummer: Lof der zotheid voor dummies Verschillende standpunten over de islam Drieluik, 12e jaargang - nummer 4 - mei 2011 Erasmus

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie