blad voor de relaties van mitros

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "blad voor de relaties van mitros"

Transcriptie

1 blad voor de relaties van mitros juli 2010 jaargang 12 nummer 2 interview intern toezicht: niet belemmeren, maar wel bewaken de kunst van het wonen halina zalewska achtergrond veelzijdig instrument in buurten: de buurtaanpak artikel mitros en ssh richten jebber op voor starters op krappe utrechtse woningmarkt

2 inhoud interview In deze Mitros Forum 2 intern toezicht: niet belemmeren, maar wel bewaken Corporaties zijn regelmatig negatief in het nieuws vanwege onverantwoorde financiële transacties of oninteger handelen van bestuursleden. De druk op scherp intern toezicht neemt hierdoor toe. Volgens de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mitros, is het intern toezicht bij Mitros goed geregeld, maar blijft het voortdurend zoeken naar een balans. 6 de kunst van het wonen: halina zalewska Halina Zalewska, beeldend kunstenaar in Utrecht, zoekt in haar werk de verbinding tussen kunst en wetenschap, tussen gevoel en ratio. 8 veelzijdig instrument in buurten: de buurtaanpak Elke wijk vraagt om een eigen aanpak. Sommige wijken hebben baat bij een intensieve en integrale aanpak, zoals een buurtaanpak. Om te voorkomen dat er een ware projectencarrousel ontstaat, steken de professionals in de Utrechtse wijken Ondiep en Zuilen de koppen bij elkaar om te komen tot een gezamenlijke buurtaanpak.achterban en nieuwe leden zijn lastig te vinden. Mitros en haar huurdersorganisaties werken aan nieuwe vormen van participatie. Mitros Forum is een blad voor de relaties van Mitros. Het bevat beleidsmatige, achtergrond- en opiniërende artikelen op het gebied van volkshuisvesting, aangevuld met een enkele lichtvoetiger rubriek. Het verschijnt drie keer per jaar en wordt gestuurd aan relaties en andere geïnteresseerden. Een abonnement is gratis. colofon redactie Yves Vermeulen (hoofdredacteur), saskia flesseman (bladmanager), Arian Boersma, Maureen van Esch, Kim Roetert, JuDY STERKENBURG, Ellen van Vossen, Hans Worm fotografie driejuni, Fotografie Ron Hendriks, de Nationale Beeldbank / HENK VAN HOUWELINGEN, Halina Zalewska ILLUSTRATIE smaak ontwerpers vormgeving Koningsberger & Van Duijnhoven Grafisch Ontwerpers (Utrecht) productie Spijker Drukkerij (Buren) redactie adres Postbus 8217, 3503 RE Utrecht, Intern toezicht: niet belemmeren, maar wel bewaken Corporaties zijn regelmatig negatief in het nieuws vanwege onverantwoorde financiële transacties of oninteger handelen van bestuursleden. De druk op scherp intern toezicht neemt hierdoor toe. Volgens Gert-Jan van der Vossen en Jaap de Jong, voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mitros, is het intern toezicht bij Mitros goed geregeld, maar blijft het voortdurend zoeken naar een balans. Hoe ver ga je hierin? Je kunt niet achter iedere medewerker een controleur zetten. V an der Vossen: Als commissaris kijk je anders tegen een organisatie aan dan als bestuurder. Dat vind ik heel verrijkend. Ik vind toezichthouder zijn een interessante baan, vooral bij maatschappelijk georiënteerde organisaties. Als bestuursadviseur, tijdelijk bestuurder en toezichthouder bij andere organisaties heb ik daar veel mee te maken. Mitros is voor mij extra aantrekkelijk omdat ze werkzaam is in de regio waar ik al 25 jaar woon. De Jong: Het is inderdaad een interessant vak, waarbij ik het een uitdaging vind om de balans te vinden tussen toezicht houden en betrokken zijn. Van huis uit ben ik zelfstandig adviseur, vooral op het gebied van medezeggenschap. Ik heb een brede toezichthoudende ervaring, wel altijd bij maatschappelijk ondernemers. Bij Mitros ben ik vrij toevallig terechtgekomen, op voordracht van de Ondernemingsraad. instrumentenkoffertje Van der Vossen: Een Raad van Commissarissen heeft een koffer vol instrumenten tot zijn beschikking, die hij gebruikt bij het toezicht houden op het functioneren van het bestuur en op de prestaties van de organisatie. De rode draad is de planning- en controlcyclus. Andere instrumenten zijn audits, de reguliere informatiestroom en gesprekken met bestuur, managers, Ondernemingsraad, huurdersorganisaties en andere stakeholders. De Jong: Er zitten verschillende aspecten aan het toezicht houden. Ten eerste het goedkeuren van belangrijke besluiten van het bestuur. De onderwerpen waarvoor dit geldt, zijn in de statuten vastgelegd. Ten tweede het permanent preventief toezicht houden. Natuurlijk hebben wij vertrouwen in het bestuur. Toch moeten wij altijd alert blijven en op het juiste moment kritische vragen te stellen. Ten derde hebben wij ook een adviserende rol. maatschappelijk klankbord De Jong: De RvC houdt namens de samenleving toezicht op Mitros. We zijn het maatschappelijk klankbord voor het bestuur. Daarom volgen wij nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, bijvoorbeeld door gesprekken aan te gaan met stakeholders. Van der Vossen: Wij kiezen er dan ook voor om puur uit functioneel oogpunt bij belangrijke momenten van Mitros aanwezig te zijn en niet bij alle sociale gelegenheden. 2 3

3 forum kort Leerwerktraject bij partners Mitros De Jong: Formeel zijn wij de werkgever van het bestuur. Dat betekent dat wij de bestuurders benoemen en indien nodig ontslaan. En we houden functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen. Van der Vossen: Maar wij vertelen ze niet wat zij moeten doen. eventuele risico s De Jong: Om een goed toezichthouder te zijn, moet je onafhankelijk zijn in je denken en signalen uit de maatschappij opvangen. Van der Vossen: En bij alles wat je hoort, kijk je naar het eventuele risico dat het met zich meebrengt. En of het beeld dat je ervan hebt, scherp genoeg is. Is dat niet zo, dan moet je blijven doorvragen tot je alle antwoorden hebt. Binnen een RvC heb je verschillende vaardigheden nodig, zowel aan de harde kant, dus iemand die scherp is op feiten en cijfers, als aan de zachte kant, iemand die mensen goed kan inschatten. De truc is om gezamenlijk productief te zijn op zo n manier dat de bestuurder er baat bij heeft. Toezicht mag nooit belemmerend werken, maar moet juist helpen bij het leveren van maatschappelijke prestaties. De Jong: Wij toetsen besluiten van het bestuur marginaal. Als ze logisch volgen uit de aangevoerde argumenten, dan klopt het. Van der Vossen: Maar ook alternatieven moeten meegenomen worden in de afwegingen. Als je aan de gezichten tijdens een vergadering ziet dat niemand echt gelukkig is met een besluit, dan stellen we voor om nog eens te kijken naar mogelijke alternatieven. Ik zeg Jaap de jong Gert-Jan van der vossen nooit dat iets op een bepaalde manier moet of dat het een verkeerde beslissing is. Dan ga je op de stoel van de bestuurder zitten. Wel reik ik denkkaders aan. collectief standpunt Van der Vossen: Voordat wij ons collectieve standpunt geven, wisselen de commissarissen eerst onderling hun verschillende standpunten uit. Dat is een waardevolle fase. Uiteindelijk praten wij als collectief, anders is het niet werkbaar voor het bestuur. Wij kunnen ons niet herinneren dat er ooit een minderheidsstandpunt naar buiten is gebracht. zelfevaluatie Van der Vossen: Het is nooit helemaal uit te sluiten dat er soms dingen fout gaan, zoals bij enkele corporaties is gebeurd. Vaak is dat een teken dat niet alles goed is geregeld. Er zijn normen en waarden rondom goed toezicht houden, maar je moet je hierbij niet alleen richten naar de letter maar ook en vooral naar de inhoud. Daar ben je nooit mee klaar, ook omdat de samenleving steeds blijft veranderen. Het aanwenden van het vermogen van corporaties voor maatschappelijk presteren is in een stroomversnelling gekomen. Maar om hierop toezicht te houden hebben wij weer meer en andere instrumenten nodig in ons instrumentenkoffertje. De Jong: De RvC van Mitros doet ook aan zelfevaluatie en blijft continu actief op dit vlak. We onderzoeken waar onze zwakke plekken zitten en op welke gebieden wij ons moeten ontwikkelen. < Mitros laat in samenwerking met de stichting Cocon, een initiatief van Jeugdzorg ZO-Brabant, en WerkTeam, onderdeel van Chainworks, kansarme mensen ervaring opdoen in het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. In een leerwerktraject worden mensen die moeilijk werk kunnen vinden, begeleid en opgeleid tot servicemedewerker of allround ondernemer klussenbedrijf. In Utrecht nemen twaalf mensen deel aan dit leerwerktraject, waarvan vier bij partners van Mitros (aannemingsbedrijven VIOS, Van den Berg en Schreutelkamp). Zij zitten in de laatste maanden van hun opleiding aan het ROC Midden-Nederland. Cocon heeft voor dit project samen met de gemeente Utrecht ook schuldhulpverlening en Nederlandse les ingezet. Verder worden de deelnemers opgeleid in veiligheidsaspecten bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Ook wordt aandacht besteed aan vaardigheden op het gebied van presentatie, motivatie, sollicitatie, communicatie en netwerken/acquisitie. betere kansen Inmiddels hebben de deelnemers een flinke dosis werkervaring opgedaan. Op basis hiervan wordt bij hen een Proeve van Bekwaamheid afgenomen die bestaat uit timmeren, metselen, stukadoren, tegelen, schilderen, electro en installatie. Het certificaat Proeve van Bekwaamheid biedt hun betere kansen op de arbeidsmarkt. Door samen te werken met partijen als Cocon en Chainworks geeft Mitros haar maatschappelijke betrokkenheid gestalte. Maatschappelijk oordeel over Mitros Op dit moment vindt de maatschappelijke visitatie plaats bij Mitros. Een onafhankelijke commissie van geaccrediteerd adviesbureau Ecorys Vastgoed velt een maatschappelijk oordeel, mede aan de hand van de mening van de stakeholders van Mitros. Corporaties hebben afgesproken zich elke vier jaar te laten visiteren. Volgens een vastgestelde methodiek (de versie 3.0) wordt systematisch onderzocht welke maatschappelijke prestaties Mitros levert, afgezet tegen wat er landelijk, regionaal en lokaal nodig is (de opgave), de ambities die Mitros zelf heeft, het vermogen dat Mitros in kan zetten en de mening van de stakeholders. papier en gesprek De visitatiecommissie werkt zich daartoe eerst door heel veel papier. Daarna praat zij uitvoerig met de stakeholders van Mitros. Uiteindelijk wordt het oordeel vervat in een rapport. Mitros wil dat op de jaarlijkse stakeholdersconferentie in het najaar presenteren. visitatie+ Omdat Mitros ook benieuwd is naar de mening van externen over hoe breed de taakopvatting van corporaties zou moeten zijn en hoe Mitros daarbinnen presteert, heeft zij Godfried Engbersen, hoogleraar algemene sociologie (Erasmus Universiteit) gevraagd dit, als plus op de visitatie voor zijn rekening te nemen. Daarmee vernieuwt Mitros ook het visitatie-instrumentarium. < 4 5

4 de kunst van het wonen Halina Zalewska In deze rubriek laat steeds een andere kunstenaar met een van zijn kunstwerken zien wat wonen voor hem betekent. Schilders, tekenaars, beelhouwers, dichters, schrijvers en fotografen maken ons op deze wijze deelgenoot van de kunst van het wonen. Halina Zalewska (Polen, 1956) volgde een studie beeldhouwen aan de universiteit van Warschau tijdens het communistische regime. De westerse kunstwereld kwam nauwelijks aan bod. Wel leerde ze in die tijd haar huidige Nederlandse man kennen. Gedreven door deze twee factoren vertrok ze naar Nederland. Daar studeerde ik aan de Rijksacademie te Amsterdam. Niet lang daarna vestigde ik me in een pand in de Utrechtse binnenstad, waar ik inmiddels al weer 25 jaar woon. kunst en wonen verbonden Met haar man, ook kunstenaar, heeft Zalewska het huis altijd als woon- én werklocatie gebruikt. Kunst en wonen waren bij ons dus altijd verbonden. Net als in het verleden, trouwens; 100 jaar geleden woonde en werkte de Utrechtse schilder en graficus Willem van Leusden in ons huis. Op oude foto s is te zien dat we de schildersezel op precies dezelfde plek hebben staan. watertoren, molen en Dom Zalewska maakt vrije beeldende kunst; voornamelijk voor exposities en musea. De objecten vormen vaak een combinatie van kunst en wetenschap, waarbij de mens centraal staat. Anatomie van het lichaam en creativiteit van de geest, ratio en gevoel; ik probeer deze twee met elkaar te verbinden. Ook de stad Utrecht heeft een rol gespeeld in mijn werk. Ons dakterras biedt een eigen skyline : watertoren, molen en Dom zijn goed zichtbaar. Deze gebouwen komen in verschillende van mijn grafische werken terug. Sinds een jaar hebben beide kunstenaars hun atelier verplaatst naar een antikraakpand in Zeist. Zalewska geniet nu van de leegte om haar heen. Toen we in Utrechtse binnenstad gingen wonen, wilden we op één verdieping wonen en op twee verdiepingen werken. Mede door ons gezin en alle kunstwerken is dat nooit echt gelukt. Maar in de toekomst gaan we dit oorspronkelijke idee alsnog realiseren. < << Halina Zalewska 6 7

5 achtergrond Veelzijdig instrument in buurten: de buurtaanpak De ene wijk is de andere niet en elke wijk vraagt om een eigen aanpak, afgestemd op wat die specifieke wijk op dat moment nodig heeft. Sommige wijken hebben baat bij een intensieve en integrale aanpak. Zoals een buurtaanpak. Er zijn goede wijken en er zijn slechte wijken. En er zijn ook wijken die alles in zich hebben om een goede wijk te worden. De ligging is goed, de woningvoorraad is gevarieerd en er zijn bewoners die zich willen inzetten voor de buurt. Helaas zijn er ook minder mooie kanten: hoge concentratie probleemgezinnen, overlastgevende en criminele jongeren, een negatief imago en fysieke ingrepen die op stapel staan en die bij bewoners veel onrust veroorzaken. Om te voorkomen dat er een ware projectencarrousel ontstaat, steken de professionals uit de wijk de koppen bij elkaar in een buurtaanpak. Ook Mitros is op dit moment bezig met buurtaanpakken in verschillende stadia: twee in Ondiep (Fruitbuurt en Bomenbuurt) en drie in Zuilen (Zwanenvechtplein, Queeckhovenplein en Geuzenwijk). samenspel preventieve en repressieve maatregelen In Geuzenwijk in Zuilen is sprake van een buurtaanpak avant la lettre. Een aantal jaren geleden kende de oude Betonbuurt veel problemen als jongerenoverlast, geweld, woninginbraken, vandalisme en autokraken. De kern van het probleem lag in de combinatie van overlast, criminaliteit en sociaaleconomische achterstand. De buurt is inmiddels deels gesloopt en een mooie mix van koop- en huurwoningen is in aanbouw. Al enige jaren geleden werd geconstateerd dat de buurt een extra steun in de rug nodig had. Een samenspel van preventieve maatregelen en repressieve maatregelen had succes. De meest in het oog springende maatregel was de screening. Nieuwe bewoners werden, voordat ze een woning konden huren, gescreend op (drugsgerelateerde) veroordelingen, er werd actief gezocht naar fraude in de buurt en alle nieuwe bewoners kregen een intakegesprek over de buurt. Ook is flink ingezet in het wegwerken van vuil op straat. Daarnaast is gestart met de thuis-op-straat-methodiek om een gemoedelijk leefklimaat met duidelijke gedragsnormen te scheppen. Inmiddels is de overlast in de buurt sterk verminderd en wordt vooral sterk ingezet op de begeleiding van de bewoners tijdens de herstructurering. betere resultaten door focus en samenhang Ondiep en Zuilen-Oost behoren tot de krachtwijken die door oudminister Vogelaar zijn geïdentificeerd. In de wijkactieprogramma s is gekozen voor een samenhangende werkwijze voor de Bomenbuurt, Fruitbuurt en Zwanenvechtpleinbuurt: de buurtaanpak. Deze buurtaanpak houdt in dat professionals die in de wijk werken, samen met bewoners sterk sturen op samenhang en effectiviteit. Acties, speerpunten, doelen en resultaten worden niet per project bekeken, maar in onderlinge samenhang met andere projecten in de buurt en met een sterke focus op de speerpunten van de wijkaanpak. Hiermee voorkom je de onsamenhangende projectencarrousel en bereik je betere resultaten op zowel korte als lange termijn. Tekenend voor de buurtaanpak is de integrale benadering door verschillende partijen in de buurt. Allen moeten de wil hebben om samen te werken aan de verbetering van de buurt, en moeten bereid zijn hier extra in te investeren. Het Wijkbureau van de gemeente, welzijnswerk, de woningcorporatie, politie, Stadswerken, Toezicht en Handhaving, zelforganisaties én bewoners. Een voorbeeld hiervan is een buurtaanpak in een heel ander stadium: de buurtaanpak rond het Zwanenvechtplein. Deze is op dit moment in volle gang. Hier was eerst stevige interventie nodig om te kunnen voldoen aan randvoorwaarden als veiligheid. Zo zijn in de Zwanenvechtpleinbuurt in Zuilen, waar op dat moment veel onrust en overlast gaande was, eerst de nodige repressieve maatregelen genomen om de veiligheid terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. 8 9

6 Kansen voor starters op de woningmarkt Op 3 juni ging Jebber officieel van start. Jebber is een zelfstandig bedrijf, opgericht door Mitros en SSH. Jebber gaat zorgen voor huur- en koopwoningen voor de Utrechtse starters die nu geen kans krijgen op de krappe Utrechtse woningmarkt. Niet te groot, niet te luxe en niet te duur. De eerste ontwikkellocatie maakte Monique van Loon, directeur van Jebber, tijdens de opening bekend: het bedrijventerrein De Boo aan de Briljantlaan in Utrecht. drie sporen Bij deze buurtaanpak wordt in drie sporen gewerkt. Allereerst in een fysiek spoor. Mitros verbetert woningen waar nodig door onderhoud, renovatie of sloop en nieuwbouw, er komen aanpassingen in gezamenlijke ruimtes zoals het afsluiten van achterpaden. Maar ook de aanpak van openbare ruimte, zoals binnenterreinen opknappen of het plaatsen van ondergrondse containers, behoort tot de mogelijkheden. In dit spoor wordt gewerkt aan concrete en duidelijk zichtbare verbeteringen in, aan en om de woningen. Een tweede spoor is een spoor dat zich richt op de individuele bewoners in de wijk. Bijvoorbeeld door criminele jongeren aan te pakken, overlastgevende bewoners aan te pakken, onrechtmatige bewoning terug te dringen of door bewoners die in de problemen zitten, te helpen. Deze activiteiten kosten veel tijd en vragen een lange adem, maar bevinden zich vaak wel bij de wortel van de problemen. Het derde spoor richt zich op groepen bewoners of zelfs alle bewoners. Door de introductie van leefregels (normering) door en voor bewoners kan het woongedrag verbeterd en op elkaar afgestemd worden. Maar ook zorgen voor activiteiten voor jongeren, zorgen voor een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, het afstemmen van het aanbod van welzijnswerk en zorg- of hulpverlening en meer. Met de portiekaanpak wil Mitros het woongedrag en de betrokkenheid van bewoners verbeteren. De kern van de portiekaanpak is dat Mitros en het opbouwwerk alle bewoners bezoeken om te inventariseren wat er speelt in elk afzonderlijk portiek. Welke wensen leven er, welke problematiek, wie wil zich inzetten? Tegelijkertijd bedenken de bewoners (met begeleiding) hun eigen portiekregels en wordt ingezet op overlastbestrijding en onrechtmatige bewoning. Zo krijgt elk portiek een passende aanpak op kleinschalig niveau. In de Ondiepse Fruitbuurt en Bomenbuurt staan de buurtaanpakken nog aan het begin. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren. De buurten hebben een matig tot slecht imago en er zijn problemen die aangepakt moeten worden om de wijken om te buigen naar prettige wijken voor gezinnen. De potentie hiervoor is aanwezig door ligging en woningtypologie. Hier begint de buurtaanpak met het opbouwen van een gedegen beeld van wat er precies speelt, wie er precies wonen en waar de kern van het probleem ligt. Daarna start ook hier het creëren van een gemeenschappelijke focus om zo activiteiten en maatregelen op elkaar af te stemmen en elkaar te laten versterken. kansen krijgen én pakken Welke methodiek er ook wordt gekozen, aanwezigheid en zichtbaarheid in de wijk lijken de grote gemene deler. Bewoners moeten het gevoel hebben dat er aandacht is voor hen, hun wijk en zowel de problemen als de talenten van de wijk. Ze moeten laagdrempelig hun vragen kunnen stellen en hun invloed kunnen laten gelden zonder daarvoor van de ene organisatie naar de andere te worden gestuurd. Als bewoners zien dat anderen hun wijk en welbevinden belangrijk vinden, dan is de kans groter dat zijzelf ook een actieve rol willen spelen in hun wijk. Het einddoel is eenvoudig: een veilige buurt waar verschillende bevolkingsgroepen graag willen (blijven) wonen. Een buurt met betrokken bewoners die kansen krijgen én pakken in hun leven. < De vraag naar starterswoningen in de regio Utrecht is en blijft groot. Dit jaar bedraagt het woningtekort voor deze doelgroep De prognose voor 2015 is een tekort van woningen. Veel starters die op zoek zijn naar een woning, wonen op dit moment in een goedkope sociale huurwoning ( scheefwonen ), of blijven noodgedwongen hangen in hun studentenkamer. Het duurt jaren voordat zij een woning vinden in Utrecht, áls ze al zo lang willen wachten. speciale woningen voor starters Jebber richt zich op personen in de leeftijdscategorie van circa 20 tot 30 jaar, met een bruto jaarinkomen tussen en per huishouden. Het concept bestaat niet alleen uit woningen, maar ook uit buurtvoorzieningen (dagelijkse boodschappen, horeca, bedrijvigheid etc.) en gemaksdiensten, nodig voor een startersomgeving. Per locatie verschilt het concept, afhankelijk van de behoeften van de starters. Jebber richt zich op twee soorten producten. Enerzijds twee- of driekamerappartementen in het centrum van circa 60 m 2, met een huur van per maand of een koopsom tussen v.o.n. Anderzijds kleine eengezinswoningen harrie bosch, marien de langen, monique van loon en ton jochems buiten het centrum van circa 85 m 2, met een huur tussen per maand of een koopsom tussen v.o.n. afspraken over toewijzing Niet alleen gaat Jebber zorgen voor het aankopen en realiseren van woningen voor starters, maar er komen ook afspraken over de toewijzing hiervan. In de Utrechtse gemeenten worden woningen toegewezen via Woningnet op woonduur. De persoon met de meeste woonduur komt als eerste aan de beurt. Helaas zijn dit zelden starters. Jebber spreekt per project en per gemeente voorrangsregels af, zodat het gros van die woningen beschikbaar komt voor starters. initiatief van mitros en ssh Jebber is een zelfstandig bedrijf, opgericht door Mitros en SSH. Starters vormen een specifieke doelgroep met specifieke wensen, waarvoor een nieuw product nodig is. Met Jebber krijgt deze doelgroep de volledige aandacht die zij verdient, terwijl Jebber als nieuw bedrijf twee grote, betrouwbare en deskundige organisaties achter zich heeft staan. < Meer informatie is te vinden op

7 Wijktelevisie verhoogt leesbaarheid van de wijk In 2009 heeft Mitros, samen met RTV Utrecht en de Gemeente Utrecht, het initiatief genomen om U in de Wijk van de grond te krijgen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wijktelevisie in Utrecht het begrip over en het thuisgevoel in de wijk vergroot. Op 16 juni 2010 presenteerde hoogleraar Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Windesheim Zwolle) haar onderzoeksrapport De leesbare wijk: een onderzoek naar de impact van wijktelevisie. Samen met haar (assistent) onderzoekers bracht zij in kaart hoe het nieuwe medium wijktv bijdraagt aan een versterking van het thuisgevoel van wijkbewoners, omdat die meer inzicht krijgen in wat er speelt in een wijk, maar ook in wat de diverse leefstijlen, alledaagse rituelen en gewoontes en culturele waarden van medebewoners zijn. voor en door bewoners U in de Wijk is de naam van de televisie die voor en door bewoners van de wijken Kanaleneiland en Overvecht wordt gemaakt. Redacties van vrijwilligers, ondersteund door professionele televisiemakers, brengen hun vragen in beeld en registeren zelf wat er speelt in hun wijk. Elke week maken zij een kwartier televisie per wijk, dat door RTV Utrecht op de stadszender wordt uitgezonden dinsdag en woensdag om uur. De redacties zijn gemengd van samenstelling en zijn ook gehuisvest in de wijken. realistisch Daar waar de reguliere journalistiek nog wel eens eenzijdig en negatief, en daarmee stigmatiserend, bericht over de problemen in de wijken, proberen de wijkjournalisten de realistische verhalen uit de wijk naar boven te brengen, zonder problemen overigens te verdoezelen. Daarmee leren bewoners de wijk en elkaar kennen en zo ook het menselijke en persoonlijke zien van probleemgroepen (daklozen, hangjongeren, verslaafden), maar ook van bekende wijkfiguren (postbode, dierenarts, straatveger). Problemen worden wel in beeld gebracht, maar bij voorkeur inclusief de oplossing. Bijvoorbeeld wat je kunt doen tegen zakkenrollen op de markt. De items leiden tot gesprek met en over elkaar. waardering De onderzoekers hebben veel wijkbewoners gesproken. Velen kennen de uitzendingen, velen waarderen ze ook. Wel vinden ze dat er nog meer verschillende bewoners aan bod kunnen komen. En dat er meer reclame voor U in de Wijk moet komen. Het is het zeker waard, zo stellen zij! < U in de Wijk wordt door RTV Utrecht op UStad (kanaal 12/224,25Mhz) uitgezonden: dinsdag (Overvecht) en woensdag (Kanaleneiland) om u. In juli zijn er geen uitzendingen. De items staan ook allemaal op Het onderzoeksrapport De leesbare wijk is te downloaden van 12

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen. Symposium Geo Promotion

De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen. Symposium Geo Promotion De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen Symposium Geo Promotion Workshop Plannen zonder grenzen Arjan Brink Hans van Loon De maatschappelijke vraag bepaalt de ruimtelijke inrichting Vroeger..

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor Focus op emancipatie in een ander decor Stadsvernieuwing Achterstandswijk Probleem cumulatiegebied Stagnatiegebied Hoerenbuurt. Probleemwijk Impulsbuurt Groot stedenbeleid Integraal wijkvernieuwingsgebied

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys aanpak Ecorys 2014 Inhoud presentatie 1.Maatschappelijke visitatie a. Algemeen b. Beoordelingskader c. Resultaten/eindproducten d. Verschil methodiek 3.0 en 5.0 2. Aanpak Ecorys 3. Organisatie en tijdplanning

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

Onderneem met zin! Hoe komen we aan inkomsten?

Onderneem met zin! Hoe komen we aan inkomsten? Hoe komen we aan inkomsten? Onderneem met zin! Jos van der Horst PABO Andragologie.COM 1956 (goed wijnjaar) 1987: Commissie Dekker Bereidheid tot Verandering Antwoord 1: Waarom zijn wij er? Ons geloof,

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 1 Nodig: een sterke driehoek Toezicht Bestuur MZ Bewust van elkaars rol & positie Open, scherp

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077 Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077 Intentieverklaring UPGRADE 24 januari 2013 ondertekende groot aantal

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

blad voor de relaties van mitros

blad voor de relaties van mitros blad voor de relaties van mitros maart 2010 jaargang 12 nummer 1 interview samenwerking tussen zorg en corporatie is zoektocht de kunst van het wonen het van schijndel huis achtergrond in gesprek met huurders

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams Wmo-werkplaats Zwolle startevenement Theorie & Praktijk Sociale wijkteams 2 april 2014 Opbouw Rondje voorstellen Theorie Sociale wijkteams (Eelke) Theorie Sociale wijkteams (Albert) Praktijk Sociale wijkteams

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel

in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis Ontmoeten, werken en ontwikkelen in copernikkel in Boschveld staat een huis de naam Copernikkel dankt zijn naam aan wijkbewoners. Zij zorgden ervoor dat iedereen weet waar de

Nadere informatie

Workshop Werk aan de Winkel in oude wijken: en met name aan de particuliere woningvoorraad

Workshop Werk aan de Winkel in oude wijken: en met name aan de particuliere woningvoorraad Workshop Werk aan de Winkel in oude wijken: en met name aan de particuliere woningvoorraad Hans van den Hombergh Bianca Oude Groeniger 1. Introductie Woonlab en deelnemers workshop Woonlab Woonlab is een

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL. SESSIE Stad maken Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE Stad maken donderdag 19 maart 2015 Stad maken Duiding en context De traditionele rollen binnen het ontwikkeltraject veranderen. De corporaties,

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar

Beleidsplan 2012-2016. Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Beleidsplan 2012-2016 Lokaal, Klantgericht en Betrouwbaar Colofon Beleidsplan 2012-2016 Woningstichting Sint Antonius van Padua Eindredactie Woningstichting Sint Antonius van Padua Realisatie Nestas communicatie,

Nadere informatie

blad voor de relaties van mitros

blad voor de relaties van mitros blad voor de relaties van mitros maart 2011 jaargang 13 nummer 1 interview peter de haan: bruggen bouwen met vrede van utrecht de kunst van het wonen jacqueline tijssen achtergrond betere woningen in 2030

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Profielschets commissaris

Profielschets commissaris Profielschets commissaris Uitgangspunten De specifieke deskundigheid van iedere commissaris moet zijn ingebed in een brede maatschappelijke kennis en betrokkenheid. Deze profielschets wordt gehanteerd:

Nadere informatie

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING WONEN EN SOCIALE VEILIGHEID Elke gemeente wil een veilige gemeente zijn waarin haar inwoners veilig wonen, werken en recreëren.

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School

De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School De handen in elkaar, samen werken aan een Brede School Brede School Te downloaden op www.vlaanderen.be/bredeschool Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen en jongeren Doel BS Brede ontwikkeling van kinderen

Nadere informatie

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken Ervaringen uit het veld Overzicht programma Wie ben ik: - Philip Stein - masterstudent sociologie - afgerond A&O-psycholoog Programma: - half uur presentatie,

Nadere informatie

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord

Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Tijd voor keuzes in Noord-Holland Noord Samen kiezen voor een sterke woningmarkt Martin Hoiting/Rob Ravestein 14 oktober 2013 verandering in denken: één woningportefeuille welke woningen hebben we nodig

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD Pré Wonen hecht veel waarde aan het toepassen van de Governance code Woningcorporaties. De verantwoordelijkheden en taken van zowel

Nadere informatie

Productcatalogus 2015

Productcatalogus 2015 Productcatalogus 2015 Stichting ToReachIt Simple as A.B.C. Acceptance is the Beginning of Change Inhoudsopgave Inleiding Pag. 1.1 Waarom deze productcatalogus 3. 1.2 Stichting ToReachIt samengevat 3. Producten

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter?

Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Kanaleneiland Leert! Waar staan we en hoe gaan we verder? Wat gaat goed en wat kan beter? Aanpak gaat door Duurzame verbeteringen vergt lange adem Programma van 10 jaar: 2008-2017 Zoeken naar meer bundeling

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

blad voor de relaties van mitros

blad voor de relaties van mitros blad voor de relaties van mitros maart 2012 jaargang 14 nummer 1 interview the colour kitchen biedt jongeren nieuwe kans de kunst van het wonen wessel en stein koning achtergrond guur weer houdt investeren

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling

Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Veldwerkopdracht Utrecht in ontwikkeling Herstructurering van de Schepenbuurt en omgeving Maarten Seerden Inleiding Schepenbuurt en omgeving Bouwperiode: jaren 40-50 van de 20e eeuw Wijk is verouderd behoefte

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Samenwerken in de wijk Over kansen die ontstaan als je aansluit bij welzijnsactiviteiten. Door Gabriëlle de Bruin en Dick Post (Frion) en HannekeValkeman (wijkmanager Zwolle Zuid, gemeente Zwolle) Resultaat

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Idealis

FUNCTIEPROFIEL. Directeur-bestuurder. bij. Idealis FUNCTIEPROFIEL Directeur-bestuurder bij Idealis PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur Woerden, maart 2013 Organisatie en context Idealis is een woningcorporatie en dè studentenhuisvester voor

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007

STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 STICHTING MUZIEK JONG VOOR OUD Jaarverslag 2007 Oorsprong Albin Ograjensek, de initiatiefnemer van de Stichting Muziek Jong voor Oud, is al jaren werkzaam in de ouderenzorg in Maastricht. Het viel hem

Nadere informatie

3. Beschrijving van de woningmarkt

3. Beschrijving van de woningmarkt 3. Beschrijving van de woningmarkt In de stad Utrecht is het voor veel studenten moeilijk om een geschikte kamer te bemachtigen. Dit is één van de kenmerken van de woningmarkt waarin Utrecht verschilt

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

Hart voor wonen. Wie we zijn Wat we doen

Hart voor wonen. Wie we zijn Wat we doen Hart voor wonen Wie we zijn Wat we doen Inhoud Wie we zijn 4 Agendastellend, ondernemend en solidair 6 Hart voor de klant 10 Hart voor de wijk 16 Hart voor het pand 20 Bijlage 22 Hart voor wonen de Alliantie

Nadere informatie

Een bijzondere kijk op werken aan de stad

Een bijzondere kijk op werken aan de stad Een bijzondere kijk op werken aan de stad Hier werkt Mitros aan de stad In 2007 waren ze op veel plekken in de stad te zien: steigers, werklieden, bouwborden en grote zeildoeken met de tekst Hier werkt

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Nypels Speelt 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Inleiding Het Nypels wordt steeds leuker, doe jij ook mee? Nypels Speelt, onder die titel wordt op een nieuwe manier gewerkt aan de betrokkenheid

Nadere informatie

VERSLAG sociale eenzaamheid emotionele eenzaamheid

VERSLAG sociale eenzaamheid emotionele eenzaamheid VERSLAG Aan: Aanwezigen bijeenkomst 5 april 2016 Oude IJsselstreek Spreekt, presentatie resultaten onderzoek Eenzaamheid Van: Heidi Otten Datum: 17 mei 2016 Onderwerp: Verslag bijeenkomst 5 april 2016

Nadere informatie

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies 1 Ontwikkelingen Van regelgestuurd

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs.

Profielschets. Voorzitter Raad van Commissarissen. Beter Wonen Almelo. ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Profielschets Voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen Almelo ERLY the consulting company Datum: november 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Beter Wonen Beter Wonen is een maatschappelijk gedreven en

Nadere informatie

Gegevens... Werkervaring L ivre...

Gegevens... Werkervaring L ivre... Gegevens Naam drs. L. Herpers Geboortedatum 4 februari 1983 e-mail lieke@l-ivre.nl Telefoon 06 14 547 543 Werkervaring L ivre Wonen en Werken in de Wijk (WW&W) Projectleider (Januari 2012 heden) Als projectleider

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie