Reglement Centraal OK. UZ Brussel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Centraal OK. UZ Brussel"

Transcriptie

1 Reglement Centraal OK UZ Brussel

2 INHOUDSTAFEL 1. OK REGLEMENT (ALGEMEEN) ORGANOGRAM OK-PLANNING Verdeling OK- tijden Operatie schema en verdeling OK-tijd Nieuwe OK-schema s Wijziging OK-schema Hoe laat wordt er gestart Planning Planningsprioriteiten Classificatie ingrepen Bevriezen van de planning Capaciteit reserveren voor acute ingrepen Teruggegeven OK-tijd Weekplanning Uitgangspunt weekplanning Weekprogramma Dagplanning Dagplanning Verwachte overschrijding dagplanning Verwachte onderbenutting dagplanning Aanmelding urgente, semi-urgente ingrepen Direkte ingrepen Aannemen van de patiënt Registratie wijzigingen in het OK-programma ONDERTEKENING VALIDATIE 17 BIJLAGEN : Bijlage 1 : Algemene gedragsregels op het OK 18 Bijlage 2A : Surgical Safety Checklist/Time out...25 Bijlage 2B : Definitie Sturingsvariabelen..25

3 1. ALGEMEEN 1) Dit reglement is van toepassing voor alle activiteiten die plaatsgrijpen binnen het centraal operatiekwartier (COK), het oftalmologisch operatiekwartier (OF) en de PACU, gezamenlijk OK genoemd in deze tekst. Ingrepen of diagnostische procedures welke binnen het OK plaatsgrijpen worden gezamenlijk sessie genoemd in deze tekst. Een slot is een periode waarin een of meerdere sessies kunnen gebeuren. 2) Structurele besluitvorming in verband met het functioneren van het OK gebeurt op het niveau van het OK Management Team (OK-MT) en is bindend voor de chirurgen, de anesthesiologen, de verpleegkundigen, de brancardiers, het onderhoudspersoneel, het secretariaat en alle andere geledingen werkzaam in het OK. De dagelijkse organisatie en de definitieve dagplanning berusten bij de operationeel OK-manager en/of dagplanner. 3) De toewijzing van de sloten aan medische diensten gebeurt door het OK-MT na overleg met de verschillende betrokkenen en wordt periodisch geëvalueerd. 4) Bezoekers voor het COK of PACU-COK (vertegenwoordigers, familie, studenten bij hun eerste bezoek) melden zich ter hoogte van het secretariaat COK. Buiten de werkingsuren melden zij zich via videofonie aan respectievelijk de dispatch of de PACU-COK. 5) Bij afwezigheid zal de OK-manager voor een vervanger zorgen. 6) Het transport van beademde of kritiek zieke patiënten van de dienst intensieve geneeskunde of de spoedgevallendienst gebeurt onder begeleiding van een arts. De overdracht van relevante medische informatie aan de anesthesioloog gebeurt bij de ingang van het OK. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

4 2. ORGANOGRAM Directie VPK dir Med. dir Fin. dir... Fin.beleidsmw. +BI IT MT OK CEO Secr. /adm. medewerker Opl. coördinator Gebruikersraad OK VPK AN CHIR LOG evt. Gast Kwal. coördinator Operationeel manager OK Materiaalverantwoordelijke Apotheek Planner H.R. HVP PACU HVP Specialisme 1 HVP Specialisme.. Verpl.spec. Anesth. + chron. pijn Logistiek Hoteldienst Holding Specialisme 2 Specialisme.. CSA Tech.dienst Acute Pijn Specialisme 3 Specialisme.. Aankoop Biotechniek Specialisme. Specialisme Zkh hygiëne Patiëntenadmin. Aanspreekpunt / deskundige specialisme R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

5 3. OK-PLANNING 3.1. Verdeling OK tijden Operatie schema en verdeling OK-tijd Tijdens de toegewezen operatietijd wordt er gevraagd geen poliklinische activiteiten en visite s plaats te vinden. Operatietijd wordt aan een heelkundige specialiteit toebedeeld. Het toewijzen van de totale bezettingstijd, uitgedrukt in uren, wordt gebaseerd op de toegewezen versus de verbruikte tijd (bezettingsgraad) per heelkundige specialisatie. Hiervoor zal een benutting met een bandbreedte van % gebruikt worden. Er zal daarbij in eerste instantie gekeken worden naar de benutting tijdens de programmatijd, daarnaast naar het % uitloop. Beneden de 80% wordt als onvoldoende gekwalificeerd en kan leiden tot vermindering van de toegewezen bezettingstijd. De meetperiode hiervoor is drie maanden. Vermindering van bezettingstijd kan alleen plaats vinden na overleg met het betrokken specialisme. Bij een benutting boven de 100%, bij een goede pre-operatieve electieve planning en het tijdig starten kan een uitbreiding van bezettingstijd aangevraagd worden bij het OK-MT. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd te gebeuren door het diensthoofd van het betrokken specialisme. Het OK-MT kan bij een benutting boven de 100% de desbetreffende specialiteit, indien beschikbaar, extra operatietijd aanbieden. Indien het niet mogelijk is binnen het vastgesteld operatietijdenbesluit de uitbreiding te realiseren zal de directie hiervan op de hoogte worden gebracht. De benutting zal gebaseerd worden op de totale tijd tussen de begintijd en de eindtijd van een operatie sessie van geplande electieve operaties (geen semiurgente, urgente en directe operaties). Exclusief de wisseltijd tussen de operaties. Begintijd: de tijd dat de eerste patiënt van de operatiesessie de operatiekamer binnenkomt. Eindtijd: de tijd dat de laatste patiënt van de operatiesessie de operatiekamer verlaat. Wisseltijden: In deze benuttingstijd zijn de wisseltijden exclusief. Bij de uitvoering zal het OK-MT rekening proberen te houden met de onmogelijkheden en de specifieke wensen van een dienst. De diensten zullen elke 3 maand een boordtabel ontvangen met een overzicht van hun benuttingstijd. Het is de verantwoordelijkheid van de OK-gebruikers om de toebedeelde operatietijd optimaal te benutten. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

6 Afwezigheden dienen elektronisch ingebracht te worden in het KWS. Leegstaande sessies worden voor de 72 uur deadline via door de planner aan de diensten bekend gemaakt. Op basis van respons en noden wordt door de verantwoordelijk planner de leegstaande sessie toegewezen. Een dag sessie zal zo veel mogelijk door één chirurg of door een discipline ingevuld worden. Getracht zal worden zoveel mogelijk volledige dag sessies te creëren. Er zal een evenwichtige verdeling van de werkbelasting, op sessieniveau, gemaakt worden. Er zal rekening gehouden worden met de werklastverdeling van de PACU en verpleegafdelingen. Er wordt geopereerd van maandag tot en met vrijdag, conform het schema "toegewezen tijden" nieuwe OK-schema s Het concept van een nieuw OK-schema wordt op basis van het benuttingspercentage gemaakt. Het streven is er op gericht om tot een nieuw OKschema op basis van consensus te komen wijziging OK-schema De snijdende specialiteiten dienen gewenste capaciteitswijzigingen of andere wensen t.a.v. de toegewezen OK-tijden schriftelijk in te dienen bij het OK-MT. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

7 3. 2. Hoe laat wordt er gestart en met welke werkzaamheden? De eerste patiënten zullen om 07:30 in het operatiekwartier aanwezig zijn. Om 07:30 uur starten de voorbereidingen voor anesthesie door verpleegkundigen, gevolgd door de voorbereidingen chirurgie. Sign in begint om 7:45 uur (conform de richtlijnen van het FOD Volksgezondheid bijlage checklist veilige heelkunde). (Bijlage 2A) De anesthesist begint pas met de anesthesiologische inleiding nadat de opererend chirurg naar de zaal gebeld heeft dat hij in het ziekenhuis aanwezig is. Daarbij meldt de anesthesist de verwachte eindtijd van de anesthesiologische inleiding. De opererend chirurg zal bij aankomst in de zaal het chirurgische gedeelte van de checklist bevragen en (laten) invullen. Voor elke ingreep, net als cf bovenstaande beschreven bij dagstart, geldt de 3-ledige safesurgery checklist. Deze wordt verder uitgewerkt en verfijnd tijdens de piloten, met doel op op 1/1/2013 aangepaste versie in te voeren OK-breed: R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

8 R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

9 3.3. Planning Planningsprioriteiten De beslissingsname o.v.v. planning binnen het operatiekwartier is onderhevig aan tal van doelstellingen en operationele beperkingen. Literatuur (Dexter et al., 2004; Dexter, 2012) wijst uit dat het onmogelijk is om een éénduidige beslissing te voeren noch om elke prioriteit te volgen bij het nemen van planningsbeslissingen. Het onderzoek geeft aan dat de enige volgorde die leidt tot veilige, correcte en duidelijke beslissingen de volgende is: Planningsbeslissingen zullen steevast genomen worden door het overlopen van deze prioriteiten, van prioriteit 1 tot prioriteit 5, in deze volgorde. Een prioriteit in de tabel is leidend boven de ondergenoemde prioriteit (e.g. Als bij een beslissing de Prioriteit 1 patiëntveiligheid niet beïnvloed wordt (bvb. medisch gezien is er in een casus besloten dat er geen verschil is tussen operatie om 15:00 in zaal x of om 16:00 in zaal y), dan pas kan naar prioriteit 2 gekeken worden. Als deze niet beïnvloed is, dan pas naar prioriteit 3 enz. ) Classificatie ingrepen Correcte beslissingen in het operatiekwartier kunnen slechts geschieden op basis van een correcte classificatie van het type ingreep. De classificatie van de ingreep bepaalt meteen ook in belangrijke mate de te nemen beslissingen of mogelijkheden. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

10 Literatuur schrijft voor (NCEPOD, 2004) om dit te doen op basis van acuutheid op medische gronden. Er wordt daaruit volgend onderscheid gemaakt tussen electieve ingrepen, en acute ingrepen, waarbij deze laatste categorie nog verder wordt onderverdeeld in 3 subcategorieën. De classificatie wordt weergegeven in onderstaande beslissingsschema : Electief: Dit zijn ingrepen die electief buiten de bevroren periode in de planning gezet te worden. De chirurg kan vragen aan electief geplande patienten om op een wachtlijst te komen zodat zij eerder kunnen opgeroepen worden wanneer binnen de witte vlekken een gat valt in de planning. Dagbehandelingen dienen zo vroeg mogelijk ingepland te worden, echter zonder de opstart in het gedrang te brengen. Dit kan inhouden dat electief een gehospitaliseerde patient eerst gepland wordt. Semi-urgent: Hieronder bevinden zich de ingrepen die binnen een termijn van 72 h dienen geopereerd te worden. Urgent: Dit zijn operaties die enig uitstel gedogen, doch medisch gezien binnen 24 h geopereerd dienen te worden. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

11 Direct: Deze operaties moeten zo snel mogelijk plaatsvinden. Er dient eventueel in een lopend OK-programma ingebroken te worden of in een zaal die vrij is. Het blok semi-urgent, urgent en direct lopen via de gemandateerd verantwoordelijke planner van het OK Bevriezen van de planning Om stabiliteit te bekomen in het operatiekwartier, is het nodig om het plannen van electieve ingrepen vanaf een bepaalde tijdsduur te bevriezen. Dit stelt de planner in staat om tijdig vast te stellen of er overboekingen zijn gebeurd, gaten zijn gevallen in de planning, of sets voorhanden zullen zijn, of er geen dubbel gebruik van materieel wordt vooropgesteld, m.a.w of alle resources kunnen gegarandeerd worden zoals vooropgesteld in de planning. Het bevriezen van de planning geldt voor electieve ingrepen. Door de electieve planning tijdig te bevriezen, kan de planner betere keuzes maken t.a.v de inplanning van de acute ingrepen (bvb. een witte vlek in de electieve planning vrijhouden voor de inplanning van semi-urgente of urgente ingrepen). Om een evenwicht in te stellen tussen stabiliteit en flexibiliteit is ervoor gekozen om een bevroren periode van 72 werkuren of 3 werkdagen in te stellen. Na het ingaan van de bevroren periode gaat de bevoegdheid voor de inplanning over van de chirurg naar de planner. Deze laatste oefent deze bevoegdheid vanzelfsprekend uit in overleg met de chirurg, maar betekent een eindbevoegdheid. In onderstaand schema wordt de link gelegd tussen de classificatie van de ingrepen en de bevroren periode: 3 werkdagen R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

12 De bevroren periode gaat in 72 werkuren of 3 werkdagen voor de ingreep, maar wordt verder gedetailleerd als volgt, naargelang de dag van de ingreep nadert. Hoe dichter bij de ingreep, hoe groter het belang van stabiliteit, dus hoe sterker de planning bevroren wordt Capaciteit reserveren voor acute ingrepen Een belangrijk principe in (OK-)planning is het maximaal scheiden van electieve ingrepen en acute ingrepen, waarbij maximale patiëntvriendelijkheid, stabiliteit en efficiëntie bekomen wordt door reeds geplande ingrepen (hetzij electieve ingrepen, hetzij semi-urgente of urgente ingrepen die tijdens de bevroren periode al zijn gealloceerd aan een tijdstip) zo min mogelijk te verstoren. Deze verstoring leidt namelijk tot een reeks verstoringen in de ketting voor en na de ingreep (verpleegeenheid, IZ, PACU, CSA...) waarbij deze verstoring in amplitude versterkt wordt naargelang deze verder uitdeint (het gekend BullWhip effect). Omwille van deze reden, en gegeven een belangrijk percentage van de ingrepen die acuut van aard zijn (5-20%), dient op voorhand capaciteit gereserveerd te worden om deze op te vangen. De acute stroom is variabel ( onvoorspelbaar), en dient gebufferd te worden door capaciteit te reserveren. De literatuur beschrijft twee uiterste vormen: - het bufferen van acute capaciteit via een spoedzaal (mét een spoedteam) waarin de acute ingrepen van de verschillende disciplines worden gebufferd. - het bufferen van acute capaciteit voor elke discipline apart o.v.v witte vlekken in elk programma. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

13 Er is besloten om een mengvorm binnen het COK te implementeren, die het midden houdt tussen practische implementeerbaarheid en poolen van variabiliteit : - voor disciplines met hoog % acute stroom: vaste witte vlekken worden voorzien in het programma, op basis van de (te bepalen) benodigde acute capaciteit en de beschikbaarheid van de chirurg(en); - voor disciplines met laag % acute stroom : dagelijks wordt bij de start van de bevroren periode de benodigde capaciteit aan semi-urgente, urgente en directe ingrepen ingeschat en geëvalueerd. In functie van deze inschatting worden gaten in de electieve planning ad hoc gereserveerd voor buffering van acute ingrepen over disciplines heen, a.h.w als zwevende witte vlekken. Op deze manier wordt de hoge variabiliteit van de kleine acute stromen gepoold. Eveneens in deze situatie dient de acute capaciteit per ingreepcategorie bepaald te worden; Als voorbeeld: stel op maandag 1 oktober bekijkt de planner de zaalbezetting voor donderdag 4 oktober (zie onder), bij de start van de bevroren periode. De blauwe blokken geven de reeds ingepland electieve tijd weer, en er is een vaste witte vlek voorzien in zaal 5 (bvb. ortho of abdo). De planner besluit additioneel om in zaal 3 de niet-opgevulde tijd te reserveren voor acute ingrepen (semiurgent, urgent en direct). Dit betekent ook dat additioneel bijkomende ingrepen van de specialiteit in wiens blok er een zwevende witte vlek is gereserveerd, niet noodzakelijk voorrang meer hebben om in dat blok gepland te worden (er wordt zoveel mogelijk naar gestreefd, maar niet gegarandeerd). Dit hangt af of er al andere acute ingrepen in gepland zijn, deze worden in dat geval niet herpland (nastreven minimale verstoring): R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

14 Teruggegeven OK-tijd Om tot een optimale benutting van de beschikbare OK-tijd te komen, dienen de chirurgen en de anesthesisten afwezigheid door voorziene omstandigheden (vakantie, congres- en symposiabezoek, cursus etc.) minimaal zes weken van tevoren schriftelijk door te geven aan de planner van het operatiekwartier, behoudens overmacht. De planner van het operatiekwartier kan de teruggegeven OK-tijd aanbieden aan andere specialiteiten dan wel gebruiken om overuren van OK-personeel weg te werken, onderhoud van zalen te laten uitvoeren, enz. Bij het op tijd (twee weken van te voren) schriftelijk teruggeven van de OK-tijd, wordt melding gemaakt van de teruggegeven OK-tijd zonder dat dit wordt geregistreerd als niet benutte OK-tijd e zaal openen buiten normale werkingsuren Indien een chirurg een 2 e zaal wenst te openen (alleen in geval van direct) dient dit te gebeuren in nauwe samenspraak met de dienstdoende anesthesist en aanwezige OK verpleegkundige(n), dit in verband met het eventueel oproepen van een extra OK verpleegkundige 3.4. Weekplanning Uitgangspunt weekplanning Het uitgangspunt voor de weekplanning is het door het OK-MT vastgestelde OKschema weekprogramma De planner is verantwoordelijk voor het goedkeuren van een concept weekplanning. De preoperatieve planning wordt vastgesteld in het wekelijkse preoperatieve planningsoverleg. Hierin dienen alle betrokkenen te participeren: Verantwoordelijke planner OK Afgevaardigde dienst anesthesie Afgevaardigde chirurg Afgevaardigde chirurgisch dagziekenhuis Afgevaardigde CSA Afgevaardigde PACU verwachte overschrijding weekprogramma Bij verwachte overschrijding van de beschikbare OK-tijd wordt van te voren in overleg met de chirurg beslist of het programma gepland blijft op risico dat één of meerdere patiënten op de operatiedag zelf moeten worden afgezegd of er één of meerdere patiënten dienen te worden verschoven. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

15 3.5. Dagplanning dagplanning Een wijziging in de dagplanning dient door de chirurg telefonisch te worden doorgegeven aan de anesthesist en de planner of diens vervanger. Dit kan alleen na het akkoord van de verantwoordelijk planner verwachte overschrijding dagplanning Bij verwachte overschrijding van de dagplanning door directe ingrepen of verwachte dan wel onverwachte uitloop van het geplande reguliere programma, zal door de aanwezige anesthesist en planner, in nauw overleg met de chirurg en de operationeel manager, worden bekeken welke maatregelen kunnen worden genomen. De te nemen maatregelen worden beoordeeld op basis van: reeds eerder aangegeven te verwachten overschrijding inbraak door spoedingrepen uitloop regulier programma eventueel (levensbedreigende) gevolgen van uitstel operatie overige oorzaken van uitloop De chirurg blijft de medische eindverantwoordelijke. Bij uitstel van de operatieve ingreep wordt dit met de patiënt besproken door de betrokken chirurg. Bij een organisatorische oorzaak wordt dit door de OK manager met de patient besproken. Bij uitstel wordt de uitgestelde ingreep met voorrang gepland verwachte onderbenutting dagplanning Indien een dagplanning niet volledig is benut, is het de operationeel manager en/of de planner voorbehouden de niet geplande OK-tijd te benutten voor operatieve ingrepen van andere specialiteiten dan wel de OK-tijd niet op te vullen t.b.v. het opnemen van overuren door het OK-personeel, enz. Het spreekt voor zich dat dit in nauw overleg met de betrokken chirurg(en) en anesthesist(en) dient te geschieden (cf supra, bevroren periode) Aanmelding urgente, semi-urgente ingrepen De aanmelding van urgente en semi-urgente ingrepen gebeurt middels elektronische aanmelding bij de dienstdoende anesthesist en de planner operatie kwartier. Bij de aanmelding moet duidelijk aangegeven worden of een ingreep urgent of semi-urgent is en wat de motivatie is. Dit zal ook als dusdanig geregistreerd worden, cfr. tabel blz Directe ingrepen: Bij een direct operatie-indicatie wordt gepoogd binnen het lopende OKprogramma de operatie in te plannen. Als dit niet lukt, wordt de operatiezaal, die het eerst vrij komt stilgelegd. In deze zaal wordt aldus ingebroken door het specialisme met de acute ingreep. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

16 In principe vindt het overleg t.a.v. het inbreken direct plaats tussen de betrokken chirurgen. Het spreekt voor zich dat onderling respect en waardering de basis vormen voor genoemd overleg. In overleg tussen de benadeelde chirurg, de dienstdoende anesthesist en de planner operatiekwartier wordt gekeken of het mogelijk is de benadeelde chirurg qua operatietijd dezelfde dag de operatietijd in te halen zodat het geplande OKprogramma van de benadeelde chirurg kan worden afgemaakt. Indien dit niet mogelijk is, wordt de ingebroken OK-tijd zo spoedig mogelijk ingehaald. De chirurgen plannen conform het planningsprotocol (zie planningsprotocol). Na afloop van de operatie dient door het OK-team het protocol administratieve taken te worden gevolgd (zie protocol administratieve taken) Aannemen van de patiënt Het aannemen van de patiënt, inclusief de overdracht van de relevante gegevens door middel van een surgical safety checklist (bijlage), behoort tot de verantwoordelijkheden van het OK-team. In de operatiezaal wordt slechts een patiënt aangenomen als de anesthesist en/of OK-verpleegkundige(n) aanwezig zijn Registratie wijzigingen in het ok programma De wijzigingen veroorzaakt door: onvoorziene afwezigheid van de chirurg of operatiemedewerkers, uitloop geplande programma s, te laat teruggegeven OKtijd en alle overige buiten-ok-reglementaire redenen, worden geregistreerd en gerapporteerd door het OK-MT. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

17 4. ONDERTEKENING Dit Reglement OK UZ Brussel wordt aangeboden aan iedereen die op het centraal operatiekwartier gaat werken. Na ondertekening wordt dit document door het OK secretariaat beheerd. Het document Reglement OK UZ Brussel, inclusief de bijlagen heb ik gelezen. Hierdoor heb ik kennis genomen van het Reglement OK UZ Brussel, inclusief de bijlagen. Deze zijn mij duidelijk en ik zal conform deze afspraken mijn werkzaamheden uitvoeren. Naam: Handtekening: Datum: R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

18 Goedkeuring : Datum: Opsteller : OK Operationeel manager OK-MT Medische raad Directie Procedureverantwoordelijke : Vindplaats Masterdocument: Secretariaat OK R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

19 5. VALIDATIE R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

20 Bijlagen Bijlage 1 U bent werkzaam op het operatiekwartier van het UZ Brussel. Om een veilige, professionele en prettige werkomgeving te waarborgen zijn een aantal afspraken opgesteld. Iedereen die werkzaam is op het operatiekwartier van het UZ Brussel wordt geacht zich aan deze afspraken te houden. De inspanning van velen gaan verloren wanneer een enkeling zich hier niet aan houdt. Algemene gedragsregels op het OK 1. Er dient op tijd (volgens afspraak) gestart te worden met het OK-programma. Elke OK-medewerker en medisch specialist is daarom op tijd aanwezig om met zijn of haar werkzaamheden te starten. Daarnaast houdt een ieder zich aan de pauzetijden (30 minuten lunch, koffiepauze 15 min) 2. Elke OK-medewerker en medisch specialist levert vanuit zijn of haar professie een maximale bijdrage aan een efficiënt en effectief verloop van het OK- programma, waarbij in het denken en doen de patiënt centraal staat. 3. Telefoon, internet en faciliteiten worden in het ziekenhuis alleen beschikbaar gesteld voor zakelijk gebruik. Met andere woorden: het gebruik van genoemde faciliteiten is noodzakelijk voor een adequate, goede beroepsuitoefening. Bij twijfel raadpleegt u uw leidinggevende. 4. Op het operatiekwartier van het UZ Brussel mag in principe niet worden gegeten of gedronken buiten de daarvoor bestemde ruimtes. 5. Het operatiekwartier van het UZ Brussel is rookvrij. Het operatiekwartier verlaten om te gaan roken is alleen toegestaan tijdens de pauzes. 6. De toegang tot het operatiekwartier is via de dienstingang personeel. Ingang via de patiënteningang is alleen onder spoed omstandigheden geoorloofd. (Urgentieclassificatie A1) R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

21 Omgangsregels 1. De patiënt op het operatiekwartier bevindt zich in een kwetsbare en afhankelijke positie. Medisch specialisten en OK-medewerkers dienen zich hiervan bewust te zijn en de patiënt respectvol te benaderen. Bij een wakkere patiënt stelt iedereen die bij de behandeling betrokken is zich voor en noemt zowel zijn naam als functie. Als de patiënt wakker is, worden handelingen aangekondigd en toegelicht. Gebruikers en medewerkers onthouden zich zowel bij de wakkere patiënt als bij de patiënt onder algehele anesthesie van opmerkingen die kwetsend en/of schadelijk kunnen zijn voor de patiënt. 2. Ook collega-zorgverleners worden respectvol benaderd. Dit is de basis voor een effectieve communicatie en samenwerking. Iedereen op het operatiekwartier, ongeacht positie of functie, is aanspreekbaar op zijn of haar gedrag en staat open voor feedback. Dit dient op een respectvolle manier te gebeuren. Conflicten worden uitgesproken, maar niet in aanwezigheid van derden en nooit in aanwezigheid van de patiënt. Gestandaardiseerd werken 1. Op de Operatieafdeling wordt met protocollen gewerkt Iedere OK-medewerker en medisch specialist kent de protocollen (nursingboek), werkt conform deze protocollen en weet waar protocollen opgeslagen zijn en hoe deze te raadplegen. Tevens levert eenieder de professionele bijdrage om een protocol up-to-date te houden of te verbeteren. Zowel medici als medewerkers zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de protocollen. 2. Op het operatiekwartier wordt gewerkt met de checklist veilige heelkunde. Iedere OK-medewerker weet wat zijn of haar verantwoordelijkheid is in dit hulpmiddel en voert dit uit. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

22 Handhaven steriliteit werkomgeving Het aantal personen aanwezig op een OK is conform de norm (2 OK verpleegkundigen per zaal) voor de betreffende ingreep. Het aantal deurbewegingen is minimaal. Deuren worden niet tegen elkaar opengezet. Ook niet tijdens het schoonmaken van het OK. De OK-deuren worden altijd zo snel mogelijk gesloten. Nooit tussen steriele tafels door lopen. Geen materialen voor ventilatierooster plaatsen. Communicatie gebeurt zoveel mogelijk via intercom of telefoon. Wasprocedure: het wassen van de handen en onderarmen gebeurt volgens de richtlijnen.. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

23 Hygiëne en infectiepreventie De Operatieafdeling is verdeeld in drie zones: Zone A steriel Operatiezalen en voorbereidingsruimtes Zone B schoon Nevenvertrekken van de operatiekamers, de holding, wasruimte, koffiekamer, steriele opslag (opslag steriele medische hulpmiddelen), dienstruimten (gangen tussen de genoemde ruimten), receptie, etc. Zone C niet schoon Sluizen, PACU, kleedkamers, toiletten, etc. Uitgangspunt is dat de kans dat micro-organismen uit het ziekenhuis de operatiekamers bereiken zo klein mogelijk wordt gehouden. Zonder dat de gevolgde gedragscodes een efficiënt functioneren belemmeren. Maatregelen ten aanzien van hygiëne Handreiniging Handreiniging met water en zeep en het inwrijven van de handen met handalcohol worden, wat betreft de preventie van kruisinfecties, aan elkaar gelijkwaardig beschouwd. Wanneer handen zichtbaar verontreinigd zijn, worden ze altijd gewassen met water en gewone, vloeibare zeep. Om een adequaat effect van de handalcohol te bereiken moeten de handen eerst goed droog zijn. Uit het oogpunt van gebruiksgemak heeft handalcohol de voorkeur boven desinfecterende zeep. Nagels Nagels zijn kortgeknipt en schoon. Gebruik van nagellak is niet toegestaan. Het dragen van kunstnagels is verboden. Haar Het haar is schoon. Baarden en snorren zijn goed verzorgd en kort geknipt. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

24 Sieraden en horloges Tijdens de werkzaamheden worden geen polshorloges, ringen, halskettingen of armbanden gedragen. Oorbellen zijn toegestaan mits zeer bescheiden van omvang, niet hangend en dienen onder de muts gedragen te worden. Zichtbare piercings zijn niet toegestaan. Schoeisel Alle medewerkers dienen in alle zones van de Operatieafdeling schoeisel te dragen dat alleen op het OK gedragen wordt. Indien u afwijkend schoeisel moet dragen, bespreekt u de medische verklaring (arbeidsgeneeskunde) vooraf met OK-leiding. Wanneer u de Operatieafdeling verlaat trekt u ander (eigen) schoeisel aan. Voor gasten op het OK zijn overtrekken beschikbaar. Reinigen van schoeisel: Aan het eind van de dag worden alle OK-klompen door de CSA thermisch gereinigd. Indien gedurende de dag de klompen zichtbaar met bloed verontreinigd zijn, dienen deze eigenhandig gereinigd te worden. Kleding De operatiekamerkleding dient te bestaan uit een hemd en broek. Er wordt alleen kleding gedragen die door het ziekenhuis is verstrekt. Het is niet toegestaan om in operatiekamerkleding buiten de Operatieafdeling te komen. Uitzondering hierop betreft IZ, Spoed en Verloskamer (spoed situaties) Tussen operaties door wordt van kleding gewisseld, wanneer deze vuil of nat is geworden. Onder normale omstandigheden betreedt u de OK via de kleedkamers. Muts Tijdens verblijf in zone A en B van de Operatieafdeling is het hoofdhaar geheel bedekt. Zorg er voor dat de haren helemaal onder de muts zitten. Bezoekers dragen een paars gekleurde universele muts. Mondneusmasker Tijdens operaties draagt iedereen in de operatiekamer een chirurgisch mondneusmasker. Het mondneusmasker wordt op de juiste manier gedragen. Dat wil zeggen mond en neus zijn goed bedekt en het masker sluit goed aan. Het mondneusmasker dient na iedere operatie te worden vervangen en mag tussendoor niet om de nek worden gehangen. Oogbescherming De operateur, de instrumentist en assistent(en) dienen de ogen te beschermen met een bril of een gezichtsscherm. (Uitgezonderd de operateur die gebruik maakt van een operatiemicroscoop.) R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

25 Steriele handschoenen Steriele handschoenen worden in ieder geval gedragen bij invasieve handelingen en bij de omgang met steriele materialen. Telkens eenmalig en zonder dat contact gemaakt wordt met omgevingsmaterialen zoals telefoon, apparatuur, toetsenbord, dossier en schrijfgerei. Niet steriele handschoenen worden in ieder geval gedragen bij: het aanbrengen en verwijderen van gips, wanneer contact met bloed of lichaamsvochten kan optreden. Dit geldt in het bijzonder bij postoperatief gips waarbij een wonddrain is achtergelaten; het tellen van de gazen en bepalen van het bloedverlies. Bij het gebruik van ioniserende straling (C-boog) is het dragen van een persoonlijke dosimeter wettelijk verplicht. Volg de specifieke richtlijnen van de dienst Fysische Controle voor het aanvragen en het gebruik van deze dosimeter. Beheer apparatuur en middelen Iedere OK-medewerker en medisch specialist is verplicht de houdbaarheids- of onderhoudsdatum te checken vóór gebruik van een apparaat of medisch hulpmiddel. Iedere OK-medewerker en medisch specialist is verplicht de houdbaarheids- of onderhoudsdatum te checken vóór het toedienen van medicatie (medicatie dubbelcheck). Iedere OK-medewerker en medisch specialist is vaardig in het bedienen van de apparatuur. Incidenten Melden Iedere OK-medewerker en medisch specialist meldt incidenten volgens de VIKAprocedure Tevens is er een specifieke melding in het VIKA systeem mogelijk ten behoeve van procedurele onregelmatigheden OK. (Door incidenten te melden krijgen we zicht op (potentieel) risicovolle situaties). Tellen van gazen, instrumenten, naalden en medische disposables Voor de ingreep en aan het eind van de ingreep dienen alle gazen, naalden, instrumenten en medisch disposables te worden geteld. Dit wordt genoteerd in de interne (KWS) Surgical Safety checklist. Bij het niet correct zijn wordt de chirurg door de OK-verpleegkundige op de hoogte gebracht. Deze beslist of er bv. een röntgen onderzoek / hertelling dient plaats te vinden. Bij géén actie wordt de melding van niet correct zijn in het patiëntendossier opgenomen. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

26 Basisafspraken GEDRAGSCODE CENTRAAL OK UZBRUSSEL Het document Basisafspraken gedragscode Centraal OK UZ Brussel heb ik gelezen. Hierdoor heb ik kennis genomen van de gedragsregels Centraal OK UZ Brussel. Deze zijn mij duidelijk en ik zal conform deze afspraken mijn werkzaamheden uitvoeren. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

27 Bijlage 2a - Surgical Safety Checklist/Time Out Intern : KWS patiënt selektie Versie dd. 5/10/2012 Bijlage 2b: definitie sturingsvariabelen Deze dient aangevuld te worden in volgende versie van het OK-reglement en zodra beschikbaar. R e g l e m e n t C e n t r a a l O K U Z B r u s s e l 2 9 / 1 0 / v a n 2 5

Basisafspraken Operatiecentrum Jeroen Bosch Ziekenhuis November 2011

Basisafspraken Operatiecentrum Jeroen Bosch Ziekenhuis November 2011 Basisafspraken Operatiecentrum Jeroen Bosch Ziekenhuis November 2011 U bent werkzaam op het operatiecentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ten behoeve van een veilige, professionele en prettige werkomgeving

Nadere informatie

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP)

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Communicatie en overdracht Preoperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk

Nadere informatie

Instrument TOP 2015 CTC: Dossierscreening. Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting Tijdstip antibiotica

Instrument TOP 2015 CTC: Dossierscreening. Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting Tijdstip antibiotica Instrument TOP 0 CTC: Dossierscreening Ziekenhuis: Datum: Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting Tijdstip antibiotica Stopmoment : Anesthesioloog evalueert: zie punt t/m Dossier + - + - + -

Nadere informatie

Algemene voorzorgsmaatregelen

Algemene voorzorgsmaatregelen Algemene voorzorgsmaatregelen Afdeling Hygiëne en infectiepreventie Persoonlijke hygiëne medewerkers Nagels: Haar: - houd nagels kort en schoon - borstel vuil voorzichtig met een nylon borstel onder de

Nadere informatie

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam Utrecht, mei 2015 1. Inleiding Bij brief van 29 januari 2015

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Utrecht, juni 2015

Rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Medisch Spectrum Twente te Enschede. Utrecht, juni 2015 Rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Medisch Spectrum Twente te Enschede Utrecht, juni 2015 Inspectie voor de Gezondheidszorg Rapport Toezicht Operatief

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Dagbehandeling

Welkom op de afdeling Dagbehandeling Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen die geopereerd worden Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis op de afdeling

Nadere informatie

Instrument TOP: Dossierscreening. Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting

Instrument TOP: Dossierscreening. Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting Instrument TOP: Dossierscreening Ziekenhuis: Datum: Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting Tijdstip antibiotica Nakijken op anesthesielijst Nvt: Stopmoment : Anesthesioloog evalueert: zie punt

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Amphia Ziekenhuis te Breda.

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Amphia Ziekenhuis te Breda. Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek Toezicht Operatief Proces cardiothoracale chirurgie in het Amphia Ziekenhuis te Breda Utrecht, mei 2015 1. Inleiding Bij brief van 29 januari 2015 bent u geïnformeerd

Nadere informatie

Afdeling Chirurgie en Dagbehandeling

Afdeling Chirurgie en Dagbehandeling Afdeling Chirurgie en Dagbehandeling Opgenomen worden in een ziekenhuis is niet prettig. U komt niet alleen in een andere omgeving terecht. Er staat ook een onderzoek, behandeling of operatieve ingreep

Nadere informatie

ZNA Stuivenberg Operatiekwartier

ZNA Stuivenberg Operatiekwartier Informatiebrochure voor studenten Auteur Claessens Lina Publicatiedatum 1/06/2015 Trefwoorden Studenten OK ZNA ST 1 / 8 Inhoudsopgave Naam van de afdeling ZNA Stuivenberg Operatiekwartier... 1 Informatiebrochure

Nadere informatie

ZIEKENHUISHYGIENE in UZ Leuven: BASISPRINCIPES VOOR ASO s, Coassistenten & Stagiairs

ZIEKENHUISHYGIENE in UZ Leuven: BASISPRINCIPES VOOR ASO s, Coassistenten & Stagiairs ZIEKENHUISHYGIENE in UZ Leuven: BASISPRINCIPES VOOR ASO s, Coassistenten & Stagiairs 2017 Inhoud Algemene voorzorgsmaatregelen Specifieke voorzorgsmaatregelen MDRO beleid Infectieknop I. Algemene voorzorgsmaatregelen:

Nadere informatie

Chirurgische dagbehandeling met lokale anesthesie

Chirurgische dagbehandeling met lokale anesthesie Chirurgische dagbehandeling met lokale anesthesie In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname op de Chirurgische Dagbehandeling (CDB) van het Radboudumc voor een kleine operatieve behandeling

Nadere informatie

Afdeling dagverpleging

Afdeling dagverpleging Afdeling dagverpleging Wat is dagverpleging? Dagverpleging is bedoeld voor patiënten die een onderzoek, behandeling of operatie ondergaan, waarvoor een korte (bed)opname met verpleegkundige zorg nodig

Nadere informatie

REGIO OK AUDIT. Datum 2014 OK-Regio audit Tell me. Show me. Ziekenhuis REGIO AUDIT OP HET OK-COMPLEX

REGIO OK AUDIT. Datum 2014 OK-Regio audit Tell me. Show me. Ziekenhuis REGIO AUDIT OP HET OK-COMPLEX OP HET -COMPLEX Datum Auditoren INPUT TERUGKOPPELING NAAR AFDELING Waar kan deze afdeling trots op zijn? Noem drie onderwerpen die goed geregeld zijn op deze afdeling. 1 2 3 Wat heeft deze afdeling nog

Nadere informatie

dagopname op de afdeling dagbehandeling

dagopname op de afdeling dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Informatiebrochure Anesthesie bij heelkundige ingreep

Informatiebrochure Anesthesie bij heelkundige ingreep Informatiebrochure Anesthesie bij heelkundige ingreep 1 2 Inhoud Inleiding? 3 Wat is Anesthesie? 4 Keuze Anesthesie? 4 Algemene Anesthesie 5 Regionale Anesthesie 6 Anesthesie kent tegenwoordig weinig verwikkelingen

Nadere informatie

dagopname op de afdeling Dagbehandeling

dagopname op de afdeling Dagbehandeling patiënteninformatie dagopname op de afdeling Dagbehandeling In overleg met uw arts heeft u besloten tot opname op de afdeling Dagbehandeling in het Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Op de afdeling Dagbehandeling

Nadere informatie

Instrument TOP CTC 2015: Dossierscreening. Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting

Instrument TOP CTC 2015: Dossierscreening. Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting Instrument TOP CTC 0: Dossierscreening Ziekenhuis: Item Aanwezig Afwezig Totaal Opmerking Toelichting Tijdstip antibiotica Beslismoment & (indicatiestelling) cardioanesthesioloog verantwoordelijk. Nakijken

Nadere informatie

Infobrochure. Chirurgisch. dagziekenhuis

Infobrochure. Chirurgisch. dagziekenhuis Infobrochure Chirurgisch dagziekenhuis Infobrochure Chirurgisch Dagziekenhuis Mevrouw, mijnheer, Deze onthaalbrochure is opgesteld om uw verblijf in het dagziekenhuis zo aangenaam vlot mogelijk te laten

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen

Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen Welkom op de afdeling Dagbehandeling Locatie Dordwijk en Zwijndrecht Informatie voor volwassenen Albert Schweitzer ziekenhuis april 2015 pavo 1003 Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Albert Schweitzer

Nadere informatie

Profielschets Operatiekwartier

Profielschets Operatiekwartier Algemene gegevens Afdelingshoofd: Sophie Bertrand 4704 Hoofdverpleegkundige: Ann De Troetsel 3686 Verantwoordelijk cluster 1: Anja Wils 4715 Verantwoordelijk cluster 2: 4716 Verantwoordelijk cluster 3:

Nadere informatie

Opname Afspraak opname volwassenen

Opname Afspraak opname volwassenen Opname Afspraak opname volwassenen U heeft zojuist samen met uw arts besloten dat u geopereerd wordt. Hoe gaat het nu verder? Afspraak maken bij de anesthesist Het is belangrijk dat u goed en veilig wordt

Nadere informatie

Plannen van operatiezalen op basis van capaciteitsmanagement Kan de stuurman wind en zeilen op mekaar afstellen?

Plannen van operatiezalen op basis van capaciteitsmanagement Kan de stuurman wind en zeilen op mekaar afstellen? Plannen van operatiezalen op basis van capaciteitsmanagement Kan de stuurman wind en zeilen op mekaar afstellen? Vanderwegen Luc Adjunct hoofdverpleegkundige operatiezaal Inleiding De activiteiten verricht

Nadere informatie

Onderwerp Criterium Toetsing Toelichting Bron Termijn. 1 januari 2011 aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk maakt waar de

Onderwerp Criterium Toetsing Toelichting Bron Termijn. 1 januari 2011 aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk maakt waar de Verantwoordelijkheden instelling Perioperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem Dit kan een elektronisch dossier zijn, maar kan ook 1 januari 2011 aanwezig zijn dat te allen tijde

Nadere informatie

Welkom met uw kind op de afdeling ODZ. Locatie Zwijndrecht

Welkom met uw kind op de afdeling ODZ. Locatie Zwijndrecht Welkom met uw kind op de afdeling ODZ Locatie Zwijndrecht Inleiding Binnenkort wordt uw kind opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis op de afdeling ODZ van locatie Zwijndrecht. De afkorting ODZ staat

Nadere informatie

Infectiepreventiebeleid EVO PDF Tools Demo

Infectiepreventiebeleid EVO PDF Tools Demo Infectiepreventiebeleid Ziekenhuis Gelderse Vallei Deze folder is bedoeld voor alle nieuwe medewerkers. Het bevat informatie over de afdeling infectiepreventie, afspraken, regels en maatregelen rondom

Nadere informatie

Een veilig verblijf in het LUMC. Dat doen we samen!

Een veilig verblijf in het LUMC. Dat doen we samen! Een veilig verblijf in het LUMC. Dat doen we samen! Hoe kunt u het verblijf van uw kind in het LUMC nog veiliger maken? INFORMATIE OVER DE OPNAME VAN UW KIND Hoe kunt u het verblijf van uw kind in het

Nadere informatie

Mohs Microchirurgie. bij huidkanker. Dermatologie. te vinden in de JBZ Zorgapp. Deze informatie is ook.

Mohs Microchirurgie. bij huidkanker. Dermatologie. te vinden in de JBZ Zorgapp. Deze informatie is ook. Deze informatie is ook te vinden in de JBZ Zorgapp. www.jbzzorgapp.nl Dermatologie Mohs Microchirurgie bij huidkanker Afspraak Dag en datum: Tijd: Waar:... dag...... uur Polikliniek Dermatologie Gebouw

Nadere informatie

Dagopname vanwege een chirurgische ingreep

Dagopname vanwege een chirurgische ingreep Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Dagopname vanwege een chirurgische ingreep z Dagopname vanwege een chirurgische ingreep 1 Binnenkort komt u voor een dagopname

Nadere informatie

Welkom met uw kind op de afdeling Dagbehandeling Locatie Amstelwijck

Welkom met uw kind op de afdeling Dagbehandeling Locatie Amstelwijck Welkom met uw kind op de afdeling Dagbehandeling Locatie Amstelwijck Albert Schweitzer ziekenhuis Juni 2014 pavo 1004 Inleiding Binnenkort wordt uw kind opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis op

Nadere informatie

Workshop infectiepreventie

Workshop infectiepreventie Workshop infectiepreventie Carolien Oldenkamp Berkelaar, deskundige infectiepreventie bestuurslid, trainer voorzitter a.i. Waar denk je aan bij infectiepreventie? Handhygiëne Bacteriën Schoonmaak Desinfectie

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal (plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm)

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal (plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm) Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal (plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm) In overleg met de behandelend arts is besloten tot het operatief verwijderen van osteosynthese materiaal

Nadere informatie

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC)

Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Handreiking klaarmaken en toedienen van medicatie op het operatiekamercomplex (OKC) Datum: 22-03-2016 Xander Zuidema, May Ronday en Peter Meijer namens de NVA Elsbeth Helfrich en Mirjam Crul namens de

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Operatiekwartier algemeen Moorselbaan Aalst Tel. 053/

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Operatiekwartier algemeen Moorselbaan Aalst Tel. 053/ Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Operatiekwartier algemeen Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053/721375 Pagina 1 Verwelkoming Gedurende jullie stageperiode hier bij ons op

Nadere informatie

Algemene voorzorgsmaatregelen

Algemene voorzorgsmaatregelen Algemene voorzorgsmaatregelen 1 Inleiding Deze richtlijn bestaat uit vier hoofdstukken, namelijk: 1. Persoonlijke hygiëne medewerker; 2. Handhygiëne medewerker; 3. Persoonlijke beschermingsmiddelen; 4.

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

DAGZIEKENHUIS VOOR KINDEREN. campus Sint-Lucas, campus Volkskliniek

DAGZIEKENHUIS VOOR KINDEREN. campus Sint-Lucas, campus Volkskliniek DAGZIEKENHUIS VOOR KINDEREN campus Sint-Lucas, campus Volkskliniek DAGZIEKENHUIS VOOR KINDEREN campus Sint-Lucas, campus Volkskliniek Beste ouder, Uw kind wordt binnenkort opgenomen voor een dagopname.

Nadere informatie

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen)

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) H.331690.0715 Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) 2 Inleiding In overleg met uw arts heeft u besloten dat u opgenomen wordt om pennen, schroeven of metalen platen die in uw lichaam

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën

Inleiding. Algemeen. Blijvende bacteriën Handhygiëne Inleiding Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u de overdracht van microorganismen, zoals bacteriën en virussen, kunt voorkomen. Uw handen wassen of desinfecteren zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter

Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Patiënten Service Bureau Kwaliteit en veiligheid voor de patiënt in het BovenIJ ziekenhuis! Madeleine Vervenne Rigter Schema PSB Check Check Check Check Check Intake Intake Intake Intake Gegevens Gegevens

Nadere informatie

Zweetklieroperatie. Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie maart 2015 pavo 0315

Zweetklieroperatie. Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie maart 2015 pavo 0315 Zweetklieroperatie Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie maart 2015 pavo 0315 Inleiding U heeft een afspraak op de polikliniek Chirurgie omdat u een zweetklierontsteking heeft. In deze folder

Nadere informatie

Poliklinische operatiekamer

Poliklinische operatiekamer CHIRURGIE Poliklinische operatiekamer Kleine ingrepen onder plaatselijke verdoving U heeft een afspraak op de Poliklinische operatiekamer. Datum: Tijd: uur U mag zich melden op de afgesproken dag en tijd

Nadere informatie

De afdeling Dagbehandeling

De afdeling Dagbehandeling De afdeling Dagbehandeling MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F0633-3415 april 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

H.366333.1215. Laparoscopisch verwijderen van eileiders en/of eierstokken met cystes

H.366333.1215. Laparoscopisch verwijderen van eileiders en/of eierstokken met cystes H.366333.1215 Laparoscopisch verwijderen van eileiders en/of eierstokken met cystes 2 Inleiding Uw gynaecoloog heeft u een eierstok en eileiderverwijdering via een kijkoperatie geadviseerd. Op deze manier

Nadere informatie

Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier

Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier Studie over de implementatie en het gebruik van de Safe Surgery Checklist in het operatiekwartier Individuele feedback Ziekenhuis : AZ Monica Erkenningsnummer : 682 Contactpersoon : Greet.Peeters@azmonica.be

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

Zweetklieroperatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op

Zweetklieroperatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op Zweetklieroperatie Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U heeft een afspraak op de polikliniek Chirurgie omdat u een zweetklierontsteking heeft. In deze folder leest

Nadere informatie

Toetsingskader TOP CTC 2015, richtlijn pre- per- en postoperatieve traject

Toetsingskader TOP CTC 2015, richtlijn pre- per- en postoperatieve traject Verantwoordelijkheden instelling Perioperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk maakt waar de patiënt zich bevindt in het preoperatieve

Nadere informatie

CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS B1-04 K12E-04

CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS B1-04 K12E-04 Sector Kritieke Diensten CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS B1-04 K12E-04 CHIRURGISCHDAGZIEKENHUISB104K12E04 17-8-2009 1 CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS UZ GENT 1. Concept Uit bekommernis om kwaliteitszorg en rekening

Nadere informatie

Verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost

Verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost Verpleegafdeling Chirurgie, locatie Oost Inhoud 1. Informatie over de opname en de operatie 3 1.1 Voorbereiding thuis. Wat verwachten wij van u? 3 1.2 Gesprekken voor uw operatie 4 1.3 Hoe geeft u veranderingen

Nadere informatie

Wat u vooraf moet weten Wat er vooraf moet gebeuren

Wat u vooraf moet weten Wat er vooraf moet gebeuren dagziekenhuis Wat u vooraf moet weten Wat er vooraf moet gebeuren Indien u geopereerd wordt, moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf de avond voor de ingreep (uiterlijk middernacht) niets meer mag

Nadere informatie

Persoonlijke hygiëne medewerkers

Persoonlijke hygiëne medewerkers Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Persoonlijke hygiëne medewerkers Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis

Nadere informatie

Dagopname locatie Leyweg

Dagopname locatie Leyweg Dagopname locatie Leyweg Informatie over dagopname U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Het kan zijn dat de informatie

Nadere informatie

Uw operatie in het dagcentrum

Uw operatie in het dagcentrum Uw operatie in het dagcentrum Een goede voorbereiding is het halve werk 1. Uw operatie in het dagcentrum Belangrijke informatie Binnenkort wordt u behandeld in het dagcentrum chirurgie van het Westfriesgasthuis.

Nadere informatie

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt.

In de bijlage treft u het definitieve rapport aan, uw reactie op het concept rapport is hierin verwerkt. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen LangeLand Ziekenhuis Raad van bestuur T.a.v. Postbus 3015 2700 KJ ZOETERMEER Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Afdeling B6. Afdeling B6. De medewerkers. Afdelingshoofd. Zorgcoördinator. Verpleegkundigen. Afdelingsassistenten. Specialisten

Afdeling B6. Afdeling B6. De medewerkers. Afdelingshoofd. Zorgcoördinator. Verpleegkundigen. Afdelingsassistenten. Specialisten Afdeling B6 In deze brochure vindt u informatie over de gang van zaken op afdeling B6 van Gelre Apeldoorn. Op deze afdeling worden patiënten verpleegd voor traumatologie, vaatchirurgie, urologie, gynaecologie,

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Voorbeelden informatiepakketten 5 Voorbereiding operatie 5.1 De patiënt wordt besteld De verpleegafdeling waar de patiënt verblijft wordt geïnformeerd dat de patiënt naar de operatieafdeling gebracht kan

Nadere informatie

Carpale-tunnel-syndroom

Carpale-tunnel-syndroom Chirurgie Carpale-tunnel-syndroom i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Bij het Carpale-tunnel-syndroom is een gevoelszenuw in de pols bekneld geraakt. De zenuw heet de Nervus Medianus of

Nadere informatie

Oefentekst voor het Staatsexamen

Oefentekst voor het Staatsexamen Oefentekst voor het Staatsexamen Staatsexamen NT2, programma I, onderdeel lezen bij Hoofdstuk 8 van Taaltalent deel 3 Methode Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen Katja Verbruggen Henny

Nadere informatie

UW OPNAME IN HET ZIEKENHUIS

UW OPNAME IN HET ZIEKENHUIS UW OPNAME IN HET ZIEKENHUIS WAT U MOET WETEN Wanneer? Datum: Uur: Waar meldt u zich aan? De kassa van kliniekgebouw K1 - K2 De kassa van kliniekgebouw K12 U wordt opgenomen op de dienst:.. Oncologie/0153

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

heelkunde 2 heelkunde 2 informatiebrochure AV Fistel informatiebrochure Sluiten laterale stoma

heelkunde 2 heelkunde 2 informatiebrochure AV Fistel informatiebrochure Sluiten laterale stoma heelkunde 2 heelkunde 2 informatiebrochure informatiebrochure AV Fistel Sluiten laterale stoma Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Voorstelling van de dienst 3. Ingreep: AV fistel 4. Preoperatieve onderzoeken

Nadere informatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie Preoperatieve screening (POS) Onderzoek voorafgaand aan een operatie Inhoud 3 Inleiding 4 De preoperatieve screening (POS) 7 Voorbereiding op de operatie 9 Rondom de operatie 12 Uw POS-afspraak (zie achterzijde

Nadere informatie

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015

Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen. donderdag 12 november 2015 Het voorkomen van verspreiding van micro-organismen Leervragen Hoe vindt besmetting plaats en wat zijn de risico s? Hoe kan een besmettingscyclus doorbroken worden? Persoonlijke hygiëne Handhygiëne Persoonlijke

Nadere informatie

Dagbehandeling Locatie Sportlaan

Dagbehandeling Locatie Sportlaan Dagbehandeling Locatie Sportlaan Informatie over Dagbehandeling U wordt gedurende 1 dag opgenomen voor een dagbehandeling. In deze folder leest u belangrijke informatie over deze opname. Dag en tijdstip

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--Chirurgische-daghospitalisatie--Normen--KB-25-11-1997.doc

Coordinatie--ZH--Chirurgische-daghospitalisatie--Normen--KB-25-11-1997.doc 25 NOVEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie chirurgische daghospitalisatie moet voldoen om te worden erkend BS 05/12/1997 Gewijzigd door: KB 13/07/2006 (art

Nadere informatie

Dagziekenhuis heelkunde

Dagziekenhuis heelkunde Dagziekenhuis heelkunde Infofolder daghospitalisatie Zorg dragen 2 Inleiding Binnenkort komt u naar het chirurgisch dagziekenhuis voor een kleine, heelkundige ingreep of een bepaalde therapie. Uw opname

Nadere informatie

H.327185.0416. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie)

H.327185.0416. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) H.327185.0416 Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) Inleiding Uw specialist heeft u verteld dat u geopereerd moet worden aan een kwaadaardige tumor in uw borst. Meestal is een kwaadaardige tumor

Nadere informatie

De operatieafdeling Welke route doorloopt u op de OK

De operatieafdeling Welke route doorloopt u op de OK De operatieafdeling Voordat u geopereerd wordt, is het belangrijk dat u ongeveer weet wat u te wachten staat. De opererend specialist, de anesthesioloog en hun teams zullen u dan ook zo goed mogelijk mondeling

Nadere informatie

Welkom op verpleegeenheid D2, de kinderafdeling van ons ziekenhuis. Ziek zijn is niet altijd even prettig, zeker niet als je in het ziekenhuis ligt.

Welkom op verpleegeenheid D2, de kinderafdeling van ons ziekenhuis. Ziek zijn is niet altijd even prettig, zeker niet als je in het ziekenhuis ligt. Welkom Hallo Welkom op verpleegeenheid D2, de kinderafdeling van ons ziekenhuis. Ziek zijn is niet altijd even prettig, zeker niet als je in het ziekenhuis ligt. Toch kan een ziekenhuisopname best fijn

Nadere informatie

Het mysterie van de bedden

Het mysterie van de bedden De patiënt op het juiste moment in het juiste bed: hoe doe je dat? Het mysterie van de bedden Uitdagingen en (mogelijke) oplossingen EVEN EEN REKENSOMMETJE OPNAMEN: DAGELIJKS 5 PATIENTEN (EXACT) LIGDUUR:

Nadere informatie

Borstamputatie. Borstamputatie. Ablatio

Borstamputatie. Borstamputatie. Ablatio Borstamputatie Ablatio In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om een borstamputatie te ondergaan ter behandeling van een tumor in uw borst. Het doel van de operatie is om het tumorweefsel

Nadere informatie

Afdeling B6 Chirurgie

Afdeling B6 Chirurgie Afdeling B6 Chirurgie In deze brochure vindt u informatie over de gang van zaken op afdeling B6 van Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Op deze afdeling worden patiënten verpleegd voor traumatologie, vaatchirurgie,

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie

Onderzoek voorafgaand aan een operatie Preoperatieve screening (POS) Onderzoek voorafgaand aan een operatie Inhoud 3 Inleiding 4 De preoperatieve screening (POS) 7 Voorbereiding op de operatie 9 Rondom de operatie 12 Uw POS-afspraak (zie achterzijde

Nadere informatie

Longziekten. Patiënteninformatie. Mediastinoscopie. Slingeland Ziekenhuis

Longziekten. Patiënteninformatie. Mediastinoscopie. Slingeland Ziekenhuis Longziekten Mediastinoscopie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Bij een mediastinoscopie onderzoekt de chirurg of langs de luchtpijp afwijkend weefsel of zieke lymfeklieren aanwezig zijn.

Nadere informatie

Biopsie Orthopedie Radboud universitair medisch centrum

Biopsie Orthopedie Radboud universitair medisch centrum Biopsie Orthopedie In overleg met uw behandeld arts heeft u besloten tot een biopsie op de afdeling Orthopedie van het Radboudumc. In deze folder vindt u informatie over deze operatie. Heeft u na het

Nadere informatie

Sneldiagnostiek huidkanker

Sneldiagnostiek huidkanker Sneldiagnostiek huidkanker In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het verwijderen van huidkanker door middel van sneldiagnostiek. Dat wil zeggen dat de patholoog binnen enkele uren kan

Nadere informatie

H.327185.0214. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie)

H.327185.0214. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) H.327185.0214 Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) Inleiding Uw specialist heeft u verteld dat u geopereerd moet worden aan een kwaadaardige tumor in uw borst. Meestal is een kwaadaardige tumor

Nadere informatie

Implementatie en gebruik van de checklist in het operatiekwartier Rapport 2013

Implementatie en gebruik van de checklist in het operatiekwartier Rapport 2013 Implementatie en gebruik van de checklist in het operatiekwartier Rapport 2013 Individuele feedback 2013 Naam van het ziekenhuis : - UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN (EDEGEM) Erkenningsnummer : Contactpersoon

Nadere informatie

Epidurale infiltratie. Pijnpoli

Epidurale infiltratie. Pijnpoli 00 Epidurale infiltratie Pijnpoli 1 Wat is epidurale infiltratie? De epidurale infiltratie is een soort ruggenprik waarbij een inspuiting tussen de wervels wordt toegediend. Hierbij wordt met een lange,

Nadere informatie

Keel-, neus- en oorheelkunde. Patiënteninformatie. Flapoorcorrectie (Otoplastiek) Slingeland Ziekenhuis

Keel-, neus- en oorheelkunde. Patiënteninformatie. Flapoorcorrectie (Otoplastiek) Slingeland Ziekenhuis Keel-, neus- en oorheelkunde Flapoorcorrectie (Otoplastiek) i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Flaporen of afstaande oren komen veel voor. De oorzaak is een misvorming van het kraakbeenskelet

Nadere informatie

Operatie aan overmatig zweten van handen en/of oksels

Operatie aan overmatig zweten van handen en/of oksels Operatie aan overmatig zweten van handen en/of oksels Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 1154 Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan overmatig zweten van handen en of oksels. In deze folder

Nadere informatie

Handhygiëne bezoekers CWZ

Handhygiëne bezoekers CWZ Handhygiëne bezoekers CWZ 2 Deze folder is bedoeld om u te informeren hoe u door eenvoudige handelingen als het wassen of desinfecteren van de handen, de overdracht van micro-organismen (zoals bacteriën

Nadere informatie

HET CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS

HET CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS HET CHIRURGISCH DAGZIEKENHUIS AFDELING D0 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 1. Wat moet u weten over het chirurgisch dagziekenhuis? 2 2. Wat brengt u mee? 2 3. Algemene richtlijnen 4 3.1

Nadere informatie

Vaatoperatie. Voor uw opname

Vaatoperatie. Voor uw opname Vaatoperatie Inleiding Deze folder is bestemd voor patiënten die een vaatoperatie zullen ondergaan. Om u voor te bereiden op wat komen gaat, schetsen wij hier een algemeen beeld van de gebeurtenissen rondom

Nadere informatie

diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis

diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis 14.001N-140312 diensthoofd Chirurgisch Dagziekenhuis Het Chirurgisch Dagziekenhuis voor een dag naar het ziekenhuis Binnenkort komt u naar het Chirurgisch Dagziekenhuis voor een ingreep en mag u normaal

Nadere informatie

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne

Verpleeghuis- woon- en thuiszorg. Handhygiëne Verpleeghuis- woon- en thuiszorg Handhygiëne Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds de Werkgroep Infectiepreventie als auteur wordt vermeld. Vergewis u er van dat u

Nadere informatie

Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen.

Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen. Toepassing richtlijn Doel: Het benoemen van maatregelen om het risico van overdracht van micro-organismen van medewerkers van Hap t Hellegat naar patiënten te verminderen. Kwaliteitseisen Infectiepreventie

Nadere informatie

Opheffen vernauwing plasbuis (Procedure Sachse of Otis)

Opheffen vernauwing plasbuis (Procedure Sachse of Otis) Opheffen vernauwing plasbuis (Procedure Sachse of Otis) In overleg met de behandelend arts heeft u besloten dat er een operatie aan uw plasbuis zal plaatsvinden. In deze folder leest u in grote lijnen

Nadere informatie

Afdeling Dagverpleging

Afdeling Dagverpleging Afdeling Dagverpleging Inhoud Algemeen... 3 Wat zijn uw rechten en plichten als patiënt?... 3 Voorbereiding... 3 Opname... 4 Voorbereiding op de ingreep, de behandeling of het onderzoek... 4 Anesthesie...

Nadere informatie

002936, te gebruiken tot 24 uur na 18-12-2013, 09:12.

002936, te gebruiken tot 24 uur na 18-12-2013, 09:12. 002936, te gebruiken tot 24 uur na, 09:12. Page 1 of 7 Document ID 002936 Versie 7 Titel Handhygiëne, Uitvoeren en toepassen van Specialisme JBZ breed document Definitie Dit protocol beschrijft hoe handhygiëne

Nadere informatie

Dagziekenhuis Heelkunde

Dagziekenhuis Heelkunde Dagziekenhuis Heelkunde Infofolder Daghospitalisatie Dagziekenhuis heelkunde 051/425 017 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt www.sintandriestielt.be info@sintandriestielt.be 12 Mei

Nadere informatie

Verdoving van het oog. Anesthesie

Verdoving van het oog. Anesthesie Verdoving van het oog Anesthesie Inleiding U moet binnenkort een oogoperatie ondergaan. Tegenwoordig wordt het merendeel van de oogoperaties onder plaatselijke verdoving verricht. Uw oogarts en/of de anesthesioloog

Nadere informatie

OK - PLANNING AFDELING HEELKUNDE VUMC EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET VU MEDISCH CENTRUM, AMSTERDAM

OK - PLANNING AFDELING HEELKUNDE VUMC EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET VU MEDISCH CENTRUM, AMSTERDAM OK - PLANNING AFDELING HEELKUNDE VUMC EEN ONDERZOEK IN OPDRACHT VAN HET VU MEDISCH CENTRUM, AMSTERDAM 27-06-2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Verwijderen zaadbal (Orchidectomie)

Verwijderen zaadbal (Orchidectomie) Verwijderen zaadbal (Orchidectomie) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het laten verwijderen van een zaadbal, een zogeheten orchidectomie. In deze folder leest u meer over deze operatie

Nadere informatie