Global Growth Trends Portfolio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Growth Trends Portfolio"

Transcriptie

1 AllianceBernstein Global Growth Trends Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, I, AX, BX, S en S1 Belangrijke informatie Global Growth Trends Portfolio (de portefeuille ) is een portefeuille van ACMBernstein (het fonds ). Het fonds is een beleggingsfonds in gemeenschappelijke eigendom welke geen rechtspersoonlijkheid bezit buiten de leden om, dat op 21 augustus 1991 voor onbepaalde duur werd opgericht in Luxemburg en wordt beheerd in het belang van de houders van deelbewijzen door AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. (het beheersbedrijf ). Het fonds werkt als een overkoepelend fonds conform deel I van de wet van 20 december 2002 betreffende instellingen voor collectieve beleggingen. Buiten Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland doet het fonds zaken met de naam AllianceBernstein. Het fonds bestaat uit diverse portefeuilles die, met hun categorieën van aandelen, worden beschreven in het prospectus. Beleggingsdoel Het beleggingsdoel van de portefeuille is kapitaalgroei op lange termijn. Beleggingsbeleid Om het beleggingsdoel te verwezenlijken belegt de portefeuille in een wereldportefeuille van aandelen verdeeld over specifieke bedrijfstakken of sub-compartimenten die vanwege hun groeipotentieel worden gekozen. De portefeuille bestaat uit zes sub-compartimenten die elk worden beheerd door een interne senior sectoranalist/-beheerder. De huidige sub-compartimenten die door de beleggingsbeheerder zijn aangewezen in verband met de discipline van de beleggingsbeheerder om in wereldgroeiaandelen te beleggen, zijn: (1) informatietechnologie, (2) gezondheidszorg, (3) finance, (4) infrastructuur, (5) energie en natuurlijke hulpbronnen en (6) consumptiegroei. Het percentage van het totale netto vermogen van de portefeuille dat wordt toegewezen aan een bepaald sub-compartiment, hangt af van de inschatting door de beleggingsbeheerder van de huidige en verwachte beleggingsmogelijkheden en -omstandigheden. Met een researchgestuurde, bottom-up-selectie van aandelen maakt iedere analist/beheerder van een sub-compartiment gebruik van het eigen, beschermde researchmodel van de beleggingsbeheerder om aantrekkelijke bedrijven te vinden in hun sectoren. Verwacht wordt dat de beleggingen van de portefeuille in effecten van emittenten die in groeilanden gevestigd zijn, niet meer zullen bedragen dan 30% van het netto vermogen van de relevante portefeuille. De beleggingsbeheerder verwacht dat altijd ten minste 90% van het totale vermogen van de portefeuille in aandelen zal worden belegd en de waarde van het totale vermogen van de portefeuille dat in dergelijke effecten wordt belegd, zal nooit minder zijn dan twee derde van het totale vermogen van de portefeuille. Efficiënt portefeuillebeheer en hedgetechnieken kunnen het gebruik van derivaten omvatten die op de beurzen of parallelmarkten worden verhandeld, zoals swaps, opties, futures en valutatransacties. Portefeuillegegevens Soorten beleggingen Aandelen van specifieke bedrijfstakken die vanwege hun groeipotentieel werden gekozen. Garant van het fonds AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Introductiedatum 25 oktober 1991 Bewaarder en administratieve vertegenwoordiger Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxemburg Beleggingsbeheerder AllianceBernstein L.P Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Verkopers AllianceBernstein Investments een unit van het beheersbedrijf 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg AllianceBernstein Investments een unit van AllianceBernstein Investments, Inc Avenue of the Americas New York, New York U.S.A. Beheersbedrijf AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg

2 Overdrachtskantoor AllianceBernstein Investor Services een unit van het beheersbedrijf 18, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Registeraccountant Ernst & Young S.A. 7, Parc d Activité Syrdall L-5365 Munsbach, Luxemburg Land van domicilie Groothertogdom Luxemburg Toezichthoudende instantie Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg (http://www.cssf.lu) Soorten aangeboden aandelen Aandelen van categorie A, B, C, I, AX, BX, S en S1 van de portefeuille ( aandelen ). De aandelen van categorie AX en BX worden niet meer te koop aangeboden, maar zijn nog in omloop. Basisvaluta US- Berekening van de netto vermogenswaarde De netto vermogenswaarde per aandeel van iedere categorie van aandelen wordt berekend op elke werkdag van de Luxemburgse banken (een werkdag ) om uur EST in de Verenigde Staten ( waarderingspunt ). Publicatie van de netto vermogenswaarde De netto vermogenswaarde voor een bepaald waarderingspunt zal beschikbaar zijn op of rond uur EST in de Verenigde Staten op elke werkdag. De netto vermogenswaarde wordt gegeven op en in de Financial Times, The Wall Street Journal Asia en The Wall Street Journal Europe. Afsluiting van boekjaar 31 augustus Risicoprofiel De beleggingen van de portefeuille zijn onderworpen aan de hoge risico s die inherent zijn aan aandelen. De waarde van beleggingen in aandelen zal in het algemeen schommelen, soms zelfs drastisch, op basis van de activiteiten en resultaten van de afzonderlijke bedrijven of wegens algemene markt-, economische, politieke en natuurlijke omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn. Dergelijke factoren zijn onder meer de mogelijkheid van een plotse of langdurige daling op de markten en de risico s verbonden met de afzonderlijke bedrijven. Historisch gezien bieden aandelen een groter rendement op de lange termijn, maar met groter risico op de korte termijn dan andere beleggingen. Omdat de portefeuille belegt in minder bedrijfstakken dan vele andere fondsen, kunnen de portefeuille en de netto vermogenswaarde ervan, zowel positief als negatief, meer worden beïnvloed door wijzigingen of gebeurtenissen in deze bedrijfstakken dan andere fondsen. De portefeuille is onderhevig aan het risico van koers-, renteen valutaschommelingen en andere risico s die inherent zijn aan het beleggen in effecten. Daarom kan geen zekerheid worden geboden dat het beleggingsdoel zal worden verwezenlijkt, dat het belegde kapitaal zal worden behouden of dat het kapitaal in waarde al stijgen. Beleggingsresultaten kunnen substantieel verschillen op maandelijkse, kwartaal- of jaarlijkse basis. Een belegging in de portefeuille vertegenwoordigt geen compleet beleggingsplan. Meer details over de risico s verbonden aan een belegging in de portefeuille kunt u lezen in het prospectus. Zie Risicofactoren en bijzondere overwegingen in deel II van het prospectus. Profiel van een typische belegger De portefeuille is geschikt voor beleggers met een hoge risicotolerantie die de voordelen op lange termijn van beleggingen in aandelen wensen. Beleggers wordt aangeraden om advies te vragen aan hun onafhankelijke financiële adviseurs betreffende de geschiktheid van de aandelen van de portefeuille voor hun beleggingsbehoeften. Het beheersbedrijf heeft beslist dat inwoners van de Verenigde Staten, volgens de definitie daarvan in het prospectus, geen aandelen van de portefeuille in hun bezit mogen hebben. Aandelen van categorie S en S1 mogen uitsluitend bij institutionele beleggers worden geplaatst volgens de betekenis van artikel 129 van de wet van 20 december 2002 betreffende instellingen voor collectieve beleggingen. Aandelen van categorie S en S1 mogen alleen aan deze institutionele beleggers worden overgedragen. 2

3 Historische resultaten In de onderstaande grafiek worden de resultaten getoond van de aandelen van categorie A van de portefeuille voor elk van de drie afgelopen boekjaren van het fonds. 22,18% Global Growth Trends Portfolio 12,87% 12,85% Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het totaalrendement dat door de beleggingsbeheerder wordt gegeven, is de procentuele wijziging in de netto vermogenswaarde van de aandelen van categorie A van de portefeuille voor elk volledig boekjaar afgesloten per 31 augustus van de vermelde jaren. Het is mogelijk dat de resultaten van aandelen van categorie A na 31 augustus 2007 verschillen of zelfs substantieel verschillen van de getoonde resultaten. Bovendien kunnen de resultaten van andere categorieën van aandelen hoger of lager zijn, omdat hun vergoedingen en kosten verschillen. Het rendement wordt verstrekt in de veronderstelling dat eventuele uitkeringen voor de aandelen van categorie A voor de getoonde periode worden herbelegd, maar houden geen rekening met eventuele verkoopkosten. Deze cijfers zijn dus geen weergave van het werkelijke rendement voor een belegger. Het beleggingsrendement en het kapitaal van een belegging in de portefeuille zullen fluctueren, aangezien de koers van de afzonderlijke effecten waarin de portefeuille belegt, eveneens fluctueert. Daarom kunnen de aandelen van een belegger bij inlossing meer of minder waard zijn dan de oorspronkelijke kostprijs. Aankoop, inlossing en uitwisseling Orders tot aankoop, inlossing of uitwisseling voor een bepaalde transactiedatum kunnen worden geaccepteerd tot uur EST in de Verenigde Staten op deze transactiedatum. Geldige en volledige orders die binnen deze tijd door het beheersbedrijf of zijn vertegenwoordigers zijn ontvangen en geaccepteerd, worden verwerkt op deze transactiedag tegen de netto vermogenswaarde per aandeel bepaald op het waarderingspunt van deze transactiedatum. Orders die worden ontvangen en geaccepteerd na uur EST in de Verenigde Staten, worden verwerkt op de volgende werkdag tegen de toepasselijke netto vermogenswaarde die wordt bepaald op het waarderingspunt van deze werkdag. Het beheersbedrijf kan de inlossing van aandelen beperken of opschorten, zoals wordt bepaald in het prospectus van het fonds, en naar eigen goeddunken afzien van de maximale of minimale bedragen voor een belegging voor iedere categorie van aandelen. Aandeelhouders kunnen hun aandelen omwisselen volgens de bepalingen in het prospectus. Het beheersbedrijf brengt momenteel geen administratieve of andere kosten in rekening voor een dergelijke omwisseling. Aandeelhouders die aandelen houden via een rekening bij een dealer, moeten echter contact opnemen met deze dealer en vragen of de dealer zulke kosten in rekening brengt voor een omwisseling van aandelen. Meer informatie kunt u lezen in de hoofdstukken Aandelen kopen, Aandelen inlossen en Aandelen omwisselen in deel II van het prospectus. Verkoopkosten, vergoedingen en andere kosten 1 Verkoopkosten bij instappen 3 Beheersvergoeding 4 Distributievergoeding 5 Voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten 6 TOTALE KOSTENRATIO 7 Categorie A Maximaal 6,25% 1,70% Geen Geen 2,02% Categorie AX Niet meer aangeboden 1,20% Geen Geen 1,52% Categorie B 2 Geen 1,70% 1,00% Categorie BX 2 Niet meer aangeboden 1,20% Geen 0-1 jaar in bezit = 4,0% 1 2 jaar=3,0% 2 3 jaar in bezit=2,0% 3 4 jaar in bezit=1,0% 4+ jaar=0% 0-1 jaar in bezit = 4,0% 1 2 jaar=3,0% 2 3 jaar in bezit=2,0% 3 4 jaar in bezit=1,0% 4+ jaar=0% Categorie C Geen 2,15% Geen 0-1 jaar in bezit = 1,0% daarna: 0% 2,47% Categorie I Maximaal 3,00% 0,90% Geen Geen 1,21% Categorie S Geen Geen Geen Geen 0,07% Categorie S1 Geen 0,70% Geen Geen 0,78% 3,02% 2,36% 3

4 Andere kenmerken Categorie A Aangeboden valuta s Minimaal bedrag van eerste belegging 8 $ S$ Minimaal bedrag van een volgende belegging 8 $ S$ Categorie AX Niet meer aangeboden Niet meer aangeboden Categorie B $ S$ $ S$ Categorie BX Niet meer aangeboden Niet meer aangeboden Categorie C Categorie I Categorie S Categorie S1 GBP GBP $ S$ $ 1 miljoen 1 miljoen 9 S$ 1,5 miljoen $ 25 miljoen 20 miljoen 15 miljoen S$ 20 miljoen 9 $ 25 miljoen 20 miljoen 15 miljoen S$ 20 miljoen 9 1 Nadere gegevens over verkoopkosten, vergoedingen en kosten kunt u lezen in Aandelen kopen en Bijkomende informatie vergoedingen en kosten in deel II van het prospectus. Het beheersbedrijf heeft vrijwillig beslist dat, totdat het beheerbedrijf namens het fonds de aandeelhouders in kennis stelt van het tegendeel, indien de totale vergoedingen en kosten voor de volgende aandelencategorieën van de portefeuille (inclusief de beheersvergoeding en alle andere vergoedingen en kosten vermeld onder Bijkomende informatie - vergoedingen en kosten in deel II, inckusief de Luxemburgse Taxe d Abonnement, maar exclusief bepaalde andere belastingen, (eventuele) makelaarskosten en rente op leningen), in enig boekjaar meer bedragen dan de volgende percentages van de gemiddelde netto vermogenswaarde van de portefeuille over het boekjaar respectievelijk toe te wijzen aan de aandelen van categorie S en S1: 0,15% en 0,85%, het fonds dit hogere bedrag aan kosten en vergoedingen in mindering mag brengen van de betaling aan het beheersbedrijf, of dat het beheersbedrijf deze vergoedingen en kosten ten laste zal nemen. 2 Vanaf 1 juli 2007 hebben aandeelhouders van categorie B vanaf zes jaar na de datum van aankoop het recht te verzoeken om omzetting in aandelen van categorie A, zonder kosten te hoeven te betalen aan het fonds of aan het beheersbedrijf. Nadere gegevens over het recht tot omzetting kunt u lezen in Aandelen ruilen of omzetten omzetting van aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten in deel II van het prospectus. 3 Als percentage op de aankoopprijs. 4 Als een jaarlijks percentage op de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. Voor bepaalde categorieën van aandelen kan de beheersvergoeding ook een component omvatten die wordt betaald aan verkopers of andere financiële tussenpersonen en dienstverleners. Nadere gegevens over de beheersvergoeding kunt u lezen in Bijkomende informatie vergoedingen en kosten in deel II van het prospectus. $ S$ Maximale belegging 9 Luxemburgse Taxe d'abonnement 10 Geen 0,05% Niet meer aangeboden $ S$ Niet meer aangeboden 0,05% 0,05% 0,05% Geen 0,05% Geen Geen 0,05% Geen Geen 0,01% Geen Geen 0,01% 5 Als een jaarlijks percentage op de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. 6 Als percentage op de huidige netto vermogenswaarde of op de oorspronkelijke prijs van de aandelen die worden ingekocht, en gebaseerd op de periode tijdens welke deze aandelen werden gehouden, indien dit laatste bedrag kleiner is. Aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten kunnen uitsluitend worden gekocht via een dealer die van de verkoper autorisatie heeft gekregen om deze aandelen aan te bieden. Beleggers die een belegging in aandelen met voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten overwegen, dienen nadere informatie te vragen aan hun financiële adviseur. Voor aandelen van categorie C kan een dealer in bepaalde omstandigheden afzien van voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten. 7 Zoals opgenomen in het laatste jaarverslag van het fonds gedateerd 31 augustus Berekend als het quotiënt van de totale bedrijfskosten van de portefeuille, inclusief kosten voor effectentransacties, gedeeld door de gemiddelde dagelijkse netto vermogenswaarde. Omvat alle vergoedingen en administratieve kosten, waaronder, zonder beperking, vergoedingen voor het beheersbedrijf, de bewaarder en het overdrachtskantoor, juridische kosten en administratieve en productiekosten. Omvat geen verkoopkosten, voorwaardelijk uitgestelde verkoopkosten of andere vergoedingen die direct door de belegger worden betaald. Huidige of toekomstige totale kosten kunnen hoger of lager zijn wegens wijziging in de administratieve kosten. 8 Niet van toepassing op eventueel beschikbare automatische beleggingsregelingen. 9 Het beheersbedrijf kan naar eigen goeddunken hiervan afstand doen. 10 Jaarlijkse Luxemburgse belasting die elk kwartaal door de portefeuille verschuldigd is. Uitkeringen Het beheersbedrijf is momenteel niet van plan om dividenden uit te keren voor de aandelen. Derhalve zullen alle netto inkomsten en netto gerealiseerde winsten die zijn toe te schrijven aan de aandelen, tot uiting komen in de respectieve netto vermogenswaarde van de aandelen. 4

5 Turnover Rate van de portefeuille De turnover rate van de portefeuille vermeld in het laatste jaarverslag van het fonds gedateerd 31 augustus 2007 bedroeg 77,56%. De portefeuille turnover rate wordt berekend door deling van de jaarlijkse totaalwaarde van aankopen of verkopen, indien dit bedrag lager is, van portefeuille-effecten (uitgezonderd kortlopende transacties) door de gemiddelde, jaarlijkse marktwaarde van de portefeuille. Fiscaal regime De onderstaande samenvatting is niet bedoeld om in alle opzichten volledig te zijn en mag niet worden opgevat als beleggings- of fiscaal advies. Beleggers moeten het advies vragen van hun professionele adviseurs betreffende de fiscale gevolgen van een belegging in de portefeuille volgens de wetten van de landen van hun nationaliteit, woonplaats, domicilie of oprichting. Luxemburgse belasting. Het fonds is geen Luxemburgse belasting op de winsten of inkomsten verschuldigd, en ook op de dividenden die door het fonds worden uitgekeerd, wordt geen Luxemburgse bronbelasting ingehouden. Het fonds is echter wel in Luxemburg een jaarlijkse belasting van 0,05 procent op de netto vermogenswaarde verschuldigd. Deze belasting is verschuldigd op kwartaalbasis en wordt berekend op de waarde van het totale netto vermogen van de portefeuille aan het einde van het relevante kalenderkwartaal. Voor de aandelen van categorieën die voorbehouden zijn voor institutionele beleggers, zoals de aandelen van categorie S en S1, overeenkomstig de betekenis daaraan gegeven in artikel 129 van de wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve belegging, is een gereduceerd jaarlijks belastingtarief van 0,01% van toepassing. Deze belasting is niet verschuldigd op beleggingen die bestaan uit deelbewijzen of aandelen van andere Luxemburgse fondsen waarop deze belasting al werd geheven. Op de emissie van aandelen in Luxemburg is geen zegelrecht noch een ander soort belasting verschuldigd. In Luxemburg is geen belasting verschuldigd op gerealiseerde vermogenstoename van de beleggingen van het fonds. Overige informatie De rechten en plichten van de beleggers en de wettelijke relatie met het fonds worden in het prospectus vermeld. Het prospectus, de recentste jaar- en halfjaarverslagen van het fonds en bepaalde belangrijke overeenkomsten waarbij het fonds een der partijen is, kunnen gratis worden verkregen bij het beheersbedrijf. Deze documenten geven details over de doelen, vergoedingen en kosten, soorten beleggingen, risico s en andere interessante zaken van het fonds. Dit vereenvoudigd prospectus geeft bepaalde sleutelinformatie over de portefeuille. Lees het prospectus van het fonds, indien u meer informatie wenst voordat u belegt. Details over de beleggingen van de portefeuille vindt u op of in het recentste jaar- of halfjaarverslag van het fonds. U kunt een kopie van deze documenten verkrijgen door contact op te nemen met AllianceBernstein Funds Literature Centre op of Voor andere vragen of informatie over een bestaande rekening, of om een nieuwe rekening te openen, neemt u contact op met het beheersbedrijf op of op Dit vereenvoudigd prospectus geeft geen uitleg over alle portefeuilles van het fonds die momenteel bestaan en waarvoor er een afzonderlijk vereenvoudigd prospectus beschikbaar is. Termen die hier niet specifiek worden gedefinieerd, hebben dezelfde betekenis als in het prospectus. Plaatselijke informatie Oostenrijk. UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wenen, is het betaal- en informatiekantoor in Oostenrijk. Frankrijk. BNP-Paribas Securities Services, 3, rue d'antin 75002, Parijs, Frankrijk, is de plaatselijke financiële en centraliserende correspondent. Het vereenvoudigd en geconsolideerd prospectus, het beheersreglement en de jaaren halfjaarverslagen kunnen worden verkregen bij het kantoor van de correspondent. Italië. BNP PARIBAS Securities Services SA, kantoor in Milaan, Via Ansperto 5, Milaan, is het betaalkantoor voor het fonds in Italië. Het prospectus van het fonds, de vereenvoudigde prospectussen en de documenten die erin worden vermeld, kunnen worden verkregen bij het betaalkantoor en de plaatsingagenten. Het betaalkantoor in Italië kan een commissie in rekening brengen voor elk verzoek tot inschrijving op en inwisseling of inlossing van aandelen. Nederland. Fastnet Netherlands N.V., De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Postbus 192, 1000 AD Amsterdam, is de plaatselijke vertegenwoordiger of informatieagent in Nederland. Het prospectus, vereenvoudigd prospectus en het beheersreglement van het fonds kunnen gratis worden verkregen bij het kantoor van de informatieagent. Eventuele overige informatie voor aandeelhouders ligt ter inzage in het kantoor van de informatieagent. Wijzigingen in de voorwaarden van het fonds en de portefeuille zullen aan Nederlandse beleggers worden meegedeeld via publicatie in een nationaal Nederlands dagblad. Het fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland. Zwitserland. De federale bankcommissie (de FBC ) heeft aan BNP Paribas Securities Services S.A, kantoor in Zürich, de toestemming gegeven om te fungeren als vertegenwoordiger en betaalkantoor van het fonds in Zwitserland. Het prospectus, de vereenvoudigde prospectussen voor de portefeuilles van het fonds, het beheersreglement, de jaar- en 5

6 halfjaarverslagen van het fonds en een lijst van de aan- en verkopen die door de beleggingsbeheerder tijdens het boekjaar namens het fonds werden uitgevoerd, zijn op eenvoudig verzoek en gratis verkrijgbaar van BNP Paribas Securities Services S.A., kantoor Zürich, Selnaustrasse 16, postbus 2119, CH-8022 Zürich, Zwitserland. De publicaties van het fonds in Zwitserland verschijnen in de Feuille Officielle Suisse du Commerce en in de Neue Zürcher Zeitung. De koers voor uitgifte en inlossing en de nettovermogenswaarde met de vermelding exclusief commissie van de aandelen van elke portefeuille worden tegelijkertijd en dagelijks in de Neue Zürcher Zeitung gepubliceerd. Voor uitvoering van transacties en rechtsbevoegdheid voor rechtszaken in verband met de verkoop van aandelen in Zwitserland geldt de statutaire zetel van BNP Paribas Securities Services S.A., kantoor Zürich. Aangezien de aandelen van de portefeuilles van het fonds in meer dan één valuta kunnen worden aangeboden, zijn houders van deze aandelen onderhevig aan bepaalde bijkomende valutarisico s en -kosten, zoals vermeld in deel II van het prospectus onder Risicofactoren en bijzondere overwegingen algemene risico s valutarisico. Hoewel voor bepaalde portefeuilles van het fonds valutahedging kan worden toegepast conform het beleggingsdoel en -beleid van de portefeuille en de beleggingsbeperkingen van het fonds, wordt geen hedging toegepast voor aandelen van een categorie van het fonds. De aandelen van categorie S1 van het fonds worden niet verkocht aan Zwitserse beleggers. Daarom zal nooit retrocessie worden betaald aan een Zwitserse belegger. Niettegenstaande het bovenstaande kan het beheersbedrijf voor het aanbod en de verkoop van het fonds in Zwitserland, indien van toepassing, retrocessie betalen uit de beheersvergoeding aan de volgende institutionele beleggers die aandelen voor derden houden: levensverzekeringsbedrijven, pensioenfondsen en andere pensioeninstellingen, beleggingsstichtingen, Zwitserse bedrijven voor fondsbeheer en beleggingsbedrijven. Hoewel in het prospectus en het beheersreglement van het fonds wordt vermeld dat op het vermogen tot beleggen de Luxemburgse wet van 20 december 2002 op instellingen voor collectieve belegging van toepassing is, verklaart het fonds dat het huidige beheer voor belegging in derivaten en lenen met activa als onderpand voor de portefeuilles wordt voortgezet. Indien het beleggingsbeleid van een portefeuille inzake belegging in derivaten of lenen zou worden gewijzigd en het huidige vermogen tot beleggen zou uitbreiden, zal het beheersbedrijf de aandeelhouders in kennis stellen van een dergelijke wijzing en eventuele in acht te nemen risicooverwegingen. Niettegenstaande deze beperkingen wordt de aandacht van Zwitserse beleggers gevestigd op het feit dat de wet van 20 december 2002 een instelling voor collectieve belegging toestaat om tot 100% van het netto vermogen te beleggen in derivaten en tot 10% van de netto vermogenswaarde te lenen. Dit betekent dat het mogelijke totale risico van een in Luxemburg gevestigde instelling voor collectieve belegging mogelijk niet volledig door de activa van de instelling wordt gedekt en maximaal 210% van het netto vermogen kan bedragen. Voor aanbod en verkoop van het fonds in Zwitserland kan het beheersbedrijf uit de beheersvergoeding bepaalde, zogenaamde trailer fees (verkoopprovisie) betalen aan verkopers die autorisatie hebben gekregen van de FBC, of aan verkopers die van dergelijke autorisatie vrijgesteld zijn (Zwitserse fondsbeheerders, Zwitserse banken, Zwitserse effectenmakelaars, het Zwitserse postbedrijf en Zwitserse verzekeringsbedrijven), financiële tussenpersonen die aandelen uitsluitend bij institutionele beleggers plaatsen, en specifieke vermogensbeheerders conform de richtlijnen van de Zwitserse fondsvereniging op transparantie inzake beheersvergoedingen. Op de wettelijke relatie tussen het fonds en aandeelhouders in Zwitserland is uitsluitend de Duitse versie van het prospectus ingediend bij de Zwitserse federale bankcommissie van toepassing. GTU-ODS-DU-GN

European Income Portfolio

European Income Portfolio AllianceBernstein European Income Portfolio Vereenvoudigd prospectus september 2008 Aandelen van categorie A, B, C, A2, B2, C2, I, I2, AT, BT, S en S1 Belangrijke informatie European Income Portfolio (de

Nadere informatie

International Health Care Portfolio

International Health Care Portfolio AllianceBernstein International Health Care Portfolio Vereenvoudigd Prospectus februari 2008 Aandelen van Categorie A, AX, B, BX, C, I, S en S1. Belangrijke informatie International Health Care Portfolio

Nadere informatie

Global Real Estate Securities Fund

Global Real Estate Securities Fund C o h e n & S t e e r s S I C A V Global Real Estate Securities Fund Vereenvoudigd Prospectus september 0 Belangrijke informatie In dit vereenvoudigd Prospectus worden uitsluitend de kerngegevens beschreven

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

Goldman Sachs Funds II SICAV. Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening

Goldman Sachs Funds II SICAV. Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening Goldman Sachs Funds II SICAV Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening 0513 Inhoudsopgave Pagina Raad van bestuur en overige informatie 1 Verslag van de beleggingsadviseur 2 Staat van activa

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

NN (L) PROSPECT Prospectusdatum

NN (L) PROSPECT Prospectusdatum NN (L) PROSPECTUS Prospectusdatum juni 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... 4 Verklarende woordenlijst... 5 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP... 7 I. Beknopte voorstelling van de vennootschap...

Nadere informatie

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG februari 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Opmerking...4 Verklarende woordenlijst...5 DEEL

Nadere informatie

Threadneedle (Lux) SICAV. Vereenvoudigd Prospectus. van juli 2011. Threadneedle. Vereenvoudigd Prospectus

Threadneedle (Lux) SICAV. Vereenvoudigd Prospectus. van juli 2011. Threadneedle. Vereenvoudigd Prospectus Threadneedle (Lux) SICAV Vereenvoudigd Prospectus van juli 2011 Threadneedle Vereenvoudigd Prospectus Threadneedle (Lux) Vereenvoudigd Prospectus van juli 2011 SICAV opgericht naar Luxemburgs recht Dit

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds Prospectus Januari 2015 Franklin Templeton Investment Funds SOCIÉTÉ D INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE GEVESTIGD TE LUXEMBURG FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS Société d Investissement à Capital Variable

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG Dit Prospectus (als gedefinieerd hierna) is slechts

Nadere informatie

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012

Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012 Standard Life Investments Global SICAV Société d investissement à capital variable Vereenvoudigd prospectus Maart 2012 www.standardlifeinvestments.com Vereenvoudigd prospectus Standard Life Investments

Nadere informatie

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving

P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV. Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving P R O S P E C T U S AMUNDI INTERNATIONAL SICAV Een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, opgericht onder de Luxemburgse wetgeving LUXEMBURG Dit Prospectus (als gedefinieerd hierna) is slechts

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds

Verkort prospectus van mei 2010. Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van mei 2010 Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud Bijlage Achtergrondinformatie 3 Beleggingsinformatie voor het Fonds 5 Bijlage 1 - Target

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Prospectus FEBRUARI 2011 1 / 82 VERZOEK OM INFORMATIE ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS 33, rue de Gasperich

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Threadneedle Focus Investment Funds

Threadneedle Focus Investment Funds Threadneedle Focus Investment Funds Verkort prospectus van april 2009 Threadneedle Focus Investment Funds 1 Inhoud De roosters Achtergrondinformatie 2 Beleggingsinformatie voor het Fonds 4 Bijlage 1 Target

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Prospectus september 2011 BNP Paribas Fund II N.V. Inlegvel gedateerd 31 januari 2012 bij Prospectus gedateerd september 2011 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling)

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ROLINCO N.V. (hierna Rolinco N.V. of de Beleggingsinstelling) INSCHRIJVINGEN KUNNEN SLECHTS GESCHIEDEN OP GROND VAN HET PROSPECTUS, IN COMBINATIE MET DE LAATSTE DRIE JAARVERSLAGEN

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus J U L I 2 0 1 4 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie