Ik heb wel een manager, maar vergeet soms dat hij bestaat Tine Embrechts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik heb wel een manager, maar vergeet soms dat hij bestaat Tine Embrechts"

Transcriptie

1 Weekblad over en voor werk, met de beste jobaanbiedingen Zaterdag 16 en zondag 17 april 2011 JAN VERCAMST Voorzitter van de enige liberale vakbond ter wereld blz. 4 Time management NACHTDIEREN Thomas Blondeau stelt erotische bloemlezing samen blz. 13 BEROEPSGEHEIM Ik ben ook geschokt blz. 11 JOBAT.BE SITE VAN HET JAAR Ik heb wel een manager, maar vergeet soms dat hij bestaat Tine Embrechts jobs op jobat.be Jobs bij de Overheid vanaf blz. 14

2 EDITO THUIS Thuiswerkfonds beperkt fileleed. Het zijn van die berichten waar je ogen aan blijven haperen als je ze op het scherm voorbij ziet schuiven. Een thuiswerkfonds? Een ideetje van onze noorderburen blijkt bij een tweede, wat vastere kijk op de zaak. Daar werd het plan voor zo n fonds, een initiatief van een D66- kamerlid, eind februari positief ontvangen door een meerderheid in de Tweede Kamer. D66 vraagt aan de Nederlandse minister van Infrastructuur om 15 miljoen euro in het fonds te storten. Met dat geld per werkgever beperkt tot euro moeten vooral kleine en middelgrote ondernemers het zich kunnen veroorloven om hun personeel meer van thuis uit te laten werken. Die werkgevers hoef je volgens de initiatiefnemers achter het fonds al lang niet meer te overtuigen van het voordeel van thuiswerken. Waar het schoentje nog wel wringt, is bij de kost die het organiseren van thuiswerken initieel met zich meebrengt. Werknemers moeten immers voorzien worden van harden software om van thuis te kunnen werken. In Nederland Het Nederlandse kamerlid Verhoeven maakt vraagt D66 de zich sterk dat zowel de regering om kosten die werkgevers als de overheid zouden maken om thuiswerk via storten in een dit fonds te promoten zichzelf terugverdienen. Voor bedrijven zouden meer thuiswerkende medewerkers uiteindelijk een besparingsoperatie zijn minder kantoorruimte die tegelijk de productiviteit omhoog jaagt mensen werken liever omdat ze meer hun eigen agenda bepalen. De overheid doet de economie en de burger er dan weer een dienst mee. Minder werknemers op de baan betekent niet alleen minder files en die kosten de economie steeds meer geld maar ook minder fileleed voor de pendelaar. Of en hoe dit Thuiswerkfonds zal werken in de praktijk, en wat de resultaten ervan zullen zijn, is afwachten. Feit is dat dit een sterk signaal is waarmee het politieke niveau duidelijk maakt zich echt te bekommeren om het welzijn van haar burgers. Hoe lang wordt er in ons land al gezocht naar een oplossing voor het fileprobleem? Een probleem waar het ontoereikende openbaar vervoer in gedachten eigenlijk maar één oplossing voor bestaat: minder mensen op weg naar kantoor, en meer mensen thuis aan het werk. Als het Thuiswerkfonds in Nederland doet wat het belooft en werkgevers bereid zijn om hun afwachtende houding tegenover thuiswerk laten vallen, weten we bij dezen waar we de mosterd moeten halen. WIM VERDOODT HOOFDREDACTEUR JOBAT vijftien miljoen te fonds ter promotie van thuiswerk. Dat is een sterk signaal ARBEIDSVRAAG Ze zong Ol Man River van Frank Sinatra en had meteen de smaak weer te pakken. Haar comeback heeft uiteindelijk langer geduurd dan haar eerste carrière Will Ferdy herinnert zich in De Morgen het optreden dat de comeback van La Esterella inluidde. De zangeres overleed afgelopen maandag op 91-jarige leeftijd. Vijf maanden na een assessment heb ik nog steeds niets gehoord. Wat zijn mijn rechten als sollicitant? De wederzijdse rechten en plichten van de kandidaat-werkgever en sollicitant hebben de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad vastgelegd in de cao nr. 38 betreffende de werving en selectie van werknemers. Artikel 4 van de cao bepaalt dat de werkgever op verzoek van de sollicitant een bewijsschrift moet overhandigen waarop de datum en het uur van het selectiegesprek worden vermeld alsook de reden waarom de sollicitant niet in dienst wordt genomen. Deze verplichting geldt slechts wanneer de sollicitant aan de werklozencontrole is onderworpen. Indien je dus niet aan de slag was bij een andere werkgever op het ogenblik van het assessment, kan je dit stuk bij de werkgever vragen. Op die manier heb je alvast minstens onrechtstreeks recht op informatie over het al dan niet weerhouden van je kandidatuur. Voorts zijn de sociale partners in dezelfde cao een aantal gedragsregels overeengekomen in verband met de werving en de selectie van werknemers. Deze gedragsregels zijn geen dwingende bepalingen waarvan de niet-naleving gesanctioneerd kan worden. Het zijn veeleer aanbevelingen aan de werkgevers. Volgens een van de aanbevelingen moet de werkgever sollicitanten die beantwoorden aan de gestelde functie-eisen maar toch niet worden aangeworven, binnen een redelijke termijn schriftelijk op de hoogte brengen van de genomen beslissing. Elke werkgever wordt dus geacht u spontaan schriftelijk de genomen beslissing mee te delen. Daarnaast kan u ook met gebruik van uw recht op privacy meer informatie bekomen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de werkgever in het kader van de selectieprocedure tal van persoonsgegevens verwerkt. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht op rechtstreekse toegang tot uw gegevens. Dit betekent dat u altijd kennis mag hebben van uw gegevens. Belangrijk is wel dat uw recht op toegang niet automatisch betekent dat u een kopie krijgt van de gegevens. Door uw recht op toegang uit te oefenen, kan u achterhalen hoe men tot een bepaalde beslissing is gekomen. Om uw recht op toegang uit te oefenen, stuurt u de verantwoordelijke een brief of fax waarbij u een kopie voegt van uw identiteitskaart. Los van de toepasselijke rechtsregels, belet niets u uiteraard om enige tijd na afloop van een sollicitatiegesprek de werkgever om feedback te vragen. Geen enkele werkgever zal u dit ten kwade duiden. Wel integendeel. STIJN DEMEESTERE, ADVOCAAT BIJ LYDIAN JOBAT.BE/RECHTEN-PLICHTEN

3 Anseel & Denys Frederik Anseel en Jan Denys bekijken de arbeidsmarkt beurtelings door een kritische bril Qua allochtonen hebben we ruimschoots onze doelstellingen gehaald. We streefden naar 4 procent, het is bijna 6 procent geworden Reactie De Lijn: Resultaten vallen niet tegen In Jobat van 2 april (Diversiteit is hard Nieuwsblad een artikel van Dajo Hermans over de resultaten. Ook daar- labeur) stelt Jan Denys zich vragen over de resultaten van het diversiteitsbeleid van De Lijn voor allochtig cijfers bezorgd over de evolutie voor hebben we journalisten regelmatonen. Hij heeft ze niet gevonden, en (wat niet betekent dat ze ook worden vermoedt daardoor dat ze wat tegenvallen. In één beweging noemt hij de We hebben er alle begrip voor dat Jan opgenomen in de berichtgeving). communicatie van De Lijn niet transparant. Hij schrijft ook dat bedrijven nabij volgt, maar betreuren wel dat hij Denys ons diversiteitsbeleid niet van veel pers halen met aankondigingen, zonder kennis van zaken oordeelt over en dat maar weinig journalisten nagaan onze communicatie en de resultaten wat er van die beloftes in huis komt. van onze diversiteitsaanpak. Als hij ons Dat zijn veel boude beweringen. Helaas zijn ze niet gefundeerd. meteen alle resultaten bezorgd en een gecontacteerd had, hadden we hem Om te beginnen kunnen we Jan Denys en ander toegelicht. geruststellen: qua allochtonen hebben In tegenstelling tot wat hij schrijft, is de we ruimschoots onze doelstellingen informatie ook niet zo moeilijk te vinden. Googelen op De Lijn en alloch- gehaald. We streefden naar 4 procent, het is bijna 6 procent geworden. Omdat wij geloven dat diversiteit op de zochte informatie. Ook in de knipseltonen geeft al bij de vierde hit de ge- werkvloer rechtvaardig is, creativiteit databank Mediargus (die hij als woordvoerder wel zal kennen) was het bevordert en economisch noodzakelijk is, hebben we in 2006 een diversiteitsplan opgesteld. Daarin hebben we Op de website van het Vlaams parle- vermelde artikel makkelijk te vinden. onszelf een aantal streefcijfers opgelegd, met december 2010 als deadline. vinden op parlementaire vragen over ment zijn eveneens antwoorden te In 2008 hebben we gerichte acties gelanceerd om onder andere meer altiezaken.be is ook een en ander be- diversiteit bij De Lijn. En op emancipalochtonen aan te trekken. Het spreekt schikbaar. Goede communicatie vereist niet alleen transparantie, maar ook voor zich dat de kwaliteitsnormen ook voor deze doelgroep gelden. De Lijn het checken van informatie. Wij staan zal hierop nooit toegeven omwille van daarvoor ter beschikking van iedereen de diversiteitscijfers. die vragen over ons heeft. Een maand voor de streefdatum (30 De goede resultaten voor allochtonen november 2010) verscheen in Het zijn voor ons geen eindpunt. We blijven ijveren voor en werken aan meer diversiteit op de werkvloer. Niet alleen voor allochtonen, maar ook voor vrouwen, vijftigplussers en personen met een arbeidshandicap. Roger Kesteloot Directeur-generaal De Lijn Reactie Jan Denys Vooreerst ben ik oprecht zeer verheugd dat het diversiteitsbeleid bij De Lijn wel degelijk resultaten opwerpt. Des te jammerder dat dit niet beter in de pers gekomen is. Men refereert naar één specifiek artikel in het Nieuwsblad. Dat lijkt me toch wat weinig in vergelijking met de pers die werd gehaald toen de plannen werden aangekondigd. Ik neem er akte van dat er nadien wel degelijk communicatie hierover is geweest maar dat de pers dit blijkbaar niet heeft opgenomen. Daar heeft De Lijn een punt. Het is inderdaad mogelijk dat de pers goede verhalen over integratie van allochtonen niet opneemt. Als dat zo is dan kunnen we dit enkel betreuren. Het zal ten slotte ook De Lijn niet ontgaan zijn dat mijn uitspraken steeds in de voorwaardelijke zin werden gedaan. CARTOON

4 INTERVIEW Jan Vercamst, voorzitter van het ACLVB Syndicaal rijmt goed op liberaal Wie in ons land praat over vakbonden, denkt doorgaans alleen aan het rode, socialistische, ABVV en het groene, christelijke ACV. Over de kleinere blauwe, liberale vakbond ACLVB bestaan er heel wat vooroordelen en misverstanden. Tekst: Jan Bosteels / Foto: Koen Bauters Niemand kan die vooroordelen beter de wereld uit helpen dan Jan Vercamst, sinds vier jaar voorzitter van de ACLVB en een vurig pleitbezorger van het sociaal liberalisme. De 56-jarige Vercamst is al meer dan de helft van zijn leven 33 jaar om precies te zijn actief in de liberale vakbond, na eerst twee jaar voor de RVA gewerkt te hebben. Volgend jaar viert uw vakbond zijn 120ste verjaardag. Tijd voor een feestje en misschien een naamsverandering? Uit een ledenenquête blijkt dat de mensen zich goed voelen onder de liberale banier. Onze naam, Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België, is wel een mondvol, maar we zullen die niet zomaar veranderen. Wel kiezen we misschien voor een rebranding en de roepnaam De Liberale Vakbond. We zijn namelijk de enige liberale vakbond ter wereld. Sommigen noemen het een contradictio in terminis. Niet volgens ons: het ene steunt het andere, syndicaal rijmt goed op liberaal. Een groot verjaardagsfeest komt eraan. Al onze kandidaten voor de sociale verkiezingen van 2012 zullen worden uitgenodigd. Vanwaar kwam destijds uw eigen keuze voor de liberale vakbond? Thuis waren we kleine middenstanders: we baatten met drie gezinnen een schoenmakerij uit. Een zaak die voldoende opleverde om ervan te kunnen leven en om te gaan studeren. Rijk zijn we er niet van geworden, dat hoeft ook niet, maar alle vijf de kinderen hebben kunnen studeren wat ze wilden. Mijn vader was actief in het liberale gedachtegoed van de gemeentepolitiek van Wortegem-Petegem en die vlooien heb ik ook in mijn pels meegenomen. Hebt u nooit overwogen om de stap naar de politiek te zetten? Ik heb daar een juiste en duidelijke keuze in gemaakt. Er bestaat goede politiek, maar het is soms ook een lelijk gewring en dat is niet mijn ding. Mijn roeping was, zo ontdekte ik bij de RVA, me in te zetten voor werknemers, werkzoekenden en werklozen, en zo kwam ik bij de liberale vakbond terecht. Ik heb hier mijn carrière kunnen uitbouwen. Ik begon in het archief, tussen de parlementaire vragen. Als autodidact heb ik me opgewerkt door de sociale dienst en de juridische dienst, daarna op het West-Vlaams terrein als propagandist. Van 1989 tot 2007 was ik Vlaams gewestsecretaris. Sinds 2007 bent u voorzitter. Waar staat uw organisatie voor? Onze vier pijlers zijn vrijheid, verantwoordelijkheid, solidariteit en verdraagzaamheid. Die trachten wij te verkopen in de bedrijven en dat werkt goed: sinds 2006 is het ledenaantal met 18 procent aangegroeid tot een kleine Vorming van onze leden en militanten is voor ons heel belangrijk. In de overtuiging dat wie de middelen krijgt van het collectief om zich bij te scholen, ook zijn verantwoordelijkheid zal nemen tegenover de maatschappij. ABVV en ACV hebben duidelijke banden met respectievelijk sp.a en CD&V. Hoe zit het tussen ACLVB en Open VLD? Het sociaal liberalisme is één onderverdeling onder de paraplu van het liberalisme, die de nadruk legt op de solidariteit. Dat is iets dat wel eens ontbreekt in het ultraliberalisme. Het liberalisme mikt op de zelfredzaamheid van het individu, wij vinden dat het individu kan en moet gered worden door het te beschermen via het collectief. Zo komt het dat we over bepaalde sociale kwesties, zoals brugpensioen, niet op dezelfde golflengte zitten als de liberale partij. Hebt u geen bevoorrechte relatie met de liberalen? Wij zijn politiek onafhankelijk en houden afstand van Open VLD. We zitten ook niet in het bestuur. Eigenlijk kan je spreken van een latrelatie tussen liberale vakbond, mutualiteit en partij. Ons congres van 2008 heeft me het mandaat gegeven om onze doelstellingen waar te maken via alle politieke kanalen. Ik heb contacten over de partijgrenzen heen. In Oost-Vlaanderen, waar ik vandaan kom, leeft het sociaal liberalisme wel sterker onder bepaalde mandatarissen uit de streek van Brakel, Aalst en Gent. De vakbond die niet graag staakt Kunt u een profiel schetsen van een typisch ACLVB-lid? Uit onze ledenenquête blijkt dat het mensen zijn die bewust kiezen voor het sociaal liberalisme. Een meerderheid wordt gevormd door arbeiders, alhoewel men ons vooral als een bediendenvakbond percipieert. Dat onderscheid tussen arbeiders en bedienen moet wat ons betreft trouwens zo snel mogelijk van de baan zijn. Leden kiezen voor onze individuele service voor werkenden én werklozen. De laatste jaren merken we trouwens een verhoogde instroom van jonge leden uit de bankensector. Op betogingen en bij stakingen zie je doorgaans geen blauwe vlaggen. Het syndicaal engagement is aanwezig bij onze mensen, maar op een andere manier dan bij de andere vakbonden. Wij kiezen in de eerste plaats voor overleg en hanteren de staking enkel als het ultieme actiemiddel. Onze mensen zijn geen barricadebouwers. Zij huiveren van onaangekondigde stakingen en gijzelingsacties. Onze mensen staken niet graag: het is een loonverlies en een verlies voor de economie. Wij geloven meer en meer in werknemersparticipatie.

5 04 05 Wat betekent werknemersparticipatie precies? Laat ik het voorbeeld nemen van Opel. In Duitsland zit vakbond IG Metall via het systeem van Mitbestimmung samen aan tafel met de werkgever. Zij participeren aan het beleid en beschikken over meer informatie dan Belgische vakbonden. Bij ons hollen werknemers en vakbonden vaak achter de feiten aan. We worden pas ingeschakeld als het misgaat, als al over herstructureringen is beslist. Via participatie kunnen we tijdig de maatregelen nemen om de werkzekerheid te beschermen. Met werknemersparticipatie was Opel nog in Antwerpen? De Vlaamse en federale regering hebben alle mogelijke inspanningen geleverd, maar het is nog wat anders als je als vakbond met de werkgever aan tafel zit in een orgaan dat het beleid uittekent, zoals dat in Duitsland het geval is. Vandaag worden we te veel geconfronteerd met Vlaamse en Waalse bedrijven waar de bazen ook maar bedienden zijn van een multinational. Onze gesprekspartners van vandaag hebben vaak geen beslissingsbevoegdheid, in tegenstelling tot twintig jaar geleden. Verzwakt u zich niet als vakbond door minder te staken? Neen. Wilde stakingen, gijzelingsacties of blokkades zijn niet direct aan ons besteed. Onze mensen zijn niet zo militant, ze houden wel van kleine en ludieke acties. Zo deelden we op 8 april paaseitjes uit aan pendelaars om onze boodschap voor een sociaal Europa en tegen de afbraak van onze koopkracht te laten doorklinken. Historisch heeft de liberale vakbond nooit het conflict opgezocht. Maar onlangs heeft uw vakbond het IPA (Interprofessioneel Akkoord) afgewezen en zelfs gestaakt. Na maanden van onderhandelen vond ik dat we een mooi resultaat hadden bereikt en heb ik het IPA met vuur en vlam verdedigd. Voor de stemming werd het duidelijk dat er geen sprake meer zou zijn van afgesproken loonsverhogingen, maar mogelijk wel van een indexsprong. Er was nog heel wat werk aan het eenheidsstatuut en het ontslagrecht. Ik begrijp dus dat onze mensen nee hebben gezegd, al bleven wij ook daarna bereid tot verdere onderhandelingen. Toen dat categoriek werd geweigerd, hebben wij samen met het ABVV gemanifesteerd eind februari en op 4 maart. Ondertussen heeft de regering de loonnorm gebetonneerd in een KB: geen loonsverhoging dit jaar en maximum 0,3% in Wij zijn niet gelukkig met de vastlegging van de loonnorm. Dit KB druist trouwens in tegen de conventies op Europees en internationaal vlak. De door België geratificeerde conventie 154 van het IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) verbiedt maximum loonnormen en de beperking van vrijheid van collectieve onderhandelingen. Dat geeft ons sterke argumenten om de loonnorm te betwisten. Te veel kennis gaat verloren Zijn vakbonden nog nodig in onze tijd? Zeker wel. Solidariteit is meer dan ooit nodig. Steeds meer mensen hebben het moeilijk om rond te komen. 16 procent van de Belgen krijgt de eindjes niet aan mekaar geknoopt. De uitdaging voor een vakbond is ook naar die mensen om te zien. En dat niet alleen via uitkeringen, maar ook via loopbaanbegeleiding om ze naar het arbeidscircuit te leiden. Brugpensioen levert vaak ook maar een hongerloon op. Vroeger was het onder sociale druk bijna verplicht. Wij pleiten voor vrije keuze. Moeten mensen niet langer en massaler aan het werk? Uit de evaluatie van het Generatiepact zal blijken dat het systeem van brugpensioen aan het uitdoven is. We zullen aan een gemiddelde pensioenleeftijd van zestig jaar zitten. Wij pleiten voor een leeftijdsbewust humanresourcesbeleid. Sommige mensen kunnen de fysieke belasting niet meer aan. Ze willen wel langer werken wanneer de stress en het arbeidsritme worden aangepast. Kan er dan gepraat worden over minder verdienen als je ouder wordt? Oudere werknemers zijn duur, luidt het. Men ziet de werknemer te veel als een productiefactor, zonder te kijken naar de ervaring en de kennisoverdracht. We hopen dat werkgevers meer en meer doordrongen worden van het idee van competentiemanagement. Mensen die fysiek minder presteren, kunnen wel kennis overdragen en dat moet ook worden beloond. Nu gaat er nog te veel kennis verloren. Bedrijven moeten meer investeren in mensen en opleidingen, niet alleen in machines en computers. Zelf besteden wij vijf procent van ons totale budget aan vorming. Zo blijven we langzaam maar zeker groeien en openbloeien tot een vakbond met een toekomstgerichte sociaal-liberale visie. Bij ons hollen werknemers en vakbonden vaak achter de feiten aan. We worden pas ingeschakeld als het misgaat, als al over herstructureringen is beslist

6 TIME MANAGEMENT Tijd besparen zoals de Groten We leven maar één keer, er valt zo veel te beleven, we hebben maar twee handen en er is zo weinig tijd. Wat te doen? Tim Christiaens, expert in time management, schreef er een boek over. Tijd is een schaars goed: dat geldt net zo goed voor de president van Europa als voor een vrijwilliger bij het Rode Kruis. Tekst: Maud Oeyen / Foto: Koen Bauters Het hoeft niet de verbazen dat Tim Christiaens geen seconde te vroeg of te laat is voor ons gesprek. Dat ben ik toch een beetje aan mezelf verplicht, klinkt het met een veelbetekenende glimlach. De auteur, econoom van opleiding en oprichter van de Time Management Company, is ervan overtuigd dat iedereen in staat is om zijn tijd efficiënter in te vullen. Zijn laatste boek, Win tijd op jouw manier, biedt een overzicht van talloze traditionele en meer recente technieken en organisatiesystemen. Om echt tot een beter beheer van je tijd te komen, is er nood aan een individuele aanpak en degelijke opvolging. Welke methode het best werkt, verschilt volgens Christiaens dan ook van persoon tot persoon. Om die stelling meteen de nodige kracht bij te zetten, laat Christiaens in zijn (doe)boek tien mensen aan het woord die het ver geschopt hebben binnen hun eigen vakgebied. Allemaal houden ze er een geheel eigen visie op na wanneer het gaat over het invullen en beheren van hun tijd. Zo laat de Nederlandse mediamagnaat Joop van den Ende optekenen dat hij liever geen tijd wil besteden aan tijdsbeheer. Ik heb er wel voor gezorgd Je zou al iemand parttime in dienst moeten hebben om gewoon nee te zeggen Goedele Liekens dat ik de juiste mensen om me heen heb om in alle vrijheid zonder tijdsdruk te kunnen werken. Dat begint met een goede persoonlijke assistente, wat eigenlijk ook een vorm van time management is. Buitengewone mensen Het geldt voor wel meer prominente getuigen in dit boek: Herman Van Rompuy, Hans Bourlon, Jacques Rogge, Goedele Liekens: allemaal hebben ze wel iemand ter beschikking die afspraken voor hen regelt of agenda s voor hen invult. Zo kan ik het ook, zou een door tijdsgebrek geteisterde lezer kunnen denken. Natuurlijk zijn de tien getuigen in dit boek buitengewone mensen, weet ook Tim Christiaens. Maar ze zijn ooit wel begonnen als doodnormale werknemers zoals jij en ik. Ze hebben een intensief traject afgelegd om te komen waar ze nu staan. Tijd is een schaars goed, en dat geldt net zo goed voor de president van Europa als voor een vrijwilliger bij het Rode Kruis. Alcohol verlaagt efficiëntie De tips van de bedrijfsleiders en hoogwaardigheidsbekleders in Christiaens boek hebben inderdaad niet zelden een universele draagwijdte. Ik schrap bewust tv-kijken. Ik vind dat een ongelofelijk tijdverlies, zo zegt Geert Noels. Jacques Rogge heeft het dan weer over de regel van 6 x 6 x 6 bij powerpointpresentaties. Dat wil zeggen 6 slides, 6 punten op elke slide en elk punt 6 woorden. Een vergadering mag voor Rogge maximaal 45 minuten duren. Goedele Liekens heeft zich bekwaamd in het nee zeggen, en dat blijkt ook meer dan nodig te zijn: Elke dag komen er vijf tot tien aanvragen binnen. Je zou al iemand parttime in dienst moeten hebben om gewoon nee te zeggen. Inge Vervotte, die zich naar eigen zeggen vroeger nog wel eens kon laten gaan, heeft in de loop der jaren het uitgaan moeten schrappen. Wat ook heel wat tijd bespaart, is het vermijden van alcohol. Geert Noels: Alcohol verlaagt je efficiëntie enorm. Ik ben gestopt met alcohol te drinken en probeer selectief te zijn wat recepties betreft. Geen feestjes, geen tv, geen wijn: een efficiënt leven lijkt niet meteen een prettig leven. Het meest efficiënt zijn zij die recht op hun doel afgaan, bij voorkeur zonder omwegen. Het is maar de vraag of zoiets wel altijd wenselijk is. Tim Christiaens: Veel mensen die naar ons toekomen, verdrinken in het werk, zowel op professioneel als op privégebied. Als je even doorvraagt, blijkt dat sommigen helemaal geen helder doel voor ogen hebben. In dat geval is de kans op tijdverlies reëel. In bepaalde kringen heeft time management misschien een negatieve bijklank, maar het sluit een prettig leven niet uit. Integendeel: als je je tijd efficiënter gebruikt en de juiste keuzes maakt, heb je net meer tijd om met creatieve en leuke dingen bezig te zijn. Vier uur slaap is (meestal) te weinig Stel dat we iedere nacht twee uur minder zouden slapen: wat een geweldige tijdsbesparing zou dat zijn! Moleculair biologe Christine Van Broeckhoven kan ervan meespreken. Zij slaapt naar eigen zeggen vier uur per nacht. Toen ik kinderen kreeg, heb ik heel veel moeten schrappen. Ook slaap heb ik opgeofferd. Ik heb geleerd om toe te komen met vier uur slaap, en ik doe dat nog altijd, zo getuigt Van Broeckhoven in Christiaens boek. Het klinkt verleidelijk om tijd te besparen door minder te slapen, maar het is een methode die lang niet door iedereen kan worden toegepast, weet Liesbet Van Houdenhove, psychologe en gedragstherapeute aan de Slaapkliniek van UZ Gasthuisberg. Knippen in je slaap houdt ernstige risico s in voor je fysieke en mentale gezondheid. Hart- en vaatziekten, diabetes en depressies kunnen allemaal gelinkt worden aan een chronisch slaaptekort. Zet professor Van Broeckhoven haar gezondheid dan niet ernstig op het spel? Niet noodzakelijk, zo blijkt, want sommige mensen hebben nu eenmaal minder slaap nodig. Van Houdenhove: De zogenaamde kortslapers komen inderdaad toe met vier uur slaap per nacht, zonder dat hun functioneren eronder lijdt. Ze slapen diep en ononderbroken. Na een kleine vijf uur worden ze uitgerust wakker. Het zijn de grote gelukzakken in onze maatschappij. Vaak zijn het heel productieve mensen. Of je een kortslaper bent of niet, is wellicht een erfelijke zaak, al blijft de precieze genetische oorzaak onbekend. Het is overigens ook mogelijk dat je tot de categorie van langslapers behoort. In dat geval heb je tot twaalf uur slaap per nacht nodig om overdag naar behoren te kunnen functioneren.

7 Met De Kakkewieten repeteerden we 13,5 uur per dag We ondervonden aan den lijve hoe druk een BV het kan hebben: het duurde even voor we Tine Embrechts te pakken kregen. Sorry dat je zo lang hebt moeten wachten, maar dat is echt niet uit kwade wil. Het is puur uit verstrooidheid. Tine Embrechts bekent dat ze weer last heeft van het einde-speelseizoen-syndroom. Ze is uitgeput door het intensieve schema van vijf avonden spelen op een week. Na de hectische reeks voorstellingen van haar vriendenclub De Kakkewieten, onder de titel Apocalyps Wauw, die nu op zijn laatste beentjes loopt, speelt ze ook nog enkele avonden mee in Oogst, een tour de force van het gezelschap Stan. Van nature ben ik een vrij georganiseerde mens, maar met het ouder worden lukt het me steeds slechter om alles goed geregeld te krijgen. Ik denk altijd dat mijn agenda heel overzichtelijk is, maar repeteren en spelen met De Kakkewieten is telkens zo energievretend dat mijn dagen uiteindelijk altijd drukker worden dan ik eerst inschatte. Het probleem is dat ik vaak de fout bega om tussendoor kleine dingen aan te nemen, zoals het inspreken van stemmen voor tekenfilms en luister-cd s of opnames voor een programma als De Kazakkendraaiers. De weken voor de première van Apocalyps Wauw repeteerden we 13,5 uur per dag: van half tien s ochtends tot elf uur s avonds. Dat is zwaar, zeker als je het moet zien te combineren met het runnen van een gezin. Omdat mijn man fulltime werkt, komt het koken en het regelen van kinderopvang op mijn schouders terecht. Thuis moeten rushen om alles in orde te krijgen en daarna nog moeten vertrekken om te gaan spelen, wordt na een tijdje dodelijk. Ik kies er ook bewust voor om mijn kinderen zoveel mogelijk te zien. Zo is het voor mij belangrijk dat ik hen zelf van school kan afhalen. Daarom probeer ik al mijn professionele activiteiten binnen de schooluren in te plannen. Een helse klus, zo blijkt. Ik heb een manager om me te helpen met het beheren van mijn agenda, maar ik vergeet soms dat hij bestaat. Hij is vooral bezig met contractbesprekingen en met de planning van mijn tv-werk, maar hij heeft zeker al honderd keer gezegd dat hij me met veel plezier ook uit de nood wil helpen met andere dingen. Dat ik tegen beter weten in alles zelf probeer te regelen, leidt soms tot vervelende toestanden. Ik kan immers niet goed nee zeggen. Ik ben heel slecht in time management omdat ik simpelweg te veel opdrachten aanneem. Mijn dagen zijn systematisch te kort. Ik moet mezelf ook verplichten om alles direct in mijn agenda op te schrijven. Ik ben daar heel old-fashioned in: een iphone heb ik niet. Haar gezin minder verwaarlozen staat op nummer één qua prioriteiten voor de toekomst, maar er is ook nog iets anders dat knaagt. Waar ik absoluut geen tijd meer voor heb, is muziek maken. Die grote liefde van mij is de voorbije jaren volledig op de achtergrond verdwenen. Op m n dertigste had ik nochtans tegen mezelf gezegd dat ik terug gitaarles zou nemen en weer eigen nummers zou gaan schrijven. En wat is het resultaat? Vijf jaar later ligt mijn gitaar nog steeds onaangeroerd, ergens onder een kast. (pvd)

8 WERKBEELD Technische Orthopedie België (TOB) Foto s: Bart Dewaele Op 1 januari 1993 zag Technische Orthopedie België (TOB) het levenslicht. In zijn begindagen telde het bedrijf slechts enkele medewerkers, vandaag biedt de overkoepelende holding Eureka Alliantie werk aan een kleine honderd mensen. De orthopedische technici die voor de groep werken, zijn gespecialiseerd in het produceren van orthesen en prothesen. Waar orthesen in de eerste plaats lichaamsdelen ondersteunen of corrigeren (denk aan steunzolen, korsetten of schedelhelmen), zorgen prothesen voor de vervanging van een ontbrekend lichaamsdeel. TOB werkt nauw samen met ziekenhuizen, dokters en patiënten om steeds naar een zo persoonlijk mogelijke oplossing te zoeken. Heel wat prothesen moeten op maat gemaakt worden. In de jaren negentig speelde het bedrijf een pioniersrol bij het ontwikkelen van de computergestuurde knie. TOB levert ook hulpmiddelen als rolstoelen en krukken. (mo) JOBAT.BE/WERKBEELD Bekijk meer foto s van dit bedrijf.

9 ACTUA Werkloosheid laaggeschoolde jongeren blijft torenhoog Met zijn ze, de 18- tot 24-jarigen die vandaag aan de slag zijn in Vlaanderen. In haar rapport Jongeren op de Vlaamse arbeidsmarkt brengt de VDAB het profiel van de Vlaamse werkende en werkzoekende jongeren in kaart. Opvallend: Vlaanderen doet het naar Europese normen uitstekend, al ondervinden ook hier vooral laaggeschoolde jongeren nog altijd (te) veel problemen. Tekst: Maud Oeyen In de internationale rankings scoort Vlaanderen op het vlak van jongerenwerkloosheid opmerkelijk goed. In 2009 was 16 procent van de Vlaamse beroepsactieve jongeren werkloos. Ter vergelijking: voor de hele EU was dat 20 procent. De jeugdwerkloosheidsgraad ligt in Vlaanderen ook veel lager dan in Wallonië, waar in 2009 bijna een derde van de beroepsactieve jongeren zonder werk zat. Buurland Nederland is zonder meer de beste leerling van de klas: in hetzelfde jaar was amper 6,6 procent van de jongeren daar werkloos. De oorzaak van die goede resultaten is bekend. Net als in Denemarken en Oostenrijk combineren jongeren in Nederland hun studies vaak met een job. Dat vergemakkelijkt de overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt. Je zou het een cultuurverschil kunnen noemen, zegt André Van Hauwermeiren van de VDAB-studiedienst, al benadrukt hij meteen dat men voorzichtig moet omspringen met de cijfers. Een jongere die elke week twee uur werkt, staat geregistreerd als werkend. Je kan dat nochtans moeilijk een volwaardige job noemen. Horeca en toerisme Meteen na de koksopleiding een eigen restaurant beginnen, is niet echt verstandig André Van Hauwermeiren, VDAB-studiedienst Vlaamse studenten kiezen er veel minder vaak voor om nog voor ze afgestudeerd zijn aan de slag te gaan. Ook daarover bestaan cijfers: in 2007 werkte in Vlaanderen zo n 18 procent van de studerende 20- tot 24-jarigen, tegenover gemiddeld 28 procent in heel de EU. Voor de afgestudeerde jongeren geldt vreemd genoeg het omgekeerde: in Vlaanderen zijn zij opvallend méér aan het werk dan gemiddeld in de EU. Bij ons werkt bijna 85 procent van de afgestudeerde jongeren tussen 20 en 24 jaar, in de EU is dat gemiddeld voor slechts 71 procent het geval (zie grafiek). Bijna alle jongeren (zo n 95 procent) werken als loontrekkende. Niet onlogisch, vindt Van Hauwermeiren. We raden jonge mensen aan om toch eerst wat praktijkervaring op te doen voor ze de stap zetten om zelfstandige te worden. Meteen na de koksopleiding met een eigen restaurant beginnen, is niet echt verstandig. Meer dan de helft van de jonge werknemers is terug te vinden in de commerciële dienstensector, en dan vooral in de sectoren van horeca en toerisme, waar zowat een kwart van het personeel uit min-25-jarigen bestaat. Veel jongeren vinden ook werk als uitzendkracht, in de persoonlijke dienstverlening, de kleinhandel en de bouwsector. Een job in een café of hotel is vaak tijdelijk en niet zelden deeltijds. Bijna een derde van de werkende jongeren werkt deeltijds, al is dat vooral omdat ze doorgaans geen andere keuze hebben. Eén op drie jongeren heeft een tijdelijke job, terwijl uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van hen liever vast werk zou hebben. De eerste slachtoffers Het hoge aandeel tijdelijke en deeltijdse statuten bij de jongste leeftijdscategorie heeft dan weer tot gevolg dat jongeren over het algemeen veel gemakkelijker en goedkoper te ontslaan zijn. Dat verklaart samen met een gebrek aan ervaring waarom jongeren in geval van crisis vaak de eerste slachtoffers zijn. Daar staat tegenover dat ze meestal ook de eersten zijn om te profiteren van een heropleving van de arbeidsmarkt. Als de economie weer aantrekt, zijn jonge arbeidskrachten juist erg gegeerd. Vooral laaggeschoolde jongeren blijven het in alle omstandigheden erg moeilijk hebben om een plaatsje te veroveren op de arbeidsmarkt. In 2008 nochtans een goed jaar was bijna een kwart van de laaggeschoolde jongeren een jaar na afstuderen nog werkloos. Laaggeschoolden maken jaarlijks nog ongeveer 15 procent uit van de totale groep schoolverlaters. Concreet wil dat zeggen dat ieder jaar meer dan jongeren de school verlaten zonder een diploma secundair onderwijs. Van Hauwermeiren: We zien het aantal laaggeschoolde jongeren niet naar beneden gaan. Dat is verontrustend, want het aantal jobs die voor hen toegankelijk zijn, gaat wél in dalende lijn. Door de crisis zijn er weer veel van dat soort jobs weggesaneerd, en die komen niet allemaal terug. Aandeel jongeren, al dan niet in opleiding en werkend of niet-werkend 100% ,4% 81,6% Vlaanderen In opleiding Werkend Niet-Werkend 28% 84,7% 72% EU 15,3% Vlaanderen 71% 29% Twee tegenstrijdige arbeidsmarktsituaties in Vlaanderen: studerende jongeren zijn veel minder aan het werk dan gemiddeld in de EU, afgestudeerde jongeren juist veel meer EU Niet in opleiding Bron: VDAB

10 Rand gevallen Haakneus maakt succesvol Hebt u een haakneus, wijde neusgaten en ogen die ver uit elkaar staan? Of bent u een vrouw met een hoog voorhoofd, een grote gleuf tussen neus en bovenlip en zware wenkbrauwen? Dan is de kans niet gering dat u een aardig bedrag op uw bankrekening hebt staan. Britse experts onderzochten het uiterlijk van de meest succesvolle mensen in het Verenigd Koninkrijk, onder wie de Hertog van Westminster, miljardair Lakshmi Mittal, Heineken-erfgename Charlene de Carvalho en Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj. Wat bleek? De steenrijke onderzoeksobjecten deelden opvallend vaak dezelfde gezichtskenmerken. Het is duidelijk niet langer alleen het innerlijk dat telt. Mensen met een wipneus hoeven vooralsnog gelukkig niet te wanhopen. Mark Tiley, marketingdirecteur bij MyJobGroup dat de studie bestelde liet alvast optekenen dat de uitverkoren gelaatstrekken niet allesbepalend zijn. Wanneer je succes wil hebben bij het zakendoen, is het vooral van belang dat je op het juiste moment op de juiste plaats zit. School-privébalans uit evenwicht Van de muziekschool naar de sportvereniging, van de dansles naar de Chiro, snel huiswerk maken, via de chat vriendinnen entertainen en ondertussen dat Facebook-profiel niet vergeten te updaten U dacht dat uw generatie de enige was die te lijden had onder de toenemende druk van de 24-uursmaatschappij? Think again. Ook kleine kinderen krijgen het steeds moeilijker om hun school-privébalans in evenwicht te houden en te voldoen aan alle eisen van hun omgeving. Volgens onderzoek van het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis lijdt een op de drie kinderen aan stress en angst. Een op de tien kinderen heeft zelfs klachten die in de richting wijzen van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Ouders en verzorgers die zelf al het slachtoffer werden van een burnout, dragen dat vaak ook over op hun kinderen, zo blijkt nog. Lezend kind krijgt goede job Het valt te hopen dat de overspannen jeugd van tegenwoordig af en toe nog tijd vindt om een boek vast te nemen. Volgens een nieuwe studie van de universiteit van Oxford is lezen immers de enige buitenschoolse activiteit voor 16-jarigen die de kansen op een succesvolle baan gevoelig verbetert. Meisjes die op hun zestiende veel boeken lezen, hebben bijna 40 procent kans op een professionele of leidinggevende baan tegen de tijd dat ze 33 jaar zijn. Niet-lezende meisjes hebben daarop slechts 25 procent kans. Ook lezende jongens (58%) weten het vaker ver te schoppen dan niet-lezende jongens (48%). Wetenschapper Mark Taylor volgde in totaal mensen, allen geboren in Hij ging na aan welke buitenschoolse activiteiten zij deelnamen op zestienjarige leeftijd en onderzocht de staat van hun carrière 17 jaar later. Enkel de activiteit lezen blijkt een significante invloed uit te oefenen op de latere carrière. Sporten, met vrienden afspreken, naar de film gaan, musea bezoeken, concerten bijwonen of koken hebben althans wat jobkansen betreft geen effect. (mo) BEROEPSGEHEIM Jürgen Mettepenningen, theoloog e hebben een annus Whorribilis achter de rug. Het is een jaar geweest waarin de ene schok de andere volgde: Vangheluwe in april, 475 dossiers bij de Commissie Adriaenssens tussen april en juni, Operatie Kelk in juni, het rapport van Peter Adriaenssens in september, en ga zo maar door. We kregen de donkere en verborgen kant van de afgelopen decennia voorgeschoteld, en dat kwam hard aan. Zo hard dat vele mensen de kerk de rug toekeerden. Ik respecteer hun visie want ik ben ook geschokt door alles wat zich aan seksueel misbruik heeft afgespeeld in achterkamers. Langs de andere kant weiger ik de kerk te reduceren tot al dat slechte nieuws. Als kerkhistoricus weet ik immers dat er van de kerk ook veel goeds is uitgegaan en nog steeds uitgaat. Knagend geweten De voornaamste les die ik uit mijn turbulente hoofdstuk met aartsbisschop Léonard heb getrokken, is dat ik altijd en overal mezelf moet blijven. Naast de moeilijkheden die onze professionele samenwerking met zich meebrachten, was immers mijn geweten gaan knagen. Dat is lastig want als woordvoerder zou je de nodige afstand moeten kunnen nemen. Of ik ooit nog iemands woordvoerder zou willen worden? Ja, maar dat is nu niet aan de orde, aangezien ik een uitdagende job heb op de studiedienst van CD&V en ook nog verbonden ben aan de K.U.Leuven. Ik hou van doceren. Momenteel geef ik het vak ontwikkeling van een christelijke identiteit. Heel boeiend, want de studenten voelen zich aan de theologische faculteit weliswaar christen, maar toch is het niet eenvoudig om de eigenheid ervan te omschrijven en te duiden. Het thema, de vragen van de studenten en mijn stijl creëren een cocktail die maakt dat we tijdens de colleges samen ernstig nadenken. Als studenten naar mijn mening polsen, repliceer ik met de vraag wat ze er zelf van vinden. Zo wordt het uitgangspunt van de ander duidelijk en wordt het makkelijker om daarop in te spelen vanuit je eigen perspectief. Naastenliefde Ik voel me eerder gids dan docent. Ik wil die jongeren iets meegeven. Namelijk dat ze steeds het onderscheid moeten kunnen maken tussen wat belangrijk is en wat bijkomstig. En dat ze, wat ze later ook meemaken, zich dienen op te trekken aan wat belangrijk is. Zeker in crisistijden is het zaak om terug te keren naar je eigen essentie. Dat is zo in het bedrijfsleven, in de politiek en in ieder menselijk leven, denk ik. Wat de kerk betreft, ligt die essentie niet in een programmaverklaring, maar is die gestoeld op de figuur van Jezus Christus. Christenen zijn per definitie mensen die Christus navolgen. Al heeft het geloof een heel persoonlijk karakter, voor iedere christen gelden kerntaken als de liturgie en de naastenliefde. Die kerntaken, dat is de essentie van de kerk. (pvd) Ik ben ook geschokt maar weiger de kerk te reduceren tot al dat slechte. Ik weet dat er ook veel goeds uitgaat van de kerk

11 MIJN LOON Wat doe je voor job? Ik ben onderhoudstechnicus bij ArcelorMittal in Zelzate, al 26 jaar lang. Ik moet de installaties onderhouden en breuken herstellen. De onderhoudscycli zijn nu met de crisis korter geworden. Zo moeten de machines minder lang stilstaan en dalen de kosten. Doe je je job graag? Ja, in ons team van acht man heerst een toffe sfeer. Mijn job is ook elke dag anders. Ik werk in een vierploegensysteem, en doe dus veel nachten en weekends. Van mijn sociaal leven schiet soms niet veel over PASCAL VAN KERREBROECK (48), SINT-AMANDSBERG Beroep: onderhoudstechnicus Privé: getrouwd Brutoloon: à euro Nettoloon: euro Extra: hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques, premies voor nacht- en weekendwerk, winstdeelname Wat vind je van je inkomen? Ik vind dat de staat veel afhoudt van mijn loon, de belastingen zijn echt wel hoog in ons land. Zeker van de premies voor weekendwerk blijft er niet veel over. Mensen die werken, zouden toch meer mogen overhouden vind ik. Ook het verschil tussen arbeiders en bedienden is niet nodig. Spaar je? Ja, maar niet voor iets specifiek. We gaan wel graag kamperen. We reizen dan rond in heel Europa, eigenlijk naar overal waar we met de auto geraken. Of we trekken er eens op uit met de moto. Waar droom je van? Een wereldreis zou ik graag nog eens maken. Australië, Canada, Thailand: die landen spreken ons enorm aan. Wat is je grootste kost? De huishuur en de energiekosten. Waar kan je echt geen geld aan geven? Aan veel uit eten gaan en dure reizen. Op vakantie koken we elke dag zelf. Wat zou je doen als je de lotto wint? Een eigen huis kopen. Dat moet geen overdreven grote villa zijn. Zo een vierkant huis met een tuintje spreekt ons wel aan. Onze tafel kunnen buitenzetten en voor vrienden een barbecue doen... meer moet dat niet zijn. Een praktische keuken vind ik ook belangrijk. En een afwasmachine! Dat hebben we nu niet. (mr) LUNCHTIME Handjes draaien, koekebakkevlaaien ***** Klein maar fijn: dat geldt niet het minst voor het eethuisje t Koekebakske op de Antwerpse Vrijdagmarkt. Gelukkig is het al laat op de middag wanneer ik het zaakje binnenkom: er is plaats genoeg. Gastvrouw Ellen heet me meteen hartelijk welkom. De zon schijnt met tussenpozen en de deur staat open. Het is toch niet te koud zo? Een groot deel van de kleine huiselijke ruimte wordt ingenomen door de keuken gesitueerd achter een toog van wijnkistjes waar Ellen al haar gerechten vers klaarmaakt. Iedere dag staat ze om zes uur op. Dan begint ze met het bakken van quiches en taarten, zodat t Koekebakske om half negen de deuren kan openen. Glas-in-lood De eerste gasten springen rond die tijd immers binnen om hun tanden te zetten in een van de maar liefst zes ontbijtformules. Een eenvoudig ontbijtje kan je al krijgen voor 4,50 euro. Voor de meest uitgebreide formule een brunch met onder andere een glaasje spumante, omelet en huisgemaakt gebak tel je een kleine 15 euro neer. Wie op vrijdag tijdens het ontbijt door de grote glas-in-loodramen naar buiten kijkt, ziet op de markt de openbare verkoop van meubels plaatsvinden. Ons overdaadje Ook rond lunchtijd is het aanbod aan artisanale gerechtjes uitgebreid. Bokes en bagels heb je in alle vormen en maten, zowel zout als zoet. Ik bestel de bokes met geitenkaas, honing en een notenmengeling (4,50 euro). Het bord dat ik krijg in de vorm van een grote vis ligt goed vol: vier dikke en malse boterhammen, twee witte en twee donkerbruine, stevig belegd met de uitgekozen lekkernijen. Hier ga je duidelijk niet met honger naar buiten. Op de kaart ook een echte klassieker die je tegenwoordig niet vaak meer tegenkomt: bokes met spek en bruine suiker. Soep en taco s zijn eveneens te verkrijgen. Een beetje specialer zijn de wentelteefjes met tomaat en spek. Maar de échte specialiteit van het huis zijn zoete en hartige pannenkoeken. De kraakverse pannenkoekgerechten krijgen namen mee als ons gigantje, ons overdaadje en ons snoepertje (die laatste met marsepein, amaretto, amandelschilfers, chocoladesaus en room). Wegens de beperkte ruimte is er niet altijd voldoende plaats in het eethuisje. Bij mooi weer heb je gelukkig wel de mogelijkheid om buiten plaats te nemen op het terras. Ook reserveren is mogelijk. t Koekebakske is gesloten op maandag en donderdag. t Koekebakske Leeuwenstraat Antwerpen jobat.be/lunchtime

12 FOCUS OVERHEID Jobhoppen tussen Vlaams en federaal Een statutair ambtenaar van de Vlaamse overheid kan sinds enkele jaren de overstap maken naar de federale overheid en omgekeerd. Hoewel werknemers in vele gevallen hun anciënniteit en functieniveau kunnen behouden, blijkt het systeem nog maar weinig gebruikt. Tekst: Barbara Vandenbussche Wanneer medewerkers van de Vlaamse overheid overstappen naar federale diensten, behouden ze hun anciënniteit, loon en verlof. De proeftijd valt weg Cindy Dewaele, Selor Binnen de Vlaamse overheid werd de mogelijkheid gecreëerd om vacatures open te stellen voor ambtenaren van de federale overheidsdienst, vertelt Karolien Geelen, Senior Relatiebeheerder bij Jobpunt Vlaanderen, het Vlaams agentschap dat personeel selecteert voor de Vlaamse overheid en lokale besturen. Via de procedure van de verruimde interne arbeidsmarkt tussen verschillende overheden, kunnen zij overstappen van federaal naar Vlaams niveau. Ze moeten dan enkel nog deelnemen aan een functiespecifieke selectieprocedure. Wie daar als eerste uit de bus komt, komt in dienst van de Vlaamse overheid, zonder proeftijd, en met de garantie dat ze bij hun overstap minstens hun loon behouden. Behoud van verworvenheden Wanneer medewerkers van de Vlaamse overheid overstappen naar federale diensten, behouden ze hun anciënniteit, loon en op te nemen verlof, vertelt Cindy Dewaele, business unit manager bij Selor. Ook hier valt de proeftijd weg. Voor het bepalen van hun graad bestaan er tabellen die alle equivalenten vastleggen tussen bepaalde niveaus en barema s. Het is in ieder geval geen drempel voor een overstap, hebben we gemerkt. Een voordeel van deze regeling is dat iemand die zonder hogeschooldiploma op een lager niveau is begonnen bij de Vlaamse overheid en doorheen de jaren bevorderd werd tot op een bachelor- of universitair niveau, die verworvenheden ook behoudt. Wat kunnen mensen dan verliezen wanneer ze van de Vlaamse naar de federale overheid overgaan? Enkel de zaken die gekoppeld zijn aan de functie op zich, zegt Cindy Dewaele. Wanneer je in je oude functie bijvoorbeeld een gevaarlijke taak had, was daar wellicht een gevarenpremie aan verbonden. Die is heel specifiek voor die bepaalde functie, en kan je dus niet meenemen naar je nieuwe job. Hetzelfde geldt voor eventuele premies voor weekend- of avondwerk. Lokale overheden Tot nog toe hadden de regels over deze mobiliteit enkel betrekking op Vlaams en federaal niveau, maar het aantal betrokken medewerkers wordt binnenkort fors uitgebreid. Er komt immers een regeling om mensen uit lokale besturen en provincies makkelijk te laten overstappen naar de diensten van de Vlaamse overheid en omgekeerd. Net als een regeling voor beweging tussen de verschillende lokale overheden en de provincies. Eens die nieuwe regeling voor mobiliteit naar de Vlaamse overheid erdoor komt, wordt er wel een proeftijd voorzien, zegt Karolien Geelen. Vermits de federaal- Vlaamse mobiliteit in deze richtlijnen wordt meegenomen, betekent dit dat ook die ambtenaren in de toekomst mogelijk een proeftijd zullen krijgen. Maar dat zien we als een voordeel voor beiden, omdat zowel de kandidaten als hun werkgever nog een uitweg hebben in het geval van een verkeerde match tussen persoon en functie. Ik verwacht dat het systeem dan ook meer gebruikt zal worden. Ook de salarisgarantie zal met de nieuwe regeling niet meer bestaan, geeft Karolien Geelen nog mee. Het salaris zal dan immers verbonden worden aan de graad van de vacante job, en niet aan het verleden van de overstappende werknemer. De rechten hebben te maken met het personeelsstatuut dat van toepassing is in de organisatie waar men naartoe gaat. Wat wel blijft, is de overname van de geldelijke anciënniteit. Zelden gebruikt Op dit moment wordt het systeem nog maar zelden gebruikt. De regeling bestaat dan ook nog maar enkele jaren, niet zo heel lang dus. Bovendien wordt er op dit ogenblik nog geen proeftijd voorzien, zegt Karolien Geelen. Daarnaast liggen de Vlaamse overheid en de lokale overheden dichter bij elkaar, zowel qua afstemming tussen profielen, gevraagde competenties als over de manier waarop selecties worden uitgevoerd. Wat dat laatste betreft kan Jobpunt Vlaanderen, omwille van het feit

13 12 13 COLUMN dat wij zowel selecties uitvoeren voor de Vlaamse overheid als voor de lokale besturen, er ook over waken dat selecties op een gelijke kwalitatieve basis worden uitgevoerd. De nieuwe regeling, waar de huidige interfederale mobiliteit in wordt opgenomen en die ook de mogelijkheid van een proeftijd zal inhouden, zal dus wellicht een sterkere mobiliteit op gang brengen. Ook Cindy Dewaele merkt dat de regeling maar vrij minimaal gebruikt wordt. Zowel de Vlaamse als federale overheid selecteren op basis van competenties. Tot één jaar terug nam Selor nog zelf de opdrachten voor de vaste aanwervingen bij de Vlaamse overheid op. Nu is er een protocol waarbij de Vlaamse overheid Jobpunt Vlaanderen dit autonoom, mits kwaliteitsgaranties, kan uitvoeren. Dus de eerste instroom bij de federale en Vlaamse overheid is vrij vergelijkbaar. Gelijkaardige protocols worden ook afgesproken met de andere regio s en gewesten. Dewaele ziet een eerder structurele oorzaak voor het beperkte gebruik: Voor een deel komt dat doordat de Vlaamse overheid te weinig deze carrièrepiste voor hun werknemers in de verf zet. Voor onze klanten binnen de federale overheid is het dan weer een nicheprocedure. Wanneer zij een openstaande job hebben, gaan ze die eerder voor een zo groot mogelijke kandidatenmarkt openstellen en niet alleen voor de mensen van de Vlaamse of federale overheid. Onze klanten zullen dus de klassieke weg van externe rekrutering volgen, waarbij de selectie openstaat voor iedereen, maar dat betekent voor de kandidaten van de Vlaamse overheid die solliciteren via deze weg dat zij niet kunnen genieten van de voordelen van de overstapregeling. Concreet komt het er dus op neer dat wanneer iemand van de Vlaamse overheid bij Selor solliciteert via de klassieke weg, hij of zij een aantal voordelen verliest. Het intussen bereikte niveau via bevordering vervalt, en er moet zelfs opnieuw een proefperiode worden gedaan. Ofwel volgt een kandidaat de klassieke weg, en verliest die wat hij of zij jarenlang heeft opgebouwd, ofwel moet de overheidsdienst een reeks van verschillende procedures opstarten waarbij ze telkens maar een deel van de arbeidsmarkt bereikt. Daarom zouden we liever zien dat alle specifieke regels, ook voor medewerkers van het Waals of Brussels gewest of van autonome overheidsbedrijven, samengesmolten worden tot één globale aanpak, waar men na de selectieprocedure kijkt waar kandidaten vandaan komen en wat ze kunnen meenemen. Het idee om in plaats van een diploma de elders verworven competenties (evc) als basis te nemen, is iets waar we al lang voor pleiten, en zou in dit geval ook uitkomst bieden. Vind jouw job bij de Overheid vanaf blz. 14 JOBAT.BE/COLUMN Nachtdieren Omdat ik behoefte had aan wat luchthartigheid in mijn leven, zocht ik andersoortig werk. Ik ging in op een verzoek om een erotische bloemlezing samen te stellen. Uit beroepseer wil je dan voorspelbare namen vermijden en uit liefde voor literatuur hoop je op verborgen talenten. De eerste avond in de openbare bibliotheek van Amsterdam bracht al meteen een frustratie en een ontgoocheling met zich mee. Want de vieze boekjes stonden zelden op hun plaats. Uit preutsheid of schaamte heeft iemand mij het werk toen grotendeels onmogelijk gemaakt. Wat er wel stond, was zo deprimerend slecht geschreven dat het impotentie in de hand zou werken bij verdere verspreiding. De helft van die bagger verscheen ook anoniem of onder pseudoniemen die terecht het daglicht schuwen. Gelukkig was er nog de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Na een paar weken schunnige en onderzoekende blikken van baliemedewerkers en boekverkopers te hebben verdragen, had ik genoeg materiaal om bij de uitgever in te dienen. Een halfuur later ging de telefoon. Mijn redactrice was zeer tevreden over mijn keuze. En mijn titel Voorspel was fantastisch maar euh... ze zochten toch een net iets commerciëlere naam. Gepikeerd het mag dan wel een viespeuk zijn, het is wel jouw kindje stelde ik Kletsnat en keihard voor. De redactrice zei me erop terug te komen. Ik mailde haar wat alternatieven. De uitgever kwam met een tegenvoorstel. De dag voor de deadline stuurde ik zo n zestig sms jes uit. Al wat enigszins werkzaam was in de creatieve sector, kreeg om tien uur s avonds de keuze tussen Voorspel en wat de uitgeverij wou. Mijn telefoon trilde de salontafel af. De stand ging gelijk op. De vrouwen kozen vooral de commerciëlere variant. Mijn meest dierbare vriendinnen vonden beide maar niks. Mijn tweede alternatief Nachtdieren kon op wat duimpjes omhoog rekenen. Een tv-presentatrice waarmee ik wel eens nachtelijke telefoongesprekken over de pijn van het dertiger-zijn voerde, stelde voor: Over pinguïns en andere dieren. Ze gaf toe geobsedeerd te zijn door de monogamie van die beesten. De Vlaamse dichter Andy Fierens (lees die man!) was het meest productief. Hij zei het hele restaurantgezelschap erbij te trekken. Het bracht pareltjes voort als Natte lippen, In het hol van de leeuw, Bekentenissen van een veroveraar, Zacht gilt het vlees, Het obscene paleis, In lichterlaaie, Smeulend kruid/t, Kruisgang, Smeulend en gekruid, De vleugelslag, Rood rillend en Schandelijk wezen. Een Vlaamse dichteres die soms voor de klas staat en wier naam ik u dus even onthou, meldde droogweg Hard in de kakker. Het werd toch nog gezellig op die eenzame woensdagavond. De volgende dag leverde ik de resultaten van mijn minienquête. Mijn favorieten liepen stuk op de marktinschattingen van de verkoopafdeling. Na nog een snelle toetsronde bij de collega s ging ik overstag. Deze zomer ligt er dus een prima erotische bundel in de winkel die alleen op de titel binnen zal lopen. De kop Nachtdieren gebruik ik wel eens voor wat anders. Thomas Blondeau werkt voor het Leids Universitair weekblad Mare. Vorig jaar verscheen zijn tweede roman Donderhart. Om de beurt schrijven hij en Ruth Lasters de werkweek van zich af.

14 Jobs bij de overheid Je wil een onthaalfunctie, een job als arbeidspsycholoog, coördinator cultureel erfgoed of IT-specialist? Het kan allemaal bij de overheid. Benieuwd wat de lokale, provinciale of federale overheden in ons land jou kunnen bieden? Ontdek alle boeiende overheidsjobs op volgende pagina s. Surf ook naar voor nog meer jobs. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen

15 Jobs OVERHEID 3 bij de 15 WERFT AAN De Hullu en Partners Architecten De stad Diest kent niet alleen een rijke geschiedenis, maar is ook een boeiende en veelzijdige stad waar het aangenaam is om te wonen en werken. Bovendien heeft de stad ook op vrijetijdsvlak heel wat in petto. Zo zorgt bijvoorbeeld het Cultuurcentrum jaarlijks voor een veelzijdige en originele programmatie. De stad Diest is op zoek naar (m/v): Aanwerving en aanleg van een wervingsreserve (2 jaar geldig) voor de volgende functies: COMMUNICATIEAMBTENAAR statutair dienstverband - voltijds 38u/week - weddeniveau B1-B3 minimum startsalaris euro bruto per maand Je taken: Je staat in voor de uitbouw van een communicatiebeleid, interne communicatie, externe communicatie (infoblad, coördineren en beheren van de stadswebsite, e-gouvernement,...) en inspraakbegeleiding (infovergaderingen, hoorzittingen,...). Je verzorgt de public relations van de stad. Je bent verantwoordelijk voor de dienst onthaal. Aanwervingsvoorwaarden: Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkwaardig diploma. DESKUNDIGE DIVERSITEIT contractueel dienstverband - voltijds 38u/week - weddeniveau B1-B3 minimum startsalaris euro bruto per maand Je taken: Je zorgt voor de coördinatie, de uitwerking en de uitvoering van het diversiteitsbeleidsplan van de stad Diest in samenspraak met de verschillende betrokken partijen. Je weet mensen te enthousiasmeren rond het thema diversiteit. Aanwervingsvoorwaarden: Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkwaardig diploma. DIRECTEUR CULTUURCENTRUM contractueel dienstverband - voltijds 38u/week - weddeniveau A1a-A3a minimum startsalaris euro bruto per maand Je taken: Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse, zakelijke en artistieke leiding van het cultuurcentrum. Je werkt geëngageerd in teamverband en weet mensen te motiveren. Je ontwikkelt in overleg met de verschillende betrokken partijen de missie en visie van het cultuur centrum. Je definieert en beheert de strategische projecten. Je zorgt voor een integrale en geïntegreerde werking met de andere partners van de stad Diest. Aanwervingsvoorwaarden: Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig diploma. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie (management). HOOFDTECHNICUS CULTUURCENTRUM contractueel dienstverband - voltijds 38u/week - weddeniveau B1-B3 minimum startsalaris euro bruto per maand Je taken: Je staat in voor het beheer van de gebouwen en het materiaal van het cultuurcentrum. Je zorgt voor de opvolging van dossiers i.v.m. vergunningen, verzekeringen, subsidies, belastingen, onderhoudscontracten, (brand)veiligheid, betreffende technische aangelegenheden. Je geeft leiding aan een ploeg technici en zaalwachters. Je werkt geëngageerd in teamverband en weet mensen te motiveren. Je draagt bij aan een veilige technische realisatie van voorstellingen in het cultuurcentrum. Je bent in staat om geluidsen lichtplannen op te maken en te interpreteren. Aanwervingsvoorwaarden: Je beschikt over een bachelordiploma of gelijkwaardig diploma. Je beschikt over een attest of diploma als theatertechnicus (= geluids- en/of lichttechniek) of je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring als theatertechnicus (= geluids- en/of lichttechniek). Houder zijn van een rijbewijs B. Preselectie: er wordt een preselectie voorzien indien het aantal geldig ingediende kandidaturen meer dan 40 bedraagt. Ons aanbod voor deze vacatures: Er kan (maximaal) 10 jaar relevante privé-ervaring gehonoreerd worden. Je salaris wordt aangevuld met maaltijd cheques, gratis hospitalisatieverzekering, gratis woon-werk verkeer met het openbaar vervoer, fietsvergoeding en 35 dagen verlof. Interesse? Breng je sollicitatiebrief samen met een uitgebreid cv, een uittreksel uit het strafregister model 1 en indien vereist een kopie van je diploma en/of rijbewijs uiterlijk op 4 mei 2011 tegen ontvangstbewijs binnen op de personeelsdienst of stuur deze aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1, 3290 Diest (postdatum geldt als bewijs). Kandidaturen per mail worden niet aanvaard. Bijkomende inlichtingen kan je bekomen bij Anja Vleugels, diensthoofd personeelsdienst, tel of op > diensten > personeelsdienst > vacatures. In het kader van het lopende vernieuwingstraject, waarbij de Stad Harelbeke ( inwoners) evolueert naar een dynamische, efficiënte en toekomstgerichte organisatie, zijn we op zoek naar de volgende gemotiveerde medewerkers (m/v): BELEIDSMEDEWERKER FINANCIËN (A1a-A3a) Als rechterhand van de ontvanger waak je over het financieel beheer, geef je adviezen en werk je mee aan de integratie van de processen die vanuit de dienst Financiën verlopen. Je werkt mee aan de integratie van de nieuwe beleids- en beheerscyclus. DESKUNDIGE WELZIJN (B1-B3) Je operationaliseert het welzijnsbeleid van de stad. Je werkt daarvoor samen met verschillende adviesraden, werkt een educatief aanbod uit over diverse welzijnsthema s (o.a. ontwikkelingssamenwerking, gezinsbeleid, kinderopvang,...) en coördineert de stedenband van de stad. DESKUNDIGE MILIEU (B1-B3) Samen met de milieuambtenaar ben je een belangrijke speler in de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest en het milieubeleid van de stad. Je behandelt klachten, onderzoekt ter plaatse, voert toezichtsprojecten uit, enz. DESKUNDIGE IT (B1-B3) Je assisteert interne gebruikers bij het oplossen van hard- en softwareproblemen en je beheert de dagelijkse operationele werking van het computernetwerk in zijn totaliteit. Als supervisor voer je dienstoverkoepelende projecten uit. Samen met de gemeenten Deerlijk, Kuurne en Lendelede start Harelbeke een intergemeentelijk woonproject op. Met het woonproject (goedgekeurd voor 3 jaar met kans op verlenging) willen de vier gemeenten werken aan de kwaliteit van hun woningbestand. Daarom zijn wij op zoek naar een (m/v): PROJECTCOÖRDINATOR WONEN (B1-B3) Je operationaliseert de doelstellingen van het intergemeentelijke woonproject om het uitgestippelde woonbeleid vorm te geven. TECHNISCH MEDEWERKER WONEN (C1-C3 HALFTIJDS) Je voert diverse technische controles uit met als doelstelling het realiseren van een kwalitatief en duurzaam woningbestand in alle deelnemende gemeenten. ONS AANBOD: job in Harelbeke met glijdende werkuren brutostartloon volgens de wettelijke barema s (A1a-A3a: B1-B3: C1-C3: 878) relevante beroepservaring wordt gehonoreerd extralegale voordelen zoals maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering aantrekkelijke vakantieregeling heel wat opleidingsmogelijkheden INTERESSE: surf naar en lees alle informatie over de functies, voorwaarden en selectieprocedures meer info bij of solliciteer ten laatste op 2 mei 2011 voor deskundige Milieu, deskundige IT, projectcoördinator Wonen solliciteer ten laatste op 13 mei 2011 voor beleidsmedewerker Financiën, deskundige Welzijn en technisch medewerker Wonen houd alvast volgende data vrij voor de schriftelijke proef: 14 mei 2011 (deskundige Milieu en deskundige IT) en 28 mei 2011 (deskundige Welzijn, technisch medewerker Wonen en beleidsmedewerker Financiën) Diploma pas in juni? Geen probleem, laatstejaarsstudenten maken evenveel kans bij deelname aan onze selectieproeven

16 316 Jobs OVERHEID bij de Waar rust en bedrijvigheid samengaan Er leeft wat in Malle Mallenaren houden van het leven. Sla er onze evenementenen activiteitenkalender maar op na. Maar het zijn ook harde werkers, die deze gemeente in de loop van de jaren uitbouwden tot wat ze is: een complexloos regionaal knooppunt, dat zich kan meten met een kleine centrumstad als het aankomt op dynamiek, dienstverlening en sociocultureel aanbod. Met een sterk sociaal beleid voor ál onze inwoners, want bij ons valt niemand uit de boot. Malle als knusse thuishaven, jazeker, maar daar is voortdurend initiatief en gezond verstand voor nodig. Om dit Malle ook voor de volgende generaties te bewaren, kijken we geregeld uit naar enthousiaste nieuwe medewerkers. Zoals jij, als (m/v): Coördinator openbare werken voltijds (38/38) m/v niveau A1a-A3a (master) statutair Taak: Je hebt de leiding over de afdeling openbare werken, interne opdrachten. Alle werkzaamheden uitgevoerd door de eigen medewerkers van de diensten groen, gebouwen, wegen en magazijn worden door jou gecoördineerd. Budgetbeheer en advies aan het bestuur vormen een essentieel onderdeel uit van de taak. Schriftelijk examen: zaterdag 21 mei 2011 Mondeling examen: vermoedelijk dinsdagavond 31 mei 2011 Aanbod: vergoeding fiets of openbaar vervoer, maaltijdcheques 6 euro, 35 vakantiedagen, 14 feestdagen, hospitalisatieverzekering. Ben je geïnteresseerd in deze betrekking? Reageer dan onmiddellijk en download de brochure met meer info over functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden, bezoldiging op de website (link vacatures). Je kan de brochure ook opvragen bij de personeelsdienst op telefoonnummer , of via De kandidaturen voor deze functie moeten uiterlijk op woensdag 11 mei 2011 op de post afgestempeld zijn of kunnen tot dezelfde datum, tijdens de openingsuren, afgegeven worden bij het gemeentebestuur van Malle, dienst personeel, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle. Brasschaat is een groene gemeente die ligt aan de rand van de grootstad Antwerpen. Als lokaal bestuur trachten we de dienstverlening naar de zowat inwoners van Brasschaat zo optimaal mogelijk te organiseren. Hiertoe bouwden we een stevige organisatie uit met zo'n 400 medewerkers. Het gemeentebestuur van Brasschaat organiseert een selectieprocedure met een wervingsreserve van 2 jaar voor de voltijdse statutaire betrekking van een (m/v): HOOFDBIBLIOTHECARIS A1a-A3a Profiel: U bent minimaal 18 jaar U bent van onberispelijk gedrag en geniet van de burgerlijke en politieke rechten U bent in het bezit van ten minste een universitair diploma of een master diploma U bent in het bezit van één van navermelde diploma's of dit behalen ten minste 2 jaar na indiensttreding: de akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek OF het getuigschrift initiatie in de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde OF een professioneel of academisch hoger diploma op het gebied van het bibliotheekwezen U bent klantgericht en integer U bent resultaatgericht en nauwgezet U kan leiding geven, organiseren, plannen, coördineren, motiveren en stimuleren U beschikt over goede redactionele eigenschappen U bent bereid om uw kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen U bent bereid om buiten de normale diensturen prestaties te verrichten. Als deze uitdaging u aanspreekt, kunt u een inschrijvingsformulier, de volledige functiebeschrijving en de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden verkrijgen bij het Gemeentebestuur, dienst personeel en onderwijs, Frilinglei 1, 2930 Brasschaat (tel fax Sollicitaties moeten uiterlijk 18 mei 2011 binnen zijn. Aalst is een aangename, aantrekkelijke en actieve stad, die met een klantgerichte dienstverlening bijdraagt tot het welzijn van haar burgers. Op dit moment richt de stad Aalst een selectie in voor de mandaatfunctie van Stadssecretaris De stadssecretaris is de eerste adviseur van de stad evenals de verbindingspersoon tussen het stedelijk ambtenarenkorps en de stedelijke bestuursorganen (gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen). Hij/zij heeft in deze scharnierfunctie, op het knooppunt van administratie en beleid, een belangrijke coördinatierol. Profiel: Je bent in het bezit van een masterdiploma en kan terugblikken op minimum 5 jaar ervaring in een leidinggevende functie. Wat bieden wij? Een uitdagende job in een boeiende en veelzijdige werk omgeving. De verloning is decretaal bepaald (bruto 6 187,37 /maand), maar ervaring wordt in aanmerking genomen. U kan ook rekenen op extralegale voor delen (hospitalisatieverzekering, maaltijd cheques, ) en een aantrekkelijke verlof regeling. U wordt aangesteld voor een periode van 10 jaar (2x verlengbaar). Hoe solliciteren? door een aangetekende, per post verzonden sollicitatiebrief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 3 te 9300 Aalst door een per fax bezorgde sollicitatiebrief ( ) door een met ontvangstbevestiging te sturen naar: door tegen ontvangstbevestiging te worden afgegeven op de dienst Personeel-Selecties, Keizersplein 21, 9300 Aalst door online te solliciteren op en gebruik referentienummer VA796 De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgesteld op zondag 15 mei Meer info? De volledige selectieprocedure kan worden aangevraagd bij de dienst Personeel-Selecties, Keizersplein 21 te 9300 Aalst op het telefoonnummer of het adres: Selectieprocedure: De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een assess ment en een mondeling gedeelte. Elk gedeelte is eliminerend. Het schriftelijk gedeelte van de selectie vindt plaats op zaterdag 18 juni Het assessment vindt plaats in de loop van de maand augustus Het mondeling gedeelte vindt plaats op maandag 19 september VG. 549/B Torhout is een levende stad in het hart van de provincie West-Vlaanderen, met bijna inwoners. 200 personeelsleden zetten zich dagelijks in om een waaier aan diensten te kunnen bieden aan de inwoners. Het stadsbestuur van Torhout zal overgaan tot de aanwerving van een (m/v): Preventieadviseur / Ambtenaar noodplanning FUNCTIE: De preventieadivseur / ambtenaar noodplanning staat enerzijds in voor de opvolging van alle aspecten i.v.m. Welzijn op het werk en anderzijds voor de coördinatie en efficiënte organisatie van de noodplanning. AANWERVINGSVOORWAARDEN: je bent houder van een bachelordiploma je bent houder van een bijkomend attest veiligheid niveau 2 Diensthoofd technische uitvoering FUNCTIE: Het diensthoofd technische uitvoering staat in voor de coördinatie van de werken van de technische dienst in eigen beheer (patrimonium, openbare werken, groen). AANWERVINGSVOORWAARDEN: je bent houder van een bachelordiploma richting bouwkunde, topografie of openbare werken je beschikt over minstens twee jaar relevante ervaring Stad Torhout is eveens op zoek naar een (m/v): Sportfunctionaris / Sportpromotor Deskundige openbare werken Meer informatie vind je op Er wordt voor alle functies een wervingsreserve aangelegd van drie jaar. Kandidaturen vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van het vereiste diploma dienen uiterlijk op 6 mei 2011 (poststempel geldt als bewijs) verstuurd naar het college van burgemeester en schepenen, Markt 1, 8820 Torhout. Een informatiebundel met de volledige toelatings- en aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving, berekeningswijze bezoldiging, enz. per functie kan bekomen worden via de personeelsdienst (tel. 050/ ) of de website

17 Jobs OVERHEID 3 bij de 17 zoveel talent Stedelijk Onderwijs Gent werft voor zijn BASISONDERWIJS volgende ambten aan voor indiensttreding op 1 SEPTEMBER 2011: directeur De Octopus m/v school voor buitengewoon onderwijs type 8 Drongensesteenweg 146, 9000 Gent directeur De Kleurdoos m/v Jenaplanschool - Onderwijsstraat 10, 9050 Ledeberg directeur Het Prisma m/v Freinetschool - Steenakker 4, 9000 Gent directeur De Piramide m/v Balsamierenstraat 18, 9000 Gent Functiebeschrijving en functieprofiel kan je voor iedere functie opvragen bij het Departement Onderwijs en Opvoeding. Interesse? Voor deze functies kan je je kandidaat stellen tot uiterlijk 2 mei 2011 via aan Voeg een curriculum vitae alsook een kopie van je diploma toe. Voor alle procedures wordt de eerste proef georganiseerd op 5 en/of 6 mei Departement Onderwijs en Opvoeding, Dienst Administratie Administratief Centrum Portus, 5 e verdieping Keizer Karelstraat 1, 9000 Gent Bij de Stad Gent worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. Industrieel ingenieur Hoofd van dienst Elektromechanica Patrimoniumbeheer Brugge is een stad in volle ontwikkeling, een stad met ambitie die nieuwe uitdagingen niet uit de weg gaat. Ook jij kunt je steentje bijdragen. Stad Brugge organiseert namelijk volgende aanwervingsexamens met het oog op de statutaire benoeming van en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor m/v JOUW FUNCTIE JOUW PROFIEL Door dagelijks bestuur, coördinatie en leidinggeven zorg je voor een efficiënte werking van de dienst en het goed functioneren van de medewerkers. Je zorgt voor de opmaak en de opvolging van ontwerp- en uitvoeringsdossiers om duurzame ecologisch verantwoorde oplossingen voor het beheer, de instandhouding, de uitbreiding en de vernieuwing van de technische infrastructuur van de stad te verzekeren. Je verstrekt technisch advies en zorgt zo voor de ondersteuning van de stadsdiensten en het bestuur voor wat betreft elektromechanica en wagenparkbeheer. Je bent in het bezit van een diploma van master in de industriële wetenschappen (vroeger industrieel ingenieur) met specialisatie elektromechanica, aangevuld met 4 jaar relevante ervaring met betrekking tot de functie. Je hebt relevante kennis van ARAB, preventie en bescherming op het werk en van bedrijfs- en facility management. Je beschikt over leidinggevende vaardigheden, organisatievermogen en inzicht en je hebt een groot verantwoordelijkheidsbesef. Je communiceert vlot en je hebt respect voor de ambtelijke deontologie. Bruto maandsalaris op niveau A4a (met 4 jaar ervaring): 3 606,10. Diensthoofd erfgoedbewaking, veiligheid en techniek bij de Musea JOUW FUNCTIE JOUW PROFIEL Je organiseert de fysische, organisatorische en technologische beveiliging van de musea en je leidt de veiligheidscentrale van de stadsgebouwen. Je houdt de technische infrastructuur van de musea operationeel en je staat in voor de optimalisatie ervan. Je neemt de leiding over het museumatelier en stuurt de werkzaamheden aan. Je coördineert het technisch stockbeheer en de aankoop van het technisch materiaal. Je bent in het bezit van een diploma van industrieel ingenieur of master in de industriële wetenschappen én van een attest van leidinggevende A bewaking én je hebt minimum 3 jaar leidinggevende ervaring in een museale context. Je voldoet aan de wettelijke bepalingen voor het uitoefenen van een beroep in een interne bewakingsdienst. Je hebt verantwoordelijkheidszin en leidinggevende vaardigheden. Je hebt een groot veiligheidsbesef en je bent een organisatietalent. Je bent communicatief en je bent bereid om op onregelmatige tijdstippen te werken als de situatie dit vereist. Bruto maandsalaris op niveau A4a (met 3 jaar werkervaring): 3 606,10. Wil je weten wat jouw nettosalaris zou zijn, neem dan even contact op met onze dienst Loonadministratie BRU op het nummer De selectieprogramma s en de functieomschrijvingen kun je opvragen bij de Personeelsdienst, Riddersstraat 12 in 8000 Brugge. Tel.: ONS AANBOD Aangename werkomgeving, loon volgens wettelijke barema s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering na één jaar tewerkstelling, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer ) Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling. Stad Brugge hanteert gelijke kansen voor alle kandidaten, ongeacht geslacht of afkomst. HEB JE INTERESSE Richt je kandidaatstelling dan, samen met een kopie van het gevraagde diploma en voor diensthoofd erfgoedbewaking, veiligheid en techniek ook een kopie van het attest - en een uitgebreid curriculum vitae met opgave van de gevraagde werkervaring GGE tegen 2 mei 2011 (poststempel) per aangetekend of gewoon schrijven aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stadhuis, Burg 12 in 8000 Brugge of geef deze tegen ontvangstbewijs af in de Personeelsdienst, Riddersstraat 12 in 8000 Brugge. OPGELET!!! Kandidaatstellingen die, op datum van afsluiten, niet vergezeld zijn van een kopie van het diploma en in voorkomend geval van een kopie van het attest - en het cv mét opgave van de gevraagde ervaring, worden niet in aanmerking genomen.

18 Het gemeentebestuur van Middelkerke gaat over tot de aanwerving van 1 preventieambtenaar Hij/zij is eerstelijnsverantwoordelijke voor een optimaal en dynamisch beheer van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hij/zij is eerstelijnsverantwoordelijke voor de uitwerking, coördinatie en ondersteuning van het gemeentelijk beleid inzake welzijn op het werk overeenkomstig de van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen. Hij/zij is tevens de gemeentelijke noodplanningsambtenaar. Het betreft een aanwerving in voltijds vast dienstverband (schalen functionele loopbaan en rang: B1-B3). Bijzondere voorwaarden: houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau B overeenkomstig bijlage I bij het Rechtspositiebesluit Gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007 houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift van preventieadviseur minstens niveau 2 Er is een selectieproef voorzien (een schriftelijke en mondelinge proef). Bijkomende inlichtingen inzake voorwaarden en functiebeschrijving kunnen bekomen worden op de personeelsdienst (059/ of via website van de gemeente Kandidaturen worden ingediend via aangetekend schrijven bij het gemeentebestuur, t.a.v. dhr. Burgemeester, gemeentehuis Spermaliestraat Middelkerke, en dit uiterlijk 08/05/2011. zoekt LOGISTIEK MEDEWERKER m/v voor onmiddellijke indiensttreding bij een import- / exportbedrijf in de vleessector actief in Zuid-Amerikaans vlees en in volle expansie Profiel: * dynamische en enthousiaste team player * woonachtig omgeving Antwerpen * kennis van boekhouding, BTW-wetgeving en douaneformaliteiten zijn een pluspunt maar niet noodzakelijk * moet georganiseerd en nauwkeurig te werk kunnen gaan Aanbod: * een aantrekkelijk salaris + diverse extra-legale voordelen * doorgroeimogelijkheden in een jong team Godefriduskaai, 26 (bus 52) 2000 Antwerpen Tel. (+32) (0) Fax (+32) (0) Om onze positie als marktleider te verstevigen en gezien onze voortdurende expansie, zijn wij dringend op zoek naar: 1 KEY ACCOUNT MANAGER (m/v) - nationaal King Belgium, gevestigd in Genval, is een belangrijk distributiebedrijf van disposables voor catering en medische doeleinden als ook voor schoonmaakartikelen. King Belgium maakt deel uit van het Internationale beursgenoteerde concern Bunzl PLC (UK), waar meer dan medewerkers verantwoordelijk zijn voor een omzet van 5 miljard euro. We realiseren een omzet van 35 miljoen euro en we tellen 72 personeelsleden. In België en Luxemburg leveren wij rechtstreeks aan ziekenhuizen, scholen, bedrijven, pretparken, doorverkopers enz... Uw functie: tijdens een inwerkperiode verwerft u inzicht in alle facetten van de vele productvariaties die King Belgium te bieden heeft vrij snel krijgt u de verantwoordelijkheid over een aantal belangrijke accounts u onderhandelt met directies, professionele aankopers, aankoopverenigingen, gecentraliseerde aankoopdivisies,... naast de daadwerkelijke verkoop via uw uitstekende relatie met de bestaande afnemers, is actieve prospectie en het introduceren van nieuwe producten een belangrijk deel van uw opdracht u beheert en managet de u toegewezen accounts aan de hand van verkoopbudgetten u werkt divisie-overschrijdend en zoekt in elk commercieel contact een opportuniteit Uw profiel: een opleiding graduaat of gelijkwaardig door ervaring werkervaring in deze branche, meer bepaald ervaring met verbruiksproducten is een pluspunt u kan zich vlot uitdrukken in beide landstalen (goede kennis van het Engels is een pluspunt u bent vertrouwd met de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen zoals Word, Excel, Outlook,... u bent analytisch sterk u bent een teamplayer Ons aanbod: professionele ondersteuning een aantrekkelijk salarisplan een neutrale bedrijfswagen een dagvergoeding groeps-en hospitalisatieverzekering andere legale voordelen 2 ACCOUNT MANAGERS (m/v) 1 ACCOUNT MANAGER voor regio Brussel - Facility divisie 1 ACCOUNT MANAGER voor regio Antwerpen - Catering divisie Uw functie: tijdens een inwerkperiode verwerft u inzicht in alle facetten van de vele productvariaties die King Belgium te bieden heeft vrij snel krijgt u de verantwoordelijkheid over de bestaande klanten in de regio u onderhandelt met directies en professionele aankopers naast de daadwerkelijke verkoop via uw uitstekende relatie met de bestaande afnemers, is actieve prospectie en het introduceren van nieuwe producten een belangrijk deel van uw opdracht u beheert en managet de verkoop in uw regio aan de hand van verkoopbudgetten Uw profiel: een opleiding graduaat of gelijkwaardig door ervaring werkervaring in deze branche, meer bepaald ervaring met verbruiksproducten is een pluspunt u kan zich vlot uitdrukken in beide landstalen (goede kennis van het Engels is een pluspunt u bent vertrouwd met de gebruikelijke Microsoft Office-toepassingen zoals Word, Excel, Outlook,... u bent analytisch sterk Ons aanbod: professionele ondersteuning een aantrekkelijk salarisplan een neutrale bedrijfswagen een dagvergoeding groeps-en hospitalisatieverzekering andere legale voordelen FINANCIAL CONTROLLER (m/v) Uw taak: u analyseert de financiële informatie in de rekeningen en rapporten u werkt mee aan de de maandelijkse financiële rapportering u bent betrokken bij de jaarafsluiting en bij de voorbereidende werkzaamheden van de revisor u voert analyses uit van diverse projecten u staat in voor de verdere ontwikkeling van de interne controle Uw profiel: van opleiding bent u universitair, met oriëntatie economie, eventueel specialisatie accountancy en met een goede basis van sociaal recht u hebt minstens 2 jaar relevante ervaring in financieel management u spreekt vlot Nederlands, Frans en Engels u hebt een ruime informatica-ervaring en bent vertrouwd met alle relevante software UK GAAP aanpassingen en IFRS zijn u niet onbekend de kennis van het ERP systeem AXAPTA is een pluspunt kwaliteiten die wij zoeken: vaardig zijn in analyses, zin voor nauwkeurigheid, een creatieve houding, goede organisatie, communicatievaardigheden, flexibiliteit en gezond verstand u bent dynamisch en proactief Ons aanbod: een aangename werksfeer in een professionele KMO de opportuniteit om deel uit te maken van een ambitieuze groep een competitief salaris, gekoppeld aan extralegale voordelen Als uw interesse is toegenomen bij het lezen van deze advertentie, stuur dan uw sollicitatiebrief en c.v. met foto naar: King Belgium nv/sa t.a.v. Mevr. Carine Hoeven, HR Manager Rue du Cerf 190/1 B-1332 GENVAL Alle kandidaturen worden met de nodige discretie behandeld

19 18 19 BAYER SHEET EUROPE (www.bayersheeteurope.com) maakt deel uit van de multinationale Group Bayer MaterialScience met productievestigingen in Duitsland, Italië en België (Tielt). Als producent van transparante kunststofplaten bestemd voor de industrie-, de bouw- en de communicatiesector zijn wij Europees marktleider. Wegens interne doorgroei wensen wij ons team te versterken met een (m/v): KEY ACCOUNT MANAGER (ref ) distributeurs in Benelux + Noord-Frankrijk vertrouwd met de bouwsector & kunststofverwerking Functie: Na een grondige inwerkperiode zal je ons uitgebreid netwerk aan distributeurs in Benelux en Noord-Frankrijk opvolgen en verder uitbreiden, bovendien heb je ook contacten met een aantal OEM s. Je wordt het centrale aanspreekpunt voor de verdelers (budgetten, offertes, voorstellen van oplossingen en alternatieven, ) en je zal nieuwe projecten in nauw overleg met de interne diensten uitwerken (internal sales, R&D, ): je schat de situatie ter plaatse in, je formuleert maatwerkoplossingen of alternatieven, je bespreekt eventuele klachten, enz. Daarnaast analyseer je continu de markten, de concurrentie en de opportuniteiten met het oog op een verdere uitbreiding van de afzetmogelijkheden. Je werkt vanuit de home office, pleegt geregeld overleg met de Sales Coördinator in Frankrijk en rapporteert rechtstreeks aan de Sales Manager met uitvalsbasis in Italië. Profiel: Je bent een gedreven en no nonsense sales profiel met minstens 5 jaar internationale b2b ervaring, bij voorkeur in toelevering aan de bouwsector Je bent vertrouwd met dealermanagement Je bent een initiatiefrijk en autonoom persoon die graag in teamverband werkt Je genoot een hogere opleiding (ing., ma, ba) en houdt van projectverantwoordelijkheid (analyse, problem solving, voorstellen van alternatieven, ) Je beheerst de Nederlandse, Franse en Engelse taal en beschikt bij voorkeur over noties Duits Kennis van de bouwsector en/of van kunststofverwerking is aangewezen. DE JUISTE BESLISSING OP HET JUISTE MOMENT! Aanbod: Een uitdagende internationale salesfunctie Een klantgerichte organisatie (service, klantspecifieke productie, ) Een solide en verticaal georganiseerde ondernemingsgroep met een sterk competitief voordeel dankzij een gereputeerd eigen merk (Makrolon) Goed uitgebouwde diensten en geregelde internationale sales meetings Een competitief remuneratiepakket (te bespreken) + voordelen + representatieve bedrijfswagen. Deze aanwerving wordt exclusief begeleid door ons personeelsadviesbureau. INTERESSE? Bel: of mail: of schrijf met cv naar Verdonck Personeelsmanagement bvba, Bruggestraat 232, 8930 Menen VG. 602/B Reeds 60 jaar de patiënt voorop! AZ Sint-Rembert vult in Torhout ten volle de rol in van een modern en innovatief regionaal ziekenhuis. Een team van 600 competente artsen en medewerkers maakt dagelijks werk van een volwaardig kwalitatief hoogstaand medisch zorgaanbod, met aandacht voor alle basisdisciplines. Het medisch aanbod bevat o.m. de diensten Chirurgie, Inwendige Ziekten, Geriatrie, Materniteit, Pediatrie en Intensieve Zorgen, met daarbij een recent Dagziekenhuis van 22 bedden. Dit geheel wordt aangevuld met een reeks medisch-technische diensten, waaronder een afdeling Spoed, MUG-dienst en Collectieve Autodialyse. Met de realisatie van de nieuwe ziekenhuisvleugel zet AZ Sint-Rembert een verdere belangrijke stap in het continu bouwen aan eigentijdse zorgverstrekking. Ingebed in een supraregionaal netwerk, onderhoudt het AZ Sint-Rembert een intensieve samenwerking met het AZ Sint-Jan (Brugge). Momenteel zijn er vacatures voor een m/v GENEESHEER-SPECIALIST Endocrinologie Geriatrie Pediatrie Radiologie Reumatologie Acute Geneeskunde of Geneesheer met brevet Acute Geneeskunde Interesse? Schriftelijke kandidaturen met curriculum vitae kunnen ingediend worden t.a.v. de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Sint-Rembertziekenhuis, Dhr. Wino Baeckelandt, St.-Rembertlaan 21 te 8820 Torhout. Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij de heer Tally (algemeen directeur) 050/ of bij Dr. G. Biebaû (hoofdgeneesheer) 050/

20 Jobs in engineering High-tech carrière? Je vindt beslist jouw nieuwe uitdaging in deze Jobat! Surf ook naar en ontdek alle jobs in verschillende ingenieursdisciplines. Wij doen alles om je aan een goede job te helpen Zet Kortrijk mee op de kaart Kortrijk is meer dan een stad: het is een belevenis. Op dit moment staan heel veel ambitieuze projecten in de steigers voor een creatieve en veelbelovende toekomst. Projecten die we graag met jou delen. Klopt jouw hart voor de stad? Voor positieve verandering? Voor inspirerend teamwork? Dan is Kortrijk je gedroomde werkomgeving. We zoeken collega s, assertieve professionals, die alles weten over hun vakdomein. RUIMTELIJK PLANNERS Onze directie stadsplanning en -ontwikkeling neemt de cruciale rol op zich om de ambitieuze ruimtelijke visie van Kortrijk op het vlak van wonen, ondernemen en groen vorm te geven. We zoeken een creatieve en gedreven collega met kennis van zaken om het ruimtelijk beleid van de stad mee te maken. Heb jij het talent om integraal te denken? Kan je je ideeën enthousiast uitdragen naar alle partners? Misschien ben jij wel de master stedenbouw ruimtelijke planning waar wij naar op zoek zijn. INGENIEURS BOUWKUNDE Zin om bij ons projecten te leiden in plannings-, ontwerpof uitvoeringsfase? Zin om een team vakspecialisten te motiveren en te stimuleren tot volle verantwoordelijkheid? Je draait mee in infrastructuurwerken, projecten in het kader van de stadsontwikkeling en stadsvernieuwing of ruime beleidsmatige projecten over meerdere domeinen. GIS TEKENAARS We zoeken een collega met voeling voor stedenbouwkundige materie. Je staat in voor zowel de verwerking van stedenbouwkundige info als tekenwerk. Je werkt graag zelfstandig en accuraat omdat je overtuigd bent dat je zo het best kennis verwerft, zaken detecteert en adviseert? Welkom in ons dynamisch grafisch team van de directie stadsplanning en ontwikkeling. We denken aan een bachelor topografie, maar ook andere bachelors met relevante ervaring zijn welkom. BOEKHOUDERS Om de vele projecten in goede banen te leiden is een accurate financiële opvolging cruciaal. Ook voor andere financiële opdrachten zoeken we nieuwe collega s. We zoeken cijferaars die zich kunnen inleven in de projecten van de stad zodat ze uitgroeien tot volwaardige financiële partners. Ben jij de boekhouder die dit werkdomein een boeiende uitdaging vindt? Je hebt een diploma dat nu bachelor accountancy-fiscaliteit heet of iets gelijkaardigs. Laatstejaarsstudenten zien wij eveneens graag inschrijven. Je vindt alle info op en schrijft in via de website. Je kan er je motivatie en cv uploaden. Nog vragen? Contacteer Anne Caby op of Hou zeker de uiterste sollicitatiedatum, 24 april 2011 in het oog.

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo?

U schrijft ook dat wij Belgen bang zijn voor elkaar. Hoezo? Wablieft praat met Paul Verhaeghe De maatschappij maakt mensen ziek Materieel hebben we het nog nooit zo goed gehad. De meesten van ons hebben een inkomen, een dak boven ons hoofd Toch voelen veel mensen

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden. Trots op onze organisatie: de Liberale Vakbond.

Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden. Trots op onze organisatie: de Liberale Vakbond. 2012_03_24 Toespraak Jan Vercamst 1 Toespraak Jan Vercamst, voorzitter ACLVB ACADEMISCHE ZITTING GENODIGDEN Viering 120 jaar ACLVB 24 maart 2012 Geachte Genodigden, beste kandidaten, beste vrienden Vandaag

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2017

De arbeidsmarkt in augustus 2017 De arbeidsmarkt in augustus 2017 Datum: 7 september 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2016

De arbeidsmarkt in april 2016 De arbeidsmarkt in april 2016 Datum: 10 mei 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2017

De arbeidsmarkt in mei 2017 De arbeidsmarkt in mei 2017 Datum: 6 juni 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in mei 2016

De arbeidsmarkt in mei 2016 De arbeidsmarkt in mei 2016 Datum: 17 juni 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche mei 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Hoe gaat het met je studie?

Hoe gaat het met je studie? 195 195 HOOFDSTUK 12 Hoe gaat het met je studie? WOORDEN 1 Kies uit: onvoldoende controleren gymnastiek mening huiswerk 1 Heb je je al gemaakt? 2 Ik was op school niet zo goed in. Ik vond sport niet leuk.

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar

www.nexttalent.nl > Inkijkexemplaar > Inkijkexemplaar Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. De rol van werk in een leven 3. Wat ben je, wat kun je, wat wil je? 4. Waar vind je die baan? 5. Talentontwikkeling & Flow Copyright 2011, Martijn Leonard,

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS

DE FEITEN. Langer werken nodig. Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob. Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS DE FEITEN Sint-Lodewijkscollege Lokeren zoekt LEERKRACHT ENGELS Langer werken nodig Wat vind jij van staken? Heeft staken zin? een studentenjob ACTUALITEIT Gino Verheyden ontslagen bij Panda's Lokeren

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2016

De arbeidsmarkt in januari 2016 De arbeidsmarkt in januari 2016 Datum: 12 februari 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon?

HET SALARIS. Welke factoren bepalen je loon? HET SALARIS Welke factoren bepalen je loon? Inhoudstafel 1. Functie, sector en grootte van het bedrijf p4 2. Je diploma p5 3. De loonkloof p6 4. Plaats waar je werkt p9 5. Anciënniteit p10 Welke factoren

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Vier op de tien slaapt slecht Bijlage

Vier op de tien slaapt slecht Bijlage 1) Grafieken en tabellen Vier op de tien slaapt slecht Bijlage Grafiek 1: Stellingen over slaap (totale groep 3.297 personen) Kijk naar jezelf (op een gemiddelde dag) en duid aan in welke mate je het eens

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2016

De arbeidsmarkt in maart 2016 De arbeidsmarkt in maart 2016 Datum: 11 april 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2016

De arbeidsmarkt in februari 2016 De arbeidsmarkt in februari 2016 Datum: 16 maart 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in januari 2017

De arbeidsmarkt in januari 2017 De arbeidsmarkt in januari 2017 Datum: 7 februari 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche januari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1

RAPPORT. Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind OKTOBER VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 RAPPORT Is er werk na Ford? De Limburgse arbeidsmarkt eind 2014 16 OKTOBER 2014 VKW Limburg & UNIZO-Limburg 1 Conclusies Bijna 4 op de 10 Limburgse ondernemingen hebben vandaag minstens één vacature open

Nadere informatie

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.

Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. www.s-p-a.be. tijdenveranderen.be. PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA. Jong zijn zonder zorgen. Dit is Leon. tijdenveranderen.be www.s-p-a.be PNA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen 2014_148x105_16pag_VERSIE SPA.indd 1 24/02/14 11 NA-9985 PRODUCTIE EN MEDIA verkiezingen

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in februari 2017

De arbeidsmarkt in februari 2017 De arbeidsmarkt in februari 2017 Datum: 8 maart 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche februari 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit

Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit Achtergrond en context code 10 tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid Achtergrond

Nadere informatie

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen.

De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. De crisis is te groot om ze met halve maatregelen op te lossen. Durfplan voor Vlaanderen. Een plan voor morgen en overmorgen. Op 7 juni kiest u hoe we samen de toekomst ingaan. Mét of zonder plan. Ons

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

COACHFRIEND. Werkboek. (voeg hier je profielfoto toe)

COACHFRIEND. Werkboek. (voeg hier je profielfoto toe) COACHFRIEND Werkboek (voeg hier je profielfoto toe) Van : Email : Mobiel : Skype/Lync : Leeftijd : Beroep : Opleiding: (Kruis je keuze aan) Universitair/ HBO/ MBO Dit document is vertrouwelijk en mag niet

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in april 2017

De arbeidsmarkt in april 2017 De arbeidsmarkt in april 2017 Datum: 10 mei 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche april 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1. Antwerpen

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Ons leven morgen 10 maart 2007 Toespraak van minister Inge Vervotte

Ons leven morgen 10 maart 2007 Toespraak van minister Inge Vervotte Ons leven morgen 10 maart 2007 Toespraak van minister Inge Vervotte We denken vandaag samen na over ons leven morgen. Want we willen de dagen van morgen niet zomaar ondergaan, integendeel we wíllen ze

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in augustus 2016

De arbeidsmarkt in augustus 2016 De arbeidsmarkt in augustus 2016 Datum: 8 september 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche augustus 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we

Nadere informatie

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013

Interim als opstap voor. Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 Interim als opstap voor Young Graduates. Régis Birgel Jobat Career Launch 27/03/2013 AGENDA 1. De arbeidsmarkt in cijfers. 2. Wat is uitzendarbeid? 3. Wanneer doen bedrijven beroep op een uitzendkracht?

Nadere informatie

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS HOOFDSTUK 1. 9 feiten over het zoeken van een baan. 1. Je moet het heft in eigen hand nemen. In plaats van zoeken op de traditionele manier en reageren op vacatures, begin je

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze

Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Laat je niks wijsmaken, er is wél een andere keuze Vrienden, Kameraden, Socialisten, Laat mij beginnen met jullie allemaal een gelukkig en gezond 2017 te wensen. Vandaag zijn we hier niet toevallig in

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in maart 2017

De arbeidsmarkt in maart 2017 De arbeidsmarkt in maart 2017 Datum: 12 april 2017 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche maart 2017 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat 1.

Nadere informatie

De arbeidsmarkt in oktober 2016

De arbeidsmarkt in oktober 2016 De arbeidsmarkt in oktober 2016 Datum: 9 november 2016 Van: Stad Antwerpen Ondernemen en Stadsmarketing Business en innovatie Betreft: Arbeidsmarktfiche oktober 2016 In deze arbeidsmarktfiche zien we dat

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS

DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS DE ULTIEME SOLLICITATIEGIDS HOOFDSTUK 1 9 feiten over het zoeken van een baan. 1. Jij moet zelf het heft in handen nemen. In plaats van via de traditionele manier te zoeken en te reageren op vacatures,

Nadere informatie

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten

Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer. Tijd voor nieuwe HR-inzichten Kraak de code naar meer goesting en plezier op de werkvloer Tijd voor nieuwe HR-inzichten I. Opzet van het onderzoek Enquête bij 4.000 Belgen: face-to-face decision en opinion makers Representatieve quota-steekproef

Nadere informatie

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Oost, west, thuis best. Als er 1 schaap over

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat

Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Toespraak van Sven Gatz Minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel Bij de voorstelling van het Jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat Brussel, Vlaams Parlement, 19 november 2014 Geachte voorzitter,

Nadere informatie

HC zd. 42 nr. 31. dia 1

HC zd. 42 nr. 31. dia 1 HC zd. 42 nr. 31 weinig mensen zullen zeggen dat ze leven voor het geld geld maakt niet gelukkig toch zeggen we er graag achteraan: wel handig als je het hebt want waar leef ik voor? een christen mag zeggen:

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Slotwoord Jongerenmediadag

Slotwoord Jongerenmediadag Slotwoord Jongerenmediadag Woensdag 7 november 2012 Hallo iedereen! Het is nu mijn beurt om samen met jullie deze Jongerenmediadag stilaan af te ronden. De Jongerenmediadag kadert in de uitvoering van

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ!

verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! verkiezingen 7 juni STEM NIET OP MIJ! www.stemnietopmij.be Neem het van mij aan, want ik kan het weten : u stemt maar beter niet op mij. Ik lees elke dag in de krant dat mijn partij toch geen enkele kans

Nadere informatie

foto s sina willmann haar mannetje

foto s sina willmann haar mannetje foto s sina willmann Sina Willmann staat haar mannetje De wereld van quadraces staat bij het brede publiek voornamelijk bekend als een echte mannenwereld. Er zijn echter ook dames die hun mannetje weten

Nadere informatie

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12)

1) Gered worden is net zo gemakkelijk als een cadeau krijgen (Johannes 1:12) Les 8 - Redding In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Heel veel mensen hebben er geen behoefte aan zich door Jezus te laten redden. Daarvoor hebben ze allerlei redenen. Bijvoorbeeld:

Nadere informatie

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties

KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties KNELPUNTBEROEPEN LOKALE BESTUREN Focus op een aantal knelpuntfuncties Tess Poppe 26 maart 205 Inhoud DEEL I Knelpuntberoepen OCMW s... 2. Overzicht functies... 2.. Verpleegkundige... 3..2 Hoofdverpleegkundige...

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

+ 20 Ik ben jong, werkzoekende en potverdikkemme ik wil een job!!!!

+ 20 Ik ben jong, werkzoekende en potverdikkemme ik wil een job!!!! + 20 Ik ben jong, werkzoekende en potverdikkemme ik wil een job!!!! Doel: De jongeren bewust maken van de desastreuze gevolgen van de nieuwe maatregelen van minister Frank Vandenbroucke omtrent activering

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid: interviewschema

Ouderbetrokkenheid: interviewschema Ouderbetrokkenheid: interviewschema Contactinformatie: Prof. dr. Johan van Braak, Lien Ghysens en Ruben Vanderlinde Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inleiding Met dit interview willen we meer

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

Europese jobmarkt herleeft

Europese jobmarkt herleeft Europese jobmarkt herleeft Resultaten Search Trends survey Februari 2010 1 Samenvatting Twee derde van de bedrijven wil tijdens de komende 12 maanden mensen aanwerven; een vijfde van de Europese bedrijven

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft. ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 8 november 2006 1,9 miljoen Belgen hebben nog nooit een computer gebruikt; 2,6 miljoen Belgen hebben nog nooit op het internet gesurft.

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Portfolio: Praktijkervaring > Ervaringen Jaar 2

Portfolio: Praktijkervaring > Ervaringen Jaar 2 Portfolio: Praktijkervaring > Ervaringen Jaar 2 Visrestaurant De Viskêête Tijdsperiode: 2006 tot heden Locatie: Havendijk 36, 4401 NS Yerseke Website: www.pietvanoost.nl Competenties: Stressbestendigheid,

Nadere informatie