-Snelle zelfbeoordelingschecklist voor begeleiders om hun eigen Overdraagbare Vaardigheden in te schatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-Snelle zelfbeoordelingschecklist voor begeleiders om hun eigen Overdraagbare Vaardigheden in te schatten"

Transcriptie

1 2 Wat bevat de toolkit? [Begeleider-zelfchecklist -Snelle zelfbeoordelingschecklist voor begeleiders om hun eigen Overdraagbare Vaardigheden in te schatten -Hoe heb je ze verworven? -Kun je ze indien gewenst door beoogde werkgevers en klanten met bewijsmateriaal onderbouwen? Het definiëren van Overdraagbare Vaardigheden -Wat zijn overdraagbare vaardigheden, welke gebruiken we, en waarom zijn ze belangrijk? -Hoe kunnen we ze in niet-formeel leren inbedden? -Hoe kunnen leerlingen ze met bewijsmateriaal onderbouwen? 10 Vaardighedenthema's -We hebben de Overdraagbare Vaardigheden gegroepeerd in 10 hoofdthema's -Communicatie, Rekenvaardigheid, Technologie, Interpersoonlijk, Persoonlijk, Informatie, Creatief Denken, Organisatorisch, Zakelijk, Leren & Oefenen Voortgang meten -Voortgang van leerlingen meten en onderbouwen -4 manieren om te meten en voorbeelden hoe dat te doen Hoe vaardigheden in het leren in te bedden -Vaardigheden selecteren om je op te richten -De voor bepaalde groepen meest geschikte er uitpikken -Je sessies en cursussen zo plannen dat je overdraagbare vaardigheden meeneemt

2 5 Gebieden binnen de creatieve praktijk -Voor deze toolkit en dit programma richten we ons op 5 gebieden binnen de creatieve praktijk -Muziekuitvoering/Muziekindustrie, Muziektechnologie/Geluidstechniek, Video & Digitaal Ontwerp, Drama, Dans Tips voor toepassing -Enkele tips en dingen om op te letten als je werkt met overdraagbare vaardigheden bijv. naar wat voor soort informatie over de voortgang jouw organisatie op zoek is]

3 3 Het doel en de voordelen van de toolkit In 2010 heeft WAC Performing Arts and Media College met succes een aanvraag ingediend bij het Flexibiliteits- en Innovatiefonds van de Britse Learning & Skills Improvement Service (LSIS; de Leer- en Vaardigheidsbevorderingsdienst) om een tweejarig project uit te voeren, getiteld: Overdraagbaarheid en vooruitgang door onderwijs in de creatieve en culturele bedrijfssector Dit project had onder meer als doelstelling een trainingstoolkit voor trainers te ontwerpen om hen in staat te stellen sleutel- en overdraagbare vaardigheden middels de creatieve praktijk over te brengen. De toolkit is derhalve gebaseerd op de erkenning van het feit dat kunst- en cultuureducatie een effectief middel kan zijn voor de ontwikkeling van sleutel- en overdraagbare vaardigheden. Hij is gericht op trainers en leraren in niet-formele leeromgevingen binnen de creatieve en culturele sectoren. Dit zouden bijvoorbeeld muziektechnologiesessies, cursussen voor volwassenen, leer- en participatiecursussen op culturele locaties, danssessies in jeugdclubs, dramaclubs, etc. kunnen zijn. "De LSIS toolkit is een goede basis voor het formaliseren van de processen. Het gaat erom het onderwijzen expliciet en bewust te maken." COLLAGE ARTS begeleider Hij is ontworpen voor trainers van alle niveaus - zowel ervaren trainers als degenen voor wie niet-formele leeromgevingen nieuw zijn. Hij houdt rekening met de verschillende beginsituaties en de behoeftes van degenen voor wie het trainen nieuw is en degenen met een lange staat van dienst in de gevestigde praktijk. Hij helpt trainers om: over hun eigen verwerving en gebruik van Overdraagbare Vaardigheden na te denken en deze te evalueren. En;

4 na te denken over en experimenteren met manieren waarop ze de Overdraagbare Sleutelvaardigheden kunnen inbedden, vastleggen en beoordelen, zoals die door leerlingen en cursusdeelnemers ontwikkeld zijn tijdens het leren van verschillende creatieve kunstvormen. Deze toolkit is gebaseerd op een scala aan breed erkende Overdraagbare Vaardigheden, gegroepeerd in 10 algemene themagebieden. 1. Communicatie 2. Rekenvaardigheid 3. Technologie 4. Interpersoonlijk 5. Persoonlijk 6. Informatie 7. Creatief Denken 8. Organisatorisch 9. Zakelijk 10. Leren en Ontwikkelen

5 [Voor leerlingen Jongeren die creatieve en culturele activiteiten ondernemen en steun krijgen bij het ontwikkelen van Overdraagbare Vaardigheden vergroten daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt en hebben werkgevers een beter pakket aan vaardigheden te bieden. Ze kunnen ook hun voordeel doen met een toegenomen gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde, verbeterde communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief in een team te werken. Bovendien zal de ervaring van hun trainers hun positieve ambities voor de toekomst verschaffen Voor trainers Trainers/Leraren zullen beter uitgerust zijn om nieuwe potentiële trainers te inspireren en trainen en effectiever zijn in hun vermogen om Overdraagbare Sleutelvaardigheden te verwerken in hun niet-formele onderwijs en cursussen met veel verschillende jongeren. De voordelen van overdraagbare vaardigheden Voor werkgevers Werkgevers van jongeren hebben er baat bij als de jongeren zich meer bewust zijn van hun Overdraagbare Vaardigheden (verworven middels creatieve praktijk) en in staat zijn deze in sollicitatiebrieven en -gesprekken te onderbouwen. Voor bevolkingsgroepen De niet-formele onderwijssector binnen de creatieve en culturele bedrijfstak werkt vaak met groepen zoals: etnische minderheden en migrantengemeenschappen, werkloze jongeren, excriminelen, daklozen, jongeren met leerproblemen en in het bijzonder onderwijs en jongeren die het gevaar lopen in de criminaliteit te geraken. Al deze groepen hebben al een grote achterstand wat betreft hun toegang tot de arbeidsmarkt. Creatieve projecten bieden jongeren uit deze groepen de gelegenheid tot creatief bezig zijn en tegelijkertijd verbeteren ze hun essentiële sleutelvaardigheden in een omgeving die bevorderlijk en uitnodigend is voor wie die zich niet thuis voelt in formeel onderwijs.]

6 Hoe de toolkit te gebruiken Hoewel de toolkit is opgezet volgens een logische volgorde die vloeiend van het ene onderdeel naar het andere loopt, is het mogelijk tussen verschillende onderdelen waarin je geïnteresseerd bent heen en weer te gaan. Waarschijnlijk werkt het echter beter om je aan de hoofdvolgorde te houden, namelijk: 1. Volg de zelfevaluatiechecklist voor trainers en noteer een paar dingen die nog wat extra aandacht vragen 2. Bekijk de definitie van Overdraagbare Vaardigheden die we hanteren in dit programma 3. Bekijk de 10 vaardighedenthema's 4. Denk eens na over welke vaardigheden je in je eigen creatieve praktijk of kunstonderwijs zou kunnen verweven 5. Denk na over je klanten-/leerlingengroep. Welke vaardigheden hebben ze volgens jou het hardste nodig en hoe schat je de kans in dat je ze in jouw sessies kunt opnemen? 6. Maak een schema voor een sessie of een serie sessies waarin je plant om aan maximaal 3 Overdraagbare Vaardigheden te werken 7. Maak een korte vragenlijst voor aan het begin als de leerlingen bij je beginnen. Vraag ze de lijst tegen het einde nog een keer in te vullen en vergelijk de resultaten 8. Hoe denk je dat je het gedaan hebt aan het einde van de geplande sessie/sessies en hoeveel voortgang hebben zij geboekt? Waarmee kun jij en kunnen zij dit onderbouwen? 9. Tips voor toepassing

7 [Volg de zelfevaluatiechecklist voor trainers Bekijk de definitie van overdraagbare vaardigheden goed Bekijk de 10 vaardighedenthema's en neem ze goed in je op Bedenk welke vaardigheden het beste passen bij je leerlingen en je creatieve praktijk Maak een plan hoe je de overdraagbare vaardigheden in je sessies denkt te verweven - kies maximaal 3 vaardigheden Vraag leerlingen om een korte vragenlijst over die drie vaardigheden in te vullen aan het begin en het eind van de sessies of cursus Bekijk wat voor bewijsmateriaal je kunt verzamelen om te laten zien dat ze vooruitgang geboekt hebben]

8 5 10 vragen voor trainers/begeleiders Voordat we in detail op de toolkit ingaan, stellen we voor dat begeleiders allereerst een paar korte vragen beantwoorden over hun eigen ervaringen met Overdraagbare Vaardigheden. Hieronder staat een lijst met vragen over welke Overdraagbare Vaardigheden je denkt dat je door middel van je eigen creatieve praktijk hebt verworven, hoe en waar je ze hebt verworven en hoe je ze zou kunnen onderbouwen als je daarnaar gevraagd zou worden. Deze toolkit is ontworpen voor zowel ervaren/gevestigde trainers en degenen voor wie lesgeven in niet-formele situaties nieuw is. Het invullen van deze checklist en het werken met de toolkit zal een waardevolle bijdrage zijn aan je Voortgezette Professionele Ontwikkeling, ongeacht je ervaringsniveau. Checklistvragen NEE JA Overdraagbare Sleutelvaardigheden Begrijp je goed wat er bedoeld wordt met Overdraagbare Vaardigheden in de context van deze toolkit? Ben je op de hoogte van de Overdraagbare Sleutelvaardigheden waar werkgevers naar op zoek zijn? Kun je ten minste drie Overdraagbare Vaardigheden aanwijzen die je hebt verworven door onderwijs op het culturele vlak? Sleutelvaardigheden opnemen in je onderwijs en training Heb je ooit sleutel Overdraagbare Vaardigheden in een van je cursussen of onderwijssessies opgenomen? Heb je een idee hoe je zou kunnen beginnen met het inbedden van Overdraagbare Vaardigheden in je onderwijs? Heb je ooit een cursusplan of lesplan gemaakt voor het onderwijs dat je geeft? Bewijsstukken leveren Ben je op de hoogte van de soorten bewijsstukken die leerlingen kunnen overleggen om aan te tonen dat ze hun Overdraagbare Vaardigheden hebben ontwikkeld? Heb je ooit een portfolio met bewijsstukken moeten overleggen van jezelf of je leerlingen? Voortgang meten Weet je wat voor methodes jij en je leerlingen zouden kunnen gebruiken om hun voortgang te volgen

9 bij het verwerven van Overdraagbare Vaardigheden? Je creatieve praktijk Kun je 5 Overdraagbare Vaardigheden opsommen die kunnen voortvloeien uit het onderwijs dat je geeft in jouw vakgebied? Een vinkje in het Nee-hokje betekent dat er iets in de toolkit zou moeten staan waar je naar kunt kijken en waar je mee aan de slag kunt.

10 6 Het definiëren van Overdraagbare Sleutelvaardigheden Woordenlijst Sommige algemene termen rondom Overdraagbare Vaardigheden kunnen moeilijk precies te definiëren zijn. Daarom volgt hier ten behoeve van deze toolkit een korte woordenlijst met wat we met welke term bedoelen Sleutelvaardigheden: sleutelvaardigheden zijn de algemene vaardigheden die we als individu nodig hebben, zowel op het werk als in ons privéleven. Het zijn vaardigheden waarvoor men nationale standaarden kan vaststellen en het behalen waarvan men objectief kan beoordelen. Het zijn Overdraagbare Vaardigheden: als je ze eenmaal hebt, kun je ze in andere situaties toepassen. Kernvaardigheden: hetzelfde als sleutelvaardigheden, maar deze term wordt vooral in Schotland gebruikt Overdraagbare Vaardigheden: hetzelfde als sleutelvaardigheden Functionele vaardigheden: functionele vaardigheden hebben een engere definitie. Het zijn praktische vaardigheden in taal, wiskunde en ICT die leerlingen in staat stellen het meeste uit hun werk, onderwijs en dagelijks leven te halen. 6.1 Wat zijn overdraagbare vaardigheden? Voor Overdraagbare vaardigheden is een veelheid aan definities en schijnbaar uitwisselbare termen in omloop. Een gebrek aan standaardisatie van de term heeft geleid tot het gebruik van alternatieve aanduidingen zoals 'kernvaardigheden', 'persoonlijke vaardigheden', 'algemene vaardigheden', 'softe vaardigheden', 'functionele vaardigheden' en 'sleutelvaardigheden' om evenzeer te verwijzen naar het begrip niet-onderwerp-specifieke vaardigheden. Daarnaast variëren de lijsten van specifieke Overdraagbare Vaardigheden die belangrijk geacht worden enorm van onderwerp tot onderwerp en van institutie tot institutie. Voor deze toolkit definiëren we ze als volgt:

11 vaardigheden ontwikkeld in de ene situatie die kunnen worden toegepast in een andere situatie of vaardigheden ontwikkeld door ervaring die gebruikt kunnen worden op het werk". De kwestie van het verbeteren van de kansen op de arbeidsmarkt en de druk om leerlingen uit te rusten met de benodigde vaardigheden voor een toekomstige baan hebben de aandacht gevestigd op de noodzakelijkheid om leerlingen bewust te maken van de Overdraagbare Vaardigheden die ze ontwikkeld hebben tijdens hun verschillende vormen van onderwijs. Binnen een niet-formele onderwijsomgeving zijn jongeren zich er vaak niet van bewust dat ze wel degelijk Overdraagbare Vaardigheden leren die hun later in hun leven van pas zullen komen. Zoals reeds gezegd richten Overdraagbare Vaardigheden zich in het algemeen op een aantal gemeenschappelijke gebieden, zoals: communicatieve vaardigheden; rekenvaardigheid; het gebruikmaken van informatietechnologie; leren hoe te leren, teamwork; leiderschap, problemen oplossen; interpersoonlijke vaardigheden, etc.

12 6.2 Op welke sleutelvaardigheden richt deze toolkit zich? We hebben een heel scala aan Overdraagbare Vaardigheden de revue laten passeren en ten behoeve van deze toolkit de volgende geselecteerd: Degene waarvan werkgevers zeggen dat ze ze willen Degene waarvan begeleiders ons verteld hebben dat ze bij veel van hun leerlingen ontbreken Degene waarvan wij denken dat ze door middel van creatieve sessies behaald kunnen worden In hoofdstuk 7 hebben we ze gegroepeerd in 10 themagebieden. 6.3 Waarom zijn deze vaardigheden van belang? Werkgevers en personeelswervers vragen vaak om deze vaardigheden te onderbouwen en zoeken in sollicitaties naar bewijs dat laat zien dat de kandidaat ze heeft ontwikkeld. Als de leerling in staat is om aan te geven wanneer, waar, wat en hoe hij of zij bepaalde Overdraagbare Vaardigheden en competenties heeft ontwikkeld, levert dat een voorsprong op als het erom gaat een effectieve sollicitatie te doen en goed te presteren in een sollicitatiegesprek, een auditie, of tijdens acquisitie. Bepaalde soorten van activiteit ontplooien, vooral als jongeren de kans krijgen om op een hoger verantwoordelijkheidsniveau deel te nemen, kan helpen bij werkgerelateerde vaardigheden zoals teamwerk, beslissingen nemen, planning en projectmanagement; het hebben van deze vaardigheden is een pluspunt bij sollicitaties en het vergroot de kansen op vooruitgang in een gekozen werkveld. 6.4 Hoe passen deze vaardigheden bij specifieke kwalificaties? Voor sommige organisaties zal het ook belangrijk zijn dat de Overdraagbare Vaardigheden goed in overeenstemming te brengen zijn met de kwalificaties die trainers bieden en waar leerlingen naartoe werken. Hoofdstuk 11 biedt enkele tips voor wat dat zou kunnen betekenen. "Ik denk dat het belangrijk is om deze overdraagbare vaardigheden in te bedden in het werk dat we doen met jongeren....ik denk dat een hoop sleutelvaardigheden geleerd worden door middel van culturele werkzaamheden; bij het werken met jongeren die in een moeilijke situatie zitten is cultuur zelfs een prachtige manier om deze sleutelvaardigheden te stimuleren,

13 want ze zijn over het algemeen werkzaam en creatief in een werkveld dat ze leuk vinden en wat ze willen doen." WAC begeleider

14 7 De 10 vaardighedenthema's [1 Communicatie 2 Rekenvaardigheid 3 Technologie 4 Interpersoonlijk 5 Persoonlijk 6 Informatie 7 Creatief Denken 8 Organisatorisch 9 Zakelijk 10 Leren en Oefenen] Deze toolkit richt zich op 10 themagebieden van Overdraagbare Vaardigheden die men met recht kan omschrijven als vaardigheden voor het leven. We hebben besloten een aantal vaardigheden op te nemen die ook het vaakst gevraagd worden door werkgevers die op zoek zijn naar nieuw personeel en waarvan wij denken dat ze behaald kunnen worden door middel van cursussen in de creatieve sector en de praktijk van niet-formele leersituaties. Waar sommige vaardigheden heel specifiek van aard en voor een heel bepaald beroep van nut zijn (bijv. noten kunnen lezen als je klassiek musicus wilt worden), zijn Overdraagbare Vaardigheden juist meer 'softe' vaardigheden die iemand in staat stellen om effectiever te worden in zijn of haar dagelijkse rol op het werk - bijv. bij het uitwerken van projecten. Naar men zegt raken technische vaardigheden snel achterhaald bij de voortschrijdende ontwikkeling van de techniek (bijv. de muziektechnologische software van tegenwoordig is een enorme stap voorwaarts ten opzichte van 10 jaar geleden), terwijl een leerling de Overdraagbare Vaardigheden die hij of zij ontwikkelt daarentegen zal behouden en verder

15 uitbreiden.

16 THEMA 1: Communicatieve vaardigheden [Mondelinge communicatie -Spraak gebruiken om effectief ideeën te uiten en informatie of uitleg te geven. Bijvoorbeeld: optreden en entertainen, spreken in het openbaar, ideeën goed naar voren en aan de man brengen, meningen en gevoelens uiten, mensen interviewen, goede telefoonmanieren, deelnemen in groepsdiscussies Schriftelijke Communicatie -Eenvoudige, goed onder woorden gebrachte, makkelijk te begrijpen en interessante tekst in een passende vorm produceren: s, verslagen, zakelijke en financieringsvoorstellen, liedteksten, poëzie, persberichten, artikelen, reclamemateriaal, websites, sociale media, etc. Non-verbale communicatie -In staat zijn op een positieve en constructieve manier te handelen, reageren en luisteren: Aandachtig luisteren, een positief en zelfverzekerd zelfbeeld overbrengen, goede lichaamstaal ontwikkelen, een goede verstandhouding met heel verschillende mensen opbouwen, op nonverbale signalen reageren, etc.] THEMA 4: Interpersoonlijke vaardigheden (met andere mensen samenwerken) [Teamwerk -In staat zijn effectief met andere mensen samen te werken om doelstellingen te halen. Training, onderwijs, begeleiding, coaching -In staat zijn kennis en vaardigheden met anderen te delen en ze te helpen om in zowel formele als niet-formele situaties te leren Effectieve relaties opbouwen & onderhouden -Openstaan voor de meningen en belangen van anderen, gepaste steun verlenen, een gevoel van humor overbrengen, gevoelens op een juiste manier uiten, een positieve en uitnodigende omgeving scheppen

17 Onderhandelen -Discussies voeren met mensen om een punt van onderlinge tevredenheid en overeenstemming te bereiken. Aanpassen -Je gedrag veranderen of aanpassen naar gelang de behoeftes, wensen of eisen van anderen. Met klachten en feedback omgaan -In staat zijn adequaat om te gaan met verschillende soorten feedback en kritiek.]

18 THEMA 5: Persoonlijke vaardigheden [Timemanagement -Op tijd komen voor sollicitatiegesprekken, vergaderingen, de werkdag, repetities, evenementen, etc. Eveneens in staat zijn de juiste hoeveelheid tijd voor verschillende taken uit te trekken Image -Je bewust zijn van de invloed van je eigen stijl, geschikte kleding voor verschillende situaties, hygiëne, lichamelijke gezondheid, etc. Leiderschap -In staat zijn te leiden en motiveren, de richting te bepalen, verantwoordelijkheid te delegeren en de toewijding van anderen te verzekeren. Flexibiliteit -In staat zijn plannen te aan te passen en te reageren op nieuwe informatie en/of situaties. Aanpassen aan nieuwe omgevingen Omgaan met obstakels en crisissen -In staat zijn de situatie te analyseren en te reageren als het niet volgens plan gaat Doelen stellen -In staat zijn voor jezelf SMART (Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch, Tijdgebonden) doelen te formuleren en stellen]

19 THEMA 7: Creatieve denkvermogens [Creativiteit, voorstellingsvermogen en initiatief -Nieuwe oplossingen en benaderingen voor problemen bedenken -Bestaand materiaal en bestaande ideeën en informatie op een nieuwe manier combineren -Problemen, patronen en kansen zien -Bestaande producten, procedures, etc. door innovatie verbeteren -In staat zijn onafhankelijk te denken en handelen Beslissingen nemen -Mogelijkheden vinden, ze evalueren, prioriteiten stellen en vervolgens de beste manier van aanpak kiezen. Probleemoplossing -Een geschikte methode of techniek vinden en gebruiken om een oplossing te bereiken. Mogelijkheden en resultaten voorspellen -In staat zijn om na te denken over "Wat als..." scenario's en hoe ermee om te gaan vergelijkbaar met risicobeheersingsvaardigheden]

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS

TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS TRAINING COMMUNICATIE VAARDIGHEDEN DOOR SASKIA KETTELERIJ & GEORGIOS LAZAKIS 31/10/ 13 INTRODUCTIE Welkom! Vandaag gaan we gezamenlijk ervaringen delen over de vorige bijeenkomst. Jullie hebben in groepjes

Nadere informatie

OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR

OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR OVERDRAAGBARE VAARDIGHEDEN IN DE CREATIEVE & CULTURELE SECTOR INHOUD 1 Introductie 3 2 Voorwoord 4 3 Wat bevat de toolkit? 5 4 Het doel en de voordelen van de toolkit 6 5 Hoe de toolkit te gebruiken 8

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden.

Naast basiscompetenties als opleiding en ervaring kunnen in hoofdlijnen bijvoorbeeld de volgende hoofd- en subcompetenties worden onderscheiden. Competentieprofiel Op het moment dat duidelijk is welke kant de organisatie op moet, is nog niet zonneklaar wat de wijziging gaat betekenen voor ieder afzonderlijk lid en groep van de betreffende organisatorische

Nadere informatie

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid

INtheMC. Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4. Aanvinken v=voldoende a = aanpassen 2=2e gelegenheid Over internationalisering en I-BPV; student opdrachten INtheMC Opdracht/titel: 7 Werken in het buitenland De taal Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008

Inhoud. Subject: Taak 1.2.16 Wat is een portfolio? Paul van der Linden MT1a Periode 2 School Docoments, user 9994 Year 2007-2008 Inhoud Taak 1.2.16 Inhoud... 1 Voorwoord... 2... 3 Wat is de inhoud van een portfolio?... 3 Persoonlijk CV... 3 Persoonlijke Competenties... 4 Dossier... 4 Persoonlijk Ontwikkelingsplan... 4 Hoe kan ik

Nadere informatie

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen

Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Bruikbare Aanbevelingen om de EILEEN- Benadering toe te passen Verbeterd interculturele leren in Europese ondernemingen Nederlandstalige Versie Dutch Language Version De EILEEN Aanbevelingen Introductie

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Cursusspel. GGNet Communicatie

Cursusspel. GGNet Communicatie Cursusspel Bij GGNet worden verschillende dingen (activiteiten) gedaan om mensen te helpen. Bepaalde therapieën (zo word het wel genoemd om je ergens mee te leren omgaan) of cursussen. Denk aan muziektherapie,

Nadere informatie

TMA performancematrix

TMA performancematrix TMA performancematrix Demo accountmanager Demo Medewerker 18 december 2013 Stadionweg 37A 3077 AR Rotterdam T 010-3409955 I www.priman.nl E info@priman.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 TMA performancematrix

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Korte Handleiding EMPLOY

Korte Handleiding EMPLOY Korte Handleiding EMPLOY This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author. The Commission cannot be held responsible for

Nadere informatie

Basis Individuele Coaching (BIC)

Basis Individuele Coaching (BIC) Basis Individuele Coaching (BIC) 5 stappen tot het Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP) Voorbereiding, uitgangspunten en stappenplan POP, competentielijst en checklist www.liannevandriel.nl Lianne van Driel

Nadere informatie

Competenties en kwaliteiten van de topsporter (1 van 9)

Competenties en kwaliteiten van de topsporter (1 van 9) (1 van 9) Doorzettingsvermogen Dit is een eigenschap die elke topsporter bezit. Gaan voor het hoogst haalbare doel en hiervoor niet afwijken als er een teleurstelling of tegenslag is. Resultaatgerichtheid

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst

Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Oefening: Profiel en valkuilen vragenlijst Dit is een korte vragenlijst die bedoeld is om een aantal van je denkbeelden, attitudes en gedrag in werksituaties in kaart te brengen. Wees zo eerlijk mogelijk

Nadere informatie

TSI TriMetrix. Enno Niemus. Persoonlijke Talenten Plus Profiel. Functie Bedrijf 11-4-2013

TSI TriMetrix. Enno Niemus. Persoonlijke Talenten Plus Profiel. Functie Bedrijf 11-4-2013 TSI TriMetrix Persoonlijke Talenten Plus Profiel Functie Bedrijf 11-4-2013 Beijumerweg 15 9737 AB Groningen Tel: (+31)6-13912658 Uw eigen, unieke rangorde van persoonlijke talenten vormt de sleutel tot

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel

Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Authentieke instructiemodel Workshop voorbereiden Uitleg Start De workshop start met een echte, herkenbare en uitdagende situatie. (v.b. het is een probleem, een prestatie, het heeft

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere.

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Als jongere (al dan niet aan het werk) kan je mytalent@work

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV DE 5: MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV Een handleiding vol met tips over het opstellen van een duidelijk en goed cv. L1NDA 1 Introductie Als je gaat solliciteren is een spetterend CV essentieel. Het is

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Praktische begeleiding voor werknemers die zich succesvol willen presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen!

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Interne begeleiders 26 november 2009 Berber Klein & Henk Logtenberg Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Rekenspecialisten De AGENDA 1. Ervaringen uitwisselen Gebruik maken van elkaars ervaringen

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd?

Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? Ruime ervaring als schoolleider, en toch nog niet geregistreerd? MijnID.nu en QRM helpen je op weg naar geregistreerd directeur onderwijs. MijnID.nu en QRM bieden gezamenlijk een traject aan tot een erkend

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA C training Ervaring is de optelsom van uw eerder gemaakte fouten! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die 3 tot 8 jaar ervaring hebben in

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Hoe je met vertrouwen een volgende carrière stap maakt

Hoe je met vertrouwen een volgende carrière stap maakt Hoe je met vertrouwen een volgende carrière stap maakt Dit is de applicatie van de blog Hoe je met vertrouwen een volgende carrière stap maakt zoals gepubliceerd op careerandlifecoaching.eu Wij bieden

Nadere informatie

Tien competenties voor de 21 e eeuw

Tien competenties voor de 21 e eeuw Tien competenties voor de 21 e eeuw Natuurlijk leren in de 21 e eeuw 28 september, Keete Voerman en Anne Remmerswaal Programma Introductie Waar denk je aan? Uitwerking model Aan de slag met aanpak voor

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL

Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL Door: Fréderieke van Eersel (Eigenaar Eduet www.eduet.nl /adviseur eigentijds onderwijs) Op veel onderwijssites en in veel beleidsstukken kom je de term 21st

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel

Verantwoording 1.1 Keuze van de titel 1 13 Verantwoording 1.1 Keuze van de titel Voor je ligt het handboek Training sociale vaardigheden. Dit boek is geschreven voor iedereen die te maken heeft met kinderen tussen de tien en vijftien jaar

Nadere informatie

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld

Competentie Definitie % Nodig % Ontwikkeld 3.2 Het Merk IK Les 12: Competenties Opdracht: Lees/bekijk eerst de les in de online omgeving. 1. Geef achter elke competentie eerst aan in percentages in welke mate deze competentie gewenst is met betrekking

Nadere informatie

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE

B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE B1 - DESKUNDIGE LEIDINGGEVENDE Competentieprofiel Waardegebonden competenties Klantgerichtheid De dienstverlening afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van interne klanten en burgers, ook

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner

Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner Faculteit Economie en Management Minor NLP: Opleiding Technician en Practitioner NLP NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren (Bandler en Grinder,

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud coaching Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud Les 1. Wat is coaching? Coaching: verwezenlijk je dromen en ervaar succes! Stappenplan Het beroep Wat is coaching en wat is het niet? De verschillen

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard versie: 2005 De Investors In People standaard Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen Een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat

Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire. Voorbeeld Kandidaat Rapport TLC-Q Team Leadership Competence Questionnaire Naam Adviseur Voorbeeld Kandidaat Reinier Butot Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN

PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je wilt professioneler en klantgerichter telefoongesprekken

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM

PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM PROJECT 2014 FLL WORLD CLASS SM In het FLL World Class SM Project zal jullie team: Een onderwerp kiezen waar jullie enthousiast over zijn of altijd al meer over hebben willen weten. Een innovatieve oplossing

Nadere informatie

Verrijking leervaardigheden

Verrijking leervaardigheden Keuzedeel mbo Verrijking leervaardigheden behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable?

Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Het ontwikkelen van de vastgestelde Competenties van Crisis Management Teamleden: wat is trainable? Niet alle competenties zijn even gemakkelijk te trainen. Ook zijn ze niet allemaal op dezelfde wijze

Nadere informatie

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid.

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Hardlopen roeien, motorrijden, zwemmen. Parapente Foto: Schotland,cairngorms.co.uk/

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Naam:... Personeel 23 september Naam:... Portfolio in het kader van het assessment. Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het

Naam:... Personeel 23 september Naam:... Portfolio in het kader van het assessment. Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het Werkveld Datum Personeel 23 september 2016 Naam:... Portfolio in het kader van het assessment Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Manual: handleiding opstarten Skills Lab

Manual: handleiding opstarten Skills Lab Manual: handleiding opstarten Skills Lab Dit is een handleiding voor professionals die zelf een Skills Lab willen starten. Skills Lab wil de werkmogelijkheden voor mensen met ASS vergroten door hen te

Nadere informatie

Bloom. Taxonomie van. in de praktijk

Bloom. Taxonomie van. in de praktijk Bloom Taxonomie van in de praktijk De taxonomie van Bloom kan worden toegepast als praktisch hulpmiddel bij het differentiëren in denken en doen. Het helpt je om in je vraagstelling een plaats te geven

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier functie Naam medewerker Naam leidinggevende Naam manager Functie medewerker Ervaren ArcheoTolk Functieklasse 3 Periode van de beoordeling Datum beoordelingsgesprek Toelichting op

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Praktijkschool Westfriesland

Praktijkschool Westfriesland Beste ouders/verzorgers, Praktijkonderwijs is een (bijzondere) richting in het voortgezet onderwijs. Praktijkonderwijs is eindonderwijs en richt zich op het verwerven van competenties. De leerlingen worden

Nadere informatie

Verstandelijke beperkingen

Verstandelijke beperkingen 11 2 Verstandelijke beperkingen 2.1 Definitie 12 2.1.1 Denken 12 2.1.2 Vaardigheden 12 2.1.3 Vroegtijdig en levenslang aanwezig 13 2.2 Enkele belangrijke overwegingen 13 2.3 Ernst van verstandelijke beperking

Nadere informatie

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT

Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Nr. HANDLEIDING PORTFOLIO GROEPSLESDOCENT INFORMATIE VOOR DE CURSIST / EXAMENKANDIDAAT Stappenplan Proeve van Bekwaamheid Fit!vak Groepslesdocent Portfolio Groepslesdocent Fit!vak Deelopdrachten 1: Het

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Open training Constructief Beïnvloeden

Open training Constructief Beïnvloeden Open training Constructief Beïnvloeden 2 Deze vierdaagse training biedt u de kans uw persoonlijke effectiviteit in allerlei beïnvloedings-situaties te verhogen: leiding geven, adviseren, stuurgroepen,

Nadere informatie

Wat levert een leven lang leren nou op? 8 oktober 2013, Renate Wesselink

Wat levert een leven lang leren nou op? 8 oktober 2013, Renate Wesselink Wat levert een leven lang leren nou op? 8 oktober 2013, Renate Wesselink Inhoud Wat levert een LLL de werknemer op? Wat levert een LLL de werkgever op? Tips voor werkgevers om rendement te verhogen Wat

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING

INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING INNOVATION BY MAKING LEARNING BY DOING 1 INNOVATION BY MAKING, LEARNING BY DOING Bij alles wat we doen, hanteren we deze twee principes. Innovation happens by making. The only way to learn innovation is

Nadere informatie

Hieronder tref je een overzicht van 51 waarden. De opdracht werkt als volgt:

Hieronder tref je een overzicht van 51 waarden. De opdracht werkt als volgt: Werkwaarden Je bewust worden van je werkwaarden geeft meer inzicht in je huidige werkgeluk en de invloed daarvan op je energie niveau. Het geeft je inzicht in wat werk betekent voor jouw als individu.

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie