Verslag Werkgeversbijeenkomst 4 februari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Werkgeversbijeenkomst 4 februari 2010"

Transcriptie

1 Verslag Werkgeversbijeenkomst 4 februari Inleiding 2. Presentatie Nederland wordt anders door Marc Keizer en Marjan van Herpen 3. Presentatie Nico van Bockhoven, praktijkcoördinator Academie van Bouwkunst 1. Inleiding Aart Oxenaar, directeur van de Academie van Bouwkunst, opent de werkgeversavond en heet iedereen welkom. Nico van Bockhooven, praktijkcoördinator van de Academie van Bouwkunst, verzorgt de verdere inleiding van het programma. De bijeenkomst zal in het teken van de crisis staan. De Academie wil laten zien wat er voor werkzoekende studenten geregeld is om toch de nodige praktijkervaring te krijgen. Als eerste geven twee studenten van de Academie van Bouwkunst een presentatie van hun ervaring met het ontwerplab in Nagele. Het atelier van de Rijksbouwmeester heeft een aantal ontwerplabs geïnitieerd. De Academie heeft met succes bepleit dat studenten van de Academie kunnen solliciteren naar een plaats bij een van de ontwerplabs. De Academie heeft deelname van de labs onder de studenten gepromoot met als resultaat dat 7 studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam aan diverse ontwerplabs hebben deelgenomen. In het tweede deel van de bijeenkomst laat Nico van Bockhooven zien hoe de Academie reageert op de werkgelegenheidsituatie van de academiestudenten. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de praktijkateliers die de Academie met verschillende bureaus heeft geïnitieerd. 2. Presentatie Nederland wordt anders De presentatie wordt gegeven door Marc Keizer en Marjan van Herpen. Zij hebben drie maanden lang met vijftien andere architecten aan het project-nagele meegewerkt. De groep heeft op gelijk niveau met elkaar samengewerkt. Ook is er een locatie voor ze gereserveerd zodat ze in de nacht van donderdag op vrijdag daar konden verblijven. Dit was erg positief, ze konden zich mengen onder de inwoners van Nagele en horen wat zij van hun dorp vinden. Het oorspronkelijke idee van de gemeente was om Nagele uit te breiden of binnen de grenzen te verdichten. Het ontwerplab zag deze voor de hand liggende oplossingen niet als oplossing en heeft in een veel bredere context naar Nagele en de omgeving gekeken en verrassende ideeën naar voren gebracht. Eén van de voorstellen was de bestaande woningen met behoud van het monumentale karakter op verschillende manieren op of achter de woning uit te kunnen breiden (de Nagele -catalogus). De woningen zijn namelijk te klein voor gezinnen die om die reden uit het dorp wegtrekken. Door de bestaande voorraad van kleine woningen te vergroten worden ze ook geschikt voor gezinnen. Daarnaast hebben ze voorgesteld om de rond Nagele liggende (voormalige) boerenerven ( Groot Nagele ) te transformeren tot woonerven, bedrijf-erven en recreatie-erven. Een belangrijk onderdeel van de studie was het intensieve contact met de inwoners van Nagele en de politiek. Er is van het plan een handboek en een werkboek gemaakt. Na aanvankelijke scepsis van de bewoners (het zoveelste plan voor Nagele), waren ze uiteindelijk erg enthousiast over de voorstellen, mede doordat ze intensief bij de planvorming betrokken werden. Ook de gemeente en woningcorporaties zijn enthousiast over het plan. De gemeente heeft de intentie uitgesproken met de studie verder te willen gaan. De 15 architecten die aan de studie hebben meegewerkt kunnen bij een vervolgopdracht exclusief solliciteren om met de verdere uitwerking aan de slag te gaan. Marc en Marjan vinden de ontwerplabs heel gunstig en leerzaam voor de studenten. 1

2 Vragen Aart Oxenaar: Hebben jullie voor dit ontwerplab al andere werkervaring opgedaan? Marjan heeft bij andere bedrijven gewerkt, maar dat was allemaal iets kleinschaliger. Dit was voor haar een eerste echte grote opdracht. Marc heeft ook bij andere werkgevers gewerkt, maar dit is toch een ander niveau dan bij de andere bedrijven. Hebben jullie je aan de opdrachtomschrijving gehouden? Officieel niet. Ze zijn hier zonder plan of druk mee gestart en het is goed uitgepakt. Nico van Bockhooven concludeert dat de studenten tijdens het ontwerplab in het kader van het buitenschoole curriculum met een aantal interessante kanten van het vak hebben kennisgemaakt (overleg met bewoners en politiek, ontwerpen met meerdere architecten / disciplines, het maken van een publicatie). 3. Presentatie Nico van Bockhooven Nico geeft een overzicht van de werkgelegenheid onder de academiestudenten. Daarbij dient bedacht te worden dat het een momentopname is. De situatie verandert continu. jaar Studenten zonder werk Datum: Waarvan: ateliers ontwerplabs Niet werkzoekend anders bekent A L1 0 S1 0 A L in buitenland S2 1 1 A in buitenland L3 1 1 S3 0 A L4 0 S4 0 totaal studenten totaal, waarvan 14 gaststudenten (ongeveer % van de diplomastudenten zonder werk) De Academie kijkt niet alleen naar het aantal studenten dat werkzoekend is, maar heeft ook oog voor andere aspecten die met werkeloosheid te maken kunnen hebben en speelt daar op in: 2

3 Faciliteiten van de Academie van Bouwkunst Door het ontbreken van een werkplek zijn er studenten die geen adequate plek voor studie meer hebben. Veel studenten verrichtten werkzaamheden voor hun studie bij hun werkgever. De Academie heeft een ruimere openstelling ingevoerd om hier te kunnen werken en studeren en ook extra ruimte voor studenten voor gebruik van het maquetteatelier gereserveerd. Aanbod van extra cursussen Studenten kunnen de tijd die ze door het ontbreken van werk nu hebben ook gebruiken om een aantal dingen te ondernemen waar ze normaal gesproken niet aan toe komen. De Academie biedt een aantal extra cursussen aan: Leren presenteren Aangepaste cursus timemanagement (geeft studenten een verfrissende en versterkende bijdrage in het zoeken en vinden van werk) Projectmanagement en contractvorming. De belangstelling voor deze extra cursussen is groot. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het studiesecretariaat van de Academie van Bouwkunst. Instrumenten in die er toe bijdragen dat studenten hun praktijkdeel van de studie kunnen continueren: De student als zelfstandig ondernemer / freelancer. Het is niet toegestaan om tijdens de opleiding als zelfstandig ondernemer of freelancer te functioneren. Onder bepaalde voorwaarden(wordt individueel beoordeeld) kan een uitzondering worden gemaakt. Studeren en werken in het buitenland Voor een aantal studenten kan het een goed moment zijn om het voornemen om een periode in het buitenland te studeren en te werken nu te realiseren. Van deze mogelijkheid wordt nog weinig gebruik gemaakt. De Academie van Bouwkunst ziet graag dat studenten meer voor korte tijd in het buitenland gaan studeren en/of werken. Ontwerplabs van het atelier van de rijksbouwmeester. De Academie van Bouwkunst heeft bij het Atelier van de Rijksbouwmeester met succes bepleit dat deelname aan de ontwerplabs ook voor studenten van de Academie van Bouwkunst mogelijk is. Van deze mogelijkheid is royaal gebruik gemaakt Ruimte in het programma benutten. Minimaal 840 uur per jaar praktijkervaring. Wordt individueel per student bekeken. Praktijkateliers De ateliers worden ondergebracht bij professionele bureaus (ontwerpbureaus, overheden) die faciliteiten en begeleiding van ervaren professionals bieden. Deze werkgevers zijn feitelijk de aanbieders van de diverse praktijkateliers. Er worden ateliers met diverse projecten aangeboden. De projecten betreffen opgaven die aansluiten bij het curriculum van de beroepspraktijk en zijn onderverdeeld in een vijftal thema s met een relatie met het buitenschools curriculum. 3

4 Studenten kunnen solliciteren naar één van de aangeboden ateliers. De verschillende projecten die aangeboden worden bieden de mogelijkheid om een keuze te maken voor een project dat een aanvulling vormt op de tot nu toe verworven praktijkervaring. De praktijkateliers zijn zo een unieke kans om voor een periode op een specifiek aspect van de beroepspraktijk te studeren. Net als bij een reguliere vacature de werkgever bepaalt wie hij aanneemt, bepaalt de aanbieder wie hij tot het atelier toelaat. Ateliers bestaan uit maximaal vijf studenten, de aanbieder bepaalt het aantal studenten dat aan een atelier deel kan nemen. De ateliers worden gedurende twintig uur binnen reguliere arbeidstijden op maandag tot en met donderdag gehouden. De werktijden worden in overleg met de aanbieder afgesproken. Studenten kunnen maximaal drie maanden deelnemen aan een atelier. Na deze drie maanden kan een student naar een plaats in een ander atelier solliciteren. De aanbieder sluit een contract met de student. De Academie van bouwkunst heeft voor dit doel een standaardcontract opgesteld. Dit standaardcontract moet gebruikt worden om te zorgen dat er geen arbeidsrelatie ontstaat tussen aanbieder en student. Aanbieder en student kunnen in onderling overleg bepalingen aan dit contract toevoegen (bijvoorbeeld huisregels e.d.) zolang die niet strijdig zijn met de standaardbepalingen in dit contract. Ateliers versus uitkering Het UWV verleent voor studenten van de Academie van Bouwkunst geen generieke vrijstelling voor verplichtingen die ze stelt voor het verkrijgen of behouden van een uitkering. Een student/werknemer die werkloos is krijgt in principe van het UWV/werkbedrijf een werkcoach aangewezen die hem/haar begeleid naar betaald werk. Met deze coach kan de student individueel bespreken of hij/zij met behoud van uitkering, zonder sollicitatieverplichtingen, mag deelnemen aan het atelier. Los daarvan wordt in het contract dat met de aanbieder gesloten wordt vastgelegd dat studenten beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Zolang studenten beschikbaar blijven voor de arbeidsmark en voldoen aan de verplichtingen die het UWV stelt in het kader van een uitkering kunnen ze deelnemen aan het atelier met behoud van uitkering. Door beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt behouden studenten een eventueel recht op een uitkering. Tijdens deelname aan een atelier blijven werkzoekenden actief zoeken naar een reguliere arbeidsbetrekking en verlaten ze het atelier als ze dit vinden. De studenten ontvangen voor deelname aan de ateliers geen vergoeding Thema s, projecten en aanbieders De praktijkateliers worden aangeboden en gefaciliteerd door werkgevers uit de regio. De faciliteiten bestaan uit het beschikbaar stellen van ruimte, apparatuur, programmatuur en coaching door een van de reguliere medewerkers van de aanbieder. In de ateliers wordt gedurende drie maanden gewerkt aan projecten die gekoppeld zijn aan het buitenschools curriculum. De werkgevers dragen voorstellen aan voor projecten, de Academie beoordeelt of de projecten passen binnen het buitenschools curriculum en deelt het in bij een van de thema s. 4

5 Er zijn vijf thema s geformuleerd die een directe relatie hebben met het buitenschools curriculum. Projecten van aanbieders worden gekoppeld aan deze vijf thema s. In het onderstaande schema staan de diverse thema s, de relatie met het Buitenschoolse Curriculum en de diverse projecten die aanbieders tot nu toe hebben voorgesteld. De diverse projecten worden via een advertentie op intranet en via een aan alle studenten aangeboden. Thema Ateliers / projecten aanbieder Relatie met buitenschools curriculum 1 Onderzoek & ontwerp I, IV, V Programmatisch onderzoek, Waterwoning Architectuurstudio HH Typeonderzoek, schrijven / publiceren Publiceren Architectuurstudio HH Catalogus stedelijk profiel Soeters van Eldonk Diverse voorstellen HvdN 2 Techniek & ontwerp I, II, V, VI Integratie van technieken (Bouwfysica en installaties) en architectonisch ontwerp Duurzame woningbouw M3H architecten 3 Maatschappij & ontwerp Positie, rol, houding ontwerper Eengezins appartementen Diverse voorstellen Nieuwe Meer Wonen voor één ouder gezinnen Heren 5 architecten HvdN Arjen Karsen + Allen Hosper Abbink de Haas I, III, X 4 Detail & ontwerp I, IV, IX Bouwvoorbereiding, detailanalyse, documentatie onderzoek woningen / BIM Baksteen gevels Arhons & Gelauff Wingender Hovenier 5 Regelgeving & ontwerp I, VII Integratie van wet en regelgeving en architectonisch ontwerp Ateliers in uitvoering Ateliers in voorbereiding Voorstellen Ateliers 5

6 Samenvatting leerdoelen beroepspraktijk volgens buitenschools curriculum. (Zie voor een uitgebreide omschrijving van de leerdoelen en de resultaten van de leerdoelen het buitenschoolse curriculum) architectuur stedenbouw landschapsarchitectuur I Architectonisch ontwerpen Stedenbouwkundig ontwerpen Landschapsarchitectonisch ontwerpen II Presentatie Presentatie Presentatie III Beroep Beroep Beroep IV Onderzoek en Onderzoek en Onderzoek en voorbereiding projectvoorbereiding projectvoorbereiding V Constructie Kennis van verwante Technieken disciplines VI Bouwfysica en installaties Techniek Kennis van aanverwante disciplines VII Bouwvoorschriften Regelgeving Regelgeving VIII Kosten Kosten Kosten IX Uitvoeringstechniek Uitvoering Uitvoering X (Bouw)processen en procedures Processen en procedures Processen en procedures Deelnemers Op dit moment werken er zeven studenten verspreid over drie ateliers. De huidige ateliers lopen tot eind maart, daarna starten nieuwe ateliers. Het is moeilijk te voorspellen hoeveel deelnemers er dan zullen zijn, maar de Academie ziet nog geen verbetering op de arbeidsmarkt. 6

7 4. VRAGEN / DISCUSSIE Hanneke Kijne (Hosper BV): Vind het heel goed dat deze nieuwe mogelijkheden er nu zijn. Wat haar wel verbaasd is dat er bij haar kantoor minder aanmeldingen zijn voor stage. Er wordt gezegd dat dit heeft te maken met het feit dat je geen stage mag lopen van het UWV maar het beleid van het UWV lijkt niet generiek maar afhankelijk van de situatie van de werkzoekende en de visie van de aangewezen werkcoach van het UWV. Wat betreft de crisis lopen ze als bureau voor landschaparchitectuur en stedenbouw waarschijnlijk ongeveer 1,5 jaar achter op de architectuur. Het bedrijf heeft er nu nog weinig last van. Henk Schuitemaker: Op dit moment is zijn bureau (landschaparchitectuur) nog veel bezig met lopende projecten maar als die afgerond zijn zal het waarschijnlijk wel gaan teruglopen. Dick de Gunst, Hans van Heeswijk architecten: In tegenstelling tot andere bedrijven zijn zij juist aan het groeien. De aanpak van de Academie vindt hij erg goed bekeken. Hij vindt het positief voor de studenten en bedrijven. De studenten krijgen hierdoor eerder verschillende contacten en meer verschillende werkervaring. Hij is er erg blij mee. Juul Reuzen, Wingender Hovenier architecten: Vindt dat zo de goede kant van de crisis aangepakt wordt. Vraag & aanbod worden zo bij elkaar gebracht. Door aanwezigen wordt de vraag gesteld of voor de werkzaamheden waar tijdens de ateliers aan gewerkt wordt geen geld betaald moet worden als het zo waardevol is? Tijdens de praktijkateliers wordt echter gewerkt aan onderwerpen waar bureaus geen opdracht van marktpartijen en overheid voor krijgen maar waaraan ze wel graag vanuit een fascinatie voor een bepaald onderwerp of voor de ontwikkeling van hun bureau willen werken. De studenten krijgen de mogelijkheid om op een specifiek onderdeel, gerelateerd aan het buitenschoolse curriculum, praktijkervaring op te doen, de bureaus krijgen een waardevol onderzoekresultaat. De resultaten kunnen ook voor de Academie relevant zijn. De Academie waakt er wel voor dat de onderwerpen geen directe acquisitieprojecten voor de bureaus betreffen zoals prijsvragen en pitches. Hanneke Kijne: Vraagt zich af of 3 maanden wel lang genoeg is. Nico van Bockhooven: Dit is nog niet goed te zeggen omdat we hier nog maar kort mee bezig zijn. (De ateliers zijn pas circa 1 maand goed op stoom). Ed Bijman (Heren 5 architecten): Heren 5 heeft nu 1 maand een atelier lopen en ze hebben het idee dat 3 maanden te kort is. De Academie heeft ook juridisch advies ingewonnen om te voorkomen dat er een arbeidsrelatie tussen werkgevers en studenten ontstaat. Een belangrijk aspect is dat de werkzaamheden verricht moeten worden met als doel het verwerven van kennis in het kader van een studie. Op advies van de advocaat is mede om die reden voor een niet al te lange periode van 3 maanden gekozen. Overigens kunnen ateliers als zodanig wel langer doorlopen, maar moeten de deelnemende studenten dan rouleren. De academie bekijkt of dit voor sommige ateliers mogelijk is. Hanneke: Vraagt of de resultaten ook gepresenteerd worden en gepubliceerd. 7

8 De Academie denkt na hoe de resultaten van de ateliers gedocumenteerd/gepubliceerd kunnen worden. Een mogelijkheid is dat er van de resultaten van de ateliers een apart katern gemaakt wordt. Aart Oxenaar: Er moet ook goed achter het werk van de student aan gezeten worden door de begeleider om het resultaat te optimaliseren zodat het ook interessant genoeg is voor publicatie. Een aanwezige stelt dat 20 uur per week te weinig is. Er is voor twintig uur per week gekozen omdat dit gemiddeld het minimale aantal uren is dat studenten conform het buitenschoolste curriculum moeten werken. Het stelt studenten tevens in de gelegenheid nog tijd te besteden aan het zoeken naar werk of op een andere wijze voor hun onderhoud iets bij te verdienen. Adam Smit: Dankzij dit initiatief is er beter zicht op wat er wel en niet speelt. Eventueel zou het voorwerk nog iets verbeterd kunnen worden. Nico van Bockhooven: Als werkgevers voorstellen voor projecten/ateliers hebben kunnen ze zich bij mij melden! 5 SLUITING. De avond wordt afgesloten met de conclusie dat de werkgevers voornamelijk zeer positief zijn over het concept van de praktijkateliers. De Academie nodigt de aanwezigen uit om gebruik te maken van het buffet en na te praten met studenten, collega s en academiemedewerkers. 8

Praktijkateliers ALGEMENE INFORMATIE 11-11-2009

Praktijkateliers ALGEMENE INFORMATIE 11-11-2009 Praktijkateliers ALGEMENE INFORMATIE 11-11-2009 1. Inleiding De Academie van Bouwkunst Amsterdam heeft in samenwerking met diverse werkgevers uit de regio een programma opgezet dat voorziet in beroepservaring

Nadere informatie

De praktijk als buitenschools curriculum. Zelfsturing

De praktijk als buitenschools curriculum. Zelfsturing Academies van Bouwkunst Werkgeversbrochure De beroepspraktijk als onderdeel van de opleidingen tot architect, stedenbouwkundige & landschapsarchitect Deze brochure is bestemd voor werkgevers van medewerkers

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in Amsterdam-Zuid. Dinsdag 11 maart uur Maasstraat - Hoofddorppleinbuurt

Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in Amsterdam-Zuid. Dinsdag 11 maart uur Maasstraat - Hoofddorppleinbuurt UITNODIGING - PERSBERICHT - PROGRAMMA Mirjam Sterk opent eerste Stagestraat in -Zuid Dinsdag 11 maart 10.00-11.30 uur - Stichting Nederland PERSBERICHT 5 maart 2014 Mirjam Sterk opent eerste in -Zuid (Locatie:

Nadere informatie

INFORMATIE. Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay

INFORMATIE. Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay INFORMATIE Training 50 plus weer aan het werk Van Werknemer naar Werkondernemer No Cure No Pay Active Case Management stelt zich als doel dat u als 50-plusser weer aan de slag komt. Niet door als een gek

Nadere informatie

Workshop Solliciteren

Workshop Solliciteren Workshop Solliciteren Haagse Hogeschool Maandag 4 maart Saskia Slotboom Poll - Ik heb al een stageplek - Ik heb ideeën over waar ik stage wil lopen - Ik heb nog geen idee Workshop Solliciteren Tips om

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid

Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Decentralisatie-uitkering Programma Economische Zelfstandigheid Doel Het programma heeft als doel om de economische zelfstandigheid van vrouwen te vergroten door hen te stimuleren om stappen te zetten

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is.

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Voorkom een UWV sanctie 11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Alvorens ik je 11 checkpunten ga uitleggen welke je gaan helpen om te toetsen of je reïntegratie dossier

Nadere informatie

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2.

Toelatingseis: Deelnemers moeten over een Insights Discovery Profiel beschikken 2. Datum juli 2017 Betreft scholing Oriëntatie Op Teamleider OOT voor OMO-professionals In deze brief vindt u informatie met betrekking tot de opzet en inschrijving van een scholing voor OMO-professionals

Nadere informatie

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven.

Op de volgende pagina's worden bovengenoemde instrumenten uitvoeriger beschreven. Bijlage 1 Reintegratiemiddelen Chronologische volgorde van reïntegratiemiddelen, die ingezet kunnen worden tijdens het Van Werk Naar Werk-traject, hieronder volgt een beknopt overzicht: 1. arbeidsmarktprofiel

Nadere informatie

f Tel.: 0591-635841 Cliëntenraad Wsw Zuidoost Drenthe Cliëntenraad Wsw Postbus 30.001 7800 RA Emmen

f Tel.: 0591-635841 Cliëntenraad Wsw Zuidoost Drenthe Cliëntenraad Wsw Postbus 30.001 7800 RA Emmen Cliëntenraad Wsw Zuidoost Drenthe Cliëntenraad Wsw Postbus 30.001 f Tel.: 0591-635841 Email: Wswraadcaiive.nl Gemeente Emmen t.a.v de Gemeenteraad Postbus 30001 I M,- /1' /, (_./. ' «. C\, "lit ',t' t

Nadere informatie

Workshop Solliciteren

Workshop Solliciteren Workshop Solliciteren Haagse Hogeschool Maandag 4 maart Saskia Slotboom Poll - Ik heb al een stageplek - Ik heb ideeën over waar ik stage wil lopen - Ik heb nog geen idee Workshop Solliciteren Tips om

Nadere informatie

Wat bespreken we vandaag?

Wat bespreken we vandaag? Wat bespreken we vandaag? Kennismaking met de BNA Waarom is er een beroepservaringsperiode? Hoe is de beroepservaringsperiode geregeld? De nieuwe realiteit in de architectenbranche Hoe slaan we ons er

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

werkatelier Kansen Drents-Friese flank

werkatelier Kansen Drents-Friese flank werkatelier Kansen Drents-Friese flank 20 april 2011 Bron: Drents Friese Wold, Atelier Mooi Drenthe Inhoud Het concept werkatelier 3 Werkatelier Kansen Drents-Friese flank 3 Programma 3 Presentaties 4

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Inzet participatiebudget voor jongeren Portefeuillehouder S. Bak1J.C.W. Nederstigt Coliegevergadering 19 oktober 201 0 Inlichtingen Jessica van Teeffelen

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Curriculum Vitae & Projecten

Curriculum Vitae & Projecten Curriculum Vitae & Projecten Naam Geboortedatum Mojca Kuijpers-Ekart 27 april 1977 Maribor, Slovenië Opleidingen 2007-2008 Masteropleiding stedenbouw, Academie van Bouwkunst, Rotterdam 1996-2003 Landschapsarchitectuur,

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

ECONOMIE. Begrippenlijst H5 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn

ECONOMIE. Begrippenlijst H5 VMBO-T2. PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw. Bewerkt door D.R. Hendriks. Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn ECONOMIE VMBO-T2 Begrippenlijst H5 PINCODE 5 e editie vmbo-kgt onderbouw Bewerkt door D.R. Hendriks Sint Ursula Scholengemeenschap, Horn Versie 1 2013-2014 Hoofdstuk 5 Hoe werkt de arbeidsmarkt? Paragraaf

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095

Rapport. Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 Rapport Rapport over het UWV te Amsterdam. Datum: Rapportnummer: 2013/095 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen hem onvoldoende begeleiding heeft gegeven

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar

LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar LIO-vacatures Pabo HvA en UPvA schooljaar 2017-2018 Studenten van de Pabo HvA en UPvA lopen in hun vierde studiejaar de LIO-stage op een basisschool in Amsterdam. Deze stage vindt plaats op een opleidingsschool

Nadere informatie

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012

HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de Jeugdzorg HaKa Nederland b.v. 24-11-2012 EVC in de jeugdzorg Wat is EVC? EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een instrument waarmee werknemers hun kennis en ervaring -

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Bent u op zoek naar een kandidaat zoals Paul? Neem dan direct contact met ons op.

Curriculum Vitae. Bent u op zoek naar een kandidaat zoals Paul? Neem dan direct contact met ons op. Curriculum Vitae Personalia Roepnaam : Paul Plaats : VEGHEL Leeftijd : 56 jaar Vervoer : Auto Dossiernummer : 90654845 Overige Paul is een vriendelijke, zeer gemotiveerde en ervaren bouwkundig tekenaar.

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Beleidsregels van het ministerie van Financiën omtrent de Grote Financiën Prijs (Reglement Grote Financiën Prijs)

Beleidsregels van het ministerie van Financiën omtrent de Grote Financiën Prijs (Reglement Grote Financiën Prijs) Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 januari 2013 BJZ 2012-247 M Onderwerp Grote Financiën Prijs Beleidsregels van het ministerie van Financiën omtrent de Grote

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief)

SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO. Noord - Limburg Gemeente Venlo. 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) SUBSIDIEAANVRAAG PRO/VSO Noord - Limburg Gemeente Venlo 1 oktober 2014 Versie 3 (definitief) Inleiding Hierbij ontvangt u de gegevens voor het aanvragen van ESF subsidie voor PRO/VSO scholen in uw arbeidsmarktregio.

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen Bachelor College Bouwkunde // Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Proces beoordeling portfolio

Proces beoordeling portfolio Proces beoordeling portfolio 2016-2017 Beoordelingsinstrument portfolio 2016-2017 1 Inhoud Beoordeling proces portfolio... 3 Overzicht inhoud beoordeling portfolio... 4 Leerlijn portfolio (per IO)... 6

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Leven met Multipele Sclerose uitgave 14 MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Inleiding Voor veel mensen is werk belangrijk. Het werk verschaft inkomen. Door het werk ben je financieel onafhankelijk.

Nadere informatie

Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk

Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk Bijlage 1 Matching profielen van werknemer en werk bij Aanvraag Jobcoach Waarom dit formulier? De jobcoach vult dit formulier in om de coachingsdoelen vast te kunnen stellen. Het formulier bestaat uit

Nadere informatie

Proces-verbaal van opdrachtverlening

Proces-verbaal van opdrachtverlening Proces-verbaal van opdrachtverlening Titel aanbesteding Banenbemiddelaar Kenmerk aanbesteding Gegevens aanbestedende dienst Gemeente Amstelveen Laan Nieuwer-Amstel 1 1182JR Amstelveen Contactpersoon José

Nadere informatie

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING

LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING LEERGANG GEBIEDSGERICHT WERKEN VOOR YOUNG PROFESSIONALS START OP 22 SEPTEMBER 2008 OPEN INSCHRIJVING GEBIEDSGERICHT WERKEN Op bijna geen enkel werkterrein gebeurt zoveel als in het gebiedsgericht werken.

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616

Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal CROHO: 34616 Leer-arbeidsovereenkomst MWD duaal 2014-2015 CROHO: 34616 Ondergetekenden 1. De student, verder te noemen werknemer/student Naam : Roepnaam of voorletters : Adres : Postcode en plaats : Geboortedatum :

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE

Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie. Instituut Archimedes. Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Samenstelling René Karman Portefeuillehouder onderwijs Instituut Archimedes FE Pakket Versneld Studeren voor aanvang studie Versie definitief Instituut Archimedes Datum 20 mei 2015 Hogeschool Utrecht Bronvermelding

Nadere informatie

IOAW-uitkering voor werkloze werknemers

IOAW-uitkering voor werkloze werknemers IOAW-uitkering voor werkloze werknemers Voor wie? Werkloze werknemers van 50 jaar en ouder Waarom? Als u te weinig inkomen hebt en ook geen WW-uitkering (meer) ontvangt Werkplein De IOAW-uitkering is voor

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend!

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architectenbureau De Zwarte Hond gaat MFC Klarendal ontwerpen. Wat er aan vooraf ging Zoals al in een vorige wijkkrant heeft gestaan wordt het MFC Klarendal

Nadere informatie

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers

Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Beleid Introductie en Begeleiding Nieuwe Medewerkers Vastgesteld in MT d.d. 30 september 2004 Voorzien van instemming/positief advies van GMR d.d. 12 oktober 2004 Vastgesteld in AB-vergadering d.d. 22

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Rosmalen Profiel Ik beschik

Nadere informatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie

Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstverlening voor het verbinden van mens en organisatie Dienstenbedrijf. Verbindt! Het Dienstenbedrijf biedt u als werkgever vijf winstpunten en daarmee een goede deal. Het Dienstenbedrijf verbindt

Nadere informatie

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie.

De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. ROWF Les op locatie in de beroepsopdracht van de HvA. De ROWF organiseert al vanaf het begin van de opleidingsschool onderdelen vanuit het generieke programma van de HvA Les op Locatie. Het doel is de

Nadere informatie

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap

voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 Partner in gezond ondernemerschap Starten als zelfstandig ondernemer vanuit de WW voor 1-1-2013 en na 1-1-2013 1 Partner in gezond ondernemerschap A Varrolaan 100, Utrecht P Postbus 85400, 3508 AK Utrecht T 088-0997 010 F 088-0997 099

Nadere informatie

Tata Steel heeft als enige de bedrijfsschool opengehouden en profiteert daar nu van

Tata Steel heeft als enige de bedrijfsschool opengehouden en profiteert daar nu van FD Heiko Jessayan Tata Steel heeft als enige de bedrijfsschool opengehouden en profiteert daar nu van Er was eens een Philips-bedrijfsschool (1929-1989). En er was eens een Shell Pernis bedrijfsschool

Nadere informatie

In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling. Woonhof Waterrijk Eindhoven

In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling. Woonhof Waterrijk Eindhoven Woonhof Waterrijk Eindhoven In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling 1/5 In opdracht van Bébouw Midreth Ontwikkeling heeft M3H architecten een schetsontwerp gemaakt voor een van de stedelijke kamers

Nadere informatie

Vluchtelingen en werk

Vluchtelingen en werk VluchtelingenWerk Nederland Vluchtelingen en werk Pagina 1 Vluchtelingen en werk Sinds het begin van de vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 willen steeds meer werkgevers hun steentje bijdragen door

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN GEBOUWDE OMGEVING WAAR MENSEN ZICH THUIS VOELEN // Bachelor College BOUWKUNDE

TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN GEBOUWDE OMGEVING WAAR MENSEN ZICH THUIS VOELEN // Bachelor College BOUWKUNDE TU/e Bachelor College Instroom 2014-2015 // IK DROOM VAN EEN GEBOUWDE OMGEVING WAAR MENSEN ZICH THUIS VOELEN // Bachelor College BOUWKUNDE Alette Janssen, student Het eerste waar ik aan denk bij de major

Nadere informatie

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief

Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief Mobiliteitscentrum/flexpool BDOF Wenkend perspectief 1. Inleiding In de vergadering van BDOF van 16 april jl. is een positieve grondhouding ten aanzien van een eventueel mobiliteitscentrum en een flexpool

Nadere informatie

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?!

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Het Netwerk tegen Armoede nodigt u uit op de DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Op donderdag 6 november 2014 Antwerpen-Berchem, Huis van de Sport DIALOOGDAG Wanneer: donderdag 6 november 2014 Waar:

Nadere informatie

Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv. stedenbouwkundige uitwerking juni concept M A A S T E R SPOORZONE DRECHTSTEDEN

Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv. stedenbouwkundige uitwerking juni concept M A A S T E R SPOORZONE DRECHTSTEDEN Khandekar - Stadsontwerp en landschapsarchitectuur bv stedenbouwkundige uitwerking juni 2006 concept M A A S T E R R A S SPOORZONE DRECHTSTEDEN Gemeente Dordrecht Arjen Baan (projectmanager) Madelon Soeteman

Nadere informatie

Studie en prijsvraag Tuinen 3 Gouda

Studie en prijsvraag Tuinen 3 Gouda Studie en prijsvraag Tuinen 3 Gouda Tuinen 3 Gouda Omschrijving 2 Tuinen 3 Gouda Verkavelingsstudie Woonpartners Midden-Holland Verkavelingsstudie In opdracht van Woonpartners Midden-Holland te Waddinxveen

Nadere informatie

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten

Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Op naar 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten Wie ben je & met welke gedachte(n) ben je hier gekomen? Werken met een arbeidsbeperking Werkzoekenden met een arbeidsbeperking hebben een achterstandspositie

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving Aanpak: Gezinsmanagement/WIG De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Veiligheidshuis

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00009 Beslisdatum B&W 14 januari 2014 Dossiernummer 14.03.252 Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return Inleiding Iedereen moet

Nadere informatie

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Het kwaliteitsregister voor paramedici valt onder de wet BIG (artikel 34) Toelichting op de kwaliteitscriteria 2005-2010 Het kwaliteitsregister biedt

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Kennisvluchtelingen in uw gemeente

Werkconferenties OTAV, Platform Opnieuw Thuis en VNG. Kennisvluchtelingen in uw gemeente Kennisvluchtelingen in uw gemeente Waarom investeren in (potentieel) hoogopgeleiden? WRR: er dreigt onderklasse te ontstaan Beter voor vluchtelingen en voor de samenleving (competenties benutten, niet

Nadere informatie

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op:

Agenda Raadscommissie Ruimte. Datum: 4 oktober 2011. Datum: 13 oktober 2011. Raadszaal (Stadhuis) Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Agenda Raadscommissie Ruimte Datum: 4 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Vanaf agendapunt IX.8. voort te zetten op: Datum: 13 oktober 2011 Tijd: 19.30 uur Locatie: Raadszaal (Stadhuis) Agenda I. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject

BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE. Bestuurskundig onderzoeksproject Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde BACHELOR RECHTSGELEERDHEID AFSTUDEERRICHTING JURIDISCHE BESTUURSKUNDE Bestuurskundig onderzoeksproject Versie september

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering...

De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering... KLANT aan het woord 4 De ontwikkelingen bij Stabiplan ondersteunen onze doelstellingen tot procesverbetering... BIM denken, doen en delen met Stabicad Megens Installaties over een grotere orderportefeuille

Nadere informatie

De bibliotheek werkt. voor werkzoekenden én voor u!

De bibliotheek werkt. voor werkzoekenden én voor u! De bibliotheek werkt voor werkzoekenden én voor u! Levendig solliciteren: Wat is de inhoud van de concepten Walk&Talk en Videotraining Jouw voorsprong op de rest? Welke ervaring heeft Albert Kivits, directeur

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Kort verslag van: Haarlem, juli

Kort verslag van: Haarlem, juli Kort verslag van: Haarlem, juli 2017 1 Opening De conferentie startte op vrijdagmiddag 7 juli 2017 om 13.30 uur met 83 deelnemers. Met een inleiding door dagvoorzitter Rob Smits. De eerste vraag van Rob

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015

Vijf maatgerelen voor de WKR in 2015 Gelukkig (of helaas) treedt per 2015 de werkkostenregeling (WKR) in werking en zijn vanaf dat moment de meeste bestaande vergoedings- en verstrekkingsregelingen - allemaal met hun eigen regels - verleden

Nadere informatie

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0

Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Medewerkers ontwikkeling Studiefaciliteitenregeling Versie 1 maart 2015: definitief 1.0 Studiefaciliteitenregeling OFGV Pagina 1 van 7 Overweging: Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: CURRICULUM VITAE Persoonlijke gegevens Beuningen Persoonlijk profiel

Nadere informatie

Versie 1.0, 19 augustus 2015

Versie 1.0, 19 augustus 2015 CONCEPTVERSLAG voorbespreking Fysieke Overlegtafel Wmo HbH 19 augustus 2015 Algemene aanwijzing: de gemeenten die deelnemen aan het Netwerk Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH), worden in dit verslag

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt. In opdracht van Ymere Ontwikkeling

Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt. In opdracht van Ymere Ontwikkeling Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt In opdracht van Ymere Ontwikkeling 1/10 Twee nieuwe Tugelablokken Met de realisatie van de Tugelablokken heeft M3H twee complete bouwblokken

Nadere informatie