WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare Brussel Tel. : Fax :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket."

Transcriptie

1 Sainctelettesquare Brussel Tel. : Fax : WERKINGSVERSLAG 2011 Brussel maart 2012

2 INHOUD 1. Voorwoord 2. Missie en kerntaken 3. Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Vergaderingen Ontslag en benoeming leden Samenstelling Algemene Vergadering Leden Raad van Bestuur 4. Werking Advies en consult Informatieverstrekking Opleiding Specifieke projecten Netwerking 5. Medewerkers Personeel Vrijwilligers 6. Communicatie en databankmanagement 7. Huisvesting en locaties 8. Financieel Bijlagen

3 1. VOORWOORD Ook in 2011 kregen heel wat kunstenaars en creatieven informatie en persoonlijk advies van het Kunstenloket. Zij konden er terecht voor zakelijk en juridisch advies. Tevens werd heel wat opleiding verstrekt. Scholen en andere organisaties nodigden het Kunstenloket uit om hierover lessen op maat te geven. Het Kunstenloket bleef evoluties opvolgen in materies zoals: het statuut van de kunstenaar, fiscaliteit, auteursrechten, verblijfsrecht, contracten, management enz. Hierbij werd, zoals steeds, gezocht naar een pragmatische benadering met oog voor implicatie in de dagelijkse praktijk. Een goede interactie met andere actoren (verschillende overheden, steunpunten, belangenverenigingen, enz.) en waar nodig of gewenst vorming van de eigen medewerkers, zorgden er voor dat de verstrekte informatie degelijk en up-to-date bleef. De veelheid aan informatie op de website werd up-to-date gehouden. Omdat ook hoe langer hoe meer anderstaligen de weg naar het Kunstenloket vinden, werden nog meer documenten en teksten vertaald naar het Frans en het Engels. Omdat niet alleen elke discipline maar ook ieders situatie uniek is, bleven de medewerkers van het Kunstenloket ter beschikking staan voor individueel advies. De infozoeker werd m.a.w. begeleid bij de praktische toepassing van de informatie in zijn/haar concrete situatie. Deze eerstelijnshulp werd geboden op afspraak via telefoon, skype en consultaties. Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat voor het Kunstenloket, naast de opdrachten die al worden opgenomen, nog heel wat werk is weggelegd: het zakelijk denken inhoud geven en professionaliseren, verdere kennisontwikkeling en -deling m.b.t. zakelijke, juridische en financiële aspecten, internationale mobiliteit, aanbieden van zakelijke aspecten in de opleidingen, individuele begeleiding van kunstenaars op langere termijn (coaching), uitdiepen auteursrecht en bescherming intellectuele eigendom, meepraten en denken over ondernemerschap in de creatieve sectoren, enz. Eind 2011 werd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap een feit. Hierdoor groeien de subsidies van EUR naar EUR op jaarbasis en kan de werking van het Kunstenloket worden geoptimaliseerd. Om tegemoet te komen aan de groeiende complexiteit van de vraagstelling op diverse domeinen zullen meer consulenten worden aangesteld. 1

4 2. MISSIE EN KERNTAKEN VAN HET KUNSTENLOKET Missie: Kunstenloket vzw is het aanspreekpunt voor zakelijk en juridisch advies voor kunstenaars en creatieven. De kerntaken van het Kunstenloket zijn: informatieverstrekking en consultatie inzake de zakelijke en juridische aspecten van de artistieke activiteiten; begeleiding en opvolging van de implementatie van het statuut van de kunstenaar; organiseren en stimuleren van vormings- en opleidingsprojecten om kunstenaars/creatieven op zakelijk vlak te professionaliseren, duurzaam zelfstandig ondernemen te bevorderen, en om de cultuur van levenslang leren te stimuleren. 2

5 3. RAAD VAN BESTUUR EN ALGEMENE VERGADERING VERGADERINGEN De Raad van Bestuur kwam in 2011 vijf keer samen. De voornaamste onderwerpen ter bespreking en beslissing waren: - opvolgen van activiteiten i.v.m.: o de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap o de culturele en creatieve industrieën o het oprichten van een nieuwe rechtspersoon o het opzetten van een loonsecretariaat en managementkantoor o het pilootproject coaching - personeelsaangelegenheden o ontslag en vervanging van consulent en medewerker onthaal o uitbreiding van de personeelsploeg - budgetopvolging, subsidies, opmaak begroting - contacten met de overheid o kabinet De Lille i.v.m. het opzetten van een uniek Brussels aanspreekpunt voor kunstenaars o kabinet Schauvliege en IVA Kunsten en Erfgoed i.v.m. de evolutie in de werking, de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de oprichting van de nieuwe rechtspersoon - samenstelling Algemene Vergadering en Raad van Bestuur - De Algemene Vergadering kwam één keer samen op 15/03/2011, met op de agenda de volgende punten: - goedkeuring verslag A.V. dd 16 maart ontslag en benoeming leden - bespreking werkingsverslag goedkeuring rekeningen goedkeuring begroting kwijting van de bestuurders - rondvraag 3

6 ONTSLAG EN BENOEMING LEDEN Het ontslag van Van Braeckevelt Bram als lid van Algemene Vergadering ging in per 17/02/2011. Als zijn vervanger werd Lycke Tim voorgesteld. De werknemersgroep ging akkoord met de voorgestelde vervanging. Het ontslag van Rombaut Caroline als lid van Algemene Vergadering ging in per 16/03/2011. Als haar vervanger werd Touchant Filip voorgesteld. De steunpuntengroep ging akkoord met de voorgestelde vervanging. De hoger genoemde personen werden door de Algemene Vergadering als lid van de vzw Kunstenloket aanvaard. SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING (PER 31/12/2011) Leden voorgedragen door de erkende werkgeversorganisaties: Andries Ann, Corthouts Paul, Dejonghe Liesbeth; Leden voorgedragen door de steunpuntengroep: Eggermont Sam, Touchant Filip, Wellens Nicole; Leden voorgedragen door de erkende werknemersorganisaties: Le Compte Servaas, Muylaert Laurette, Lycke Tim; Onafhankelijke deskundigen: De Smet Chantal, Garabedian Mekhitar, Kolacny Stijn, Terny Gert, Vandenbroucke Julie. Voorzitter: Kolacny Stijn LEDEN RAAD VAN BESTUUR (PER 31/12/2011) Corthouts Paul, De Smet Chantal, Kolacny Stijn, Le Compte Servaas, Muylaert Laurette, Terny Gert, Vandenbroucke Julie, Wellens Nicole. Voorzitter: Kolacny Stijn. 4

7 4. WERKING Jaarplan De dagelijkse werking van het Kunstenloket wordt vastgelegd in een activiteitenschema per jaar: het jaarplan. Daarnaast is er aandacht voor de toekomst. Het is nodig om in te spelen op trends en evoluties i.v.m. nieuwe manieren van werken en zich organiseren als creatieveling. Het Jaarplan geeft een beeld van de voorziene activiteiten. In een jaarplan kan niet alles worden opgesomd. Er wordt nogal wat ad hoc op het Kunstenloket een beroep gedaan. Door de stijgende naamsbekendheid nemen meer en meer kunstenaars en creatieven contact op. Ook scholen met een artistieke finaliteit hebben hun weg gevonden. Regelmatig zijn er vragen van kabinetsmedewerkers, parlementairen, diverse administraties, pers, Een schema van het jaarplan werd als bijlage opgenomen aan de samenwerkingsovereenkomst met Vlaamse Gemeenschap Cultuur. Aan het Kunstenloket kunnen ook vanuit de overheid bijkomende opdrachten, die buiten de lopende samenwerkingsovereenkomst vallen, worden gegeven, als hiertoe door de bevoegde minister ook in de nodige bijkomende middelen wordt voorzien. ADVIES EN CONSULT 1 Het Kunstenloket geeft zakelijk en juridisch advies aan kunstenaars en creatieven. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: positionering van de ondernemende kunstenaar, boekhouding, auteursrechten, communicatie en promotie, strategisch plannen, enz. Voor een aantal zaken dient de nodige expertise buiten het Kunstenloket te worden gezocht. Zo is maandelijks op een vaste dag een fiscalist aanwezig. Daarnaast kunnen jaarlijks gedurende 2 dagen kunstenaars en creatieven zich laten bijstaan in het opmaken van hun belastingaangifte Het advies wordt op 2 manieren gegeven: Telefonisch advies (op afspraak) Elke maandag en donderdag werden korte, concrete zakelijke vragen telefonisch geanalyseerd en beantwoord door de consulenten 1 Voor cijfers i.v.m. aantal aanwezigen en personen die op het Kunstenloket in 2011 een beroep deden, Zie bijlage 1: Overzicht aantal contacten in

8 Consultatie (op afspraak) Kunstenaars/creatieven en organisaties met uitgebreide vragen en complexe problemen, konden een afspraak maken. Een uur lang konden ze met een consulent ingaan op hun persoonlijke situatie. De consultaties vonden plaats in Antwerpen, Gent en Brussel. Ook consultatie via skype was mogelijk. INFORMATIEVERSTREKKING Website is een bron van zakelijke en juridische informatie, die een eerste antwoord biedt op veelgestelde vragen. De website wordt permanent geactualiseerd. De juridische documentatie wordt up to date gehouden. De teksten over boekhouding, transport van artistieke goederen, organisatievormen, auteursrechten en nevenrechten, BTW en belastingen, werden up to date gehouden door experten ter zake. Zij volgen de wetgeving binnen hun vakgebied op de voet en signaleren elke verandering. Binnen het luik ondernemen werden alle teksten i.v.m. promotie van creatief werk vertaald naar het Frans en het Engels. In 2011 werden onder het luik Documenten verschillende modelcontracten en -clausules toegevoegd: - Clausules i.v.m. overdracht van rechten - Clausule geheimhouding precontractuele fase - Cofinanciering (podiumkunsten) - Coproductie (podiumkunsten) - Creatieopdracht (beeldend kunstwerk) - Samenwerking bij een artistiek project - Samenwerking vastgelegd in een raamcontract - Overeenkomst met een boekingskantoor - Managementovereenkomst Brochures Er werden geen nieuwe brochures uitgegeven. Er werd meer energie gestopt in het optimaliseren van de website. Wel werd de drietalige brochure over Kunstenaarsstatuut herdrukt en verspreid en werd de brochure over positionering herwerkt. Verder werden alle brochures naar PDF omgezet en beschikbaar gezet op de website. 6

9 Meet & Greet. Met de Meet & Greets wil het Kunstenloket een ontmoetingsplaats en - moment aanreiken waar kunstenaars rechtstreeks in contact komen met een aantal spelers in het veld die in de ontwikkeling van hun loopbaan een rol kunnen spelen. De organisaties en personen vanuit de sector stellen zich kort voor waarna de kunstenaar de kans krijgt tot een informeel gesprek met deze mensen. - 07/12/2011: Meet & Greet Beeldende kunsten Internationaal OPLEIDING Het Kunstenloket organiseert opleiding voor het eigen cliënteel. Maar ook scholen en andere organisaties kunnen een beroep doen op het Kunstenloket voor het organiseren van opleiding op maat of consultaties voor hun eigen doelgroep. Deze opleiding op maat en consultatiemomenten zijn betalend: 150 euro per dagdeel voor scholen en 300 euro voor andere organisaties, excl. verplaatsingskosten. Op eigen initiatief Stratego voor kunstenaars (traject) Tijdens deze workshop werden technieken en tools uit de economische wereld toegepast op de kunstenaarspraktijk. De verschillende onderdelen van een ondernemingsplan werden behandeld. De interactieve en individuele werkwijze liet de deelnemers toe praktisch aan de slag te gaan om een eigen ondernemingsplan uit te werken. Er werd eveneens dieper ingegaan op een aantal praktische tools en technieken die een meerwaarde bieden om je als kunstenaar beter te positioneren binnen de sector. Programma - Deel 1: De Missie: hoe formuleer je kernachtig je artistieke droom? - Deel 2: Het Marketingplan: hoe speelt de kunstenaar in op de wensen en mogelijkheden van zijn doelgroepen? - Deel 3: Het Organisatieplan: hoe gaat de kunstenaar zijn werk aanpakken? - Deel 4: Het Financieel plan: hoe vertaalt één en ander zich in euro s? 7

10 Deze reeks workshops werd in 2011 driemaal georganiseerd. Reeks 1: 28/02/2011; 14/03/2011; 28/03/2011; 02/05/2011 Reeks 2: 26/05/2011; 09/06/2011; 30/06/2011; 12/09/2011 Reeks 3: 17/10/2011; 24/10/2011; 30/10/2011; 21/11/2011 Docent: François De Heel (lic. T.E.W. en professioneel fotograaf) Het auteursrecht De essentie van het auteursrecht werd toegelicht met oog voor de praktijk. Volgende vragen kwamen aanbod: Wat is auteursrecht? Wie en wat wordt door het auteursrecht beschermd? Moet ik iets doen om mijn werken te beschermen? Moet ik bijvoorbeeld mijn liedjesteksten bij Sabam deponeren? Wat te doen bij schending van auteursrechten? Wat moet ik doen, als ik merk dat mijn artikel wordt gebruikt op een website? Wat is het voordeel om aan te sluiten bij een beheersvennootschap? 18/03/2011: Brussel Docent: Katrien Van der Perre (jurist SACD/Scam, praktijkassistent UG, docent RITS) Coproductie overeenkomsten Deze infosessie ging specifiek in op wat nu precies een coproductie is en welke verschillende vormen van coproducties er bestaan. (cofinanciering, ter beschikking stellen van locaties, materiaal of personeel,...). De samenwerkingsmodellen die in de praktijk het meest voorkomen werden overlopen en er werd nagegaan waaraan je moet denken als je een coproductie overeenkomst opmaakt. Verder werd ingegaan op de financiële afhandeling en eventuele problemen die kunnen opduiken,vb. wat als één organisatie btw-plichtig is, en de andere niet? 25/03/2011: Brussel Docent: Els Vanheusden (advocaat Nietvelt, Van Hove, Van Heusden) Zelfpromotie voor kunstenaars (traject) Deze interactieve workshop richtte zich tot individuele kunstenaars die op een gestructureerde manier meer werk willen maken van promotie om zo hun naamsbekendheid te verhogen. De verschillende onderwerpen werden ingeleid door een korte theoretische omkadering. In hoofdzaak was deze workshop toegespitst op de individuele artistieke praktijk van de deelnemers. 8

11 Programma: Onderwerp 1: de artistieke identiteit - algemene omkadering van het begrip - toepassing op de individuele praktijk Onderwerp 2: bepaling van de positie binnen het artistieke veld - korte theoretische introductie over het belang van positionering technieken - toepassing op de individuele praktijk Onderwerp 3: de gerichte promotiestrategie - publiek, prijs, plaats & promotie - toepassing op de individuele praktijk Deze reeks workshops werd in 2011 tweemaal georganiseerd. Reeks 1: 8, 15 en 29/04/2011 Reeks 2: 7, 10 en 11/10/2011 Docent: Kathleen Deboutte (consulent Kunstenloket) Bekendmaking van je artistiek project Deze opleiding ging dieper in op de communicatie naar het grote publiek toe. Volgende onderwerpen en vragen kwamen aan bod: Communicatie is één van de belangrijkste middelen om (h)erkenning te zoeken voor je project. Een goed beheer van je externe relaties is dan ook noodzakelijk als je een platform wil creëren voor je project. Hoe je doelgroepen bepalen en welke kanalen inzetten om het publiek warm te maken? Aan welke aspecten moet je denken om jouw project succesvol te communiceren naar het publiek? Hoe bouw je een communicatieplan op? Een en ander werd toegelicht aan de hand van een casestudie. 06/05/2011: Brussel Docent: Tatjana Bonne (communicatieverantwoordelijke - Theater aan Zee) Het beheer van digitale rechten Deze workshop rondom digitale rechten ging over beschermen van je werken in een digitale omgeving, zoals hergebruik van data en beeld en geluid, wat is Creative Commons, enz. Verder kwam ook het respecteren van de rechten van de werken van anderen aan bod: wat mag je met het materiaal van een ander doen in je eigen situatie? 18/05/2011 en 30/05/2011: Brussel Docent: Didier Deneuter (advocaat Modo Law) 9

12 Time management voor kunstenaars (TRAJECT) In deze interactieve opleiding werd inzicht gegeven in de basics van time management en wat verantwoord omgaan met tijd betekent voor een creatieveling. Er werd geanalyseerd welke soorten tijd er ter beschikking zijn, en wat er daarmee zou kunnen gedaan worden. Een aantal basiselementen zoals realistische plannen en opvolgen werden besproken. Tijdsbestedinggedrag, tijdrovers en valkuilen werden bekeken. Er werd een basis en enkele technieken aangereikt om nee te leren zeggen tegen de dingen die tijd zomaar opeten. Deze reeks werd in 2011 tweemaal georganiseerd. Reeks 1:27/05/2011; 10/06/2011: Brussel Reeks 2:14/10/2011; 21/10/2011: Brussel Docent: Els Deboutte (zaakvoerder Elsewhere Consulting, master bedrijfspsychologie en master in de muziek) ABC van de BTW In deze opleiding werd een overzicht gegeven van wat BTW nu eigenlijk is en hoe je er mee moeten omgaan. Volgende vragen kwamen aan bod: Wanneer moet ik BTW aanrekenen? Wie moet BTW aanrekenen. Hoeveel BTW moet ik aanrekenen en kan dat ook verschillen? enz. Aan de hand van duidelijke voorbeelden werd de BTW problematiek uitgeklaard. 18/05/2011 en 30/05/2011: Brussel Docent: Kathleen Deboutte (consulent Kunstenloket) VZW of Vennootschap? In de afweging of men zijn artistieke/creatieve activiteiten wenst te organiseren als vereniging (VZW) of vennootschap (BVBA, NV, CVBA,... ), dient men rekening te houden met verschillende aspecten. Tijdens de sessie kregen de deelnemers een duidelijk beeld krijgen van de voor- en nadelen van de verschillende rechtspersonen die men kan oprichten. 20/09/2011: Brussel Docent: Koen Byttebier (Prof. Vennootschapsrecht VUB) Het statuut van de kunstenaar (overzicht) Tijdens dit overzicht kwamen de basisprincipes van het statuut van de kunstenaar aan bod. De consulent van het Kunstenloket verschafte informatie over de combinatie van een artistieke activiteit met een werkloosheidsuitkering, de kleine vergoedingsrege- 10

13 ling voor kunstenaars, de tewerkstelling met een SBK, BTW en inkomstenbelastingen. 11/10/2011: Brussel Docent: Julie Van Elslande (consulent Kunstenloket) Boekhouding voor de zelfstandige kunstenaar Deze workshop bood een introductie in de basisbegrippen van de boekhouding. In deze praktijkgerichte vorming kregen kunstenaars meer inzicht in hun eigen boekhouding. Volgende vragen kwamen o.a. aan bod: Welke dagboeken moet ik bijhouden? Wat is een balans? Wat is een resultatenrekening? Welke gegevens moeten er op een factuur staan? Wat is een inventaris? 13/10/2011 Docent: Koen Huygebaert (accountant- HVCO) Contractonderhandeling voor kunstenaars Werken zonder samenwerken is niet denkbaar. Of het nu een productiehuis, platenmaatschappij, galerie of gewoonweg een collega betreft: er komt een moment waarop de financiële en andere voorwaarden van een samenwerking ter sprake komen. Als individueel kunstenaar voel je je soms in een wankele positie wanneer je aan de onderhandelingstafel zit. Wat betekenen al die termen in een contract? Waar zet je eigenlijk je handtekening onder? En vooral: kan je betere voorwaarden bedingen, en hoe? In deze praktische workshop maakten de deelnemers kennis met enkele onderhandelingstechnieken. Aan de hand van een simulatie met feedback konden ze hun vaardigheden aanscherpen. 08/11/2011: Brussel Docent: Didier Deneuter (advocaat Modo Law) BTW internationaal In deze opleiding werd er verder gebouwd op het ABC van de BTW. Door een globalisering van de artistieke sector komt men veel meer in aanraking met de BTW problematiek in het buitenland. Volgende vragen kwamen aan bod: Als ik in het buitenland exposeer moet ik dan Belgische BTW aanrekenen of de BTW van het land waar ik werk? Ik koop een werk uit het buitenland welke BTW wordt mij aangerekend? Moet ik BTW betalen als ik in een EU-land ga werken of verkoop? Kan ik buitenlandse BTW ook terugvorderen? 10/11/2011: Brussel Docent: Koen Huygebaert (accountant - HVCO) 11

14 Werkloosheidsuitkering voor kunstenaars: het einde van een tijdperk? In oktober 2011 verzond de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) een nieuwe 'infobrief voor kunstenaars'. Daarin werden de toepassing van de regels voor kunstenaars verfijnd en verder geinterpreteerd. De nieuwe infobrief wekte een aantal vragen op. Wie kan nog van welke voordelen genieten?, Hoe werkt dit in de praktijk? enz. In deze infosessie lichte het kunstenloket de nieuwe stand van zaken toe. 14/11/2011: Brussel Docent: Kathleen Deboutte (consulent Kunstenloket) Creatief omgaan met Sociale Media (Traject) Twitter, Facebook, Linkedin, Google+,... zijn niet meer wegdenken uit het dagelijkse leven. In deze workshop werden de begrippen, mogelijkheden en valkuilen van de zgn. social media besproken. De workshop was gesneden op maat van de kunstenaar/creatieveling die zich ook via deze weg wil promoten. Onderwerpen waren: - Sociale media: to be or not to be? - Kenmerken social media: S.O.C.I.A.L - Door het bos de bomen: verkennen van het Social Media landschap - Twitter/Facebook/linkedin doeltreffend inzetten - Stappenplan voor het gebruik van Social Media Dit alles werd voorzien van vele praktische voorbeelden, specifiek gericht op de kunstenaar/creatieveling. 09/12/2011, 16/12/2011: Brussel Docent: Stefaan Lammertyn (ondernemer en auteur van "Succesvol met Sociale Media".) Op maat voor scholen Om kunstenaars in opleiding voldoende te informeren over de zakelijke aspecten van de artistieke beroepspraktijk, werden er in opleidingen met verschillende onderwerpen gegeven in kunstscholen. Artesis Hogeschool Antwerpen, Koninklijk Vlaams Conservatorium, richting Muziek Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar 11/01/

15 Hogeschool Gent, KASK, postgraduaat Tebeac Onderwerp: Inkomensbelasting en BTW 27/01/2011 Stedelijke Academie voor Schone Kunsten Lier, opleiding gericht naar de docenten Onderwerp: Het vergoeden van artistieke prestaties naast doceren 31/01/2011 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen, dep. Sint Lucas Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar 02/02/2011 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen, dep. Sint Lucas Onderwerp: Werken met een SBK 02/02/2011 Hogeschool Gent, KASK, postgraduaat Tebeac Onderwerp: Auteursrecht 03/02/2011 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen, dep. Sint Lucas Onderwerp: Sociale zekerheid en arbeidsrecht 08/02/2011 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen, dep. Sint Lucas Onderwerp: Basisbeginselen rond verzekeringen 16/02/2011 Erasmus Hogeschool Brussel, RITS, Onderwerp: Zakelijk beleid: het statuut, contracten, enz. 22/02/2011 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen, dep. Sint Lucas Onderwerp: Zelfpromotie van de kunstenaar 23/02/2011 Erasmus Hogeschool Brussel, RITS, Onderwerp: Zakelijk beleid: het statuut, contracten, enz. 24/02/2011 Sabbattini, Antwerpen Onderwerp: Fondsenwerving 03/03/2011 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen, dep. Sint Lucas Onderwerp: Inkomensbelasting en BTW 16/03/

16 Artesis Hogeschool Antwerpen, Koninklijk Vlaams Conservatorium, richting Podiumkunsten Onderwerp: Sociale zekerheid en arbeidsrecht en Belastingen 21/03/2011 Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen, dep. Sint Lucas Onderwerp: Auteursrechten 23/03/2011 Artesis Hogeschool Antwerpen, Koninklijk Vlaams Conservatorium, richting Podiumkunsten Onderwerp: Arbeidsrecht (individueel en collectief) en Belastingen 28/03/2011 Provinciale Hogeschool Limburg, PHL Hasselt richting Muziekmanagement Onderwerp: Sociale zekerheid en Belastingen 21/03/2011 Artesis Hogeschool Antwerpen, Koninklijk Vlaams Conservatorium, richting Podiumkunsten Onderwerp: Werken in het buitenland 04/04/2011 Artesis Hogeschool Antwerpen, Koninklijk Vlaams Conservatorium, richting Podiumkunsten Onderwerp: Organisatievormen 02/05/2011 Artesis Hogeschool Antwerpen, Koninklijk Vlaams Conservatorium, richting Podiumkunsten Onderwerp: Auteurs- en nevenrechten 09/05/2011 Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Sint-Lukas Brussel Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar 11/05/2011 Artesis Hogeschool Antwerpen, Koninklijk Vlaams Conservatorium, richting Podiumkunsten Onderwerp: Contracten en contractonderhandeling 16/05/2011 Brugge Businessschool, Expertclasses Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar 06/12/

17 Brugge Businessschool, Expertclasses Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar 13/12/2011 Hogeschool Gent, KASK, richting Beeldende vormgeving Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar 15/12/2011 (2x) Op maat voor andere organisaties. Het Kunstenloket wordt regelmatig uitgenodigd door andere organisaties om een opleiding of consultaties te geven voor hun leden en/of doelgroep. De opleidingen worden aangepast aan de specifieke vragen van de organisatoren en deelnemers. In 2011 werden consulenten van het Kunstenloket 13 keer uitgenodigd. ARA Roubaix Frankrijk Onderwerp: Werken in het buitenland 22/01/2011 CC GENK Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar en BTW 31 /01/2011 CC GENK Onderwerp: Positionering in de markt 07/02/2011 CC GENK Onderwerp: Ondernemerschap voor de kunstenaar 14 /02/2011 VDAB GENT Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar 03/03/2011 CREATIEF SCHRIJVEN Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar 14/05/2011 DESIGN VLAANDEREN Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar, opportuniteiten voor designers? 19/05/2011 MEDIADESK Onderwerp: Marketing van je project 13/10/

18 VDAB AALST Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar 24/10/2011 LA MALTERIE, Lille Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar 16/11/2011 KUNSTWERK(T) Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar en basisvragen rond de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars 21/11/2011 VDAB ANTWERPEN Onderwerp: Het statuut van de kunstenaar 22/11/2011 VDAB Hoofdkantoor (traject, loopt door in 2012) Onderwerp: Opleiding voor VDAB consulenten gericht naar kunstenaars (dedicated consulenten) 25/11/2011 Lesmodules De vraag vanuit de hogescholen, academies en organisaties naar informatie en gastcolleges is de voorbije jaren toegenomen. De optie van het Kunstenloket is om niet op het einde van het laatste jaar de studenten te informeren, maar de zakelijke aspecten van de beroepspraktijk in te bedden in de loop van het normale curriculum. Hierom werd een pakket van lesmodules ontwikkeld. Hogescholen, academies en organisaties kunnen deze lessen aanreiken aan hun doelgroepen. SPECIFIEKE PROJECTEN Zin om aan het roer te staan? Het Kunstenloket organiseerde in 2011 tweemaal dit meerdaagse starterpakket voor aspirant zakelijk leiders in de culturele sector. Gedurende vijf dagen werden verschillende experts en praktijkdeskundigen aan het woord gelaten om via theoretisch onderbouwde, maar praktijkgerichte sessies in te gaan op de specifieke competenties van een zakelijke leider binnen een culturele organisatie. Tijdens de slotreceptie konden de deelnemers daarenboven kennis maken met een aantal belangrijke actoren in het kunstenlandschap waaron- 16

19 der kunstensteunpunten, werkgeversorganisaties, sociale fondsen, De summer- en winterschool richtte zich tot: personen met enige praktijkervaring binnen de kunstensector, die een leidinggevende functie ambiëren; kunstenaars die zich willen om- of bijscholen met het oog op het beheer van hun eigen project of organisatie; personen met ervaring in een andere sector die zich wensen te specialiseren in zakelijke leiding van culturele organisaties of projecten. Kandidaat-deelnemers werden geselecteerd op basis van hun profiel en motivatie Summerschool: 20/06/2011 t.e.m. 24/06/2011 Winterschool: 14/11/2011 t.e.m. 18/11/2011 Docenten: Kathleen Deboutte, Greet Souvereyns en Julie Van Elslande (consulenten Kunstenloket), Kathleen Weyts (afdelingshoofd Publiekswerking & Communicatie Muhka) Hugo Vanden Driessche (algemeen directeur Kaaitheather), Eric Krols (zakelijk leider Muhka), Didier Deneuter (Advocaat Modo Law), Tatjana Bonne (communicatieverantwoordelijke Theater aan Zee), Koen Van Dijck (management consulent), Liesbeth Dejonghe (directeur oko), Koen Byttebier (Prof. vennootschapsrecht VUB) VAF crash course Het Kunstenloket organiseerde een crash course in filmbeheer in samenwerking met het Vlaams Audiovisueel Fonds. Doel was de zakelijke kant van het filmmaken te belichten. In vier dagen werden er een aantal praktische modules doorlopen i.v.m. alle aspecten van filmmanagement: van statuten en budgetten tot contracten en public relations. 19 t.e.m. 23/09/2011 Docenten: Kathleen Deboutte (consulent Kunstenloket), Dries Phlypo (producent), Katrien Van der Perre (jurist SACD/ Scam, praktijkassistent UG; docent RITS), Nino Lombardo (producent), Christian De Schutter (Directeur Flanders Image), Bert Lesaffer (assistent Mediadesk), Didier Deneueter (advocaat Modo Law), Hans Van Nuffel (regisseur) 17

20 Internationale mobiliteit van de kunstenaar In 2008 werd het Kunstenloket uitgenodigd om mee te werken aan Practics een driejarig internationaal project gesteund door de Europese unie. Practics heeft als doel informatie te verstrekken bij grensoverschrijdend werken in de culturele sector. Eind november werd het project afgerond. Het eindrapport : Practics: a pilot project for cultural mobility is te lezen op onze website. Een van de voornaamste resultaat is de ontwikkeling van een kwaliteitscharter voor organisaties die informatie verstrekken m.b.t. internationale mobiliteit in de culturele sector (p.12 van het rapport). Door te participeren aan Practics kreeg ons internationaal netwerk vorm en kreeg het Kunstenloket meer bekendheid als aanspreekpunt voor internationale mobiliteit van en naar België. Ook werd het mogelijk/noodzakelijk om delen van onze website te vertalen naar het Frans en het Engels. In oktober 2011 werd door 11 organisaties een nieuw project Practics 2 ingediend. Practics 2 voorziet een duurtijd van 2 jaar met aanvang in mei Het opzet van dit project is o.a. in andere lidstaten van de EU ook infopunten i.v.m. internationale mobiliteit op te zetten. Het Kunstenloket wenst ook in dit project participeren. Inmiddels is bekend dat de het project niet werd weerhouden. Coaching voor individuele kunstenaars Bij Ministerieel Besluit van 1 december 2010 werd aan het Kunstenloket een aanvullende subsidie van Euro toegekend voor het ontwikkelen en uitvoeren van een coachingstraject voor kunstenaars. Er werd beslist dit pilootproject in 2011 te realiseren. Het project was in handen van Kathleen Deboutte, consulent bij het Kunstenloket. Vooraleer met de eigenlijke coaching op individuele basis van start te gaan, namen de kunstenaars deel aan een driedaagse gezamenlijke vormingssessie waarbij een pakket aan zakelijke basiskennis werd aangereikt. Op basis van een individueel oriënteringsgesprek werd dan een individueel begeleidingstraject uitgewerkt. Er werd gewerkt met 8 kunstenaars uit verschillende disciplines. Aan het Agentschap Kunsten en Erfgoed werd begin november 2011 een verslag van het project bezorgd. De conclusies zijn opgenomen in bijlage 2. Oprichting nieuwe rechtspersoon Deze werd in januari 2012 opgericht onder vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Upwards cvba 2 Bijlage 2: Pilootproject coaching:conclusies 18

21 In de loop van 2011 werd op de Raad ven Bestuur van het Kunstenloket verschillende malen van gedachten gewisseld over de oprichting er van. Tevens wordt in de beleidsbrief van de minster de oprichting van deze spin-off vermeld. Een aantal bestuurders van het Kunstenloket kwam samen om het businessplan van de cvba te bespreken. Zeven mensen wilden ten persoonlijken titel en met eigen financiële inbreng meestappen in dit nieuwe verhaal. Het Kunstenloket zal zich bij voorbaat richten tot individuen. Rechtspersonen kunnen terecht bij de cvba. Om kleine vzw s toch aan te zetten om waar nodig begeleiding op te nemen, zal het Kunstenloket de begeleiding van deze kleine organisaties uitbesteden aan de cvba. Ook een aantal administratieve opdrachten zullen worden uitbesteed. De samenwerking tussen beide organisaties zal worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Zowel het IVA Kunsten en Erfgoed als het Kabinet van de Cultuur zijn op de hoogte van deze evolutie en hebben geen bezwaren geuit. Oprichting loonsecretariaat-managementkantoor Het is een gegeven dat werken als kunstenaar complex is (regelgeving, hobbelige loopbaan, enz.) en dat nogal wat administratieve en organisatorische problemen zich kunnen voordoen. Het leek de raad van bestuur dat het opzetten van een loonsecretariaat wat zich specifiek richt op de artistiek sector gecombineerd met een dienst voor management van artistieke projecten een oplossing zou kunnen bieden. Om de haalbaarheid van dit initiatief te toetsen werd overleg gepleegd met geïnteresseerde SBK s en beheersvennootschappen. NETWERKING De medewerkers van het Kunstenloket blijven contacten onderhouden met andere organisaties om info uit te wisselen en na te gaan of samenwerking mogelijk en/of wenselijk is. Regelmatig wordt het Kunstenloket uitgenodigd door hogescholen en ander organisatie om de werking voor te stellen. We ontvingen ook een delegatie uit Zweden, Polen en uit Tsjechië. Op meer systematische basis neemt het Kunstenloket deel aan Isoc (overleg van organisaties uit de sociaal-culturele sector), het Brussels Kunstenoverleg en het Overleg Culturele Industrieën (OCI). We participeren ook aan het maandelijks overleg van de gebruikers van het Kaaigebouw. Hier worden voornamelijk praktische zaken i.v.m. de huisvesting geregeld. Maar ook wordt uitgekeken naar opportuniteiten i.v.m. samen aankoop en beheer. Verder is er overleg met de steunpunten, de organisaties die advies verstrekken aan kunstenaars, de sociale fondsen, 19

22 Verder werd het Kunstenloket door een aantal organisaties gevraagd om informatie te verstrekken. - We gingen in op de vraag van het Agentschap ondernemen om mee te brainstormen over de ontwikkeling van de tool ondernemingsplan creatieve industrie. - Samen met ander adviesverleners ontvingen we de voorzitter van de Commissie Kunstenaars op gesprek. Hierbij werd van gedachten gewisseld over de knelpunten bij de praktische toepassing van de regelgeving m.b.t. de sociaal rechtelijke kwalificatie van inkomens uit artistiek activiteit. - We participeerden binnen het OCI in diverse werkgroepen, meer bepaald i.v.m. ondernemerschap. Er werd ook meegewerkt aan het onderzoek met als doel de creatieve industrieën in Vlaanderen in kaart te brengen. - We gingen op uitnodigen van VOBK en Belgart vzw om aanwezig te zijn op besprekingen i.v.m. de knelpunten in het statuut van de kunstenaar. Dit n.a.v. de infobrief van de RVA. - De Brugge Businessschool nodigde ons uit om deel te nemen aan het programmacomité m.b.t. de Expert Class Management van Cultuurorganisaties. - We gaven input aan de Sarc deelraad sociaal-cultureel werk i.v.m. tewerkstelling van occasionele medewerkers. - Met de Vdab werd samengewerkt om de opleiding van de dedicatied consulenten vorm te geven. Ook werken we samen i.v.m. de deelwebsite specifiek voor kunstenaars. - 20

23 5. MEDEWERKERS PERSONEEL Medio februari verliet de onthaalmedewerker het Kunstenloket om meer tijd te hebben voor een eigen artistiek project. Na diverse wissels werd eerst via interim-arbeid en nadien met een arbeidscontract een nieuwe medewerker voltijds aangesteld. Medio mei verliet Greet Souvereyns, jurist, de organisatie. Na 7 jaar mee aan gewerkt te hebben aan de uitbouw van het Kunstenloket, besloot zij een andere professionele uitdaging aan te gaan. Zij werd vervangen door Julie Van Elslande eveneens jurist. Door de aangroei van de subsidies werd het mogelijk de dienstverlening van het Kunstenloket verder uit te bouwen. Er werd beslist om 3 consulenten halftijds aan te werven voor auteurs- en nevenrechten, voor sociale zekerheid en arbeidsrecht en voor zakelijk advies. Voor deze functies vonden de selectiegesprekken plaats in december. VRIJWILLIGERS In 2011 was er 1 vrijwilliger actief in het Kunstenloket. Zij werd ingezet bij de invoer van gegevens in databanken, het verzorgen van de post, enz. 21

24 6. COMMUNICATIE EN DATABANKMANAGEMENT In 2011 werden 14 elektronische nieuwsbrieven verstuurd naar onze contactadressen. We bereikten hiermee eind contacten. In deze nieuwsbrieven kwamen wetswijzigingen, activiteiten en ander nieuws dat verband houdt met de werking van het Kunstenloket aan bod. Daarnaast werden de opleidingen systematisch aangekondigd. Voor het genereren van cijfers i.v.m. onze website 3 baseren we ons op google analytics. Onze website werd maal bezocht met een gemiddeld paginabezoek van 2,84 pagina s per bezoeker en een gemiddeld verblijf van 2 min. Om de informatie van contacten en cliënten die dagelijks toestroomt optimaal te kunnen ontsluiten en om de communicatie te onderbouwen werken we met een CRM-pakket (Cliënt Relationship Management). De kwaliteit van de gegevens in de databank is afhankelijk van de input. In 2011 werd een aanvang gemaakt met de analyse van de gegevensstructuur en de gebruiksvriendelijkheid ervan voor de consulenten (input en opvolging). Met de leverancier is een gesprek aangegaan om de wijze waarop gegevens gegenereerd kunnen worden beter te kunnen enten op onze noden en ook i.v.m. de upgrading van het pakket. 3 Zie bijlage 3: Statistieken website 22

25 7. HUISVESTING EN LOCATIES Het Kunstenloket is gehuisvest in het Kaaigebouw. Gezien de personeelsploeg begin 2012 zal uitbreiden, werd een optie genomen op een bijkomende ruimte gesitueerd op de tweede verdieping van het Kaaigebouw. Het Kaaitheater treedt op als hoofdhuurder van de Vlaamse Gemeenschap en zorgt ook voor het nodige eigenaarsonderhoud. Tevens is het Kaaitheater trekker van het maandelijks overleg met de gebruikers van het gebouw. Voor de consultaties in Gent werden de nodige lokalen en technische faciliteiten ter beschikking gesteld door Kunstencentrum Vooruit. In Antwerpen kunnen we beroep doen op een ruimte in desingel. Verder kunnen wij voor de opleidingen allerhande gratis gebruik maken van de infrastructuur van het Kaaitheater. Indien dit toch niet mogelijk blijkt, wijken we uit naar andere locaties. 23

26 8. FINANCIEEL Het Kunstenloket wordt nominatim gesubsidieerd via een samenwerkingsovereenkomst met een looptijd van vijf jaar. Voor 2011 was de subsidie euro (een stijging van euro). Eind 2010 kreeg het Kunstenloket een bijkomende opdracht waarvoor euro extra werd toegekend. Gezien deze opdracht pas in 2011 werd gerealiseerd is dit bedrag overgedragen naar Rekening 2011 Voor het opmaken van de rekeningen wordt samengewerkt met het boekhoudkantoor Andante. In 2011 werd viermaal een status opgemaakt en werd de realiteit getoetst aan de begroting. De rekeningen zijn in bijlage toegevoegd. 4 Zie bijlage 4: Rekeningen

27 BIJLAGEN Bijlage 1: Overzicht aantal contacten in 2011 Bijlage 2: Pilootproject coaching: conclusies Bijlage 3: Statistieken website 2011 Bijlage 4: Rekeningen

28 Bijlage 1 Overzicht aantal contacten in 2011 Maand Opleiding eigen initiatief Meet & Greet Tel. Advies Consult. Opleiding in scholen Opleiding in organisaties TOTAAL jan/ feb/ mrt/ apr/ mei/ jun/ jul/ aug/ sep/ okt/ nov/ dec/ Totaal GESTELDE VRAGEN TIJDENS TEL. ADVIES EN CONSULT ONDERWERP Individu Organisatie TOTAAL 01. Kwalificatie van artistieke inkomsten Vervangingsinkomsten + artistieke activiteit Visa en arbeids- of beroepskaarten Auteursrecht Verzekering Transport en douane Projectbeheer (rechtsvorm, markco, financieel) Contracten (nalezen + geschillen) Subsidies (worden doorverwezen) Arbeidsmarkt Opleidingen Andere TOTAAL Individuen: 79,5% - Organisaties: 20,5% 26

29 Bijlage 2 Pilootproject coaching: conclusies 1. De noden waarvan de deelnemende kunstenaars blijk gaven, zijn zeer uiteenlopend en beslaan verschillende vakgebieden. Om een adequate begeleiding te verzekeren, is toegang tot een diversiteit aan expertise vereist. 2. Tijdens de oriëntatiegesprekken voor invulling van de individuele trajecten kwam naar voor dat kunstenaars onvoldoende kennis hebben van het bestaand aanbod aan zakelijke tools, formats en opleidingen en hierdoor hun eigen noden niet altijd accuraat kunnen plaatsen. Dit belemmert hen in een gerichte zoektocht naar een verdere ontplooiing op vlak van zakelijke vaardigheden. 3. Anderzijds bleek tijdens het eigenlijke verloop van de individuele trajecten dan weer dat de deelnemende kunstenaars over een potentieel aan zakelijke vaardigheden beschikken waarvan ze zich niet bewust zijn en/of die niet gestructureerd worden toegepast. De individuele begeleiding leidde evenzeer tot een bewustwordingsproces en mentaliteitswijziging waar het de inschatting van de eigen capaciteit op zakelijk vlak betreft. 4. De kunstenaars vertoonden een sterk engagement voor zowel de deelname aan het gezamenlijk traject, als de deelname aan en het voorbereiden van de individuele sessies. Het is de perceptie dat alle deelnemende kunstenaars de mogelijkheid van coaching als een unieke kans hebben ervaren om hun loopbaan in een stroomversnelling te brengen en/of naar een hoger niveau te tillen. 5. Gelet op de eerder beperkte duurtijd van de individuele trajecten kon slechts een aanzet van strategische aanpak worden uitgewerkt voor het realiseren van de respectievelijke individuele doelstellingen. Het lijkt aangewezen om ook de implementatie van die strategieën op langere termijn te kunnen opvolgen en, zo nodig, bij te sturen. 6. Het begeleiden van kunstenaars op individuele basis vergt een procesmatige benadering en kan niet op basis van een ad hoc-tussenkomst van de coach gebeuren. De coach moet bij alle sessies aanwezig zijn, 27

30 en de sessies met externe experten voorbereiden (o.a. door het formuleren van de coachingvraag) en opvolgen (o.a. door terugkoppeling binnen het volledige traject naar andere experten). Hierdoor ligt de tijdsinvestering van de coach veel hoger dan het aantal uur dat met de kunstenaars wordt doorgebracht. Coaching lijkt uitsluitend mogelijk te zijn indien dit als kernopdracht wordt waargenomen. 7. De coach moet te allen tijde waakzaam blijven over de scope van het project (eigenlijke coaching) en de eigen rol binnen de trajecten, i.e. begeleiden. Een bedrijfsmatige begeleiding omvat een degelijke kennis van, en zekere betrokkenheid bij het project van de kunstenaar. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de coach in de rol van sparring partner terecht komt. 28

31 Bijlage 3 Statistieken website In 2011 werd de website van het Kunstenloket keer bezocht. Een gemiddelde van 478,69 bezoeken per dag. De bezoeker surfte gemiddeld 2 minuten op de site. Er werden een gemiddelde van 2,84 pagina s per bezoek opgevraagd. Maand Unieke Bezoekers Bezoeken jan/ feb/ mrt/ apr/ mei/ jun/ jul/ aug/ sep/ okt/ nov/ dec/ Verbinding naar via : o Direct verkeer : 15,08% ( bezoeken) o Links vanuit een internet zoekmachine (vb. Google, Bing, yahoo ) : 75,17% ( bezoeken) o Links vanuit externe websites (verwijzingsverkeer - behalve zoekmachines) : 9,74% ( bezoeken) 29

32 Zoekwoorden Een totaal van bezoeken via zoekwoorden kunstenloket ,84% kunstenaarsstatuut ,92% kunstenloket.be ,55% werkloosheidsuitkering berekenen ,49% kleine vergoedingsregeling ,33% kleine vergoedingsregeling ,13% werkloosheidsuitkering ,83% vzw oprichten 763 0,58% overheadkosten 694 0,53% wanneer Sabam betalen 651 0,50% anderen ,14% 30

33 Bijlage 4 Rekeningen

34 32

35 33

36 34

WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.

WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.be WERKINGSVERSLAG 2010 Brussel maart 2011 INHOUD 1. Voorwoord 2. Missie en kerntaken 3.

Nadere informatie

WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.

WERKINGSVERSLAG. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket. Sainctelettesquare 19 1000 Brussel Tel. : 02 204 08 00 - Fax : 02 204 08 09 info@kunstenloket.be www.kunstenloket.be WERKINGSVERSLAG 2012 Brussel maart 2013 INHOUD 1. Voorwoord 2. Missie en kerntaken 3.

Nadere informatie

Lesmodules KUNSTENLOKET VZW LESMODULES - 1 -

Lesmodules KUNSTENLOKET VZW LESMODULES - 1 - Lesmodules Om op veelvoorkomende vragen van (toekomstige) creatieven preventief een antwoord te bieden biedt het kunstenloket een waaier aan lesmodules aan. Hieronder vindt u een overzicht van deze verschillende

Nadere informatie

OPLEIDINGSMODULES. Voor meer info en prijzen mail info@kunstenloket.be of bel 02/204 08 00.

OPLEIDINGSMODULES. Voor meer info en prijzen mail info@kunstenloket.be of bel 02/204 08 00. OPLEIDINGSMODULES Om op veelvoorkomende vragen van creatieven en kunstenaars een een antwoord te geven, biedt het Kunstenloket een waaier van opleidingsmodules aan. Zowel scholen als culturele organisaties

Nadere informatie

STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN

STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN STEL JE EIGEN PAKKET SAMEN Reeds geruime tijd zet het Kunstenloket zich in om toekomstige creatieven/studenten al tijdens hun studies op correcte en neutrale wijze op de hoogte te brengen van de juridische

Nadere informatie

ONDERNEMEN IS PLANNEN!

ONDERNEMEN IS PLANNEN! ONDERNEMEN IS PLANNEN! Ondernemen wordt vaak geassocieerd met het beogen van economische meerwaarde. Dit geldt ook in de culturele en creatieve sectoren. Toch is dit niet de enige vebinding die je kan

Nadere informatie

OPLEIDINGSMODULES. Voor meer info en prijzen mail of bel

OPLEIDINGSMODULES. Voor meer info en prijzen mail of bel OPLEIDINGSMODULES Om op veelvoorkomende vragen van creatieven en kunstenaars een een antwoord te geven, biedt het Kunstenloket een waaier van OPLEIDINGSMODULES aan. Op de volgende pagina s vind je een

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

PILOOTPROJECT: COACHING VAN KUNSTENAARS EVALUATIE

PILOOTPROJECT: COACHING VAN KUNSTENAARS EVALUATIE PILOOTPROJECT: COACHING VAN KUNSTENAARS EVALUATIE 1 I. VOORWOORD Bij Ministerieel besluit van 1 december 2010 werd door de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur aan vzw Kunstenloket een subsidiebedrag

Nadere informatie

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap

Kunstendecreet. decreet ondersteuning professionele. kunsten Vlaamse Gemeenschap Kunstendecreet decreet ondersteuning professionele kunsten Vlaamse Gemeenschap Vernieuwing regelgeving Kunsten 1. Historiek 2. Structuur nieuwe Kunstendecreet 2.1. Organisatie Kunstenbeleid 2.2. Subsidie

Nadere informatie

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS

SURPLUS. het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw. Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS SURPLUS het clubbegeleidingsproject van de Vlaamse Liga Gehandicaptensport vzw Blijf niet surplace maar kies voor SURPLUS Uitgangspunt Club staat centraal in de werking van de federatie Sterke clubs Steeds

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

VR DOC.0728/1

VR DOC.0728/1 VR 2016 2906 DOC.0728/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van de ondersteunende

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

INKOMSTEN BEELDENDE KUNSTENAARS

INKOMSTEN BEELDENDE KUNSTENAARS INKOMSTEN BEELDENDE KUNSTENAARS In het kader van de opdracht coördinatie en verruiming van het sociaal overleg in de artistieke sector wil het Kunstenloket met dit onderzoek nagaan op welke manier beeldende

Nadere informatie

VAF SUMMER SCHOOL EEN CRASH COURSE IN FILM MANAGEMENT

VAF SUMMER SCHOOL EEN CRASH COURSE IN FILM MANAGEMENT VAF, Kunstenloket en Mediarte.be stellen voor: VAF SUMMER SCHOOL EEN CRASH COURSE IN FILM MANAGEMENT spoedcursus voor jonge regisseurs en/of producenten die net een bachelor- of masterdiploma film behaalden

Nadere informatie

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Vennootschapsrecht in de praktijk Date: 2009-04-21 Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Wie een vennootschap succesvol wilt leiden, adviseren of controleren, heeft een

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens Infosessie 1. Voorwaarden voor werkzoekenden 2. Begeleidingstraject via Activiteitencoöperatie

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Algemene principes

Nadere informatie

Gemeenten en het Dynamo Project: partners bij uitstek voor sportclubondersteuning! 17/3/2016, Genk

Gemeenten en het Dynamo Project: partners bij uitstek voor sportclubondersteuning! 17/3/2016, Genk Gemeenten en het Dynamo Project: partners bij uitstek voor sportclubondersteuning! 17/3/2016, Genk Sinds 2009 Vier kerntaken: Sportclubondersteuning Dynamo Project 1. Info- & documentatiecentrum 2. Helpdesk

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap

nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 154 van CATHY COUDYSER datum: 15 februari 2017 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Kunstenaarsstatuut - Opvolging door Vlaamse Gemeenschap Wie in

Nadere informatie

PORTA CREATIO. Handleiding

PORTA CREATIO. Handleiding 1 PORTA CREATIO Handleiding 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstelling.. 4 Wie komt in aanmerking. 5 Procedure. 6 Privacy disclaimer 7 Contactinformatie 8 3 Inleiding In Porta Creatio worden creatieve projecten

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

STUDIEDAG WIE IS KUNSTENAAR?

STUDIEDAG WIE IS KUNSTENAAR? STUDIEDAG WIE IS KUNSTENAAR? Wie is kunstenaar? Bevraging Bevraging 7135 individuele kunstenaars/creatieven < database van het Kunstenloket via mail Aanvullende communicatie: intermediairen o.a. steunpunten

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw. m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties

Samenwerkingsovereenkomst. tussen. het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw. m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties Samenwerkingsovereenkomst tussen het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel Fonds vzw m.b.t. Nederlands-Vlaamse coproducties Het Nederlands Fonds voor de Film en het Vlaams Audiovisueel

Nadere informatie

Projectenfonds duurzame stad

Projectenfonds duurzame stad Projectenfonds duurzame stad Gegevens aanvrager Gegevens van de aanvrager optredend als vertegenwoordiger (feitelijke vereniging) of gemandateerd bestuurder (rechtspersoon) en ondertekenaar van het ingediende

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2017 Toelichting Voor wie? Steden/gemeenten

Nadere informatie

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten

Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Het statuut van de kunstenaar Enkele knelpunten Voorwoord De lijst met knelpunten welke volgt is niet exhaustief. De opsomming is gebaseerd op de vragen welke onze consulenten krijgen en hun analyses van

Nadere informatie

Procesbegeleiding op maat De Pretplaneet (Lille)

Procesbegeleiding op maat De Pretplaneet (Lille) Speelpleinwerking Lille staat voor een grote uitdaging! (1 e jaar) Er zijn plannen om de speelpleinwerking volgende zomer 4 weken te organiseren in Poeyelheide en 2 weken in Wechelderzande in tegenstelling

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek. Annemie Spooren (PXL) Greet De Beuckeleer (Pulderbos)

Onderwijs & Onderzoek. Annemie Spooren (PXL) Greet De Beuckeleer (Pulderbos) Onderwijs & Onderzoek Annemie Spooren (PXL) Greet De Beuckeleer (Pulderbos) Onderwijs & Onderzoek Wat hebben we gedaan? Wat betekent dit voor werkveld? Waar het begon nood aan Kennis en competenties voor

Nadere informatie

4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis school. 4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis bibliotheek

4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis school. 4 15,00 60,00 Drinken en eten tijdens vertellen in tipis bibliotheek Eenmalige uitgaven Kunst van het Woord project Aantal per eenheid excl. Website 1 1.500,00 1.815,00 Vzw oprichting Kunst vh Woord 1 400,00 484,00 Pc (tweedehands mac) 1 650,00 786,50 Printer 1 80,00 96,80

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Loont passie? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Hoorzitting Vlaams Parlement, Commissie Cultuur, 31 januari 2017 Inleiding Aanleiding: studie

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties

Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties Subsidiëring in het kader van het Kunstendecreet: Projectsubsidies: - Voor kunstenorganisaties, kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties -Voor kunstenaars - Periodieke publicaties Subsidies voor

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria

Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ. Selectiecriteria Barones Monique van Oldeneel tot Oldenzeel - Venture Philantropy FAQ 1. Kandidaten Kan een feitelijke vereniging zich kandidaat stellen? Kan een coöperatieve die werkt met de waarden van de sociale economie

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013

Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Hoe worden kunstenaars vergoed? Michael Van den Eynde 27 april 2013 Overzicht 20 december 2012 1. Kunstenaarsstatuut 2. Wat is een artistieke prestatie? 3. Vergoeding voor een artistieke prestatie 3.1.

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Limburg 2 april 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Limburg 2 april 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang

Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang Reglement voor toelage proefproject vergroening kinderopvang Artikel 1: definitie proefproject De stad Antwerpen wil via een proefproject de voorschoolse kinderopvang stimuleren om hun buitenruimte natuurlijk

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd ingediend op 1082 (2016-2017) Nr. 5 3 mei 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd Documenten

Nadere informatie

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025?

Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Beste ondernemer, hoe ziet uw zaak eruit in 2025? Het detailhandelslandschap evolueert snel. Internet is alomtegenwoordig. Sociale media, e-commerce, m-commerce, etc. zetten de klassieke, fysieke detailhandelszaken

Nadere informatie

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Contact: Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel 02/201.17.07 02/201.07.19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be Document 020 24/02/2005 INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Inleiding In het

Nadere informatie

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen

LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen LOONT PASSIE? Een onderzoek naar de sociaal-economische positie van professionele kunstenaars in Vlaanderen Muntpunt, Brussel, 22 november 2016 Presentatie onderzoeksresultaten en antwoorden vanuit het

Nadere informatie

Dossier erkenning NGO

Dossier erkenning NGO Dossier erkenning NGO A)Voorstelling van de organisatie : - Naam, afkorting, juridisch statuut, ondernemingsnr., adres van maatschappelijke zetel en indien verschillend van de administratieve diensten

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet Meerjarige werkingsubsidies Projectsubsidies (organisaties) Subsidies voor kunstenaars: Ontwikkelingsgerichte beurzen Projectsubsidies voor kunstenaars Creatieopdrachten

Nadere informatie

Het Statuut van de Kunstenaar

Het Statuut van de Kunstenaar Het Statuut van de Kunstenaar 1 Het statuut van de kunstenaar Ik ontvang een vergoeding wat nu? Werkloosheidsreglementering + artistieke activiteit 2 België: 3 statuten in de Sociale Zekerheid - Werknemer

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie

Aanvraagformulier projectsubsidie integratie Aanvraagformulier projectsubsidie integratie In te vullen door de aanvragers 1. Vul hieronder enkele gegevens van je organisatie in: IBAN: B E - - 2. Vul hieronder enkele gegevens van de verantwoordelijke

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst

Verloop beoordeling opmaak overeenkomst Verloop beoordeling opmaak overeenkomst De Ambrassade 13 september 2016 Wat komt er aan bod in deze sessie? Beoordelingsfase + timing Verloop beoordeling, criteria en resultaat Subsidieovereenkomst: elementen

Nadere informatie

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van:

aanbod 2016 PLATO Ondernemers & PLATO Business PLATO is een initiatief van: Met medewerking van: aanbod 2016 Ondernemers & Business UNIEK, INTERACTIEF LEREND NETWERK VOOR KMO-BEDRIJFSLEIDERS MET GROEIAMBITIES RAAD VAN ADVIES: EEN IDEAAL KLANKBORD KOMPAS EN INTERACTIEVE WEGWIJZER EXCLUSIEVE COACHING

Nadere informatie

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015

DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN. Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 DE MEETINGINDUSTRIE IN VLAANDEREN Roadshow Antwerpen 26 maart 2015 PROGRAMMA 9.30 11.00 Resultaten meetingonderzoek & vooruitblik activiteiten Toerisme Vlaanderen 11.00-11.30 Koffiepauze 11.30 13.00 Workshop

Nadere informatie

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE

VANDAAG IN VLAANDEREN INDUSTRIEËN CREATIEVE MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE CREATIEVE INDUSTRIEËN IN VLAANDEREN VANDAAG MAPPING EN BEDRIJFSECONOMISCHE ANALYSE WAT? WAA 2 WAT ZIJN CREATIEVE INDUSTRIEËN? Het geheel van sectoren en activiteiten die een beroep doen op de input van

Nadere informatie

HET LIMBURGS INVESTERINGSFONDS VOOR CULTURELE EN CREATIEVE START-UPS EN ONDERNEMINGEN

HET LIMBURGS INVESTERINGSFONDS VOOR CULTURELE EN CREATIEVE START-UPS EN ONDERNEMINGEN HET LIMBURGS INVESTERINGSFONDS VOOR CULTURELE EN CREATIEVE START-UPS EN ONDERNEMINGEN INHOUD 1. Wat is STROOMinvest? 2. Wat biedt STROOMinvest? 3. Wie komt in aanmerking voor STROOMinvest? 4. Hoe verloopt

Nadere informatie

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Junior Accountant die zal worden opgeleid tot Assistant Head of Finance. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Junior Accountant

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 2012

Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 2012 Dynamo Project opleidingen Infofiches voorjaar 12 1. Aanbod Sportdiensten en sportfederaties kunnen volgende opleidingen aanvragen: +/- 3 uur durende opleidingen (met attest): 2.1 Mijn sportclub, een vzw?...

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel dienstverlening en producten) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Kennisbeheerder

Functiebeschrijving: Kennisbeheerder Functiebeschrijving: Kennisbeheerder Functiefamilie Klantenadviserende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Jo Craeghs Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst

Handleiding projectbeurzen Agentschap Kunsten en Erfgoed Beeldende kunst Handleiding projectbeurzen Beeldende kunst Wat is een projectbeurs? Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars die een specifiek project willen realiseren. Een dergelijke subsidie beoogt een concreet

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3)

Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Functiebeschrijving Deskundige PR en Communicatie (B1-B3) Doel Beschrijving Coördineren en beheren van het communicatieproces vanuit de organisatie in overleg met de verschillende afdelingen en zo de interne

Nadere informatie

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR)

KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) KLEINE VERGOEDINGSREGELING VOOR KUNSTENAARS (KVR) VEELGESTELDE VRAGEN 2 1. INHOUD 4... 1. PRINCIPE 4 A. Wat is de kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars (KVR)? 4... 2. VOORWAARDEN 4 A. Voor welke

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

LinkedIn Live Foundation

LinkedIn Live Foundation LinkedIn Live Foundation Voor wie Iedereen die inzicht wil in wat LinkedIn kan betekenen voor zichzelf en zijn organisatie en hoe zijn zichtbaarheid en personal branding vergroten via zijn persoonlijk

Nadere informatie

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE

EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE Nota Ref: N62x-15-05b Brussel, 17 april 2015 EVALUATIE 5 PROVINCIALE INFOSESSIES 'EUROPESE SUBSIDIES VOOR DE SOCIALE ECONOMIE' 1 INFOSESSIES IN DE 5 PROVINCIES De voorbije maanden organiseerde Kenniscentrum

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN

Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 403 van 8 maart 2013 van MARIJKE DILLEN Resolutie kinderarmoede Onderwijs en

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie