Hoe een «Futures» rekening openen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe een «Futures» rekening openen?"

Transcriptie

1 Eenvoudig actief beleggen Hoe een «Futures» rekening openen? Formulieren 1 tot 4 zijn noodzakelijk voor het openen van een vennootschaps rekening. Waar een staat dient u informatie te verschaffen en/of een handtekening te plaatsen. ❶ Aanvraag tot rekening-opening Gelieve dit formulier duidelijk leesbaar in te vullen en alle vragen te beantwoorden. Alle informatie wordt als vertrouwelijk behandeld. Enkel indien alle vragen beantwoord werden, mogen we overgaan tot het openen van de rekening. ❷ Algemene voorwaarden Gelieve de algemene voorwaarden aandachtig te lezen en te ondertekenen. ❸ Risico verklaring Door het ondertekenen van deze risico verklaring bevestigt u dat u alle risico s betreffende actief beleggen begrijpt en aanvaardt. ❹ Vennootschaps overeenkomst Dit formulier moet ingevuld worden door de voorzitter en de secretaris van de vennootschap. ❺ Specifieke voorwaarden voor platformen met abonnement U dient dit formulier enkel in te vullen indien u één van de betalende trading platformen wenst te gebruiken. Een photocopie van uw paspoort of identiteitskaart Indien u de rekening wenst te openen per correspondentie dient u een gecertificeerde photocopie (gemeentehuis, politie of notaris) van uw paspoort of identiteitskaart mee te sturen. Een uittreksel uit het bevolkingsregister is ook aanvaardbaar. Indien u de rekening ten kantore opent, is deze gecertificeerde photocopie niet vereist. Een photocopie van de statuten van de vennootschap. De volgende stap? Uw aanvraag tot rekening-opening wordt de dag van ontvangst verwerkt. U ontvangt per post uw nieuw rekeningnummer alsook de instructies die u nodig heeft om uw rekening te spijzen. Na ontvangst van deze brief heeft U 4 weken de tijd om uw rekening te spijzen. Van zodra uw rekening gespijsd is ontvangt u paswoorden om uw trading platform te openen. De realtime quotes worden onmiddellijk geactiveerd en u krijgt toegang tot de WH SelfInvest trading signalen alsook alle andere gratis diensten. Vragen? of

2 WH SELFINVEST Futures ACCOUNT APPLICATION / AANVRAAG TOT REKENING-OPENING KONTOERÖFFNUNGSANTRAG / DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE For Company use only Account N Approved by CORPORATION PRESIDENT OF CORPORATION ❶ Surname Naam Name Nom First name, initials Voornaam, initialen Vorname, Inizialen Prénom, initiales of birth Geboortedatum Geburtsdatum de naissance D/M/Y D/M/J T/M/J J/M/Y Nationality Nationaliteit Staatsbürgerschaft Nationalité Marital status Burgerlijke stand Zivilstand Etat civil Single Ongehuwd Ledig Célibataire Married Gehuwd Verheiratet Marié(e) Divorced / Widow(er) Gescheiden / Wed. Geschieden / Verwitwet Divorcé(e) / Veuf(ve) Single Ongehuwd Ledig Célibataire Married Gehuwd Verheiratet Marié(e) Divorced / Widow(er) Gescheiden / Wed. Geschieden / Verwitwet Divorcé(e) / Veuf(ve) Profession Beroep Tätigkeit Profession Permanent address Adres Privatadresse Adresse permanente Country Land - Pays Mailing address Postadres Postadresse Adresse postale Country Land - Pays WH SELFINVEST SA WH SELFINVEST SA 11 BD G-D CHARLOTTE 11 BD G-D CHARLOTTE L-1331 LUXEMBOURG L-1331 LUXEMBOURG Tel day, dag, Tag, jour Tel evening, avond, Abend Fax Gross annual income Jaarlijks brutto-inkomen Brutto Jahreseinkommen Revenu brut annuel < 40, , ,000 > 120,000 Net worth (excluding family residence) Patrimonium (excl. gezinswoning) Vermögen (ohne Familienwohnsitz) Patrimoine (sans la résidence familiale) Number of trades per month Aantal transacties per maand Transaktionen pro Monat Nombres d'opérations par mois < 40, , ,000 > 240,000 I intend to use my account for day trading activities Ik gebruik deze rekening voor day trade activiteiten Ich beabsichtige, mein Konto für Daytrading Aktivtäten zu nutzen Je compte utiliser mon compte pour du day trading Yes Ja Ja Oui I acknowledge that I have read, understood, and agreed to the terms set forth in this Account Application and the General Terms and Conditions. In particular I agree to articles 1.2, 1.3, 1.12, 1.13, Ondergetekende verklaart deze Aanvraag tot Rekening-Opening en de Algemene Voorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben. In het bijzonder aanvaard ik artikels 1.2, 1.3, 1.12, 1.13, Where did you see our ADVERTISEMENT? < > 200 Source of funds Bron van uw vermogen Quelle des Vermögens Source des fonds No Nee Nein Non Average trade size Gemiddelde transactie grootte Durchschnittliche Transaktionsgrösse Taille moyenne des opérations < 5 lots 5 20 lots lots > 50 lots Salary, salaris, Gehalt, salaire Inheritance, erfenis, Erbschaft, héritage Other, andere, sonst, autre : Number of years investing in securities Aantal jaren ervaring als belegger Jahren Trading Erfahrung Nombre d'années passées à investir Futures Stocks Options Ich bestätige, dass ich die Geschäftsbedingungen erhalten habe und die darin aufgeführten Regelungen und Bedingungen gelesen und verstanden habe und als verbindlich anerkenne. Insbesonderes akzeptiere ich Art. 1.2, 1.3, 1.12, 1.13, Je reconnais avoir lu, compris et accepté les conditions présentes sur la Demande d'ouverture de Compte et les Conditions Générales. J'accepte en particulier les articles 1.2, 1.3, 1.12, 1.13, 1.15.

3 Rek.: Page 1/6 1 ALGEMEEN 1.1 Toepassingsdomein Deze overeenkomst, die overeenkomstig Artikel 1.10 voor wijziging vatbaar is, bevat belangrijke informatie betreffende uw forex rekening bij WH SelfInvest NV ( WH ), Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 11, L 1331 Luxemburg. Deze overeenkomst bevat alle noodzakelijke voorwaarden waartoe u ( de klant, hij ) zich akkoord verklaart bij het ondertekenen van deze documenten. WH heeft een broker licentie (lic.nr ) en een commissionaire licentie (lic.nr ). WH heeft MF Global Ltd, Sugar Quay, Lower Thames Street, London EC3R 6DU aangewezen om de clearing en het depot van de individuele futures klantenrekeningen waar te nemen. WH is lid van l Association pour la garantie des dépôts Luxembourg (AGDL). Na aanvaarding van uw aanvraag tot rekening-opening zal WH optreden als uw tussenpersoon die, énkel na een instructie van uwentewege, futures of opties voor uw rekening aan- of verkoopt. WH geeft geen investeringsadvies, juridisch advies of fiscaal advies betreffende de geschiktheid of het rendement van specifieke financiële produkten. Indien u advies nodig heeft betreffende uw investeringen dient u een gekwalificeerd persoon te raadplegen. Alle informatie door WH verstrekt, wordt verstrekt met de beste bedoelingen en op een zo-goedmogelijk basis. Deze informatie is enkel voor eigen gebruik van de klant. De klant zal altijd de nauwkeurigheid van de informatie nagaan aan de hand van betrouwbare bronnen. WH, haar werknemers en haar aanverwante bedrijven kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor enige beslissing door u genomen op basis van informatie die door WH verschaft werd. WH is niet verplicht klanten te waarschuwen indien hun effectenrekening buitensporige marktverliezen lijdt. 1.2 Taken van de klant De klant verklaart dat alvorens een order te plaatsen op het WH trading platform hij: (a) zich in detail heeft geïnformeerd betreffende alle wetten, regels, procedures en gebruiken die van toepassing zijn in de financiële markten, (b) meer dan een minimum aan vaardigheden betreffende actieve beleggerstechnieken bezit, (c) alle FAQ, handleidingen en gidsen die WH ter beschikking stelt grondig gelezen heeft en steeds alle nieuwe versies grondig zal lezen, (d) zich voorafgaandelijk grondig verdiept heeft in alle functionaliteiten van het WH trading platform, (e) een uitstekende kennis heeft van alle courante order types markt, limiet en stop en deze correct kan gebruiken, (f) de contract details punt, tick, tick waarde,... van de belangrijkste futures kent en begrijpt, (g) een futures rekeninguittreksel kan lezen en begrijpt, (h) dat de gebruikte hardware, software en connectiviteit voldoet aan de minimum vereisten gespecifiëerd door WH. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat in sommige gevallen een FAQ, handleiding of gids niet noodzakelijk beschikbaar is in zijn moedertaal. Indien dit een probleem is voor de klant dan verklaart de klant dat hij eerst de WH support desk zal contacteren met al zijn vragen alvorens een order te plaatsen op het WH trading platform. WH is niet verplicht een opleiding of begeleiding te verstrekken betreffende het gebruik van het WH trading platform en de andere electronische diensten. Indien WH beslist training of begeleiding te verstrekken dan is dit op vrijwillige basis en op risico van de klant. In geen geval kan WH aansprakelijk gesteld worden voor (in)directe verliezen voortspruitend uit (a) foutief gebruik door de klant van het WH trading platform en haar andere electronische diensten of (b) een gebrek aan kennis -zoals hoger beschreven in dit artikel- vanwege de klant. De klant verklaart dat hij er zich van bewust is dat in geval het WH trading platform niet beschikbaar is, hij orders kan plaatsen via de WH support desk ( uur CET) d.m.v. telefoon, fax of , op eigen risico. De klant verklaart dat hij bekend is met de kenmerken van de CAC40 future en de handel van deze future op de Globex ( uur CET) en dat hij de WHS uw dagelijkse ALGEMENE VOORWAARDEN - OVEREENKOMST overzicht lezen gelezen heeft en weet wat te doen indien een positie op deze future geopend werd voor u en gesloten werd na u. 1.3 Etiquette De WH support desk medewerkers zullen elke vraag van de klant met de nodige snelheid en aandacht behandelen. De WH support desk medewerkers zijn bekwaam, beleefd en steeds professioneel in hun interacties met de klant. WH verwacht dat de klant op elk moment een gelijkaardig niveau van beleefdheid en professionalisme in zijn interacties zal tonen. Alle vormen van communicatie (telefoon, fax, , etc) die niet voldoen aan dit niveau zullen NIET behandeld worden door de WH medewerkers. Hieronder vallen ondermeer communicaties die racistisch, seksistisch, beledigend, obsceen, onbeleefd, ongeschikt sarcastisch van aard zijn alsook alle inhoud die duidelijk niet van goede wil getuigt. 1.4 Toezicht De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij onmiddellijk contact moet opnemen met de WH support desk in geval hij denkt eigenaardigheden -ongeacht of deze in het nadeel of het voordeel van de klant zijn- te constateren op het WH trading platform of in de rapportering. Onder eigenaardigheden vallen ondermeer (niet exhaustief): foutieve orders, ontbrekende orders, dubbele orders of onjuiste posities. De klant verbindt zich er toe om maximaal 24 uur na het plaatsen van een order de rapportering aan eigen controle te onderwerpen. De klant verbindt zich ertoe alle onregelmatigheden zo snel mogelijk aan WH te melden en dit ten laatste 48 uur na ontvangst van de informatie. Ontvangst is het moment vanaf wanneer de rapportering electronisch beschikbaar is via het handelsplatform. Indien de klant geen melding doet binnen de 48 uur verklaart hij zich automatisch akkoord met alle rapportering. Indien de klant binnen de 48 uur melding doet van enige onregelmatigheid en deze onregelmatigheid is integraal veroorzaakt door WH dan zal WH de rekening crediteren. De klant verklaart dat hij geen orders plaatst of ingrijpt op enigerlei manier vooraleer de WH support desk gecontacteerd te hebben en met een WH medewerker een actieplan afgesproken werd. Indien de klant ingrijpt zonder of voor de WH support desk te contacteren en een actieplan af te spreken dan is hij alleen en volledig verantwoordelijk voor mogelijke (in)directe schade en/of verliezen. In alle gevallen waar WH aansprakelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid beperkt tot de rechtstreekse schade die het gevolg is van een directe fout van WH. WH kan niet aansprakelijk gesteld worden voor o.m. (niet exhaustief) onrechtstreekse schade, verlies van inkomsten of reputatieve schade. WH is er niet toe gebonden het verlies te vergoeden van een kans om winst te maken of een verlies te voorkomen. De klant geeft aan WH volmacht om zonder voorafgaande toestemming en communicatie fouten in de rekening van de klant te corrigeren of tegen te boeken o.m. (maar niet exhaustief) dubbele boekingen of te kleine debitering. 1.5 Verantwoordelijkheid betreffende bepaalde effecten Sommige effecten geven de houder bepaalde rechten die mogelijk kunnen vervallen indien de houder niet de nodige stappen onderneemt, vaak binnen een bepaalde tijdsduur. Ondermeer, maar niet exhaustief: opties, futures en andere afgeleide produkten op een onderliggende waarde die onderworpen is aan een ruil- of aankoopbod. De klant verklaart hierbij verantwoordelijk te zijn zich op de hoogte te houden van alle rechten en termijnen verbonden aan de effecten die in de portefeuille worden aangehouden. WH is niet verplicht de klant te informeren betreffende de nabijheid van vervaldagen of terugbetalingsdagen. WH is eveneens niet verplicht enig initiatief ten behoeve van de klant te ondernemen, tenzij daartoe een specifieke instructie ontvangen wordt of tenzij dit vereist is bij wet of regelgeving uitgevaardigd door een wetgevende instantie. Indien de klant effecten bezit die in aanmerking komen voor vervroegde aflossing d.m.v. lottrekking, verklaart de klant zich bereid te participeren in een trekking door het lot volgens de regels en gewoonten van de beurs of markt waarop deze effecten verhandeld worden. ❷ WHS zal futures posities niet automatisch doorrollen. Elke vraag hieromtrent dient de WH support desk te bereiken minstens één week voor de vervaldag. 1.6 Nalatenschap van de klant De klant verklaart hierbij dat deze overeenkomst en alle artikels erin vervat eveneens bindend zullen zijn voor zijn erfgenamen, beheerders of volmachtdragers. 1.7 Overdraagbaarheid De klant gaat hierbij akkoord dat deze overeenkomst overdraagbaar is ten voordele van WH, hun opvolgers of aangewezen personen. WH mag de rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst overdragen aan om het even welk van hun filialen of dochterondernemingen of aan om het even welke andere wettelijke entiteit na notificatie aan de klant. 1.8 Gemeenschappelijke rekeningen In geval er meerdere rekeninghouders aan een rekening verbonden zijn, is elke rekeninghouder hoofdelijk en individueel aansprakelijk voor alle verplichtingen voortspruitend uit deze overeenkomst. Iedere gemeenschappelijke rekeninghouder, ook diegene die alleen handelt en geen voorafgaand overleg met zijn mede gemeenschappelijke rekeninghouder(s) pleegt, heeft het recht met WH alle handelingen te stellen. WH zal alle instructies van een gemeenschappelijke rekeninghouder uitvoeren en is niet verantwoordelijk om te oordelen over het doel of het nut van om het even welke handeling gesteld door een gemeenschappelijke rekeninghouder. De enige uitzondering op deze bepaling zijn uitgaande transfers. WH zal slechts overgaan tot het uitvoeren van een uitgaande transfer indien elke rekeninghouder de instructie ondertekend heeft. WH behoudt zich het recht voor, indien WH dit noodzakelijk acht, om ook in andere gevallen alle gemeenschappelijke rekeninghouders om schriftelijke instructies te vragen. Alle communicatie die wordt verstuurd naar één gemeenschappelijke rekeninghouder zal worden beschouwd als verstuurd aan alle andere gemeenschappelijke rekeninghouders. In geval van beslag door een officiële instantie of een andere schuldeisende derde zal WH ervan uitgaan dat alle tegoeden in gelijke hoofdelijke delen toebehoren aan elk van de rekeninghouders. WH moet en zal zich niet informeren omtrent eventuele onderlinge akkoorden tussen de gemeenschappelijke rekeninghouders. 1.9 Integraliteit van de overeenkomst Deze overeenkomst bevat het geheel der algemene voorwaarden betreffende de diensten die het onderwerp uitmaken van deze overeenkomst. Indien een artikel uit deze overeenkomst onbestaand, ontoepasbaar of ongeldig wordt door wet, regel, administratief order, of gerechtelijke beslissing dan zal dit feit de geldigheid van deze overeenkomst en de resterende artikels niet aantasten Wijziging van de voorwaarden Deze algemene bepalingen alsook de tariefstructuur kunnen door WH gewijzigd worden. Eventuele wijzigingen zullen aan de klant bekendgemaakt worden. De meest recente versie van de algemene bepalingen en de tariefstructuur zijn steeds ter beschikking van de klant op de internetsite of op aanvraag. Tenzij anders vermeld, zullen alle wijzigingen van kracht zijn na bekendmaking. Indien de klant binnen de 10 werkdagen geen schriftelijk verzet aantekent, betekent dit dat de klant akkoord gaat met de wijzigingen. Indien de klant gebruikt maakt van de WH diensten voor verzet aan te tekenen, betekent dit ontegensprekelijk dat de klant akkoord is met de wijzigingen en er zich aan verbindt Voorafgaande goedkeuring Deze overeenkomst is van kracht na de goedkeuring door WH van de klant zijn aanvraag tot rekening-opening. WH behoudt zich het recht voor de aanvraag tot rekening-opening te weigeren Opzeggen van de overeenkomst Beide partijen, WH en de klant, behouden zich het recht voor de overeenkomst op te zeggen en de rekening te sluiten, schriftelijk, om het even wanneer en om het even welke reden. Opzegging doet geen afbreuk aan de afwikkeling van de lopende verrichtingen. Na opzegging en sluiting blijft de klant aansprakelijk voor eventuele debetsaldi en andere tekorten of onregelmatigheden. De klant verbindt zich ertoe WH te

4 Rek.: Page 2/6 vergoeden voor de kosten verbonden aan het innen van deze debetsaldi, tekorten en onregelmatigheden, inclusief, tot een redelijk bedrag, alle gerechtelijke kosten en kosten voor juridisch advies. Bij gebrek aan duidelijke richtlijnen vanwege de klant met betrekking tot de beschikbaarstelling van een eventueel creditsaldo binnen een redelijke termijn na opzegging zal WH zelf en zonder voorafgaandelijk akkoord de manier bepalen waarop het creditsaldo, op risico van de klant, aan de klant terugbezorgd zal worden Geldend recht Deze overeenkomst en algemene bepalingen alsook alle rechten en verplichtingen die eruit voortspruiten zijn onderworpen aan het Luxemburgs recht. De klant onderwerpt zich exclusief en zonder uitzondering aan het Luxemburgs recht. WH behoudt zich echter het recht voor om ook stappen te ondernemen tegen de klant in om het even welke rechtbank van om het even welk land om zich te beschermen Fiscaal De klant erkent dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is zich conform het geldende recht van zijn fiscale zetel te gedragen. Elke belasting verschuldigd uit het gebruik van de diensten van WH zijn volledig de verantwoordelijkheid en ten laste van de klant. 2 REKENING, DIENSTEN, TARIEVEN 2.1 Nauwkeurigheid van de informatie De rekeningaanvrager verklaart hierbij dat alle informatie vermeld in de aanvraag tot rekening-opening oprecht en correct is en dat niemand anders buiten de rekeningaanvrager een belang heeft in de rekening. De rekeningaanvrager verklaart eveneens dat al de tegoeden die op zijn rekening overgemaakt zullen worden afkomstig zijn, of zullen zijn, van een legale activiteit en dat de rekening niet gebruikt wordt voor het witwassen van geld. De klant verbindt zich ertoe binnen de 30 dagen WH schriftelijk op de hoogte te brengen van alle veranderingen in de informatie die verstrekt werd op de aanvraag tot rekeningopening. WH kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen ten gevolge van de klant zijn nalatigheid in het schriftelijk communiceren van informatie veranderingen. De klant zal op eigen initiatief WH voorzien van een nieuwe kopie van zijn identiteitskaart of paspoort wanneer de versie die voorgelegd werd bij de rekening-aanvraag vervallen is. 2.2 Specimen van de handtekening De handtekening van de klant zoals door hem/haar geplaatst op de eerste pagina van de aanvraag tot rekening-opening zal door WH gebruikt worden als specimen. WH mag zich uitsluitend baseren op dit specimen. Dit geldt evenzeer voor rechtspersonen. WH kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor frauduleus gebruik van de handtekening van de klant onafhankelijk van het feit of de handtekening echt of een vervalsing is. Indien WH dit frauduleus gebruik van de handtekening van de klant niet ontdekt en instructies uitvoert gebaseerd op de handtekening van de klant, dan is WH, tenzij in geval van grove nalatigheid, vrij van elke verplichting om activa terug te betalen of eventuele verliezen goed te maken. 2.3 De rekening spijzen Ter bestrijding van witwaspraktijken zal WH enkel inkomende gelden aanvaarden via Banque de Luxembourg en enkel indien de begeleidende transferinstructies duidelijk de naam en het rekeningnummer van de begunstigde bevatten. Alle transfers waarin deze informatie ontbreekt of onnauwkeurig is, zullen systematisch teruggestuurd worden. Transfers waarvan de begunstigde niet bekend is bij WH, zullen eveneens systematisch teruggestuurd worden. De klant begrijpt en gaat ermee akkoord dat (a) WH niet verantwoordelijk is voor enige vertraging bij interbancaire overschrijvingen, dat (b) de klant zelf zijn versturende bank moet contacteren indien hij niet binnen een redelijke tijd een bevestiging van ontvangst van WH gekregen heeft,en dat (c) de klant zelf moet controleren of zijn bank wel degelijk zijn naam en WH rekeningnummer opneemt in de transfer instructies. De aansprakelijkheid van een broker beperkt zich tot de keuze van een depotbank met goede reputatie. De broker kan niet ALGEMENE VOORWAARDEN - OVEREENKOMST aansprakelijk worden gesteld voor een geheel of gedeeltelijk verlies van de in depot gegeven gelden of effecten alsook alle vormen van inkomsten die daaruit voortspruiten. De WH futures rekeningen zijn multi-deviezen rekeningen. Uw contanten kunnen in de munt van uw keuze aangehouden worden ( voorkeurmunt ). In de praktijk zullen contanten als EUR op uw rekening geplaatst worden tenzij u een andere voorkeurmunt specifieert. Saldi in andere munten dan de voorkeurmunt zullen op regelmatige basis omgezet worden in uw voorkeurmunt. 2.4 Tarieven en diensten WH biedt de klant die diensten en tarieven aan die opgenomen zijn op de pagina s Tarieven en De rekening van de website. Deze tarieven kunnen door WH ten gepaste tijde veranderd worden mits voorafgaande kennisgeving -op om het even welke wijze- aan de klant. Alle tarieven voor verleende diensten worden rechtstreeks gedebiteerd van de klantenrekening. Indien de klant een speciaal verzoek heeft of WH loopt buitengewone kosten op om een rekening te bedienen, dan kunnen deze kosten aan de klant worden doorgerekend. De klant verbindt zich er toe steeds kennis te nemen van de tarieven vooraleer een dienst te gebruiken. Het tarief van toepassing op elke dienst is dan ook datgene dat van kracht is op de dag dat de dienst verstrekt werd. Creditsaldi genieten niet van een intrest. Debetsaldi kunnen mogelijkerwijze een intrest aangerekend worden. Intresten zijn marktintresten die evolueren met de marktomstandigheden. De juiste intrestvoet is op aanvraag verkrijgbaar. 2.5 Communicatie Alle correspondentie wordt de klant toegestuurd op het (electronisch) adres door hem gespecifieerd op de aanvraag tot rekening-opening. Alle correspondentie die verstuurd wordt onder om het even welke vorm, brief, telegram, koerier, electronisch, telefax of andere, wordt verondersteld aan de klant afgeleverd te zijn onafhankelijk van het feit of de klant deze correspondentie al dan niet effectief gekregen heeft. Telefonische gesprekken met de WH support desk kunnen op band opgenomen worden. U begrijpt dit en stemt hiermee in en erkent eveneens het feit dat ze als bewijsmateriaal gebruikt kunnen worden. Opnames worden systematisch, na redelijk verloop van tijd, gewist. 2.6 Rapportering Behoudens anders overeengekomen verstuurt WH geen papieren uittreksels en orderbevestigingen per post. Alle rapportering, inclusief rekeninghistoriek, rekeningstatus, orderbevestigingen en inloghistoriek, is rechtstreeks beschikbaar via het handelsplatform. 3 ORDERS, MARGIN 3.1 Orders Vooraleer een order wordt uitgevoerd dient het minimum saldo op de klant zijn rekening te staan. Ter bescherming mag WH de klant zijn mogelijkheden beperken om fondsen uit de rekening te halen. Ter bescherming tegen kredietrisico's mag WH, zonder voorafgaande waarschuwing, weigeren orders of instructies geheel of gedeeltelijk uit te voeren. De klant aanvaardt dat die orders, die naar de mening van WH van deze aard zijn dat ze, door hun buitengewone omvang, aard, kredietrisico of limiet overschrijding, verstorend werken op de kapitaalmarkten, geweigerd of geannuleerd kunnen worden. WH mag ten alle tijde indien zij dit nodig acht, unilateraal beslissen, eventueel zonder voorafgaande waarschuwing, om de klant bijkomende beperkingen op te leggen aangaande risico, limieten, ordergrootte, margin vereisten, omvang van de open posities, aantal rekeningen, enz. De klant begrijpt dat orders, en vooral orders aan marktprijs, niet altijd geannuleerd kunnen worden daar deze orders onderworpen zijn aan onmiddellijke uitvoering en ze als dusdanig reeds uitgevoerd kunnen zijn alvorens het verzoek tot annulering ontvangen of verwerkt is. Indien slechts een gedeeltelijke orderannulering mogelijk was, is de klant gebonden aan het uitgevoerde gedeelte van het order. Alle transacties zijn onderworpen aan de regels en gebruiken van (a) de beurzen of markten waarop ze uitgevoerd worden ❷ en van (b) de clearing organisaties en andere zelfregulerende organismen die een rol spelen in de transactie. Alle transacties zijn eveneens onderworpen aan alle toepasselijke nationale en federale wetten en regelgevingen. De klant neemt alle risico s op zich voortspruitend uit misverstanden wanneer geen duidelijke leesbare, geschreven orderinstructies verschaft werden. 3.2 Margin De beurzen, hun verwante clearing firma s of de depotbank vragen WH om de nodige margin voor uw rekening te verstrekken. Op bepaalde momenten is het mogelijk dat deze organismen de margin vereisten op één of meer van uw open posities opschroeven. WH zal in haar intraday en overnight margin vereisten deze minima steeds respecteren en behoudt zich tevens het recht voor om deze minima desgevallend te verhogen. De klant kan enkel een positie openen indien er voldoende margin op de rekening staat. De klant mag enkel een positie overnight bijhouden indien de vereiste overnight margin op de rekening staat. Indien de klant beslist een overnight positie aan te houden zonder dat hij/zij over de vereiste overnight margin beschikt, ontvangt de klant de volgende morgen een margin call en de positie wordt geheel of gedeeltelijk geliquideerd. De klant die meer dan twee margin calls gedurende een periode van zes maanden ontvangt zal niet meer kunnen genieten van de intraday margin vereisten zodat margin calls vermeden worden. De beslissing door WH om één of meerdere posities te liquideren aan marktprijs kan nooit leiden tot enige aansprakelijkheid voor WH m.b.t. verliezen, gedorven winsten of om het even welke andere nadelige gevolgen. Het voorbehouden recht om unilateraal en zonder voorafgaande communicatie posities te liquideren aan marktprijs kan niet geïnterpreteerd worden als een verplichting vanwege WH om dit te doen. 3.3 Pandrecht en liquidatie Alle contanten, effecten en andere bezittingen op om het even welke WH rekening van de klant, inclusief rekeningen waarin de klant een belang heeft, zijn onderworpen aan een algemeen pandrecht voor het aflossen van al de klant zijn schulden en andere verplichtingen. Deze effecten en andere bezittingen worden door WH als pand gehouden tot de betaling van alle schulden en verplichtingen is geschied. De opheffing van een pand is onderworpen aan de desbetreffende wetgeving. WH behoudt zich het recht voor unilateraal te beslissen welke effecten en/of andere bezittingen ver/gekocht worden om dit pandrecht uit te oefenen. Omstandigheden die mogelijkerwijs de liquidatie van een effectenrekening tot gevolg kunnen hebben zijn ondermeer (maar niet exhaustief): niet-betaling door een klant van de verschuldigde commissies, de niet-levering door een klant van verkochte effecten, klanten die zich failliet verklaarden of tegen dewelke een faillietverklaring is geëist, klanten bij wie een curator is aangesteld, het overlijden van een klant. De klant is aansprakelijk voor alle kosten, commissies en eventuele verliezen voortspruitend uit alle stappen die ondernomen dienen te worden door WH om de effectenrekening te liquideren en eventueel uitstaande orders te annuleren. 4 ELECTRONISCHE DIENSTEN 4.1 Het verschaffen van electronische diensten In de context van deze overeenkomst worden electronische diensten gedefinieerd als eender welk electronisch of interactief produkt of dienst aangeboden door WH, dat prospecten en klanten van WH toelaat: (1) te communiceren met WH of met goedgekeurde dienstenleveranciers, (2) marktinformatie of -prijzen te bekomen van WH of van goedgekeurde dienstenleveranciers, (3) orders te versturen via WH en (4) informatie betreffende de WH diensten en de WH rekening te raadplegen. WH behoudt zich het recht voor deze electronische diensten regelmatig van nieuwigheden te voorzien, bepaalde functionaliteiten te vervangen of af te schaffen en, indien van toepassing, de ene dienst door de andere te vervangen. De klant verklaart dat WH niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor enige vertraging die de klant mocht ondervinden bij het versturen of ontvangen van informatie verzonden via de electronische kanalen die hij zichzelf ter beschikking heeft gesteld.

5 Rek.: Page 3/6 Ondanks de aanzienlijke middelen en inspanningen die WH en andere marktpartijen investeren in de kwaliteit en het continu toegankelijk maken van de electronische diensten is het mogelijk dat een electronische dienst tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, niet beschikbaar is. Het geheel aan marktpartijen en hun aanverwante technologieën over dewelke WH geen directe controle heeft is in beurstransacties groot. Een voorafgaande waarschuwing naar de klant vanwege WH omtrend de komende onbeschikbaarheid van een dienst wordt ten volle nagestreefd maar kan niet gegarandeerd worden. De klant begrijpt dit en gaat ermee akkoord dat alle gebruik van electronische diensten op eigen risico is. De klant verklaart eveneens dat hij als actieve belegger het hoofd koel kan houden mocht een electronische dienst plots onbeschikbaar worden. Klanten met open posities kunnen onmiddellijk de WH support desk via diverse kanalen contacteren. Klanten zonder posities wachten af tot de electronische dienst terug beschikbaar is. 4.2 Paswoorden en veiligheid De klant verklaart hierbij de enige toegelaten gebruiker te zijn van de WH electronische diensten verbonden aan zijn rekening. De klant is volledig aansprakelijk voor de veiligheid, het gebruik en de mededeling aan derden van de gebruikersidentificatie ('user name') en paswoorden. De klant verklaart eveneens alleen en volledig aansprakelijk te zijn voor alle activiteiten, inclusief transacties, voortspruitend uit het gebruik van de gebruikersidentificatie en paswoorden door hemzelf of een (niet) geautoriseerde derde. Een uitzondering hierop is begrepen in artikel 4.7. Grote inspanningen worden geleverd om de veiligheid op topniveau te houden. Application security voor de sever farm die het WH trading platform ondersteund, is gebaseerd op Triple DES (Data Encryption Standard) Encryption voor alle backoffice en interface toepassingen. Dit veiligheidsniveau is momenteel het hoogste veiligheidsniveau dat beschikbaar is voor vennootschappen. De server farm, tenslotte, maakt geen gebruik van IIS, FTP of HTTP om te vermijden dat interet virussen de servers bereiken. 4.3 Informatie en koersen Alle marktinformatie en koersen die aan de klant verschaft worden, worden aan WH geleverd door specialisten of door de beurzen zelf. WH acht deze partijen zeer betrouwbaar. Desalniettemin kan WH de nauwkeurigheid van deze marktinformatie en koersen niet garanderen. WH is daarom niet aansprakelijk voor enig verlies voortspruitend uit het geheel of gedeeltelijk gebruik van deze marktinformatie en koersen. ALGEMENE VOORWAARDEN - OVEREENKOMST De klant verklaart begrepen te hebben dat alle marktinformatie, koersen en andere inhoud, direct of indirect verkregen via WH, exclusief voor zijn gebruik is en dat deze informatie niet verder verdeeld of gepubliceerd mag worden in om het even welke vorm. 4.4 Buitengewone omstandigheden WH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, direct of indirect van aard, te wijten aan omstandigheden die buiten WH s controle liggen o.a. (niet exhaustief) overheidsrestricties, gerechtelijke beslissingen, wijzigingen in beurs of markt regelgeving, oorlog, rellen, stakingen, brand, overstromingen, natuurrampen, stroomonderbrekingen, een opschorting der verhandelingen, een stilstand van de beurs of markt, extreme volatiliteit, extreme volumes, diefstal (incl. interne diefstal), verbreking der communicatielijnen en hardware pannes, alsook problemen en onderbrekingen bij tegenpartijen en de depotbank. 4.5 Ontvangst van een order WH is niet verondersteld een instructie, communicatie of order te hebben ontvangen van de klant vooraleer het order met een eigen ordernummer op het WH trading platform verschenen is en vooraleer WH effectief kennis heeft van de instructie of communicatie. De klant verklaart zich akkoord dat WH zich het recht voorbehoudt, unilateraal, orders, geplaatst d.m.v. WH electronische diensten, te verwerpen of te annuleren en dit om eender welke reden, zonder voorafgaande waarschuwing. Orders die reeds een ordernummer hebben gekregen vallen eveneens onder dit artikel. 4.6 Opschorting of annulering De klant verklaart zich akkoord dat WH zich het recht voorbehoudt, unilateraal, de klant zijn/haar toegang tot de WH electronische diensten tijdelijk of definitief op te schorten of te annuleren. Deze opschorting of annulering kan, afhankelijk van de omstandigheden, geïmplementeerd worden zonder voorafgaande waarschuwing. WH zal de klant zo vlug mogelijk schriftelijk ( , fax of brief) op de hoogte brengen van een eventuele opschorting of annulering. Eens deze waarschuwing ontvangen, zal de klant niet meer trachten de electronische diensten te gebruiken vooraleer hij daarvoor schriftelijk toestemming van WH ontvangen heeft. De klant die de WH electronische diensten gebruikt of tracht te gebruiken voor andere doeleinden dan diegenen waarvoor ze ontwerpen werden, hieronder vallen (niet exhaustief) hacking en andere vormen van computerfraude, stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolging. 4.7 Vaststelling van ongeoorloofd gebruik ❷ De klant verbindt zich ertoe, als één der voorwaarden tot het gebruik van de WH electronische diensten, WH onmiddellijk te waarschuwen indien: (1) een order geplaatst via de WH electronische diensten niet verscheen op het WH trading platform, (2) een order werd geplaatst via de WH electronische diensten en geen of een foutieve bevestiging voorkomt op het uittreksel van de volgende dag, (3) een order verschijnt dat u denkt niet geplaatst te hebben, of om het even welk ander foutief bericht en (4) de klant ondervindt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van zijn gebruikersidentificatie en paswoorden verbonden aan zijn rekening. In geval de klant WH niet binnen de 2 uren contacteert wanneer hij één der bovenvermelde gebeurtenissen constateert, verklaart de klant dat WH niet verantwoordelijk of aansprakelijk is t.o.v. de klant - of eender welk ander persoon wiens eis via de klant ontstaatvoor het behandelen, foutief behandelen of verlies van een beursorder. 4.8 Auteursrecht en merkrecht Alle informatie -in de ruimste zin- van het woord zoals teksten, grafieken, downloadbare files, formulieren, software, etc zijn onderworpen aan auteursrechten en zijn het bezit van WH of van derden. De klant verwerft geen rechten op deze informatie. Informatie mag enkel en alleen overgenomen en/of verspreid worden mits voorafgaandelijke, schriftelijke goedkeuring door WH of de rechthebbende derde. Informatie ter beschikking gesteld in een downloadbaar formaat mag vrij gedownload worden. Deze informatie wordt niet het eigendom van de persoon die de download deed. Deze informatie is exclusief voor eigen gebruik en mag niet verder verdeeld worden. De namen, merken en logo s die zichtbaar zijn op de WH electronische diensten zijn het bezit van WH of van derden. Niemand heeft het recht deze namen, merken of logo s te gebruiken in om het even welke vorm voor om het even welke toepassing zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van WH of de rechthebbende derde. 4.9 Informatie door de klant verschaft Alle ongevraagde informatie die u aan WH doet geworden via om het even welk kanaal zal beschouwd worden als nietconfidentieel en vrij van rechten. Deze informatie wordt automatisch eigendom van WH en mag aangewend worden voor om het even welke doeleinden, inclusief commerciële doeleinden, zonder dat er enige compensatie verschuldigd is.

6 Rek.: Page 4/6 Deze risico verklaring is geen exhaustieve opsomming van alle risico s verbonden aan de handel in futures en opties contracten. Gegeven deze risico s is het van belang dat u enkel handelt in deze produkten indien u grondig begrijpt wat de karakteristieken zijn van elk contract en wat het precieze risico is aan hetwelke u zich bloot stelt. Het handelen in futures en opties contracten is niet geschikt voor elke belegger. U moet zelf voorzichtig overwegen, aan de hand van uw eigen kennis, ervaring, objectieven en kapitaal of de handel in futures en/of optie contracten voor u geschikt is. 1. Hefboomeffect De handel in futures wordt gekenmerkt door de hoge risicograad. De initiële marge (dekking) is relatief klein in vergelijking met de nominale waarde van het futures contract. Het hefboomeffect is dus groot. Een kleine beweging in de markt zal proportioneel een veel grotere impact hebben op de rekening. Dit kan uw voordeel maar ook in uw nadeel werken. Het verlies van de gehele initiële marge plus eventueel bijkomende gelden is niet onmogelijk. Indien de markt in uw nadeel evolueert of de depot vereisten voor futures in uw portefeuille verhogen kan u aangesproken worden om op korte termijn bijkomende gelden in uw rekening te deponeren. Indien u deze gelden niet binnen de opgegeven termijn in uw rekening deponeert, dan wordt uw positie geliquideerd en bent u aansprakelijk voor eventuele debetsaldi. 2. Strategieën die het risico verminderen Bepaalde order types (b.v. stop en stop limiet) die als objectief hebben eventuele verliezen tot een bepaalde bedrag te beperkten kunnen soms ontoereikend zijn wanneer de marktomstandigheden de uitvoering van zulke orders niet toelaten. Strategieën die gebruik maken van zogenaamde spreads of straddles kunnen even risicovol zijn als het innemen van de gewone lang of short positie. OPTIES 3. Variabel risico Optietransacties worden gekenmerkt door een hoge risicograad. Alvorens te handelen dient u er zich van te vergewissen dat u een grondige kennis van opties heeft. Bereken de koers tot dewelke uw optieposite moet stijgen om winstgevend te worden. Hou hierbij rekening met de premie en de transactiekosten. De koper van een optie kan de optie uitoefenen of laten vervallen. Het uitoefenen van een optie kan resulteren in een cash afrekening of in de verplichting van de koper van de optie om de onderliggende waarde te (ver)kopen. De koper die de optie laat vervallen zal een totaal verlies lijden gelijk aan de premie vermeerderd met de transactiekosten. De koper die overweegt opties te kopen die ver out of the money zijn moet er rekening mee houden dat de probabiliteit op winst van deze opties uiterst beperkt is. Het schrijven van opties is doorgaans meer risicovol dan het kopen van opties. De premie die de schrijver ontvangt is een vast bedrag. Het potentieel verlies kan een veelvoud zijn van dit bedrag. De schrijver, wanneer de positie in zijn nadeel evolueert, zal aanspreekbaar zijn voor extra marge indien de schrijver beslist de positie desondanks aan te houden. De RISICO INFORMATIE schrijver is ook onderworpen aan het risico dat de koper de optie uitoefent zodat de schrijver verplicht kan zijn af te rekenen in contanten of de onderliggende waarde te kopen of te leveren. Indien de geschreven optie gedekt wordt door een overeenkomstige lange positie in de onderliggende waarde dan kan het risico beperkt zijn. Indien de geschreven optie naakt is, dan kan het risico onbeperkt zijn. RISICO S EIGEN AAN & OPTIES 4. Karakteristieken & voorwaarden v/e contract U dient zich in detail te informeren betreffende de karakteristieken en voorwaarden van de futures en opties op dewelke u wil handelen (o.a. de omstandigheden onder dewelke u de verplichting kan hebben om de onderliggende waarde te leveren of in ontvangst te nemen of, voor opties, de vervaldag en de beperkingen gerelateerd aan de uitoefening). Onder bepaalde omstandigheden kunnen de karakteristieken van een open contract (incl. de uitoefenprijs van opties) door de beurs of door het clearing huis van de beurs gewijzigd worden om de veranderingen in de onderliggende waarde te reflecteren. 5. Beperking/opschorting van notering of koersen Marktomstandigheden (b.v. gebrek aan liquiditeit) en/of verandering in het beursreglement (b.v. opschorting van notering door trading rem of prijslimiet) kunnen er toe bijdragen dat het risico op verlies toeneemt door het onmogelijk maken van transacties. Indien u opties geschreven heeft kan dit uw risico op verlies nog verhogen. Het is mogelijk dat de normale, afgeleide prijsrelatie tussen een futures of een optie contract tijdelijk niet bestaat, bijvoorbeeld wanneer één van beide onderworpen is aan een koerslimiet. Het gebrek aan een prijs voor de onderliggende waarde maakt het zeer moeilijk om de juiste waarde van de derivaten op die onderliggende waarde in te schatten. 6. Cash en financiële produkten in depot U dient zich grondig in te lichten omtrent de bescherming die depots genieten die u gebruikt voor nationale of internationale transacties vooral i.g.v. insolvabiliteit of failliet van de depotbank. Lokale wetten en regelgevingen kunnen het recupereren van depots bemoeilijken. In bepaalde rechtsgebieden worden depots, die specifiek aangeven dat ze uw bezit zijn, samengevoegd voor een pro-rata uitkering moesten er tekorten zijn. 7. Commissies en andere tarieven Voor u orders plaatst dient u zich grondig in te lichten omtrent de commissies, fees en andere tarieven die u verschuldigd zal zijn. Deze kosten beïnvloeden uw netto winst (indien van toepassing) en verhogen uw verlies (indien van toepassing). 8. Transacties in andere rechtsgebieden Transacties op markten in andere rechtsgebieden kunnen de belegger mogelijkerwijs blootstellen aan bijkomende risico s. Deze markten kunnen onderworpen zijn aan wetten of regelgevingen die de bescherming voor de belegger beperken. Voor u orders plaatst dient u zich grondig in te lichten omtrent de wetten en regelgevingen van toepassing op dit soort transacties. Het kan onmogelijk blijken voor uw lokale autoriteit om haar regels toepasbaar te maken in het rechtsgebied waar u transacties doet. ❸ 9. Wisselkoersrisico De winst of het verlies op transacties op contracten die noteren in vreemde valuta (of ze nu noteren op uw lokale markt of niet) kunnen variëren naargelang deze munt in uw munt of een andere munt omgewisseld worden. 10. Electronische trading & order routing systemen Electronische trading en order routing systemen zijn verschillend van de traditionele corbeille en manuele order routing systemen. Ze zijn onderworpen aan een eigen set van regels en reglementen. Deze verschillen van beurs tot beurs. Voor u orders plaatst d.m.v. electronische trading en order routing systemen dient u zich grondig in te lichten omtrent de regels en reglementen die erop van toepassing zijn en dit in functie van de markt en de contracten die u voorziet te verhandelen. Verschillen treden o.a. op in de order matching procedures, de prijzen en procedures omtrent de openings- en sluitingskoers en foute orders. U dient zich ook grondig in te lichten omtrent de voorwaarden onder dewelke u toegang tot zulke systemen kan gegeven en geweigerd worden alsook alle ordertypes die zulke systemen aanvaarden. Al deze gegevens beïnvloeden het risico dat de gebruiker loopt wanneer hij via electronische kanalen handelt. Elk systeem heeft bovendien een eigen risicoprofiel dat afhankelijk is van factoren zoals toegankelijkheid, respons snelheden, veiligheid, etc. 11. Risico s verbonden aan panne Traden d.m.v. een electronisch trading en order routing systemen is ook onderworpen aan risico s m.b.t. technische panne. In geval van technische panne is het mogelijk dat de gebruiker tijdelijk geen toegang heeft tot het systeem zodat nieuwe orders niet kunnen ingegeven worden en/of open orders niet gewijzigd of geannuleerd kunnen worden. Technische panne kan ook tot gevolg hebben dat orders geschrapt worden of in prioriteit geherklasseerd worden. 12. Corbeille en electronische orders in parallel Sommige contracten worden op hetzelfde moment in parallel via electronische systemen en het klassieke corbeille systeem verhandeld. Voor u orders plaatst dient u zich grondig in te lichten omtrent de beursregels die bepalen hoe een order uitgevoerd wordt indien niet wordt aangegeven of het een corbeille of een electronisch order is. 13. Beperking in aansprakelijkheid Beurzen die electronische trading en order routing systemen aanbieden, hebben eventueel speciale regels die hun aansprakelijkheid, die van de brokers, die van de software fabrikanten en de telecommunicatie firma s beperken of uitsluitend. Voor u orders plaatst dient u zich grondig in te lichten omtrent deze beperkingen in aansprakelijkheid. 14. Off-Exchange transacties In sommige rechtsgebieden en onder beperkte omstandigheden is het firma s toegelaten off-exchange transacties te faciliteren. De firma via dewelke u handelt kan als tegenpartij optreden. Het kan moeilijk of onmogelijk zijn een openstaande positie te liquideren, de juiste waarde van een financieel instrument te bepalen of het juiste risico in the schatten. Om deze redenen kunnen off-exchange transacties meer risicovol zijn. Het is eveneens mogelijk dat off-exchange transacties onder een verschillende of beperkte regelgeving vallen. Voor u orders plaatst dient u zich grondig in te lichten omtrent deze specifieke regels en het aanverwante risico.

7 A/c: Page 5/6 CORPORATE BOARD RESOLUTION ❹ / / TO WH SelfInvest SA (WH SelfInvest). The undersigned Corporation, by its President, pursuant to the resolutions, a copy of which, certified by the Secretary, is annexed hereto, hereby authorizes you to open an account in the name of said Corporation; and the undersigned represents that no one other than the undersigned has any interest in such account. The undersigned also encloses herewith your Account Application Form and General Terms and Conditions duly executed on behalf of the Corporation. This authorization shall continue in force until revoked by the undersigned Corporation by a written notice, addressed to you and delivered at your main office. Very truly yours, President's signature I,, being the Secretary of, hereby certify that the annexed resolutions were duly adopted at a meeting of the Board of Directors of said Corporation, duly held on the day of at which a quorum of said Board of Directors was present and acting throughout and that no action has been taken to rescind or amend said resolutions and the same are now in full force and effect. I further certify that each of the following has been duly elected and is now legally holding the office set opposite his name:, President, Vice President, Treasurer, Secretary I further certify that the said Corporation is duly organized and existing and has the power to take the action called for by the resolutions annexed hereto. IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto affixed my hand this day of, 20 Seal Secretary s signature CERTIFIED COPY OF CERTAIN RESOLUTIONS ADOPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS WHEREBY THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF TRADING ACCOUNTS HAVE BEEN AUTHORIZED RESOLVED. FIRST: That the President or any Vice President of this Corporation, or or be and they hereby are, and each of them hereby is, authorized and empowered, for and on behalf of this corporation (herein called the "Corporation"), to establish and maintain one or more accounts, which may be margin accounts, with WH SelfInvest SA (herein called WH ) for the purpose of purchasing, investing in, or otherwise acquiring, selling (including short-sales), possessing, transferring, exchanging, pledging, or otherwise disposing of, or turning to account of, or realizing upon, and generally dealing in and with (a)* any and all forms of securities including, but not by way of limitation, shares, stocks, bonds, debentures, notes, scrip, participation certificates, rights to subscribe, options, warrants, certificates of deposit, mortgages, chooses in action, evidences of indebtedness, commercial paper, certificates, of indebtedness and certificates of interest of any and every kind and nature whatsoever, secured or unsecured, whether represented by trust, participating and/or other certificates or otherwise; and (b)* any and all commodities and/or contracts for the future delivery thereof, whether represented by trust, participating and/or other certificates or otherwise. The fullest authority at all times with respect to any such commitment or with respect to any transaction deemed by any of the said officers and/or agents to be proper in connection therewith is hereby conferred, including authority (without limiting the generality of the foregoing) to give written or oral instructions to WH with respect to said transactions; to borrow money and securities and if transactions in commodities are authorized hereby to borrow commodities and/or future contracts in commodities, and to borrow such money, securities, commodities and/or future contracts in commodities from or through WH, and to secure repayment thereof with the property of the Corporation; to bind and obligate the Corporation to and for the carrying out of any contract, arrangement, or transaction, which shall be entered into by any such officer and/or agent for and on behalf of the Corporation with or through WH; to pay in cash or by checks and/or drafts drawn upon the funds of the Corporation such sums as may be necessary in connection with any of the said accounts; to deliver securities, contracts and/or commodity futures to WH; to order the transfer or delivery thereof to any other person whatsoever, and/or to order the transfer of record of any securities, or contracts, or titles, to any name selected by any of the said officers or agents; to affix the corporate seal to any documents or agreements, or otherwise; to endorse any securities and/or contracts in order to pass title thereto; to direct the sale or exercise of any rights with respect to any securities; to sign for the Corporation all releases, powers of attorney and/or other documents in connection with any such account, and to agree to any terms or conditions to control any such account; to direct WH to surrender any securities to the proper agent or party for the purpose of effecting any exchange or conversion, or for the purpose of deposit with any protective or similar committee, or otherwise; to accept delivery of any securities, contracts and/or commodity futures; to appoint any other person or persons to do any and all things which any of the said officers and/or agents is hereby empowered to do, and generally to do and take all action necessary in connection with the account, or considered desirable by such officer and/or agent with respect thereto. SECOND: That WH may deal with any and all of the persons directly or indirectly by the foregoing resolution empowered, as though they were dealing with the Corporation directly. THIRD: That the Secretary of the Corporation be and he hereby is authorized, empowered and directed to certify, under the seal of the Corporation, or otherwise, to WH: (a) a true copy of these resolutions; (b)specimen signatures of each and every person by these resolutions empowered; (c) a certificate (which, if required by WH, shall be supported by an opinion of the general counsel of the Corporation, or other counsel satisfactory to WH) that the Corporation is duly organized and existing, that its charter empowers it to transact the business by these resolutions defined, and that no limitation has been imposed upon such powers by the By-Laws or otherwise. * Note: If either (a) or (b) in the first paragraph is not applicable please strike out the inapplicable part. FOURTH: That WH may rely upon any certification given in accordance with these resolutions, as continuing fully effective unless and until WH shall receive due written notice of a change in or the rescission of the authority so evidenced and the dispatch or receipt of any other form of notice shall not constitute a waiver of this provision, nor shall the fact that any person hereby empowered ceases to be an officer of the Corporation, or becomes an officer under some other title, in any way affect the powers hereby conferred. The failure to supply any specimen signature shall not invalidate any transaction if the transaction is in accordance with authority actually granted. FIFTH: That in the event of any change in the office or powers of persons hereby empowered, the Secretary shall certify such changes to WH in writing in the manner herein above provided, which notification, when received, shall be adequate both to terminate the powers of the person theretofore authorized, and to empower the persons thereby substituted. SIXTH: That the foregoing resolutions and the certificates actually furnished to WH by the Secretary of the Corporation pursuant thereto, be and they hereby are made irrevocable until written notice of the revocation thereof shall have been received by WH.

8 Rek. Page 6/6 SPECIFIEKE ALGEMENE VOORWAARDEN Enkel in te vullen indien u het WHS FutureStation of het WHS ChartNet platform wil gebruiken ❺ Deze specifieke algemene voorwaarden dienen ondertekend te worden door die WH SelfInvest rekeninghouders die gebruik willen maken van het WHS FutureStation of het WHS ChartNet trading platform. Deze specifieke algemene voorwaarden zijn bijkomend. Ze vervangen niet de standaard algemene voorwaarden voor het openen van een futures rekening tenzij daar waar dit specifiek wordt aangegeven. 1 Automatisering Het automatisch genereren en versturen van beursorders d.m.v. een programma trading platform vereist een complexe technologische infrastructuur (PC stabiliteit, telecom,...) waar alle componenten feilloos moeten functioneren. Het merendeel van deze componenten ligt buiten de controlesfeer van WHS. WH Sverwerpt dan ook alle aansprakelijkheid voor eventuele problemen voortvloeiend uit het niet feilloos functioneren van componenten die buiten de WHS controlesfeer liggen. Het is ten sterkste aangeraden dat gebruikers continu de orders observeren die ze d.m.v. het trading platform genereren en versturen. 2 Conditionele orders Zoals elk programma trading platform laten de platformen conditionele orders toe. D.w.z. dat het mogelijk is gelijktijdig meerdere orders met verschillende criteria in te geven op dezelfde future. Bijvoorbeeld een bracket order. Na uitvoering van één van de orders worden de andere orders geannuleerd. De gebruiker die echter de limieten en/of stops van zijn conditionele orders dicht bij elkaar legt, stelt zich bloot aan de mogelijkheid dat meer dan één van zijn conditionele orders uitgevoerd wordt. Dit zijn geldige orders die voor rekening van de klant blijven. De klant begrijpt dit en gaat ermee akkoord. 3 Abonnement Deze trading platformen worden ter beschikking gesteld op basis van een maandabonnement. Het abonnementsgeld is maandelijks aan het begin van de maand verschuldigd. Abonnementen worden automatisch geactiveerd wanneer de gebruiker zijn rekening spijst. Een volledig maandabonnement is dan verschuldigd. Een pro rata maandabonnement is niet mogelijk. De gebruiker die zijn platform pas wil activeren de eerste dag van de maand dient dit schriftelijk ( , fax, brief) aan WHS te melden. De gebruiker die deze specifieke voorwaarden ondertekent, gaat ermee akkoord dat het abonnementsgeld maandelijks rechtstreeks gedebiteerd wordt van zijn WH rekening. Het is een abonnement. Zelfs indien de gebruiker geen of beperkt gebruik maakt van de dienst is het abonnementsgeld toch verschuldigd. De gebruiker heeft het recht zijn abonnement (tijdelijk) op te zeggen. Dit verzoek dient schriftelijk ( , fax of brief) aan WHS overgemaakt te worden en dit niet later dan de 25 ste dag van de maand. Indien geen verzoek tot opzegging ontvangen werd, zal het abonnement elke maand automatisch voor een bijkomende maand verlengd worden. De gebruiker die beslist zijn abonnement op te zeggen in de loop van de maand kan geen beroep doen op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. Het abonnement met historieken beslaat twintig van de meest verhandelde futures. Deze lijst van twintig futures wordt door WHS bepaald en kan ten gepaste tijde, zonder voorafgaand akkoord van de gebruiker, aangepast worden. Het WHS FutureStation trading platform en het WHS ChartNet trading platform kunnen niet in parallel gebruikt worden met het gratis WHS Futures trading platform. 4 Taal De gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat WHS FutureStation en de optionele modules enkel beschikbaar zijn in de Engelse taal. De gebruiker heeft de beschikking over support in vier talen (Engels, Frans, Nederlands, Duits). Een exhaustieve handleiding is enkel beschikbaar in de Engelse taal. De gebruiker heeft de beschikking over een elementaire, niet-exhaustieve handleiding in drie talen (Frans, Nederlands, Duits). Het WHS ChartNet programma en bijhorende handleiding is in de Nederlandse taal beschikbaar. 5 Keuze platform Ondergetekende kiest: WHS FutureStation WHS FutureStation MET INTRADAY historische data* WHS FutureStation MET historische data** * historieken van de dag vanaf de opening ** jaren historieken van de 20 meest verhandelde futures Ondergetekende kiest bijkomend module(s): Module TradingSystem Module Express programmatie WHS ChartNet WHS ChartNet

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen? Gelieve de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen aan: Eenvoudig actief beleggen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Nadere informatie

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Hoe een CFD en/of Forex rekening openen? Gelieve de documenten volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen aan: Eenvoudig actief beleggen WH SELFINVEST Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Hoe een CFD en/of Forex rekening openen?

Nadere informatie

Uw CFD Forex rekeninguittreksels

Uw CFD Forex rekeninguittreksels Uw CFD Forex rekeninguittreksels Waar vind ik mijn dagelijkse uittreksels? De juiste gegevens selecteren Het uittreksel interpreteren Alternatieve rapporten en statistieken WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

OMGAAN MET MARGIN CALLS. Maintenance Call

OMGAAN MET MARGIN CALLS. Maintenance Call Money Due Call Regular Equity Fed Call Concentrated Day Trading Call De waarde van uw rekening voldoet niet aan de vereiste marge (Margin Equity < Margin Requirement). 1. Om op de margin- en short rekening

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Persoonsgegevens personal details

Persoonsgegevens personal details AANGIFTE EERSTE INSCHRIJVING IN DE BASISREGISTRATIE PERSONEN VANUIT HET BUITENLAND First registration in the Municipal Personal Records Database (BRP) in the Netherlands from abroad In te vullen door Gemeente

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier LYNX, hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht;

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Besluit: Definities Artikel 1 1. In deze regeling wordt, in afwijking van artikel

Nadere informatie

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef

Scalping op. Futuresaparen. «Scalping strategieën op beursindexen» WHS NanoTrader: gratis op proef Scalping op Futuresaparen «Scalping strategieën op beursindexen» 1) Wat is scalping? 2) Futures op indexen 3) Trading Range Index Scalper 4) Wat kost een futures trade? WH SELFINVEST Maaltecenter Blok

Nadere informatie

Informatiepagina Een trading rekening openen

Informatiepagina Een trading rekening openen Eenvoudig actief beleggen Aanvraag sturen naar: WH SelfInvest Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Informatiepagina Een trading rekening openen Deze aanvraag tot rekening-opening bevat 3 documenten.

Nadere informatie

Informatiepagina Een trading rekening openen

Informatiepagina Een trading rekening openen Eenvoudig actief beleggen Aanvraag sturen naar: WH SelfInvest Maaltecenter Blok G Derbystraat 349 B 9051 Gent Informatiepagina Een trading rekening openen Deze aanvraag tot rekening-opening bevat 3 documenten.

Nadere informatie

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices»

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Tradingstrategieën voor CFD's «De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices» Spreker: Philippe Dassonville WH Selfinvest 1) Ons bedrijf en haar diensten 2) CFD op indices 3) Morning Buy

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON Hoe een rekening openen bij Keytrade Bank Luxembourg S.A. LEES AANDACHTIG... Document 1 Document 2 Document 3 Aanvraag tot het openen van een rekening

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK")

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED (IB UK) UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK") 1. De handel in CFD's is riskant en u kunt meer verliezen dan u inlegt. De handel in Contracts for

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

De unieke AutoStop CFD s

De unieke AutoStop CFD s De unieke AutoStop CFD s Een mooi alternatief voor certificaten zoals turbo s enz. Waarschuwing : CFD's zijn speculatieve producten met een hefboomeffect. Dit kan zorgen voor verliezen die hoger oplopen

Nadere informatie

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS: OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TUSSEN, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen

Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen Uw rekening en rekeningoverzicht begrijpen Deze gids helpt u uw rekeningoverzicht vermeld op Penson s intranet website te begrijpen. De eerste sectie geeft een uitleg van de meest belangrijke pagina s

Nadere informatie

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst]

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst] t.a.v. Mw. E. (Evelien) Ravesteijn E-mailadres: kantoren@ooms.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens rechtspersoon

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS

INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS INTERNET WEDSTRIJD REGLEMENT ON LINE TER BESCHIKKING REGLEMENT VERITAS CONTEST WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR VERITAS Artikel 1 De wedstrijd win een overnachting voor twee aan zee wordt georganiseerd

Nadere informatie

Account Information Services

Account Information Services Account Information Services Gebruikershandleiding webapplicatie Account Information Services (gebruikershandleiding) 13 January 2014 Classification: Open Version 7.0 Copyright Equens SE and/or its subsidiaries.

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

We hebben de vragen ingedeeld als volgt:

We hebben de vragen ingedeeld als volgt: In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

FUTURES UW DAGELIJKSE AFSCHRIFT LEZEN. WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg, France, Belgium, Poland, Germany, Netherlands

FUTURES UW DAGELIJKSE AFSCHRIFT LEZEN. WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg, France, Belgium, Poland, Germany, Netherlands FUTURES UW DAGELIJKSE AFSCHRIFT LEZEN WH SELFINVEST Est. 1998 Luxemburg, France, Belgium, Poland, Germany, Netherlands Copyrigh 2007-2011: all rights attached to this guide are the sole property of WH

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld,

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass

Hoofdstuk 1: Toegang tot Pay@Finpost: abonnementen & digipass In deze rubriek verzamelden we de meest voorkomende vragen en onze antwoorden over Pay@Finpost. Indien u desondanks in deze lijst geen antwoord op uw vragen vindt, aarzel dan niet ons te contacteren op

Nadere informatie

Orbis. Partnerportal. Orbis Software

Orbis. Partnerportal. Orbis Software Orbis Software Orbis Partnerportal Deze handleiding geeft u meer informatie over de gebruikersinstellingen in de Orbis Partnerportal van Orbis Software Benelux BV. Orbis Partnerportal Handleiding Alle

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL ALGEMENE VOORWAARDEN INTERNETVERZEKEREN.NL Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Internetverzekeren.nl, Postbus 523, 9200 AM DRACHTEN (AFM nummer: 12042678 en KvK nummer: 51154560). Internetverzekeren.nl

Nadere informatie

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING

BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING BELEID INZAKE BESTE UITVOERING Voor een beter begrip van het onderhavige document worden de termen «wij» of «Indosuez Europe gebruikt om te verwijzen naar CA Indosuez Wealth

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH"

Wedstrijdreglement Fiets ZENITH Wedstrijdreglement "Fiets ZENITH" Artikel 1: Organisator AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, organiseert de wedstrijd

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor t.a.v. mr. M.R.H. Krans Faxnummer: 088-188 00 01 E-mailadres: veiling@vdstap.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V.

Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Orderuitvoeringsbeleid Clavis Family Office B.V. Datum: 1 juli 2013 Versie 1.1 1. Inleiding Het Orderuitvoeringsbeleid zoals opgesteld door Clavis heeft betrekking op een beperkt deel van haar dienstverlening

Nadere informatie

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER P a g e 1 ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER DIT DOCUMENT IS NIET BEDOELD VOOR FRAUDES MET VISA-KAARTEN IN GEVAL VAN FRAUDE MET UW KAART, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET DE DIENST VISA OP HET

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

Trading Signals op WHS FutureStation

Trading Signals op WHS FutureStation Trading Signals op WHS FutureStation Versie: Aug. 2013 WH SELFINVEST S.A. Luxembourg, Paris, Frankfurt Ghent, Amsterdam Copyrigh 2007-2013: all rights attached to this guide are the sole property of WH

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder.

Met Aanvragende onderneming wordt de entiteit bedoeld zoals vermeld in 1. hieronder. Insurance Aanvraagformulier Bericht aan de aanvragende onderneming Het ondertekenen of invullen van dit document, bindt noch de aanvragende onderneming, noch enig ander individu of entiteit, die hij of

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

Premiesplitsing i.v.m. successierecht toepassen? ( ) Ja ( ) Nee

Premiesplitsing i.v.m. successierecht toepassen? ( ) Ja ( ) Nee Aanvraagformulier TAF Leven Personal overlijdensrisicoverzekering Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon nummer: 162665 Naam: Financieel Adviescentrum Nederland FACN Antwoordnummer 897 7300 WB Apeldoorn

Nadere informatie

KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB

KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB KLANTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen onder het

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 27 71 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Sultanaat Oman tot

Nadere informatie

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK

Single Euro Payments Area. Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK Single Euro Payments Area Gevolgen invoering IBAN voor uitwisseling van SWIFT, KAS Mailbox en fysieke berichten van en naar KAS BANK 1 2 In deze brochure informeren wij u in hoofdlijnen over de gevolgen

Nadere informatie

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Als een hieronder vermelde uitvinder, verklaar ik hierbij dat: mijn woonplaats, Postadres en nationaliteit

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM Achternaam (last name): Voornaam (first name): m/v Adres (address): Postcode (postal code): Plaats (city): Telefoonnummer (telephone number): Mobielnr/ tel nr werk

Nadere informatie

GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS

GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS MR. F.G. DEFAIX Partner AKD Practice Leader Employment Law woensdag 25 januari 2012 activa/passiva transactie

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie