Kerknieuws. Geloof, ongeloof en kerk. Austin Friars Londen. Jaargang 96, nummer 8/9, augustus/september 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerknieuws. Geloof, ongeloof en kerk. Austin Friars Londen. Jaargang 96, nummer 8/9, augustus/september 2014"

Transcriptie

1 Kerknieuws Austin Friars Londen Jaargang 96, nummer 8/9, augustus/september 2014 Geloof, ongeloof en kerk Richard Dawkins, de bekendste atheïst van Engeland, maakte onlangs zijn coming out : hij noemt zichzelf een culturele anglicaan en sprak met liefde over de Church of England. Ik viel haast van mijn stoel, toen ik dit bericht las. De Engelse pers reageerde er nauwelijks op. Zij zijn wel wat gewend. Van een kerkenraadslid kreeg ik na mijn intrededienst het boek Our Church van de beroemde filosoof Roger Scruton. Het boek gaat over de Church of England en de nauwe band die Scruton daarmee heeft. Scruton verheiligt het Book of Common Prayer, het gebedenboek uit de zestiende eeuw dat nog steeds in gebruik is in de Church of England. Het gebedenboek is volgens Scruton het mooiste dat Engeland ooit aan literatuur geproduceerd heeft. Het is voor zijn geloof minstens even belangrijk als de Bijbel. En het is zeker belangrijker voor zijn geloofsbeleving dan het geloof in God. In de inleiding van zijn boek zegt Scruton het terloops: ik hou van de Anglicaanse kerk, van haar rituelen en gebeden, al geloof ik uiteraard niet in God. Scruton heeft de kerk en het geloof nodig om zin en samenhang aan zijn leven te geven. Het regelmatige bezoek aan een kerkdienst is voor hem onmisbaar. In een snel veranderende wereld heeft hij behoefte Het herdenkingsraam van de Nederlandse Kerk aan stabiliteit, om de tekenen des tijds te duiden. Hij heeft een grond voor zijn moraal nodig. Hij heeft teksten nodig bij belangrijke momenten in zijn leven en die worden hem aangereikt door de traditie van de kerk. Hij is christelijk en maakt daar geen geheim van. En hij is er trots op dat hij tot de Church of England mag behoren. Ik zou mijzelf zeker niet onder de atheïsten willen scharen, ik denk ook niet dat de kerk een nadrukkelijk atheïstische boodschap zou moeten uitdragen. Ik heb wel bewondering voor de inclusieve wijze waarop de kerk in Engeland opereert: nog steeds (al wordt het ook hier minder) midden op het dorpsplein, als een open huis waar iedereen (gelovig of niet) welkom is om rust en bezinning te vinden. Ondertussen lees ik berichten over de kerken in Nederland en let ik er in het bijzonder op wie zich wil verbinden aan de kerk en wie zich met de kerk wil bezighouden. Het zijn er weinig en telkens komen ze uit een bepaalde hoek. Is de kerk in Nederland geworden tot een groep aan de marge, die slechts voor enkelen nog relevant is? Zou iemand die niet gelooft, of aan het bestaan van God twijfelt, toch de weg zoeken naar de kerk? Weten de kerken de vertaalslag te maken? Ik betwijfel of het nog kan, of we de boot niet gemist hebben. Aan de andere kant, en dat is zowel bemoedigend als frustrerend: de kerken hebben goud in handen, en het is zonde als niet meer mensen zich zouden kunnen laven aan deze schat van inspiratie en zingeving. Joost Röselaers

2 2 augustus/september 2014 Nederlandse Kerk Kerkelijk bureau 7 Austin Friars, London EC2N 2HA Tel , fax Kosters: Rein Roos en George Rudolph Administratief medewerkster: Saskia Verweij Predikant 2 Grange Park, Horsell, Woking, GU21 4BX Tel: Kerkenraad/trustees, predikant Rosalind Janssen, ouderling/trustee Tel Liesbeth Knook, ouderling/trustee Tel Marc Rovers, ouderling/trustee Tel Marijn Veuger, diaken/trustee Tel Kerkmuziek Organisten: Prof. David Titterington, Director of Music Tel Anne Page Tel Tom Mohan Cantrix: Iris Korfker Tel Redactie Kerknieuws Ditte Donnelly Tel Predikant: Paul Donnelly: layout and design Copyright Dutch Church, all rights reserved 2014 Website Webmaster: Arend Jan van der Marel Tel: +31 (0) (0) Kinderactiviteiten Martine Boesveld Tel De Cirkel Iedere eerste dinsdag van de maand in de Social Hall vanaf uur. Tel: Kerknieuws en de Nederlandse Kerk in Londen zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van Ingezonden mededelingen. Financiële bijdrage U kunt uw cheque met bijdrage t.n.v. Dutch Church sturen naar het Kerkelijk bureau of uw bijdrage overmaken naar rekeningnummer , sortcode In Nederland is het rekeningnummer van de kerk (ING) Charity De Nederlandse Kerk is geregistreerd als charity onder nummer Nederlandse instellingen Dutch Centre Zakelijk leider: Daphna Plaschkes Website: Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden 38 Hyde Park Gate, London SW7 5DP Tel Website: Het Koning Willem Fonds Steunfonds voor behoeftige Nederlanders Coördinator: dhr. P. Eliott-Lockhart, tel Website: Nederlandse City Lunch Inlichtingen bij het kantoor van de kerk, tel Website: Nederlandse Bezoekgroep Contactpersoon: mw. A. Sigley, tel Vrienden van de Nederlandse Kerk Secretariaat: Reiny Boers-Osinga Wijkseweg BC Terwolde (Nederland) Tel: +31(0) Website: Vereniging 'Neerlandia' Secretariaat mw. Mary Hummerston, 5 The Knoll Ealing, London W13 8HZ Tel Website:

3 Kerknieuws 3 Rondom Austin Friars Berichten van overlijden De afgelopen maanden ontvingen wij meerdere berichten van overlijden van mensen die zich bij de Nederlandse Kerk betrokken wisten. Wij hebben hun namen genoemd tijdens de voorbeden: ds. Jaap Ley, die regelmatig voorging in de Nederlandse Kerk; oud-koster Elise Boot; mede-oprichter van de Nederlandse City Lunches Ton van Waay. En van Ricky Radburn, Ina Kruger, Betty Wolzak, Nellie Thomas, en Rie Squarci. De gedachtenis aan hen zij ons tot zegen. Op 29 juni werd na de dienst de as van Ricky Radburn bijgezet in de crypt van de kerk, in aanwezigheid van haar zoon en kleinkinderen. Het voelde als een thuiskomst: verenigd met haar echtgenoot, in de Nederlandse Kerk, en in de handen van God. Afscheid van dierbaren die Engeland verlaten Het is een komen en gaan in de Nederlandse Kerk. We worden gelukkig regelmatig verblijd met nieuwe gezichten in de kerk. Helaas moeten we ook soms afscheid nemen. Carin Lamper keert deze zomer terug naar Nederland. Zij was actief in de diaconie en viel af en toe in als koster. Kris, Renske, Alexander en Eloïse Powell verhuizen ook terug naar Nederland. Zij waren regelmatig aanwezig bij de diensten met kinderkerk, waar ze ook aan meehielpen. Wij wensen hen allen een goede verhuizing toe, en hopen dat zij zich snel weer thuis zullen voelen in Nederland. We gaan jullie missen! Terugblik op een avond met Carel ter Linden in Surrey Eind mei was Carel ter Linden te gast in Weybridge. In de intimiteit van een zitkamer ging Ter Linden in gesprek met een twintigtal aanwezigen naar aanleiding van zijn boek wat doe ik hier in Godsnaam. Het was een boeiende avond, het gesprek had nog lang door kunnen gaan. In de toekomst wil ik vaker gesprekken organiseren in een dergelijke setting, in een zitkamer of in de kerk. Het bevordert het onderlinge geloofsgesprek. Terugblik: dopen en huwelijk De afgelopen weken vonden twee doopdiensten plaats in de Nederlandse Kerk: van Otto van Voorst Vader, en van Sander Tas. Het waren telkens mooie, ontroerende en druk bezochte diensten. Dat Otto en Sander mogen opgroeien tot vrolijke en vrije wezens! In juni zegende ik op Mallorca het huwelijk in van Laura Broese van Groenou en Ramiro de la Rosa. Het was een bijzonder en internationaal gebeuren. Nogmaals onze gelukwensen aan het bruidspaar, en in het bijzonder ook aan Laura s ouders Leonard en Carola. Terugblik: dienst in Norwich Op 25 mei reisden Marijn Veuger, Rosalind Janssen en ondergetekende af naar Norwich voor de jaarlijkse kerkdienst in de Kathedraal (een traditie die de afgelopen jaren Norwich Cathedral was onderbroken). Het was een mooie dienst, in een prachtige zijkapel. Anne Page bespeelde het orgel. Er waren maar liefst dertig mensen aanwezig, die genoten van de dienst en de thee na afloop. De traditie zal volgend jaar worden voortgezet. Terugblik: lustrum van David Titterington Op 31 mei werd het 5e lustrum van David Titterington gevierd met een concert op het prachtig gerestaureerde orgel. Al 25 jaar mag de Nederlandse Kerk zich gezegend weten met een zeer bekwame en inspirerende organist. Het is een groot genoegen om met hem samen te mogen werken. 24 augustus: doop van Emma Davison Op 24 augustus wordt tijdens de kerkdienst Emma Davison gedoopt, dochter van Irene Lansen en Allan Davison en zusje van Sophie. U bent allen van harte welkom, ook alle kinderen, om deze heuglijke gebeurtenis mee te vieren! 25 september: literatuurkring bespreekt Bonita Avenue van Peter Buwalda Onlangs werd Bonita Avenue vertaald in het Engels. Het werd lovend ontvangen door de Engelse pers. De literatuurkring zal dit boek in het Nederlands bespreken op 25 september. U bent van harte welkom om met ons het boek te bespreken! 28 september: startzondag met Dominee Gremdaat (vertolkt door Paul Haenen) Zoals u elders in dit blad kunt lezen gaat op 28 september de bekendste predikant van Nederland voor, Dominee Gremdaat. De rol wordt gespeeld door Paul Haenen. Als dominee bespreekt hij de actualiteit op scherpe en humoristische wijze. Een absolute aanrader om bij aanwezig te zijn! Gremdaat zal direct na de dienst een overdenking uitspreken. Gastpredikanten de komende perioden Wij verwelkomen in deze zomermaanden Henk ten Napel op 3 augustus (oud predikant van de Nederlandse Kerk), Diete Kits uit Bovensmilde op 10 augustus, en Henk Leegte op 17 augustus (predikant van de Doopsgezinde gemeente Amsterdam). Op 21 september gaat consulent Henk de Roest voor. Joost Röselaers

4 4 augustus/september 2014 Van ophouden weten Als ik in de Dealingroom mijn dagelijkse uren maak, heb ik vaak serieus het idee dat er buiten die Dealingroom niets anders bestaat, zo vertrouwde een hardwerkende bankier mij deze dagen toe. Nu zal dit voor elk werk dat alles van onze concentratie vraagt, gelden. Maar toch bleef deze opmerking bij mij hangen. Het zegt namelijk iets over hoe wij, als wij niet uitkijken, zomaar in een ééndimensionale dynamiek terecht kunnen komen die ons het zicht ontneemt op wie wij zijn, op wat wij doen en op de wereld om ons heen. Hoe kun je dat voorkomen? Het Bijbelverhaal heeft daar al heel vroeg iets op gevonden en dat is de dag van de Sabbat. De dag waarop alles even ophoudt. Sabbat betekent letterlijk: een dag van staken, een dag van ophouden. Helaas is het gebod om de Sabbat te gedenken in bepaalde kringen opnieuw tot Ad van Nieuwpoort iets dwangmatigs en chagrijnigs geworden: geen ijsjes op zondag, u weet wel. Maar het gebod is juist bedoeld ten bate van de menselijkheid. Niet voor niets zegt Jezus ergens in het evangelie dat de mens er niet is voor de Sabbat, maar de Sabbat er is voor de mens. Als een mens niet van ophouden weet en wekelijks dat ophouden ook oefent, dan is de kans buitengewoon groot dat die mens terechtkomt in een ééndimensionaliteit die hem uiteindelijk zijn kop kost. Hij raakt uiteindelijk de grip kwijt op wat hij doet en wie hij is. Hij wordt dan meegezogen door de stroom van de tijd. Door van ophouden te weten, behoudt een mens een bepaalde afstand tot wat hij dagelijks doet en is daardoor beter in staat de regie over de tijd te behouden. Door een stapje terug te doen, krijgt hij beter zicht op de rol die hij in het leven speelt. De onvergetelijke theoloog K.H. Miskotte schrijft ergens: Er is geen middel om boven de tijd te staan dan dit, dat wij in de tijd maatstrepen, pauzen, stonden stellen. Wie het niet doet, hoewel hij mag, die zal onder de tijd komen en verzwolgen worden door de zinledige stroom Ik zeg natuurlijk niets nieuws als ik zeg dat we leven in een tijd dat alles maar doordraait en doorgaat zonder pauze, zonder maatstrepen in de tijd. De tijdseenheid van de dag verbleekt omdat de 24 uren doortikken en er nauwelijks een moment is om afstand te nemen. Hoewel ik met dat Sabbatsgebod beter zou moeten weten, doe ik er net als iedereen aan mee. Onze grote almachtige god van de Markt vaart er wel bij. Die kan het helemaal niet gebruiken dat we even de stekker uit het stopcontact halen. Die wil door. We lijken de regie over de onze dagen helemaal uit handen te hebben gegeven, een offer voor deze alomtegenwoordige godheid. Wordt het niet eens tijd voor een stevig protest? Het woord vakantie komt van vacare, dat zoiets betekent als leeg zijn, open staan. Dat is niet alleen maar aardig, maar hoogst noodzakelijk. Een mens moet eerst leeg worden om weer op ideeën te kunnen komen, om weer ontvankelijk te worden voor wat ons tot vrede dient. Om opnieuw, steeds weer opnieuw, te ontdekken dat de waan van de dag overwaait, maar de dag van Sabbat ons een anker biedt om niet meegesleurd te worden in de gedachte dat heel de wereld bestaat uit wat wij op dit moment doen. Laat ons de Sabbat gedenken! Ad van Nieuwpoort Predikant van de Protestantse Kerk te Bloemendaal en Overveen Diaconie collecte in augustus 2014 Back Up is voor allen die getroffen zijn door dwarslaesie Alleen al in het Verenigd Koninkrijk wordt er om de acht uur iemand getroffen door een dwarslaesie, Het aantal zelfmoorden van mensen met een dwarslaesie is vijf keer het nationale gemiddelde. Back Up regelt cursussen, begeleidende en ondersteunende diensten die een aanzienlijke verbetering in vertrouwen, welzijn en zelfstandigheid teweegbrengen. U kunt veel meer lezen over dit doel op: hieronder ook het verhaal van Claire: 'Ik ben 35 jaar en woon in Schotland met mijn man Colin en onze drie kinderen, 3, 8 en 10. Onze levens werden overhoop gehaald in 2009 toen Colin een ongeluk had en vanaf zijn borst naar beneden verlamd was. Toen Colin thuiskwam kon ik zien dat hij echt moeite had zich aan te passen aan een nieuw leven in een rolstoel, maar Colin is erg stoïcijns en wilde niet geholpen worden. Ik vroeg me af of wij ooit op vakantie zouden kunnen gaan en hoe, en of Colin en ik een intieme relatie zouden kunnen hebben. Ik voelde me erg onzeker over onze toekomst en vrij geïsoleerd toen ik bij Back Up ondersteuning zocht voor ouders en partners. Back Up bracht me in contact met een mentor, Sara, wiens man ook getroffen was door een dwarslaesie. Sara hielp mij en gaf mij een nieuw perspectief op onze situatie. Dit hielp niet alleen mij, maar ook Colin en onze kinderen. Ik voel me nu veel gelukkiger'. De diaconie vind dit een goed doel en hoopt dat U het ook met ons wilt ondersteunen. Namens de diaconie, Nina Booth Kopij voor Kerknieuws sturen naar t.a.v. Ditte Donnelly Uiterste datum voor kopij voor het nummer van oktober/november dinsdag, 16 september 2014.

5 Kerknieuws 5 Vanuit de kerkenraad Kerkdiensten Het orgelconcert van David Titterington was een groot succes. Inmiddels is ruim 11,000 opgehaald voor het orgelfonds. Op de zondag na het concert was er een bijzondere dienst met medewerking van vier oudpredikanten van Austin Friars: Henk van Waveren, Hans Uytenbogaardt, Henk ten Napel en Gerard van Es. Joost Röselaers leidde de dienst en de andere predikanten deden een lezing of een gebed. Dit is waarschijnlijk de eerste keer in de geschiedenis van Austin Friars dat zo veel predikanten van de kerk samen aanwezig waren. dienst heet iedereen welkom nadat de klok slaat, dan volgt het intrede lied. Tijdens het welkomstlied komen de predikant en de koster naar voren. Verhuur Bij de kerkenraadsvergadering in juni was Paolo Bastiani van Limone te gast. Hij hield een indrukwekkende presentatie over het verhuren van de kerk en de Social Hall. De verhuur vormt momenteel al een essentiële bron van inkomsten voor de kerk, en de verwachting is dat dit in de toekomst nog zal kunnen groeien. Bestuurlijke vernieuwing Er is een werkgroep gevormd voor bestuurlijke vernieuwingen. De groep bestaat uit Paul Donnelly, Ferdinand Hooft Graafland, Rosalind Janssen en Ria Zegwaard (voorzitter), met Joost Röselaers en Tjaard Barnard beiden als adviseur. De kerkenraad Rosalind Janssen, Liesbeth Knook, Marc Rovers, Marijn Veuger Vijf predikanten en organist David Titterington Eind juni was er een mooie dienst met celliste Julia van Beuningen. Ze speelde verschillende stukken muziek en sprak over verlichting en vertrouwen. Tenslotte was er op zondag 13 juli een dienst waarin Sander Tas, zoontje van Jacob Tas en Sally Marsh werd gedoopt. De dienst werd voorgegaan door Joost Röselaers en gastpredikant Johan Goud. Ook werd de dienst extra luister bijgezet door Darren Moore die organiste Anne Page begeleidde op de trompet. Versterking Kerkenraad Maurits Ruis heeft zich bereid verklaard om tot de KR toe te treden en we zijn erg blij met zijn besluit. Maurits is architect en komt meestal met zijn vrouw en dochter naar de kerkdienst als er kinderkerk is. Hij heeft al een grote bijdrage geleverd met een grondig overzicht over onderhoud en verbeteringen rondom en in het kerkgebouw. Indien er tegen deze benoeming bezwaren zijn willen wij u verzoeken dit op korte termijn kenbaar te maken bij de kerkenraad. Als er geen bezwaren zijn, zal hij bevestigd worden op startzondag, 28 september. Liturgie Naar aanleiding van discussies in de liturgiecommissie is de opening van de dienst gewijzigd. De ouderling van Nieuw initiatief: lunches en diners in de kerk In het voorjaar ging een serie Diners Pensant van start in de Nederlandse Kerk. Op een avond door de week komt een kring van zo n 20 dertigers bijeen om over een bepaald onderwerp in gesprek te gaan. De avonden voorzien in een behoefte aan bezinning en zingeving. Vanaf het najaar zullen er ook diners worden georganiseerd waar deelnemers van alle leeftijden aan kunnen meedoen. Marijn Veuger zal zorgen voor een uitstekende maaltijd. Daarnaast wordt er vanaf september een lunch aangeboden na diensten met kinderkerk. Er is een sterke behoefte aan ontmoeting na de dienst en daar willen we graag alle ruimte en tijd aan geven. Ook hier zal Marijn Veuger zorgen voor de maaltijd. Wij zullen daarbij om een bijdrage van de kosten vragen. In het Kerknieuws en op de website houden wij u nader op de hoogte van de lunches en diners. Neem voor meer informatie gerust contact op met ds. Joost Röselaers.

6 6 augustus/september 2014 Geslaagde reünie van de Vriendenstichting in Nederland Vrienden van de Nederlandse Kerk Op zondag18 mei jl werd de derde reünie van de Stichting Vrienden van de Nederlandse Kerk Austin Friars Londen gehouden in Bussum. Er hadden zich 35 vrienden en oud Londense kerkleden aangemeld om deze manifestatie bij te wonen. Onder hen bevonden zich een aantal oudpredikanten en consulenten die u wellicht ook op de foto kunt herkennen. Om uur werd deelgenomen aan de reguliere kerkdienst van de Protestantse Gemeente Bussum wijk west in de monumentale Spiegelkerk. Voorganger was de wijkpredikant ds Stephan de Jong. De voorzitter van de Vriendenstichting, ds Gerard van Es verzorgde de schriftlezing. Na de zegen werden alle kerkgangers verrast omdat de organist Jan Ballentijn het voor de vrienden zo bekende lied van Sietze de Vries wie op uw Woord vertrouwt o God ten gehore bracht. Velen zongen zachtjes mee. Gezamenlijk werd er koffie gedronken, en de deelnemers kregen daarna een rondleiding door de Spiegelkerk met toelichting door Spiegelkerkgemeentelid Henk Haafkens. Daarna verzorgden de kosters een heerlijke lunch. Onze consulent ds Tjaard Barnard hield een boeiende lezing over het onderwerp De bijzondere positie van de Nederlandse Kerk in Londen waarna een discussie volgde. Daarna werd een fotopresentatie verzorgd Op weg naar de Nederlandse Kerk in Londen waarbij ook beelden van de verbouwing werden getoond. In de pauze werd de groepsfoto gemaakt. Als laatste programmapunt hield ds. Henk van Waveren een voordracht over het Nieuwe Liedboek. Als slot werd er gezellig nagepraat en werd natuurlijk, met pianobegeleiding van Gerard van Es, het ons zo geliefde lied -Wie op uw Woord vertrouwt- gezongen. Job Riemens Herdenkingen slachtoffers van rampvlucht MH 17 op de Nederlandse Ambassade en in de Nederlandse Kerk te Londen Op donderdagavond 24 juli vond er op de ambassade een herdenking plaats voor de slachtoffers van rampvlucht MH17. Deze herdenking werd gehouden voor de Nederlandse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk. De ambassade was geopend vanaf zes uur s avonds, tot ongeveer acht uur. Er was gelegenheid om een condoleanceregister te tekenen en om bloemen te leggen. Op zondag 27 juli, in de dienst om uur, staan wij in de Nederlandse Kerk stil bij de vliegtuigramp in Oekraïne. Overal in het land zijn mensen bij elkaar gekomen. Ook in de komende tijd zal dat gebeuren. Mensen laten elkaar niet los. Dat is vooral van belang in deze dagen, nu ons land zo op de proef wordt gesteld en zoveel landgenoten overweldigd zijn door verdriet. Dat wij elkaar vasthouden. Dat wij elkaar steunen en opvangen waar mogelijk. En dat we ons hart openstellen voor iedereen die zijn of haar verhaal wil delen. Uit: toespraak van Koning Willem-Alexander op 21 juli 2014 Zondag, 27 juli om uur staan wij in de Nederlandse Kerk stil bij de vliegtuigramp in Oekraïne, waarbij bijna driehonderd slachtoffers vielen. In de geest van de woorden van onze koning wil de Nederlandse Kerk u allen uitnodigen om met ons stil te zijn, een kaars aan te steken en elkaar te ondersteunen. Voor vragen kunt u zich richten tot ds Joost Röselaers Tel: Een online condoleanceregister vindt u op de website: Dutch Care At Home ondersteunt oudere Nederlanders in en rondom Londen die hulp kunnen gebruiken bij hun dagelijkse activiteiten of gewoon behoefte hebben aan Nederlandse conversatie en gezelschap. De ondersteuning kan bestaan uit praktische hulp in en om het huis, b.v. (samen) boodschappen doen en koken, of uit sociale activiteiten zoals museumbezoek, een wandeling of uit eten gaan. De ondersteuning, tegen een redelijk uurtarief, kan variëren van een paar uur tot meerdere dagen per keer of per week, op ieder moment te stoppen, zonder langlopende verplichtingen. Ik bespreek graag uw individuele wensen en behoeften. Juliette Bogaers telefoon: mobiel:

7 Kerknieuws 7 wordt door het dynamische duo Gebroeders Fretz. We hopen met deze jaarafsluiting een goede Hollandse traditie ook in London te continueren. Dutch Centre Nieuws De zomer voorbij Er is veel gebeurd in Het Dutch Centre de afgelopen maanden. In april en mei hadden we een vol programma met events variërend van films (Het Diner en Tula the Revolt) en nagesprekken met regisseurs en acteurs, een talk met voetbalexpert en sportjournalist Simon Kuper, muziek verzorgd door twee accordeonorkesten, het orgelconcert van David Titterington tot een bijzondere studentenavond met poëzie en comedy in samenwerking met Sheffield University. We zijn blij dat we erin zijn geslaagd om in het voorjaar een zeer divers programma samen te stellen. Ondanks de zomerstop van het culturele programma gaat achter de schermen de programmering en voorbereidingen voor het najaar gewoon door. Helaas is onze PR officer Anneke van der Voort weer terug naar Nederland verhuisd. De afgelopen tijd heeft ze op professionele wijze veel energie gestoken in het promoten van de Dutch Centre events. We willen haar hiervoor bedanken en zullen haar missen. Per 1 augustus zal er een nieuwe PR officer worden aangesteld die het team komt versterken. Ook gaan we in het najaar van start met de Friends of the Dutch Centre. Voor een klein bedrag kunt u een jaar lang het Dutch Centre steunen en worden er speciale events gehouden voor de Friends. Vanaf september hebben we alweer een mooi programma op de rails dat afwisselend en interessant is. Een paar highlights Wegens het succes van de twee filmvertoningen zullen we in het najaar maandelijks een Nederlandse film vertonen. We starten met de vertoning van de comedy Marathon (van Diederick Koopal), over de Rotterdamse vrienden Gerard, Leo, Kees en Nico die gebroederlijk samenwerken in de garage van Gerard, maar de zaken gaan niet al te best. In oktober hebben we de veelvuldig geprezen film Matterhorn (van Diederik Ebbinge) op het programma staan, een aangrijpende en grappige film over de eenzame Fred. Als er in het dorp plots een vreemdeling opduikt, brengt een ontmoeting met de man weer kleur in Fred s leven. Daarnaast continueren we de reeks maandelijkse talks met Nederlandse prominenten. Matthijs Schiffers (journalist FD) zal als interviewer in het najaar het stokje overnemen van Titia Ketelaar. In oktober mogen we schrijver Abdelkader Benali verwelkomen bekend van onder meer Bruiloft aan zee en De langverwachte (Libris Literatuur Prijs). Ook hebben we een paar exclusieve events voor u, zoals een lezing over Rembrandt s Africans: A Dutch sensibility in the Age of Slavery in het kader van de overzichtstentoonstelling van Rembrandt, die half oktober opent in de National Gallery. We sluiten 2014 af met een oudejaarsconference die dit jaar verzorgd Ik wens u een heerlijke zomer, houdt onze website en nieuwsbrief in de gaten en hopelijk tot in september bij een van onze Dutch Centre events. Daphna Plaschkes Zakelijk leider Dutch Centre Diaconie collecte in september 2014 Friends of the City Churches In de Square Mile in de City of London staan 42, veelal monumentale, kerkgebouwen van allerlei signatuur en denominatie, onder meer van beroemde architecten als Sir Christopher Wren en Nicholas Hawksmoor. Sommige van deze architectonische juweeltjes functioneren nog als bedehuis voor een gemeente, zoals de Dutch Church in Austin Friars; anderen zijn voor publiek gesloten - behalve op de dagen dat de vrijwilligers van Friends of the City Churches aanwezig zijn. Door de inzet van vrijwilligers kan elke bezoeker genieten van wat een kerk kan betekenen: stilte, gebed, rust, ruimte om gedachten te ordenen of juist de vrije loop te laten. Ook in de Dutch Church houden vrijwilligers twee keer per maand op werkdagen een aantal uren toezicht, terwijl de kerk open is voor wie even rust zoekt in het rumoer van de stad. Zo wordt op een onopvallende, maar vitale manier een bijdrage geleverd aan het welzijn. De Friends of the City Churches lobbyen bovendien om kerkgebouwen open te houden en te behoeden voor verval. Hiertoe verstrekken zij ook donaties voor onderhoud en andere giften. St Margaret, Lothbury In deze (na-)zomermaanden, waarin we op vakantie gaan om rust en ruimte te zoeken, wil de diakonie het goede werk van de Friends of the City Churches onder uw aandacht brengen, om het ook dicht bij huis of werk mogelijk te maken dat men een kerk binnen kan lopen om even op adem te komen. Wij bevelen de kollekte voor de Friends of the City Churches dan ook van harte bij u aan. U kunt meer informatie vinden op: Namens de diaconie Marijn Veuger

8 8 augustus/september 2014 Kerkdiensten De zondagdiensten beginnen om uur. 3/8 Zevende zondag van de zomer, groen Ds. Henk ten Napel (Vlaardingen) 10/8 Achtste zondag van de zomer, groen Ds. Diete Kits (Bovensmilde) 17/8 Negende zondag van de zomer, groen Ds. Henk Leegte (Amsterdam) 24/8 Tiende zondag van de zomer, groen Doopdienst 31/8 Elfde zondag van de zomer, groen Maaltijd van de Heer 7/9 Twaalde zondag van de zomer, groen 14/9 Dertiende zondag van de zomer, groen 21/9 Eerste zondag van de herfst, groen Ds. Henk de Roest (Amersfoort) 28/9 Tweede zondag van de herfst, groen Startzondag, Kinderkerk 5/10 Derde zondag van de herfst, groen Maaltijd van de Heer Leesrooster (Onder voorbehoud, wijzigingen mogelijk) 3/8 Nehemia 9:9-15, Psalm 78:13-22, Matteüs 14: /8 Jona 2:2-11, Psalm 29, Matteüs 14: /8 Jesaja 56: 1-7, Psalm 67, Matteüs 15: /8 Jesaja 51: 1-6, Psalm 138, Matteüs 16: /8 Jeremia 7:23-28, Psalm 105: 1-7, Matteüs 17: /9 Ezechiël 33: 7-11, Psalm 119: 33-40, Matteüs 18: /9 Exodus 32: 7-14, Psalm 103: 8-12, Matteüs 18: /9 Jona 3: , Psalm 145: 1-12, Matteüs 20: /9 Ezechiël 18: , Psalm 25: 1-10, Matteüs 21: /10 Jesaja 5: 1-7, Psalm 80:9-20, Matteüs 21: SEARLE & Co Ltd Established 1893 ANTIQUE & MODERN JEWELLERY, SILVERWARE, WATCHES & CLOCKS Royal Exchange, Cornhill, London EC3V 3LL Agenda Kijk a.u.b. ook op onze nieuwe website: Augustus Di 12/ Churchwatchers Di 26/ Churchwatchers Kerk open voor bezoekers van uur September Di 9/ Bijbelkring Churchwatchers Cirkel Wo 10/ KWF vergadering Di 23/ Churchwatchers Do 25/ Literatuurkring Zo 28/ Startzondag m.m.v. Dominee Gremdaat! (vertolkt door Paul Haenen) (Ingezonden mededeling) Waarom heeft mijn kind moeite met rekenen? Waarom kan mijn kind zich zo slecht concentreren? Is mijn kind beneden- of bovengemiddeld begaafd? Waarom vindt mijn kind slecht aansluiting bij de andere kinderen in de klas? Kinderpraktijk Roos is een Nederlandstalige praktijk voor orthopedagogiek. U kunt vrijblijvend contact opnemen om eens te praten over de ontwikkeling van uw kind Anne-Rose de Gier studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden en heeft een brede ervaring opgedaan in onderwijs en onderzoek. Thank you from David Ti erington I could not have imagined back in 1989 that I might one day celebrate twenty-five years as your organist. It continues to be a great source of inspiration and happiness for me and I was very touched that so many of the congregation came to both the organ recital on the Saturday evening (marking the completion of the organ restoration) and the Sunday morning service. How can I thank you adequately for the beautiful gi of the engraved silver wine coaster on behalf of the congregation or those who made the journey from the Netherlands for the weekend, in particular ds Henk and Marianne van Waveren, ds Gerard van Es, ds Henk ten Napel & Hylkje Steensma, ds Hans Uytenbogaardt and Job & Aa e Riemens. It was a truly memorable and happy occasion and certainly worth the wait of twenty-five years! So, heartfelt thanks to you all and especially to Rein and George and to our Minister, ds Joost Röselaers, the Church Council and my colleagues Tom Mohan and Anne Page.

TIENDE ZONDAG VAN DE HERFST

TIENDE ZONDAG VAN DE HERFST TIENDE ZONDAG VAN DE HERFST Austin Friars, Londen 24 november 2013 voorganger ds. Joost Röselaers ouderling Marijn Veuger organist David Titterington welkom/lector Rosalind Janssen kosters Rein Roos George

Nadere informatie

Kerknieuws. Austin Friars Londen. Heden, verleden, toekomst. Jaargang 96, nummer 4/5, april/mei 2014

Kerknieuws. Austin Friars Londen. Heden, verleden, toekomst. Jaargang 96, nummer 4/5, april/mei 2014 Kerknieuws Austin Friars Londen Jaargang 96, nummer 4/5, april/mei 2014 Heden, verleden, toekomst T. S. Eliot begint zijn gedicht Burnt Norton met de beroemde woorden: Time present and time past Are both

Nadere informatie

EERSTE ZONDAG VAN DE HERFST VREDESZONDAG

EERSTE ZONDAG VAN DE HERFST VREDESZONDAG EERSTE ZONDAG VAN DE HERFST VREDESZONDAG Austin Friars, Londen 21 September 2014 voorganger Prof. dr. Henk de Roest (consulent van Austin Friars) ouderling Rosalind Janssen organist David Titterington

Nadere informatie

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg

Zondag 27 juli 2014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Zondag 7 juli 014 Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost. Voorganger Organist : Ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden ons in stilte voor op de dienst In de

Nadere informatie

Kerkgemeente Edam. Emma Rose Cool. Grote Kerk. 16 augustus 2015. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan

Kerkgemeente Edam. Emma Rose Cool. Grote Kerk. 16 augustus 2015. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Kerkgemeente Edam Grote Kerk 16 augustus 2015 In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Emma Rose Cool Voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn Ouderling van dienst Cora den Engelse Organist Nico

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 18 augustus Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 18 augustus 2013 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L. Giethoorn, Groningen Ouderling: Els Beelen Diaken: Joke

Nadere informatie

Kerknieuws. Wonen overal nergens thuis. Austin Friars Londen. Jaargang 95, nummer 10/11, oktober/november 2013

Kerknieuws. Wonen overal nergens thuis. Austin Friars Londen. Jaargang 95, nummer 10/11, oktober/november 2013 Kerknieuws Austin Friars Londen Jaargang 95, nummer 10/11, oktober/november 2013 Wonen overal nergens thuis Wonen overal nergens thuis. In de maanden tussen de verkoop van ons huis in Nederland en de verhuizing

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse Dienst van Schrift en Tafel Zondag van de Drie-Eenheid 31 mei 2015 voorganger: ds. H.J.Elzenga ouderling: J.J. de Greef organist : L. Vilmane-Fioreze koster: M.Slomp

Nadere informatie

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken

Woord van welkom tijdens het orgelspel worden de tafelkaarsen aangestoken ORDE VAN DIENST PAASTIJD Duinzichtkerk 21 april 2013 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Voorganger: ds. L.J. Ridderhof-Boon ouderling van dienst: Mevr. R.T. Steinvoort de Groot diaken

Nadere informatie

Epifanie (Driekoningen) Maaltijd van de Heer

Epifanie (Driekoningen) Maaltijd van de Heer Epifanie (Driekoningen) Maaltijd van de Heer Austin Friars, Londen 5 januari 2014 voorganger ouderling organist welkom/lector kosters ds Joost Röselaers Tom Mohan Rein Roos George Rudolph INTREDE / The

Nadere informatie

Kerknieuws. Kerstmis. Austin Friars Londen. Jaargang 95, nummer 12/1, december 2013/januari 2014

Kerknieuws. Kerstmis. Austin Friars Londen. Jaargang 95, nummer 12/1, december 2013/januari 2014 Kerknieuws Austin Friars Londen Jaargang 95, nummer 12/1, december 2013/januari 2014 Kerstmis Overal ter wereld maken mensen zich binnenkort weer op om Kerstmis te vieren en elkaar de verhalen te vertellen

Nadere informatie

Was ik een schaap, was Gij mijn herder

Was ik een schaap, was Gij mijn herder Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Was ik een schaap, was Gij mijn herder! Zondag 26 maart 2015 voorganger: ds. Joep de Valk organist: Erik Visser met medewerking van Jeanette van Wingerden, blokfluit

Nadere informatie

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje

PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje PG-Sexbierum-Pietersbierum, zondag 15 mei 2014, ds. A.J.Wouda, Wit 6 e van Pasen 1 Petrus 3:14-22 doopdienst Ilse Froukje Gemeente van Christus geliefden van God Valt het u ook op, nu we al een tijdje

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Kerknieuws. Religieus geweld. Austin Friars Londen

Kerknieuws. Religieus geweld. Austin Friars Londen Kerknieuws Austin Friars Londen Jaargang 97, nummer 8/9, augustus/september 2015 Religieus geweld Afgelopen juni nam ik deel aan een retraite voor remonstrantse predikanten. Met zevenendertig collega s

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 24 juni 2012. voorganger ds. Joost Röselaers met medewerking van Mei Li Vos organist Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 24 juni 2012. voorganger ds. Joost Röselaers met medewerking van Mei Li Vos organist Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 24 juni 2012 voorganger ds. Joost Röselaers met medewerking van Mei Li Vos organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel: William Byrd, Fantasie in

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers

Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015. In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers Duinzichtkerk Zondag 25 januari 2015 In deze dienst wordt de doop bediend aan Louise Christine Neggers DUINZICHTKERK Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger ds Corrie van Duinen; ouderling van

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o.

Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. 8 e zondag van de zomer 9 augustus 2015 een Griekse, een vrouw uit Syro-Fenicië voorganger: ouderling: diaken: organist : koster: ds. Bob Wijnbergen Gert Stam

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

Verdwenen liederen in het nieuwe liedboek.

Verdwenen liederen in het nieuwe liedboek. Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 30 juni 2013 Thema: Verdwenen liederen in het nieuwe liedboek. voorganger: dr. Tj. Barnard organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel. luiden van

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 september

Zondagmorgen 6 september 12 e zondag van de zomer, kleur wit, viering HA Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. André de Jager Ouderling van dienst: Gerard de Haan Kosters: Dick en Marry de Jong Geluid studio: Alfred den

Nadere informatie

Zondag24 januari 2016

Zondag24 januari 2016 Zondag24 januari 2016 Voorganger Organist Herghesangertjes Koster Beamist : Ds. Gert Wijnstok : Henk van der Maten : o.l.v. Henk van der Maten : Willeke Mateman : Erik Mateman OM TE BEGINNEN Orgelspel

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 11 e zondag van de zomer 31 augustus 2014 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob Wijnbergen : Herman Nijhuis : Nelleke van Schaardenburgh : Līga Vilmane

Nadere informatie

Vierde zondag van epifanie Maaltijd van de Heer

Vierde zondag van epifanie Maaltijd van de Heer Vierde zondag van epifanie Maaltijd van de Heer Rembrandt van Rijn macht en onmacht Austin Friars, Londen 2 februari 2014 voorganger ds. Joost Röselaers ouderling Marijn Veuger organist Anne Page welkom/lector

Nadere informatie

Kerknieuws. Wij zijn ook gelukzoekers. Austin Friars Londen

Kerknieuws. Wij zijn ook gelukzoekers. Austin Friars Londen Kerknieuws Austin Friars Londen Jaargang 97, nummer 10/11 oktober/november 2015 Wij zijn ook gelukzoekers Laat ik beginnen met een bekentenis: ik heb mij lange tijd enigszins geërgerd aan het romantische

Nadere informatie

Wat zijn jouw talenten?

Wat zijn jouw talenten? Zegen Kruiskerk Eerbeek 9 november 2014 De uitgangscollecte is voor het onderhoud van de gebouwen Voorganger: Ds. Ronald Heins Organist: Teun Groen Mededelingen > Na afloop kunt u in de hal de ouders feliciteren.

Nadere informatie

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Preek van de leek Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk Preek van de leek Prof. dr. Ruerd Ruben (hoogleraar Impactanalyse, Wageningen Universiteit) Liturgie door ds. Ineke Bakker Zijn goede bedoelingen goed genoeg? Zondag 19 juni 2016 10.00 uur Duinzichtkerk

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 1 mei 2011 Thema: spiegels. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser. Foto: Amsterdam, Michael Bry

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 1 mei 2011 Thema: spiegels. voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser. Foto: Amsterdam, Michael Bry Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 1 mei 2011 Thema: spiegels Foto: Amsterdam, Michael Bry voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog!

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog! Zondag 28 februari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: kand. J.H. van Wijk, Zwolle Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Rien Hoekjen Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries Liturgisch

Nadere informatie

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela

Orde van dienst voor de gemeentezondag. Thema: (Toekomst)-dromen. zondag 3 april 2016 om 9.30 uur. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela Orde van dienst voor de gemeentezondag Thema: (Toekomst)-dromen -2- welkom en mededelingen intocht: lied 81 : 1, 2 en 4 zondag 3 april 2016 om 9.30 uur Laat de harpen slaan, klinken de trompetten. Vier

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen.

Orde van dienst. Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. Orde van dienst Voorganger: ds. Henk Jan Ketelaar Ouderling van dienst: dhr. Gerard Kruit. Organist: dhr. Jan van der Meer Zondag 24 april 2016, 10.00 uur. 5 e zondag van Pasen. - Woord van welkom en mededelingen

Nadere informatie

Kop DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL. zondag 12 oktober 2014. vierde zondag van de herfst

Kop DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL. zondag 12 oktober 2014. vierde zondag van de herfst Plaats hie r uw beric ht. He t be richt hee ft h et m eeste eff ect als u h et nie t lan ger ma akt d an tw ee o f dri e zinn en. Kop DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL zondag 12 oktober 2014 vierde zondag van

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige. Protestanten. Zondag 22 mei 2016 0-100 dienst. Thema: vertrouwen

Remonstranten en Vrijzinnige. Protestanten. Zondag 22 mei 2016 0-100 dienst. Thema: vertrouwen Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Zondag 22 mei 2016 0-100 dienst Thema: vertrouwen Sabina en Madina Mezhidova voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser lector: Wiep Wegenwijs kinderkerk o.l.v.

Nadere informatie

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen

Orde van de dienst van. van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof. Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Orde van de dienst van van zondag 12 april 2015 10.00 uur. in De Schepershof Het thema van deze dienst is: Een nieuwe kijk na Pasen Deze dienst is voorbereid en wordt uitgevoerd door leden van de werkgroep

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE

GEMEENTEBRIEF. 27 juli 2014. nr. 1654 DE GOEDE REEDE GEMEENTEBRIEF 27 juli 2014 nr. 1654 DE GOEDE REEDE ORDE VAN DIENST Thema: Onze Vader in de hemel Gebed Lieve God, lees mijn zwijgen lange lege regels lang lees mij met andere ogen. Intrede Voorganger Ds.

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 22 maart 2015 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 22 maart 2015 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Johann Sebastian Bach, Fantasie en fuga in C. luiden

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 9 september 2012 Thema: tweede gebod; maak geen godenbeelden

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. Zondag 9 september 2012 Thema: tweede gebod; maak geen godenbeelden Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 9 september 2012 Thema: tweede gebod; maak geen godenbeelden Voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser De Blauwe Moskee Foto: Maarten van Zanen Orde van

Nadere informatie

God maakt geen onderscheid tussen mensen

God maakt geen onderscheid tussen mensen Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Roze viering zondag 1 september 2013 om 15.00 uur THEMA God maakt geen onderscheid tussen mensen (Artikel 1 van de Grondwet) Voorganger ds. Everdien Hagen Paradijskerk

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 mei voorganger ds. Joost Röselaers met medewerking van Erik Jurgens organist Erik Visser

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 mei voorganger ds. Joost Röselaers met medewerking van Erik Jurgens organist Erik Visser Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 mei 2012 voorganger ds. Joost Röselaers met medewerking van Erik Jurgens organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel, Johann Sebastian Bach, Fantasie

Nadere informatie

Het lied dat je raakt

Het lied dat je raakt Geloofsontmoetingen Gemeente kring Vergader opening Regio ontmoeting Thema Het lied dat je raakt Concept 0.9 (12 maart 2015) Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland Voorwoord Sinds een paar

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam

Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Initiatiefgroep Roze Vieringen Rotterdam Oecumenisch Roze Viering zondag 6 maart 2016 om 15.00 uur THEMA Hoe ik ook ben Voorganger ds. Ilse Hogeweg Paradijskerk Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam Gedachten

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen

9e zondag van de zomer. Bij deze zondag. Kindernevendienst. Kinderoppas Martine van Manen 18 augustus 2013 22 e jaargang nr. 33 9e zondag van de zomer Kleur groen De kleur van hoop, verwachting en toekomst. Groen is ook de kleur van de feestloze tijd. Bij deze zondag Voorganger Ouderling van

Nadere informatie

Kerknieuws. Austin Friars Londen

Kerknieuws. Austin Friars Londen Kerknieuws Austin Friars Londen Jaargang 96, nummer 10/11, oktober/november 2014 Consensus in de Nederlandse Kerk In september hield ik een lezing aan de University College London in het kader van een

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament

Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Protestantse Gemeente De Levensbron te Rilland. Tweede zondag in de Advent, 6 december 2015 Kerkdienst van Woord en Sacrament Voor de dienst luisteren we naar: In de hemel is de Heer (Andre van Zyl). In

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Zondag 22 nov 2015. Eeuwigheidszondag het gedenken van de overledenen. Troost met hoop!

Zondag 22 nov 2015. Eeuwigheidszondag het gedenken van de overledenen. Troost met hoop! Zondag 22 nov 2015 Eeuwigheidszondag het gedenken van de overledenen. Thema: Troost met hoop! Voorganger: Organist: Viool: Fluit: Mevr Jolanda Aantjes Dhr Cor van Kooten Manon Veldman Mirjam Companjen

Nadere informatie

Kerknieuws. Meten en wegen. Austin Friars Londen

Kerknieuws. Meten en wegen. Austin Friars Londen Kerknieuws Austin Friars Londen Jaargang 94, nummer 6/7, juni/juli 2012 Meten en wegen Cijfers over kerk en geloof Door te wonen in Londen ga je met nieuwe ogen naar Nederland kijken. Dat geldt misschien

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 11 september 2011 voorganger: organist: ds Jessa van der Vaart Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel: Dietrich Buxtehude, Preludium in a. luiden van

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum.

Wat een geluk!! Welkom in de Menorah. Thema: Missionaire zondag. Ds. A.J. Nicolai. Mw. F. Hovius. Dhr. P. de Jong. Mw. A. Deinum. Welkom in de Menorah Missionaire zondag Thema: Wat een geluk!! Voorganger : Ds. A.J. Nicolai Ouderling van dienst: Mw. F. Hovius Organist: Dhr. P. de Jong Lectrice: Mw. A. Deinum m.m.v. Rejoice o.l.v dhr.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Edam

Protestantse Gemeente Edam Protestantse Gemeente Edam Protestantse Kerk de Swaen Zondag 24 april 2016 Zoals God is er maar één! In deze dienst vieren wij de maaltijd van de Heer voorganger ds. Juup van Werkhoven- Romeijn ouderling

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 6 februari 2011 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 6 februari 2011 voorganger ds Joost Röselaers met medewerking van Marjolijn van Heemstra organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Heinrich Scheidemann,

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Gez. 125: 1, 3 Ps138: 1, 3 ELB 10 Projectlied ELB 241 ELB 186a: 1, 2 Opw 461 Math. 1: 18-25 Mededelingen Voorganger : Rudolf Setz Muziek : Jasper Dijkstra Voorbede : Jescavan Dijk

Nadere informatie

Jouw persoonlijke notities. momenten. met teksten van Mirjam van der Vegt. Boekencentrum

Jouw persoonlijke notities. momenten. met teksten van Mirjam van der Vegt. Boekencentrum Stille Jouw persoonlijke notities momenten met teksten van Mirjam van der Vegt Boekencentrum Vormgeving omslag en binnenwerk Studio Vrolijk ISBN 978 90 239 2643 6 NUR 707 2012 Uitgeverij Boekencentrum,

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 23 augustus 2015. voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser. Tiepoli Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 23 augustus 2015 Tiepoli voorganger:mw.denise Dijk organist: Erik Visser Orde van de dienst Instuderen Lied 849: alle coupletten Zoek de wegen van de wijsheid

Nadere informatie

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK

9.30 uur CD Kerk Gebedsviering door Lekenvoorgangers PK Parochie HH Petrus en Paulus SINT JAN S ONTHOOFDING ZOETERWOUDE-DORP NIEUWSBRIEF juli en augustus 2015 Pastorie: R.K. Pastorie Zuidbuurtseweg 14 2381 LB Zoeterwoude Bankrekening Parochiekern Sint Jan:

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 14 oktober Hoffelijkheid in Amsterdam voorganger ds. Joost Röselaers met medewerking van Andrée van Es organist Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel,

Nadere informatie

Kerknieuws. Waar ben je kerk voor? Austin Friars Londen

Kerknieuws. Waar ben je kerk voor? Austin Friars Londen Kerknieuws Austin Friars Londen Jaargang 97, nummer 6/7, juni/juli 2015 Waar ben je kerk voor? Op een zondag ochtend in april druppelden iets na elf uur een dertigtal jongeren de kerk in. Zij behoorden

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Zondag 19 juli 2015 Alleen bij God is stilte voor mijn ziel (Psalm 62: 1) voorganger: ds. Y. van der Goot organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel,

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 9 februari 2014. met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 februari 2014 met jongeren van Arminius landelijke remonstrantse jongerengemeente voorganger: ds. Japke van Malde organist: Erik Visser Orde van de dienst.

Nadere informatie

IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg

IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 9 oktober 2011 IKON radio-kerkdienst 25 jaar homohuwelijk in Vrijburg voorganger: ds. Joost Röselaers m.m.v. Jan de Vries (lezingen), Gert van Drimmelen

Nadere informatie

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren

Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren 1 Ouderendienst zondag 25 oktober 2015 Kruiskerk 16.30 uur. Thema: Goede Buren Voorgangers: Pastoraal werker Alice van Veen en dominee Jan Willem Overvliet Organist: Henk Hortensius en medewerking van

Nadere informatie

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze

Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Liefde is. Kerk- en schooldienst op zondag 16 februari In de Open Hof Kerk van Wolfheze Kinderen en team van de Beatrixschool Dominee Irene Builtjes-Faber En gemeenteleden van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

Nico Koning over Riskante vrijheid

Nico Koning over Riskante vrijheid Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 19 april Vrijburg laat voorgaan: Nico Koning over Riskante vrijheid voorgangers: organist: ds Jessa van der Vaart en Nico Koning Erik Visser !. orgelspel,

Nadere informatie

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel

Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Orde van dienst Zondag 8 juli, Vredeskapel Viering Heilig Avondmaal Protestantse Wijkgemeente Duinzichtkerk/Vredeskapel Hartelijk welkom in de Vredeskapel deze morgen! Voorganger: Ds. C. van Duinen; ouderling

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 8 september 2013

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 8 september 2013 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 8 september 2013 HET RECHT VAN DE STERKSTE voorganger: ds. Tom Mikkers organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel Girolamo Frescobaldi, Variaties

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014

DUINZICHTKERK. zondag 14 september 2014 DUINZICHTKERK zondag 14 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Voorganger: ds. R. Stiemer; ouderling van dienst: Mevr G.J. Wubs-Postma; diaken van dienst: Mevr. H.J. Laméris-van den Berg; organist:

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 27 juli 2014 De vriend eist brood van zijn vriend Jan Luyken voorganger: ds R. F. Philipp organist: Erik Visser Orde van de dienst. orgelspel: Johann Sebastian

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Numeri 9: 15 t/m 23 Zondag 29 mei 2016 in de Galluskerk Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg Orgelspel Om te beginnen Moment van stilte waarin we ons openstellen voor God en elkaar De kaarsen op de

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. zondag 8 juni 2014 Noorderkerk, 10.30 uur Pinksteren Voorgangers Ouderlingen Diaken Lector Zondagskind Leiding kinderkerk Organist Cantorij Koster Collecte ds Benedikte

Nadere informatie

Hein Antonie Wolters

Hein Antonie Wolters Orde van dienst bij het afscheid van Hein Antonie Wolters Geboren: 12 mei 1949 Overleden: 7 februari 2015 Op vrijdag 13 februari om 13.00 uur in de Maranathakerk te Lunteren Voorganger : Mw. Ina Hansum

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie