Hoe een «Futures» rekening openen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe een «Futures» rekening openen?"

Transcriptie

1 Eenvoudig actief beleggen Hoe een «Futures» rekening openen? Formulieren 1 tot 4 zijn noodzakelijk voor het openen van een vennootschaps rekening. Waar een staat dient u informatie te verschaffen en/of een handtekening te plaatsen. ❶ Aanvraag tot rekening-opening Gelieve dit formulier duidelijk leesbaar in te vullen en alle vragen te beantwoorden. Alle informatie wordt als vertrouwelijk behandeld. Enkel indien alle vragen beantwoord werden, mogen we overgaan tot het openen van de rekening. ❷ Algemene voorwaarden Gelieve de algemene voorwaarden aandachtig te lezen en te ondertekenen. ❸ Risico verklaring Door het ondertekenen van deze risico verklaring bevestigt u dat u alle risico s betreffende actief beleggen begrijpt en aanvaardt. ❹ Vennootschaps overeenkomst Dit formulier moet ingevuld worden door de voorzitter en de secretaris van de vennootschap. ❺ Specifieke voorwaarden voor platformen met abonnement U dient dit formulier enkel in te vullen indien u één van de betalende trading platformen wenst te gebruiken. Een photocopie van uw paspoort of identiteitskaart Indien u de rekening wenst te openen per correspondentie dient u een gecertificeerde photocopie (gemeentehuis, politie of notaris) van uw paspoort of identiteitskaart mee te sturen. Een uittreksel uit het bevolkingsregister is ook aanvaardbaar. Indien u de rekening ten kantore opent, is deze gecertificeerde photocopie niet vereist. Een photocopie van de statuten van de vennootschap. De volgende stap? Uw aanvraag tot rekening-opening wordt de dag van ontvangst verwerkt. U ontvangt per post uw nieuw rekeningnummer alsook de instructies die u nodig heeft om uw rekening te spijzen. Na ontvangst van deze brief heeft U 4 weken de tijd om uw rekening te spijzen. Van zodra uw rekening gespijsd is ontvangt u paswoorden om uw trading platform te openen. De realtime quotes worden onmiddellijk geactiveerd en u krijgt toegang tot de WH SelfInvest trading signalen alsook alle andere gratis diensten. Vragen? of

2 WH SELFINVEST Futures ACCOUNT APPLICATION / AANVRAAG TOT REKENING-OPENING KONTOERÖFFNUNGSANTRAG / DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE For Company use only Account N Approved by CORPORATION PRESIDENT OF CORPORATION ❶ Surname Naam Name Nom First name, initials Voornaam, initialen Vorname, Inizialen Prénom, initiales of birth Geboortedatum Geburtsdatum de naissance D/M/Y D/M/J T/M/J J/M/Y Nationality Nationaliteit Staatsbürgerschaft Nationalité Marital status Burgerlijke stand Zivilstand Etat civil Single Ongehuwd Ledig Célibataire Married Gehuwd Verheiratet Marié(e) Divorced / Widow(er) Gescheiden / Wed. Geschieden / Verwitwet Divorcé(e) / Veuf(ve) Single Ongehuwd Ledig Célibataire Married Gehuwd Verheiratet Marié(e) Divorced / Widow(er) Gescheiden / Wed. Geschieden / Verwitwet Divorcé(e) / Veuf(ve) Profession Beroep Tätigkeit Profession Permanent address Adres Privatadresse Adresse permanente Country Land - Pays Mailing address Postadres Postadresse Adresse postale Country Land - Pays WH SELFINVEST SA WH SELFINVEST SA 11 BD G-D CHARLOTTE 11 BD G-D CHARLOTTE L-1331 LUXEMBOURG L-1331 LUXEMBOURG Tel day, dag, Tag, jour Tel evening, avond, Abend Fax Gross annual income Jaarlijks brutto-inkomen Brutto Jahreseinkommen Revenu brut annuel < 40, , ,000 > 120,000 Net worth (excluding family residence) Patrimonium (excl. gezinswoning) Vermögen (ohne Familienwohnsitz) Patrimoine (sans la résidence familiale) Number of trades per month Aantal transacties per maand Transaktionen pro Monat Nombres d'opérations par mois < 40, , ,000 > 240,000 I intend to use my account for day trading activities Ik gebruik deze rekening voor day trade activiteiten Ich beabsichtige, mein Konto für Daytrading Aktivtäten zu nutzen Je compte utiliser mon compte pour du day trading Yes Ja Ja Oui I acknowledge that I have read, understood, and agreed to the terms set forth in this Account Application and the General Terms and Conditions. In particular I agree to articles 1.2, 1.3, 1.12, 1.13, Ondergetekende verklaart deze Aanvraag tot Rekening-Opening en de Algemene Voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben. In het bijzonder aanvaard ik artikels 1.2, 1.3, 1.12, 1.13, Where did you see our ADVERTISEMENT? < > 200 Source of funds Bron van uw vermogen Quelle des Vermögens Source des fonds No Nee Nein Non Average trade size Gemiddelde transactie grootte Durchschnittliche Transaktionsgrösse Taille moyenne des opérations < 5 lots 5 20 lots lots > 50 lots Salary, salaris, Gehalt, salaire Inheritance, erfenis, Erbschaft, héritage Other, andere, sonst, autre : Number of years investing in securities Aantal jaren ervaring als belegger Jahren Trading Erfahrung Nombre d'années passées à investir Futures Stocks Options Ich bestätige, dass ich die Geschäftsbedingungen erhalten habe und die darin aufgeführten Regelungen und Bedingungen gelesen und verstanden habe und als verbindlich anerkenne. Insbesonderes akzeptiere ich Art. 1.2, 1.3, 1.12, 1.13, Je reconnais avoir lu, compris et accepté les conditions présentes sur la Demande d'ouverture de Compte et les Conditions Générales. J'accepte en particulier les articles 1.2, 1.3, 1.12, 1.13, 1.15.

3 Rek.: Page 1/6 1 ALGEMEEN 1.1 Toepassingsdomein Deze overeenkomst, die overeenkomstig Artikel 1.10 voor wijziging vatbaar is, bevat belangrijke informatie betreffende uw forex rekening bij WH SelfInvest NV ( WH ), Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 11, L 1331 Luxemburg. Deze overeenkomst bevat alle noodzakelijke voorwaarden waartoe u ( de klant, hij ) zich akkoord verklaart bij het ondertekenen van deze documenten. WH heeft een broker licentie (lic.nr ) en een commissionaire licentie (lic.nr ). WH heeft MF Global Ltd, Sugar Quay, Lower Thames Street, London EC3R 6DU aangewezen om de clearing en het depot van de individuele futures klantenrekeningen waar te nemen. WH is lid van l Association pour la garantie des dépôts Luxembourg (AGDL). Na aanvaarding van uw aanvraag tot rekening-opening zal WH optreden als uw tussenpersoon die, énkel na een instructie van uwentewege, futures of opties voor uw rekening aan- of verkoopt. WH geeft geen investeringsadvies, juridisch advies of fiscaal advies betreffende de geschiktheid of het rendement van specifieke financiële produkten. Indien u advies nodig heeft betreffende uw investeringen dient u een gekwalificeerd persoon te raadplegen. Alle informatie door WH verstrekt, wordt verstrekt met de beste bedoelingen en op een zo-goedmogelijk basis. Deze informatie is enkel voor eigen gebruik van de klant. De klant zal altijd de nauwkeurigheid van de informatie nagaan aan de hand van betrouwbare bronnen. WH, haar werknemers en haar aanverwante bedrijven kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor enige beslissing door u genomen op basis van informatie die door WH verschaft werd. WH is niet verplicht klanten te waarschuwen indien hun effectenrekening buitensporige marktverliezen lijdt. 1.2 Taken van de klant De klant verklaart dat alvorens een order te plaatsen op het WH trading platform hij: (a) zich in detail heeft geïnformeerd betreffende alle wetten, regels, procedures en gebruiken die van toepassing zijn in de financiële markten, (b) meer dan een minimum aan vaardigheden betreffende actieve beleggerstechnieken bezit, (c) alle FAQ, handleidingen en gidsen die WH ter beschikking stelt grondig gelezen heeft en steeds alle nieuwe versies grondig zal lezen, (d) zich voorafgaandelijk grondig verdiept heeft in alle functionaliteiten van het WH trading platform, (e) een uitstekende kennis heeft van alle courante order types markt, limiet en stop en deze correct kan gebruiken, (f) de contract details punt, tick, tick waarde,... van de belangrijkste futures kent en begrijpt, (g) een futures rekeninguittreksel kan lezen en begrijpt, (h) dat de gebruikte hardware, software en connectiviteit voldoet aan de minimum vereisten gespecifiëerd door WH. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat in sommige gevallen een FAQ, handleiding of gids niet noodzakelijk beschikbaar is in zijn moedertaal. Indien dit een probleem is voor de klant dan verklaart de klant dat hij eerst de WH support desk zal contacteren met al zijn vragen alvorens een order te plaatsen op het WH trading platform. WH is niet verplicht een opleiding of begeleiding te verstrekken betreffende het gebruik van het WH trading platform en de andere electronische diensten. Indien WH beslist training of begeleiding te verstrekken dan is dit op vrijwillige basis en op risico van de klant. In geen geval kan WH aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe verliezen voortspruitend uit (a) foutief gebruik door de klant van het WH trading platform en haar andere electronische diensten of (b) een gebrek aan kennis -zoals hoger beschreven in dit artikel- vanwege de klant. De klant verklaart dat hij er zich van bewust is dat in geval het WH trading platform niet beschikbaar is, hij orders kan plaatsen via de WH support desk ( uur CET) d.m.v. telefoon, fax of , op eigen risico. De klant verklaart dat hij bekend is met de kenmerken van de CAC40 future en de handel van deze future op de Globex ( uur CET) en dat hij de WHS uw dagelijkse ALGEMENE VOORWAARDEN - OVEREENKOMST overzicht lezen gelezen heeft en weet wat te doen indien een positie op deze future geopend werd voor u en gesloten werd na u. 1.3 Etiquette De WH support desk medewerkers zullen elke vraag van de klant met de nodige snelheid en aandacht behandelen. De WH support desk medewerkers zijn bekwaam, beleefd en steeds professioneel in hun interacties met de klant. WH verwacht dat de klant op elk moment een gelijkaardig niveau van beleefdheid en professionalisme in zijn interacties zal tonen. Alle vormen van communicatie (telefoon, fax, , etc) die niet voldoen aan dit niveau zullen NIET behandeld worden door de WH medewerkers. Hieronder vallen ondermeer communicaties die racistisch, seksistisch, beledigend, obsceen, onbeleefd, ongeschikt sarcastisch van aard zijn alsook alle inhoud die duidelijk niet van goede wil getuigt. 1.4 Toezicht De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij onmiddellijk contact moet opnemen met de WH support desk in geval hij denkt eigenaardigheden -ongeacht of deze in het nadeel of het voordeel van de klant zijn- te constateren op het WH trading platform of in de rapportering. Onder eigenaardigheden vallen ondermeer (niet exhaustief): foutieve orders, ontbrekende orders, dubbele orders of onjuiste posities. De klant verbindt zich er toe om maximaal 24 uur na het plaatsen van een order de rapportering aan eigen controle te onderwerpen. De klant verbindt zich ertoe alle onregelmatigheden zo snel mogelijk aan WH te melden en dit ten laatste 48 uur na ontvangst van de informatie. Ontvangst is het moment vanaf wanneer de rapportering electronisch beschikbaar is via het handelsplatform. Indien de klant geen melding doet binnen de 48 uur verklaart hij zich automatisch akkoord met alle rapportering. Indien de klant binnen de 48 uur melding doet van enige onregelmatigheid en deze onregelmatigheid is integraal veroorzaakt door WH dan zal WH de rekening crediteren. De klant verklaart dat hij geen orders plaatst of ingrijpt op enigerlei manier vooraleer de WH support desk gecontacteerd te hebben en met een WH medewerker een actieplan afgesproken werd. Indien de klant ingrijpt zonder of voor de WH support desk te contacteren en een actieplan af te spreken dan is hij alleen en volledig verantwoordelijk voor mogelijke (in)directe schade en/of verliezen. In alle gevallen waar WH aansprakelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid beperkt tot de rechtstreekse schade die het gevolg is van een directe fout van WH. WH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor o.m. (niet exhaustief) onrechtstreekse schade, verlies van inkomsten of reputatieve schade. WH is er niet toe gebonden het verlies te vergoeden van een kans om winst te maken of een verlies te voorkomen. De klant geeft aan WH volmacht om zonder voorafgaande toestemming en communicatie fouten in de rekening van de klant te corrigeren of tegen te boeken o.m. (maar niet exhaustief) dubbele boekingen of te kleine debitering. 1.5 Verantwoordelijkheid betreffende bepaalde effecten Sommige effecten geven de houder bepaalde rechten die mogelijk kunnen vervallen indien de houder niet de nodige stappen onderneemt, vaak binnen een bepaalde tijdsduur. Ondermeer, maar niet exhaustief: opties, futures en andere afgeleide produkten op een onderliggende waarde die onderworpen is aan een ruil- of aankoopbod. De klant verklaart hierbij verantwoordelijk te zijn zich op de hoogte te houden van alle rechten en termijnen verbonden aan de effecten die in de portefeuille worden aangehouden. WH is niet verplicht de klant te informeren betreffende de nabijheid van vervaldagen of terugbetalingsdagen. WH is eveneens niet verplicht enig initiatief ten behoeve van de klant te ondernemen, tenzij daartoe een specifieke instructie ontvangen wordt of tenzij dit vereist is bij wet of regelgeving uitgevaardigd door een wetgevende instantie. Indien de klant effecten bezit die in aanmerking komen voor vervroegde aflossing d.m.v. lottrekking, verklaart de klant zich bereid te participeren in een trekking door het lot volgens de regels en gewoonten van de beurs of markt waarop deze effecten verhandeld worden. ❷ WHS zal futures posities niet automatisch doorrollen. Elke vraag hieromtrent dient de WH support desk te bereiken minstens één week voor de vervaldag. 1.6 Nalatenschap van de klant De klant verklaart hierbij dat deze overeenkomst en alle artikels erin vervat eveneens bindend zullen zijn voor zijn erfgenamen, beheerders of volmachtdragers. 1.7 Overdraagbaarheid De klant gaat hierbij akkoord dat deze overeenkomst overdraagbaar is ten voordele van WH, hun opvolgers of aangewezen personen. WH mag de rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst overdragen aan om het even welk van hun filialen of dochterondernemingen of aan om het even welke andere wettelijke entiteit na notificatie aan de klant. 1.8 Gemeenschappelijke rekeningen In geval er meerdere rekeninghouders aan een rekening verbonden zijn, is elke rekeninghouder hoofdelijk en individueel aansprakelijk voor alle verplichtingen voortspruitend uit deze overeenkomst. Iedere gemeenschappelijke rekeninghouder, ook diegene die alleen handelt en geen voorafgaand overleg met zijn mede gemeenschappelijke rekeninghouder(s) pleegt, heeft het recht met WH alle handelingen te stellen. WH zal alle instructies van een gemeenschappelijke rekeninghouder uitvoeren en is niet verantwoordelijk om te oordelen over het doel of het nut van om het even welke handeling gesteld door een gemeenschappelijke rekeninghouder. De enige uitzondering op deze bepaling zijn uitgaande transfers. WH zal slechts overgaan tot het uitvoeren van een uitgaande transfer indien elke rekeninghouder de instructie ondertekend heeft. WH behoudt zich het recht voor, indien WH dit noodzakelijk acht, om ook in andere gevallen alle gemeenschappelijke rekeninghouders om schriftelijke instructies te vragen. Alle communicatie die wordt verstuurd naar één gemeenschappelijke rekeninghouder zal worden beschouwd als verstuurd aan alle andere gemeenschappelijke rekeninghouders. In geval van beslag door een officiële instantie of een andere schuldeisende derde zal WH ervan uitgaan dat alle tegoeden in gelijke hoofdelijke delen toebehoren aan elk van de rekeninghouders. WH moet en zal zich niet informeren omtrent eventuele onderlinge akkoorden tussen de gemeenschappelijke rekeninghouders. 1.9 Integraliteit van de overeenkomst Deze overeenkomst bevat het geheel der algemene voorwaarden betreffende de diensten die het onderwerp uitmaken van deze overeenkomst. Indien een artikel uit deze overeenkomst onbestaand, ontoepasbaar of ongeldig wordt door wet, regel, administratief order, of gerechtelijke beslissing dan zal dit feit de geldigheid van deze overeenkomst en de resterende artikels niet aantasten Wijziging van de voorwaarden Deze algemene bepalingen alsook de tariefstructuur kunnen door WH gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen zullen aan de klant bekendgemaakt worden. De meest recente versie van de algemene bepalingen en de tariefstructuur zijn steeds ter beschikking van de klant op de internetsite of op aanvraag. Tenzij anders vermeld, zullen alle wijzigingen van kracht zijn na bekendmaking. Indien de klant binnen de 10 werkdagen geen schriftelijk verzet aantekent, betekent dit dat de klant akkoord gaat met de wijzigingen. Indien de klant gebruikt maakt van de WH diensten voor verzet aan te tekenen, betekent dit ontegensprekelijk dat de klant akkoord is met de wijzigingen en er zich aan verbindt Voorafgaande goedkeuring Deze overeenkomst is van kracht na de goedkeuring door WH van de klant zijn aanvraag tot rekening-opening. WH behoudt zich het recht voor de aanvraag tot rekening-opening te weigeren Opzeggen van de overeenkomst Beide partijen, WH en de klant, behouden zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen en de rekening te sluiten, schriftelijk, om het even wanneer en om het even welke reden. Opzegging doet geen afbreuk aan de afwikkeling van de lopende verrichtingen. Na opzegging en sluiting blijft de klant aansprakelijk voor eventuele debetsaldi en andere tekorten of onregelmatigheden. De klant verbindt zich ertoe WH te

4 Rek.: Page 2/6 vergoeden voor de kosten verbonden aan het innen van deze debetsaldi, tekorten en onregelmatigheden, inclusief, tot een redelijk bedrag, alle gerechtelijke kosten en kosten voor juridisch advies. Bij gebrek aan duidelijke richtlijnen vanwege de klant met betrekking tot de beschikbaarstelling van een eventueel creditsaldo binnen een redelijke termijn na opzegging zal WH zelf en zonder voorafgaandelijk akkoord de manier bepalen waarop het creditsaldo, op risico van de klant, aan de klant terugbezorgd zal worden Geldend recht Deze overeenkomst en algemene bepalingen alsook alle rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten zijn onderworpen aan het Luxemburgs recht. De klant onderwerpt zich exclusief en zonder uitzondering aan het Luxemburgs recht. WH behoudt zich echter het recht voor om ook stappen te ondernemen tegen de klant in om het even welke rechtbank van om het even welk land om zich te beschermen Fiscaal De klant erkent dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is zich conform het geldende recht van zijn fiscale zetel te gedragen. Elke belasting verschuldigd uit het gebruik van de diensten van WH zijn volledig de verantwoordelijkheid en ten laste van de klant. 2 REKENING, DIENSTEN, TARIEVEN 2.1 Nauwkeurigheid van de informatie De rekeningaanvrager verklaart hierbij dat alle informatie vermeld in de aanvraag tot rekening-opening oprecht en correct is en dat niemand anders buiten de rekeningaanvrager een belang heeft in de rekening. De rekeningaanvrager verklaart eveneens dat al de tegoeden die op zijn rekening overgemaakt zullen worden afkomstig zijn, of zullen zijn, van een legale activiteit en dat de rekening niet gebruikt wordt voor het witwassen van geld. De klant verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen WH schriftelijk op de hoogte te brengen van alle veranderingen in de informatie die verstrekt werd op de aanvraag tot rekeningopening. WH kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen ten gevolge van de klant zijn nalatigheid in het schriftelijk communiceren van informatie veranderingen. De klant zal op eigen initiatief WH voorzien van een nieuwe kopie van zijn identiteitskaart of paspoort wanneer de versie die voorgelegd werd bij de rekening-aanvraag vervallen is. 2.2 Specimen van de handtekening De handtekening van de klant zoals door hem/haar geplaatst op de eerste pagina van de aanvraag tot rekening-opening zal door WH gebruikt worden als specimen. WH mag zich uitsluitend baseren op dit specimen. Dit geldt evenzeer voor rechtspersonen. WH kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor frauduleus gebruik van de handtekening van de klant onafhankelijk van het feit of de handtekening echt of een vervalsing is. Indien WH dit frauduleus gebruik van de handtekening van de klant niet ontdekt en instructies uitvoert gebaseerd op de handtekening van de klant, dan is WH, tenzij in geval van grove nalatigheid, vrij van elke verplichting om activa terug te betalen of eventuele verliezen goed te maken. 2.3 De rekening spijzen Ter bestrijding van witwaspraktijken zal WH enkel inkomende gelden aanvaarden via Banque de Luxembourg en enkel indien de begeleidende transferinstructies duidelijk de naam en het rekeningnummer van de begunstigde bevatten. Alle transfers waarin deze informatie ontbreekt of onnauwkeurig is, zullen systematisch teruggestuurd worden. Transfers waarvan de begunstigde niet bekend is bij WH, zullen eveneens systematisch teruggestuurd worden. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat (a) WH niet verantwoordelijk is voor enige vertraging bij interbancaire overschrijvingen, dat (b) de klant zelf zijn versturende bank moet contacteren indien hij niet binnen een redelijke tijd een bevestiging van ontvangst van WH gekregen heeft,en dat (c) de klant zelf moet controleren of zijn bank wel degelijk zijn naam en WH rekeningnummer opneemt in de transfer instructies. De aansprakelijkheid van een broker beperkt zich tot de keuze van een depotbank met goede reputatie. De broker kan niet ALGEMENE VOORWAARDEN - OVEREENKOMST aansprakelijk worden gesteld voor een geheel of gedeeltelijk verlies van de in depot gegeven gelden of effecten alsook alle vormen van inkomsten die daaruit voortspruiten. De WH futures rekeningen zijn multi-deviezen rekeningen. Uw contanten kunnen in de munt van uw keuze aangehouden worden ( voorkeurmunt ). In de praktijk zullen contanten als EUR op uw rekening geplaatst worden tenzij u een andere voorkeurmunt specifieert. Saldi in andere munten dan de voorkeurmunt zullen op regelmatige basis omgezet worden in uw voorkeurmunt. 2.4 Tarieven en diensten WH biedt de klant die diensten en tarieven aan die opgenomen zijn op de pagina s Tarieven en De rekening van de website. Deze tarieven kunnen door WH ten gepaste tijde veranderd worden mits voorafgaande kennisgeving -op om het even welke wijze- aan de klant. Alle tarieven voor verleende diensten worden rechtstreeks gedebiteerd van de klantenrekening. Indien de klant een speciaal verzoek heeft of WH loopt buitengewone kosten op om een rekening te bedienen, dan kunnen deze kosten aan de klant worden doorgerekend. De klant verbindt zich er toe steeds kennis te nemen van de tarieven vooraleer een dienst te gebruiken. Het tarief van toepassing op elke dienst is dan ook datgene dat van kracht is op de dag dat de dienst verstrekt werd. Creditsaldi genieten niet van een intrest. Debetsaldi kunnen mogelijkerwijze een intrest aangerekend worden. Intresten zijn marktintresten die evolueren met de marktomstandigheden. De juiste intrestvoet is op aanvraag verkrijgbaar. 2.5 Communicatie Alle correspondentie wordt de klant toegestuurd op het (electronisch) adres door hem gespecifieerd op de aanvraag tot rekening-opening. Alle correspondentie die verstuurd wordt onder om het even welke vorm, brief, telegram, koerier, electronisch, telefax of andere, wordt verondersteld aan de klant afgeleverd te zijn onafhankelijk van het feit of de klant deze correspondentie al dan niet effectief gekregen heeft. Telefonische gesprekken met de WH support desk kunnen op band opgenomen worden. U begrijpt dit en stemt hiermee in en erkent eveneens het feit dat ze als bewijsmateriaal gebruikt kunnen worden. Opnames worden systematisch, na redelijk verloop van tijd, gewist. 2.6 Rapportering Behoudens anders overeengekomen verstuurt WH geen papieren uittreksels en orderbevestigingen per post. Alle rapportering, inclusief rekeninghistoriek, rekeningstatus, orderbevestigingen en inloghistoriek, is rechtstreeks beschikbaar via het handelsplatform. 3 ORDERS, MARGIN 3.1 Orders Vooraleer een order wordt uitgevoerd dient het minimum saldo op de klant zijn rekening te staan. Ter bescherming mag WH de klant zijn mogelijkheden beperken om fondsen uit de rekening te halen. Ter bescherming tegen kredietrisico's mag WH, zonder voorafgaande waarschuwing, weigeren orders of instructies geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De klant aanvaardt dat die orders, die naar de mening van WH van deze aard zijn dat ze, door hun buitengewone omvang, aard, kredietrisico of limiet overschrijding, verstorend werken op de kapitaalmarkten, geweigerd of geannuleerd kunnen worden. WH mag ten alle tijde indien zij dit nodig acht, unilateraal beslissen, eventueel zonder voorafgaande waarschuwing, om de klant bijkomende beperkingen op te leggen aangaande risico, limieten, ordergrootte, margin vereisten, omvang van de open posities, aantal rekeningen, enz. De klant begrijpt dat orders, en vooral orders aan marktprijs, niet altijd geannuleerd kunnen worden daar deze orders onderworpen zijn aan onmiddellijke uitvoering en ze als dusdanig reeds uitgevoerd kunnen zijn alvorens het verzoek tot annulering ontvangen of verwerkt is. Indien slechts een gedeeltelijke orderannulering mogelijk was, is de klant gebonden aan het uitgevoerde gedeelte van het order. Alle transacties zijn onderworpen aan de regels en gebruiken van (a) de beurzen of markten waarop ze uitgevoerd worden ❷ en van (b) de clearing organisaties en andere zelfregulerende organismen die een rol spelen in de transactie. Alle transacties zijn eveneens onderworpen aan alle toepasselijke nationale en federale wetten en regelgevingen. De klant neemt alle risico s op zich voortspruitend uit misverstanden wanneer geen duidelijke leesbare, geschreven orderinstructies verschaft werden. 3.2 Margin De beurzen, hun verwante clearing firma s of de depotbank vragen WH om de nodige margin voor uw rekening te verstrekken. Op bepaalde momenten is het mogelijk dat deze organismen de margin vereisten op één of meer van uw open posities opschroeven. WH zal in haar intraday en overnight margin vereisten deze minima steeds respecteren en behoudt zich tevens het recht voor om deze minima desgevallend te verhogen. De klant kan enkel een positie openen indien er voldoende margin op de rekening staat. De klant mag enkel een positie overnight bijhouden indien de vereiste overnight margin op de rekening staat. Indien de klant beslist een overnight positie aan te houden zonder dat hij/zij over de vereiste overnight margin beschikt, ontvangt de klant de volgende morgen een margin call en de positie wordt geheel of gedeeltelijk geliquideerd. De klant die meer dan twee margin calls gedurende een periode van zes maanden ontvangt zal niet meer kunnen genieten van de intraday margin vereisten zodat margin calls vermeden worden. De beslissing door WH om één of meerdere posities te liquideren aan marktprijs kan nooit leiden tot enige aansprakelijkheid voor WH m.b.t. verliezen, gedorven winsten of om het even welke andere nadelige gevolgen. Het voorbehouden recht om unilateraal en zonder voorafgaande communicatie posities te liquideren aan marktprijs kan niet geïnterpreteerd worden als een verplichting vanwege WH om dit te doen. 3.3 Pandrecht en liquidatie Alle contanten, effecten en andere bezittingen op om het even welke WH rekening van de klant, inclusief rekeningen waarin de klant een belang heeft, zijn onderworpen aan een algemeen pandrecht voor het aflossen van al de klant zijn schulden en andere verplichtingen. Deze effecten en andere bezittingen worden door WH als pand gehouden tot de betaling van alle schulden en verplichtingen is geschied. De opheffing van een pand is onderworpen aan de desbetreffende wetgeving. WH behoudt zich het recht voor unilateraal te beslissen welke effecten en/of andere bezittingen ver/gekocht worden om dit pandrecht uit te oefenen. Omstandigheden die mogelijkerwijs de liquidatie van een effectenrekening tot gevolg kunnen hebben zijn ondermeer (maar niet exhaustief): niet-betaling door een klant van de verschuldigde commissies, de niet-levering door een klant van verkochte effecten, klanten die zich failliet verklaarden of tegen dewelke een faillietverklaring is geëist, klanten bij wie een curator is aangesteld, het overlijden van een klant. De klant is aansprakelijk voor alle kosten, commissies en eventuele verliezen voortspruitend uit alle stappen die ondernomen dienen te worden door WH om de effectenrekening te liquideren en eventueel uitstaande orders te annuleren. 4 ELECTRONISCHE DIENSTEN 4.1 Het verschaffen van electronische diensten In de context van deze overeenkomst worden electronische diensten gedefinieerd als eender welk electronisch of interactief produkt of dienst aangeboden door WH, dat prospecten en klanten van WH toelaat: (1) te communiceren met WH of met goedgekeurde dienstenleveranciers, (2) marktinformatie of -prijzen te bekomen van WH of van goedgekeurde dienstenleveranciers, (3) orders te versturen via WH en (4) informatie betreffende de WH diensten en de WH rekening te raadplegen. WH behoudt zich het recht voor deze electronische diensten regelmatig van nieuwigheden te voorzien, bepaalde functionaliteiten te vervangen of af te schaffen en, indien van toepassing, de ene dienst door de andere te vervangen. De klant verklaart dat WH niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor enige vertraging die de klant mocht ondervinden bij het versturen of ontvangen van informatie verzonden via de electronische kanalen die hij zichzelf ter beschikking heeft gesteld.

5 Rek.: Page 3/6 Ondanks de aanzienlijke middelen en inspanningen die WH en andere marktpartijen investeren in de kwaliteit en het continu toegankelijk maken van de electronische diensten is het mogelijk dat een electronische dienst tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, niet beschikbaar is. Het geheel aan marktpartijen en hun aanverwante technologieën over dewelke WH geen directe controle heeft is in beurstransacties groot. Een voorafgaande waarschuwing naar de klant vanwege WH omtrend de komende onbeschikbaarheid van een dienst wordt ten volle nagestreefd maar kan niet gegarandeerd worden. De klant begrijpt dit en gaat ermee akkoord dat alle gebruik van electronische diensten op eigen risico is. De klant verklaart eveneens dat hij als actieve belegger het hoofd koel kan houden mocht een electronische dienst plots onbeschikbaar worden. Klanten met open posities kunnen onmiddellijk de WH support desk via diverse kanalen contacteren. Klanten zonder posities wachten af tot de electronische dienst terug beschikbaar is. 4.2 Paswoorden en veiligheid De klant verklaart hierbij de enige toegelaten gebruiker te zijn van de WH electronische diensten verbonden aan zijn rekening. De klant is volledig aansprakelijk voor de veiligheid, het gebruik en de mededeling aan derden van de gebruikersidentificatie ('user name') en paswoorden. De klant verklaart eveneens alleen en volledig aansprakelijk te zijn voor alle activiteiten, inclusief transacties, voortspruitend uit het gebruik van de gebruikersidentificatie en paswoorden door hemzelf of een (niet) geautoriseerde derde. Een uitzondering hierop is begrepen in artikel 4.7. Grote inspanningen worden geleverd om de veiligheid op topniveau te houden. Application security voor de sever farm die het WH trading platform ondersteund, is gebaseerd op Triple DES (Data Encryption Standard) Encryption voor alle backoffice en interface toepassingen. Dit veiligheidsniveau is momenteel het hoogste veiligheidsniveau dat beschikbaar is voor vennootschappen. De server farm, tenslotte, maakt geen gebruik van IIS, FTP of HTTP om te vermijden dat interet virussen de servers bereiken. 4.3 Informatie en koersen Alle marktinformatie en koersen die aan de klant verschaft worden, worden aan WH geleverd door specialisten of door de beurzen zelf. WH acht deze partijen zeer betrouwbaar. Desalniettemin kan WH de nauwkeurigheid van deze marktinformatie en koersen niet garanderen. WH is daarom niet aansprakelijk voor enig verlies voortspruitend uit het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze marktinformatie en koersen. ALGEMENE VOORWAARDEN - OVEREENKOMST De klant verklaart begrepen te hebben dat alle marktinformatie, koersen en andere inhoud, direct of indirect verkregen via WH, exclusief voor zijn gebruik is en dat deze informatie niet verder verdeeld of gepubliceerd mag worden in om het even welke vorm. 4.4 Buitengewone omstandigheden WH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, direct of indirect van aard, te wijten aan omstandigheden die buiten WH s controle liggen o.a. (niet exhaustief) overheidsrestricties, gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in beurs of markt regelgeving, oorlog, rellen, stakingen, brand, overstromingen, natuurrampen, stroomonderbrekingen, een opschorting der verhandelingen, een stilstand van de beurs of markt, extreme volatiliteit, extreme volumes, diefstal (incl. interne diefstal), verbreking der communicatielijnen en hardware pannes, alsook problemen en onderbrekingen bij tegenpartijen en de depotbank. 4.5 Ontvangst van een order WH is niet verondersteld een instructie, communicatie of order te hebben ontvangen van de klant vooraleer het order met een eigen ordernummer op het WH trading platform verschenen is en vooraleer WH effectief kennis heeft van de instructie of communicatie. De klant verklaart zich akkoord dat WH zich het recht voorbehoudt, unilateraal, orders, geplaatst d.m.v. WH electronische diensten, te verwerpen of te annuleren en dit om eender welke reden, zonder voorafgaande waarschuwing. Orders die reeds een ordernummer hebben gekregen vallen eveneens onder dit artikel. 4.6 Opschorting of annulering De klant verklaart zich akkoord dat WH zich het recht voorbehoudt, unilateraal, de klant zijn/haar toegang tot de WH electronische diensten tijdelijk of definitief op te schorten of te annuleren. Deze opschorting of annulering kan, afhankelijk van de omstandigheden, geïmplementeerd worden zonder voorafgaande waarschuwing. WH zal de klant zo vlug mogelijk schriftelijk ( , fax of brief) op de hoogte brengen van een eventuele opschorting of annulering. Eens deze waarschuwing ontvangen, zal de klant niet meer trachten de electronische diensten te gebruiken vooraleer hij daarvoor schriftelijk toestemming van WH ontvangen heeft. De klant die de WH electronische diensten gebruikt of tracht te gebruiken voor andere doeleinden dan diegenen waarvoor ze ontwerpen werden, hieronder vallen (niet exhaustief) hacking en andere vormen van computerfraude, stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolging. 4.7 Vaststelling van ongeoorloofd gebruik ❷ De klant verbindt zich ertoe, als één der voorwaarden tot het gebruik van de WH electronische diensten, WH onmiddellijk te waarschuwen indien: (1) een order geplaatst via de WH electronische diensten niet verscheen op het WH trading platform, (2) een order werd geplaatst via de WH electronische diensten en geen of een foutieve bevestiging voorkomt op het uittreksel van de volgende dag, (3) een order verschijnt dat u denkt niet geplaatst te hebben, of om het even welk ander foutief bericht en (4) de klant ondervindt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van zijn gebruikersidentificatie en paswoorden verbonden aan zijn rekening. In geval de klant WH niet binnen de 2 uren contacteert wanneer hij één der bovenvermelde gebeurtenissen constateert, verklaart de klant dat WH niet verantwoordelijk of aansprakelijk is t.o.v. de klant - of eender welk ander persoon wiens eis via de klant ontstaatvoor het behandelen, foutief behandelen of verlies van een beursorder. 4.8 Auteursrecht en merkrecht Alle informatie -in de ruimste zin- van het woord zoals teksten, grafieken, downloadbare files, formulieren, software, etc zijn onderworpen aan auteursrechten en zijn het bezit van WH of van derden. De klant verwerft geen rechten op deze informatie. Informatie mag enkel en alleen overgenomen en/of verspreid worden mits voorafgaandelijke, schriftelijke goedkeuring door WH of de rechthebbende derde. Informatie ter beschikking gesteld in een downloadbaar formaat mag vrij gedownload worden. Deze informatie wordt niet het eigendom van de persoon die de download deed. Deze informatie is exclusief voor eigen gebruik en mag niet verder verdeeld worden. De namen, merken en logo s die zichtbaar zijn op de WH electronische diensten zijn het bezit van WH of van derden. Niemand heeft het recht deze namen, merken of logo s te gebruiken in om het even welke vorm voor om het even welke toepassing zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van WH of de rechthebbende derde. 4.9 Informatie door de klant verschaft Alle ongevraagde informatie die u aan WH doet geworden via om het even welk kanaal zal beschouwd worden als nietconfidentieel en vrij van rechten. Deze informatie wordt automatisch eigendom van WH en mag aangewend worden voor om het even welke doeleinden, inclusief commerciële doeleinden, zonder dat er enige compensatie verschuldigd is.

6 Rek.: Page 4/6 Deze risico verklaring is geen exhaustieve opsomming van alle risico s verbonden aan de handel in futures en opties contracten. Gegeven deze risico s is het van belang dat u enkel handelt in deze produkten indien u grondig begrijpt wat de karakteristieken zijn van elk contract en wat het precieze risico is aan hetwelke u zich bloot stelt. Het handelen in futures en opties contracten is niet geschikt voor elke belegger. U moet zelf voorzichtig overwegen, aan de hand van uw eigen kennis, ervaring, objectieven en kapitaal of de handel in futures en/of optie contracten voor u geschikt is. 1. Hefboomeffect De handel in futures wordt gekenmerkt door de hoge risicograad. De initiële marge (dekking) is relatief klein in vergelijking met de nominale waarde van het futures contract. Het hefboomeffect is dus groot. Een kleine beweging in de markt zal proportioneel een veel grotere impact hebben op de rekening. Dit kan uw voordeel maar ook in uw nadeel werken. Het verlies van de gehele initiële marge plus eventueel bijkomende gelden is niet onmogelijk. Indien de markt in uw nadeel evolueert of de depot vereisten voor futures in uw portefeuille verhogen kan u aangesproken worden om op korte termijn bijkomende gelden in uw rekening te deponeren. Indien u deze gelden niet binnen de opgegeven termijn in uw rekening deponeert, dan wordt uw positie geliquideerd en bent u aansprakelijk voor eventuele debetsaldi. 2. Strategieën die het risico verminderen Bepaalde order types (b.v. stop en stop limiet) die als objectief hebben eventuele verliezen tot een bepaalde bedrag te beperkten kunnen soms ontoereikend zijn wanneer de marktomstandigheden de uitvoering van zulke orders niet toelaten. Strategieën die gebruik maken van zogenaamde spreads of straddles kunnen even risicovol zijn als het innemen van de gewone lang of short positie. OPTIES 3. Variabel risico Optietransacties worden gekenmerkt door een hoge risicograad. Alvorens te handelen dient u er zich van te vergewissen dat u een grondige kennis van opties heeft. Bereken de koers tot dewelke uw optieposite moet stijgen om winstgevend te worden. Hou hierbij rekening met de premie en de transactiekosten. De koper van een optie kan de optie uitoefenen of laten vervallen. Het uitoefenen van een optie kan resulteren in een cash afrekening of in de verplichting van de koper van de optie om de onderliggende waarde te (ver)kopen. De koper die de optie laat vervallen zal een totaal verlies lijden gelijk aan de premie vermeerderd met de transactiekosten. De koper die overweegt opties te kopen die ver out of the money zijn moet er rekening mee houden dat de probabiliteit op winst van deze opties uiterst beperkt is. Het schrijven van opties is doorgaans meer risicovol dan het kopen van opties. De premie die de schrijver ontvangt is een vast bedrag. Het potentieel verlies kan een veelvoud zijn van dit bedrag. De schrijver, wanneer de positie in zijn nadeel evolueert, zal aanspreekbaar zijn voor extra marge indien de schrijver beslist de positie desondanks aan te houden. De RISICO INFORMATIE schrijver is ook onderworpen aan het risico dat de koper de optie uitoefent zodat de schrijver verplicht kan zijn af te rekenen in contanten of de onderliggende waarde te kopen of te leveren. Indien de geschreven optie gedekt wordt door een overeenkomstige lange positie in de onderliggende waarde dan kan het risico beperkt zijn. Indien de geschreven optie naakt is, dan kan het risico onbeperkt zijn. RISICO S EIGEN AAN & OPTIES 4. Karakteristieken & voorwaarden v/e contract U dient zich in detail te informeren betreffende de karakteristieken en voorwaarden van de futures en opties op dewelke u wil handelen (o.a. de omstandigheden onder dewelke u de verplichting kan hebben om de onderliggende waarde te leveren of in ontvangst te nemen of, voor opties, de vervaldag en de beperkingen gerelateerd aan de uitoefening). Onder bepaalde omstandigheden kunnen de karakteristieken van een open contract (incl. de uitoefenprijs van opties) door de beurs of door het clearing huis van de beurs gewijzigd worden om de veranderingen in de onderliggende waarde te reflecteren. 5. Beperking/opschorting van notering of koersen Marktomstandigheden (b.v. gebrek aan liquiditeit) en/of verandering in het beursreglement (b.v. opschorting van notering door trading rem of prijslimiet) kunnen er toe bijdragen dat het risico op verlies toeneemt door het onmogelijk maken van transacties. Indien u opties geschreven heeft kan dit uw risico op verlies nog verhogen. Het is mogelijk dat de normale, afgeleide prijsrelatie tussen een futures of een optie contract tijdelijk niet bestaat, bijvoorbeeld wanneer één van beide onderworpen is aan een koerslimiet. Het gebrek aan een prijs voor de onderliggende waarde maakt het zeer moeilijk om de juiste waarde van de derivaten op die onderliggende waarde in te schatten. 6. Cash en financiële produkten in depot U dient zich grondig in te lichten omtrent de bescherming die depots genieten die u gebruikt voor nationale of internationale transacties vooral i.g.v. insolvabiliteit of failliet van de depotbank. Lokale wetten en regelgevingen kunnen het recupereren van depots bemoeilijken. In bepaalde rechtsgebieden worden depots, die specifiek aangeven dat ze uw bezit zijn, samengevoegd voor een pro-rata uitkering moesten er tekorten zijn. 7. Commissies en andere tarieven Voor u orders plaatst dient u zich grondig in te lichten omtrent de commissies, fees en andere tarieven die u verschuldigd zal zijn. Deze kosten beïnvloeden uw netto winst (indien van toepassing) en verhogen uw verlies (indien van toepassing). 8. Transacties in andere rechtsgebieden Transacties op markten in andere rechtsgebieden kunnen de belegger mogelijkerwijs blootstellen aan bijkomende risico s. Deze markten kunnen onderworpen zijn aan wetten of regelgevingen die de bescherming voor de belegger beperken. Voor u orders plaatst dient u zich grondig in te lichten omtrent de wetten en regelgevingen van toepassing op dit soort transacties. Het kan onmogelijk blijken voor uw lokale autoriteit om haar regels toepasbaar te maken in het rechtsgebied waar u transacties doet. ❸ 9. Wisselkoersrisico De winst of het verlies op transacties op contracten die noteren in vreemde valuta (of ze nu noteren op uw lokale markt of niet) kunnen variëren naargelang deze munt in uw munt of een andere munt omgewisseld worden. 10. Electronische trading & order routing systemen Electronische trading en order routing systemen zijn verschillend van de traditionele corbeille en manuele order routing systemen. Ze zijn onderworpen aan een eigen set van regels en reglementen. Deze verschillen van beurs tot beurs. Voor u orders plaatst d.m.v. electronische trading en order routing systemen dient u zich grondig in te lichten omtrent de regels en reglementen die erop van toepassing zijn en dit in functie van de markt en de contracten die u voorziet te verhandelen. Verschillen treden o.a. op in de order matching procedures, de prijzen en procedures omtrent de openings- en sluitingskoers en foute orders. U dient zich ook grondig in te lichten omtrent de voorwaarden onder dewelke u toegang tot zulke systemen kan gegeven en geweigerd worden alsook alle ordertypes die zulke systemen aanvaarden. Al deze gegevens beïnvloeden het risico dat de gebruiker loopt wanneer hij via electronische kanalen handelt. Elk systeem heeft bovendien een eigen risicoprofiel dat afhankelijk is van factoren zoals toegankelijkheid, respons snelheden, veiligheid, etc. 11. Risico s verbonden aan panne Traden d.m.v. een electronisch trading en order routing systemen is ook onderworpen aan risico s m.b.t. technische panne. In geval van technische panne is het mogelijk dat de gebruiker tijdelijk geen toegang heeft tot het systeem zodat nieuwe orders niet kunnen ingegeven worden en/of open orders niet gewijzigd of geannuleerd kunnen worden. Technische panne kan ook tot gevolg hebben dat orders geschrapt worden of in prioriteit geherklasseerd worden. 12. Corbeille en electronische orders in parallel Sommige contracten worden op hetzelfde moment in parallel via electronische systemen en het klassieke corbeille systeem verhandeld. Voor u orders plaatst dient u zich grondig in te lichten omtrent de beursregels die bepalen hoe een order uitgevoerd wordt indien niet wordt aangegeven of het een corbeille of een electronisch order is. 13. Beperking in aansprakelijkheid Beurzen die electronische trading en order routing systemen aanbieden, hebben eventueel speciale regels die hun aansprakelijkheid, die van de brokers, die van de software fabrikanten en de telecommunicatie firma s beperken of uitsluitend. Voor u orders plaatst dient u zich grondig in te lichten omtrent deze beperkingen in aansprakelijkheid. 14. Off-Exchange transacties In sommige rechtsgebieden en onder beperkte omstandigheden is het firma s toegelaten off-exchange transacties te faciliteren. De firma via dewelke u handelt kan als tegenpartij optreden. Het kan moeilijk of onmogelijk zijn een openstaande positie te liquideren, de juiste waarde van een financieel instrument te bepalen of het juiste risico in the schatten. Om deze redenen kunnen off-exchange transacties meer risicovol zijn. Het is eveneens mogelijk dat off-exchange transacties onder een verschillende of beperkte regelgeving vallen. Voor u orders plaatst dient u zich grondig in te lichten omtrent deze specifieke regels en het aanverwante risico.

7 A/c: Page 5/6 CORPORATE BOARD RESOLUTION ❹ / / TO WH SelfInvest SA (WH SelfInvest). The undersigned Corporation, by its President, pursuant to the resolutions, a copy of which, certified by the Secretary, is annexed hereto, hereby authorizes you to open an account in the name of said Corporation; and the undersigned represents that no one other than the undersigned has any interest in such account. The undersigned also encloses herewith your Account Application Form and General Terms and Conditions duly executed on behalf of the Corporation. This authorization shall continue in force until revoked by the undersigned Corporation by a written notice, addressed to you and delivered at your main office. Very truly yours, President's signature I,, being the Secretary of, hereby certify that the annexed resolutions were duly adopted at a meeting of the Board of Directors of said Corporation, duly held on the day of at which a quorum of said Board of Directors was present and acting throughout and that no action has been taken to rescind or amend said resolutions and the same are now in full force and effect. I further certify that each of the following has been duly elected and is now legally holding the office set opposite his name:, President, Vice President, Treasurer, Secretary I further certify that the said Corporation is duly organized and existing and has the power to take the action called for by the resolutions annexed hereto. IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto affixed my hand this day of, 20 Seal Secretary s signature CERTIFIED COPY OF CERTAIN RESOLUTIONS ADOPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS WHEREBY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF TRADING ACCOUNTS HAVE BEEN AUTHORIZED RESOLVED. FIRST: That the President or any Vice President of this Corporation, or or be and they hereby are, and each of them hereby is, authorized and empowered, for and on behalf of this corporation (herein called the "Corporation"), to establish and maintain one or more accounts, which may be margin accounts, with WH SelfInvest SA (herein called WH ) for the purpose of purchasing, investing in, or otherwise acquiring, selling (including short-sales), possessing, transferring, exchanging, pledging, or otherwise disposing of, or turning to account of, or realizing upon, and generally dealing in and with (a)* any and all forms of securities including, but not by way of limitation, shares, stocks, bonds, debentures, notes, scrip, participation certificates, rights to subscribe, options, warrants, certificates of deposit, mortgages, chooses in action, evidences of indebtedness, commercial paper, certificates, of indebtedness and certificates of interest of any and every kind and nature whatsoever, secured or unsecured, whether represented by trust, participating and/or other certificates or otherwise; and (b)* any and all commodities and/or contracts for the future delivery thereof, whether represented by trust, participating and/or other certificates or otherwise. The fullest authority at all times with respect to any such commitment or with respect to any transaction deemed by any of the said officers and/or agents to be proper in connection therewith is hereby conferred, including authority (without limiting the generality of the foregoing) to give written or oral instructions to WH with respect to said transactions; to borrow money and securities and if transactions in commodities are authorized hereby to borrow commodities and/or future contracts in commodities, and to borrow such money, securities, commodities and/or future contracts in commodities from or through WH, and to secure repayment thereof with the property of the Corporation; to bind and obligate the Corporation to and for the carrying out of any contract, arrangement, or transaction, which shall be entered into by any such officer and/or agent for and on behalf of the Corporation with or through WH; to pay in cash or by checks and/or drafts drawn upon the funds of the Corporation such sums as may be necessary in connection with any of the said accounts; to deliver securities, contracts and/or commodity futures to WH; to order the transfer or delivery thereof to any other person whatsoever, and/or to order the transfer of record of any securities, or contracts, or titles, to any name selected by any of the said officers or agents; to affix the corporate seal to any documents or agreements, or otherwise; to endorse any securities and/or contracts in order to pass title thereto; to direct the sale or exercise of any rights with respect to any securities; to sign for the Corporation all releases, powers of attorney and/or other documents in connection with any such account, and to agree to any terms or conditions to control any such account; to direct WH to surrender any securities to the proper agent or party for the purpose of effecting any exchange or conversion, or for the purpose of deposit with any protective or similar committee, or otherwise; to accept delivery of any securities, contracts and/or commodity futures; to appoint any other person or persons to do any and all things which any of the said officers and/or agents is hereby empowered to do, and generally to do and take all action necessary in connection with the account, or considered desirable by such officer and/or agent with respect thereto. SECOND: That WH may deal with any and all of the persons directly or indirectly by the foregoing resolution empowered, as though they were dealing with the Corporation directly. THIRD: That the Secretary of the Corporation be and he hereby is authorized, empowered and directed to certify, under the seal of the Corporation, or otherwise, to WH: (a) a true copy of these resolutions; (b)specimen signatures of each and every person by these resolutions empowered; (c) a certificate (which, if required by WH, shall be supported by an opinion of the general counsel of the Corporation, or other counsel satisfactory to WH) that the Corporation is duly organized and existing, that its charter empowers it to transact the business by these resolutions defined, and that no limitation has been imposed upon such powers by the By-Laws or otherwise. * Note: If either (a) or (b) in the first paragraph is not applicable please strike out the inapplicable part. FOURTH: That WH may rely upon any certification given in accordance with these resolutions, as continuing fully effective unless and until WH shall receive due written notice of a change in or the rescission of the authority so evidenced and the dispatch or receipt of any other form of notice shall not constitute a waiver of this provision, nor shall the fact that any person hereby empowered ceases to be an officer of the Corporation, or becomes an officer under some other title, in any way affect the powers hereby conferred. The failure to supply any specimen signature shall not invalidate any transaction if the transaction is in accordance with authority actually granted. FIFTH: That in the event of any change in the office or powers of persons hereby empowered, the Secretary shall certify such changes to WH in writing in the manner herein above provided, which notification, when received, shall be adequate both to terminate the powers of the person theretofore authorized, and to empower the persons thereby substituted. SIXTH: That the foregoing resolutions and the certificates actually furnished to WH by the Secretary of the Corporation pursuant thereto, be and they hereby are made irrevocable until written notice of the revocation thereof shall have been received by WH.

8 Rek. Page 6/6 SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN Enkel in te vullen indien u het WHS FutureStation of het WHS ChartNet platform wil gebruiken ❺ Deze specifieke algemene voorwaarden dienen ondertekend te worden door die WH SelfInvest rekeninghouders die gebruik willen maken van het WHS FutureStation of het WHS ChartNet trading platform. Deze specifieke algemene voorwaarden zijn bijkomend. Ze vervangen niet de standaard algemene voorwaarden voor het openen van een futures rekening tenzij daar waar dit specifiek wordt aangegeven. 1 Automatisering Het automatisch genereren en versturen van beursorders d.m.v. een programma trading platform vereist een complexe technologische infrastructuur (PC stabiliteit, telecom,...) waar alle componenten feilloos moeten functioneren. Het merendeel van deze componenten ligt buiten de controlesfeer van WHS. WH Sverwerpt dan ook alle aansprakelijkheid voor eventuele problemen voortvloeiend uit het niet feilloos functioneren van componenten die buiten de WHS controlesfeer liggen. Het is ten sterkste aangeraden dat gebruikers continu de orders observeren die ze d.m.v. het trading platform genereren en versturen. 2 Conditionele orders Zoals elk programma trading platform laten de platformen conditionele orders toe. D.w.z. dat het mogelijk is gelijktijdig meerdere orders met verschillende criteria in te geven op dezelfde future. Bijvoorbeeld een bracket order. Na uitvoering van één van de orders worden de andere orders geannuleerd. De gebruiker die echter de limieten en/of stops van zijn conditionele orders dicht bij elkaar legt, stelt zich bloot aan de mogelijkheid dat meer dan één van zijn conditionele orders uitgevoerd wordt. Dit zijn geldige orders die voor rekening van de klant blijven. De klant begrijpt dit en gaat ermee akkoord. 3 Abonnement Deze trading platformen worden ter beschikking gesteld op basis van een maandabonnement. Het abonnementsgeld is maandelijks aan het begin van de maand verschuldigd. Abonnementen worden automatisch geactiveerd wanneer de gebruiker zijn rekening spijst. Een volledig maandabonnement is dan verschuldigd. Een pro rata maandabonnement is niet mogelijk. De gebruiker die zijn platform pas wil activeren de eerste dag van de maand dient dit schriftelijk ( , fax, brief) aan WHS te melden. De gebruiker die deze specifieke voorwaarden ondertekent, gaat ermee akkoord dat het abonnementsgeld maandelijks rechtstreeks gedebiteerd wordt van zijn WH rekening. Het is een abonnement. Zelfs indien de gebruiker geen of beperkt gebruik maakt van de dienst is het abonnementsgeld toch verschuldigd. De gebruiker heeft het recht zijn abonnement (tijdelijk) op te zeggen. Dit verzoek dient schriftelijk ( , fax of brief) aan WHS overgemaakt te worden en dit niet later dan de 25 ste dag van de maand. Indien geen verzoek tot opzegging ontvangen werd, zal het abonnement elke maand automatisch voor een bijkomende maand verlengd worden. De gebruiker die beslist zijn abonnement op te zeggen in de loop van de maand kan geen beroep doen op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. Het abonnement met historieken beslaat twintig van de meest verhandelde futures. Deze lijst van twintig futures wordt door WHS bepaald en kan ten gepaste tijde, zonder voorafgaand akkoord van de gebruiker, aangepast worden. Het WHS FutureStation trading platform en het WHS ChartNet trading platform kunnen niet in parallel gebruikt worden met het gratis WHS Futures trading platform. 4 Taal De gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat WHS FutureStation en de optionele modules enkel beschikbaar zijn in de Engelse taal. De gebruiker heeft de beschikking over support in vier talen (Engels, Frans, Nederlands, Duits). Een exhaustieve handleiding is enkel beschikbaar in de Engelse taal. De gebruiker heeft de beschikking over een elementaire, niet-exhaustieve handleiding in drie talen (Frans, Nederlands, Duits). Het WHS ChartNet programma en bijhorende handleiding is in de Nederlandse taal beschikbaar. 5 Keuze platform Ondergetekende kiest: WHS FutureStation WHS FutureStation MET INTRADAY historische data* WHS FutureStation MET historische data** * historieken van de dag vanaf de opening ** jaren historieken van de 20 meest verhandelde futures Ondergetekende kiest bijkomend module(s): Module TradingSystem Module Express programmatie WHS ChartNet WHS ChartNet

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen? Gelieve de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen aan: Eenvoudig actief beleggen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Nadere informatie

Informatiepagina Een trading rekening openen

Informatiepagina Een trading rekening openen Eenvoudig actief beleggen Aanvraag sturen naar: WH SelfInvest Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Informatiepagina Een trading rekening openen Deze aanvraag tot rekening-opening bevat 3 documenten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s)

Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s) Financiële contracten ter verrekening van verschillen oftewel Contracts For Differences (CFD s) Waarschuwing: CFD s zijn speculatieve financiële instrumenten eventueel met hefboom die kunnen leiden tot

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE KENMERKEN EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Keytrade Keytrade Bank Bank Luxembourg S.A. - S.A. Financiele - www.keytradebank.lu Conditions Instrumenten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijke kapitaal,

Nadere informatie

INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV.

INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV. INTERACTIVE BROKERS (UK) LIMITED CLIËNTENOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL BV. Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Interactive Brokers (UK) Limited Customer

Nadere informatie

Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage

Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage Meestgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD)

PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) PROSPECTUS CONTRACTS FOR DIFFERENCE (CFD) Waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledig en zelfs een groter verlies dan het oorspronkelijk belegde

Nadere informatie

LYNX OPENINGS FORMULIER

LYNX OPENINGS FORMULIER LYNX OPENINGS FORMULIER OPENINGSINSTRUCTIES De minimum leeftijd om een rekening te openen is 18 jaar. Lynx heeft ook een minimum eerst te storten bedrag gesteld. De minimale initiële storting is EUR 3.500.

Nadere informatie

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing:

Prospectus. Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences. Risico waarschuwing: Prospectus Verhandelen en aanbieden van Contract For Differences Risico waarschuwing: CFD s zijn speculatieve producten. CFD s kunnen namelijk verhandeld worden met een hefboomeffect dat een aanzienlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

PROSPECTUS SPOT FORWARD OPTIONS FOREIGN EXCHANGE (FOREX)

PROSPECTUS SPOT FORWARD OPTIONS FOREIGN EXCHANGE (FOREX) PROSPECTUS SPOT FORWARD OPTIONS FOREIGN EXCHANGE (FOREX) Waarschuwing: Financiële instrumenten deviezen (Forex) zijn speculatieve producten met hefboomwerking die kunnen leiden tot een volledige en zelfs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Risico Waarschuwing

ALGEMENE VOORWAARDEN. Risico Waarschuwing ALGEMENE VOORWAARDEN Risico Waarschuwing (a) Vreemde Valuta handel en CFD s bij GKFX Financial Services Ltd zijn allemaal margehandel producten. Daarom dragen zij inherent een hoge mate van risico vergeleken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4

INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN...... 4 1. BEDRIJFSINFORMATIE... 4 2. DEFINITIES EN INLEIDING... 4 3. REKENING OPENEN... 4 4. WERKING VAN DE DIENSTVERLENING... 5 5. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 6. SOORTEN

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier Vermogensbeheer, hierna (indien van toepassing gezamenlijk)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN (laatste wijziging : 27/09/2007)

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN (laatste wijziging : 27/09/2007) ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN (laatste wijziging : 27/09/2007) 1 ALGEMENE BEPALINGEN....4 1.1 Inleiding....4 1.1.1 Toepassingsgebied....4 1.1.2 Inwerkingtreding....4 1.1.3 Wijzigingen....4 1.2

Nadere informatie

Valutahandel oftewel Foreign exchange (Forex)

Valutahandel oftewel Foreign exchange (Forex) Valutahandel oftewel Foreign exchange (Forex) Versie 03/2012 1 1. FOREX EEN OVERZICHT Valuta oftewel forex kunnen verhandeld worden als spot forex contract of als CFD forex contract. In beide gevallen

Nadere informatie

PC banking Business. Algemene voorwaarden

PC banking Business. Algemene voorwaarden PC banking Business Algemene voorwaarden BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0403.199.702, tel.: 02 762 60 00 F04096N 16/07/2015 1/23 ALGEMEEN KADER I. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015)

Algemene Voorwaarden. - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) Algemene Voorwaarden - 30 juni 2015 - (geldig vanaf 1 ste augustus 2015) 1 Inhoudsopgave 1. Vergunning... 5 2. Toepassingsgebied... 5 3. Identificatie van de cliënt en van diens rechts- en fiscaal statuut...

Nadere informatie

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities

Inhoud ******************************************************************************************************** Definities Pagina 1/28 Inhoud A. Algemene bepalingen... 2 A.1. Het openen van een rekening... 2 De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat de Bank alle informatie over het fiscale statuut van de Klant en/of zijn fiscale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Belangrijk: Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Engelse taal en vertaald naar het Nederlands. De contractuele relatie tussen U en AYONDO MARKETS is vastgelegd in de engelstalige Algemene Voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking

Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden Commercial Banking 1 Commercial Banking Algemene Bankvoorwaarden ABN AMRO Bank nv I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepassingsgebied a. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS,

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 -

Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Algemeen Reglement van de Verrichtingen - 1 - Dit Algemeen Reglement van de Verrichtingen, versie d.d. 01/01/2015 vervangt alle voorgaande algemene reglementen. De nieuwe versie van dit reglement is vanaf

Nadere informatie