Ruimte om te kiezen. Ondernemingsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimte om te kiezen. Ondernemingsplan 2015-2018"

Transcriptie

1 Ruimte om te kiezen Ondernemingsplan

2 Ruimte om te kiezen

3 Inhoud Studentenhuisvesting in Wageningen en Ede 1 Maak kennis met Idealis 2 De omgeving waarin we werken De vraag en ons antwoord 3 Gevarieerd en voldoende aanbod 4 Prettig en betaalbaar wonen 5 Een bredere dienstverlening 6 Actieve samenwerking Een gezonde en vitale organisatie 7 Een slagvaardige organisatie 8 We zijn financieel gezond

4 Ruimte om te kiezen De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. De landelijke politiek buigt zich over een nieuwe toekomst voor woningcorporaties. En komt met maatregelen die direct en indirect van invloed zijn op ons functioneren en onze bedrijfsvoering. 4

5 Ook lokaal zijn er ontwikkelingen. De Foodvalley, met Wageningen en Ede als belangrijke gemeentes, heeft zich geprofileerd tot nationaal en internationaal innovatief centrum waarin Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen graag samenwerken. Veel studenten en onderzoekers komen naar Wageningen en Ede voor studie, onderzoek of werk. Als studentenhuisvester dragen we ook ons steentje bij aan het succes van de kenniseconomie in de regio. Dat doen we met prettige en betaalbare kamers en appartementen voor studenten en PhD ers in Wageningen en Ede. Het aantal studenten in Wageningen is de laatste jaren sterk toegenomen. Naar verwachting zet deze groei gematigd door. Om deze groei vast te houden, is het belangrijk dat Wageningen een aantrekkelijke studentenstad is én blijft voor studenten, PhD ers en kenniswerkers. Een stad waar studenten met veel plezier kunnen wonen. Daarin is een grote rol weggelegd voor Idealis. Een rol die we graag met beide handen aanpakken. Vanuit onze rol vinden we het belangrijk dat studenten meetellen en dat er voldoende kwalitatief aanbod is voor studenten en PhD ers. Zij zorgen voor dynamiek in de stad, dragen bij aan de economie en verrijken het culturele aanbod in Wageningen. Zij zijn onmisbaar voor een stad als Wageningen. Ons enthousiasme om samen met dit plan aan de slag te gaan en onze ambities waar te maken, is gevoed uit de positieve reacties die we van onze medewerkers, huurders en andere stakeholders terugkregen tijdens de presentatie van onze plannen. Hopelijk leest u dit plan met hetzelfde enthousiasme waarmee het plan tot stand is gekomen. Ik wens u veel leesplezier en hoor graag uw reactie. U kunt mij altijd mailen of bellen. Of kom gerust eens langs voor een kop koffie. Sylvie Deenen Directeur/bestuurder Idealis Februari Begin 2014 hebben we samen met een groot aantal collega s onze missie bijgesteld en een visie geformuleerd voor de komende jaren. De nieuwe missie en visie vormen de basis voor het plan dat nu voor u ligt. De eerste versies hebben we telkens getoetst bij belanghebbenden. Reacties en feedback op het plan hebben we verwerkt in de definitieve versie. Op hoofdlijnen konden alle partijen zich direct goed vinden in onze ambities.

6 6 Idealis is dé studentenhuisvester van Wageningen en Ede

7 1 Maak kennis met Idealis Wij zijn Idealis, een zelfstandige woningcorporatie. Wij zijn dé studentenhuisvester met het grootste, meest gevarieerde en betaalbare aanbod in Wageningen en Ede. Hier verhuren we ongeveer studentenkamers en ruim 100 appartementen voor PhD ers. Prettig en betaalbaar wonen Studenten willen prettig, plezierig, comfortabel en veilig wonen. Een studentenkamer is voor studenten een belangrijke basis voor een geslaagde studententijd. Hetzelfde geldt voor PhD ers. Passende huisvesting is een belangrijke randvoorwaarde voor hun onderzoekstijd in Wageningen. Samen met onze bewoners en relaties zorgen we ervoor dat iedere student en PhD er kan wonen op een plek waar hij of zij zich prettig, plezierig, comfortabel én veilig voelt. Hiermee leveren we als studentenhuisvester een belangrijke bijdrage aan de kenniseconomie van Wageningen en Ede. Begin 2014 hebben we onze missie bijgesteld en een visie geformuleerd voor de komende jaren. Dit hebben we met elkaar gedaan; de gehele organisatie is erbij betrokken geweest. De missie en visie is getoetst bij onze belangrijkste stakeholders. We zijn gekomen tot de volgende missie. Onze missie luidt: Wij bieden jou de ruimte prettig en betaalbaar te wonen als je studeert of promoveert in Wageningen of Ede. Voor studenten en PhD ers Wij verhuren kamers en appartementen aan studenten en PhD ers die studeren of promoveren in Wageningen of Ede. Ruim 90% van alle studenten studeert aan Wageningen UR, ongeveer 6% volgt een opleiding aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en het overige deel volgt een studie aan een andere onderwijsinstelling (Van Hall Larenstein en STOAS). In vergelijking met andere studentensteden zijn er in Wageningen en Ede vooral universitaire studenten. Opvallend is ook het aantal buitenlandse studenten: maar liefst een kwart van alle studenten komt uit het buitenland. De PhD ers die bij ons wonen, promoveren aan Wageningen UR. 7

8 De groep is zeer divers: er zijn veel buitenlandse PhD ers, er zijn PhD ers met of zonder partner en er zijn PhD ers met uiteenlopende inkomensniveaus. Ongeveer de helft van alle PhD ers heeft een arbeidscontract bij Wageningen UR. Dit betekent niet dat we ons beperken tot deze groep; we bieden alle PhD ers in Wageningen en Ede de mogelijkheid om te wonen bij Idealis. De studenten en PhD ers die bij ons wonen, zijn voornamelijk jonge mensen met verschillende nationaliteiten en culturen. De communicatie met onze bewoners is om die reden ook altijd tweetalig, in het Nederlands en Engels. 8 Ons werkgebied Wageningen en Ede blijft ons werkgebied. De meeste studenten en PhD ers willen het liefst in hun eigen studieplaats wonen. De komende jaren verwachten we nog een opgave om aan de toe nemende vraag naar studentenkamers in Wageningen te voldoen. Daarom willen we investeren in Wageningen. Hierdoor is het niet voor de hand liggend om uit te wijken naar omliggende gemeenten. Dé studentenhuisvester in Wageningen en Ede Binnen Wageningen en Ede nemen we een unieke positie in. We zijn dé studentenhuisvester met het grootste, meest gevarieerde en betaalbare aanbod in Wageningen en Ede. Er is voor ieder wat wils. We zijn een begrip als het gaat om prettig en betaalbaar wonen. Studenten, PhD ers en stakeholders herkennen ons als een solide en betrokken organisatie, bij wie ze graag wonen of mee willen samenwerken. Dit is een positie die we koesteren.

9 Idealis is en blijft dé studentenhuisvester in Wageningen en Ede. Voor nationale en internationale studenten en PhD ers. Binnen ons werkgebied ligt nog een ruime opgave waar wij ons met enthousiasme voor blijven inzetten. 9

10 10 We blijven alert op actuele ontwikkelingen

11 2 De omgeving waarin we werken De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Zekerheden zijn niet langer vanzelfsprekend en door allerlei maatregelen komen veel zaken in een ander daglicht te staan. Belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de studentenhuisvesting in Wageningen en Ede. Ontwikkelingen en verwachtingen De afgelopen jaren is er in de politiek een aantal financiële en beleidsmatige maatregelen genomen. Onze investeringsruimte en bewegingsvrijheid is hierdoor in grote mate beperkt. De invoering van het leenstelsel, de verhoging van de aanvullende beurs voor de laagste inkomens en de handhaving van de ov-jaarkaart zijn mogelijk van invloed op de studiekeuze, de afweging om thuis te blijven of op kamers te gaan en de gemiddelde studieduur. Deze ontwikkelingen kunnen voor ons grote consequenties hebben. Vanwege de veelal unieke studies en de hoge waardering voor de kwaliteit van het onderwijs, verwachten we dat nog steeds veel studenten blijven kiezen voor een studie aan Wageningen UR. Studenten komen uit alle streken van Nederland naar Wageningen en de studies vragen veel contacturen, waardoor er nog altijd veel studenten kiezen om op kamers te gaan. Ook wijzigingen in het rijksbeleid op het gebied van huurbeleid, huurtoeslag, woningwaardering en heffingen kunnen grote financiële consequenties hebben. Dat geldt zowel voor ons, als voor studenten en PhD ers. Steeds meer studenten Het aantal studenten groeit landelijk al geruime tijd. Doordat Wageningen UR het zowel nationaal als internationaal goed doet, groeit het aantal studenten in Wageningen meer dan gemiddeld. In acht jaar is het aantal WU-studenten verdubbeld: van naar ruim Het ministerie van OCW verwacht dat het aantal hboen wo-studenten landelijk zal toenemen tot Ook Wageningen UR verwacht dat de komende jaren het aantal Nederlandse studenten toeneemt. Het aantal buitenlandse studenten blijft naar verwachting gelijk. 11

12 Ontwikkelingen in het onderwijs De digitale mogelijkheden zijn eindeloos. We verwachten dat dit ook het onderwijs in de toekomst sterk zal veranderen. Studeren wordt flexibeler en door online mogelijkheden wordt studeren minder studieplek -gebonden. De vraag naar studentenhuisvesting is hierdoor op langere termijn voor een groot deel afhankelijk van strategische keuzes die Wageningen UR maakt. Wanneer het aantal studenten sterk toeneemt en het onderwijs verder verschuift naar online onderwijs, dan kan dat grote consequenties hebben voor de vraag naar een studentenkamer of appartement. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er meer (internationale) studenten voor relatief korte periodes in Wageningen en Ede komen wonen. Andere aanbieders Het aanbod in Wageningen is de laatste jaren sterk veranderd. Eerder was Idealis, naast enkele particuliere verhuurders, de enige studentenhuisvester in Wageningen. Inmiddels zijn er ook andere aanbieders op de studentenwoningmarkt gekomen. De universiteit van Wageningen bezit zelf tijdelijke studentencomplexen en er is een collega-studentenhuisvester actief. Concurrentie die er tot een paar jaar geleden nog niet was. 12 Het aantal studenten in Wageningen blijft naar verwachting verder groeien. Onduidelijk is of de vraag naar studentenhuisvesting evenredig toeneemt. Dit wordt beïnvloed door bijvoorbeeld de invoering van het leenstelsel, de gemiddelde studieduur en digitalisering van het onderwijs. Een flexibele vastgoedmarkt Voorheen was de vastgoedmarkt verdeeld in segmenten: kantoren, bedrijven en woningen. Als een kantoorpand leeg kwam te staan, kon het alleen als kantoorruimte gebruikt worden. Maar door onder meer economische omstandigheden, het scheiden van wonen en zorg en het nieuwe werken is er veel vastgoed leeg komen te staan. Daarom werd gezocht naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden. Dit heeft ertoe geleid dat leegstaande kantoorruimtes en verzorgingstehuizen omgebouwd worden tot bijvoorbeeld studentenhuisvesting.

13 13

14 14 Wil je groot, klein, goedkoop of gedeeld? Er is voldoende keuze

15 3 Gevarieerd en voldoende aanbod We bieden studenten en PhD ers het grootste, betaalbare en meest gevarieerde woonaanbod in Wageningen en Ede. Dit aanbod passen we aan op de vraag in goed overleg met Wageningen Universiteit en de gemeente. Idealis biedt: voldoende aanbod iedere eerstejaarsstudent voor 1 mei een kamer nieuwe kamers een woonruimte op maat een gevarieerd en flexibel aanbod Evenwicht in vraag en aanbod Wat staat ons de komende vijf jaar te wachten? Samen met Wageningen UR en de gemeente Wageningen proberen we steeds vraag en aanbod vijf jaar vooruit zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dat blijft natuurlijk altijd een inschatting. Het kan dus zijn dat we het strategisch voorraadbeleid moeten bijstellen. En dat vraagt flexibiliteit. Bijvoorbeeld voor uitbreiding, het uitstellen of versnellen van onze plannen of de versoepeling van onze inschrijfvoorwaarden, zodat ook studenten buiten de regio Wageningen/ Ede bij ons terecht kunnen. Iedere student een kamer Studenten kunnen zich gratis inschrijven bij Idealis; dit blijft zo. Iedere zomer zijn vele nieuwe Nederlandse studenten op zoek naar een kamer. De ene student heeft sneller een kamer dan de ander. Maar we zorgen er in ieder geval voor dat elke eerstejaarsstudent die een kamer zoekt vóór 1 mei in het eerste studiejaar een kamer heeft. Dit betekent dat er een aantal kamers in mei/juni leeg komen te staan, waarmee we de instroom van de volgende lichting eerstejaarsstudenten kunnen opvangen nieuwe kamers Idealis heeft voldoende mogelijkheden om studenten en PhD ers nu én straks te huisvesten. Hiervoor willen we in Wageningen studentenkamers bouwen. Om oude te vervangen en het huidige aanbod uit te breiden. We willen dat iedereen met veel plezier bij Idealis woont. Voor onze nieuwbouwplannen putten we uit onze jarenlange ervaring. We bouwen tegen de laagst mogelijke kosten, zonder op kwaliteit en 15

16 duurzaamheid in te leveren. We bouwen betaalbare kamers. En voor ieder wat wils. Van grootschalige nieuwbouw tot kleinere complexen. Spreiding van het bezit over Wageningen is ons uitgangspunt. Waar mogelijk dragen we bij aan de invulling van moeilijke bouwlocaties binnen de stad. Met nieuwe kamers in Wageningen kunnen we ons kameraanbod de komende jaren vernieuwen en beter afstemmen op de vraag. Gevarieerd en flexibel aanbod en spreiding van ons bezit over Wageningen is daarbij ons uitgangspunt. 16 Een woonruimte op maat We vinden het belangrijk dat studenten en PhD ers kunnen wonen zoals zij dat willen. De meeste studenten (70%) willen de keuken en de douche met andere studenten delen en vinden het gezellig om samen met anderen te wonen. Dat is anders bij PhD ers. De meeste PhD ers willen een woonruimte met een eigen keuken en douche en willen liever tussen andere PhD ers wonen. Dit weten we doordat we regelmatig de woonwensen van onze klant onderzoeken via enquêtes. De uitkomsten daarvan zijn leidend voor ons beleid en ons aanbod. Een gevarieerd en flexibel aanbod Vraag en aanbod kan snel veranderen. Terwijl nieuwbouw meestal een levensduur heeft van minimaal 50 jaar. Een flexibele vastgoedportefeuille kan dan uitkomst bieden. Op dit moment is 75% van ons bezit uitsluitend geschikt voor studentenhuisvesting, zoals de sterflats. Nog niet erg flexibel dus. We streven er dan ook naar dat 35% van onze verhuureenheden relatief eenvoudig een andere bestemming kan krijgen. Ons nieuwe complex aan de Bellostraat is daar een goed voorbeeld van. De woningen, met nu elk 5 studentenkamers, zijn eenvoudig om te bouwen naar gezinswoningen. Ook kijken we naar de mogelijkheden van tijdelijke verhuur. Zodat we naast permanente verhuur ook tijdelijke huisvesting kunnen bieden. Voor ieder complex hebben we een aparte visie uitgewerkt. Hierin worden de noodzakelijke beheeringrepen, (ver)nieuwbouw of andere maatregelen genoemd. Met iedere verbouwing en nieuwbouw werken we verder toe naar een gevarieerd en passend woningaanbod voor wat betreft prijs, oppervlakte, gedeelde en eigen voorzieningen en het aantal medebewoners. We willen dat iedere student en PhD er nu en in de toekomst bij Idealis een woonruimte vindt die bij hem of haar past en voldoet aan haar/zijn wensen en verwachtingen.

17 17

18 18 Iedereen woont met veel plezier bij Idealis

19 4 Prettig en betaalbaar wonen Wij bieden studenten en PhD ers prettige en betaalbare woonruimtes. Dat vraagt goed onderhoud met aandacht voor woonkwaliteit waarbij we inspelen op de huidige eisen, ontwikkelingen en woonwensen. Bij Idealis: kun je kiezen uit een gevarieerd aanbod kies je zelf waar je wilt wonen zijn de kamers betaalbaar zijn de kamers veilig en goed onderhouden vernieuwen we ons bezit staat leefbaarheid voorop woon je energiezuinig Kiezen uit een gevarieerd aanbod Ons aanbod is zeer divers. Studenten en PhD ers kunnen kiezen uit ruim kamers en appartementen in meer dan 20 verschillende complexen. Groot, klein, goedkoop, gedeeld, in het centrum of bij de campus. Er is voor ieder wat wils. Door ruime informatie maken we het studenten en PhD ers makkelijk om een woonruimte te kiezen die bij hen past. Naast specifieke informatie over bijvoorbeeld de oppervlakte, ligging en prijs willen we een goede inkijk bieden in de sfeer en benadrukken we de unieke en onderscheidende kenmerken van ons aanbod. Eén open kamermarkt Op dit moment zijn er kamers voor Nederlandse en kamers voor buitenlandse studenten. Dat gaat per 1 januari 2016 veranderen. We realiseren een volledig open kamermarkt waarin alle Nederlandse en buitenlandse studenten zelf kunnen kiezen waar ze graag willen wonen. Ze kunnen kiezen uit het aanbod van Idealis, maar ook uit het aanbod van Wageningen UR. Ongeveer een kwart van alle Wageningse studenten komt uit het buitenland. Zij hebben meteen een woonruimte nodig. En dus staat er altijd een kamer voor hen klaar. Met behulp van urgenties behouden buitenlandse studenten de garantie op een kamer. Door deze nieuwe ontwikkelingen kan het zijn dat Idealis per 1 januari 2016 de huisvestingstaken overneemt van Wageningen UR. 19

20 20 Betaalbare kamers De meeste studenten hebben niet veel te besteden. En dus mag een kamer niet te duur zijn. De invoering van het leenstelsel zal ongetwijfeld invloed hebben op de bestedingsruimte. Daarom volgen we deze ontwikkelingen op de voet en houden we er rekening mee. Wij bieden voldoende betaalbare kamers, waarbij de maximale woonlasten voor kamers tot en met 18 m2 niet hoger zijn dan per maand (prijspeil 1 juli 2015). Veilig en goed onderhouden Onze kamers en appartementen zijn goed onderhouden en voldoen aan alle veiligheidseisen. Onderhoud voeren wij uit op basis van een onderhoudsbegroting. Door steeds op tijd en juist te investeren waarborgen we de kwaliteit, leefbaarheid en verhuurbaarheid van onze kamers en appartementen. We willen dat 70% van onze huurders de prijs/kwaliteitsverhouding als goed beoordeelt. Vernieuwen van ons bezit Onze huidige complexen willen we zo lang mogelijk behouden en gebruiken voor verhuur. Tegelijkertijd is het belangrijk om technisch verouderde complexen te vernieuwen. Zodat ieder complex voldoet aan de woonwensen van onze huurders. Complexen met uitzonderlijk hoge kosten voor beheer en onderhoud en complexen die het minst populair zijn onder onze huurders stoten wij het eerst af. De wijze waarop wij dat doen, is uitgewerkt in onze vastgoedstrategie. Leefbaarheid voorop Een goed, prettig en veilig woon- en leefklimaat vinden wij belangrijk. Initiatieven van studenten en PhD ers die bijdragen aan een goede leefbaarheid zullen wij waar mogelijk ondersteunen. Via leefbaarheidsenquêtes, maar ook rechtstreeks, vragen we onze huurders hoe we de leefbaarheid kunnen verbeteren. Zo blijkt dat een gemeenschappelijke ruimte de leefbaarheid binnen een complex bevordert. Studenten hebben behoefte aan een ontmoetingsruimte om te studeren, te feesten of een te film kijken. Op alle grote complexen willen we zo n ruimte creëren. Maar ook met kleine maatregelen kunnen we de leefbaarheid bevorderen. Denk aan een fietspomp, een gezamenlijke zit- of barbecueplek of een extra buitenlamp. Energiezuinig wonen We willen de duurzaamste studentenhuisvester in Nederland zijn. Wij verhuren energiezuinige kamers en voldoen aan de gemeentelijke ambitie Wageningen klimaatneutraal in Maar het kan altijd beter. Daarom blijven we innoveren. Daarvoor geldt dat we alleen investeren in duurzaamheid wanneer het een aanzienlijke besparing oplevert op de energielasten. We willen onze woningen en complexen nog energiezuiniger maken. Dit willen we bereiken door 20% van ons woningaanbod te voorzien van duurzame warmte, zoals warmte koude opslag (WKO), warmtepompen of biomassa. En minimaal 10% van onze elektra zelf duurzaam op te wekken. Ook onze huurders stimuleren we om minder energie te verbruiken door oplossingen te zoeken in individuele bemetering en andere technische aanpassingen, maar ook door bewustwordingscampagnes.

21 Bij Idealis woon je in een goed onderhouden kamer die betaalbaar, goed onderhouden en energiezuinig is. Via één open kamermarkt kan de Nederlandse en internationale student vanaf 1 januari 2016 kiezen uit alle kamers van Idealis en Wageningen UR. 21

22 22 Onze diensten zijn afgestemd op de wens van de klant

23 5 Een bredere dienstverlening We verhuren kamers en appartementen aan jonge studenten en onderzoekers uit de hele wereld. Een groep die snel wisselt en zich snel ontwikkelt. Onze dienstverlening sluit uitstekend aan op de wensen en eisen van studenten en PhD ers. Daarvoor houden we onze ogen en oren goed open; we luisteren en vragen voortdurend. Want onze dienstverlening kan altijd beter. Actief en creatief spelen we hierop in. 23 Bij Idealis: kun je steeds meer online regelen maken we het wonen nog aangenamer krijg je stabiel draadloos internet besteden we aandacht aan het beheer zijn we pas met goed tevreden Steeds meer online Steeds meer zaken en diensten worden digitaal geregeld. Zo ook bij Idealis. De post ontvangen onze huurders per mail en veel diensten kunnen onze huurders en woningzoekenden regelen via de website. Dat is ook wat onze huurders van ons verwachten. Onze online dienstverlening gaan we verder optimaliseren met een volledig gedigitaliseerd verhuurproces waarbij huurders het huurcontract digitaal tekenen, online zijn of haar gegevens kunnen bekijken en wijzigen en de sleutel 24 uur per dag kunnen ophalen. Hiervoor is een verder geoptimaliseerde website en mobiele website noodzakelijk. Verdere digitalisering betekent overigens niet dat we het persoonlijke contact uit het oog verliezen; dit blijft belangrijk en hoe dan ook nodig. Nog aangenamer wonen Naast een betaalbare kamer of appartement bieden we ook andere diensten en services aan. Denk aan de verhuur van meubels, een koelkast of televisie, een haal-en-brengservice voor nieuwe buitenlandse studenten en andere diensten om het wonen

24 24 bij Idealis verder te veraangenamen. Deze diensten zijn met name geschikt voor onze buitenlandse huurders die behoefte hebben aan extra diensten. Huurders kunnen deze diensten naar wens afnemen. Soms zijn wij leverancier, maar in de meeste gevallen regelen we het alleen. Alle extra diensten en services stellen we samen in overleg met Nederlandse en buitenlandse studenten en PhD ers. Stabiel draadloos internet Wat is een student zonder internet? Stabiel en draadloos internet is voor studenten een basisvoorwaarde. Daarbij is snelheid, betrouwbaarheid en goede service erg belangrijk. Naast een betrouwbare internetverbinding willen wij studenten en PhD ers een basis tv-zenderpakket aanbieden dat zij zelf kunnen uitbreiden. Hiervoor wordt een collectief contract afgesloten, waarmee we onze huurders een betaalbaar en kwalitatief sterk pakket kunnen aanbieden. Toekomstig beheer op maat Wij besteden veel aandacht aan ons (sociaal) beheer. Dat doen we samen met onze bewoners. De manier waarop we invulling geven aan het beheer verschilt per complex. Ieder complex is anders en

25 25 heeft een eigen karakter. Om het beheer beter te laten aansluiten op de wensen van de bewoners gaan we een nieuw plan voor het beheer op onze complexen uitwerken. Hierbij willen we rekening houden met een meer 24/7 benadering en denken we bijvoorbeeld aan de inzet van studentbeheerders. Goed maakt tevreden We zijn erg benieuwd naar de mening van onze bewoners over onze dienstverlening. Daarom vragen we alle studenten en PhD ers die bij ons komen wonen of weer verhuizen of zij een online enquête willen invullen. We zijn pas tevreden wanneer tenminste 80% van onze huurders onze dienstverlening en producten als goed beoordeelt. Met verbeterpunten die uit de verschillende enquêtes naar voren komen, gaan we zo snel mogelijk aan de slag. In ons totale woningbezit willen we studenten een snelle en stabiele internetverbinding bieden. Ook in onze verdere dienstverlening sluiten we aan op de wensen van studenten en PhD ers.

26 26 Samen komen we verder

27 6 Actieve samenwerking Samen komen we verder. En daarom werken we actief aan een goede relatie met onze huurders, onze huurdersorganisatie, onderwijsinstellingen, gemeenten en collega-corporaties. We betrekken onze huurders en stakeholders zo veel mogelijk actief bij ons werk. Idealis werkt actief samen: om zo onze positie als dé studentenhuisvester van Wageningen en Ede te behouden door het gesprek aan te gaan met onze bewonersvertegenwoordigers met stakeholders op gemeentelijk en landelijk niveau met andere aanbieders op de markt De grootste studentenhuisvester van Wageningen en Ede Wij zijn dé studentenhuisvester in Wageningen en Ede. En dat willen we graag zo houden. Als grootste studentenhuisvester kunnen we onze huurders goed en op efficiënte wijze bedienen. Door onze omvang zijn we tevens de belangrijkste gesprekspartner voor Wageningen UR en de gemeente Wageningen als het gaat om studentenhuisvesting. Met de nieuwbouwplannen die we de komende jaren willen doorvoeren, gaan we onze positie als grootste studentenhuisvester verder versterken. We gaan het gesprek aan Signalen opvangen en weten wat er speelt. Dat vormt de basis van waaruit we werken. Om nu en in de toekomst de juiste huisvesting en dienstverlening te kunnen bieden, zoeken we nog meer de verbinding met onze huurders. We gaan nog vaker in gesprek met onze huurders; formeel en informeel. Daarvoor gebruiken we onder meer de Stichting Flat Overleg (SFO), maar werken we ook aan een eigentijds participatiemodel waarbij we input krijgen vanuit onze klankbordgroep, polls op onze website, enquêtes en aanvullende eigentijdse communicatiemiddelen. Dat geldt niet alleen voor collega s die direct klantcontact hebben, maar voor alle collega s. We vinden het belangrijk dat iedereen in gesprek gaat met studenten en PhD ers. Dat kan bijvoorbeeld aan de keuken- 27

28 28 tafel, tijdens het avondeten, met klantenpanels in een ontmoetingsruimte van een complex of tijdens andere bijeenkomsten. We willen dat onze huurders ervaren dat hun stem er bij ons echt toe doet en zaken in beweging zet. Samenwerking met onze bewonersvertegenwoordiging De Stichting Flat Overleg (SFO), de bewonersvertegenwoordiging van onze bewoners, blijft voor ons een belangrijke gesprekspartner. Ieder complex is in dit overleg vertegenwoordigd door een bewonersvertegenwoordiger, die als belangrijke gesprekspartner fungeert voor zaken die betrekking hebben op het complex, zoals onderhoudsprojecten of inrichting van de omgeving. Idealis vindt advisering door de SFO belangrijk voor het ontwikkelen van nieuw beleid en verbeteracties. De samenwerkingsovereenkomst met de SFO wordt eenmaal per twee jaar geëvalueerd, de volgende keer vindt plaats in We gaan het gesprek aan op gemeentelijk niveau. Maar ook op landelijk niveau. Daarvoor maken we gebruik van Kences, het landelijke Kenniscentrum voor studentenhuisvesting, waarmee we de landelijke politiek en ambtelijke beleidsvoorbereiding proberen te beïnvloeden. Dit doen we samen met de andere studentenhuisvesters die in Nederland actief zijn. Maar ook met individuele studentenhuisvesters wisselen we regelmatig kennis uit en trekken we samen op. Andere aanbieders op de markt De studentenwoningmarkt in Wageningen is veranderd. Sinds kort zijn er meer aanbieders van studentenhuisvesting actief geworden in Wageningen. De particuliere markt is gegroeid en er zijn andere (sociale) huisvesters toegetreden. We vinden het van belang om in gesprek te blijven. Door samen te zorgen voor een evenwicht tussen vraag en aanbod, kunnen studenten tijdig worden gehuisvest en kunnen we leegstand voorkomen. Samen met onze stakeholders We gaan op alle niveaus in gesprek met onze stakeholders. We wisselen kennis en informatie uit om samen, ieder vanuit zijn rol, de huisvestingsopgave te realiseren. Dit geldt in belangrijke mate voor Wageningen UR en de gemeente Wageningen, omdat hier de grootste huisvestingsopgave ligt. Verder vindt ook afstemming en overleg plaats met de Woningstichting. In Ede werken we nauw samen met de CHE, de gemeente en Woonstede aan de juiste omvang en kwaliteit van de kamermarkt voor de studenten in Ede. We luisteren en vragen voortdurend. Om de juiste keuzes te maken gaan we op verschillende en eigentijdse manieren in gesprek met onze huurders en werken we actief samen met onze relaties.

29 29

30 30 Medewerkers maken samen onze ambities waar

31 7 Een slagvaardige organisatie Met dit ondernemingsplan hebben we een stevige ambitie geformuleerd waarin onze huurders centraal staan. We bouwen verder, verschuiven naar een vraaggerichte dienstverlening, vindt verdere digitalisering plaats en wordt onze maatschappelijke betrokkenheid groter. Aan ons de taak om deze ambities waar te maken in een steeds veranderende omgeving. Bij Idealis: voeren we een nieuwe organisatiestructuur in werken enthousiaste medewerkers met een sterke klantoriëntatie bieden we stageplaatsen en onderzoeksopdrachten leveren we een extra bijdrage aan onze maatschappelijke omgeving is het toezicht goed geregeld onderzoeken we de mogelijkheden voor een kantoor op de campus blijven we klimaatneutraal Organisatie in verandering Bij het formuleren van onze ambities hebben we onszelf de vraag gesteld of we deze kunnen waarmaken met de huidige organisatie; met dezelfde structuur, medewerkers, bedrijfscultuur en processen. Het antwoord is simpel: het beheer is prima. Maar dat neemt niet weg dat er niets hoeft te veranderen. Qua efficiency valt er bijvoorbeeld nog een slag te slaan. Daarnaast nemen we maatregelen om het innovatief vermogen, onze veranderkracht, onze ontwikkeling en wendbaarheid te verbeteren. Maatregelen die nodig zijn om onze ambities echt waar te maken. Hiervoor wordt ook onze huidige organisatiestructuur aangepast. De formatieve ruimte die tijdens deze veranderingen ontstaat, zetten we in op innovatie en ontwikkeling. 31

32 32 Onze medewerkers veranderen mee We richten ons meer dan ooit op onze huurders, dienstverlening en voortdurende verandering. Door deze nieuwe richting vragen we wat anders van onze medewerkers. En daarom investeren we in ontwikkeling om deze veranderingsslag mogelijk te maken. We richten ons daarbij op samenwerking, klantgerichtheid en flexibiliteit. Tevens zetten we een cultuurprogramma op, als katalysator voor het waarmaken van onze ambities. Stages en onderzoeksopdrachten We hechten veel waarde aan ontwikkeling. Onze ontwikkeling, de ontwikkeling van onze medewerkers, maar ook de ontwikkeling van studenten. Daarom nodigen we jaarlijks een aantal studenten van verschillende onderwijsinstellingen uit om bij ons stage te lopen en/of een onderzoeksopdracht uit te voeren. Een stage is een win-winsituatie. Het is goed voor de student én goed voor Idealis. Studenten doen veel verschillende leerervaringen op. En wij worden op onze beurt geholpen met antwoorden op vragen die wij onszelf hebben gesteld en hun frisse blik kan ons verrassende ideeën opleveren. Maatschappelijke bijdrage Een goede relatie met de inwoners van Wageningen en Ede vinden wij erg belangrijk. We betrekken inwoners en andere belanghebbenden bij ontwikkelingen van bestaande complexen, maar ook bij nieuwbouwplannen. Wij zijn transparant over onze plannen en staan altijd open voor ideeën. Als studentenhuisvester willen we ook een bijdrage leveren op maatschappelijk gebied. Dat kan op verschillende manieren. Denk aan een werk(ervarings)plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij we ook onze leveranciers betrekken. Of het faciliteren van sociaal-maatschappelijke projecten waarin studenten hun kennis en kunde kunnen benutten voor anderen die dat goed kunnen gebruiken. Goed bestuur Onze directie en raad van commissarissen hechten veel waarde aan een goede besturing van de organisatie. Daartoe onderschrijven we onder meer de Governance Code Woningcorporaties en de Aedescode. Hiermee voldoen we aan de normen voor wat betreft goed bestuur, toezicht, transparantie, externe verantwoording en financiële beheersing. Onze medewerkers werken enthousiast aan een goede dienstverlening aan onze klanten. Hiervoor wordt de organisatie opnieuw ingericht. We hechten veel waarde aan ontwikkeling, voor de medewerkers en voor stagiaires.

33 33

34 34

35 Naar de campus Als studentenhuisvester willen we zo dicht mogelijk bij de studenten zijn. We onderzoeken of het mogelijk is om ons kantoor op of bij de campus te vestigen, we zijn dan dichtbij onze klanten en dichtbij Wageningen UR. Dat maakt de campus voor ons de ideale werklocatie. Vanaf hier horen, zien en voelen we veel meer wat er leeft en speelt onder de studenten en medewerkers van Wageningen UR. En daardoor kunnen we beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen. We blijven klimaatneutraal Sinds 2013 zijn we een klimaatneutrale organisatie. Het certificaat Klimaatneutraal Gegarandeerd is daar het officiële bewijs van. Dit keurmerk hebben we verkregen voor onze inspanningen en resultaten op het gebied van duurzaamheid. En daar zijn we best trots op. De maatregelen die we hebben genomen, heeft onze CO2- voetafdruk beperkt en door investeringen in klimaatprojecten heeft onze organisatie géén impact meer op het klimaat. Maar daar stopt het niet voor ons. We gaan door met het verminderen van onze CO2-voetafdruk. Onder meer door (onderhouds)partijen en leveranciers te selecteren met een beperkte CO2-voetafdruk. 35

36 36 Onze investeringen zijn altijd rendabel

37 8 We zijn financieel gezond We staan er nu en in de toekomst financieel goed voor. We houden continu de korte en lange termijn voor ogen, zodat we ook over 50 jaar nog steeds diezelfde financieel gezonde en solide studentenhuisvester in Wageningen en Ede zijn. Idealis: investeert rendabel en kostendekkend werkt efficiënt en kostenbewust maakt wonen betaalbaar blijft ruimschoots binnen de financiële normen Verder vergelijken we onszelf regelmatig met anderen om onze (financiële) resultaten te verbeteren. We streven naar een kostenniveau per verhuureenheid dat onder het gemiddelde niveau van de collega s ligt. Zo voegen we geen formatie toe wanneer het aantal verhuureenheden verder toeneemt. 37 Rendabel en kostendekkend Onze investeringen zijn altijd rendabel. Dat is het uitgangspunt voor alle investeringen die we doen in bestaande bouw en nieuwbouw. Voor iedere investering die we doen, blijven onze hoge eisen aan kwaliteit en veiligheid gehandhaafd. Daar willen en kunnen we niet op inleveren. Het beheer van woningen die niet in ons bezit zijn, is tenminste kostendekkend. Efficiënt en kostenbewust Een gezonde financiële positie vereist een efficiënte en kostenbewuste bedrijfsvoering. Met de uitkomsten van de organisatiescan maken we een efficiencyslag voor de organisatie. Betaalbaar wonen De politiek is met een nieuwe systematiek voor de woningwaardering bezig. Deze nieuwe systematiek vormt de basis van ons nieuwe huurbeleid. Ook in dit nieuwe beleid houden we de woonlasten voor onze studenten en PhD ers zo laag mogelijk. Zeker nu, met de invoering van het leenstelsel en het afschaffen van de basisbeurs. Daarom behouden we maximaal het inflatievolgend huurbeleid. Daarnaast worden meer huurprijsverschillen aangebracht op basis van de kwaliteit, verhuurbaarheid en beschikbare voorzieningen.

38 We houden de woonlasten voor onze studenten en PhD ers laag. Huurprijsverschillen zijn gebaseerd op kwaliteit en verhuurbaarheid. We brengen onze bedrijfskosten per eenheid omlaag door efficiënt en kostenbewust te werken zonder concessies te doen aan kwaliteit en veiligheid. 38 Binnen de financiële normen Woningcorporaties moeten aan een aantal normen voldoen. Dat geldt dus ook voor Idealis. Deze normen worden opgesteld door het Centraal Fonds en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dit zijn de minimale normen om de (financiële) continuïteit van de corporatie veilig te stellen. Uiteraard voldoen we aan deze normen, maar toch leggen we de lat voor onszelf nog iets hoger. Daarvoor gaan we uit van kengetallen die minimaal 10% gunstiger zijn dan de sectornormen. Op deze manier creëren we reserves om eventuele financiële tegenvallers op te vangen en waar nodig de concurrentie aan te gaan. Onze solvabiliteit ligt al jaren ver boven de norm van 20% die het Waarborgfonds stelt. Voor de komende jaren gaan we ervan uit dat de gewenste solvabiliteit minimaal 30% zal zijn. Om eventuele financiële problemen te voorkomen, monitoren we ingrijpende wijzigingen in de financiële omstandigheden structureel. Dit doen we jaarlijks bij het vaststellen van de begroting en de meerjarenbegroting. Maar ook incidenteel bij financieel in grijpende wijzingen in parameters, investeringskansen en wet- en regelgeving.

39 39

40 idealis eigen wijs wonen Meer weten over ons en onze activiteiten? Kijk op

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7

1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 Ondernemingsplan 2012 2015 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Het strategisch kader 1.1 Omgevingsanalyse: kansen en risico s 5 1.2 Interne analyse: sterkten en zwakten 6 1.3 Strategische keuze 7 2 Uitbreiding

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Op onze website www.idealis.nl vind u een verkorte versie van ons jaarverslag.

Op onze website www.idealis.nl vind u een verkorte versie van ons jaarverslag. JAARVERSLAG 2012 Op onze website www.idealis.nl vind u een verkorte versie van ons jaarverslag. 1 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG 1 BESTUURSVERSLAG... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Samenwerking bestuur/managementteam...

Nadere informatie

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014

Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Ondernemingsplan De Kleine Meierij 2010 2014 Voorwoord Professioneel en transparant. Dat is het thema dat de komende jaren centraal staat. De Kleine Meierij wil een professionele en transparante corporatie

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken

Ondernemingsplan 2012-2016. Verbinden & versterken Ondernemingsplan 2012-2016 Verbinden & versterken Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Hier staan wij als Domesta voor 10 Leefbaarheid 15 Zorg 18 Betaalbaarheid van wonen 22 Samenwerken 25 Organisatie

Nadere informatie

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018

regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B Wonen 2014-2018 regionaal & betrokken Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Voor nu en later Ondernemingsplan R&B 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 6 2. De wereld om ons heen 10 2.1 Terugblik voorgaand ondernemingsplan

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014-2017

Ondernemingsplan 2014-2017 Ondernemingsplan 2014-2017 Voorwoord De overheid is duidelijk. We gaan van een verzorgings- naar een participatiestaat. De burger wordt meer op zichzelf teruggeworpen. En de corporatie gaat steeds meer

Nadere informatie

Bewust midden in de samenleving

Bewust midden in de samenleving s-heerenberg, april 2010 S t r a t e g i s c h B e l e i d s p l a n 2 0 1 0-2 0 1 4 Bewust midden in de samenleving Strategisch beleidsplan, ook voor u Dit is geen strategisch beleidsplan zoals u gewend

Nadere informatie

Woonvisie 2011-2016 Gemeente Oosterhout

Woonvisie 2011-2016 Gemeente Oosterhout Woonvisie 2011-2016 Gemeente Oosterhout Vastgesteld door de gemeenteraad van Oosterhout op 15 november 2011 2 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Inleiding...5 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop

Jaarplan 2014. QuaWonen zet betaalbaar wonen voorop Jaarplan 2014 zet betaalbaar wonen voorop Dit Jaarplan is een uitgave van: Hof ter Bergen 25 Postbus 27, 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) 799 66 36 Fax (088) 799 66 20 E-mail info@quawonen.com Internet

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Een (t)huis als basis

Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis Ondernemingsplan 2014-2016 2 Een (t)huis als basis Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten 1 1. Voorwoord... 3 2. Duurzaam wonen in Dronten... 4 3. Oost Flevoland Woondiensten... 6 4. Algemeen kader duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

Een eigen-wijze van bouwen, verhuren en beleid maken

Een eigen-wijze van bouwen, verhuren en beleid maken Een eigen-wijze van bouwen, verhuren en beleid maken Vestia 2005 Waarom we het doen zoals we het doen inhoud 1 Ongedeelde stad in een ongedeelde regio 4 2 Met zorg wonen en bouwen 8 3 Alles met het oog

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 De Goede Woning

Jaarverslag 2013 De Goede Woning Jaarverslag 2013 De Goede Woning INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD 4 2 INLEIDING 5 3 ONTWIKKELINGEN 6 3.1 Ontwikkelingen in Europa 6 3.2 Ontwikkelingen in Nederland 6 3.3 Regionale ontwikkelingen in Haaglanden

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 19 juni 2015

Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken 2014 19 juni 2015 Jaarstukken deltawonen 2014 2 Inhoudsopgave jaarstukken 2014 1. Fundament voor de toekomst... 5 1.1 Fundament voor de toekomst... 7 1.2 De klant voorop... 9 1.3 Duurzaam bouwen

Nadere informatie

Zelfbewust samenwerken. Jaarverslag 2010

Zelfbewust samenwerken. Jaarverslag 2010 Zelfbewust samenwerken Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord...4 1 Beleid en maatschappij...5 1.1 Beleidsvisie: waar Woonwaard voor staat...5 1.2 Prestatieafspraken: maatschappelijk belang en gezamenlijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

1409003 ondernemingsplan 2009:Layout 1 22-01-2009 16:47 Pagina 1 2009-2012. ondernemingsplan

1409003 ondernemingsplan 2009:Layout 1 22-01-2009 16:47 Pagina 1 2009-2012. ondernemingsplan 1409003 ondernemingsplan 2009:Layout 1 22-01-2009 16:47 Pagina 1 2009-2012 ondernemingsplan 1409003 ondernemingsplan 2009:Layout 1 22-01-2009 16:47 Pagina 2 2009 ondernemingsplan 2 1409003 ondernemingsplan

Nadere informatie

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening

Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening 2012 Jaarverslag Volkshuisvestingsverslag Jaarrekening Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2. Verslag van de bestuurder 6 2.1 Ontwikkelingen om ons heen 6 2.1.1 Landelijk 6 2.1.2 Regionaal 6 2.1.3 Gemeente Putten

Nadere informatie