Algemene Informatie. Eigendomstructuur. Delta Lloyd Groep in het kort

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Informatie. Eigendomstructuur. Delta Lloyd Groep in het kort"

Transcriptie

1 Algemene Informatie Inhoud Eigendomstructuur Beleggingsdivisie Verantwoorde Beleggingspolitiek Zakelijke doelstellingen Beleggingsfilosofie Toezichthoudende Regelgevende Autoriteiten Corporate Governance, Stemmen en Engagement Risicomanagement Accenten Eigendomstructuur Delta Lloyd Asset Management (DLAM) is de onafhankelijke in Nederland gevestigde vermogensbeheerder en divisie (=dochteronderneming) van de moedermaatschappij Delta Lloyd Groep. Delta Lloyd Groep is 100% eigenaar van Delta Lloyd Asset Management. Delta Lloyd Groep in het kort - Bruto premie-inkomen in 2009: miljoen - Operationeel resultaat vóór belasting en belang derden 2009: 541 miljoen - Eigen vermogen: miljoen* - Wettelijke solvabiliteit (IGD): 201%* - S&P beoordeling (Delta Lloyd Life en Delta Lloyd General): A+ (negatief vooruitzicht) - Belangrijkste producten: levensverzekeringen en schadeverzekeringen, vermogensbeheer en bankproducten en -diensten - Drie sterke merken: Delta Lloyd, OHRA, ABN AMRO Verzekeringen - Delta Lloyd Group had geen overheidssteun nodig in 2008/2009 *per 31 december 2009 Geschiedenis van de Delta Lloyd Groep

2 Sinds de beursintroductie op 3 november 2009, is de Delta Lloyd Groep genoteerd aan de Euronext Amsterdam. Aviva PLC is nog steeds grootaandeelhouder, met 58% van de aandelen in hun bezit. 1% van de aandelen is in eigendom van de Stichting Nuts OHRA. Het aantal vrij op de beurs verhandelbare aandelen is 41%. Beleggingsdivisie Delta Lloyd Asset Management (DLAM) is gevestigd te Amsterdam. Delta Lloyd Asset Management (inclusief Cyrte Investments) beheert het vermogen van de Delta Lloyd Groep. Daarnaast beheert DLAM eveneens een reeks fondsen voor institutionele en retailklanten en discretionaire mandaten voor institutionele klanten. Institutionele fondsverkopen vinden voornamelijk plaats via het eigen verkoopteam. Voor verkoop aan retailbeleggers, doet DLAM in het algemeen een beroep op andere banken in Nederland, België en Duitsland, hoewel een klein deel van de retailfondsenverkoop (unit-linked verzekering) wordt verspreid door de distributiekanalen van de Groep zelf. In Nederland worden fondsen grotendeels verspreid door Nederlandse banken, inclusief ABN AMRO Bank, Rabobank en ING. Project Holland Fonds werd halverwege 2009 gestart. Dit is een gezamenlijk initiatief van Delta Lloyd Groep en Rabobank, gericht op het helpen van beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen die grote behoefte hebben aan aanzienlijke kapitaalbedragen door het huidige economische klimaat. Project Holland Fonds is erop gericht deze fondsen te verschaffen en ondertussen een goed rendement te behalen. Delta Lloyd Vastgoed en Delta Lloyd Asset Management werden in 2007 geïntegreerd. De samenwerking biedt goede kansen op de gebieden van productontwikkeling en uitwisseling van kennis en expertise. Delta Lloyd Vastgoed investeert in vastgoed zowel voor de exploitatiemaatschappijen (om afdoende dekking te bieden voor verzekeringsaansprakelijkheden op de lange termijn) als voor derden. De portefeuille bevat directe en indirecte vastgoedinvesteringen. De directe portefeuille omvat woningen, kantoren en winkels, terwijl de indirecte portefeuille bestaat uit deelnemingen in niet ter beurze genoteerde Nederlandse vastgoedfondsen. De Groep is voor 85% eigenaar van Cyrte, een fondsenbeheerboetiek met gespecialiseerde doelstellingen en beleggingsstrategieën. Cyrte richt zich op media, telecommunicatie en nieuwe technologie, die volgens haar waarschijnlijk leiden tot consumentenmarkten in de nabije toekomst. Zij richt zich op grotere instellingen en zorgt voor haar eigen klantenbasis, waarbij actief wordt gezocht naar aanvullende institutionele discretionaire mandaten. De Groep beheerde activa die gewaardeerd werden op 67,8 miljard per 31 december 2009, waarvan 48,3 miljard verband hield met de risicodragende activa van de Groep zelf. Verantwoord Beleggen door Delta Lloyd Asset Management Delta Lloyd Asset Management erkent haar sociale verantwoordelijkheid als belegger. Wij willen in dit opzicht rekenschap afleggen tegenover onze klanten, maar ook tegenover de ondernemingen waarin wij investeren. Verantwoord beleggen strookt met de kernwaarden van de Delta Lloyd Groep en met de manier waarop Delta Lloyd Asset Management te werk wenst te gaan.

3 Verantwoord beleggen is structureel in ons beleggingsbeleid opgenomen. Wij beleggen niet in ondernemingen waarvan de activiteiten niet sociaal verantwoord zijn. Wij hebben hiervoor uitsluitingscriteria opgesteld. Deze zijn onder andere gebaseerd op de lijst die Sustainalytics (een internationale instelling voor duurzaamheidsonderzoek) heeft samengesteld van ondernemingen die controversiële wapens produceren en verhandelen. Delta Lloyd Groep onderschrijft de 10 Global Compact-principes van de Verenigde Naties 3 (zoals mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, het milieu en anticorruptie) en belegt niet in ondernemingen die deze principes schenden. Delta Lloyd Asset Management heeft de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI) a ondertekend. Het UNPRI-netwerk is opgezet in 2006 en is een snelgroeiende internationale groep beleggers die zich allen inzetten voor de integratie met betrekking tot milieu, de samenleving en goed ondernemerschap in haar beleggingsbeleid. Zakelijke Doelstellingen Als belangrijke speler op het gebied van financiële dienstverlening, wenst de Delta Lloyd Groep zichzelf in de markt te onderscheiden. De Groep is er hoofdzakelijk op gericht een sociaal betrokken financiële dienstverlener te zijn die duidelijk bijdraagt aan de ontwikkeling en welvaart van de samenleving. Het voortdurende streven naar een juiste balans tussen ondernemersgeest en maatschappelijke verantwoordelijkheid maakt Delta Lloyd een open en nonconformistische organisatie die niet wegloopt van haar verantwoordelijkheden. Voor de Delta Lloyd Groep staat de klant centraal en de Groep handelt daarmee in overeenstemming, zowel in haar relaties met tussenpersonen als rechtstreeks met klanten. Met haar hart in de samenleving en een scherp oog voor sociale ontwikkelingen, zowel in haar directe als indirecte omgeving, richt Delta Lloyd zich bewust op de ontwikkeling en marketing van producten en diensten die haar betrokkenheid en integriteit weerspiegelen en op het scheppen van een werkomgeving die haar werknemers vele kansen biedt. Er is een alomvattende zakelijke strategie geformuleerd met betrekking tot centrale kwesties. Op de lange duur streeft Delta Lloyd NV naar expliciete winstgroei en een stijging van het bijdrageinkomen van 15% per jaar. Een heldere strategie is uitgestippeld, hoofdzakelijk met betrekking tot kostenbeheersing. Een van de doelstellingen is om een jaarlijks verschil van twee procentpunten te verwezenlijken tussen een stijging van het bijdrage-inkomen en de toename van kosten. Er zal gebruik worden gemaakt van informatie- en communicatietechnologie om een voorsprong te behalen op concurrenten in de institutionele markt. Speerpunten zijn de Delta Lloyd Life en Asset Management divisies. Om operationeel uit te blinken dient zowel de kwaliteit van de bemiddelingsdiensten als de dienstverlening aan individuele klanten te worden verbeterd. Beleggingsfilosofie Beleggen met ondernemersgeest, dat is onze filosofie. De kenmerken: geconcentreerde portefeuilles, de onderneming achter het aandeel als uitgangspunt en een lange termijn visie, waarbij we streven naar een aantrekkelijk rendement. Ons Deelnemingen beleggen is gebaseerd op een value-aanpak; beleggen in ondergewaardeerde bedrijven met een goede winstverwachting. Thema beleggen betekent bij ons beleggen in trends die de motor vormen van de toekomstige economie. Vastrentend beleggen zit ons in de genen. We beheren alle obligatieportefeuilles van Delta Lloyd en beleggen daarin niet benchmark-gerelateerd, maar maken onze eigen beleggingskeuzes. Om betrokkenheid en het gevoel van verantwoordelijkheid te bevorderen is DLAM opgesplitst in kleine productgeoriënteerde groepen. Dit stelt ons in staat baat te hebben bij de voordelen van

4 waardebevorderend samenwerken en ondertussen de valkuilen te vermijden die kunnen ontstaan als er te veel deelnemers bij het beleggingsproces zijn betrokken. Onze aandelenstrategie is gebaseerd op verschillen tussen de ontwikkelingen op de effectenbeurs en inkomsten en conjunctuurcycli, waarbij wij proberen te profiteren van kortetermijnafwijkingen die voortkomen uit veranderingen in beleggersstemmingen. Deze strategie geeft de aandelenbeleggingsportefeuilles een waardekarakter. In grote lijnen komt het erop neer dat aandeelwaarde wordt gedreven door de stemming op de beurs, terwijl producten en management de waarde van het bedrijf bepaalt. En deze beide waarden zijn niet altijd met elkaar in overeenstemming. Wij proberen de ondergewaardeerde aandelen te herkennen. Hiermee is het investeringsproces georiënteerd op waardecreatie op de lange duur, niet op de richting van de aandelenprijzen op de korte termijn. De doelstelling van de aandelenfondsen van Delta Lloyd Asset Management is om, op langere termijn, waarde toe te voegen voor beleggers die met een gematigd risicoprofiel een beter resultaat willen hebben dan de index. Beleggers die een stabiele en positieve opbrengst willen met een blikveld van 3 tot 5 jaar kunnen wij gerichte fondsen bieden. Bij het Fixed Income beleggingsproces ligt de toegevoegde waarde in de bepaling van de rentestrategie en de actieve toepassing daarvan. Het team, een van de meest ervaren teams in Nederland, is in staat om te reageren op de tijdelijke onvolkomenheden in de markt. Bovendien begrijpen zij hoe zij moeten omgaan met de keuze tussen kredieten en staatsobligaties bij verdeling over beleggingscategorieën. Het Creditteam (bedrijfsleningen) heeft haar beleggingsproces geconcentreerd op het toevoegen van waarde via een brede top-down visie voor markten (branche, beoordeling, swap spreads), gevolgd door een bottom-up selectie van leningen. Debiteurenselectie is gebaseerd op fundamentele analyse, gesprekken met senior management en relatieve waardering. Hier ligt de nadruk op het vermijden van zogenaamde blow-ups, om het nadelenrisico zoveel mogelijk te beperken. Debiteurenselectie bepaalt het belangrijkste deel van de prestatie, op de voet gevolgd door branchetoewijzing. De rest van de prestatie wordt verwezenlijkt door de juiste periodekeuze in combinatie met timing. Toezichthoudende Regelgevende Autoriteiten Delta Lloyd Groep en haar dochterondernemingen in Nederland staan onder toezicht van diverse regelgevende autoriteiten, inclusief De Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Delta Lloyd België staat onder toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), terwijl de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) de belangrijkste regelgevende autoriteit is voor Delta Lloyd Duitsland. De regelgevende instanties die Delta Lloyd Asset Management de eisen van de externe verslaggeving en accountantscontrole voorschrijven, zijn: Delta Lloyd Asset Management: Wet op het financieel toezicht (Wft), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) De (Nederlandse) beleggingsfondsen: Wet Toezicht Beleggingsinstellingen (WTB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

5 De Sicav Beleggingsfondsen: Een overkoepelende Luxemburgse beleggingsvennootschap met variabel kapitaal (SICAV) onderworpen aan Deel I van de Wet van 20 december 2002 op collectieve beleggingsondernemingen. DELTA LLOYD L is een SICAV onderworpen aan de bepalingen van Artikel 27 van de Wet van 20 december 2002 (een SICAV in eigen beheer), CSSF (Commission de Surveillance de Secteur Financier, de Luxemburgse regelgevende autoriteit voor de Financiële Markten). De Sicav Delta Lloyd L wordt gecontroleerd door Price Waterhouse Coopers (PWC). PWC is ook de accountant. De externe accountantscontrole voor de Delta Lloyd Groep wordt uitgevoerd door Ernst & Young (EY). De interne accountantscontrole wordt uitgevoerd door de Groepscontrole. SAS 70 Verklaring & SoX Delta Lloyd Asset Management (DLAM) heeft een SAS 70 type II verklaring gekregen. DLAM als divisie van Delta Lloyd Groep voldoet aan de eisen van SoX. Corporate Governance, Stemmen en Engageren Internationale corporate governance/stemnormen, richtlijnen en beleid DLAM heeft momenteel geen stembeleid voor haar wereldwijde portefeuilles. De benadering van dit onderwerp is in principe altijd anders geweest. Bij DLAM zijn in de afgelopen tientallen jaren grote belangen in Nederlandse en andere Europese ondernemingen opgebouwd. In veel gevallen streeft DLAM naar deelnemingen van meer dan 5% in elke onderneming, niet alleen om belastingtechnische redenen, maar hoofdzakelijk om het feit dat het bestuur van de ondernemingen DLAM serieus neemt als belegger. DLAM bezoekt de ondernemingen liefst elk kwartaal om met het bestuur te praten. Dit stelt DLAM ook in staat om zich aan deze ondernemingen te verbinden. DLAM is van mening dat de feitelijke aandeelhoudersvergadering niet de plaats is om zich te verbinden, maar DLAM beseft ook dat deze strategie niet kan worden gebruikt voor alle beleggingen wereldwijd. Om die reden worden stempraktijken wereldwijd (buiten Europa) herzien. Afneming van governance-diensten Onze adviseur over duurzaamheidskwesties is SustainalyticsIn ons beheer van alle aandelenbeleggingsfondsen en kredieten houden wij actief rekening met de uitsluitingen van Sustainalytics. Risicobeheer Het risicobeheer van de Delta Lloyd Groep is ontworpen om de Groep te beschermen tegen voorvallen die het behalen van een duurzaam resultaat en de vereiste minimale solvabiliteit ondermijnen, of het bereiken van haar strategische doelstellingen verhinderen. Als gevolg hiervan heeft Delta Lloyd Groep gedurende de kredietcrisis in 2008/2009 geen overheidssteun nodig gehad. De benadering van risicobeheer van Delta Lloyd Groep is gebaseerd op de volgende elementen:

6 De Toekomst Veiliggesteld strategie en de daaraan verbonden kernwaarden sturen de risicobewuste organisatiecultuur van de Delta Lloyd Groep aan. De zeggenschap die wordt uitgeoefend door het bestuur, de raad van commissarissen en de diverse risico- en controlecommissies. De controlecommissie van de raad van commissarissen van de Delta Lloyd Groep houdt toezicht op de algehele interne controle. Een organisatiestructuur met een governance-kader dat voorziet in gedelegeerde verantwoordelijkheden en richtlijnen voor de bestuursstructuur. De raden en besturen dragen primaire verantwoordelijkheid voor effectieve identificatie, analyse, toezicht op en beheersing van risico s. De business units hebben toegewezen controlecommissies, die toezicht houden op de effectiviteit van de interne beheerscontrolesystemen binnen de respectievelijke business units. In 2008 zijn de regels voor de interne governance-structuur van de rechtspersonen gestroomlijnd met de controlestructuur op het niveau van de Delta Lloyd Groep. De beleidsprincipes van de Delta Lloyd Groep in verband met de risicotolerantie en het risicobeheer. Een aantal belangrijke beleidsdocumenten is verscherpt, in overeenstemming met het heersende risicobeheerbeleid. Het beleid wordt gevormd door de afdelingen van de Groep, in overleg met het bestuur van de business units. Een risicokader dat is gebaseerd op het Ondernemingsrisicobeheermodel van de Commissie van Ondersteunende Organisaties van de Treadway-commissie (COSO). Het risicokader legt verbanden tussen bestuursinformatie en governance en de risicobeheercyclus. Accenten Delta Lloyd Delta Lloyd Asset Management oriënteert zich op 3 kerncompetenties: Fixed Income Thema Beleggen Deelnemingen beleggen Fixed Income Bij fixed income is de aandacht met name gericht op het vermijden van verlies. Dit gebeurt o.a. door: Aandacht op portefeuilleniveau, niet per afzonderlijke obligatie Gebruikmaken van zo veel mogelijk informatie (verschillende beoordelingsbureaus en intern fundamenteel onderzoek) om de kans op faillissement per emittent / positie in te schatten Lagere beoordelingen van kredietrisico stijgen exponentieel! Kijk daarom naar het totale kredietrisico van de portefeuille op basis van de gewogen gemiddelde beoordelingsfactor (Weighted Average Rating Factor WARF). Officiële WARF-tabel opgesteld door Moody s en gebaseerd op historische waarschijnlijkheid van default. Maximale WARF maakt nu deel uit van mandaten.

7 Thema Beleggen Sinds 1997 heeft het thema beleggingsteam (aandelen) 3 thema s gedefinieerd die van grote invloed zullen zijn op toekomstige ontwikkelingen. Deze thema s worden omschreven als volgt: Vergrijzing Digitale leefstijl Milieu De fondsbeheerder die voor het eerst met deze beleggingsstijl is gekomen (Ad Schellen) geeft nu nog steeds leiding aan het thema team. Het team investeert in aandelen van ondernemingen die technische oplossingen bieden voor de thema s. Deelnemingen Delta Lloyd Asset Management heeft een ervaren beleggingsteam met een lange voorgeschiedenis van bewezen prestaties in deelnemingen -belegging. Onze beleggingsdirecteur Alex Otto was, in de tweede helft van de jaren negentig, de eerste die met deze stijl kwam voor de Delta Lloyd Groep. Met onze Deelnemingenfondsen, nemen wij een belang van 5% in ondergewaardeerde kleine en middelgrote ondernemingen. Voor de waardering maakt het bestuur gebruik van de Graham-Doddbenadering, aangevuld met verdienmodellen en frequente vergaderingen met de belangrijkste personen (hoofddirecteur/financieel directeur) in de ondernemingen. In 2000 is het succesvolle Delta Deelnemingen Fonds gestart, dat geld van klanten investeerde in Nederlandse deelnemingen. In 2007 werd dit concept uitgebreid naar Europa met de introductie van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds. Dit werd aangevuld met een Sicav, de Delta Lloyd L European Participation Fund in Dit stelt DLAM in staat om voordeel te behalen bij beleggingskansen in kleine en middelgrote ondernemingen in Europa.

Deze versie is een print van de website. 2 maart 2006 is gepubliceerd. jaarverslag.deltalloydgroep.com, die op

Deze versie is een print van de website. 2 maart 2006 is gepubliceerd. jaarverslag.deltalloydgroep.com, die op 13/3/06 Dit is een print van https://jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 2 maart 2006. 1/138 Deze versie is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, die op 2 maart 2006 is

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44

JAARVERSLAG 2012. SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44 JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 SNS Beleggingsfondsen N.V. Croeselaan 1 3521 BJ Utrecht Postbus 8000 3503 RA Utrecht Telefoon 030-291 55 44 Internet snsbeleggingsfondsen.nl Handelsregister KvK Utrecht

Nadere informatie

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 28 februari 2008

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 28 februari 2008 jaarverslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 28 februari 2008 Inhoud Delta Lloyd Groep Jaarverslag 2007 1 Over Delta Lloyd Groep

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 07 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2007, gepubliceerd op 15 mei 2008. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2007 1 Mvo:

Nadere informatie

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Jaarverslag II Jaarverslag 2012 - Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Algemene informatie Beheerder SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

Samenvatting 2013. 3 April 2014

Samenvatting 2013. 3 April 2014 Samenvatting 2013 3 April 2014 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Profiel 4 1.2. Uitgelicht 6 1.3. Bericht van de bestuursvoorzitter 7 1.4. Aan onze aandeelhouders 10 1.4.1. Ontwikkelingen

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 06 toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 1 maart 2007 inhoudsopgave Delta Lloyd Groep - Maatschappelijk verslag

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

maatschappelijk verslag

maatschappelijk verslag maatschappelijk verslag 20 08 toekomst verzekerd Dit is een print van het online maatschappelijk verslag 2008, gepubliceerd op 15 mei 2009. Inhoud Delta Lloyd Groep maatschappelijk verslag 2008 1 Mvo bouwen

Nadere informatie

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 1 maart 2007

jaarverslag toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 1 maart 2007 jaarverslag 20 06 toekomst verzekerd Dit is een print van de website jaarverslag.deltalloydgroep.com, gepubliceerd op 1 maart 2007 inhoudsopgave Delta Lloyd Groep - Jaarverslag 2006 1 OVER DELTA LLOYD

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 10 Jaarverslag 7 april 2011 Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Bestuur.... 1 1.1 Delta Lloyd Groep in 2010... 1 1.2 Kerncijfers... 4 1.3 Segmenten.... 5 1.3.1 Leven...

Nadere informatie

Corporate Governance Raamwerk

Corporate Governance Raamwerk Corporate Governance Raamwerk Inhoudsopgave Introductie p. 3 1. Richtlijnen p. 4 2. Stembeleid p. 4 3. Betrokkenheid p. 6 4. Aandeelhoudersgeschillen p. 7 5. Samenwerking p. 7 6. Betrokkenheid bij het

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 09 Jaarverslag Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Delta Lloyd Groep in het kort... 1 1.1 Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur... 3 1.1.1 Raad van Commissarissen... 3 1.1.2 Raad

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief

MyPersonal Portfolio. Gematigd-Offensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group.

Tot slot leest u in hoofdstuk 8 over Generali als onderdeel van de Generali Group. Inleiding Uw geld is in goede handen Als u uw geld aan ons toevertrouwt, dan kunt u erop vertrouwen dat wij daar verstandig en verantwoord mee omgaan. Wij moeten natuurlijk altijd voldoende geld (vermogen)

Nadere informatie

Praktijkonderzoek Transparantie en Verantwoording. Een onderzoeksrapport voor de

Praktijkonderzoek Transparantie en Verantwoording. Een onderzoeksrapport voor de Praktijkonderzoek Transparantie en Verantwoording Een onderzoeksrapport voor de Praktijkonderzoek Transparantie en Verantwoording Een onderzoeksrapport voor de n Willem van Gelder Sanne van der Lugt Ward

Nadere informatie

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V.

Nadere informatie

Kop in het zand óf snel vooruit?

Kop in het zand óf snel vooruit? Benchmark Verantwoord Beleggen door Nederlandse verzekeraars 2009 Kop in het zand óf snel vooruit? Postbus 504 4100 AM Culemborg T +31 (0) 345 532 653 F +31 (0) 842 218 746 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Benchmark

Nadere informatie

Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen

Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen pggm.nl Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen PGGM Vermogensbeheer B.V. Mei 2014 Inhoudsopgave Toelichting Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen 3 Uitvoeringsrichtlijn ESG-integratie 6 Uitvoeringsrichtlijn

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN Waarom beleggen? Om de pensioenen betaalbaar te houden en liefst ook nog eens ieder jaar te kunnen beschermen tegen koopkrachtverlies, belegt ARCADIS Pensioenfonds

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

Bouwinvest Real Estate Investment Management BV. Jaarverslag 2012

Bouwinvest Real Estate Investment Management BV. Jaarverslag 2012 Bouwinvest Real Estate Investment Management BV Jaarverslag 2012 Bouwinvest Real Estate Investment Management BV Jaarverslag 2012 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bericht van de directievoorzitter 6 1. Bedrijfsprofiel

Nadere informatie

Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008

Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 1 Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2008 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Profiel van PGGM Investments 6 1.1 PGGM is een uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen. ASR Nederland 2010 jaarverslag

Bouwen aan vertrouwen. ASR Nederland 2010 jaarverslag Bouwen aan vertrouwen Profiel ASR Nederland is met bijna 4.500 medewerkers en een omzet van 4,7 miljard in 2010 in omvang de derde verzekeraar van Nederland. ASR Nederland biedt particuliere en zakelijke

Nadere informatie

MyPersonal Portfolio. Defensief

MyPersonal Portfolio. Defensief HOOFDSTUK Pagina 1. Inleiding 3 2. Het beleggingsproces 4 3. Doelstellingen en uitgangspunten van uw portefeuille 6 4. Uw portefeuille: de verdeling over de beleggingscategorieën 7 5. Het openen van een

Nadere informatie

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes

Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014. Ralph Hamers, ING: DoubleDividend. Ronde Tafel: Inzicht in uw. pensioensector tot keuzes Jaargang 21 Nummer 02 juli 2014 Ralph Hamers, ING: Bij ING begint en eindigt alles bij de klant DoubleDividend Wij hebben een langetermijnvisie en dat moeten beleggers ook hebben Ronde Tafel: Inzicht in

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie