Intuïtief Timemanagement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Intuïtief Timemanagement"

Transcriptie

1 Intuïtief Timemanagement Algemene inleiding Tijd is een interessant verschijnsel. We denken dat het iets absoluuts is, maar iedereen kent het gevoel dat de tijd vliegt of dat het juist tergend langzaam gaat. Ook Einstein vond uit dat tijd iets relatiefs is. Hoe je omgaat met tijd is dus enerzijds iets instrumenteels en anderzijds ook afhankelijk van je innerlijke houding. In dit document zal ik aangeven hoe je op een intuïtieve manier met je tijd kunt omgaan. Hierbij combineer ik drie interessante timemanagement theorieën: Belangrijke zaken eerst. Timemanagement gebaseerd op de Zeven eigenschappen van effectief leiderschap van Stephen Covey. Het mooie van deze methode vind ik dat hij je goede handvatten geeft om te bepalen wat belangrijk is, wat op jouw bordje zou moeten liggen en wat op die van een ander en hoe je dit toepast in de verschillende gebieden van je leven. Getting Things Done van Daven Allen Deze methode is heel goed in het bieden van praktische hulpmiddelen om je taken helder te formuleren en af te bakenen. Ook geeft het je handvatten om structuur aan te brengen in je activiteiten zonder dat het je vastzet. Tijdsurfen van Paul Loomans Deze Zen monnik heeft op een mooie manier beschreven hoe je op intuïtie je tijd kunt indelen en je taken kunt uitvoeren. Deze methode geeft een spirituele dimensie aan timemanagement en maakt het tegelijkertijd eenvoudig. 1 Je kunt de methodes ook in deze volgorde toepassen, omdat ze dan van grof naar fijn werken. In de eerste methode ga je bepalen wat voor jou belangrijk is. Bij de tweede methode ga je alle input en taken structureren en in de laatste methode ga je intuïtief bepalen wat je wanneer doet. Wil je uitgebreide informatie over deze methoden dan raad ik je aan de bijbehorende boeken te lezen: Stephen Covey De zeven eigenschappen van effectief leiderschap David Allen Getting Things Done (gewoon in het Nederlands) Paul Loomans Ik heb de tijd, een handleiding in tijdsurfen

2 Belangrijke zaken eerst De kern van deze methode wordt gevormd door de tijdmanagement matrix. Deze matrix kan je heel goed helpen om te bepalen of je taken die op je bordje liggen (of dreigen te komen) wilt oppakken en zo ja met welke prioriteit. Belangrijk Urgent Spoed Brandjes blussen Verminderen Stress Uitbesteden Belangrijk Besteed hier je tijd aan Nutteloos Niet doen Niet Urgent Niet belangrijk De kwadranten staan hierboven in een schema uitgewerkt en ontstaan door de activiteiten in te delen op de volgende twee assen: 2 Belangrijk onbelangrijk Urgent niet urgent Dit lijkt een simpele verdeling. Er ligt echter een diepere laag onder. Want we verwarren urgent vaak met belangrijk. Als iets over een uur af moet zijn, wordt het voor ons al snel belangrijk. Belangrijk gaat echter over in welke mate het bijdraagt aan de grotere doelen in ons leven. Hier ligt een link met je levensmissie. Als iets meer bijdraagt aan het vervullen van je levensmissie is het belangrijker dan dat het minder bijdraagt. Urgent gaat puur over de termijn waarop iets af moet zijn. Moet het snel af dan is het urgent, hoeft het niet snel af, dan is het niet urgent.

3 Op deze manier komen de activiteiten in de vier kwadranten van het schema. Ieder kwadranten vraagt om een eigen aanpak die we hieronder beschrijven: Urgent en belangrijk Dit is het kwadrant waar de brandjes geblust moeten worden. Het moet snel af en je vindt het ook belangrijk. > In dit kwadrant is het belangrijk dat je gaat kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat deze activiteiten (in het vervolg) minder urgent worden. Je kunt bijv. eerder beginnen met je voorbereiding. Op die manier blijven deze activiteiten in kwadrant 2. Niet urgent, wel belangrijk Dit is het kwadrant waar je zoveel mogelijk activiteiten in wilt hebben. Dit zijn zaken die je belangrijk vindt, omdat ze bijdragen aan je persoonlijke en zakelijke doelen en aan je levensmissie. Ze hebben geen haast, dus je kunt ze in alle rust doen. Als je veel stress hebt, kom je vaak niet toe aan deze activiteiten omdat activiteiten uit kwadrant 1 voorgaan. >In dit kwadrant is het belangrijk om de activiteiten zo te plannen dat ze niet naar kwadrant 1 verschuiven doordat ze urgent worden. Urgent en niet belangrijk Dit zijn activiteiten die voor jou niet belangrijk zijn, maar wel urgent. Het gaat vaak om activiteiten die je van iemand anders moet of die je op je hebt genomen zonder na te denken of je het echt wel wilt. Vaak lijken dit belangrijke activiteiten omdat ze urgent zijn. Verwar deze twee zaken echter niet. Vraag je telkens af en welke mate de activiteit bijdraagt aan jouw levensmissie of de doelen die daaruit voortvloeien. Soms ontkom je er niet aan om zaken te doen die niet direct bijdragen, omdat je bijv. onderdeel bent van een organisatie of samenwerkingsverband. Vraag dan wel aan degene van wie jij iets moet doen waarom het belangrijk is. > In dit kwadrant ga je de activiteiten zoveel mogelijk overdragen aan iemand voor wie het wel belangrijk is. Niet belangrijk en niet urgent De activiteiten die je hier plaatst, moet je eigenlijk gewoon niet doen. Vraag je af wat er zou gebeuren als je het niet zou doen. Wie heeft er last van en waarom? Bekijk dan of ze toch niet op een indirecte manier bijdragen aan je doelen. Dan plaats je ze in kwadrant 2. > Anders doe je ze gewoon niet. 3 Opdracht Neem even de tijd om de taken die op je bordje liggen in te delen in deze kwadranten. Als je niet helder hebt wat belangrijk voor je is, is het goed om eerst weer contact te maken met je levensmissie en de daaruit voortvloeiende doelen die je voor jezelf hebt gesteld. En welk inzicht geeft het verdelen van je taken in deze matrix je? Zitten de meeste activiteiten in kwadrant 2? Wat ga je doen om de activiteiten uit kwadrant 1 naar kwadrant 2 te verplaatsen? Wat ga je doen om de activiteiten uit kwadrant 3 af te stoten? En wat ga je doen met de activiteiten uit kwadrant 4?

4 Getting things done Als je helder hebt welke taken je op wilt pakken, gaat het erom dat je een systeem bedenkt waardoor alle taken goed georganiseerd blijven en je snel inzicht hebt in wat je te doen hebt. Getting things done benoemt vijf stadia in het beheersen van de werkstroom: 1. Verzamelen In dit stadium verzamel je alles wat er binnenkomt aan ideeën, acties, to do s, etc. Het belangrijkste is dat je een minimum aan vergaarbakken hebt (dus je inbox, een notitieblokje en wellicht je voic of Whatsapp). Daarnaast is het van belang dat alle losse eindjes in het systeem komen. Dat je dus niets in je hoofd laat, maar het opschrijft, inspreekt, naar jezelf mailt of wat dan ook. Ook belangrijk is je te realiseren dat verzamelen letterlijk alleen maar verzamelen is. Je hoeft er dan nog niks mee. Dat komt bij stap Verwerken Regelmatig moet je de ingekomen acties en brokken informatie verwerken. Hierbij gelden de volgende stappen: a. Moet je hier nu wat mee doen? Hier neem je ook de kwadranten mee uit het systeem van belangrijke zaken eerst. Als het niet iets is wat bijdraagt aan jouw levensmissie of de doelen die hieruit voortvloeien, dan moet je er niks mee doen. Of wordt de actie uitvinden wie dit gaat doen i. Nee, dan gooi je het in de prullenbak, zet je het op een lijstje Later, ooit, misschien of in het archief ii. Ja, dan ga je naar de volgende stap b. Als je er wat mee moet, dan is de vraag wat de eerstvolgende actie is. Dit is een belangrijke stap. Als je hele grote brokken op je to do lijstje krijgt (zoals businessplan schrijven, of nieuwe klanten werven) dan is het lastig om eraan te beginnen. Bepaal dus wat de eerstvolgende fysieke actie is die je kunt uitvoeren. c. Vervolgens bepaal je of je het nu kunt doen. Hierbij is de stelregel dat als je het binnen 2 minuten kunt doen, je het ook direct moet doen. Zo niet dan kies je voor: i. Delegeren. Als het niet iets is wat jij zou moeten doen, bepaal aan wie je de taak overdraagt ii. Stel het uit en zet het op je actielijst. Het kan zijn dat het een tijdgebonden activiteit is. Dan plan je het in je agenda. Is er geen tijd aan gebonden, dan zet je het op een lijstje dat je oppakt zodra het kan. Hierbij is het erg belangrijk zo min mogelijk zaken in je agenda te plannen. Alleen als het gaat om afspraken met een ander of als er echt een deadline aan vast zit zet je het in je agenda. 3. Organiseren In dit stadium ga je het werk organiseren. Hierbij benoemd Getting things done een aantal belangrijke elementen: a. Projecten. Alle zaken die uit meerdere taken bestaan om een doel te bereiken, noemen ze een project. Dit is dus een veel ruimere omschrijving van project. Je maakt nu een lijst met alle projecten erop. Dat zijn dus zaken als website updaten, nieuwe klanten werven, uitzoeken hoe ik webinars kan opzetten, artikel schrijven. 4

5 Alle informatie die met een project te maken heeft, verzamel je op een plek (een map op je computer, een opbergmap of een notitie in je telefoon. b. Eerstvolgende acties Dit zijn dus alle acties (ook gebonden aan projecten) die je moet uitvoeren. Drie soorten schrijf je in je agenda: i. Tijdgebonden acties oftewel afspraken ii. Aan een dag gebonden acties: niet gebonden aan een tijd, maar wel aan een dag, zoals deadlines, etc. iii. Aan een dag gebonden informatie zoals routebeschrijvingen, etc. De rest van de acties schrijf je op actielijsten. Tot 30 items kunnen ze op 1 lijst, maar bij meer acties maak je verschillende categorieën lijstjes zoals: telefoontjes, vragen aan collega, uitzoeken, kopen of bestellen, etc. Een lijstje met ooit, later misschien is ook een handig lijstje om erbij te hebben. Verder kan het zinvol zijn een systeem te hebben voor acties die even moeten sudderen, maar waar je over een tijdje weer naar moet kijken. Je kunt hiervoor je agenda gebruiken. 4. Onderhouden Dit is een belangrijk stadium. Het hele systeem vraagt erom dat je regelmatig de lijstjes bijwerkt, je agenda bekijkt en de acties die liggen te sudderen weer oppakt. Plan dus regelmatig tijd in om je systeem te onderhouden. 5. Doen In dit stadium ga je echt aan de slag. Ik zal hier de aanpak van Getting Things Done beschrijven, waarbij ik je wil zeggen dat de Tijdsurf methode hier een voor mij passendere aanpak heeft. Je kunt op 3 manieren bepalen wat je gaat doen: a. Vier criteria model Je bepaalt op basis van onderstaande criteria wat je op dit moment gaat doen: i. Situatie. Waar ben je, welke middelen heb je tot je beschikking? Dit bepaalt wat je zou kunnen gaan doen. Bellen gaat bijvoorbeeld niet handig in de trein. ii. Beschikbare tijd. Sommige dingen kun je snel afhandelen andere hebben langere tijd nodig. Dus afhankelijk van je beschikbare tijd kun je bepalen wat je gaat doen. iii. Beschikbare energie. Ben je fit genoeg om een moeilijk telefoongesprek te voeren, is de tijd passend om een blog te schrijven? iv. Prioriteit. Wat levert het meeste resultaat op gezien bovenstaande beperkingen? b. Drievoudig model Dit model deelt de activiteiten in in drie soorten: i. Vooraf vastgesteld werk. Je pakt de zaken op die op je lijstjes staan. Je doet wat je je had voorgenomen ii. Werk zoals het zich aan je voordoet. Dit zijn acties die op je pad komen. Een mailtje, een telefoontje. Dit zijn gevaarlijke zaken omdat je ongemerkt dingen gaat doen waar je als je even de rust neemt misschien niet voor zou kiezen. 5

6 iii. Nieuwe acties vaststellen. Je gaat naar je vergaarbakken kijken welke acties erin zitten. Je loopt je projectenlijst door en kijkt welke acties af zijn en welke acties er dan weer gedaan moeten worden. c. Het zeshoogten model Dit model geeft de diepere lagen aan die in je dagelijkse bezigheden naar voren komen. Hier raakt de methode de matrix van Covey. Je gaat uitzoomen zodat je ziet binnen welk groter kader je aan het werk bent. Op basis daarvan kun je beter beslissen wat je nu oppakt. David Allen beschrijft dat aan de hand van de hoogtes van een vliegtuig: i. Startbaan: je huidige acties. Dat waar je nu mee bezig bent ii voet: de huidige projecten die je aandacht vragen en die een redelijke korte termijn hebben. iii voet: Gebieden waar je verantwoordelijk voor bent categorieën waar jij actief in wilt zijn. iv voet: Doelen voor over een tot twee jaar. Wat wil je over 1 of 2 jaar bereiken en wat vraagt dat nu van je? v voet: Visies voor over drie tot vijf jaar. Hier denk je na over grote categorieën zoals je werk, je gezin, je woonomgeving, je financiën, etc. vi voet: je leven. Waarom doe je wat je doet? Waarom bestaat je bedrijf? Wat is je levensmissie Opdrachten Maak een overzicht van al jouw vergaarbakken. Waar komen informaties en acties bij jou binnen? Bekijk al je acties en bepaal of deze direct fysiek uitvoerbaar zijn of dat je ze nog moet opknippen in kleinere stukjes en ze moet samenvoegen in een project. 6 Waar leg jij de informatie en taken vast?

7 Tijdsurfen Paul Loomans beschrijft op een zeer heldere en diepgaande wijze een timemanagement model dat heel intuïtief is. Je kunt het goed combineren met de eerder genoemde modellen. Met name omdat hij weinig tot geen aandacht besteed aan het feit of taken belangrijk voor je zijn of niet en of je ze zelf moet doen of niet. Hij geeft handvatten waardoor je stress uit je dagelijkse leven kunt elimineren. Hij gebruikt de metafoor van een huis om aan te geven van welke factoren stress bij een mens afhankelijk is. De begane grond is het omgaan met de tijd. Dit is waar veel timemanagement methoden zich op richten. Er is echter ook een kelder. Hier huizen de emoties. Zij communiceren met ons via ons lichaam. Hoe meer aandacht we hiervoor hebben hoe meer we eraan hebben en hoe minder de emoties onderbewust ons leven sturen Op de eerste verdieping vinden we ons zelfbeeld. Dit is de relatie die we met onszelf hebben en is in onze jeugd al gevormd. Je zelfbeeld kan van invloed zijn op jouw omgang met tijd. Wil je hier veranderingen in aanbrengen dan vraagt dat werken aan jezelf. Het dakterras, tenslotte is de plek van de communicatie. Hier zijn we zichtbaar voor anderen. Dit is waar het gaat over in interactie met anderen jezelf blijven. Assertiviteit en communicatieve vaardigheden spelen hier een rol. Hij benoemd ook nog de muren en vergelijkt deze met het lichaam. Dit reageert erg op stress en geeft veel signalen af. Lichaamsbewustzijn kan je helpen om stress te verminderen. Hij beschrijft zeven aanwijzingen waarmee je tijd meer als een golf gebruikt waarop je surft dan iets waar je tegen aan het vechten bent Doe één ding tegelijk en maak het af voordat je met iets anders start. Multitasken is in dit geval echt not done. Je kunt je aandacht maar bij één ding houden. Kies er dus bewust voor die activiteit af te maken en dan pas iets anders te starten. Dus eten met een tijdschrift op schoot, bellen met een klant en tegelijkertijd je mail checken, appen terwijl je met je vrouw praat; allemaal zaken die niet bijdragen aan een stressvrij leven! 2. Sta stil bij wat je doet en aanvaard de handeling Dit komt echt uit de Zen koker. Het betekent dat je mindful bezig gaat met dat wat je aan het doen bent. Markeer echt het moment datje met iets bezig gaat. Zeg tegen jezelf nu ga ik Accepteer ook dat dit de taak is die je nu uitvoert. Zo wordt het grasmaaien een meditatie en kun je vol overgave je administratie doen 3. Schep witjes tussen activiteiten Paul geeft aan dat je zo om de 40 minuten even je aandacht op iets anders moet richten. Je neemt dan een korte pauze waarbij je niet nadenkt, zodat ook je intuïtie weer de ruimte krijgt om actief te zijn. Een witje is dus iets doen waar je geen verstandelijke inspanning bij hoeft te verrichten. Hij vergelijkt het wel met een kralenketting. Je kiest bewust voor één kraal en beleeft de tijdsketting kraal voor kraal. In deze aanwijzing schep je ruimte tussen de kralen. Dit kan je echt veel opleveren! 4. Geef volle aandacht aan aankloppers. Schep een relatie met alles wat je wilt gaan doen. Als je met iets bezig bent wordt je soms gestoord. In plaats van je te ergeren of maar half half

8 naar de stoorzender te luisteren, switch je 100%. Je stopt met wat je aan het doen bent en geeft de stoorzender alle aandacht. Dat betekent niet dat je meteen alles doet wat diegene zegt, maar je geeft de aandacht en bepaalt dan wat je gaat doen. Ook een gedachte aan iets wat je nog moet doen is een stoorzender. Geef deze ook 100% aandacht. Door een relatie te scheppen met de actie die in je opkomt, krijgt je onderbewuste een signaal dat deze actie gedaan moet worden. Hij komt als het ware op je intuïtieve to do lijst. Een goede manier om dit te doen is om te visualiseren dat je de taak uitvoert en je er zo helemaal mee te verbinden. Eventueel kun je de actie ook op een lijstje zetten, maar dat hoeft bij deze methode niet! 5. Maak jezelf bewust van knagende ratten en transformeer ze naar witte schapen Knagende ratten zijn taken waar je tegenop ziet, die je moeilijk vindt, waar je maar niet aan kunt beginnen. Vermijd deze niet,maar ga ook hier een relatie mee aan. Onderzoek wat er is waarom het je tegenstaat. Is er misschien iets dat je al wel kunt doen? Wat heb je nog nodig om deze actie uit te kunnen voeren? Je hoeft het dus nog niet meteen te doen, maar je schept een positieve relatie met deze taken. Zo worden het witte schapen. 6. Observeer achtergrondprogramma s Dit gaat over zaken die ons afleiden van waar we mee bezig zijn. Dit kunnen bepaalde emoties zijn doordat je je bijvoorbeeld zorgen maakt over je financiën, of dat je een mail hebt gehad met een klacht van een klant, of dat je twijfelt of je nog wel door moet gaan met je bedrijf. Deze emoties willen gevoeld worden. Pas door ze aandacht te geven kun je rust gaan ervaren. Voel je onrust, ga er dan dus met je aandacht naar toe. 7. Kies spontaan wat je gaat doen Omdat je intuïtie de beste planner is van je activiteiten ga je daar ook naar luisteren. Je intuïtie weet precies wat wanneer gedaan moet worden. Als jij met al je taken een positieve relatie hebt en genoeg witjes inbouwt in je dag, zal je intuïtie op de juiste momenten aangeven wat je het beste kunt oppakken. Vertrouw erop dat je op deze manier altijd de juiste dingen doet op het juiste moment. Door de witjes te gebruiken om te bepalen wat je volgende actie zal worden, geef je je intuïtie de ruimte om een belangrijke rol te spelen in jouw timemanagement. 8 Opdracht Welke knagende ratten heb jij? Welke achtergrondprogramma s spelen bij jou een rol? Bouw wat meer witjes in in je dag en misschien ook wel in je week, zodat je op basis van je intuïtie de juiste actie kunt bepalen. Durf jij het aan om al je lijstjes te vernietigen?

9 Samenvatting Timemanagement gaat over het doen van de juiste dingen op de juiste tijd. Allereerst is het dus van belang om te bepalen wat voor jou belangrijk is. Wat is jouw levensmissie en welke doelen vloeien daaruit voort? Vervolgens bepaal je welke acties er op je bordje liggen en zet je die (als je nog met lijstjes werkt) op in verschillende lijstjes. Je verbindt je met iedere actie die je opschrijft door te visualiseren dat je deze actie aan het uitvoeren bent. Je maakt er een positieve verbinding mee. Je bouwt voldoende witjes in in de dag. Momenten waarop je even niet nadenkt. Tijdens deze witjes bepaal je intuïtief wat je volgende actie is. Deze voer je bewust uit en je verbindt je er helemaal mee. Stoorzenders geef je 100% aandacht, waarna je weer volledig met je taak bezig gaat. Je besteedt bewust aandacht aan emoties die je voelt en bent je bewust van taken waar je tegenop ziet. Door er een positieve relatie mee op te bouwen en te bepalen wat je nodig hebt om deze uit te voeren, zal je intuïtie deze taken ook op het juiste moment naar voren brengen. 9

Effectief omgaan met je tijd

Effectief omgaan met je tijd niet belangrijk belangrijk Effectief omgaan met je tijd Stephen Covey heeft in zijn boek De zeven eigenschappen van effectief leiderschap een eenvoudige en doeltreffende manier aangereikt om bewust met

Nadere informatie

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen?

over deze vragen praten. Laat de tweetallen hun antwoorden opschrijven. Sluit dit onderdeel plenair af: wie wil hier iets over zeggen? Omgaan met tijd Matrix Tijdmanagement (groepsactiviteit) Omgaan met tijd is een aansprekend thema voor veel vrouwelijke ondernemers. Het runnen van een eigen onderneming, zonder dat dit ten koste gaat

Nadere informatie

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE

PRIORITEITEN. drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE PRIORITEITEN drs. Ellen Bulder 1 SITUATIE Ook zo druk, druk, druk? Hebt u het gevoel dat u geleefd wordt door de waan van de dag en dat u altijd tijd te kort hebt? Of hebt u uw zaakjes prima onder controle

Nadere informatie

KLEINE STAPPEN, VEEL RESULTAAT.

KLEINE STAPPEN, VEEL RESULTAAT. KLEINE STAPPEN, VEEL RESULTAAT. IT-specialisten, managers en consultants maken al jaren gebruik van de PDCA-cyclus methode (Plan-Do-Check-Act) om processen te optimaliseren. Zij zoeken dan steeds naar

Nadere informatie

Van stress naar rust

Van stress naar rust Van stress naar rust Sleutel 2: Rust in je hoofd met een Sleutel 2: Rust in je hoofd met een betrouwbaar systeem betrouwbaar systeem Succesvol in Balans van Stress naar Rust Pagina 1 van 10 Disclaimer

Nadere informatie

Workshop Timemanagement

Workshop Timemanagement Workshop Timemanagement Rabobank 20 januari 2015 www.focusoptekst.nl TOPICS De basis: taken en stappen E- mail (gefng things done) Nee- zeggen Stop met uitstellen Het nieuwe werken DE BASIS 1. Ken je doelen

Nadere informatie

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid.

Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Even voorstellen Maria, 4 kids. 14 jaar zelfstandig. Emotionele Intelligentie. Medische wereld, Bedrijfsleven, Overheid. Hardlopen roeien, motorrijden, zwemmen. Parapente Foto: Schotland,cairngorms.co.uk/

Nadere informatie

Hoofd&Inbox Leeg. Dit zijn onze trainingen: 1 dagdeel

Hoofd&Inbox Leeg. Dit zijn onze trainingen: 1 dagdeel Hoofd&Inbox Leeg is een no nonsens trainingsbureau. Door middel van korte, concrete trainingen helpen wij je 40% van je tijd te besparen met het verwerken van e-mails. Je workload neemt af en wordt eindelijk

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Jan Buermans Time Management

Jan Buermans Time Management Jan Buermans Time Management Mensen hebben tussen de 40.000 en 60.000 gedachten op een dag 95% ervan is in het verleden of in de toekomst Slechts 5% van onze tijd zijn we in het NU! Iedereen heeft evenveel

Nadere informatie

Welkom! (ont)moeten met Modern Timemanagement

Welkom! (ont)moeten met Modern Timemanagement Welkom! (ont)moeten met Modern Timemanagement Wat gaan we doen? Met een bewezen werkmethodiek vanuit heldere functiedoelen de juiste keuzes maken om aantoonbaar tijdwinst te boeken en 100% overzicht te

Nadere informatie

Bas Smeets page 1

Bas Smeets  page 1 Bas Smeets www.bsmeets.com page 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen idee wat hoe hun ideale

Nadere informatie

Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen en beantwoord daarna de vraag.

Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen en beantwoord daarna de vraag. Feedbackvragen Timemanagement Vraag 1 Lees de Leerdoelen die bij deze casus horen en beantwoord daarna de vraag. Geef per doel aan of je dit al beheerst, waarbij N = nee, O = om verder te ontwikkelen en

Nadere informatie

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Spiritueel dagboek Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Voorwoord: Een spiritueel dagboek 5 Waarom een spiritueel dagboek? 7 Om bewuster te leven en te handelen Aandachtspunten

Nadere informatie

28 efficiency tips voor een productievere werkdag

28 efficiency tips voor een productievere werkdag 28 efficiency tips voor een productievere werkdag Gun jezelf de rust en de kwaliteit van een goed georganiseerd werkproces! Doen is de "Missing Link" tussen goede voornemens en daadwerkelijke verandering

Nadere informatie

Je doel behalen met NLP.

Je doel behalen met NLP. Je doel behalen met NLP. NLP werkt het beste als al je neurologische niveaus congruent zijn. Met andere woorden: congruent zijn betekent wanneer je acties en woorden op 1 lijn zijn met je doelen, overtuigingen,

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

Zorg voor focus Invulblad bij module 3 e-cursus Slimmer werken, Meer bereiken

Zorg voor focus Invulblad bij module 3 e-cursus Slimmer werken, Meer bereiken Zorg voor focus Invulblad bij module 3 e-cursus Slimmer werken, Meer bereiken Hoe ziet je werkdag er nu uit? Schrijf op hoe jouw gemiddelde werkdag er uitziet, van moment tot moment. Hoe laat begin je?

Nadere informatie

Time management. drs. Jany Pons www.focusoptekst.nl

Time management. drs. Jany Pons www.focusoptekst.nl Time management drs. Jany Pons www.focusoptekst.nl Programma Warming up Plannen en prioriteiten Time management matrix: urgent & belangrijk E- mail DE BASIS Doelen, taken, stappen Prioriteiten Plannen

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

E-e- Slimmer met .

E-e- Slimmer met  . E-e- Slimmer met e-mail drs. Jany Pons www.focusoptekst.nl Slimmer met e-mail Programma E-mail: een zegen of een vloek? E-mailtest (blz.10) Elke dag een lege in-box Outlook optimaal E-mail-etiquette Actieplan

Nadere informatie

28 Hoofdstuk 1. Time management. 29 1) Wat is time management? 30 2) Waarom heb je tijd tekort? 34 3) Het nut van time management

28 Hoofdstuk 1. Time management. 29 1) Wat is time management? 30 2) Waarom heb je tijd tekort? 34 3) Het nut van time management Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 4. Grenzen bewaken 28 Hoofdstuk 1. Time management 4 1) Het belang van grenzen bewaken 29 1) Wat is time management? 5 2) Bekende valkuilen 30 2) Waarom heb je tijd

Nadere informatie

Jan Buermans Time Management

Jan Buermans Time Management Jan Buermans Time Management Mensen hebben tussen de 40.000 en 60.000 gedachten op een dag 95% ervan is in het verleden of in de toekomst Slechts 5% van onze tijd zijn we in het NU! Iedereen heeft evenveel

Nadere informatie

Time management, sessie 2. drs. Jany Pons www.focusoptekst.nl

Time management, sessie 2. drs. Jany Pons www.focusoptekst.nl Time management, sessie 2 drs. Jany Pons www.focusoptekst.nl Programma Mei: Elke dag een lege inbox Plannen & prioriteren Uitstelgedrag: eat that FROG! Vandaag: Grip krijgen op je agenda; bijv. plannen

Nadere informatie

Tips voor Timemanagement

Tips voor Timemanagement Tips voor Timemanagement Vaak kun je tijd winnen én minder druk ervaren door efficiënter te werken. Hieronder een aantal tips. Werk aan je werkplek Chaos op je werkplek brengt chaos in je hoofd. In het

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Slimmer studeren. Een praktische insteek. Ruud Greven

Slimmer studeren. Een praktische insteek. Ruud Greven Slimmer studeren Een praktische insteek Ruud Greven Inhoudsopgave Aanleiding Agenda, takenlijst, urenregistratie Time management, focus & mail En verder? Aanleidingen Inhoudsopgave Aanleiding Agenda, takenlijst,

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Open Training. Modern Timemanagement. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Open Training Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wil jij meer

Nadere informatie

Doe het NU! Zonder uitstel lekker aan het werk. Wilmie Voortman

Doe het NU! Zonder uitstel lekker aan het werk. Wilmie Voortman Doe het NU! Zonder uitstel lekker aan het werk. Wilmie Voortman mei 2016 www.deplanningscoach.nl 1 Mensen zeggen het zo makkelijk: je moet gewoon aan de slag gaan. Op sommige dagen lukt dat wel. Op andere

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

MODULE #7 CORE PURPOSE

MODULE #7 CORE PURPOSE MODULE #7 CORE PURPOSE Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je de

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

1. STRESS EN TIME MANAGEMENT

1. STRESS EN TIME MANAGEMENT 1 VOORWOORD Voordat ik StressPro oprichtte ben ik enkele jaren actief geweest op het terrein van time management. Ik had namelijk zelf ervaren hoe hectisch en gejaagd het leven kon zijn. Ik had behoefte

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Kom erbij! -Week van de eenzaamheid 2017-

Kom erbij! -Week van de eenzaamheid 2017- Kom erbij! -Week van de eenzaamheid 2017- Kom erbij! Met Kom erbij! is er van 21 september t/m 1 oktober extra aandacht voor eenzaamheid tijdens de Week van de eenzaamheid. Deze speciale week is in het

Nadere informatie

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Workshops Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Workshops 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wat

Nadere informatie

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1

Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Workshop Evenwicht, je leven in Balans Werkboek bijeenkomst 1 Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project Evenwicht, werk en privé in balans dat

Nadere informatie

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn.

RITUEEL. schrijven. Word de persoon die je altijd al had willen zijn. RITUEEL schrijven d a g b o e k Word de persoon die je altijd al had willen zijn. Welkom De persoon worden die je altijd al had willen zijn. Daarom schrijf ik. Door ritueel te schrijven kom je in verbinding

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen

geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Marieke Anthonisse 2011 www.efficiencyfactor.nl https://twitter.com/trainencoachen 27 geweldig efficiënte tips voor werk en thuis! Inhoudsopgave Time Management 3 Email Management 3 Werkplekorganisatie 3 Gewoontevorming 4 Teambuilding 4 Gezinnen met kinderen 5 Administratie en Financiën

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Haalt mensen uit hun hoofd en brengt ze naar hun hart! 7 Tips tegen stress

Haalt mensen uit hun hoofd en brengt ze naar hun hart! 7 Tips tegen stress Haalt mensen uit hun hoofd en brengt ze naar hun hart! 7 Tips tegen stress www.yourpassion.nl info@yourpassion.nl 0165-769010 06-81934470 Inleiding Iedereen ervaart stress anders. De ene persoon krijgt

Nadere informatie

4 VRAGEN. Inleiding. Vaak helpt het om je gedachten op papier te zetten.

4 VRAGEN. Inleiding. Vaak helpt het om je gedachten op papier te zetten. Inleiding Je loopt al een tijdje met iets in je hoofd dat je zou willen doen, bereiken of waar je juist van af wilt. Je blijft maar in cirkeltjes draaien en je komt er niet uit. DE ALLEREERSTE STAP IS

Nadere informatie

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S

2 Ik en autisme VOORBEELDPAGINA S 2 Ik en autisme In het vorige hoofdstuk is verteld over sterke kanten die mensen met autisme vaak hebben. In dit hoofdstuk vertellen we over autisme in het algemeen. We beginnen met een stelling. In de

Nadere informatie

Communiceren is teamwork

Communiceren is teamwork Communiceren is teamwork Je werkt vaak zelfstandig, maar blijft altijd onderdeel van je team. Samen met je collega s zorg je zo goed mogelijk voor jullie cliënten. Samenwerken vereist veel communicatie.

Nadere informatie

Time management - logboekanalyse en Eisenhowerschema

Time management - logboekanalyse en Eisenhowerschema pag.: 1 van 5 Time management - logboekanalyse en Eisenhowerschema Tijd is een schaars goed. U heeft als inkoper slechts een beperkte hoeveelheid tijd tot uw beschikking om uw taken uit te voeren. Deze

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

Time-management Help! Ik houd tijd over

Time-management Help! Ik houd tijd over Time-management Help! Ik houd tijd over Heb jij ook te maken met tijdgebrek? Wil jij overzicht in je werk? Wil jij meer structuur? Wil je meer rust en een meer voldaan gevoel over je werkdag? Leer hoe

Nadere informatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie

In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie In 5 stappen naar meer vrijheid én verbinding in je relatie Hallo! Je houdt van je partner. Jullie zijn al geruime tijd samen en hebben misschien samen kinderen. Jullie leiden een druk bestaan en tijd

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

Pelgrimage door IJsland

Pelgrimage door IJsland Pelgrimage door IJsland Een tocht door je fascinerende zelf 2013 Hattink & Vosters www.hattink-vosters.nl #31653315694 Over het verschil tussen een leven vol onrust en een leven dat je bewust en zelfstandig

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

Zonder dieet lekkerder in je vel!

Zonder dieet lekkerder in je vel! Zonder dieet lekkerder in je vel! Vijf vragen en vijf stappen om te ontdekken hoe je jouw eetpatroon kunt veranderen en succesvol kunt afvallen. Overgewicht neemt ernstige vormen aan, veel volwassenen

Nadere informatie

Ebook Nooit Meer Afgeleid. Auteur: Mark Tigchelaar. Nooit Meer Afgeleid. 2012 Mark Tigchelaar www.mtcompany.nl 1

Ebook Nooit Meer Afgeleid. Auteur: Mark Tigchelaar. Nooit Meer Afgeleid. 2012 Mark Tigchelaar www.mtcompany.nl 1 Nooit Meer Afgeleid 2012 Mark Tigchelaar www.mtcompany.nl 1 Delen uit dit E-BOOK zijn afkomstig van de site van www.mtcompany.nl en het boek Haal meer uit je hersenen. MTcompany 2012 Auteur: Mark Tigchelaar

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

HET GESPREK: KOP ROMP STAART

HET GESPREK: KOP ROMP STAART HET GESPREK: KOP ROMP STAART Elk effectief gesprek heeft een zogenaamde kop romp staart structuur: een begin, een kern en een einde. Voorafgaand aan deze drie fasen is het cruciaal om elk gesprek zorgvuldig

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Talentrapportage 2 Inleiding De wereld en de arbeidsmarkt zijn constant in beweging. Maar waarheen? Niemand weet exact hoe het werkveld er

Nadere informatie

Compaen pakt aan.

<prikkelaar toevoegen> Compaen pakt aan. Compaen pakt aan. Ik weet hoe ik jou kan bereiken Versterk je leerkracht: Hoe bereik ik de kinderen in mijn klas? 19 maart 2014 Jelte van der Kooi trainer/ adviseur schoolbegeleider

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

HEADS LARGER THAN HANDS

HEADS LARGER THAN HANDS HEADS LARGER THAN HANDS Op zoek naar meer balans Drs. Annemarije Struik Psycholoog HOE ZIT HET MET JOU?? Quotes uit de praktijk Ik vind het allemaal zo leuk Ik geef dingen niet graag uit handen Als ik

Nadere informatie

Eerste hulp bij planning

Eerste hulp bij planning Eerste hulp bij planning Druk, druk, druk, iedereen heeft het druk. Je hebt school, werk, sport, verjaardagen, hobby s, afspraken met vrienden en ga zo maar door. Het is iedereen wel eens overkomen dat

Nadere informatie

Lucid Control. ChrisDeemian's handleiding naar het herinneren, veranderen en sturen van je dromen.

Lucid Control. ChrisDeemian's handleiding naar het herinneren, veranderen en sturen van je dromen. Lucid Control ChrisDeemian's handleiding naar het herinneren, veranderen en sturen van je dromen. Inhoud I. Disclaimer II. Inleiding III. Dromen Onthouden IV. Wakker Worden In Je Dromen V. Je Dromen Beheersen

Nadere informatie

Wat je moet weten vóór je de meereffect GTD-training doet

Wat je moet weten vóór je de meereffect GTD-training doet Wat je moet weten vóór je de meereffect GTD-training doet Binnenkort ga je meedoen aan de ééndaagse meereffect GTD-training. Je bent van harte welkom. Maar één dag is niet zoveel en we willen die dag graag

Nadere informatie

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum:

Rapportage Eigenschappen. Bea het Voorbeeld. Naam: Datum: Rapportage Eigenschappen Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 01.04.2016 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 01.04.2016 / Eigenschappen (QPN) 2 Inleiding Wat zijn jouw meest kenmerkende eigenschappen?

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014

Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014 Druk, druk, druk en toen was er tijd! Ine Debaene Consultant 2/10/2014 Het leven zoals het is 2 Het leven zoals het is Er gaan zo'n 50.000 gedachten per dag door ons hoofd. De meeste van deze gedachten

Nadere informatie

Het bepalen van je waarden: Stap voor stap

Het bepalen van je waarden: Stap voor stap Het bepalen van je waarden: Stap voor stap Het Demartini Waardebepaling Proces TM is een multi-step proces waarin je je antwoorden blijft verfijnen tot je hiërarchie van waarden uiteindelijk glashelder

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

E-book. 5 werkvormen voor een krachtig actieplan. Mastering Change

E-book. 5 werkvormen voor een krachtig actieplan. Mastering Change E-book 5 werkvormen voor een krachtig actieplan Mastering Change 5 werkvormen voor een krachtig actieplan Door Stefan op de Woerd en Jochem Aubel Het is een grote uitdaging voor veel trainers is om ervoor

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

DÉ 3 GEHEIMEN OM DIRECT PRODUCTIEVER TE WORDEN. Geschreven door Janny Brusselers

DÉ 3 GEHEIMEN OM DIRECT PRODUCTIEVER TE WORDEN. Geschreven door Janny Brusselers DÉ 3 GEHEIMEN OM DIRECT PRODUCTIEVER TE WORDEN Geschreven door Janny Brusselers Hallo! Leuk dat je je hebt ingeschreven voor mijn gratis nieuwsbrief! Als dank hiervoor, verklap ik dé 3 geheimen die jou

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Tem de e-mail tijger! 6 Tips voor een scroll-vrije inbox

Tem de e-mail tijger! 6 Tips voor een scroll-vrije inbox Tem de e-mail tijger! 6 Tips voor een scroll-vrije inbox Heb je een inbox die nooit meer leeg lijkt te raken? Worstel je je elke dag door alle mail heen en kom je maar niet meer toe aan je echte werk?

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen / In voorbereiding 95

Inhoud. 10 aanraders. Meer weten? 94 Reeds verschenen / In voorbereiding 95 Inhoud 10 aanraders 1. Gebruik niet de klok maar het kompas 04 2. Word wederzijds afhankelijk 12 3. Wees bewust van jouw paradigma 20 4. Bepaal je persoonlijke visie 26 5. Schrijf je visie 36 6. Richt

Nadere informatie

Schriftelijke schrijfcursus op basis van De kleine prins

Schriftelijke schrijfcursus op basis van De kleine prins Schriftelijke schrijfcursus op basis van De kleine prins Een impressie Schrijven naar aanleiding van het verhaal van de kleine prins, hoe doe je dat? Ik kan er veel over schrijven en vertellen, maar het

Nadere informatie

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT

INZETBAARHEIDS ASSESSMENT INZETBAARHEIDS ASSESSMENT Hoe werkt dat? INSTRUCTIE: Vragenlijst: Dit is een vragenlijst die is gemaakt om een beeld te krijgen van je inzetbaarheid. Het is hierom belangrijk dat je de vragenlijst zo eerlijk

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Heb je vragen, feedback of wil je op weg geholpen worden, neem contact met ons op. info@talentengenerator.nl.

SPELVARIANTEN. Heb je vragen, feedback of wil je op weg geholpen worden, neem contact met ons op. info@talentengenerator.nl. SPELVARIANTEN Je ontdekt meer in een uur spelen dan in een jaar converseren Plato Het klinkt zo simpel we gaan bouwen aan het vertrouwen maar is het wel zo simpel? Zomaar vanuit het niets het thema vertrouwen

Nadere informatie

Hoe krijg je een betere balans tussen werk en privé? Hoe houd je je werk-privé balans onder controle?

Hoe krijg je een betere balans tussen werk en privé? Hoe houd je je werk-privé balans onder controle? Hoe krijg je een betere balans tussen werk en privé? Mobiel werken draagt bij aan een optimaal leefritme Een kwart van de ondernemers ligt vaker wakker over de balans tussen werk en privé dan over de toekomst

Nadere informatie

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze.

Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. OPDRACHTFORMULIER Naam student: Datum: Opdracht Je voert een gesprek met een zorgvrager waarin jij hem adviseert over aanpassingen in zijn leefwijze. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239)

Praktijkinstructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239) instructie Zakelijke communicatie 1 (CAL04.1/CREBO:50239) pi.cal04.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Beginnen met mediteren

Beginnen met mediteren Elke reis begint met een eerste stap Beginnen met mediteren Zwany Huiting 1 Inhoud 1. Iedereen kan mediteren 2. Waarom mediteren? 3. Ademen 4. Zitten 5. Klassieke zithoudingen 6. Zitten op een bankje,

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

Wat heeft dit kind nodig?

Wat heeft dit kind nodig? ADHD PDD-NOS Leerstoornis Gedragsstoornis Team Wat heeft dit kind nodig? Lynn leest in haar leesboek. Tegelijkertijd tikt ze constant met haar pen op haar tafel. Dat doet ze wel vaker. De kinderen van

Nadere informatie

Gratis cursus Persoonlijke effectiviteit

Gratis cursus Persoonlijke effectiviteit Gratis cursus Persoonlijke effectiviteit 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1. Sterke en zwakke punten 1.1. Persoonlijkheidstests 1.2. Bewustwording 2. Duidelijke doelen stellen 3. Leren omgaan met

Nadere informatie

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES

MODULE #6 DREAMBOARD PROCES MODULE #6 DREAMBOARD PROCES Welkom bij het 90 dagen mindset coachings programma. Dit programma heeft de potentie om jouw leven compleet te veranderen de komende 90 dagen. Daarin is het belangrijk dat je

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Ellen van den Ende in samenwerking met Mariëtte Verschure JONG EN HOOGGEVOELIG HOEZO ANDERS?! Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Uitgeverij Akasha Inhoud Hooggevoelig, hoezo anders?!

Nadere informatie

Wereldwijd werken ongeveer 2800 scholen op deze manier. Ook in Nederland groeit het aantal The leader in me- scholen

Wereldwijd werken ongeveer 2800 scholen op deze manier. Ook in Nederland groeit het aantal The leader in me- scholen 16 Oudergids Beste ouder, verzorger of andere belangstellende, Fijn dat u de tijd neemt om deze The leader in me- oudergids te lezen. De gids is gebaseerd op de principes van de zeven gewoonten van effectief

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie