PROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID"

Transcriptie

1 PROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen 2 Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft: Naam van het land waar het examen plaatsheeft:

2 ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 2 DEEL B 2011

3 Duur van dit gedeelte: 100 minuten ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 3 DEEL B 2011

4 TAAK 1 Verkoopvoorwaarden TOPDESK U werkt als directieassistent op een kantoor in Nederland. Uw kantoor wil nieuwe bureaus bestellen bij TOPDESK, een handel in kantoormeubelen. Uw baas heeft al een offerte van TOPDESK ontvangen met daarbij de verkoopvoorwaarden. Hij vraagt of u de verkoopvoorwaarden goed wilt doornemen. ~ Lees de verkoopvoorwaarden hieronder en op de volgende pagina. ~ Lees de 10 meerkeuzevragen op pagina 4 en 5. ~ Omcirkel bij iedere vraag het goede antwoord. Let op! Er is telkens maar één goed antwoord mogelijk Verkoopvoorwaarden TOPDESK-kantoormeubelen 1. Algemeen Door ondertekening van de offerte geeft u aan dat u akkoord gaat met zowel de offerte als met deze verkoopvoorwaarden. 2. Prijzen en levering 2.1. De prijzen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting en inclusief de normale verpakkingskosten De algemene regel is dat TOPDESK de bestelde artikelen pas levert, nadat u de gehele rekening betaald hebt. Op deze regel kan een uitzondering worden gemaakt: TOPDESK kan met u een andere betalingsregeling afspreken. De regeling geldt alleen als deze vermeld is in de offerte Als u dat wenst, dan kan TOPDESK zorgen voor de montage van de kantoormeubelen. De kosten van de montage zijn voor uw rekening Als u wenst dat de artikelen in speciale verpakkingen worden geleverd, dan zijn de extra kosten voor die verpakkingen voor uw rekening Als u uw levering buiten de normale werkuren wenst, dan brengt TOPDESK op het normale uurtarief een toeslag in rekening 2.6. TOPDESK levert de bestelde artikelen tot achter de eerste deur van uw bedrijf op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een adres dat met een normale vrachtauto bereikt kan worden. Als TOPDESK extra kosten moet maken, omdat uw bedrijf moeilijk bereikbaar is of omdat de artikelen op een andere plaats moeten worden afgeleverd, dan zijn die kosten voor uw rekening Op uw verzoek kan TOPDESK de artikelen later of eerder leveren dan het afgesproken tijdstip. Alleen als TOPDESK hiervoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor uw rekening. 3. Terugzending van artikelen 3.1. U hebt het recht om artikelen die door TOPDESK geleverd zijn, terug te zenden binnen dertig dagen na ontvangst van de artikelen. TOPDESK aanvaardt de teruggezonden artikelen alleen als deze artikelen bij TOPDESK onbeschadigd worden afgeleverd én in de originele verpakking Op uw verzoek kan TOPDESK de artikelen die u wenst terug te zenden, ophalen op de plaats waar TOPDESK de artikelen bij u had afgeleverd. De kosten voor het vervoer van deze artikelen naar TOPDESK zijn voor uw rekening. Ook de eventuele schade die ontstaat door dit transport is voor uw rekening. ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 4 DEEL B 2011

5 4. Klachten 4.1. TOPDESK neemt alleen klachten in behandeling die schriftelijk worden ingediend. De klacht moet u binnen vijf dagen na ontvangst van de artikelen bij TOPDESK indienen. Na het verstrijken van deze termijn van vijf dagen, gaat TOPDESK er vanuit dat u de geleverde artikelen hebt goedgekeurd en aanvaard U kunt alleen klachten indienen over ontbrekende of niet bestelde artikelen, en over zichtbare gebreken aan artikelen, zoals grote kleurverschillen tussen gelijke kantoormeubelen Als u een klacht indient over ontbrekende of niet bestelde artikelen, dan dient u bij de klachtenbrief de paklijst te voegen waarop de fouten zijn aangegeven Als u een klacht hebt ingediend over zichtbare gebreken aan de geleverde artikelen en TOPDESK gaat akkoord met deze klacht, dan biedt TOPDESK u de volgende keuzemogelijkheden: - TOPDESK vervangt deze artikelen kosteloos en levert soortgelijke artikelen zonder zichtbare gebreken; - TOPDESK repareert deze artikelen kosteloos; - TOPDESK neemt deze artikelen terug en stort de door u betaalde koopprijs voor deze artikelen terug op uw rekening TOPDESK neemt geen klachten in behandeling over zeer kleine verschillen in kleur, kwaliteit, maat of afwerking tussen gelijke kantoormeubelen. 5. Garantie 5.1. De garantietermijn bedraagt twaalf maanden en gaat in op de dag van levering aan u. TOPDESK garandeert u dat de aan u geleverde artikelen vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Als binnen de garantietermijn toch gebreken worden geconstateerd, dan zal TOPDESK de artikelen kosteloos vervangen of repareren, of terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs U kunt alleen aanspraak maken op garantie als u de originele factuur inlevert U kunt geen aanspraak maken op garantie in de volgende gevallen: - de montagevoorschriften zijn door uw bedrijf niet zorgvuldig gevolgd; - de schade is ontstaan, doordat het kantoormeubel onzorgvuldig gebruikt is; er is sprake geweest van abnormaal gebruik: het kantoormeubel is anders gebruikt dan waarvoor het bestemd is; - er is sprake van normale slijtage van de artikelen; - er zijn reparatiewerkzaamheden aan de artikelen verricht door anderen dan TOPDESK, de klant inbegrepen; - er is sprake van schade door rampen, zoals orkanen, vloedgolven en dergelijke. 6. Reparatie 6.1. Reparatiewerkzaamheden verricht TOPDESK alleen als wij van u een schriftelijke opdracht daartoe hebben ontvangen TOPDESK zal reparatieopdrachten zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw schriftelijke opdracht uitvoeren Voor reparatiewerkzaamheden hanteert TOPDESK de tarieven (voor arbeid en materiaal) die gelden op het moment dat TOPDESK de artikelen die gerepareerd moeten worden, ontvangt Als u aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken reparatiewerkzaamheden, dan worden de kosten voor het meerwerk afzonderlijk aan u in rekening gebracht Als na onderzoek door TOPDESK blijkt dat reparatie niet mogelijk is of als u geen reparatie meer wenst, dan zijn de onderzoeks- en administratiekosten voor uw rekening. ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 5 DEEL B 2011

6 10 Meerkeuzevragen 1. Uw baas hoeft voor bepaalde kosten NIET extra te betalen, omdat ze al in de prijs van de offerte zijn inbegrepen. Welke kosten zijn bij de prijs van de offerte inbegrepen? A kosten die ontstaan door levering buiten normale werkuren B kosten die ontstaan door levering op een andere plek C normale verpakkingskosten D omzetbelasting 2. Uw baas wil weten of hij de rekening in gedeelten kan betalen. Wat staat hierover in de Verkoopvoorwaarden? A Dat kan alleen als in de offerte van TOPDESK de afspraak is opgenomen dat de rekening in termijnen betaald kan worden. B Dat kan alleen als uw baas en TOPDESK in het offertegesprek hebben afgesproken dat betaling in termijnen kan plaatsvinden. C Dat kan niet, want de gehele rekening aan TOPDESK moet betaald worden binnen vijf dagen na levering van de bureaus. D Dat kan niet, want de gehele rekening aan TOPDESK moet altijd eerst betaald zijn; dan pas worden de bureaus geleverd. 3. Uw baas wil dat TOPDESK de nieuwe bureaus in elkaar zet op de werkplekken. Wat staat hierover in de Verkoopvoorwaarden? A TOPDESK doet de montage kosteloos, maar alleen als de werkplekken makkelijk bereikbaar zijn. B TOPDESK doet de montage kosteloos, maar alleen als uw bedrijf de hele rekening vooruitbe taalt. C TOPDESK kan de bureaus in elkaar zetten, maar rekent wel extra kosten voor de montage. D TOPDESK levert alleen de bureaus; uw bedrijf moet zelf voor de montage zorgen. 4. Stel: Uw baas wil dat de bureaus eerder worden geleverd dan in de getekende offerte staat. Wat staat hierover in de Verkoopvoorwaarden? A Dat kan, en omdat eerder leveren voor TOPDESK een voordeel is, hoeft uw bedrijf geen extra kosten te betalen. B Dat kan, maar als blijkt dat TOPDESK voor eerder leveren extra kosten moet maken, moet uw bedrijf die kosten betalen. C Dat kan, maar TOPDESK moet bij eerder leveren altijd extra kosten maken en uw bedrijf moet die extra kosten betalen. D Dat kan niet, want TOPDESK kan de bestelde bureaus niet eerder van de fabriek geleverd krijgen. 5. Stel: Uw baas heeft 20 dagen na aflevering spijt van de aankoop. De bureaus zijn nog onbeschadigd en zitten in de originele verpakking. U laat de bureaus door TOPDESK terughalen. Tijdens het vervoer terug ontstaat er schade aan één van de bureaus. Wie moet deze vervoerskosten betalen en wie de schadekosten? A TOPDESK moet beide soorten kosten betalen. B Uw bedrijf moet beide soorten kosten betalen. C TOPDESK moet de vervoerskosten betalen en uw bedrijf de schadekosten. D Uw bedrijf moet de vervoerskosten betalen en TOPDESK de schadekosten. ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 6 DEEL B 2011

7 6. Stel: De bureaus zijn in elkaar gezet. Vier dagen na levering ziet u dat er een heel klein verschil in kleur is tussen twee dezelfde soort bureaus. Uw baas wil dat u bij TOPDESK een klacht indient. Wat staat hierover in de Verkoopvoorwaarden? A U kunt alleen een klacht indienen, als er sprake is van ontbrekende of niet bestelde artikelen. B U kunt alleen een klacht indienen, als u dat meteen op de dag van de levering schriftelijk doet. C D U kunt alleen een klacht indienen, als u dat meteen op de dag van de levering telefonisch doet. U kunt alleen een klacht indienen over kleurverschillen, als er sprake is van grote verschillen tussen soortgelijke artikelen. 7. Stel: Binnen de garantietermijn breekt er zomaar een hoek van een bureaublad af. U hebt het bureau gewoon gebruikt. Waar heeft uw bedrijf recht op? A Uw bedrijf heeft alleen recht op het volgende: TOPDESK neemt het bureau terug en betaalt u de koopprijs terug. B Uw bedrijf heeft alleen recht op het volgende: TOPDESK repareert het bureau zonder de kosten bij u in rekening te brengen. C Uw bedrijf heeft alleen recht op het volgende: TOPDESK vervangt het bureau kosteloos door een zelfde bureau zonder gebreken. D Uw bedrijf heeft er recht op om te kiezen uit alledrie de mogelijkheden bij A, B en C. 8. Stel: Uw bedrijf heeft de bureaus zelf in elkaar gezet volgens de voorschriften. Vervolgens werden ze in gebruikgenomen. Tien maanden na levering gebeurt er iets vervelends: Een collega staat op een bureaublad om een lamp op te hangen. Er komt een barst in het bureaublad. Waarom geldt de garantie NIET? A De garantietermijn is voorbij. B De montage is door uw bedrijf zelf gedaan. C Dit is normale slijtage. D Het bureau is onzorgvuldig gebruikt. 9. Stel: Na de garantietermijn is er een poot van het bureau kapot. Uit onderzoek door TOPDESK blijkt dat reparatie mogelijk is, maar wel erg duur. Uw baas wil de poot niet laten repareren. Wat moet hij betalen? A Niets, want het hele onderzoek is een gratis service van TOPDESK. B Alleen de administratiekosten van TOPDESK; niet de onderzoekskosten. C Alleen de onderzoekskosten van TOPDESK, niet de administratiekosten. D Zowel de onderzoeks- als de administratiekosten van TOPDESK. 10. Wanneer zal TOPDESK een reparatieopdracht uitvoeren? A tussen de één en vijf dagen na schriftelijke aanvraag B tussen de één en vijf dagen na telefonische aanvraag C zo snel mogelijk na schriftelijke aanvraag D zo snel mogelijk na telefonische aanvraag ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 7 DEEL B 2011

8 TAAK 2 35 Welke koelkast? U werkt op het secretariaat van makelaarskantoor Steenkamp. De directie heeft besloten een koelkast van ongeveer 300 euro aan te schaffen die voldoet aan de wensen van het personeel. De koelkast zal op het secretariaat komen te staan.u hebt de wensen van het personeel en de directie geïnventariseerd en uit een catalogus twee verschillende koelkasten geselecteerd. Het personeel moet daaruit kiezen. U schrijft een naar uw collega s met informatie over de koelkasten. ~ Lees de wensen van het personeel en de directie hieronder. ~ Lees de informatie over de twee koelkasten op pagina 7 en 8. ~ Schrijf een naar uw collega s op pagina 9 en 10. Vermeld daarin: ~ waarom u de schrijft en wat u wilt dat het personeel doet; ~ aan welke wensen elke koelkast wel en niet voldoet; ~ welke koelkast volgens u de beste keuze is en waarom (noem minstens twee argumenten waarom deze beter is dan de andere); ~ drie extra voordelen van deze koelkast. Let op! ~ Schrijf in volledige zinnen. ~ Alles wat u buiten het zwarte kader schrijft, wordt niet beoordeeld. De wensen van het personeel en de directie Koelkast - automatische ontdooiing - apart flessenrek - klein model - geluidloos - richtprijs 300 euro ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 8 DEEL B 2011

9 Koelkast Evercool E215 De Evercool E215 is de professionele oplossing voor bedrijven die klein behuisd zijn en toch de beschikking willen hebben over een prima koelsysteem. In deze compacte koelkast zijn de meest moderne koeltechnieken toegepast, zodat uw koelkast schoon blijft en uw etenswaren langer vers. Prijs:: 150 Euro Heeft uw bedrijf al langer nagedacht over de aanschaf van een koelkast, maar heeft ruimtegebrek u totnogtoe tegengehouden, dan is de Evercool E215 iets voor u. Deze minikoelkast meet slechts H 42 cm x B 50 cm x D 40 cm en bevat 35 liter aan effectieve koelruimte. De Evercool E215 kan daardoor makkelijk ergens geplaatst worden, bijvoorbeeld op een halfhoge kantoorkast. De E215 beschikt over een koelgedeelte, waarin u verrassend veel kwijt kunt. Flessen, blikjes en potjes kunnen geplaatst worden in de deur of in het voorste deel van de koelkast, etenswaren kunt u bewaren in het achterste deel. In de Evercool E215 zijn niet alleen de nieuwste koeltechnieken toegepast, ook het uiterlijk mag er zijn. De Evercool E215 past uitstekend binnen een moderne kantooromgeving door zijn eigentijdse uitstraling. U hebt de keuze uit drie verschillende kleuren: zwart, bruin en zilver. Zuinigheid en Milieu De Evercool E215 bevindt zich wat betreft het energieverbruik in de D-klasse. Daarmee neemt deze koelkast een middenpositie in. De koelkast heeft een zeer innovatief snufje dat energiebesparend werkt en daardoor de energiekosten omlaag brengt: als één van uw medewerkers de deur van de koelkast te lang openlaat, dan klinkt er een lange doordringende pieptoon. De koelkast maakt weinig geluid als deze gesloten is. Onderhoud De Evercool E215 dient handmatig ontdooid te worden. Het reinigen wordt bij voorkeur gedaan met niet-agressieve schoonmaakmiddelen, zodat zowel de koelkast als het milieu gespaard blijven. Aangeraden wordt om hiervoor een oplossing van water en soda te gebruiken. ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 9 DEEL B 2011

10 Koelkast Bauman Handy Wilt u optimaal gebruikmaken van de ruimte in uw koelkast, dan is de futuristische koelkast Handy van Bauman een uitstekende keuze. De uitschuifbare laden en scheidingswandjes maken het inruimen van deze koelkast een koud kunstje. De diverse verplaatsbare flessenrekjes zorgen ervoor dat uw flessen nooit meer om kunnen vallen. Dat bespaart u schoonmaakwerk. De elektronische bedieningsunit aan de bovenzijde van de kast verhoogt het gebruikersgemak. Zonder de deur te openen, kunt u de temperatuur in de koelkast nauwkeurig regelen. Prijs:: 400 Euro Met de Handy benut u de inhoud van uw koelkast zeer efficiënt door de handige uitschuifladen die naar wens kunnen worden ingedeeld en met de slimme flessenrekken en scheidingswandjes. Door de rails glijden de laden soepel in en uit de koelkast, zelfs wanneer ze vol zijn, zodat u ook altijd makkelijk bij de levensmiddelen achterin kunt. De handige uitschuifladen geven een beter overzicht, ook levensmiddelen achter in de koelkast zijn goed zichtbaar. Door de transparante laden is er goede verlichting door de hele koelkast. De laden bieden tot bijna 30% meer effectieve opbergruimte ten opzichte van de traditionele tafelmodelkoelkasten. De beschikbare ruimte wordt nu veel beter benut. De Handy is zeer hygiënisch. Het in de luchtstroom geplaatste microfilter verwijdert 99,9% van alle bacteriën in uw koelkast en zorgt hierdoor voor een schonere omgeving voor uw etenswaren. De afmetingen van de Handy zijn H 80 cm x B 55 cm x D 55 cm. De Handy is verkrijgbaar in de kleur wit. Zuinigheid en Milieu De Handy brengt niet alleen gemak, maar ook kostenvoordeel met zich mee. De koelkast draagt het energielabel A+ waarmee hij tot de milieuvriendelijkste apparaten behoort. Daarmee komt deze koelkast in aanmerking voor een energiepremie. U ontvangt na aanschaf 50 euro terug van de overheid. De Handy werkt geruisloos. Onderhoud Het ladenconcept van de Handy is niet alleen ideaal bij het in- en uitruimen van de koelkast, maar ook het schoonmaken is veel gemakkelijker. In een gewone koelkast kan een omgevallen of niet goed afgesloten fles de hele koelkast vervuilen. Bij de Handy loopt het vocht in de lade en maakt niet meteen de hele koelkast vies. Omdat het uitnemen van de lade eenvoudig is en doordat we de laden van waterafstotend, transparant kunststof hebben gemaakt, kunt u de laden gemakkelijk reinigen. Ontdooien van deze koelkast gebeurt automatisch. U hoeft daar dus zelf niet op te letten. ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 10 DEEL B 2011

11 Uw Van: Aan: Betreft: aanschaf koelkast ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 11 DEEL B 2011

12 TAAK 3 Vernieuwd Hotel U werkt als administratief medewerker bij een hotel. Het hotel is onlangs helemaal vernieuwd en wil de vaste gasten van het restaurant uitnodigen voor een receptie. Uw baas vraagt u of u de uitnodiging voor de receptie wilt schrijven en de gasten op de hoogte wilt brengen van een aantal veranderingen in het hotel. ~ Bekijk de tekeningen hieronder. Die tonen de oude en de nieuwe situatie van het hotel. ~ Lees de van uw baas. ~ Schrijf een gestructureerde uitnodiging voor de gasten. ~ Gebruik hiervoor de informatie in de van uw baas én de tekeningen. ~ Vermeld alle dingen die uw baas vraagt. Let op! ~ Schrijf in volledige zinnen. ~ Alles wat u buiten het zwart omlijnde kader schrijft, wordt niet beoordeeld. De oude situatie De nieuwe situatie ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 12 DEEL B 2011

13 De oude situatie De nieuwe situatie ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 13 DEEL B 2011

14 van uw baas Van: Aan: Betreft: Receptie vernieuwd hotel Hallo, Zoals al eerder besproken, zullen we binnenkort een receptie houden, om te vieren dat ons hotel helemaal vernieuwd is. We willen hiervoor alle vaste gasten uitnodigen, vooral diegenen die vaak gebruikmaken van het restaurant. Maar iedereen is natuurlijk welkom. Tijdens de receptie kunnen ze dan kennis maken met het nieuwe hotel. Aan jou de vraag of je de uitnodiging wilt schrijven. Daar moet een aantal dingen in komen te staan. Natuurlijk moet er in de uitnodiging iets komen over de receptie zelf. Waarom houden we een receptie? Wanneer is de receptie? Wat dat laatste betreft, doe maar op 19 mei van 19 uur tot en met 22 uur. Vergeet ook zeker niet te vermelden dat er muziek zal zijn. Er komt namelijk een orkest. En vermeld ook het uitgebreide dinerbuffet, waar iedereen de hele avond lang van kan genieten. Wil je dit er allemaal in zetten? Het is ook leuk om te vermelden dat we op die avond een rondleiding door het nieuwe hotel organiseren voor de liefhebbers. Verder moeten er ook wat praktische zaken in komen te staan. Eigenlijk vooral met betrekking tot het nieuwe restaurant. Waar het restaurant voorheen alleen open was voor ontbijt en lunch voor gasten die bleven overnachten, is het vanaf nu ook open voor anderen. En nog iets, noteer zeker dat er nu ook een brunch wordt geserveerd op zondag, en dat tussen twaalf en drie uur. Niet vergeten erin te zetten, he? Tot slot is het denk ik goed als je iets over onze nieuwe dienstverlening in de uitnodiging zet. Wat is er allemaal veranderd, in het hotel, in het restaurant? We hebben de gasten vanaf 19 mei namelijk veel meer te bieden. Zou je alle nieuwe diensten en de nieuwe indeling willen noemen in de uitnodiging? Het is heel belangrijk dat je dit goed vermeldt, want dat moet meteen duidelijk zijn voor de gasten. Zo dat was het even voor nu. Alvast heel erg bedankt. Vriendelijke groetjes Connie Breukelman Manager Administratieve zaken Hotel De Venne Lindelaan Bilsen België Tel; Fax: ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 14 DEEL B 2011

15 De uitnodiging.. ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 15 DEEL B 2011

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop

Algemene voorwaarden ICTWaarborg bij consumentenkoop Algemene voorwaarden ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek

Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Allianz Nederland Asset Management B.V. Algemene Voorwaarden Allianz Hypotheek Versienummer: 2013-09 1 Inhoudsopgave Waarom Algemene Voorwaarden? 4 Wat is een hypotheek? 4 Wat kunt u van uw adviseur verwachten?

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden.

Aanvullende Voorwaarden. Op alle diensten en leveringen van KOPPENOL AUTOMATISERING zijn de Algemene Voorwaarden van ICT Waarborg van toepassing, zoals hieronder vermeld. Bovendien zijn de onderstaande Aanvullende Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2014 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg voor consumenten Versie april 2015 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

IN 4 STAPPEN NAAR JE NIEUWE KEUKEN PLANNINGGIDS 2015

IN 4 STAPPEN NAAR JE NIEUWE KEUKEN PLANNINGGIDS 2015 IN 4 STAPPEN NAAR JE NIEUWE KEUKEN PLANNINGGIDS 2015 In 4 stappen naar je nieuwe keuken Deze brochure is je gids bij het opmeten, plannen, bestellen en installeren van je IKEA keuken. Binnenin ontdek je

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN

INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. INLOGGEN INHOUDSOPGAVE 1. INLOGGEN 2. STARTSCHERM 3. AKTUEEL 3.1. openstaande betalingen 3.2. markeer een factuur als betaald 3.3. weekenddienst 4. PRODUCTENUITLEG 5. ZWARTE LIJSTEN 6. PARTY'S 6.1. Plaats hier

Nadere informatie

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen

Zuinig zijn op wat je dierbaar is. Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Zuinig zijn op wat je dierbaar is Dienstenwijzer Lifeline verzekeringen Lifeline is een handelsnaam van The Phone House Netherlands BV. Lifeline handelt als bemiddelaar inzake de administratie en het aanbieden

Nadere informatie

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers

Voorwaarden voor Private Banking bij. Van Lanschot Bankiers Voorwaarden voor Private Banking bij Van Lanschot Bankiers U hebt of sluit een overeenkomst met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst horen afspraken. Deze afspraken noemen we voorwaarden. De belangrijkste

Nadere informatie

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals

e-mail marketing webwinkeliers voor Voor praktische professionals e-mail marketing voor webwinkeliers Voor praktische professionals Alle grote webwinkels doen aan e-mail marketing. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets. Ze weten namelijk dat e-mail marketing meer oplevert

Nadere informatie

Informatiepakket. Wie is Freo? Freo Specialist in online lenen

Informatiepakket. Wie is Freo? Freo Specialist in online lenen fre.ifpk.01-04-15 Freo Specialist in online lenen Bij ons leent u tegen scherpe tarieven. Dit gebeurt op een eerlijke, zorgvuldige en verantwoorde manier. Met onze persoonlijke service en duidelijke voorwaarden

Nadere informatie

3. uitleg geven en helpen 4. toezenden van informatie via post, fax en e-mail. 5. verkoop van verlengde garantie 6. reparaties na de garantieperiode

3. uitleg geven en helpen 4. toezenden van informatie via post, fax en e-mail. 5. verkoop van verlengde garantie 6. reparaties na de garantieperiode Klantenservice Inleiding Klantenservice is een zeer brede omschrijving van alles wat je voor de klant doet naast de directe levering of de dienst zelf. Vooral op de commerciële binnendienst zul je een

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40

Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40 Voorwaarden Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening C 03.2.40 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd Gouden Handdruk Groeirekening. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank.

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva`

ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` ida`czi azi¼h iva` Zo werkt een tolk Zo werkt een tolk Een uitgave van Tolknet, zomer 2007 2007 Tolknet Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug!

Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug! Bergalow chalets op het Bergalowpark De Luttenberg, onderdeel van Vakantiepark de Luttenberg in Luttenberg Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug! info Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

Algemene Voorwaarden. Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat: Algemene Voorwaarden Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar je active-, sportswear en sportaccessoires kunt vinden. Onze Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor particulieren

Algemene Voorwaarden voor particulieren Algemene Voorwaarden voor particulieren 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere voorwaarden en documenten waaraan in deze voorwaarden wordt gerefereerd (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Zorgeloos genieten van uw aankoop

Zorgeloos genieten van uw aankoop Koop en Garantie Zorgeloos genieten van uw aankoop In deze flyer leest u of u recht heeft op garantie en hoe we een mogelijk probleem samen oplossen. Ook kunt u lezen wanneer eventuele kosten van toepassing

Nadere informatie