blad voor de relaties van mitros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "blad voor de relaties van mitros"

Transcriptie

1 blad voor de relaties van mitros juli 2010 jaargang 12 nummer 2 interview intern toezicht: niet belemmeren, maar wel bewaken de kunst van het wonen halina zalewska achtergrond veelzijdig instrument in buurten: de buurtaanpak artikel mitros en ssh richten jebber op voor starters op krappe utrechtse woningmarkt

2 inhoud interview In deze Mitros Forum 2 intern toezicht: niet belemmeren, maar wel bewaken Corporaties zijn regelmatig negatief in het nieuws vanwege onverantwoorde financiële transacties of oninteger handelen van bestuursleden. De druk op scherp intern toezicht neemt hierdoor toe. Volgens de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mitros, is het intern toezicht bij Mitros goed geregeld, maar blijft het voortdurend zoeken naar een balans. 6 de kunst van het wonen: halina zalewska Halina Zalewska, beeldend kunstenaar in Utrecht, zoekt in haar werk de verbinding tussen kunst en wetenschap, tussen gevoel en ratio. 8 veelzijdig instrument in buurten: de buurtaanpak Elke wijk vraagt om een eigen aanpak. Sommige wijken hebben baat bij een intensieve en integrale aanpak, zoals een buurtaanpak. Om te voorkomen dat er een ware projectencarrousel ontstaat, steken de professionals in de Utrechtse wijken Ondiep en Zuilen de koppen bij elkaar om te komen tot een gezamenlijke buurtaanpak.achterban en nieuwe leden zijn lastig te vinden. Mitros en haar huurdersorganisaties werken aan nieuwe vormen van participatie. Mitros Forum is een blad voor de relaties van Mitros. Het bevat beleidsmatige, achtergrond- en opiniërende artikelen op het gebied van volkshuisvesting, aangevuld met een enkele lichtvoetiger rubriek. Het verschijnt drie keer per jaar en wordt gestuurd aan relaties en andere geïnteresseerden. Een abonnement is gratis. colofon redactie Yves Vermeulen (hoofdredacteur), saskia flesseman (bladmanager), Arian Boersma, Maureen van Esch, Kim Roetert, JuDY STERKENBURG, Ellen van Vossen, Hans Worm fotografie driejuni, Fotografie Ron Hendriks, de Nationale Beeldbank / HENK VAN HOUWELINGEN, Halina Zalewska ILLUSTRATIE smaak ontwerpers vormgeving Koningsberger & Van Duijnhoven Grafisch Ontwerpers (Utrecht) productie Spijker Drukkerij (Buren) redactie adres Postbus 8217, 3503 RE Utrecht, Intern toezicht: niet belemmeren, maar wel bewaken Corporaties zijn regelmatig negatief in het nieuws vanwege onverantwoorde financiële transacties of oninteger handelen van bestuursleden. De druk op scherp intern toezicht neemt hierdoor toe. Volgens Gert-Jan van der Vossen en Jaap de Jong, voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mitros, is het intern toezicht bij Mitros goed geregeld, maar blijft het voortdurend zoeken naar een balans. Hoe ver ga je hierin? Je kunt niet achter iedere medewerker een controleur zetten. V an der Vossen: Als commissaris kijk je anders tegen een organisatie aan dan als bestuurder. Dat vind ik heel verrijkend. Ik vind toezichthouder zijn een interessante baan, vooral bij maatschappelijk georiënteerde organisaties. Als bestuursadviseur, tijdelijk bestuurder en toezichthouder bij andere organisaties heb ik daar veel mee te maken. Mitros is voor mij extra aantrekkelijk omdat ze werkzaam is in de regio waar ik al 25 jaar woon. De Jong: Het is inderdaad een interessant vak, waarbij ik het een uitdaging vind om de balans te vinden tussen toezicht houden en betrokken zijn. Van huis uit ben ik zelfstandig adviseur, vooral op het gebied van medezeggenschap. Ik heb een brede toezichthoudende ervaring, wel altijd bij maatschappelijk ondernemers. Bij Mitros ben ik vrij toevallig terechtgekomen, op voordracht van de Ondernemingsraad. instrumentenkoffertje Van der Vossen: Een Raad van Commissarissen heeft een koffer vol instrumenten tot zijn beschikking, die hij gebruikt bij het toezicht houden op het functioneren van het bestuur en op de prestaties van de organisatie. De rode draad is de planning- en controlcyclus. Andere instrumenten zijn audits, de reguliere informatiestroom en gesprekken met bestuur, managers, Ondernemingsraad, huurdersorganisaties en andere stakeholders. De Jong: Er zitten verschillende aspecten aan het toezicht houden. Ten eerste het goedkeuren van belangrijke besluiten van het bestuur. De onderwerpen waarvoor dit geldt, zijn in de statuten vastgelegd. Ten tweede het permanent preventief toezicht houden. Natuurlijk hebben wij vertrouwen in het bestuur. Toch moeten wij altijd alert blijven en op het juiste moment kritische vragen te stellen. Ten derde hebben wij ook een adviserende rol. maatschappelijk klankbord De Jong: De RvC houdt namens de samenleving toezicht op Mitros. We zijn het maatschappelijk klankbord voor het bestuur. Daarom volgen wij nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, bijvoorbeeld door gesprekken aan te gaan met stakeholders. Van der Vossen: Wij kiezen er dan ook voor om puur uit functioneel oogpunt bij belangrijke momenten van Mitros aanwezig te zijn en niet bij alle sociale gelegenheden. 2 3

3 forum kort Leerwerktraject bij partners Mitros De Jong: Formeel zijn wij de werkgever van het bestuur. Dat betekent dat wij de bestuurders benoemen en indien nodig ontslaan. En we houden functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen. Van der Vossen: Maar wij vertelen ze niet wat zij moeten doen. eventuele risico s De Jong: Om een goed toezichthouder te zijn, moet je onafhankelijk zijn in je denken en signalen uit de maatschappij opvangen. Van der Vossen: En bij alles wat je hoort, kijk je naar het eventuele risico dat het met zich meebrengt. En of het beeld dat je ervan hebt, scherp genoeg is. Is dat niet zo, dan moet je blijven doorvragen tot je alle antwoorden hebt. Binnen een RvC heb je verschillende vaardigheden nodig, zowel aan de harde kant, dus iemand die scherp is op feiten en cijfers, als aan de zachte kant, iemand die mensen goed kan inschatten. De truc is om gezamenlijk productief te zijn op zo n manier dat de bestuurder er baat bij heeft. Toezicht mag nooit belemmerend werken, maar moet juist helpen bij het leveren van maatschappelijke prestaties. De Jong: Wij toetsen besluiten van het bestuur marginaal. Als ze logisch volgen uit de aangevoerde argumenten, dan klopt het. Van der Vossen: Maar ook alternatieven moeten meegenomen worden in de afwegingen. Als je aan de gezichten tijdens een vergadering ziet dat niemand echt gelukkig is met een besluit, dan stellen we voor om nog eens te kijken naar mogelijke alternatieven. Ik zeg Jaap de jong Gert-Jan van der vossen nooit dat iets op een bepaalde manier moet of dat het een verkeerde beslissing is. Dan ga je op de stoel van de bestuurder zitten. Wel reik ik denkkaders aan. collectief standpunt Van der Vossen: Voordat wij ons collectieve standpunt geven, wisselen de commissarissen eerst onderling hun verschillende standpunten uit. Dat is een waardevolle fase. Uiteindelijk praten wij als collectief, anders is het niet werkbaar voor het bestuur. Wij kunnen ons niet herinneren dat er ooit een minderheidsstandpunt naar buiten is gebracht. zelfevaluatie Van der Vossen: Het is nooit helemaal uit te sluiten dat er soms dingen fout gaan, zoals bij enkele corporaties is gebeurd. Vaak is dat een teken dat niet alles goed is geregeld. Er zijn normen en waarden rondom goed toezicht houden, maar je moet je hierbij niet alleen richten naar de letter maar ook en vooral naar de inhoud. Daar ben je nooit mee klaar, ook omdat de samenleving steeds blijft veranderen. Het aanwenden van het vermogen van corporaties voor maatschappelijk presteren is in een stroomversnelling gekomen. Maar om hierop toezicht te houden hebben wij weer meer en andere instrumenten nodig in ons instrumentenkoffertje. De Jong: De RvC van Mitros doet ook aan zelfevaluatie en blijft continu actief op dit vlak. We onderzoeken waar onze zwakke plekken zitten en op welke gebieden wij ons moeten ontwikkelen. < Mitros laat in samenwerking met de stichting Cocon, een initiatief van Jeugdzorg ZO-Brabant, en WerkTeam, onderdeel van Chainworks, kansarme mensen ervaring opdoen in het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. In een leerwerktraject worden mensen die moeilijk werk kunnen vinden, begeleid en opgeleid tot servicemedewerker of allround ondernemer klussenbedrijf. In Utrecht nemen twaalf mensen deel aan dit leerwerktraject, waarvan vier bij partners van Mitros (aannemingsbedrijven VIOS, Van den Berg en Schreutelkamp). Zij zitten in de laatste maanden van hun opleiding aan het ROC Midden-Nederland. Cocon heeft voor dit project samen met de gemeente Utrecht ook schuldhulpverlening en Nederlandse les ingezet. Verder worden de deelnemers opgeleid in veiligheidsaspecten bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Ook wordt aandacht besteed aan vaardigheden op het gebied van presentatie, motivatie, sollicitatie, communicatie en netwerken/acquisitie. betere kansen Inmiddels hebben de deelnemers een flinke dosis werkervaring opgedaan. Op basis hiervan wordt bij hen een Proeve van Bekwaamheid afgenomen die bestaat uit timmeren, metselen, stukadoren, tegelen, schilderen, electro en installatie. Het certificaat Proeve van Bekwaamheid biedt hun betere kansen op de arbeidsmarkt. Door samen te werken met partijen als Cocon en Chainworks geeft Mitros haar maatschappelijke betrokkenheid gestalte. Maatschappelijk oordeel over Mitros Op dit moment vindt de maatschappelijke visitatie plaats bij Mitros. Een onafhankelijke commissie van geaccrediteerd adviesbureau Ecorys Vastgoed velt een maatschappelijk oordeel, mede aan de hand van de mening van de stakeholders van Mitros. Corporaties hebben afgesproken zich elke vier jaar te laten visiteren. Volgens een vastgestelde methodiek (de versie 3.0) wordt systematisch onderzocht welke maatschappelijke prestaties Mitros levert, afgezet tegen wat er landelijk, regionaal en lokaal nodig is (de opgave), de ambities die Mitros zelf heeft, het vermogen dat Mitros in kan zetten en de mening van de stakeholders. papier en gesprek De visitatiecommissie werkt zich daartoe eerst door heel veel papier. Daarna praat zij uitvoerig met de stakeholders van Mitros. Uiteindelijk wordt het oordeel vervat in een rapport. Mitros wil dat op de jaarlijkse stakeholdersconferentie in het najaar presenteren. visitatie+ Omdat Mitros ook benieuwd is naar de mening van externen over hoe breed de taakopvatting van corporaties zou moeten zijn en hoe Mitros daarbinnen presteert, heeft zij Godfried Engbersen, hoogleraar algemene sociologie (Erasmus Universiteit) gevraagd dit, als plus op de visitatie voor zijn rekening te nemen. Daarmee vernieuwt Mitros ook het visitatie-instrumentarium. < 4 5

4 de kunst van het wonen Halina Zalewska In deze rubriek laat steeds een andere kunstenaar met een van zijn kunstwerken zien wat wonen voor hem betekent. Schilders, tekenaars, beelhouwers, dichters, schrijvers en fotografen maken ons op deze wijze deelgenoot van de kunst van het wonen. Halina Zalewska (Polen, 1956) volgde een studie beeldhouwen aan de universiteit van Warschau tijdens het communistische regime. De westerse kunstwereld kwam nauwelijks aan bod. Wel leerde ze in die tijd haar huidige Nederlandse man kennen. Gedreven door deze twee factoren vertrok ze naar Nederland. Daar studeerde ik aan de Rijksacademie te Amsterdam. Niet lang daarna vestigde ik me in een pand in de Utrechtse binnenstad, waar ik inmiddels al weer 25 jaar woon. kunst en wonen verbonden Met haar man, ook kunstenaar, heeft Zalewska het huis altijd als woon- én werklocatie gebruikt. Kunst en wonen waren bij ons dus altijd verbonden. Net als in het verleden, trouwens; 100 jaar geleden woonde en werkte de Utrechtse schilder en graficus Willem van Leusden in ons huis. Op oude foto s is te zien dat we de schildersezel op precies dezelfde plek hebben staan. watertoren, molen en Dom Zalewska maakt vrije beeldende kunst; voornamelijk voor exposities en musea. De objecten vormen vaak een combinatie van kunst en wetenschap, waarbij de mens centraal staat. Anatomie van het lichaam en creativiteit van de geest, ratio en gevoel; ik probeer deze twee met elkaar te verbinden. Ook de stad Utrecht heeft een rol gespeeld in mijn werk. Ons dakterras biedt een eigen skyline : watertoren, molen en Dom zijn goed zichtbaar. Deze gebouwen komen in verschillende van mijn grafische werken terug. Sinds een jaar hebben beide kunstenaars hun atelier verplaatst naar een antikraakpand in Zeist. Zalewska geniet nu van de leegte om haar heen. Toen we in Utrechtse binnenstad gingen wonen, wilden we op één verdieping wonen en op twee verdiepingen werken. Mede door ons gezin en alle kunstwerken is dat nooit echt gelukt. Maar in de toekomst gaan we dit oorspronkelijke idee alsnog realiseren. < << Halina Zalewska 6 7

5 achtergrond Veelzijdig instrument in buurten: de buurtaanpak De ene wijk is de andere niet en elke wijk vraagt om een eigen aanpak, afgestemd op wat die specifieke wijk op dat moment nodig heeft. Sommige wijken hebben baat bij een intensieve en integrale aanpak. Zoals een buurtaanpak. Er zijn goede wijken en er zijn slechte wijken. En er zijn ook wijken die alles in zich hebben om een goede wijk te worden. De ligging is goed, de woningvoorraad is gevarieerd en er zijn bewoners die zich willen inzetten voor de buurt. Helaas zijn er ook minder mooie kanten: hoge concentratie probleemgezinnen, overlastgevende en criminele jongeren, een negatief imago en fysieke ingrepen die op stapel staan en die bij bewoners veel onrust veroorzaken. Om te voorkomen dat er een ware projectencarrousel ontstaat, steken de professionals uit de wijk de koppen bij elkaar in een buurtaanpak. Ook Mitros is op dit moment bezig met buurtaanpakken in verschillende stadia: twee in Ondiep (Fruitbuurt en Bomenbuurt) en drie in Zuilen (Zwanenvechtplein, Queeckhovenplein en Geuzenwijk). samenspel preventieve en repressieve maatregelen In Geuzenwijk in Zuilen is sprake van een buurtaanpak avant la lettre. Een aantal jaren geleden kende de oude Betonbuurt veel problemen als jongerenoverlast, geweld, woninginbraken, vandalisme en autokraken. De kern van het probleem lag in de combinatie van overlast, criminaliteit en sociaaleconomische achterstand. De buurt is inmiddels deels gesloopt en een mooie mix van koop- en huurwoningen is in aanbouw. Al enige jaren geleden werd geconstateerd dat de buurt een extra steun in de rug nodig had. Een samenspel van preventieve maatregelen en repressieve maatregelen had succes. De meest in het oog springende maatregel was de screening. Nieuwe bewoners werden, voordat ze een woning konden huren, gescreend op (drugsgerelateerde) veroordelingen, er werd actief gezocht naar fraude in de buurt en alle nieuwe bewoners kregen een intakegesprek over de buurt. Ook is flink ingezet in het wegwerken van vuil op straat. Daarnaast is gestart met de thuis-op-straat-methodiek om een gemoedelijk leefklimaat met duidelijke gedragsnormen te scheppen. Inmiddels is de overlast in de buurt sterk verminderd en wordt vooral sterk ingezet op de begeleiding van de bewoners tijdens de herstructurering. betere resultaten door focus en samenhang Ondiep en Zuilen-Oost behoren tot de krachtwijken die door oudminister Vogelaar zijn geïdentificeerd. In de wijkactieprogramma s is gekozen voor een samenhangende werkwijze voor de Bomenbuurt, Fruitbuurt en Zwanenvechtpleinbuurt: de buurtaanpak. Deze buurtaanpak houdt in dat professionals die in de wijk werken, samen met bewoners sterk sturen op samenhang en effectiviteit. Acties, speerpunten, doelen en resultaten worden niet per project bekeken, maar in onderlinge samenhang met andere projecten in de buurt en met een sterke focus op de speerpunten van de wijkaanpak. Hiermee voorkom je de onsamenhangende projectencarrousel en bereik je betere resultaten op zowel korte als lange termijn. Tekenend voor de buurtaanpak is de integrale benadering door verschillende partijen in de buurt. Allen moeten de wil hebben om samen te werken aan de verbetering van de buurt, en moeten bereid zijn hier extra in te investeren. Het Wijkbureau van de gemeente, welzijnswerk, de woningcorporatie, politie, Stadswerken, Toezicht en Handhaving, zelforganisaties én bewoners. Een voorbeeld hiervan is een buurtaanpak in een heel ander stadium: de buurtaanpak rond het Zwanenvechtplein. Deze is op dit moment in volle gang. Hier was eerst stevige interventie nodig om te kunnen voldoen aan randvoorwaarden als veiligheid. Zo zijn in de Zwanenvechtpleinbuurt in Zuilen, waar op dat moment veel onrust en overlast gaande was, eerst de nodige repressieve maatregelen genomen om de veiligheid terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. 8 9

6 Kansen voor starters op de woningmarkt Op 3 juni ging Jebber officieel van start. Jebber is een zelfstandig bedrijf, opgericht door Mitros en SSH. Jebber gaat zorgen voor huur- en koopwoningen voor de Utrechtse starters die nu geen kans krijgen op de krappe Utrechtse woningmarkt. Niet te groot, niet te luxe en niet te duur. De eerste ontwikkellocatie maakte Monique van Loon, directeur van Jebber, tijdens de opening bekend: het bedrijventerrein De Boo aan de Briljantlaan in Utrecht. drie sporen Bij deze buurtaanpak wordt in drie sporen gewerkt. Allereerst in een fysiek spoor. Mitros verbetert woningen waar nodig door onderhoud, renovatie of sloop en nieuwbouw, er komen aanpassingen in gezamenlijke ruimtes zoals het afsluiten van achterpaden. Maar ook de aanpak van openbare ruimte, zoals binnenterreinen opknappen of het plaatsen van ondergrondse containers, behoort tot de mogelijkheden. In dit spoor wordt gewerkt aan concrete en duidelijk zichtbare verbeteringen in, aan en om de woningen. Een tweede spoor is een spoor dat zich richt op de individuele bewoners in de wijk. Bijvoorbeeld door criminele jongeren aan te pakken, overlastgevende bewoners aan te pakken, onrechtmatige bewoning terug te dringen of door bewoners die in de problemen zitten, te helpen. Deze activiteiten kosten veel tijd en vragen een lange adem, maar bevinden zich vaak wel bij de wortel van de problemen. Het derde spoor richt zich op groepen bewoners of zelfs alle bewoners. Door de introductie van leefregels (normering) door en voor bewoners kan het woongedrag verbeterd en op elkaar afgestemd worden. Maar ook zorgen voor activiteiten voor jongeren, zorgen voor een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, het afstemmen van het aanbod van welzijnswerk en zorg- of hulpverlening en meer. Met de portiekaanpak wil Mitros het woongedrag en de betrokkenheid van bewoners verbeteren. De kern van de portiekaanpak is dat Mitros en het opbouwwerk alle bewoners bezoeken om te inventariseren wat er speelt in elk afzonderlijk portiek. Welke wensen leven er, welke problematiek, wie wil zich inzetten? Tegelijkertijd bedenken de bewoners (met begeleiding) hun eigen portiekregels en wordt ingezet op overlastbestrijding en onrechtmatige bewoning. Zo krijgt elk portiek een passende aanpak op kleinschalig niveau. In de Ondiepse Fruitbuurt en Bomenbuurt staan de buurtaanpakken nog aan het begin. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren. De buurten hebben een matig tot slecht imago en er zijn problemen die aangepakt moeten worden om de wijken om te buigen naar prettige wijken voor gezinnen. De potentie hiervoor is aanwezig door ligging en woningtypologie. Hier begint de buurtaanpak met het opbouwen van een gedegen beeld van wat er precies speelt, wie er precies wonen en waar de kern van het probleem ligt. Daarna start ook hier het creëren van een gemeenschappelijke focus om zo activiteiten en maatregelen op elkaar af te stemmen en elkaar te laten versterken. kansen krijgen én pakken Welke methodiek er ook wordt gekozen, aanwezigheid en zichtbaarheid in de wijk lijken de grote gemene deler. Bewoners moeten het gevoel hebben dat er aandacht is voor hen, hun wijk en zowel de problemen als de talenten van de wijk. Ze moeten laagdrempelig hun vragen kunnen stellen en hun invloed kunnen laten gelden zonder daarvoor van de ene organisatie naar de andere te worden gestuurd. Als bewoners zien dat anderen hun wijk en welbevinden belangrijk vinden, dan is de kans groter dat zijzelf ook een actieve rol willen spelen in hun wijk. Het einddoel is eenvoudig: een veilige buurt waar verschillende bevolkingsgroepen graag willen (blijven) wonen. Een buurt met betrokken bewoners die kansen krijgen én pakken in hun leven. < De vraag naar starterswoningen in de regio Utrecht is en blijft groot. Dit jaar bedraagt het woningtekort voor deze doelgroep De prognose voor 2015 is een tekort van woningen. Veel starters die op zoek zijn naar een woning, wonen op dit moment in een goedkope sociale huurwoning ( scheefwonen ), of blijven noodgedwongen hangen in hun studentenkamer. Het duurt jaren voordat zij een woning vinden in Utrecht, áls ze al zo lang willen wachten. speciale woningen voor starters Jebber richt zich op personen in de leeftijdscategorie van circa 20 tot 30 jaar, met een bruto jaarinkomen tussen en per huishouden. Het concept bestaat niet alleen uit woningen, maar ook uit buurtvoorzieningen (dagelijkse boodschappen, horeca, bedrijvigheid etc.) en gemaksdiensten, nodig voor een startersomgeving. Per locatie verschilt het concept, afhankelijk van de behoeften van de starters. Jebber richt zich op twee soorten producten. Enerzijds twee- of driekamerappartementen in het centrum van circa 60 m 2, met een huur van per maand of een koopsom tussen v.o.n. Anderzijds kleine eengezinswoningen harrie bosch, marien de langen, monique van loon en ton jochems buiten het centrum van circa 85 m 2, met een huur tussen per maand of een koopsom tussen v.o.n. afspraken over toewijzing Niet alleen gaat Jebber zorgen voor het aankopen en realiseren van woningen voor starters, maar er komen ook afspraken over de toewijzing hiervan. In de Utrechtse gemeenten worden woningen toegewezen via Woningnet op woonduur. De persoon met de meeste woonduur komt als eerste aan de beurt. Helaas zijn dit zelden starters. Jebber spreekt per project en per gemeente voorrangsregels af, zodat het gros van die woningen beschikbaar komt voor starters. initiatief van mitros en ssh Jebber is een zelfstandig bedrijf, opgericht door Mitros en SSH. Starters vormen een specifieke doelgroep met specifieke wensen, waarvoor een nieuw product nodig is. Met Jebber krijgt deze doelgroep de volledige aandacht die zij verdient, terwijl Jebber als nieuw bedrijf twee grote, betrouwbare en deskundige organisaties achter zich heeft staan. < Meer informatie is te vinden op

7 Wijktelevisie verhoogt leesbaarheid van de wijk In 2009 heeft Mitros, samen met RTV Utrecht en de Gemeente Utrecht, het initiatief genomen om U in de Wijk van de grond te krijgen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wijktelevisie in Utrecht het begrip over en het thuisgevoel in de wijk vergroot. Op 16 juni 2010 presenteerde hoogleraar Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Windesheim Zwolle) haar onderzoeksrapport De leesbare wijk: een onderzoek naar de impact van wijktelevisie. Samen met haar (assistent) onderzoekers bracht zij in kaart hoe het nieuwe medium wijktv bijdraagt aan een versterking van het thuisgevoel van wijkbewoners, omdat die meer inzicht krijgen in wat er speelt in een wijk, maar ook in wat de diverse leefstijlen, alledaagse rituelen en gewoontes en culturele waarden van medebewoners zijn. voor en door bewoners U in de Wijk is de naam van de televisie die voor en door bewoners van de wijken Kanaleneiland en Overvecht wordt gemaakt. Redacties van vrijwilligers, ondersteund door professionele televisiemakers, brengen hun vragen in beeld en registeren zelf wat er speelt in hun wijk. Elke week maken zij een kwartier televisie per wijk, dat door RTV Utrecht op de stadszender wordt uitgezonden dinsdag en woensdag om uur. De redacties zijn gemengd van samenstelling en zijn ook gehuisvest in de wijken. realistisch Daar waar de reguliere journalistiek nog wel eens eenzijdig en negatief, en daarmee stigmatiserend, bericht over de problemen in de wijken, proberen de wijkjournalisten de realistische verhalen uit de wijk naar boven te brengen, zonder problemen overigens te verdoezelen. Daarmee leren bewoners de wijk en elkaar kennen en zo ook het menselijke en persoonlijke zien van probleemgroepen (daklozen, hangjongeren, verslaafden), maar ook van bekende wijkfiguren (postbode, dierenarts, straatveger). Problemen worden wel in beeld gebracht, maar bij voorkeur inclusief de oplossing. Bijvoorbeeld wat je kunt doen tegen zakkenrollen op de markt. De items leiden tot gesprek met en over elkaar. waardering De onderzoekers hebben veel wijkbewoners gesproken. Velen kennen de uitzendingen, velen waarderen ze ook. Wel vinden ze dat er nog meer verschillende bewoners aan bod kunnen komen. En dat er meer reclame voor U in de Wijk moet komen. Het is het zeker waard, zo stellen zij! < U in de Wijk wordt door RTV Utrecht op UStad (kanaal 12/224,25Mhz) uitgezonden: dinsdag (Overvecht) en woensdag (Kanaleneiland) om u. In juli zijn er geen uitzendingen. De items staan ook allemaal op Het onderzoeksrapport De leesbare wijk is te downloaden van 12

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba

Bijlage 6. Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Bijlage 6 Consultatie moskee Omar El Faroek en Moskee Anwar-e-Quba Samenvatting en reacties uit "Moskee-project" Consultatie inwoners de Gagel via interviews, de Surinaamse Anwar-e-Quba moskee en de Omar

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen. Symposium Geo Promotion

De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen. Symposium Geo Promotion De grensoverschrijdende regio Plannen zonder grenzen Symposium Geo Promotion Workshop Plannen zonder grenzen Arjan Brink Hans van Loon De maatschappelijke vraag bepaalt de ruimtelijke inrichting Vroeger..

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught

Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Naar een nieuwe Woonvisie voor Vught Stec Groep aan gemeente Vught Esther Geuting en Joep Arts 12 november 2015 Waar staan we nu? 10 september Informatieavond raad (startdocument) 17 september Commissie

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 van Gedeputeerde Staten op vragen van A. van Hunnik (GroenLinks) (d.d. 15 maart 2016) Nummer 3156 Onderwerp Sloop sociale huurwoningen Rotterdam Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen

Bouwen aan beloften. Woningbouwvereniging Alkemade. Bezoekadres De Lasso GV Roelofarendsveen. Postadres Postbus AD Roelofarendsveen Bouwen aan beloften Woningbouwvereniging Alkemade Bezoekadres De Lasso 1 2371 GV Roelofarendsveen Postadres Postbus 150 2370 AD Roelofarendsveen T 071 331 50 00 F 071 331 71 44 www.wbv-alkemade.nl algemeen@wbv-alkemade.nl

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys

Maatschappelijke visitatie. aanpak Ecorys aanpak Ecorys 2014 Inhoud presentatie 1.Maatschappelijke visitatie a. Algemeen b. Beoordelingskader c. Resultaten/eindproducten d. Verschil methodiek 3.0 en 5.0 2. Aanpak Ecorys 3. Organisatie en tijdplanning

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen

Ondernemingsplan 2009-2014. 10 beloften van Portaal Nijmegen Ondernemingsplan 2009-2014 10 beloften van Portaal Nijmegen 1 Beloofd! Meer dan 100 jaar oud Als rond de vorige eeuwwisseling de eerste woningbouwverenigingen worden opgericht, is één daarvan Woningvereeniging

Nadere informatie

Project Cape Kennedy 5 april 2016

Project Cape Kennedy 5 april 2016 5 april 2016 1. Aanleiding Vanuit de integraliteit van het wijkvernieuwingsplan en de beleidskaders die in samenwerking met de gemeente zijn vastgesteld, is het wenselijk om het college van B&W inzicht

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden Voor huurders van woningen die gesloopt worden www.utrecht.nl Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere woning.

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor

Woensel West. Focus op emancipatie in een ander decor Focus op emancipatie in een ander decor Stadsvernieuwing Achterstandswijk Probleem cumulatiegebied Stagnatiegebied Hoerenbuurt. Probleemwijk Impulsbuurt Groot stedenbeleid Integraal wijkvernieuwingsgebied

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken!

KADERNOTA Venlo: Effe geen cent te makken! KADERNOTA 2016 Venlo: Effe geen cent te makken! FINANCIEEL RAADSDEBAT Concept 7 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2016, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd.

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Hoe kan de veiligheidsbeleving op de Sluisjesdijk worden verbeterd?

Hoe kan de veiligheidsbeleving op de Sluisjesdijk worden verbeterd? Hoe kan de veiligheidsbeleving op de Sluisjesdijk worden verbeterd? Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken Team A Joy van Huijssteeden Tommy van Remunt Milou Giesen Lotte van den Akker Priscilla

Nadere informatie

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek

Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Regionale woonvisie Gooi en Vechtstreek Gemeenteraad Gooise Meren 6 april 2016 Uitnodigend Proces Dynamische Visie o Waarom een nieuwe regionale Woonvisie? o Interactie o Huidige regionale Woonvisie o

Nadere informatie

Sociale stijging: tussen droom en daad

Sociale stijging: tussen droom en daad Sociale stijging: tussen droom en daad DSP-groep BV Joost Groenendijk Marieke de Groot Martin van der Gugten Utrecht, 22 juni 2010 Conferentie Corpovenista Onderzoeksuitvoering Nieuwe definitie van sociale

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Toezichtvisie Raad van Commissarissen en bestuur. Veluwonen

Toezichtvisie Raad van Commissarissen en bestuur. Veluwonen Toezichtvisie Raad van Commissarissen en bestuur Veluwonen Versie 2017-01 - januari 2017 Als we iets van de afgelopen jaren hebben geleerd is het wel dat goed besturen niet gaat zonder goed toezicht. Dat

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015

EIGEN HAARD. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert. april 2016 TdH/MMC/16.015 EIGEN HAARD LID RAAD VAN COMMISSARISSEN op voordracht huurdersfederatie Alert april 2016 TdH/MMC/16.015 DE ORGANISATIE is opgericht in 1909 als woningbouwvereniging, met als doel verbetering van de volkshuisvesting

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015

Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Stadskanaal Noord Projectenagenda 2014-2015 Programma / Projectenagenda Stadskanaal Noord 2014-2015 Dit stuk beschrijft het programma en de projectenagenda van Stadskanaal Noord. Het programma vloeit voort

Nadere informatie

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014

Naar een nieuwe Woonvisie. Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Naar een nieuwe Woonvisie Menno Moen Informatiebijeenkomst raadsleden 15 april 2014 Inhoud presentatie Aanleiding woonvisie Hervormingsagenda Doel en proces woonvisie Gevoel bij de woningmarkt Hoeveel

Nadere informatie

Urgentiemogelijkheden

Urgentiemogelijkheden Urgentiemogelijkheden www.utrecht.nl April 2010 Voor huurders van woningen die gesloopt worden Met voorrang een andere woning Omdat uw woning gesloopt wordt, krijgt u voorrang bij het zoeken naar een andere

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Profiel. Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Voorzitter Bestuur

Profiel. Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties. Voorzitter Bestuur Profiel Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties Voorzitter Bestuur Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties Voorzitter bestuur Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

Nadere informatie

Buurtbemiddeling helpt!

Buurtbemiddeling helpt! helpt! als effectief middel voor meer leefbaarheid helpt! Waar in een buurt een conflict ontstaat, kan een instantie ongetwijfeld een schuldige aanwijzen en sancties opleggen. Dat lijkt op een oplossing,

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Dordtse wijken. 15 mei drs Jan Schalk

Ontwikkelingen in de Dordtse wijken. 15 mei drs Jan Schalk Ontwikkelingen in de Dordtse wijken 15 mei drs Jan Schalk Inhoud van de presentatie Leefbaarheid in wijken Integrale wijkaanpak sectoraal beleid Interventies Trends Terugblik en waar staan we nu? Vooruitblik

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld

Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken. Ervaringen uit het veld Stimuleren van eigen kracht en sociale netwerken Ervaringen uit het veld Overzicht programma Wie ben ik: - Philip Stein - masterstudent sociologie - afgerond A&O-psycholoog Programma: - half uur presentatie,

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Telefoon 030-286 11 12 Fax 030-286 10 33 www.utrecht.nl Aan de commissie voor Stad en Ruimte postbus 16200 3500 CE UTRECHT Behandeld door Marlies de Nijs, Wim Beelen Datum

Nadere informatie

Werkbemiddeling voor ex-gedetineerden. BAKboord ziet ex-gedetineerden met andere ogen.

Werkbemiddeling voor ex-gedetineerden. BAKboord ziet ex-gedetineerden met andere ogen. Werkbemiddeling voor ex-gedetineerden BAKboord ziet ex-gedetineerden met andere ogen. Ooit gedacht een ex-gedetineerde aan te nemen? In eerste instantie denk je er niet zo snel aan als je kiest voor maatschappelijk

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof

9,65 x 15,8 mm. Oranjebuurt. 4,9 x 5,25 mm. bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof 9,65 x 15,8 mm Oranjebuurt 4,9 x 5,25 mm bewonersbijeenkomst 16 oktober 2013, 19.30 uur in de Drijvershof Bewonersbijeenkomst, woensdag 16 oktober 2013 om 19.30 uur in de Drijvershof. Aanwezigen: Namens

Nadere informatie

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014

Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 Bestuurlijke keuzes en brandveiligheid: wat is veilig (genoeg)? Marco Zannoni NIBHV congres, 10 november 2014 COT: 25 jaar ervaring in oefeningen, onderzoek en advies 1 Ontwikkelingen Van regelgestuurd

Nadere informatie

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams

Theorie & Praktijk Sociale wijkteams Wmo-werkplaats Zwolle startevenement Theorie & Praktijk Sociale wijkteams 2 april 2014 Opbouw Rondje voorstellen Theorie Sociale wijkteams (Eelke) Theorie Sociale wijkteams (Albert) Praktijk Sociale wijkteams

Nadere informatie

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering

Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid. Werk in uitvoering Investeringsstatuut Stichting Wonen Zuid Werk in uitvoering Vastgesteld door de Bestuurder op 17-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 26-03-2015 INHOUD INVESTERINGSSTATUUT INLEIDING...

Nadere informatie

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 1 Nodig: een sterke driehoek Toezicht Bestuur MZ Bewust van elkaars rol & positie Open, scherp

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp)

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor VZ Houten Telefoon

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor VZ Houten Telefoon Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Hofspoor 3 3994 VZ Houten Telefoon 030-63 55 213 >Profiel >25-04-2014 >RS Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Opdrachtgever Recair GITP

Nadere informatie

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN EN DE GEMEENTE VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING WONEN EN SOCIALE VEILIGHEID Elke gemeente wil een veilige gemeente zijn waarin haar inwoners veilig wonen, werken en recreëren.

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Workshop Werk aan de Winkel in oude wijken: en met name aan de particuliere woningvoorraad

Workshop Werk aan de Winkel in oude wijken: en met name aan de particuliere woningvoorraad Workshop Werk aan de Winkel in oude wijken: en met name aan de particuliere woningvoorraad Hans van den Hombergh Bianca Oude Groeniger 1. Introductie Woonlab en deelnemers workshop Woonlab Woonlab is een

Nadere informatie

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken

Nypels Speelt. 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Nypels Speelt 8 ingrediënten voor verbindend samenwerken Inleiding Het Nypels wordt steeds leuker, doe jij ook mee? Nypels Speelt, onder die titel wordt op een nieuwe manier gewerkt aan de betrokkenheid

Nadere informatie

Aanbod woningen 2008/2009 215,25

Aanbod woningen 2008/2009 215,25 Haalbaarheid Aanvullend op het stedenbouwkundig plan gaat dit document in op de haalbaarheid van het plan en dan met name de keuze van de twee doelgroepen en het daarbij te realiseren aanbod. Door het

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST

ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Stimuland Vilsterseweg 11 7734 PD Vilsteren Tel (0529) 47 81 80 Fax (0529) 45 20 02 info@stimuland.nl www.stimuland.nl ONDERSTEUNINGSTRAJECT BEWUSTWORDING KANSEN RELIGIEUS ERFGOED VOOR DE TOEKOMST Eindrapportage

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn)

vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn) vi sio nair [-zjoo`nèr] («Frans) de -woord (mannelijk) Letterlijk iemand met een vooruitziende blik. vi si ta tie [-zie` taa(t)sie] («Frans«Latijn) de -woord (vrouwelijk) Letterlijk bezoek, meestal gebruikt

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0705 Veenendaalse Woningstichting t.a.v. het bestuur Postbus 168 3900 AD VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur,

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Sámen maken we de zorg steeds beter Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022 Een kwaliteitskader voor zorgaanbieders dat uitgaat van de kwaliteit van bestaan

Nadere informatie

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden

Niets uit dit profiel mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leeuwendaal gereproduceerd worden Profiel Lid Raad van Toezicht met onderwijs profiel 18 december 2015 Opdrachtgever Hogeschool Van Hall Larenstein Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel

Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Betreft: Raadsvergadering 23 mei 2013 Beschikbaarstelling krediet overdracht woonwagenlocaties Geulweg en Taandel Wij stemmen CDA fractie in met het voorstel om de woonwagenlocaties over te dragen en daarvoor.

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen hindert goed bestuur Op zoek naar oplossingen voor publiek domein

Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen hindert goed bestuur Op zoek naar oplossingen voor publiek domein Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen hindert goed bestuur Op zoek naar oplossingen voor publiek domein Auteurs: Geert van Dijk, Henry Potman, Piet van Zijl 1 Inhoudsopgave InleidingInhoud 1. Aanleiding

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015

Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Ondernemingsstrategie woonstad rotterdam 2012-2015 Onze visie Woonstad Rotterdam gelooft in de mogelijkheden van Rotterdam en zijn inwoners. Een wereldstad die niet stuk te krijgen is. Waar iedereen, ongeacht

Nadere informatie

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma

5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma 5 Kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma Het regionale woningbouwprogramma moet actueel blijven. Dynamiek is ook nodig omdat nu niet te voorspellen is wat er over een aantal jaar nodig

Nadere informatie

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders

Visie op wonen. Open Huis 16 mei Gesprek raad en stakeholders Visie op wonen Open Huis 16 mei 2017 Gesprek raad en stakeholders Opzet - Proces - Korte schets woningmarkt - Vijf stellingen Proces 1 Kennis delen Gemeenteraad 8 september 2016 2 Beelden ophalen Bewoners

Nadere informatie