Evenals een aantal belangrijke kruispunten in en rondom Paramaribo, zullen ook de verkeerslichten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evenals een aantal belangrijke kruispunten in en rondom Paramaribo, zullen ook de verkeerslichten"

Transcriptie

1 Wet bijzondere regels registers Burgerlijke Stand aangenomen De verkeerslichten die het verkeer op de hoek van de Dr. S. Redmond en de Zwartenhovenbrugstraat regelen, worden binnenkort vervangen door moderne verkeerslichten die op grote afstand reeds zichtbaar zullen zijn voor de weggebruiker. Na drie vergaderrondes is de ontwerpwet houdende bijzondere regels ter aanvulling van de registers van de Burgerlijke Stand 2012, de Wet bijzondere regels ter aanvulling van de registers van de Burgerlijke Stand 2012 afgelopen dinsdag met 38 algemene stemmen aangenomen. Deze wet verleent machtiging aan de Procureur Generaal om alsnog toestemming te verlenen aan mensen om aangiftes te doen waar zij normaliter de rechter voor nodig hadden. Het gaat bij deze wet om een voortzetting van een reeks wetten die de afgelopen jaren zijn aangenomen en inmiddels vervallen zijn. Deze wet wijkt af van de voorgaande omdat het zich strekt over het heel land terwijl de vorige speciaal bedoeld was voor het binnenland. Voor gebieden waar er geen burgerlijke stand is heeft de wetgever gemeend ook af te wijken van de wettelijke voorschriften met betrekking tot de boetes voor zij die in overtreding zijn. Voor deze mensen gelden volgens de vorige wet geen boete bij late indiening van onder andere geboortes of overlijden. Met de nieuwe wet geldt het wel voor gebieden waar er voorzieningen van een burgerlijke stand zijn. Volgens de regering was het belangrijk dat de wet herzien is omdat het heel moeilijk zou zijn zonder een bijzondere wet de opgelopen achterstand op een normale wijze in te halen. Voor de commissie van rapporteurs was de behandeling van de wet een heel aangename klus. Het ligt niet in de bedoeling dat de wet nutteloos blijft. Willen we dit voorkomen dan moet voldaan worden aan enkele randvoorwaarden. Er zullen kantoren gebouwd moeten worden in het binnenland. Daarnaast moet er gezorgd worden voor huisvesting en het opleiden van de mensen. Verouderde verkeerslichten op drukke kruispunten worden vervangen Evenals een aantal belangrijke kruispunten in en rondom Paramaribo, zullen ook de verkeerslichten op het kruispunt Zwartenhovenbrug-/Dr. Sophie Redmondstraat worden vervangen door het Ministerie van Openbare Werken (OW). In dit traject worden ook andere drukke verkeerskruisingen meegenomen. Hoofd van de Afdeling Verkeer van het ministerie, Henk Wip, deelt mee dat in het eerste kwartaal van dit jaar wordt gestart met het vervangen van de sterk verouderde verkeerslichten. Ook de kruispunten Kwatta-/Kernkampweg, Johannes Mungra-/Kernkampweg en Zonnebloemstraat/Gemenelandsweg krijgen moderne verkeerslichten volgens nieuwe standaarden. Het doel is om de afwikkeling en de doorstroming van het verkeer te bevorderen, zegt Wip. Het diensthoofd garandeert dat met de nieuwe systemen lang wachten nabij kruispunten wordt tegengegaan. De Afdeling Verkeer heeft het afgelopen jaar diverse analyses gemaakt van geregelde en niet geregelde kruispunten. Een geregeld kruispunt is een kruispunt waar het verkeer geregeld wordt door middel van verkeerslichten. De analyses zijn belangrijk om na te gaan welke maatregel op een bepaald kruispunt noodzakelijk is, motiveert Wip het onderzoek. Moderne technologie Het ministerie werkt aan de installatie van dynamische of verkeersafhankelijke systemen. Dit zijn moderne technologische systemen die het verkeer regelen op basis van het aanbod aan verkeer. Deze verkeerslichten hebben meer mogelijkheden en de bedoeling is om per kruispunt meerdere rijrichtingen met elkaar te gaan combineren. Hierdoor kan de cyclustijd (dit is de tijd waarbij elke rijrichting een keer heeft gereden) verkort worden. Een voorwaarde is wel dat er wijzigingen in de huidige verkeersstruct worden aangebracht. Er zullen meer eenrichtingswegen komen en rijrichtingen zullen worden gewijzigd. Wip belooft dat de eerste resultaten rond eind maart zichtbaar zullen zijn.-. Commissariaat Brokopondo krijgt voorzieningen Binnen het decentralisatieprogramma wordt er gewerkt aan versterking van de commissariaten. Naast trainingen en bouwwerkzaamheden, is het voorzien in nodige equipment ook onderdeel van. Het is raadzaam om direct te stoppen met roken bij een hartziekte of vaataandoening. Milieutip Zowel mannen als vrouwen die sigaretten of shag roken, hebben tweemaal zoveel kans om aan een hartaanval te overlijden als niet-rokers. Heeft u een eerste hartinfarct van doorstaan? de Dan week zijn de risico s van roken groter dan ooit. Blijven roken is na zo een waarschuwing de belangrijkste oorzaak van plotselinge hartdood, een infarct of herhaling van de pijn. Door te stoppen met roken halveert u het risico van een tweede hartinfarct.-. Milieutip van de week Gaat u naar de supermarkt? Maak vooraf een boodschappenlijst en houd u zich eraan. Zo voorkomt u on- nodige aankopen. Vergeet niet uw boodschappentas mee te nemen. Hierdoor wordt u minder opgescheept met plastic zakken en verpakkingsmateriaal die het milieubelasten. Districtscommissaris (DC) Yvonne Pinas van Brokopondo heeft afgelopen maandag uit handen van de directeur van het Decentralisatieprogramma, Bas Ahmadali, een grote partij meubilair, computers, laptops en randapparat, filekasten, brandkast en kantoorbenodigdheden ontvangen. Dit ter versterking van het Districtsmanagement Team (DMT), de dienst Documentatie en Informatie Voorzieningen (DIV) en het opzetten van de afdelingen Burger Informatie Centrum (BIC) en Beheer Bestsressorten (BBR). Sinds haar beëdiging op 9 december 2012, is het de eerste keer dat de DC op bezoek is geweest bij het decentralisatie projectbureau (DLGP). Voorafgaand aan de overhandiging werden er korte speeches gehouden en heeft de ondertekening van de protocol van overdracht plaatsgevonden. Burgerparticipatie Iris Gilliad, manager Burgerparticipatie heeft uitleg ge- CBB Burgertip De Burgerlijke Stand legt alle belangrijke gebeurtenissen (geboorten, erkenningen, huwelijken, echtscheidingen en overlijden) in het leven van de mens vast in registers. Deze worden bijgehouden door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Bij de Burgerlijke Stand bent u terecht voor het aanvragen van familieboekjes en stambomen, aangiften van geboorten, het doen van erkenningen, aangiften van voorgenomen huwelijken en aangaan van huwelijken, inschrijvingen van vonnissen van echtscheidingen, aangiften van overlijden en aanvragen van uittreksels uit de registers van de Burgerlijke Stand. Bel naar CBB voorlichting op of naar Politietip Het districtscommissariaat in Brokopondo. geven over de op te zetten afdelingen met betrekking tot Burgerparticipatie en Communicatie en hoe de versterking zal plaatsvinden. Bas Ahmadali lichtte het districts-organogram toe en het belang van het invullen van alle posities. De DC gaf aan heel blij te zijn, dat haar afdelingen middels deze voorzieningen versterkt worden. Ze zijn bewust van de onderbezetting van deskundigen op het Commissariaat en zal er alles aan doen om hier zo spoedig mogelijk invulling aan te geven. Voor dit moment zal de druk op het aanwezig personeel enigszins vergroot worden, omdat zij het werk moeten opstarten. Het district zal Als uw huissleutels zijn zoekgeraakt, is het raadzaam dat u de sloten van de toegangsdeuren tot uw woning vervangt. een inhaalslag maken en rekent op alle ondersteuning vanuit het ministerie, het decentralisatiebureau en haar personeel. Het district heeft reeds voldaan aan de voorzieningen voor het behalen van Level-1 binnen het decentralisatie programma. De certificereing zal niet meer lang op zich laten wachten. Voorlichting & Publiciteit Korps Politie Suriname Telefoon / fax / / Website:

2 Logopedie Wat doet een logopedist? Een logopedist werkt met kinderen en volwassenen aan hun spreken. Het woord LO- GOPEDIE kan je verdelen in LOGO (= woord) en PEDIE (= leren). Logopedie wil dus zeggen woorden leren. Maar een logopedist doet meer dan alleen maar woorden leren. Een logopedist werkt met kinderen van nog maar net 2 jaar tot oudere mensen van 70 of 80 jaar. Soms staat men er versteld van dat volwassenen ook een logopedist nodig hebben. Er wordt vaak ook gedacht dat alleen stotteraars naar de logopedist moeten. Maar een leerkracht die pijn krijgt aan haar stem en langere tijd hees is, is goed geholpen bij de logopedist. Sommige kinderen hebben moeite om klanken goed uit te spreken. De ene heeft moeite met de /s/: dat noemen we dan wel eens lispelen of slissen. De andere maakt van een /t/ een /k/: bot wordt dan bok, en tak wordt dan Er zijn ook kinderen die moeite hebben om woorden te leren, of die moeilijk goede zinnen kunnen bouwen of een verhaaltje vertellen. Door allerlei spelletjes en oefeningen leren logopedisten hun dan de juiste woorden kennen. We oefenen ook om zinnetjes te maken en verhaaltjes te vertellen. Zo leren ze bijvoorbeeld zinnen maken met de hulp van plaatjes. Lezen en schrijven leer je op school. Maar bij sommige kinderen gaat lezen of schrijven niet zo vlot. Ze zien bijvoorbeeld niet goed het verschil tussen een b en een d, of ze draaien de woordjes om: peer wordt dan reep. Ook zij gaan naar een logopedist om te oefenen in juist schrijven of om vlotter te leren lezen. Om te leren praten, moet je goed kunnen horen. Misschien heb je wel al eens iemand met een hoorapparaat gezien. Dat dient om alles luider te laten klinken. Kinderen en ouderen die niet goed horen, worden ook geholpen door een logopedist. Ze leren beter horen en krijgen speciale oefeningen. Wanneer mensen een beroerte krijgen of een ongeluk met zwaar letsel aan hun hoofd, kunnen ze niet meer zo goed praten. Ze vergeten de naam van alledaagse voorwerpen of praten in telegramstijl of ze zeggen een heleboel dingen waarbij geen touw aan vast te knopen is. Merkt u in uw omgeving dat bij een kind of volwassene de communicatie niet zo goed verloopt (het kan aan de articulatie, het gehoor, de stem of de taal liggen) dan is het raadzaam om de logopedist in te schakelen.-. DE NATIONALE ASSEMBLEE Overzicht Commissievergaderingen / afspraken DNA DATUM TIJD COMMISSIE /ONDERWERP LOCATIE Maandag 21 Dinsdag Cie inzake goudovereenkomsten (Hr. Parmessar) - Bespreking met NIMOS, Min ATM en min J+P Cie inzake goudovereenkomsten (Hr. Parmessar) - Bespreking met RAVAKSUR Cie inzake goudovereenkomsten (Hr. Parmessar) Bespreking met EBS Commissie Voorbereiding te houden meetings van ParlAmericas in Suriname Vergaderzaal Conferentiekamer Huishoudelijke vergadering Openbare vergadering Cie inzake goudovereenkomsten (Hr. Parmessar) Bespreking met VSB, ASFA + KKF Conferentiekamer MINISTERIE VAN Regionale Ontwikkeling Hoorzittingen Saramacca Ressort Datum Tijd Locatie/ Adres GRONINGEN 28 JAN 20.00u RECHTZAAL GRONINGEN WAYAMBO 6 FEB 20.00u BO KANTOOR LA PROVOYANCE TIJGERKREEK 8 FEB 20.00u O.S. SIDOREDJO CALCUTTA 16 FEB 20.00u RECREATIEZAAL CALCUTTA JARIKABA 20 FEB 20.00u MULO DEBI SAHAIWEG KAMPONG BAROE 22 FEB 20.00u K.V.V. VOETBALVELD DATUM TIJD COMMISSIE /ONDERWERP LOCATIE Woensdag Cie inzake goudovereenkomsten (Hr. Parmessar) - Bespreking met Vereniging van Economisten in Sur (VES) en Surinaamse Bankiersvereniging Op de burgers van het district Saramacca wordt het beroep gedaan om massaal te participeren op deze hoorzittingen. Zo helpt u mee aan de ontwikkeling van uw woon- en leefomgeving. Voor meer Informatie kunt u contact maken met het Burger Informatie Centrum (BIC) op het Commissariaat te Saramacca. Telefoon: Cie inzake goudovereenkomsten (Hr. Parmessar) - Bespreking met de directeur van Grassalco Ressorthoorzittingen Wanica Ressort Datum Tijd Locatie/ Adres Domburg 21 JAN Zaal Weibolt Sr. Winston Churchillweg BR 783/ Boxel Kwatta 23 JAN Sportcomplex Kwatta Kwattaweg ter hoogte van de Vierde Rijweg De Nieuwe Grond 25 JAN Terrein Zondagse markt De Nwe Grond Indira Ghandiweg 507 Houttuin 30 JAN Zaal Bungalowpark Midway M.L.Kingweg 160 (Highway) Contact: Commissariaat Wanica / Tawajarieweg no. 20 / Tel: / Ressorthoorzittingen District Marowijne Ressort Plaats Datum Tijd Moengo Recreatie zaal 1 feb Patamacca Ovia Ollo 2 feb Wanhatti Lantiwee 5 febr Galibi Galibi 6 febr Moengo-tapoe Moengo-Tapoe 7 febr Albina Erowarte 9 febr Donderdag 24 Vrijdag 25 Zaterdag 26 Dinsdag Cie inzake goudovereenkomsten (Hr. Parmessar) Bespreking met NIMOS + Conservation International Tentatief Huishoudelijke Vergadering Tentatief Openbare vergadering Cie inzak ereenkomsten (Hr. Parmessar) Bespreking met Best ADEK Cie inzake goudovereenkomsten (Hr. Parmessar) Bespreking met Surinaamse Juristenvereniging Cie inzake goudovereenkomsten (Hr. Parmessar) Bespreking met plaatselijke lokale gemeenschappen, traditioneel gezag, hout- en goudconcessionarisen en onderhandelingsteams Brokopondo Centrum Tentatief Huishoudelijke Vergadering Op de burgers van het district Marowijne wordt een beroep gedaan om massaal te participeren op deze hoorzittingen. Zo helpt u mee aan de ontwikkeling van uw eigen woon- en leefomgeving. Voor meer Informatie kunt u contact maken met het Burger Informatie Centrum (BIC) op het Commissariaat te Moengo. Telefoon: / Woensdag 30 Tentatief Openbare vergadering Cie inzake goudovereenkomsten (Hr. Parmessar) Bespreking met Minister van Natlijke Hulpbronnen en onderhandelingsteams MINISTERIE VAN Landbouw, Veeteelt en Visserij Ministerie van Regionale Ontwikkelingen De Districtscommissaris van het district Paramaribo bestsressort Zuid-West maakt hierbij bekend dat de hoorzittingen voor het opmaken van de ressortplannen en de begroting voor het dienstjaar 2014 alsvolgt zijn vastgesteld: Ressort & contactpersoon Lokatie Datum Tijdstip Welgelegen *Bisnajak, W. : Flora *mw. Feller, M. : Pontbuiten *mw. Prika, D. : Weg naar Zee *Hanoeman, R.: Tammenga *mw. Bijnaar-Charles, A. : Latour *mw. Wassenaar, Y. : Livorno *Bhaggoe, Bh. : G.H.Gennipschool, Welgelegenstr. No. 50 Vrijdag u Colleridgeschool, Ormosiastraat Maandag u B.O. kantoor, Indira Ghandiweg 227 Woensdag u Gemeenschaps-centrum, Henri Fernandesweg Vrijdag 1 februari u O.S. Tammenga, Asidonhopostr. no. 4-8 Zaterdag 2 februari u Stibula, Tigristraat no. 3 Woensdag 6 februari u BO kantoor Livorno, Ramnarain Oemrawweg 12 Vrijdag 8 februari u Op de burgers van het district Paramaribo bestsressort Zuid-West wordt het beroep gedaan om massaal te participeren op deze hoorzittingen. Komt u allen en geef aan welke zaken aangepakt moeten worden. Zo helpt u mee aan de ontwikkeling van uw woon- en leefomgeving. Voor verdere informatie kunt u bellen met de bovenstaande contactnummers van de Ressortraad of met het Districtscommissariaat op / toestel 240 of nummer 6 Fu wan bun burgerparticipatie en communicatie Iem sabi a decentralisatie. De Districtscommissaris van Paramaribo Zuid-West M.V. Nerkust, LLB

3 Vermeerderen in gevangenschap voor behoud van de biodiversiteit De Dienst s Lands Bosbeheer van het Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) organiseerde afgelopen woensdag het seminar Het broeden in gevangenschap. Internationaal wordt steeds meer gewezen op de noodzaak om voor de import en export van in het wild voorkomende dieren over te stappen op het vermeerderen in gevangenschap. RGB Minister Ginmardo Kromosoeto die de opening verrichtte, gaf aan dat met dit seminar een belangrijke stap vooruit is gezet om te komen tot een nationaal beleid op dit stuk. Tegelijk is de aanzet gegeven voor de aanpak van dzame exploitatie van wild in Suriname. Vermeerderen in gevangenschap houdt in dat men moet overstappen op het kweken in een door de mens gecontroleerde omgeving. Het kweken van dieren in een door de mens gecontroleerde omgeving heeft als voordeel de voorziening in eiwit, export en behoud van de soorten. Daarnaast zal het vermeerderen in gevangenschap de druk op de wilde populatie verminderen. Suriname is gezegend met een rijke biodiversiteit en volgens de bewindsman moet RGB minister Ginmardo Kromosoeto luistert aandachtig naar een presentatie tijdens een seminar over broeden in gevangenschap. die behouden worden voor generaties na ons. Op het ministerie rust de taak om condities te creëren die dit moeten waarborgen. Binnen de conventie handelende over de Internationale handel in bedreigde planten- en diersoorten, (Cites) zijn enkele resoluties en besluiten aangenomen. Deze moeten de vermeerdering in gevangenschap van bedreigde in het wild voorkomende diersoorten en het kunstmatig kweken van bedreigde in het wild voorkomende planten gaan bewerkstelligen. Met dit seminar is daartoe een aanzet gegeven, door de relevante stakeholders beter te informeren over de belangrijkheid en de mogelijkheden van het in gevangenschap vermeerderen van in het wild voorkomende fauna.-. Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende Vereisten voor de dagtrainingen: Dagtrainingen: - Een geboorte uittreksel 1. Machinale Houtbewerking - 3 pasfoto s 2. Machine Bankwerken - Kopieën van schoolbescheiden (originele 3. Stratenmaken stukken overleggen) 4. Schilderen - Het inschrijfgeld bedraagt Srd 50,- en lesgeld Srd 35,- per maand (lesgeld 3 mnd vooruit betalen) Avondtrainingen: 1. Organisatie & Management (MBO niveau) Srd 175, - (de hele training) 2. Basis Koeltechniek Srd 921,25 (de hele training) 3. Gevorderde Koe ltechniek Srd (de hele training) 4. Gevorderde Electronica Srd 670, - (de hele training) 5. Electro Huisinstallatie Srd 670, - (de hele training) 6. Lassen Srd (de hele training) 7. Kraamverzorgende Srd 200,- (per maand) 8. Computer Hardware Srd 603, - ( de hele training) 9. Textiele Werkvormen Srd 300,- (de hele training) 10. Kr achtinstallatie Srd 1507,50 (de hele training) 11. Kapper Srd 250, - ( per maand) 12. Mani Pedicure Srd 150, - ( per maand) 13. Ass. Schoonheidspecialist Srd 250, - ( per maand) 14. Gawasa Srd 586,25 (de hele training) 15. Ass. Crecheleidster Srd 250, - ( per maand) 16. VCA (Basis Veiligheid / Veiligheid Checklis t Aanemers ) Srd 150, -(de hele training) - Tak Motoren reparatie S rd 250, - (de hele training) 17. Twee Vereisten voor de avondtrainingen: - Een geboorte uittreksel - Kopieën van schoolbescheiden(originele stukken overleggen) Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 07.30u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website: MINISTERIE VAN Buitenlandse Zaken DE NATIONALE ASSEMBLEE Schema consultaties Commissie van Rapporteurs Machtigingswet Merian Goudproject en wet nadere wijziging Wet Gross Rosebel (Commissie Goudovereenkomsten) No. DATUM TIJD ACTOREN 1. Maandag Minister Natlijke Hulpbronnen + Onderhandelingsteams 2. Woensdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Maandag Maandag Dinsdag Dinsdag Woensdag Woensdag Woensdag Donderdag Vrijdag Vrijdag Zaterdag Maandag Maandag Woensdag Vrijdag 1 februari Team Pamaka + Organisatie Wan Mama Pikin (vertegenwoordigers lokale gemeenschappen) + Onderhandelingsteams Investment and Development Corporation Suriname NV Surinaamse Accountantsvereniging Rosebel Werknemersorganisatie Afdeling Arbeidsinspectie van ATM + afdeling Wetgeving JUSPOL RAVAKSUR + de in de goudsector opererende vakbewegingen NV Energiebedrijven Suriname VSB + ASFA + KKF Vereniging van Economisten Grassalco Mr. Dr. J. van Dijk-Silos (juridisch deskundige) Nimos + Conservation International Best ADEK Surinaamse Juristenvereniging Plaatselijke lokale gemeenschappen + traditioneel gezag + hout en goudconcessionarisen + Onderhandelingsteams Minister Financien + Centrale Bank + Belastingdienst Vereniging van Belastingconsulenten *Onder voorbehoud Bankiersvereniging *Tentatief Minister van Natlijke Hulpbronnen + Onderhandelingsteams * Tenzij anders aangegeven, is de vergaderlocatie de Griffie van De Nationale Assemblee Ministerie van Volksgezondheid Wees alert!/ Warning De beste manier om je te wapenen tegen griep is het wassen van de handen. Dit handen wassen mag gerust vaak genoeg gebeuren en niet alleen voor het eten of na het gebruik van de wc. Door de dag heen handen wassen is zeer aan te raden. Mocht u moeilijk toegang hebben tot water en zeep, dan kan het helpen om een handsanitiser gebruiken. Let er wel op dat deze hand sanitiser een antibacteriele werking heeft. Voor speciale groepen is het medisch centrum van het Bureau Openbare Gezondheidszorg aan de Rodekruislaan no 22 om een griepvaccin toe te dienen. Het gaat in deze om senioren burgers vanaf 65 jaar, gezondheidswerkers, managers van gezondheidsinstellingen, zwangeren vanaf het tweede trimester en voor personen die lijden aan een chronische ziekte zoals longziekten, astma en diabetes mellitus. Was de handen op de juiste manier: Wast u beide kanten van uw hand, zowel binnen als buitenkant goed met zeep en de openingen tussen uw vingers goed wrijven. Hetzelfde geldt voor het gebruik van handsanitisers. Heeft u griep? Dan is het raadzaam om snel wegwerpzakdoeken aan te schaffen. Deze zijn meer bekend als tissues. De bedoeling is dat zij eenmalig gebruikt moeten worden. Niest u in de tissue en gooi die gelijk weg. Heeft u geen tissue dan is het raadzaam in uw elleboog te niezen en niet in uw handen. Vooral voor personen die gebruik maken van het openbaar vervoer geldt deze regel: nies niet in het wilde, dat is niet netjes. Als u ziek bent is het niet de bedoeling dat u ook andere mensen ziek moet maken. Heeft u andere ernstige verschijnselen zoals draaierigheid en hevige lichaamspijnen gaat u dan zo snel als mogelijk naar de dokter. Tijdens een griepje is het belangrijk dat u ook gezond eet en veel sap en water nuttigt. Vruchten hebben vitaminen die u kunnen helpen de ziekte snel te boven te komen. Probeert u bijvoorbeeld, kersen, sinaasappel, of andere citrusvruchten te nuttigen of het sap ervan te drinken. Probeer slijmverwekkers zoals bacove en cocosnoot te vermijden. Als u deze regels in acht neemt hoeft u niet lang ziekt te blijven. Of misschien hoeft u niet eens ziek te worden. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de afdeling Voorlichting Volksgezondheid. Tel of mailt u naar: of BEZOEKT U OOK ONZE WEBSITE;

4 De Wereld Interreligieuze Harmonie Week De Wereld Interreligieuze Harmonie Week werd als voorstel ingediend bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 23 september 2010 door Zijne Excellentie Koning Abdullah II van Jordanië. Nauwelijks een maand later, op 20 oktober 2010, werd het eenstemmig goedgekeurd door de V.N. Voortaan zal de eerste week van februari als de Wereld Interreligieuze Harmonie Week in acht worden genomen. De Wereld Interreligieuze Harmonie Week is gebaseerd op het voorbereidende werk van The Common Word Initiative. Dit initiatief, dat in 2007 begon, verzocht Moslim en Christelijke leiders om in dialoog te treden, op basis van twee gemeenschappelijke fundamentele godsdienstige bevelen: Liefde De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Filo: Vision 2030, wie weet of ik in het jaar 2030 nog leef; eigenlijk leef ik volgens het devies wie dan leeft die dan zorgt, dus je begrijpt dat ik mij slechts bekommer om de nabije toekomst yere. San w e go nyan tide, san w e go nyan tamara aleysi nanga sara sara, maar over de verre toekomst maak ik mij geen zorgen. Wel over jouw welzijn hoor Sofietje. Sofie: Dankjewel hoor Filo, maar je hebt gelijk voor wat betreft bezorgd zijn over de toekomst. Ziet naar de vogelen des hemels, zij zaaien noch maaien en zamelen niet in schuren op maar de Hemelse Vader voedt ze. Wie van U kan door bezorgd te zijn een el aan zijn leven toevoegen? En wat zijt gij bezorgd voor kleding, let er op hoe de leliën des velds groeien, zij arbeiden noch spinnen. Filo: Je moet er zijn hoor Sofie, want eigenlijk maakte ik mij toch wel en beetje bezorgd om de toekomst, ik deed slechts stoer maar jij hebt mij weer gesterkt en bemoedigd. Mijn geloof zal niet meer wankelen en ik zal mijn hoop niet meer vestigen op paarden en kamelen. Toch kan het geen kwaad om een beetje vooruit te zien, want dat is besturen toch? Sofie: Wan s su e hat wan futu nomo, zegt de odo; letterlijk vertaald een schoen knelt slechts een enkele voet. Dus de werede en de ede ati van de politici en bestders die wel vooruit moeten blikken is niet voor jou en mij. Wij vragen slechts om heden ons dagelijks brood te krijgen en vooral niet zoveel dat het de waarde van brood voor 100 jaar vertegenwoordigt zodat abani s je komen beroven van vergankelijke grontapu gudu sani. Filo: Een brutaal mens, en daar kun je politici toerekenen, heeft de halve wereld; een tevreden mens heeft de hele wereld. In hun brutaliteit en overmoed maken zij plannen alsof zij honderd jaar oud zullen worden, terwijl de mens wikt maar God beschikt. Sofie: Zeg dat maar, en die beschikking is niet voor een fel begeerd hoekperceel of een controversiële concessie maar voor een leven lang geluk en voorspoed. Het is maar waarvoor je kiest, net als bij de verkiezingen; ga je voor een combinatie of ga je voor spinazie? Filo: Yu tyar en yere Sofie, saaan! Ik ga voor Vision 2030, ik heb gekeken en geluisterd en het is mijn ding in mijn land tijdens mijn leven dus ik geef mijn visie vers, gerookt en gezouten. Sranan gron na nomru wan, a moro switi kondre fu tan; als de voortekenen niet bedriegen lijkt het zelfs moro switi te worden Sofie: Je kan daarin gelijk hebben maar het is wel de hoogste tijd voor hogere productiviteit. Suriname competitief, Surinamers productief! 1,2,3 productie, 4,5,6 ons uiterste best, 7,8,9 niets en niemand houdt ons tegen. Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu start binnenkort met de volgende trainingen: Persoonlijk Leiderschap (4 febr - 4 mrt / 8 lesd. / ma & woe / All in) Rapportagetechnieken (5 febr 26 febr / 5 lesd. / di & vrij / All in) Heerenstraat # 40 tel / toestel 26/27 of Fax: Website: De inhoud van de resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (A/65/PV.34) luidt alsvolgt: De Algemene Vergadering, Herinnerende aan de resoluties: 53/243 van 13 september 1999, inzake de verklaring en actieprogramma met betrekking tot een cult van vrede; 57/6 van 4 november 2002, met betrekking tot de bevordering van een cult van vrede en geweldloosheid; 58/128 van 19 december 2003, inzake de bevordering van godsdienstig en cultureel begrip, harmonie en samenwerking; 60/4 van 20 oktober 2005, inzake de globale agenda voor dialoog onder de beschavingen; 64/14 van 10 november 2009, inzake de Alliantie van Beschavingen; 64/81 van 7 december 2009 inzake de bevordering van interreligieus en interculturele dialoog, begrip en samenwerking voor vrede 64/164 van 18 december 2009, inzake de verwijdering van alle vormen van onverdraagzaamheid en discriminatie op religieus gebied; erkennende dat er een noodzakelijke behoefte bestaat aan dialoog onder de verschillende religiën en godsdiensten voor het verbeteren van wederzijds begrip, harmonie en samenwerking onder de mensen; herinnerende met waardering de diverse globale, regionale en subregionale initiatieven op het gebied van wederzijds begrip en interreligieuze harmonie met inbegrip van het Tripartiet Forum van Interreligieuze coöperatie voor vrede, en het initiatief A Common Word ; erkennende de morele verplichtingen van alle godsdiensten, overtuigingen en religiën om te vragen naar vrede, tolerantie en wederzijds begrip; 1. Bevestigende dat het wederzijdse begrip en de interreligieuze dialoog belangrijke dimensies vormen van een cult van vrede; 2. Afkondigende de eerste week van februari van elk jaar als de Wereld Interreligieuze Harmonie Week tussen alle godsdiensten, religiën en geloven; 3. Aanmoedigende alle staten om, op vrijwillige basis, de verspreiding van het bericht van interreligieuze harmonie en goede wil, in alle kerken, moskeeën, synagogen, tempels en alle andere plaatsen van aanbidding in de hele wereld, tijdens die week te ondersteunen, gebaseerd op de liefde voor God en de liefde voor de b of op de liefde voor het goede en de liefde voor zijn b, elk volgens de eigen godsdienstige tradities of overtuigingen; 4. Verzoekende de Secretaris-generaal om de Algemene Vergadering over de uitvoering van de onderhavige resolutie te informeren. Interreligieuze activiteiten in Suriname periode /februari: Vrijdag 1-8 februari : Wereld Interreligieuze Harmonie Week Dinsdag 5 februari : Start training religieuze gidsen Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu De Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM), presenteert u haar overzicht van trainingen in ondernemerschap, voor het jaar Trainingen Bijdrage Maand Dagen Uren in SRD 1 Persoonlijk Leiderschap 600 Februari Rapportagetechnieken 500 Februari Personeelsmanagement 600 Maart Administratieve Organisatie en 500 Maart 5 15 Interne Controle 5 Voorraad- en magazijnbeheer 600 April Secretariële vaardigheden 600 April Basiskennis Boekhouden 600 Mei Project Schrijven 500 Mei Telefoontechnieken 450 Mei Bedrijfsmanagement 600 Juni Het schrijven van een bedrijfsplan 600 Juni Financieel Management 600 Juli Verpakking- en etikettering 500 Juli Sociale vaardigheden en 500 Augustus 5 15 beroepshouding 15 Brieven schrijven 500 Augustus Begroting en budgettering 500 Augustus Basis Marketing 600 September Project management 500 September Klantvriendelijkheid 500 September Voorlichting & PR 600 Oktober Gesprekstechnieken voor HRM en 500 Oktober 5 15 PZ functionarissen 22 Basis Logistiek Management 600 November Time management 450 November 4 12 Workshop in mei: Ontwikkeling door succesvol ondernemerschap (2 dgn) Wijzigingen voorbehouden! Heerenstraat # 40 Tel: (597) /477020/ Fax: (597) / Bezoek ook onze website: N.B. Termijnbetaling mogelijk en extra korting voor bedrijven met meer dan drie inschrijvingen. Les- en schrijfmateriaal inbegrepen. Reductie van 10 % vanaf de 2 e training. Bij iedere training is er een extra dag opgenomen in het program (van 90 minuten) als zijnde een terugkomdag. Onze trainingen kunnen ook in andere perioden van het jaar georganiseerd worden. Bedrijven hebben de mogelijkheid voor incompany en op maat gesneden trainingen. Ondernemerschap, foe poeroe a pina! voor God, en Liefde voor de b, zonder de eigen godsdienstige principes te compromitteren. De twee geboden staan centraal bij de drie monotheïstische godsdiensten en verstrekken de stevigst mogelijke theologische grondslag. Bij de Wereld Interreligieuze Harmonie Week komt een nieuw gebod erbij: Liefde voor het goede. Deze formulering omvat alle mensen van goede wil. Het omvat een ieder met een andere religie en zij die geen geloof belijden. De Wereld Interreligieuze Harmonie Week biedt een platform -één week per jaar- waarbij alle interreligieuze groepen en andere groepen van goede wil, de wereld kunnen tonen welke kracht uitgaat van deze beweging. Duizenden gebeurtenissen die door deze groepen worden georganiseerd gaan vaak ongemerkt voorbij, niet alleen aan het grote publiek, maar ook aan de eigen groep. Deze week biedt aan de groepen de gelegenheid om bewuster te worden van elkaar, de onderlinge banden te versterken en het dupliceren van elkaars inspanningen te vermijden. Met meer dan 300 ondersteuningsbrieven, 200 geregistreerde gebeurtenissen in meer dan 40 landen, allen georganiseerd in minder dan 3 maanden, was de eerste Wereld Interreligieuze Harmonie Week in 2011 een groot succes. Gehoopt wordt dat dit initiatief een steunpunt zal zijn voor alle mensen van goede wil. Dat zij zullen erkennen dat de gemeenschappelijke waarden die zij hebben, belangrijker zijn dan de verschillen. Zo geven zij een sterk signaal van vrede en harmonie aan hun gemeenschappen. Op basis van het voorgaande wordt iedereen, in het bijzonder de religieuze organisaties over het gehele land, opgeroepen om invulling te geven aan deze resolutie van de Verenigde Naties. Ministerie van Handel en Industrie SOLLICITATIE-OPROEP Op het Ministerie van Handel en Industrie is er plaatsingsmogelijkheid voor een administratief medewerker Doel van de functie : Ondersteuning van het Hoofd Secretariaat middels administratieve werkzaamheden. Hoofdtaken : - Boekt ingekomen en uitgaande stukken in. - Verleent bijstand bij de afhandeling van telefoongesprekken. - Zorgt voor het archiveren van afgedane post; - Verleent protocollaire assistentie; - Zorgt mede voor het invoeren van brieven e.d.; - Verricht alle in het verlengde van de functieliggende werkzaamheden. Functie-eisen : Opleiding Havo/VWO-niveau Ervaring : 1 jaar ervaring Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken: - Goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift - Integriteit - Accuratesse - Representatie - Kennis van relevante computerprogramma s Sollicitaties te richten aan de direkteur van het ministerie. De Direkteur Handel en Industrie Mauro R. T, MBA MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE Nieuwe Haven Telefoon : / toest. 1055/1056 Telefax : (597) Paramaribo - Suriname website : Ministerie van Handel EN Industrie De periodieke keur- en herkeuring van meetmiddelen voor de districten Paramaribo, Para en Wanica zal plaats vinden in de periode : 07 tot en met 30 april. Plaats : Dienst voor de Waarborg en van het IJkwezen Tijd : 08.00u 14.30u Benodigde documenten: Winkelvergunning, uittreksel of i.d.-kaart Voor de keur- en herkeuring van zware meetmiddelen zoals: weegbruggen, machinewegers, grondbascules, e.a. dient men een schriftelijk verzoek in te dienen. Ministerie van Handel en Industrie Havenlaan 1 Tel: / tst 1055/1056 Tel: / tst 1212 www. gov.sr

5 Minov kijkt terug op jaar van onderwijsvernieuwingen Het jaar 2012 was er één van onderwijsvernieuwingen en belangrijke interventies voor het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling. In dit artikel leest u een beknopt overzicht van enkele hoogtepunten. Vernieuwing beroepsonderwijs van groot belang voor Surinaamse economie Vertegenwoordigers van MINOV en scholen bogen zich gezamenlijk over de kerndoelen waaraan het lager beroepsonderwijs moet voldoen om geschikte beroepsbeoefenaren af te leveren. Ook werd gekeken naar de aansluiting van het Lager beroeps Onderwijs op het Middelbaar Beroeps Onderwijs. De opleidingsprogramma s worden verdeeld over drie niveaus, te weten LBO A, LBO B en LBO C. Mastertrainingen in Taal en Rekenen 3de leerjaar In het schooljaar 2012/ TRAININGEN IN THAILAND wordt het nieuw curriculum voor het 3 de leerjaar, de huidige 1 ste klas van het basisonderwijs, geïmplementeerd. Om de implementatie succesvol uit te voeren zijn Master-trainers getraind in de nieuwe methoden voor Taal en Rekenen. Deze Master-trainers zullen belast De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat Thailand, onder de Annual International Training Course, Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee te dingen naar de volgende trainingen : No. Training Periode Sluitingsdat. Sufficiency Economy in 2 mei 1 juni 1 Agriculture 22 jan MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING Thailand Food and Nutrition Security Health Care System Strengthening Waste Management for Sustainability Grassroots Economic Development Following Sufficiency Economy Philosophy Utilizing Indigenous Food Resources for Food Food Security Local Wisdom and Thailand Agricultural Studies Center for Development Crop Simulation Modeling and Impacts of Climate Change on Agricultural Production Systems: A Training Program on DSSAT 13 mei 24 mei 1 juli 26 juli 5 sept. 24 sept. 24 juni 2 aug sept. 9 27sept. 25 nov 6 dec. Geïnteresseerden kunnen ook de volgende website bezoeken: 22 jan. 28 febr. 29 maart. 15 febr. 29 maart 29 maart 31 mei Voor informatie en voor het indienen van bescheiden bent u terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: /473478/ Voorlichting & Informatie Ministerie van Regionale Ontwikkeling worden met de training van alle leerkrachten van het 3 de leerjaar. De herziening van het curriculum voor het 3 de leerjaar brengt met zich mee dat het vakkenpakket ook gewijzigd is. De leergebieden zijn nu Taal inclusief Lezen en Schrijven, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, Kunst en Cult, Educatie en Bewegingsonderwijs. De kinderen worden met de nieuwe methoden geleerd om zelfstandig en proactief deel te nemen aan het onderwijsproces. Onderwijs in Atjoni toegankelijker In het kader van het project Bouw internaat en andere onderwijsfaciliteiten worden te Atjoni onder andere een twaalf lokalen tellende VOJ-school, een internaatgebouw en 6 onderwijzerswoningen gebouwd. De school zal onderdak bieden aan ca. 100 leerlingen die op VOJ-niveau onderwijs zullen volgen. Een Onderwijsdelegatie onder leiding van minister Shirley Sitaldin bracht een bezoek aan dit gebied. Het internaat is bedoeld voor de opvang van leerlingen die verre afstanden moeten afleggen. Met deze faciliteiten wordt het onderwijs toegankelijker gemaakt. De VOJ-school is bedoeld als opvang voor zesde klas toetskandidaten van 21 glo-scholen van de omliggende dorpen. Accreditatiekaders af De accreditatiekaders die bestemd zijn voor het hoger en wetenschappelijk onderwijs zijn af. Tegen deze achtergrond hield het NOVA een workshop met als titel: Implicaties van de accreditatiekaders. Op deze workshop werd ingegaan op de te ondernemen stappen die voortvloeien uit de accreditatiekaders die, conform de Wet NOVA nog door de Minister van Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling Het MINOV is op zoek naar Expertise voor het uitzetten van een professionaliseringstraject voor secretariaatmedewerkers. Momenteel werken op het MINOV secretariaatmedewerkers en hoofden secretariaat. In dit traject zal professionalisering worden aangeboden die tweeledig is: allereerst zullen de basiscompetenties voor professionele secretaresses versterkt worden, ten tweede zal verdieping plaatsvinden, namelijk in de vorm van een doorgroei naar een managementassistent. De opdracht wordt binnen het MINOV-VVOB samenwerkingsprogramma PROGRESS uitgevoerd. Gevraagde expertise De kandidaten hebben minimaal een HBO werk- en denkniveau en minimaal 5 jaren ervaring: In het ontwikkelen en uitvoeren van professionaliseringstrajecten voor secretariaatmedewerkers (zowel training, coaching als intervisie); In het trainen en coachen rondom secretariële competenties, managementassistentie, (persoonlijk en professioneel) leiderschap, gericht op effectieve gedragsverandering in de praktijk. Daarnaast heeft de kandidaat: Ervaring met het verzorgen van (soortgelijke) trainingen aan overheidsinstanties; Trainers die beschikken over goede didactische vaardigheden en die een ruime hoeveelheid praktische voorbeelden kunnen noemen. Pluspunt: ervaring in het leren en werken in ambtelijke settings (ministeries). De d van de opdracht is 10 maanden en de opdracht dient uitgevoerd te worden in de periode van februari tot november. Belangstelling? Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 6 februari om lokale tijd hun dossier indienen bij VVOB Suriname, Commewijnestraat 41, Paramaribo. Dit dossier bevat ondermeer een methodologische aanpak voor de opdracht en een volledige budget en tijdsplanning. Onderwijs goedgekeurd moeten worden. Trainingsweek nieuwe leerkrachten Leerkrachten van het basis, VOJ en VOS-niveau die per oktober 2012 voor het eerst voor de klas moesten staan, zijn in de grote vakantie getraind geworden. Het doel was om de leerkracht te motiveren, bekend en vertrouwd te maken met beroepsvaardigheden/praktijkvaardigheden. Alle nieuwe leerkrachten zijn gedurende een week getraind door verschillende trainers in een specifiek praktijkgericht werkgebied. O.a. zijn Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Deel 3 Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij maakt hierbij bekend dat de vergunninghouders van alle visserij categorieën per 31 maart over een geldige visvergunning moeten beschikken. Tevens wordt benadrukt dat in het kader van de dzame benutting van onze visserij hulpbronnen de vergunninghouder zich dient te houden aan de wettelijk vastgestelde vergunningsvoorwaarden (Vergunningsvoorwaarden beschikking 2012, S.B no. 11) bij het uitoefenen van visserijactiviteiten. Gelieve met het bovenstaande rekening te houden. G. breinburg M.Sc. ze onderricht in het beoordelen van schoolprestaties, beroepshouding en sociale vaardigheden. Huldiging jubilarissen Het Ministerie heeft dit jaar 300 jubilarissen gehuldigd. Het ging om personen die 25, 30, 35 en 40 jaar hun krachten hebben gegeven aan het ministerie. De groep bestond uit 200 onderwijsgevenden en 100 overige ambtenaren. Minister Shirley Sitaldin bedankte mede namens haar staf de jubilarissen voor hun jarenlange trouwe dienst. Zij moeten volgens de bewindsvrouw als voorbeeld voor de rest dienen. MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING SOLLICITATIE OPROEP Op het Ministerie van Regionale Ontwikkeling zijn er op de afdeling Personeelszaken (PZ) vacatures voor de volgende functies: 1. Medewerker Personeelszorg Doel van de functie Het mede zorgdragen voor een goed arbeidsklimaat binnen het ministerie. Functie-eisen - MBO-niveau, richting Sociaal Maatschappelijk Werk - Tenminste 2(twee) jaar ervaring in soortgelijke functie 2. Seniormedewerker Personeelsadministratie Doel van de functie Het verrichten van werkzaamheden m.b.t. de personele en algemene administratie van het gehele ministerie Functie-eisen - MBO-niveau - Tenminste 2(twee) jaar ervaring in soortgelijke functie 3. Juniormedewerker Personeelsadministratie Doel van de functie Het mede verrichten van werkzaamheden m.b.t. de personele en algemene administratie van het gehele Ministerie Functie-eisen - HAVO/VWO - Tenminste 1 (één) jaar ervaring in soortgelijke functie Gegadigden kunnen hun sollicitatie richten aan de Directeur van het ministerie van Regionale Ontwikkeling, mw drs. Genia J. Lank-Corinde. Aan de van Roseveltkade no 2. Sollicitanten die reeds in overheidsdienst zijn genieten voorkeur. De Directeur van Landbouw, Veeteelt en Visserij Meer informatie? Een uitgebreide beschrijving van de opdracht kan worden opgevraagd via Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Letitia Vriesdelaan no Telelfoon(597) Fax (597) Paramaribo Suriname Ministerie van Regionale Ontwikkeling

6 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING OPROEP 11EP/UNESCO Specialized Courses Programme Kandidaten (m.n. vrouwen) worden uitgenodigd voor bovengenoemd programma inzake Onderwijs Planning. Periode : 11 februari tot 5 april Plaats : Parijs Kandidaten die belangstelling hebben voor dit gespecialiseerd programma, kunnen het registratie formulier en brochure downloaden van de volgende website: Nationale UNESCO Cie. Suriname /471535Telefoon: / MINISTERIE VAN Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu Een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Nickerianen opgelet! De Stichting Productieve Werk Eenheden start begin februari in Nickerie wederom met de volgende trainingen: 1. Begroting en Budgettering 2. Gesprekstechnieken 3. Financieel Management 20 klokuren / Srd 600,- 4. Vergadertechnieken 5. Personeelsmanagement 20 klokuren / Srd 600,- 6. Bedrijfsmanagement 20 klokuren / Srd 600,- 7. Gesprekstechnieken v. HRM en PZ functionarissen 8. Administratieve Organisatie en Interne Controle 9. Klantvriendelijkheid 10. Sociale vaardigheden en beroepshouding 13 klokuren / Srd 500,- 11. Rapportage technieken 11 klokuren / Srd 450 Informatie & registratie: Hr. Eersteling / (Nickerie) Hr. Ketwaru t. 26 / (Par bo) / Termijn betaling mogelijk en reductie van 10 % vanaf de 2 e training Betaling kan per kas, bestelbon, bank (VCB ) of per cheque (aan toonder) Onze trainingen zijn all in / Vereiste opleiding: minimaal MULO of gelijkwaardig. Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling TRAININGEN IN EGYPTE De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat Egypte, via de Egyptian International Centre for Agriculture, Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee te dingen naar de volgende trainingen : No. Training Periode 3 Poultry Production & Health 10 juli 25 sept. 4 Rural Development 10 juli 30 sept. 5 Fish Culture development 1 okt. 15 dec. 6 Soil and Water Management 1 okt. 15 dec. 7 Animal Production Health 1 okt. 15 dec. Vereisten : Een universitaire graad binnen de agrarische sector Minstens 3 (drie) jaren werkervaring In goede gezondheid verkeren Beheersing van de Engelse-, Franse- of Spaanse taal Afhankelijk van de start datum van de trainingen dienen de applicaties 5 (vijf) maanden voor aanvang te worden ingediend. Geinteresseerden kunnen ook de volgende website bezoeken: of of Voor informatie en voor het indienen van bescheiden bent u terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: Afd. Informatie & Communicatie Minov TRAININGEN IN THAILAND De Directeur van Onderwijs maakt bekend, dat Thailand, onder de Annual International Training Course, Surinaamse staatsburgers in de gelegenheid stelt om mee te dingen naar de volgende trainingen : No. Training Periode Sluitingsdat MINISTERIE VAN Handel en Industrie Logo design Contest inzake CARICOM-JAPAN FRIENDSCHAP 2014 Het jaar 2014 wordt bestempeld als CARICOM-Japan Friendschap Year. In dit kader zal er een Logo Design Contest worden gehouden om een officiële logo te ontwerpen De uiterste datum om een ontwerp in te dienen is gesteld op 15 maart. Voor de voorwaarden zie onderstaande detail informatie. MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING Grassroots Economic Development Following Sufficiency Economy Philosophy Utilizing Indigenous Food Resources for Food Food Security Local Wisdom and Thailand Agricultural Studies Center for Development Crop Simulation Modeling and Impacts of Climate Change on Agricultural Production Systems: A Training Program on DSSAT Geinteresseerden kunnen ook de volgende website bezoeken: 24 juni 2 aug. 11 jan sept. 29 maart 9 27sept. 29 maart 25 nov 6 dec. 31 mei Voor informatie en voor het indienen van bescheiden bent u terecht op het Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten aan de Jessurunstraat 15, tel.: /473478/ Afd. informatie & Communicatie Minov Ministerie van Natlijke Hulpbronnen Per ingang 14 zullen de afdelingen Buro Financiele Zaken (BFZ), Personeels Zaken van het Ministerie van Natlijke Hulpbronnen en Comtabiliteit van het Ministerie van Financiën op de hiernavolgende adressen tot nader orde worden gehuisvest. De afdelingen BFZ en Comtabiliteit zijn nu gevestigd in de Q-Mall aan de Kwattaweg 223 in de units 3,4,6,7 en 20 De afdeling Personeels Zaken staat nu aan de Lim A Postraat 24 (voormalig Computech gebouw). Wij danken u alvast voor uw begrip en welwillendheid. Namens de Direkteur Administratieve Diensten Van het Ministerie van Natlijke Hulpbronnen Dhr. Edson Paal MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING UNESCO Aschberg beurzen voor kunstenaars Deze oproep is bedoeld voor: schrijvers, muzikanten en visuele kunstenaars tussen jaar oud. Het overzicht van beschikbare beurzen voor, is te vinden op de website: Ook zijn hier directe links met instituten en instructies met betrekking tot de aanvraag, te vinden. Nationale UNESCO Commissie Suriname: Telefoon: / MINISTERIE VAN Financien VRIJSTELLING VAN INVOERRECHT bij de invoer van investeringsgoederen Middels deze maakt de directeur der Belastingen het volgende bekend: Met ingang van 15 september 2012 gelden de volgende voorwaarden bij de verlening van vrijstelling van rechten bij invoer bij de invoer van investeringsgoederen. Ingevolge artikel 39 lid 1 f van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 79) en de Beschikking van de minister van Financiën d.d. 21 augustus 2012 La.F.no. 6771, kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling (90 %) van invoerrecht bij de invoer van bedrijfsmiddelen. Overeenkomstig artikel 67 van het Decreet Mijnbouw (S.B no. 28) wordt vrijstelling verleend van invoerrecht bij de invoer van bedrijfsmiddelen door bedrijven in de mijnbouwsector. Conform artikel 16 van de Wet Omzetbelasting (S.B no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 114) wordt ook vrijstelling van omzetbelasting verleend bij de invoer van bovenvermelde goederen. Verder wordt ook een gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht verleend op grond van de Wet op het Statistiekrecht (S.B no. 9, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 28). Onder bedrijfsmiddelen wordt verstaan: goederen waarover kan worden afgeschreven conform artikel 10, lid 2 van de Wet Inkomstenbelasting 1922, met uitzondering van personenvoertuigen, vrachtwagens met een laadvermogen van niet meer dan kg, kantoorgebouwen, goederen voor het opzetten van kantoorgebouwen en inrichtingsgoederen (met uitzondering van hotels). Vrijstelling wordt verleend indien een bedrijfsmiddel een waarde heeft van minimaal US$ 5.000,-, goederen ter vervaardiging van bedrijfsmiddelen een waarde hebben van minimaal US$ 2.000,- en goederen ter vervanging van onderdelen van een bedrijfsmiddel een waarde hebben van minimaal US$ 2.000,-. Voor kleine ondernemers wordt vrijstelling verleend bij de invoer van een bedrijfsmiddel met een minimale waarde van US$ 1.000,-, bij de invoer van goederen ter vervaardiging van bedrijfsmiddelen met een minimale waarde van US$ 500,- en bij de invoer van goederen ter vervanging van onderdelen van een bedrijfsmiddel met een minimale waarde van US$ 500,-. Onder kleine ondernemingen wordt verstaan: ondernemingen waar minder dan 25 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet op jaarbasis niet meer dan SRD ,- bedraagt. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van invoerrecht dienen de volgende documenten te worden overgelegd: - een verzoekschrift gericht aan de minister van Financiën aan de Tamarindelaan no. 3; - een geldige vergunning in geval van vergunningsplichtige bedrijfsactiviteiten; - een verklaring van registratie van de Inspectie der Directe Belastingen; - een verklaring van geen bezwaar van de Inspectie der Directe Belastingen; - een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in geval van registratieplicht; - de facturen of offertes van de leverancier in het buitenland van de in te voeren bedrijfsmiddelen, waarop de invoerwaarde staat vermeld; - een juist en volledig ingevuld model investeringsformulier. Het verzoekschrift dient ten minste 3 (drie) weken voor invoer van de bedrijfsmiddelen, te worden ingediend. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Afdeling Fiscale Zaken Indirecte Belastingen. Telefoonnummers / toestelnummers 240, 234, 247 en adres: De directeur der Belastingen w.g. Mr. C. A. van Dijk MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT BELASTINGEN Mr. dr. J.C. de Mirandastraat 5-7 Paramaribo, Suriname Telefoon (597) / Telefax (597)

7 Trots tonen de brandweercommandanten van de Luchtvaartdienst hun behaalde certificaten. MINISTERIE VAN Financien Het Directoraat Belastingen is op zoek naar een Hoofd Personeel & Organisatie De belangrijkste taken zijn onder andere: - Geeft leiding aan de afdeling Personeelszaken; - Bestudeert in het kader van een adequate personeelsvoering wettelijke stukken (formatierapporten, personeelswet; beoordelingssystemen etc.) en ander literat op het gebied van het personeels- en organisatiewerk; - Draagt mede zorg voor de realisatie en evaluatie van de verschillende aspecten van het Personeelsbeleid z.a.: een doeltreffend beoordelingssysteem, selectie en werving, loopbaan, planning etc.; - Draagt zorg voor een goede personeels- en salarisadministratie; - Draagt zorgt voor een optimale personeelszorg; - Draagt mede zorgt voor de totale organisatie m.b.t. vorming en opleidingsactiviteiten op het Ministerie; - Geeft inlichtingen, adviezen en voorlichting m.b.t. de individuele rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van personeelsleden; - Participeert in stafvergaderingen, werkgroepen en onderzoeksprojecten; - Brengt middels studie en onderzoek adviezen uit aan de leiding van het Ministerie m.b.t. personele vraagstukken op het gebied van (bevorderingen, strafmaatregelen, ontslagen etc.) en op het gebied van het personeelsbeleid indien aanpassing c.q.verbetering betreft; - Participeert in het onderhandelingsteam van het Ministerie bij gesprekken met de diverse werknemersbonden; - Draagt mede zorg voor de implementatie van het HRM beleid op het Ministerie; - Draagt zorg voor de continuïteit van personeel i.h.k.v. het HRM beleid; - Verricht alle in het verlengde van de functie liggende werkzaamheden. Functie-eisen: - HBO opleiding; - Organisatie en Personeelsmanagement; - Management opleiding. Ervaring: - Tenminste 4(vier) jaren in een soortgelijke functie; - Kennis van relevante wet- en regelgeving zijn in deze functie van belang. Specifieke kennis/vaardigheden & kenmerken: - Integriteit; - Inventiviteit; - Representativiteit; - Stressbestendig; - Flexibiliteit; - Goede contactuele eigenschappen. Wij bieden: - salariëring conform de overheidsregeling - dynamische omgeving Belangstellenden kunnen hun sollicitatie met alle relevante bescheiden richten aan de Directeur der Belastingen, mr. C.A. van Dijk, aan Mr.Dr. J.C. de Mirandastraat en kan ook naar: en wel tot uiterlijk 30. N.B. Zij die in overheidsdienst zijn genieten de voorkeur. De Directeur der Belastingen, w.g. Mr. C.A. van Dijk MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT BELASTINGEN Mr. dr. J.C. de Mirandastraat 5-7 Paramaribo, Suriname Telefoon (597) / Telefax (597) Luchthaven brandweer getraind in bediening ademhalingsapparaten De Luchthavenbrandweer beschikt sinds kort over de nieuwste ademhalings apparaten in Suriname. Om de apparaten te kunnen bedienen hebben tien Luchthavenbrandweer commandanten een intensieve training gevolgd. De apparaten komen uit Duitsland en worden wereldwijd door brandweerkorpsen gebruikt. Volgens Lucien Vriese, cursusleider bij de Luchthavenbrandweer, is deze training belangrijk voor elke brandweerman, omdat je met zo n ademhalingsapparaat levens kunt redden. Alleen moet je weten hoe deze te gebruiken. De brandweerlieden wordt dan ook geleerd hoe de ademhalingsapparat en alles wat daarbij nodig is te gebruiken. Na afronding van de training zijn alle luchthavenbrandweerlieden vaardigheden bijgebracht in omgaan met het apparat. Om de twee jaar zal er een upgradingcursus worden verzorgd. Adembeschermende middelen zijn bedoeld om schadelijke stoffen uit de lucht te filteren. Bij brand komen giftige stoffen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid. Brandweerlieden die mensen moeten beschermen en soms uit benarde posities moeten bevrijden, moeten zelf goed beschermd zijn. Met een dergelijk ademhalingsapparaat kan de brandweerman minstens15 minuten in giftige rook doorbrengen en daardoor meer levens redden.-. Ministerie van ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING OPHALEN TOETSBOEKJES 1ste MEETMOMENT KLASSE 6 Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling brengt het volgende onder de aandacht van alle schoolleiders van basisscholen die over een zesde(6 e ) klas beschikken. U wordt verzocht om u op 23, 24 en 25 te begeven naar de Kafiluddistraat voor het ophalen van de toetsboekjes voor het eerste(1 ste ) meetmoment voor klasse zes(6). Dit kan al vanaf 06.00u s morgens. De toetsboekjes worden per dag afgegeven. LET WEL: Het bovenstaande geldt alleen voor de scholen in de districten Paramaribo, Wanica en Para, m.u.v. de scholen Johannes Geelius te Redi Doti en Pikin Saron. De distributie van de toetsboekjes van de overige districten en het binnenland vindt zoals gewoonlijk plaats.voor nadere informatie kunt u bellen naar: en Voorlichting & Informatie MINOV Dr. S. Kafiluddistraat Tel.nr. : Fax nr. : Een brandweercommandant tijdens een vaardigheidsoefening. Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting Hierbij maakt het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting bekend, dat de uitbetaling van de Algemene Kinderbijslag (A.K.B.) over het dienstjaar 2012 aan de geregistreerden over de maanden, februari en maart 2012 en de nabetaling 2011 door de Dienst Administratie en Uitbetaling Sociale Voorzieningen (A.U.S.V.) in het stadsdistrikt Paramaribo alsvolgt zal plaatsvinden. tw: Datum Ressort Woonplaats betaalpost 29 F A t/m K Latourprojekt e.o. 30 F L t/m Z Latourprojekt e.o. 31 H Nw.Weergevondenweg/Pontbuiten/ Wintiwaiprojekt e.o. A t/m K 01 februari H Nw.Weergevondenweg/Pontbuiten/ Wintiwaiprojekt e.o. L t/m Z Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme Training schedule Training Jan. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. TOURBEGELEIDING. start end start end 650 BARTENDER start end Start end 550 RECEPTIE MEDEWERKER BEHEER LODGES, KAMPEN & KLEINE HOTELS LEIDINGGEVENDE VAARDIGHEDEN VOEDING EN DRANKEN SERVICE De uitbetalingen geschieden UITSLUITEND tegen overlegging van: A. De A.K.B.-kaart en I.D.-kaart van C.B.B., alsmede het familieboekje of een recent gezinsuittreksel. B. Bij een machtiging dient de gemachtigde de volgende bescheiden te overleggen a. Een machtiging afgestempeld en getekend door het Hoofd Bureau A.K.B. b. I.D.-kaart van C.B.B. c. A.K.B.-kaart en het familieboekje of een recent gezinsuittreksel van betrokkene. N.B.: zij die uit hoofde van hun beroep van welke instantie dan ook reeds kinderbijslag genieten komen vanwege het Bureau A.K.B. niet opnieuw in aanmerking daarvoor. De Wnd. Onderdirecteur Administratieve Diensten Drs. G. Corinde Prijs in SRD start end Start end 550 start end Start end 500 start end Start end 550 start end start end start end start end 550 HOUSEKEEPING start end start end start end start end 500 KEUKEN ASSISTANT start end start end start end start end 675 D: 6-8 weken = 50 uren, 3x per week GRAVENBERCHSTRAAT 2 TEL: FAX website: Koksopleiding Start D Niveau 2 Prijs in Srd p/maand 1 Februari 15maanden MBO 350

8 DC Mike Nerkust van Paramaribo zuid-west. het districtscommissariaat. De DC heeft gemerkt dat er verborgen talenten op het commissariaat zijn en wenst graag hiervan gebruik te maken. Mike Nerkust Districtscommissaris van Paramaribo zuid-west Op verzoek van velen presenteert De Overheid een rubriek waarin het publiek nader kennis kan maken met sleutelfunctionarissen in Suriname. In de eerste reeks: de districtscommissarissen. Mike Nerkust is de districtscommissaris van Paramaribo zuid-west. Hij is een Surinamer in hart en nieren, getrouwd, heeft een dochter van zes, die in de eerste klas van de St. Agnesschool zit en geniet van de naschoolse opvang. Hij is van huis uit Rooms-Katholiek maar beleid nu de Islam. Hij heeft als hobbies: dragrace, kijken naar wrestling en doet graag aan fitness. Zijn lievelingsgerecht is Nasi a la Indo. In zijn jongere jaren was hij taxi-chauffeur. De dc is opgegroeid op het Marowijneproject te Flora B. Na de lagere school, de Lagere Technische School en de middelbareschool te hebben doorlopen, begon Nerkust in 1992 als parttimer computerlessen te verzorgen bij Tele-Sur. In 1996 hielp hij met het opzetten van een netwerk bij de Landbouwbank. Samen met een kennis draaide hij een copie center aan de Gompertstraat. In 2004, na de toelatingstest werd hij tot de universiteit toegelaten, waar hij afstudeerde als Bachelor in Law. Als de mogelijkheid bestaat zal hij verder studeren. Na het behalen van zijn Bachelorgraad in Law werd hij voorgedragen als districtscommissaris en zit nu al een jaar en drie maanden aan. Hij houdt van zijn werk en komt dagelijks met plezier. Hij probeert zoveel mogelijk de burgers tevreden te stellen door de dienstverlening op het commissariaat te automatiseren. Zijn wens voor naar zijn personeel is: alles gedaan proberen te krijgen, houden van een ieder, je werk, je land, eenheid en een goede samenwerking. Dat het commissariaat volledig ge-automatiseerd is en dat de bouw van een eigen kantoor te Latour, spoedig af is, is ook een droom die de DC in verwezenlijk ziet. Volgens de DC werkt hij voorwat het decentralisatieproces betreft, aan het bewustzijn van zijn personeel. Alle neuzen moeten Brandweertip Kind en V Koop geen aanstekers die op speelgoed lijken zoals autootjes, poppetjes etc. SAMEN STAAN WIJ STERK! Prijzen van basisgoederen BLOM Bakkers meel 1 kg SRD 2,95 TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5,35 BADZEEP Dalan 5 x 75 gr SRD 3,40 BRUINE BONEN Noliko 840 gr SRD 3, in dezelfde richting wijzen, zodat de level 2 certificering van Paramaribo spoedig een feit kan zijn. Volgens de decentralisatiegedachte moet de dienstverlening naar de burgers toe optimaal worden en hetgeen waarvoor ze op het commissariaat komen All Purpose Flour 1 kg SRD 2,90 Ocean Foods SRD 4,95 Camay SRD 2,05 Green SRD 4, gr 840 gr 425 gr BOUILLONBLOKJES Maggi 50 x 4 gr SRD 4,90 OLIE SARDINES Morjon 125 gr SRD 2,35 SOYA OLIE Coroli 1 liter SRD 6,80 Tuinderstrots SRD 4,10 opgelost zien te krijgen. Het commissariaat moet de poort zijn tussen de overheid en de gemeenschap. Het commissariaat 840 gr SUIKER (bruin) Demerara Gold 1 kg SRD 3,15 Brunswick SRD 3,70 Corcovado 900 ml SRD 6,00 Interfood SRD 4, gr 720 gr moet ervoor zorgen dat de druk op delen van de overheid wordt weggewerkt en de overheid altijd bereikbaar moet zijn via ERWTEN gele erwten 1 kg SRD 3,30 PAP Havermout Hahne 500 gr SRD 3,25 ZONNEBLOEMOLIE Victoria 1 liter SRD 7,10 POEDERZEEP Breeze 900 gr SRD 9,70 De DC verwacht dat de komende hoorzittingen beter bezocht zullen worden dan de voorgaande keren en dat de burgers hun problemen voorleggen. De Ressortsraadsleden zullen tijdens de hoorzittingen alles wat reeds gerealiseerd is en wat nog door de regering gerealiseerd gaat worden, presenteren. De RR-leden moeten weten waarvoor ze daar zijn, zij moeten meer in kontakt treden met de bevolking en helpen de problemen samen met de instanties en bedrijven in de wijken op te lossen. Hij vraagt de bevolking om positief te blijven en deel te nemen aan de hoorzittingen en ook om oplossings modellen aan te dragen. Hij heeft als motto: SAMEN STAAN WIJ STERK Voor meer info: Bel op / tst / 1050 groene erwten SRD 3,70 BRUINE BONEN Coroos 840 gr SRD 4,15 Radiante SRD 7, gr 1 kg Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 POEDERZEEP Ariel regular 900 gr SRD 8,05 Sun Powder 900 gr SRD 7,50 Power Waspoeder 500 gr SRD 4,75 PINDAKAAS Peter Pan Creamy 462 gr SRD 8,10 Excellence 340 gr SRD 4,95 Wippy SRD 6, gr TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 Colgate SRD 6, gr MARGARINE Remia 450 gr SRD 4,75 Goldenbrand 500 gr SRD 6,15 TOMATENPUREE La Sarnesina 70 gr SRD 0,55 JAM Primo SRD 3, gr MELKPOEDER Oldenburger 400 gr SRD 11,20 Mourne Maid 500 gr SRD 10,00 CACAOPOEDER Hypercao 400 gr SRD 4,70 THEE Breakfast thee 20 x 4 gr SRD 2,45 Lipton SRD 4,15 20 x 2 gr Rich SRD 1,90 20 x 4 gr Een katern van de overheid dat elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of Suriname. De uitgave, met nieuws, informatie en bekendmakingen, maakt deel uit van de verschillende media die de Regering inzet om te komen tot een transparante overheid en een evenwichtige informatievoorziening van elke burger. Coordinatie Vormgeving adres Postadres Website : Daniella Tauwnaar : Fabian Ristie : : Dr. S. Redmondstraat 116, Par bo : RIJST Charin s Rice semi super 10 kg SRD 28,50 Nick Rice semi super 9.1 kg SRD 23,50 Paloma semi 25 kg SRD 66,00 Paloma semi 10 kg SRD 30,69 Paloma consumptie 10 kg SRD 27,94 Paloma consumptie 25 kg SRD 62,70 Aan deze editie werkten mee: Michelda Kajansi, Anna Lachman, Sheila Mijnals, John Zaalman, Guno Cooman, Maureen Person, Julio Irokromo, Anna Lachman, Tiffany Gillis, Santi Sieuw, Ingrid Indiaan, Clifton Saridjan, Geertruida Loseng en Siegfried Gerling. AFWASMIDDEL Klinol refil 500 ml SRD 3,25 Power afwas 500 ml SRD 3,00 MAANDVERBAND Kotex Normal 10 st SRD 3,45 Elegance maandverband 20 st SRD 3,30 Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 1,50 Corrector: Agnes Baal

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011

Burger Informatie Centrum Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 Burger Informatie Functie beschrijvingen Maart 7, 2011 TM Burgerparticipatie Iris Gilliad i.s.m counterparts Burgerparticipatie en Voorlichting RO. Functienaam: Hoofd BIC Plaats in de organisatie: Districts

Nadere informatie

VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET

VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET VVOB in Suriname Sinds 1982 in Suriname Verschillende fases: 1. Tot 2001: uitzenden experts 2. 2001-2007: projectwerking 3. 2008-2013: Progress: lager onderwijs

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Sustainable Development

Sustainable Development Mr. Bas Ahmadali Institute Suriname Local Government And Strategic Public Management http://basahmadali.nl/?p=58 Sustainable Development Duurzame ontwikkeling door decentralisatie en Bevolkingsparticipatie

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013

Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013 Overzicht ontvangen Staatsbladen 2013 2013 no. 03 Toetreding van de Republiek Suriname tot de "International Organization for Migration" ( IOM ) PRESIDENTIEEL BESLUIT van 17 december 2012 PB. no. 60/2012,

Nadere informatie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie Beste lezer, Fijn dat je de moeite hebt genomen om dit e-book te downloaden, met daarin 17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie. Veel ondernemers worstelen met het maken van kwaliteitsafspraken

Nadere informatie

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008

Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Ministerie van Regionale Ontwikkeling Voorlichtingsplan i.v.m. Hoorzittingen 2008 Paramaribo, januari 2008 Opgemaakt door de afdeling Burgerparticipatie en Voorlichting Mw. M. Drenthe Mw. A. Lachman Mw.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER No. 2010/1571-05 DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gezien de aanvraag d.d. 20 juli 2010 van Philips Stralingsbeschermingsdienst

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners

2. Verdeling gemeenschap tussen samenwoners Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen 1 Overdrachtsbelasting. Vrijstelling; diverse onderwerpen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten

Nadere informatie

De implementatie van het Montreal Protocol in Suriname

De implementatie van het Montreal Protocol in Suriname De implementatie van het Montreal Protocol in Suriname In het vorige artikel hebben wij het gehad over het ontstaan van het Montreal Protocol en de ozonlaag. Wij zijn ingegaan op onder andere de functie

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

Loketdienst Paramaribo

Loketdienst Paramaribo MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld.

Wijzigingswet Wet op het voortgezet onderwijs, enz. (invoering basisvorming in voortgez... De citeertitel is door de wetgever vastgesteld. Page 1 of 6 (Tekst geldend op: 04-07-2004) Algemene informatie Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: OCenW De citeertitel is door de wetgever

Nadere informatie

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste maart 1994 ter uitvoering van artikel 358 van het burgerlijk wetboek. Datum ondertekening

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste maart 1994 ter uitvoering van artikel 358 van het burgerlijk wetboek. Datum ondertekening Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 22ste maart 1994 ter uitvoering van artikel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN augustus 2011 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let op: dit formulier

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO. VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting

Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Comp. 2.3 Burgerparticipatie en Voorlichting Ministerie van Regionale Ontwikkeling Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP-II) Iris Gilliad MSc Task Manager Burgerparticipatie

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9

Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Raad van het Gemeenschapsonderwijs blz. 1van 9 Informatie De tekst bevat informatie u aangereikt door de Raad van het Gemeenschapsonderwijs Inlichtingen Financiën/verificatie: Georges Tonla Briquet Emile

Nadere informatie

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II

Op is ingekomen ter griffie van de rechtbank te dit verzoek, ingediend door Verzoeker I. Verzoeker II Het verzoek tot het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige dient te worden ingediend bij de griffie van de rechtbank, onder overlegging van genoemde stukken. Het verzoek kan ook digitaal

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname

The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname The Suriname REDD+ Project Strengthening national capacities of Suriname Dear Stakeholders, The National Institute for Environment and Development in Suriname (NIMOS), in collaboration with SBB, UNDP and

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/3675 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen Hand-out behorende bij de training Werkoverleg Voor iedereen, door iedereen Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC

Nadere informatie

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3

Nieuws. Flits 2 oktober 2013 Jaargang 05 NieuwsFlits 3 2 oktober 2013 Jaargang 05 Nieuws 3 Infobrief Bij deze Nieuws treft u een infobrief van de groep(en) van w kind(eren) aan. In deze infobrief staan de belangrijkste zaken die het komende schooljaar spelen

Nadere informatie

Zaaknr. 31053996: Ontwerpen en oprichten van een Radartoren te Neeltje Jans (SRK Noord) ten behoeve van een radarinstallatie.

Zaaknr. 31053996: Ontwerpen en oprichten van een Radartoren te Neeltje Jans (SRK Noord) ten behoeve van een radarinstallatie. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijkswaterstaat Zeeland Poelendaelesingel 18, 4335 JA Middelburg ( Nederland ) Ter attentie van: Sjaak Bal Telefoon: +31 118622423,

Nadere informatie

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN

FINANCIËLE ADMINISTRATIE DISTRICTEN Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Government of Suriname and the Inter-American Development Bank Operation: Project: Executor: 1343/OC-SU SU0019-Decentralization and Local

Nadere informatie

OVERZICHT WETTELIJKE REGELINGEN BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE

OVERZICHT WETTELIJKE REGELINGEN BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE OVERZICHT WETTELIJKE REGELINGEN BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE TAAKOMSCHRIJVING MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE: I. Besluit taakomschrijving Departementen, houdende de instelling

Nadere informatie

Noach bouwt een ark Genesis 6-8

Noach bouwt een ark Genesis 6-8 2 Noach bouwt een ark Genesis 6-8 Het is niet fijn meer op de aarde. De mensen maken ruzie, ze vechten en ze zijn God vergeten. Maar er is één man die anders is. Dat is Noach. Op een dag praat God met

Nadere informatie

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord.

Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord. Milieu- en Sociale Effectenstudie (ESIA) voor Suralco s bauxietmijn projecten Lelydorp I & Para Noord / Kankantrie Noord Paranam, Suriname 1 Doel van deze presentatie ERM introduceren: de consultant die

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT

WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT WANNEER EEN SPECIAAL IEMAND ALS HEEFT 1 Je leest waarschijnlijk dit boekje omdat je mama of papa of iemand anders speciaal in je familie Amyotrofische Laterale Sclerose heeft. Het is een lang woord en

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 DIENST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PLANNING BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 1.Opstellen ontwerpwet Opvanginstellingen en standaarden kinder-/

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014

VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014 VOORWAARDEN EN BEOORDELING JONGERENBIJDRAGEREGELING (JBR) 2014 LET OP! Lees de voorwaarden goed door. Als je je niet aan een van de voorwaarde houdt, is JBR gemachtigd de bijdrage weer in te trekken. 1.

Nadere informatie

WET van 3 juni 2002, houdende bepalingen ter stimulering van investeringen in Suriname (Investeringswet 2001) (S.B. 2002 no. 42).

WET van 3 juni 2002, houdende bepalingen ter stimulering van investeringen in Suriname (Investeringswet 2001) (S.B. 2002 no. 42). WET van 3 juni 2002, houdende bepalingen ter stimulering van investeringen in Suriname (Investeringswet 2001) (S.B. 2002 no. 42). HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. In deze wet en de daarop berustende

Nadere informatie

Rapportage Werkgebieden. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werkgebieden. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werkgebieden Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werkgebieden (QWGM) 2 Inleiding In welke branche wil jij werken? Welke werkgebieden

Nadere informatie

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME

PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME PRESIDENT van de REPUBLIEK SURINAME Aan: De Voorzitter van de Nationale Assemblee, w. Drs. Jennifer Simons ons kenmerk: secpres/3131/12 Paramaribo, 2. g december 2012 Onderwerp: aanbieding Ontwerpwet ter

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren 2014

Presenteren & Promoveren 2014 Presenteren & Promoveren 2014 Een training voor promovendi De dissertatie is af. Het was een klus, maar de manuscriptcommissie heeft haar goedkeuring gegeven. De datum voor de promotie is al weken bekend.

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Volgens artikel 8 van FCTC dienen partijen bij dit verdrag. en het blootstellen aan tabaksrook

Volgens artikel 8 van FCTC dienen partijen bij dit verdrag. en het blootstellen aan tabaksrook Capaciteitsversterking Sociale Zaken Samenwerking Sozavo en UNDP bekrachtigd De ministerie Sociale Zaken en Volkshuisvesting en de Country Director van de United Nations Development Programme (UNDP) in

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2016 STAATSBLAD No. 33 VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 29 februari 2016, houdende nadere wijziging van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (S.B. 2002 no. 65, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 13, nr. 5 DATUM: 29

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Natuur De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 16 mei 2007 07-LNV-B-35 DN. 2007/1421 23 mei 2007 onderwerp

Nadere informatie

VERZOEK TOT INSCHRIJVING VAN EEN FABRIEKS- OF HANDELSMERK IN SURINAME

VERZOEK TOT INSCHRIJVING VAN EEN FABRIEKS- OF HANDELSMERK IN SURINAME Aan: het Hoofd Bureau Intellectuele eigendom in Suriname VERZOEK TOT INSCHRIJVING VAN EEN FABRIEKS- OF HANDELSMERK IN SURINAME Naam en domicilie van de belanghebbende(n): Smaakmaker N.V. Industriecomplex

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

Voorbeeld inschrijvingsformulier

Voorbeeld inschrijvingsformulier Voorbeeld inschrijvingsformulier Datum inschrijving: LEERLINGGEGEVENS Officieel adres Naam: Voornamen: Roepnaam: Woont bij: beide ouders /vader / moeder / ander Straat en nummer: Postcode: Gemeente: Thuistelefoon:

Nadere informatie

O U D E R AV O N D 1 5 D E C E M B E R 2 0 1 5 VAKKENKEUZE KLAS 2

O U D E R AV O N D 1 5 D E C E M B E R 2 0 1 5 VAKKENKEUZE KLAS 2 O U D E R AV O N D 1 5 D E C E M B E R 2 0 1 5 VAKKENKEUZE KLAS 2 De begeleiding Vakkeuzemarkt Mentorlessen Walewyc.dedecaan.net Voorlichting in de klas Meelooplessen beroepsgericht vak De planning 15

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) Hulpdeclarant (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Hulpdeclarant (m/v) 1.2 Definitie De hulpdeclarant staat in voor het ondersteunen van alle douaneformaliteiten (het verzorgen van

Nadere informatie

Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt

Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer worden gebruikt 2006 Teruggaaf van BPM voor taxi s en personenauto s die voor openbaar vervoer In deze brochure leest u hoe u de belasting van personenauto s en motorrijwielen (BPM) voor personenauto s die voor taxivervoer

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1979 Nr. 6 29 (1978) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1979 Nr. 6 A. TITEL Vriendschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname;

Nadere informatie

P E T I T I E. 2.dat het vorenstaande ook geldt voor de kandidate Shusmita Rambali;

P E T I T I E. 2.dat het vorenstaande ook geldt voor de kandidate Shusmita Rambali; Aan : de President van de Republiek Suriname. Uwe Exellentie, dhr. Desire delano, Bouterse P E T I T I E Wij, ouders van de examen kandidaten Jeillanla van der San en Shusmita Rambali van respectivelijk

Nadere informatie

2013/ Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer: Willemstad, 14 mei Afd:

2013/ Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer: Willemstad, 14 mei Afd: Aan d.t.k.v. de Raad van Ministers de Minister van Economische Ontwikkeling Dr. I.S. Martina Molenplein z/n Alhier Uw nummer (letter): Onderwerp: Bijlagen: 2013/023567 Uw brief van: 8 mei 2013 Ons nummer:

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN

Krammer HE Brielle / WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 WERVING & SELECTIE LEERKRACHTEN 1.0 Vacatures 1.1. Vacaturemelding. 1.1.1 Bij vacatures ontstaan door ziekte, verlof e.d. wordt door de directeur in

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 10-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN NATUURLIJKE

Nadere informatie

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen

KOPPen bij elkaar en schouders eronder. Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen KOPPen bij elkaar en schouders eronder Informatie voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen Mama, waarom huil je? Mama, ben je nu weer verdrietig? Papa, gaan we naar het zwembad? Waarom niet?

Nadere informatie

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: 5 september 2016 Aanvang 11.00 uur Locatie: Hotel Van der Valk De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2013 No. 29 Regeling van de Minister van Algemene Zaken van de 23 e juli 2013, tot instelling van de Stuurgroep Nationale Ontwikkeling DE MINISTER VAN ALGEMENE

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO

Geboorte, Huwelijk en Overlijden 07. GHO , en 07. GHO Deze module heeft betrekking op uitsluitend Nederlandse partijen. Eindterm 07.01. De kandidaat kan met betrekking tot het thema geboorte de van belang zijnde Nederlandse weten regelgeving

Nadere informatie

Een ondernemende school!

Een ondernemende school! Calvijn Business School Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS.

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. 1. Met de algemene zorg voor het statistiekwezen is belast het ABS. WET van 3 december 2002, houdende voorzieningen met betrekking tot het Statistiekwezen in Suriname (Statistiekwet 2002) (S.B. 2002 no. 97), zoals zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B.

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Het Brugse Model de flow chart

Het Brugse Model de flow chart Het Brugse Model de flow chart De flowchart is een nuttig instrument dat in de eerste plaats ontwikkeld werd om te gebruiken in een therapeutische situatie. Uiteraard kan je dit ook gebruiken tijdens een

Nadere informatie

Het onze Vader. Naam:

Het onze Vader. Naam: Het onze Vader Naam: Onze Vader Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood.

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar?

Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? 1 Wanneer kunt u bezwaar maken? 3 Hoe maakt u bezwaar? Wat u moet weten bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente? De gemeente neemt vele beslissingen. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt dan bezwaar

Nadere informatie

Jeugdzorg met een pgb

Jeugdzorg met een pgb Jeugdzorg met een pgb Voor wie is deze brochure? Deze brochure is bedoeld voor: ouders /verzorgers van kinderen uit de gemeente Den Haag die een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de Jeugdwet willen

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie