DEELTIJDWERK: van individuele keuze naar meerwaarde voor het hele team Een kwestie van goede taakverdeling, afstemming en communicatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEELTIJDWERK: van individuele keuze naar meerwaarde voor het hele team Een kwestie van goede taakverdeling, afstemming en communicatie"

Transcriptie

1 DEELTIJDWERK: van individuele keuze naar meerwaarde voor het hele team Een kwestie van goede taakverdeling, afstemming en communicatie Een praktische handleiding voor leidinggevenden en personeelsverantwoordelijken in de Vlaamse overheidsadministratie 1

2 Inhoud: Waarom deze brochure? Deeltijdwerk: een meerwaarde voor de medewerker én de organisatie Een vlotte organisatie van deeltijdwerk: suggesties voor leidinggevenden fiche 1: taak(her)verdeling bij kleine deeltijd fiche 2: vervanging van personeel bij grote deeltijd fiche 3: continuïteit van de dienstverlening fiche 4: communicatie fiche 5: de organisatiecultuur fiche 6: deeltijds leidinggeven Stappenplan deeltijdwerk: van aanvraag tot evaluatie 2

3 Waarom deze brochure? Binnen de Vlaamse overheidsadministratie bestaan heel wat mogelijkheden om deeltijds te werken. Onder deeltijdwerk verstaan we elke werkvorm met een deeltijds statuut zoals 80%, 50%, loopbaanonderbreking, gecontingenteerd verlof De mogelijkheid om deeltijds te werken kan een instrument zijn om mensen aan de organisatie te binden, om goede mensen in dienst te houden. Dankzij mens- en gezinsvriendelijke arbeidsvoorwaarden krijgen medewerkers de kans om werk en privé-leven vlot te combineren. Een organisatie die loyaal is aan haar medewerkers kan ook goodwill en flexibiliteit terugverwachten. Deeltijdwerk heeft dus voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever maar voltijds werken is nog vaak de norm. Daarom vraagt deeltijdwerk creativiteit van de leidinggevende. Uiteindelijk is het de lijnmanager die op de werkvloer verantwoordelijk is voor de goede werking van de dienst. Als deeltijdwerk niet goed georganiseerd wordt, veroorzaakt dat problemen voor de leidinggevende, de voltijdse collega s en de deeltijder zelf. Om de leidinggevende bij dit pionierswerk te ondersteunen, werd deze handleiding met concrete suggesties uitgewerkt. Ook over leidinggeven in deeltijd is in de brochure de nodige informatie terug te vinden. 3

4 Deeltijdwerk: een meerwaarde voor medewerker én organisatie Marcel, sluiswachter en sportliefhebber, 56 jaar: Jarenlang werkte ik voltijds als sluiswachter op het zeekanaal. Sinds een operatie aan mijn rug, moet ik het van de dokter rustiger aan doen. Daarom heb ik twee jaar geleden een landingsbaan aangevraagd. Ik dacht dat het met mij stilaan bergaf zou gaan en dat mijn maten me een weke vent zouden vinden. Gelukkig was ik in mijn vrije tijd lid van een wielerclub. Niet dat ik met die rug van mij nog veel aan sport kan doen! Maar omdat ik nu meer vrije tijd heb, organiseer ik allerlei uitstappen en manifestaties voor de club. Daardoor heb ik leren plannen en contacten leggen met mensen van allerlei slag. Terwijl ik mezelf al afgeschreven had, merk ik nu dat die vaardigheden me ook goed van pas komen op het werk. Ik ben nog veel te goed om op pensioen te gaan! Jeroen, een administratieve medewerker van 35 jaar, getrouwd, drie kinderen. Hij en ook zijn vrouw werken ieder 4/5de: Deeltijdwerk is voor mij en mijn vrouw ideaal om ons werk en privé-leven op elkaar af te stemmen. Met het huishouden en de zorg voor de kinderen kan je geen geld verdienen. Toch is het ook werk dat moet gebeuren! Daarom verdelen wij zowel het betaalde als onbetaalde werk. Een vlotte organisatie van deeltijdwerk vraagt om creativiteit en flexibiliteit. Toch heeft deeltijdwerk heel wat voordelen. Zowel de werknemer als de organisatie kunnen winnen bij een mens- en gezinsvriendelijke aanpak. De overheid als aantrekkelijke werkgever De Vlaamse overheid vervult een voorbeeldfunctie. Voor een goede dienstverlening aan de burgers is het belangrijk dat alle bevolkingsgroepen in het personeelsbestand vertegenwoordigd zijn. Via verschillende formules voor deeltijdwerk probeert de overheid haar vacante functies aantrekkelijk te maken voor een ruim publiek. Want niet iedereen verkiest een klassieke, voltijdse baan. Tevreden medewerkers zijn gemotiveerde medewerkers Mensen die tevreden zijn over hun levensloop-baan zijn doorgaans ook gemotiveerde medewerkers. Als mensen het juiste evenwicht vinden tussen werk en privé hebben ze minder stress, werken ze met meer motivatie en zijn ze productiever. Uit onderzoek blijkt zelfs dat de productiviteit van deeltijdse medewerkers per uur hoger ligt op voorwaarde dat hun werkdag korter is dan acht werkuren. Deeltijdwerk dwingt de werknemer immers tot een goed timemanagement. Alleen door een efficiënte planning en een effectieve werkorganisatie is het mogelijk om de verantwoordelijkheden van betaald en onbetaald werk met elkaar te verzoenen. Dat geldt natuurlijk ook voor de voltijders. De kostprijs van deeltijdwerk Natuurlijk brengt deeltijdwerk ook kosten voor administratie, infrastructuur en accommodatie met zich mee. Toch blijkt uit een berekening van de personeelsdienst DIGO dat het loon van twee deeltijdse medewerkers evenveel kost als het loon van één voltijder met dezelfde functie en hetzelfde aantal dienstjaren. De loonkosten van twee deeltijders kunnen zelfs lager liggen indien de voltijdse, statutaire medewerker halftijds vervangen wordt door een nieuwe, contractuele medewerker met minder dienstjaren. Bovendien zorgt die investering in nieuwe medewerkers ervoor dat de expertise over meerdere mensen gespreid wordt, zodat deeltijdwerk ook hier een win-winsituatie kan opleveren. Een vlotte combinatie van arbeid en privé-leven Deeltijdwerk kan ook voor de medewerker een pluspunt zijn. Het is interessant voor mensen met jonge kinderen die hun werk en zorgarbeid op elkaar willen afstemmen. Door deeltijds te werken kunnen zij zowel buitenshuis werken en toch tijd investeren in huishoudelijke taken en de verzorging van hun kinderen. Ook mensen die de zorg voor ouderen of zieken op zich nemen kunnen werk en zorg beter combineren. 4

5 Je loopbaan op je levensloop afstemmen Deeltijdwerk maakt het voor zowel jong als oud, voor mensen met of zonder partner, met of zonder kinderen mogelijk om hun loopbaan aan te passen aan hun levensloop. Naar gelang je levensfase heb je immers andere behoeften en kunnen je verwachtingen over het werk evolueren. Door de vergrijzing zullen werknemers tot op hoge leeftijd aan het werk blijven. Om hen vrijwillig aan het werk te houden, zal de werkgever meer rekening houden met de veranderende noden en wensen van de werknemer. Een vlotte organisatie van deeltijdwerk: suggesties voor leidinggevenden aandacht voor communicatie, coördinatie en planning Mia, schoonmaker, 47 jaar, alleenstaande: Ik heb altijd voltijds gewerkt en doe mijn werk graag. Maar nu mijn moeder met haar gezondheid sukkelt en elke dag hulp nodig heeft, ben ik halftijds gaan werken. Ik doe de boodschappen, ga mee naar het ziekenhuis en houd mijn moeder regelmatig gezelschap. Ik sluit niet uit dat, als mijn situatie thuis weer verandert, ik opnieuw voltijds ga werken. Het contact met mijn collega s is heel belangrijk voor mij. U vindt hier een overzicht van tips om de dagelijkse organisatie van deeltijdwerk aan te pakken. Elk aandachtspunt van deeltijdwerk komt in een aparte fiche aan bod. We schetsen eerst de probleemsituatie en geven dan een overzicht van concrete tips voor de leidinggevende. Heel wat van deze suggesties om de taakuitvoering, de communicatie en de werkorganisatie te verbeteren, maken ook het werk van voltijdse medewerkers meer efficiënt en effectief. U kunt de verschillende fiches los van elkaar raadplegen. 5

6 Deeltijdswerken Taak(her)verdeling bij kleine deeltijd Vragen bij de takeninventaris en tijdsregistratie: - Welke soorten taken zijn er? - Kunnen bepaalde, gelijkaardige taken onder één rubriek gegroepeerd worden? - Hoe vaak wordt een bepaalde taak uitgevoerd? - Hoeveel tijd neemt een bepaalde taak in beslag? - Aan welke taken wordt (te) veel of (te) weinig tijd besteed? - Is de uitvoering van sommige taken afhankelijk van het tijdstip? - Zijn er periodes waarin bepaalde taken meer of minder aan bod komen? - In welke taken kruipt meer of minder tijd dan de medewerker had geschat? - Op welke manier gaat de medewerker te werk bij het uitvoeren van de taken? - Zijn er meer efficiënte werkmethoden die de medewerker kan toepassen? Fiche 1: taak(her)verdeling bij kleine deeltijd Aandachtspunt : deeltijdwerk vraagt om een nieuwe taakinhoud Als een medewerker kiest voor deeltijdwerk, zijn er minder werkuren beschikbaar terwijl het werkvolume doorgaans gelijk blijft. Meestal staat de leidinggevende een aanvraag tot deeltijdwerk toe, maar zijn er geen concrete maatregelen om het werk ook in de toekomst toe goed te organiseren. Heel wat deeltijders die overstappen op een kleine deeltijdbaan (90% of 80%-statuut) klagen er nadien over dat ze hetzelfde werk blijven doen voor een lager loon. Anderen raken dan weer overbelast ofwel krijgen de collega s extra werk. Het is dus wenselijk dat de leidinggevende, samen met de medewerker, de taakinhoud en de taakverdeling tussen de verschillende teamleden, opnieuw bekijkt en eventueel herschikt. Actiemogelijkheden voor de leidinggevende ËFiche 1 Tip 1: maak een analyse van de functiebeschrijving Welke taken behoudt de deeltijder en welke opdrachten moeten herschikt worden? Om deze vraag te beantwoorden, moet u weten welke hoofd- en deeltaken tot het takenpakket horen. Overloop de functiebeschrijving met de medewerker. Bekijk welke taken essentieel zijn voor de taakuitvoering (moeten alle taken nog worden uitgevoerd?). Bekijk welke taken de functiehouder zeker moet behouden. Tip 2: maak een takeninventaris en tijdsregistratie op Hoeveel tijd besteedt de deeltijder momenteel aan elke (deel)taak? Door een overzicht van taken met daarbij een nauwkeurige tijdsregistratie krijgt u zicht op het aantal werktijd per taak. Ook pauzes, verplaatsings- en wachttijden, telefoons, informele gesprekken kunt u het best noteren. Werk een modelformulier uit met een overzicht van alle (deel)taken. Werk een schema uit voor elke werkdag van de week. De medewerker registreert gedurende een tot drie maanden zijn uitgevoerde taken. De medewerker noteert elke soort activiteit in een uurrooster met vermelding van de tijd die elke taak in beslag neemt. 6

7 ËFiche 1 Deeltijdswerken Taak(her)verdeling bij kleine deeltijd Tip 3: herschik het takenpakket Wanneer het deeltijdwerk slechts enkele werkuren of een werkdag per week beslaat, kunt u de taken van de medewerker herschikken of de te behalen doelstellingen over meerdere medewerkers verdelen. Laat bepaalde, kleine opdrachten samenkomen om ze een keer per maand uit te voeren. Ga na welke deeltaken aansluiten bij gelijkaardige taken van een collega en hevel die over naar de collega. Werk voor eenvoudige taken een beurtrolsysteem uit waarbij elk teamlid om de beurt een bepaalde taak op zich neemt. Maak draaiboeken met een gedetailleerd stappenplan van de soorten taken en de werkwijze, zodat andere collega s zich snel kunnen inwerken in een nieuwe taak. Delegeer leidinggevende taken aan competente en gemotiveerde medewerkers die zich zo kunnen voorbereiden op een toekomstige leidinggevende functie. De ene deeltijder vervangt de andere deeltijder bij afwezigheid en omgekeerd (voor eenvoudige taken). Een voltijder vervangt een deeltijder bij afwezigheid en de deeltijder biedt in ruil aan om de vol tijder te vervangen tijdens verlof of ziekte (voor eenvoudige taken). Voorzie in een proefperiode waarin u uittest of de taakherschikking goed werkt. Doe eventuele aanpassingen en geef uw teamleden de nodige begeleiding bij de aangepaste taakuitvoering. Informeer regelmatig naar de ervaringen van de medewerkers met de taakherschikking en waak erover dat élk teamlid, zowel voltijders als deeltijders, zich hier goed bij voelt. Tip 4: motiveer uw medewerkers bij taakherverdeling Niet iedereen staat te springen om taken van een collega over te nemen. Meestal vraagt dat een extra inspanning en meer tijd. Iedereen staat onder een hoge werkdruk. Extra werk opnemen kan dus slechts voor kleine, eenvoudige taken. Voor meer ingewikkelde taken is alleen vervanging van de medewerker een oplossing. U kunt uw medewerkers motiveren met een positieve stimulans die u aanpast naar gelang de behoeften van de medewerker. Houd daarbij rekening met wat de organisatie toelaat. Toon waardering voor het geleverde werk. Laat de medewerker een opleiding volgen of deelnemen aan een congres of beurs. Zorg voor een soepele regeling bij het opnemen van verlofdagen. Maak een gunstige vermelding in het jaarlijkse evaluatieverslag. 7

8 Deeltijdswerken Taak(her)verdeling bij kleine deeltijd ËFiche 1 Voorzie in de mogelijkheid van telewerk of thuiswerk. Zorg voor interessante taakuitdagingen en meer variatie in het werk. Door meer polyvalentie kunt u de kansen op doorstroom verbeteren. Tip 5: pas de jaardoelstellingen aan de voltijdse of deeltijdse functie aan Tijdens de jaarlijkse planning legt de chef, in samenspraak met de medewerker, concrete doelstellingen vast voor het komende werkjaar. Maak bij de opmaak van functieprofielen een onderscheid tussen vereiste competenties voor een voltijdse en een deeltijdse functie-uitvoering. Pas de jaarplanning aan de deeltijdse functie aan door jaarlijkse kerntaken en competenties aan te geven die passen bij een deeltijds uurrooster. Zorg ervoor dat deeltijders ook in aanmerking komen voor opleiding en sluit hen niet uit van eventuele promotiekansen. Bewaak ook de werkbelasting van voltijders en voorkom dat extra werk zonder overleg op de voltijders wordt afgeschoven. Wees realistisch in het bepalen van de doelstellingen voor je dienst en pas deze aan het beschikbare personeel aan. Tip 6: ondersteun een efficiënt tijdsbeheer Medewerkers die hun werktijd efficiënt gebruiken kunnen tijdverlies voorkomen. Dat geldt zowel voor voltijdse als deeltijdse medewerkers. Timemanagement betekent dat u het werk goed kunt plannen en dat u het geplande werk ook vlot organiseert. Het is een hulpmiddel maar op zich onvoldoende om deeltijdwerk volledig op te vangen. Spreek met de medewerker af wat de belangrijkste taken zijn, leg prioriteiten vast en maak voor alle activiteiten een tijdsplanning op. Kan de medewerker bepaalde taken niet beter op een ander tijdstip uitvoeren? Kan de medewerker sommige taken in een blok samennemen? Ga na welke taken minder vaak aan bod komen of slechts op piekmomenten van het jaar. Kan de medewerker bepaalde taken niet met een efficiëntere methode en dus snellere werkwijze aanpakken? Zijn er taken die overlappen met taken van een andere collega of die (beter) aansluiten bij het takenpakket van een andere medewerker? Zijn er taken die eenvoudig zijn en die iedereen om de beurt kan uitvoeren? 8

9 ËFiche 2 Deeltijdswerken Vervanging van personeel bij grote deeltijd Fiche 2: vervanging van personeel bij grote deeltijd Aandachtspunt : Een grote deeltijdbaan vraagt om vervanging van de deeltijder Als een medewerker halftijds gaat werken, spreken we van een grote deeltijdbaan (van 50% tot 75%). Het is dan niet meer mogelijk om met taakherverdeling voor een oplossing te zorgen. Alleen de deeltijdse vervanging van de medewerker door een nieuwe werkkracht maakt het mogelijk om de dienst draaiende te houden. Of medewerkers al dan niet vervangen worden is een beleidsbeslissing van de organisatietop. Wegens besparingen worden deeltijdse medewerkers, maar ook langdurig afwezigen of personeel dat de organisatie verlaat vaak niet meer vervangen. Indien de organisatie wel een vervanger aanwijst, komt die soms terecht op een andere afdeling waar het personeelstekort nog groter is. Actiemogelijkheden voor de leidinggevende Tip 1: zoek naar vervanging van de medewerker Bij een grote deeltijdbaan is vervanging van de medewerker noodzakelijk om de afdeling naar behoren te laten draaien. Zoek naar een vervanger die qua opleiding en ervaring het meest aansluit bij het profiel van de deeltijder. Leg het probleem van vervanging voor aan het directiecomité en dring erop aan dat er een duidelijk vervangingsbeleid wordt gevoerd. Leg het probleem van vervanging voor aan de personeelsdienst, maak duidelijk aan welk profiel de vervanger moet beantwoorden en zorg ervoor dat u nauw betrokken blijft bij de zoektocht naar een nieuwe medewerker. Zoek samen met de andere afdelingschefs naar een oplossing over de grenzen van uw eigen dienst heen. Ga na waar er personeelstekorten zijn en waar er (tijdelijk of gedeeltelijk) een medewerker verplaatst kan worden. Spreek af om (uitvoerend) personeel van verschillende afdelingen onderling uit te wisselen bij piekmomenten. Maak een polyvalente vervangingspool van flexibele medewerkers die in meerdere diensten en afdelingen aan het werk kunnen. Zorg ervoor dat de deeltijder zelf inspanningen doet om de vervanger in te werken en wegwijs te maken. Spreek een duidelijke taakverdeling af tussen de deeltijder en de vervanger. Werking van de polyvalente cel bij de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs: Het oorspronkelijke idee was de creatie van een cel met polyvalente medewerkers die konden inspringen op diensten waar de nood het hoogst is. De cel werd gecreëerd binnen de productieafdeling die zorgt voor de verwerking van de dossiers. Bij de selectie van medewerkers voor deze cel ging men doelbewust op zoek naar mensen met een flexibele ingesteldheid. Zij moesten bereid zijn om zich tijdens een stageperiode in te werken in de verschillende cellen om voldoende achtergrondkennis te verwerven. Door werkoverlast en personeelsgebrek is de opdracht van deze medewerkers stilaan gewijzigd en krijgen zij meer specifieke, eigen opdrachten om de andere cellen te ontlasten. Hun job bestaat erin om allerlei zaken te doen rond dossiers, maar die niet strikt dossiergebonden zijn. De werking van deze polyvalente cel wordt als positief ervaren. Deze aanpak is vooral geschikt voor uitvoerend, administratief werk. Het initiatief heeft enkel kans op slagen als de medewerkers flexibel zijn en permanent op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in elke dienst. (Bron: Gerda Vaes, DIGO, voor de werkgroep deeltijdwerk) 9

10 Deeltijdswerken Vervanging van personeel bij grote deeltijd ËFiche 2 Zorg voor een goede informatiedoorstroming tussen deeltijder en vervanger. Pas de voltijdse evaluatienormen van de jaarplanning aan een deeltijdse taakuitvoering aan. Tip 2: kies een vervangingssysteem dat het beste bij de functie past Bij een grote deeltijdbaan hebt u de keuze uit verschillende soorten vervangingssystemen: een duobaan, een tandem, een polyvalente vervangingscel Niet elk systeem is op elke situatie toepasbaar of voor elke functie geschikt. Naargelang de aard van het werk dat de medewerker uitvoert, zult u een aangepaste oplossing moeten kiezen. De tandem Een tandem is één job die twee personen (samen) gelijktijdig uitoefenen. Waarom kiezen voor een tandem? Medewerkers zorgen samen voor continuïteit op de afdeling en kunnen elkaar aanvullen en ondersteunen bij de taakuitvoering. Wanneer niet kiezen voor een tandem? Voor zeer specifieke jobs waarvoor specialisatie nodig is en in kleine organisaties waar onvoldoende personeel aanwezig is. Kies twee medewerkers met gelijkaardige of aanvullende competenties. Kies twee medewerkers die qua karakter bij elkaar passen en vlot kunnen samenwerken. Maak duidelijke afspraken over output, werkwijze en taakverdeling tussen beide medewerkers. Zorg ervoor dat beide medewerkers voldoende kennis hebben van elkaars taakinhoud. Verdeel de taken naar gelang de specifieke kwaliteiten en vaardigheden van beide personen. De duobaan Een duobaan is één job die twee personen op een verschillend tijdstip uitoefenen. Voor de duobaan gelden dezelfde voordelen, nadelen en aandachtspunten als voor de tandem. Bijkomend is het belangrijk om bij elke wissel te zorgen voor een vlotte, systematische briefing tussen beide medewerkers. Zo blijven beide op de hoogte van het werkverloop tijdens hun afwezigheid. De polyvalente cel De polyvalente cel is een ploeg van medewerkers die flexibel inzetbaar zijn in meerdere afdelingen. 10

11 ËFiche 2 Deeltijdswerken Vervanging van personeel bij grote deeltijd Waarom kiezen voor de polyvalente cel? De cel is flexibel inzetbaar in meerdere afdelingen en kan inspelen op wijzigingen in de personeelsbezetting of de werklast. Wanneer niet kiezen voor een polyvalente cel? Enkel niet-gespecialiseerd werk kan door een polyvalente cel aangepakt worden. Kies medewerkers met een flexibele ingesteldheid die houden van afwisseling. Kies medewerkers met een voldoende, algemene basiskennis en een grote leergierigheid. Kies medewerkers die zich snel inwerken in een nieuwe materie of nieuwe opdrachten. Maak een handleiding met basisinformatie over elke afdeling zodat de medewerker zich snel kan integreren in het team. Opdrachten herschikken of delegeren aan andere medewerkers Wanneer een medewerker deeltijds gaat werken, kunnen bepaalde takenpakketten worden herschikt of aan andere medewerkers gedelegeerd worden. Delegeren is het overdragen van taken én bijbehorende bevoegdheden aan een medewerker. Waarom herschikken of delegeren? Door de taken aan een andere medewerker te delegeren krijgt de eerste meer tijd voor prioritaire taken. De medewerker die taken gedelegeerd krijgt, krijgt meer variatie in zijn werk en de kans om nieuwe competenties te ontwikkelen. Kies medewerkers die bekwaam zijn om de nieuwe opdracht uit te voeren en aan te kunnen. Kies medewerkers die houden van een nieuwe uitdaging en willen bijleren. Zorg voor duidelijke afspraken: welke taken worden gedelegeerd en welke bevoegdheden horen daarbij? Welke taken en bevoegdheden horen niet tot de delegatie? Organiseer een proefperiode waarin de medewerker zich kan inwerken en kan meelopen met de vorige taakhouder. Zorg ervoor dat collega s, klanten, medewerkers en andere betrokkenen worden ingelicht over de delegatie. Organiseer op regelmatige tijdstippen een overleggesprek met de medewerker om de stand van zaken te volgen, de medewerker te begeleiden of problemen op te lossen. Geef de medewerker voldoende vertrouwen en verantwoordelijkheid om zelfstandig de opdracht uit te voeren of fouten recht te zetten. 11

12 Deeltijdswerken Vervanging van personeel bij grote deeltijd ËFiche 2 Werken met een draaiboek Een draaiboek is een handleiding met een beschrijving van bekende procedures die stap voor stap worden toegelicht. Medewerkers die niet thuis zijn in de materie kunnen via dat draaiboek stapsgewijs de taak uitvoeren. Waarom kiezen voor een draaiboek? Bij korte vervangingsmomenten kan een collega tijdelijk een taak overnemen. Ook voor nieuwe medewerkers is een draaiboek handig om zich in te werken in de job. Een draaiboek zorgt voor eenvormigheid in de uitvoering. Wanneer niet kiezen voor een draaiboek? Voor specifiek maatwerk waarbij de werkwijze steeds wijzigt en geen standaardprocedure mogelijk is. Laat de medewerker die ervaring heeft met de taak, een draaiboek uitwerken. Zorg ervoor dat de draaiboeken steeds worden aangepast en bijgewerkt als er zich wijzigingen voordoen. Voorzie in een checklist bij het draaiboek waardoor elke voltooide stap in de procedure aangestipt kan worden. Een beurtrolsysteem Bij een beurtrolsysteem voeren enkele of alle medewerkers om beurten dezelfde taak uit. Waarom kiezen voor een beurtrolsysteem? Door een beurtrol worden kleine (soms minder leuke) taken eerlijk verdeeld en wordt een continue dienstverlening verzekerd Wanneer niet kiezen voor een beurtrolsysteem? Voor taken die niet elke medewerker kan uitvoeren Zorg ervoor dat iedereen in het team aan bod komt en niet steeds dezelfde personen opdraaien voor bepaalde taken Indien veel deeltijders op de afdeling werken en ze steeds op hetzelfde moment hun vrije dagen willen opnemen, kunt u ook hiervoor een beurtrolsysteem afspreken. Zo kunt u afspreken om met vier deeltijders elk één woensdagmiddag per maand te werken. Dan krijgt iedereen de kans om vrije dagen op te nemen en blijft de dienstverlening toch verzekerd. 12

13 ËFiche 2 Deeltijdswerken Vervanging van personeel bij grote deeltijd Telewerk Telewerk is werk dat de medewerker thuis uitvoert. Via computer, modem en telefoon is de medewerker met de werkplek verbonden. Waarom kiezen voor telewerk? Telewerk is niet echt een vorm van deeltijdwerk maar door het verminderen van reis- en wachttijden kan de medewerker tijd besparen. Telewerk kan een alternatieve oplossing zijn voor de vraag naar deeltijdwerk. De arbeidsproductiviteit is hoger als de medewerker ongestoord kan doorwerken. Wanneer niet kiezen voor telewerk? Voor sommige jobs zoals een onthaalfunctie of controle van een bouwwerf is het noodzakelijk om fysiek aanwezig te zijn. Dat geldt ook voor onderhoudspersoneel, nieuwe medewerkers, loketpersoneel Zorg ervoor dat de medewerker thuis een computer, netwerkverbinding en modem kan installeren op kosten van de werkgever. Maak duidelijke afspraken over de resultaten die de medewerker tijdens het thuiswerk moet be halen. Maak duidelijke afspraken over de bereikbaarheid van de medewerker. Spreek vaste momenten af waarop de medewerker op kantoor aanwezig moet zijn. Om de betrokkenheid met de werkplek te behouden, wordt telewerk beperkt tot maximaal twee dagen per week. 13

14 Deeltijdswerken Continuïteit van de dienstverlening Voorbeeld : Petra werkt halftijds en kiest voor vaste werkdagen op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag. Luc werkt drie korte dagen per week op woensdag, donderdag en vrijdag. Als eenmaal duidelijk is welk werkregime de medewerker kiest, kan dat in de werkorganisatie ingepast worden. Fiche 3: continuïteit van de dienstverlening ËFiche 3 Aandachtspunt : beschikbaarheid en bereikbaarheid van deeltijders Een medewerker die deeltijds werkt is niet altijd aanwezig tijdens de werkuren. Daardoor is de medewerker minder beschikbaar en bereikbaar dan collega s die voltijds werken. Op woensdag- en vrijdagnamiddag zijn sommige diensten onderbezet omdat de meerderheid van de deeltijders dan hun vrije dag opneemt. Wanneer er op een dienst al veel mensen deeltijds werken, wordt deeltijdwerk soms geweigerd. Dat kan leiden tot onenigheid tussen medewerkers die wel en die niet deeltijds mogen werken. Actiemogelijkheden voor de leidinggevende Voorbeeld : Heel wat deeltijders klagen over regelmatige overuren voor werkvergaderingen, opleiding Van hen wordt vaak automatisch verwacht dat zij toch niet werken tijdens hun vrije uren en gemakkelijk een uitzondering kunnen maken om toch aanwezig te zijn. Natuurlijk is een flexibele medewerker bereid om af en toe een uitzondering te maken maar dat moet eerder zelden voorkomen. U kunt afspreken dat bijvoorbeeld bij ziekte van een collega, bij het halen van een belangrijke deadline of bij drukke periodes op de dienst, de medewerker afwijkt van de gemaakte uurregeling. U kunt met uw team afspreken om elke eerste maandag van de maand te vergaderen over het werk, om resultaten te bespreken, afspraken te maken, nieuwe opdrachten te bespreken of informatie uit te wisselen. Als iedereen al een half jaar op voorhand weet welke vergaderdata vaststaan, kan het resterende werk daarrond gepland worden. Tip 1: maak een vast werkrooster Spreek met de deeltijdse medewerker een vast werkrooster af zodat elk teamlid weet wanneer de deeltijder aan- of afwezig is. Wanneer daarin een duidelijk systeem zit, vergemakkelijkt dat de taakverdeling, de werkplanning en de onderlinge communicatiedoorstroming. Tip 2: maak een weekoverzicht met de aan- en afwezigheden van alle medewerkers Maak een duidelijk weekoverzicht met de geplande aan- en afwezigheden van elk teamlid. Zo hebt u een duidelijk beeld van wie wanneer aanwezig is. Op die manier weten de medewerkers wanneer zij hun deeltijdse collega kunnen verwachten en kunnen zij ook klanten correct doorverwijzen. Dat weekoverzicht is ook handig voor de afwezigheden van voltijdse medewerkers die een vakantiedag opnemen, opleiding volgen of extern vergaderen. Tip 3: maak afspraken over uitzonderingen Voorkom systematisch overwerk bij deeltijdwerk. Spreek met de deeltijders af in welke omstandigheden zij eventueel willen of kunnen afwijken van het vaste werkrooster. In welke uitzonderlijke situaties is de medewerker toch telefonisch of per te bereiken? Afwijkingen zijn enkel uitzonderlijk. Het team moet akkoord gaan wanneer van een uitzondering sprake is. Tip 4: leg verplichte momenten van aanwezigheid vast Spreek met het team af op welke vaste tijdstippen iedereen verplicht aanwezig moet zijn. Het gaat dan om momenten die voor het hele team belangrijk zijn. Tip 5: zoek naar een evenwicht tussen de noden van de dienst en het personeel Op woensdag- en vrijdagnamiddag zijn sommige diensten onderbezet. Dat kan de continue dienst- 14

15 ËFiche 3 Deeltijdswerken Continuïteit van de dienstverlening verlening bemoeilijken. Daarom zal de leidinggevende het uurrooster in overleg met de medewerkers vastleggen. Actiepunten : Organiseer een overlegvergadering met alle deeltijders over de praktische organisatie van deeltijdwerk. Leg de verschillende vragen en behoeften van de deeltijders naast elkaar. Streef naar een eerlijk uurrooster voor elke deeltijder en voltijder. Indien meerdere deeltijders: organiseer een beurtrol waarbij elke deeltijder om de beurt aanwezig is op dagen dat de afdeling onderbezet is. Zoek naar een evenwicht tussen de noden van deeltijders, voltijders en de belangen van de klant. Tip 6: organiseer een beurtrolsysteem om de continuïteit te garanderen Organiseer regelmatig een overleg over de taakverdeling met het hele team. Leg de verschillende taken en uurroosters naast elkaar en ga na of de dienstverlening permanent gevrijwaard is. Indien er op bepaalde tijdstippen te weinig personeel aanwezig is, spreekt u een beurtrolsysteem af op basis van solidariteit en wederkerigheid. Tip 7: hou rekening met de wensen en behoeften van élke medewerker Om ervoor te zorgen dat deeltijdwerk niet alleen als een vrouwenprobleem ervaren wordt, kunt u het best ook rekening houden met de verlofwensen en de behoeften van mannelijke en vrouwelijke medewerkers, jongeren en oudere personeelsleden, hoog of laag opgeleide medewerkers. Tip 8: zoek naar alternatieven voor deeltijdwerk Soms wil de medewerker niet zozeer minder uren werken, maar zoekt men naar een werkrooster dat beter aansluit bij activiteiten of taken buiten het werk. Bespreek met de medewerker verschillende werkpatronen, die binnen het personeelsstatuut toegestaan zijn. Ook telewerk kan een oplossing zijn. Tip 9: stimuleer de samenwerking tussen voltijders en deeltijders Laat een voltijdse en deeltijdse medewerker met een gelijkaardige functie in een tandem samenwerken. Bij afwezigheid van de deeltijder kan de voltijder als aanspreekpunt dienst doen, informatieboodschappen aannemen en later doorgeven aan de afwezige. Voorbeeld: Als iedere deeltijder op woensdagnamiddag vrij wil nemen maar de dienst hierdoor onderbevolkt raakt, kunt u afspreken dat ieder om de beurt de dienst waarneemt. Hierdoor voorkomt u dat steeds dezelfde medewerkers opdraaien voor hun collega s. Ieder heeft voordeel bij deze afspraak maar is ook verplicht om rekening te houden met de andere teamleden. Voorbeeld : Mensen met schoolgaande kinderen nemen het liefst hun vakantie of vrije tijd tijdens de examenperiode of schoolvakanties. Maar jonge of oudere medewerkers zonder kinderzorg hebben ook recht op een vrije keuze. Zorg ervoor dat u niet systematisch één groep aandacht geeft, maar dat u op de hoogte bent van ieders wensen. Voorbeeld : Door telewerk via de computer thuis kan Natalie tot twee uur reistijd per dag uitsparen. Zij is moeder van drie kinderen en kan hierdoor haar kinderen zelf naar school brengen en afhalen, terwijl ze evenveel werkuren doet. Tip 10: organiseer deeltijdwerk voor oudere medewerkers dankzij medewerkers met toekomstpotentieel Laat een nieuwe en een ervaren medewerker samenwerken. Oudere medewerkers die kiezen voor deeltijdwerk als overgang naar hun pensioen kunnen een aantal taken delegeren aan een jongere collega die zich op die manier inwerkt in de huidige of een toekomstige job. 15

16 Deeltijdswerken Communicatie ËFiche 4 Fiche 4: communicatie Voorbeeld : Senior-leidinggevenden delegeren aan competente en gemotiveerde medewerkers om hen op die manier voor te bereiden op een toekomstige leidinggevende functie. Voorbeeld : Isabelle werkt deeltijds. Af en toe moet ze toch op haar vrije dag gaan werken voor een onverwachtse vergadering. Soms wordt ze niet verwittigd van vergaderingen en krijgt ze later op haar kop omdat ze niet op de hoogte was van gemaakte afspraken. Isabelle heeft dit probleem bij de leidinggevende aangekaart. Sinds hij vaste vergadermomenten vastlegde, weet iedereen welke vergaderdata vaststaan en zijn er minder afwezigheden of misverstanden omtrent de vergadermomenten. Voorbeeld : Bij afwezigheid kunt u zorgen voor een schriftelijk bericht in het postvakje van de afwezige. Met medewerkers, die omwille van hun job regelmatig afwezig zijn, kunt u afspreken dat ze zelf naar het kantoor bellen om te informeren naar belangrijke ontwikkelingen of berichten. Dat gebeurt enkel uitzonderlijk, in onderling overleg en enkel voor functies met langere afwezigheden. Medewerkers die gedurende langere tijd hun loopbaan onderbreken, worden dan weer graag op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief of deelname aan een personeelsfeest. Aandachtspunt : de doorstroming van informatie van en naar deeltijders Goede informatiedoorstroming is belangrijk. Door de lagere interne bereikbaarheid van deeltijders is het soms moeilijk om iedereen bij elkaar te krijgen op hetzelfde tijdstip. Als het postvakje of de mailbox niet elke dag worden nagekeken, kan vertraging in het communicatieproces ontstaan.tenslotte is het ook voor het cliënteel vervelend als de verantwoordelijke medewerker niet onmiddellijk te spreken is. Wanneer niet alle medewerkers elke dag op post zijn, zullen de teamleden creatief gebruik moeten maken van de verschillende beschikbare communicatiekanalen. Actiemogelijkheden voor de leidinggevende Tip 1: organiseer vaste overlegmomenten met verplichte aanwezigheid De leidinggevende zorgt voor vaste tijdstippen waarop alle teamleden aanwezig zijn. Organiseer gemeenschappelijke overlegmomenten op vaste tijdstippen als u informatie wilt over brengen aan het hele team. Spreek met de medewerkers af dat ze op die momenten aanwezig moeten zijn op de dienst. Maak ook een verslag van de vergadering en bezorg het zo snel mogelijk aan iedereen zodat elk teamlid op de hoogte is. Tip 2: maak afspraken over snelle informatiedoorstroming Om vertraging in de doorstroming van informatie te voorkomen zijn concrete afspraken nodig. Maak met de deeltijders afspraken: wanneer is er contact, hoe en met wie? Ga na welk communicatiekanaal het meest geschikt is om contact te houden met de medewerker. Waak erover om de medewerker slechts uitzonderlijk buiten het werk te storen. Vraag toestemming om inkomende berichten in te kijken bij lange afwezigheid. Tip 3: maak duidelijke afspraken over de communicatie met klanten Voorkom dat klanten door deeltijdwerk niet op de afdeling terechtkunnen. U kunt dat verhelpen op verschillende manieren: 16

17 ËFiche 5 Deeltijdswerken De organisatiecultuur Op het briefpapier vermeldt u steeds de naam en functie van de verantwoordelijke medewerker. U kunt ook expliciet vermelden op welke uren de persoon bereikbaar is. Wanneer klanten onverwachts beroep doen op de dienst terwijl de medewerker afwezig is, kunt u een collega vragen om de klant verder te helpen of een boodschap door te geven aan de deeltijder. Fiche 5: de organisatiecultuur Aandachtspunt : worden deeltijders voor vol aanzien? Deeltijdse medewerkers kunnen soms op minder waardering rekenen dan hun voltijdse collega s. Hun betrokkenheid op het werk wordt in vraag gesteld door collega s en chefs. Een deeltijder heeft minder kans om een leidinggevende of sleutelpositie uit te oefenen. Soms krijgen mensen minder interessante of belangrijke werkinhouden. Andere deeltijders ervaren de druk om het vroegere voltijdse werkvolume te blijven dragen, ook al is men minder uren op de dienst. Een voltijdse medewerker is nog steeds de norm. Van de personeelsleden wordt verwacht dat ze altijd beschikbaar en bereikbaar zijn voor het werk. In deze cultuur is het zoeken naar oplossingen voor een vlotte organisatie van deeltijdwerk niet vanzelfsprekend. Voorbeeld : Monique en Rudy hebben een goede oplossing als ze afwezig zijn. Monique is de spreekbuis bij afwezigheid van Rudy en hij vangt de telefoons, de post en de bezoekers op tijdens Monique haar vrije dag. Het is een kleine moeite om dat voor elkaar te doen. Zo helpt de ene collega de andere en krijgen ze minder klachten van ontevreden klanten. (Bron: Plaats voor de nieuwe werknemer? Rapportage van een onderzoeksproject via focusgroepen naar waardering en de nieuwe werknemer binnen het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap-2000) Actiemogelijkheden voor de leidinggevende Tip 1: draag bij tot een mentaliteitswijziging naar een open organisatiecultuur Geef het goede voorbeeld door zelf werk te maken van een vlotte samenwerking tussen deeltijders en voltijders. Wijs op het belang van een goede praktische organisatie van deeltijdwerk. Stuur in de directieraad aan op de ontwikkeling van een transparant beleid omtrent deeltijdwerk. Stem voltijders en deeltijders op elkaar af door een open communicatiestijl: bespreek openlijk de bezwaren, praktische problemen en alternatieven met het hele team. Wijs de medewerkers op hun rechten omtrent deeltijdwerk én hun plichten inzake het goed functioneren van de afdeling. 17

18 Deeltijdswerken Communicatie ËFiche 5 Wijs erop dat alle teamleden samen verantwoordelijkheid dragen voor de goede werking van de dienst: een flexibel uurrooster vraagt om onderlinge betrokkenheid en wederkerigheid. tip 2: Geef leiding op een mensgerichte en coachende wijze In een open organisatiecultuur is de stijl van leidinggeven mensgericht en coachend. Maak tijd voor de mens achter de werknemer en bekijk uw medewerkers in hun totaliteit. Geef aandacht aan gunstige arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Tevreden medewerkers functioneren meestal beter. Motiveer en begeleid uw medewerkers bij de taakuitvoering. Tip 3: maak vooroordelen bespreekbaar Als lijnmanager geeft u het voorbeeld in het bewaken van een aangename groepssfeer. Daarom moet u soms corrigerend optreden tegen vooroordelen over deeltijdwerk. Organiseer een open discussie op het teamoverleg over de ergernissen, misverstanden en stereotypen over deeltijdwerk in uw team. Deel de arbeidsresultaten duidelijk mee aan het team en benadruk de individuele bijdrage van elk teamlid. Zo wordt het beeld van deeltijders als profiteurs rechtgezet. Wijs erop dat deeltijders minder uren werken maar hiervoor ook minder betaald worden. Door gaans doen zij naast hun job ook nog onbetaald werk. Bovendien zijn deeltijders meestal even productief of zelfs productiever tijdens de werkuren. Verruim uw blik en zie deeltijdwerk niet als een vrouwenprobleem. Deeltijdwerk kan door elke medewerker, ook mannen en oudere werknemers, aangevraagd worden. Het is ook de verantwoordelijkheid van mannen om te komen tot een evenwichtige taakverdeling. 18

19 ËFiche 6 Deeltijdswerken Deeltijds leidinggeven Fiche 6: deeltijds leidinggeven Aandachtspunt : deeltijdwerk ook voor de leidinggevende? Naarmate het niveau en de opleidingsgraad van de medewerker stijgt, daalt het aantal deeltijders zowel bij vrouwen als bij mannen. Bij de Vlaamse overheid werkt slechts 8,5% van niveau A deeltijds, terwijl gemiddeld 22% van de werknemers op de andere niveaus in deeltijd werkt. Uit een bevraging van de dienst Emancipatiezaken blijkt echter dat er een groeiende interesse is voor deeltijds leidinggeven bij de betrokkenen. Duobanen in leidinggevende functies of leidinggeven in een 4/5de job kunnen de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in het middenen topkader bevorderen. De kwaliteit van het leidinggeven is ermee gebaat als zowel mannelijke als vrouwelijke waarden, stijlen en werkwijzen aan bod kunnen komen. Actiemogelijkheden voor de leidinggevende Mits de nodige praktische organisatie wordt deeltijdwerk ook voor leidinggevenden een haalbare kaart. Breng de gevolgen voor uzelf, uw medewerkers, uw leidinggevenden en eventuele anderen in kaart door te beginnen met een goede analyse van je startsituatie. Zorg dat u voldoende zicht krijgt op je huidige takenpakket en tijdsbesteding. Zoek uit op welke punten je tijd kunt besparen en op welke wijze u dat wilt realiseren. Voer een gesprek met uw eigen chef over de mogelijkheden en de praktische organisatie van deeltijdwerk op leidinggevend niveau Bespreek de gevolgen met alle betrokkenen, stem af en overleg zodat de wijzigingen voor hen haalbaar en aanvaardbaar zijn Maak concrete afspraken met het personeel over aanwezigheid, taakverdeling, communicatie, planning en coördinatie Maak gebruik van de tips in deze brochure. Dezelfde aandachtspunten als taakverdeling, vervanging, communicatie, permanentie zijn van toepassing op uw situatie als leidinggevende proefproject Leidinggeven in deeltijd De dienst Emancipatiezaken van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap organiseerde een proefproject Leidinggeven in deeltijd waardoor afdelingshoofden of leidinggevenden met diensthoofdtoelage, de statutaire mogelijkheid kregen om aan 80% of 90% te werken. De meerderheid van de (oudere) lijnmanagers zegt nooit deeltijds te zullen werken. Zij wijzen op de hoge werkdruk, vrezen dat het deeltijds werken hun positie verzwakt en stellen dat men toch minstens 100% werkt maar dan voor minder loon. Ook de heersende vergadercultuur, de huidige personeels(onder)bezetting en de competenties van de medewerkers kunnen een belemmering vormen. Een kleine groep van potentiële deeltijders is echter wel geïnteresseerd in deeltijdwerk. Het gaat om jonge vrouwelijke én mannelijke lijnmanagers. Vooral voor personeelsleden die reeds deeltijds werken, lijkt deeltijds leidinggeven een hulp om de stap te zetten naar een leidinggevende job. Het versterkt vooral de doorgroei naar de lagere leidinggevende functies. Het proefproject Leidinggeven in deeltijd leidde tot een aantal aanbevelingen om deeltijds werken op leidinggevend niveau te vergemakkelijken: een financiële vergoeding voorzien voor de medewerker die extra taken van de deeltijds leidinggevende overneemt een meer efficiënte en effectieve vergadercultuur met respect voor de combinatie van werk en privé het takenpakket effectief aanpassen overeenkomstig de deeltijdse formule de leidinggevende coachen in de competenties delegeren, open feedbackhouding en leren nee zeggen zorgen voor een flexibele bereikbaarheid in uiterst dringende omstandigheden sensibiliseren tot een open houding tegenover leidinggeven in deeltijd door goede praktijkvoorbeelden vermijden van discriminatie bij de selectie van toekomstige leidinggevenden die deeltijds willen (blijven) werken (Bron: Evaluatierapport Leidinggeven in deeltijd in de Vlaamse overheid) 19

20 Colofon: Voor meer informatie: - Voor informatie betreffende regelgeving omtrent deeltijds werken kan u contact opnemen met de afdeling Statutaire Aangelegenheden van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (02/ // Boudewijnlaan Brussel) - cijfergegevens met betrekking tot deeltijdwerk binnen de Vlaamse overheid zijn te vinden op beleidsrapport02/info/index.htm - wwww.emancipatiezaken.be Het bereiken van een evenredige vertegenwoordiging en het voeren van een optimaal beleid voor deeltijds werken gaat niet steeds vanzelf. Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen? Hebt u behoefte aan advies en ondersteuning? Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst Emancipatiezaken : Deze brochure kwam tot stand door de werkgroep Deeltijdwerk. Emancipatieambtenaren van vier Vlaamse openbare instellingen (Jessy Van Dousselaer - VIZO, Gerda Vaes - DIGO, Anne-Marie Vriends - VDAB en Nadia De Clercq - VMW) richtten samen met de dienst Emancipatiezaken van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de vormingsorganisatie Impuls een werkgroep op om praktische oplossingen uit te werken voor een vlotte organisatie van deeltijdwerk. Ann Theys, stafmedewerker en genderspecialist van de vormingsorganisatie Impuls,verwerkte de tips in een praktische handleiding. Verantwoordelijke uitgever: San Eyckmans, Opdrachthouder dienst Emancipatiezaken Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel Wettelijk Depot: D/2004/3241/078 Coordinator: Hans De Smedt Grafische Vormgeving: Basisontwerp Blue Print Afdeling Communicatie en Ontvangst, Ingrid Van Rintel Druk: Drukkerij Beukeleirs Uitgave: Maart 2004 Dienst Emancipatiezaken Boudewijnlaan Brussel Tel : Fax :

Thuiswerk en telewerk Privé-sector. Infodocument

Thuiswerk en telewerk Privé-sector. Infodocument Thuiswerk en telewerk Privé-sector Infodocument 201506/Provikmo-I-2004 Thuiswerk en telewerk 1 Definitie Telewerk: een vorm van werkorganisatie waarin, met gebruikmaking van informatie- en communicatietechnologie,

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND

STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND SOCIALE VERKIEZINGEN 2016 STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND vrouwen in de vuurlijn WWW.ABVV2016.BE STRAFFE MADAMMEN IN DE VAKBOND Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies hebben vanzelfsprekend

Nadere informatie

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS

MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS MOTIVATIE-ONDEZOEK MEDEWERKERS Instructie voor het invullen van de vragenlijst: Deze vragenlijst bestaat uit vijf modules: Module 1: De samenwerking tussen medewerkers en collega s binnen het eigen team

Nadere informatie

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s

Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Schipperen tussen kinderen, werk en hobby s Belgische ouders uit op betere combinatie van werk en gezin 89 % wil graag meer tijd voor het gezin 82 %voelt zich vaak gehaast om taken rond te krijgen 77%

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

Vragenlijst Samen Werken

Vragenlijst Samen Werken TNO Arbeid TNO-vragenlijst 01830254 V0312563.v2 Vragenlijst Samen Werken Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023 554 93 93 F 023 554 93 94 Datum Februari 2003 Auteurs Aukje

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

SJABLOON VOOR ONTHAALBROCHURE

SJABLOON VOOR ONTHAALBROCHURE SJABLOON VOOR ONTHAALBROCHURE Inleiding Een onthaalbrochure is een onderdeel van het onthaalbeleid. Het is een handig naslagwerk waarin je alle belangrijke (praktische) informatie inventariseert die een

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Bedrijfseconomisch Deskundige (m/v) Doelstelling van de functie Als bedrijfseconomisch deskundige geeft u mee dagelijkse leiding

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9c Competentiescan blz. 1 van 6 Vragen competentiescan POP Overige Functies Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel

Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel Meten en oplossen! Werkdrukinstrument voor de detailhandel COLOFON Dit is een uitgave van de Commissie Sociale en Onderwijsaangelegenheden van het Hoofdbedrijfschap (HBD). Het HBD is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD

BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD BuSO GON-BEGELEIDING VANUIT BUSO TEN DRIES LANDEGEM ALGEMENE LEIDRAAD Schooljaar 2013-2014 Gegevens GON-begeleider Leidraad voor ouders Vanuit het BuSO Ten Dries wordt GON-begeleiding aangeboden aan adolescenten

Nadere informatie

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen

gemeentesecretaris afdelingshoofd Vrije Tijd Directeur Abdijmuseum Ten Duinen Polyvalent medewerker Abdijmuseum Ten Duinen Functiebeschrijving Polyvalent Medewerker Abdijmuseum Ten Duinen 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE AFDELING Vrije Tijd SECTOR/DIENST Abdijmuseum Ten Duinen 1138 TEAM FUNCTIEFAMILIE Praktisch technisch uitvoerende

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage

Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding stagiair - onbezoldigde niet-schoolse stage Diverse opleidingscentra kunnen stages organiseren, onder andere voor

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

Uurroosters administratie

Uurroosters administratie Uurroosters administratie Voltijdse arbeid: 38:00 Deeltijdse arbeid aan 50%: 19:00 1 maandag 7:45 9:00 9:00 12:00 12:00 14:00 2 maandag 12:00 14:00 14:00 dinsdag 12:00 14:00 14:00 woensdag 12:00 14:00

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers CHECKLIST voor PETERS en METERS Checklist Onthaal van nieuwe werknemers pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Het wat en waarom van peter- en meterschap... 3 Gebruik van de checklist...

Nadere informatie

PETER- / METERSCHAP. Ook in jouw onderneming! Vragen, opmerkingen of suggesties?

PETER- / METERSCHAP. Ook in jouw onderneming! Vragen, opmerkingen of suggesties? Vormingsfonds van het Paritair Comité van de Bedienden van de Internationale Handel, het Vervoer en de Logistiek Fonds de Formation de la Commission Paritaire pour les Employés du Commerce International,

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt én van de noden van de collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling

Nadere informatie

Selectie-instrument HARRIE

Selectie-instrument HARRIE Selectie-instrument HARRIE 1 Inleiding Voor u ligt het selectie-instrument HARRIE ; een vragenlijst die u als collega van een medewerker met autisme kan invullen om voor uzelf inzichtelijk te maken of

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie

LEIDING GEVEN. Functiefamilie: Niveau: Doel van de functiefamilie Functiefamilie: Niveau: LEIDING GEVEN D Doel van de functiefamilie Instaan voor de coördinatie en de opvolging van de werkzaamheden van een administratieve of operationele entiteit waarin men medewerkers

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013

PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 PERSBERICHT Brussel, 23 oktober 2013 Bijna 38 % van de werkende bevolking combineert een job met kinderen jonger dan 15 jaar Resultaten van een speciale module over de combinatie werk en gezin Van alle

Nadere informatie

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf

INFOBUNDEL voor vacature Polyvalent vakman onderhoud, materiaal en vervoer (m/v) Contractueel 38/38 e. Grondgebiedszaken - gemeentewerf Interne zaken Personeel Heuvelstraat 91 2530 Boechout Telefoon 03 460 06 11 Fax 03 460 06 97 info@boechout.be INFOBUNDEL voor vacature 2017-09 Functie Niveau en graad Afdeling Polyvalent vakman onderhoud,

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend Toezichter der werken Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Niet-Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL WEGEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL Controleur

Nadere informatie

HUISWERKBELEID in MAATJES

HUISWERKBELEID in MAATJES HUISWERKBELEID in MAATJES Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces wat in de klas is gestart. Het vormt de brug tussen de school en de ouders. Via ons huiswerkbeleid willen we spanningen en conflicten

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Vragenlijst Leeftijdsscan

Vragenlijst Leeftijdsscan De leeftijdsscan Dit document is een blanco vragenlijst ter voorbereiding van het invullen van de leeftijdsscan op www.leeftijdsscan.be. Die website helpt u in real time om een duidelijk beeld te vormen

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

Enquête Welzijn op het werk

Enquête Welzijn op het werk Ten geleide In opdracht van het Sociaal Fonds nemen wij deze vragenlijst bij u af. Hij gaat over allerlei thema s die te maken hebben met de arbeid die u verricht. Met deze vragenlijst willen wij komen

Nadere informatie

Inspirerende opmerkingen bij CAO 104. Diversiteitsconsulenten ABVV & ACV 03 november 2015

Inspirerende opmerkingen bij CAO 104. Diversiteitsconsulenten ABVV & ACV 03 november 2015 Inspirerende opmerkingen bij CAO 104 Diversiteitsconsulenten ABVV & ACV 03 november 2015 C.A.O. 104 Of het werkgelegenheidsplan 45 + : Sinds 2013 Een instrument Geen doel op zich Doel = langer aan het

Nadere informatie

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

1. Identificatiegegevens: 2. Doel van de functie: competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien. Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) competentiegerichte functiebeschrijving mecanicien 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) Mecanicien Patrimonium en logistiek D1-D3 Administratief

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Checklist Begeleiding van een stagiair uit het hoger en universitair onderwijs

Checklist Begeleiding van een stagiair uit het hoger en universitair onderwijs Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist Begeleiding van een stagiair uit het hoger en universitair onderwijs In het kader van hun opleiding aan de universiteit of hogeschool

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen

Denk Breed. Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Denk Breed Inhuren van SW-medewerkers Veelgestelde vragen Mensen met iets kunnen een organisatie verrijken. Deze mensen kunt u inhuren via Breed. Dit kan via individuele detachering of groepsdetachering.

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Langer met goesting aan de slag. Langer met goesting aan de slag. Langer werken : last of lust 28-1-2015

Langer met goesting aan de slag. Langer met goesting aan de slag. Langer werken : last of lust 28-1-2015 Langer met goesting aan de slag Werkwinkel Langer aan de slag: beslag van processen en contexten Marc Thyssen 1 Langer met goesting aan de slag Langer werken: last of lust? Motiveren en stimuleren Organisatie

Nadere informatie

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen

Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Wervend Werven Neutrale functiebeschrijvingen Met de ondersteuning van de dienst Emancipatiezaken De Vlaamse overheid wil zoveel mogelijk mensen uit de kansengroepen aantrekken voor vacatures. Daarom is

Nadere informatie

Eerste sessie. Time Management. Quick Win: multitasken Structureel: direct beslissen Toepassingen: Concreet beslissen

Eerste sessie. Time Management. Quick Win: multitasken Structureel: direct beslissen Toepassingen: Concreet beslissen Time Management Sneller, eenvoudiger, productiever! Eerste sessie Extra voordeel voor snelle beslissers! Quick Win: multitasken Structureel: direct beslissen Toepassingen: Concreet beslissen Structureel

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend D December 2009 LEIDINGGEVEND D 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend D

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik).

1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven (wie ben ik en wat wil ik) en zijn kwaliteiten (wat kan ik). 1.16. Themagesprek A. Situering Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Wat zijn mijn opties? Wat is mijn actieplan? B. Gebruik 1. Doel: de themagesprekken kunnen inzichten verschaffen over de werkmotieven

Nadere informatie

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer

Preventie van werkdruk in de bouwsector. Werknemer Preventie van werkdruk in de bouwsector Werknemer Inhoud Wat is werkdruk/stress? Welke factoren bevorderen stress op het werk? Hoe herken ik stress-symptomen bij mezelf? Signalen van een te hoge werkdruk

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek 4.6.1 Het functioneringsgesprek WAAROM FUNCTIONERINGSGESPREKKEN VOEREN? Ze leveren u een schat aan informatie op: Heeft uw medewerker wel nog steeds zin in de job? Is hij/zij van plan om te blijven werken

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

Evaluatieformulieren

Evaluatieformulieren Evaluatieformulieren EVALUATIEFORMULIER 1 leidinggevenden niveau A, B en C 4 EVAFORM 1 1) collegialiteit 1. werkt samen (in team) aan de uitvoering van het gehele takenpakket van de organisatie, de dienst,

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

Opleiden kost geld, Niet opleiden nog meer!

Opleiden kost geld, Niet opleiden nog meer! Lerend netwerk ongekwalificeerde instroom Opleiden kost geld, Niet opleiden nog meer! 23 juni 2015 Definitie werkplekleren Onderwijsomgeving: Leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerven van algemene

Nadere informatie

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER

Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER Ervaringsbedrijf personeelsbeleid gelijke kansen en combinatie privé-werk WERKNEMER 2 Vragenlijst De verwerking van deze vragenlijst gebeurt volledig anoniem. Deel 1 gaat over de communicatie van het bedrijf

Nadere informatie

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8)

BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) BIJLAGE I : UURREGELING EN REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE TIJDSREGISTRATIE VAN HET OCMW- PERSONEEL (BIJLAGE BIJ ART. 8) Inhoudsopgave 1. Principes tijdsregistratie... 2 2. Beschrijving van het systeem...

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER HET RE-INTEGRATIETRAJECT

ALLES WAT U MOET WETEN OVER HET RE-INTEGRATIETRAJECT ALLES WAT U MOET WETEN OVER HET RE-INTEGRATIETRAJECT Waarom re-integratie noodzakelijk is 4 De drie stappen van het re-integratietraject 6 STAP 1: Opstart STAP 2: Re-integratiebeoordeling door PAAG 1.

Nadere informatie

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid INTERVIEWVRAGEN MANTELZORGVRIENDELIJK PERSONEELSBELEID Korte omschrijving: Dit is een overzicht van mogelijke interviewvragen voor een semi-gestructureerd

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4

Voorbeeld Praktijkopdracht. Bibliotheekmedewerker niveau 4 Voorbeeld Praktijkopdracht Bibliotheekmedewerker niveau 4 Betreft: Dagelijkse werkzaamheden coördineren Kwalificatiedossier Medewerker informatiedienstverlening 2011-2012 Kwalificatie Bibliotheekmedewerker

Nadere informatie

competentiegerichte functiebeschrijving wegenwerker Technisch assistent bouw en wegen

competentiegerichte functiebeschrijving wegenwerker Technisch assistent bouw en wegen competentiegerichte functiebeschrijving wegenwerker 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Graadbenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan) Wegenwerker Technisch assistent bouw

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014

Regeling arbeidsduur en werktijden gemeente Waddinxveen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waddinxveen. Nr. 23928 30 april 2014 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen; gelet op hoofdstuk 3 en 4 CAR-UWO; gelet op het instemmende advies van de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Checklist: begeleiding van een jongere in opleiding uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO)

Checklist: begeleiding van een jongere in opleiding uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid Checklist: begeleiding van een jongere in opleiding uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) In het deeltijds onderwijs volgen

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan?

Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Flexibiliteit in de job, een opstap naar flexibele loopbaan? Zo n 1 op 4 werknemers die we bevraagd hebben vinden dat hun werkgever niet flexibel genoeg is. De anderen geven aan dat er heel wat mogelijk

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

HOE GEZINSVRIENDELIJK

HOE GEZINSVRIENDELIJK HOE GEZINSVRIENDELIJK 5BIG ZIJN DE 5? 5 Een gezinsvriendelijk bedrijf is: HOE GEZINSVRIENDELIJK ZIJN DE BIG 5? Een groot gedeelte van je tijd breng je door op je werk. Het werk combineren met gezin en

Nadere informatie

Werk gevonden? Waarop letten?

Werk gevonden? Waarop letten? Werk gevonden? Waarop letten? ACLVB Jongeren Telefoon gekregen dat je binnenkort aan de slag kan? Proficiat! Al die verstuurde cv s en stresserende gesprekken hebben eindelijk geloond. Je zal binnenkort

Nadere informatie

4. Werkt u voltijds of deeltijds? q voltijds q deeltijds aantal uren per week:.. of aantal dagen per week:

4. Werkt u voltijds of deeltijds? q voltijds q deeltijds aantal uren per week:.. of aantal dagen per week: A. Identificatiegegevens Bedrijf:.. 1. Wat is uw geslacht? q man q vrouw 2. Wat is uw leeftijd? q jonger dan 20 jaar q 20-29 jaar q 30-39 jaar q 40-44 jaar q 45 of ouder 3. Wat is uw beroep? q arbeider

Nadere informatie

De gemeente Heist-op-den-Berg wenst voor een tijdelijke vervangingsopdracht gedurende bevallingsverlof aan te werven:

De gemeente Heist-op-den-Berg wenst voor een tijdelijke vervangingsopdracht gedurende bevallingsverlof aan te werven: De gemeente Heist-op-den-Berg wenst voor een tijdelijke vervangingsopdracht gedurende bevallingsverlof aan te werven: 1 Cultuurfunctionaris-stafmedewerker (m/v) voor het cultuurcentrum (contractuele functie

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende

MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MAAK WERK VAN MANTELZORG! PRAKTISCHE WEGWIJZER voor de leidinggevende MANTELZORGERs? EEN DIRECTEUR AAN HET WOORD! 2 Koenraad is directeur en heeft te maken met opdrachtgevers met wie hij een contract heeft.

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

1 INTERACTIEVE OEFENING

1 INTERACTIEVE OEFENING /Verslag HR-deelnetwerk mobiliteit 22/10 1 INTERACTIEVE OEFENING 1.1 CASES 1) Personeelslid kan functie niet meer (volledig) uitoefenen 2) Functie en organisatie zijn veranderd, spanningen tussen personeelslid

Nadere informatie

Afgeschreven op 45? Ik dacht het niet!

Afgeschreven op 45? Ik dacht het niet! Afgeschreven op 45? Ik dacht het niet! Vooroordelen wegnemen en ondersteunende HR-acties opzetten Annemie Salu R&D SD Worx Wie weet wat dit betekent? Wie kent het verband tussen deze beide voorwerpen?

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken. Werknemers. Wat zijn voor mij als vrouwelijke deeltijder de argumenten voor en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke deeler de argumenten en tegen meer uren per week werken? Wat zijn mij als vrouwelijke

Nadere informatie

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent

Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Katrien Bruyninx Prevent 1. Onderzoeksopzet 2. Resultaten 3. Conclusie 4. Aanbevelingen www.prevent.be Investing

Nadere informatie

Functie- en competentieprofiel Arbeidsbegeleider / Huisverantwoordelijke Opvangcentrum Victor

Functie- en competentieprofiel Arbeidsbegeleider / Huisverantwoordelijke Opvangcentrum Victor Functie- en competentieprofiel Arbeidsbegeleider / Huisverantwoordelijke Opvangcentrum Victor Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking NOC Victor Waarom deze functie Deze functie draagt bij

Nadere informatie

Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken

Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken Voorbereiding pilootfase Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken gaat ruimer dan telewerken. Terwijl telewerken beperkt is tot het werken op een andere plaats, gaat het bij het Nieuwe Werken

Nadere informatie