BO3 Bijeenkomst Leiden we nog wel de juiste apothekers op voor de toekomst? Universiteit Utrecht 26 juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BO3 Bijeenkomst Leiden we nog wel de juiste apothekers op voor de toekomst? Universiteit Utrecht 26 juni 2014"

Transcriptie

1 BO3 Bijeenkomst Leiden we nog wel de juiste apothekers op voor de toekomst? Universiteit Utrecht 26 juni 2014

2 Programma uur Welkom dagvoorzitter - Maayke Fluitman uur Thema deel: 'Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst?' Sprekers: uur Tom Schalekamp, Universitair hoofddocent Farmaceutische wetenschappen Universiteit Utrecht Marnix Westein, beleidsadviseur Deskundigheidsbevordering Diana van Riet-Nales, senior beoordelaar CFB, Vice-chair European Medicines Agency Quality Working Party (human) Marloes ten Brink, ziekenhuisapotheker Leids Universitair Medisch Centrum Rob Bussink, Manager Market Access & Legal Affairs, Novo Nordisk uur Zeepkist: Nanne Dodde, Directeur 3ND uur Afsluiting met een lichte maaltijd uur Einde

3 Apotheker van de toekomst Visie Departement Farmaceutische Wetenschappen Tom Schalekamp

4 Achtergrond strategisch plan DFW 2020 Ingrijpende veranderingen beroepsuitoefening Fundamentele veranderingen in geneesmiddelontwikkeling: van laagmoleculair naar hoogmoleculair Aansluiting onderwijs - onderzoek

5 Onderwijs Majeure veranderingen in apothekersberoep: Medeverantwoordelijkheid resultaat farmacotherapeutische behandeling Personalized medicine Van bereiding naar productzorg Aanpassingen nodig in curriculum?

6 Strategisch plan: curriculum Nieuw curriculum met twee uitstroomprofielen: Productapotheker Zorgapotheker Onderwijskundige aanpassingen: Duaal leren (ieder cursorisch blok combi met apotheekpraktijk) Zorgapotheker: intensieve samenwerking met geneeskunde

7 Nog onbeantwoorde vragen Definitie kerntaken apotheker ism andere opleidingen en beroepsveld Selectiecriteria voor de bachelor farmacie Selectiecriteria voor de master farmacie Civiel effect bachelor farmacie? Afbakening met HBO Zicht op apothekersberoep in bachelor Mate van profilering in de master farmacie

8 Curriculum van de toekomst: Persoonlijke visie Tom Schalekamp Directeur School of Pharmacy

9 Kerntaken (basis)apotheker Medicatiebeleid Farmaceutische patiëntenzorg Productzorg Farmaceutische bedrijfsvoering Educatie, praktijkonderzoek en innovatie (?)

10 Enkele vragen vooraf Plek van het beroep in het BaMa systeem? Transitie beroep: moet de opleiding hierop inspelen? Zijn we beter af met een zo breed mogelijk opgeleide apotheker? Is kennis onacademisch? Rekening houden met de maatschappelijke behoefte?

11 Plaats apotheker in BaMa systeem? Doel bachelor: brede academische vorming Specialisatie in master: beroepsopleiding 3 jaar Visie: Academische vorming centraal Bereid voor op farmaceutische kerntaken: betrek ook patiënt, arts en geneesmiddelkennis in de bachelor!!

12 Transitie beroep Kracht apotheker: breed natuurwetenschappelijk opgeleide geneesmiddeldeskundige Patiëntenzorg: kennis van aandoeningen ( biologische systemen ), wisselwerking geneesmiddel-biologisch systeem, voor- en nadelen geneesmiddelen-combinaties, individualized (farmacogenetica): niet vanzelfsprekend, wel nodig.

13 Monolithische apotheker? Van teveel zaken iets weten betekent niets weten. Enkele nieuwere disciplines: Moleculaire biologie: farmaceutisch eiwit, genotypering? Klinische farmacologie Nieuwere competenties: Samenwerken Communicatie met andere zorgverleners, patiënten

14 Specialisatie Algemene farmaceutische basis: Chemie, moleculaire biologie Fysiologie Biofarmacie!! Profilering: Productie van geneesmiddelen Zorgapotheker: ook biosysteemapotheker?

15 Maatschappelijke behoefte Meer zorgapothekers: Samen opleiden met arts (1/2-1 jaar) Belangrijke speler in de farmacotherapeutische zorg Productzorg andere invulling dan bereiding. Onderzoek hierop afstemmen (lijn Marcel Bouvy)

16 Apothekers opleiden voor de toekomst 26 juni 2014, Utrecht. Marnix Westein, apotheker Beleidsadviseur Deskundigheidsbevordering, KNMP

17 Indeling Wettelijk vastgelegde opleidingseisen Farmaceutisch opleidingscontinuum Persoonlijke ontwikkeling als BO3 apotheker Apothekers van de toekomst

18 Besluit opleidingseisen apotheker 3 september 1997 De opleiding is zodanig dat de apotheker voldoende kennis verwerft: 1. van in de handel gebrachte geneesmiddelen en de voor hun bereiding gebruikte substanties, alsmede van de bereiding van geneesmiddelen in hun farmaceutische vorm; 2. van de natuurkundige, scheikundige, biologische en microbiologische controle op geneesmiddelen; 3. van het metabolisme, de uitwerking van geneesmiddelen, de werking van toxische stoffen en het gebruik van geneesmiddelen; 4. om wetenschappelijke gegevens omtrent geneesmiddelen te kunnen beoordelen en op grond daarvan ter zake dienende inlichtingen te kunnen verstrekken; 5. van de regelgeving, voor zover van belang voor de farmaceutische beroepsuitoefening; 6. van medische hulpmiddelen, voor zover van belang voor de farmaceutische beroepsuitoefening; 7. van de structuur en de financiering van de gezondheidszorg; 8. van het opslaan, bewaren en distribueren van geneesmiddelen; 9. van informatie- en registatiesystemen;

19 Besluit opleidingseisen apotheker 3 september 1997 De opleiding is zodanig dat de apotheker voldoende vaardigheid verwerft: 1. het communiceren en samenwerken met andere werkers in de gezondheidszorg; 2. het geven van voorlichting en advies omtrent het gebruik van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen aan zorgverleners en patiënten; 3. de praktijkvoering als apotheekhoudende; 4. de bereiding van geneesmiddelen in hun farmaceutische vorm.

20 PHAR-QA project Europese enquête over competenties van de apotheker Doel: Europees raamwerk voor de competenties van de apotheker bouwen De online vragenlijst is te vinden op https://www.surveymonkey.com/s/pharqasurvey1 De vragenlijst is in het Engels gesteld; invullen vraagt circa minuten. Invullen kan tot september. Uw input is van harte welkom!

21 Farmaceutisch Opleidingscontinuüm Specialist Ziekenhuisapotheker (Zorg)professional Openbaar Apotheker Beta Academicus Alfa Gamma Arts Productie en Kwaliteit Regulatory Affairs en Development Beleid Onderzoek Onderwijs

22 Kennisdomein van de apotheker Handvest van de apotheker

23 Competenties van de academicus Variation on Blooms taxonomy for distinguishing learning activities

24 Competenties van de zorgprofessional CanMEDS competentieprofiel openbaar apotheker specialist

25 Competenties van de Lifelong learner Model for continuous professional development (CPD)

26 Mijn persoonlijke ontwikkeling als BO3 apotheker Scholing op het gebied van beleid & management: Projectmanagement Procesmanagement Communicatietechnieken Samenwerking in de zorg Moderatietechnieken Adviesvaardigheden Onderzoeksvaardigheden Persoonlijke effectiviteit

27 Mijn beeld van de BO3-apotheker Academicus Professional in de farmacie GEEN zorgverlener in de individuele gezondheidszorg

28 Apotheker van de toekomst Opschuiven kennisdomein van Beta richting Gamma: Meer patiëntgericht, (psychologie) Meer klinisch denken en handelen Meer samenwerking met geneeskunde Academicus én zorgprofessional Voorbereiden op specialisaties Ontwikkelen van CanMEDS competenties Stages verdiepen tot co-schappen Post-Academisch Specialisten in de eerste- en tweedelijns zorg Netwerk van apothekers met bijzondere bekwaamheden Stimuleren van lifelong learning

29 Leiden we nog wel de juiste apothekers op voor de toekomst? DIANA VAN RIET-NALES, APOTHEKER COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN VICE-VOORZITTER QUALITY WORKING PARTY EMA (QWP) OP PERSOONLIJKE TITEL KNMP-BO3, Utrecht, 26 juni 2014

30 Even voorstellen 30 Senior beoordelaar CBG Chemisch Farmaceutische beoordelingen Primaire taken Coachen collega s Review beoordelingen (QWP, NL) Beleidsvorming (QWP, NL) Commissie Praktijk Afronden promotieonderzoek kinderformuleringen

31 Agenda wat houdt mijn werk precies in? ervaar ik meerwaarde apothekerskennis? overwegingen nieuw curriculum

32 Taken & Missie CBG 32 hoe? beoordeling registratiedossier

33 STRUCTUUR REGISTRATIE_ DOSSIER 33 Product en Patiënt en Patiënt aan de aan de basis basis Diana van Riet, 2011

34 Rationale beoordeling kwaliteit 34 clinical trials marketing authorization application trade efficacy innovator tested batches innovator quality as bridging tool future production batches innovator future production batches generic

35 Veel informatie nodig 35 Werkzaam bestanddeel 3.2.S.1 general information (name, manufacturer) 3.2.S.2 manufacture (name, manufacturer) 3.2.S.3 characterisation (name, manufacturer) 3.2.S.4 control of drug substance (name, manufacturer) 3.2.S.5 reference Standards or Materials (name, manuft.) 3.2.S.6 container closure system (name, manufacturer 3.2.S.7 stability (name, manufacturer)

36 Veel informatie nodig 36 Product 3.2.P.1 composition drug product 3.2.P.2 pharmaceutical development 3.2.P.3 manufacture 3.2.P.4 control of excipients 3.2.P.5 control of drug product 3.2.P.6 reference standards or materials 3.2.P.7 container closure system 3.2.P.8 stability

37 Informatie voor gebruiker(s): SmPC 37 1 Naam (sterkte, farmaceutische vorm) 2 Kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling v.w.b. werkzaam bestanddeel en hulpstoffen indien noodzakelijk voor de juiste toediening 3 Farmaceutische vorm 4 Klinische details 5 Farmacologische eigenschappen 6 Farmaceutische details

38 SmPC rubriek Lijst met hulpstoffen 6.2 Onverenigbaarheden 6.3 Houdbaarheid 6.4 Speciale voorzorgen bij opslag 6.5 Aard en inhoud van de verpakking 6.6 Speciale voorzorgen

39 Mijn conclusie v.w.b. registratie 39 Registratie bij positieve balans werkzaamheid en veiligheid en adequate en consistente kwaliteit. Kennis over zaken m.b.t. de patiënt en het product zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar verbonden Moet je apotheker zijn om kwaliteitsbeoordelaar te zijn? Nee Maar er is in duidelijke plek/meerwaarde voor hen die over kennis van beide aspecten beschikken i.e. apotheker

40 Conclusie terecht? Denk eens aan Drug shortages vanwege productieproblemen en GMP-deficiënties Pharmacovigilantie maatregelen t.g.v. (suboptimaal) ontwerp product CMR alerts m.b.t. kwaliteit product (of de informatie daarover) Praktijkproblemen mede opgelost door (nieuwe) eisen bij registratie breekbaarheid tabletten informatie over parenteralia in SmPC (QWP enquete volgt)

41 Persoonlijke ervaring QWP 41 1 expert per EU lidstaat voor humane geneesmiddelen enkele apothekers, merendeel (organisch) chemici meerwaarde apothekers: goed/beter inzicht in patiënt/gebruikersaspecten focus op volksgezondheid i.p.v. de chemie of wetenschap maar.. beperkte kennis (organische) chemie en technologie vormt een bedreiging

42 Mijn visie toekomst apotheker unieke rol spin in web tussen experts product (chemici, technologen, inspectie) en patiënt (zijzelf, artsen, zorgverleners) Goede balans kennis product en patiënt is essentieel: verschuiving naar één van beide zijden betekent verlies van toegevoegde waarde en daarmee bedreiging (academische status) beroep artsen kunnen wellicht de farmacotherapie erbij nemen (naast biologie en psychologie patiënt) chemici en technologen wellicht het product en de productie

43 Mijn (beperkte) ervaring Vroeger te veel focus op het product, nu de patiënt? In ieder geval apothekers nu minder geëquipeerd als kwaliteitsbeoordelaar dan 20 jaar terug o.a. beperktere kennis organische chemie en analysetechnieken bereiding (vb. tabletteren) farmacognosie nieuwe technologieën (vb. QbD, PAT, NIRs) nieuwe aanverwante kennisdomeinen (vb. statistiek)

44 Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? Perspectief ziekenhuisfarmacie Marloes ten Brink

45 Introductie Marloes ten Brink 2007 Farmacie afgestudeerd (RUG) Opleiding ziekenhuisapotheker, LUMC 2014 Promotie (faculteit Geneeskunde) heden Ziekenhuisapotheker, LUMC Curriculum farmacie Leiden

46 Leiden we nog de juisteapothekersop? Wat wordt er van ons verwacht? Voorbeeld Wat verwacht een neonatoloog van een apotheker

47 Help, waar is de apotheker?

48 Patiëntjeneonatologie 28 weken, 850 gram Medicatie in 1 e levensweek curosurf surfactant dopamine, dobutamine, noradrenaline, hydrocortison, albumine amoxicilline, ceftazidime, vancomycine, fluconazol furosemide neomix 7,5%, intralipid 20%, glucose-mineralen actrapid indomethacine heparine extra Natrium en fosfaat miconazol op huid Hoe dienen we alle infusen toe?

49 Van product naarpatiënt Ontwenning opiaten: lorazepam zeer geschikt preparaat, maar Patiënt Welke dosering en in welke vorm innemen? Erzitpropyleenglycolin de IV vloeistof, mag ditbijkinderen? Wat nu te geven? Product Kunnen ampullen vooriv toediening ook oraal gegeven worden? Waaromzit erpropyleenglycol in de vloeistof? Ontwikkel alternatief product

50 Van product naarpatiënt Ziekenhuisapotheek Productie is een belangrijk onderdeel van werkzaamheden Dit neemt af en meerdere ziekenhuizen hebben geen eigen productie Verandering van de rol: behandelaar De basiskennis m.b.t. productie is voor een ziekenhuisapotheker essentieel Product én patiënt

51 Apothekeris geneesmiddelenspecialist Een sterke wetenschappelijke kennis is noodzakelijk Kennis over bijvoorbeeld: Product en analyse Ziekten en aangrijpingspunten van geneesmiddelen Farmacokinetiek Communicatief vaardig en teamspeler Kennis en vaardigheden in de praktijk toepassen

52 Opleidingtot ziekenhuisapotheker: Wat is competent? CanMEDs Communicatie Professionaliteit Kennis& Wetenschap Farmaceutisch expert Maatschappelijk handelen Samenwerking Organisatie

53 Aandachtspuntenin farmacieonderwijs In het onderwijs het klinische kader goed schetsen Waarom leer ik dit nu eigenlijk?! Farmaceutisch expert met wetenschappelijke basis We leiden geen dokters op Compententiegericht onderwijs Experience based learning

54

55 55 BO3 bijeenkomst Leiden we nog wel de juiste apothekers op voor de toekomst Persoonlijke visie Rob Bussink Market Access & Legal Affairs manager Novo Nordisk B.V. 26 juni 2014

56 56 Werkervaring Openbare apotheek Brocacef B.V. Novo Nordisk B.V. Regulatory affairs Responsible person & Quality management Market access (Pricing & Reimbursement) Legal affairs

57 57 Competenties (vaardigheden) en kennisvereisten Kennisvereisten m.b.t. Regulatory affairs: Chemisch-analytisch Chemisch-bereidingstechnisch (productie en formulering) Farmacokinetiek en farmacodynamica Biotechnologie Farmacovigilantie en Risk Management Statistiek

58 58 Competenties (vaardigheden) en kennisvereisten Kennisvereisten m.b.t. Quality: Kennis en inzicht in kwaliteitssystemen: Good Manufacturing Practice Good Distribution Practice Good Clinical Practice Good Laboratory Practice Validatie en calibratie Compliance Klachtafhandeling Recall Risico minimaliseren

59 59 Competenties (vaardigheden) en kennisvereisten Kennisvereisten m.b.t. Market Access: Pricing processen en regelgeving Health Economics (Farmaco-economie, Budget impact en Doelmatigheid) Bekostigingsmodellen Hoe werkt de zorg Kennis van betrokken partijen Lobbyen

60 60 Competenties (vaardigheden) en kennisvereisten Kennisvereisten (Business) Ethics: Ethiek en bedrijfsethiek Ethische regelgeving Geneesmiddelreclame regelgeving Transparantie

61 61 Competenties (vaardigheden) en kennisvereisten Competenties: Zorgvuldigheid en nauwkeurigheid Analytisch denkvermogen Kritisch vermogen en reflectie Oplossingsgericht Communicatieve vaardigheden Netwerken en politiek inzicht Team-werken Stressbestendig Bereidheid om te 'buffelen'

62 62 Moet je apotheker zijn voor deze functies? Nee Om diverse redenen bijzonder handig Farmaceutische kennis Farmaceutische kennissen Visie op zorg en gevoel met zorg Zorgvuldig, nauwkeurig en analytisch Ethisch denkkader

63 Nanne Dodde, apotheker/directeur 3ND

64 Data ledenbijeenkomsten Districtsledenbijeenkomsten november november ZO I en MZ 12 november Noord 13 november Zuidwest I 18 november Midden 19 november Noordwest 20 november Oost 25 november West 26 november ZO II 27 november ZW II 7 oktober KNMP Congres 30 oktober BO3 Bijeenkomst Thema: Innovatieve Geneesmiddelen

65

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014

Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Leiden we nog de juiste apothekers op voor de toekomst? BO3 Bijeenkomst bij de Universiteit Utrecht op 26 juni 2014 Welkom dagvoorzitter - Maayke Fluitman Maayke Fluitman heet iedereen welkom en bedankt

Nadere informatie

Handleiding. Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD)

Handleiding. Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) Handleiding Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) Inhoudsopgave Afkortingen... - 3 - Wat is het IMPD?... - 4 - Beslisschema inhoud IMPD... - 5 - Beschrijving inhoud IMPD... - 6 - Overzicht hoofdstukken

Nadere informatie

BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers

BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers Oktober 2012 Derks & Derks Toegepast arbeidspsychologisch onderzoek Kennis, die we delen. Inhoudsopgave Samenvatting 2 1 De wet BIG en het BIG-register

Nadere informatie

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--APOTHEKER--EU-lidsaten

Coordinatie--MB Lijst-van-opleidingstitels--APOTHEKER--EU-lidsaten 31 JANUARI 2008. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van apotheker afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie BS 25/05/2008 gdp 1 / 9 Artikel 1. Onder voorbehoud

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Bijlagen masteropleiding Farmacie

Bijlagen masteropleiding Farmacie Bijlagen masteropleiding Farmacie 2010-2011 Bijlage I: Eindtermen van de opleiding (Art. 1.3) Met de opleiding wordt beoogd zodanige kennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van de farmacie

Nadere informatie

Appendix 5. Curriculum vitae

Appendix 5. Curriculum vitae Appendix 5 Curriculum vitae Reinout Cornelus Andreas Schellekens werd geboren op 30 november 1970 te Rotterdam als oudste zoon van Andreas Petrus Maria Schellekens en Theodora Allegonda Maria Catharina

Nadere informatie

Relevante werkervaring voor BIG Herregistratie

Relevante werkervaring voor BIG Herregistratie Relevante werkervaring voor BIG Herregistratie Om op 1 januari 2017 in aanmerking te komen voor herregistratie in het Wet BIG register zal de overheid betrokkenen toetsen op de eis van relevante werkervaring.

Nadere informatie

Farmacie gestudeerd. En nu?

Farmacie gestudeerd. En nu? Farmacie gestudeerd. En nu? Onderbouwde ondersteuning voor farmaciestudenten bij hun beroepskeuze Derks & Derks Toegepast arbeidspsychologisch onderzoek Kennis, die we delen. Farmacie gestudeerd. En nu?

Nadere informatie

Master in de Farmaceutische Zorg. Afstudeerrichting: Apotheek. 6 maanden stage in een openbare apotheek. Master in de. Master in de Klinische Biologie

Master in de Farmaceutische Zorg. Afstudeerrichting: Apotheek. 6 maanden stage in een openbare apotheek. Master in de. Master in de Klinische Biologie Master Master in de Zorg Master in de Geneesmiddelenontwikkeling Afstudeerrichting: Apotheek Afstudeerrichting: Onderwijs Afstudeerrichting: Apotheek Afstudeerrichting: Industrie Afstudeerrichting: Onderwijs

Nadere informatie

De openbaar apotheker specialist

De openbaar apotheker specialist De openbaar apotheker specialist Veranderingen in vervolgopleiding en registratie per 1 januari 2012 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Openbaar apotheker specialist Per

Nadere informatie

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist

Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Continu ontwikkelen als openbaar apotheker specialist Nieuwe eisen aan herregistratie per 1-1-2015 Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie brochure herregistratie 1 27-10-14

Nadere informatie

Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar

Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar Curriculum voltijdse opleiding Academiejaar 2017-2018 1. Algemeen 2. Indeling van de modules 1 Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits (ECTS) Bachelor*/** Anatomie 1 Musculoskeletale anatomie Basis wetenschappen

Nadere informatie

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor)

Overzicht opleidingsrichtingen. Universiteit (bachelor) Overzicht opleidingsrichtingen Universiteit (bachelor) Zorg en welzijn: Iets voor jou? Werken in zorg en welzijn... méér dan alleen witte jassen. Wat kun je allemaal worden? In de werkvelden van zorg of

Nadere informatie

Programma. Module 1. Kennismaking. De voorbereiding: Klaar voor de start? Vorming voor beginnende stagemeesters. Introductie

Programma. Module 1. Kennismaking. De voorbereiding: Klaar voor de start? Vorming voor beginnende stagemeesters. Introductie Faculteit Wetenschappen Programma Vorming voor beginnende meesters Introductie Kortrijk: 3 en 9 juni 2009 Leuven: 6 juni 2009 WELKOM Module 1: De voorbereiding: Klaar voor de start? Module 2: Van start

Nadere informatie

Utrecht, september 2016

Utrecht, september 2016 Eindrapport van het inspectiebezoek in het kader van Geneesmiddelen zonder Handelsvergunning aan ziekenhuisapotheek Nij Smellinghe te Drachten, op 25 mei 2016 Utrecht, september 2016 Documentnummer: 1008874

Nadere informatie

De Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging die professionals werkzaam op het gebied

De Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging die professionals werkzaam op het gebied De Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) is een wetenschappelijke beroepsvereniging die professionals werkzaam op het gebied van klinisch onderzoek, registratie, bijwerkingenrapportage

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Master in de biomedische wetenschappen. Eigen accenten leggen in biomedische wetenschappen

Master in de biomedische wetenschappen. Eigen accenten leggen in biomedische wetenschappen Master in de biomedische wetenschappen Eigen accenten leggen in biomedische wetenschappen Visie Mensen academisch opleiden in het brede domein van biomedische wetenschappen o o o Grondige wetenschappelijke

Nadere informatie

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025

WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 WORKSHOP: DE ROL VAN DE OPENBAAR APOTHEKER IN 2025 INSPIRE klantenevenement 14 november 2013 Inhoud Farmacie 2013 Workshop scenario analyse Toekomstbeeld VJA Praktijkvoorbeelden Visiedocument Jonge Zorgverleners

Nadere informatie

8. Ziekenhuisapotheker Hoe ziet het werk van een echte ziekenhuisapotheker er uit. Wat zijn de dagelijkse gang van zaken van een ziekenhuisapotheker.

8. Ziekenhuisapotheker Hoe ziet het werk van een echte ziekenhuisapotheker er uit. Wat zijn de dagelijkse gang van zaken van een ziekenhuisapotheker. Workshops Een workshop gaat over het algemeen over wat het beroep inhoud, wat er bijzonder aan is en wat je specifiek als (bio- ) farmaceut daar kan betekenen en hoe de studie aansluit op het beroep. Deze

Nadere informatie

BO3 Bijeenkomst 27 maart 2014

BO3 Bijeenkomst 27 maart 2014 BO3 Bijeenkomst 27 maart 2014 Welkom Maayke Fluitman heet de aanwezigen welkom en staat stil bij de grote diversiteit aan organisaties waar de BO3 apothekers die deelnemen aan de bijeenkomst werken. Welkom

Nadere informatie

De Europese verklaring van ziekenhuisapotheken

De Europese verklaring van ziekenhuisapotheken De Europese verklaring van ziekenhuisapotheken De volgende pagina s bevatten de Europese verklaring van ziekenhuisapotheken. De verklaring is de gemeenschappelijk overeengekomen zienswijze over wat elk

Nadere informatie

Apotheker in de administratie

Apotheker in de administratie Apotheker in de administratie Bijkomend diploma niet noodzakelijk op federaal en Europees niveau Apothekers een belangrijke rol spelen in de diverse commissies betrokken bij registratie en terugbetaling

Nadere informatie

Curriculumhervorming (Master GO) Wat doet de apr. in de industrie? Contacten met de industrie versterken

Curriculumhervorming (Master GO) Wat doet de apr. in de industrie? Contacten met de industrie versterken Enquête Curriculumhervorming (Master GO) Wat doet de apr. in de industrie? Contacten met de industrie versterken Stage (Ind. Apr., Master GO) Projecten Farmaceutische Zorg Bedrijfsbezoeken Onderzoekswerk

Nadere informatie

Henk Jan Out, Paul van Meurs en Rudolf van Olden. Van eerste humane toediening tot algemeen gebruik

Henk Jan Out, Paul van Meurs en Rudolf van Olden. Van eerste humane toediening tot algemeen gebruik VII 1 Introductie tot de farmaceutische geneeskunde................................ 1 Henk Jan Out, Paul van Meurs en Rudolf van Olden I Van eerste humane toediening tot algemeen gebruik 2 Exploratory

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

WERKNEMER. Verklaring van belangen. Algemeen. Melding van belangen op farmaceutisch gebied. Tussenvoegsels

WERKNEMER. Verklaring van belangen. Algemeen. Melding van belangen op farmaceutisch gebied. Tussenvoegsels Verklaring van belangen Algemeen Titel(s) Voornaam Prof. dr. Bert Tussenvoegsels Achternaam Afdeling (Voor externe experts, wilt u aangeven voor welke afdeling van het CBG u werkt) Functienaam Omschrijving

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g 1 1. Algemeen 2 2. Indeling van de modules Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits Osteopathische principes Osteopathische Medische en principes,

Nadere informatie

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.

Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U. NVFO 2009 Een conceptueel kader voor de implementatie van praktijkgericht onderzoek in de opleiding van studenten farmaceutische wetenschappen aan de K.U.Leuven V. Foulon, S. Simoens, G. Laekeman en P.

Nadere informatie

FA-MA107 POLYFARMACIE

FA-MA107 POLYFARMACIE FA-MA107 POLYFARMACIE Inhoud Globale doelstellingen Cursus FA-MA107 is een cursus waarin de beroepspraktijk (coschap) gecombineerd wordt met cursorisch onderwijs. De eerder opgedane kennis uit voorgaande

Nadere informatie

Consultverlening. Achterom zien en vooruit blikken Dr Hans Janssen 19 september 2013, De ReeHorst, Ede

Consultverlening. Achterom zien en vooruit blikken Dr Hans Janssen 19 september 2013, De ReeHorst, Ede Consultverlening Achterom zien en vooruit blikken Dr Hans Janssen 19 september 2013, De ReeHorst, Ede 1 2 3 4 5 6 C n a V 7 M r a a n Onder consultverlening door de laboratoriumspecialist wordt hier verstaan:

Nadere informatie

12-2-2014. Herziening bachelorprogramma s Biomedische wetenschappen en Geneeskunde. Inhoud. Missie. Stand van zaken, 15 januari 2014

12-2-2014. Herziening bachelorprogramma s Biomedische wetenschappen en Geneeskunde. Inhoud. Missie. Stand van zaken, 15 januari 2014 Herziening bachelorprogramma s Biomedische wetenschappen en Geneeskunde Stand van zaken, 15 januari 2014 Inhoud Missie, uitgangspunten, belangrijkste kenmerken Gezamenlijk BMW en GNK Eindtermen beide opleidingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV

Beleidsplan 2012-2016. Op weg naar een zichtbaarder KNCV Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 Op weg naar een zichtbaarder KNCV www.kncv.nl Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging Beleidsplan 2012-2016 algemene opzet KNCV missie

Nadere informatie

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent

Van doseren naar doceren. De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Van doseren naar doceren De apotheker als docent Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je vervult

Nadere informatie

Bijlagen bacheloropleidingen Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen

Bijlagen bacheloropleidingen Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen Bijlagen bacheloropleidingen Farmacie en Farmaceutische Wetenschappen 2010-2011 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) Voor de bacheloropleiding Farmacie gelden de volgende eindtermen:

Nadere informatie

Kerndocument Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020

Kerndocument Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 Kerndocument Uitwerking van de Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 Voor vandaag. En morgen. Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Missie Farmaceutische Patiëntenzorg 2020 5 2 Visie Farmaceutische Patiëntenzorg

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie

Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Symposium ter gelegenheid afscheid Ad van Dooren Zelfredzaamheid van patiënten bij gebruik van veilige medicatie. Bouwen aan vertrouwen: perspectief van de industrie Rudolf van Olden, arts Medisch Directeur

Nadere informatie

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad

Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020. Bart Benraad Specialistische farmacie vanuit het ziekenhuis; richting 2020 Bart Benraad Wat is mijn baan? Ziekenhuisapotheker, Manager afdeling Farmacie Sint Maartenskliniek, Gespecialiseerde kliniek in Orthopedie,

Nadere informatie

Lyda Blom. Apothekers en communicatie? UPPER Utrecht Pharmacy Practice network for Education and Research

Lyda Blom. Apothekers en communicatie? UPPER Utrecht Pharmacy Practice network for Education and Research Lyda Blom Apothekers en communicatie? UPPER Utrecht Pharmacy Practice network for Education and Research Leerlijn Mondelinge communicatie in de apothekersopleiding van de UU Wat komt aan bod: 1. Eindtermen

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Openbaar apotheker worden?

Openbaar apotheker worden? Openbaar apotheker worden? Doe de vervolgopleiding tot openbaar apotheker specialist Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Inleiding Je bent klaar met je masterstudie farmacie,

Nadere informatie

Geneesmiddelenonderzoek en de ziekenhuisapotheek

Geneesmiddelenonderzoek en de ziekenhuisapotheek Geneesmiddelenonderzoek en de ziekenhuisapotheek Pierre Bet ziekenhuisapotheker Klinische Farmacologie & Apotheek VU medisch centrum feb 2011 Inhoud Verantwoordelijkheden Bereiding van IMP Voortraject

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Datum 12 april 2011 Betreft Kamervragen

Datum 12 april 2011 Betreft Kamervragen > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r

C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r C u r r i c u l u m v o l t i j d s e o p l e i d i n g A c a d e m i e j a a r 2 0 1 6-2 0 1 7 1. Algemeen 2. Indeling van de modules 1 Jaar 1 Modules Indeling in vakken Credits (ECTS) Principes en filosofie

Nadere informatie

Geen innovator product, wie is de eigenaar van de productinformatie?

Geen innovator product, wie is de eigenaar van de productinformatie? Geen innovator product, wie is de eigenaar van de productinformatie? 8 juni 2016 Suzanne Veldhuis Head of Regulatory Affairs Mylan B.V. Generieke geneesmiddelenindustrie Introductie probleemstelling Generieke

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Bijlagen OER Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (2016/2017)

Bijlagen OER Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (2016/2017) Bijlagen OER Master Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen (2016/2017) Bijlage I: Eindtermen van de opleiding (Art. 1.3) 1. Met de opleiding wordt beoogd: a. voor te bereiden op

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride

Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, oplossing voor injectie thiaminehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Thiamini hydrochloridum 100 mg/ml, thiaminehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)

Projectplan overzicht (deel 1) Projectplan overzicht (deel 1) Algemeen Naam umc Maastricht UMC+ Projectleider + email Pieter Kubben (p.kubben@mumc.nl) Titel activiteit Fundamentals of Clinical Data Science (ebook) Programmathema Digitale

Nadere informatie

18 november 2016 CineMec Utrecht

18 november 2016 CineMec Utrecht Julius Academy Personalized Medicine en de rol van Big Data: Grenzeloze Mogelijkheden 18 november 2016 CineMec Utrecht Personalized Medicine en de rol van Big Data: grenzeloze mogelijkheden Op vrijdag

Nadere informatie

De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist. Dr. Henk Buurma, directeur vervolgopleiding openbaar apotheker specialist.

De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist. Dr. Henk Buurma, directeur vervolgopleiding openbaar apotheker specialist. De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist Dr. Henk Buurma, directeur vervolgopleiding openbaar apotheker specialist Inleiding Na afronding van de Masterfase Farmacie aan de universiteit kunnen

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Relevante werkervaring voor herregistratie Wet BIG van apothekers in BO3-functies

Relevante werkervaring voor herregistratie Wet BIG van apothekers in BO3-functies Relevante werkervaring voor herregistratie Wet BIG van apothekers in BO3-functies Om op 1 januari 2017 in aanmerking te komen voor herregistratie in het BIG-register zal een apotheker moeten voldoen aan

Nadere informatie

Wat zijn biosimilars?

Wat zijn biosimilars? Wat zijn biosimilars? Leon van Aerts Workshop biosimilars Collegedag 2015 Onderscheid chemische en biologische geneesmiddelen Aspirin MW: 0.2 kda IgG ~1300AA, MW: ~150 kda IFN alfa 165AA, MW: 19 kda Leon

Nadere informatie

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen 24 mei 2005 Jaarbeurs Utrecht Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen Drs. M. de Wee Verpleegkundig hoofd Oncologie TweeSteden ziekenhuis Tilburg Aanleiding tot taakherschikking Tekort aan medisch

Nadere informatie

De Rol van de Verantwoordelijk Persoon

De Rol van de Verantwoordelijk Persoon De Rol van de Verantwoordelijk Persoon Weefsels over de grens Dr. Richard van der Linden Senior QA/RA Consultant Signifix BV Professor Bronkhorstlaan 10, Building 48 3723 MB Bilthoven The Netherlands http://www.signifix.com/

Nadere informatie

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 1 Wat doet het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen? Hantzen Stevenson, 1 april 2015 Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) Geschiedenis van het College 1958: Geneesmiddelenwet 1963:

Nadere informatie

Dr.Klaas Riepma, apotheker: Van Plant tot Klant

Dr.Klaas Riepma, apotheker: Van Plant tot Klant Dr.Klaas Riepma, apotheker: Productontwikkeling van Tuinder tot Eindgebruiker: Tuinder: Waar liggen uw kansen? CureSupport: Nederlands Bedrijf Oprichters: Marieke Lanting Dr.Klaas Riepma PhD, pharmacist

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing Nieuwe opleiding is): Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing bestaande opleiding Nevenvestiging

Nadere informatie

Leyden Academy. on vitality and ageing. Masteropleiding Vitality and Ageing voor pioniers in de medische zorg van morgen

Leyden Academy. on vitality and ageing. Masteropleiding Vitality and Ageing voor pioniers in de medische zorg van morgen Leyden Academy on vitality and ageing. Masteropleiding Vitality and Ageing voor pioniers in de medische zorg van morgen Nadat de kindersterfte succesvol werd opgelost zijn de ouderen gekomen. Meer dan

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen

Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Kennis en wetenschap Samenwerking O et patiënt ppelijk unicatie m and Com elen Project SO 2020 Medisch handelen Professionaliteit Samenwerking Communicatie met patiënt Maatschappelijk handelen Kennis en wetenschap Organisatie Project SO 2020 Project SO 2020 De ouderenzorg is in

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE, OP Z N KOP?

FYSIOTHERAPIE, OP Z N KOP? FYSIOTHERAPIE, OP Z N KOP? Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Kwaliteitsavond RGF West Brabant 1 2 3 4 5 6 OPBOUW van de LEZING waarom ja tegen West-Brabant evidence based practice (EBP) ketenzorg: wat betekent

Nadere informatie

KINDERFORMULARIUM. Tjitske van der Zanden Coordinator Kinderformularium Disclosure belangen spreker:

KINDERFORMULARIUM. Tjitske van der Zanden Coordinator Kinderformularium Disclosure belangen spreker: RIVM Off-label 07 maart 2017 1 KINDERFORMULARIUM Tjitske van der Zanden Coordinator Kinderformularium vanderzanden@nkfk.nl Disclosure belangen spreker: Potentiële belangverstrengeling: geen RIVM Off-label

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT,

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, BD/2014/REG NL 9777/zaak 427256 DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, In overeenstemming met de MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT, Gezien het verzoek van Feramed BV te Barneveld d.d.

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Medisch Informatieprofessional 3.0 Waar sta jij (be)sta jij nog? Miebet Wilhelm St. Antonius ziekenhuis dinsdag 9 mei 2017

Medisch Informatieprofessional 3.0 Waar sta jij (be)sta jij nog? Miebet Wilhelm St. Antonius ziekenhuis dinsdag 9 mei 2017 Medisch Informatieprofessional 3.0 Waar sta jij (be)sta jij nog? Miebet Wilhelm St. Antonius ziekenhuis dinsdag 9 mei 2017 Waar sta ik? Antonius Academie Medische Opleidingen, R&D en KIC Verpleegkundige

Nadere informatie

ONDERWIJSCONGRES GEZONDHEIDSZORG Paramaribo, Suriname 20/21 maart 2013

ONDERWIJSCONGRES GEZONDHEIDSZORG Paramaribo, Suriname 20/21 maart 2013 ONDERWIJSCONGRES GEZONDHEIDSZORG Paramaribo, Suriname 20/21 maart 2013 TRENDS IN HET VERPLEEGKUNDIG ONDERWIJS COVAB In de spiegel van een voorbij wandelende PUM expert André Kurvers PUM Netherlands senior

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Toekomste uitdagingen farmacie. Tim Roldaan, 4 juni 2015

Toekomste uitdagingen farmacie. Tim Roldaan, 4 juni 2015 Toekomste uitdagingen farmacie Tim Roldaan, 4 juni 2015 Agenda Visie MC Groep ziekenhuiszorg Ziekenhuisfarmacie en ontwikkelingen Dure geneesmiddelen analyse Opties kostenbesparingen 3 projecten vanuit

Nadere informatie

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK

Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling. Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Bachelor VUmc-compas 15 Overgangsregeling Prof.dr. Anton Horrevoets, Programmaleider Bachelor GNK Vumc compas 2015 Voldoen aan wettelijk raamwerk academische bachelor (OCW): Wet kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Het EA 2 thema. Wederzijdse gijzeling!? Jos J. van der Werf. Kom verder. Saxion.

Het EA 2 thema. Wederzijdse gijzeling!? Jos J. van der Werf. Kom verder. Saxion. Het A 2 thema Wederzidse gizeling!? Jos J. van der Werf Kom verder. Saxion. Wat bedoelen we met het A 2 thema? Ook al betalen we de dokter of specialist niet rechtstreeks op een gegeven moment zal er geld

Nadere informatie

Interuniversitair programma Masterin Ziekenhuisfarmacie Gent 14 september2010 Leuven 23 september 2010

Interuniversitair programma Masterin Ziekenhuisfarmacie Gent 14 september2010 Leuven 23 september 2010 Interuniversitair programma Masterin Ziekenhuisfarmacie 2010-2013 Gent 14 september2010 Leuven 23 september 2010 1 Inhoud Inhoud 3-jarige opleiding Contract ziekenhuisapotheker in opleiding Inhoud beroepsbekwaming(stages)

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template

Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template Na consultatie herziene vertaling van de QRD-template Deelrapport voortkomend uit het adviestraject Het verbeteren van de begrijpelijkheid van patiëntenbijsluiters 10 juli 2009 Dr. Leo Lentz UiL-OTS Universiteit

Nadere informatie

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 In onderstaande tabel wordt per toetsinstrument beschreven hoe vaak het instrument in het eerste of tweede jaar van de opleiding moet worden

Nadere informatie

Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars)

Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars) Mark van der Schrier Senior Manager KPMG FS Actualia Zorg(verzekeraars) Back on track Horizontaal toezicht 27 September 2017 kpmg.nl Agenda Horizontaal Toezicht in een notedop Ideale wereld Optimaal Toezicht

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be

ACADEMIEJAAR 2015-2016. Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GENT. www.odisee.be ACADEMIEJAAR Bijlagen onderwijs-en examenreglement TECHNOLOGIECAMPUS GE www.odisee.be IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (GE) Biomedische laboratoriumtechnologie (dagonderwijs) Afstandsonderwijs is in afbouw;

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen

Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Verstandelijke Beperking en Psychiatrie; praktijk richtlijnen Congres Focus op Onderzoek, 22 juni 2015 Gerda de Kuijper, AVG/senior senior onderzoeker CVBP/UMCG Dederieke Festen AVG/senior onderzoeker

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

VERANDERINGEN BINNEN HET

VERANDERINGEN BINNEN HET VERANDERINGEN BINNEN HET VERPLEEGKUNDIG LANDSCHAP Verpleegkunde en Geestelijke Gezondheidszorg Trends Vermaatschappelijking van zorg Individualisering van zorg, patiënt wordt mondiger GGZ-problemen komen

Nadere informatie

Big Data. Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015. Big Data in de Zorg. 2015 IBM Corporation

Big Data. Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015. Big Data in de Zorg. 2015 IBM Corporation Big Data Gaat het iets voor de zorg betekenen? Dr N.S. Hekster 18 maart 2015 1 Introductie Spreker Nicky Hekster Technical Leader Healthcare & LifeSciences IBM Nederland BV Johan Huizingalaan 765 1066

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland

Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Agenda Wat zijn e-skills? Wat is het probleem met e-skills?? Wat is het probleem voor Nederland? TaskForce e-skills Nederland Resultaten Ronde Tafel Conferentie 15 september Plan van Aanpak Nederland e-skills

Nadere informatie

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS

SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 filmomhulde tablet bevat 500 mg extract

Nadere informatie

De indeling van de sector Natuur

De indeling van de sector Natuur De indeling van de sector Natuur Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in vijf subsectoren: 1 Biologie, scheikunde en medisch 2 Wiskunde, natuurkunde en informatica

Nadere informatie

De indeling van de sector Gezondheidszorg

De indeling van de sector Gezondheidszorg De indeling van de sector Gezondheidszorg Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Geneeskunde 2 Verlos- en verpleegkunde 3 Tandheelkunde

Nadere informatie

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Interim Detachering Payrolling Derks & Derks Detachering Breed aanbod Life Sciences professionals Derks & Derks Detachering

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

MODULE ZURE OORDRUPPELS MET HYDROCORTISON DMB 1% FNA

MODULE ZURE OORDRUPPELS MET HYDROCORTISON DMB 1% FNA MODULE 1.3.1.1 APPLICATION FORM SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS ZURE OORDRUPPELS MET HYDROCORTISON DMB 1% FNA Regulatory Affairs February 2017 Page 1 of 6 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM

Nadere informatie

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT:

LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Op weg naar een Kamer Mondzorg Josef Bruers LUSTRUMPROGRAMMA OPLEIDING MONDZORGKUNDE UTRECHT: Quality for the future 4 oktober 2013 Kamer Mondzorg Werktitel voor een initiatief om in Nederland te komen

Nadere informatie

De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist

De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist De Vervolgopleiding tot Openbaar Apotheker Specialist Inleiding Na afronding van de Masterfase Farmacie aan de universiteit kunnen (basis-)apothekers diverse richtingen inslaan. Een daarvan is de openbare

Nadere informatie