HZV Praat. 19 November Najaarsvergadering! Periodiek van de Haarlemse Zeilvereniging Jaargang 63, nummer 5, Oktober 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HZV Praat. 19 November Najaarsvergadering! Periodiek van de Haarlemse Zeilvereniging Jaargang 63, nummer 5, Oktober 2010"

Transcriptie

1 HZV HZV Praat Periodiek van de Haarlemse Zeilvereniging Jaargang 63, nummer 5, Oktober November Najaarsvergadering! Indien onbestelbaar retour Cruqiusstraat 25, 2012 GC Haarlem

2 Haarlemse Zeilvereniging Adres clubhuis : Lagedijk 7 A 2064 TK Spaarndam Secretariaat : Robert Kochlaan BH Haarlem Openingstijden clubhuis Zaterdag en zondag van 15:00-18:00 uur. Van sluiting tot opening seizoen (eind oktober tot begin april) is het clubhuis alleen op zondag vanaf 15:00 uur geopend. HZV Bestuur Voorzitter : Henk van der Spek Telefoon : Secretaris : Karin Keuss-Niemeyer Telefoon : Penningmeester : Peter van der Kamp Telefoon : Commissaris Regelgeving : Jan van Willigen Telefoon : Commissaris Zeil/Haven: Erwin Sikking Telefoon : Lidmaatschap Aanmelden van nieuwe leden geschiedt bij het secretariaat van de vereniging. De contributie per jaar bedraagt: Seniorleden : 49,- Jeugdleden : 24,50 Donateurs : 26,- Barbezetting clubhuis : Ria Struijkenkamp Telefoon : Evenementencommissie : Anneke van der Meij Telefoon : Belangenvereniging waterrecreatie : John Vasen Postbank : t.n.v. HZV Havencommissie Voorzitter : René Lourens Telefoon : Werkavonden (info) : Joop Muller Telefoon : Aanvraag zomer- winter- Stalling / kraan : Erwin Sikking Loods (indeling/te water) : Peter van der Kamp Milieu / Arbo / Rijnland : Frank Voorn Telefoon : Jan van Willigen Bediening Kraan : René Lourens Joop Muller Peter van der Kamp Erwin Sikk4ing Frank Voorn Herman Koelman Telefoon : Dries van der Meij Telefoon : Frank van Gool Telefoon : Frank Peetoom Telefoon : Zeiltraining Inschrijvingen : Bouke van den Booren Telefoon : Coördinatie : Erwin Sikking (open boten) Wim Geerts (kielboten) Telefoon : Wedstrijden Onderlinge wedstrijden : Wim Hagenaar Telefoon : Comité Nationale wedstrijden : Michel Peetoom Telefoon : Redactie HZV Praat Hoofdredacteur : John Vasen Telefoon : Redactieleden : Tammo ter Hark Telefoon : David Engel Telefoon : Coen Springelkamp Telefoon : Lianne Sikking Telefoon : Redactie-adres : Halbertsmastraat CE Haarlem website :

3 Sinds 19 juli 1922 Officieel orgaan van de Haarlemse Zeilvereniging Inhoudsopgave Ledenmutaties / Shantykoor4 Agenda Ledenvergadering 5 Notulen Voorjaarsvergadering6 Begroting Toelichting begroting Van de Havencommissie 14 Kansenkaart Haarlem 16 Najaarstocht 18 Rooster bardienst 22 Jaarprogramma 23 Van de Redactie Nog een paar boten op de wal en het zit er weer op beste lezers. Geen Indian Summer dit jaar helaas want alleen aan de steeds dalende temperatuur kun je merken dat we al weer in de herfst zitten. Wind en regen waren we immers al gewend. Alhoewel al het zeilgebeuren gewoon is doorgegaan dit najaar. Sla deze Praat er maar op na en lees bijv. een prachtig relaas over de Najaarstocht in september. Inclusief de oplossingen van de quiz mocht u daar nog steeds hoofdbrekens over hebben. En de sluitingswedstrijden dan? Da s een enorm verhaal vanwege het gigantische aantal deelnemers. De bladzijden van de Praat zijn te klein om alle uitslagen te bevatten. Maar in onze website staan ze wel. Tot in detail. Aldus hebben we dit jaar alleen nog de Mosselavond (toch weer mooi volgeboekt) en de Najaarsvergadering te gaan. Over het laatste staat natuurlijk alles wat u moet weten in deze Praat vermeld. Komt allen want naast de serieuze trekjes van de vergadering is het altijd gezellig. Is er dan helemaal niets te doen deze winter? Jawel, iedere zondagmiddag vanaf uur is het clubhuis open. Wie weet kunt u dan ook genieten van een heuse MicroMagic wedstrijd. Het programma daarvan staat even verderop. Voor de redactie zit het er nog niet op want in december komen we nog met KerstPraat op de proppen. Mocht u nog een mooie terugblik hebben over dit jaar klim dan vooral in de pen en stuur die naar ons. Kopijdatum 4 december (liefst per ) 3

4 Ledenmutaties Voorgesteld als Jeugdlid: Thiska Blijker Liniepad AT Velserbroek Voorgesteld door E. Sikking en E. Sikking Voorgesteld als Lid: Hans Koetsier Amsterdamsestraatweg MA Halfweg Voorgesteld door P. v.d. Kamp en Marcel Meijer Martijn Frank Soendastraat XX Haarlem Voorgesteld door Clemens Stavenuiter en Arnold van der Peet L. Kaptein Rijksstraatweg DA Haarlem Voorgesteld door W. Nijbroek en T. Böing C. van Delft Rijksstraatweg DA Haarlem Voorgesteld door W. Nijbroek en T. Böing Rob Baltes Grote Buitendijk SX Velserbroek Voorgesteld door E. Sikking en Jeroen van Delft W.J.H. van den Eijnde Celciusstraat RN IJmuiden Voorgesteld door P. vd Kamp en T. Böing Verhuisd/Adreswijziging D. Schuitemaker Jan Gijzenkade MB Haarlem F. (Erik) Pentenga G.C. (Gesien) Amesz Douwe Pentenga Hilde Pentenga Postbus ZH Spaarndam M. Mantje Aletta Jacobsstraat PT Velserbroek L.A. Mantje Van Os Aletta Jacobsstraat PT Velserbroek V.J.J. Albers Postbus MB Rotterdam M. Ellerbeck Willem de Zwijgerlaan KK Overveen G. Blokker Hoofdstraat EH Hillegom C. Blokker Hoofdstraat EH Hillegom Vincent en Maaike Engel Lorentzkade CD Haarlem Lidmaatschap beëindigt Maya Ouwehand Bart Ouwehand Tammo ter Hark Ernst Hoogenes Bob Hoogenes Neil Hoogenes Geert Kroon J. Proost J.J. Oostenbrink J. Oostenbrink S. Huizenga R.R. Vellinga R. Gitz Donateurschap beëindigt: C. de Jong Shantykoor "De Strakke Stag" Vanaf donderdag 7 oktober zijn we weer van start gegaan met het Shantykoor de Strakke Stag''. Nog steeds zouden we het leuk vinden als er weer wat nieuwe gezichten bij komen. Mocht je zin hebben om je stem te laten horen, kom dan gewoon eens langs. Om de andere week op donderdag komen we gezellig bij elkaar om een riedel te laten horen uur gaat het clubhuis open en om uur gaan we beginnen met het als eerste de stemmen warm te maken en wanneer dit goed loopt gaan we aan het echte werk beginnen. Dan weet je niet wat je hoort, dat zulke geluiden uit onze kelen komen!! Je zal er nog versteld van staan te kijken!!!! Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Hartelijke groet Shantykoor De Strakke Stag 4

5 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering najaar 2010 Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de Haarlemse Zeilvereniging, te houden op vrijdag 19 november 2010 in de bovenzaal van het Sportcomplex van de SV Spaarnwoude, Ringweg 12a te Spaarndam. Aanvang uur, de zaal is om uur open. Telefoon van het sportpark: AGENDA 1. Opening. Bestuursmededelingen. Voorstellen nieuwe leden. 2. Goedkeuren notulen ALV voorjaar Ingekomen stukken. 4. Inrichting jaarrekening Controle richtlijnen kascommissie. 5. Financiële stand van zaken. 6. Vaststellen contributie en tarieven 2011 Zie toelichting. 7. Toelichting begroting. 8. Vaststellen begroting Verslag commissies. 10. Uitreiken Bolderprijs. 11. Vaststellen datum ALV voorjaar Zie toelichting. 12. Rondvraag. 13. Sluiting. Zij die zich na de voorjaarsvergadering als lid van de HZV hebben aangemeld, verzoeken wij vriendelijk op deze vergadering aanwezig te zijn om zich voor te stellen. Toelichting bij punt 6. Het bestuur stelt voor de tarieven voor 2011 als volgt vast te stellen: Contributie Contributie Senioren: 49,50 Contributie Junioren: 24,75 Donateur: 26,50 Zomerstalling : Zomerstalling: 9,49 per m2 met een minimumbedrag van 63,25 Zomerstalling Optimist: 26,50 Stalling trailer: 53,00 Gebruik kast: 26,50 Winterstalling: Boven 8 ton in het water: 5,80 per m2 Onder 8 ton in het water: 7,90 per m2 Op de wal: 9,49 per m2 met een minimumbedrag van 63,25 Entreegelden : Senioren bij contributie: Zomerstalling: Winterstalling: 49,50 (eenmalig) dubbele stalling met een maximum van 105,00 (eenmalig) dubbele stalling met een maximum van 105,00 (eenmalig) Toelichting bij punt 11: Datum algemene leden voorjaarsvergadering: voorgesteld wordt Vrijdag 11 maart

6 6 Notulen van de Algemene Ledenvergadering voorjaar 2010 van de Haarlemse Zeilvereniging gehouden op 19 maart 2010 in het Sportcomplex van de SV Spaarnwoude te Spaarndam Aanwezig van het bestuur: Henk van der Spek voorzitter, Peter van der Kamp penningmeester tevens vice-voorzitter, Erwin Sikking commissaris zeil en havenzaken, Jan van Willigen commissaris wet en regelgeving en Angelien Engel-Boerée secretaris. Aantal aanwezigen leden: seniorleden 77, jeugdleden 4. Aantal aanwezigen donateurs/belangstellenden: 6 1.Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle leden, ereleden, nieuwe leden en belangstellenden van harte welkom. Afgelopen jaar is overleden Mary Schornagel, de echtgenote van ons trouwe lid Dick Schornagel. De vergadering neemt ter nagedachtenis aan de overledene een moment stilte in acht. De voorzitter excuseert zich dat er bij het drukken van het laatste clubblad een deel van de toelichting bij de jaarrekening niet compleet is gepubliceerd. De toelichting is wel tijdig op de website geplaatst en vanavond liggen er exemplaren ter inzage. Hij vraagt de vergadering toestemming om toch agendapunt 5 te behandelen, eventueel met een schorsing van 5 a 10 minuten zodat leden zich in kunnen lezen. De vergadering gaat akkoord d.m.v. hand opsteken en geeft aan geen gebruik te willen maken van een schorsing. Bestuursmededelingen: Afhandeling nalatenschap Familie Gillissen De aanslag in het Recht van Successie is ontvangen. De waarde is door de taxateur van de belasting vastgesteld op ,- De aanslag betreft ,- We hebben in overleg met onze fiscalist Bert Stevens direct bezwaar aangetekend voorzien van ons taxatierapport met een waarde van ,- Er wordt uiterlijk 15 juni een reactie van de belastingdienst verwacht. Voortgang terrein Piet Lenting Er is geen enkel contact meer geweest tussen de HZV en Piet Lenting betreffende de aankoop van zijn terrein. We zijn wel verrast door het Hoogheemraadschap van Rijnland met de mededeling dat Piet Lenting een aanvraag heeft gedaan voor het slaan van twee steigers van ca. 10 meter. Wij hebben hierop direct schriftelijk bezwaar aangetekend. Tevens heeft Piet Lenting een aanvraag gedaan bij de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude voor het aanleggen van steigers en beschoeiing. Inmiddels heeft Rijnland als volgt gereageerd. Op 2 maart 2010 heeft Rijnland uw bezwaarschrift ontvangen. Het bezwaarschrift is in handen gesteld van de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie Rijnland. De commissie deelt u mede dat zij uw bezwaarschrift niet in behandeling kan nemen. Rijnland heeft in onderhavige kwestie immers nog geen vergunning verleend. Zodoende is sprake van een prematuur bezwaarschrift. Als er verdere ontwikkelingen zijn houden wij u op de hoogte. Verhuizing HJC naar de nieuwe locatie aan de Mooie Nel Vanuit de HJC is er een oproep aan de zusterverenigingen om hen met de boot te vergezellen van het Spaarne naar de Mooie Nel op 17 april wanneer zij verhuizen naar hun nieuwe locatie aan de Mooie Nel. Een inschrijflijst ligt bij de ontvangsttafel. Oproep aan de leden De poetsclub, zeiltraining en het bestuur doen een beroep op alle leden om gezamenlijk er voor zorg te dragen dat na evenementen, trainingen etc. een ieder zijn troep opruimt en/of een ander hierop aanspreekt. Men is graag bereidt om voor de HZV de gebouwen schoon te houden maar is niet van plan om telkens weer de troep van een ander te moeten opruimen. Huldigen jubilarissen Piet van de Werf, 50 jarig lid van de HZV. De voorzitter loopt kort het bewogen bootleven van Piet door. Na eerst bij de JVW lid te zijn geweest lid geworden bij de HZV. Ooit begon hij in een zeilkano, waarna er een zelfbouw houten knikspant kwam. Later volgde de Nienke toen 1 van de grotere boten van de HZV, 8.50 meter en nu de kanariegele Optima 98. Piet is een echte verenigingsman, jaren actief in de havencommissie. De voorzitter speld Piet de gouden vlag op. Benno, de zoon van onze voormalig voorzitter Jurgens is 50 jaar lid van de HZV. De voorzitter vertelt

7 over de verschillende schepen waarmee Benno samen met broer Evert heeft gevaren. Momenteel is hij nog een stalen schip aan het afbouwen. De jubilaris is een frequent bezoeker van de ledenvergaderingen. De voorzitter speld hem de gouden vlag op. Robert van Heijst was vorig jaar helaas afwezig bij zijn 25 jarig jubileum. Robert is een liefhebber van rond en platbodemjachten, hij is thans de trotse eigenaar van een Staverse Jol waar hij menig uurtje aan besteed om af te bouwen. Robert is de ontwerper van onze nieuwe starttoren. Voorstellen nieuwe leden Hanneke van Willigen, Wouter van Leeuwen en Milou van Zanten stellen zich voor aan de vergadering. 2. Goedkeuren notulen ALV-Najaar d.d. 20 november De notulen worden met dank aan de secretaris zonder op of aanmerkingen goedgekeurd door de leden. 3. Ingekomen stukken. Er zijn 8 afmeldingen voor deze vergadering ontvangen en 1 machtiging. De secretaris leest de namen voor, er zijn verder geen ingekomen stukken. 4. Goedkeuren jaarverslag secretaris en commissies De voorzitter memoreert dat de secretaris en commissieleden over het afgelopen jaar wederom een keurig jaarverslag hebben gemaakt. Onder applaus worden zij bedankt voor hun inzet. 5. Goedkeuren financieel verslag 2009 De penningmeester verteld dat het HZV kapitaal sinds januari bij meerdere banken is ondergebracht vanwege het maximumbedrag van het depositogarantiestelsel. De Rabobank is toegevoegd. Het saldo op de ING betaalrekening is , het saldo op de ING Rentemeerrekening , bij de SNS Bank staat op de rekening en bij de Rabobank Op de vraag van de heer W. Geerts om het verslag van de kascommisie vóór het goedkeuren van het financieel verslag te doen, antwoord de voorzitter dat wij niet wensen af te wijken van de agenda. Met applaus wordt het financieel verslag goedgekeurd. 6. Verslag kascommissie Ton Gosen leest namens de kascommissie het verslag voor. Hoewel décharge wordt verleend aan de penningmeester, doet de Kascie. ook een aantal aanbevelingen m.b.t. de jaarrekening en de administratie. De aanbevelingen zijn gedaan vanuit een meer bedrijfsmatige benadering van de boekhouding en financiële verslaglegging. De voorzitter bedankt voor de décharge en de aanbevelingen. Het bestuur is van mening dat de diepgang van de aanbevelingen erg groot is en niet past bij een vrijwilligersvereniging zoals de HZV. Het bestuur zal dit met de financiële adviseur bespreken. Als blijkt dat het werk van de vrijwilligers (commissies en bestuur) binnen de vereniging substantieel gaat toenemen, zal het bestuur de aanbevelingen niet overnemen. Hij benadrukt dat wij een zeilvereniging zijn met vele activiteiten om Ontspanning, Plezier en Gezelligheid hoog in het vaandel te houden. Verder overweegt het bestuur controlerichtlijnen op te stellen voor de kascommissie. 7. Uitreiken jaarprijzen 2009 Charlotte Sikking ontvangt de prijs voor Open Zeilboten Mooie Nel. Haar broer Wessel krijgt de Rikprijs voor de Optimisten. Jaap Wilschut de prijs voor de kajuitboten. Erwin Sikking reikt de prijzen uit. 8. Bestuursverkiezing Aan de beurt van aftreden zijn: Angelien Engel-Boerée (secretaris), Erwin Sikking (commissaris zeil/ havenzaken en Jan van Willigen (commissaris regelgeving). Erwin Sikking en Jan van Willigen stellen zich beschikbaar voor een nieuwe periode, Angelien Engel-Boerée heeft te kennen gegeven haar secretariaatstaken te willen beëindigen. Het bestuur stelt voor in haar plaats Karin Keuss Niemeijer te benoemen als secretaris. De vergadering gaat hiermee akkoord. Samenstelling en taken van bestuur vanaf hedenavond: Henk van der Spek - Voorzitter Karin Keuss Niemeijer - Secretaris Peter van der Kamp - Penningmeester / Vice Voorzitter Erwin Sikking - Commissaris Zeil - en Havenzaken Jan van Willigen - Commissaris Regelgeving HZV De voorzitter bedankt Angelien voor al haar werk wat zij de afgelopen 8 jaar voor de vereniging als 7

8 secretaris heeft gedaan. Zij heeft enkele vernieuwingen toegepast waaronder het aansturen van het opzetten van een archief bij de archiefdienst Kennemerland, waar nu de heer Alkema de zorg voor draagt. De nieuw benoemde secretaris overhandigt Angelien een aantal cadeaus als blijk van waardering voor het werk dat zij als secretaris heeft verzet. 9. Benoeming commissies De vergadering stemt in met de volgende samenstellingen van de commissies. Havencommissie: Rene Lourens, Joop Muller, Erwin Sikking, Peter van der Kamp, Frank Voorn, Frank van Gool, Herman Koelman, Dries van der Meij, Frank Peetoom en gastheer Piet van de Werff. Beheerscommissie clubhuis: Ria Struijkenkamp, Theo Böing, Marcel Meijering en Hans van den Booren. Redactiecommissie: John Vasen, Tammo ter Hark, Coen Springelkamp en David Engel. Hans van Leeuwen verlaat de commissie. Het bestuur stelt voor Lianne Sikking te benoemen als nieuw lid. ** Beheer Web-site: Clemens Stavenuiter, Jesse Mulder en Tammo ter Hark. Kascommissie: Ernst Hoogenes en Kevin van de IJssel, Ton Gosen verlaat de commissie. Reservelid wordt Jan Wickel. Evenementencommissie: Anneke van der Meij, Marion Zwart, Anneke Hagenaar en Monique van Westen. Maaike Engel heeft te kennen gegeven de commissie te willen verlaten. Jeugdcommissie i.o. : De jeugd heeft te kennen gegeven niet door te gaan met het oprichten van een jeugdcommissie. Commissie zeiltraining en opleiding: Erwin Sikking, Wim Geerts, Kees Engel, Jan Wickel, Bouke van der Booren, Jesse Mulder, Jaap Wilschut en Erik Zwart. Vincent Engel heeft te kennen gegeven de commissie te willen verlaten. Het bestuur stelt voor Ben van der Meij te benoemen als nieuw lid. **Beheer HZV-vloot: Kees Engel, Jan Wickel, Dries van der Meij, Fred Struijkenkamp, Jan-Willem Hagenaar, Erik-Jan Hagenaar, Erik Zwart en Pieter Duyvis. Commissie onderlinge wedstrijden: Wim Hagenaar, Albert Wolthuis en Theo Kors. Afvaardiging Comité Nationale Zeilwedstrijden: Michel Peetoom (voorzitter) en Jan Wickel. Afvaardiging Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem: John Vasen (secretaris). De aftredende commissieleden worden bedankt voor hun inzet, de voorzitter overhandigd hun een cadeau in de vorm van een ontspannend nekkussen. Dan volgt er een korte pauze. 10. Activiteiten 2010 De woordvoerders van de diverse commissies geven een kort verslag van de voorgenomen activiteiten voor Nieuw en als proef is dit jaar het opzetten van de vrijdagavond zeilavond, die om de week zal plaatsvinden. Geheel zonder verplichten om het gezamenlijke zeilplezier te verhogen. Het clubhuis zal geopend zijn. 11. Voorstel datum Algemene Leden Vergadering Najaar 2010 Het voorstel om de volgende ledenvergadering te gaan houden op vrijdag 19 november 2010 heeft de goedkeuring van de leden. 12. Rondvraag Marijke van den Booren geeft aan dat op 3 april het clubhuis gesloten zal zijn ivm de grote schoonmaak van het clubhuis. Chris Damen vraagt aandacht voor de veiligheid op de Lage Dijk tijdens het hellingen en werkavonden. Het bestuur en havencommissie zeggen toe hierover na te denken. Aad van der Staay geeft een toelichting op het programma van de Kolkdagen op 28 en 29 mei Ten slotte bedankt erelid Frits de Reus het bestuur voor de werkzaamheden. Hij benadrukt dat het toenmalige bestuur niet van te voren heeft kunnen bedenken dat er zoveel werk zou voortvloeien uit het in beheer en gebruik hebben van de Landtong. 8

9 Haarlemse Zeilvereniging Begroting 2011 Baten Begroting Begroting Werkelijk Contributies/Donaties Zomerstalling Winterstalling Bar Interest Opbrengst clubblad Diversen Totaal Lasten Havenexploitatie Onderhoud Milieu/Arbo Afschrijving Afschrijving Beheerkosten Beheer clubhuis Energie en water Vaste lasten Ondererfpacht Verzekeringen Telefoon Secretariaat Clubblad Watersportverbond Algemene kosten Activiteiten Evenementen Zeiltraining / Opleiding Wedstrijden Dotaties Voorziening onderhoud Investeringsfonds Voorziening milieu/arbo Voorziening belastingen Jubileumfonds Exploitatiesaldo Totaal

10 Haarlemse Zeilvereniging Toelichting bij de begroting 2011 Algemeen De begroting 2011 is gebaseerd op tarieven die zijn verhoogd met het inflatiepercentage. Ten tijde van het opstellen van de begroting bedroeg de gemiddelde inflatie over de voorgaande maanden 1,2%. Zoals besloten in de ALV najaar 2006 zouden de tarieven vanaf dan elk jaar worden gecorrigeerd voor inflatie. Baten Contributies en donaties Al een paar jaar zijn de inkomsten uit contributies en donaties hoger dan begroot. Op basis van het huidige ledenaantal (349 senior-, 111 jeugdleden), donateurs (13) en inflatiecorrectie komen de inkomsten uit deze post boven de euro. Rekening houdend met ledenmutaties per het einde van het jaar is een begroting van verantwoord. Zomer- en winterstalling De hogere verwachte inkomsten uit zomer- en winterstalling zijn geheel toe te schrijven aan de inflatiecorrectie. Interest De inkomsten uit interest worden worden geheel bepaald door de rentestand. De HZV beschikt over drie spaarrekeningen, een bij de ING Bank, een bij de SNS Bank en een bij de Rabobank. De rentes zijn erg laag: ten tijde van het opstellen van de begroting bij ING en Rabo 1,6% en bij SNS 2%. Het hebben van drie rekeningen komt voort uit de wens om gemiddeld per bank niet boven het garantiebedrag van het depositogarantiestelsel uit te komen. De hoogte daarvan bedraagt euro (rekeningen gesaldeerd per bank). Mocht het gezamenlijk saldo van de drie rekeningen boven de euro uitkomen, dan zal het bestuur geen extra rekening openen. De kosten en administratieve overzichteljkheid maken zo'n extra rekening niet aantrekkelijk. Lasten Milieu/Arbo Uit deze begrotingspost wordt o.a. het legen van de vuilcontainers betaald. Die kosten bedragen per jaar ca euro. In 2010 bleek dat de rolcontainer ook ten tijde van vakanties steeds behoorlijk vol zat, ook met grofvuil waarvoor de container niet bedoeld is. Als dit ook in 2011 het geval is, bestaat de kans dat er een extra rolcontainer geplaatst moet worden. De kosten voor het legen van de vuilcontainers zullen daarmee stijgen. Het bestuur vertrouwt erop dat de leden hun niet-huishoudelijke afval elders afgeven, waarmee de kosten van deze post niet zullen stijgen anders dan door prijsverhogingen. Verder behoren tot deze post de kosten van de legionellabemonstering. Het bestuur verwacht dat de kosten voor deze post ook in 2011 binnen de 4000 euro zullen blijven, reden om het begrotingsbedrag op 4000 euro te handhaven. Afschrijving De afschrijvingen over 2011 bestaat uit de volgende onderdelen: Spuitplaats, kraan en steigers Landtong: renovatie, verduurzaming en grondwerk; rekening is gehouden met de bijdrage van de gemeente Haarlem, over dat deel wordt niet afgeschreven Starttoren, ook hierbij wordt niet afgeschreven over het bedrag dat als bouwsubsidie van de gemeente Haarlem werd ontvangen Rescues en buitenboordmotoren Toekomstige investering in beschoeiing en milieumaatregelen bij Spinnewei Energie en water Per 1 juli 2010 zijn de NUON tarieven voor elektriciteit verlaagd. Daarmee zullen de totale energiekosten voor 2010 gunstig worden beinvloed, maar dat neemt niet weg dat energie en water een substantiële kostenpost is. Voor 2011 is gerekend met een maandbedrag van 280 euro voor elektriciteit. Er is een significante toename van het waterverbruik te zien over de periode sept sept Gas is in 2010 ca. 200 euro duurder dan 2009 bij nagenoeg gelijk aantal kg's propaan (1116 resp. 1129). Dit heeft ertoe geleid dat het begrote bedrag voor energie en water behoorlijk is verhoogd. Er is geen rekening gehouden met teruggave van de zgn. Ecotax omdat de voortzetting van deze teruggaveregeling per jaar bepaald wordt door het betreffende ministerie. Er is nagegaan of de kosten voor het elektriciteitsverbruik konden worden verlaagd door aansluiting te zoeken bij een collectieve inkooporganisatie, Sportstroom. Op jaarbasis zou het voordeel 124,- bedragen, uitgaande van het verbruik over In het instapjaar zou een extra korting van 100,- worden gegeven. 10

11 Het bestuur meent dat dit voordeel te beperkt is om de overstap van NUON naar het collectief te maken. Het energie- en waterverbruik was de afgelopen jaren als volgt. kwh m Vaste lasten De vaste lasten zijn hoger begroot. Het betreft o.m. de onroerend zaakbelasting van zowel de gemeente Haarlem als de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude, waterschapsbelastingen en kosten muziekgebruik clubhuis. De aanslag OZB 2010 van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude is beduidend hoger dan in 2009 omdat de waarderingsgrondslag met 85% is gestegen. Hiertegen is bezwaar gemaakt, ten tijde van het opstellen van de begroting was niet bekend of het bezwaar zou worden toegewezen. Voor de begroting 2011 is gerekend op hogere aanslagen, ongeacht de uitkomst van de bezwaarprocedure. Ondererfpacht Het bedrag voor 2011 is gebaseerd op het in 2010 betaalde bedrag, verhoogd met inflatiecorrectie en de bijtelling voor het water waarin de voormalige woonboot van mw. A.R. Gillissen - Mol lag. Verzekeringen Deze post is verhoogd omdat o.a. de verzekering voor de pleziervaartuigen duurder is geworden. De reden is dat in 2010 het aantal verzekerde boten in overeenstemming met de werkelijkheid is gebracht. Telefoon Voor deze post is een hoger bedrag begroot omdat hier nu ook de internetkosten bij zijn ondergebracht. Clubblad Per 1 januari 2011 worden de posttarieven voor brieven verhoogd. Ten tijde van het publiceren van de begroting was onbekend of de tarieven voor zgn. partijenpost ook zouden worden verhoogd. In de begroting voor het clubblad is rekening gehouden met een verhoging, ook voor wat betreft de drukkosten. Watersportverbond De afdracht bedraagt nu 16,50 per seniorlid. We verwachten dat deze afdracht in 2011 naar 17,00 gaat. Het begrote bedrag is gebaseerd op deze afdracht en het ledenaantal per medio september Evenementen Het begrote bedrag is verhoogd met het inflatiepercentage. Voorziening onderhoud Door deskundige leden zijn de kosten voor onderhoud aan historische investeringen voor de periode ingeschat op ,-. Voor de 5 jaar daarna wordt ,- voorzien, in totaal dus ,-. De huidige grootte van de voorziening is ,- euro. Dit is voldoende om het onderhoud voor de komende jaren te kunnen uitvoeren. De jaarlijkse toevoeging van 500,- wordt in 2011 niet verhoogd. Investeringsfonds In voorgaande jaren stond dit op de begroting als Voorziening opstallen. In overleg met de financieel adviseur is de naam gewijzigd in Investeringsfonds, omdat hiermee duidelijker wordt gemaakt dat het fonds bedoeld is voor toekomstige grote uitgaven. Hieronder vallen onder meer renovatie of nieuw clubhuis en nieuwe loods. Het fonds is feitelijk een 'spaarpot': uitgangspunt van het bestuur is nog steeds dat er voldoende eigen geld moet zijn om grote uitgaven zelf te kunnen betalen. Bestemming exploitatiesaldo 2011 Het exploitatiesaldo wordt aan het kapitaal toegevoegd (of onttrokken als het exploitatiesaldo negatief is). Als bij het maken van de jaarrekening 2011 blijkt dat het exploitatiesaldo hoger is dan begroot, dan stelt het bestuur voor een deel van het exploitatiesaldo toe te voegen aan het Investeringsfonds. Dit betekent dat er dan meer aan het Investeringsfonds wordt toegevoegd dan nu is begroot. 11

12 12

13 13

14 Van de Havencommissie Beste varende lezer: Toeval bestaat niet. Voordat ik het seizoen schrijftechnisch gezien af ga sluiten wil ik het met u hebben over touwen. Ja u leest het goed, Lourens heeft het als rechtgeaarde watersporter over touwen. U weet wel dat zijn die dingen waarmee je een boot vastlegt, een zeil hijst, een zeil in de gewenste stand tov de wind zet en je hond (sommige hun vrouw) aan bindt zodat hij/zij niet weg lopen. Ik weet wel in de watersport hoor je te spreken over lijnen en als je een kort touwtje hebt is er sprake van een lijntje. Hierover later meer. Het seizoen is over, het zit er op, het is klaar, finito, finished, kortom we zijn na 5 november uitgewerkavond. De werkavonden zijn over het algemeen goed bezocht en er is een groot aantal terugkerende onderhoudsklussen uitgevoerd. Daarnaast zijn er een aantal speciale zaken gerealiseerd, 54 betonplaten op de dam erbij, de goten van de loods zijn na vele jaren van lekkage weer dicht, een nieuw mastenliertje op de kraan enz enz enz.. Bij al dit werk was uw aller hulp op vele verschillende manieren weer van grote waarde dus namens de havencommissie hartelijk dank voor jullie inzet en hulp. Let op in de winter willen we als havencommissie weer 1 of 2 zaterdagochtenden een aantal klussen oppakken waarbij uw inbreng en hulp weer heel welkom is. Verdere informatie vindt u op de website en in een volgende HZV praat. Oh ja dat lijntje, weet u nog? In de watersport hebben we het dus over lijnen en lijntjes, (niet meer doen hoor) maar u voelt hem al aankomen in de turnsport is het inmiddels ook een ingeburgerd begrip. Ik wil een geheel willekeurig toestel nemen,.. de ringen. Deze dingen hangen aan touwen, sorry ik bedoel aan lijnen. Aan de ringen doen allerlei heren kunstjes die verder gaan als het vogelnestje wat wij vroeger op de lagere school moesten maken. Het hangen aan lijnen in een sporthal blijkt zo verslavend te werken dat er mensen zijn die in hun vrije tijd ook aan een lijntje hangen. Nou en? Vervolgens komt er een zichzelf belangrijk vindend persoon op TV, radio en in de krant vertellen wat de bewuste sporter nu wel allemaal fout heeft gedaan en hij zegt de samenwerking met de sporter op. Schandelijk vind ik het dat zulke privé zaken zo openlijk worden uitgemeten. Hoeveel zou de bobo in kwestie drinken, roken of sex hebben met zijn vrouw, maîtresse of in een bos stiekem mannen bezoeken. Hoe zo privacy? Ik zou in de sluis dus maar oppassen met de vraag; buurman wilt u dat lijntje even aangeven? Voor je het weet zit de voorzitter van het watersportverbond op de televisie te beweren dat u uitgesloten wordt van deelname aan de watersport omdat u gebruikt. I've got cocaine runnin' around my brain I want you to dig me soul brother and soul sister I want you hold me tight because I'm a dynamite - yeah I've got cocaine runnin' around my brain Zingt Dillinger mij toe terwijl ik dit schrijf, ziet u wel. Toeval bestaat niet. Joho, joho... en een groot vals alarm Bron: Noordhollands dagblad Een flink uit de hand gelopen dronkemansruzie aan boord van een jacht bracht maandagnacht twee reddingsboten in actie. Dit omdat tijdens het emotionele gooi- en smijtwerk ook het automatische alarmbaken overboord werd gegooid. Het waren de reddingsstations in Andijk en Medemblik die die in de nacht een serieus alarm kregen te verwerken. Dit gebeurde via het GMDSS systeem, het internationale alarmsysteem voor schepen in noord. De vrijwilligers van Het Span en Rescue Medemblik trokken een sprintje naar de boten. Inmiddels was er al verbazing over de plek, omdat volgens het satellietsysteem het baken precies in de jachthaven van Andijk het signaal oppikte. Dat signaal is afkomstig van een automatsich baken: wanneer dit in water terecht komt, gaat het alarmsignaal via een satelliet naar een meldingstation het Franse Toulouse en weer naar de kustwacht in het betreffende land. De oorzaak? Dronken opvarenden van een afgemeerd zeiljacht die na een avondje drinken onenigheid kregen. Er werd gegooid met bestek en servies en dus ook met het GMDDS-baken. De redders hebben dat maar uit het havenwater opgevist en een van de opvarenden om te sussen meegetroond naar het boothuis. De politie nam daar de afhandeling over. 14

15 Belgische dokter Een dokter in België wilde een dagje vrij om te gaan vissen. Hij zei tegen zijn assistent: "André, ik wil morgen gaan vissen, maar ik wil de praktijk niet sluiten, dus jij moet de patienten helpen". "Dat is goed dokter", zegt André. De dokter gaat vissen en komt de dag erop terug en vraagt: "En André, hoe was je dag?" "Nou", zegt André, "ik heb drie patiënten geholpen. De eerste had hoofdpijn, dus ik heb hem wat aspirine gegeven". "Goed", zegt de dokter "en de tweede?" "O die had het brandend maagzuur en die heb ik Rennies gegeven". " Héél goed", zegt de dokter "en de derde?" "O dokter", ik zat hier rustig en ineens vliegt de deur open en een beeldschone meid stormt de kamer in, scheurt alle kleding van haar lijf en ze gaat op het onderzoekbed liggen "Dokter, dokter, help me, ik heb in vijf jaar geen man meer gezien!". "O God, André, wat heb je toen gedaan?" vraagt de dokter. "Ik heb haar oogdruppels gegeven" Schip ramt brug Op 24 oktober jongstleden heeft een schip de Wilhelminabrug te Zaandam geramd. Dusdanig dat de brug niet meer omlaag kon voordat e.e.a. was gerepareerd. Dat levert 'mooie' plaatjes op. Zoals hier uit het Noordhollands dagblad. Grootste speedboat' ooit Een verslaggever van de Duitse televisiezender Pro Sieben heeft skiënd achter het cruiseschip AI- DABella het Guinness Book of Records gehaald. Nooit eerder werd een waterskiër voortgetrokken door zo'n groot vaartuig. De stunt had 2 oktober plaats voor de Spaanse kust in de Bocht van Alicante. Jan Schwiderek van het programma Galileo lukte het bij lichte zeegang en een snelheid van 14 knopen precies zes minuten en 25 seconden op zijn ski's te blijven staan. Hij maakte een vliegende start vanaf een van de snelle rubberboten van de AIDA- Bella. NIEUWE WINTER COLLECTIE AANBIEDINGEN!! Lekker warme jassen, ademend, wind- en waterdicht vanaf 89,00 Polar-fleece diverse kleuren en modellen vanaf 59,95 WINTER KLAAR MAKEN KOM NU LANGS VOOR EEN KOMPLEET ASSORTIMENT STARBRITE ONDERHOUDSMIDDELEN OM BOOT EN MOTOR IN TOPCONDITIE TE HOUDEN ZEILKLEDING AKTIE!! Tijdelijk 30% korting op geselecteerde zeilpakken en broeken. OPRUIMING SCHOENEN EN LAARZEN DUBARRY EN HELLY HANSEN. ANTIVRIES voor watersystemen, pompen, KORTING TOT 40% toiletten en de motor. Niet giftig! Onschadelijk voor het milieu 5 LITER CAN NU VAN 29,95 VOOR 19,95 VOOR ALLE OVERIGE AANBIEDINGEN KIJK JE OP VAN DER NOORD WATERSPORT - SPAARNE 60 HAARLEM

16 Kansenkaart Watertoerisme Haarlem (KWH) Wel eens gehoord van de Kansenkaart Watertoerisme Haarlem (KWH)? Welnu, daarin beschrijft de Gemeente Haarlem wat zij van plan is met het watertoerisme de komende tijd. Geen belemmeringen dit keer maar alle hoeken en gaatjes waar eventueel watertoerisme te bedrijven valt, worden daarbij in ogenschouw genomen. Men is daar al een tijdje mee bezig maar nu is er een concreet plan van aanpak dat de besluitvormingsprocedure (inc. inspraak) is ingegaan. Deze periode van 3 jaar loopt synchroon met het provinciale programma Water als Economische Drager (WED), waarmee de provincie initiatieven op het gebied van waterrecreatie wil stimuleren. Het plan van aanpak Het college B&W heeft voor het plan van aanpak de volgende bestemmingen opgenomen voor het watertoerisme in de jaren : 1. voorzieningen voor riviercruisevaart, kleine rondvaarten, passantenplaatsen, horecavoorziening in het water en 2 horecaboten: Spaarndamsweg; 2. in de binnenstad in totaal 3 locaties ten behoeve van op- en uitstappen kleine rondvaarten: Nieuwe Gracht (tegenover nr. 80) is nieuw, Gasthuisvest (Groot Heiligland) en Bolwerken (Pest en Dolhuijs) zijn bestaande plekken; 3. verhuurlocaties voor kleine boten: Molenplas (binnenkant steiger bij theehuis) en Leidsevaart (Schouwburg). Kassa Met het plan van aanpak beoogt men de economie en werkgelegenheid in Haarlem en omgeving te stimuleren. Te denken valt hierbij aan 50 tot 70 arbeidsplaatsen per jaar en tussen de en aan haven en liggeld per jaar. Daarnaast levert het watertoerisme jaarlijks bestedingen op voor de stad, die liggen tussen 1 miljoen en 8 miljoen. Argumenten 1. Het watertoerisme wordt bevorderd. De KWH geeft aan dat er nog volop kansen liggen op het gebied van het watertoerisme. De provincie Noord-Holland draagt uit dat Noord-Holland watersportprovincie nummer 1 is in Nederland. Via het provinciale programma WED biedt de provincie subsidiemogelijkheden aan om het watertoerisme binnen de provincie verder te stimuleren. 2. Er komen steeds meer activiteiten op en aan het water. Nieuwe doelgroepen, zoals riviercruisevaart ontstaan, en steeds meer ondernemers willen graag activiteiten op en aan het water ontplooien. Haarlem participeert in het Amsterdam Cruise Poort project. Door de renovatie van de sluis bij Spaarndam kunnen nu riviercruiseboten tot 110 meter door de sluis (is ca. 90% van alle riviercruiseboten). Men probeert touroperators te bewegen om met riviercruisevaart naar Haarlem te komen. Ook de motorchartervaart is een groeimarkt. Deze schepen kunnen ook van de faciliteiten gebruik maken. Hierbij zijn themareizen in trek, vooral kunt- en cultuurreizen zijn in opmars. Met name door de riviercruisemarkt, zal het aantal toeristen per jaar toenemen met tenminste meer bezoekers. 3. Voor de riviercruisevaart komt een maximale aanlegcapaciteit van 4 riviercruisevaartschepen ter hoogte van de Floresstraat. Mochten ervaringscijfers uitwijzen dat in de toekomst 6 aanlegplaatsen nodig zijn dan kan de middensteiger uitgebreid worden. Aan de kade komen faciliteiten voor de schepen, zoals een voorziening voor electra, water, en afvalvoorziening en een vuilwaterstation (ondergronds). Tevens komt er een inrichting aan de kade voor bussen voor het verder vervoeren van toeristen. Het is goed mogelijk dat een deel van de toeristen ook via bestaande rondvaartboten naar het centrum vervoerd kan worden. De riviercruiseterminal ligt aan een aantrekkelijk kade, gelegen in een parkachtige omgeving (bomen en banken). Aan de steiger komt een hoogwaardige horecavoorziening (bijvoorbeeld een paviljoen) in het water te liggen. De partyboot van de Post Verkade Groep zal ook vanaf de riviercruiseterminal kunnen afmeren. Bij de Paul Krugerkade wordt ruimte gereserveerd voor 2 horecaboten. Voor de passanten wordt een steiger net ten noorden van de Paul Krugerkade gerealiseerd (ca. 80 x 1,5 meter waaraan c.a. 10 tot 20 boten kunnen afmeren. In de Nieuwe Gracht (tegenover nr. 80) komt een steiger van 10 x 1,5 meter, die dient als op- en afstapplek voor rondvaarten. 4. De laatste jaren zijn er steeds meer ondernemers die een kleinschalige rondvaart willen aanbieden, dan wel kleine boten willen verhuren. Bestaande locaties bij de Gasthuisvest en bij het Pest-en Dolhuijs worden als openbare op- en afstapplekken aangeduid. Ook komen er 2 nieuwe plekken bij, te weten in de Nieuwe Gracht (tegenover nr. 80) en zal er 30 meter kaderuimte vrijgemaakt worden ten noorden van de riviercruiselocatie aan de Spaarndamseweg (ook voor minder validen toegankelijk). Aan de binnenkant van de steiger voor het theehuis Molenplas, zullen kleine boten verhuurd kunnen worden. Aan de Leidsevaart, locatie Schouwburg, kunnen 1 of 2 sloepen worden verhuurd. 5. Er komen regelmatig aanvragen voor horeca op het water. In 2001 is besloten dat na reconstructie van de kade aan de Spaarndamseweg maximaal 3 horecaschepen kunnen liggen tussen de Rozenhagenstraat en Paul Krugerkade. Onderhavig besluit vervangt het besluit uit Dat betekent dat er gekozen 16

17 wordt voor 2 horecaboten bij de Paul Krugerkade en 1 horecavoorziening aan de steiger ter hoogte van de Floresstraat. 6. De provincie heeft per 1 februari 2010 beschikking afgegeven voor ten behoeve van faciliteiten riviercruisevaart en voor nautische voorzieningen Scheepmakerskwartier (dit project wordt in de KWH genoemd, maar is een apart project en wordt verder in dit plan van aanpak buiten beschouwing gelaten). 7. De KWH geeft vele kansen aan om het watertoerisme een impuls te geven. Op dit moment wordt in verband met financiële haalbaarheid prioriteit gegeven aan: - De voorzieningen t.b.v. watertoerisme aan de Spaarndamseweg. Dit omdat de herstructurering van deze weg de komende jaren in uitvoering is. - Rondvaartactiviteiten. Dit omdat er vele verzoeken op dit gebied liggen. - Er liggen vele verzoeken vanuit de markt. De ruimte in Haarlem is echter schaars. Vanaf 2012 wordt opnieuw bekeken of er locaties toegevoegd kunnen worden voor watertoerisme. 8. Locatieonderzoek Spaarnegeeft aan dat voorgenomen fysieke maatregelen passen binnen dit onderzoek. Voorafgaand aan de keuze voor locaties van voorzieningen in het Spaarne is een locatieonderzoek gedaan door een onafhankelijk nautisch adviesbureau. Gekeken is naar de vaargeul en veiligheidsaspecten en welke ruimte er over is voor voorzieningen en activiteiten in het Spaarne. De voorgestelde locaties in het Spaarne passen binnen de ruimte die het veiligheidsrapport aangeeft. Kanttekeningen De drukte op Spaarne heeft consequenties voor de veiligheid. Het Spaarne wordt naast de pleziervaart ook bevaren door de beroepsvaart. Het wordt steeds drukker op het Spaarne, hetgeen weliswaar goed is voor de economische activiteiten, echter dit moet wel in goede banen geleid worden. Als de praktijk aantoont dat het erg druk is voor de bruggen, waarbij pleziervaarders zich tussen beroepsvaart moeten bewegen, zullen er maatregelen getroffen moeten worden om ook pleziervaarders veilig de bruggen te laten passeren. Verder stelt Rijnland stelt strikte eisen, te weten een strikt beleid ten aanzien van het overkappen van water, waartoe ook steigers vallen. Nader overleg voor de uitvoering is noodzakelijk. Tenslotte stelt het bestemmingplan nadere vergunningseisen. De normale vergunningsprocedures (bouwvergunning, omgevingsvergunning) conform de bestemmingplannen moeten bij bouwwerken (zoals steigers) worden doorlopen. Hoe nu verder? Bij de inspraak op het voorlopig ontwerp (VO) voor de herinrichting van de Spaarndamseweg is reeds een doorkijk gegeven naar de voorzieningen op het water. Reeds eerdere reacties hierop worden meegenomen. Deze nota, waarin alle bestemmingen voor het watertoerisme worden aangeduid, wordt 7 weken na besluit ter inzage gelegd. Omwonenden van de voorzieningen aan de Spaarndamseweg en de steiger Nieuwe Gracht worden via een brief geïnformeerd over deze procedure. Rijnland, de Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem, City Marketing Haarlem, de Post Verkade Groep, Canal Tours, wijkraad Binnenstad, Molenwijk en Schoten zijn over de locaties voor het watertoerisme geïnformeerd. Financiën? Na het verwerken van de inspraakreacties wordt het Plan van aanpak vastgelegd en voor de uitvoeringsfase zal de raad voorgelegd worden het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Uiterlijk 31 december 2012 zullen de voorzieningen gerealiseerd worden. Realisatie voorzieningen? Bij de herinrichting van de Spaarndamseweg is rekening gehouden met de mogelijke ontwikkelingen op het water. De uitvoering van de openbare voorzieningen ten behoeve van het watertoerisme aan de Spaarndamsweg komen onder regie te vallen van het project herinrichting Spaarndamseweg. Voor de steiger in de Nieuwe Gracht zullen de normale vergunningprocedures (o.a. bouwvergunning, keurvergunning) doorlopen worden. De uitvoering is naar verwachting in 2010/2011. Nadat het Plan van aanpak op basis van de inspraakreacties vastgesteld is en de financiële middelen door de raad ter beschikking zijn gesteld, worden aansluitend in 2010 de kaders (programma van eisen) bekendgemaakt voor de horecalocaties aan de Spaarndamseweg, en de overige locaties voor particuliere activiteiten aan het water (Molenplas en Leidsevaart ter hoogte van de Schouwburg). Hierbij worden randvoorwaarden bekend gemaakt ten behoeve van het vermarkten van de particuliere activiteiten. Deze randvoorwaarden worden in de Stadskrant gepubliceerd. Ondernemers worden dan uitgenodigd zich vervolgens in te schrijven, waarna het college voor de diverse locaties een keuze maakt. JV 17

18 Najaarstocht 2010 Verslag van de Najaarstocht van de HZV naar Muiderzand van vrijdag 24 t/m zondag 26 september Terugkomend van het afrekenen bij de sluiswachter van de sluis in Spaarndam, aan het eind van de Najaarstocht, werd ik aangesproken door twee lieftallige HZV-dames met een grote grijns op hun toet. "Wij hebben een verrassing voor jou, we zaten te prakkidenken wie het verslag van deze najaartocht zou kunnen maken en toen dachten we gelijk aan jou omdat het heeeeeel lang geleden is dat je aan zoiets hebt meegedaan." Aan zoveel overredingskracht kon ik uiteraard niet op en heb ik dit graag toegezegd. Het is inderdaad heel lang geleden dat ik, door omstandigheden, aan een activiteit van de HZV heb deelgenomen. Na een heerlijke en omgevlogen zeilvakantie naar Zeeland kwam het er door een overvolle agenda niet meer van om een weekendje te gaan varen. Voor dit weekend hadden we nog geen plannen gemaakt, mede omdat het al weer wat later in het seizoen was en het weer ongunstig zou kunnen zijn. En toen kwam de HZV-krant in de bus met de aankondiging voor de Najaarstocht. Toen ik dit aan Atty voorstelde reageerde ze enthousiast en zo is het gekomen dat we ons aangemeld hebben. We hadden geen idee hoe het zou zijn, we zagen wel. Vrijdagmiddag begaven we ons, beladen met warme kleding en boodschappen, naar de haven. Hoeveel leden zouden er meegaan en zaten er bekenden bij? We waren redelijk vroeg, zagen nog weinig activiteit en gingen de bootspullen opbergen. Na 17:30 meldden we ons in het clubhuis bij de dames A&A van de organisatie om de bijzonderheden te vernemen en af te rekenen. Onder het genot van een bakkie koffie van Wim heb ik Atty voorgesteld want voor de meesten was 18 zij nog een onbekende. Bij navraag over de deelname bleken er 25 schepen mee te doen met daarop zo'n 70 bemanningsleden. Wat voor ons zeer verrassend was is het feit dat de "jeugd" zo goed vertegenwoordigd was. Ik heb in de loop van de jaren velen ervan zien opgroeien van waterpeuter tot jongelui die nu met hun eigen boot of van vrienden de tocht mee gingen maken. Goed om te ervaren hoe enthousiast ze zijn want uiteindelijk zijn zij ook medeverantwoordelijk voor het bloeien en groeien van onze HZV. Rond 18:00 werden diesels en BBM's gestart en begaven wij ons, onder een mild zonnetje, richting sluis van Spaarndam. Het was een prachtig gezicht om het konvooi de haven uit en naar stuurboord te zien gaan, sommige schepen getooid met een reuze HZV-vlag. Het duurde even voor we de sluis in konden maar er was weinig wind dus bleven we rustig drijven tot het zover was. Het schutten ging ook vlot en we hoefden niet van boord omdat het sluisgeld collectief was betaald. Na de Rijksbrug gingen we richting Buitenhuizen waar de brug nog steeds mankementen vertoont en daardoor de draaitijden van de Rijksbrug moet aanhouden. Op het Noordzeekanaal gekomen was het al aardig donker geworden. Donker geworden, dat had ik me niet gerealiseerd?? Oh Shit, navigatieverlichting nodig! Ik wist dat mijn toplicht werkte want die hadden we in de vakantie ook gebruikt als ankerlicht maar de rest? Zeilend zou dat genoeg zijn, gezien de lengte van onze boot. Maar het tweekleuren preekstoellicht én het heklicht deden het niet en de motor moest bijblijven, dus dan maar repareren. Lekker handig en slim in het donker. Op het voordek had ik wel stroom, de lamp bleek in orde dus het moest een slecht contact zijn dus dat zou een klein klusje worden. Met Atty aan het roer dook ik naar binnen en ging aan de slag. Het duurde toch langer dan gedacht en toen ik aan de stuurvrouw vroeg hoe het ging drong ze er op aan om bij haar te blijven omdat ze nog nooit in het donker gevaren had en er wel erg veel groene, rode en witte lichtjes door elkaar voeren. Ik heb de klus maar verder laten zitten. Ik dacht als ik bij de groep blijf dan dekken zij ons wel af. Maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Ondanks dat ik onze genua op had staan moest de BBM vol gas bij en voer ik ca. 6,3 knopen en nog lukte het niet om het konvooi in te halen. Had men het koud of haast, moest men nodig plassen of alleen maar dorst? Is het mogelijk om vooraf een redelijke snelheid af te spreken die iedereen zonder te racen kan bijhouden? Tegen 22:00 arriveerden we bij Aeolus en zochten een plekje om te overnachten, de een in een box en de anderen gezellig zij aan zij. Na het uitdampen (door de warme zeilkleding) omgekleed en naar het clubhuis gegaan voor een drankje en een praatje. De sfeer was prima en ieder had het naar z'n zin. Sommigen hebben het heel laat gemaakt maar dat leek ons niet verstandig en lagen net na middernacht te kooi mede omdat we er van uitgingen dat we 's morgens bijtijds verder zouden gaan. We werden laat wakker en hoorden nog helemaal niets om ons heen. Oh jee, ze zijn zonder ons vertrokken. Hoofd uit het luik en ja hoor, alle schepen lagen er nog en alles leek nog in diepe rust, gelukkig. Rond 11 uur nog even snel een boodschap gedaan bij de supermarkt om de hoek en rond 12 uur vertrokken de eerste schepen richting Oranje-sluizen. De sluis uitkomend zagen we de Schellingwouderbrug open staan, dus (weer) vol gas en met succes, gehaald. Het was fris maar het zonnetje scheen en er stond een lekker windje, uit een goede richting dus snel de zeilen omhoog. De meeste schepen gingen direct richting Muiderzand en hielden Pampus aan bakboord en dat was praktisch vóór de wind. Wij wilden van

19 het gunstige weer gebruik maken en volgden de boeien van de vaarroute om een ommetje te maken, boven Pampus langs. Toch was het best flink aanpakken met deze wind, de golven waren aardig hoog en we gingen als een speer. Aangekomen bij de boeienroute naar de Hollandse Brug leek gijpen geen verstandig idee en maakten we een stormrondje. Tegen 15:00 waren we bij Muiderzand aangekomen en legden, nog steeds onder een lekker zonnetje, aan in de toegewezen box. Moe van de inspanning maar voldaan gingen we een uurtje onder zeil en misten daardoor de "steigerborrel". Rond 18:00 begaven we ons naar restaurant "Voor Pampus" en het was er warm en gezellig. De winnaar van de puzzel-pagina werd bekend gemaakt. Helaas waren er maar zeer weinig exemplaren ingeleverd. Het buffet zag er goed verzorgd uit en smaakte prima. Voor Atty was zelfs een vegetarische maaltijd bereid, super. Na de koffie met wat lekkers hebben we nog wat nagekletst en gingen de meesten naar hun kooi. De volgde morgen was het weer beduidend anders, grauw en nevelig. Weer tegen 12:00 vertrokken de meeste schepen voor de terugtocht naar Amsterdam. Er was weinig wind en we schoten niet erg op. Met de auto-piet aan het roer hebben we nog even zitten kaarten maar ik werd onrustig omdat ik niet te laat bij de Oranjesluizen wilde zijn dus de BBM er ook bij. De Schellingwouderbrug bleef weer open tot we er door waren en gingen met meerdere HZV-ers de sluis in en werden vlot geschut. Het zonnetje was terug en rustig varend ging het richting Buitenhuizen. Voor de Rijksbrug ging iedereen op een kluwen tegen elkaar liggen maar daar hadden we niet zo'n zin in en bleven drijven tot de brug openging. De hele vloot paste makkelijk in de sluis en daar moesten we zelf het sluisgeld afrekenen en werd ik gevraagd om dit verslag te schrijven. Daar hoorden we ook dat het traditie was om voor de Rijksbrug de boten aan elkaar te knopen om samen een afsluitborrel te drinken. Dat wisten we niet en mistten daardoor nog een "borrel". Zo zie je dat je nooit te oud bent om te leren. Het was na 18:00 dat we aanmeerden in de vertrouwde box en was iedereen snel naar huis vertrokken. Ook wij gingen me een goed gevoel richting huis en zijn zeker van plan om hier vaker aan mee te doen. Organisatie, hartstikke bedankt voor jullie succesvolle inspanningen en meegaanders, het was leuk om weer met diverse bekenden bij te kletsen, bedankt voor de gezelligheid en de prima sfeer. Atty en Pieter 19

20 de antwoorden van de quiz najaarstocht In onderstaande zinnen zitten Nederlandse plaatsnamen verborgen. Koud stadsdeel = Winterswijk Zij is door de zon gekoesterd = Bruinisse Bejaard lichaamsdeel = Oude Tonge Woonwijk voor knaagdieren = Beverwijk t Wandelen van herten = Hindeloopen Onzacht en omgekeerd dal = Hardeberg Vul 1 woord in dat het eind is van het eerste en het begin van het tweede. hoe veel vraat opper hoofd stel bast aard appel soep kom kommer kap el lende even min streel Ken uw eigen land. Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog. Rotterdam De verwarming in de kerk was niet aan, het was een zeer. Koudekerk Ik spring nooit in de buurt van tuinen zei de parachutist, ik ben bang dat ik in. Bloemendaal, Roosendaal Er is een varken te water geraakt, ik denk dat de boer nu naar zijn. Zwijndrecht De burgemeester zou een boom planten, maar het gat liet hij door. Bodegraven De meeste herten lagen in het gras, ik zag maar één. Hindeloopen Links staat een cryptische omschrijving, rechts de bijbehorende woorden in willekeurig volgorde. 1. Hij pikt kleine dingen 2 autoreverse 2. Die wegen keert vanzelf 4 wekker 3. De draad kwijt 6 vriesvak 4. Geen apparaat om van te dromen 1 kruimeldief 5. Gebouw waar geluid uit komt 3 snoerloos 6. Koud werk 5 stereotoren Ander woord voor, of wat er wordt bedoeld. Een reiziger in de woestijn zandloper Een werkeloze pedicure voetzoeker Een jongen op de WC playboy Auto in ravijn karnaval Vader van een worm papier Zitmeubel in een toneelstuk rolstoel MicroMagic Hallo allemaal, We willen met de drie verenigingen deze winter weer een paar keer zeilen met de MicroMagic. Dit zijn de datums (staan ook in de website van de HZV), zo 14 november 14:00 uur locatie: JVW Schoteroog zo 12 December 14:00 uur locatie: Nog onbekend zo 16 Januari zo 13 Februari zo 13 Maart 14:00 uur locatie: HJC 14:00 uur locatie: Nog onbekend 14:00 uur locatie HJC Als je er bij bent even een reactie graag. Dennis Zuidam 20

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

1983-2008 jubileumjaar

1983-2008 jubileumjaar Kanovereniging de IJsselstreek 1983-2008 jubileumjaar 1-08 Kanovereniging "de IJsselstreek" Clubhuis: Zomerdijk 41 Tel: (030) 6870115 Opgericht: 2 november 1983 Postadres: K.V. "de IJsselstreek" T.a.v.

Nadere informatie

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d

jaargang 22 nummer 1 w a t e r s t a d jaargang 22 nummer 1 1 2 jaargang 22 nummer 1 jaargang 22 nummer 1 3 feb/maart 2014 Colofoon Toerclub WTAC Waterstad Opgericht 30 oktober 1992 Aangesloten bij N.T.F.U. onder nummer 108062 Clubgebouw Martin

Nadere informatie

D. van Eck, L.A. Eichhorn, J.B. Lucas W.F. de Vreeze, G.J. van den Elshout, L.Th. Menken. p/a Laan van Meerdervoort 155, 2517 AX Den Haag

D. van Eck, L.A. Eichhorn, J.B. Lucas W.F. de Vreeze, G.J. van den Elshout, L.Th. Menken. p/a Laan van Meerdervoort 155, 2517 AX Den Haag Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond (tel. 071 3010035) Bank: NL22RABO0367702894.

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2007 3/4 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid :

Nadere informatie

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014

KADE11. De haven in beeld Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering. NR 45 juni 2014 KADE11 SLUIS NR 45 juni 2014 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENIGING ALMERE HAVEN S KA De haven in beeld MAGAZINE VAN W Wow, we did it Passage van het Panamakanaal Verslag van de Algemene Vergadering Retouradres:

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Ganzepraet www.wvsloterplas.nl

Ganzepraet www.wvsloterplas.nl Ganzepraet www.wvsloterplas.nl In deze uitgave: Colofon Van de Redactie Van de Voorzitter Van de Havencommissie Jaarschema 2012/2013 Havenreglement Van de Kantinecommissie Ra...ra...raadsels Hé, dat wist

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?!

Inhoudsopgave. Algemene Info. Emailadressen. Lidmaatschap opzeggen?! Inhoudsopgave Samenstelling bestuur en commissies Voorwoord van de voorzitter Verslag ALV 24-4-2014 Going Heaven (Nachttoernooi) Uitnodiging ALV 23-1-2015 TEC Agenda Seizoen 2015 Van het secretariaat Van

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

Amsterdam Windsurfing Postbus 75565 1070 An Amsterdam www.amsterdamwindsurfing.nl. De mastvoet. nr.1 2009 01

Amsterdam Windsurfing Postbus 75565 1070 An Amsterdam www.amsterdamwindsurfing.nl. De mastvoet. nr.1 2009 01 Amsterdam Windsurfing Postbus 75565 1070 An Amsterdam www.amsterdamwindsurfing.nl De mastvoet nr.1 2009 01 de mastvoet nr. 1 maart 2009 De mastvoet nr.1 2009 02 Open: ma 10.00-18.00 uur, di t/m vr 9.00-18.00

Nadere informatie

K.M.J.C. JOURNAAL. officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB

K.M.J.C. JOURNAAL. officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB K.M.J.C. JOURNAAL officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB Nummer 1, 2012 K.M.J.C. JOURNAAL Officieel orgaan van de KONINKLIJKE MARINE JACHT CLUB Opgericht: 29 april 1899 Girorekening: 111760

Nadere informatie

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort!

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort! Alles voor uw hobby op een van de mooiste locaties aan het Veerse Meer! Kom kijken in onze watersportwinkel waar we u een ruim assortiment bieden. Laat u geheel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam

2 e jaargang No 9 12 oktober 2010. Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam 2 e jaargang No 9 12 oktober 2010 Het havenblad van de Jachthaven ZZV West-Knollendam Redactie Afgemeerd: L. de Graaf-Zoet Tel. 0251-246843 e-mail: l.degraaf-zoet@jachthavenzzv.nl Havenblad van de Jachthaven

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

W V ctueel. Periodieke uitgave Watersportvereniging Amsterdam

W V ctueel. Periodieke uitgave Watersportvereniging Amsterdam W V A ctueel Periodieke uitgave Watersportvereniging Amsterdam INVENTARISEREN CALCULEREN INSTALLEREN TESTEN VAREN Drinkwaard Motoren B.V. Baanhoek 152 3361 GN Sliedrecht T 0184-412332 F 0184-499925 I www.drinkwaard.com

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA

INFO REDDINGSVESTEN VEILIG OPLEIDEN. De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA INFO V OORTVAREND VERZEKERD REDDINGSVESTEN DIT IS VERANDERD AAN UW PREMIENOTA VEILIG OPLEIDEN De onderlinge specialist in scheepsverzekeringen JAARGANG 2 UITGAVE 1 APRIL 2015 EOC INFO is een uitgave van

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie