Werkverdeling en planning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkverdeling en planning"

Transcriptie

1 Werkverdeling en planning

2 Oktober 2010 Werkverdeling en planning Inleiding In elk bedrijf zijn taken op een bepaalde manier verdeeld; dit is zo gegroeid of een bewuste verdeling. Het bewust verdelen van taken ontlast de ondernemer in zijn werk en motiveert medewerkers doordat zij meer betrokken zijn bij de bedrijfsvoering. Uiteindelijk heeft iedere afzonderlijke medewerker zijn of haar bijdrage aan het uiteindelijke bedrijfsresultaat. Het is zowel voor u als werkgever als voor uw werknemer goed hiervan op de hoogte te zijn. Door in een schema vast te leggen welke werkzaamheden bij welke persoon horen, ontstaat er duidelijkheid over welke functies er zijn, wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wie vervangt. Door dit vast te leggen ontstaat er duidelijkheid en rust op het bedrijf. Het geeft daarbij een uitgangspunt voor arbeidsplanning. Inhoud Inleiding Werkverdeling Arbeidsplanning... 3 Bijlagen Bijlage 1 Voorbeeld Takenschema I... 4 Bijlage 2 Voorbeeld Takenschema II... 5 *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 2

3 Oktober 2010 Werkverdeling en planning 1. Werkverdeling Door in een schema vast te leggen welke werkzaamheden bij welke persoon horen, ontstaat er duidelijkheid over welke functies er zijn, wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wie vervangt. Door dit vast te leggen ontstaat er duidelijkheid en rust op het bedrijf. Een dergelijk schema wordt ook wel een Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdhedenschema (TVB) genoemd. De mate van gedetailleerdheid waarop een dergelijk overzicht opgesteld moet worden, hangt af van de wensen van het bedrijf. Men kan de keuze maken een overzicht te maken op managementniveau, per afdeling/team of over de gehele organisatie. Zoals voor ieder personeelsinstrument geldt wel dat het valt of staat met de aandacht die het management er aan geeft. De bedrijfsvisie en daarmee de arbeidsorganisatie van een bedrijf ontwikkelt zich. Dit betekent dat ook de verdeling van taken in de loop van de tijd verandert. Het is daarom verstandig om regelmatig met de medewerkers in bijvoorbeeld een werkoverleg of functioneringsgesprek te bekijken of de taakverdeling nog klopt. In bijlage 1 en 2 zijn twee voorbeelden opgenomen van een taken, verantwoordelijkheden en bevoegdhedenschema. 2. Arbeidsplanning Arbeid is bij de meeste glastuinbouwteelten de duurste en belangrijkste productiefactor. Op veel bedrijven neemt arbeid 35 tot 50 % van de kosten voor zijn rekening. Bovendien is arbeid niet onbeperkt beschikbaar en zeker niet in de gewenste en noodzakelijke kwaliteit. Daarom moeten we zuinig omspringen met deze productiefactor. Dat maakt het noodzakelijk om een goede arbeidsplanning te maken. De jaarplanning Het maken van een jaarplanning geeft inzicht in de arbeidsbehoefte van een teelt op langere termijn. Maak aan de hand daarvan afspraken met mensen over hun beschikbaarheid. Dat geldt zowel voor parttimers als het inschakelen van een uitzendbureau. Uitzendbureaus zijn vaak bereid een betere prijs te offreren als ze ver vooruit kunnen plannen. De weekplanning Omdat het weer vaak roet in het eten gooit, is een jaarplanning te ruim van opzet om daarmee de arbeid voor de komende week te plannen. Dat zal wekelijks moeten gebeuren. Bij voorkeur in de daaraan voorafgaande week, omdat dan nog maatregelen kunnen worden getroffen om de tekorten aan te vullen. Stel ook de weekplanning bij voorkeur per bewerking op, omdat alleen dan duidelijke afspraken over het soort werk te maken zijn. Vooral parttimers, maar ook medewerkers van een uitzendbureau, willen graag weten wat ze moeten doen. Arbeidsregistratie Het heeft weinig zin een doel te stellen als niet wordt nagegaan of dit doel wordt gehaald. Daarom is bij iedere planning een registratie van de behaalde resultaten noodzakelijk. Het registreren is vooral bedoeld om informatie te krijgen over de arbeidsbehoefte van de bewerkingen, waardoor de volgende planningen beter aansluiten bij de werkelijkheid. Pas na langere tijd registreren en vergelijken met andere bedrijven is na te gaan of er op het eigen bedrijf efficiënt wordt gewerkt. Wanneer u niet met eigen overzichten wilt of kunt werken zijn er verschillende aanbieders in arbeidsregistratie voor glastuinbouwbedrijven, bijvoorbeeld Priva, Hortimax of Hoogendoorn. Nadeel zijn de hoge kosten die een dergelijk pakket met zich meebrengen. Een alternatief voor kleinere tuinbouwbedrijven is ontwikkeld door Time Tell uit Den Haag. *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 3

4 Oktober 2010 Werkverdeling en planning Bijlage 1 Voorbeeld Takenschema I Bedrijf:... Locatie:... Datum:... Versie:... Namen medewerkers -> Beschrijving taken PPO glastuinbouw Hoofdverantwoordelijk X Verantwoordelijk indien de hoofdverantwoordelijke niet aanwezig is (vervanger) U Uitvoerend *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 4

5 Bijlage 2 Voorbeeld Takenschema II HOOFDTAKEN SUBTAKEN huidige Huidige toekomstige scholing nodig eerst verant- tweede verant- eerst tweede woordelijke Woordelijke verantwoordelijke Doelstellingen, strategie en visie Maken visie komende 5 jaar Formuleren doelstellingen komende 5 jaar Uitzetten strategie realisatie doelstellingen Netwerken met stakeholders - overheden - omgeving - afnemers - leveranciers - sector - energie - techniek - Interne communicatie over visie en doelstellingen

6 HOOFDTAKEN SUBTAKEN huidige Huidige scholing nodig eerst verant- tweede verantwoordelijke Woordelijke Personeel & Organisatie beschrijven taken, verantwoordelijkheid en bevoegdheden maken functiebeschrijvingen bepalen personeelsbehoefte bijhouden personeelsplanning aannemen nieuwe medewerkers opstellen contracten werkverdeling kas voeren functioneringsgesprekken inwerken nieuwe medewerkers arbeidsregistratie urenregistratie personeelsadministratie organiseren van opleidingen regelen vakantiedagen organiseren personeelsoverleg organisatieoverleg tussen voormannen en ondernemer verbeteren van de arbeidsomstandigheden opzetten ziekteverzuimbegeleidingsplan uitvoeren ziekteverzuimbegeleidingsplan uitvoeren ziektemeldingen bijhouden informatie CAO overurenregistratie loonafspraken *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 6

7 HOOFDTAKEN SUBTAKEN huidige Huidige scholing nodig eerst verant- tweede verantwoordelijke Woordelijke Boekhouding & Administratie Planning Inkoop financieel beheer begroting opstellen investeringsplan maken ondernemingsplan maken beheer van facturen behandelen post uitbetalen loon aan scholieren contacten met accountant loonadministratie kasbetalingen correspondentie opnemen meterstanden gas/elektra/etc. maken productieplanning controleren productieplanning maken teeltplanning controleren teeltplanning maken ruimteplanning controleren ruimteplanning contacten met plantenleverancier bepalen sortiment controle binnengekomen planten controleren inkoopadministratie uitvoeren inkoopadministratie contact toeleveranciers algemeen *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 7

8 HOOFDTAKEN SUBTAKEN huidige Huidige scholing nodig eerst verant- tweede verantwoordelijke Woordelijke Verkoop contact met handel/veiling contact met winkels/supermarkten controle eindproducten schrijven brieven voor veiling klachtenafhandeling bestellen fust/karren regelen transport veiling klaar maken kwaliteitsbewaking bijhouden marktkennis maken promotieplan Contacten algemeen Informatie studieclub teeltadviseur collega s boekhouder accountant bank vakbladen archiveren opnemen meterstand gas & elektra registratie van gewas en opbrengsten algemene informatie verzamelen algemene informatie archiveren stimuleren ideeën medewerkers *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 8

9 *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 9

10 HOOFDTAKEN SUBTAKEN huidige Huidige scholing nodig eerst verant- tweede verantwoordelijke Woordelijke Teelt Teelt controle kaswerkzaamheden controle schuurwerkzaamheden beslissen uitvoeren teelthandeling kwaliteit van plantmateriaal bewaken controleren van eigen stekmateriaal uitvoeren teelthandelingen: kaswerkzaamheden: * stek snijden * stek steken * schoonmaken kas * oppotten * uitzetten * watergeven * verplaatsen schuurwerkzaamheden: * inpakken eindproducten * schoonmaken schuur * rapen van de orders * beladen karren * transport in de kas en naar veiling/klant * sorteren *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 10

11 HOOFDTAKEN SUBTAKEN huidige Huidige scholing nodig eerst verant- tweede verantwoordelijke Woordelijke Gewasbescherming Klimaat uitvoeren chemische gewasbescherming zwavelen klaarmaken spuitvloeistof beslissing tot bestrijding keuze middel voorraadbeheer restantenbeheer meldpunt voor ziekten en plagen controle voor ziekten en plagen ophangen, controle en vervanging signaalplaten controle resultaat bestrijding onderhoud spuitapparatuur schoonmaken spuitapparatuur registratie middelen verzorgen MPS biologische bestrijding persoonlijke bescherming adviseren en bijhouden bediening klimaatcomputer registratie klimaat controle klimaat onderhoud meetboxen en weerstation controle CO2 *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 11

12 HOOFDTAKEN SUBTAKEN huidige huidige scholing nodig eerst verant- tweede verantwoordelijke woordelijke Bemesting klaarmaken mestbakken voorraad bijhouden en bestellen nieuwe meststoffen controle EC en ph controle %drain controle regenleiding nemen grondmonsters beoordeling bemestingsanalyse en stand v/h gewas beslissen tot aanpassen mestgift registratie van bemesting- en analyse-cijfers onderhoud meetapparatuur ijking ph-meter uitvoeren bemesting en watergift aanschaf meststoffen *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 12

13 HOOFDTAKEN SUBTAKEN huidige huidige scholing nodig eerst verant- tweede verantwoordelijke woordelijke Onderhoud onderhoudsboek opstellen en bijhouden aanschaf apparatuur aanschaf gereedschap uitvoeren controles krijten dek afwassen dek onkruid bestrijden onderhoud en schoonmaken buiten uitvoeren onderhoud inschakelen van derden bij onderhoud/reparatie lampen repareren en schoonmaken oplossen storingen onderhoud substraat onderhoud WKK Aanvullingen of toevoegingen *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 13

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Stappenplan om de scholingsbehoefte op uw bedrijf vast te stellen

Stappenplan om de scholingsbehoefte op uw bedrijf vast te stellen Stappenplan om de scholingsbehoefte op uw bedrijf vast te stellen Inleiding Arbeidskosten zijn hoog. Goede medewerkers schaars. Medewerkers zijn het kapitaal van uw bedrijf. Door het voeren van een goed

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteur... xiii Inleiding... 1 Deel I: Waarom boekhouden? De basis... 5 Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen... 7 Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen... 17 Hoofdstuk

Nadere informatie

Opstellen plan van aanpak

Opstellen plan van aanpak Opstellen plan van aanpak Gedurende de Masterclass HNW op het secretariaat krijg je ervaringe, ideeen, inspiratie en mogelijkheden aangereikt om de managementondersteuning in jouw eigen situatie vorm te

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6. Inleiding. Overzicht met risico's en verzekeringsproducten. Risico's en oplossingen. Algemeen.

Inhoudsopgave 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6. Inleiding. Overzicht met risico's en verzekeringsproducten. Risico's en oplossingen. Algemeen. De risicoscan van ABN AMRO > 02 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Overzicht met risico's en verzekeringsproducten 5 3 Risico's en oplossingen 6 3.1 Algemeen 6 3.2 Bedrijfspand 8 3.3 Bedrijfsmiddelen 9 3.4

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen

Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen Tips om zelf tevredenheid toe te laten nemen Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van de SBA maakt het mogelijk om binnen apotheken de belangrijkste onderwerpen van tevredenheid in kaart te brengen.

Nadere informatie

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie.

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. Bachelor thesis B.B.J. Bezoen S1018884 Universiteit Twente Eerste begeleider Prof.

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes BUSINESS PLAN FAMI marketing consultancy Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes PBD1EV Tutorgroep 24 05-12-2012 Avans Hogeschool 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Aanleiding 4. 3. Welke functies zijn er en hoe zien ze eruit 5. 4. Algemene functie-en taakomschrijvingen 7

1. Inleiding 3. 2. Aanleiding 4. 3. Welke functies zijn er en hoe zien ze eruit 5. 4. Algemene functie-en taakomschrijvingen 7 Functie- en taakomschrijvingen GGeemaaaakkt tt ddoooor r: :: CCl llaauuddi iiaa KKr raahhmeer r IInn I ooppddr raacchht tt vvaann: :: SSDDSSPP 1 Inhoudsopgave I Pagina 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 4 3.

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Kassagebruik en automatisering

Kassagebruik en automatisering Fastservice Distributie - 1 Kassagebruik en automatisering Tegenwoordig beschikt bijna elk fastservicebedrijf wel over een modern kassasysteem. Deze moderne kassasystemen doen veel meer dan alleen het

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering

BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering BEDRIJFSVOERING, een palet van verbetermogelijkheden Mei 2010, Theo Geurts ebm bureau voor bedrijfsvoering 1 Inleiding In dit document vindt u wat we voor u als klant kunnen doen. We leggen uit hoe we

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Cursusgids. Groen Professioneel. AOC Friesland. Deze cursusgids wordt u aangeboden door AOC Friesland. www.aocfriesland.nl

Cursusgids. Groen Professioneel. AOC Friesland. Deze cursusgids wordt u aangeboden door AOC Friesland. www.aocfriesland.nl Cursusgids Groen Professioneel Deze cursusgids wordt u aangeboden door AOC Friesland. AOC Friesland www.aocfriesland.nl Het is ons een genoegen u de cursusgids 2009-2010 aan te bieden. Uitgangspunt van

Nadere informatie