PROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID"

Transcriptie

1 PROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen 2 Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft: Naam van het land waar het examen plaatsheeft:

2 ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 2 DEEL B 2011

3 Duur van dit gedeelte: 100 minuten ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 3 DEEL B 2011

4 TAAK 1 Verkoopvoorwaarden TOPDESK U werkt als directieassistent op een kantoor in Nederland. Uw kantoor wil nieuwe bureaus bestellen bij TOPDESK, een handel in kantoormeubelen. Uw baas heeft al een offerte van TOPDESK ontvangen met daarbij de verkoopvoorwaarden. Hij vraagt of u de verkoopvoorwaarden goed wilt doornemen. ~ Lees de verkoopvoorwaarden hieronder en op de volgende pagina. ~ Lees de 10 meerkeuzevragen op pagina 4 en 5. ~ Omcirkel bij iedere vraag het goede antwoord. Let op! Er is telkens maar één goed antwoord mogelijk Verkoopvoorwaarden TOPDESK-kantoormeubelen 1. Algemeen Door ondertekening van de offerte geeft u aan dat u akkoord gaat met zowel de offerte als met deze verkoopvoorwaarden. 2. Prijzen en levering 2.1. De prijzen in de offerte zijn exclusief omzetbelasting en inclusief de normale verpakkingskosten De algemene regel is dat TOPDESK de bestelde artikelen pas levert, nadat u de gehele rekening betaald hebt. Op deze regel kan een uitzondering worden gemaakt: TOPDESK kan met u een andere betalingsregeling afspreken. De regeling geldt alleen als deze vermeld is in de offerte Als u dat wenst, dan kan TOPDESK zorgen voor de montage van de kantoormeubelen. De kosten van de montage zijn voor uw rekening Als u wenst dat de artikelen in speciale verpakkingen worden geleverd, dan zijn de extra kosten voor die verpakkingen voor uw rekening Als u uw levering buiten de normale werkuren wenst, dan brengt TOPDESK op het normale uurtarief een toeslag in rekening 2.6. TOPDESK levert de bestelde artikelen tot achter de eerste deur van uw bedrijf op de begane grond. Hierbij wordt uitgegaan van een adres dat met een normale vrachtauto bereikt kan worden. Als TOPDESK extra kosten moet maken, omdat uw bedrijf moeilijk bereikbaar is of omdat de artikelen op een andere plaats moeten worden afgeleverd, dan zijn die kosten voor uw rekening Op uw verzoek kan TOPDESK de artikelen later of eerder leveren dan het afgesproken tijdstip. Alleen als TOPDESK hiervoor extra kosten moet maken, zijn deze kosten voor uw rekening. 3. Terugzending van artikelen 3.1. U hebt het recht om artikelen die door TOPDESK geleverd zijn, terug te zenden binnen dertig dagen na ontvangst van de artikelen. TOPDESK aanvaardt de teruggezonden artikelen alleen als deze artikelen bij TOPDESK onbeschadigd worden afgeleverd én in de originele verpakking Op uw verzoek kan TOPDESK de artikelen die u wenst terug te zenden, ophalen op de plaats waar TOPDESK de artikelen bij u had afgeleverd. De kosten voor het vervoer van deze artikelen naar TOPDESK zijn voor uw rekening. Ook de eventuele schade die ontstaat door dit transport is voor uw rekening. ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 4 DEEL B 2011

5 4. Klachten 4.1. TOPDESK neemt alleen klachten in behandeling die schriftelijk worden ingediend. De klacht moet u binnen vijf dagen na ontvangst van de artikelen bij TOPDESK indienen. Na het verstrijken van deze termijn van vijf dagen, gaat TOPDESK er vanuit dat u de geleverde artikelen hebt goedgekeurd en aanvaard U kunt alleen klachten indienen over ontbrekende of niet bestelde artikelen, en over zichtbare gebreken aan artikelen, zoals grote kleurverschillen tussen gelijke kantoormeubelen Als u een klacht indient over ontbrekende of niet bestelde artikelen, dan dient u bij de klachtenbrief de paklijst te voegen waarop de fouten zijn aangegeven Als u een klacht hebt ingediend over zichtbare gebreken aan de geleverde artikelen en TOPDESK gaat akkoord met deze klacht, dan biedt TOPDESK u de volgende keuzemogelijkheden: - TOPDESK vervangt deze artikelen kosteloos en levert soortgelijke artikelen zonder zichtbare gebreken; - TOPDESK repareert deze artikelen kosteloos; - TOPDESK neemt deze artikelen terug en stort de door u betaalde koopprijs voor deze artikelen terug op uw rekening TOPDESK neemt geen klachten in behandeling over zeer kleine verschillen in kleur, kwaliteit, maat of afwerking tussen gelijke kantoormeubelen. 5. Garantie 5.1. De garantietermijn bedraagt twaalf maanden en gaat in op de dag van levering aan u. TOPDESK garandeert u dat de aan u geleverde artikelen vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Als binnen de garantietermijn toch gebreken worden geconstateerd, dan zal TOPDESK de artikelen kosteloos vervangen of repareren, of terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs U kunt alleen aanspraak maken op garantie als u de originele factuur inlevert U kunt geen aanspraak maken op garantie in de volgende gevallen: - de montagevoorschriften zijn door uw bedrijf niet zorgvuldig gevolgd; - de schade is ontstaan, doordat het kantoormeubel onzorgvuldig gebruikt is; er is sprake geweest van abnormaal gebruik: het kantoormeubel is anders gebruikt dan waarvoor het bestemd is; - er is sprake van normale slijtage van de artikelen; - er zijn reparatiewerkzaamheden aan de artikelen verricht door anderen dan TOPDESK, de klant inbegrepen; - er is sprake van schade door rampen, zoals orkanen, vloedgolven en dergelijke. 6. Reparatie 6.1. Reparatiewerkzaamheden verricht TOPDESK alleen als wij van u een schriftelijke opdracht daartoe hebben ontvangen TOPDESK zal reparatieopdrachten zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw schriftelijke opdracht uitvoeren Voor reparatiewerkzaamheden hanteert TOPDESK de tarieven (voor arbeid en materiaal) die gelden op het moment dat TOPDESK de artikelen die gerepareerd moeten worden, ontvangt Als u aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken reparatiewerkzaamheden, dan worden de kosten voor het meerwerk afzonderlijk aan u in rekening gebracht Als na onderzoek door TOPDESK blijkt dat reparatie niet mogelijk is of als u geen reparatie meer wenst, dan zijn de onderzoeks- en administratiekosten voor uw rekening. ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 5 DEEL B 2011

6 10 Meerkeuzevragen 1. Uw baas hoeft voor bepaalde kosten NIET extra te betalen, omdat ze al in de prijs van de offerte zijn inbegrepen. Welke kosten zijn bij de prijs van de offerte inbegrepen? A kosten die ontstaan door levering buiten normale werkuren B kosten die ontstaan door levering op een andere plek C normale verpakkingskosten D omzetbelasting 2. Uw baas wil weten of hij de rekening in gedeelten kan betalen. Wat staat hierover in de Verkoopvoorwaarden? A Dat kan alleen als in de offerte van TOPDESK de afspraak is opgenomen dat de rekening in termijnen betaald kan worden. B Dat kan alleen als uw baas en TOPDESK in het offertegesprek hebben afgesproken dat betaling in termijnen kan plaatsvinden. C Dat kan niet, want de gehele rekening aan TOPDESK moet betaald worden binnen vijf dagen na levering van de bureaus. D Dat kan niet, want de gehele rekening aan TOPDESK moet altijd eerst betaald zijn; dan pas worden de bureaus geleverd. 3. Uw baas wil dat TOPDESK de nieuwe bureaus in elkaar zet op de werkplekken. Wat staat hierover in de Verkoopvoorwaarden? A TOPDESK doet de montage kosteloos, maar alleen als de werkplekken makkelijk bereikbaar zijn. B TOPDESK doet de montage kosteloos, maar alleen als uw bedrijf de hele rekening vooruitbe taalt. C TOPDESK kan de bureaus in elkaar zetten, maar rekent wel extra kosten voor de montage. D TOPDESK levert alleen de bureaus; uw bedrijf moet zelf voor de montage zorgen. 4. Stel: Uw baas wil dat de bureaus eerder worden geleverd dan in de getekende offerte staat. Wat staat hierover in de Verkoopvoorwaarden? A Dat kan, en omdat eerder leveren voor TOPDESK een voordeel is, hoeft uw bedrijf geen extra kosten te betalen. B Dat kan, maar als blijkt dat TOPDESK voor eerder leveren extra kosten moet maken, moet uw bedrijf die kosten betalen. C Dat kan, maar TOPDESK moet bij eerder leveren altijd extra kosten maken en uw bedrijf moet die extra kosten betalen. D Dat kan niet, want TOPDESK kan de bestelde bureaus niet eerder van de fabriek geleverd krijgen. 5. Stel: Uw baas heeft 20 dagen na aflevering spijt van de aankoop. De bureaus zijn nog onbeschadigd en zitten in de originele verpakking. U laat de bureaus door TOPDESK terughalen. Tijdens het vervoer terug ontstaat er schade aan één van de bureaus. Wie moet deze vervoerskosten betalen en wie de schadekosten? A TOPDESK moet beide soorten kosten betalen. B Uw bedrijf moet beide soorten kosten betalen. C TOPDESK moet de vervoerskosten betalen en uw bedrijf de schadekosten. D Uw bedrijf moet de vervoerskosten betalen en TOPDESK de schadekosten. ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 6 DEEL B 2011

7 6. Stel: De bureaus zijn in elkaar gezet. Vier dagen na levering ziet u dat er een heel klein verschil in kleur is tussen twee dezelfde soort bureaus. Uw baas wil dat u bij TOPDESK een klacht indient. Wat staat hierover in de Verkoopvoorwaarden? A U kunt alleen een klacht indienen, als er sprake is van ontbrekende of niet bestelde artikelen. B U kunt alleen een klacht indienen, als u dat meteen op de dag van de levering schriftelijk doet. C D U kunt alleen een klacht indienen, als u dat meteen op de dag van de levering telefonisch doet. U kunt alleen een klacht indienen over kleurverschillen, als er sprake is van grote verschillen tussen soortgelijke artikelen. 7. Stel: Binnen de garantietermijn breekt er zomaar een hoek van een bureaublad af. U hebt het bureau gewoon gebruikt. Waar heeft uw bedrijf recht op? A Uw bedrijf heeft alleen recht op het volgende: TOPDESK neemt het bureau terug en betaalt u de koopprijs terug. B Uw bedrijf heeft alleen recht op het volgende: TOPDESK repareert het bureau zonder de kosten bij u in rekening te brengen. C Uw bedrijf heeft alleen recht op het volgende: TOPDESK vervangt het bureau kosteloos door een zelfde bureau zonder gebreken. D Uw bedrijf heeft er recht op om te kiezen uit alledrie de mogelijkheden bij A, B en C. 8. Stel: Uw bedrijf heeft de bureaus zelf in elkaar gezet volgens de voorschriften. Vervolgens werden ze in gebruikgenomen. Tien maanden na levering gebeurt er iets vervelends: Een collega staat op een bureaublad om een lamp op te hangen. Er komt een barst in het bureaublad. Waarom geldt de garantie NIET? A De garantietermijn is voorbij. B De montage is door uw bedrijf zelf gedaan. C Dit is normale slijtage. D Het bureau is onzorgvuldig gebruikt. 9. Stel: Na de garantietermijn is er een poot van het bureau kapot. Uit onderzoek door TOPDESK blijkt dat reparatie mogelijk is, maar wel erg duur. Uw baas wil de poot niet laten repareren. Wat moet hij betalen? A Niets, want het hele onderzoek is een gratis service van TOPDESK. B Alleen de administratiekosten van TOPDESK; niet de onderzoekskosten. C Alleen de onderzoekskosten van TOPDESK, niet de administratiekosten. D Zowel de onderzoeks- als de administratiekosten van TOPDESK. 10. Wanneer zal TOPDESK een reparatieopdracht uitvoeren? A tussen de één en vijf dagen na schriftelijke aanvraag B tussen de één en vijf dagen na telefonische aanvraag C zo snel mogelijk na schriftelijke aanvraag D zo snel mogelijk na telefonische aanvraag ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 7 DEEL B 2011

8 TAAK 2 35 Welke koelkast? U werkt op het secretariaat van makelaarskantoor Steenkamp. De directie heeft besloten een koelkast van ongeveer 300 euro aan te schaffen die voldoet aan de wensen van het personeel. De koelkast zal op het secretariaat komen te staan.u hebt de wensen van het personeel en de directie geïnventariseerd en uit een catalogus twee verschillende koelkasten geselecteerd. Het personeel moet daaruit kiezen. U schrijft een naar uw collega s met informatie over de koelkasten. ~ Lees de wensen van het personeel en de directie hieronder. ~ Lees de informatie over de twee koelkasten op pagina 7 en 8. ~ Schrijf een naar uw collega s op pagina 9 en 10. Vermeld daarin: ~ waarom u de schrijft en wat u wilt dat het personeel doet; ~ aan welke wensen elke koelkast wel en niet voldoet; ~ welke koelkast volgens u de beste keuze is en waarom (noem minstens twee argumenten waarom deze beter is dan de andere); ~ drie extra voordelen van deze koelkast. Let op! ~ Schrijf in volledige zinnen. ~ Alles wat u buiten het zwarte kader schrijft, wordt niet beoordeeld. De wensen van het personeel en de directie Koelkast - automatische ontdooiing - apart flessenrek - klein model - geluidloos - richtprijs 300 euro ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 8 DEEL B 2011

9 Koelkast Evercool E215 De Evercool E215 is de professionele oplossing voor bedrijven die klein behuisd zijn en toch de beschikking willen hebben over een prima koelsysteem. In deze compacte koelkast zijn de meest moderne koeltechnieken toegepast, zodat uw koelkast schoon blijft en uw etenswaren langer vers. Prijs:: 150 Euro Heeft uw bedrijf al langer nagedacht over de aanschaf van een koelkast, maar heeft ruimtegebrek u totnogtoe tegengehouden, dan is de Evercool E215 iets voor u. Deze minikoelkast meet slechts H 42 cm x B 50 cm x D 40 cm en bevat 35 liter aan effectieve koelruimte. De Evercool E215 kan daardoor makkelijk ergens geplaatst worden, bijvoorbeeld op een halfhoge kantoorkast. De E215 beschikt over een koelgedeelte, waarin u verrassend veel kwijt kunt. Flessen, blikjes en potjes kunnen geplaatst worden in de deur of in het voorste deel van de koelkast, etenswaren kunt u bewaren in het achterste deel. In de Evercool E215 zijn niet alleen de nieuwste koeltechnieken toegepast, ook het uiterlijk mag er zijn. De Evercool E215 past uitstekend binnen een moderne kantooromgeving door zijn eigentijdse uitstraling. U hebt de keuze uit drie verschillende kleuren: zwart, bruin en zilver. Zuinigheid en Milieu De Evercool E215 bevindt zich wat betreft het energieverbruik in de D-klasse. Daarmee neemt deze koelkast een middenpositie in. De koelkast heeft een zeer innovatief snufje dat energiebesparend werkt en daardoor de energiekosten omlaag brengt: als één van uw medewerkers de deur van de koelkast te lang openlaat, dan klinkt er een lange doordringende pieptoon. De koelkast maakt weinig geluid als deze gesloten is. Onderhoud De Evercool E215 dient handmatig ontdooid te worden. Het reinigen wordt bij voorkeur gedaan met niet-agressieve schoonmaakmiddelen, zodat zowel de koelkast als het milieu gespaard blijven. Aangeraden wordt om hiervoor een oplossing van water en soda te gebruiken. ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 9 DEEL B 2011

10 Koelkast Bauman Handy Wilt u optimaal gebruikmaken van de ruimte in uw koelkast, dan is de futuristische koelkast Handy van Bauman een uitstekende keuze. De uitschuifbare laden en scheidingswandjes maken het inruimen van deze koelkast een koud kunstje. De diverse verplaatsbare flessenrekjes zorgen ervoor dat uw flessen nooit meer om kunnen vallen. Dat bespaart u schoonmaakwerk. De elektronische bedieningsunit aan de bovenzijde van de kast verhoogt het gebruikersgemak. Zonder de deur te openen, kunt u de temperatuur in de koelkast nauwkeurig regelen. Prijs:: 400 Euro Met de Handy benut u de inhoud van uw koelkast zeer efficiënt door de handige uitschuifladen die naar wens kunnen worden ingedeeld en met de slimme flessenrekken en scheidingswandjes. Door de rails glijden de laden soepel in en uit de koelkast, zelfs wanneer ze vol zijn, zodat u ook altijd makkelijk bij de levensmiddelen achterin kunt. De handige uitschuifladen geven een beter overzicht, ook levensmiddelen achter in de koelkast zijn goed zichtbaar. Door de transparante laden is er goede verlichting door de hele koelkast. De laden bieden tot bijna 30% meer effectieve opbergruimte ten opzichte van de traditionele tafelmodelkoelkasten. De beschikbare ruimte wordt nu veel beter benut. De Handy is zeer hygiënisch. Het in de luchtstroom geplaatste microfilter verwijdert 99,9% van alle bacteriën in uw koelkast en zorgt hierdoor voor een schonere omgeving voor uw etenswaren. De afmetingen van de Handy zijn H 80 cm x B 55 cm x D 55 cm. De Handy is verkrijgbaar in de kleur wit. Zuinigheid en Milieu De Handy brengt niet alleen gemak, maar ook kostenvoordeel met zich mee. De koelkast draagt het energielabel A+ waarmee hij tot de milieuvriendelijkste apparaten behoort. Daarmee komt deze koelkast in aanmerking voor een energiepremie. U ontvangt na aanschaf 50 euro terug van de overheid. De Handy werkt geruisloos. Onderhoud Het ladenconcept van de Handy is niet alleen ideaal bij het in- en uitruimen van de koelkast, maar ook het schoonmaken is veel gemakkelijker. In een gewone koelkast kan een omgevallen of niet goed afgesloten fles de hele koelkast vervuilen. Bij de Handy loopt het vocht in de lade en maakt niet meteen de hele koelkast vies. Omdat het uitnemen van de lade eenvoudig is en doordat we de laden van waterafstotend, transparant kunststof hebben gemaakt, kunt u de laden gemakkelijk reinigen. Ontdooien van deze koelkast gebeurt automatisch. U hoeft daar dus zelf niet op te letten. ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 10 DEEL B 2011

11 Uw Van: Aan: Betreft: aanschaf koelkast ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 11 DEEL B 2011

12 TAAK 3 Vernieuwd Hotel U werkt als administratief medewerker bij een hotel. Het hotel is onlangs helemaal vernieuwd en wil de vaste gasten van het restaurant uitnodigen voor een receptie. Uw baas vraagt u of u de uitnodiging voor de receptie wilt schrijven en de gasten op de hoogte wilt brengen van een aantal veranderingen in het hotel. ~ Bekijk de tekeningen hieronder. Die tonen de oude en de nieuwe situatie van het hotel. ~ Lees de van uw baas. ~ Schrijf een gestructureerde uitnodiging voor de gasten. ~ Gebruik hiervoor de informatie in de van uw baas én de tekeningen. ~ Vermeld alle dingen die uw baas vraagt. Let op! ~ Schrijf in volledige zinnen. ~ Alles wat u buiten het zwart omlijnde kader schrijft, wordt niet beoordeeld. De oude situatie De nieuwe situatie ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 12 DEEL B 2011

13 De oude situatie De nieuwe situatie ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 13 DEEL B 2011

14 van uw baas Van: Aan: Betreft: Receptie vernieuwd hotel Hallo, Zoals al eerder besproken, zullen we binnenkort een receptie houden, om te vieren dat ons hotel helemaal vernieuwd is. We willen hiervoor alle vaste gasten uitnodigen, vooral diegenen die vaak gebruikmaken van het restaurant. Maar iedereen is natuurlijk welkom. Tijdens de receptie kunnen ze dan kennis maken met het nieuwe hotel. Aan jou de vraag of je de uitnodiging wilt schrijven. Daar moet een aantal dingen in komen te staan. Natuurlijk moet er in de uitnodiging iets komen over de receptie zelf. Waarom houden we een receptie? Wanneer is de receptie? Wat dat laatste betreft, doe maar op 19 mei van 19 uur tot en met 22 uur. Vergeet ook zeker niet te vermelden dat er muziek zal zijn. Er komt namelijk een orkest. En vermeld ook het uitgebreide dinerbuffet, waar iedereen de hele avond lang van kan genieten. Wil je dit er allemaal in zetten? Het is ook leuk om te vermelden dat we op die avond een rondleiding door het nieuwe hotel organiseren voor de liefhebbers. Verder moeten er ook wat praktische zaken in komen te staan. Eigenlijk vooral met betrekking tot het nieuwe restaurant. Waar het restaurant voorheen alleen open was voor ontbijt en lunch voor gasten die bleven overnachten, is het vanaf nu ook open voor anderen. En nog iets, noteer zeker dat er nu ook een brunch wordt geserveerd op zondag, en dat tussen twaalf en drie uur. Niet vergeten erin te zetten, he? Tot slot is het denk ik goed als je iets over onze nieuwe dienstverlening in de uitnodiging zet. Wat is er allemaal veranderd, in het hotel, in het restaurant? We hebben de gasten vanaf 19 mei namelijk veel meer te bieden. Zou je alle nieuwe diensten en de nieuwe indeling willen noemen in de uitnodiging? Het is heel belangrijk dat je dit goed vermeldt, want dat moet meteen duidelijk zijn voor de gasten. Zo dat was het even voor nu. Alvast heel erg bedankt. Vriendelijke groetjes Connie Breukelman Manager Administratieve zaken Hotel De Venne Lindelaan Bilsen België Tel; Fax: ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 14 DEEL B 2011

15 De uitnodiging.. ROFIEL PROFESSIONELE TAALVAARDIGHEID - Voorbeeldexamen 2 15 DEEL B 2011

Beoordelingsmodel PPT Voorbeeldexamen

Beoordelingsmodel PPT Voorbeeldexamen Beoordelingsmodel PPT Voorbeeldexamen Taak A De Meubelknaller Klachtenformulier Datum: 22 maart Tijd: 9 uur Onderwerp klacht: (levering) (tweezits)bank Klacht aangenomen door: naam kandidaat of zelfbedachte

Nadere informatie

PROFIEL TOERISTISCHE EN INFORMELE TAALVAARDIGHEID

PROFIEL TOERISTISCHE EN INFORMELE TAALVAARDIGHEID PROFIEL TOERISTISCHE EN INFORMELE TAALVAARDIGHEID Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen 3 Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cheeky Pie versie 13 april 2017

Algemene voorwaarden Cheeky Pie versie 13 april 2017 Inleiding Hieronder staan de algemene voorwaarden van Cheeky Pie. Op elke bestelling die u plaatst op onze website, of op het gebruikmaken van onze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (u moet in het bestelproces akkoord gaan met de Algemene voorwaarden om een bestelling te kunnen doen)

Algemene voorwaarden (u moet in het bestelproces akkoord gaan met de Algemene voorwaarden om een bestelling te kunnen doen) Algemene voorwaarden (u moet in het bestelproces akkoord gaan met de Algemene voorwaarden om een bestelling te kunnen doen) MetJeMobiel Accessoires E-mailadres: MetJeMobiel@gmail.com Postadres: Kopvoornvijver

Nadere informatie

PROFIEL MAATSCHAPPELIJKE TAALVAARDIGHEID

PROFIEL MAATSCHAPPELIJKE TAALVAARDIGHEID PROFIEL MAATSCHAPPELIJKE TAALVAARDIGHEID Instructies voor de examinator Afname-instructies DEEL C: Mondeling gedeelte Voorbeeldexamen 3 Inhoudsopgave Dit boekje bevat de volgende onderdelen: Afname-instructies

Nadere informatie

Bruker Textiel verkoopvoorwaarden

Bruker Textiel verkoopvoorwaarden Bruker Textiel verkoopvoorwaarden Deze Bruker Textiel verkoopvoorwaarden zijn op al uw aankopen van toepassing. Indien u online bij ons een aankoop doet, zijn mogelijk andere voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden IKeA webwinkel

Algemene voorwaarden IKeA webwinkel Algemene voorwaarden IKEA webwinkel Algemene voorwaarden IKEA webwinkel Wie gebruikt deze voorwaarden? 3 Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer? 3 Wat koop ik bij IKEA? 3 Welke prijs betaal ik?

Nadere informatie

975,- Gratis bezorgd in Nederland

975,- Gratis bezorgd in Nederland SIEMENS koelkast inbouw KI72LAD30 975,- Gratis bezorgd in Nederland Bezorgopties Oude apparaat retour Inbouwen + 89,00 Wijzigen draairichting deur(en) + 15,00 Levering op etage + 24,00 Beschrijving De

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Meubelmakerij Industrialz KVK nummer: 64537846 ARTIKEL 1 - Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden Door aanvaarding van de offerte van Industrialz accepteert de klant de algemene

Nadere informatie

PROFIEL TOERISTISCHE EN INFORMELE TAALVAARDIGHEID

PROFIEL TOERISTISCHE EN INFORMELE TAALVAARDIGHEID PROFIEL TOERISTISCHE EN INFORMELE TAALVAARDIGHEID Instructies voor de examinator Afname-instructies DEEL C: Mondeling gedeelte Voorbeeldexamen 3 Inhoudsopgave Het boekje bevat de volgende onderdelen: ~

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden www.dedochtervanmies.nl/shop Artikel 1 Definities Bedenktijd Klant Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op alle diensten, producten, bestellingen en aanbiedingen die via de site www.dedochtervanmies.nl/shop aangeboden, verzonden en geleverd

Nadere informatie

1. Standaard specificaties 2. Interieur specificaties 3. Verkoop argumenten 4. Apparaat specificaties

1. Standaard specificaties 2. Interieur specificaties 3. Verkoop argumenten 4. Apparaat specificaties French Door 70 1. Standaard specificaties 2. Interieur specificaties 3. Verkoop argumenten 4. Apparaat specificaties Afmeting verpakking (mm) 766 825 1900 1. Standaard specificaties Netto inhoud 378 L

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BP-Web Computer Service

Algemene voorwaarden BP-Web Computer Service Algemene voorwaarden BP-Web Computer Service Algemene voorwaarden BP-Web. Opgemaakt: 21 augustus 2015, te De Lutte 1. Afspraken op schrift Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Fullhouse Kunstmanagement zoals gepubliceerd op de website:

Algemene voorwaarden van Fullhouse Kunstmanagement zoals gepubliceerd op de website: Algemene voorwaarden OVERDEKUNST Kunstkoper Algemene voorwaarden van Fullhouse Kunstmanagement zoals gepubliceerd op de website: www.overdekunst.nl. Fullhouse Kunstmanagement, Arubastraat 1 1058 VD Amsterdam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BP-Web Computer Service

Algemene voorwaarden BP-Web Computer Service Algemene voorwaarden BP-Web Computer Service Algemene voorwaarden BP-Web. Opgemaakt: 21 augustus 2015, te De Lutte Algemeen Algemene voorwaarden worden vaak terecht gezien als 'moeilijke kleine lettertjes'.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend

Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Algemene Voorwaarden Champagnekopen - by DevelopTrend Artikel 1 - Identiteit van de onderneming Champagnekopen is een onderdeel van DevelopTrend DevelopTrend - Champagnekopen Postbus 4761 4803ET BREDA

Nadere informatie

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemene Handelsvoorwaarden De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de

Algemene voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de rechtspersoon genaamd YOU & EYE B.V. handelend onder de naam Spiegelshop die producten op afstand aan

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn

Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Algemene Verkoopvoorwaarden webwinkel Waardijn Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Waardijn: de natuurlijke of rechtspersoon die namens de ASVZ onder deze naam de producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Bosco Vini als gevolg van bestellingen in de webwinkel www.boscovini.nl. Inhoudsopgave: Artikel 1 -

Nadere informatie

Bedankt en welkom! Handleiding en tips. Registratie in de webwinkel

Bedankt en welkom! Handleiding en tips. Registratie in de webwinkel Bedankt en welkom! Bedankt voor de aanschaf van de Logixbox en welkom bij de snelgroeiende club van pakketbox-gebruikers. Vanaf nu niet meer naar de buren of naar een afhaalpunt maar uw (internet)bestelling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden RPC Systems bij consumentenkoop en klein zakelijk.

Algemene voorwaarden RPC Systems bij consumentenkoop en klein zakelijk. Algemene Voorwaarden RPC Systems Coevorden Versie Februari 2013 RPC Systems hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

6% btw! Keukenmontageservice

6% btw! Keukenmontageservice 6% btw! Keukenmontageservice IKEA biedt je service op maat bij aanschaf van een nieuwe keuken. Van het inmeten tot monteren van je keuken. Vraag onze medewerkers op de keukenafdeling om meer informatie.

Nadere informatie

Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN KLIKOSTORE.NL

Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN KLIKOSTORE.NL Voorwaarden De Klikostore is ten alle tijde gerechtigd de algemene voorwaarden van deze site te wijzigen of te herzien. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is

gebonden nadat hij de opdracht nadrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel reeds feitelijk met de uitvoering van de opdracht is Algemene voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en transacties met betrekking tot reparatie, uitbreiding en upgrading van computer(rand)apparatuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer

Algemene voorwaarden. Kracht Hondenvoer Algemene voorwaarden Kracht Hondenvoer Inhoudsopgave: Artikel 1 Definities Artikel 2 Identiteit van het bedrijf Artikel 3 Toepasselijkheid Artikel 4 Het aanbod Artikel 5 De overeenkomst Artikel 6 Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN LiF Wonen Op al onze overeenkomsten zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke

Nadere informatie

VAN DOORN. Algemene voorwaarden

VAN DOORN. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met van Doorn afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WoonVeilig. Versie: oktober Afleverprocedure

Leveringsvoorwaarden WoonVeilig. Versie: oktober Afleverprocedure Leveringsvoorwaarden WoonVeilig Versie: oktober 2016 Afleverprocedure Producten die je bij WoonVeilig bestelt, worden op het afleveradres in Nederland dat je bij je bestelling hebt opgegeven, afgeleverd.

Nadere informatie

Bijzonder wonen vraagt om een bijzondere keuken

Bijzonder wonen vraagt om een bijzondere keuken Bijzonder wonen vraagt om een bijzondere keuken In dit project werken wij samen met: Afspraak maken? 030-63 50 063 Transparante offerte U ontvangt een offerte met een transparante prijs inclusief montage

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Poko B.V. Inhoudsopgave:

Algemene Voorwaarden Poko B.V. Inhoudsopgave: Algemene Voorwaarden Poko B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 -

Nadere informatie

Prijslijst 2013-2014 FLEXA White. Benelux Alle prijzen incl. BTW Geldig vanaf 01-09-2013

Prijslijst 2013-2014 FLEXA White. Benelux Alle prijzen incl. BTW Geldig vanaf 01-09-2013 Prijslijst 2013-2014 FLEXA White Benelux Alle prijzen incl. BTW Geldig vanaf 01-09-2013 GARANTIE, VEILIGHEID EN KWALITEIT Op veiligheid getest FLEXA meubelen zijn gemaakt voor kinderen. We hebben alle

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- VOORwAARdEN IKEA

ALGEMENE VERKOOP- VOORwAARdEN IKEA ALGEMENE VERKOOPvoorwaarden IKEA 2 Algemene verkoopvoorwaarden ikea Wie gebruikt deze voorwaarden? 4 Waarvoor gelden deze voorwaarden en per wanneer? 4 Wat koop ik bij IKEA? 4 Welke prijs betaal ik? 4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V.

Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V. Algemene Voorwaarden voor consumenten inzake aankoop webshop Proffill Products / Sanifix B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Ervaar de Pro s van Profile

Ervaar de Pro s van Profile Ervaar de Pro s van Profile Ervaar de Pro s van Profile Profile is al jaren hét adres voor scherp geprijsde, kwalitatief hoogwaardige autobanden en velgen. Maar wist je dat je bij steeds meer van onze

Nadere informatie

Bij vragen, opmerkingen en klachten kun je contact opnemen met onze Klantenservice. Wij staan je graag te woord en te hulp.

Bij vragen, opmerkingen en klachten kun je contact opnemen met onze Klantenservice. Wij staan je graag te woord en te hulp. Homebed Onze online aankopen zijn gewaarborgd met de Wet koop op afstand. Deze wet beschermt je als klant op afstand gesloten overeenkomsten, zoals bij aankoop via internet. Wanneer gebruikmaking? Onze

Nadere informatie

Een keuken in uw eigen stijl

Een keuken in uw eigen stijl Een keuken in uw eigen stijl Type Plataan Deze aanbiedingskeuken is speciaal voor uw woning ontworpen model: kleur: greep: corpus: Valencia met geruisloos sluitende deuren en laden Wit glans Greeploos

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel P 1 / 5 Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel De algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkopen van Imperfect Design BV aan consumenten en uitsluitend op overeenkomsten op

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het product worden onder de naam van dat product

De belangrijkste kenmerken van het product worden onder de naam van dat product Algemene voorwaarden Wet kopen op afstand Europese richtlijn 97/7/EG, het Nederlands wetsvoorstel 26 861 en Staatsblad 617 van 28 december 2000. Artikel 1 Sims-line beschikt over een webwinkel (www.) ten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Het Scrapbook Atelier

Algemene Voorwaarden Het Scrapbook Atelier Algemene Voorwaarden Het Scrapbook Atelier Artikel 1. Algemeen 1.1. Het Scrapbook Atelier is gevestigd aan de Doorvaart 25, 7381 CJ, te Klarenbeek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

Dagelijks huishoudelijk gebruik stelt hoge eisen aan keukenmengkranen. We willen er zeker van zijn dat onze keukenmengkranen aan onze strenge normen

Dagelijks huishoudelijk gebruik stelt hoge eisen aan keukenmengkranen. We willen er zeker van zijn dat onze keukenmengkranen aan onze strenge normen Keukenmengkranen Dagelijks huishoudelijk gebruik stelt hoge eisen aan keukenmengkranen. We willen er zeker van zijn dat onze keukenmengkranen aan onze strenge normen voor kwaliteit en duurzaamheid voldoen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Inhoud 1. Algemeen p.1 1.1 Disclaimer p.2 1.2 Privacy 2. Bestellen p.3 2.2 Levertijd 3. Bezorgmethode p.4 3.3 Afhalen 4. Betalingsmogelijkheden 5. Afleveren en retourneren p.5 6.

Nadere informatie

464,- Gratis bezorgd in Nederland

464,- Gratis bezorgd in Nederland BAUKNECHT koelkast inbouw KRIE2125/A++ 464,- Gratis bezorgd in Nederland Bezorgopties Oude apparaat retour Inbouwen + 79,00 Wijzigen draairichting deur + 15,00 Levering op etage + 24,00 Beschrijving De

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Navelstrengschaar.NL

Algemene Voorwaarden Navelstrengschaar.NL Algemene Voorwaarden Navelstrengschaar.NL Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten

1. Algemeen. 2. Toepasselijkheid. 3. Aanbiedingen/ Overeenkomsten 1. Algemeen Door bij FotoVakPrintNaarden een bestelling te plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van FotoVakPrintNaarden akkoord gaat. FotoVakPrintNaarden heeft het

Nadere informatie

De genoemde prijzen gelden voor levering per volle vracht op de werf of depot in België.

De genoemde prijzen gelden voor levering per volle vracht op de werf of depot in België. AANVULLENDE VERKOOPSVOORWAARDEN STRADUS INFRA Alle verbintenissen tussen onze klanten en Stradus Infra zijn onderworpen aan de algemene verkoopsvoorwaarden, voor zover er niet schriftelijk van afgeweken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Monteur koffie Machine BV.

Algemene voorwaarden Monteur koffie Machine BV. Algemene voorwaarden Monteur koffie Machine BV. 1. Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van monteur koffie machine BV. en op alle met u gesloten overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Blue Fish (concept van Blue Fashionpoint B.V.) voor de verkoop via internet.

Algemene Voorwaarden van Blue Fish (concept van Blue Fashionpoint B.V.) voor de verkoop via internet. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Blue Fish (concept van Blue Fashionpoint B.V.) voor de verkoop via internet. Artikel 1. Definities 1.1. Blue Fashionpoint B.V.: De besloten vennootschap Blue

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIY Design

Algemene Voorwaarden DIY Design Algemene Voorwaarden DIY Design Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van DIY Design Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Een keuken in uw eigen stijl

Een keuken in uw eigen stijl Een keuken in uw eigen stijl Deze keuken is speciaal voor uw woning ontworpen! Keukenprijs: 5.450,- Waardecheque: -1.000,- Uw keuken prijs 4.450,- Bovengenoemde keukenprijs is excl. montage en eventuele

Nadere informatie

Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft:

Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft: PROFIEL TOERISTISCHE EN INFORMELE TAALVAARDIGHEID Deel B: Schriftelijk gedeelte Voorbeeldexamen 2 Naam: Voornaam: Beginletter andere voornamen: Geboortedatum: Naam van de instelling waar het examen plaatsheeft:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PoopyPets

Algemene Voorwaarden PoopyPets Algemene Voorwaarden PoopyPets In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen 14 dagen af

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV

Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Algemene Voorwaarden Sartofashion BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Maaltijdvoorziening Huize Winterdijk

Maaltijdvoorziening Huize Winterdijk Maaltijdvoorziening Huize Winterdijk U kunt naar behoefte uw warme maaltijden van Huize Winterdijk betrekken. We kunnen de maaltijden ook koud bij u afleveren, zodat u ze op het door u gewenste tijdstip

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel

Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel Algemene voorwaarden Anne Sara webwinkel 1. Definities en identiteit 1.1 Onder Anne Sara wordt verstaan; De eenmanszaak Anne Sara gevestigd te (2652JP) Berkel en Rodenrijs, aan de Ijmeerstraat 139, geregistreerd

Nadere informatie

Inhoud. 1. Accessoires van topkwaliteit. 2. Zo zorgt u voor een goede planning. 3. Dit valt onder de garantie. 4. Dit valt niet onder de garantie

Inhoud. 1. Accessoires van topkwaliteit. 2. Zo zorgt u voor een goede planning. 3. Dit valt onder de garantie. 4. Dit valt niet onder de garantie overige accessoires Inhoud 1. Accessoires van topkwaliteit 2. Zo zorgt u voor een goede planning 3. Dit valt onder de garantie 4. Dit valt niet onder de garantie 5. Zo meldt u een gebrek 6. Dit doen wij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Den Helder

Algemene Voorwaarden PC Den Helder Algemene Voorwaarden PC Den Helder Identiteit van de Opdrachtnemer Naam (Opdrachtnemer) : PC Den Helder Handelend onder: PC Den Helder Vestigingsadres: Wezenstraat 1c 1781 GJ Den Helder Postadres: Wezenstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Deviant Systems. (o.a. DeviantSystems.nl, GameComputers.nl, GameLaptops.nl)

Algemene voorwaarden Deviant Systems. (o.a. DeviantSystems.nl, GameComputers.nl, GameLaptops.nl) Algemene voorwaarden Deviant Systems (o.a. DeviantSystems.nl, GameComputers.nl, GameLaptops.nl) Adres: Darwinstraat 17 6718XR, Ede Tel: (0031) 318-762610 Mail: info@deviantsystems.nl Kvk nummer: 09162076

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2. Klant: de natuurlijke persoon en of de persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. JachttechniekÂ

Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Algemene Voorwaarden van de webwinkel WinchRiteNL van L.V. Jachttechniek Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONZE KLANTEN VERDIENEN DE BESTE SERVICE EN ONZE KWALITEITSMEUBELEN DE BESTE ZORGEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONZE KLANTEN VERDIENEN DE BESTE SERVICE EN ONZE KWALITEITSMEUBELEN DE BESTE ZORGEN ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN ONZE KLANTEN VERDIENEN DE BESTE SERVICE EN ONZE KWALITEITSMEUBELEN DE BESTE ZORGEN Bij Zonnewende (BVBA Diecobel) hechten wij een zeer groot belang aan persoonlijke service.

Nadere informatie

Eneco Elektrisch Laden Hyundai rijden op HollandseWind. IONIQ electric

Eneco Elektrisch Laden Hyundai rijden op HollandseWind. IONIQ electric Eneco Elektrisch Laden Hyundai rijden op HollandseWind IONIQ electric Hyundai laadpakketten IONIQ Wallbox Laadpakket Het Hyundai Ioniq Wallbox Laadpakket biedt u een volledige laadvoorziening. Dit pakket

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.:

Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V.: Algemene Verkoopvoorwaarden DP Nederland B.V. DP Nederland B.V. Vestigingsadres: Biezenmortelsestraat 2, 5074 PD, BIEZENMORTEL (NEDERLAND) E-mailadres: automaticgrooming@gmail.com KvK-nummer: 58446893

Nadere informatie

Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland).

Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland). Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland). Geachte relatie, Ætaire Nederland hecht veel waarde aan het op correcte en snelle wijze beoordelen en afhandelen

Nadere informatie

Bosch Security Systems Servicehandleiding Benelux

Bosch Security Systems Servicehandleiding Benelux Bosch Security Systems Servicehandleiding Benelux 2 Servicehandleiding Nederland Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 3 2. BOSCH REPARATIECENTRUM EUROPA 3 3. HET SERVICEPROCES 4 4. REPARATIES BINNEN DE GARANTIEPERIODE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden MKV Automaten B.V.

Algemene voorwaarden MKV Automaten B.V. Algemene voorwaarden MKV Automaten B.V. 1. Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MKV Automaten B.V. en op alle met u gesloten overeenkomsten. 1.2 Verkoop

Nadere informatie

Alle praktische informatie over de garantie op uw auto. Heldere voorwaarden 180 dagen garantie Zeer uitgebreide dekking

Alle praktische informatie over de garantie op uw auto. Heldere voorwaarden 180 dagen garantie Zeer uitgebreide dekking Alle praktische informatie over de garantie op uw auto Heldere voorwaarden 180 dagen garantie Zeer uitgebreide dekking bynco.com GARANTIE Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw auto op bynco.com.

Nadere informatie

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop

Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop Aanvullende algemene verkoopvoorwaarden webshop 1.Definities en toepasselijkheid: In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Webshop De Webshop is de digitale winkel op www.paservice.nl,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden webwinkel Deurintercom

Algemene voorwaarden webwinkel Deurintercom Algemene voorwaarden webwinkel Deurintercom Afdrukken Art. 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Dag: kalenderdag; Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl ALGEMENE VOORWAARDEN ComputerVerzekeren.nl Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ComputerVerzekeren.nl onderdeel van Robiz-Computer.nl (hierna: ComputerVerzekeren.nl)

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden. Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden. Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Webshop www.slagerijaadvaneijk.nl Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer 1 Artikel 2 - Toepasselijkheid 1 Artikel 3 - Het aanbod 2 Artikel 4 - De overeenkomst 2 Artikel 5

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden VNZ V.O.F. Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities... 2 Artikel 2 - Identiteit van VNZ... 3 Artikel 3 - Toepasselijkheid... 3 Artikel 4 - Het aanbod... 3 Artikel 5 - De overeenkomst...

Nadere informatie

Keukenmontageservice

Keukenmontageservice Keukenmontageservice IKEA biedt je service op maat bij aanschaf van een nieuwe keuken. Van het inmeten tot monteren van je keuken. Vraag een medewerker om meer informatie of kijk op IKEA.nl/services 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sentimo

Algemene voorwaarden Sentimo Algemene voorwaarden Sentimo Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via internet, inmeetafspraken en via consumentenbeurzen tussen Sentimo B.V. als verkoper (hierna: Sentimo)

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities.

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities. Algemene Voorwaarden Eva Ondermode aan Huis gebruikt voor de verkopen het model van de algemene voorwaarden dat is gepubliceerd (24-6-2011) op de site van de Kamer van Koophandel en is samengesteld door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - v2

Algemene voorwaarden - v2 Algemene voorwaarden - v2 Aapje4Kids 18-01-2011 Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten

Nadere informatie

Kerntaak 1: Repareert schoenen en lederwaren

Kerntaak 1: Repareert schoenen en lederwaren Kerntaak 1: Repareert schoenen en lederwaren Werkproces 1.1: Voorbereidende werkzaamheden verrichten De schoenhersteller begint met het opstellen van een werkplanning. Vervolgens bepaalt hij welke materialen

Nadere informatie

6% btw! Keukenmontageservice

6% btw! Keukenmontageservice 6% btw! Keukenmontageservice IKEA biedt je service op maat bij aanschaf van een nieuwe keuken. Van het inmeten tot monteren van je keuken. Vraag een medewerker om meer informatie of kijk op IKEA.nl/services

Nadere informatie

1249,- Gratis bezorgd in Nederland

1249,- Gratis bezorgd in Nederland LIEBHERR koelkast inbouw ICU3324-20 1249,- Gratis bezorgd in Nederland Bezorgopties Oude apparaat retour Inbouwen + 99,00 Wijzigen draairichting deur(en) + 15,00 Levering op etage + 24,00 ACTIE: 7 JAAR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop

Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Algemene Voorwaarden van Edelyn webshop Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Een keuken in uw eigen stijl

Een keuken in uw eigen stijl Een keuken in uw eigen stijl Type Beuk en Esdoorn Deze aanbiedingskeuken is speciaal voor uw woning ontworpen merk: model: kleur: greep: corpus: Valencia met geruisloos sluitende deuren en laden Wit glans

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Ondernemer Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN. United Typing b.v. INHOUD ALGEMENE VOORWAARDEN United Typing b.v. Yogitype wordt geleverd door United Typing INHOUD ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 2 ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 4 -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. De toezichthoudende autoriteit: FAGG Aangesloten bij Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen

Algemene Voorwaarden. De toezichthoudende autoriteit: FAGG Aangesloten bij Koninklijke Apothekersvereniging van Antwerpen Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

VLAMBLOEM 130 TE ROTTERDAM

VLAMBLOEM 130 TE ROTTERDAM VLAMBLOEM 130 TE ROTTERDAM 1 VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE TE HUUR Betreft : De kantoorruimtes zijn representatief en volledig ingericht met minimaal twee bureaus, stoelen en kasten. Een vaste internetverbinding,

Nadere informatie

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN voor overeenkomsten gesloten via internet ARTIKEL 1 DEFINITIES De in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer:

Nadere informatie

Ja-maar. ...wat koop ik daarvoor? Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging.

Ja-maar. ...wat koop ik daarvoor? Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging. Ja-maar...wat koop ik daarvoor? Algemene leveringsvoorwaarden webwinkel Als je iets koopt in de Ja-maar webshop, kun je betalen via ideal, overmaking of machtiging. Als je je bestelling vooraf betaalt,

Nadere informatie

Mobilijzer BV. Algemene Voorwaarden voor Verkoop aan Consumenten Versie: Juli 2012

Mobilijzer BV. Algemene Voorwaarden voor Verkoop aan Consumenten Versie: Juli 2012 Mobilijzer BV Algemene Voorwaarden voor Verkoop aan Consumenten Versie: Juli 2012 Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten

Nadere informatie

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst.

1.1 Op de website van QDeliver bevinden zich (externe) restaurants/winkels met en zonder samenwerkingsovereenkomst. Voor het online aanbod van restaurants en winkels van QDeliver.nl zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Plaats je een order op QDeliver bij een van onze restaurants en winkels dan ga je automatisch

Nadere informatie

Vestigings- & bezoekadres: Tallinnweg 1 9723 TJ Groningen

Vestigings- & bezoekadres: Tallinnweg 1 9723 TJ Groningen Algemene Voorwaarden BHVstore BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de BHVstore BV Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel

Nadere informatie

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

Nadere informatie