Integraal instructiedocument versie 3.0. Landelijke invoering uniforme bekostigingseenheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal instructiedocument versie 3.0. Landelijke invoering uniforme bekostigingseenheden"

Transcriptie

1 Integraal instructiedocument versie 3.0 Landelijke invoering uniforme bekostigingseenheden Spoor Zorgconversie en zorgprogrammering Spoor Financiën Spoor ICT / productieregistratie

2 2/149 Algemeen voorwoord 1. Algemene introductie 1.1 Wat is er de afgelopen maanden gebeurd? Voor u ligt al weer de 3 e herziene versie van het integrale instructiedocument ter ondersteuning van de landelijke invoering van de uniforme bekostigingseenheden. Ook de herziene versie kunt u beschouwen als een handboek dat u kunt gebruiken binnen uw organisatie om de verschillende organisatie onderdelen te ondersteunen bij de invoer van de nieuwe bekostigingssystematiek. Waarschijnlijk heeft u versie 1.0 en 2.0 van de integrale instructie inmiddels in uw bezit en bent u nog steeds bekend met de site van MOgroep waarop al het nieuws van de landelijke invoering wordt gemeld (www.mogroep.nl/jeugdzorg). In versie 2.0 hebben we een korte samenvatting gegeven van de activiteiten die hebben plaatsgevonden tussen de landelijke aftrap op 5 juni 2008 in het Beatrix theater in Utrecht, en het uitbrengen van versie 2.0 op 22 september In deze versie 3.0 daarom voor de helderheid ook weer een korte terugblik op de activiteiten van de periode na de zomer. Spoor Zorgconversie Op het spoor zorgconversie en zorgprogrammering zijn er voor het eerst activiteiten georganiseerd niet voor de zorgaanbieders. De MOgroep is gestart met een traject voor de Bureaus Jeugdzorg. Er is een instructie geschreven over de manier van indiceren in de nieuwe systematiek ( Werkinstructie zorgaanspraak gericht indiceren 1.0 ) en een implementatiedocument ( Implementatie richtlijn versie 1.0 ). Deze documenten zijn te downloaden van de site van de MOgroep. Daarnaast heeft Deloitte in opdracht van de MOgroep een bijeenkomst georganiseerd voor de ambtenaren van de provincies. Deze bijeenkomst had als doel informeren en vragen beantwoorden over de nieuwe systematiek, de afspraken tussen de provincies en de zorgaanbieders en de uitdagingen van de landelijke uitrol voor beiden. Voor de zorgaanbieders is er een terugkombijeenkomst georganiseerd op 19 november jl. Deloitte heeft de zorgaanbieders gevraagd onderwerpen in te sturen die ze graag behandeld wilden zien en in de bijeenkomst zelf is deze lijst uitgebreid met onderwerpen uit de zaal, en deze hebben we behandeld en bediscussieerd. De thema s die telkens terug blijken te komen zijn aan de hand van de bijeenkomst nog eens op papier gezet en gepubliceerd op de website van de MOgroep (evenals de handige link naar de bijgewerkte veelgestelde vragenlijst). (www.mogroep.nl/jeugdzorg of direct naar

3 3/149 Algemeen voorwoord De vertegenwoordiging op de bijeenkomst en de hoeveelheid vragen benadrukte nog eens dat de zorgconversie met veel uitdagingen gepaard gaat. Wij willen daarom ook nog eens uitdrukkelijk vermelden dat de helpdesk zorgconversie nog steeds ter beschikking staat, dus maak daar gebruik van voor al uw vragen! Contactpersoon spoor zorgconversie en zorgprogrammering bij Deloitte: Karen van Monsjou Spoor Financiën Vanuit het financiële spoor hebben de zorgaanbieders een versie 2.0 van het kostprijsmodel ontvangen. Daarnaast heeft Deloitte twee bijeenkomsten gefaciliteerd: financieel management voor de financieel managers van de instellingen, waarin de gevolgen van de overgang van inputfinanciering naar outputfinanciering werden bediscussieerd. De andere bijeenkomst voor de financieel administrateurs over de boekingseisen die gesteld worden aan de landelijke invoering bekostigingseenheden. Contactpersoon spoor financiën bij Deloitte: Floris van Dijk Hoewel de meeste instellingen de kostenplaatsenstructuur goed in kaart hebben en het kostprijsmodel goed hebben ontvangen, merken we dat er ook nog veel vragen over de financiële regels van de systematiek zijn. Stel uw vragen ook over het kostprijsmodel bij de financiële helpdesk Spoor ICT Op het ICT spoor zijn twee terugkombijeenkomsten georganiseerd, één voor de Care4 gebruikers, één voor de IJza gebruikers. Dit waren constructieve bijeenkomsten, waarbij veel ervaringen en knelpunten onderling werden gedeeld en waar de leveranciers een presentatie hebben gegeven van hun product. In een kleinschalige pilot van september dit jaar kwam naar voren dat het ICT spoor nog voor de meeste uitdagingen staat om ervoor te zorgen dat de zorgaanbieders op 1 januari 2009 kunnen registreren. Ook hier geldt dat Deloitte nog steeds tot uw beschikking staat voor ondersteuning en de vragen die u nog heeft op het ICT spoor. Contactpersoon spoor ICT en productieregistratie bij Deloitte: Rogier van de Wetering De ondersteuning door Deloitte via de helpdesks is beschikbaar tot juni Wij nodigen een ieder van harte uit de gebruik te blijven maken van de helpdesks.

4 4/149 Algemeen voorwoord 1.2 Leeswijzer Versie 3.0 herstelt enkele fouten uit eerder versies en scherpt een aantal andere onderwerpen aan. Ook in deze versie is voorin weer een wijzigingenlijst opgenomen, dit keer onderverdeeld naar wijzigingen in versie 2.0 en correcties en aanscherpingen in versie 3.0. De drie sporen zullen in dit document weer in dezelfde volgorde aan de orde komen. De sporen bevatten alle belangrijke elementen van de benodigde verandering, maar zijn niet bedoeld als op zichzelf staande activiteiten. De drie sporen zijn met elkaar verweven en moeten ook zo worden beschouwd in het kader van jullie eigen integrale implementatieplan.

5 5/149 Algemeen voorwoord 2. Inhoudsopgave instructiemap blz 2.1 Wijzigingenlijst Spoor zorgconversie en zorgprogrammering 16 Deel I Toelichting en achtergrond spoor zorgconversie en zorgprogrammering 16 Deel II Instructie zorgconversie 31 Deel III Toelichting zorgprogrammering 51 Deel IV Bijlagen Spoor financiën 81 Deel I Toelichting en achtergrond spoor financiën 81 Deel II Instructie kostenplaatsenstructuur 94 Deel III Instructie rekeningschema Spoor ICT / productieregistratie 137 Deel I toelichting en achtergrond spoor ICT 137

6 Wijzigingenlijst Versie 3.0

7 7/149 Wijzigingenlijst Inhoudsopgave 1. Algemeen 8 2. Wijzigingenlijst versie Burgerservicenummer (BSN) Pleegzorg Bekostigingseenheden pleegzorg Begeleiders pleegzorg Gedragswetenschapper Opleidingsniveau hulpverleners Dag van aankomst en dag van vertrek Relatie Bureau Jeugdzorg en zorgprogrammering Cliëntsysteem Tarief jeugdhulp Gezinshuis Aanscherpingen en correcties versie Correctie specialistische en therapeutische jeugdzorg Correctie terminologie aanspraken Aanscherping cliëntsysteem Aanscherping pleegzorg Begeleiding van de pleegouders Begeleiding van de biologische ouders en het pleegkind Werving, selectie en voorbereiding Aanscherping indicatiebesluit Indicatiebesluit voor jeugdige en ouders Verdwijnen van duur en omvang uit het indicatiebesluit Overgangsregeling ten aanzien van duur en omvang 15

8 8/149 Wijzigingenlijst 1. Algemeen De invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek is een proces wat de afgelopen jaren is gestart en waarin we nu in de implementatiefase zijn beland. De implementatiefase betekent echter nog niet dat inmiddels alle issues zijn opgelost, maar de systematiek wordt nog altijd aangescherpt en wijzigingen lijken dus onvoormijdelijk. De wijzigingen die in versie 2.0 zijn aangepast worden in een algemene wijzigingenlijst per onderwerp samengevat. De correcties van versie 3.0 zijn in het laatste hoofdstuk van deze wijzigingenlijst opgenomen. Alle wijzigingen en aanscherpingen uit versie 2.0 en versie 3.0 zijn door het gehele document verwerkt. Op de website van de MOgroep (www.mogroep.nl/jeugdzorg) is de FAQ lijst terug te vinden. Veel van de onderstaande onderwerpen zijn door u in de afgelopen maanden als vraag naar voren gebracht. Er is een directe link naar de FAQ geplaatst op de site die speciaal ingericht is voor de invoering van de bekostigingseenheden.

9 9/149 Wijzigingenlijst 2. Wijzigingenlijst versie Burgerservicenummer (BSN) Het gebruik van het BSN in de zorg is geregeld in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de zorg te verbeteren door betrouwbare gegevensuitwisseling. Op 1 juni 2008 is de wet in werking getreden. Dat betekent dat vanaf die datum het BSN kan worden gebruikt. Een jaar later is de zorgaanbieder verplicht om het BSN in zijn administratie op te nemen en te gebruiken bij de uitwisseling van gegevens. Omdat de Jeugdzorg niet onder zorg valt, maar onder welzijn is deze wet niet direct van kracht op de sector Jeugdzorg. Echter, ook welzijn staat op de agenda om door middel van een wetswijziging te worden opgenomen. Om te anticiperen op deze wet moet uw cliëntsysteem zijn voorzien van een invoerveld om het BSN van de cliënt of cliëntomgeving op te nemen. 2.2 Pleegzorg De pleegzorg is aan veel verandering onderhevig geweest. Per onderdeel zullen de wijzigingen hier volgen Bekostigingseenheden pleegzorg Voor de pleegzorg blijven twee bekostigingseenheden bestaan: PL1 en PL2, daar is niets aan veranderd. Echter, de inhoud en omschrijving van deze bekostigingseenheden is wel gewijzigd: PL1: verblijf pleegouder deeltijd (afgerekend per uur) PL2: verblijf pleegouder 24 uurs weekend, vakantie of 7 dagen per week is nu allemaal ondergebracht in één bekostigingseenheid (afgerekend per etmaal) De opvang van een kind in een pleeggezin voor een aantal uren per dag kon in versie 1.0 nergens worden ondergebracht, hiervoor is PL1 aangepast. De opvang van een kind voor een aantal dagen per week of een volledige week wordt beide ondergebracht in PL2. Hiervoor is gekozen omdat de afrekeneenheid in beide gevallen een etmaal is, het eventuele kostenverschil wordt gemiddeld Begeleiders pleegzorg In de integrale instructie versie 1.0 stonden de begeleiders pleegzorg nog vernoemd onder de jeugdhulp functies. Er is besloten dat de begeleiders pleegzorg aan het verblijf toebehoren, derhalve zal de pleegouder begeleiding ook via het verblijf bekostigd worden. Contacten met de pleegouders vallen dus niet onder verblijf. U bent dus niet verplicht contacttijd met pleegouders te registreren. Wij kunnen ons voorstellen dat u wel

10 10/149 Wijzigingenlijst behoefte heeft aan de registratie van deze contacten zodat een totaaloverzicht kan worden verkregen over de tijd die aan de pleegzorg wordt besteed. Voor de begeleiding van de biologische ouders en het pleegkind is een aanspraak op jeugdhulp nodig en deze contacten worden dus wel via de jeugdhulp bekostigd. (Als de begeleiders pleegzorg deze jeugdhulp leveren zullen ze dus in lijn met de pedagogisch medewerkers voor een deel van hun dienstverband moeten worden opgesplitst.) 2.3 Gedragswetenschapper De gedragswetenschapper levert per definitie jeugdhulp of valt onder decentrale overhead en behoort niet toe aan het pedagogisch klimaat. Deze kan dus financieel administratief niet voor een verblijfsgroep werken. De kosten moeten worden geboekt op een kostenplaats voor jeugdhulp (als CCT wordt gemaakt) of decentrale overhead. 2.4 Opleidingsniveau hulpverleners De formele regel over het type jeugdhulp dat geleverd wordt luidt: de behoefte van de cliënt bepaalt welke zorg wordt geleverd. Het opleidingsniveau van de medewerkers bepaalt daarmee niet per definitie / automatisch welk type hulp wordt geleverd. Deze uitzondering is gemaakt voor de situatie waarin een hulpverlener met WO-niveau een (deel van een) zorgtraject uitvoert waarvoor géén WO-niveau vereist is. Het vereiste niveau van de hulp staat immers beschreven in het hulpverleningsplan. Een hulpverlener op WO-niveau die een (deel van een) hulptraject overneemt dat in het hulpverleningsplan als JH2 is getypeerd, levert derhalve JH2 en géén JH3 hulp. Hiertoe is besloten in lijn met de AWBZ. Een verpleegkundige kan in de AWBZ ook andere functies uitvoeren, zoals huishoudelijke klussen, echter dan kan niet het tarief van een verpleegkundige worden gedeclareerd maar dat van huishoudelijke hulp. De consequentie is dat de hulpverlener nog meer dan eerst zal moeten worden geïnstrueerd bij het schrijven van CCT. 2.5 Dag van aankomst en dag van vertrek In versie 1.0 staat dat zowel de dag van aankomst als de dag van vertrek meetellen voor de productie. Deze regeling is gewijzigd: de dag van vertrek telt niet mee voor de productie, de dag van aankomst wel. 2.6 Relatie Bureau Jeugdzorg en zorgprogrammering In versie 1.0 staat het administratieve zorgproces beschreven. Hierin wordt een omschrijving gegeven van de relatie tussen zorgprogramma s, het hulpverleningsplan en de rol van Bureau Jeugdzorg. De tekst kon zo gelezen worden dat het lijkt alsof Bureau Jeugdzorg haar indicatie kan baseren op aangeboden zorgprogramma s.

11 11/149 Wijzigingenlijst De relatie tussen Bureau Jeugdzorg en zorgprogramma s is wederkerig. Bureau Jeugdzorg zal te allen tijde eerst bepalen wat het kind nodig heeft. De zorgprogramma s van zorgaanbieders kunnen hierbij fungeren als een inspiratiebron of als een checklist om vast te stellen welke aanspraken nodig zijn om het gewenste zorgprogramma rechtmatig door de zorgaanbieder te kunnen laten uitvoeren. 2.7 Cliëntsysteem In deel III Zorgprogrammering wordt in versie 1.0 nog gesproken over het cliëntsysteem. Deze term wordt in de Wet op de jeugdzorg niet gehanteerd. De wet spreekt over cliënt. 2.8 Tarief jeugdhulp In deel III Zorgprogrammering wordt in versie 1.0 nog gesproken over het tarief van jeugdhulp bekostigingseenheden in het kader van het uitvoeren van één uur jeugdhulp door twee hulpverleners. Er zijn geen tarieven, dus er is ook geen opslag in verwerkt. De extra kosten die een zorgaanbieder maakt in dit geval moet de zorgaanbieder zien te dekken in tariefsonderhandelingen. 2.9 Gezinshuis De aanwezige begeleiding in een gezinshuis werd in versie 1.0 omschreven als gezinsouders en / of groepsleiding. Deze terminologie is te breed geformuleerd. Het gaat hier specifiek om gezinshuisouders.

12 12/149 Wijzigingenlijst 3. Aanscherpingen en correcties versie Correctie specialistische en therapeutische jeugdzorg Op pagina 37 spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel II van versie 2.0 staat dat JH2 therapeutische jeugdhulp, en JH3 specialistische jeugdhulp is. Dit is een fout. JH2 (HBO-niveau) is specialistische jeugdhulp en JH3 (WO-niveau) is therapeutische jeugdhulp. Op alle andere plekken in het document stonden en staan deze definities wel correct weergegeven. 3.2 Correctie terminologie aanspraken In versie 1.0 is gebruik gemaakt van vrije benamingen van de acht aanspraken van Kaiser, bijvoorbeeld individuele jeugdhulp thuis in plaats van jeugdhulp thuis, individueel. In versie 2.0 hebben we deze terminologie al door het gehele document heen vervangen door de officiële aanspraken van Kaiser en het uitvoeringsbesluit Wet op de Jeugdzorg. Het verschil in benamingen voor de aanspraken tussen Kaiser, het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg en het gegevenswoordenboek zijn helaas niet eerder aan het licht gekomen. Werkinstructie zorgaanspraak gericht indiceren 1.0 (BJZ) Jeugdhulp thuis, individueel Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, individueel Jeugdhulp op accommodatie zorgaanbieder, groep Verblijf accommodatie zorgaanbieder deeltijd (dagbehandeling) Verblijf accommodatie zorgaanbieder 24-uurs Verblijf pleegouder deeltijd Verblijf pleegouder 24-uurs Observatiediagnostiek Tabel 1 Terminologie aanspraken Integraal instructiedocument versie 3.0 (zorgaanbieders) Jeugdhulp thuis, individueel Jeugdhulp op accommodatie van de zorgaanbieder, individueel Jeugdhulp op accommodatie van de zorgaanbieder, groep Verblijf Deeltijd Verblijf 24 uurs Verblijf pleegouder deeltijd Verblijf pleegouder 24 uurs Observatiediagnostiek Wij adviseren alle betrokken partijen (zorgaanbieders, Bureaus Jeugdzorg en provincies) voor mogelijke problemen met de terminologie een pragmatische oplossing te kiezen. Hieronder voor de volledigheid een overzicht van de verschillende benamingen. 3.3 Aanscherping cliëntsysteem In de wijzigingen 2.0 hebben we een paragraaf 2.7 de term cliëntsysteem opgenomen. Hier staat dat er geen sprake is van het cliëntsysteem, maar van de cliënt. Tot zover is het correct volgens de definities van de wet. Echter, daarna wordt in versie 2.0

13 13/149 Wijzigingenlijst gesproken over de omgeving van de cliënt, dat is geen correcte bewoording. De wet definieert cliënt als: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en opvoeden. Belangrijk is wel dat iedere cliënt een eigen (specifiek) besluit nodig heeft om aanspraak te maken. Meer hier over in paragraaf Aanscherping pleegzorg De begeleider pleegzorg is net als bij het verblijf ondersteunend aan het pedagogisch klimaat en levert dus altijd PL1 of PL2, en valt daarmee altijd onder verblijf Begeleiding van de pleegouders In de pleegzorg zit een deel begeleiding van de pleegouders. Dit komt veel voor bij bestandsgezinnen. Voor deze begeleiding van pleegouders is geen aparte aanspraak nodig voor de pleegouders. Met name bij netwerkgezinnen kan er veel méér hulp nodig blijken dan in het normale programma voor pleegzorg is opgenomen. Als dit zich voordoet, kunnen de pleegouders via Bureau Jeugdzorg aanspraak maken op jeugdhulp. De begeleider pleegzorg of een ambulant medewerker kan dan aan de hand van afzonderlijke behandeldoelen jeugdhulp leveren aan de pleegouders. Zonder een aparte aanspraak blijft sprake van begeleiding van pleegouders in het kader van pleegzorg Begeleiding van de biologische ouders en het pleegkind Begeleiding van biologische ouders en het pleegkind vallen niet onder pleegzorg. Voor begeleiding van biologische ouders (en feitelijk ook voor het pleegkind) is een afzonderlijke aanspraak jeugdhulp nodig. Contacten van een begeleider pleegzorg met biologische ouders of pleegkinderen die te maken hebben met een informatieoverdracht of terugkoppeling (en dus niet plaatsvinden in het kader van een behandeling) vallen onder het verblijf van het pleegkind Werving, selectie en voorbereiding De kosten die worden gemaakt in het voorbereidingsproces (werving en selectie, bemiddeling) vallen onder overhead, zodat de kosten aan alle producten PL worden toegerekend. 3.5 Aanscherping indicatiebesluit Indicatiebesluit voor jeugdige en ouders Er is expliciet een aparte aanspraak nodig voor jeugdhulp aan de ouders van een

14 14/149 Wijzigingenlijst jeugdige. Dit staat correct vermeld in versie 1.0 en 2.0, maar het is niet correct besproken door Deloitte op terugkombijeenkomst zorgconversie op 19 november jl.. Het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (dd. 16 december 2004, behorend bij de Wet op de Jeugdzorg) geeft uitsluitsel over dit onderwerp. Om de regels omtrent dit onderwerp scherp te definiëren citeren we hier uit het Uitvoeringsbesluit wet op de jeugdzorg. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg artikelen 3 en 16 Artikel 3. Jeugdhulp omvat behandeling of begeleiding van een: a) Jeugdige, gericht op het oplossen, verminderen of voorkomen van verergering dan wel het omgaan met de gevolgen van zijn psychosociale, psychische of gedragsproblemen; b) Cliënt, niet zijnde een jeugdige, gericht op het verkrijgen van zodanige vaardigheden dat hij aan de onder a bedoelde psychosociale, psychische of gedragsproblemen in het gezin het hoofd kan bieden. Artikel 16. Indien ten behoeve van één jeugdige meer dan één cliënt op zorg is aangewezen geven de indicatiebesluiten de samenhang met de andere besluiten aan. Artikelgewijze toelichting bij artikel 16 (Nota van toelichting bij Uitvoeringsbesluit): Als uit de probleemanalyse blijkt dat ten behoeve van een jeugdige meer dan één cliënt bijvoorbeeld ook de ouders op (jeugd)zorg zijn aangewezen zal voor iedere cliënt een indicatiebesluit moeten worden genomen. De besluiten zullen moeten aangeven hoe de zorg voor de verschillende cliënten samenhangt. De verschillende besluiten kunnen overigens wel in één schriftelijk stuk worden vastgelegd. Het is dan wel van belang dat duidelijk wordt gemaakt welke cliënt op welke zorg is aangewezen Verdwijnen van duur en omvang uit het indicatiebesluit Vanaf 1 januari 2009 gaat een aantal wijzigingen in voor het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg: In artikel 18 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid. (schrappen omvang jeugdhulp) In artikel 19 vervallen het tweede en derde lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid.(schrappen omvang verblijf) In artikel 20 vervallen het tweede lid alsmede de aanduiding 1. voor het eerste lid. (schrappen omvang observatiediagnostiek.) Deze wijzigingen halen de omvang uit het indicatiebesluit. De duur in het indicatiebesluit (geldigheidsduur van 1 jaar) wordt geregeld in de Wet op de jeugdzorg (artikel 6, eerste lid, onder c). Het schrappen van de duur vergt een wetswijziging die niet per 1 januari 2009 gerealiseerd kan zijn. Deze wijzing volgt dus later in Tot die tijd geldt de volgende situatie ten aanzien van de inhoud van het indicatiebesluit: Het al dan niet hebben van een aanspraak op jeugdzorg.

15 15/149 Wijzigingenlijst De vorm van jeugdzorg waarop men een aanspraak kan doen gelden: jeugdhulp, verblijf of observatiediagnostiek. De duur gedurende welke aanspraak bestaat op jeugdzorg: het aantal weken of maanden zorg, totdat de hiervoor in gang gezette wijziging van de Wjz ten behoeve van het schrappen van de duur uit het indicatiebesluit in werking is getreden. Ingeval van jeugdhulp: de locatie (thuis of op de accommodatie van een zorgaanbieder) en of de cliënt is aangewezen op jeugdhulp in een groepsverband of juist in een individuele setting. Ingeval van verblijf: verblijf bij een pleegouder of verblijf in een accommodatie van een zorgaanbieder. Ook geeft het indicatiebesluit, naast de hiervoor genoemde beschrijvingen van de benodigde zorg, het doel van de behandeling aan. Dit geeft de cliënt voldoende rechtszekerheid met betrekking tot de zorg waarop hij aanspraak kan maken Overgangsregeling ten aanzien van duur en omvang Bij de invoering van de globale indicatie van Kaiser per 1 januari 2009 is niet voorzien in een overgangsregeling. Op basis van oude indicatiebesluiten kan je als zorgaanbieder vanaf 1 januari ook gewoon CCT registreren. In Implementatie richtlijn versie 1.0 (dd. 4 dec. 2008), verschenen voor de Bureaus Jeugdzorg, is het volgende geformuleerd over de overgangssituatie: De wijzigingen in duur en omvang hebben geen invloed op al genomen indicatiebesluiten. De wijziging van duur en omvang hebben dan ook alleen betrekking op nieuw te nemen besluiten. Oude (lopende) indicatiebesluiten worden als volgt behandeld: Indien de omvang van een zorgaanspraak uit een lopend indicatiebesluit gewijzigd moet worden, geld ook hier dat daarvoor een nieuw indicatiebesluit noodzakelijk is. Hierin wordt een nieuwe aanspraak afgegeven zonder aanduiding van omvang. Ingangsdatum 1 januari Indien de duur (= geldigheidstermijn) van de zorgaanspraak van een lopend indicatiebesluit verlopen is, wordt de situatie opnieuw door Bureau Jeugdzorg beoordeeld en wordt zonodig een nieuw indicatiebesluit genomen. Het nieuwe indicatiebesluit kent geen duurbepaling meer. Ingangsdatum wordt nog nader bekend gemaakt. Het indicatiebesluit heeft per definitie vaak een geldigheidsduur van één jaar, na het jaar volgt er dan een herindicatie. De richtlijn en werkinstructie verschenen voor de Bureaus Jeugdzorg met betrekking tot het indiceren in de nieuwe bekostigingssystematiek en de implementatie richtlijn zijn genaamd: Werkinstructie zorgaanspraak gericht indiceren 1.0 (dd. 4 dec. 2008) en Implementatie richtlijn versie 1.0 (dd. 4 dec. 2008). Deze documenten kunt u inzien op de site van de MOgroep.

16 Spoor Zorgconversie en zorgprogrammering Deel I Toelichting en achtergrond Versie 3.0

17 17/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I Inhoudsopgave deel I 1. Inleiding Achtergrond Ondersteuningsaanbod Deloitte Uitvoering zorgconversie en zorgprogrammering Leeswijzer spoor zorgconversie en zorgprogrammering Planning van zorgconversie en zorgprogrammering Tijdsplanning Inrichten projectteams De nieuwe bekostigingssystematiek Structuur systematiek De eenheden van zorg Scheiding van verblijf en jeugdhulp Legosteentjes De relatie met de module De relatie met de indicatie De bekostiging met bekostigingseenheden Het (administratieve) zorgproces Uitgangspunten en aandachtspunten Algemeen Jeugdhulp Verblijf Observatiediagnostiek Vervolgstappen 30

18 18/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Voor u ligt de instructie voor de zorgconversie en zorgprogrammering in het kader van de landelijke implementatie van een nieuwe bekostigingssystematiek in de jeugdzorg. Met dit document wordt getracht een handreiking te geven aan alle zorgaanbieders die vanaf 1 januari 2009 zullen gaan werken met de nieuwe systematiek. Vanaf 1 januari 2005, invoering van de nieuwe Wet op de Jeugdzorg, functioneren in het hele land Bureaus Jeugdzorg die indicaties afgeven voor intensieve vormen van jeugdzorg. De zorgaanbieders dienen deze zorg op een zo verantwoord mogelijke manier te leveren. Het uitgangspunt van de wet is dat de zorg transparant, vraaggericht en evidence based is en op maat wordt aangeboden. Voor de bekostiging hiervan is een nieuwe systematiek ontwikkeld die deze uitgangspunten kan realiseren. Hiertoe zijn op provinciaal niveau twee belangrijke afspraken gemaakt: 1. Alle zorgaanbieders moeten op uniforme wijze de bekostigingseenheden in hun administratie invoeren, zodat op uniforme wijze kan worden gerapporteerd over productie en productiekosten. 2. De provincies zijn vrij om te bepalen op welke wijze de zorgaanbieders worden bekostigd. Dit mag aan de hand van de geleverde bekostigingseenheden, maar het mag ook op basis van andere afspraken of prestaties. De eerste afspraak vertaalt zich naar een landelijke uniformering van de administraties van de zorgaanbieders, waar zowel de zorgaanbieders als de provincies zich aan hebben gecommitteerd. De bekostigingseenheid moet zowel in de financiële administratie als in de productieadministratie aan de basis staan van de gegevensvastlegging. Voor u als zorgaanbieder is het dus belangrijk uw zorgaanbod te vertalen naar de nieuwe bekostigingseenheden. Ondersteuning bieden wij in deel II van de instructie. De tweede afspraak bepaalt dat u als zorgaanbieder uw zorgaanbod in bekostigingseenheden op verschillende manieren kan laten bekostigen. Ondersteuning over een mogelijke vertaling bieden wij in deel III met een korte toelichting. Deze instructie voorziet in de voorbereiding voor de zorgaanbieders op de invoering van de nieuwe bekostigingssystematiek. De delen II en III functioneren als een instructieboek dat ertoe leidt dat u als zorgaanbieder op 1 januari 2009 in staat bent om te werken met de nieuwe systematiek.

19 19/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 1.2 Ondersteuningsaanbod Deloitte Binnen het spoor zorgconversie en zorgprogrammering zullen Deloitte en de MOgroep u ondersteunen met behulp van: een zorgconversie instrument (op papier en online) een bijbehorend instructiedocument (handboek) zorgprogrammering instrumenten (Excelmodellen opgestuurd aan de contactpersonen zorgconversie) een helpdesk ( en contactpersoon Karen van Monsjou) een online FAQ (lijst van veelgestelde vragen) Waarschijnlijk heeft u al een flinke slag geslagen met de conversie van uw zorgaanbod. Voor de conversie is een (online) instrument gemaakt, waarbij u aan de hand van een aantal vragen wordt geleid naar een nieuwe indeling van uw zorg. De nieuwe producttypering is ontworpen voor de bekostiging van de jeugdzorg. Dit zal een omslag in denken vergen, omdat de indeling alleen wordt bepaald door zorg die geleverd wordt aan de cliënt (in uren of dagen). Deze instructie is vooral bedoeld om de nieuwe denkwijze te leren toepassen. Het online conversie instrument vindt u op hier kunt u klikken op de verwijzing naar de aparte site die is opgericht voor de uniforme bekostiging (directe url: Mocht u naast de instructie vragen hebben: voor dit traject is een helpdesk ingericht door Deloitte. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u nog steeds contact opnemen. De telefonische helpdesk is niet meer standaard bemand. Er is een voic box waarin u uw bericht kunt achterlaten. Deze voic box wordt wekelijks afgeluisterd en er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U kunt uw vragen of opmerkingen ook per stellen. De helpdesk per is op alle werkdagen bereikbaar. U kunt binnen maximaal één werkweek reactie op uw vraag verwachten. 1.3 Uitvoering zorgconversie en zorgprogrammering Deze instructie bestaat na deel I (een toelichting en achtergrond) uit twee delen waarin u wordt begeleid naar een nieuwe manier van werken: Instructie zorgconversie (deel II) Toelichting zorgprogrammering (deel III)

20 20/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I De conversie van het zorgaanbod is een verplichte omnummering van uw huidige zorgaanbod naar de nieuwe bekostigingseenheden. Dit document is een instructiedocument om deze eenmalige conversie te helpen realiseren. In deel III wordt toegelicht wat de relatie van de bekostigingseenheden met de indicatie van Bureau Jeugdzorg is. Deel III hebben we zorgprogrammering genoemd omdat u met het beschrijven van uw zorgaanbod in zorgprogramma s inspeelt op de mogelijkheid om een goede zorgregistratie te ondersteunen. Op deze manier worden activiteiten die zorgaanbieders aanbieden aan jeugdigen in kaart gebracht zodat de indicaties van Bureau Jeugdzorg in de toekomst goed zullen aansluiten op de benodigde zorg. 1.4 Leeswijzer spoor zorgconversie en zorgprogrammering Deel I In deel I beschrijven we integrale aandachtspunten, u leest nu in deel I. Hoofdstuk 2 beschrijft de totale tijdsplanning van de implementatie. In hoofdstuk 3 komen alle belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe systematiek aan de orde. Hoofdstuk 4 is een verzameling van uitgangspunten opgenomen om met de nieuwe systematiek te gaan werken. Deel II In deel II treft u het document instructie zorgconversie, hierin wordt u begeleid om uw huidige zorgaanbod om te zetten in de nieuwe bekostigingseenheden. Hoofdstuk 2 schetst de nieuwe bekostigingssystematiek op hoofdlijnen en gaat vooral in op specifieke punten om mee rekening te houden tijdens de conversie. In hoofdstuk 3 leest u onze instructies om uw huidige zorgaanbod naar deze nieuwe systematiek te converteren. Deel III In deel III treft u het document toelichting zorgprogrammering, hierin wordt toegelicht hoe zorgprogramma s te hanteren zijn. Hoofdstuk 2 schetst de achtergrond van zorgprogrammering en gaat in op de hoofdlijnen. In hoofdstuk 3 worden enkele voorbeelden aangehaald hoe u een zorgprogramma zou kunnen inrichten en wordt per functiecategorie ingegaan op een mogelijke aanpak. Deel IV In deel IV staan de bijlagen benodigd bij het lezen van de delen II en III. In bijlage 1 (en op internet) treft u het te hanteren conversiemodel om uw zorgaanbod te converteren en in bijlage 2 kunt u de definities van de 20 bekostigingseenheden terug lezen. In bijlage 3 is een begrippenlijst opgenomen met alle begrippen die door het document heen worden gebruikt.

21 21/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 2. Planning van zorgconversie en zorgprogrammering 2.1 Tijdsplanning Om op 1 januari 2009 alle jeugdzorg instellingen gereed te hebben om met de nieuwe systematiek te gaan werken is een tijdsplanning gemaakt. De eerste stap is het huidige zorgaanbod converteren, dit zijn alle activiteiten die vallen onder deel II. Vervolgens kunt u starten met het beschrijven van uw zorgaanbod in zorgprogramma s. Ook hiervoor hebben wij een instructie opgesteld, dit zijn de activiteiten onder deel III. In onderstaande tijdsplanning zijn alleen de nog lopende activiteiten opgenomen. De totale planning in 2008 en 2009 komt er dan als volgt uit te zien. Deel Activiteit Periode II Onderhouden FAQ ondersteuning zorgconversie (Deloitte) Tot juni 2009 II Ondersteuning via helpdesk (Deloitte) Tot juni 2009 II Zorgconversie gereed Uiterlijk 31 december Aansluiting spoor ICT: overdracht naar zorgregistratiesysteem Aansluiting spoor financiën: informeren medewerkers over nieuwe bekostigingseenheden die ze gaan leveren III Beschrijven van het zorgaanbod Tot eind december III Zorgaanbod grotendeels beschreven in de relatie tot de Uiterlijk 31 december aanspraken van Bureau Jeugdzorg Informatie bijeenkomst provincies Eind 2008 Terugkombijeenkomst zorgconversie en zorgprogrammering Eind 2008 Aansluiting processen in de organisatie 2008 / begin 2009 Aansluiting naar alle medewerkers in de organisatie Oefenen met tijdregistratie Oefenen met begroten PxQ Vanaf 1 januari 2009 Tabel 1 Planning landelijke uitrol pxq spoor zorgconversie en zorgprogrammering 2.2 Inrichten projectteams Voor beide delen (II, III) is u aangeraden om een projectteam in te richten. Dit zal in de rest van het document nog worden toegelicht.

22 22/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 3. De nieuwe bekostigingssystematiek 3.1 Structuur systematiek Hoe ziet de structuur van de nieuwe systematiek er uit? De wet op de jeugdzorg onderscheidt drie functies: verblijf, jeugdhulp en observatiediagnostiek. Deze drie functies zijn volgens een logische beslisboom doorvertaald naar 20 verschillende bekostigingseenheden. De bekostigingseenheden zijn de kleinste eenheden van zorg. Het onderstaande schema laat zien hoe vanuit de drie functies is gekomen tot 20 bekostigingseenheden (in deel II wordt hier nog op ingezoomd) 1. Figuur 1 Stroomschema nieuwe bekostigingssystematiek 3.2 De eenheden van zorg De bekostigingseenheden verblijf (VF) zijn direct gerelateerd aan het bestaande zorgaanbod, zoals behandelgroep, gezinshuis en fasehuis. Voor de 24-uurs groepen (VF2 t/m VF9) geldt: iedere dag (etmaal) dat een jeugdige bij een zorgaanbieder verblijft, staat gelijk aan één bekostigingseenheid. Eén etmaal verblijf op een behandelgroep door één jeugdige is één bekostigingseenheid VF6. Een groep met acht plaatsen kan per dag acht bekostigingseenheden leveren. Een jeugdige die gedurende een half jaar in een behandelgroep verblijft levert in principe (26 weken * 7 dagen =) 182 VF6 op. 1 Let op: er zijn 20 bekostigingseenheden, deze hebben dezelfde namen als in versie 1.0. De inhoud van PL1 en PL2 is echter gewijzigd.

23 23/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I Dagbehandeling of semiresidentieel verblijf is ondergebracht in bekostigingseenheid VF1. Zowel het MKD als het Boddaert vallen onder VF1. De bekostigingseenheid dagverblijf wordt gemeten in uren. Ieder uur dat een jeugdige op een dagverblijf is ingeroosterd is één bekostigingseenheid VF1. Op basis van het aantal openingsuren van het dagverblijf en het aantal ingeroosterde kinderen wordt het aantal bekostigingseenheden van één dagverblijfgroep uitbetaald. Deze systematiek is vergelijkbaar met de kinderopvang. De pleegzorg kent twee bekostigingseenheden. Verblijf pleegouder deeltijd wordt ondergebracht in de bekostigingseenheid PL1. PL1 wordt geregistreerd en bekostigd in uren. Verblijf pleegouder 24 uurs is ondergebracht in PL2. Dit kan pleegzorg voor 7 dagen per week zijn of een aantal dagen per week (vakantie, weekend etc.). Beide vallen onder PL2 en worden geregistreerd en bekostigd per etmaal. Begeleiding van de pleegouders (begeleiders pleegzorg) valt onder de bekostigingseenheden pleegzorg, therapeutische hulp aan een pleegkind en de biologische ouders valt onder jeugdhulp. De bekostigingseenheden jeugdhulp zijn niet direct gerelateerd aan een bestaande indeling van zorg. De eenheid van de bekostigingseenheden jeugdhulp is één uur cliëntcontacttijd (CCT). Ieder uur daadwerkelijk CCT 2 is één bekostigingseenheid. Groepsjeugdhulp wordt ook in uren CCT gemeten. Echter, alle aanwezige groepsleden leveren per uur één bekostigingseenheid op. Een hulpverlener kan dus in één uur bijvoorbeeld acht bekostigingseenheden leveren, als er 8 kinderen aanwezig zijn. Niet alle uren jeugdhulp zijn hetzelfde. Het type jeugdhulp is ook niet afhankelijk van de inhoud van de zorg of het type module dat wordt geleverd. Onderscheidend voor het type bekostigingseenheid jeugdhulp is de aard van de hulp, het medewerkerniveau dat het contact heeft, de locatie van het gesprek en de vorm van het contact (individueel of groep). De reden hiervoor is de kostprijs van een uur jeugdhulp. Type hulp, medewerkerniveau, locatie en aantal jeugdigen per contact bepalen gezamenlijk voor een belangrijk deel hoeveel een uur CCT kost. Cliëntcontacttijd wordt gemeten vanuit het perspectief van de cliënt. Dit betekent dat één gesprek van een uur met twee hulpverleners maar één uur CCT oplevert. Immers: voor de cliënt heeft maar één contactuur plaatsgevonden. 2 Onder CCT wordt verstaan alle directe tijd die een hulpverlener met een cliënt doorbrengt op één van de mogelijke drie onderstaande manieren: Face-to-face cliëntcontact: zorginhoudelijk contact in een ruimte tussen cliënt(en) en hulpverlener(s) in het kader van de hulpverlening. Ear-to-ear cliëntcontact: zorginhoudelijk telefonisch contact tussen cliënt(en) en hulpverlener(s) in het kader van de hulpverlening. Key-to-key cliëntcontact: zorginhoudelijk contact via , chat, of andersoortige digitale elektronische hulpmiddelen tussen cliënt(en) en hulpverlener(s) in het kader van de hulpverlening.

24 24/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 3.3 Scheiding van verblijf en jeugdhulp Analoog aan de AWBZ gefinancierde zorg waarin wonen en zorg van elkaar zijn gescheiden wordt ook in de jeugdzorg verblijf gescheiden van jeugdhulp. Dit betekent concreet dat veel hulp aan jeugdigen op groepsverblijven niet langer valt onder verblijf. In de nieuwe systematiek omvat de functie verblijf uitsluitend de inzet van de leidinggevenden C en D, de pedagogisch medewerkers, de gezinshuisouders, de gastvrouwen en de begeleiders pleegzorg. Alle overige hulpverleners vallen uitsluitend onder de functie jeugdhulp. Dit betekent dat de kosten die zorgaanbieders voor deze overige hulpverleners maken (zoals salariskosten), niet mogen worden geregistreerd als kosten voor het verblijf. De werkelijke cliëntcontacturen van deze hulpverleners met individuele jeugdigen of met groepen moeten bovendien in bekostigingseenheden jeugdhulp (JH) apart worden geregistreerd. De zorgconversie heeft grotendeels ten doel om de scheiding van jeugdhulp en verblijf goed inzichtelijk te maken, zodat het indicatiebesluit en de zorg op elkaar aansluiten en door de provincies (rechtmatig) kan worden bekostigd. 3.4 Legosteentjes De bekostigingseenheden zijn te beschouwen als legosteentjes. Door verschillende bekostigingseenheden te combineren, kunnen alle mogelijke zorgprogramma s worden gebouwd. Een verblijf van 6 maanden in een behandelgroep staat gelijk aan (afgerond) 180 bekostigingseenheden VF6 (precies: 182 dagen). Wekelijkse anderhalf uur begeleiding van de ouders door een ambulant medewerker is 26 weken * 1,5 uur = 39 JH2-A. Tweewekelijkse groepstherapie één uur door een gedragswetenschapper is 26 weken / 2 x 1 uur = 13 JH3-C. Het op deze manier opbouwen van zorgprogramma s heet zorgprogrammering. Dit zal kort in deel III aan de orde komen. 3.5 De relatie met de module Ongeveer 85% van de zorgaanbieders heeft haar zorgaanbod beschreven in modules. Een module is een eenheid van zorg die toepasbaar kan zijn bij meerdere doelgroepen, bijvoorbeeld de module medisch onderzoek en de module speltherapie. De module geeft aan welke functies centraal staan, wat de duur en de frequentie is van de zorgactiviteiten en welke deskundigheden benodigd zijn. Iedere zorgaanbieder heeft haar eigen specifieke modules. Hierdoor is het zorgaanbod van verschillende zorgaanbieders niet gemakkelijk te vergelijken. De bekostigingseenheden zijn gelijk voor alle zorgaanbieders. Dit maakt het dus mogelijk om het zorgaanbod van verschillende zorgaanbieders met elkaar te vergelijken.

25 25/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I Iedere module bevat specifieke zorgvormen en zorgactiviteiten, zoals drie maanden verblijf in een behandelgroep of twaalf sessies therapie volgens een bepaalde methodiek. De implementatie van de bekostigingseenheden komt er op neer dat moet worden beschreven uit welke bekostigingseenheden de modules zijn opgebouwd. Bijvoorbeeld: drie maanden verblijf in een behandelgroep VF6 en twaalf uur therapie JH3-C. 3.6 De relatie met de indicatie Deze drie functies in de wet worden in de AMvB s Jeugdzorgaanspraken en Indicatie Jeugdzorg opgedeeld naar acht verschillende aanspraken op jeugdzorg. Het Bureau Jeugdzorg geeft indicatiebesluiten af op het niveau van de acht aanspraken. In Tabel 2 Samenhang functies, aanspraken en bekostigingseenheden ziet u de samenhang tussen de drie functies, de aanspraken en de bekostigingseenheden. Functie Aanspraken BE 1. Jeugdhulp thuis, individueel JH2-A JH3-A JH4 Jeugdhulp 2. Jeugdhulp op accommodatie van de zorgaanbieder, JH2-B individueel JH3-B JH2-C 3. Jeugdhulp op accommodatie van de zorgaanbieder, JH2-D groep JH3-C Verblijf 4. Verblijf Deeltijd VF1 VF2 VF3 VF4 VF5 5. Verblijf 24 uurs VF6 VF7 VF8 VF9 6. Verblijf pleegouder deeltijd PL1 7. Verblijf pleegouder 24 uurs PL2 Observatiediagnostiek 8. Observatiediagnostiek OD Totaal 20 BE Tabel 2 Samenhang functies, aanspraken en bekostigingseenheden De indicaties van Bureau Jeugdzorg zijn conform het advies hierover van Kaiser 3 globaal van aard. De provincie kan hier echter van afwijken. Globaal betekent 3 Rapportage van de heer H.J. Kaiser, Voorstel Financieringsstelsel Provinciale Jeugdzorg, juli 2007.

26 26/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I concreet dat alleen aanspraken (zie tabel 2) op jeugdzorg worden geïndiceerd (dus: verblijf 24 uurs, individuele jeugdzorg thuis en bij de zorgaanbieder) en géén duur van de zorg. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het invullen van aanspraken met een concreet hulpverleningsaanbod. Een aanspraak op verblijf 24 uurs kan dus worden ingevuld met een verblijf in een kamertrainingcentrum (VF2) of een verblijf in een gesloten groep (VF9). De zorgaanbieder legt in het hulpverleningsplan vast welke hulp aan de geïndiceerde jeugdige zal worden geboden. 3.7 De bekostiging met bekostigingseenheden Zoals in de inleiding gesteld, zijn op provinciaal niveau twee belangrijke afspraken gemaakt: 1. Alle zorgaanbieders moeten op uniforme wijze de bekostigingseenheden in hun administratie invoeren, zodat op uniforme wijze kan worden gerapporteerd over productie en productiekosten. 2. De provincies zijn vrij om te bepalen op welke wijze de zorgaanbieders worden bekostigd. Dit mag aan de hand van de geleverde bekostigingseenheden, maar het mag ook op basis van andere afspraken of prestaties. De eerste afspraak heeft mede geleid tot de landelijke implementatie waarvan deze instructie een onderdeel uitmaakt. De tweede afspraak leidt tot de situatie dat géén uniforme beschrijving kan worden gegeven van de bekostiging van de jeugdzorg. 3.8 Het (administratieve) zorgproces De provincies bepalen zelf op welke wijze de zorgaanbieders worden bekostigd. Het ondersteuningsaanbod voor de landelijke uitrol van de bekostigingseenheden is desondanks (impliciet) gebaseerd op een bepaalde administratieve procesgang. Figuur 2 Administratief zorgproces geeft weer welk procesverloop (impliciet) ten grondslag ligt aan de instructies voor zorgconversie en zorgprogrammering. De bekostiging in bekostigingseenheden stelt deels nieuwe eisen aan het (administratieve) zorgproces.

27 27/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I Figuur 2 Administratief zorgproces Bureau Jeugdzorg zal bij de indicatiestelling van een jeugdige bepalen welke indicatie passend is bij het diagnostisch beeld van de jeugdige. Conform het advies van Kaiser zal de indicatie geen duur en omvang van de zorg voorschrijven. Wel staan in de indicatie de doelen beschreven die met de zorg moeten worden gerealiseerd. Vervolgens kan Bureau Jeugdzorg zorgprogramma s raadplegen die beschreven staan als een soort productencatalogus per zorgaanbieder om te kijken welke hulp aansluit bij de indicatiestelling. Afhankelijk van het diagnostisch beeld kunnen Bureau Jeugdzorg en de cliënt kiezen voor een bepaald zorgprogramma van een bepaalde zorgaanbieder. Aangezien het zorgprogramma is opgesteld voor een standaard cliënt kan Bureau Jeugdzorg het zorgprogramma op punten aanpassen (aanspraken toevoegen of weglaten), zodat de indicatie recht doet aan de behoeften van de cliënt. In de indicatie worden alle aanspraken vermeld en een zorgprogramma kan hieraan invulling geven. De duur en de omvang van de zorg worden door de zorgaanbieder zelf bepaald en beschreven in het hulpverleningsplan (HVP). Een HVP specificeert wie wanneer welke hulp levert met welk doel. Het indicatiebesluit wordt in een HVP geconcretiseerd in te leveren hulp op activiteitenniveau en gekwantificeerd in het (limitatieve) aantal uren aan te bieden contacttijd en totale aantal geraamde dagen verblijf. Het HVP dient hiermee als afspraak tussen jeugdige en zorgaanbieder. Totdat alle doelen uit de indicatie zijn gerealiseerd maakt de jeugdige aanspraak op de hulp zoals beschreven in het HVP. Door de kwantificering in uren en dagen is het HVP eenvoudig weer te geven en uit te drukken in bekostigingseenheden en desgewenst op basis van de tarieven die zijn overeengekomen met de provincie in euro s. De zorg uit het hulpverleningsplan wordt door de zorgaanbieder geleverd. De geleverde zorg moet worden geregistreerd. De registratie moet zijn te herleiden tot het indicatiebesluit dat aan de zorgverlening ten grondslag ligt en daarmee tot de jeugdige aan wie de zorg wordt geleverd. De precieze verantwoordingseisen van de provincie(s) zijn nog niet bekend (zoals format, data-elementen, frequentie). Er komt geen landelijke standaard voor de verantwoordingseisen, deze worden door individuele provincies vastgesteld.

28 28/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 4. Uitgangspunten en aandachtspunten Gedurende de zorgconversie en de invulling van uw zorgaanbod in zorgprogramma s kan tal van vragen en onduidelijkheden ontstaan. Maar ook later, tijdens de registratie van zorg in 2009, kunnen nieuwe vragen ontstaan over definities en gehanteerde uitgangspunten. Dit hoofdstuk bevat uitgangspunten en aandachtspunten die kunnen bijdragen aan beter begrip van en beter inzicht in de nieuwe systematiek. 4.1 Algemeen 4.2 Jeugdhulp De nieuwe systematiek is een bekostigingssystematiek; het gaat dus niet om zorgdoelen, maar om het zorgproces. Jeugdhulp omvat de behandeling of begeleiding van een jeugdige of van de cliënt, niet zijnde een jeugdige, gericht op het verkrijgen van zodanige vaardigheden dat hij aan de onder a bedoelde psychosociale, psychische of gedragsproblemen in het gezin het hoofd kan bieden. Indien ten behoeve van één jeugdige meer dan één cliënt op zorg is aangewezen geven de indicatiebesluiten de samenhang met de andere besluiten aan. Jeugdhulp wordt bekostigd op basis van cliëntcontacttijd (CCT). Overige tijdbesteding door jeugdhulpverleners wordt niet afzonderlijk vergoed. In het tarief voor één uur CCT moeten alle kosten worden opgenomen voor bijvoorbeeld reistijd, administratietijd, consultatietijd met een collega, casusoverleg, maar ook voor vakantie, ziekte en overige indirecte tijdbesteding. CCT wordt gemeten vanuit het perspectief van de cliënt. Als meerdere hulpverleners aanwezig zijn bij één uur CCT, dan is maar één bekostigingseenheid geleverd. Het registratiesysteem moet in staat zijn om deze dubbele registratie (door beide aanwezige hulpverleners) te voorkomen. CCT moet worden geregistreerd door de jeugdhulpverleners. Hulp aan jeugdigen in een groep valt onder jeugdhulp en niet onder verblijf. Dat betekent dat alle hulpverleners anders dan pedagogisch medewerkers, leidinggevende C/D (op verblijf), gezinshuisouders, gastvrouwen en begeleiders pleegzorg per definitie jeugdhulp leveren (en dus urenregistratie moeten bijhouden). Bij hulp die wordt geleverd aan een groep is de groepsgrootte van belang. Het verschil tussen (JH2) C of D wordt bepaald door het aantal FTE per capaciteitsplaats (bij WO hulpverlening (JH3) wordt dit onderscheid bij groepen niet gemaakt).

29 29/149 Spoor zorgconversie en zorgprogrammering deel I 4.3 Verblijf Op basis van de objectieve criteria uit het zorgconversiemodel kan iedere verblijfsafdeling worden ingedeeld in een bekostigingseenheid VF (2 t/m 9). Verblijf pleegouder 24 uurs wordt ingedeeld in een bekosigingseenheid PL2. Verblijf deeltijd (VF1) en verblijf pleegouder deeltijd (PL1) worden altijd gemeten in uren. Verblijf 24 uurs en verblijf pleegouder 24 uurs worden altijd gemeten in dagen. Op een verblijfsfunctie kunnen per definitie nooit ambulante medewerkers werkzaam zijn. De bekostigingseenheden voor verblijf kennen een criterium het aantal FTE per capaciteitsplaats. Dit criterium was in voorgaande versies van de systematiek nog niet opgenomen. De ratio FTE/CAP is opgenomen in het zorgconversie instrument. Deze FTE/CAP is indicatief voor de omvang van het aantal medewerkers op een verblijfsgroep en niet normatief. Dat betekent dat de ratio s in uw verblijfsgroepen mogen afwijken van de ratio s in het conversiemodel. Uitzondering is het onderscheid tussen lichte en gewone gezinshuizen en gewone en zware behandelgroepen. Deze bekostigingseenheden worden van elkaar onderscheiden op basis van de ratio FTE/CAP en aanvullende criteria. MKD, Boddaert en andere vormen van dagbehandeling zijn ondergebracht in één bekostigingseenheid; dagbehandeling VF1. De reden hiervoor is dat in de pilot tussen beide verblijfsoorten geen significant kostenverschil is gemeten. Dit is niet bij voorbaat onlogisch, aangezien alle hulp die op de groepen wordt geleverd (zoals fysiotherapie, logopedie) géén onderdeel (meer) uitmaakt van VF1, maar nu wordt bekostigd via de jeugdhulp. 4.4 Observatiediagnostiek Observatiediagnostiek wordt bekostigd per traject (en dus niet per dag of uur). Observatiediagnostiek is vormgegeven in één nieuwe eenheid, ingevuld met (een combinatie van) bestaande activiteiten: o Gedragsobservatie o Toetsen van vaardigheidsniveau o Oudergesprekken / diagnostisch rapport o Functie / intelligentieonderzoek o Medisch / psychiatrisch onderzoek Bij observatiediagnostiek voeren medewerkers binnen verschillende functies standaard onderzoeken uit op één zelfde cliënt. De nieuwe bekostigingseenheid observatiediagnostiek gaat er vanuit dat de activiteiten in het kader van observatie in een bepaalde verhouding voorkomen. Er is een gewogen gemiddelde kostprijs berekend per traject.

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Financieel management in de jeugdzorg

Financieel management in de jeugdzorg Financieel management in de jeugdzorg De impact van PXQ -bekostiging op de management control van jeugdzorgaanbieders De jeugdzorg staat aan de vooravond van een grote stelselwijziging. De inputbekostiging

Nadere informatie

Werkinstructie Systematiek van indiceren in geclusterde uniforme zorgaanspraken voor het provinciaal gefinancierde zorgaanbod

Werkinstructie Systematiek van indiceren in geclusterde uniforme zorgaanspraken voor het provinciaal gefinancierde zorgaanbod Werkinstructie geclusterde uniforme zorgaanspraken provinciaal gefinancierde zorgaanbod Werkinstructie Systematiek van indiceren in geclusterde uniforme zorgaanspraken voor het provinciaal gefinancierde

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Deel 3: Bijlagen. Stichting Lindenhout

Jaardocument 2014. Deel 3: Bijlagen. Stichting Lindenhout Jaardocument 2014 Deel 3: Bijlagen Stichting Lindenhout 1 PROVINCIE GELDERLAND... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 CLIËNTENSTROOM... 3 1.3 VOLUME EN PRIJZEN P MAAL Q... 3 1.4 RECAPITULATIE SUBSIDIE GELDERLAND 2014...

Nadere informatie

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer,

Gouda, 11 september 2014. Geachte lezer, Gouda, 11 september 2014 Geachte lezer, In dit document wordt op basis van voorstellen aangegeven op basis van welke productparameters de gemeenten in Midden-Holland voornemens zijn om de zorg voor de

Nadere informatie

PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD

PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD Individuele begeleiding 2017 PRODUCTEN INKOOP 2017 EN VERDER PERCEEL: ONDERSTEUNING OP LOCATIE AANBIEDER JEUGD Perceel Categorie 2015 2016 Productnaam 2015-2016

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding 15. 2. Verblijf 25. 1/147 24 december 2006

Inhoud. 1. Inleiding 15. 2. Verblijf 25. 1/147 24 december 2006 1/147 Inhoud 1. Inleiding 15 1.1 Doelstelling pilot 15 1.2 Onderzoeksopzet 15 1.3 Onderzoeksverantwoording 18 1.3.1 Zorgconversie 18 1.3.2 Tijdschrijven 19 1.3.3 Kostenconversie 19 1.3.4 Dataverwerking

Nadere informatie

Aan de commissie Inwonerszaken

Aan de commissie Inwonerszaken Vergaderdatum 29 augustus 2007 Made, 14 mei 2007 Agendapunt Aan de commissie Inwonerszaken Onderwerp Leesstuk indicatie en levering Hulp bij het huishouden Voorstel Financiële paragraaf Ter kennísname:

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een Toelichting bij aanvraagformulier AWBZ-indicatie (PGB/ZIN) U dient deze aanvraag bij Bureau Jeugdzorg in, omdat u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor zorg die bekostigd wordt op basis van de Algemene

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Achttiende wijzigingsregeling Subsidieregeling jeugdbeleid Noord-Brabant 2009 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) - Gelet op artikel

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008).

d. Met deze beleidsregel vervalt Artikel 9.4 lid b van de beleidsregel Extramurale zorg CA-289 (2008). Bijlage bij circulaire Care/AWBZ/09/22c Beleidsregel Lumpsum Zintuiglijk Gehandicapten 2009 1. Algemeen Kenmerk a. Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Beschermende woonomgeving 4 2.3 Therapeutisch leefklimaat 4 2.4 Permanent toezicht 4 3 Indicatiecriteria 5

Nadere informatie

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek

Inkoop jeugd. Kenniscarrousel, 9 juni Regio Gooi en Vechtstreek Inkoop jeugd Kenniscarrousel, 9 juni 2016 1 Regio Gooi en Vechtstreek Agenda 1. Een paar vragen 2. Stip op de horizon 3. Wat gaat veranderen? 4. Afpellen: gedwongen kader, ambulante jeugdhulp, dagverblijf,

Nadere informatie

Toelichting bepaling patiënteenheden in OpenAC

Toelichting bepaling patiënteenheden in OpenAC Toelichting bepaling patiënteenheden in OpenAC FENAC Versie 1.0 Utrecht, september 2007 Annius Groenink Niels Barnhard Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 1. INLEIDING 3 2. PROBLEEMANALYSE 4 3. BESCHRIJVING

Nadere informatie

Verbetering rechtspositie pleegouders

Verbetering rechtspositie pleegouders Verbetering rechtspositie pleegouders advies 14 mei 2009 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Conclusies en aanbevelingen 7 1. Inleiding 9 2. Inhoudelijke opmerkingen bij het conceptwetsvoorstel 11 2.1 Apart

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Zorgprogrammering Als je van jezelf vindt dat iedereen naar je moet luisteren, heb je vaak niet zoveel te vertellen.

Zorgprogrammering Als je van jezelf vindt dat iedereen naar je moet luisteren, heb je vaak niet zoveel te vertellen. Zorgprogrammering Jeugdhulp Friesland Jeroen van Oijen Als je van jezelf vindt dat iedereen naar je moet luisteren, heb je vaak niet zoveel te vertellen. Binnen de Jeugdzorg worden complexe problemen behandeld,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 137 2 januari 2015 Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz 16 december 2014 REGELING CA-NR-1551a Ingevolge

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

BIJLAGE 1 : Regionale inkoopplan 2016 e.v. Zuid Oost Utrecht

BIJLAGE 1 : Regionale inkoopplan 2016 e.v. Zuid Oost Utrecht Concept voorstel categorie en productindeling (Begeleiding/J&O/crisis en pleegzorg) + toevoeging categorie GGZ Hoofdcategorie Producten Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting A. Consultatie A Kennis

Nadere informatie

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) Bijlage 3 Tarieven 1. Met uitzondering van de tarieven voor verblijf en de tarieven voor geestelijke gezondheidszorg, hebben de tarieven voor jeugdhulp (eventueel als onderdeel van een combinatie met verblijf)

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 Gelet op de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering 2013-2014 Inleiding In de periode 2011 tot en met 2014 hebben Trias Jeugdhulp, Jarabee en Intermetzo subsidie ontvangen van de provincie Overijssel voor het project

Nadere informatie

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006

Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 Rapportage Jeugdzorg derde kwartaal 2006 In deze rapportage komen respectievelijk het Bureau Jeugdzorg (BJZ), het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en de geïndiceerde jeugdzorgaanbieders aan

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015

Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015 Besluit jeugdhulp Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 Artikel 1. Begripsbepalingen... 2 HOOFDSTUK 2. VOORZIENINGEN JEUGDHULP... 2 Artikel 2. Algemene voorzieningen... 2 Artikel

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ. Bijlage 8. Verblijf Versie 1 juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Beschermende woonomgeving 5 2.3 Therapeutisch leefklimaat 5 2.4 Permanent toezicht 5 3 Indicatiecriteria 6 3.1

Nadere informatie

Werksessie Inkoop gezinshuizen 2018

Werksessie Inkoop gezinshuizen 2018 Werksessie Inkoop gezinshuizen 2018 gesprek aanwezig van 22 maart 2017, om 10.00 uur, locatie: Huis van de Stad, Gouda Zorgaanbieders: Aletta van Buren, s Heerenloo Annie van Winkel, Stek John Pappers,

Nadere informatie

Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden

Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden Rapport indicatiestelling cliënt Bureau Jeugdzorg Haaglanden Inspectie jeugdzorg Utrecht, april 2010 2 Samenvatting Aanleiding voor dit toezicht was de melding van Bureau Jeugdzorg Haaglanden (hierna BJZ

Nadere informatie

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007

Jeugdzorg in Brabant. Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Jeugdzorg in Brabant Statencommissie Zorg Welzijn Cultuur 19 oktober 2007 Introductie 1. Wet op de Jeugdzorg 2. Financiën 3. Bureau Jeugdzorg 4. Het zorgaanbod 5. Actuele ontwikkelingen Wet op de Jeugdzorg

Nadere informatie

Werkbladen. Wat werkt in de pleegzorg?

Werkbladen.  Wat werkt in de pleegzorg? Werkbladen www.nji.nl/watwerkt Wat werkt in de pleegzorg? Wat werkt in de pleegzorg? Het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft in de publicatie Wat werkt in de pleegzorg? wat er uit wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2011. Bijlage 7. Behandeling 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Continue, systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg (CSLM) 5 2.3 gericht op herstel en/of het aanleren van vaardigheden

Nadere informatie

3.2 Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv).

3.2 Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv). NADERE REGEL Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 28 juli 2014 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 28 juli 2014 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 28 juli 2014 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van C. van Viegen (PvdD) (d.d. 2 februari 2010) Nummer Aan de leden van Provinciale Staten

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van C. van Viegen (PvdD) (d.d. 2 februari 2010) Nummer Aan de leden van Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten op vragen van C. van Viegen (PvdD) (d.d. 2 februari 2010) Nummer 2348 Onderwerp Plaatsing kinderen naar buitenland door jeugdzorg Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting

Nadere informatie

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek.

Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Nader door Bureau Jeugdzorg (BJz) uit te voeren onderzoek. Bij verzekerde is sprake van de grondslagen verstandelijke handicap en psychiatrische aandoening. Zowel

Nadere informatie

Factsheet Jeugd in cijfers

Factsheet Jeugd in cijfers Factsheet Jeugd in cijfers 2011-2012 Gemeente Gemeente Voorwoord Jeugd in cijfers biedt snel compacte en feitelijke beleidsinformatie over het huidige jeugdzorgstelsel in de provincie Noord- en binnen

Nadere informatie

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen

De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De Wet op de Jeugdzorg in grote lijnen De cliënt staat centraal Onder cliënt verstaat de Wet: een jeugdige, zijn ouders of stiefouder of anderen die de jeugdige als behorend tot hun gezin verzorgen en

Nadere informatie

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt.

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt. Samenvatting onderzoek uniformering bedrijfseconomische uitgangspunten Doel onderzoek Het doel van het doelmatigheidsonderzoek was te komen tot voorstellen om de wijzen van berekening van de integrale

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7047

BELEIDSREGEL BR/CU-7047 BELEIDSREGEL Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

MEMO Wetgeving en Jurisprudentie (onderwerp)

MEMO Wetgeving en Jurisprudentie (onderwerp) MEMO Wetgeving en Jurisprudentie (onderwerp) Sector: Jeugdzorg Onderwerp: Bevoegdheidsverdeling CIZ en Jeugdzorg bij 18 tot 23 jaar Vraag: Wanneer is CIZ bevoegd en wanneer is BJZ bevoegd te indiceren

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

b. In het eerste lid, onderdeel l, wordt bij besluit als bedoeld in artikel 21 vervangen door: bij besluit als bedoeld in artikel 20.

b. In het eerste lid, onderdeel l, wordt bij besluit als bedoeld in artikel 21 vervangen door: bij besluit als bedoeld in artikel 20. 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet basisvoorziening kinderopvang) Vierde nota van wijziging Het voorstel

Nadere informatie

Modulebeschrijving. Terug naar Zorg. 24-uurs jongere jeugd

Modulebeschrijving. Terug naar Zorg. 24-uurs jongere jeugd Modulebeschrijving Terug naar Zorg 24-uurs jongere jeugd Toelichting De onderstaande beschrijving van de module Terug naar Zorg is vooralsnog een korte beschrijving. Hiermee wordt een specifiek en kortdurend

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

[Appellant 1] en [Appellant 2], beiden wonende te [woonplaats], (hierna: appellanten)

[Appellant 1] en [Appellant 2], beiden wonende te [woonplaats], (hierna: appellanten) LJN: BI3542, Centrale Raad van Beroep, 08/3709 WJZ + 08/3713 WJZ Datum uitspraak: 15-04-2009 Datum publicatie: 12-05-2009 Rechtsgebied: Sociale zekerheid Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland september 2012

Jeugdzorg in Gelderland september 2012 Jeugdzorg in Gelderland september 2012 Voor u ligt het derde infoblad 2012. In dit infoblad zijn de actuele cijfers over de ontwikkelingen en prestaties in de Gelderse jeugdzorg kort weergegeven. Tevens

Nadere informatie

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Indicatie voor verblijf van Bureau Jeugdzorg (BJz) BJz is de bevoegde instantie om een indicatie af te geven voor minderjarige verzekerden met psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Nadere regelgeving Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Tekst zoals deze geldt op 29 januari 2011 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2004, nr. DJB/JZ- 2540277,

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

Regels subsidieverstrekking jeugdzorg Gelderland 2011

Regels subsidieverstrekking jeugdzorg Gelderland 2011 CVDR Officiële uitgave van Gelderland. Nr. CVDR125493_3 6 december 2016 Regels subsidieverstrekking jeugdzorg Gelderland 2011 GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Factsheet gemeente Westland

Factsheet gemeente Westland In deze factsheet wordt ingegaan op verschillende indicatoren voor het aantal jeugdigen uit uw gemeente dat in de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van ondersteuning en zorg voor jeugd. Dit wordt per

Nadere informatie

Indicatiestelling voor de

Indicatiestelling voor de Indicatiestelling voor de Jeugd-GGZ Indicatiestelling voor jeugdigen met psychiatrische problematiek door Bureau Jeugdzorg in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012

Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012 REGELING Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012 Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1 Nr Hoofdgroep Product beschrijving 1 Time-outvoorziening/ tussenvoorziening Time-outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 38520 0-18 Preventieve voorzieningen bedoeld voor jongeren die even tot rust moeten

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg Toelichting: De aanbevelingen zijn bedoeld om op korte termijn effect te sorteren, maar zijn soms zo ingrijpend dat wetswijziging noodzakelijk is.

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012

Transitie Jeugdzorg. Van zorgen voor naar zorgen dat. Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Transitie Jeugdzorg Van zorgen voor naar zorgen dat Informatiebijeenkomst voor raadsleden Elburg 7 mei 2012 Doel decentralisatie Één financieringssysteem voor het gehele jeugdbeleid: preventief, ambulant

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening)

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Waterland 2015 (hierna: verordening) 1. Algemene toelichting 1.1 Inleiding Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse cliënten

Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse cliënten Oinici zock naar dc ivdcn van wachicii Vervolgonderzoek 2013 naar de reden van wachten van Zuid-Hollandse Aanleiding In 2009 is er veel geïnvesteerd om de wachtlijst geïndiceerde jeugdzorg in de provincie

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR94351_1. Subsidieverordening jeugdzorg Drenthe. Inhoud HOOFDSTUK 1, INLEIDENDE BEPALINGEN

CVDR. Nr. CVDR94351_1. Subsidieverordening jeugdzorg Drenthe. Inhoud HOOFDSTUK 1, INLEIDENDE BEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Drenthe. Nr. CVDR94351_1 29 november 2016 Subsidieverordening jeugdzorg Drenthe Inhoud HOOFDSTUK 1, INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1, Begripsbepalingen In deze verordening wordt

Nadere informatie

Robuuste opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp

Robuuste opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp Robuuste opbrengsten innovatie-ateliers jeugdhulp Terugkoppeling Verbreed overleg atelier de trap af 16 juli 2015 Transformatie Jeugdhulp, Programma Sociaal Domein 0 Bespreking Transformatie en effecten

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Zaaknummer: 553376 Datum: 23 mei 2016 Portefeuillehouder: wethouder P. (Piet) Vat Beantwoording raadsvraag: Analyse overschotten (jeugd)zorg en Wmo

Zaaknummer: 553376 Datum: 23 mei 2016 Portefeuillehouder: wethouder P. (Piet) Vat Beantwoording raadsvraag: Analyse overschotten (jeugd)zorg en Wmo Aan: J.Korevaar-den Besten Cc: de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer: 553376 Datum: 23 mei 2016 Portefeuillehouder: wethouder P. (Piet)

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

Handreiking Ouderbijdrage jeugdwet. Versie: 30 januari 2015

Handreiking Ouderbijdrage jeugdwet. Versie: 30 januari 2015 Handreiking Ouderbijdrage jeugdwet Versie: 30 januari 2015 1 1. Waarom deze handreiking? Gemeenten bepalen vanaf 1 januari 2015 welke ouders een ouderbijdrage opgelegd krijgen. De VNG heeft over de ouderbijdrage

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Nadere Regel NR/CU-256

Nadere Regel NR/CU-256 Nadere Regel Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Casemanagement geïndiceerde zorg Inleiding Als het Bureau Jeugdzorg voor u een indicatiebesluit heeft genomen voor geïndiceerde zorg, dan heeft u vanaf

Nadere informatie

Jeugdzorg in Gelderland april 2009

Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Jeugdzorg in Gelderland april 2009 Inleiding Voor u ligt de eerste factsheet jeugdzorg 2009. De factsheet is gebaseerd op de actuele beleidsinformatie afkomstig van Bureau Jeugdzorg Gelderland (t/m vierde

Nadere informatie

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016 Rijlabels NZa-Tarief 2014 in Toegepast NZa in % Tarief raamwerkovereenkomst 2016 in Deelprestaties Deelprestatie Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) 366,89 80% 293,51 Deelprestatie verblijf B (Beperkte

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2014 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2014 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS en de CIZ Indicatiewijzer Hoofdkantoor Princenhof Park 3 3972 NG Driebergen Postbus 232 3970 AE Driebergen T 030-751 80 00 F 030-751 80 01 E info@ciz.nl www.ciz.nl Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2014 in de Beleidsregels

Nadere informatie

Rapportage Impactmonitor begeleiding

Rapportage Impactmonitor begeleiding Rapportage Impactmonitor begeleiding Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck Enschede, 31 januari 2012 SS/12/259/ova2 drs. Sylvia Schutte Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aantal cliënten met begeleiding...

Nadere informatie

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling

Beleidsregels indicatiestelling AWBZ Bijlage 7. Behandeling 2009 Versie 1 januari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstelling functie 4 2.1 Algemeen 4 2.2 Aanvullende functionele diagnostiek 4 2.3 Kortdurende behandeling gericht op herstel en/of het aanleren

Nadere informatie

Profielen 150,00 380,00 665,00 Maand

Profielen 150,00 380,00 665,00 Maand BIJLAGE 7 Tarievenblad Jeugdhulp Profielen Jeugd met Beperking Basis Aanvullend Intens Eenheden Profielen 150,00 380,00 665,00 Maand Circa 80% van alle ambulante hulpverlening voor Jeugd met een Beperking

Nadere informatie

De Ondergetekenden: Gezamenlijk aan te duiden als: Gemeente. - De AANBIEDERS genoemd in bijlage 1.

De Ondergetekenden: Gezamenlijk aan te duiden als: Gemeente. - De AANBIEDERS genoemd in bijlage 1. Addendum bij Deelovereenkomst voor het leveren van een Individuele voorziening Behandeling & Hulp (versie: 20141023 UH BEH) en Deelovereenkomst voor het leveren van een Individuele voorziening Pleegzorg

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding

Decentralisatie begeleiding Decentralisatie begeleiding Zorgkantoor Delft Westland Oostland / Nieuwe Waterweg Noord 31 januari 2012 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Leeswijzer 4 Bijlage: rapportage per gemeente Rapport decentralisatie

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, onder 1, van de Wmg. Bijlage 23 bij circulaire Care/Wlz/15/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam

Sommige cliënten voldoende hebben aan een bandbreedte van 0-2 uur per week, maar past niet binnen eerste intensiteit en moet nu via waakvlam onderwerp Opmerking aanbieder(s) Reactie gemeente Wij zouden graag zien dat de start bij Begeleiding Individueel 2,01 uur per 4 weken is en als eerste vorm van hulpverlening geldt en dus niet de waakvlam.

Nadere informatie

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd

Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Presentatie Regionale transitiearrangementen jeugd Bijeenkomst transitiemanagers Jeugd 28 juni 2013 26 juni 2013 Agenda Doel en visie op de handreiking Inhoudsopgave Vereisten TSJ Handige voorbeelden:

Nadere informatie

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017

Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Verwerving opvang, wonen en herstel terugblik en vooruitblik - 24 april 2017 Agenda Terugblik; arrangementen op basis van resultaatgebieden marktconsultaties Vooruitblik verlenging overeenkomst marktconsultaties

Nadere informatie