blad voor de relaties van mitros

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "blad voor de relaties van mitros"

Transcriptie

1 blad voor de relaties van mitros juli 2010 jaargang 12 nummer 2 interview intern toezicht: niet belemmeren, maar wel bewaken de kunst van het wonen halina zalewska achtergrond veelzijdig instrument in buurten: de buurtaanpak artikel mitros en ssh richten jebber op voor starters op krappe utrechtse woningmarkt

2 inhoud interview In deze Mitros Forum 2 intern toezicht: niet belemmeren, maar wel bewaken Corporaties zijn regelmatig negatief in het nieuws vanwege onverantwoorde financiële transacties of oninteger handelen van bestuursleden. De druk op scherp intern toezicht neemt hierdoor toe. Volgens de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mitros, is het intern toezicht bij Mitros goed geregeld, maar blijft het voortdurend zoeken naar een balans. 6 de kunst van het wonen: halina zalewska Halina Zalewska, beeldend kunstenaar in Utrecht, zoekt in haar werk de verbinding tussen kunst en wetenschap, tussen gevoel en ratio. 8 veelzijdig instrument in buurten: de buurtaanpak Elke wijk vraagt om een eigen aanpak. Sommige wijken hebben baat bij een intensieve en integrale aanpak, zoals een buurtaanpak. Om te voorkomen dat er een ware projectencarrousel ontstaat, steken de professionals in de Utrechtse wijken Ondiep en Zuilen de koppen bij elkaar om te komen tot een gezamenlijke buurtaanpak.achterban en nieuwe leden zijn lastig te vinden. Mitros en haar huurdersorganisaties werken aan nieuwe vormen van participatie. Mitros Forum is een blad voor de relaties van Mitros. Het bevat beleidsmatige, achtergrond- en opiniërende artikelen op het gebied van volkshuisvesting, aangevuld met een enkele lichtvoetiger rubriek. Het verschijnt drie keer per jaar en wordt gestuurd aan relaties en andere geïnteresseerden. Een abonnement is gratis. colofon redactie Yves Vermeulen (hoofdredacteur), saskia flesseman (bladmanager), Arian Boersma, Maureen van Esch, Kim Roetert, JuDY STERKENBURG, Ellen van Vossen, Hans Worm fotografie driejuni, Fotografie Ron Hendriks, de Nationale Beeldbank / HENK VAN HOUWELINGEN, Halina Zalewska ILLUSTRATIE smaak ontwerpers vormgeving Koningsberger & Van Duijnhoven Grafisch Ontwerpers (Utrecht) productie Spijker Drukkerij (Buren) redactie adres Postbus 8217, 3503 RE Utrecht, Intern toezicht: niet belemmeren, maar wel bewaken Corporaties zijn regelmatig negatief in het nieuws vanwege onverantwoorde financiële transacties of oninteger handelen van bestuursleden. De druk op scherp intern toezicht neemt hierdoor toe. Volgens Gert-Jan van der Vossen en Jaap de Jong, voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mitros, is het intern toezicht bij Mitros goed geregeld, maar blijft het voortdurend zoeken naar een balans. Hoe ver ga je hierin? Je kunt niet achter iedere medewerker een controleur zetten. V an der Vossen: Als commissaris kijk je anders tegen een organisatie aan dan als bestuurder. Dat vind ik heel verrijkend. Ik vind toezichthouder zijn een interessante baan, vooral bij maatschappelijk georiënteerde organisaties. Als bestuursadviseur, tijdelijk bestuurder en toezichthouder bij andere organisaties heb ik daar veel mee te maken. Mitros is voor mij extra aantrekkelijk omdat ze werkzaam is in de regio waar ik al 25 jaar woon. De Jong: Het is inderdaad een interessant vak, waarbij ik het een uitdaging vind om de balans te vinden tussen toezicht houden en betrokken zijn. Van huis uit ben ik zelfstandig adviseur, vooral op het gebied van medezeggenschap. Ik heb een brede toezichthoudende ervaring, wel altijd bij maatschappelijk ondernemers. Bij Mitros ben ik vrij toevallig terechtgekomen, op voordracht van de Ondernemingsraad. instrumentenkoffertje Van der Vossen: Een Raad van Commissarissen heeft een koffer vol instrumenten tot zijn beschikking, die hij gebruikt bij het toezicht houden op het functioneren van het bestuur en op de prestaties van de organisatie. De rode draad is de planning- en controlcyclus. Andere instrumenten zijn audits, de reguliere informatiestroom en gesprekken met bestuur, managers, Ondernemingsraad, huurdersorganisaties en andere stakeholders. De Jong: Er zitten verschillende aspecten aan het toezicht houden. Ten eerste het goedkeuren van belangrijke besluiten van het bestuur. De onderwerpen waarvoor dit geldt, zijn in de statuten vastgelegd. Ten tweede het permanent preventief toezicht houden. Natuurlijk hebben wij vertrouwen in het bestuur. Toch moeten wij altijd alert blijven en op het juiste moment kritische vragen te stellen. Ten derde hebben wij ook een adviserende rol. maatschappelijk klankbord De Jong: De RvC houdt namens de samenleving toezicht op Mitros. We zijn het maatschappelijk klankbord voor het bestuur. Daarom volgen wij nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij, bijvoorbeeld door gesprekken aan te gaan met stakeholders. Van der Vossen: Wij kiezen er dan ook voor om puur uit functioneel oogpunt bij belangrijke momenten van Mitros aanwezig te zijn en niet bij alle sociale gelegenheden. 2 3

3 forum kort Leerwerktraject bij partners Mitros De Jong: Formeel zijn wij de werkgever van het bestuur. Dat betekent dat wij de bestuurders benoemen en indien nodig ontslaan. En we houden functionerings- en beoordelingsgesprekken met hen. Van der Vossen: Maar wij vertelen ze niet wat zij moeten doen. eventuele risico s De Jong: Om een goed toezichthouder te zijn, moet je onafhankelijk zijn in je denken en signalen uit de maatschappij opvangen. Van der Vossen: En bij alles wat je hoort, kijk je naar het eventuele risico dat het met zich meebrengt. En of het beeld dat je ervan hebt, scherp genoeg is. Is dat niet zo, dan moet je blijven doorvragen tot je alle antwoorden hebt. Binnen een RvC heb je verschillende vaardigheden nodig, zowel aan de harde kant, dus iemand die scherp is op feiten en cijfers, als aan de zachte kant, iemand die mensen goed kan inschatten. De truc is om gezamenlijk productief te zijn op zo n manier dat de bestuurder er baat bij heeft. Toezicht mag nooit belemmerend werken, maar moet juist helpen bij het leveren van maatschappelijke prestaties. De Jong: Wij toetsen besluiten van het bestuur marginaal. Als ze logisch volgen uit de aangevoerde argumenten, dan klopt het. Van der Vossen: Maar ook alternatieven moeten meegenomen worden in de afwegingen. Als je aan de gezichten tijdens een vergadering ziet dat niemand echt gelukkig is met een besluit, dan stellen we voor om nog eens te kijken naar mogelijke alternatieven. Ik zeg Jaap de jong Gert-Jan van der vossen nooit dat iets op een bepaalde manier moet of dat het een verkeerde beslissing is. Dan ga je op de stoel van de bestuurder zitten. Wel reik ik denkkaders aan. collectief standpunt Van der Vossen: Voordat wij ons collectieve standpunt geven, wisselen de commissarissen eerst onderling hun verschillende standpunten uit. Dat is een waardevolle fase. Uiteindelijk praten wij als collectief, anders is het niet werkbaar voor het bestuur. Wij kunnen ons niet herinneren dat er ooit een minderheidsstandpunt naar buiten is gebracht. zelfevaluatie Van der Vossen: Het is nooit helemaal uit te sluiten dat er soms dingen fout gaan, zoals bij enkele corporaties is gebeurd. Vaak is dat een teken dat niet alles goed is geregeld. Er zijn normen en waarden rondom goed toezicht houden, maar je moet je hierbij niet alleen richten naar de letter maar ook en vooral naar de inhoud. Daar ben je nooit mee klaar, ook omdat de samenleving steeds blijft veranderen. Het aanwenden van het vermogen van corporaties voor maatschappelijk presteren is in een stroomversnelling gekomen. Maar om hierop toezicht te houden hebben wij weer meer en andere instrumenten nodig in ons instrumentenkoffertje. De Jong: De RvC van Mitros doet ook aan zelfevaluatie en blijft continu actief op dit vlak. We onderzoeken waar onze zwakke plekken zitten en op welke gebieden wij ons moeten ontwikkelen. < Mitros laat in samenwerking met de stichting Cocon, een initiatief van Jeugdzorg ZO-Brabant, en WerkTeam, onderdeel van Chainworks, kansarme mensen ervaring opdoen in het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. In een leerwerktraject worden mensen die moeilijk werk kunnen vinden, begeleid en opgeleid tot servicemedewerker of allround ondernemer klussenbedrijf. In Utrecht nemen twaalf mensen deel aan dit leerwerktraject, waarvan vier bij partners van Mitros (aannemingsbedrijven VIOS, Van den Berg en Schreutelkamp). Zij zitten in de laatste maanden van hun opleiding aan het ROC Midden-Nederland. Cocon heeft voor dit project samen met de gemeente Utrecht ook schuldhulpverlening en Nederlandse les ingezet. Verder worden de deelnemers opgeleid in veiligheidsaspecten bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Ook wordt aandacht besteed aan vaardigheden op het gebied van presentatie, motivatie, sollicitatie, communicatie en netwerken/acquisitie. betere kansen Inmiddels hebben de deelnemers een flinke dosis werkervaring opgedaan. Op basis hiervan wordt bij hen een Proeve van Bekwaamheid afgenomen die bestaat uit timmeren, metselen, stukadoren, tegelen, schilderen, electro en installatie. Het certificaat Proeve van Bekwaamheid biedt hun betere kansen op de arbeidsmarkt. Door samen te werken met partijen als Cocon en Chainworks geeft Mitros haar maatschappelijke betrokkenheid gestalte. Maatschappelijk oordeel over Mitros Op dit moment vindt de maatschappelijke visitatie plaats bij Mitros. Een onafhankelijke commissie van geaccrediteerd adviesbureau Ecorys Vastgoed velt een maatschappelijk oordeel, mede aan de hand van de mening van de stakeholders van Mitros. Corporaties hebben afgesproken zich elke vier jaar te laten visiteren. Volgens een vastgestelde methodiek (de versie 3.0) wordt systematisch onderzocht welke maatschappelijke prestaties Mitros levert, afgezet tegen wat er landelijk, regionaal en lokaal nodig is (de opgave), de ambities die Mitros zelf heeft, het vermogen dat Mitros in kan zetten en de mening van de stakeholders. papier en gesprek De visitatiecommissie werkt zich daartoe eerst door heel veel papier. Daarna praat zij uitvoerig met de stakeholders van Mitros. Uiteindelijk wordt het oordeel vervat in een rapport. Mitros wil dat op de jaarlijkse stakeholdersconferentie in het najaar presenteren. visitatie+ Omdat Mitros ook benieuwd is naar de mening van externen over hoe breed de taakopvatting van corporaties zou moeten zijn en hoe Mitros daarbinnen presteert, heeft zij Godfried Engbersen, hoogleraar algemene sociologie (Erasmus Universiteit) gevraagd dit, als plus op de visitatie voor zijn rekening te nemen. Daarmee vernieuwt Mitros ook het visitatie-instrumentarium. < 4 5

4 de kunst van het wonen Halina Zalewska In deze rubriek laat steeds een andere kunstenaar met een van zijn kunstwerken zien wat wonen voor hem betekent. Schilders, tekenaars, beelhouwers, dichters, schrijvers en fotografen maken ons op deze wijze deelgenoot van de kunst van het wonen. Halina Zalewska (Polen, 1956) volgde een studie beeldhouwen aan de universiteit van Warschau tijdens het communistische regime. De westerse kunstwereld kwam nauwelijks aan bod. Wel leerde ze in die tijd haar huidige Nederlandse man kennen. Gedreven door deze twee factoren vertrok ze naar Nederland. Daar studeerde ik aan de Rijksacademie te Amsterdam. Niet lang daarna vestigde ik me in een pand in de Utrechtse binnenstad, waar ik inmiddels al weer 25 jaar woon. kunst en wonen verbonden Met haar man, ook kunstenaar, heeft Zalewska het huis altijd als woon- én werklocatie gebruikt. Kunst en wonen waren bij ons dus altijd verbonden. Net als in het verleden, trouwens; 100 jaar geleden woonde en werkte de Utrechtse schilder en graficus Willem van Leusden in ons huis. Op oude foto s is te zien dat we de schildersezel op precies dezelfde plek hebben staan. watertoren, molen en Dom Zalewska maakt vrije beeldende kunst; voornamelijk voor exposities en musea. De objecten vormen vaak een combinatie van kunst en wetenschap, waarbij de mens centraal staat. Anatomie van het lichaam en creativiteit van de geest, ratio en gevoel; ik probeer deze twee met elkaar te verbinden. Ook de stad Utrecht heeft een rol gespeeld in mijn werk. Ons dakterras biedt een eigen skyline : watertoren, molen en Dom zijn goed zichtbaar. Deze gebouwen komen in verschillende van mijn grafische werken terug. Sinds een jaar hebben beide kunstenaars hun atelier verplaatst naar een antikraakpand in Zeist. Zalewska geniet nu van de leegte om haar heen. Toen we in Utrechtse binnenstad gingen wonen, wilden we op één verdieping wonen en op twee verdiepingen werken. Mede door ons gezin en alle kunstwerken is dat nooit echt gelukt. Maar in de toekomst gaan we dit oorspronkelijke idee alsnog realiseren. < << Halina Zalewska 6 7

5 achtergrond Veelzijdig instrument in buurten: de buurtaanpak De ene wijk is de andere niet en elke wijk vraagt om een eigen aanpak, afgestemd op wat die specifieke wijk op dat moment nodig heeft. Sommige wijken hebben baat bij een intensieve en integrale aanpak. Zoals een buurtaanpak. Er zijn goede wijken en er zijn slechte wijken. En er zijn ook wijken die alles in zich hebben om een goede wijk te worden. De ligging is goed, de woningvoorraad is gevarieerd en er zijn bewoners die zich willen inzetten voor de buurt. Helaas zijn er ook minder mooie kanten: hoge concentratie probleemgezinnen, overlastgevende en criminele jongeren, een negatief imago en fysieke ingrepen die op stapel staan en die bij bewoners veel onrust veroorzaken. Om te voorkomen dat er een ware projectencarrousel ontstaat, steken de professionals uit de wijk de koppen bij elkaar in een buurtaanpak. Ook Mitros is op dit moment bezig met buurtaanpakken in verschillende stadia: twee in Ondiep (Fruitbuurt en Bomenbuurt) en drie in Zuilen (Zwanenvechtplein, Queeckhovenplein en Geuzenwijk). samenspel preventieve en repressieve maatregelen In Geuzenwijk in Zuilen is sprake van een buurtaanpak avant la lettre. Een aantal jaren geleden kende de oude Betonbuurt veel problemen als jongerenoverlast, geweld, woninginbraken, vandalisme en autokraken. De kern van het probleem lag in de combinatie van overlast, criminaliteit en sociaaleconomische achterstand. De buurt is inmiddels deels gesloopt en een mooie mix van koop- en huurwoningen is in aanbouw. Al enige jaren geleden werd geconstateerd dat de buurt een extra steun in de rug nodig had. Een samenspel van preventieve maatregelen en repressieve maatregelen had succes. De meest in het oog springende maatregel was de screening. Nieuwe bewoners werden, voordat ze een woning konden huren, gescreend op (drugsgerelateerde) veroordelingen, er werd actief gezocht naar fraude in de buurt en alle nieuwe bewoners kregen een intakegesprek over de buurt. Ook is flink ingezet in het wegwerken van vuil op straat. Daarnaast is gestart met de thuis-op-straat-methodiek om een gemoedelijk leefklimaat met duidelijke gedragsnormen te scheppen. Inmiddels is de overlast in de buurt sterk verminderd en wordt vooral sterk ingezet op de begeleiding van de bewoners tijdens de herstructurering. betere resultaten door focus en samenhang Ondiep en Zuilen-Oost behoren tot de krachtwijken die door oudminister Vogelaar zijn geïdentificeerd. In de wijkactieprogramma s is gekozen voor een samenhangende werkwijze voor de Bomenbuurt, Fruitbuurt en Zwanenvechtpleinbuurt: de buurtaanpak. Deze buurtaanpak houdt in dat professionals die in de wijk werken, samen met bewoners sterk sturen op samenhang en effectiviteit. Acties, speerpunten, doelen en resultaten worden niet per project bekeken, maar in onderlinge samenhang met andere projecten in de buurt en met een sterke focus op de speerpunten van de wijkaanpak. Hiermee voorkom je de onsamenhangende projectencarrousel en bereik je betere resultaten op zowel korte als lange termijn. Tekenend voor de buurtaanpak is de integrale benadering door verschillende partijen in de buurt. Allen moeten de wil hebben om samen te werken aan de verbetering van de buurt, en moeten bereid zijn hier extra in te investeren. Het Wijkbureau van de gemeente, welzijnswerk, de woningcorporatie, politie, Stadswerken, Toezicht en Handhaving, zelforganisaties én bewoners. Een voorbeeld hiervan is een buurtaanpak in een heel ander stadium: de buurtaanpak rond het Zwanenvechtplein. Deze is op dit moment in volle gang. Hier was eerst stevige interventie nodig om te kunnen voldoen aan randvoorwaarden als veiligheid. Zo zijn in de Zwanenvechtpleinbuurt in Zuilen, waar op dat moment veel onrust en overlast gaande was, eerst de nodige repressieve maatregelen genomen om de veiligheid terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. 8 9

6 Kansen voor starters op de woningmarkt Op 3 juni ging Jebber officieel van start. Jebber is een zelfstandig bedrijf, opgericht door Mitros en SSH. Jebber gaat zorgen voor huur- en koopwoningen voor de Utrechtse starters die nu geen kans krijgen op de krappe Utrechtse woningmarkt. Niet te groot, niet te luxe en niet te duur. De eerste ontwikkellocatie maakte Monique van Loon, directeur van Jebber, tijdens de opening bekend: het bedrijventerrein De Boo aan de Briljantlaan in Utrecht. drie sporen Bij deze buurtaanpak wordt in drie sporen gewerkt. Allereerst in een fysiek spoor. Mitros verbetert woningen waar nodig door onderhoud, renovatie of sloop en nieuwbouw, er komen aanpassingen in gezamenlijke ruimtes zoals het afsluiten van achterpaden. Maar ook de aanpak van openbare ruimte, zoals binnenterreinen opknappen of het plaatsen van ondergrondse containers, behoort tot de mogelijkheden. In dit spoor wordt gewerkt aan concrete en duidelijk zichtbare verbeteringen in, aan en om de woningen. Een tweede spoor is een spoor dat zich richt op de individuele bewoners in de wijk. Bijvoorbeeld door criminele jongeren aan te pakken, overlastgevende bewoners aan te pakken, onrechtmatige bewoning terug te dringen of door bewoners die in de problemen zitten, te helpen. Deze activiteiten kosten veel tijd en vragen een lange adem, maar bevinden zich vaak wel bij de wortel van de problemen. Het derde spoor richt zich op groepen bewoners of zelfs alle bewoners. Door de introductie van leefregels (normering) door en voor bewoners kan het woongedrag verbeterd en op elkaar afgestemd worden. Maar ook zorgen voor activiteiten voor jongeren, zorgen voor een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, het afstemmen van het aanbod van welzijnswerk en zorg- of hulpverlening en meer. Met de portiekaanpak wil Mitros het woongedrag en de betrokkenheid van bewoners verbeteren. De kern van de portiekaanpak is dat Mitros en het opbouwwerk alle bewoners bezoeken om te inventariseren wat er speelt in elk afzonderlijk portiek. Welke wensen leven er, welke problematiek, wie wil zich inzetten? Tegelijkertijd bedenken de bewoners (met begeleiding) hun eigen portiekregels en wordt ingezet op overlastbestrijding en onrechtmatige bewoning. Zo krijgt elk portiek een passende aanpak op kleinschalig niveau. In de Ondiepse Fruitbuurt en Bomenbuurt staan de buurtaanpakken nog aan het begin. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren. De buurten hebben een matig tot slecht imago en er zijn problemen die aangepakt moeten worden om de wijken om te buigen naar prettige wijken voor gezinnen. De potentie hiervoor is aanwezig door ligging en woningtypologie. Hier begint de buurtaanpak met het opbouwen van een gedegen beeld van wat er precies speelt, wie er precies wonen en waar de kern van het probleem ligt. Daarna start ook hier het creëren van een gemeenschappelijke focus om zo activiteiten en maatregelen op elkaar af te stemmen en elkaar te laten versterken. kansen krijgen én pakken Welke methodiek er ook wordt gekozen, aanwezigheid en zichtbaarheid in de wijk lijken de grote gemene deler. Bewoners moeten het gevoel hebben dat er aandacht is voor hen, hun wijk en zowel de problemen als de talenten van de wijk. Ze moeten laagdrempelig hun vragen kunnen stellen en hun invloed kunnen laten gelden zonder daarvoor van de ene organisatie naar de andere te worden gestuurd. Als bewoners zien dat anderen hun wijk en welbevinden belangrijk vinden, dan is de kans groter dat zijzelf ook een actieve rol willen spelen in hun wijk. Het einddoel is eenvoudig: een veilige buurt waar verschillende bevolkingsgroepen graag willen (blijven) wonen. Een buurt met betrokken bewoners die kansen krijgen én pakken in hun leven. < De vraag naar starterswoningen in de regio Utrecht is en blijft groot. Dit jaar bedraagt het woningtekort voor deze doelgroep De prognose voor 2015 is een tekort van woningen. Veel starters die op zoek zijn naar een woning, wonen op dit moment in een goedkope sociale huurwoning ( scheefwonen ), of blijven noodgedwongen hangen in hun studentenkamer. Het duurt jaren voordat zij een woning vinden in Utrecht, áls ze al zo lang willen wachten. speciale woningen voor starters Jebber richt zich op personen in de leeftijdscategorie van circa 20 tot 30 jaar, met een bruto jaarinkomen tussen en per huishouden. Het concept bestaat niet alleen uit woningen, maar ook uit buurtvoorzieningen (dagelijkse boodschappen, horeca, bedrijvigheid etc.) en gemaksdiensten, nodig voor een startersomgeving. Per locatie verschilt het concept, afhankelijk van de behoeften van de starters. Jebber richt zich op twee soorten producten. Enerzijds twee- of driekamerappartementen in het centrum van circa 60 m 2, met een huur van per maand of een koopsom tussen v.o.n. Anderzijds kleine eengezinswoningen harrie bosch, marien de langen, monique van loon en ton jochems buiten het centrum van circa 85 m 2, met een huur tussen per maand of een koopsom tussen v.o.n. afspraken over toewijzing Niet alleen gaat Jebber zorgen voor het aankopen en realiseren van woningen voor starters, maar er komen ook afspraken over de toewijzing hiervan. In de Utrechtse gemeenten worden woningen toegewezen via Woningnet op woonduur. De persoon met de meeste woonduur komt als eerste aan de beurt. Helaas zijn dit zelden starters. Jebber spreekt per project en per gemeente voorrangsregels af, zodat het gros van die woningen beschikbaar komt voor starters. initiatief van mitros en ssh Jebber is een zelfstandig bedrijf, opgericht door Mitros en SSH. Starters vormen een specifieke doelgroep met specifieke wensen, waarvoor een nieuw product nodig is. Met Jebber krijgt deze doelgroep de volledige aandacht die zij verdient, terwijl Jebber als nieuw bedrijf twee grote, betrouwbare en deskundige organisaties achter zich heeft staan. < Meer informatie is te vinden op

7 Wijktelevisie verhoogt leesbaarheid van de wijk In 2009 heeft Mitros, samen met RTV Utrecht en de Gemeente Utrecht, het initiatief genomen om U in de Wijk van de grond te krijgen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat wijktelevisie in Utrecht het begrip over en het thuisgevoel in de wijk vergroot. Op 16 juni 2010 presenteerde hoogleraar Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Windesheim Zwolle) haar onderzoeksrapport De leesbare wijk: een onderzoek naar de impact van wijktelevisie. Samen met haar (assistent) onderzoekers bracht zij in kaart hoe het nieuwe medium wijktv bijdraagt aan een versterking van het thuisgevoel van wijkbewoners, omdat die meer inzicht krijgen in wat er speelt in een wijk, maar ook in wat de diverse leefstijlen, alledaagse rituelen en gewoontes en culturele waarden van medebewoners zijn. voor en door bewoners U in de Wijk is de naam van de televisie die voor en door bewoners van de wijken Kanaleneiland en Overvecht wordt gemaakt. Redacties van vrijwilligers, ondersteund door professionele televisiemakers, brengen hun vragen in beeld en registeren zelf wat er speelt in hun wijk. Elke week maken zij een kwartier televisie per wijk, dat door RTV Utrecht op de stadszender wordt uitgezonden dinsdag en woensdag om uur. De redacties zijn gemengd van samenstelling en zijn ook gehuisvest in de wijken. realistisch Daar waar de reguliere journalistiek nog wel eens eenzijdig en negatief, en daarmee stigmatiserend, bericht over de problemen in de wijken, proberen de wijkjournalisten de realistische verhalen uit de wijk naar boven te brengen, zonder problemen overigens te verdoezelen. Daarmee leren bewoners de wijk en elkaar kennen en zo ook het menselijke en persoonlijke zien van probleemgroepen (daklozen, hangjongeren, verslaafden), maar ook van bekende wijkfiguren (postbode, dierenarts, straatveger). Problemen worden wel in beeld gebracht, maar bij voorkeur inclusief de oplossing. Bijvoorbeeld wat je kunt doen tegen zakkenrollen op de markt. De items leiden tot gesprek met en over elkaar. waardering De onderzoekers hebben veel wijkbewoners gesproken. Velen kennen de uitzendingen, velen waarderen ze ook. Wel vinden ze dat er nog meer verschillende bewoners aan bod kunnen komen. En dat er meer reclame voor U in de Wijk moet komen. Het is het zeker waard, zo stellen zij! < U in de Wijk wordt door RTV Utrecht op UStad (kanaal 12/224,25Mhz) uitgezonden: dinsdag (Overvecht) en woensdag (Kanaleneiland) om u. In juli zijn er geen uitzendingen. De items staan ook allemaal op Het onderzoeksrapport De leesbare wijk is te downloaden van 12

blad voor de relaties van mitros

blad voor de relaties van mitros blad voor de relaties van mitros juli 2011 jaargang 13 nummer 2 interview monumenten van onschatbare waarde voor historische binnensteden de kunst van het wonen ilias boudellah achtergrond vermogen Mitros

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk

PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk PRAKTIJKBESCHRIJVINGEN INFORMEEL FORMEEL in de wijk December 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Zorg in eigen kring... 3 De community aanpak eenzaamheid... 8 Burgerinitiatief ons Huukske... 12 Samenwerking

Nadere informatie

De bijdrage van Harten voor Sport (2014)

De bijdrage van Harten voor Sport (2014) De bijdrage van Harten voor Sport (2014) Maatschappelijke opbrengsten en werkzame factoren Martin van Rooijen Onderzoek, Monitoring en Evaluatie, Harten voor Sport Froukje Smits Onderzoeker Sport & Samenleving,

Nadere informatie

Theorie en praktijk: drempels in het heden, visie op de toekomst

Theorie en praktijk: drempels in het heden, visie op de toekomst Theorie en praktijk: drempels in het heden, visie op de toekomst Toezicht bij woningcorporaties Theorie en praktijk: drempels in het heden, visie op de toekomst Toezicht bij woningcorporaties Colofon Deze

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

PRAKTIJKBOEK MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Deel 1: methoden INNOVATIE IN WONEN

PRAKTIJKBOEK MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Deel 1: methoden INNOVATIE IN WONEN PRAKTIJKBOEK MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Deel 1: methoden INNOVATIE IN WONEN PRAKTIJKBOEK MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT Deel 1: methoden INHOUD Voorwoord 5 1. Maatschappelijk rendement in de praktijk van corporaties

Nadere informatie

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Woningbouwvereniging De Goede Woning (Driemond) te Amsterdam. Visitatie periode 2007-2010

Woningbouwvereniging De Goede Woning (Driemond) te Amsterdam. Visitatie periode 2007-2010 Woningbouwvereniging De Goede Woning (Driemond) te Amsterdam Visitatie periode 2007-2010 Utrecht, 31 oktober 2011 Visitatiecommissie: Fred Sanders, voorzitter Evienne Peeters, secretaris Inhoud 1 Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Maatschappelijk aanbesteden

Maatschappelijk aanbesteden thema Maatschappelijk aanbesteden Tijdschrift over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid Somicha Bouzitoun van Resto VanHarte: Niet onze hand bij de gemeente ophouden, maar ze de hand

Nadere informatie

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012

24 april 2013. Jaarverslag Mitros 2012 24 april 2013 Jaarverslag Mitros 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Deel I Waardevol Wonen in 2012... 6 1. Resultaten 2012... 7 1.1 Koers en resultaten... 7 1.2 Mens... 7 1.3 Wijk... 8 1.4 Stenen... 8 1.5

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws

Doen wat nodig is. Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt. Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws Doen wat nodig is Tussen evaluatie Buurtpraktijkteam Mercatorbuurt Sasha ter Hoeven Nanke Verloo May-Britt Jansen David Laws november 2012 1 Aanleiding evaluatie In april 2011 is het buurtpraktijkteam

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Streetwise professionals in Spangen

Streetwise professionals in Spangen Streetwise professionals in Spangen Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren Renske S. van der Gaag, MSc Met medewerking van: Drs. Nanne Boonstra Drs. Ron van Wonderen Oktober

Nadere informatie

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening

Trudo Jaarverslag 2010. Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening Trudo Jaarverslag 2010 Volkshuisvestingsverslag - Jaarrekening 1 Algemene gegevens Plaats van vestiging: Torenallee 34 5617 BD Eindhoven Postadres: Postbus 360 5600 AJ Eindhoven Telefoonnummer: 040 235

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht Deze publicatie is ontwikkeld als

Nadere informatie

Via B Utrecht vernieuwt

Via B Utrecht vernieuwt Via B Utrecht vernieuwt Via B magazine mei 2013 Beste lezer en kijker, Van harte welkom in dit magazine. De resultaten van de organisatievernieuwing tot nu toe stemmen mij tevreden. Er is hard gewerkt

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. www.accolade.nl

Jaarverslag 2012. www.accolade.nl Jaarverslag 2012 www.accolade.nl JAARVERSLAG ACCOLADE 2012 Jaarverslag Accolade 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Accolade in het kort... 4 Hoofdstuk 2 Realisatie van het beleid... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Backstage Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Auteurs: Miro Popovic Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Foto cover en pagina 9 door Awarnach, pagina s 3-15 door

Nadere informatie