Beleg in bedrijven die meegroeien met de wereldbevolking. Dexia Equities L Global Demography

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleg in bedrijven die meegroeien met de wereldbevolking. Dexia Equities L Global Demography"

Transcriptie

1 Beleg in bedrijven die meegroeien met de wereldbevolking Dexia Equities L Global Demography Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht Dexia Equities L

2 Slim beleggen in een welvarender en vergrijzende wereld De wereldbevolking neemt voortdurend toe en wordt steeds ouder. De koopkracht stijgt, vooral in de groeilanden. Daardoor groeit de wereldwijde vraag naar uitrustings- en consumptiegoederen, gezondheidszorg en energie... Er ontstaan tal van groeikansen voor multinationals die een antwoord kunnen bieden op die toenemende vraag. Dankzij Dexia Equities L Global Demography, een compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht Dexia Equities L, kunt u in die bedrijven beleggen, en zo meegenieten van hun succes. 7,2 miljard We zijn met steeds meer: vandaag met 7,2 miljard, in 2050 mogelijk met 9,3 miljard 1. We worden alsmaar ouder, zowel in de ontwikkelde landen als in de groeilanden. We hebben meer koopkracht, in de ontwikkelde landen en zeker in groeilanden zoals Brazilië, China, Mexico, Colombia Deze grote demografische verschuivingen brengen belangrijke uitdagingen met zich mee: nieuwe behoeften door de vergrijzing van de bevolking; stijging van de wereldbevolking; meer welgestelde consumenten. Om die uitdagingen aan te gaan, moet er wereldwijd in tal van economische domeinen worden geïnvesteerd. De bedrijven die deze investeringen doen, nemen we op in ons aandelencompartiment Dexia Equities L Global Demography (compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht Dexia Equities L). Beleg in dit compartiment en profiteer van het succes van deze ondernemingen! Eerder voor beleggingen op langere termijn Dynamisch beheer Er wordt steeds in minstens vier sectoren belegd. Zoveel inwoners telde de wereld op 1 juli 2013 volgens de Verenigde Naties.

3 De wereld verandert Vergrijzing: vooruitzichten 2 miljard: het aantal 60-plussers (ongeveer) in de wereld in %: het aandeel van de Europese 65-plussers in We worden alsmaar ouder De gemiddelde levensverwachting neemt toe, zowel in de ontwikkelde landen als in de groeilanden. In combinatie met de toename van de wereldbevolking zal die evolutie leiden tot een uitgesproken wereldwijde vergrijzing. We zijn met steeds meer Volgens de laatste ramingen van de Verenigde Naties telde de wereld 7,2 miljard inwoners in Tegen 2050 zouden we met 9,3 miljard zijn, en in 2100 met meer dan 10 miljard 1. Percentage van de bevolking van 65 jaar of ouder Wereld Afrika Azië Europa Latijns-Amerika en Caraïben Noord-Amerika Oceanië Bron: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World Population 2010 (Wall Chart). ST/ESA/SER.A/307.

4 In 2050 zal de landbouw 2,1 miljard extra mensen moeten voeden, of een derde meer dan vandaag. We hebben meer koopkracht Zeker in groeilanden zoals Brazilië, Rusland, India en China (de BRIC-landen). Tegen 2030 zal het aantal huishoudens met een jaar inkomen van meer dan dollar in deze landen verdubbelen 4. Een compartiment dat ook u groeikansen biedt De demografische veranderingen stellen ons voor enkele belangrijke uitdagingen, die investeringen vereisen in tal van economische domeinen, zowel in de groeilanden als in het Westen. Er bieden zich dus voor heel wat bedrijven kansen aan. Maar welke van die ondernemingen zijn het beste gewapend om die kansen en uitdagingen waar te maken? Om tot een doordachte selectie van bedrijven voor het compartiment te komen, moet men eerst de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren onderscheiden: 1. stijging van de wereldbevolking; 2. ontstaan van nieuwe behoeften door de vergrijzing van de wereldbevolking; 3. meer welgestelde consumenten, vooral in de groeilanden. Dan gaan de beheerders na in welke economische sectoren er moet worden geïnvesteerd om die uitdagingen aan te kunnen. Zo wordt duidelijk in welke bedrijven het beste belegd wordt. Groei: vooruitzichten 9,3 miljard: de wereldbevolking in 2050, d.i. 2,1 miljard meer dan in ,9 %: het gedeelte van de wereldbevolking dat in 2050 in de minder ontwikkelde landen zal leven 1. +2,5 miljard: de stijging van de wereldwijde middenklasse tegen Verdubbeling van het aantal huishoudens met een jaarlijks inkomen van meer dan dollar in de BRIC-landen tegen Groei van de wereldbevolking in miljard Afrika Oceanië Azië Europa Latijns-Amerika en Caraïben Noord-Amerika 2100 Bron: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). World Population 2010 (Wall Chart). ST/ESA/SER.A/307.

5 Wereldwijde bevolkingsgroei Demografische trend Het compartiment belegt dus bijvoorbeeld in Waarom? Toenemende vraag naar voedsel en levensnoodzakelijke producten Nestlé Nestlé is de grootste en meest gediversifieerde producent van levensmiddelen ter wereld. Deze Zwitserse gigant is uiteraard sterk aanwezig in de groeilanden. Zijn productenaanbod is zeer omvangrijk: oploskoffie, babyvoeding, ontbijtgranen, bronwater enzovoort. Door de stijging van de bevolking en de levensstandaard in de groeilanden, vormen deze markten vandaag voor Nestlé de stuwende kracht achter zijn groei. Daarom spitst zijn departement Onderzoek en Ontwikkeling zich toe op specifieke producten die voor die landen bestemd zijn. Welke bedrijven? In de praktijk belegt het compartiment in ondernemingen uit ontwikkelde landen die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van de wereldwijde demografische tendensen die voor de komende jaren worden verwacht en die een aanzienlijke impact op de wereldeconomie zullen hebben. Interessante economische sectoren en bedrijven voor elke uitdaging Voor elke uitdaging brengen de beheerders een aantal bedrijven in kaart die goed geplaatst zijn om in te spelen op de demografische uitdagingen. Hiernaast een overzicht van de diverse demografische trends, met telkens een voorbeeld van een onderneming die daar optimaal op inspeelt. Energie en bescherming van het leefmilieu Beschikbaarheid van natuurlijke rijkdommen Johnson Matthey Continental Noble Energy De Britse onderneming Johnson Matthey is wereldleider als producent van katalysatoren. Ze profiteert van de internationale structurele trends, zoals de klimaatverandering, de bevolkingsgroei, de schaarste aan grondstoffen en de behoeften inzake gezondheidszorg. De door Johnson Matthey gefabriceerde katalysatoren zijn bestemd om uitlaatgassen te zuiveren en kunnen zowel in industriële procedés als in motorvoertuigen (auto s, vrachtwagens) worden gebruikt. Johnson Matthey is ook actief in het recyclen van edele metalen, vooral platina, om op een ecologische manier de schaarste van deze edele grondstoffen op te vangen. De afdeling Fijne Chemie is wereldleverancier van actieve farmaceutische componenten die gebruikt worden in de fabricage van geneesmiddelen welke bijvoorbeeld in de chemotherapie worden aangewend. Het Duitse Continental AG is internationaal de vierde grootste bandenproducent, maar fabriceert ook rem-, injectie- en aandrijvingssystemen... Dankzij zijn beleid op het vlak van Onderzoek en Ontwikkeling is het erin geslaagd producten en technologische systemen te vervaardigen die het brandstofverbruik en de uitstoot van C0 2 aanzienlijk verminderen. Continental is een van de toonaangevende bedrijven in deze sector. Noble Energy is een van de voornaamste energiereuzen in de Verenigde Staten. Deze onderneming legt zich toe op de exploratie en de productie van olie en gas. Het bedrijf staat ook bekend om zijn uiterst gedisciplineerde beleggingsstrategie: zijn portefeuille bestaat trouwens uit zeer interessante activa. Noble Energy volgt ook een strikt innovatiebeleid en slaagt er daardoor in om zijn productiemethode te verbeteren en alsmaar milieuvriendelijker te maken.

6 Vergrijzing van de wereldbevolking Rijkere wereldbevolking Demografische trend Stijgende behoefte aan gezondheidszorg Groeiend aantal gepensioneerden Arbeidsmarkt en automatisatie Het compartiment belegt dus bijvoorbeeld in Roche Orpea Rockwell Automation Waarom? Deze zeer innoverende farmaceutische onderneming (slechts twee bedrijven in de wereld besteden meer aan Onderzoek en Ontwikkeling) heeft zich gespecialiseerd in kankeronderzoek. Ze ontwikkelt producten voor het opsporen, de diagnose en de behandeling van kanker en andere ziekten. Ook biotechnologie vertegenwoordigt een belangrijk gedeelte van haar activiteit. Orpea is een Franse onderneming die gespecialiseerd is in gezondheidszorg en rusthuizen. Vandaag is Orpea vooral actief in Frankrijk, België, Spanje en Zwitserland. De vergrijzing van de Europese bevolking is een van de duidelijkste demografische tendensen op lange termijn en vormt daarom de meest evidente reden om in deze sector te investeren. De vraag naar extra rusthuizen is onomkeerbaar, maar slechts een beperkt aantal bedrijven is in staat om hieraan tegemoet te komen (vooral door de strikte regelgeving in bepaalde landen zoals Frankrijk). Onlangs heeft Orpea ook zijn eerste (veelbelovende) stappen in China gezet. Het Amerikaanse bedrijf Rockwell Automation is een van de belangrijkste spelers op het vlak van industriële automatisatie in de ruime zin van het woord. De productiviteits- en optimalisatiewinsten staan centraal in het productengamma. De technologie van Rockwell Automation kan in vrijwel alle industrietakken worden gebruikt. De groeilanden vertegenwoordigen een zeer belangrijke markt rekening houdend met de industrialisatiegolf en de stijgende loonkosten (wat automatisatie aantrekkelijker maakt). De onderneming wordt uitstekend geleid en mikt voor de komende jaren op een gemiddelde stijging van de opbrengsten van meer dan 10 %. Demografische trend Meer persoonlijke verzorging Groeiende middenklasse in de opkomende landen Toename van e-commerce Het compartiment belegt dus bijvoorbeeld in Kao Tiffany&co Google Waarom? Kao is de grootste Japanse producent van onderhoudsproducten en cosmetica. Het bezit ook het grootste marktaandeel inzake gelaatverzorgingsproducten en shampoos. Het bedrijf is zeer gezond en het managementbeleid houdt strikt rekening met het belang van zijn aandeelhouders (inkoop van aandelen en stijging van de dividenden). Kao staat op het vlak van internationale expansie nog in zijn kinderschoenen, terwijl China en Indonesië reeds veelbelovende afzetmarkten vormen. Kao investeert massaal in Onderzoek en Ontwikkeling, wat het bedrijf een onloochenbaar concurrentievoordeel oplevert. Deze Amerikaanse onderneming is actief in de juwelenindustrie en verwierf bekendheid met het creëren van juwelen die met diamanten zijn versierd. Ze is de onbetwiste marktleider in de Verenigde Staten en bezit belangrijke marktaandelen in Azië (ongeveer 40 % van de verkoop komt uit deze regio). De recente wijzigingen in het management en de afdeling Design moeten het bedrijf nieuw leven inblazen. De eerste initiatieven werpen reeds hun vruchten af. De marges gaan sinds kort weer de hoogte in en beloven nog heel wat voor de toekomst (vooral door het creëren van collecties met hogere winstmarges, een zwakkere goud- en diamantkoers en een stijgende verkoop). Bovendien is het niet uitgesloten dat de onderneming door een Europese vennootschap (Kering, Richemont, LVMH...) wordt overgenomen vanwege haar unieke positie op de Amerikaanse en Aziatische markt. Vermoedelijk een van de voornaamste internetbedrijven in de wereld. Google staat vooral bekend om zijn zoekmotor, maar is ook eigenaar van YouTube, ontwikkelde het Androidbesturingssysteem, Google+, Google Glass (project van interactieve Google-brillen), Google connected car, Google Wallet... en heel wat andere initiatieven. De omzet wordt grotendeels gegenereerd door reclame. Google haalt duidelijk voordeel uit de verschuiving van traditionele reclame naar onlinereclame. Het gaat dus om een uiterst innoverende en dynamische onderneming.

7 In een notendop Belangrijkste activa Het fonds 5 Dexia Equities L Global Demography 6 belegt in aandelen van ondernemingen uit hoofdzakelijk ontwikkelde landen die aangetoond hebben goed gepositioneerd te zijn om te profiteren van de demografische ontwikkelingen wereldwijd. Beleggingsstrategie Binnen de grenzen van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds maakt het beheerteam beleggingskeuzes op basis van de eigen analyses van de kenmerken en de ontwikkelingsvooruitzichten van de activa. Het fonds mag gebruikmaken van derivaten, zowel voor beleggings- als risicodekkingsdoeleinden (om zich in te dekken tegen eventuele ongunstige financiële gebeurtenissen). Dynamisch beheer Het aandelenfonds Dexia Equities L Global Demography beoogt vooral beleggingen op langere termijn. Aandelenbeleggingen houden immers altijd een zeker risico in, dat de beheerders evenwel proberen te beperken door de samenstelling van de portefeuille op de marktomstandigheden af te stemmen. De beleggingen gebeuren zowel in cyclische (bv. industriële bedrijven, IT-bedrijven) als in meer defensieve sectoren (bv. gezondheidszorg, voedingsindustrie, huishoudproducten). De beheerder bepaalt het optimale evenwicht tussen deze twee componenten om het rendement te optimaliseren op basis van zijn verwachtingen inzake wereldgroei en ontwikkeling van de beurzen. In ieder geval belegt Dexia Equities L Global Demography steeds in minstens vier sectoren, en dat telkens voor minimaal 10 %. 1. Bron: World Population Prospects. The 2010 Revision. Highlights and advanced tables; WPP2010_Volume-I_Comprehensive-Tables.pdf. 2. Bron: VN, Bron: VN, 2006; Wereldbank, ramingen SG Economic Research. 4. Bron: UN Population Division, Goldman Sachs Research, Goldman Sachs Global ECS Research. 5. Onder fondsen verstaat men beveks, compartimenten van beveks of gemeenschappelijke beleggingsfondsen. 6. Compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht Dexia Equities L.

8 Naam Beleggersportret Munteenheid Looptijd Fiscaliteit Minimaal inschrijvingsbedrag Dexia Equities L Global Demography Dynamisch EUR Geen vaste looptijd Op basis van de huidige fiscale wetgeving, die kan worden gewijzigd, ziet het belastingregime voor de inkomsten toegekend vanaf 1 januari 2013 voor particuliere beleggers die in België aan de personenbelasting onderworpen zijn, er als volgt uit: voor distributieaandelen: 25 % bevrijdende roerende voorheffing op de dividenden; voor distributie- en kapitalisatieaandelen: de meerwaarde is niet onderworpen aan roerende voorheffing. Beurstaks (TOB): 1 % (max EUR) bij inkoop van kapitalisatieaandelen of omzetting van kapitalisatieaandelen in andere aandelen van eenzelfde of een ander compartiment. Voor meer informatie over de roerende voorheffing en de beurstaks kunt u terecht bij de financiële dienstverlener. Beleggers die onder een ander regime dan de Belgische personenbelasting vallen, wordt verzocht zich te informeren over het belastingregime dat op hen van toepassing is. Geen minimaal inschrijvingsbedrag, inschrijving tegen de nettoinventariswaarde (NIW) van de dag, elke bankwerkdag vóór 12 uur (plaatselijke tijd). Inschrijvingen na 12 uur gebeuren tegen de NIW van de volgende bankwerkdag. Interesse in dit compartiment? Ziet ook u de nieuwe groeikansen die de veranderende wereld biedt, en wilt u er mee van genieten? Het document Essentiële beleggersinformatie, het prospectus, de productfiche en de meest recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans in alle kantoren van Belfius Bank, dat de financiële dienstverlening verzekert, en via Meer info over het compartiment Dexia Equities L Global Demography vindt u in de productfiche of op Of spreek meteen af met uw financieel adviseur in uw Belfius Bank-kantoor. Vooraleer te beleggen, moeten potentiële beleggers kennis nemen van het document Essentiële beleggersinformatie. Kosten Instapkosten: max. 2,50 % Uitstapkosten: geen Type Nettoinventariswaarde (NIW) Aandelenklasse C & D: kapitalisatieaandelen (potentiële meerwaarde, de NIW die uitgekeerd wordt bij verkoop kan hoger zijn dan bij aankoop) en distributieaandelen (er kan een jaarlijks dividend worden uitbetaald op basis van de resultaten). De netto-inventariswaarde (NIW) wordt gepubliceerd op de website van Beama (www.beama.be) en/of in de Belgische financiële pers. Ze kan worden geraadpleegd op

9 Verantwoordelijke uitgever: Dirk Smet, Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel IBAN BE BIC GKCCBEBB RPR Brussel BTW BE FSMA nr A SPRB /2014

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA Uw Beleggingen oktober april 2014 2013 STRATEGIE De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel ACTUA Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? FOCUS Small Caps: kleinere bedrijven, groot potentieel!

Nadere informatie

Beleggingen. aan de beterhand? Belgische economie. Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap

Beleggingen. aan de beterhand? Belgische economie. Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap Uw Beleggingen oktober mei 2014 2013 STRATEGIE Volatielere markten: koelbloedig blijven is de boodschap FOCUS Candriam Equities L. Europe Optimum Quality FOCUS Belgische economie aan de beterhand? EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

Delta Lloyd Premium Fund of Funds

Delta Lloyd Premium Fund of Funds Delta Lloyd Premium Fund of Funds Inhoud Grote diversificatie Dakfondsen Onderliggende fondsen 4 temperamenten, 4 compartimenten Bent u eerder voorzichtig? Liever een goed evenwicht tussen rendement en

Nadere informatie

Terugblik 2014. Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo

Terugblik 2014. Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo Beste klant, We wensen u en uw familie een voorspoedig 2015, zowel op persoonlijk als op financieel

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff

Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Wealth-compartimenten van BNP PariBas Portfolio foff Promotioneel document Juni 2015 Wealth Stability en Wealth Balanced: Compartimenten van de bevek naar Luxemburgs recht bnp Paribas Portfolio fof Wenst

Nadere informatie

RENTEBELEID OP EEN KRUISPUNT BELEGGEN IN EEN GRILLIG BEURSKLIMAAT UW PENSIOEN, UW INITIATIEF

RENTEBELEID OP EEN KRUISPUNT BELEGGEN IN EEN GRILLIG BEURSKLIMAAT UW PENSIOEN, UW INITIATIEF FINANCIËLE ACTUALITEIT VOOR DE BELEGGER September 2007 Nr. 164 BEURSINDICATOREN 4.500 4.400 4.300 4.200 4.100 4.000 BEL20 RENTEBELEID OP EEN KRUISPUNT BELEGGEN IN EEN GRILLIG BEURSKLIMAAT UW PENSIOEN,

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog?

Beleggingen. Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten. Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? Uw Beleggingen oktober maart 2015 2013 ACTUA Beleggen in China? Wegwijs in het doolhof van de Chinese aandelenmarkten FOCUS Rendeert een belegging in hoogrentende bedrijfsobligaties nog? FOCUS Made in

Nadere informatie

Kredietcrisis deint verder uit

Kredietcrisis deint verder uit uw nieuwsbrief van Dexia Bank beleggingen 2008 Maart Kredietcrisis deint verder uit De financiële markten blijven in de ban van de kredietcrisis. Het blijft dan ook slecht nieuws regenen voor de financiële

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË

BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË BKCP CORE FUND * EEN UNIEKE OPLOSSING IN BELGIË * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. TIJD OM TE BELEGGEN Sparen levert niet meer hetzelfde rendement op als

Nadere informatie

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen Uw Beleggingen oktober mei 2015 2013 ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen COACHING Laat geen fiscaal voordeel liggen in uw personenbelasting FOCUS Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen

Nadere informatie

Belfius Invest Top Funds Selection Protected. Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belfius Invest Top Funds Selection Protected. Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection Protected Juli 2014 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijd zo blijven.

Nadere informatie

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit

Het monetair beleid van de Europese Centrale Bank: een stap vooruit Uw beleggingen September 2013 De economie trekt eindelijk aan in de eurozone Na zes opeenvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit knoopt de eurozone sinds het tweede kwartaal van 2013 weer

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC Duurzaam beleggen KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC komt ook tot uiting in haar producten.

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen!

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! Uw Beleggingen oktober juni 2015 2013 ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! COACHING Hoe beleggen voor een minderjarige? OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY FOCUS Kwaliteit

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien

Belegging op maat. die uw kapitaal kan laten groeien Flash Belfius Invest Top Funds Selection II Juni 2015 Belegging op maat die uw kapitaal kan laten groeien De rente staat al een tijdje op een laag niveau. Mogelijk zal dit nog een tijdje zo blijven. Als

Nadere informatie

Thema. Wereldwijde themafondsen Juni 2012. Uitsluitend voor professionele beleggers

Thema. Wereldwijde themafondsen Juni 2012. Uitsluitend voor professionele beleggers Thema Wereldwijde themafondsen Juni 2012 Uitsluitend voor professionele beleggers Thema s die wereldwijd van belang zijn, ondervinden de gevolgen van voortdurende veranderingen in de sociale en economische

Nadere informatie