PPA Managersgids Managen en motiveren voor betere resultaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PPA Managersgids Managen en motiveren voor betere resultaten"

Transcriptie

1 PPA Managersgids Managen en motiveren voor betere resultaten

2 PPA // MANAGERSGIDS Managen betekent in de eerste plaats motiveren Lee Iacocca Wij hopen dat deze gids u de nodige informatie geeft. Indien u vragen heeft, kan u ons contacteren op het nummer 02/ of via of kan u onze website raadplegen.

3 ThomasPPA Efficiënt management begint met het begrijpen van gedrag Mensen afstemmen op de strategie van het bedrijf Zelf Gedragsstijl Invloed op anderen Sterktes Zelfkennis Anderen Anderen begrijpen Omgaan met anderen Een vlotte gedragsstijl ontwikkelen Teams Wat is het teamprofiel? Teams afstemmen op de eisen van het bedrijf Krachten en diversiteit gebruiken om de prestaties te verbeteren Het Thomas PPA-systeem Persoonlijke Profiel Analyse Bepaalt de gedragsstijl van een individu (Dominantie/Invloed/Stabiliteit/Conformiteit) Functieprofiel Bepaalt de gedragsvereisten voor de functie De eerste stap : Ken uzelf Voordat u nadenkt over hoe u deze gids het beste kan gebruiken om medewerkers te managen, dient u eerst zelf de PPA in te vullen. Stel uzelf vervolgens de vraag welke invloed uw gedrag heeft op uw rol als leider. Gebruik de informatie van de PPA om na te denken over hoe u het verschil kan maken voor elke afzonderlijke medewerker.

4 PPA // MANAGERSGIDS Waarde voor de organisatie Stel vast welke van de profielfactoren D, I, S en C in grafiek III van de PPA hoog zijn (op of boven de middellijn). Gebruik vervolgens onderstaand schema om de waarde voor de organisatie te bepalen. Hoge dominantie Hoge invloed Hoge stabiliteit Hoge conformiteit Gedrevenheid om resultaten te behalen ondanks tegenstand of antagonistische situaties. Invloed uitoefenen om mensen positief en welwillend te doen handelen. Stabiel in het voltooien van taken op een voorspelbare en consequente wijze Conformeren aan een bestaand beleid om fouten, conflicten of problemen te voorkomen. Resultaten behalen Actie bespoedigen Zichzelf en anderen uitdagen Beslissingen nemen De status quo in vraag stellen Mensen motiveren tot actie over te gaan Enthousiasme opwekken Contacten leggen en onderhouden Goede indruk maken Optimisme uitstralen Gespecialiseerde vaardigheden ontwikkelen Zich op de huidige taak concentreren Taken grondig afwerken Consequentie Doorzettingsvermogen Oog voor detail Naleving van kwaliteit en richtlijnen Controle en supervisie Kwaliteit en normen verbeteren Feiten verzamelen en risico s inschatten Aanpassen om te managen De richtlijnen op de volgende pagina s laten zien dat om de toewijding te vergroten en de prestaties te verbeteren, managers hun gedragsstijl dienen aan te passen en af te stemmen op de gedragsstijl van de te managen personen. Dit is voor de meeste managers een hele opgave. Een geboren leider past voortdurend zijn/haar gedrag aan om het beste in de anderen naar boven te brengen. Hoge D managers neigen snel beslissingen te nemen zonder eerst overleg te plegen of rekening te houden met de eventuele gevolgen voor anderen. Dit gedrag kan leiden tot FALEN. De zelfbewuste D past zijn/haar gedrag aan om een beter resultaat en maximaal succes te kunnen behalen. Hoge S managers neigen te veel waarde te hechten aan vaste vertrouwde gebruiken of gewoonten, zelfs wanneer die ongeschikt of misplaatst zijn. Deze vaste werkwijze kan bij anderen leiden tot het in twijfel trekken van de status quo, hetgeen leidt tot ONZEKERHEID. De zekere S past zijn/haar gedrag aan zodra hij/zij beschikt over de nodige vakkundigheid en vaardigheden, om zo een stabiel kader te creëren voor professionele prestaties. Hoge I managers realiseren zich zelden welke invloed zij hebben op anderen. Zij trachten door verbale communicatie, hun charme, oogcontact en aanraking met iedereen een persoonlijke relatie aan te gaan. Deze aanpak en benadering kunnen resulteren in AFWIJZING. De gedisciplineerde I past zijn/haar gedrag aan om zo respect te verdienen als leider. Hoge C managers hebben de neiging wat star en onbuigzaam te zijn. Zij gaan er van uit dat iedereen net zo logisch en detailgericht is of zou moeten zijn. Deze aanpak en benadering kunnen leiden tot CONFLICTEN. De geïnformeerde C past zijn/haar gedrag aan zodat individuen de flexibiliteit krijgen om op hun eigen manier goede resultaten te behalen. De gulden regel Doe een ander niet aan wat je zelf niet wil worden aangedaan maakte plaats voor Behandel anderen zoals je zelf wilt worden behandeld. Om het potentieel van een persoon optimaal te benutten, moet je het functioneren van die persoon begrijpen, zijn/haar basisangsten en motivatoren kennen, hem/haar motiveren zonder aan zijn/haar basisangsten te raken en hem/haar benaderen op de wijze die hij/zij het prettigst vindt.

5 PPA // MANAGERSGIDS Coachen en managen De Hoge D s worden actief in een antagonistische (vijandige) omgeving. Zij worden vooral gestimuleerd door: UITDAGING Geef moeilijke opdrachten die het uiterste van hen vragen en geef ze daarna nog meer. Laat hen wedijveren. Bezorg hen werkdruk. Zij verwachten en willen: Vrijheid en autoriteit Macht Materiële beloning Kans om vooruit te gaan Afwisseling Innovatie De Hoge D s werken het best voor een directe, recht door zee manager waarmee zij zich kunnen meten en rechtstreeks van persoon tot persoon kunnen onderhandelen over het takenpakket. Om hen te blijven boeien, is het noodzakelijk moeilijke opdrachten te geven en voortdurend uitdagingen te bieden. Hun leerpunten: Empathie is geen zwakte. Ook andere mensen hebben goede ideeën. Controle kan noodzakelijk zijn. Iedereen moet verantwoording afleggen tegenover iemand. De Hoge I s worden actief in een positieve en gunstige omgeving. Zij worden vooral gestimuleerd door: ERKENNING Geef hen zowel binnen als buiten de organisatie waardering voor hun behaalde prestaties. Zij moeten in hun werk veel contact hebben met andere mensen. Geef hen openlijk erkenning. Zij verwachten en willen: Populariteit Prestige Groepsactiviteiten Vriendschappelijke relaties Zoveel mogelijk contact met mensen Aangename werksfeer De Hoge I s werken het best onder een democratische manager met wie zij zowel op persoonlijk als professioneel vlak kunnen omgaan. Zij moeten in hun job steeds de mogelijkheid hebben met mensen te werken en hen te motiveren. Hun leerpunten: Timemanagement helpt. Deadlines zijn er om zich aan te houden. Vriendschap kan het behalen van resultaten hinderen. Er bestaat zoiets als overdreven optimisme. De Hoge S en blijven passief / reactief in een positieve, gunstige omgeving. Zij worden vooral gestimuleerd door: ZEKERHEID Zorg voor een stabiele, vertrouwde werkomgeving. Geef hen een afgelijnd takenpakket dat geduld en aandacht vereist en geef hen de ruimte om zelf hun tempo te bepalen. Ook moeten zij voldoende tijd krijgen om zich op verandering voor te bereiden. Zij verwachten en willen: Waardering Oprechtheid Gestructureerde werkomgeving Erkenning voor loyaliteit Een zekere en stabiele werkplek Specialisatie De Hoge S en werken het best voor een ontspannen en vriendelijke manager die de tijd neemt zowel interesse te tonen voor hen als persoon als voor hun werk. Zij hebben opdrachten nodig die geduld en doorzettingsvermogen vereisen. Hun leerpunten: Goede resultaten geven zekerheid. Verandering betekent ook nieuwe mogelijkheden. Flexibiliteit is een troef. Slechte prestaties aanpakken is vaak positief. De Hoge C s gedragen zich passief / reactief in een antagonistische (vijandige) omgeving. Zij worden vooral gestimuleerd door: BESCHERMING VIA REGELS EN STRUCTUUR Geef hen duidelijke richtlijnen en procedures waaraan zij zich moeten houden. Bied hen een takenpakket waarin zij via logica en analytische input kwalitatief hoogstaande resultaten moet behalen. Zij verwachten en willen: Een gestructureerde werkomgeving Persoonlijke aandacht Geen nodeloze verandering Het gevoel erbij te horen Een zekere en stabiele werkplek Feiten De Hoge C s werken het best voor een manager die hen ondersteunt, een open-deur beleid voert en altijd bereid en beschikbaar is om belangrijke zaken te bespreken. Hun leerpunten: Een constructief conflict kan waardevol zijn. Deadlines zijn uiterst belangrijk, men kan niet altijd dubbelchecken. Ook een jobomschrijving is nog onderhevig aan veranderingen. Een gedetailleerde uitleg biedt geen garanties.

6 ThomasPPA In het rapport Managementadvies vindt u specifieke tips om medewerkers te coachen en te begeleiden Hoge Dominantie Hoge Invloed Hoge Stabiliteit Hoge Conformiteit Motivatoren Resultaten / macht / uitdaging Erkenning en waardering Zekerheid / Status quo Procedures / beleid / informatie Ideale manager is direct is recht door zee onderhandelt over het takenpakket is democratisch is vriendschappelijk geeft erkenning en waardering is ontspannen is vriendelijk toont oprechte interesse en waardering biedt ondersteuning is bereid belangrijke zaken te bespreken geeft gedetailleerde informatie Wilt 1) vrij zijn van controle, supervisie en details 2) duidelijke doelstellingen 3) nieuwe en afwisselende taken 4) direct meetbare resultaten behalen 5) onderhandelen 6) leiding geven 7) zelfstandig werken en initiatief nemen 1) vrijheid van meningsuiting 2) met mensen omgaan en relaties opbouwen 3) met mensen samenwerken 4) waardering voor behaalde resultaten 5) promoten en leiding geven 6) aanzien binnen de organisatie 1) vrij zijn van werk - en tijdsdruk 2) een stabiele werkomgeving 3) structuur en procedures 4) deel uitmaken van een team 5) gespecialiseerd werk dat geduld en volharding vereist 6) oprechtheid en waardering 7) luisteren en anderen van dienst zijn 1) duidelijke instructies 2) procedures 3) duidelijke doelstellingen en vereisten 4) dat veranderingen gegrond zijn 5) taken die specialisatie, hoge normen en precisie vereisen 6) een gestructureerde werkomgeving 7) alle feiten Leerpunten 1) meer empathie tonen 2) meer overleggen 3) betere teamspirit 4) meer begrip tonen voor anderen 5) geduldiger zijn 6) beter luisteren 7) meer doorzetten tot het einde 1) emoties beter beheersen 2) objectiever zijn 3) serieuzer en diepgaander te werk gaan 4) deadlines respecteren 5) beter luisteren 6) meer doorzetten tot het einde 1) meer openstaan voor verandering 2) sneller werken 3) meer taken tegelijk doen 4) meer initiatief nemen 5) meer aan conversaties deelnemen 1) de einddoelstellingen beter in gedachten houden en niet in details verstrikt geraken 2) zelfstandiger zijn 3) minder aandacht hebben voor onbelangrijke details 4) hogere productiviteit 5) directer in conflicthantering

7 Waarneembaar gedrag & aanpassingen ThomasPPA Bepaal het voorkeursgedrag van de andere persoon en pas uw gedrag aan, aan de hand van onderstaand schema. Hoge Dominantie Hoge Invloed Hoge Stabiliteit Hoge Conformiteit Waarneembaar gedrag Neemt de leiding Onderbreekt Rusteloos Ongeduldig Directief Zeer enthousiast Vriendelijk Veel lichaamstaal Praat en vertelt veel Luistert goed Rustig en vriendelijk Verzet zich tegen verandering Vredelievend Maakt notities Nauwkeurig/ accuraat Uit weinig emoties Vraagt informatie en details Doen Zelf dingen laten ontdekken Focussen op resultaat Discussiëren over feiten, niet over gevoelens Onderhandelen Ideeën en meningen bespreken Interesse tonen in zijn/haar persoon Zijn/Haar ideeën erkennen Persoonlijke contact houden Optimisme uitstralen Eigen tempo laten bepalen Vragen stellen en luisteren Oprechte interesse tonen in zijn/haar persoon Georganiseerd en gestructureerd zijn Voor- en nadelen geven Schriftelijk communiceren Bewijzen leveren Niet doen Zeggen wat en hoe Details geven of te veel regels geven Te veel tijd nemen Discussiëren Enkel met feiten werken en emoties uitsluiten Zijn/Haar geloofwaardigheid in twijfel trekken Plotse veranderingen invoeren Routinetaken of werkomgeving veranderen Onder tijdsdruk zetten Overhaast beslissen Plotse veranderingen invoeren Details negeren Te vaag zijn Beschikbare PPA rapporten Met de Persoonlijke Profiel Analyse kunt u een aantal rapporten creëren die u helpen om het gedrag van uw medewerkers te evalueren en begrijpen. PPA-rapport Interview-Richtlijnen Feedback kandidaat Functieprofiel Vergelijking PPA/Functieprofiel Samenvatting voor Leidinggevende Management Vragenlijst Verkoop Vragenlijst Algemene Vragenlijst Coachingsrapport Sterkte/Zwakte analyse Samenwerkingsaudit Managementadvies Trainingsmogelijkheden Management Audit Carrière-richtlijnen Admin/Tech Audit Commerciële Binnendienst Audit Search & Select Verkoop Audit

8 Thomas International Belux T +32(0) E Our global network Thomas International offices: Other countries where we provide support: Australia Austria Bahrain Belgium Botswana Brazil Bulgaria Canada Central America China Colombia Croatia Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Holland Hong Kong Hungary India Indonesia Ireland Israel Italy Jamaica Japan Kenya Kuwait Latvia Malaysia Mexico Namibia Nigeria Norway Oman Peru Poland Portugal Qatar Romania Russia Saudi Arabia Serbia Singapore Slovak Republic South Africa Spain Sweden Switzerland Thailand Turkey Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Vietnam Argentina Armenia Azerbaijan Belarus Belize Cambodia Chile Costa Rica East Timor Egypt El Salvador Georgia Guatemala Honduras Iran Iraq Jordan Kazakhstan Kyrgyzstan Laos Lebanon Lithuania Madagascar Mauritius Moldova Montenegro New Zealand Nicaragua Panama Papua New Guinea Philippines Seychelles Slovenia South Korea Syria Taiwan Tajikistan Turkmenistan Uganda Uzbekistan Venezuela Yemen Zimbabwe Copyright 2008 Thomas International Limited Design by shaw-design.co.uk Thomas International Ltd Thomas International and the Jigsaw logo are trademarks of Thomas International Ltd. Version 1. Ref PPA MG01

DISC Results 1 31-3-2014

DISC Results 1 31-3-2014 DISC Results 1 31-3-2014 DISC TYPE INDICATOR NL PERSOONLIJKE RAPPORTAGE Naam Ronald van Klaveren Afnamedatum 28 Maart 2014 09:24:00 DISC Results 2 31-3-2014 I INLEIDING Een veel gebruikte benadering om

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 19-12-2013 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 19-12-13 Vispoort 1-5, 8261 CK Kampen cockgrandia@governanceprofessionals.nl www.governanceprofessionals.nl Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Omgaan met de verschillende menstypen

Omgaan met de verschillende menstypen Omgaan met de verschillende menstypen Ieder mens is uniek en valt niet in een hokje te stoppen. Toch kunnen modellen met enkele menstypen je helpen om je communicatie te optimaliseren: je kunt je aanpassen

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Elk project begint met KNX

Elk project begint met KNX Elk project begint met KNX Woning- en gebouwautomatisering voor een toekomstvaste investering Toekomstbestendig Toekomstbestendig vastgoed een flexibel, energie-efficiënt en duurzaam gebouw dat veel comfort

Nadere informatie

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE

Talentenanalyse Naam: Pieter Proef Datum: 27/02/2015 VTA PROEFVERSIE Naam: Datum: VTA Inhoudsopgave Inhoudsopgave Deel 1. Inleiding talentenanalyse Deel 2. Overzicht talenten Deel 3. Persoonlijkheidskenmerken Deel 4. Persoonlijkheidskenmerken in relatie tot competenties

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Management assistenten bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo!

Management assistenten bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo! Management assistenten bekennen kleur Efficiënter samenwerken en stress beter managen, doet u zo! Stress loopt als een rode draad door de dagtaak van management assistenten. Gelukkig managen zij in de

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

Generiek: Professional Selectie met gestructureerd interview

Generiek: Professional Selectie met gestructureerd interview 1/30 Generiek: Professional Selectie met gestructureerd interview voor 15/4/2003 Inleiding Competentieoverzicht Resultaat van capaciteitentests Overzicht van uw persoonlijkheidskenmerken Details over uw

Nadere informatie

BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL

BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL Deze vragenlijst bestaat uit achttien maal twee stellingen. U verdeelt per koppel stellingen telkens 3 punten: - Als A heel kenmerkend is voor u en B totaal niet, geeft u A

Nadere informatie

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer 27-03 - 2010 E-mail Bedrijf / afdeling Groep Functie info@onlinetalentmanager.com Bank Voorbeeld Vestigingsmanager 1 Online Talent Manager N. Voorbeeld / QTFPA Inleiding

Nadere informatie

Kosten buitenlandse bank

Kosten buitenlandse bank Kosten buitenlandse bank Ingangsdatum 1 september 2011 Land Muntsoort Kosten buitenlandse bank (in EUR) Afghanistan alle muntsoorten 12,50 Albania alle muntsoorten 12,50 Algeria alle muntsoorten 7,50 Andorra

Nadere informatie

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Bedrijfsnaam BV Q Profiel van: Functie: Datum: Focus: Pieter de Jongh Functienaam 01/01/1970 1:00 eigen perceptie Werk Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Inhoud Persoonlijke Stijl Profiel HFST. ONDERWERP

Nadere informatie

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport

Profiles Performance Indicator TM Persoonlijk rapport PPI Rapport is bestemd voor Profiles Performance Indicator TM Onderzoek dat is afgelegd op: 03/26/2010 Afgedrukt: 05/25/2014 VERTROUWELIJK Profiles International, the Netherlands b.v. Beysterveld 275 Amsterdam,

Nadere informatie

Wie ben je eigenlijk?

Wie ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? Meer inzicht in: jezelf je team Hoe kan ik verwoorden wat ik denk? Waarom maakt iedereen zich zo druk? Was iedereen maar zo direct als ik. Er zijn zoveel dingen die ik zou willen

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas

LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas LEIDERSCHAPSONDERZOEK: Peter Baas Datum Persoonlijk & Vertrouwelijk Leiders hebben een visie: een lange termijn beeld van de organisatie, een merk, product, dienst of project. Deze visie geeft gestalte

Nadere informatie

Bestemming Subcode Standaard Premium Enterprice < 1000 > 1000 > 2000 4AllBusiness On Net (eigen netwerk) On-Net GRATIS

Bestemming Subcode Standaard Premium Enterprice < 1000 > 1000 > 2000 4AllBusiness On Net (eigen netwerk) On-Net GRATIS Bestemming Subcode Standaard Premium Enterprice < 1000 > 1000 > 2000 4AllBusiness On Net (eigen netwerk) On-Net GRATIS Netherlands vast FIX 0,017 0,016 0,015 Netherlands mobiel MOB 0,080 0,075 0,070 Netherlands

Nadere informatie

Tele2 zakelijk mobiel tarieven per 1 juli 2015

Tele2 zakelijk mobiel tarieven per 1 juli 2015 Tele2 zakelijk mobiel tarieven per 1 juli 2015 Zakelijk Mobiel Zakelijk Mobiel Sim Only 24 maanden contract Small Medium Large Extra Large Maandbedrag 22,80 26,40 28,80 37,20 Mobiel Internet 1 GB 2,5 GB

Nadere informatie

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N T I Ë L E KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor Jane Average ID: UH002959 Datum: Augustus 16, 11 2 0 0 9 H o g a n A s

Nadere informatie

Over Dingerdis Customer Care

Over Dingerdis Customer Care Ronald Dingerdis Over Dingerdis Customer Care Dingerdis Customer Care helpt bedrijven om het klantgericht werken te optimaliseren. Waarschijnlijk denk je bij de term klantgericht werken direct aan je externe

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie