Diaconaat Protestantse Gemeente Assen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diaconaat Protestantse Gemeente Assen"

Transcriptie

1 Assen,14 November Geachte dames en heren, Bijgaand presenteren wij u de begroting voor 2015 van het College van Diakenen. De begrote bedragen is een schatting, die gebaseerd is op de werkelijke kosten en opbrengsten uit 2013 en de begroting 2014 en de uitputting hiervan. Tevens is een inschatting gemaakt van de verwachte wijzigingen. Een korte toelichting op enkele onderdelen: 1. Collecten en giften Wij verwachten dat de bijdragen diaconaat dichtbij op het niveau van 2014 zal blijven. We constateren op basis van de tot op heden ontvangen collecten dat we de begroting 2014 niet gaan halen. We verwachten dat deze ontwikkeling zich ook doorzet in 2015 en hebben in prognose 2015 daar rekening mee gehouden. Deze is dan ook euro lager dan 2014.Tevens verwachten we dat de actie vakantiegeld 2015 niet toereikend genoeg zal. In de begroting houden we er rekening mee dat we dit vanuit de diaconie gaan aanvullen. 2. Ontvangen rente In de ontvangen rente is rekening gehouden met de ontvangen dividenden en verkooptransacties van de onze effecten portefeuille (+/- 2,5%). Aangezien wij onze effecten waarderen tegen aanschafwaarde of lager kostprijs zijn wij voor de werkelijke (liquide) ontvangsten afhankelijk van de ontvangen dividenden en uitgevoerde transacties. 3/12. Af te dragen gelden De post af te dragen gelden bestaat uit doelopbrengsten die in zijn geheel worden door gesluisd. Post 3 (opbrengsten) is dan ook gelijk aan post 12 (afdrachten). 4. Wijkbudgetten In de begroting-2014 is gebruik gemaakt van dezelfde systematiek als het afgelopen jaar. Deze systematiek houdt in dat er gerekend wordt met een vaste bijdrage per wijk van 250,- vermeerderd met een vaste bijdrage per pastorale eenheid van 2,75 en extra bijdrage per lid van 75+ van 1,60. Deze systematiek leidt tot volgende initiële wijkbudgetten: 1

2 Kader 2015 De Drieklank Jozefkerk Vredenoord Totaal Aantal PE Aantal leden Bedrag per PE Vast bedrag Subtotaal Wijkwerk per lid Totaal (~ veelvoud van 5) Het peilmoment voor het aantal leden is medio De in de begroting opgenomen bedragen zijn de werkelijk begrote posten van de wijken. De hogere uitgaven worden veelal gecompenseerd door met name giften die meegenomen zijn onder post. 5. Ondersteuning Voor de post Ondersteuning is ,- begroot. De grootste wijziging betreft het opnemen van de kerstpakkettenactie in onze begroting ( ,-). 9. Bijdragen instellingen Voor de bijdragen aan diverse instellingen hebben wij ,- begroot. We hebben het grootste deel onder één post gebudgetteerd en zal gedurende het jaar besteed worden. Hierbij proberen we voor elke bijdrage die we willen doen een afweging te maken in het college. 10. Beheers-en administratiekosten De begroting in de bankkosten zijn hoger begroot dan in Deze afwijking komt doordat de banken de kosten die zij in rekening brengen voor het beheer, aan en verkoop van effecten transparant inzichtelijk moeten maken. Voorheen wat dit verwerkt in de provisie die aan de fondsen betaald werd. 14. Bestedingen volgens meerjarenplan Door het opvoeren van deze posten willen wij op transparante wijze inzichtelijk maken hoe de besteding vanuit ons meerjarenplan verloopt. Op dit moment hebben we drie verplichtingen; loonkosten Diaconaal Predikant, loonkosten diaconaal jeugdmissionair werker en een jaarlijkse dotatie aan de Stichting Budget Support. Doordat de verwachte vermogens aangroei door onze beleggingen achterblijft bij hetgeen in eerste instantie verwacht is de post Nog af te spreken doelen met een gelijk bedrag verlaagt. 2

3 Voor de overige begrote baten en lasten zijn geen nadere bijzonderheden te melden. Namens het College van Diakenen A. Lammers R.H de Bruijne Voorzitter Penningmeester 3

4 Begroting Begroting rekening BATEN 1. Collecten en giften Ontvangen rente Af te dragen gelden LASTEN 4. Wijken Ondersteuning Zieken- en ouderenzorg Bijdrage kerkelijke organen Missionaire beraadsgroep Bijdragen instellingen Beheers- en administratiekosten Overige lasten Af te dragen gelden Overheadkosten Diacon./Miss. medewerker Bestedingen vanuit het vermogen Resultaat totaal baten totaal lasten exploitatieresultaat Bijzondere baten en lasten Totaal resultaat

5 Baten Begroting Begroting Rekening 1. Collecten en giften Collecten Eredienst Bijdragen diaconaat dichtbij Overige ontvangsten Kerkomroep Actie vakantiegeld Ontvangen Rente SKG deposito's SKG spaarrekening Rabo bedrijfsbonusrekeningen Ledencertificaat Beleggingen Lening/hypotheek Open Huis Cashdividend Oikocredit Stockdividend Oikocredit Af te dragen gelden Vrije collecten Project 40-dagen tijd Binnenlands Diaconaat Zendingscollecte Bijzondere collecten Bijdrage verweg Collecte Werelddiakonaat

6 Begroting begroting rekening 4. Wijkdiaconieën Jozefkerk Wijkbudget Extra bestedingen Ontvangsten De Drieklank Wijkbudget Extra bestedingen Ontvangsten Vredenoord Wijkbudget Extra bestedingen Ontvangsten Totaal wijken Ondersteuning Via de wijkdiakonieën Actie vakantiegeld Kerstpakkettenactie Noodhulp Diverse ondersteuning Zieken- en Ouderenzorg Ontmoetingsdagen Kerstuitgaven Vaartweek Ouderenwerk Bijdragen kerkelijke organen Diaconaal quotum

7 Begroting begroting rekening 8. Missionaire Beraadsgroep Activiteiten in de wijken Lectuur Subsidies S.I.R.W Uitzendkosten kerkdiensten Kerkdiensten Wilhelminaziekenhuis Kerkennacht Middagpauze diensten Bethelkerk Zin in zondag Openluchtdienst Hemelvaart Kerkengang scholen Recreatiefolder Kosten commissie Missionair quotum Bijdragen instellingen Stichting een druppel Stichting Exodus Stichting Schild van Geloof St. voedselbank midden Drenthe De Samaritaan Mirte dagbesteding Dovenschool Kenia Uitkeringsgerechtigdenberaad Assen Wordl Servant Open Huis St.Tear Fund Nacht zonder dak Diverse instellingen Beheers- en administatiekosten Vergaderkosten Abonnementen Bankkosten Administratiekosten Accountantskosten

8 Begroting begroting rekening 11. Overige lasten Kosten tlv ZWO Resultaat wijken Kerkomroep Dienst van Schrift en Tafel Algemene kosten Af te dragen gelden Vrije collecten Project 40-dagen tijd Binnenlands Diaconaat Zendingscollecte Bijzondere collecten Bijdrage verweg Collecte Werelddiakonaat Oveheadkosten Diac. Miss. Medewerker Reiskosten Kosten activiteiten Huur Open Huis werkruimte Zaalhuur Open Huis Abonnementen Opleiding Bureau en overige kosten Bestedingen vanuit het vermogen Diaconaal predikant Diaconaal jeugd- missionair werker Budget Support Assen Nog af te spreken doelen

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Pijnacker. Jaarrekening 2009

Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Pijnacker. Jaarrekening 2009 Diaconie van de Gereformeerde Kerk te Pijnacker Jaarrekening 'De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM...

JAARVERSLAG PROTESTANTSE GEMEENTE TE AMSTERDAM... AANBIEDINGSBRIEF... 3 Jaarverslag 2013... 3 1. Algemeen... 3 2. Staat van Baten en Lasten... 3 3. Balans... 5 4. Begroting voor 2014... 5 5. Liquiditeitspositie... 5 6. Resultaten per wijk... 5 7. Ledenaantallen...

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam

FINANCIEEL JAARVERSLAG. Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting Jongerencultuurfonds te Amsterdam Rapport betreffende financieel jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Statutaire naam 2 Doelstelling 2 Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014

Stichting Kalinga Jaarverslag 2014 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 22 pagina s 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG... 3 ALGEMENE INFORMATIE... 3 GANG VAN ZAKEN GEDURENDE HET BOEKJAAR... 4 OP DE FILIPPIJNEN... 4 IN NEDERLAND... 4 BELEID NEDERLAND...

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

DE BRUG Jaarverslag 2012

DE BRUG Jaarverslag 2012 1 Directe hulp aan de allerarmsten versie: definitief 2 Bestuursverslag Naam en vestigingsplaats De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 22 mei

Nadere informatie

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17.

- Rente effecten 11.355 16.300 16.400 16.400 - Rente ASN rekeningen 850 400 731 1.000 - Overige baten 0 0 0 500. Totaal 12.205 16.700 17.131 17. Winst en Verliesrekening 2013 in vergelijking met de rekening 2012 en de begroting 2013. Tevens wordt de begroting voor het jaar 2014 gegeven. Alle bedragen in Euro s. Baten Rekening Begroting Rekening

Nadere informatie

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1

FINANCIEEL. Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013. P a g i n a 1 FINANCIEEL Jaarrekening 2012 Stichting De Verre Naasten DEFINITIEF 17.05.2013 P a g i n a 1 Inhoudsopgave JAARREKENING 2012 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 KASSTROOMOVERZICHT 5 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Nadere informatie

Financieel Beleidsplan. van de Protestantse Gemeente Sneek

Financieel Beleidsplan. van de Protestantse Gemeente Sneek Financieel Beleidsplan van de Protestantse Gemeente Sneek Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Definities 4. Inkomsten 5. Het kapitaal 6. Uitgaven 7. Procedure-werkwijze 8. Jaarplanning 9.

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag Stichting Hulp Oost-Europa Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening: Balans 10 Kasstroomoverzicht 11 Staat van baten en lasten 12 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1

Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014. 11 mei 2015-1 Copernicusstraat 17 3772 CV BARNEVELD JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 11 mei 2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

2010 STICHTING KERK EN WERELD

2010 STICHTING KERK EN WERELD Rapport inzake de jaarrekening 2010 STICHTING KERK EN WERELD te Utrecht Inhoudsopgave Blz. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4 Balans per 31 december 2010

Nadere informatie

Es huis REGISTERACCOUNTANTS

Es huis REGISTERACCOUNTANTS Es huis REGISTERACCOUNTANTS Stichting Vrienden van De Klup Twente T.a.v. het bestuur Berlagelaan 2 7606 ST ALIVIELO Institutenweg 41 7521 PH Enschede Postbus 474 7500 AL.Enschede Tel. (053) 431 SS 65 Fax

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1

Jaarrekening 2013. Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 Jaarrekening Jaarrekening Vereniging Politieke Partij Democraten 66 pagina 1 1. Inhoudsopgave 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. JAARVERSLAG... 3 3. FINANCIËLE UITKOMSTEN... 4 4. BEGROTING 2014... 6 5. BALANS PER

Nadere informatie

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014

Stichting Maatvast Haarlemmermeer Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK. Jaarrekening 2014 Lisserweg 481 2165 AS LISSERSBROEK Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag 3 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 11 2.3

Nadere informatie

3. Financieel jaarverslag

3. Financieel jaarverslag 3. Financieel jaarverslag 3.1. Algemeen Zoals zich al liet aankondigen is er in het afgelopen jaar een verlies gemaakt. Het resultaat over afgelopen boekjaar is - 1.614,14,-. Dit bedrag is gecorrigeerd

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010/2011 VCN King Software te Capelle aan den IJssel FINANCIEEL JAARVERSLAG Bestuursverslag Beste leden, Wij presenteren u het financieel verslag over het seizoen 2010-2011. Er

Nadere informatie

Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving

Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving Tweeënveertig vragen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Informatie over organisatie, financiën en fondsenwerving maart 2006 Voorwoord Bij het Prins Bernhard Cultuurfonds komen regelmatig vragen van donateurs

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

DE BRUG Jaarverslag 2014. Januari 2015

DE BRUG Jaarverslag 2014. Januari 2015 1 Januari 2015 2 Bestuursverslag Naam en vestigingsplaats De Vereniging Ontwikkelingshulp De Brug is opgericht voor onbepaalde tijd bij notariële akte van 22 mei 1978 en is statutair gevestigd te Zwolle.

Nadere informatie

Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Rapport Kleine Synode d.d. 28 november 2008 KDB 08-24 Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

In deze toelichting bij het controleverslag wordt nader ingegaan op de achtergronden van de diverse posten van de handleiding.

In deze toelichting bij het controleverslag wordt nader ingegaan op de achtergronden van de diverse posten van de handleiding. HANDLEIDING BIJ HET CONTROLEVERSLAG Ten behoeve van het controleren van de jaarrekening van colleges van kerkrentmeesters/colleges van diakenen van de gemeenten behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht.

JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. JAARVERSLAG 2013 Van de Steunstichting. STEUNSTICHTING v/d OOGVERENIGING Postbus 2344 3500 GH Utrecht. Inhoudsopgave Inleiding Bestuur Werkwijze, beleid bestuur Subsidie Nawoord. INLEIDING Op het moment

Nadere informatie