Algemene Informatie. Eigendomstructuur. Delta Lloyd Groep in het kort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Informatie. Eigendomstructuur. Delta Lloyd Groep in het kort"

Transcriptie

1 Algemene Informatie Inhoud Eigendomstructuur Beleggingsdivisie Verantwoorde Beleggingspolitiek Zakelijke doelstellingen Beleggingsfilosofie Toezichthoudende Regelgevende Autoriteiten Corporate Governance, Stemmen en Engagement Risicomanagement Accenten Eigendomstructuur Delta Lloyd Asset Management (DLAM) is de onafhankelijke in Nederland gevestigde vermogensbeheerder en divisie (=dochteronderneming) van de moedermaatschappij Delta Lloyd Groep. Delta Lloyd Groep is 100% eigenaar van Delta Lloyd Asset Management. Delta Lloyd Groep in het kort - Bruto premie-inkomen in 2009: miljoen - Operationeel resultaat vóór belasting en belang derden 2009: 541 miljoen - Eigen vermogen: miljoen* - Wettelijke solvabiliteit (IGD): 201%* - S&P beoordeling (Delta Lloyd Life en Delta Lloyd General): A+ (negatief vooruitzicht) - Belangrijkste producten: levensverzekeringen en schadeverzekeringen, vermogensbeheer en bankproducten en -diensten - Drie sterke merken: Delta Lloyd, OHRA, ABN AMRO Verzekeringen - Delta Lloyd Group had geen overheidssteun nodig in 2008/2009 *per 31 december 2009 Geschiedenis van de Delta Lloyd Groep

2 Sinds de beursintroductie op 3 november 2009, is de Delta Lloyd Groep genoteerd aan de Euronext Amsterdam. Aviva PLC is nog steeds grootaandeelhouder, met 58% van de aandelen in hun bezit. 1% van de aandelen is in eigendom van de Stichting Nuts OHRA. Het aantal vrij op de beurs verhandelbare aandelen is 41%. Beleggingsdivisie Delta Lloyd Asset Management (DLAM) is gevestigd te Amsterdam. Delta Lloyd Asset Management (inclusief Cyrte Investments) beheert het vermogen van de Delta Lloyd Groep. Daarnaast beheert DLAM eveneens een reeks fondsen voor institutionele en retailklanten en discretionaire mandaten voor institutionele klanten. Institutionele fondsverkopen vinden voornamelijk plaats via het eigen verkoopteam. Voor verkoop aan retailbeleggers, doet DLAM in het algemeen een beroep op andere banken in Nederland, België en Duitsland, hoewel een klein deel van de retailfondsenverkoop (unit-linked verzekering) wordt verspreid door de distributiekanalen van de Groep zelf. In Nederland worden fondsen grotendeels verspreid door Nederlandse banken, inclusief ABN AMRO Bank, Rabobank en ING. Project Holland Fonds werd halverwege 2009 gestart. Dit is een gezamenlijk initiatief van Delta Lloyd Groep en Rabobank, gericht op het helpen van beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen die grote behoefte hebben aan aanzienlijke kapitaalbedragen door het huidige economische klimaat. Project Holland Fonds is erop gericht deze fondsen te verschaffen en ondertussen een goed rendement te behalen. Delta Lloyd Vastgoed en Delta Lloyd Asset Management werden in 2007 geïntegreerd. De samenwerking biedt goede kansen op de gebieden van productontwikkeling en uitwisseling van kennis en expertise. Delta Lloyd Vastgoed investeert in vastgoed zowel voor de exploitatiemaatschappijen (om afdoende dekking te bieden voor verzekeringsaansprakelijkheden op de lange termijn) als voor derden. De portefeuille bevat directe en indirecte vastgoedinvesteringen. De directe portefeuille omvat woningen, kantoren en winkels, terwijl de indirecte portefeuille bestaat uit deelnemingen in niet ter beurze genoteerde Nederlandse vastgoedfondsen. De Groep is voor 85% eigenaar van Cyrte, een fondsenbeheerboetiek met gespecialiseerde doelstellingen en beleggingsstrategieën. Cyrte richt zich op media, telecommunicatie en nieuwe technologie, die volgens haar waarschijnlijk leiden tot consumentenmarkten in de nabije toekomst. Zij richt zich op grotere instellingen en zorgt voor haar eigen klantenbasis, waarbij actief wordt gezocht naar aanvullende institutionele discretionaire mandaten. De Groep beheerde activa die gewaardeerd werden op 67,8 miljard per 31 december 2009, waarvan 48,3 miljard verband hield met de risicodragende activa van de Groep zelf. Verantwoord Beleggen door Delta Lloyd Asset Management Delta Lloyd Asset Management erkent haar sociale verantwoordelijkheid als belegger. Wij willen in dit opzicht rekenschap afleggen tegenover onze klanten, maar ook tegenover de ondernemingen waarin wij investeren. Verantwoord beleggen strookt met de kernwaarden van de Delta Lloyd Groep en met de manier waarop Delta Lloyd Asset Management te werk wenst te gaan.

3 Verantwoord beleggen is structureel in ons beleggingsbeleid opgenomen. Wij beleggen niet in ondernemingen waarvan de activiteiten niet sociaal verantwoord zijn. Wij hebben hiervoor uitsluitingscriteria opgesteld. Deze zijn onder andere gebaseerd op de lijst die Sustainalytics (een internationale instelling voor duurzaamheidsonderzoek) heeft samengesteld van ondernemingen die controversiële wapens produceren en verhandelen. Delta Lloyd Groep onderschrijft de 10 Global Compact-principes van de Verenigde Naties 3 (zoals mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, het milieu en anticorruptie) en belegt niet in ondernemingen die deze principes schenden. Delta Lloyd Asset Management heeft de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI) a ondertekend. Het UNPRI-netwerk is opgezet in 2006 en is een snelgroeiende internationale groep beleggers die zich allen inzetten voor de integratie met betrekking tot milieu, de samenleving en goed ondernemerschap in haar beleggingsbeleid. Zakelijke Doelstellingen Als belangrijke speler op het gebied van financiële dienstverlening, wenst de Delta Lloyd Groep zichzelf in de markt te onderscheiden. De Groep is er hoofdzakelijk op gericht een sociaal betrokken financiële dienstverlener te zijn die duidelijk bijdraagt aan de ontwikkeling en welvaart van de samenleving. Het voortdurende streven naar een juiste balans tussen ondernemersgeest en maatschappelijke verantwoordelijkheid maakt Delta Lloyd een open en nonconformistische organisatie die niet wegloopt van haar verantwoordelijkheden. Voor de Delta Lloyd Groep staat de klant centraal en de Groep handelt daarmee in overeenstemming, zowel in haar relaties met tussenpersonen als rechtstreeks met klanten. Met haar hart in de samenleving en een scherp oog voor sociale ontwikkelingen, zowel in haar directe als indirecte omgeving, richt Delta Lloyd zich bewust op de ontwikkeling en marketing van producten en diensten die haar betrokkenheid en integriteit weerspiegelen en op het scheppen van een werkomgeving die haar werknemers vele kansen biedt. Er is een alomvattende zakelijke strategie geformuleerd met betrekking tot centrale kwesties. Op de lange duur streeft Delta Lloyd NV naar expliciete winstgroei en een stijging van het bijdrageinkomen van 15% per jaar. Een heldere strategie is uitgestippeld, hoofdzakelijk met betrekking tot kostenbeheersing. Een van de doelstellingen is om een jaarlijks verschil van twee procentpunten te verwezenlijken tussen een stijging van het bijdrage-inkomen en de toename van kosten. Er zal gebruik worden gemaakt van informatie- en communicatietechnologie om een voorsprong te behalen op concurrenten in de institutionele markt. Speerpunten zijn de Delta Lloyd Life en Asset Management divisies. Om operationeel uit te blinken dient zowel de kwaliteit van de bemiddelingsdiensten als de dienstverlening aan individuele klanten te worden verbeterd. Beleggingsfilosofie Beleggen met ondernemersgeest, dat is onze filosofie. De kenmerken: geconcentreerde portefeuilles, de onderneming achter het aandeel als uitgangspunt en een lange termijn visie, waarbij we streven naar een aantrekkelijk rendement. Ons Deelnemingen beleggen is gebaseerd op een value-aanpak; beleggen in ondergewaardeerde bedrijven met een goede winstverwachting. Thema beleggen betekent bij ons beleggen in trends die de motor vormen van de toekomstige economie. Vastrentend beleggen zit ons in de genen. We beheren alle obligatieportefeuilles van Delta Lloyd en beleggen daarin niet benchmark-gerelateerd, maar maken onze eigen beleggingskeuzes. Om betrokkenheid en het gevoel van verantwoordelijkheid te bevorderen is DLAM opgesplitst in kleine productgeoriënteerde groepen. Dit stelt ons in staat baat te hebben bij de voordelen van

4 waardebevorderend samenwerken en ondertussen de valkuilen te vermijden die kunnen ontstaan als er te veel deelnemers bij het beleggingsproces zijn betrokken. Onze aandelenstrategie is gebaseerd op verschillen tussen de ontwikkelingen op de effectenbeurs en inkomsten en conjunctuurcycli, waarbij wij proberen te profiteren van kortetermijnafwijkingen die voortkomen uit veranderingen in beleggersstemmingen. Deze strategie geeft de aandelenbeleggingsportefeuilles een waardekarakter. In grote lijnen komt het erop neer dat aandeelwaarde wordt gedreven door de stemming op de beurs, terwijl producten en management de waarde van het bedrijf bepaalt. En deze beide waarden zijn niet altijd met elkaar in overeenstemming. Wij proberen de ondergewaardeerde aandelen te herkennen. Hiermee is het investeringsproces georiënteerd op waardecreatie op de lange duur, niet op de richting van de aandelenprijzen op de korte termijn. De doelstelling van de aandelenfondsen van Delta Lloyd Asset Management is om, op langere termijn, waarde toe te voegen voor beleggers die met een gematigd risicoprofiel een beter resultaat willen hebben dan de index. Beleggers die een stabiele en positieve opbrengst willen met een blikveld van 3 tot 5 jaar kunnen wij gerichte fondsen bieden. Bij het Fixed Income beleggingsproces ligt de toegevoegde waarde in de bepaling van de rentestrategie en de actieve toepassing daarvan. Het team, een van de meest ervaren teams in Nederland, is in staat om te reageren op de tijdelijke onvolkomenheden in de markt. Bovendien begrijpen zij hoe zij moeten omgaan met de keuze tussen kredieten en staatsobligaties bij verdeling over beleggingscategorieën. Het Creditteam (bedrijfsleningen) heeft haar beleggingsproces geconcentreerd op het toevoegen van waarde via een brede top-down visie voor markten (branche, beoordeling, swap spreads), gevolgd door een bottom-up selectie van leningen. Debiteurenselectie is gebaseerd op fundamentele analyse, gesprekken met senior management en relatieve waardering. Hier ligt de nadruk op het vermijden van zogenaamde blow-ups, om het nadelenrisico zoveel mogelijk te beperken. Debiteurenselectie bepaalt het belangrijkste deel van de prestatie, op de voet gevolgd door branchetoewijzing. De rest van de prestatie wordt verwezenlijkt door de juiste periodekeuze in combinatie met timing. Toezichthoudende Regelgevende Autoriteiten Delta Lloyd Groep en haar dochterondernemingen in Nederland staan onder toezicht van diverse regelgevende autoriteiten, inclusief De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Delta Lloyd België staat onder toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), terwijl de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) de belangrijkste regelgevende autoriteit is voor Delta Lloyd Duitsland. De regelgevende instanties die Delta Lloyd Asset Management de eisen van de externe verslaggeving en accountantscontrole voorschrijven, zijn: Delta Lloyd Asset Management: Wet op het financieel toezicht (Wft), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) De (Nederlandse) beleggingsfondsen: Wet Toezicht Beleggingsinstellingen (WTB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

5 De Sicav Beleggingsfondsen: Een overkoepelende Luxemburgse beleggingsvennootschap met variabel kapitaal (SICAV) onderworpen aan Deel I van de Wet van 20 december 2002 op collectieve beleggingsondernemingen. DELTA LLOYD L is een SICAV onderworpen aan de bepalingen van Artikel 27 van de Wet van 20 december 2002 (een SICAV in eigen beheer), CSSF (Commission de Surveillance de Secteur Financier, de Luxemburgse regelgevende autoriteit voor de Financiële Markten). De Sicav Delta Lloyd L wordt gecontroleerd door Price Waterhouse Coopers (PWC). PWC is ook de accountant. De externe accountantscontrole voor de Delta Lloyd Groep wordt uitgevoerd door Ernst & Young (EY). De interne accountantscontrole wordt uitgevoerd door de Groepscontrole. SAS 70 Verklaring & SoX Delta Lloyd Asset Management (DLAM) heeft een SAS 70 type II verklaring gekregen. DLAM als divisie van Delta Lloyd Groep voldoet aan de eisen van SoX. Corporate Governance, Stemmen en Engageren Internationale corporate governance/stemnormen, richtlijnen en beleid DLAM heeft momenteel geen stembeleid voor haar wereldwijde portefeuilles. De benadering van dit onderwerp is in principe altijd anders geweest. Bij DLAM zijn in de afgelopen tientallen jaren grote belangen in Nederlandse en andere Europese ondernemingen opgebouwd. In veel gevallen streeft DLAM naar deelnemingen van meer dan 5% in elke onderneming, niet alleen om belastingtechnische redenen, maar hoofdzakelijk om het feit dat het bestuur van de ondernemingen DLAM serieus neemt als belegger. DLAM bezoekt de ondernemingen liefst elk kwartaal om met het bestuur te praten. Dit stelt DLAM ook in staat om zich aan deze ondernemingen te verbinden. DLAM is van mening dat de feitelijke aandeelhoudersvergadering niet de plaats is om zich te verbinden, maar DLAM beseft ook dat deze strategie niet kan worden gebruikt voor alle beleggingen wereldwijd. Om die reden worden stempraktijken wereldwijd (buiten Europa) herzien. Afneming van governance-diensten Onze adviseur over duurzaamheidskwesties is SustainalyticsIn ons beheer van alle aandelenbeleggingsfondsen en kredieten houden wij actief rekening met de uitsluitingen van Sustainalytics. Risicobeheer Het risicobeheer van de Delta Lloyd Groep is ontworpen om de Groep te beschermen tegen voorvallen die het behalen van een duurzaam resultaat en de vereiste minimale solvabiliteit ondermijnen, of het bereiken van haar strategische doelstellingen verhinderen. Als gevolg hiervan heeft Delta Lloyd Groep gedurende de kredietcrisis in 2008/2009 geen overheidssteun nodig gehad. De benadering van risicobeheer van Delta Lloyd Groep is gebaseerd op de volgende elementen:

6 De Toekomst Veiliggesteld strategie en de daaraan verbonden kernwaarden sturen de risicobewuste organisatiecultuur van de Delta Lloyd Groep aan. De zeggenschap die wordt uitgeoefend door het bestuur, de raad van commissarissen en de diverse risico- en controlecommissies. De controlecommissie van de raad van commissarissen van de Delta Lloyd Groep houdt toezicht op de algehele interne controle. Een organisatiestructuur met een governance-kader dat voorziet in gedelegeerde verantwoordelijkheden en richtlijnen voor de bestuursstructuur. De raden en besturen dragen primaire verantwoordelijkheid voor effectieve identificatie, analyse, toezicht op en beheersing van risico s. De business units hebben toegewezen controlecommissies, die toezicht houden op de effectiviteit van de interne beheerscontrolesystemen binnen de respectievelijke business units. In 2008 zijn de regels voor de interne governance-structuur van de rechtspersonen gestroomlijnd met de controlestructuur op het niveau van de Delta Lloyd Groep. De beleidsprincipes van de Delta Lloyd Groep in verband met de risicotolerantie en het risicobeheer. Een aantal belangrijke beleidsdocumenten is verscherpt, in overeenstemming met het heersende risicobeheerbeleid. Het beleid wordt gevormd door de afdelingen van de Groep, in overleg met het bestuur van de business units. Een risicokader dat is gebaseerd op het Ondernemingsrisicobeheermodel van de Commissie van Ondersteunende Organisaties van de Treadway-commissie (COSO). Het risicokader legt verbanden tussen bestuursinformatie en governance en de risicobeheercyclus. Accenten Delta Lloyd Delta Lloyd Asset Management oriënteert zich op 3 kerncompetenties: Fixed Income Thema Beleggen Deelnemingen beleggen Fixed Income Bij fixed income is de aandacht met name gericht op het vermijden van verlies. Dit gebeurt o.a. door: Aandacht op portefeuilleniveau, niet per afzonderlijke obligatie Gebruikmaken van zo veel mogelijk informatie (verschillende beoordelingsbureaus en intern fundamenteel onderzoek) om de kans op faillissement per emittent / positie in te schatten Lagere beoordelingen van kredietrisico stijgen exponentieel! Kijk daarom naar het totale kredietrisico van de portefeuille op basis van de gewogen gemiddelde beoordelingsfactor (Weighted Average Rating Factor WARF). Officiële WARF-tabel opgesteld door Moody s en gebaseerd op historische waarschijnlijkheid van default. Maximale WARF maakt nu deel uit van mandaten.

7 Thema Beleggen Sinds 1997 heeft het thema beleggingsteam (aandelen) 3 thema s gedefinieerd die van grote invloed zullen zijn op toekomstige ontwikkelingen. Deze thema s worden omschreven als volgt: Vergrijzing Digitale leefstijl Milieu De fondsbeheerder die voor het eerst met deze beleggingsstijl is gekomen (Ad Schellen) geeft nu nog steeds leiding aan het thema team. Het team investeert in aandelen van ondernemingen die technische oplossingen bieden voor de thema s. Deelnemingen Delta Lloyd Asset Management heeft een ervaren beleggingsteam met een lange voorgeschiedenis van bewezen prestaties in deelnemingen -belegging. Onze beleggingsdirecteur Alex Otto was, in de tweede helft van de jaren negentig, de eerste die met deze stijl kwam voor de Delta Lloyd Groep. Met onze Deelnemingenfondsen, nemen wij een belang van 5% in ondergewaardeerde kleine en middelgrote ondernemingen. Voor de waardering maakt het bestuur gebruik van de Graham-Doddbenadering, aangevuld met verdienmodellen en frequente vergaderingen met de belangrijkste personen (hoofddirecteur/financieel directeur) in de ondernemingen. In 2000 is het succesvolle Delta Deelnemingen Fonds gestart, dat geld van klanten investeerde in Nederlandse deelnemingen. In 2007 werd dit concept uitgebreid naar Europa met de introductie van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds. Dit werd aangevuld met een Sicav, de Delta Lloyd L European Participation Fund in Dit stelt DLAM in staat om voordeel te behalen bij beleggingskansen in kleine en middelgrote ondernemingen in Europa.

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Beleggingsmodel Fondsen

Beleggingsmodel Fondsen Beleggingsmodel Fondsen De meest comfortabele manier van beleggen Steeds afgestemd op het actuele beursklimaat Keuze uit verschillende risico s en rendementen Gecombineerde beleggingsexpertise van ABN

Nadere informatie

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement

Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Beleggen met impact: voor mens, milieu én rendement Kunnen beleggers tegelijk financieel rendement behalen én een positieve invloed uitoefenen op milieu, mens en maatschappij? Impactbeleggen maakt dit

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate 2 Rendementen lifecycles Allianz Pensioen Beleggen In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen met het 1-, 3- en

Nadere informatie

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015

Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Beleggingsaanbod a.s.r. Presentatie Astra Zeneca 27 oktober 2015 Onderdeel van a.s.r. a.s.r. is de Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen. Bij a.s.r. werken ruim 3.900 medewerkers

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

verantwoord beleggen

verantwoord beleggen verantwoord beleggen Verantwoord beleggen bij Delta Lloyd Delta Lloyd Groep ziet beleggen als een effectieve manier om waarde te vermeerderen, zolang dat op een verantwoorde manier gebeurt. Maar wat is

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010

Delta Lloyd Groep. Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep. Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Delta Lloyd Groep Duurzaam ondernemen bij Delta Lloyd Groep Nyenrode Business Universiteit, 28 mei 2010 Aanwezige leden van de Raad van Bestuur Niek Hoek CEO Emiel Roozen CFO Voorzitter van de Raad van

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie 22 november 2013 1 Inhoudsopgave Wat belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Verklaring van beleggingsbeginselen

Verklaring van beleggingsbeginselen Verklaring van beleggingsbeginselen Inleiding Stichting Pensioenfonds APF (APF) voert de pensioenregeling uit voor de (voormalige) werknemers van AkzoNobel. Om de pensioenen te kunnen uitkeren, ontvangt

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat Beleggingsfondsen zijn vergelijkbaar met vaten waarin het vermogen van vele beleggers wordt beheerd met als doel een goed rendement te behalen. Afhankelijk van de organisatie van het fonds wordt het vermogen

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal

LifeCycle Mix via Mijn pensioen. Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal LifeCycle Mix via Mijn pensioen Voor een professioneel en zorgvuldig beheer van uw pensioenkapitaal Een persoonlijke

Nadere informatie

Ambassador Investments Fondsen

Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Ambassador Investments Fondsen Vanaf het vierde kwartaal 2013 is het voor beleggers mogelijk te participeren in de beleggingsstijl van Ambassador Investments door zelfstandig

Nadere informatie

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016

Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 Beleggingsstatuut Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds Vastgesteld 9 februari 2016 I Inleiding De Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds (het Fonds ) heeft ten doel: (i) de financiele ondersteuning

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V.

DoubleDividend Management B.V. Management B.V. Best practices voor betrokken aandeelhouderschap Amsterdam, januari 2015 Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl KVK nr. 30199843

Nadere informatie

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten

Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Verantwoord beleggen beleid Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten Inleiding Fysiotherapeuten heeft als eerste doelstelling zorg te dragen voor een goed en betaalbaar pensioen. Binnen deze fiduciaire

Nadere informatie

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur.

Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij Capital Consultants B.V. Onze klanten in control bij hun beleggingen in vastgoed en infrastructuur. Grontmij N.V. 2 Opgericht in 1915 Missie: Leading Europa 350 kantoren 4 business lines Planning

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV

FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten 9-1-2018 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten ESG-beleid Over dit document Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Nadere informatie

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed

Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed Economische groei biedt goede kansen voor vastgoed De wereldeconomie verkeert in goede staat. Met name in Europa en opkomende markten verwacht NN Investment Partners nog verder aantrekkende groei. Dit

Nadere informatie

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord:

Op welke beleggingsstrategie baseert de beleggingsonderneming haar dienstverlening? Antwoord: Om beleggingsondernemingen goed met elkaar te vergelijken is o.a. inzicht in het beleggingsproces een belangrijke maatstaf. Door vragen te stellen over het beleggingsbeleid krijgt u een goed beeld van

Nadere informatie

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen

Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen De Verzekeringen Stadsring 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Keuzeformulier beleggingsfondsen Pensioenen (is alleen te gebruiken voor pensioencontracten ingegaan

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen

Uw optimale mix van verzekeren en beleggen Uw optimale mix van verzekeren en beleggen 2 Het voordeel van beleggen Wilt u graag geld achter de hand hebben om bijvoorbeeld een reis te maken of als aanvulling op het pensioen? Dan kunt u natuurlijk

Nadere informatie

Populair beleggingsplan

Populair beleggingsplan Populair beleggingsplan versie oktober 2015 1 Inhoudsopgave Waarom belegt het pensioenfonds? 4 Wat is het doel van beleggen? 4 Wat levert beleggen op? 4 Er gaan toch ook risico s gepaard met beleggen?

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds

Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Worksheet A Factsheets Fondsen Flexibel Spaarpensioen Stichting GE Pensioenfonds Datum: ultimo juni 2009 In het kader van het Flexibel Spaarpensioen zijn door uw pensioenfonds 8 fondsen geselecteerd, waarin

Nadere informatie

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen

11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen 11. Bijlage 2: Beleidsdocument Verantwoord Beleggen INLEIDING Wereldwijd wordt meer en meer de gedachte omarmd dat bij beleggen in ondernemingen rekening gehouden moet worden met de gevolgen van het handelen

Nadere informatie

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen

Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Nederlanders best bekend met duurzaam beleggen Maar beleggen niet duurzamer dan anderen Amsterdam, 29 maart 2006 Nederlanders zijn het best bekend met duurzame beleggingsfondsen. Dat blijkt uit onderzoek

Nadere informatie

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Convertible bonds oftewel converteerbare obligaties, is een aparte beleggingscategorie met een unieke verhouding tussen risico en rendement. Het lange-termijn

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

VERMOGENSBEHEER MET HOF HOORNEMAN BELEGGINGSFONDSEN FONDSENREKENING

VERMOGENSBEHEER MET HOF HOORNEMAN BELEGGINGSFONDSEN FONDSENREKENING VERMOGENSBEHEER MET HOF HOORNEMAN BELEGGINGSFONDSEN FONDSENREKENING FONDSEN- REKENING VERMOGENSBEHEER MET DE FONDSENREKENING Uw vermogen wordt op basis van uw persoonlijke risicobereidheid, beleggingsdoelstelling(en)

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken

Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen NN Investment Partners geven concurrentie het nakijken Mixfondsen zijn al enige tijd ongekend populair onder beleggers. De instroom lag in 2015 met 350 miljard euro ver boven de instroom in

Nadere informatie

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid

Beleggingsstatuut. 1. Algemene Richtlijnen. 2. Richtlijnen inzake het beleggingsbeleid Beleggingsstatuut 1. Algemene Richtlijnen 1. Statutaire doelstelling De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Zij investeert in onderzoek naar harten vaatziekten in Nederland. Zij geeft hoogwaardige

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties

World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties World Wealth Report 2012: schaalbaarheid essentieel voor behalen groeidoelstellingen en verbeteren klantrelaties Modernisering van bedrijfsmodellen is nodig voor meer flexibiliteit en om aan groeidoelstellingen

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Meer Rendement met Dividend

Meer Rendement met Dividend Meer Rendement met Dividend Veel beleggers onderschatten het belang van een stabiele dividenduitkering voor hun portefeuille. Koerswinst lijkt soms de Alfa en Omega van beleggen, maar op langere termijn

Nadere informatie

la mondi- ale Euro- part- ner

la mondi- ale Euro- part- ner la mondiale Europartner BUSI- NESSBedrijfsactiviteiten en kerncijfers van Europartner Geïnde premies 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097 M 1693 M 2200 M 2008 2009 295 M 597 M 2010 826 M 2013 1097

Nadere informatie

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om?

Aan de basis van onze dienstverlening. ligt een transparant en duurzaam beleid. Hoe gaan we met onze klanten om? Because we care Onze missie is het realiseren van beleggingsdoelen voor onze klanten door het leveren van duurzame performance, service en advies. Verantwoord in alles wat we doen, blijven verrassen en

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers

Zakelijk beleggen. Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Informatie ABN AMRO 0900-00 24 (lokaal tarief) Zakelijk beleggen www.abnamro.nl Uitgebreide beleggingsmogelijkheden voor ondernemers Volledig zelf beleggen Beleggen met advies van ABN AMRO Uw vermogen

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer

Consumentenbrief beleggingen van. Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Consumentenbrief beleggingen van Tielkemeijer & Partners Vermogensbeheer Introductie Een groot aantal brancheorganisaties waaronder DSI, DUFAS, NVB, VBA en VV&A hebben het initiatief genomen om Consumentenbrief

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid

Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid Maatschappelijk Verantwoord beleggen Beleid 8 januari 205 Inleiding In de Investment Policy Statement heeft SPT de volgende beleggingsovertuiging geformuleerd: Een pensioenfonds is een institutionele,

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 6 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft

Beleggingsinstelling: beleggingsinstelling als gedefinieerd in artikel 1:1 Wft Registratiedocument Begrippenlijst In dit Registratiedocument hebben de met een hoofdletter geschreven woorden en afkortingen de hieronder genoemde betekenis. Waar enkelvoud wordt beschreven, kan ook meervoud

Nadere informatie

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015

Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Jaarverslag verantwoord beleggen 2015 Ook in 2015 heeft Pensioenfonds Vervoer in het beleggingsbeleid en de uitvoering ervan weer een impuls kunnen geven aan maatschappelijke verantwoord beleggen. Nadat

Nadere informatie

Verantwoord beleggen bij ABN AMRO Pensioenfonds

Verantwoord beleggen bij ABN AMRO Pensioenfonds Verantwoord beleggen bij ABN AMRO Pensioenfonds Versie 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Reikwijdte van de strategieën 4. Uitsluitingsbeleid 5. Integrale waardenanalyse 6. Stembeleid 1. Inleiding

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

FitVoorLater klaar voor de toekomst

FitVoorLater klaar voor de toekomst FitVoorLater klaar voor de toekomst Het is verstandig om nu iets extra s te regelen. Met FitVoorLater bent u financieel voorbereid. 1 Nieuwe pensioenregels: wat verandert er? Vanaf 1 januari 2015 geldt

Nadere informatie

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord

beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord beleggen BPL pensioen belegt maatschappelijk verantwoord hoe belegt BPL Pensioen Ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid BPL Pensioen wil een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds zijn dat de

Nadere informatie

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen

Beleggen. Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen Beleggen Omdat u op tijd de juiste zet wilt doen 225517_1213.indd 1 29-10-13 11:21 Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT

Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Amsterdam, 21 januari 1997 Jaarbericht 1996 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 39 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in 1996 gegroeid

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund

Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Dynamisch Europa B Strategie Post Diversified Income Fund Opbouwen of uitkeren? In welke levensfase zit u? Wilt u uw polis verlengen omdat u het geld nog niet nodig hebt (verder opbouwen) of wilt u al

Nadere informatie

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen

ING Dynamic Mix Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen ING Fondsen Vol vertrouwen aan uw vermogen bouwen Zoekt u een aantrekkelijke manier voor vermogensopbouw zonder veel omkijken? Dan zijn de ING Fondsen wellicht iets voor u. ING Fondsen als een moderne,

Nadere informatie

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen

Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen Informatie Memorandum Herstructurering Delta Lloyd Beleggingsfondsen De Nederlandse Fondsen o Delta Lloyd Azië Deelnemingen Fonds N.V. o Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V o Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen

Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen Kies voor groei, grijp het potentieel van Amerikaanse aandelen I oktober 2012 I 2 Waarom beleggen in Amerikaanse aandelen bij BNP Paribas

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Verantwoord beleggen bij het ABN AMRO Pensioenfonds

Verantwoord beleggen bij het ABN AMRO Pensioenfonds Verantwoord beleggen bij het ABN AMRO Pensioenfonds Versie 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Reikwijdte van de strategieën 4. Uitsluitingsbeleid 5. Integrale waardenanalyse 6. Stemmen 1. Inleiding

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1

Risicoprofielen. Het belang van een passend risicoprofiel. HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Risicoprofielen Het belang van een passend risicoprofiel HOF HOORNEMAN BANKIERS NV Risicoprofielen 1 Hof Hoorneman Bankiers is een onafhankelijke vermogensbeheerder met een bankvergunning. Wij hebben als

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

1. ALGEMENE RICHTLIJNEN

1. ALGEMENE RICHTLIJNEN Beleggingsstatuut JULI 2015 1. ALGEMENE RICHTLIJNEN 1.1. Statutaire doelstelling De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, zich beroepend op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, stelt

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Hoe te beleggen in turbulente tijden?" 2 april 2016

Duurzaam Beleggen. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Hoe te beleggen in turbulente tijden? 2 april 2016 Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Hoe te beleggen in turbulente tijden?" 2 april 2016 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Duurzaam Beleggen Introductie Morningstar

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1

BELEGGINGSSTATUUT. Stichting Fonds Oncologie Holland. April 2015. Beleggingsstatuut SFOH 30 april 2015, pag. 1 BELEGGINGSSTATUUT Stichting Fonds Oncologie Holland April 2015 30 april 2015, pag. 1 Inhoudsopgave I Beleid.... 3 Algemeen 4 Hefbomen 4 Restricties....4 II Middelenverdeling......5 Strategische asset allocatie

Nadere informatie

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN

NEEM DE TIJD LEER ONS BETER KENNEN LOOK CLOSER UNDERSTAND MORE NEEM DE TIJD Ontdek Robeco 1 Wij willen alles weten over de wereld en hoe die werkt, over de risico s en kansen. Op deze manier herkennen we langetermijnkansen, innoveren we

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie