Global Growth Trends Portfolio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Growth Trends Portfolio"

Transcriptie

1 AllianceBernstein Global Growth Trends Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, I, AX, BX, S en S1 Belangrijke informatie Global Growth Trends Portfolio (de portefeuille ) is een portefeuille van ACMBernstein (het fonds ). Het fonds is een beleggingsfonds in gemeenschappelijke eigendom welke geen rechtspersoonlijkheid bezit buiten de leden om, dat op 21 augustus 1991 voor onbepaalde duur werd opgericht in Luxemburg en wordt beheerd in het belang van de houders van deelbewijzen door AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. (het beheersbedrijf ). Het fonds werkt als een overkoepelend fonds conform deel I van de wet van 20 december 2002 betreffende instellingen voor collectieve beleggingen. Buiten Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland doet het fonds zaken met de naam AllianceBernstein. Het fonds bestaat uit diverse portefeuilles die, met hun categorieën van aandelen, worden beschreven in het prospectus. Beleggingsdoel Het beleggingsdoel van de portefeuille is kapitaalgroei op lange termijn. Beleggingsbeleid Om het beleggingsdoel te verwezenlijken belegt de portefeuille in een wereldportefeuille van aandelen verdeeld over specifieke bedrijfstakken of sub-compartimenten die vanwege hun groeipotentieel worden gekozen. De portefeuille bestaat uit zes sub-compartimenten die elk worden beheerd door een interne senior sectoranalist/-beheerder. De huidige sub-compartimenten die door de beleggingsbeheerder zijn aangewezen in verband met de discipline van de beleggingsbeheerder om in wereldgroeiaandelen te beleggen, zijn: (1) informatietechnologie, (2) gezondheidszorg, (3) finance, (4) infrastructuur, (5) energie en natuurlijke hulpbronnen en (6) consumptiegroei. Het percentage van het totale netto vermogen van de portefeuille dat wordt toegewezen aan een bepaald sub-compartiment, hangt af van de inschatting door de beleggingsbeheerder van de huidige en verwachte beleggingsmogelijkheden en -omstandigheden. Met een researchgestuurde, bottom-up-selectie van aandelen maakt iedere analist/beheerder van een sub-compartiment gebruik van het eigen, beschermde researchmodel van de beleggingsbeheerder om aantrekkelijke bedrijven te vinden in hun sectoren. Verwacht wordt dat de beleggingen van de portefeuille in effecten van emittenten die in groeilanden gevestigd zijn, niet meer zullen bedragen dan 30% van het netto vermogen van de relevante portefeuille. De beleggingsbeheerder verwacht dat altijd ten minste 90% van het totale vermogen van de portefeuille in aandelen zal worden belegd en de waarde van het totale vermogen van de portefeuille dat in dergelijke effecten wordt belegd, zal nooit minder zijn dan twee derde van het totale vermogen van de portefeuille. Efficiënt portefeuillebeheer en hedgetechnieken kunnen het gebruik van derivaten omvatten die op de beurzen of parallelmarkten worden verhandeld, zoals swaps, opties, futures en valutatransacties. Portefeuillegegevens Soorten beleggingen Aandelen van specifieke bedrijfstakken die vanwege hun groeipotentieel werden gekozen. Garant van het fonds AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Introductiedatum 25 oktober 1991 Bewaarder en administratieve vertegenwoordiger Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg Beleggingsbeheerder AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Verkopers AllianceBernstein Investments een unit van het beheersbedrijf 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg AllianceBernstein Investments een unit van AllianceBernstein Investments, Inc Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Beheersbedrijf AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg

2 Overdrachtskantoor AllianceBernstein Investor Services een unit van het beheersbedrijf 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Registeraccountant Ernst & Young S.A. 7, Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach, Luxemburg Land van domicilie Groothertogdom Luxemburg Toezichthoudende instantie Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (http://www.cssf.lu) Soorten aangeboden aandelen Aandelen van categorie A, B, C, I, AX, BX, S en S1 van de portefeuille ( aandelen ). De aandelen van categorie AX en BX worden niet meer te koop aangeboden, maar zijn nog in omloop. Basisvaluta US- Berekening van de netto vermogenswaarde De netto vermogenswaarde per aandeel van iedere categorie van aandelen wordt berekend op elke werkdag van de Luxemburgse banken (een werkdag ) om uur EST in de Verenigde Staten ( waarderingspunt ). Publicatie van de netto vermogenswaarde De netto vermogenswaarde voor een bepaald waarderingspunt zal beschikbaar zijn op of rond uur EST in de Verenigde Staten op elke werkdag. De netto vermogenswaarde wordt gegeven op en in de Financial Times, The Wall Street Journal Asia en The Wall Street Journal Europe. Afsluiting van boekjaar 31 augustus Risicoprofiel De beleggingen van de portefeuille zijn onderworpen aan de hoge risico s die inherent zijn aan aandelen. De waarde van beleggingen in aandelen zal in het algemeen schommelen, soms zelfs drastisch, op basis van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke bedrijven of wegens algemene markt-, economische, politieke en natuurlijke omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. Dergelijke factoren zijn onder meer de mogelijkheid van een plotse of langdurige daling op de markten en de risico s verbonden met de afzonderlijke bedrijven. Historisch gezien bieden aandelen een groter rendement op de lange termijn, maar met groter risico op de korte termijn dan andere beleggingen. Omdat de portefeuille belegt in minder bedrijfstakken dan vele andere fondsen, kunnen de portefeuille en de netto vermogenswaarde ervan, zowel positief als negatief, meer worden beïnvloed door wijzigingen of gebeurtenissen in deze bedrijfstakken dan andere fondsen. De portefeuille is onderhevig aan het risico van koers-, renteen valutaschommelingen en andere risico s die inherent zijn aan het beleggen in effecten. Daarom kan geen zekerheid worden geboden dat het beleggingsdoel zal worden verwezenlijkt, dat het belegde kapitaal zal worden behouden of dat het kapitaal in waarde al stijgen. Beleggingsresultaten kunnen substantieel verschillen op maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse basis. Een belegging in de portefeuille vertegenwoordigt geen compleet beleggingsplan. Meer details over de risico s verbonden aan een belegging in de portefeuille kunt u lezen in het prospectus. Zie Risicofactoren en bijzondere overwegingen in deel II van het prospectus. Profiel van een typische belegger De portefeuille is geschikt voor beleggers met een hoge risicotolerantie die de voordelen op lange termijn van beleggingen in aandelen wensen. Beleggers wordt aangeraden om advies te vragen aan hun onafhankelijke financiële adviseurs betreffende de geschiktheid van de aandelen van de portefeuille voor hun beleggingsbehoeften. Het beheersbedrijf heeft beslist dat inwoners van de Verenigde Staten, volgens de definitie daarvan in het prospectus, geen aandelen van de portefeuille in hun bezit mogen hebben. Aandelen van categorie S en S1 mogen uitsluitend bij institutionele beleggers worden geplaatst volgens de betekenis van artikel 129 van de wet van 20 december 2002 betreffende instellingen voor collectieve beleggingen. Aandelen van categorie S en S1 mogen alleen aan deze institutionele beleggers worden overgedragen. 2

3 Historische resultaten In de onderstaande grafiek worden de resultaten getoond van de aandelen van categorie A van de portefeuille voor elk van de drie afgelopen boekjaren van het fonds. 22,18% Global Growth Trends Portfolio 12,87% 12,85% Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het totaalrendement dat door de beleggingsbeheerder wordt gegeven, is de procentuele wijziging in de netto vermogenswaarde van de aandelen van categorie A van de portefeuille voor elk volledig boekjaar afgesloten per 31 augustus van de vermelde jaren. Het is mogelijk dat de resultaten van aandelen van categorie A na 31 augustus 2007 verschillen of zelfs substantieel verschillen van de getoonde resultaten. Bovendien kunnen de resultaten van andere categorieën van aandelen hoger of lager zijn, omdat hun vergoedingen en kosten verschillen. Het rendement wordt verstrekt in de veronderstelling dat eventuele uitkeringen voor de aandelen van categorie A voor de getoonde periode worden herbelegd, maar houden geen rekening met eventuele verkoopkosten. Deze cijfers zijn dus geen weergave van het werkelijke rendement voor een belegger. Het beleggingsrendement en het kapitaal van een belegging in de portefeuille zullen fluctueren, aangezien de koers van de afzonderlijke effecten waarin de portefeuille belegt, eveneens fluctueert. Daarom kunnen de aandelen van een belegger bij inlossing meer of minder waard zijn dan de oorspronkelijke kostprijs. Aankoop, inlossing en uitwisseling Orders tot aankoop, inlossing of uitwisseling voor een bepaalde transactiedatum kunnen worden geaccepteerd tot uur EST in de Verenigde Staten op deze transactiedatum. Geldige en volledige orders die binnen deze tijd door het beheersbedrijf of zijn vertegenwoordigers zijn ontvangen en geaccepteerd, worden verwerkt op deze transactiedag tegen de netto vermogenswaarde per aandeel bepaald op het waarderingspunt van deze transactiedatum. Orders die worden ontvangen en geaccepteerd na uur EST in de Verenigde Staten, worden verwerkt op de volgende werkdag tegen de toepasselijke netto vermogenswaarde die wordt bepaald op het waarderingspunt van deze werkdag. Het beheersbedrijf kan de inlossing van aandelen beperken of opschorten, zoals wordt bepaald in het prospectus van het fonds, en naar eigen goeddunken afzien van de maximale of minimale bedragen voor een belegging voor iedere categorie van aandelen. Aandeelhouders kunnen hun aandelen omwisselen volgens de bepalingen in het prospectus. Het beheersbedrijf brengt momenteel geen administratieve of andere kosten in rekening voor een dergelijke omwisseling. Aandeelhouders die aandelen houden via een rekening bij een dealer, moeten echter contact opnemen met deze dealer en vragen of de dealer zulke kosten in rekening brengt voor een omwisseling van aandelen. Meer informatie kunt u lezen in de hoofdstukken Aandelen kopen, Aandelen inlossen en Aandelen omwisselen in deel II van het prospectus. Verkoopkosten, vergoedingen en andere kosten 1 Verkoopkosten bij instappen 3 Beheersvergoeding 4 Distributievergoeding 5 Voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten 6 TOTALE KOSTENRATIO 7 Categorie A Maximaal 6,25% 1,70% Geen Geen 2,02% Categorie AX Niet meer aangeboden 1,20% Geen Geen 1,52% Categorie B 2 Geen 1,70% 1,00% Categorie BX 2 Niet meer aangeboden 1,20% Geen 0-1 jaar in bezit = 4,0% 1 2 jaar=3,0% 2 3 jaar in bezit=2,0% 3 4 jaar in bezit=1,0% 4+ jaar=0% 0-1 jaar in bezit = 4,0% 1 2 jaar=3,0% 2 3 jaar in bezit=2,0% 3 4 jaar in bezit=1,0% 4+ jaar=0% Categorie C Geen 2,15% Geen 0-1 jaar in bezit = 1,0% daarna: 0% 2,47% Categorie I Maximaal 3,00% 0,90% Geen Geen 1,21% Categorie S Geen Geen Geen Geen 0,07% Categorie S1 Geen 0,70% Geen Geen 0,78% 3,02% 2,36% 3

4 Andere kenmerken Categorie A Aangeboden valuta s Minimaal bedrag van eerste belegging 8 $ S$ Minimaal bedrag van een volgende belegging 8 $ S$ Categorie AX Niet meer aangeboden Niet meer aangeboden Categorie B $ S$ $ S$ Categorie BX Niet meer aangeboden Niet meer aangeboden Categorie C Categorie I Categorie S Categorie S1 GBP GBP $ S$ $ 1 miljoen 1 miljoen 9 S$ 1,5 miljoen $ 25 miljoen 20 miljoen 15 miljoen S$ 20 miljoen 9 $ 25 miljoen 20 miljoen 15 miljoen S$ 20 miljoen 9 1 Nadere gegevens over verkoopkosten, vergoedingen en kosten kunt u lezen in Aandelen kopen en Bijkomende informatie vergoedingen en kosten in deel II van het prospectus. Het beheersbedrijf heeft vrijwillig beslist dat, totdat het beheerbedrijf namens het fonds de aandeelhouders in kennis stelt van het tegendeel, indien de totale vergoedingen en kosten voor de volgende aandelencategorieën van de portefeuille (inclusief de beheersvergoeding en alle andere vergoedingen en kosten vermeld onder Bijkomende informatie - vergoedingen en kosten in deel II, inckusief de Luxemburgse Taxe d Abonnement, maar exclusief bepaalde andere belastingen, (eventuele) makelaarskosten en rente op leningen), in enig boekjaar meer bedragen dan de volgende percentages van de gemiddelde netto vermogenswaarde van de portefeuille over het boekjaar respectievelijk toe te wijzen aan de aandelen van categorie S en S1: 0,15% en 0,85%, het fonds dit hogere bedrag aan kosten en vergoedingen in mindering mag brengen van de betaling aan het beheersbedrijf, of dat het beheersbedrijf deze vergoedingen en kosten ten laste zal nemen. 2 Vanaf 1 juli 2007 hebben aandeelhouders van categorie B vanaf zes jaar na de datum van aankoop het recht te verzoeken om omzetting in aandelen van categorie A, zonder kosten te hoeven te betalen aan het fonds of aan het beheersbedrijf. Nadere gegevens over het recht tot omzetting kunt u lezen in Aandelen ruilen of omzetten omzetting van aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten in deel II van het prospectus. 3 Als percentage op de aankoopprijs. 4 Als een jaarlijks percentage op de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. Voor bepaalde categorieën van aandelen kan de beheersvergoeding ook een component omvatten die wordt betaald aan verkopers of andere financiële tussenpersonen en dienstverleners. Nadere gegevens over de beheersvergoeding kunt u lezen in Bijkomende informatie vergoedingen en kosten in deel II van het prospectus. $ S$ Maximale belegging 9 Luxemburgse Taxe d'abonnement 10 Geen 0,05% Niet meer aangeboden $ S$ Niet meer aangeboden 0,05% 0,05% 0,05% Geen 0,05% Geen Geen 0,05% Geen Geen 0,01% Geen Geen 0,01% 5 Als een jaarlijks percentage op de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. 6 Als percentage op de huidige netto vermogenswaarde of op de oorspronkelijke prijs van de aandelen die worden ingekocht, en gebaseerd op de periode tijdens welke deze aandelen werden gehouden, indien dit laatste bedrag kleiner is. Aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten kunnen uitsluitend worden gekocht via een dealer die van de verkoper autorisatie heeft gekregen om deze aandelen aan te bieden. Beleggers die een belegging in aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten overwegen, dienen nadere informatie te vragen aan hun financiële adviseur. Voor aandelen van categorie C kan een dealer in bepaalde omstandigheden afzien van voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten. 7 Zoals opgenomen in het laatste jaarverslag van het fonds gedateerd 31 augustus Berekend als het quotiënt van de totale bedrijfskosten van de portefeuille, inclusief kosten voor effectentransacties, gedeeld door de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. Omvat alle vergoedingen en administratieve kosten, waaronder, zonder beperking, vergoedingen voor het beheersbedrijf, de bewaarder en het overdrachtskantoor, juridische kosten en administratieve en productiekosten. Omvat geen verkoopkosten, voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten of andere vergoedingen die direct door de belegger worden betaald. Huidige of toekomstige totale kosten kunnen hoger of lager zijn wegens wijziging in de administratieve kosten. 8 Niet van toepassing op eventueel beschikbare automatische beleggingsregelingen. 9 Het beheersbedrijf kan naar eigen goeddunken hiervan afstand doen. 10 Jaarlijkse Luxemburgse belasting die elk kwartaal door de portefeuille verschuldigd is. Uitkeringen Het beheersbedrijf is momenteel niet van plan om dividenden uit te keren voor de aandelen. Derhalve zullen alle netto inkomsten en netto gerealiseerde winsten die zijn toe te schrijven aan de aandelen, tot uiting komen in de respectieve netto vermogenswaarde van de aandelen. 4

5 Turnover Rate van de portefeuille De turnover rate van de portefeuille vermeld in het laatste jaarverslag van het fonds gedateerd 31 augustus 2007 bedroeg 77,56%. De portefeuille turnover rate wordt berekend door deling van de jaarlijkse totaalwaarde van aankopen of verkopen, indien dit bedrag lager is, van portefeuille-effecten (uitgezonderd kortlopende transacties) door de gemiddelde, jaarlijkse marktwaarde van de portefeuille. Fiscaal regime De onderstaande samenvatting is niet bedoeld om in alle opzichten volledig te zijn en mag niet worden opgevat als beleggings- of fiscaal advies. Beleggers moeten het advies vragen van hun professionele adviseurs betreffende de fiscale gevolgen van een belegging in de portefeuille volgens de wetten van de landen van hun nationaliteit, woonplaats, domicilie of oprichting. Luxemburgse belasting. Het fonds is geen Luxemburgse belasting op de winsten of inkomsten verschuldigd, en ook op de dividenden die door het fonds worden uitgekeerd, wordt geen Luxemburgse bronbelasting ingehouden. Het fonds is echter wel in Luxemburg een jaarlijkse belasting van 0,05 procent op de netto vermogenswaarde verschuldigd. Deze belasting is verschuldigd op kwartaalbasis en wordt berekend op de waarde van het totale netto vermogen van de portefeuille aan het einde van het relevante kalenderkwartaal. Voor de aandelen van categorieën die voorbehouden zijn voor institutionele beleggers, zoals de aandelen van categorie S en S1, overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in artikel 129 van de wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve belegging, is een gereduceerd jaarlijks belastingtarief van 0,01% van toepassing. Deze belasting is niet verschuldigd op beleggingen die bestaan uit deelbewijzen of aandelen van andere Luxemburgse fondsen waarop deze belasting al werd geheven. Op de emissie van aandelen in Luxemburg is geen zegelrecht noch een ander soort belasting verschuldigd. In Luxemburg is geen belasting verschuldigd op gerealiseerde vermogenstoename van de beleggingen van het fonds. Overige informatie De rechten en plichten van de beleggers en de wettelijke relatie met het fonds worden in het prospectus vermeld. Het prospectus, de recentste jaar- en halfjaarverslagen van het fonds en bepaalde belangrijke overeenkomsten waarbij het fonds een der partijen is, kunnen gratis worden verkregen bij het beheersbedrijf. Deze documenten geven details over de doelen, vergoedingen en kosten, soorten beleggingen, risico s en andere interessante zaken van het fonds. Dit vereenvoudigd prospectus geeft bepaalde sleutelinformatie over de portefeuille. Lees het prospectus van het fonds, indien u meer informatie wenst voordat u belegt. Details over de beleggingen van de portefeuille vindt u op of in het recentste jaar- of halfjaarverslag van het fonds. U kunt een kopie van deze documenten verkrijgen door contact op te nemen met AllianceBernstein Funds Literature Centre op of Voor andere vragen of informatie over een bestaande rekening, of om een nieuwe rekening te openen, neemt u contact op met het beheersbedrijf op of op Dit vereenvoudigd prospectus geeft geen uitleg over alle portefeuilles van het fonds die momenteel bestaan en waarvoor er een afzonderlijk vereenvoudigd prospectus beschikbaar is. Termen die hier niet specifiek worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in het prospectus. Plaatselijke informatie Oostenrijk. UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wenen, is het betaal- en informatiekantoor in Oostenrijk. Frankrijk. BNP-Paribas Securities Services, 3, rue d'antin 75002, Parijs, Frankrijk, is de plaatselijke financiële en centraliserende correspondent. Het vereenvoudigd en geconsolideerd prospectus, het beheersreglement en de jaaren halfjaarverslagen kunnen worden verkregen bij het kantoor van de correspondent. Italië. BNP PARIBAS Securities Services SA, kantoor in Milaan, Via Ansperto 5, Milaan, is het betaalkantoor voor het fonds in Italië. Het prospectus van het fonds, de vereenvoudigde prospectussen en de documenten die erin worden vermeld, kunnen worden verkregen bij het betaalkantoor en de plaatsingagenten. Het betaalkantoor in Italië kan een commissie in rekening brengen voor elk verzoek tot inschrijving op en inwisseling of inlossing van aandelen. Nederland. Fastnet Netherlands N.V., De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Postbus 192, 1000 AD Amsterdam, is de plaatselijke vertegenwoordiger of informatieagent in Nederland. Het prospectus, vereenvoudigd prospectus en het beheersreglement van het fonds kunnen gratis worden verkregen bij het kantoor van de informatieagent. Eventuele overige informatie voor aandeelhouders ligt ter inzage in het kantoor van de informatieagent. Wijzigingen in de voorwaarden van het fonds en de portefeuille zullen aan Nederlandse beleggers worden meegedeeld via publicatie in een nationaal Nederlands dagblad. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland. Zwitserland. De federale bankcommissie (de FBC ) heeft aan BNP Paribas Securities Services S.A, kantoor in Zürich, de toestemming gegeven om te fungeren als vertegenwoordiger en betaalkantoor van het fonds in Zwitserland. Het prospectus, de vereenvoudigde prospectussen voor de portefeuilles van het fonds, het beheersreglement, de jaar- en 5

6 halfjaarverslagen van het fonds en een lijst van de aan- en verkopen die door de beleggingsbeheerder tijdens het boekjaar namens het fonds werden uitgevoerd, zijn op eenvoudig verzoek en gratis verkrijgbaar van BNP Paribas Securities Services S.A., kantoor Zürich, Selnaustrasse 16, postbus 2119, CH-8022 Zürich, Zwitserland. De publicaties van het fonds in Zwitserland verschijnen in de Feuille Officielle Suisse du Commerce en in de Neue Zürcher Zeitung. De koers voor uitgifte en inlossing en de nettovermogenswaarde met de vermelding exclusief commissie van de aandelen van elke portefeuille worden tegelijkertijd en dagelijks in de Neue Zürcher Zeitung gepubliceerd. Voor uitvoering van transacties en rechtsbevoegdheid voor rechtszaken in verband met de verkoop van aandelen in Zwitserland geldt de statutaire zetel van BNP Paribas Securities Services S.A., kantoor Zürich. Aangezien de aandelen van de portefeuilles van het fonds in meer dan één valuta kunnen worden aangeboden, zijn houders van deze aandelen onderhevig aan bepaalde bijkomende valutarisico s en -kosten, zoals vermeld in deel II van het prospectus onder Risicofactoren en bijzondere overwegingen algemene risico s valutarisico. Hoewel voor bepaalde portefeuilles van het fonds valutahedging kan worden toegepast conform het beleggingsdoel en -beleid van de portefeuille en de beleggingsbeperkingen van het fonds, wordt geen hedging toegepast voor aandelen van een categorie van het fonds. De aandelen van categorie S1 van het fonds worden niet verkocht aan Zwitserse beleggers. Daarom zal nooit retrocessie worden betaald aan een Zwitserse belegger. Niettegenstaande het bovenstaande kan het beheersbedrijf voor het aanbod en de verkoop van het fonds in Zwitserland, indien van toepassing, retrocessie betalen uit de beheersvergoeding aan de volgende institutionele beleggers die aandelen voor derden houden: levensverzekeringsbedrijven, pensioenfondsen en andere pensioeninstellingen, beleggingsstichtingen, Zwitserse bedrijven voor fondsbeheer en beleggingsbedrijven. Hoewel in het prospectus en het beheersreglement van het fonds wordt vermeld dat op het vermogen tot beleggen de Luxemburgse wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve belegging van toepassing is, verklaart het fonds dat het huidige beheer voor belegging in derivaten en lenen met activa als onderpand voor de portefeuilles wordt voortgezet. Indien het beleggingsbeleid van een portefeuille inzake belegging in derivaten of lenen zou worden gewijzigd en het huidige vermogen tot beleggen zou uitbreiden, zal het beheersbedrijf de aandeelhouders in kennis stellen van een dergelijke wijzing en eventuele in acht te nemen risicooverwegingen. Niettegenstaande deze beperkingen wordt de aandacht van Zwitserse beleggers gevestigd op het feit dat de wet van 20 december 2002 een instelling voor collectieve belegging toestaat om tot 100% van het netto vermogen te beleggen in derivaten en tot 10% van de netto vermogenswaarde te lenen. Dit betekent dat het mogelijke totale risico van een in Luxemburg gevestigde instelling voor collectieve belegging mogelijk niet volledig door de activa van de instelling wordt gedekt en maximaal 210% van het netto vermogen kan bedragen. Voor aanbod en verkoop van het fonds in Zwitserland kan het beheersbedrijf uit de beheersvergoeding bepaalde, zogenaamde trailer fees (verkoopprovisie) betalen aan verkopers die autorisatie hebben gekregen van de FBC, of aan verkopers die van dergelijke autorisatie vrijgesteld zijn (Zwitserse fondsbeheerders, Zwitserse banken, Zwitserse effectenmakelaars, het Zwitserse postbedrijf en Zwitserse verzekeringsbedrijven), financiële tussenpersonen die aandelen uitsluitend bij institutionele beleggers plaatsen, en specifieke vermogensbeheerders conform de richtlijnen van de Zwitserse fondsvereniging op transparantie inzake beheersvergoedingen. Op de wettelijke relatie tussen het fonds en aandeelhouders in Zwitserland is uitsluitend de Duitse versie van het prospectus ingediend bij de Zwitserse federale bankcommissie van toepassing. GTU-ODS-DU-GN

International Health Care Portfolio

International Health Care Portfolio AllianceBernstein International Health Care Portfolio Vereenvoudigd Prospectus februari 2008 Aandelen van Categorie A, AX, B, BX, C, I, S en S1. Belangrijke informatie International Health Care Portfolio

Nadere informatie

European Income Portfolio

European Income Portfolio AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de

Nadere informatie

International Technology Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009

International Technology Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 AllianceBernstein International Technology Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 Aandelen van Categorie A, B, C, I, S en S1 Belangrijke informatie International Technology Portfolio (de Portefeuille

Nadere informatie

Global Thematic Research Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009

Global Thematic Research Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 AllianceBernstein Global Thematic Research Portfolio Vereenvoudigd Prospectus November 2009 Aandelen van Categorie A, B, C, I en S1 Belangrijke informatie Global Thematic Research Portfolio (de Portefeuille

Nadere informatie

Global Credit Opportunities Portfolio

Global Credit Opportunities Portfolio AllianceBernstein Strategies Global Credit Opportunities Portfolio Vereenvoudigd prospectus januari 2010 Aandelen van categorie A, AD, I, ID, S, SD, S1, SID, S2, E en ED Belangrijke informatie Global Credit

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

European Real Estate Securities Fund

European Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V European Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke Informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011

VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Subfonds van BNP Paribas InstiCash, beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (de "SICAV") Opgericht op 30 juni 1998 VERKORT PROSPECTUS MEI 2011 Dit

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Een akkoord! Wat betekent dat voor u?

Een akkoord! Wat betekent dat voor u? Een akkoord! Wat betekent dat voor u? AEGON heeft in 2009 een akkoord gesloten met de Stichting Woekerpolis Claim en de Stichting Verliespolis over de maximale hoogte van de kosten van particuliere beleggingsverzekeringen.

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds )

JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) JPMorgan Funds Europe Equity Fund (het Sub-Fonds ) beknopte prospectus september 2005 Een Sub-Fonds van JPMorgan Funds (het Fonds ), een SICAV naar Luxemburgs recht Dit beknopte prospectus bevat belangrijke

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Advantage Multi- Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds

Nadere informatie

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in?

Wat houdt Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund in? 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) Macro Strategy Fund (subfonds van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (the "Company") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF)

ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds UBS (Lux) Strategy Fund Equity (CHF) ab1 Beknopt prospectus voor het subfonds Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht ( Fonds commun de placement ) Uitgegeven krachtens deel I van de Fondsenwet van 20 december 2002 Dit beknopte prospectus bevat

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding

FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Generali Belgium JAARVERSLAG Care Invest. generali.com

Generali Belgium JAARVERSLAG Care Invest. generali.com Generali Belgium JAARVERSLAG 2015 Care Invest generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 4 Samenstelling en bewegingen

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen

Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

Tarieven Beleggen bij de Rabobank

Tarieven Beleggen bij de Rabobank Tarieven Beleggen bij de Rabobank In dit overzicht vindt u de tarieven voor de beleggings dienstverlening van de Rabobank. Laten beleggen Rabo BeheerdBeleggen fondsen Rabo RendeMix Basis dienst verlening

Nadere informatie

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER

Degroof Bonds. Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal. Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR BEWAARDER Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal BEWAARDER Compartiment Degroof Bonds Corporate EUR VEREENVOUDIGD PROSPECTUS AUGUSTUS 2010 2 Degroof Bonds Beleggingsvennootschap met veranderlijk

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO)

ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) ARGENTA LIFE WERELD AANDELEN * (INTERN COLLECTIEF FONDS IN EURO) * Voorheen Argenta Life Japanse Aandelen. Continuum_Wereld_v20110527NL 1/6 1. ORGANISATIE VAN DE MAATSCHAPPIJ... 3 2. DOELSTELLING, BELEGGINGSBELEID

Nadere informatie

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE VENNOOTSCHAP) VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 Dit Verkort Prospectus bevat belangrijke informatie over de Vennootschap, een openend beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG

EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG BEHEER MET BL-MULTIFONDSEN EEN PORTEFEUILLE MET EEN SELECTIE VAN FONDSEN VAN BANQUE DE LUXEMBOURG Vermogensbeheer met BL-fondsen vormt de kern van onze expertise in vermogensbeheer. Onze beleggingsaanpak

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Millesimo Tocqueville Dividend 1

Millesimo Tocqueville Dividend 1 Millesimo Tocqueville Dividend 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 5 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Tocqueville Dividend 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Tocqueville

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Aggressive Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er

Nadere informatie

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >>

Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening VOLGENDE >> Tarievenoverzicht beleggingsdienstverlening 2014

Nadere informatie

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten

BlackRock Managed Index Portfolios. zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten BlackRock Managed Index Portfolios zorgeloos gespreid beleggen tegen lage kosten Herkent u zich hier in? U wilt eigenlijk

Nadere informatie

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN

EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN BEHEER MET DIRECTE BELEGGINGEN EEN PORTEFEUILLE MET KWALITEITS- EFFECTEN De beheersformule met individuele effecten wordt aangeboden voor portefeuilles van meer dan twee miljoen euro. Het vermogen wordt

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Managed Funds Stability Fund 1

Managed Funds Stability Fund 1 Managed Funds Stability Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen - Bij leven van de verzekerde: een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

'FINANCIELE BIJSLUITER'

'FINANCIELE BIJSLUITER' 'FINANCIELE BIJSLUITER' Permal Multi-Manager Funds (Lux) China Strategy Fund (subfond van Permal Multi-Manager (Lux)) Deze financiële bijsluiter is een document van Permal Multi-Manager Funds (Lux) ten

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Vanaf 14 oktober 2011 worden alle inschrijvingen tot aan de fusiedatum opgeschort.

Vanaf 14 oktober 2011 worden alle inschrijvingen tot aan de fusiedatum opgeschort. Parijs, 13 september 2011 Geachte aandeelhouder, Betreft: samenvoeging van 13 subfondsen van BNP Paribas Plan Target Click Fund BNP Paribas Plan Target Click Fund 2043 / 2044 / 2045 / 2046 / 2047 / 2048

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie