Ontwikkelingen in de markt en de technologie voor bewaking en alarmering van ouderen en mensen met beperkingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelingen in de markt en de technologie voor bewaking en alarmering van ouderen en mensen met beperkingen"

Transcriptie

1 Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Ontwikkelingen in de markt en de technologie voor bewaking en alarmering van ouderen en mensen met beperkingen Nieuwe doelgroepen vragen om een innovatieve strategie Tjitse Mandemaker en Johan van der Leeuw, Vilans De markt voor signalering op afstand van noodsituaties maakt momenteel een flinke groei door. Verantwoordelijk voor deze toename zijn het langer zelfstandig blijven wonen van ouderen en het extramuraliseren van de zorg aan mensen met beperkingen. Personen die tot deze doelgroepen behoren, ervaren hun woon- en leefsituatie vaak als kwetsbaar en maken zich zorgen over hun persoonlijke veiligheid. Ze vragen zich af hoe ze alarm kunnen slaan als ze bijvoorbeeld door een val op de grond belanden en niet meer overeind kunnen komen. Worden deze gevoelens van kwetsbaarheid en onveiligheid te groot of ondervinden ze een noodsituatie aan den lijve, dan zien ze zich vaak genoodzaakt om naar een zorgwoning, verzorgings- of verpleeghuis te verhuizen. Omgekeerd hebben projecten zoals ICT en onplanbare zorg in Zuid Limburg (Willems, 2005, 2006) laten zien dat de vraag naar opname in een intramurale voorziening snel terugloopt als er een goed systeem aanwezig is van alarmering en professionele alarmopvolging. Grensverleggende ontwikkelingen Te verwachten is dat de markt voor het op afstand signaleren van noodsituaties de komende jaren in omvang zal toenemen als gevolg van de demografische vergrijzing en een aanscherping van het extramuraliseringsbeleid. Door de introductie van nieuwe woonzorgconcepten in combinatie met innovaties in de techniek, kunnen meer mensen met ernstigere beperkingen zelfstandig blijven wonen. De grenzen van hetgeen op dit gebied mogelijk is zijn nog lang niet bereikt en zullen op afzienbare termijn verder verlegd worden. Zo experimenteren Zorgpalet Baarn-Soest, TNO en Vilans momenteel met een combinatie van zorg aan huis en een detectie-, alarmerings- en communicatie-systeem waardoor mensen met ernstige somatische en psychogeriatrische beperkingen, die een indicatie voor verblijf in een verpleeghuis hebben, thans thuis kunnen blijven wonen (Van der Leeuw, 2007). In de nieuwe serie Zicht op zorg en technologie publiceert Vilans elk jaar vier boekjes over technologieën die geschikt zijn voor toepassing in de zorg- en dienstverlening aan ouderen en mensen met beperkingen. Naar aanleiding van elke publicatie verschijnt een aanvullende factsheet die toepassing van de betreffende technologie belicht vanuit het perspectief van bestuurders en managers in de zorg. Deze factsheet behandelt de technologie voor bewaking en alarmering, zoals beschreven in het boekje Horen, zien en reageren. Vilans: Factsheet Zorg & Technologie 1

2 Vilans: Factsheet Zorg & Technologie 2

3 Hernieuwde analyse van markt en technologie Je zou denken dat zorg- en welzijnsondernemend Nederland zich enorm inspant om een deel van deze groeimarkt te bedienen, maar dat valt - uitzonderingen daargelaten - nogal tegen. In Engeland, Ierland en de Scandinavische landen is het percentage ouderen dat over personenalarmering beschikt van oudsher een stuk hoger dan in Nederland. Overigens zijn er ook in Nederland enkele gemeenten, zoals Amsterdam, waar een hoog percentage wordt gehaald. In de meeste gemeenten is echter nog een forse marktvergroting mogelijk. Ons inziens zijn er drie belangrijke argumenten om op dit moment de analyse van de markt en technologie te vernieuwen. Klantenbinding is van groot belang voor zorg- en welzijnsorganisaties die in een marktordening opereren. Levering van alarmeringsdiensten biedt een uitstekende mogelijkheid om in een vroeg stadium in contact te komen met cliënten die nog geen echte zorgvraag hebben, maar wel op zoek zijn naar een stuk veiligheid. Door diverse zorg- en welzijnsorganisaties is aangetoond dat naast de traditionele markt van geïndiceerde alarmering, een groeiende groep ouderen uit preventieve overwegingen zeer geïnteresseerd is in een commercieel abonnement op een alarmerings- én alarmopvolgingsdienst. Er zijn technologische mogelijkheden op het gebied van signalering op afstand beschikbaar gekomen waarmee diverse nieuwe doelgroepen kunnen worden bediend én de alarmeringsdienstverlening aan bestaande cliënten kan worden verbeterd. Nieuwe technologische mogelijkheden De meeste alarmeringsdiensten leveren nog steeds systemen voor de zogenaamde actieve personenalarmering. Dergelijke systemen bestaan uit een vaste alarmknop naast de telefoon, doorgaans aangevuld met een draagbare alarmknop in de vorm van een halszender. Als de cliënt de alarmknop indrukt wordt een spreek-luisterverbinding met de alarmcentrale geopend. Toepassing van deze technologie uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, brengt echter bepaalde risico s met zich mee en is begrensd in zijn toepassingsmogelijkheden. Het grootste risico van de actieve personenalarmering is ongetwijfeld dat de betrokken personen de halszender niet altijd omdoen, soms uit schaamte tegenover mensen in hun omgeving, soms uit praktische overwegingen zoals de onhandigheid bij het nemen van een bad of douche. Dergelijke moeilijk te voorkómen gedragseffecten maken de actieve personenalarmering ongeschikt voor mensen met een verhoogd risico op ernstige noodsituaties. Horen, zien en reageren Meer informatie over de in dit artikel besproken bewakings- en alarmeringstechnologieën, is te vinden in de publicatie Horen, zien en reageren. Signalering op afstand bij ouderen en mensen met een beperking. In deze publicatie worden de diverse technologische mogelijkheden bezien als oplossing van de alarmerings- en bewakingsvraag van verschillende groepen cliënten. Horen, zien en reageren kan worden besteld bij Uitgeverij Lemma via (zoek op: Horen, zien en reageren). Vilans: Factsheet Zorg & Technologie 3

4 De actieve personenalarmering veronderstelt verder dat de cliënt in staat is om de apparatuur te bedienen en te leren hoe deze bediend moet worden. Dit zijn echter competenties die verloren gaan bij mensen met dementie. Ze vergeten de draagbare alarmknop te dragen. Zij beseffen in een noodsituatie niet meer dat ze over alarmering beschikken. Ze drukken bij herhaling op de alarmknop terwijl er niets aan de hand is. Ook herkennen ze vaak de stem van de alarmcentrale via de spreekluisterverbinding niet meer. Kortom: actieve personenalarmering kan beter niet (meer) toegepast worden als een cliënt verschijnselen van dementie vertoont. Van uitgebreide personenalarmering naar domotica Tegenwoordig zijn er diverse systemen verkrijgbaar die de draagbare alarmknop vervangen door infrarood bewegingsmelders, die tevens als inbraaksignalering kunnen functioneren. Dergelijke systemen zijn op de markt als uitbreiding van de actieve personenalarmering én als onderdeel van meer uitgebreide huisautomatiseringssystemen (domotica). Ze zijn geschikt voor mensen met ernstige somatische beperkingen. Een beperking van deze systemen blijft echter dat de cliënt ze zelf moet in- en uitschakelen bij het verlaten van de woning, bij thuiskomst, bij het naar bed gaan en bij het opstaan. Technologie voor mensen met een kwetsbare gezondheid Speciaal voor mensen met een kwetsbare gezondheid zijn de laatste jaren verschillende bewakings- en signaleringssystemen beschikbaar gekomen die niet door de cliënt bedient hoeven te worden. Tot deze categorie behoren valdetectoren en bewaking van het activiteitenniveau van de cliënt door middel van een polsband met sensoren. Technologie die op afstand wordt bediend Met name voor mensen die continu bewaking nodig hebben zijn er systemen die op afstand door de zorginstelling bediend en gemonitord kunnen worden. Hiertoe behoren onder andere de inactiviteitsmeting via infrarood bewegingsmelders; akoestische bewaking; valdetectie en inactiviteitsmeting via intelligente camera s. Automatische bewakingssystemen In ontwikkeling is momenteel een bewakingsen alarmeringssysteem waarbij de cliënt niets hoeft te dragen en niets hoeft te bedienen. Hierbij is de woning voorzien van een draadloos netwerk van sensoren en software die de signalen van deze sensoren interpreteert en analyseert. Deze technologie lijkt met name geschikt voor mensen die continu bewaking nodig hebben, mensen met zeer ernstige somatische beperkingen en mensen met dementie. Zicht op zorg en technologie Horen, zien en reageren is de eerste publicatie in een nieuwe reeks over technologieën die geschikt zijn voor toepassing in de zorg- en dienstverlening aan ouderen en mensen met beperkingen. In de reeks Zicht op zorg en technologie zijn publicaties gepland over technologie voor ondersteuning van de mantelzorg, voor de zorg aan thuiswonende mensen met dementie, voor een snelle toegang tot de woning van de cliënt in geval van een noodsituatie, voor de toegankelijkheid van de woning en de woonomgeving voor mensen met beperkingen, Screen-to-screen zorg en over licht voor ouderen en mensen met dementie. De publicaties in deze reeks zijn speciaal geschreven voor uitvoerend en leidinggevende professionals in zorg en welzijn. Een abonnement op de reeks Zicht op zorg en technologie is mogelijk via (zoek op: Zicht op zorg en technologie). Vilans: Factsheet Zorg & Technologie 4

5 Kosten en opbrengsten Het toerusten van cliënten met een voor hen geschikt bewakings- en alarmeringssysteem heeft, naast de reeds genoemde zorginhoudelijke pluspunten, ook financiële voordelen. Allereerst kan bespaard worden op het reageren op valse alarmen. Van de actieve personenalarmering is bekend dat meer dan vijfenzeventig procent van de binnenkomende alarmmeldingen niet betrekking hebben op een echte noodsituatie. Dit hoge percentage valse alarmen wordt deels veroorzaakt door het gedrag van de cliënt en voor een ander deel in de hand gewerkt door de toegepaste techniek. Veel cliënten met ernstige beperkingen hebben behoefte aan zorggerelateerde aandacht. Bij gebrek aan een geschikt communicatiemiddel gebruiken zij het alarmeringssysteem voor dit doel. Bewakings- en alarmeringssystemen die zijn uitgebreid met een interactieve videoverbinding kunnen in deze contactbehoefte van cliënten voorzien. Deze systemen kunnen ook leiden tot een besparing op de inzet van personeel omdat mensen langer thuis blijven wonen en er minder vaak een zorgverlener naar de cliënt toe hoeft te gaan. Met de toegepaste techniek is een alarmmelding makkelijk gemaakt en dat gebeurd dan ook vaak per ongeluk. Weliswaar beschikt het alarmeringsapparaat over een zogenaamde groene knop waarmee een vals alarm ongedaan kan worden gemaakt, maar in veel gevallen is het voor cliënt niet zichtbaar cq. hoorbaar dat hij per vergissing alarm heeft geslagen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de cliënt zich in een ander vertrek bevindt en met de halszender alarm maakt. De kosten van een vals alarm lopen hoog op als in zo n situatie de alarmcentrale een hulpverlener op pad stuurt. Een andere opbrengst is het reeds eerder genoemde contact met cliënten die in een later stadium afnemers van zorg worden. Deze vorm van klantenbinding is in feite een investering in de toekomst van de zorgorganisatie. Het toepassen van geschikte bewakings-, alarmerings- en communicatietechnologie bij ouderen en mensen met beperkingen, heeft ook maatschappelijke winstpunten. Het eerder genoemde Limburgse project ICT en onplanbare zorg toont aan dat de beschikbaarheid van alarmering in combinatie met vierentwintig uur onplanbare professionele zorg, mensen in staat stelt om langer zelfstandig te blijven wonen. Hierdoor wordt bespaard op de duurdere intramurale zorg. Een praktische complicatie hierbij is dat de besparingen soms ten goede komen aan een andere partij dan degene die de kosten maakt. Goede afspraken op regionaal niveau over de verdeling van kosten en baten zijn dan ook een noodzakelijke voorwaarde om deze maatschappelijke winst te realiseren. Kenniscirkel Domotica voor wonen en zorg Als u daadwerkelijk aan de slag wilt met zorginhoudelijke en technologische vernieuwingen op het gebied van bewaking, alarmering en communicatie voor ouderen, mensen met beperkingen en mensen met dementie, dan is een abonnement op de Kenniscirkel Domotica voor wonen en zorg interessant. De kenniscirkel biedt informatie over de meest recente ontwikkelingen, beschrijft voorbeeldprojecten en modelwoningen, stelt functionele programma s van eisen op voor domoticatoepassingen, rapporteert over evaluatieonderzoeken, geeft u toegang tot een database met alle in Nederland verkrijgbare domoticaproducten, ondersteunt lokale initiatieven, geeft een nieuwsbrief uit en organiseert regelmatig bijeenkomsten over actuele ontwikkelingen. De brochurereeks Zicht op zorg en technologie is bij het abonnement inbegrepen. Meer informatie vindt u op Vilans: Factsheet Zorg & Technologie 5

6 Financiering van bewakings- en alarmeringssystemen De benodigde investeringen lopen uiteen van circa vijfhonderd euro per cliënt voor actieve personenalarmering tot enkele duizenden euro s voor meer geavanceerde systemen zoals valdetectie, inactiviteitsmeting via intelligente camera s en automatische bewaking. Onder bepaalde voorwaarden is financiering van deze systemen mogelijk via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), de Beleidsregel Zorginfrastructuur. Belangrijke voorwaarden zijn dat het moet gaan om woninggebonden systemen in een wooncomplex dat is bestemd voor cliënten met een extramurale AWBZ-indicatie voor persoonlijke verzorging, verpleging of ondersteunende begeleiding mét onplanbare zorg. In de praktijk betekent dit, dat deze technologische voorzieningen alleen kunnen worden aangebracht bij nieuwbouw of verbouwing van geclusterde zorgwoningen. De beleidsregel is op dit punt aan herziening toe, omdat ze is ingehaald door de ontwikkelingen in zorg en technologie. Onplanbare zorg is op steeds meer plaatsen aan huis verkrijgbaar en de nieuwste bewakings- en alarmeringssystemen maken gebruik van draadloze communicatie en zijn verplaatsbaar van de ene naar de andere woning. Voor de aanschaf en installatie van dergelijke verplaatsbare, draadloze technologie bij de cliënt thuis, kan thans echter geen beroep worden gedaan op deze beleidsregel. Het aanbieden van bewakings- en alarmeringssystemen kan ook op commerciële basis worden gefinancierd door middel van een abonnement. Op diverse locaties bestaan momenteel reeds abonnementen op personenalarmering in combinatie met professionele alarmopvolging. Sinds kort biedt ZuidZorg in de regio Eindhoven een dergelijk pakket aan met diverse uitbreidingsmogelijkheden zoals een trekschakelaar voor alarmering in de badkamer, een rookmelder, inbraaksignalering, valdetector en een extra spreek-luisterapparaat. Uitbreiding van het abonnement met elk van deze voorzieningen is mogelijk (Personenalarmering ZuidZorg, 2007). Financiering van communicatie tussen cliënt en zorgverlener Behalve voor de financiering van bewakingsen alarmeringssystemen, kan op de Beleidsregel Zorginfrastructuur ook een beroep worden gedaan voor een vergoeding van de kapitaallasten van technologische voorzieningen voor de communicatie tussen cliënt en zorgverlener. Hiertoe behoort onder andere de aanleg en het geschikt maken van breedbandverbindingen voor screen-toscreenzorg, teleconsultatie, telemonitoring en telebegeleiding. Het benutten van deze technologische infrastructuur voor de levering van screen-to-screenzorg is mogelijk via de AWBZ Beleidsregel Extramurale Zorg. Deze regeling zegt dat voor cliënten met een indicatie voor extramurale verpleging de faceto-facezorg kan worden vervangen door screen-to-screenzorg. Conclusies en aktiepunten De markt voor bewakings- en alarmeringsdiensten is een zeer dynamische markt. Er zijn de afgelopen jaren diverse nieuwe technologische mogelijkheden beschikbaar gekomen die meer betrouwbare meldingen geven, betere waarborgen bieden voor de veiligheid van de cliënt, minder eisen stellen aan de competenties van cliënten, toegepast kunnen worden ongeacht waar de cliënt woont en verplaatsbaar zijn. Deze nieuwe mogelijkheden zijn met name interessant voor kwetsbare mensen met ernstige somatische beperkingen en mensen met dementie in de thuissituatie. Door het beschikbaar komen van deze nieuwe technieken is het mogelijk dat steeds meer mensen met steeds ernstigere beperkingen tóch thuis kunnen blijven wonen. Te verwachten is dat de cliënten op grote schaal van die Vilans: Factsheet Zorg & Technologie 6

7 mogelijkheden gebruik willen maken; niemand wil immers graag in een verzorgings- of verpleeghuis worden opgenomen. Vooral aanbieders van extramurale zorg- en dienstverleningspakketten doen er goed aan een hernieuwde analyse te maken van de kansen voor uitbreiding van hun marktaandeel door deze nieuwe technieken te koppelen aan aangepaste zorg- en dienstverleningspakketten. Grote delen van deze markt liggen nog braak. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Het aantal mensen met dementie gaat in de periode tot 2050 meer dan verdubbelen. Ruim zestig percent van de mensen met dementie woont gewoon thuis en dat aandeel zal in de toekomst minimaal zo blijven. Op dit moment heeft vrijwel niemand van hen een geschikte vorm van bewaking en alarmering! Literatuur Charles Willems e.a. (2005, 2006), ICT en onplanbare zorg in Zuid Limburg. Gebruikersevaluatie van de pilot, september Eindrapport, maart Hoensbroek, irv Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap. Johan van der Leeuw (2007), Moderne techniek in de zorg. Met intelligente sensoren waken over thuiswonende cliënten. Samenvattende en journalistieke beschrijving van het domoticaproject Zorgpalet Baarn-Soest & TNO voor thuiswonende cliënten met een verpleeghuisindicatie. Te downloaden vanaf > publicaties. Personenalarmering ZuidZorg (2007). Zie op > diensten > personenalarmering > bekijk de brochure Vilans / Kennis die werkt in zorg Tjitse Mandemaker en Johan van der Leeuw zijn werkzaam bij Vilans. Vilans is de nieuwe naam van de gefuseerde kennisinstituten NIZW Zorg, KITTZ en KBOH. In de loop van 2007 zal ook het irv / Kennisinstituut voor revalidatie en handicap zich aansluiten bij Vilans. Bij Vilans werken ruim honderd medewerkers op het gebied van innovatie en implementatie in de zorg. Vilans is actief op de gebieden van technologie & toegankelijkheid, kwaliteit van zorg en samenleving & beleid. Vilans is gehuisvest op het voormalige adres van het NIZW, Catharijnesingel 47 in Utrecht. Telefoon , Website: De auteurs zijn per bereikbaar onder en Vilans: Factsheet Zorg & Technologie 7

Oplossingen voor het sleutelprobleem in de zorg

Oplossingen voor het sleutelprobleem in de zorg Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Oplossingen voor het sleutelprobleem in de zorg Gebaseerd op de brochure Ieder slot zijn eigen sleutel van Anjo Delville en Karin Knuvers.

Nadere informatie

Ondersteuning voor partners van thuiswonende mensen met dementie

Ondersteuning voor partners van thuiswonende mensen met dementie Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Ondersteuning voor partners van thuiswonende mensen met dementie Techniek maakt nieuwe zorg- en dienstenarrangementen mogelijk Tjitse

Nadere informatie

ehealth en sensortechnologie Johan van der Leeuw Senior adviseur zorgtechnologie Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg

ehealth en sensortechnologie Johan van der Leeuw Senior adviseur zorgtechnologie Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg ehealth en sensortechnologie Johan van der Leeuw Senior adviseur zorgtechnologie Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Ouderen met dementie Nu 250.000 Verwachte groei naar 400.000 450.000 Ziektebeeld

Nadere informatie

State of the art zorgdomotica

State of the art zorgdomotica State of the art zorgdomotica Zorgdomotica: 3 generaties Extramuraal: voor zelfstandig wonenden www.ictageing.eu Eerste generatie: personenalarmering Tweede generatie: personenalarmeringplus en/of videocommunicatie

Nadere informatie

Zorg op afstand via het beeldscherm

Zorg op afstand via het beeldscherm Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Zorg op afstand via het beeldscherm Gebaseerd op de brochure Schermzorg van Jan Thie, Vilans. Door Tjitse Mandemaker, Vilans Schermzorg

Nadere informatie

Implementatie van Ambient Intelligent Technology / slimme zorgtechnologie in Nederland

Implementatie van Ambient Intelligent Technology / slimme zorgtechnologie in Nederland Implementatie van Ambient Intelligent Technology / slimme zorgtechnologie in Nederland Johan van der Leeuw Senior adviseur Vilans Kenniscentrum voor de Langdurende Zorg Kenniscirkel Domotica voor Wonen

Nadere informatie

Een toegankelijke omgeving voor iedereen

Een toegankelijke omgeving voor iedereen Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Een toegankelijke omgeving voor iedereen Gebaseerd op de brochure Van ingang tot uitgang van Tjitse Mandemaker. Door Nienke Blijham,

Nadere informatie

Licht voor ouderen en mensen met dementie

Licht voor ouderen en mensen met dementie Factsheet Zorg & Technologie voor bestuurders en managers in de zorg Licht voor ouderen en mensen met dementie Gebaseerd op de brochure Van voorlichting tot verlichting van Joost van Hoof en Toine Schoutens.

Nadere informatie

Gewoon een veilig gevoel.

Gewoon een veilig gevoel. Gewoon een veilig gevoel. Kwaliteit van leven, comfort, zelfredzaamheid en gevoel van vrijheid voor gebruikers. Dat is wat wij als Telezorg nastreven met het ComServer platform. ComServer De scheiding

Nadere informatie

Technologie voor mensen met dementie Leefstijlmonitoring. Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg

Technologie voor mensen met dementie Leefstijlmonitoring. Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Technologie voor mensen met dementie Leefstijlmonitoring Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Vijf fasen in het gemiddelde ziektebeeld Diagnosefase: antwoord op pluis, niet pluis

Nadere informatie

Verslag bezoek 12 maart demonstratiewoning domotica Zorgpalet Baarn-Soest

Verslag bezoek 12 maart demonstratiewoning domotica Zorgpalet Baarn-Soest Verslag bezoek 12 maart demonstratiewoning domotica Zorgpalet Baarn-Soest Op 12 maart 2008 werden ongeveer 30 medewerkers uit de zorg, afkomstig uit heel Nederland, ontvangen in verpleeghuis Daelhoven

Nadere informatie

Technologie voor thuiswonende mensen met dementie

Technologie voor thuiswonende mensen met dementie Kenniscirkel Domotica voor Wonen en Zorg Technologie voor thuiswonende mensen met dementie Aanzet voor een functioneel programma van eisen voor domotica voor thuiswonende mensen met dementie Versie 1.0

Nadere informatie

Domotica voor Korsakov. Korsakov Kenniscentrum 12 juni Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg

Domotica voor Korsakov. Korsakov Kenniscentrum 12 juni Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Domotica voor Korsakov Korsakov Kenniscentrum 12 juni 2017 Johan van der Leeuw Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Gestelde vragen 1. Wat is er op het gebied van Domotica (specifiek voor de doelgroep

Nadere informatie

intelligent software for monitoring centres

intelligent software for monitoring centres intelligent software for monitoring centres Waarom UMO? Binnen Europa en daarbuiten hebben landen te maken met de vergrijzing. Daardoor stijgt de zorgvraag in het komende decennium sterk. Hoe wordt die

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek van het UAS-project van Zorgpalet Baarn-Soest, Zorg aan huis. Eindrapportage. Vilans in samenwerking met Hogeschool Utrecht

Evaluatieonderzoek van het UAS-project van Zorgpalet Baarn-Soest, Zorg aan huis. Eindrapportage. Vilans in samenwerking met Hogeschool Utrecht Evaluatieonderzoek van het UAS-project van Zorgpalet Baarn-Soest, Zorg aan huis Eindrapportage Vilans in samenwerking met Hogeschool Utrecht Utrecht, juli 2009 Evaluatieonderzoek van het UAS-project van

Nadere informatie

Veilig wonen door moderne personenalarmering

Veilig wonen door moderne personenalarmering Veilig wonen door moderne personenalarmering Veiligheid is een van de belangrijkste voorwaarden om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Maar hoe en wie waarschuwt u als er iets aan de hand is? Met

Nadere informatie

5 % VERSTORING 26 BEZOEKEN 80% TIJD. 17 x MINDER CLIËNTEN IN PLAATS VAN PER NACHT EVENTS PER NACHT INTERVENTIES ALARMEN

5 % VERSTORING 26 BEZOEKEN 80% TIJD. 17 x MINDER CLIËNTEN IN PLAATS VAN PER NACHT EVENTS PER NACHT INTERVENTIES ALARMEN Door het slimme cameratoezicht van Zorgeloze Nachtzorg bieden wij de zorg die nodig is. Beter, sneller en efficiënter. 7 CLIËNTEN 7 cliënten gemonitord tijdens de pilot door Zorgeloze Nachtzorg. 26 BEZOEKEN

Nadere informatie

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding

Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik Inleiding Memo Wonen en Zorg Scholeneiland Bunnik 16-9-2016 1. Inleiding De gemeente heeft op het Scholeneiland Bunnik een locatie beschikbaar voor zorgwoningen 1, voor de doelgroep dementerende ouderen. Een eerste

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur.

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 29 september 2017 U Lbr: 17/054 (070) Regeling zorginfrastructuur. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 29 september 2017 Ons kenmerk TIP/U201700697 Lbr: 17/054 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) - Onderwerp Regeling zorginfrastructuur Samenvatting De

Nadere informatie

Zorgcirkels Nachtzorg

Zorgcirkels Nachtzorg Zorgcirkels Nachtzorg elkom Frenk van den Berg Hoofd CommunicatieCentrale en team 24 uur zorg Agenda Nachtzorg en zorgcirkels Visie Beleid Organisatie Met het OOG op morgen Context Vergrijzing en ontgroening

Nadere informatie

Maatschappelijke kosten-baten analyse voor implementatie van het UAS bewakingssysteem bij een zorgorganisatie

Maatschappelijke kosten-baten analyse voor implementatie van het UAS bewakingssysteem bij een zorgorganisatie Maatschappelijke kosten-baten analyse voor implementatie van het UAS bewakingssysteem bij een zorgorganisatie Opgesteld in opdracht van een project onder het programma Slimme Zorg van de Provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Thuis een veilig en zeker gevoel

Thuis een veilig en zeker gevoel Thuis een veilig en zeker gevoel Veelzijdig in zorg Personenalarmering Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing

De Domoticatoets. Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis. Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets Persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Programma Ontgroening en Vergrijzing De Domoticatoets: persoonlijk advies voor slimme aanpassingen in huis Lang thuis in eigen huis

Nadere informatie

ü ü ü Merkonafhankelijk en cloud geïntegreerd Efficïent samenwerken Intramuraal Merkonafhankelijk & extramuraal

ü ü ü Merkonafhankelijk en cloud geïntegreerd Efficïent samenwerken Intramuraal Merkonafhankelijk & extramuraal ü ü ü Intramuraal Efficïent samenwerken & extramuraal Merkonafhankelijk Merkonafhankelijk en cloud geïntegreerd De samenwerking met mijn collega s is nog nooit zo eenvoudig en efficïent geweest. Kwaliteit

Nadere informatie

3-10-2011. Techniek. Techniek. Werking camera:

3-10-2011. Techniek. Techniek. Werking camera: AAL-Project Kick-off: 1/6/2009 Einde: 30/05/2012 Belgische subsidies: IWT Rol van CM: testen van het systeem Sofie Verhaeghe Gits 23-06-2011 DOEL De naam refereert aan de Steen van Rosetta: drie talen

Nadere informatie

Caring Home / Leefstijlmonitoring. Kwaliteit van Zorg staat voorop. Technologie. Kenmerken. Welke activiteiten worden gemonitord

Caring Home / Leefstijlmonitoring. Kwaliteit van Zorg staat voorop. Technologie. Kenmerken. Welke activiteiten worden gemonitord Kwaliteit van Zorg staat voorop Caring Home / Leefstijlmonitoring Systeem voor monitoren dagelijkse levensactiviteiten Pilot van 6 maanden 25 cliënten die nog zelfstandig wonen Gebruiksevaluatie door Vilans

Nadere informatie

Domotica. (de oudste vorm van ehealth, maar ook nog o zo jong )

Domotica. (de oudste vorm van ehealth, maar ook nog o zo jong ) 1 Domotica (de oudste vorm van ehealth, maar ook nog o zo jong ) 2 Even voorstellen. Teun Jonker. - Achtergrond in techniek en verpleegkunde en management - Nu zorginformaticus en manager ehealth en domotica

Nadere informatie

Functiewijzer Domotica/zorg op afstand voor thuiswonende mensen met dementie

Functiewijzer Domotica/zorg op afstand voor thuiswonende mensen met dementie Functiewijzer Domotica/zorg op afstand voor thuiswonende mensen met dementie Informatie voor de werkgroep die het Functioneel programma van eisen opstelt Versie 1.2 Johan van der Leeuw Postbus 8228, 3503

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van domotica

Ontdek de voordelen van domotica Ontdek de voordelen van domotica Audio - Video Verlichting - Zonwering Camera - Beveiliging Verwarming - Energie Zorg - Domotica Eenvoudig - Draadloos Domotica showroom Audio - Video Afstandsbediening

Nadere informatie

Thuis een veilig en zeker gevoel

Thuis een veilig en zeker gevoel Thuis een veilig en zeker gevoel Veelzijdig in zorg Personenalarmering Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur

VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur 2 november 2017 Geachte heer, mevrouw, Per abuis heeft u in de mailing van 29 september jl. alleen de link naar de ledenbrief ontvangen en niet de link naar de

Nadere informatie

VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur

VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur Van: VNG Aan: Stadhuis Onderwerp: Rectificatie: Lbr. 17/054 Regeling zorginfrastructuur Datum: donderdag 2 november 2017 13:54:47 Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser VNG Ledenbrief Regeling zorginfrastructuur

Nadere informatie

Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum

Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum Wonen Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum ZORG MET AANDACHT, AANDACHT MET ZORG! Wonen bij Het Spectrum In Dordrecht heeft Het Spectrum meerdere woonlocaties voor mensen van 55 jaar en ouder.

Nadere informatie

5 % VERSTORING 26 BEZOEKEN 80% TIJD. 17 x MINDER BEWONERS

5 % VERSTORING 26 BEZOEKEN 80% TIJD. 17 x MINDER BEWONERS Door het slimme cameratoezicht van Zorgeloze Nachtzorg bieden wij de zorg die nodig is. Beter, sneller en efficiënter. 7 BEWONERS 7 BEWONERS GEMONITORD TIJDENS DE PILOT DOOR ZORGELOZE NACHTZORG. 26 BEZOEKEN

Nadere informatie

Alleen, maar liever niet in uw eentje? Met Monty bent u altijd in goed gezelschap. NIEUW IN NEDERLAND

Alleen, maar liever niet in uw eentje? Met Monty bent u altijd in goed gezelschap. NIEUW IN NEDERLAND Alleen, maar liever niet in uw eentje? Met Monty bent u altijd in goed gezelschap. NIEUW IN NEDERLAND Het persoonlijke toezicht- en alarmeringssysteem HET MONTY ALARMERINGSSYSTEEM: GOED GEZELSCHAP, BINNEN

Nadere informatie

Afschaffen nachtdienst door domotica

Afschaffen nachtdienst door domotica Afschaffen nachtdienst door domotica In verpleeghuis Lückerheide worden al sinds 2005 camera's gebruikt voor het toezicht op dementerende ouderen. In de loop van de jaren is dit uitgebreid van een groepswoning

Nadere informatie

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen

Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk. Toon van de Looy VanMorgen Van zorg op afstand naar samen zorgen in de wijk Toon van de Looy VanMorgen Programma 1. Stand van zaken Zorg op Afstand 2. Integratie Zorg op Afstand binnen het zorgproces bij ZuidZorg 3. Geleerde lessen

Nadere informatie

Invitational Conference Peter Hermans

Invitational Conference Peter Hermans Invitational Conference 3-7-2012 Peter Hermans Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Careyn 3. Extramurale Zorg 4. Trends 5. Inzet communicatietechnologie 1.Algemeen 2.Medicijndispenser 6. Prio s 2012 / 2013

Nadere informatie

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet

Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Gepubliceerd op Movisie (https://www.movisie.nl) Home > kennisdossiers > Participatie en activering > Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing doorzet Dagbesteding in ontwikkeling: hoe de vernieuwing

Nadere informatie

1 Demografische trends in de gezondheidszorg 29. 2 Specifieke behoeften ten aanzien van domotica voor zorg en welzijn 37

1 Demografische trends in de gezondheidszorg 29. 2 Specifieke behoeften ten aanzien van domotica voor zorg en welzijn 37 Inhoud Voorwoord 8 Inleiding 11 Over de auteurs 16 deel 1 zorg 27 1 Demografische trends in de gezondheidszorg 29 2 Specifieke behoeften ten aanzien van domotica voor zorg en welzijn 37 3 Jong en zorgbehoevend;

Nadere informatie

Personenalarmsysteem. Meer dan een alarmknop

Personenalarmsysteem. Meer dan een alarmknop Personenalarmsysteem Meer dan een alarmknop Pol Mandeville - 22-03-2016 Zelfstandig en veilig thuiswonen. eenvoudig toepasbare technische concepten voor veiligheid en zelfredzaamheid. Pol Mandeville -

Nadere informatie

Zorg op Afstand bij Dementerenden

Zorg op Afstand bij Dementerenden Zorg op Afstand bij Dementerenden Monique Kemner, projectleider Zorg en Diensten op Afstand, Sector Thuisdiensten, ZuidZorg Gerard van Glabbeek, Innovatie en Implementatie Zorg en Diensten op Afstand,

Nadere informatie

Sensire Personenalarmering

Sensire Personenalarmering Sensire Personenalarmering is onderdeel van Sensire. Personenalarmering Stel u bent alleen en er gebeurt iets. Een klein ongelukje. Of u wordt plotseling ziek. Met het betrouwbare personenalarmeringssysteem

Nadere informatie

TINZ START PROJECT MET NIEUWE TECHNOLOGIE OM ALLEENWONENDE MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGERS TE ONDERSTEUNEN

TINZ START PROJECT MET NIEUWE TECHNOLOGIE OM ALLEENWONENDE MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGERS TE ONDERSTEUNEN TINZ START PROJECT MET NIEUWE TECHNOLOGIE OM ALLEENWONENDE MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGERS TE ONDERSTEUNEN TinZ is kartrekker in een project om alleenwonende mensen met dementie met de inzet van

Nadere informatie

Vergrijzing Beleidsuitgangspunten Ontwikkelingen

Vergrijzing Beleidsuitgangspunten Ontwikkelingen Programma Ontstaansgeschiedenis probleemstelling / doelstelling gekozen concept Techniek demonstratie Resultaten tot nu toe huidige concept evaluatie gegevens nieuwe zorgconcepten telemedicine Vergrijzing

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

Zorg op Maat, door Service at Home. Arie Prins Adviseur Independent Living

Zorg op Maat, door Service at Home. Arie Prins Adviseur Independent Living Zorg op Maat, door Service at Home Arie Prins Adviseur Independent Living Smart Homes 21 en 22 november 2012 1 Ascom AG Beursgenoteerd aan de Swiss Stock Exchange Focus op bedrijfskritieke communicatie

Nadere informatie

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting

De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting De business case op zijn kop Uitdagingen in de ouderen huisvesting Willemijn Souren - la Fleur 9 april 2015 Programma Korte introductie Woonzorg Nederland Enkele cijfers De nieuwe klant De basis: het huidige

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional

Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Managementsysteem voor Sociale Alarmering 7 Professional Schaalbaarheid is de beste oplossing Het nieuwe Professional 2 Efficiency door aanpassing Ideale oplossingen voor uw succes Om onmiddellijke reacties op noodoproepen, snelle service en naadloze communicatie

Nadere informatie

Praktisch met systemen.

Praktisch met systemen. Praktisch met systemen. Openbare gebouwen kunnen niet meer zonder interne bereikbaarheids- en/of alarmeringssystemen. Op elke plek met veiligheids- of gezondheidsrisico s zijn deze systemen letterlijk

Nadere informatie

Functiewijzer Domotica in het kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie

Functiewijzer Domotica in het kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie Functiewijzer Domotica in het kleinschalig groepswonen voor mensen met dementie Informatie voor de werkgroep die het Functioneel programma van eisen opstelt Versie 1.4 Johan van der Leeuw Postbus 8228,

Nadere informatie

Facts & Figures Dementie

Facts & Figures Dementie Facts & Figures Dementie Inleiding Door de demografische ontwikkelingen neemt het aantal mensen met dementie de komende decennia sterk toe. Mensen worden steeds ouder en er komen meer ouderen. Omdat dementie

Nadere informatie

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect

Zorg kan ook anders. Met kennis en respect. Met kennis en respect Zorg kan ook anders Van Dorp zorg en welzijn biedt diverse zorggerelateerde oplossingen voor de intra- en extramurale markt. Onze producten zorgen voor efficiëntere zorg en tevreden medewerkers. Wij ontwikkelen

Nadere informatie

Cijfers over dementie

Cijfers over dementie Cijfers over dementie Inleiding Door de demografische ontwikkelingen neemt het aantal mensen met dementie de komende decennia sterk toe. Mensen worden steeds ouder en er komen meer ouderen. Omdat dementie

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

Basis Comfortpakket van Beweging 3.0

Basis Comfortpakket van Beweging 3.0 Beweging 3.0 Postbus 1599 3800 BN Amersfoort T 033-469 20 20 E klantenservice@beweging3.nl I www.beweging3.nl WZO-064-1114 Basis Comfortpakket van Beweging 3.0 Een veilig gevoel! Een veilig gevoel met

Nadere informatie

Kleinschalig wonen met domotica Matchmaking Event. 4 augustus 2009 Johan van Dijkhuizen

Kleinschalig wonen met domotica Matchmaking Event. 4 augustus 2009 Johan van Dijkhuizen Kleinschalig wonen met domotica Matchmaking Event 4 augustus 2009 Johan van Dijkhuizen Doelstelling en agenda Doel: Delen belang 1) denken vanuit zorgvraag 2) zorgen voor gedragenheid en 3) werken met

Nadere informatie

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015

Informele Zorg. Beleidsnota. Definitief. Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink. datum Juli 2015 Informele Zorg Beleidsnota datum Juli 2015 status versie 1.1 auteur(s) Eigenaar Definitief Manon Aarninkhof, MichelleNijdam, Corina Bosma Jos Olde Engberink Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo

Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Bellinckborg Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u aan gehecht bent, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving,

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Welkom bij Zonnehuis Thuis

Welkom bij Zonnehuis Thuis Thuiszorg Welkom bij Zonnehuis Thuis Zonnehuis Thuis is een onderdeel van Zonnehuisgroep Vlaardingen. Als Vlaardingse organisatie zijn we thuis in de wijk en staan we dicht bij onze cliënten. Vanuit verschillende

Nadere informatie

Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning. Realive by

Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning. Realive by W O N I N G C O R P O R A T I E S Bouwstenen voor de levensloopbestendige woning Realive by Het concept Zorgdiensten Interactieve diensten Basis diensten Bouwstenen (infrastructuur) Basis producten t Levensloop

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Lunteren Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Lunteren kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Lunteren Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Lunteren kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid Inovum

Mantelzorgbeleid Inovum Paginanummer: 1 / 5 Mantelzorgbeleid Inovum 1. Doel Geven van duidelijkheid over wie mantelzorgers zijn, wat het verschil is tussen mantelzorgers en vrijwilligers en hoe Inovum en mantelzorgers elkaar

Nadere informatie

Kaderstellend plan van aanpak Project Toekomst Thuis

Kaderstellend plan van aanpak Project Toekomst Thuis Kaderstellend plan van aanpak Project Toekomst Thuis Leeswijzer Voor u ligt de aanpak voor het project Toekomst Thuis. Met dit project wil de provincie Utrecht de komende drie jaar een krachtige impuls

Nadere informatie

Bijna gevallen? Onze alarmering geeft u en uw kinderen gemoedsrust!

Bijna gevallen? Onze alarmering geeft u en uw kinderen gemoedsrust! Bijna gevallen? Onze alarmering geeft u en uw kinderen gemoedsrust! RSVO-alarmering BV info@rsvo-alarmering.nl www.rsvo-alarmering.nl Zeverijnstraat 24a 1216 GK Hilversum T 035-623 9900 1 Eén druk op de

Nadere informatie

Woon- en Serviceabonnementen

Woon- en Serviceabonnementen Woon- en Serviceabonnementen Gemak, service en veiligheid voor senioren! Woon- en Serviceabonnementen Zo lang mogelijk gezond en veilig thuiswonen is het doel van iedere oudere. Maar wel met het gemak

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

E-HEALTH: DE IMPACT. Baanbrekende ontwikkelingen. Wat verandert er in de zorg?

E-HEALTH: DE IMPACT. Baanbrekende ontwikkelingen. Wat verandert er in de zorg? E-HEALTH: DE IMPACT Baanbrekende ontwikkelingen Wat verandert er in de zorg? TEUN JONKER Manager E-Health en domotica Zorginformaticus WAT KOMT ER AAN BOD? Wat is E-Health? En wat levert het op? Overzicht

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Verwantenpanel over Technologie in de zorg

Verwantenpanel over Technologie in de zorg Verwantenpanel over Technologie in de zorg Datum 13 juni 2011 Auteurs Drs. R. Tap, Kennis- en Onderzoekscentrum Talant Dr. M.L.M. Brouns, Opleiding & Ontwikkeling Zorggroep Alliade Wilt u zich ook aanmelden

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie

Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening Kleinschalig Wonen met Domotica: Evaluatie E.R.C.M. Huisman, G.J. Lanting, C.A.M. Huisman, H.B. Duits, H.S.M. Kort 1 Opzet 1. Dataverzameling Verzamelen en ordenen

Nadere informatie

Project Veiligheid door Permanentie 07-2011 06-2013

Project Veiligheid door Permanentie 07-2011 06-2013 Project Veiligheid door Permanentie 07-2011 06-2013 Overzicht Project Veiligheid door Permanentie Inleiding: Partners en financiële ondersteuning Uitgangspunt Doelstellingen Doelgroep Regio Wat is Veiligheid

Nadere informatie

Domotica in de langdurige zorg. Math Gulpers

Domotica in de langdurige zorg. Math Gulpers Domotica in de langdurige zorg Math Gulpers Waarom Domotica en/of Technologie Behouden van de zelfredzaamheid/autonomie Betaalbaar, toegankelijk en hoge kwaliteit van zorg Zorg op afstand mogelijk maken

Nadere informatie

Techniek Begeleiding Nederland. Wensen van Mensen. John Veld

Techniek Begeleiding Nederland. Wensen van Mensen. John Veld Techniek Begeleiding Nederland Wensen van Mensen John Veld Definitie van Domotica Domotica is de integratie van technologie en diensten binnen de woonruimte door middel van elektronische communicatie tussen

Nadere informatie

Functiewijzer domotica/zorg op afstand voor zelfstandig wonende ouderen

Functiewijzer domotica/zorg op afstand voor zelfstandig wonende ouderen Functiewijzer domotica/zorg op afstand voor zelfstandig wonende ouderen Informatie voor de werkgroep die het Functioneel programma van eisen opstelt Heidi Evers, Johan van der Leeuw en Jan Thie Postbus

Nadere informatie

Archipel Zorg aan Huis

Archipel Zorg aan Huis Archipel Zorg aan Huis Zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen het gevoel van samen Welkom bij Archipel Zorg aan Huis Natuurlijk is het fijn om zo lang en zo zelfstandig mogelijk thuis

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Overal uw huis onder controle

Overal uw huis onder controle Overal uw huis onder controle comfort energiebesparing personen alarm alarm camerabeveiliging www.e-domotica.com Bediening via: Basisstation Smartphone Tablet Voor wie: Voor iedereen Wanneer: Voor elke

Nadere informatie

Basispakket. Slim, eenvoudig. Telecare is het continu en op afstand

Basispakket. Slim, eenvoudig. Telecare is het continu en op afstand Tunstall Telecare Basispakket Telecare is het continu en op afstand monitoren van noodsituaties en veranderingen in levensstijl bij patiënten. Het maakt daarbij overigens niet uit of men nog zelfstandig

Nadere informatie

Functiewijzer Domotica voor een bestaand zorgcentrum Transformatie naar kern PGzorg met zwevende zorgwoningen voor PG-zorg als satellieten

Functiewijzer Domotica voor een bestaand zorgcentrum Transformatie naar kern PGzorg met zwevende zorgwoningen voor PG-zorg als satellieten Functiewijzer Domotica voor een bestaand zorgcentrum Transformatie naar kern PGzorg met zwevende zorgwoningen voor PG-zorg als satellieten Informatie voor de werkgroep die het Functioneel programma van

Nadere informatie

Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen

Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen Bosch NurseCall met dwaalfunctie Grotere efficiëntie voor verpleegtehuizen 2 Veiligheid in verpleegtehuizen: een grote uitdaging Bij het runnen van een verzorgings- en verpleegtehuis staat u voor de uitdaging

Nadere informatie

Altijd iemand dichtbij

Altijd iemand dichtbij Altijd iemand dichtbij Altijd veilig met Zembro Plus Voor mensen met een beginnende dementieproblematiek is het zeer belangrijk dat ze hun zelfstandigheid kunnen behouden. Dat ze buiten kunnen wandelen,

Nadere informatie

Personenalarmering. Zelfstandig wonen en toch met één druk op de knop hulp inschakelen

Personenalarmering. Zelfstandig wonen en toch met één druk op de knop hulp inschakelen Personenalarmering Zelfstandig wonen en toch met één druk op de knop hulp inschakelen Inhoudsopgave Wat is personenalarmering? 4 Personenalarmering: 3 abonnementsvormen 5 Abonnement Mantelzorg 5 Abonnement

Nadere informatie

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn!

zorg- en dienstencentrum Harskamp Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella Harskamp kan u van dienst zijn! zorg- en dienstencentrum Verzorgd leven achter uw eigen voordeur Opella kan u van dienst zijn! Verzorgd wonen achter uw eigen voordeur Wonen doe je het liefst in je eigen huis. Ook, of misschien juist

Nadere informatie

Vivago Care watch Voor thuis of in een instelling

Vivago Care watch Voor thuis of in een instelling Vivago Care watch Voor thuis of in een instelling Inleiding De Vivago Care watch meet verschillende gegevens van een persoon. Ten eerste meet het horloge micro- en macroactiviteit. Dit gaat dus om de kleinste

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen langdurige zorg

Actuele ontwikkelingen langdurige zorg Actuele ontwikkelingen langdurige zorg Financial Services Actualia Zorg 2017 Eelco Damen Voorzitter Raad van Bestuur 1 Langdurige zorg gaat ingrijpend veranderen Wij gaan de komende 10 jaar zien dat de

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Aanvaardbare kosten AWBZ 2012

BELEIDSREGEL CA Aanvaardbare kosten AWBZ 2012 BELEIDSREGEL Aanvaardbare kosten AWBZ 2012 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN

WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN WAT HELPT OM LANGER THUIS TE BLIJVEN WONEN Lonneke Taks Annette de Boer Met stakeholders in gesprek over domotica Met stakeholders in gesprek over domotica 3 Wat helpt om langer thuis te blijven wonen

Nadere informatie

Ontdek de voordelen van domotica

Ontdek de voordelen van domotica Ontdek de voordelen van domotica Audio - Video Verlichting - Zonwering Camera - Beveiliging Verwarming - Energie Zorg - Domotica Eenvoudig - Draadloos Domotica showroom Audio - Video Afstandsbediening

Nadere informatie

Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg. Opella kan u van dienst zijn!

Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg. Opella kan u van dienst zijn! Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg Opella kan u van dienst zijn! Zelfstandig leven met verpleegkundige zorg Verpleging thuis Opella verpleging Er kan een moment in uw leven komen, dat u thuis verpleging

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Personenalarmering. Altijd verzekerd van hulp

Personenalarmering. Altijd verzekerd van hulp Personenalarmering Altijd verzekerd van hulp Personenalarmering is een hulpsysteem dat ervoor zorgt dat u in geval van nood dag en nacht hulp kunt inroepen. Bent u inwoner van Driebergen, dan kunt u hiervoor

Nadere informatie

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen

Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen Easy Series voor woningbouwprojecten Beveiligingsoplossingen voor luxe woningen en appartementcomplexen 2 Easy Series inbraakcentrale Betrouwbare beveiliging vereenvoudigd Toegevoegde waarde voor uw innovatieve

Nadere informatie